KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej firmy. Prosimy o uważne przeczytanie INSTRUKCJI OBSŁUGI przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi dla późniejszych odniesień.

2 Spis treści Spis treści... 2 Zasady i przepisy bezpieczeństwa... 3 Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 5 Budowa klimatyzatora... 5 Wyświetlacz cyfrowy... 5 Zdalne sterowanie... 6 Podstawowe funkcje klimatyzatora... 7 Włączanie i wyłączania urządzenia... 7 Regulacja kierunku nawiewu... 7 Ustawianie automatycznego włącznika/wyłącznika TIMER ON/OFF... 7 Automatyczne wyłączanie urządzenia TIMER OFF... 7 Automatyczne włączanie urządzenia TIMER ON... 7 Kasowanie ustawień czasowych... 7 Automatyczny tryb pracy urządzenia AUTO... 8 Chłodzenie COOL... 8 Ogrzewanie HEAT... 9 Osuszanie DRY... 9 Przełącznik awaryjny Konserwacja urządzenia Czyszczenie przedniej kratki wentylacyjnej i filtrów powietrza Urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu Urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu Usterki i sposoby ich usuwania Specyfikacja techniczna Instrukcja dotycząca ochrony środowiska Gwarancja i serwis

3 Zasady i przepisy bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z zasadami i przepisami bezpieczeństwa, zawartymi w tym rozdziale. Wskazówki bezpieczeństwa są ważne i muszą być bezwzględnie przestrzegane. ZABRONIONE KONIECZNE Klimatyzator należy uziemić. Niewystarczające uziemienie może być przyczyną porażenia prądem. Przewodów uziemienia nie należy łączyć z instalacjami gazowymi i wodnymi, prętami odgromowymi i liniami telefonicznymi. Po zamontowaniu urządzenia należy przeprowadzić próby badania upływu prądu w całej instalacji. Nie należy ciągnąć za kabel zasilający, ponieważ może to spowodować pożar. Aby wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka, należy wyłączyć urządzenie, chwycić bezpośrednio za wtyczkę sieciową i wyciągnąć z gniazdka. Przy podłączaniu urządzenia nie należy używać przedłużaczy i rozgałęziaczy. Nie należy narażać kabla zasilającego na uszkodzenia. Uszkodzonego kabla zasilającego nie należy prowizorycznie łączyć lub zabezpieczać, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Na kablu zasilającym nie należy umieszczać ciężkich lub emitujących ciepło przedmiotów. Nie należy zbyt długo przebywać w strumieniu zimnego powietrza, które płynie z klimatyzatora, ponieważ działa to negatywnie na zdrowie i samopoczucie. Jeżeli klimatyzator nie jest przez dłuższy czas używany, należy wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej. Gromadzące się zanieczyszczenia mogą być przyczyną pożaru. Należy zainstalować dodatkowe awaryjne odcięcie zasilania (awaryjny wyłącznik) z określoną przepustowością, aby zapobiec ewentualnym porażeniom elektrycznym. 3

4 Klimatyzator należy czyścić miękką i suchą ścierką. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać: rozpuszczalników, środków owadobójczych lub łatwopalnych materiałów, które mogą uszkodzić urządzenie. Urządzenia nie należy bezpośrednio spryskiwać wodą. W pobliżu klimatyzatora nie należy umieszczać urządzeń grzewczych i kuchennych, jak palników, tosterów, itp. Nawiew powietrza z klimatyzatora może tego rodzaju urządzenia spalić. Podczas pracy urządzenia należy szczelnie zamknąć drzwi i okna. Zalecane jest użycie zasłon. Pomieszczenie można od czasu do czasu przewietrzyć. Jeżeli podczas pracy klimatyzatora wydarzy się coś niezwykłego, np. pojawi się dym lub zapach spalenizny, należy urządzenie natychmiast wyłączyć awaryjnym wyłącznikiem. Klimatyzatora nie należy instalować w miejscach, gdzie może się ulatniać łatwopalny gaz. Przypadkowa iskra z urządzenia, może spowodować pożar lub eksplozję. Klimatyzatora nie należy używać do celów, do których nie jest przeznaczony, np. do konserwacji żywności lub suszenia prania. Nie należy otwierać okien i drzwi podczas pracy klimatyzatora w trybie CHŁODZENIA/OSUSZANIA, szczególnie, jeżeli na zewnątrz panuje wysoka wilgotność (powyżej 80%). Skondensowana woda może uszkodzić urządzenie. Do otworów wentylacyjnych klimatyzatora nie należy wkładać rąk lub przedmiotów. Grozi to skaleczeniem. Klimatyzator należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami regulującymi zasady instalacji i eksploatacji sieci elektrycznych. Klimatyzatora nie należy instalować w pralni. Urządzenie powinno być umieszczone przynajmniej 2.3m nad podłogą. Urządzenie należy umieścić w takim miejscu, aby włącznik i wtyczka przewodu zasilającego były łatwo dostępne. 4

5 Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Budowa klimatyzatora Jednostka zewnętrzna Wlot powietrza Rura łącząca Jednostka wewnętrzna Siatka filtra Przedni panel Wlot powietrza Przewód odprowadzający skroploną wodę Wylot powietrza Dolny otwór spustowy Lewy/prawy deflektor Deflektor (szczeliny wentylacyjne) Wyświetlacz * Uwaga: Faktyczny wygląd zewnętrznej i wewnętrznej jednostki może się różnić od powyższej ilustracji w zależności od modelu klimatyzatora. Wyświetlacz cyfrowy * Uwaga: Poniższe ilustracje są jedynie ogólnym schematem wskaźników urządzenia i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu. TEMP - Ustawiona temperatura chłodzenia/ogrzewania TIMER - Wskaźnik ustawienia czasu automatycznego włączania/wyłączania urządzenia SLEEP - Wskaźnik automatycznej regulacji temperatury 5

6 Zdalne sterowanie Wyświetlacz Pokazuje aktualne ustawienia urządzenia OPERATION MODE - Przycisk wyboru trybu pracy urządzenia Naciskając przycisk można wybrać jeden z następujących trybów pracy urządzenia: AUTOMATYCZNY - CHŁODZENIE OGRZEWANIE NAWIEW - OSUSZANIE TEMP - Przyciski ręcznego ustawiania temperatury) Naciskając przycisk, za każdym razem można podnieść ustawianą temperaturę o 1 o C. Naciskając przycisk, za każdym razem można obniżyć ustawianą temperaturę o 1 o C. RUN/STOP Włącznik/Wyłącznik Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. FAN Przycisk prędkości wentylatora/siły nawiewu Naciskając przycisk, można zmieniać prędkość wentylatora, w następującej kolejności: NISKA ŚREDNIA WYSOKA Dioda emitująca sygnały w kierunku jednostki wewnętrznej SWING Przycisk automatycznej regulacji kierunku nawiewu Po naciśnięciu przycisku, szczeliny wentylacyjne (deflektor) automatycznie zmieniają pozycję góra-dół. MANUAL SWING - Przycisk ręcznej regulacji kierunku nawiewu Naciskając przycisk można zmieniać kąt nachylenia szczelin wentylacyjnych, tym samym kąt nawiewu, w kolejności TIMER ON - Ustawianie czasu, w którym urządzenie włącza się automatycznie Naciskając przycisk, można zaprogramować czas, w którym urządzenie włączy się automatycznie. TIMER OFF - Ustawianie czasu, w którym urządzenie wyłącza się automatycznie Naciskając przycisk, można zaprogramować czas, w którym urządzenie wyłączy się automatycznie. TIMER SET Zatwierdzanie ustawionego czasu automatycznego włączania/ wyłączania urządzenia Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić ustawienia TIMER ON lub TIMER OFF. SLEEP Przycisk automatycznej regulacja temperatury Po naciśnięciu przycisku SLEEP, urządzenie automatycznie reguluje ustawioną temperaturą chłodzenia lub ogrzewania. TIMER CANCEL Kasowanie ustawionego czasu automatycznego włączania/ wyłączania urządzenia Nacisnąć przycisk, aby skasować ustawienia TIMER ON lub TIMER OFF. RESET Zerowanie zdalnego sterowania Jeżeli zdalne sterowanie nie działa prawidłowo, należy wcisnąć dwa przyciski RESET, aby zresetować zdalne sterowanie. UWAGI: Zdalne sterowanie działa w zasięgu do 6 metrów od jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Jeżeli zdalne sterowanie nie jest używane przez dłuższy czas należy usunąć baterie. Baterie zawierają chemiczne substancje, dlatego należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadami. Prosimy sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt utylizacji zużytych baterii. 6

7 Podstawowe funkcje klimatyzatora Włączanie i wyłączania urządzenia Nacisnąć przycisk I/O, aby urządzenie włączyć lub wyłączyć. Regulacja kierunku nawiewu Kierunek nawiewu powietrza wychodzącego z klimatyzatora można ustawić: Przy pomocy przycisków zdalnego sterowania SWING i MANUAL, Bezpośrednio w urządzeniu, ustawiając ręcznie ruchomy deflektor. Owiewki należy ustawić przed włączeniem urządzenia. Ustawianie automatycznego włącznika/wyłącznika TIMER ON/OFF Urządzenie jest wyposażane w funkcję, która pozwala zaprogramować czas, w którym klimatyzator automatycznie się włączy lub wyłączy. Automatyczne wyłączanie urządzenia TIMER OFF 1. Podczas pracy klimatyzatora nacisnąć przycisk, aby uaktywnić funkcję TIMER OFF (automatyczne wyłączanie). Na wyświetlaczu zdalnego sterowania ukazuje się symbol i ikonka zaczyna migotać. 2. Każde naciśnięciu przycisku przesuwa czas automatycznego wyłączenia urządzenia o godzinę do przodu. Dane czasu automatycznego wyłączenia klimatyzatora ukazują się na wyświetlaczu. 3. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia czasu. Ikonka przestaje migotać na wyświetlaczu zdalnego sterowania. Automatyczne włączanie urządzenia TIMER ON 1. Podczas, gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk, aby uaktywnić funkcję TIMER ON (automatyczne włączanie). Na wyświetlaczu zdalnego sterowania ukazuje się symbol i ikonka zaczyna migotać. 2. Każde naciśnięciu przycisku przesuwa czas automatycznego włączenia urządzenia o godzinę do przodu. Dane czasu automatycznego włączenia klimatyzatora ukazują się na wyświetlaczu. 3. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia czasu. Symbol przestaje migotać na wyświetlaczu zdalnego sterowania. Kasowanie ustawień czasowych Nacisnąć przycisk, aby skasować wprowadzone dane czasowe automatycznego włączania lub wyłączania urządzenia. Symbole lub znikają z wyświetlacza zdalnego sterowania. Uwagi: Jeżeli nastąpiła przerwa w dostawie prądu, dane automatycznego wyłączania/włączania klimatyzatora, należy wprowadzić ponownie. Aby zmienić wprowadzone dane, należy skasować przyciskiem aktualne dane i wprowadzić nowe. Po wprowadzeniu danych, jeżeli użytkownik przypadkowo naciśnie przycisk, urządzenie rozpoczyna odliczanie czasu od nowa, biorąc jako punkt wyjścia aktualny czas na wyświetlaczu. 7

8 Automatyczny tryb pracy urządzenia AUTO 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję AUTO. W zależności od temperatury pomieszczenia urządzenie automatycznie wybiera jeden z następujących trybów pracy: Jeżeli temperatura pomieszczenia waha się między 22 o C i 26 o C, urządzenie pracuje w trybie osuszania (DRY). Jeżeli temperatura pomieszczenia przekracza 26 o C, urządzenie zaczyna pracować w trybie chłodzenia (COOL). Jeżeli temperatura pomieszczenia spada poniżej 23 o C, urządzenie zaczyna pracować w trybie ogrzewania (HEAT). Temperatura Pomieszczenia (TP) TP>=26 0 C 26 0 C>TP>=23 0 C Tryb Chłodzenie Ustawienia temperatury 24 0 C TP C>TP>=23 0 C Osuszanie TP-2 TP<23 0 C Ogrzewanie 26 0 C 3. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawi kierunek nawiewu. Chłodzenie COOL 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję COOL (chłodzenie). 3. Naciskając przycisk FAN, wybrać prędkość wentylatora. 4. Naciskając przyciski TEMPERATURY lub ustawić docelową temperaturę chłodzenia. 5. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawić kierunek nawiewu. Po wybraniu automatycznej regulacji kierunku nawiewu powietrza, początkowo wychodzące powietrze skierowane jest ku dołowi (poz. 4 i 5). Następnie kierunek zmienia się na horyzontalny, aby zapobiec wyciekowi skroplonej wody. 6. Po wybraniu funkcji SLEEP (automatyczna regulacja temperatury), ustawiona temperatura chłodzenia zwiększa się o 1 o C na godzinę. Funkcja chłodzenia jest aktywna tylko, jeżeli ustawiona, docelowa temperatura jest niższa od temperatury pomieszczenia. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator rozpoczyna pracę w trybie chłodzenia (COOL). Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest równa lub niższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator automatycznie przestaje pracować. 8

9 Ogrzewanie HEAT KLIMATYZATOR ŚCIENNY EK-18SHEL/EK-24SHEL 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję HEAT (ogrzewanie). 3. Naciskając przycisk FAN, wybrać prędkość wentylatora. 4. Naciskając przyciski TEMPERATURY lub ustawić docelową temperaturę ogrzewania. 5. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawić kierunek nawiewu. 6. Po wybraniu funkcji SLEEP (automatyczna regulacja temperatury), ustawiona temperatura ogrzewania, obniża się o 1 o C na godzinę Funkcja ogrzewania jest aktywna tylko, jeżeli ustawiona, docelowa temperatura jest wyższa od temperatury pomieszczenia. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania (HEAT). Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest równa lub wyższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator automatycznie przestaje pracować. Osuszanie DRY 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję DRY (osuszanie). 3. Naciskając przyciski TEMPERATURY lub ustawić docelową temperaturę osuszania. 4. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawić kierunek nawiewu. Po wybraniu automatycznej regulacji kierunku nawiewu powietrza, początkowo wychodzące powietrze skierowane jest ku dołowi (poz. 4 i 5). Następnie kierunek zmienia się na horyzontalny, aby zapobiec wyciekowi skroplonej wody. 5. Po wybraniu funkcji SLEEP (automatyczna regulacja temperatury), ustawiona temperatura osuszania, zwiększa się o 1 o C na godzinę. Jeżeli temperatura pomieszczenia jest niższa o 2 o C od temperatury ustawionej w urządzeniu, kompresor klimatyzatora oraz wewnętrzny i zewnętrzny wentylator wyłączają się automatycznie. Jeżeli temperatura pomieszczenia waha się w przedziale +/-2 o C w stosunku do temperatury ustawionej w urządzeniu, klimatyzator pracuje w trybie osuszania (DRY). Jeżeli temperatura pomieszczenia jest wyższa o 2 o C od temperatury ustawionej w urządzeniu, klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia (COOL). 9

10 Przełącznik awaryjny Podczas awarii zdalnego sterowania, klimatyzator można obsługiwać przełącznikiem awaryjnym. Naciskając przełącznik awaryjny, można zmieniać tryb pracy urządzenia w kolejności CHŁODZENIE OGRZEWANIE STOP. Poniższa tabela pokazuje ustawienia klimatyzatora podczas sterowania przełącznikiem awaryjnym. Tryb Ustawiona temperatura Prędkość wentylatora Ustawienia deflektora Chłodzenie 24 o C Wysoka SWING Ogrzewanie 24 o C Wysoka SWING Przez pierwsze 30 minut nie funkcjonuje regulacja temperatury. Wentylator funkcjonuje na wysokiej prędkości przez cały czas. 10

11 Konserwacja urządzenia 1. Kratkę wentylacyjną i filtry powietrza należy czyścić przynajmniej raz na dwa tygodnie. 2. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego. 3. Poniższe ilustrację służą jedynie dla orientacji i mogą się różnić od faktycznych przedmiotów. Czyszczenie przedniej kratki wentylacyjnej i filtrów powietrza 1. Otworzyć przednią kratkę wentylacyjną, ciągnąc za klapki, które znajdują się po jej obydwu stronach. Klapkę należy powoli podnosić do góry dopóki, nie usłyszy się kliknięcia. 2. Wyjąć filtry powietrza. 3. Usunąć kurz i brud z kratki wentylacyjnej i filtrów powietrza, przy pomocy odkurzacza lub szczotki. Jeżeli kurz i brud trudno usunąć, należy użyć neutralnego detergentu rozpuszczonego w wodzie o temperaturze poniżej 45 o C. 3. Filtr należy obmyć czystą wodą i wysuszyć w cieniu. 4. Zamontować filtr powietrza i przednią kratkę wentylacyjną w miejscach do tego przeznaczonych. 5. Przetrzeć powierzchnię klimatyzatora neutralnym detergentem, po czym wytrzeć do sucha. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny, rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy: 1. Włączyć klimatyzator na kilka godzin, aby wysuszyć wnętrze urządzenia. 2. Wybrać chłodzenie (COOL) lub ogrzewanie (HEAT) i ustawić najwyższą z możliwych temperatur. 3. Wybrać prędkość wentylatora. 4. Następnie wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania sieciowego, wyjmując wtyczkę sieciową z gniazdka. 5. Usunąć baterie ze zdalnego sterowania. Urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu należy: 1. Wyczyścić filtry powietrza i zamontować w miejscu do tego przeznaczonym 2. Wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną jednostkę suchą ścierką. 3. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka i sprawdzić, czy przewód uziemienia nie jest luźny. 4. Włożyć baterie do zdalnego sterowania. Nie należy blokować lub zakrywać wlotów i wylotów powietrza. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny, rozpuszczalników, proszków do prania, środków owadobójczych i innych chemikaliów. Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz domowymi odpadami. Baterii nie należy wrzucać do ognia. 11

12 Usterki i sposoby ich usuwania Przed zwróceniem się do autoryzowanego serwisu, należy sprawdzić, czy faktycznie urządzenie jest uszkodzone i czy usterki nie można usunąć, używając jednego z poniższych rozwiązań: Klimatyzator nie pracuje. Zdalne sterowanie nie funkcjonuje. Na wyświetlaczu zdalnego sterowania brak informacji Czy to jest usterka? Po wyłączeniu i ponownym włączeniu (naciśnięciu przycisku I/O) klimatyzator nie rozpoczyna pracy natychmiast. Analiza i sposób usunięcia usterki Czy nie ma przerwy w zasilaniu energią elektryczną? Czy wtyczka zasilania sieciowego jest odpowiednio mocno włożona do gniazdka? Czy sygnał zdalnego sterowania nie jest zakłócany, np. przez przedmioty między zdalnym sterowaniem i jednostką wewnętrzną? Sprawdzić, czy baterie nie są wyczerpane. Sprawdzić, czy baterie są prawidłowo włożone (+ do + / - do -). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu, klimatyzator nie pracuje przez ok. 3 minuty. W ten sposób chroniona jest sprężarka klimatyzatora. Po zakończeniu pracy, łopatki nie są w pełni zamknięte. Wydajność grzania lub chłodzenia jest niewystarczająca. Ciepłe powietrze nie wychodzi z klimatyzatora po włączeniu trybu ogrzewania (HEAT). Silnik nie był w stanie w pełni zresetować urządzenia. Należy ponownie włączyć i wyłączyć urządzenie. Czy temperatura jest odpowiednio ustawiona? Czy wloty i wyloty powietrza klimatyzatora nie są zablokowane? Czy filtry są czyste? Czy wentylator wewnętrznej jednostki pracuje na niskiej prędkości? Czy w pomieszczeniu nie znajduje się jakieś źródło ciepła? Czy drzwi i okna pomieszczenia są zamknięte? Czy nie ustawiono funkcji automatycznej regulacji temperatury SLEEP? Urządzenie przetwarza informację. Należy poczekać. Po odcięciu i ponownym włączeniu zasilania energią elektryczną, klimatyzator automatycznie zaczyna funkcjonować w ostatnio ustawionym trybie pracy. Wentylator jednostki wewnętrznej zatrzymuje się na kilka minut w trybie ogrzewania (HEAT). Jest to funkcja automatycznego, ponownego startu. Trwa proces rozmrażania spirali w zewnętrznej jednostce. Może to trwać ok. 10min. W niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza, spiralę jednostki zewnętrznej może pokryć lód. 12

13 Usterka? Analiza i sposób usunięcia usterki Z klimatyzatora słychać odgłosy pękania. Podczas pracy klimatyzatora, słychać odgłos przepływającej wody. Z klimatyzatora słychać dziwne dźwięki stukania. Po ustawieniu wylotów wentylacyjnych pod małym kątem w trybie chłodzenia (COOL), deflektor automatycznie ustawia się pod maks. kątem. Następnie, po 3 min. deflektor ustawia się pod małym kątem. Kratka wentylacyjna rozszerza i kurczy się pod wpływem zmian temperatury, wydając dziwne dźwięki. Przyczyną odgłosów może być płyn chłodniczy, który przepływa wewnątrz urządzenia. Przyczyną odgłosów może być dźwięk wody w wymienniku ciepła. Przyczyną odgłosów może być topiący się szron na wymienniku ciepła. Przyczyną dźwięków stukania jest włączanie/wyłączanie wentylatora lub sprężarki. Przyczyną dźwięków może być również płyn chłodniczy wewnątrz klimatyzatora. Funkcja zapobiega wytwarzaniu skondensowanej wody. Z otworu wentylacyjnego wydobywa się dziwny zapach. Klimatyzator wchłania i wydziela zapachy z pomieszczenia, np. zapachy dywanów, mebli i tapet. Z jednostki zewnętrznej wycieka woda. W niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza, podczas chłodzenia, na rurach łączących zbiera się skondensowana woda. Podczas ogrzewania lub odmrażania, woda lub para wodna wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Podczas ogrzewania wypływa woda, która osadza się na wymienniku ciepła,. Klimatyzator należy natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego, wyjmując wtyczkę kabla sieciowego, po czym skontaktować się z autoryzowanym serwisem, w następujących sytuacjach: Podczas pracy urządzenia, słychać dziwne odgłosy. Jeżeli często się zdarza, że podczas pracy klimatyzatora, bezpiecznik lub wyłącznik odcina prąd. Jeżeli do wnętrza klimatyzatora dostała się woda lub inny płyn. Jeżeli kabel sieciowy lub wtyczka kabla sieciowego niebezpiecznie się nagrzewa. Jeżeli podczas pracy klimatyzatora, z wnętrza urządzenia wydobywa się ostry zapach, np. spalenizny. Jeżeli woda wypływa z jednostki wewnętrznej. 13

14 Specyfikacja techniczna Model EK-18SHEL EK-24SHEL Zasilanie sieciowe 220/240V~, 50 Hz Wydajność chłodzenia (W) Wydajność ogrzewania (W) Chłodzenie Moc wejściowa (W) Pompa grzewcza Ogrzewanie wspomagające - - Chłodzenie 9,6 11,3 Prąd wejściowy (A) Pompa grzewcza 9,8 12,2 Ogrzewanie wspomagające - - Objętość nawiewu powietrza (m 3 h) Wydajność osuszania (odwilżenia) (l/godz.) 2,4 3 Klasa wodoodporności IP20(INDOOR) IP24(OUTDOOR) Klasa zabezpieczenia I Typ klimatu T1 Środek chłodzący (R407C) ilość wsadu (g) Poziom hałasu (db/a) Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Waga netto (kg) Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Wymiary (szer. x wys. Jednostka wewnętrzna 292x860x x1080x220 x głęb. w mm.) Jednostka zewnętrzna 530x830x x910x Podane parametry zostały zmierzone w laboratorium, przed wprowadzeniem produktu do handlu. 2. Dane wydajności chłodzenia i ogrzewania zmierzono w następujących warunkach: Chłodzenie Wewnątrz 27 o C (DB) 19 o C (WB) Zewnątrz 35 o C (DB) 24 o C (WB Ogrzewanie Wewnątrz 20 o C (DB) 15 o C (WB Zewnątrz 7 o C (DB) 6 o C (WB 3. W związku ze stałym rozwojem produktu, producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia. Dokładne i aktualne dane techniczne klimatyzatora można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia. 4. Zakres temperatury pracy urządzenia Maks. chłodzenie Min. chłodzenie Maks. ogrzewanie Min. ogrzewanie Wewnętrzna strona DB/WB ( o C) 32/23 21/15 27/-- 20/-- Zewnętrzna strona DB/WB ( o C) 43/26 21/15 24/18-5/-6 5. Nie należy przeprowadzać ŻADNYCH napraw we własnym zakresie. Urządzenie można nieodwracalnie uszkodzić. 6. Jeżeli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, wymianę może przeprowadzić jedynie producent lub autoryzowany serwis producenta. 14

15 Instrukcja dotycząca ochrony środowiska Uwaga : To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Gwarancja i serwis Wszystkie nasze wyroby są starannie testowane jakościowo przed przekazaniem na sprzedaż. W wypadku ewentualnych uszkodzeń, spowodowanych transportem lub w przypadku ukrytych wad fabrycznych, należy urządzenie zwrócić do sklepu, w którym zostało kupione. Producent zapewnia nabywcom 2-letnią gwarancję począwszy od dnia zakupu. W tym terminie, każde uszkodzenie wynikłe z wad fabrycznych usuwane będzie bezpłatnie (naprawa lub wymiana urządzenia). Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, nie przestrzeganiem instrukcji, niedozwolonymi zmianami lub naprawą przez osobę nieuprawnioną. Przed dostarczeniem sprzętu do serwisu prosimy o kontakt. elta Polska Sp. z o. o. - Serwis tel.: fax: Zapraszamy również do sklepu internetowego 15

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator przenośny

Klimatyzator przenośny Klimatyzator przenośny Moby Blue 0009 BAC-PO-0009-C06D Moby Blue 1312 BAC-PO-1312-A06D Instrukcja obsługi Produkcja i dystrybucja: MATEKO Sp. z o. o. Ul. Przyleśna 15 Michałów Grabina 05-126 Nieporęt e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

www.blaupunkt.com Arrifana

www.blaupunkt.com Arrifana Przepisy i zasady bezpieczeństwa 1. Przed instalacją klimatyzatora należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i ostrzeżeniami na urządzeniu. Instrukcja zawiera prawidłowe zasady montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA

KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA KURTYNY POWIETRZNE ZASADA DZIAŁANIA Kurtyna powietrzna została zaprojektowana aby umożliwić odseparowanie powietrza znajdującego się wewnątrz pomieszczenia od powietrza zewnętrznego, głównie przy otwartych

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INFORMACJE OGÓLNE...1 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA... 2 OPIS URZĄDZENIA... 3 OBSŁUGA URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ PRZENOŚNY ZB 500-28 Właściwości Zwarta konstrukcja Niewielki i zgrabny Duża siła ssania Wiele akcesoriów do różnorodnych zadań. Odkurzacz jest wyposażony w dwa rodzaje przystawek,

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu

Cyfrowy programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy programator czasowy Nr produktu 000552455 Strona 1 z 9 Instrukcja obsługi cyfrowego programatora czasowego Artykuł: EMT757 A. Funkcje 1. Za pomocą cyfrowego programatora czasowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK

INFRAZON LATAJĄCY SPODEK INFRAZON LATAJĄCY SPODEK 1. Wstęp. Przed włączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić czy napięcie w gniazdku odpowiada wymaganemu przez urządzenie 220V / 50 Hz / 900-1100 W. Dla najlepszego efektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

Klimatyzer Ewaporacyjny

Klimatyzer Ewaporacyjny Klimatyzer Ewaporacyjny KLA-375KWA Instrukcja obsługi i konserwacji 1/10 Spis treści: 1. Funkcje 2. Zasady bezpieczeństwa i Ostrzeżenia 3. Parametry techniczne 4. Używanie wkładów mrożących 5. Czyszczenie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR OKIENNY

KLIMATYZATOR OKIENNY KLIMATYZATOR OKIENNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Modele z mechanicznym sterowaniem Prosimy o staranne o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed uruchomieniem klimatyzatora. Przy naprawach i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

* MODEL: LKK-50 & LKK-90

* MODEL: LKK-50 & LKK-90 Instrukcja * MODEL: LKK-50 & LKK-90 Producent: ul.mazowiecka 6, 09-100 Płońsk, tel. 0-23 662-68-01, fax 0-23 662-68-02, www.grass.pl, e-mail: grass@grass.pl PL 1 1 Budowa 2. Wybranie odpowiedniego miejsca

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

FAN. Mode Power Speed MODE SWING

FAN. Mode Power Speed MODE SWING Pilot zdalnego sterowania Sterowanie przewodowe Instrukcja obsługi FAN Mode Power Speed MODE SWING Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją obsługi i postępować zgodnie z zawartymi w niej zasadami Proszę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odkurzacz OK-1500 INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu zasilającego. 3. Tekstylny worek na śmieci o pojemności 2 l. 4.

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR z jednostką wewnętrzną przeznaczoną do instalacji na ścianie

KLIMATYZATOR z jednostką wewnętrzną przeznaczoną do instalacji na ścianie KLIMATYZATOR z jednostką wewnętrzną przeznaczoną do instalacji na ścianie Instrukcja obsługi KFR-09NC KFR-12NC KFR-09NC1 KFR-12NC1 KFR-09NC2 KFR-12NC2 KFR-09NC3 KFR-12NC3 Uwaga: Państwa produkt oznaczony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T INSTRUKCJA OBSŁUGI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY Z TERMOOBIEGIEM MODEL: KT-H34/T CZYSZCZENIE I KONSERWACJA: 1. Całe urządzenie należy dokładnie umyć po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się tłuszczu i nieprzyjemnych

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505

Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 Odkurzacz kompaktowy OK-1500 i OK-1505 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1. Efektywny wielostopniowy system filtrowania powietrza. 2. Automatyczny zwijacz przewodu

Bardziej szczegółowo

Odkurzacz kompaktowy OK-1403

Odkurzacz kompaktowy OK-1403 Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

Bardziej szczegółowo

1.1 Zestawienie zbiorcze

1.1 Zestawienie zbiorcze 1. Osuszacz typu CF0.5E, CF08E 1.1 Zestawienie zbiorcze CF0.5E CF0.8E Rysunek 1-1 MODEL UWAGI CF0.5E CF0.8E CE 1Ph 220-230V 50Hz R134a -1- 1.2 Specyfikacja techniczna Tabela 1-1 Model Zasilanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Kuchenka indukcyjna MODEL:

Kuchenka indukcyjna MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770351 v1.0-08.2008 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D

Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Instrukcja obsługi Zasilaczy KORAD KD 3005D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza KORAD Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED

TYP KANAŁOWY ARXA24L ARXA30L ARXA36L ARXA45L ARXB24L ARXB30L ARXB36L ARXB45L ARXC36L ARXC45L ARXC60L ARXC72L ARXC90L FUJITSU GENERAL LIMITED TM PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP KANAŁOWY Jednostka wewnętrzna ARXA2L ARXA30L ARXA36L ARXA5L ARXB2L ARXB30L ARXB36L ARXB5L ARXC36L ARXC5L ARXC60L ARXC72L ARXC90L ZATRZYMAJ INSTRUKCJĘ DO DALSZEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PANAREA (PL 04307522) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Osuszacz MiniDry160 Instrukcja obsługi

Osuszacz MiniDry160 Instrukcja obsługi Osuszacz MiniDry160 Instrukcja obsługi Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją oraz o zachowanie jej na przyszłość Dziękujemy za wybranie osuszacza FRAL, który pomoże zapewnić komfortowe warunki

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE

Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT KANAŁOWE Klimatyzatory komercyjne LG 28 KOMERYCJNE SPLIT 29 KOMERCYJNE SPLIT Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego) Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika

Bardziej szczegółowo