Przedmioty projektowe do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmioty projektowe do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016"

Transkrypt

1 Przedmioty projektowe do wyboru w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Zapisy na poszczególne przedmioty projektowe będą miały miejsce podczas pierwszych zajęć projektowych: (poniedziałek) dla studentów studiów stacjonarnych 2 stopnia (wtorek) dla studentów studiów stacjonarnych 1 stopnia. Studenci zgłaszający się do ch przedmioty przedstawiają portfolio. O przyjęciu na dany przedmiot projektowy decyduje. Prowadzących obowiązują wykazane poniżej limity przyjęć studentów. 1

2 Studia 1 stopnia III rok projektowanie kierunkowe dla specjalności 2D (projektowanie komunikacji wizualnej): 1. Projektowanie komunikacji wizualnej A1 dr Monika Wojtaszek-Dziadusz mgr Szymon Kiwerski 10 osób 1. Projekt wybranego opakowania (zadanie obligatoryjne) ponadto do wyboru: 2. Redesign wybranego wydawnictwa periodycznego (gazeta, czasopismo) 3. Projekt wybranych elementów kampanii społecznej 4. Studencki Savoir-vivre 5. Projekt wybranych elementów systemu informacji wizualnej dla wybranej przestrzeni publicznej 6. Projekt logo i plakatu na jubileusz 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 7. Graficzna interpretacja danych statystycznych dotyczących wyników wyborów parlamentarnych/ prezydenckich 8. Projekt elementów informacji wizualnej dla pomieszczeń warsztatu WFP 2

3 dla specjalności 3D (projektowanie form przemysłowych): 1. Marketingowe projektowanie produktu 1 dr hab. Marek Liskiewicz prof. ASP wykł. Janusz Seweryn Jeden temat do wyboru: 1. Oszczędność energii, wody śmieci itp. ogólnie zasobów naturalnych w gospodarstwie domowym blok mieszkanie (temat konkursowy) 2. Sprzedaż mobilna 3. Bezpieczeństwo w sportach, rekreacji 4. Turystyka samochodowa mikrocamper na bazie samochodu osobowego 5. Opieka, dozór nad mieszkaniem (rośliny, monitoring) pod nieobecność właścicieli 6. Przewóz dzieci i zwierząt w turystyce rowerowej 7. SCHRONISKO doraźne schronienie dla osób poszkodowanych w klęskach żywiołowych, turystyka kwalifikowana, outdorowa 8. MPX Pininfarina Deutschland nowa linia samochodów autonomicznych osobowych i użytkowych. Autonomiczna taksówka 9. Sporty wodne rekreacja, urządzenie mobilne, napędzane siłą mięśni i wiatru ew. energią elektryczną 10. Wioska autonomiczna KOLONIA Wave nowa linia jednostek pływających sporty motorowodne turystyka 12. Mieszkanie na małej powierzchni modułowe jednostki mieszkalne z wykorzystaniem ew. technologii kompozytowej 3

4 2. Projektowanie struktur użytkowych 1 dr Stanisław Półtorak mgr Piotr Hojda Temat 1 czas: 3 tygodnie co: otwieracz do butelek (kapsli) użytkownik: losowanie persony efekt: działający model funkcjonalny/prototyp + prezentacja Prosty obiekt pomagający w otwieraniu butelek z kapslem. Mnogość istniejących rozwiązań pokazuje, że jest to przedmiot potrzebny w różnych sytuacjach. Analiza potrzeb różnych użytkowników pozwoli na wypracowanie różnych rozwiązań. Obiekt i jego funkcja są na tyle proste, że w tym krótkim czasie można przećwiczyć cały proces projektowy, dochodząc aż do fazy prototypu (docelowy materiał, docelowa technologia, testowanie rozwiązania). Temat 2 czas: do końca semestru co: taboret użytkownik: do samodzielnego określenia efekt: działający model funkcjonalny/prototyp + prezentacja + plansza prezentacyjna B1 Temat związany z pozycją siedzącą daje możliwość pogłębienia wiedzy studentów z tego zakresu. Bogate tradycje Katedry Metodyki Projektowania będą tu nieocenioną pomocą. Analiza potrzeb różnych użytkowników i sytuacji użytkowych da możliwość wypracowania różnych rozwiązań. Niewielkie gabaryty mebla pozwolą przeprowadzać testy i doświadczenia. W ramach tego tematu przewidujemy wycieczkę do fabryki mebli (Paged, Nowy Styl, etc.) 4

5 3. Projektowanie ergonomiczne 1 mgr Jakub Gołębiewski st. wykł. Krzysztof Hamiga 1. Projekt siedziska umożliwiający ruch ciała (współpraca: IKER w Nowym Sączu) 2. Projekt stanowiska pracy w domu (współpraca: Fabryka Mebli Fornit w Jaworznie oraz Instytut Socjologii UJ) 4. Projektowanie innowacyjne mgr Maciej Własnowolski prof. Piotr Bożyk (opieka dydaktyczna) Wymienione poniżej stanowią podstawę dyskusji szczegółowej, w wyniku której dokonamy wspólnie wyboru i doprecyzowania zakresu opracowań: 1. Projekt wyposażenie placu do rekreacji i ćwiczeń dla osób starszych (współpraca z Urzędem Marszałkowskim) 2. Projekt wybranego domowego urządzenia wentylacyjnego (wentylator pokojowy, wyciąg kuchenny, wyciąg łazienkowy ) 3. Projekt przesłony okna 4. Projekt rodziny lamp do wnętrz mieszkalnych 5. Projekt mebla współtworzonego przez użytkownika (przekształcalność, redesign zastosowanie fragmentów przedmiotów o sentymentalnej wartości, inspiracja klasycznym meblarstwem ) 6. Pszczoły w mieście projekt obiektów umożliwiających hodowlę pszczół w mieście 7. Konkursy: Rytm światła ARTING 2015, 5

6 5. Projektowanie przestrzeni i barwy 1 dr Bożena Groborz mgr Bożydar Tobiasz prof. Barbara Suszczyńska-Rąpalska (opieka dydaktyczna) temat Nowe koncepcje kolekcji obuwia męskiego dla firmy Conhpol oraz produktu uzupełniającego zaprojektowanego w oparciu o własną analizę trendów 6

7 III rok projektowanie uzupełniające do wyboru niezależnie od specjalności kierunkowej studenta 1. Projektowanie komunikacji wizualnej A mgr Szymon Kiwerski 5 osób temat 1. Plakat eksperymentalny 2. Projektowanie komunikacji wizualnej B dr Monika Wojtaszek-Dziadusz 5 osób temat 1. Projekt reklamy lub promocji wizualnej własnego projektu z zakresu projektowania 3D z uwzględnieniem mediów (prasa, plakat, Internet i inne działania wykorzystujące przekaz z uwzględnieniem środków komunikacji wizualnej). 3. 7

8 Marketingowe projektowanie produktu 1 wykł. Janusz Seweryn 5 osób Jeden temat do wyboru: 1. Oszczędność energii, wody śmieci itp. ogólnie zasobów naturalnych w gospodarstwie domowym blok mieszkanie (temat konkursowy) 2. Sprzedaż mobilna 3. Bezpieczeństwo w sportach, rekreacji 4. Turystyka samochodowa mikrocamper na bazie samochodu osobowego 5. Opieka, dozór nad mieszkaniem (rośliny, monitoring) pod nieobecność właścicieli 6. Przewóz dzieci i zwierząt w turystyce rowerowej 7. SCHRONISKO doraźne schronienie dla osób poszkodowanych w klęskach żywiołowych, turystyka kwalifikowana, outdorowa 8. MPX Pininfarina Deutschland nowa linia samochodów autonomicznych osobowych i użytkowych. Autonomiczna taksówka 9. Sporty wodne rekreacja, urządzenie mobilne, napędzane siłą mięśni i wiatru ew. energią elektryczną 10. Wioska autonomiczna KOLONIA Wave nowa linia jednostek pływających sporty motorowodne turystyka 12. Mieszkanie na małej powierzchni modułowe jednostki mieszkalne z wykorzystaniem ew. technologii kompozytowej 8

9 4. Projektowanie struktur użytkowych 1 dr Stanisław Półtorak mgr Piotr Hojda 5 osób temat czas: 3 tygodnie co: otwieracz do butelek (kapsli) użytkownik: losowanie persony efekt: działający model funkcjonalny/prototyp + prezentacja Prosty obiekt pomagający w otwieraniu butelek z kapslem. Mnogość istniejących rozwiązań pokazuje, że jest to przedmiot potrzebny w różnych sytuacjach. Analiza potrzeb różnych użytkowników pozwoli na wypracowanie różnych rozwiązań. Obiekt i jego funkcja są na tyle proste, że w tym krótkim czasie można przećwiczyć cały proces projektowy, dochodząc aż do fazy prototypu (docelowy materiał, docelowa technologia, testowanie rozwiązania). 5. Projektowanie ergonomiczne 1 mgr Jakub Gołębiewski 5 osób temat Analiza narzędzi /obiektów codziennego użytku Zadaniem studenta jest znalezienie interesującego obiektu/narzędzia, które w swoim opisie (np. producenta, sprzedawcy) ma określenie ergonomiczne. Kolejnym etapem będzie analiza tych obiektów w grupach i indywidualnie. Efektem ćwiczenia będą prezentacje multimedialne z analizą ergonomiczną wybranych obiektów. 9

10 6. Projektowanie przestrzeni i barwy 1 mgr Bożydar Tobiasz 5 osób temat Projekt prefabrykowanego elementu pokojowego pieca grzewczego 10

11 IV rok dyplom licencjacki Zgodę przyszłego promotora pracy na objęcie promotorstwa należy uzyskać i złożyć w dziekanacie WFP do dnia Wymagania dyplomowe wraz z harmonogramem prac przekażą Państwu promotorzy. Lista promotorów prac licencjackich przewidzianych programem studiów na rok akademicki 2015/2016 (możliwe jest wybranie promotora także spoza poniższej listy, pod warunkiem uzyskania jego zgody; pracownicy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora muszą uzyskać zgodę Rady Wydziału na objęcie funkcji promotora dyplomu licencjackiego): dla specjalności 2D (projektowanie komunikacji wizualnej): dr Monika Wojtaszek-Dziadusz/mgr Szymon Kiwerski (pomoc dydaktyczna) Projektowanie komunikacji wizualnej B prof. Władysław Pluta Projektowanie komunikacji wizualnej A prof. Jan Nuckowski Projektowanie komunikacji wizualnej B dr hab. Ewa Pawluczuk Projektowanie komunikacji wizualnej C dla specjalności 3D (projektowanie form przemysłowych): dr hab. Marek Liskiewcz prof. ASP/wykł. Janusz Seweryn (pomoc dydaktyczna), Marketingowe projektowanie produktu dr Stanisław Półtorak/mgr Piotr Hojda (pomoc dydaktyczna) Projektowanie struktur użytkowych 1 st. wykł. Krzysztof Hamiga/prof. Czesława Frejlich (opieka dydaktyczna) Projektowanie ergonomiczne 1 prof. Piotr Bożyk Projektowanie innowacyjne dr Agata Kwiatkowska-Lubańska Projektowanie przestrzeni i barwy 1 dr Bożena Groborz/mgr Bożydar Tobiasz (pomoc dydaktyczna) Projektowanie przestrzeni i barwy 1 11

12 Studia 2 stopnia I rok i II rok projektowanie kierunkowe pierwsza połowa semestru Przedmiot obejmuje 10 godzin tygodniowo (dwa razy po 5 godzin w poniedziałki i środy) i ma charakter zajęć warsztatowych zapisy do pracowni i pierwsze zajęcia przegląd kończący przedmiot (w katedrach) 12

13 1. Projektowanie komunikacji wizualnej A2 prof. Władysław Pluta dr Barbara Widłak dla I roku dla II roku 3 osoby Zadania długoterminowe do wyboru: 1. Projekt serii wydawnictw: książkowych czasopism pokrewnych (katalogi, informatory, broszury reklamowe) 2. Projekt kroju pisma: technicznego szablonowego monospace 3. Projekt identyfikacji wizualnej bazującej na symbolach heraldycznych: jednostki administracyjnej instytucji marki towarowej Zadania krótkoterminowe: Konkurs z zakresu projektowania: znaku plakatu publikacji Istnieje możliwość ustalenia tematu indywidualnego

14 Projektowanie komunikacji wizualnej B2 prof. Jan Nuckowski dr hab. Ewa Pawluczuk dla I roku dla II roku 3 osoby jeden do wyboru: 1. Racja żywnościowa żołnierza Wojska Polskiego/analiza wieloaspektowego zagadnienia/projekt/ dokumentacja: - opis stanu obecnego gromadzenie informacji - wskazanie i usyszowanie kluczowych problemów - określenie celu projektu - określenie ograniczeń - opis i ocena problemów podobnych - opis postaci docelowej - propozycja rozwiązań - przekaz informacji dokumentacja projektu czas realizacji 7 tygodni 2. System informacji miejskiej dla Krakowa/analiza wieloaspektowego zagadnienia/projekt/dokumentacja: - opis stanu obecnego gromadzenie informacji - wskazanie i usyszowanie kluczowych problemów - określenie celu projektu - określenie ograniczeń - opis i ocena problemów podobnych - opis postaci docelowej - propozycja rozwiązań - przekaz informacji dokumentacja projektu czas realizacji 7 tygodni 3. Kompleksowy system identyfikacji i informacji dla parków narodowych/analiza wieloaspektowego zagadnienia/projekt/dokumentacja: - opis stanu obecnego gromadzenie informacji - wskazanie i usyszwanie kluczowych problemów - określenie celu projektu - określenie ograniczeń - opis i ocena problemów podobnych 14

15 - opis postaci docelowej - propozycja rozwiązań - przekaz informacji dokumentacja projektu czas realizacji 7 tygodni 15

16 3. Projektowanie interakcji dr Kamil Kamysz mgr Anna Anzulewicz dla I roku dla II roku 3 osoby Zadanie 1 (zespołowe, 2 3 osoby w zespole) Zadanie jest obowiązkowe dla każdego studenta, realizującego po raz pierwszy program przedmiotu Projektowanie interakcji. Przeprowadź analizę interfejsu urządzenia codziennego użytku o znacznym stopniu złożoności użytkowej (np. parkomat, biletomat). Na bazie analizy opracuj strukturę graficzną w postaci schematu blokowego, prezentującą proces użytkowy wraz z dodatkowymi informacjami, niezbędnymi użytkownikowi w procesie obsługi urządzenia (jeśli są konieczne). W opracowaniu powinny znaleźć się wnioski, wyszczególniające sytuacje kluczowe dla obsługi urządzenia i ewentualne ograniczenia (związane z projektowaniem danego typu interfejsu), sytuacje zagrożenia, ilustracje objaśniające proces itp. Dopuszczalne jest stosowanie prostych aplikacji do tworzenia schematów (np. draw.io) umiejętności analiza problemu, umiejętność pracy w zespole wiedza: architektura informacji, information design, mind mapping, brainstorming, tworzenie baz danych na temat otrzymanego zagadnienia, umiejętność hierarchizacji informacji, tworzenie kategorii informacji materiał: szary papier pakowy, marker dokumentacja: fotograficzna, jpg, schemat w postaci pliku pdf czas realizacji: 2 tygodnie Zadanie 2 (zespołowe, 2 3 osoby w zespole) Zadanie do wyboru, wymiennie z zadaniem 3 i 4 Zaprojektuj aplikację dla urządzenia do zakupu biletów PKP, dedykowaną dla 22" ekranu dotykowego. Zwróć szczególną uwagę na kwestię zrozumiałości procesu użytkowego dla osób starszych. Zadanie 3 (zespołowe, 2 3 osoby w zespole) Zadanie do wyboru, wymiennie z zadaniem 2 i 4 Zaprojektuj aplikację, przeznaczoną do rezerwacji noclegów (hotele/hostele/apartamenty itp.), dedykowaną dla smartfonów i tabletów. Zwróć szczególną uwagę na kwestię responsywności projektowanej aplikacji (projektowania na potrzeby różnych wielkości wyświetlaczy) tak, aby niezależnie od nośnika, wyświetlane na ekranie elementy były zoptymalizowane pod kątem ergonomii. 16

17 Zadanie 4 (zespołowe, 2 3 osoby w zespole) Zadanie do wyboru, wymiennie z zadaniem 2 i 3 Przeprojektuj interfejs automatu parkingowego. Zwróć szczególną uwagę na proces użytkowy, kolejność wykonywania poszczególnych kroków w procesie zakupu biletu parkingowego i wielkość/umiejscowienie manipulatorów (przycisków, kontrolek itp.). Uwagi do zadań 2, 3 i 4: W każdym zadaniu obowiązkowe jest przeprowadzenie analizy procesu użytkowego i na jej podstawie opracowanie architektury informacji w postaci schematu blokowego (lub w inny, wybrany przez siebie sposób). Prototyp aplikacji musi zostać przetestowany. Na bazie przeprowadzonych testów wprowadź korektę założeń i rozwiązań graficznych i funkcjonalnych. Prototypem może być aplikacja, zrealizowana przy pomocy oprogramowania do prototypowania (np. Axure, invision, UX Pin) format plansz: 2 x B1 (na planszy z wydziałowym gridem) jedna plansza objaśnienie założeń i konstrukcji (siatka modułowa, wielkości, typografia itp.), druga prezentacja procesu użytkowego wraz z objaśnieniem GestureEvents i TouchEvents umiejętności: projektowanie na potrzeby urządzeń mobilnych i dużych wyświetlaczy dotykowych; projektowanie, przeprowadzanie i analiza wyników testów użyteczności wiedza: gesty i ich wykorzystanie w urządzeniach mobilnych; funkcjonalność a usability; testy użyteczności dokumentacja: pdf/jpg/tiff na dysku sieciowym + wydruki + prezentacja końcoworoczna w formacie pdf, w proporcji 16:9, prototyp stworzony przy użyciu dedykowanego oprogramowania (np. Axure, UX Pin, invision) czas realizacji: 5 tygodni 17

18 4. Projektowanie struktur użytkowych 2 prof. Maria Dziedzic przewidziane są także konsultacje (kulturoznawca, lekarz, psycholog, socjolog, ekolog, ergonomista) np. z dr hab. Halszką Kontrymowicz-Ogińską, dr Agatą Hołobut dla I roku 5 osób dla II roku Problematyka w roku akademickim 2015/2016: - położenie nacisku na wybór problematyki projektowej o znaczeniu społecznym - poszukiwanie nowych obszarów w projektowaniu - analizowanie zjawisk o znaczeniu społecznym, środowiskowym, kulturowym z zastosowaniem istniejących technik i metod wspomagających projektowanie oraz w oparciu o eksperymenty własne zagadnienie (co?) Wg Mary Douglas (jednej z najwybitniejszych postaci współczesnej antropologii) troska o czystość jest kluczowym wątkiem życia współczesnych społeczeństw. W swojej książce pt. Czystość i zmaza, wyjaśnia znaczenie i szeroki wpływ kategorii czystości na ludzki stosunek do społeczeństwa, wartości, świata i wiedzy. Czystość (higiena) zagadnienie do przemyślenia na nowo w kontekście ochrony środowiska (malejące zasoby wody), zmian demograficznych (w 2015 proporcje osób starszych do młodszych odwrócą się, po raz pierwszy w historii na Ziemi będzie więcej seniorów) oraz migracji zarobkowej w skali globu (uwarunkowania wielokulturowe). dla kogo? i jak? Najsłabsze ogniwo, wyznacznikiem podejścia do rozwiązania problemu projektowego. Jedną z praktykowanych koncepcji projektowania wg wspomnianej wyżej zasady jest Projektowanie Uniwersalne (design for all/uniwersal design), które bierze pod uwagę różnorodność potrzeb użytkowników. PU zakłada, że jeżeli produkt lub usługa są zaprojektowane zgodnie z potrzebami najsłabszych (np. starszych, nie w pełni sprawnych użytkowników) nadadzą się również dla wszystkich innych użytkowników. źródła: Mary Douglas, Czystość i zmaza, PWN, 2007 Andrzej Harasz, Projekt wstępny muszli do ubikacji publicznej, (praca dyplomowa wykonana w Katedrze Metodyki Projektowania na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie), 1994 Tadeusz Dzierżykray-Rogalski, Fizjologia defekacji (Uwagi o konieczności powrotu do Pierwotnej Pozycji), Nakładem Instytutu"Scientia", Warszawa, 1946 Kira Alexander, The Bathroom, Penquin Books, 1976 Rybczyński, Dom. Krótka historia idei, Wydawnictwo MARABUT, Oficyna Wydawnicza VOLUMEN, 1996 Norbert Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji zachodu, PIW, Warszawa, 1980 Katherine Ashenburg, Historia brudu, Bellona Warszawa

19 Mircea Eliade, Sacrum a profanum, Wydawnictwo Aletheia Warszawa 2008 metoda prowadzenia projektu: współpraca z potencjalnymi użytkownikami (analiza /studia teoretyczne/, obserwacja, założenia, weryfikacja koncepcji doświadczanie, badania użytkowe), konsultacje ze specjalistami. 5. Projektowanie dla środowisk ekstremalnych dr Michał Kracik dla I roku 5 osób dla II roku temat Konfigurowalna przestrzeń mieszkalna załogi wielozadaniowych pojazdów kosmicznych. Temat realizowany we współpracy z NASA Ames, NASA JSC 6. Projektowanie ergonomiczne 2 prof. Czesława Frejlich st. wykł. Krzysztof Hamiga dla I roku 5 osób dla II roku 1. Dynamiczna pozycja siedząca (współpraca: Fabryka Mebli Fornit w Jaworznie) 2. Miejsce pracy w domu (współpraca: Fabryka Mebli Fornit w Jaworznie oraz Instytut Socjologii UJ) 19

20 druga połowa semestru zapisy do pracowni i pierwsze zajęcia Lista przedmiotów do wyboru wraz z tematami zostanie podana do wiadomości ok

21 II rok dyplom magisterski Zgodę przyszłego promotora pracy na objęcie promotorstwa należy uzyskać i złożyć w dziekanacie WFP do dnia Wymagania dyplomowe wraz z harmonogramem prac przekażą Państwu promotorzy. Lista promotorów prac magisterskich przewidzianych programem studiów na rok akademicki 2015/2016 (możliwe jest wybranie promotora także spoza poniższej listy, pod warunkiem uzyskania jego zgody; pracownicy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora muszą uzyskać zgodę Rady Wydziału na objęcie funkcji promotora dyplomu magisterskiego): prof. Władysław Pluta/ dr Barbara Widłak (pomoc dydaktyczna) Projektowanie komunikacji wizualnej A2 prof. Jan Nuckowski/dr hab. Ewa Pawluczuk (pomoc dydaktyczna) Projektowanie komunikacji wizualnej B2 dr hab. Marek Liskiewicz prof. ASP/wykł. Janusz Seweryn (pomoc dydaktyczna), Marketingowe projektowanie produktu 2 prof. Maria Dziedzic/dr Stanisław Półtorak (pomoc dydaktyczna w semestrze 4) Projektowanie struktur użytkowych 2 dr Michał Kracik Projektowanie dla środowiska ekstremalnych dr Anna Szwaja Projektowanie alternatywne 1 prof. Czesława Frejlich/st. wykł. Krzysztof Hamiga (pomoc dydaktyczna) Projektowanie ergonomiczne 2 dr hab. Andrzej Śmiałek/mgr Krzysztof Bogomaz (pomoc dydaktyczna) Projektowanie rynkowe prof. Piotr Bożyk/mgr Maciej Własnowolski (pomoc dydaktyczna) Projektowanie aktywizujące prof. Barbara Suszczyńska-Rąpalska/mgr Konrad Kuźniewski (pomoc dydaktyczna), (Projektowanie przestrzeni i barwy 2) 1 W polu zainteresowań Pracowni Projektowania Alternatywnego znajdują się następujące zagadnienia: czerpanie inspiracji z polskiej/słowiańskiej kultury, odniesienia do własnej kultury materialnej i duchowej, wspomaganie się antropologią w szczególności etnografią i etnologią, podejmowanie zagadnień dotyczących samowystarczalności i samoradzenia, projektowanie w oparciu o lokalne, tradycyjne rzemiosło, współpraca z lokalnymi rzemieślnikami, działania uwzględniające aspekty ekologii. W ramach prowadzonych tematów przewiduje się: wyjazdy etnograficzne wspomagające poszczególne etapy projektowania, odwiedzanie muzeów, skansenów oraz określonych instytucji, spotkania i konsultacje z przedstawicielami wymaganych specjalizacji, wspomaganie się możliwościami wykonawczymi rzemieślników i lokalnych firm oraz warsztaty. 21

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE. Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT SZTUKI ZAKŁAD WZORNICTWA Program studiów dla kierunku wzornictwo Specjalność: komunikacja wizualna i projektowanie form przemysłowych Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu

PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu PRZEWODNIK PO STUDIACH MAGISTERSKICH W ZAKRESIE e-biznesu WARSZAWA wrzesień 2008 Zawartość niniejszego przewodnika może ulec drobnym zmianom wraz z corocznym przeglądem, dokonywanym przez Wyższą Szkołę

Bardziej szczegółowo

Program działalności merytorycznej Centrum Nauki Kopernik w latach 2007-2012

Program działalności merytorycznej Centrum Nauki Kopernik w latach 2007-2012 Centrum Nauki Kopernik ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa tel.: +48 22 31 24 521 faks: +48 22 31 24 529 Program działalności merytorycznej Centrum Nauki Kopernik w latach 2007-2012 opracował: Robert

Bardziej szczegółowo

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa habilitacyjna Rozprawa habilitacyjna Produkt, Marka, Otoczenie projektowanie holistyczne całościowe zarządzanie wzornictwem Andrzej Śmiałek, 2013 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE I POPULARYZACJA OCHRONY DZIEDZICTWA

NAUCZANIE I POPULARYZACJA OCHRONY DZIEDZICTWA NAUCZANIE I POPULARYZACJA OCHRONY DZIEDZICTWA Polski Komitet Narodowy ICOMOS Politechnika Lubelska Warszawa 2014 NAUCZANIE I POPULARYZACJA OCHRONY DZIEDZICTWA praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Szmygina

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Uczelnia Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie i Marketing Specjalizacje Negocjator, Menedżer Mediów, Menedżer Kultury,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

INFORMATOR WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY INFORMATOR WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Lublin, 2010 Redakcja Anna Życzyńska i Tomasz Lipecki Projekt okładki Dobrosław Bagiński Wydawca Politechnika Lubelska Nadbystrzycka 38d 20-618 Lublin ISBN:

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ

business design KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ KSZTAŁCENIE SZYTE NA MIARĘ STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY informator KURSY I SZKOLENIA ARTYSTYCZNE CAD, GRAFIKA UŻYTKOWA I PROJEKTOWANIE PARAMETRYCZNE EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia. im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Informator ECTS na rok akademicki 2008/2009 1 dla kierunku: Malarstwo I. Informacje o wydziale Wydział Architektury

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Informator. Samorządu Studentów

Informator. Samorządu Studentów Informator Samorządu Studentów dla kandydatów na studia na rok akademicki 2009/2010 1 Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie to wszyscy studenci ASP. Reprezentują ich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja

Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Informator Studia podyplomowe Strategiczna Komunikacja Marki, III edycja (październik 2015- wrzesień 2016) Współpraca merytoryczna: Patronat

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy i innej działalności. Marek Średniawa Praca dydaktyczna w okresie do uzyskania kwalifikacji I stopnia. Na stanowisku naukowo dydaktycznym asystenta.

Bardziej szczegółowo