Rewitalizacja Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser i kwartału Bazaru Różyckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser i kwartału Bazaru Różyckiego"

Transkrypt

1 Rewitalizacja Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser i kwartału Bazaru Różyckiego Daniel Zynder 1

2 Plan prezentacji: Charakterystyka warszawskiej Pragi Wybrane twarde projekty rewitalizacyjne na Pradze Rewitalizacja społeczna warszawskiej Pragi Północ Projekt rewitalizacji Centrum Praskiego Koneser Projekt rewitalizacji Bazaru Różyckiego serca Pragi Rekomendacje Podsumowanie 2

3 Charakterystyka Pragi Północ Dobra dostępność do centrum Zachowana struktura urbanistyczna Potencjał architektoniczny postindustrialnej dzielnicy Postępująca degradacja zabytkowej substancji miejskiej Zmiana postrzegania dzielnicy w ostatnich latach Źródło: opracowanie własne 3

4 Twarde inwestycje rewitalizacyjne na Pradze Północ Źródło: opracowanie własne 4

5 Rewitalizacja społeczna jako uzupełnienie projektów infrastrukturalnych na Pradze Północ. Przykłady projektów społecznych realizowanych na Pradze Północ: 1) Blok, podwórko, kamienice ożywiły się dzielnice, PO KL 2) Gimnazjalisto sam zaplanuj swoją karierę, PO KL 3) Dojrzali kompetentni w pracy, PO KL 4) Z rodziną mogę więcej, PO KL 5) Spacery po Pradze, Urząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 6) Losy Warszawskiej Pragi w czasach nazizmu i stalinizmu, Europa dla Obywateli Źródło: 5

6 Projekty realizowały różne stowarzyszenia. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Stowarzyszenie Monopol Warszawski 56,1.html#empty-anchor 6

7 Stara Praga miejsce realizacji projektów Bazar Różyckiego, Centrum Praskie Koneser Źródło: opracowanie własne 7

8 Projekt rewitalizacji Centrum Praskiego Koneser Kilka słów o historii Źródło: fabryka zbudowana w stylu neogotyckim w 1897 roku, stanowi jeden z najciekawszych zabytków przemysłowych Pragi; w 1947 roku. Monopol został przejęty przez Warszawskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos ; po zaprzestaniu produkcji powstał plan ratunkowy, który miał uratować Konesera od upadku zakładał on całkowite przebranżowienie Monopolu i przekształcenie budynków w praskie centrum kultury. 8

9 Projekt zagospodarowania Konesera Kompleks wielofunkcyjny, ul. Ząbkowska bardzo dobra lokalizacja, prawomocne warunki zabudowy, wielkość działki: m. kw. powierzchnia użytkowa (plan): ok m. kw. (w tym ok m.kw. PUM), Spółka publiczna BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA - akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. - główny obszar aktywności inwestycyjnej, źródło wzrostu wartości przedsiębiorstwa - rynek nieruchomości. Źródło: 9

10 Wizja Centrum Praskiego Koneser poprawa atrakcyjności terenu Konesera poprzez wdrożenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych; harmonijne połączenie odrestaurowanych zabytków dawnej wytwórni wódki z nową, współczesną architekturą; pierwsze w Warszawie centrum typu mixed-use, integrujące w ramach jednej koncepcji projektowej funkcje mieszkaniową, handlową, biznesową i kulturalną; stworzenie oferty pozycjonowanej w średnim i wyższym segmencie rynku, uwzględniającej lokale typu loft i soft-loft; powstanie nowego fragmentu miasta wyznaczającego wzorzec przemian dla tej części Warszawy. 10

11 Lofty i apartamenty 330 lokali mieszkalnych Źródło: 11

12 Biznes i biura m² lokali handlowych m² biur w klasie A i B+. Źródło: Źródło: 12

13 Sztuka i design Muzeum Wzornictwa Zabytkowy budynek Rektyfikacji o powierzchni 1900 m² planowany jest na siedzibę muzeum wzornictwa Muzeum Narodowego w Warszawie. Źródło: Trwają rozmowy z miastem st. Warszawą przy udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat formuły obecności Muzeum w Koneserze. Źródło: BBI Development 13

14 Źródła finansowania Część inwestycji kwalifikuje się do uzyskania pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA Ponadto Zarząd BBI Development NFI SA, wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej PLN w trybie emisji niepublicznej Na remont obiektów zabytkowych na tym obszarze można również pozyskać część środków od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 14

15 Kwartał Bazaru Różyckiego - Początek funkcjonowania Bazaru Różyckiego rok 1901, bardzo szybki rozwój bazaru, - Założyciel Józef Różycki (farmaceuta, społecznik), - Wielokulturowy tygiel polsko-żydowsko-ormiański (handel, rzemiosło), - Przed 1 WŚ: Praktycznie wszystko można było kupić, osprzęt hydrauliczny ślusarski, elektryczny, sprzedaż ręczna, nielegalne gry (w trzy karty, w miasta, w kości), Wejście na bazar w 1935 r. zbiory prywatne S. Kazikowskiego - Druga WŚ: Ośrodek okupacyjnego czarnego rynku, kupcy żydowscy w 1940 r. do getta; zaopatrzenie w żywność, handel bronią i amunicją, towary luksusowe, 15

16 Kwartał Bazaru Różyckiego Fotografie: Jerzy Woropiński, Moja Praga Magiczna 16

17 Kwartał Bazaru Różyckiego Historia Bazaru - Po wojnie: coraz lepiej funkcjonuje mimo szykan i upaństwowienia, - Miejsce szczególnego handlu: rzeczy modne, poszukiwane art. odzieżowe, obuwnicze, a także żywnościowe, - Przez wiele lat Bazar zaspakajał podstawowe potrzeby mieszkańców Warszawy, Fotografie: Jerzy Woropiński, Moja Praga Magiczna 17

18 Kwartał Bazaru Różyckiego Historia Bazaru - Miejsce promujące warszawską kulturę, folklor, tożsamość dzielnicy i jej mieszkańców (gwara praska, Wiech) oraz warszawską kuchnię (kulinarna specjalność: flaki, pyzy), - Po przemianach ustrojowych 1989 r. Bazar przez kilka lat świetnie prosperował, - Później konkurencja wielkiego targowiska na Stadionie X-lecia. Fotografie: Jerzy Woropiński, Moja Praga Magiczna 18

19 Bazar Różyckiego obecnie 19

20 Kwartał Bazaru Różyckiego propozycja z warsztatów Stowarzyszenia Monopol Warszawski 20

21 Kwartał Bazaru Różyckiego warsztaty Stowarzyszenia Monopol Warszawski 21

22 Wizja kwartału Bazaru Różyckiego Cel: Kontynuacja historycznej funkcji miejsca jako targowiska miejskiego Elementy koncepcji: Centrum Kreatywności, budżet miasta, RPO WM Muzeum Warszawskiej Pragi, budżet miasta, POIŚ Biurowiec z handlowym przyziemiem od strony ulic Brzeskiej, Ząbkowskiej (budynki EE, możliwość uzyskania środków w ramach działań dot. EE ), JESSICA+PPP Hala gastronomiczna, środki prywatne Bazar utrzymany w historycznym klimacie Pragi z dominującą branżą spożywczą (targ warzywno rybny), i usługami, przestrzeń publiczna w obrębie bazaru, EFS Parkingi podziemne usytuowane pod budynkami od strony ulicy Brzeskiej i Ząbkowskiej, PPP 22

23 Wizja kwartału Bazaru Różyckiego Źródło: zdjęcia własne 23

24 Wizja kwartału Bazaru Różyckiego Źródło: zdjęcie własne Źródło: szrm.pl 24

25 Rekomendacje źródła sukcesu Efektywność działań rewitalizacyjnych na Pradze Północ uzależniona jest od: -kompleksowości i długookresowości podjętych działań, -zintegrowania działań finansowych i organizacyjnych, -prowadzenia monitoringu zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych, -koncentracji przestrzennej inwestycji. 25

26 Rekomendacje cd. Dzielnica Praga Północ podobnie jak inne JST może korzystać z następujących środków finansowych: publicznych, lokalnych środków finansowych, którymi dysponują władze lokalne z wpływów z podatków lokalnych, kredytów itd., publicznych, zewnętrznych środków finansowych, które pochodzą z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej, prywatnych środków finansowych, których źródłem jest kapitał prywatnych przedsiębiorstw, angażujących się w proces rewitalizacji celem osiągnięcia stosownego zysku. Wszystkie wymienione źródła finansowania są wykorzystywane w rewitalizacji przytoczonych projektów 26

27 Podsumowanie Wyprowadzenie omawianych obszarów z kryzysu dzięki zintegrowanym inwestycjom wykorzystującym endogeniczne cechy miejsc (postindustrialna zabudowa, pełnione funkcje), Łączenie różnorodnych środków na planowane inwestycje (dotacje UE, środki zwrotne JESSICA, budżet miasta, środki własne inwestorów, środki sponsorów), Centrum Praskie Koneser inwestycja typu mixed-use jako przykład wykorzystania potencjału obszaru poprzemysłowego, Planowane inwestycje dot. kwartału Bazaru Różyckiego jako zachowanie historycznej funkcji miejsca (przykład wielofunkcjonalności w wykorzystaniu obszaru), 27

28 Podsumowanie Stworzenie potencjału dla rozwoju gospodarczego miejsca poprzez wprowadzenie funkcji turystycznej, Współpraca wielu partnerów i środowisk (PPP, włączenie społeczne, wprowadzenie operatora do procesu rewitalizacji), Wykreowanie Pragi Północ na drugi obok Centrum miasta ośrodek o funkcjach gospodarczych, kulturalnych, historycznych i innych. 28

WARSZTATY PROJEKTOWE PRAGA PÓŁNOC

WARSZTATY PROJEKTOWE PRAGA PÓŁNOC WARSZTATY PROJEKTOWE PRAGA PÓŁNOC ZESPÓŁ AUTORSKI - PRAGA Z METRA: Andrzej Marat Stanisław Bochyński Aleksandra Jadach- Sepioło Barbara Kozłowska Paulina Sikorska WARSZAWA, czerwiec 2014 Strona1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia

JESSICA. Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA Polska Zachodnia Niniejszy dokument został opracowany przy finansowym wsparciu Unii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Hereditas w roku 2008

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Hereditas w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Hereditas w roku 2008 Nazwa organizacji: Fundacja Hereditas Siedziba i adres: 02-811 Warszawa, ul. Makolągwy 21/9 Data wpisu w KRS 29.12.2006 KRS 0000270087

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ

WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ SIERPIEŃ 2013 BIULETYN NR 4 Egzemplarz bezpłatny Szanowni Państwo Przedkładamy kolejny numer biuletynu, poprzez który staramy się Czytelnikom przybliżyć spojrzenia

Bardziej szczegółowo

- Koszary Dragonów w Olsztynie Program rewitalizacji obszaru Koszar Dragonów

- Koszary Dragonów w Olsztynie Program rewitalizacji obszaru Koszar Dragonów - Koszary Dragonów w Olsztynie Program rewitalizacji obszaru Koszar Dragonów przy ul. Gietkowskiej, ul. Dąbrowskiego i ul. Dragonów w Olsztynie. Opracowanie jest uzupełnieniem do prezentacji przygotowanej

Bardziej szczegółowo

NA REWITALIZACJĘ GRUDZIEŃ 2014 BIULETYN NR 6

NA REWITALIZACJĘ GRUDZIEŃ 2014 BIULETYN NR 6 WARSZAWSKIE SPOJRZENIE NA REWITALIZACJĘ GRUDZIEŃ 2014 BIULETYN NR 6 zdjęcie: Mariusz Sokół Szanowni Państwo Pragnę zaprosić do lektury kolejnego biuletynu z serii Warszawskie Spojrzenie na Rewitalizację.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WŁOCŁAWEK DO 2015 ROKU

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WŁOCŁAWEK DO 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WŁOCŁAWEK DO 2015 ROKU Włocławek 2007-2009 Spis treści 1. WSTĘP I DEFINICJA REWITALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA

PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA PROGRAMY STRATEGICZNE MIASTA RUDA ŚLĄSKA Ruda Śląska 2005 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 2. WPROWADZENIE... 4 3. PROGRAMY STRATEGICZNE... 5 3.1. Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska

Bardziej szczegółowo

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie

Studium możliwości wdrożenia JESSICA Województwo Śląskie Katowice ul. Karłowicza 13 Tel: 32 730 2510, 32 730 2509, 32 730 2511 Dokument zrealizowany na zlecenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego Fax: 32 730 2512, biuro@ccinstitute.pl Studium możliwości wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA

VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA VIII. ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Ochrona zabytków polega przede wszystkim na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań, których celem jest zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 SUWAŁKI Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach na lata 2014-2020 Miejski w Suwałkach Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Dokument przyjęty uchwałą Nr LII/577/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Miasto Tarnowskie Góry Strategia rozwoju miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, listopad 2011 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 2. Założenia... 4 3. Wizja rozwoju miasta... 6 4. Cele i

Bardziej szczegółowo

Tom 12. Przykłady rewitalizacji miast

Tom 12. Przykłady rewitalizacji miast Tom 12 Przykłady rewitalizacji miast INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 12 Przykłady rewitalizacji miast Praca zbiorowa pod redakcją Aliny Muzioł-Węcławowicz Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na

Bardziej szczegółowo

BBI Development KUPUJ. Czynniki wzrostu. Czynniki ryzyka

BBI Development KUPUJ. Czynniki wzrostu. Czynniki ryzyka 2014-04 2014-05 2014-06 2014-07 2014-08 2014-09 2014-10 2014-11 2014-12 2015-01 2015-02 2015-03 BBI Development sektor / branża: Deweloper komercyjny ISIN: PLNFI1200018 1,64 PLN Profil BBI Development

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 3/2009. Rewitalizacja. Julia Koczanowicz-Chondzyńska

BIULETYN 3/2009. Rewitalizacja. Julia Koczanowicz-Chondzyńska Rewitalizacja Julia Koczanowicz-Chondzyńska BIULETYN 3/2009 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Warszawa, lipiec 2009 Projekt graficzny: Frycz Wicha Skład graficzny: Mirosław Piekutowski Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY

ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY 1. Osoby odpowiedzialne 1.1. Emitent 1.1.1. Nazwa, siedziba i adres Emitenta Nazwa (firma): Vantage Development Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Siedziba: Vantage S.A.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA LUBOŃ

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA LUBOŃ MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA LUBOŃ LUBOŃ 2013 1 Zespół redakcyjny: Mgr Cichoń Joanna Mgr inż. arch. Kasprzak Małgorzata Mgr Kasprzak Urszula Mgr Naworska Anna Mizerka Andrzej Mgr inż. Nawrot

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY OBYWATELSKIE

WARSZTATY OBYWATELSKIE WARSZTATY OBYWATELSKIE 29 listopada 14 grudnia 2013 r. PREZENTACJA DOKUMENTÓW WYPRACOWANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW TARNOWA Projekt Obywatel 2.0. Działam i pomagam jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU]

[PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] 2013 Urząd Miasta Torunia Biuro Toruńskiego Centrum Miasta [PROGRAM DZIAŁAŃ SPOŁECZNO- GOSPODARCZYCH DLA ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU] Program zawiera 50 zadań szczegółowych, podzielonych na dziewięć

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013

Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 2013 Jeżeli człowiek sam nie wie do jakiego zmierza portu, żaden wiatr nie jest pomyślny /SENEKA/ Program Rewitalizacji Obszaru Poprzemysłowego Pustkowa Osiedla na lata 2006 Dębica, marzec 2006 Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji - wprowadzenie

Program rewitalizacji - wprowadzenie Program rewitalizacji - wprowadzenie dr Aleksandra Jadach-Sepioło Instytut Rozwoju Miast Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Warszawa, 24 sierpnia 2015 r. Plan prezentacji 1. Po co powstaje program rewitalizacji?

Bardziej szczegółowo

Warszawskie organizacje sąsiedzkie

Warszawskie organizacje sąsiedzkie Warszawskie organizacje sąsiedzkie AUTORZY: Piotr Henzler, Karol Mojkowski Warszawa 2008 1 Projekt Tworzenie i prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej jest finansowany przez Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo