WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-LABORATORYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-LABORATORYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 WSTĘPNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDYNEK TECHNOLOGICZNO-LABORATORYJNY Przedmiotem zamówienia publicznego ma być usługa polegająca na zaprojektowaniu i wybudowaniu budynku technologiczno-laboratoryjnego na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie Zamawiający zamierza zlecić zaprojektowanie i wybudowanie ww. budynku wraz z podstawowym jego wyposażeniem w gazy techniczne, instalację do skraplania helu. Zakresem zadania będzie: sporządzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej i zatwierdzenie z Zamawiającym. Na podstawie koncepcji uzgodnionej z Zamawiającym Wykonawca winien sporządzić projekt budowlany wraz projektem technologii oraz uzyskać pozwolenie na budowę (jeżeli okaże się to koniecznym zamawiający dopuszcza zmianę warunków zabudowy dla przedmiotowego przedsięwzięcia, w przypadku konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów technicznobudowlanych Wykonawca uzyska takowe odstępstwo w imieniu Zamawiającego), sporządzenie projektów wykonawczych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarami i kosztorysem inwestorskim. Wykonanie budynku wraz z jego wyposażeniem w instalacje technologiczne i do skraplania helu Oddanie do użytkowania obiektu wraz z uprzednim uzyskaniem stosownych decyzji i odbiorów (w tym również UDT, pozwolenia na użytkowania) Podstawowe wytyczne dla projektowania: Program użytkowy określono w załączniku nr 1 Liczba kondygnacji podziemnych 0 Liczba kondygnacji nadziemnych 2 Dokumentacja techniczna winna przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby powstały budynek nie stanowił źródła nadmiernego hałasu dla terenów sąsiadujących z inwestycją W ramach dokumentacji koniecznym jest takie zaprojektowanie obiektu, aby umożliwić korzystanie z gazów i helu poprzez sąsiedni budynek nr 25. Komunikacja - pionowa W budynku należy przewidzieć komunikację pionową (windy) o gabarytach i ilości niezbędnej do prowadzonej działalności

2 Lp. Nr zakładu, nazwa pomieszczenia 1 NZ 31 ANIHILACJI POZYTRONÓW 2 NZ 31 POKÓJ CHEMICZNY 3 NZ 34 MAGNETOMETR SQUID 4 NZ 34 PODATNOŚCIOMIERZ LS Wymiary pomieszczeni a 10 m 2 35 m 2 Instalacje (opis skrócony) 20 gniazd 230 V/50 Hz/16A (wymagane warunki: wilgotność względna do 70%, stabilna temperatura C) bieżąca woda i zlew telefon, internet (2 gniazda) zasilanie 3-fazowe (dwa gniazda) instalacja odzysku helu zasilania trójfazowe (1) 4 gniazda 230 V/50 Hz/16A 18 gniazd 230 V/50 Hz/16A 3 listwy dobre zerowanie 1 gniazdo 3-fazowe tablica z bezpiecznikami telefon, internet 2 gniazda sprzężone powietrze 18 gniazd 230 V/50 Hz/16A 3 listwy dobre zerowanie 1 gniazdo 3-fazowe tablica z bezpiecznikami telefon, internet 2 sprzężone powietrze Urządzenia (bez wyposażenia, mebli) 2 spektometry czasu życia 2 spektometry poszerzenia Doplerowskiego trybometr dygestorium magnetometr SQUID: dwie konsole, waga ok. 180 kg każdy Podatnościomierz Lake Shore (dwie konsole 200 kg każda) Warunki szczególne obecność izotopów promieniotwórczych przechowywanie źródeł promieniotwórczych i substancji chemicznych o niskiej toksyczności przechowywanie odczynników chemicznych instalacja odzysku helu instalacja odzysku helu

3 5 NZ 34 TECHNOLOGICZNA 6 NZ 35 SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI 7 NZ 35 KALORYMETRYCZNA 8 NZ 35 DYFRAKTOMETRII RENTGENOWSKIEJ 25 m 2 50 m 2 50 m 2 50 m 2 18 gniazd 230 V/50 Hz/16A 3 listwy dobre zerowanie 1 gniazdo 3-fazowe tablica z bezpiecznikami telefon, internet 2 gniazda sprzężone powietrze 10 gniazd 230 V/16A gniazdo trójfazowe internet 2 gniazda, telefon 10 gniazd 230 V/16A gniazdo trójfazowe internet 2 gniazda, telefon 10 gniazd 230 V/16A 2 gniazda trójfazowe 1 gniazdo wysokoprądowe 230V/63 A internet 2 gniazda, telefon Dip coater materiały organiczne o niskiej toksyczności przechowywane w wentylowanym dygestorium Spektrometr EXCALIBUR FTS 3000 (90x90 cm) dygestorium z dopływem wody urządzenia wspomagające (pompy, kontrolery temp.) Kalorymetr adiabatyczny (1mx1m) układ pompowniczy wysokiej próżni DTA skaningowy analizator termiczny (130x150) przewidywany kalorymetr skaningowy (80x100 cm) Dyfraktometr rentgenowski X Pert Pro z wyposażeniem masa 1300 kg; wym. 200x120x140 cm uziemienie chłodzenie lampy rentgenowskiej umieszczonej na zewnątrz budynku (wielkość jak jednostka zewnętrzna klimatyzatora rozwiązanie obecne)

4 9 NZ 53 TECHNOLOGICZNA ULTRAWYSOKIEJ PRÓŻNI 10 NZ 53 TECHNOLOGICZNA 11 NZ 53 PREPARATYKI PRÓBEK 12 NZ 53 POMIARÓW MAGNETYCZNYCH 13 NZ 53 MIKROSKOPOWA 45 m 2 45 m 2 10 gniazd 3-fazowych 6A lub 16A 30 gniazd 230V 4 x podłączenie wody i kan. 4 gniazdka LAN 5 gniazd 3-fazowych 16A 20 gniazdek 230V 6 x podłączenie wod-kan 4 x LAN 6 x podłączenie wod-kan gazy techniczne: Ar, N2, O2 4 x LAN 6 x podłączenie wod-kan 4 x LAN 10 gniazd 3-fazowych 32A 4 x podłączenie wod-kan 4x LAN Stanowisko ultrawysokiej próżni z dodatkowym układem pompującym, stojakiem z elektroniką, kriostatem i stanowiskiem do sterowania, konieczność zapewnienia odciągu i kompensacji dwa stanowiska, odciąg i kompensacja Urządzenia do obróbki cieplnej, płuczki ultradźwiękowe, spin coater, odciąg i kompensacja stół antywibracyjny odciąg i kompensacja mikroskop sił atomowych odciąg i kompensacja 3000 kg 900 kg 600 kg 1000 kg izolacja antywibracyjna izolacja antywibracyjna 1500 kg

5 14 NZ 53 MOSSBAUEROWSKA 15 DAI HALA KRIOSTATU 16 DAI LAB 2 + STEROWNIA 30 m m 2 18 x 14,5 H= 7 m 35 m 2 7 x 5 x 3,5 m 4x LAN chłodząca do zasilaczy hel gazowy 200 bar hel gazowy 30 bar gazowego ciekły azot (2 punkty poboru) elektryczność ~620kW instalacja sprężonego internet elektryczność ~2 kw ogrzewanie wod-kan internet Spektometry mossbauerowskie skraplacz: 2 tony 1,27 x 1 x 1,69 m zbiornik buforowy LHe: 700 kg 1,8 x 1,4 m (średnica x wysokość) tablica rozdzielcza helu 150 kg stanowisko kriogeniczne (studnia ɸ 1,2 x 5m, osłona radiacyjna ton) kriostat w studni 3500 kg + insert z magnesem 8000 kg zasilacz 20 ka (1 tona, 1m x 1m) suwnica: udźwig 10 ton Rozpiętość 18 m stanowisko montażowe wnęk i magnesów sterowanie skraplarką i stanowiskiem kriogenicznym 2500 kg osłona radiacyjna wjazd 5 x 4,5 m drzwi serwisowe 2,2 x 2,2 m wentylacja możliwość obsługi przez suwnicę drzwi 2,2 x 2,2 m

6 17 DAI HALA KOMPRESORÓW 18 DAI MAGAZYN HELU, SERWIS URZADZEŃ KRIOGENICZNYCH 45 m 2 9 x 5 x 3,5 m 1 7 x 20 x 3,5 m hel gazowy 200 bar hel gazowy 30 bar hel gazowy, kolektor ssący chłodząca elektryczność 200 kw wentylacja hel gazowy 200 bar hel gazowy 0 bar (odzysk z części laboratoryjnej + ssanie) wentylacja elektryczność 10 kw wod kan kompresor obiegowy 30 bar; 1,5 tony kompresory odzyskowe (1-2) 200 bar; 1,5 tony każdy; 1,448 x 1,346 x 1,473 m zbiornik wody chłodzącej kompresory; 5 ton; 0,78 x 0,78 x 1,57 m pompy obiegów chłodzących 200 kg zbiornik helu gazowego 30 bar/łącznie ~ 3 tony, ɸ 1,2 x 2,5 m 48 wiązek butli gazowych: ~900 kg każda, 0,83 x 0,83 x 2,05 m tablica rozrządu odzysku helu 200 kg zbiorniki helu ciekłego 3 x 700 kg oświetlenie sztuczne możliwość obsługi przez suwnicę konieczność wytłumienia hałasu (~ 95 db) drzwi 2,2 x 2,2 m bez ogrzewania (?) drzwi 2,2 x 2,2

7 19 DAI BALONY NA HEL ODZYSKOWY Antresola nad halą kompresoró w, schody z poziomu 0, 35 m 2 7 x 5 x 2,5 m lub podwieszeni e balonów na przestrzenią pracy suwnicy 2 x balony ~50 kg każdy, ɸ2,5 x 4,2 m rurociągi, armatura kolektor odzyskowy helu gazowego kolektor ssący oświetlenie sztuczne! osłona od światła dziennego

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Starachowice, ul. Radomska 31A, działka 735/4, województwo świętokrzyskie. Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego: Laboratorium badawcze biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystania energetycznego realizowane w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Zał. Nr 6 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej: projekt koncepcyjny wielobranżowy, projekt budowlany, projekt wykonawczy, oraz opracowanie

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R.

Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. ZAŁĄCZNIK NR 2 (Pieczęć Wykonawcy) Program funkcjonalno-użytkowy PO ZMIANACH Z DNIA 28.07.2015 R. Nazwa zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY TECHNOLOGIA LABORATORIÓW, MAGAZYNÓW SPECJALISTYCZNYCH I HALI TECHNOLOGICZNEJ Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej -

Bardziej szczegółowo

Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Katowice, 28.07.2009 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RU/RB/04/09 na Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą Śląskie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Bazy Laboratoryjnej ZBBŻ

Rozbudowa Bazy Laboratoryjnej ZBBŻ Załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1: Rozbudowa Bazy Laboratoryjnej ZBBŻ Stan prawny: Działka nr 12/38 położona w Skierniewicach przy ul. Reymonta 20 właściciel Skarb Państwa w użytkowaniu

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne.

OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne. OPRACOWANIE 286 INWESTOR: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 OBIEKT: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej TEMAT : Program użytkowy i założenia technologiczne. część branżowa: prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji, montażu kompletnych instalacji solarnych oraz kotłowni gazowo-olejowej

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASZYN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Atelier KaTo Pracownia projektowa K a t a r z y n a G r y c h o w s k a 40 710 Katowice, ul. Zielonogórska 15/3 Pracownia projektowa K atarzyn a G rych o w ska tel. mob.: 509 537 028 www.atelierkato.pl;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH Temat: Przebudowa budynku ZOZ w Łowiczu Adres inwestycji: 99-400 Łowicz ul. Ułańska 28 Projekt : Wewnętrzne instalacje sanitarne Branża : Sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w Serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w Serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w Serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o. Adres: 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa magazynu środków do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia 1/6 Załącznik Nr 2 DO SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Instalacja klimatyzacji pomieszczenia Serwerowni STADIUM: Dokumentacja wykonawcza INWESTOR: Szpital Psychiatryczny w Toszku, Ul. Gliwicka 5 TEMAT: Adaptacja budynku archiwum na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik do SIWZ nr PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom 2. Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA INSTALACJA GAZOWA

KOTŁOWNIA INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNIA INSTALACJA GAZOWA Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny i specyfikację urządzeń 2. Rysunki: - nr 1 Rzut kotłowni; skala 1:50 - nr 2 Schemat technologiczny kotłowni OPIS TECHNICZNY Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. Część opisowa

Spis treści: I. Część opisowa Spis treści: I. Część opisowa 1. 2. 3. 4. 5. Dane ogólne Opis instalacji Centrale gazów medycznych, próżni i powietrza technicznego Ogólne wymagania Obsługa i eksploatacja Str. 3 Str. 3 Str.9 Str.14 Str.15

Bardziej szczegółowo