KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej firmy. Prosimy o uważne przeczytanie INSTRUKCJI OBSŁUGI przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi dla późniejszych odniesień.

2 Spis treści Spis treści... 2 Zasady i przepisy bezpieczeństwa... 3 Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 5 Budowa klimatyzatora... 5 Wyświetlacz cyfrowy... 5 Zdalne sterowanie... 6 Podstawowe funkcje klimatyzatora... 7 Włączanie i wyłączania urządzenia... 7 Regulacja kierunku nawiewu... 7 Ustawianie automatycznego włącznika/wyłącznika TIMER ON/OFF... 7 Automatyczne wyłączanie urządzenia TIMER OFF... 7 Automatyczne włączanie urządzenia TIMER ON... 7 Kasowanie ustawień czasowych... 7 Automatyczny tryb pracy urządzenia AUTO... 8 Chłodzenie COOL... 8 Ogrzewanie HEAT... 9 Osuszanie DRY... 9 Przełącznik awaryjny Konserwacja urządzenia Czyszczenie przedniej kratki wentylacyjnej i filtrów powietrza Urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu Urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu Usterki i sposoby ich usuwania Specyfikacja techniczna Instrukcja dotycząca ochrony środowiska Gwarancja i serwis

3 Zasady i przepisy bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z zasadami i przepisami bezpieczeństwa, zawartymi w tym rozdziale. Wskazówki bezpieczeństwa są ważne i muszą być bezwzględnie przestrzegane. ZABRONIONE KONIECZNE Klimatyzator należy uziemić. Niewystarczające uziemienie może być przyczyną porażenia prądem. Przewodów uziemienia nie należy łączyć z instalacjami gazowymi i wodnymi, prętami odgromowymi i liniami telefonicznymi. Po zamontowaniu urządzenia należy przeprowadzić próby badania upływu prądu w całej instalacji. Nie należy ciągnąć za kabel zasilający, ponieważ może to spowodować pożar. Aby wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka, należy wyłączyć urządzenie, chwycić bezpośrednio za wtyczkę sieciową i wyciągnąć z gniazdka. Przy podłączaniu urządzenia nie należy używać przedłużaczy i rozgałęziaczy. Nie należy narażać kabla zasilającego na uszkodzenia. Uszkodzonego kabla zasilającego nie należy prowizorycznie łączyć lub zabezpieczać, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Na kablu zasilającym nie należy umieszczać ciężkich lub emitujących ciepło przedmiotów. Nie należy zbyt długo przebywać w strumieniu zimnego powietrza, które płynie z klimatyzatora, ponieważ działa to negatywnie na zdrowie i samopoczucie. Jeżeli klimatyzator nie jest przez dłuższy czas używany, należy wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej. Gromadzące się zanieczyszczenia mogą być przyczyną pożaru. Należy zainstalować dodatkowe awaryjne odcięcie zasilania (awaryjny wyłącznik) z określoną przepustowością, aby zapobiec ewentualnym porażeniom elektrycznym. 3

4 Klimatyzator należy czyścić miękką i suchą ścierką. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać: rozpuszczalników, środków owadobójczych lub łatwopalnych materiałów, które mogą uszkodzić urządzenie. Urządzenia nie należy bezpośrednio spryskiwać wodą. W pobliżu klimatyzatora nie należy umieszczać urządzeń grzewczych i kuchennych, jak palników, tosterów, itp. Nawiew powietrza z klimatyzatora może tego rodzaju urządzenia spalić. Podczas pracy urządzenia należy szczelnie zamknąć drzwi i okna. Zalecane jest użycie zasłon. Pomieszczenie można od czasu do czasu przewietrzyć. Jeżeli podczas pracy klimatyzatora wydarzy się coś niezwykłego, np. pojawi się dym lub zapach spalenizny, należy urządzenie natychmiast wyłączyć awaryjnym wyłącznikiem. Klimatyzatora nie należy instalować w miejscach, gdzie może się ulatniać łatwopalny gaz. Przypadkowa iskra z urządzenia, może spowodować pożar lub eksplozję. Klimatyzatora nie należy używać do celów, do których nie jest przeznaczony, np. do konserwacji żywności lub suszenia prania. Nie należy otwierać okien i drzwi podczas pracy klimatyzatora w trybie CHŁODZENIA/OSUSZANIA, szczególnie, jeżeli na zewnątrz panuje wysoka wilgotność (powyżej 80%). Skondensowana woda może uszkodzić urządzenie. Do otworów wentylacyjnych klimatyzatora nie należy wkładać rąk lub przedmiotów. Grozi to skaleczeniem. Klimatyzator należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami regulującymi zasady instalacji i eksploatacji sieci elektrycznych. Klimatyzatora nie należy instalować w pralni. Urządzenie powinno być umieszczone przynajmniej 2.3m nad podłogą. Urządzenie należy umieścić w takim miejscu, aby włącznik i wtyczka przewodu zasilającego były łatwo dostępne. 4

5 Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Budowa klimatyzatora Jednostka zewnętrzna Wlot powietrza Rura łącząca Jednostka wewnętrzna Siatka filtra Przedni panel Wlot powietrza Przewód odprowadzający skroploną wodę Wylot powietrza Dolny otwór spustowy Lewy/prawy deflektor Deflektor (szczeliny wentylacyjne) Wyświetlacz * Uwaga: Faktyczny wygląd zewnętrznej i wewnętrznej jednostki może się różnić od powyższej ilustracji w zależności od modelu klimatyzatora. Wyświetlacz cyfrowy * Uwaga: Poniższe ilustracje są jedynie ogólnym schematem wskaźników urządzenia i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu. TEMP - Ustawiona temperatura chłodzenia/ogrzewania TIMER - Wskaźnik ustawienia czasu automatycznego włączania/wyłączania urządzenia SLEEP - Wskaźnik automatycznej regulacji temperatury 5

6 Zdalne sterowanie Wyświetlacz Pokazuje aktualne ustawienia urządzenia OPERATION MODE - Przycisk wyboru trybu pracy urządzenia Naciskając przycisk można wybrać jeden z następujących trybów pracy urządzenia: AUTOMATYCZNY - CHŁODZENIE OGRZEWANIE NAWIEW - OSUSZANIE TEMP - Przyciski ręcznego ustawiania temperatury) Naciskając przycisk, za każdym razem można podnieść ustawianą temperaturę o 1 o C. Naciskając przycisk, za każdym razem można obniżyć ustawianą temperaturę o 1 o C. RUN/STOP Włącznik/Wyłącznik Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. FAN Przycisk prędkości wentylatora/siły nawiewu Naciskając przycisk, można zmieniać prędkość wentylatora, w następującej kolejności: NISKA ŚREDNIA WYSOKA Dioda emitująca sygnały w kierunku jednostki wewnętrznej SWING Przycisk automatycznej regulacji kierunku nawiewu Po naciśnięciu przycisku, szczeliny wentylacyjne (deflektor) automatycznie zmieniają pozycję góra-dół. MANUAL SWING - Przycisk ręcznej regulacji kierunku nawiewu Naciskając przycisk można zmieniać kąt nachylenia szczelin wentylacyjnych, tym samym kąt nawiewu, w kolejności TIMER ON - Ustawianie czasu, w którym urządzenie włącza się automatycznie Naciskając przycisk, można zaprogramować czas, w którym urządzenie włączy się automatycznie. TIMER OFF - Ustawianie czasu, w którym urządzenie wyłącza się automatycznie Naciskając przycisk, można zaprogramować czas, w którym urządzenie wyłączy się automatycznie. TIMER SET Zatwierdzanie ustawionego czasu automatycznego włączania/ wyłączania urządzenia Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić ustawienia TIMER ON lub TIMER OFF. SLEEP Przycisk automatycznej regulacja temperatury Po naciśnięciu przycisku SLEEP, urządzenie automatycznie reguluje ustawioną temperaturą chłodzenia lub ogrzewania. TIMER CANCEL Kasowanie ustawionego czasu automatycznego włączania/ wyłączania urządzenia Nacisnąć przycisk, aby skasować ustawienia TIMER ON lub TIMER OFF. RESET Zerowanie zdalnego sterowania Jeżeli zdalne sterowanie nie działa prawidłowo, należy wcisnąć dwa przyciski RESET, aby zresetować zdalne sterowanie. UWAGI: Zdalne sterowanie działa w zasięgu do 6 metrów od jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Jeżeli zdalne sterowanie nie jest używane przez dłuższy czas należy usunąć baterie. Baterie zawierają chemiczne substancje, dlatego należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadami. Prosimy sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt utylizacji zużytych baterii. 6

7 Podstawowe funkcje klimatyzatora Włączanie i wyłączania urządzenia Nacisnąć przycisk I/O, aby urządzenie włączyć lub wyłączyć. Regulacja kierunku nawiewu Kierunek nawiewu powietrza wychodzącego z klimatyzatora można ustawić: Przy pomocy przycisków zdalnego sterowania SWING i MANUAL, Bezpośrednio w urządzeniu, ustawiając ręcznie ruchomy deflektor. Owiewki należy ustawić przed włączeniem urządzenia. Ustawianie automatycznego włącznika/wyłącznika TIMER ON/OFF Urządzenie jest wyposażane w funkcję, która pozwala zaprogramować czas, w którym klimatyzator automatycznie się włączy lub wyłączy. Automatyczne wyłączanie urządzenia TIMER OFF 1. Podczas pracy klimatyzatora nacisnąć przycisk, aby uaktywnić funkcję TIMER OFF (automatyczne wyłączanie). Na wyświetlaczu zdalnego sterowania ukazuje się symbol i ikonka zaczyna migotać. 2. Każde naciśnięciu przycisku przesuwa czas automatycznego wyłączenia urządzenia o godzinę do przodu. Dane czasu automatycznego wyłączenia klimatyzatora ukazują się na wyświetlaczu. 3. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia czasu. Ikonka przestaje migotać na wyświetlaczu zdalnego sterowania. Automatyczne włączanie urządzenia TIMER ON 1. Podczas, gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk, aby uaktywnić funkcję TIMER ON (automatyczne włączanie). Na wyświetlaczu zdalnego sterowania ukazuje się symbol i ikonka zaczyna migotać. 2. Każde naciśnięciu przycisku przesuwa czas automatycznego włączenia urządzenia o godzinę do przodu. Dane czasu automatycznego włączenia klimatyzatora ukazują się na wyświetlaczu. 3. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia czasu. Symbol przestaje migotać na wyświetlaczu zdalnego sterowania. Kasowanie ustawień czasowych Nacisnąć przycisk, aby skasować wprowadzone dane czasowe automatycznego włączania lub wyłączania urządzenia. Symbole lub znikają z wyświetlacza zdalnego sterowania. Uwagi: Jeżeli nastąpiła przerwa w dostawie prądu, dane automatycznego wyłączania/włączania klimatyzatora, należy wprowadzić ponownie. Aby zmienić wprowadzone dane, należy skasować przyciskiem aktualne dane i wprowadzić nowe. Po wprowadzeniu danych, jeżeli użytkownik przypadkowo naciśnie przycisk, urządzenie rozpoczyna odliczanie czasu od nowa, biorąc jako punkt wyjścia aktualny czas na wyświetlaczu. 7

8 Automatyczny tryb pracy urządzenia AUTO 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję AUTO. W zależności od temperatury pomieszczenia urządzenie automatycznie wybiera jeden z następujących trybów pracy: Jeżeli temperatura pomieszczenia waha się między 22 o C i 26 o C, urządzenie pracuje w trybie osuszania (DRY). Jeżeli temperatura pomieszczenia przekracza 26 o C, urządzenie zaczyna pracować w trybie chłodzenia (COOL). Jeżeli temperatura pomieszczenia spada poniżej 23 o C, urządzenie zaczyna pracować w trybie ogrzewania (HEAT). Temperatura Pomieszczenia (TP) TP>=26 0 C 26 0 C>TP>=23 0 C Tryb Chłodzenie Ustawienia temperatury 24 0 C TP C>TP>=23 0 C Osuszanie TP-2 TP<23 0 C Ogrzewanie 26 0 C 3. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawi kierunek nawiewu. Chłodzenie COOL 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję COOL (chłodzenie). 3. Naciskając przycisk FAN, wybrać prędkość wentylatora. 4. Naciskając przyciski TEMPERATURY lub ustawić docelową temperaturę chłodzenia. 5. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawić kierunek nawiewu. Po wybraniu automatycznej regulacji kierunku nawiewu powietrza, początkowo wychodzące powietrze skierowane jest ku dołowi (poz. 4 i 5). Następnie kierunek zmienia się na horyzontalny, aby zapobiec wyciekowi skroplonej wody. 6. Po wybraniu funkcji SLEEP (automatyczna regulacja temperatury), ustawiona temperatura chłodzenia zwiększa się o 1 o C na godzinę. Funkcja chłodzenia jest aktywna tylko, jeżeli ustawiona, docelowa temperatura jest niższa od temperatury pomieszczenia. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator rozpoczyna pracę w trybie chłodzenia (COOL). Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest równa lub niższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator automatycznie przestaje pracować. 8

9 Ogrzewanie HEAT KLIMATYZATOR ŚCIENNY EK-18SHEL/EK-24SHEL 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję HEAT (ogrzewanie). 3. Naciskając przycisk FAN, wybrać prędkość wentylatora. 4. Naciskając przyciski TEMPERATURY lub ustawić docelową temperaturę ogrzewania. 5. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawić kierunek nawiewu. 6. Po wybraniu funkcji SLEEP (automatyczna regulacja temperatury), ustawiona temperatura ogrzewania, obniża się o 1 o C na godzinę Funkcja ogrzewania jest aktywna tylko, jeżeli ustawiona, docelowa temperatura jest wyższa od temperatury pomieszczenia. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania (HEAT). Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest równa lub wyższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator automatycznie przestaje pracować. Osuszanie DRY 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję DRY (osuszanie). 3. Naciskając przyciski TEMPERATURY lub ustawić docelową temperaturę osuszania. 4. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawić kierunek nawiewu. Po wybraniu automatycznej regulacji kierunku nawiewu powietrza, początkowo wychodzące powietrze skierowane jest ku dołowi (poz. 4 i 5). Następnie kierunek zmienia się na horyzontalny, aby zapobiec wyciekowi skroplonej wody. 5. Po wybraniu funkcji SLEEP (automatyczna regulacja temperatury), ustawiona temperatura osuszania, zwiększa się o 1 o C na godzinę. Jeżeli temperatura pomieszczenia jest niższa o 2 o C od temperatury ustawionej w urządzeniu, kompresor klimatyzatora oraz wewnętrzny i zewnętrzny wentylator wyłączają się automatycznie. Jeżeli temperatura pomieszczenia waha się w przedziale +/-2 o C w stosunku do temperatury ustawionej w urządzeniu, klimatyzator pracuje w trybie osuszania (DRY). Jeżeli temperatura pomieszczenia jest wyższa o 2 o C od temperatury ustawionej w urządzeniu, klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia (COOL). 9

10 Przełącznik awaryjny Podczas awarii zdalnego sterowania, klimatyzator można obsługiwać przełącznikiem awaryjnym. Naciskając przełącznik awaryjny, można zmieniać tryb pracy urządzenia w kolejności CHŁODZENIE OGRZEWANIE STOP. Poniższa tabela pokazuje ustawienia klimatyzatora podczas sterowania przełącznikiem awaryjnym. Tryb Ustawiona temperatura Prędkość wentylatora Ustawienia deflektora Chłodzenie 24 o C Wysoka SWING Ogrzewanie 24 o C Wysoka SWING Przez pierwsze 30 minut nie funkcjonuje regulacja temperatury. Wentylator funkcjonuje na wysokiej prędkości przez cały czas. 10

11 Konserwacja urządzenia 1. Kratkę wentylacyjną i filtry powietrza należy czyścić przynajmniej raz na dwa tygodnie. 2. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego. 3. Poniższe ilustrację służą jedynie dla orientacji i mogą się różnić od faktycznych przedmiotów. Czyszczenie przedniej kratki wentylacyjnej i filtrów powietrza 1. Otworzyć przednią kratkę wentylacyjną, ciągnąc za klapki, które znajdują się po jej obydwu stronach. Klapkę należy powoli podnosić do góry dopóki, nie usłyszy się kliknięcia. 2. Wyjąć filtry powietrza. 3. Usunąć kurz i brud z kratki wentylacyjnej i filtrów powietrza, przy pomocy odkurzacza lub szczotki. Jeżeli kurz i brud trudno usunąć, należy użyć neutralnego detergentu rozpuszczonego w wodzie o temperaturze poniżej 45 o C. 3. Filtr należy obmyć czystą wodą i wysuszyć w cieniu. 4. Zamontować filtr powietrza i przednią kratkę wentylacyjną w miejscach do tego przeznaczonych. 5. Przetrzeć powierzchnię klimatyzatora neutralnym detergentem, po czym wytrzeć do sucha. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny, rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy: 1. Włączyć klimatyzator na kilka godzin, aby wysuszyć wnętrze urządzenia. 2. Wybrać chłodzenie (COOL) lub ogrzewanie (HEAT) i ustawić najwyższą z możliwych temperatur. 3. Wybrać prędkość wentylatora. 4. Następnie wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania sieciowego, wyjmując wtyczkę sieciową z gniazdka. 5. Usunąć baterie ze zdalnego sterowania. Urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu należy: 1. Wyczyścić filtry powietrza i zamontować w miejscu do tego przeznaczonym 2. Wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną jednostkę suchą ścierką. 3. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka i sprawdzić, czy przewód uziemienia nie jest luźny. 4. Włożyć baterie do zdalnego sterowania. Nie należy blokować lub zakrywać wlotów i wylotów powietrza. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny, rozpuszczalników, proszków do prania, środków owadobójczych i innych chemikaliów. Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz domowymi odpadami. Baterii nie należy wrzucać do ognia. 11

12 Usterki i sposoby ich usuwania Przed zwróceniem się do autoryzowanego serwisu, należy sprawdzić, czy faktycznie urządzenie jest uszkodzone i czy usterki nie można usunąć, używając jednego z poniższych rozwiązań: Klimatyzator nie pracuje. Zdalne sterowanie nie funkcjonuje. Na wyświetlaczu zdalnego sterowania brak informacji Czy to jest usterka? Po wyłączeniu i ponownym włączeniu (naciśnięciu przycisku I/O) klimatyzator nie rozpoczyna pracy natychmiast. Analiza i sposób usunięcia usterki Czy nie ma przerwy w zasilaniu energią elektryczną? Czy wtyczka zasilania sieciowego jest odpowiednio mocno włożona do gniazdka? Czy sygnał zdalnego sterowania nie jest zakłócany, np. przez przedmioty między zdalnym sterowaniem i jednostką wewnętrzną? Sprawdzić, czy baterie nie są wyczerpane. Sprawdzić, czy baterie są prawidłowo włożone (+ do + / - do -). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu, klimatyzator nie pracuje przez ok. 3 minuty. W ten sposób chroniona jest sprężarka klimatyzatora. Po zakończeniu pracy, łopatki nie są w pełni zamknięte. Wydajność grzania lub chłodzenia jest niewystarczająca. Ciepłe powietrze nie wychodzi z klimatyzatora po włączeniu trybu ogrzewania (HEAT). Silnik nie był w stanie w pełni zresetować urządzenia. Należy ponownie włączyć i wyłączyć urządzenie. Czy temperatura jest odpowiednio ustawiona? Czy wloty i wyloty powietrza klimatyzatora nie są zablokowane? Czy filtry są czyste? Czy wentylator wewnętrznej jednostki pracuje na niskiej prędkości? Czy w pomieszczeniu nie znajduje się jakieś źródło ciepła? Czy drzwi i okna pomieszczenia są zamknięte? Czy nie ustawiono funkcji automatycznej regulacji temperatury SLEEP? Urządzenie przetwarza informację. Należy poczekać. Po odcięciu i ponownym włączeniu zasilania energią elektryczną, klimatyzator automatycznie zaczyna funkcjonować w ostatnio ustawionym trybie pracy. Wentylator jednostki wewnętrznej zatrzymuje się na kilka minut w trybie ogrzewania (HEAT). Jest to funkcja automatycznego, ponownego startu. Trwa proces rozmrażania spirali w zewnętrznej jednostce. Może to trwać ok. 10min. W niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza, spiralę jednostki zewnętrznej może pokryć lód. 12

13 Usterka? Analiza i sposób usunięcia usterki Z klimatyzatora słychać odgłosy pękania. Podczas pracy klimatyzatora, słychać odgłos przepływającej wody. Z klimatyzatora słychać dziwne dźwięki stukania. Po ustawieniu wylotów wentylacyjnych pod małym kątem w trybie chłodzenia (COOL), deflektor automatycznie ustawia się pod maks. kątem. Następnie, po 3 min. deflektor ustawia się pod małym kątem. Kratka wentylacyjna rozszerza i kurczy się pod wpływem zmian temperatury, wydając dziwne dźwięki. Przyczyną odgłosów może być płyn chłodniczy, który przepływa wewnątrz urządzenia. Przyczyną odgłosów może być dźwięk wody w wymienniku ciepła. Przyczyną odgłosów może być topiący się szron na wymienniku ciepła. Przyczyną dźwięków stukania jest włączanie/wyłączanie wentylatora lub sprężarki. Przyczyną dźwięków może być również płyn chłodniczy wewnątrz klimatyzatora. Funkcja zapobiega wytwarzaniu skondensowanej wody. Z otworu wentylacyjnego wydobywa się dziwny zapach. Klimatyzator wchłania i wydziela zapachy z pomieszczenia, np. zapachy dywanów, mebli i tapet. Z jednostki zewnętrznej wycieka woda. W niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza, podczas chłodzenia, na rurach łączących zbiera się skondensowana woda. Podczas ogrzewania lub odmrażania, woda lub para wodna wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Podczas ogrzewania wypływa woda, która osadza się na wymienniku ciepła,. Klimatyzator należy natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego, wyjmując wtyczkę kabla sieciowego, po czym skontaktować się z autoryzowanym serwisem, w następujących sytuacjach: Podczas pracy urządzenia, słychać dziwne odgłosy. Jeżeli często się zdarza, że podczas pracy klimatyzatora, bezpiecznik lub wyłącznik odcina prąd. Jeżeli do wnętrza klimatyzatora dostała się woda lub inny płyn. Jeżeli kabel sieciowy lub wtyczka kabla sieciowego niebezpiecznie się nagrzewa. Jeżeli podczas pracy klimatyzatora, z wnętrza urządzenia wydobywa się ostry zapach, np. spalenizny. Jeżeli woda wypływa z jednostki wewnętrznej. 13

14 Specyfikacja techniczna Model EK-18SHEL EK-24SHEL Zasilanie sieciowe 220/240V~, 50 Hz Wydajność chłodzenia (W) Wydajność ogrzewania (W) Chłodzenie Moc wejściowa (W) Pompa grzewcza Ogrzewanie wspomagające - - Chłodzenie 9,6 11,3 Prąd wejściowy (A) Pompa grzewcza 9,8 12,2 Ogrzewanie wspomagające - - Objętość nawiewu powietrza (m 3 h) Wydajność osuszania (odwilżenia) (l/godz.) 2,4 3 Klasa wodoodporności IP20(INDOOR) IP24(OUTDOOR) Klasa zabezpieczenia I Typ klimatu T1 Środek chłodzący (R407C) ilość wsadu (g) Poziom hałasu (db/a) Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Waga netto (kg) Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Wymiary (szer. x wys. Jednostka wewnętrzna 292x860x x1080x220 x głęb. w mm.) Jednostka zewnętrzna 530x830x x910x Podane parametry zostały zmierzone w laboratorium, przed wprowadzeniem produktu do handlu. 2. Dane wydajności chłodzenia i ogrzewania zmierzono w następujących warunkach: Chłodzenie Wewnątrz 27 o C (DB) 19 o C (WB) Zewnątrz 35 o C (DB) 24 o C (WB Ogrzewanie Wewnątrz 20 o C (DB) 15 o C (WB Zewnątrz 7 o C (DB) 6 o C (WB 3. W związku ze stałym rozwojem produktu, producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia. Dokładne i aktualne dane techniczne klimatyzatora można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia. 4. Zakres temperatury pracy urządzenia Maks. chłodzenie Min. chłodzenie Maks. ogrzewanie Min. ogrzewanie Wewnętrzna strona DB/WB ( o C) 32/23 21/15 27/-- 20/-- Zewnętrzna strona DB/WB ( o C) 43/26 21/15 24/18-5/-6 5. Nie należy przeprowadzać ŻADNYCH napraw we własnym zakresie. Urządzenie można nieodwracalnie uszkodzić. 6. Jeżeli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, wymianę może przeprowadzić jedynie producent lub autoryzowany serwis producenta. 14

15 Instrukcja dotycząca ochrony środowiska Uwaga : To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Gwarancja i serwis Wszystkie nasze wyroby są starannie testowane jakościowo przed przekazaniem na sprzedaż. W wypadku ewentualnych uszkodzeń, spowodowanych transportem lub w przypadku ukrytych wad fabrycznych, należy urządzenie zwrócić do sklepu, w którym zostało kupione. Producent zapewnia nabywcom 2-letnią gwarancję począwszy od dnia zakupu. W tym terminie, każde uszkodzenie wynikłe z wad fabrycznych usuwane będzie bezpłatnie (naprawa lub wymiana urządzenia). Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, nie przestrzeganiem instrukcji, niedozwolonymi zmianami lub naprawą przez osobę nieuprawnioną. Przed dostarczeniem sprzętu do serwisu prosimy o kontakt. elta Polska Sp. z o. o. - Serwis tel.: fax: Zapraszamy również do sklepu internetowego 15

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60 INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator kanałowy Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB42 UB48H UB48 UB60 UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Model: Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV18H UV24H UV36H UV42H UV48H UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2-

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści... 2 2- Ostrzeżenia... 3 3- Ograniczenia w działaniu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N Instrukcja obslugi Osuszacz powietrza CFO-20N SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 ELEMENTY STERUJĄCE NA OSUSZACZU POWIETRZA...3 OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA...4 KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

D 510 - D 512 - D 516 - D 520

D 510 - D 512 - D 516 - D 520 D 50 - D 52 - D 5 - D 520 2 5 FIN > u 9 = y TR GEBRAUCHSANWEISUNG Brugsanvisning INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D UTILISATION Käyttöohje OPERATING manual ISTRUZIONI D USO Bruksanvisning Gebruiksaanwijzing

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości

WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W. Pralka automatyczna. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie możliwości WF80F5E2Q WF80F5E1Q WF80F5E0Q WF80F5E2W WF80F5E1W WF80F5E0W WF70F5E2Q WF70F5E1Q WF70F5E0Q WF70F5E2W WF70F5E1W WF70F5E0W WF60F4E2Q WF60F4E1Q WF60F4E0Q WF60F4E2W WF60F4E1W WF60F4E0W Pralka automatyczna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 3-1. Jednostka wewnętrzna 3-1 3-2. Jednostka zewnętrzna 3-2 3-3. Pilot bezprzewodowy 3-3 3-4. Akcesoria na wyposażeniu 3-3 3-5. Akcesoria opcje

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo