KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska"

Transkrypt

1 KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

2 2 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

3 B. STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE II stopnia Specjalność: Urządzenia sanitarne 3

4 4 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

5 Nazwa przedmiotu: Technika komputerowe w inż. sanitarnej IS-2178 A Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=2 P=0 S=0 Punkty ECTS: 2(L) = 2 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja dr inż. Ireneusz Nowogoński Zapoznanie studentów z podstawami zastosowania komputerów w projektowaniu sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnych. Program ćwiczeń laboratoryjnych: Opracowanie projektu sieci wodociągowej otwartej przy użyciu programu EPANET lub CROSS. Opracowanie projektu sieci wodociągowej zamkniętej przy użyciu programu EPANET lub CROSS. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej przy użyciu programu SWMM lub HYKAS oraz analiza warunków jej pracy. Analiza pracy obiektów sieciowych (pompownie, zbiorniki, przelewy) przy zmiennych warunkach dopływu/rozbioru. 1. Biedugnis S., 1998; Metody informatyczne w wodociągach i kanalizacji. OWPW, Warszawa. 2. Knapik K., 1998; Zastosowanie techniki komputerowej w obliczaniu systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wydawnictwo PK, Kraków. 3. Head G., Head J., 1997; AutoCAD sztuczek i chwytów. Helion, Gliwice. 5

6 Nazwa przedmiotu: Systemy CAD IS-2178 B Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=2 P=0 S=0 Punkty ECTS: 2(L) = 2 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Informatyczne podstawy projektowania dr inż. Ireneusz Nowogoński Zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami CAD. Program ćwiczeń laboratoryjnych: Wykorzystanie modelowania bryłowego do projektowania elementów wyposażenia sieci kanalizacyjnych. Projektowanie z wykorzystaniem nakładek branżowych na środowisko Auto- CAD. Filozofia pracy z branżowymi wersjami środowiska AutoCAD. 1. Graf J., 2005; AutoCAD 2005 i 2005PL. Ćwiczenia praktyczne. Helion, Gliwice. 2. Dudek M., 1997; AutoLISP. Praktyczny kurs. Helion, Gliwice. 3. Head G., Head J., 1997; AutoCAD sztuczek i chwytów. Helion, Gliwice. 6

7 Nazwa przedmiotu: Zagadnienia przepływu masy i ciepła IS-2273 Forma i liczba godzin: W=2 E C=1 L=0 P=0 S=0 Punkty ECTS: 3(W) + 1(C) = 4 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Matematyka I i II, Mechanika płynów, Podstawy termodynamiki technicznej Prowadzący dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Poznanie wybranych zagadnień z wymiany ciepła i masy z punktu widzenia rozwiązywania problemów brzegowych. Program wykładów: Podstawowe prawa zachowania ośrodków ciągłych: masy, pędu i energii. Wybrane zagadnienia przepływów płynów ściśliwych i nieściśliwych. Ruch ciepła ustalony i nieustalony. Przejmowanie ciepła w przepływie i uwarstwionym. Konwekcja ciepła wymuszona i swobodna. Wymienniki ciepła. Zjawisko dyfuzji masy. Przykłady niektórych rozwiązań równań zachowania. Program ćwiczeń audytoryjnych: Rozwiązywanie problemów brzegowych z wymiany masy i ciepła. 1. Talar J., Duda P., 2003; Rozwiązywanie prostych i odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła, WNT, Warszewa. 2. Zarzycki R., 2005; Wymiana ciepła i ruch masy w inżynierii środowiska. WNT, Warszawa. 3. Puzyrewski R., Sawicki J., 1987; Podstawy mechaniki płynów. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 4. Wiśniewski S., 1988; Wymiana ciepła. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 5. Hobler T., 1986; Ruch ciepła i wymienniki. WNT, Warszawa. 6. Landau L.D., Lifszyc E.M., 1994; Hydromechanika. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 7

8 Nazwa przedmiotu: Alternatywne źródła energii II IS-2274 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy Forma i liczba godzin: W=2 C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 2(W) + 1(P) = 3 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Mechanika płynów, Podstawy termodynamiki technicznej, Alternatywne źródła energii I Prowadzący prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Poznanie rodzajów, zasobów i sposobów pozyskiwania energii w Świecie i Polsce. Energia odnawialna jako alternatywne źródło i jej udział w ogólnej strukturze spożycia. Umiejętność obliczeń i doboru odnawialnych źródeł energii. Program wykładów: Urządzenia i systemy do pozyskiwania energii odnawialnej. Kolektory słoneczne, wiatraki, turbiny wodne i pompy ciepła. Pompy ciepła: sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Zastosowanie pomp ciepła w pozyskiwaniu niektórych rodzajów energii odnawialnej. Współpraca pomp ciepła z klasycznymi źródłami energii. Cieplna gospodarka skojarzona. Program ćwiczeń audytoryjnych: Obliczanie i projektowanie urządzeń służących do wykorzystywania energii odnawialnych. Dobór sprężarkowej pompy ciepła do układu grzewczego. Wykorzystanie odwiertu jako dolnego źródła ciepła, pompy ciepła - obliczenia teoretyczne. 1. Szargut J., Ziębik A., 1998; Podstawy energetyki cieplnej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 2. Skorek J., Kalina J., 2005; Gazowe układy kogeneracyjne, WNT, Warszawa,. 3. Jastrzębski Z.: Energia słoneczna. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, Rubik M., 1999; Pompy ciepła. Ośrodek Informacji Technika w budownictwie, Warszawa. 5. Jackowski K., 1971; Elektrownie wodne (turbozespoły i wyposażenia). WNT, Warszawa. Literatura uzupełniająca: 6. Zalewski W., 2001; Pompy ciepła (sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne). IPPU MASTA, Gdańsk. 7. Zimny J., 2004; Wybrane problemy energetyki zasobów odnawialnych. Nr 22, AGH, Kraków. 8

9 Nazwa przedmiotu: Renowacja sieci wodociągowych IS-2225 i kanalizacyjnych Forma i liczba godzin: W=2 C=1 L=0 P=0 S=0 Punkty ECTS: 2(W)+1(C) = 3 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja Jednostka realizująca zajęcia: Zakład Sieci i Instalacji sanitarnych dr inż. Teresa Nowak Przekazanie studentom wiedzy z zakresu napraw istniejących i budowy nowych sieci metodami bezwykopowymi. Program wykładów: Przyczyny i skutki uszkodzeń przewodów i obiektów na sieciach. Metody oceny stanu technicznego sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Sposoby czyszczenia przewodów i kanałów. Przeglądy sieci przy pomocy kamery. Kryteria doboru bezodkrywkowej metody rehabilitacji przewodu. Omówienie metod naprawy, renowacji, rekonstrukcji i wymiany rurociągów podziemnych (doszczelnianie, natryski nowych powłok, wklejanie rękawów, krótki i długi relining, użycie kreta do łamania starych rur). Ocena techniczno ekonomiczna zastosowania technologii bezodkrywkowych do napraw sieci. Budowa nowych sieci metodami bezodkrywkowymi: przewiert sterowany i mikrotunel. Program ćwiczeń audytoryjnych: Analiza szczegółowa wybranych metod renowacji sieci na podstawie zrealizowanych inwestycji. 1. Mielcarzewicz W., Wartalski J., 1990; Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWr, Wrocław. 2. Poradnik: 1983; Wodociągi i kanalizacja. Arkady, Warszawa. 3. Kuliczkowski A., 1998; Problemy bezodkrywkowej odnowy przewodów kanalizacyjnych. Wydawnictwo PŚk, Kielce. 4. Kwietniewski M., 1995; Metody czyszczenia przewodów. Wydawnictwo PW, Warszawa. 5. Czasopisma NTTB i Technologie Bezwykopowe, materiały firm specjalizujących się w naprawach bezwykopowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz mikrotunelingu i przewiertach sterowanych. 9

10 Nazwa przedmiotu: Instalacje gazowe i specjalne IS-2276 Forma i liczba godzin: W=1 E C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 2(W)+1(P) = 3 Wymagania wstępne: brak dr inż. Marzena Nadolna Zapoznanie studentów z projektowaniem, budową i eksploatacją instalacji gazowych, gazu ziemnego i płynnego. Przedstawienie zagadnień z zakresu wodnych instalacji przeciwpożarowych i systemów oddymiających budynków wysokich i wysokościowych. Program wykładów: Przedstawienie metodyki projektowania wewnętrznych instalacji gazowych gazu ziemnego i gazu płynnego. Omówienie zasad wykonawstwa, odbioru i eksploatacji instalacji gazowych. Przedstawienie podstawowych wiadomości dotyczących sieci gazowych nisko i średniociśnieniowych, punktów i stacji redukcyjno pomiarowych gazu oraz lokalnych sieci rozdzielczych gazu płynnego. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z doborem i projektowaniem wodnych instalacji przeciwpożarowych i systemów oddymiających w budynkach wysokich i wysokościowych. Program ćwiczeń projektowych: Projekt instalacji gazu ziemnego wraz z przyłączem dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Projekt instalacji gazu płynnego dla budynku jednorodzinnego. 1. Bąkowski K., 2002; Sieci i instalacje gazowej. WNT, Warszawa. 2. Barczyński A., Podziemski T., 2002; Sieci gazowe polietylenowe projektowanie, budowa, użytkowanie. Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG SA, Warszawa. 3. Praca zb. pod red. M. Gałusza, 2003; Energetyka gazowa. Obsługa i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Wydawnictwo EUROPEX, Kraków. 4. Zajda R., 2003; Instalacje gazowe. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydawnictwo Cobo-Profil, Warszawa, 5. Mizieliński B., Wolanin J., 2006; Kondygnacyjny system oddymiania budynków. Wentylacja. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 6. Brzezińska D., Jędrzejewski R., 2003; Poradnik. Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych. Fluid Desk, Szczecin 10

11 Nazwa przedmiotu: Wybrane działy wodociągów i kanalizacji IS-2277 Forma i liczba godzin: W=2 E C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 3(W) + 1(P) = 4 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja dr inż. Ireneusz Nowogoński Uzupełnienie wiedzy zdobytej na wykładach podstawowych o najnowsze informacje w zakresie metodologii projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Program wykładów: Budowa sieci wodociągowych: wykopy, układanie rur, odbiór eksploatacyjny, próba szczelności. Zasady eksploatacji i konserwacji sieci wodociągowych. Metody odmrażania przewodów. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne na terenach szkód górniczych. Zasady eksploatacji zbiorników wodociągowych. Wybrane obiekty sieci kanalizacyjnej: przelewy burzowe, syfony i szczegółowe zasady ich projektowania. Kanalizacja ciśnieniowa i podciśnieniowa: budowa systemów, obiekty, urządzenia, armatura, zasada działania, sposoby realizacji, uproszczone metody obliczeń. Wykonawstwo robót podczas budowy sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, metody odwadniania gruntów, wykonanie konstrukcji kanałów z różnych materiałów, próby ciśnieniowe i szczelności dla rur sztywnych i termoplastycznych. Program ćwiczeń projektowych: Projekt techniczny sieci wodociągowej, zasilającej dwa budynki, projekt przejścia syfonowego przez przeszkodę na kanalizacji ogólnospławnej. 1. Gabryszewski T., 1983; Wodociągi. Arkady, Warszawa. 2. Mielcarzewicz W., Wartalski J., 1990; Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWr, Wrocław. 3. Praca zb. pod red. T. Gabryszewski, 1983; Wodociągi i kanalizacja. Poradnik. Arkady, Warszawa. 4. Gruszecki T., Wartalski J., 1986; Kanalizacja. materiały do projektowania. Wydawnictwo WSInż, Koszalin. 5. Błaszczyk W., 1983; Kanalizacja. T. I. Arkady, Warszawa. 11

12 Nazwa przedmiotu: Odwodnienie obiektów inżynierskich IS-2278 A, obierlany Forma i liczba godzin: W=1 C=0 L=0 P=1 S=0 Punkty ECTS: 1(W)+1(P) = 2 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Mechanika gruntów, Mechanika płynów Jednostka realizująca zajęcia: Zakład Hydrologii i Geologii Stosowanej dr hab. U. Kołodziejczyk, prof. UZ Zapoznanie studentów z metodami projektowania, budowy i eksploatacji systemów odwodnień obiektów inżynierskich. Program wykładów: Charakterystyka elementów środowiska objętych odwodnieniem: warunki fizjograficzne, hydrologiczne, geologiczne i hydrogeologiczne. Wymiarowanie odwodnień. Powierzchniowe i podziemne urządzenia do odprowadzania wód opadowych. Systemy odwadniania terenów zabudowanych i obiektów inżynierskich. Materiały drenarskie i ich zastosowanie. Rodzaje drenażu (okólny i płytowy). Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów odwadniających wykopy (igłofiltry i elektrodrenaże). Formalno - prawne aspekty ekologicznych skutków odwodnienia. Prognozowanie i monitoring ekologicznych skutków odwodnienia. Program ćwiczeń projektowych: Projekt odwodnienia wybranego obiektu inżynierskiego. 1. Edel R., 2002; Odwodnienie dróg. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa. 2. Mielcarzewicz E., 1990; Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Systemy odwadniania. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 3. Mielcarzewicz E., 1991; Odwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych. Podstawy projektowania. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 4. Szling Z., Pacześniak E., 2004; Odwadnianie budowli komunikacyjnych. Oficyna wydawnicza PWr, Wrocław. 12

13 Nazwa przedmiotu: Projekt przejściowy IS-2279 A Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=0 P=2 S=0 Punkty ECTS: 2(P) = 4 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wodociągi, Kanalizacja, Technologia wody, Oczyszczanie ścieków, Gospodarka osadami, Gospodarka odpadami Jednostka realizująca zajęcia: Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów mgr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz Zapoznanie studentów z wymaganiami, zakresem oraz formą projektu budowlanego branży instalacyjnej i technologicznej. Program ćwiczeń projektowych: Wykonanie projektu budowlanego wybranego elementu (obiektu): sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, układu technologicznego oczyszczania wody, ścieków lub przeróbki osadów ściekowych. 1. Gabryszewski T., 1983; Wodociągi. Arkady, Warszawa. 2. Gruszecki T., Wartalski J., 1986; Kanalizacja. Materiały do projektowania. Wydawnictwo WSInż, Koszalin. 3. Mielcarzewicz W., Wartalski J., 1990; Systemy zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo PWr., Wrocław. 4. Bever J., Stein A., Reichmann H., 1997; Zaawansowane metody oczyszczania ścieków. Oficyna wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz. 5. Imhoff K.K., 1996; Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków. Poradnik. Oficyna wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz. 13

14 Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe IS-2270 i IS-2373 Liczba godzin: W=0 C=0 L=0 P=0 S=2 Punkty ECTS: 3(S) = 3 Wymagania wstępne: brak Nauka prezentacji wyników studiów i badań oraz techniki pisania prac naukowych Program wykładu: Przygotowywanie i prezentowanie referatów dotyczących analizy tematu pracy dyplomowej jako problemu. Referowanie wyników badań. Przygotowywanie i prezentowanie referatów dotyczących analizy tematu pracy dyplomowej jako problemu. Referowanie wyników badań. Przygotowanie prezentacji pracy. 1. Weiner J., 2000; Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 2. Łabocki M., 2000; Wprowadzenie do metodyki badań. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 3. Pozycje literatury wybierane indywidualnie przez studentów, dotyczące tematu wykonywanej pracy dyplomowej. 14

15 Nazwa przedmiotu: Gospodarka skojarzona w energetyce IS-2374 Forma i liczba godzin: W=1 C=0 L=0 P=0 S=0 Punkty ECTS: 1(W) = 1 Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Podstawy termodynamiki technicznej dr hab. inż. Zygmunt Lipnicki, prof. UZ Poznanie zasad i korzyści z gospodarki skojarzonej. Program wykładów: Termodynamiczne obiegi cieplne: obieg siłowni parowej Clausiusa-Rankine a i obieg gazowy Joule a. Elementy składowe siłowni cieplnych: kocioł parowy, turbina, skraplacz, pompa obiegowa. Turbiny parowe i gazowe. Elektrociepłownie gazowo-parowe. Kocioł odzysknicowy. Gospodarka rozdzielna i skojarzona. Korzyści ze skojarzonej produkcji prądu i ciepła. Oddziaływanie energetyki na środowisko. Pompy ciepła i urządzenia chłodnicze. Skojarzona produkcja prądu, ciepła i chłodu. 1. Szargut J., Ziębik A.; 2007; Skojarzone wytwarzanie ciepła i elektrycznościelektrociepłownie, Wyd. Prac. Komputerowej J. Skalmierskiego, Gdańsk 2. Chmielniak T., 2008; Technologie energetyczne, WNT, Warszawa 3. Szargut J., 2000; Termodynamika techniczna, Wydawnictwo PŚ, Gliwice. 4. Szargut J., Ziębik A., 1998; Podstawy energetyki cieplnej. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 5. Rubik M., 1985; Chłodnictwo. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa. 6. Marecki J., 1980; Gospodarka skojarzona cieplno-energetyczna. WNT, Warszawa. 7. Marecki J., 1995; Podstawy przemian energetycznych. WNT, Warszawa. 15

16 Nazwa przedmiotu: Laboratorium dyplomowe IS-2375 Forma i liczba godzin: W=0 C=0 L=5 P=0 S=0 Punkty ECTS: 6(L) = 6 Wymagania wstępne: brak Praktyczny udział studenta w realizacji pracy dyplomowej. Umożliwienie dostępu do specjalistycznego sprzętu, programów komputerowych i wykształcenie samodzielności w pracy inzynierskiej. Program zajęć: Zajęcia są zróżnicowane w zależności od promotora i tematów prac dyplomowych. Pobór próbek w terenie. Przygotowanie próbek wody, ścieków, osadów, odpadów do analizy fizyczno-chemicznej, wykonanie analiz, interpretacja wyników badań. Wytyczne do projektowania, wykorzystanie technik komputerowych do projektowania, opracowania danych archiwalnych i wyników obliczeń. 16

KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska 2 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI B. STUDIA NIESTACJONARNE MAGISTERSKIE II stopnia Specjalność: Urządzenia sanitarne 3 4 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE I AUDYT Energy certification and audit Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium Urządzenia grzewcze Heat systems Forma studiów: stacjonarne Poziom studiów I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors

Pompy cieplne i kolektory słoneczne Heat pumps and solar collectors Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne I The sanitary networks I Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 4.9 Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Semestr: Treści kierunkowe, moduł 4.9 I stopnia, 6

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu

Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Aktywne i pasywne systemy pozyskiwania energii słonecznej Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-syst.poz.energ.słon.-

Bardziej szczegółowo

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna

Ocena. Nazwa kursu. Technologie informacyjne W 2 2 Z Biologia i Ekologia 1 W 2 2 Z Inf. Podst. Projektowania L 2 2 Z. Wykreślna Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych Nauki o zarządzaniu W 2 2 Z Przedmiot humanistycznomenedżerski W 2 2 Z Technologie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 05/0 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja i klimatyzacja przemysłowa Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GIS-2-106-WK-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Audyting energetyczny w budownictwie Rok akademicki: 2017/2018 Kod: STC-1-309-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych - opis przedmiotu

Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych - opis przedmiotu Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wykonawstwo i kosztorysowanie robót instalacyjnych Kod przedmiotu 06.4-WI-ISP-wyk.koszt.rob.inst.06P-P-S15_pNadGenE6QDT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki i fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki i fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Termodynamika techniczna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 2 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Pompy ciepła Nazwa modułu w języku angielskim Heat pumps Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: SEN SM-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: SEN SM-s Punkty ECTS: 5. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Nowe technologie energetyczne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: SEN-2-220-SM-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria kształtowania środowiska Nazwa modułu: Projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: GIS-2-202-KS-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Heating, ventilation and air-conditioning Forma

Bardziej szczegółowo

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny Nazwa programu kształcenia (kierunku) Mechanika i Budowa Maszyn Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Technika cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja Ścieżka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu EKOTECHNOLOGIE CIEPŁOWNICZE Heating eco-technologies Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma studiów: obowiązkowy studia I stopnia studia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr do procedury nr W_PR_ Nazwa przedmiotu: Instalacje sanitarne i gazowe The sanitary and gas systems Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: kierunkowy, moduł

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: 23.01.2016. Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Podstawy termodynamiki Wszystkie specjalności Data wydruku: 23.0.206 Dla rocznika: 205/206 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII II w języku angielskim RATIONAL EXPLOITATION OF ENERGY II Wersja Wydział Kierunek Wszystkie wydziały

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 3 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Naza przedmiotu: Specjalne urządzenia cieplne i chłodnicze Special systems of thermal and refrigerating Kierunek: inżynieria środoiska Kod przedmiotu:5.2.12 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Wytwarzanie energii elektrycznej Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (zwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E33/_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy obieralny X Rok: trzeci Semestr:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Gospodarka energetyczna Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MME-1-714-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Metalurgia Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Instalacje gazowe Nazwa modułu w języku angielskim Gas Installations Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Instalacje gazowe. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Instalacje gazowe Nazwa modułu w języku angielskim Gas Installations Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska

KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska KATALOG PRZEDMIOTÓW KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku inżynieria środowiska 2 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI B. STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE II stopnia Specjalność: Zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr.10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4. Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 2 Nazwa w j. ang. Process Engineering 2. Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: SEN s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: SEN s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: SEN-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Racjonalna gospodarka energią Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom kształcenia: Obieralny, moduł 5.4 II stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień/zjazd * Wykład,

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych Stormwater treatment

Oczyszczanie ścieków deszczowych Stormwater treatment Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Sieci wodociągowe. Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Sieci komunalne I rok (sem I i II) Sieci wodociągowe Rozpoznać materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych oraz określać ich właściwości; Zinterpretować oznaczenia stosowane w materiałach do budowy

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2010/2011. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura

KARTA KURSU. Punktacja ECTS* Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura KARTA KURSU Nazwa Inżynieria Procesowa 1 Nazwa w j. ang. Process Engineering 1. Kod Punktacja ECTS* Koordynator Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Zespół dydaktyczny Prof. dr hab. inż. Jerzy Jura Opis kursu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_1 Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania wodociągów i kanalizacji Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Obieralny, moduł

Bardziej szczegółowo

Technologie maszyn energetycznych Kod przedmiotu

Technologie maszyn energetycznych Kod przedmiotu Technologie maszyn energetycznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie maszyn energetycznych Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Techmaszen-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Ogrzewnictwo Heating systems. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ogrzewnictwo Heating systems. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika płynów 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki /praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Energetyka odnawialna i ochrona środowiska Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru

Przedmiot podstawowy Status przedmiotu Przedmiot do wyboru K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim RACJONALNE UŻYTKOWANIE ENERGII I w języku angielskim RATIONAL EXPLOITATION OF ENERGY I Wersja Wydział Kierunek Wszystkie wydziały

Bardziej szczegółowo

Ogrzewnictwo. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Ogrzewnictwo. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ogrzewnictwo Nazwa modułu w języku angielskim Heating systems Obowiązuje od roku akademickiego 2016/17 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU 2009/2010. Uczelnia.. Imię i Nazwisko. Nr albumu *.. Pan dr inż. Wojciech Cieżak Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr..

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja 2 Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Wymiana ciepła Heat transfer Forma

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Poziom i forma studiów. Ścieżka dydaktyczna: Kod przedmiotu: Punkty ECTS. W - 30 C- 0 L- 0 P- 15 Ps- 0 S- 0

Wydział Elektryczny. Poziom i forma studiów. Ścieżka dydaktyczna: Kod przedmiotu: Punkty ECTS. W - 30 C- 0 L- 0 P- 15 Ps- 0 S- 0 Wydział Elektryczny Nazwa programu (kierunku) Energetyka Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność: Przedmiot wspólny Ścieżka dydaktyczna: Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska w energetyce

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw Nazwa modułu: Transport i dystrybucja paliw gazowych Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC-2-208-TP-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Oczyszczanie ścieków deszczowych. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Oczyszczanie ścieków deszczowych Nazwa modułu w języku angielskim Stormwater

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROJEKTOWANIE MASZYN ENERGETYCZNYCH Design of Machinery for Power Generation Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Wymiana ciepła Heat transfer Forma

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, tel. 22 5935114, fax. 22 5935103 KIERUNEK: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Wodociągi Waterworks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wodociągi Waterworks. Inżynieria Środowiska II stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Wodociągi Waterworks A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technika cieplna Thermal Technology Kierunek: inżynieria środowiska Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: obieralny, moduł 5.5 I stopnia Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień: wykład, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych Dr hab. inż. Łukasz Orman Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

Katedra Sieci i Instalacji Sanitarnych Dr hab. inż. Łukasz Orman Prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Ogrzewnictwo Nazwa modułu w języku angielskim Heating systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Energetyka odnawialna Renewable engineering. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Energetyka odnawialna Renewable engineering. Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Instalacje sanitarne Sanitary Installations

Instalacje sanitarne Sanitary Installations Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC OS-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC OS-s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Technologia oczyszczania wód Rok akademicki: 2030/2031 Kod: STC-2-211-OS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Ochrona środowiska w energetyce

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci sanitarne The sanitary systems Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.. Rodzaj przedmiotu: moduł 5.: obieralny Poziom przedmiotu: II stopnia, 7 poziom KRK Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 204/205 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIS s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIS s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Instalacje i sieci sanitarne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GIS-1-604-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: OŹE-energia słoneczna Rok akademicki: 2012/2013 Kod: BIS-2-204-OZ-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Termodynamika techniczna Rok akademicki: 2016/2017 Kod: CCE-1-602-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Ceramika Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka w ochronie Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZiIP.D1F.15.27. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Poziom studiów: Studia II

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI www.iis.uz.zgora.pl www.facebook.com/instytut.inzynierii.srodowiska.uz/ INNOWACYJNE KSZTAŁCENIE ENERGETYKA KOMUNALNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wentylacja i klimatyzacja. Inżynieria Środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Wentylacja i klimatyzacja Nazwa modułu w języku angielskim Ventilation and

Bardziej szczegółowo

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych

Ekologiczne aspekty elektrowni wiatrowych PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Ekologiczne aspekty wiatrowych KARTA PRZEDMIOTU ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII studia stacjonarne CEL PRZEDMIOTU C1- Posiada uporządkowaną wiedzę teoretyczną, obejmującą kluczowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Załącznik nr 1 do procedury nr W_PR_12 Nazwa przedmiotu: Urządzenia do Sewage treatment devices Kierunek: Inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 5.1.13 Rodzaj przedmiotu: obieralny, moduł 5.1 Poziom przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia..

KARTA UZNANIA DOROBKU. Uczelnia.. Proszę o uznanie dotychczasowego dorobku uzyskanego podczas studiów w. w okresie na podstawie przedstawionego indeksu/innego dokumentu ** nr.. wg programu studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska st.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Hydraulika i hydrologia Rok akademicki: 2013/2014 Kod: GBG-1-309-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo