URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA. Inwestycje wodno ściekowe na terenie województwa śląskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA. Inwestycje wodno ściekowe na terenie województwa śląskiego"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Inwestycje wodno ściekowe na terenie województwa śląskiego

2 Województwo śląskie zajmuje powierzchnię km 2 (3,9% pow. Polski) i jest zamieszkiwane przez tys. osób (ponad 12,1 % ludności Polski stan na r.) Powierzchnia województwa plasuje się na czternastym miejscu w kraju, a liczba mieszkańców na drugiej pozycji (po województwie mazowieckim). Województwo śląskie położone jest w południowej części Polski, w dorzeczu górnego biegu trzech największych polskich rzek: Wisły, Odry i Warty. Obszar województwa charakteryzuje zróżnicowana rzeźba terenu obejmująca: Wyżynę Krakowsko- Częstochowską, Wyżynę Śląską, Kotlinę Oświęcimsko- Raciborską, Nizinę Śląską, Beskid Zachodni i Pogórze Śląskie. 2

3 Strukturę administracyjną województwa tworzy 167 gmin zgrupowanych w 36 powiatach: 17 powiatach ziemskich i 19 grodzkich (miasta na prawach powiatu). Spośród 167 gmin 49 to gminy miejskie, 22 miejskowiejskie i 96 wiejskie. Zgodnie z klasyfikacją NTS, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 listopada 2007 roku, województwo śląskie zostało podzielone dla celów statystycznych na osiem podregionów: bielski (656,8 tys. ludności), bytomski (454,6 tys. ludności), częstochowski (529 tys. ludności), gliwicki (496,8 tys. ludności), katowicki (761, 4 tys. ludności), rybnicki (637,5 tys. ludności), sosnowiecki (713 tys. ludności) oraz tyski (386, 9 tys. ludności). 3

4 Województwa ościenne to: opolskie, łódzkie, świętokrzyskie i małopolskie. Od południa śląskie graniczy z Republiką Czeską i Republiką Słowacką. Śląskie jest województwem z najwyższą w kraju gęstością zaludnienia ok. 377 osób/km 2, kraj: 118 osób/km 2. Ludność mieszkająca w miastach stanowiła w 2010r. 78,0% ogółu ludności w województwie. Katowice 306,8 tys., Częstochowa 238,0 tys., Sosnowiec 217,6 tys., Gliwice 195,5 tys., Zabrze 186,9 tys., Bytom 181,6 tys. Natomiast najmniej ludności odnotowano w Świętochłowice 53,8 tys., Piekary Śląskie 58,3 tys. 4

5 Powierzchnia geodezyjna gruntów w województwie śląskim (stan na r.) wynosiła 1 233,3 tys. ha: użytki rolne zajmowały powierzchnię 638,5 tys. ha, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 410,8 tys. ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 145,4 tys. ha, grunty pod wodami 18,1 tys. ha, nieużytki 14,8 tys. ha, pozostałe grunty 5,7 tys. ha. 5

6 W końcu 2010 roku długość sieci wodociągowej rozdzielczej w województwie śląskim wyniosła 19,8 tys. km. Długość sieci kanalizacyjnej w końcu 2010 roku wyniosła 11,4 tys. km i zwiększyła się o 10,7% w porównaniu z końcem 2009 roku. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wzrosła do 266,8 tys., tj. o 7,6% w porównaniu z 2009 rokiem. 6

7 Województwo śląskie jest czołowym regionem pod względem ogólnej ilości ścieków (przemysłowych i komunalnych) odprowadzanych do środowiska i wymagających oczyszczenia. W 2010 roku ilość ta wyniosła 391,2 hm 3, co stanowiło 16,9% w skali kraju. W 2010 roku ilość ścieków komunalnych odprowadzonych do wód powierzchniowych lub do ziemi wynosiła 150,3 hm 3, w tym 146,3 hm 3 tj. 97,3% poddano oczyszczeniu. Na terenie województwa funkcjonowało 212 oczyszczalni komunalnych o łącznej przepustowości 1 346,0 hm 3 /d, z tego 1 104,6 hm 3 /d czyli około 82,0% stanowiła przepustowość oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. 7

8 Województwo śląskie jest jedynym województwem przez którego teren przepływają dwie główne polskie rzeki Wisła i Odra, a także jedynym, którego teren znajduje się w granicach administrowania aż pięciu z siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej i siedmiu regionów wodnych. Około 60% powierzchni województwa przypada na obszar administrowany przez RZGW Gliwice. Dorzecze Odry obejmuje południowo-zachodnią, zachodnią i w większości północną część województwa. Są to tereny należące do regionu wodnego Górnej Odry (RZGW Gliwice), regionu wodnego środkowej Odry (RZGW Wrocław) i regionu wodnego Warty (RZGW Poznań). Łącznie dorzecze Odry obejmuje około 49,4% powierzchni województwa śląskiego. 8

9 W dorzeczu Wisły położona jest południowo-wschodnia, wschodnia oraz północno-wschodnia część województwa, które obejmują odpowiednio region wodny Górnej Wisły (RZGW Kraków), region wodny Małej Wisły (RZGW Gliwice) i region wodny środkowej Wisły (RZGW Warszawa). Na dorzecze Wisły przypada około 50,5% powierzchni województwa. Niewielki południowy skraj województwa w obrębie gminy Istebna stanowi część regionu wodnego Czadeczki położonego w dorzeczu Dunaju (region zarządzany przez RZGW Gliwice). 9

10 IDENTYFIKACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 10

11 Traktat Akcesyjny przewiduje, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 31 grudnia 2015 r. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych to podstawowy instrument wdrażania postanowień dyrektywy 91/271/EWG. Realizacja i eksploatacja inwestycji ujętych w Programie spowoduje ograniczenie zrzutu niedostatecznie oczyszczonych ścieków a tym samym ochronę środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami. 11

12 Krajowy Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) - lista inwestycji, które należy zrealizować aby wypełnić zobowiązania wynikające z dyrektywy. KPOŚK został przyjęty przez Radę Ministrów w 2003 roku a następnie był aktualizowany w 2005 r., 2010 r. oraz 2011 r. 12

13 KPOŚK składa się z 3. załączników wykazów inwestycji: Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 97% RLM (woj. śląskie 84 szt.), Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego 3% RLM (woj. śląskie 3 szt.), Aglomeracje pozostałe nie spełniające warunków aby znaleźć się w załączniku 1 lub 2 (woj. śląskie 23 szt.). 13

14 Z aktualnie obowiązującego KPOŚK wynika, że w latach w województwie śląskim należy wykonać: Zbudować 3,9 tysiące km sieci kanalizacyjnej. Zmodernizować 0,7 tysiąca km sieci kanalizacyjnej. Zmodernizować, zbudować oczyszczalnie ścieków o przepustowości 89,8 tysiąca m 3 /d. Przewidziano, że inwestycje te będą kosztowały 5,1 mld zł. 14

15 Inwestycje z zakresu gospodarki wodno ściekowej realizowanie były ze środków własnych samorządów oraz:. do 2004 r. NFOŚiGW, WFOŚiGW, Phare, ISPA, SARARD 2004 r r. Fundusz Spójności ZPORR 2007 r r. POIiŚ Fundusz Spójności, RPO WLS, PROW 15

16 ISPA do 2004 Komitet Zarządzający ds. Funduszu ISPA w latach zaakceptował z terenu województwa śląskiego 8 projektów realizowanych przez gminy: Ruda Śląska, Rybnik, Katowice, Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice oraz Międzygminny Związek ds. Ekologii w Żywcu, Samorządowy Chorzowsko- Świętochłowicki Związek Wodociągów i Kanalizacji w Chorzowie. Łączny koszt tych zadań wynosi 407 mln euro. Udział środków z Unii Europejskiej w poszczególnych projektach wynosi przeciętnie 60%. 16

17 Beneficjent Zadanie Koszt [mln euro] Gliwice Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach Dotacja [mln euro] 69,11 35,18 Rybnik System sieci kanalizacyjnej w Rybniku 127,04 71,32 Ruda Śląska Oczyszczanie ścieków w Rudzie Śląskiej 45,89 29,83 Katowice Częstochowa Chorzowsko- Świętochłowicki Związek Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Sosnowiec Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Rawy Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej w Częstochowie Kompleksowe rozwiąznie problemów gospodarki ściekami w zlewni oczyszczalni "Klimzowiec" 51,23 30,31 32,84 21,34 32,95 22,27 Ochrona wód Jeziora Żywieckiego 17,80 16,83 Budowa kolektora "Bobrek" wraz z rozbudową sieci kanalizacji ciążącej do oczyszczalni Radocha II 30,87 16,35 17

18 SAPARD do 2004 Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, przeznaczony był dla państw kandydujących do Unii Europejskiej. Środki finansowe z tego funduszu pomogły w stymulowaniu rozwoju obszarów wiejskich. W ramach tego celu w województwie śląskim zrealizowano 99 projektów z zakresu gospodarki ściekowej o wartości około 178 mln zł 18

19 Fundusz Spójności r. Program wdrażany przez NFOŚIGW przy współpracy WFOŚiGW, który prowadził nabór oraz wstępną ocenę wniosków. Środki uzyskały gminy na budowę i modernizację oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej: Tychy, Bytom, Zabrze, Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Tarnowskie Góry, Pszczyna, Piekary Śląskie, Mysłowice, Będzin oraz Zawiercie. 19

20 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa w ramach POIiŚ narzędzie współfinansowania realizacji KPOŚK dla aglomeracji powyżej RLM Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Środowiska Instytucja Pośrednicząca II stopnia NFOŚiGW, WFOŚiGW 20

21 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 1.1 [zł] województwo liczba projektów koszt całkowity dotacja dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

22 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet koszt całkowity dotacja

23 6 000 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet koszt całkowity [mln zł] dotacja [mln zł]

24 Tytuł projektu Wnioskodawca Koszt całkowity projektu (w zł) Kwota dofinansowaniau E (w zł) Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie- Faza II Związek Międzygminny ds.. Ekologii w Żywcu Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa - Górnicza - etap I Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Zabrze Etap II Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w gminie Czechowice- Dziedzice Gmina Dąbrowa Górnicza Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o Gmina Zabrze Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach

25 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko - Biała Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - Faza I Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I faza Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim PWiK Żory Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Sp. z o.o AQUA SA Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jaworznie Gmina Tarnowskie Góry Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o

26 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach faza II Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice Modernizacja gospodarki wodnościekowej w Gliwicach - II etap Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne Gmina Cieszyn Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Gmina Tarnowskie Góry Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z o.o. w Przyszowicach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Gmina Kłobuck Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o

27 Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła etap III Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - etap I Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszkowa etap I i II Gmina Jasienica Gmina Konopiska Gmina Buczkowice Gmina Jaworze Gmina Poczesna Miasto Wisła Gmina Wojkowice Gmina Myszków

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego RPO WLS Priorytet V.2 Gospodarka wodno-ściekowa, również narzędzie współfinansowania realizacji KPOŚK, dla aglomeracji RLM Program analogiczny do POIiŚ na poziomie regionu 28

29 Beneficjent Gmina Sośnicowice oczyszczalni ścieków Gmina Ożarowice Gmina Milówka Gmina Ciasna Gmina Gorzyce Gmina Chybie Gmina Ślemień Tytuł projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sierakowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ożarowice Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Milówka Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce: Rogów etap I Zadanie 1 i 2; Bełsznica etap I zadanie 3; Olza etap II zadanie 1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w gminie Chybie - etap I Rozbudowa sieci sanitarno-wodociągowej i oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień etap I - zadanie 2. 29

30 Gmina Miedźna Gmina Chełm Śląski gmina Mstów Gmina Łękawica Gmina Kochanowice Gmina Koszęcin Gmina Kuźnia Raciborska Kontynuacja ochrony Torfowiska Zapadź i zbiornika GZWP 346 poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Góra, Gmina Miedźna, Etap II, III, IV. Budowa kanalizacji sanitarnej dla gminy Chełm Śląski Etap C Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Mstów m. Wancerzów i Cegielnia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica sołectwa: Łękawica-część I, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Koszęcin zadanie IV część B dla miejscowości Strzebiń Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska 30

31 GMINA OPATÓW Gmina Żarki Gmina Krzanowice Gmina Bestwina Gmina Łazy Gmina Bieruń Gmina Ożarowice Gmina Mierzęcice Budowa systemu kanlizacji sanitarnej w miejscowości Opatów Budowa kanalizacji sanitarnej Żarki - Wysoka Lelowska zadanie IV Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki Odry - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów gmina Krzanowice. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Bestwina - etap I - Bestwinka Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta Łazy wraz z I etapem sieci kanalizacyjnej Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wawelskiej i ul. Skowronków oraz dzielnicy Czarnuchowice Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Ożarowice Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla gminy Mierzęcice 31

32 Gmina Toszek Gmina Wielowieś Gmina Olsztyn Gmina Kłomnice Gmina Miasto Pszów Gmina Koniecpol Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód Budowa kanalizacji sanitarnej Toszek - Oracze i Sarnów oraz wodociągu Toszek Sarnów - Grabina Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Wielowsi Budowa kanalizacji sanitarnej w Kusiętach, Gmina Olsztyn Budowa oczyszczalni ścieków w Hubach oraz kanalizacji sanitarnej w Hubach, Adamowie i Rzerzęczycach etap I Budowa kanalizacji w ciągu drogi wojewódzkiej nr 933 od stacji CPN do granicy z Wodzisławiem Śląskim Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pankach dla gmin Panki i Przystajń 32

33 Gmina Kobiór Gmina Wręczyca Wielka Gmina Świerklany Miasto Imielin Ochrona zbiorników małej retencji na rzece Korzeniec poprzez rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków Wschód wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze Budowa kanalizacji sanitarnej w Truskolasach etap II. Ukończenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w zlewni PII-1 w Gminie Świerklany z przekroczeniem autostrady A-1 Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin-etap II (obszar 1,1a) 35 projektów zł zł 33

34 Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza Koszt Dotacja zł zł budowa 160 km kanalizacji sanitarnej Budowa przepompowni (łącznie 32 obiekty) budowa 91 km kanalizacji deszczowej budowa 3 zbiorników retencyjnych wód Deszczowych budowa 105 km wodociągów renowacja 9 km rowów 34

35 odtworzenie koryta potoku Jamki przebudowa 7 km kanalizacji ogólnospławnej na deszczową odtworzenie m 2 nawierzchni drogowych likwidacja przestarzałej i nie spełniającej wymogów unijnych Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej dla 20 tyś mieszkańców Gminy 35

36 Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów Koszt Dotacja zł zł Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 143 km Budowa kanalizacji tłocznej 19 km Budowa przepompowni i tłoczni ścieków 28 szt. Budowa kanalizacji deszczowej 29 km Modernizacja kanalizacji deszczowej 2 km Modernizacja sieci wodociągowej 29 km podłączenie docelowo osób. 36

37 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II Koszt Dotacja zł zł Budowa kanalizacji sanitarnej km Budowa kanalizacji ogólnospławnej - 20 km Budowa kanalizacji deszczowej - 49 km Budowa wodociągu - 0,7 km Przelewy burzowe - 5 szt. Przepompownie - 23 szt. Oczyszczalnie ścieków - 2 obiekty 37

38 Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze Etap II Koszt Dotacja zł zł budowa i przebudowa - 69 km kanalizacji sanitarnej wraz z 4 przepompowniami ścieków, budowa i przebudowa - 68 km kanalizacji deszczowej, wykonanie hermetyzacji i dezodoryzacji oczyszczalni ścieków Śródmieście. 38

39 Sprawozdanie z wykonania KPOŚK za 2011 rok -Iiczba korzystających z sieci osób -Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej km Wymagania określone w w KPOŚK na 2015 r -Iiczba korzystających z sieci osób -Sieć kanalizacji sanitarnej km 39

40 Wnioski - problemy natury ogólnej 1. Podział środków na POIiŚ a RPO 2. Aktualizacja obszaru lub danych dotyczących Aglomeracji w rozumieniu Prawa wodnego 3. Wymagania dla oczyszczalni o RLM poniżej zlokalizowanych w dużych aglomeracjach 4. Różnice w określaniu RLM aglomeracji oraz RLM oczyszczalni obsługującej aglomerację 40

41 Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) powiat.. województwo śląskie 41

42 Część opisowa 1. Nazwa aglomeracji 2. Adres wnioskodawcy 3. Dane rejestrowe 4. Imię nazwisko osoby wskazanej do kontaktowania 5. Podstawowe informacje na temat gminy/miasta 6. Uzasadnienie potrzeby aktualizacji wyznaczonej wcześniej aglomeracji 7. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji 8. Opis sieci kanalizacyjnej 8.1. Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby mieszkańców i turystów obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków 8.2. Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji w celu dostosowania gminy/miasta do warunków określonych w Dyrektywie dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) 9. Opis gospodarki ściekowej 9.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków 9.2. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy 42

43 9.3. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej 9.4. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane 9.5. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców RLM 10. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej 11. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych 12. Informacje o formach ochrony przyrody 13. Lista sprawdzająca poprawności wykonania części graficznej Podpisy osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 43

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Witold Klimza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska tel

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata , dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą

Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata , dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą Projekty realizowane w ramach PO IiŚ na lata 2007-2013, dla których WFOŚiGW w Katowicach jest Instytucją Wdrażającą Katowice, 7 grudnia 2015 Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1: Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Załącznik nr 7 Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE,

LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1886/139/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2016 r. LISTA RANKINGOWA PROJEKTÓW OCENIONYCH MERYTORYCZNIE, spośród wniosków złożonych w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa śląskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa śląskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa śląskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 11 Zdawalność matury 2015 ogółem podział na gminy Strona 2 z 11 Będzin 368 75,8 294 81,0 74 55,4 Bielsko Biała 2343 80,5 1307 87,1 1036 72,0 Bieruń 231 86,6 104 94,2

Bardziej szczegółowo

www.wfosigw.katowice.pl

www.wfosigw.katowice.pl www.wfosigw.katowice.pl 1 2 Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Spis treści: Wstęp... 3 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej (Gmina Kłobuck)...

Bardziej szczegółowo

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych.

BYTOM GIERAŁTOWICE GLIWICE KATOWICE. Brak danych. BYTOM Brak danych. GIERAŁTOWICE Planuje się wykonać zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej, do której zostanie podłączonych 90% mieszkańców gminy. Ścieki będą oczyszczane w gminnej oczyszczalni ścieków o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/9/16/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wręczyca Wielka Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

2012 3 2012 Analizy RCAS

2012 3 2012 Analizy RCAS 2012 3 2012 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE INWESTYCJE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ WOJEWÓDZTWO 46,5% powierzchni województwa Powierzchnia stanowią prawne województwa: formy ochrony

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4

AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 AKTUALIZACJA ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 I 4 DO KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH, STANOWIĄCYCH WYKAZY NIEZBĘDNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA AGLOMERACJI W SYSTEMY KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/9/15/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR V/9/15/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. UCHWAŁA NR V/9/15/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Truskolasy Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin

LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin 1 LISTA WNIOSKÓW OCENIONYCH POZYTYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM w ramach projektu pn. Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin Budżet projektu Lp. Numer wniosku Gmina Tytuł projektu Budżet projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego

Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Projekt Planu Transportowego Województwa Śląskiego Sejmik Województwa Śląskiego Załącznik 1 Rysunki i tabele 2015 Spis rysunków i tabel 1. RYSUNEK 01 Gęstość zaludnienia w powiatach 2. RYSUNEK 02 Struktura

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf.

Bardziej szczegółowo

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Załącznik do uchwały nr 40/10/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.01.2011r. Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Lp. Organów Nazwa organu Liczba szkół

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/36/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Orzesze Śródmieście Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie

Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny. powiat rybnicki. województwo śląskie Załącznik do Uchwały Nr LVII/627/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 września 2014 r. Propozycja planu Aglomeracji Czerwionka - Leszczyny powiat rybnicki województwo śląskie Wydział Ochrony

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa Wykaz podpisanych umów w ramach naboru projektów systemowych na lata 2014-2015, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (stan na styczeń 2014 r.) Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf.

Bardziej szczegółowo

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej)

Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) Propozycja planu Aglomeracji. (podać nazwę aglomeracji tzn. nazwę gminy na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwę gminy wiodącej) powiat.. województwo śląskie Wydział Ochrony Środowiska Urząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA

PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW PROJEKT REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTET I GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA Cel inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r.

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r. Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania*

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania* Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa: II Cyfrowe Śląskie Działanie: 2.1 Wsparcie rozwoju Numer naboru: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 * Lista projektów, które uzyskały

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon Alicja Gregorczyk - Jędrzejewska Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego Bielsko - Biała Cieszyn, ul. Kraszewskiego 12 660 436 282 Bielsko - Biała bielski cieszyński żywiecki m. Bielsko - Biała - m. Szczyrk

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ 2007-2013. Działanie 1.1. Gospodarka wodno ściekowa

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Stan wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach osi priorytetowych: I Gospodarka wodno-ściekowa i II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Michał Chrząstowski Zespół

Bardziej szczegółowo

PROCESY URBANIZACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE ZAGADNIENIA

PROCESY URBANIZACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE ZAGADNIENIA PROCESY URBANIZACJI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE ZAGADNIENIA Krzysztof Gasidło Politechnika Śląska Sopot 03.06.2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Województwo Śląskie liczy 12 334 km2 ; populacja wynosi 4,64 mln

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A

OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A Obowiązuje od 10 lutego 2017 r. OFERTA SPECJALNA EKO BILET P/T/A 1. Uprawnieni Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba. 2. Zakres i obszar ważności 1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i

Bardziej szczegółowo

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ JO f f ( j O ' vj%r (j1' X» " URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSSiM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU KATOWICE 2005 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia................... 2004r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/32/10/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR IV/32/10/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR IV/32/10/2013 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

29,20 17,37 dolnośląskie. 13,00 7,16 dolnośląskie. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 7,03 4,18 kujawsko - pomorskie. 136,00 80,92 lubelskie

29,20 17,37 dolnośląskie. 13,00 7,16 dolnośląskie. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. 7,03 4,18 kujawsko - pomorskie. 136,00 80,92 lubelskie Lp. Nazwa projektu Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln euro) Orientacyjny poziom dofinansowania z UE (w mln EUR) Miejsce realizacji projektu (województwo) Instytucja odpowiedzialna za realizację

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne

Nowelizacja ustawy Prawo Wodne dla rozwoju infrastruktury i środowiska Nowelizacja ustawy Prawo Wodne Danuta Drozd Kierownik Zespołu ds. Funduszy Europejskich Katarzyna Cichowicz, Katarzyna Brejt 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mszana Dolna. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy Czwórbój LA Narty

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W chwili obecnej na terenie miasta eksploatowanych jest 6 oczyszczalni: Śródmieście, Mikulczyce, Rokitnica, Grzybowice, Legnicka w Makoszowach i Gawrona w Makoszowach.

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Wyniki Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy Czwórbój LA Szachy

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Obszar 24.2 objęty

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010.

WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. WYNIKI WOJEWÓDZKIEGO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH O PUCHAR ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY ZA ROK SZKOLNY 2009/2010. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Szkoła Przełaje Tenis stołowy

Bardziej szczegółowo

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku

Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Województwo Śląskie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ] Informator SłuŜb Społecznych Podmioty działające na rzecz osób w podeszłym wieku Katowice, styczeń 2008 Copyright by Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892

Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ROK ZAŁOŻENIA 1892 Wodociągi Płockie Sp. z o.o. od 2010 roku rozpoczęła realizację Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowy Targ. Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 1 Początki działalności Związku sięgają 1991 roku, kiedy Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu. Pierwszym zadaniem Związku

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje Opracowanie: Ewa Szymura Ministerstwo Środowiska Zielona Góra, 14 czerwca 2016 r. Dyrektywa Rady 91/271/EWG Dyrektywa Rady 91/271/EWG

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bobowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM

DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO UŻYTKOWANIA TERENU NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - SCENARIUSZE 2050 DIAGNOZA STANU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KONTEKŚCIE PRZESTRZENNYM Prof. AE dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO

PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

5. e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą Gmina Pilica

5. e-urząd. Zwiększenie zakresu usług świadczonych drogą Gmina Pilica PROJEKTY Z LISTY REZERWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. Budowa szerokopasmowej sieci dla Gminy Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Wyniki Wojewódzkiej Gimnazjady o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Szkoła Przełaje Tenis stoł. Siatkówka Kosz P. ręczna Sztaf.

Bardziej szczegółowo

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 M U KATOWICE 2006 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

dotacja Funduszu Spójności Є środki własne BPK Sp. z o.o Є

dotacja Funduszu Spójności Є środki własne BPK Sp. z o.o Є BYTOM W trakcie realizacji jest projekt pn. Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Bytom. Nr 2004/PL/16/C/PE/004. Zakres inwestycji: Budowa kanalizacji grawitacyjnej 62 900,0 m; Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WYKAZ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO Lp. Stacje Pogotowia Ratunkowego BIELSKIE POGOTOWIE pow. bielski pow. bielski WYKAZ STACJI POGOTOWIA GO Jednostka organizacyjna Adres Telefon Adres internetowy (e-mail) BIELSKO - BIAŁA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt: oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności

Projekt: oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności Opis projektu Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej Miasta Zielona Góra oraz Gmin Zielona Góra i Świdnica, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach Funduszu Spójności 1) Projekt ten

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR V/37/8/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR V//8/0 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚĄSKIEGO z dnia kwietnia 0 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 06-0 Na podstawie art. 8 pkt 0, art. 89 ust. ustawy z

Bardziej szczegółowo

Koszty niekwalifikowane (PLN) Koszty kwalifkowane (PLN)

Koszty niekwalifikowane (PLN) Koszty kwalifkowane (PLN) L.p Działanie/Podziałanie (nr i nazwa) Tytuł projektu Beneficjent (lider + partnerzy) Termin realizacji projektu Koszt całkowity realizacji projektu Koszty kwalifkowane Koszty niekwalifikowane % dofinansowa

Bardziej szczegółowo

Ryszard Mocha, Elżbieta Kisiel. Gliwice, marzec 2016 roku

Ryszard Mocha, Elżbieta Kisiel. Gliwice, marzec 2016 roku Energetyk gminny w strategii WFOŚiGW w kontekście Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa Załącznik nr 2 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.- Działanie II.1 Gospodarka wodno- ściekowa L.p. Numer wniosku Projektodawca Tytuł wniosku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 45/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. Tekst pierwotny: Uchwała nr 45/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. Zmiany: Uchwała nr 60/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów to Projekt który jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać wsparcia dla sfinansowania inwestycji wodno-ściekowych w gminie?

Gdzie szukać wsparcia dla sfinansowania inwestycji wodno-ściekowych w gminie? Gdzie szukać wsparcia dla sfinansowania inwestycji wodno-ściekowych w gminie? Zarówno w poprzednim, jak i obecnym okresie programowania przypadającego na lata 2007-2013 ochrona środowiska stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

PROJEKT Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych Projekt współ finansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr 45/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. Tekst pierwotny: Uchwała nr 45/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 7 stycznia 2016 r. Zmiany: Uchwała nr 60/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Miasto Ruda Śląska jest położone w centralnej części Górnego Śląska. Teren miasta leży na wododziale Wisły i Odry. Do zlewni rzeki Wisły należy rzeka Rawa, natomiast

Bardziej szczegółowo

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wyniki Wojewódzkiej Licealiady dziewcząt o Puchar Śląskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA II LO Cieszyn 22 32 28 18 23 123 1 ZSS LS Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZESTAWIENIE PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR

b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD zakres EFRR b. Kryteria merytoryczne specyficzne dla poszczególnych działań RPO WD 2014-2020 zakres EFRR Oś Priorytetowa 4 Środowisko i zasoby Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa Lp. Nazwa Definicja W ramach będzie

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno ściekowej w perspektywie do roku 2020 Podtytuł prezentacji Ewa Kamieńska Zastępca Dyrektora Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami 15.10.2015

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE

Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy. Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na r. KATOWICE Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Niepełnosprawni w województwie śląskim Stan na 30.06.2011r. KATOWICE 1 UWAGI WSTĘPNE W informacji na temat bezrobocia niepełnosprawnych wykorzystano dane

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r.

Bezrobocie w województwie śląskim w I półroczu 2012 r. Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Bezrobocie w województwie śląskim

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KONCOWY FINAŁÓW LICEALIADY DZIEWCZĄT MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

KOMUNIKAT KONCOWY FINAŁÓW LICEALIADY DZIEWCZĄT MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 KOMUNIKAT KONCOWY FINAŁÓW LICEALIADY DZIEWCZĄT MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szkoła Liga LA Przełaje Tenis stolowy Narty Koszykówka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2017 w województwie śląskim Jaworzno 2017 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 5 2. INFORMACJE O UCZNIACH (SŁUCHACZACH) PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 7 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Warszawa, 03.09.2012 Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/57/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/57/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. z dnia 17 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR IV/57/30/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Tworóg Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie

GOSPODARKA WODNO- OLSZTYN MIASTO TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA ŚCIEKOWA. województwo warmińsko-mazurskie GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA OLSZTYN województwo warmińsko-mazurskie Inwestycje dotyczące modernizacji oczyszczalni ścieków są bardzo ważne dla ekonomicznego rozwoju przyczyniając się do zmniejszenia różnic

Bardziej szczegółowo

LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy

LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy Województwo Śląskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. UTW w Będzinie przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej Ul. Armii Ludowej 1, 42-500 Będzin tel. 32 267 46 07 butw@mops.bedzin.pl

Bardziej szczegółowo

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

15 17,9 15,8 16,9 25 10 8,1 5. w w w. w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Finansowanie inwestycji wodno- ściekowych z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłowice, 2 września 2014 roku Nakłady Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo