KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI"

Transkrypt

1 KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej firmy. Prosimy o uważne przeczytanie INSTRUKCJI OBSŁUGI przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji obsługi dla późniejszych odniesień.

2 Spis treści Spis treści... 2 Zasady i przepisy bezpieczeństwa... 3 Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna... 5 Budowa klimatyzatora... 5 Wyświetlacz cyfrowy... 5 Zdalne sterowanie... 6 Podstawowe funkcje klimatyzatora... 7 Włączanie i wyłączania urządzenia... 7 Regulacja kierunku nawiewu... 7 Ustawianie automatycznego włącznika/wyłącznika TIMER ON/OFF... 7 Automatyczne wyłączanie urządzenia TIMER OFF... 7 Automatyczne włączanie urządzenia TIMER ON... 7 Kasowanie ustawień czasowych... 7 Automatyczny tryb pracy urządzenia AUTO... 8 Chłodzenie COOL... 8 Ogrzewanie HEAT... 9 Osuszanie DRY... 9 Przełącznik awaryjny Konserwacja urządzenia Czyszczenie przedniej kratki wentylacyjnej i filtrów powietrza Urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu Urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu Usterki i sposoby ich usuwania Specyfikacja techniczna Instrukcja dotycząca ochrony środowiska Gwarancja i serwis

3 Zasady i przepisy bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z zasadami i przepisami bezpieczeństwa, zawartymi w tym rozdziale. Wskazówki bezpieczeństwa są ważne i muszą być bezwzględnie przestrzegane. ZABRONIONE KONIECZNE Klimatyzator należy uziemić. Niewystarczające uziemienie może być przyczyną porażenia prądem. Przewodów uziemienia nie należy łączyć z instalacjami gazowymi i wodnymi, prętami odgromowymi i liniami telefonicznymi. Po zamontowaniu urządzenia należy przeprowadzić próby badania upływu prądu w całej instalacji. Nie należy ciągnąć za kabel zasilający, ponieważ może to spowodować pożar. Aby wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka, należy wyłączyć urządzenie, chwycić bezpośrednio za wtyczkę sieciową i wyciągnąć z gniazdka. Przy podłączaniu urządzenia nie należy używać przedłużaczy i rozgałęziaczy. Nie należy narażać kabla zasilającego na uszkodzenia. Uszkodzonego kabla zasilającego nie należy prowizorycznie łączyć lub zabezpieczać, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem. Na kablu zasilającym nie należy umieszczać ciężkich lub emitujących ciepło przedmiotów. Nie należy zbyt długo przebywać w strumieniu zimnego powietrza, które płynie z klimatyzatora, ponieważ działa to negatywnie na zdrowie i samopoczucie. Jeżeli klimatyzator nie jest przez dłuższy czas używany, należy wyłączyć urządzenie z sieci elektrycznej. Gromadzące się zanieczyszczenia mogą być przyczyną pożaru. Należy zainstalować dodatkowe awaryjne odcięcie zasilania (awaryjny wyłącznik) z określoną przepustowością, aby zapobiec ewentualnym porażeniom elektrycznym. 3

4 Klimatyzator należy czyścić miękką i suchą ścierką. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać: rozpuszczalników, środków owadobójczych lub łatwopalnych materiałów, które mogą uszkodzić urządzenie. Urządzenia nie należy bezpośrednio spryskiwać wodą. W pobliżu klimatyzatora nie należy umieszczać urządzeń grzewczych i kuchennych, jak palników, tosterów, itp. Nawiew powietrza z klimatyzatora może tego rodzaju urządzenia spalić. Podczas pracy urządzenia należy szczelnie zamknąć drzwi i okna. Zalecane jest użycie zasłon. Pomieszczenie można od czasu do czasu przewietrzyć. Jeżeli podczas pracy klimatyzatora wydarzy się coś niezwykłego, np. pojawi się dym lub zapach spalenizny, należy urządzenie natychmiast wyłączyć awaryjnym wyłącznikiem. Klimatyzatora nie należy instalować w miejscach, gdzie może się ulatniać łatwopalny gaz. Przypadkowa iskra z urządzenia, może spowodować pożar lub eksplozję. Klimatyzatora nie należy używać do celów, do których nie jest przeznaczony, np. do konserwacji żywności lub suszenia prania. Nie należy otwierać okien i drzwi podczas pracy klimatyzatora w trybie CHŁODZENIA/OSUSZANIA, szczególnie, jeżeli na zewnątrz panuje wysoka wilgotność (powyżej 80%). Skondensowana woda może uszkodzić urządzenie. Do otworów wentylacyjnych klimatyzatora nie należy wkładać rąk lub przedmiotów. Grozi to skaleczeniem. Klimatyzator należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami regulującymi zasady instalacji i eksploatacji sieci elektrycznych. Klimatyzatora nie należy instalować w pralni. Urządzenie powinno być umieszczone przynajmniej 2.3m nad podłogą. Urządzenie należy umieścić w takim miejscu, aby włącznik i wtyczka przewodu zasilającego były łatwo dostępne. 4

5 Jednostka wewnętrzna i zewnętrzna Budowa klimatyzatora Jednostka zewnętrzna Wlot powietrza Rura łącząca Jednostka wewnętrzna Siatka filtra Przedni panel Wlot powietrza Przewód odprowadzający skroploną wodę Wylot powietrza Dolny otwór spustowy Lewy/prawy deflektor Deflektor (szczeliny wentylacyjne) Wyświetlacz * Uwaga: Faktyczny wygląd zewnętrznej i wewnętrznej jednostki może się różnić od powyższej ilustracji w zależności od modelu klimatyzatora. Wyświetlacz cyfrowy * Uwaga: Poniższe ilustracje są jedynie ogólnym schematem wskaźników urządzenia i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu. TEMP - Ustawiona temperatura chłodzenia/ogrzewania TIMER - Wskaźnik ustawienia czasu automatycznego włączania/wyłączania urządzenia SLEEP - Wskaźnik automatycznej regulacji temperatury 5

6 Zdalne sterowanie Wyświetlacz Pokazuje aktualne ustawienia urządzenia OPERATION MODE - Przycisk wyboru trybu pracy urządzenia Naciskając przycisk można wybrać jeden z następujących trybów pracy urządzenia: AUTOMATYCZNY - CHŁODZENIE OGRZEWANIE NAWIEW - OSUSZANIE TEMP - Przyciski ręcznego ustawiania temperatury) Naciskając przycisk, za każdym razem można podnieść ustawianą temperaturę o 1 o C. Naciskając przycisk, za każdym razem można obniżyć ustawianą temperaturę o 1 o C. RUN/STOP Włącznik/Wyłącznik Nacisnąć przycisk, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. FAN Przycisk prędkości wentylatora/siły nawiewu Naciskając przycisk, można zmieniać prędkość wentylatora, w następującej kolejności: NISKA ŚREDNIA WYSOKA Dioda emitująca sygnały w kierunku jednostki wewnętrznej SWING Przycisk automatycznej regulacji kierunku nawiewu Po naciśnięciu przycisku, szczeliny wentylacyjne (deflektor) automatycznie zmieniają pozycję góra-dół. MANUAL SWING - Przycisk ręcznej regulacji kierunku nawiewu Naciskając przycisk można zmieniać kąt nachylenia szczelin wentylacyjnych, tym samym kąt nawiewu, w kolejności TIMER ON - Ustawianie czasu, w którym urządzenie włącza się automatycznie Naciskając przycisk, można zaprogramować czas, w którym urządzenie włączy się automatycznie. TIMER OFF - Ustawianie czasu, w którym urządzenie wyłącza się automatycznie Naciskając przycisk, można zaprogramować czas, w którym urządzenie wyłączy się automatycznie. TIMER SET Zatwierdzanie ustawionego czasu automatycznego włączania/ wyłączania urządzenia Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić ustawienia TIMER ON lub TIMER OFF. SLEEP Przycisk automatycznej regulacja temperatury Po naciśnięciu przycisku SLEEP, urządzenie automatycznie reguluje ustawioną temperaturą chłodzenia lub ogrzewania. TIMER CANCEL Kasowanie ustawionego czasu automatycznego włączania/ wyłączania urządzenia Nacisnąć przycisk, aby skasować ustawienia TIMER ON lub TIMER OFF. RESET Zerowanie zdalnego sterowania Jeżeli zdalne sterowanie nie działa prawidłowo, należy wcisnąć dwa przyciski RESET, aby zresetować zdalne sterowanie. UWAGI: Zdalne sterowanie działa w zasięgu do 6 metrów od jednostki wewnętrznej klimatyzatora. Jeżeli zdalne sterowanie nie jest używane przez dłuższy czas należy usunąć baterie. Baterie zawierają chemiczne substancje, dlatego należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz z domowymi odpadami. Prosimy sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższy punkt utylizacji zużytych baterii. 6

7 Podstawowe funkcje klimatyzatora Włączanie i wyłączania urządzenia Nacisnąć przycisk I/O, aby urządzenie włączyć lub wyłączyć. Regulacja kierunku nawiewu Kierunek nawiewu powietrza wychodzącego z klimatyzatora można ustawić: Przy pomocy przycisków zdalnego sterowania SWING i MANUAL, Bezpośrednio w urządzeniu, ustawiając ręcznie ruchomy deflektor. Owiewki należy ustawić przed włączeniem urządzenia. Ustawianie automatycznego włącznika/wyłącznika TIMER ON/OFF Urządzenie jest wyposażane w funkcję, która pozwala zaprogramować czas, w którym klimatyzator automatycznie się włączy lub wyłączy. Automatyczne wyłączanie urządzenia TIMER OFF 1. Podczas pracy klimatyzatora nacisnąć przycisk, aby uaktywnić funkcję TIMER OFF (automatyczne wyłączanie). Na wyświetlaczu zdalnego sterowania ukazuje się symbol i ikonka zaczyna migotać. 2. Każde naciśnięciu przycisku przesuwa czas automatycznego wyłączenia urządzenia o godzinę do przodu. Dane czasu automatycznego wyłączenia klimatyzatora ukazują się na wyświetlaczu. 3. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia czasu. Ikonka przestaje migotać na wyświetlaczu zdalnego sterowania. Automatyczne włączanie urządzenia TIMER ON 1. Podczas, gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk, aby uaktywnić funkcję TIMER ON (automatyczne włączanie). Na wyświetlaczu zdalnego sterowania ukazuje się symbol i ikonka zaczyna migotać. 2. Każde naciśnięciu przycisku przesuwa czas automatycznego włączenia urządzenia o godzinę do przodu. Dane czasu automatycznego włączenia klimatyzatora ukazują się na wyświetlaczu. 3. Nacisnąć przycisk, aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia czasu. Symbol przestaje migotać na wyświetlaczu zdalnego sterowania. Kasowanie ustawień czasowych Nacisnąć przycisk, aby skasować wprowadzone dane czasowe automatycznego włączania lub wyłączania urządzenia. Symbole lub znikają z wyświetlacza zdalnego sterowania. Uwagi: Jeżeli nastąpiła przerwa w dostawie prądu, dane automatycznego wyłączania/włączania klimatyzatora, należy wprowadzić ponownie. Aby zmienić wprowadzone dane, należy skasować przyciskiem aktualne dane i wprowadzić nowe. Po wprowadzeniu danych, jeżeli użytkownik przypadkowo naciśnie przycisk, urządzenie rozpoczyna odliczanie czasu od nowa, biorąc jako punkt wyjścia aktualny czas na wyświetlaczu. 7

8 Automatyczny tryb pracy urządzenia AUTO 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję AUTO. W zależności od temperatury pomieszczenia urządzenie automatycznie wybiera jeden z następujących trybów pracy: Jeżeli temperatura pomieszczenia waha się między 22 o C i 26 o C, urządzenie pracuje w trybie osuszania (DRY). Jeżeli temperatura pomieszczenia przekracza 26 o C, urządzenie zaczyna pracować w trybie chłodzenia (COOL). Jeżeli temperatura pomieszczenia spada poniżej 23 o C, urządzenie zaczyna pracować w trybie ogrzewania (HEAT). Temperatura Pomieszczenia (TP) TP>=26 0 C 26 0 C>TP>=23 0 C Tryb Chłodzenie Ustawienia temperatury 24 0 C TP C>TP>=23 0 C Osuszanie TP-2 TP<23 0 C Ogrzewanie 26 0 C 3. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawi kierunek nawiewu. Chłodzenie COOL 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję COOL (chłodzenie). 3. Naciskając przycisk FAN, wybrać prędkość wentylatora. 4. Naciskając przyciski TEMPERATURY lub ustawić docelową temperaturę chłodzenia. 5. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawić kierunek nawiewu. Po wybraniu automatycznej regulacji kierunku nawiewu powietrza, początkowo wychodzące powietrze skierowane jest ku dołowi (poz. 4 i 5). Następnie kierunek zmienia się na horyzontalny, aby zapobiec wyciekowi skroplonej wody. 6. Po wybraniu funkcji SLEEP (automatyczna regulacja temperatury), ustawiona temperatura chłodzenia zwiększa się o 1 o C na godzinę. Funkcja chłodzenia jest aktywna tylko, jeżeli ustawiona, docelowa temperatura jest niższa od temperatury pomieszczenia. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator rozpoczyna pracę w trybie chłodzenia (COOL). Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest równa lub niższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator automatycznie przestaje pracować. 8

9 Ogrzewanie HEAT KLIMATYZATOR ŚCIENNY EK-18SHEL/EK-24SHEL 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję HEAT (ogrzewanie). 3. Naciskając przycisk FAN, wybrać prędkość wentylatora. 4. Naciskając przyciski TEMPERATURY lub ustawić docelową temperaturę ogrzewania. 5. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawić kierunek nawiewu. 6. Po wybraniu funkcji SLEEP (automatyczna regulacja temperatury), ustawiona temperatura ogrzewania, obniża się o 1 o C na godzinę Funkcja ogrzewania jest aktywna tylko, jeżeli ustawiona, docelowa temperatura jest wyższa od temperatury pomieszczenia. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest niższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator rozpoczyna pracę w trybie ogrzewania (HEAT). Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest równa lub wyższa od ustawionej w urządzeniu, klimatyzator automatycznie przestaje pracować. Osuszanie DRY 1. Włączyć urządzenie, naciskając przycisk I/O. 2. Naciskając przycisk OPERATION MODE (tryb pracy), wybrać opcję DRY (osuszanie). 3. Naciskając przyciski TEMPERATURY lub ustawić docelową temperaturę osuszania. 4. Przy pomocy przycisków automatycznej lub ręcznej regulacji kierunku nawiewu wychodzącego powietrza SWING i MANUAL, ustawić kierunek nawiewu. Po wybraniu automatycznej regulacji kierunku nawiewu powietrza, początkowo wychodzące powietrze skierowane jest ku dołowi (poz. 4 i 5). Następnie kierunek zmienia się na horyzontalny, aby zapobiec wyciekowi skroplonej wody. 5. Po wybraniu funkcji SLEEP (automatyczna regulacja temperatury), ustawiona temperatura osuszania, zwiększa się o 1 o C na godzinę. Jeżeli temperatura pomieszczenia jest niższa o 2 o C od temperatury ustawionej w urządzeniu, kompresor klimatyzatora oraz wewnętrzny i zewnętrzny wentylator wyłączają się automatycznie. Jeżeli temperatura pomieszczenia waha się w przedziale +/-2 o C w stosunku do temperatury ustawionej w urządzeniu, klimatyzator pracuje w trybie osuszania (DRY). Jeżeli temperatura pomieszczenia jest wyższa o 2 o C od temperatury ustawionej w urządzeniu, klimatyzator pracuje w trybie chłodzenia (COOL). 9

10 Przełącznik awaryjny Podczas awarii zdalnego sterowania, klimatyzator można obsługiwać przełącznikiem awaryjnym. Naciskając przełącznik awaryjny, można zmieniać tryb pracy urządzenia w kolejności CHŁODZENIE OGRZEWANIE STOP. Poniższa tabela pokazuje ustawienia klimatyzatora podczas sterowania przełącznikiem awaryjnym. Tryb Ustawiona temperatura Prędkość wentylatora Ustawienia deflektora Chłodzenie 24 o C Wysoka SWING Ogrzewanie 24 o C Wysoka SWING Przez pierwsze 30 minut nie funkcjonuje regulacja temperatury. Wentylator funkcjonuje na wysokiej prędkości przez cały czas. 10

11 Konserwacja urządzenia 1. Kratkę wentylacyjną i filtry powietrza należy czyścić przynajmniej raz na dwa tygodnie. 2. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego. 3. Poniższe ilustrację służą jedynie dla orientacji i mogą się różnić od faktycznych przedmiotów. Czyszczenie przedniej kratki wentylacyjnej i filtrów powietrza 1. Otworzyć przednią kratkę wentylacyjną, ciągnąc za klapki, które znajdują się po jej obydwu stronach. Klapkę należy powoli podnosić do góry dopóki, nie usłyszy się kliknięcia. 2. Wyjąć filtry powietrza. 3. Usunąć kurz i brud z kratki wentylacyjnej i filtrów powietrza, przy pomocy odkurzacza lub szczotki. Jeżeli kurz i brud trudno usunąć, należy użyć neutralnego detergentu rozpuszczonego w wodzie o temperaturze poniżej 45 o C. 3. Filtr należy obmyć czystą wodą i wysuszyć w cieniu. 4. Zamontować filtr powietrza i przednią kratkę wentylacyjną w miejscach do tego przeznaczonych. 5. Przetrzeć powierzchnię klimatyzatora neutralnym detergentem, po czym wytrzeć do sucha. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny, rozpuszczalników i innych środków chemicznych. Urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu należy: 1. Włączyć klimatyzator na kilka godzin, aby wysuszyć wnętrze urządzenia. 2. Wybrać chłodzenie (COOL) lub ogrzewanie (HEAT) i ustawić najwyższą z możliwych temperatur. 3. Wybrać prędkość wentylatora. 4. Następnie wyłączyć urządzenie i odłączyć od zasilania sieciowego, wyjmując wtyczkę sieciową z gniazdka. 5. Usunąć baterie ze zdalnego sterowania. Urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu Jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy okres czasu należy: 1. Wyczyścić filtry powietrza i zamontować w miejscu do tego przeznaczonym 2. Wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną jednostkę suchą ścierką. 3. Włożyć wtyczkę sieciową do gniazdka i sprawdzić, czy przewód uziemienia nie jest luźny. 4. Włożyć baterie do zdalnego sterowania. Nie należy blokować lub zakrywać wlotów i wylotów powietrza. Do czyszczenia urządzenia nie należy używać benzyny, rozpuszczalników, proszków do prania, środków owadobójczych i innych chemikaliów. Baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Zużytych baterii nie należy wyrzucać wraz domowymi odpadami. Baterii nie należy wrzucać do ognia. 11

12 Usterki i sposoby ich usuwania Przed zwróceniem się do autoryzowanego serwisu, należy sprawdzić, czy faktycznie urządzenie jest uszkodzone i czy usterki nie można usunąć, używając jednego z poniższych rozwiązań: Klimatyzator nie pracuje. Zdalne sterowanie nie funkcjonuje. Na wyświetlaczu zdalnego sterowania brak informacji Czy to jest usterka? Po wyłączeniu i ponownym włączeniu (naciśnięciu przycisku I/O) klimatyzator nie rozpoczyna pracy natychmiast. Analiza i sposób usunięcia usterki Czy nie ma przerwy w zasilaniu energią elektryczną? Czy wtyczka zasilania sieciowego jest odpowiednio mocno włożona do gniazdka? Czy sygnał zdalnego sterowania nie jest zakłócany, np. przez przedmioty między zdalnym sterowaniem i jednostką wewnętrzną? Sprawdzić, czy baterie nie są wyczerpane. Sprawdzić, czy baterie są prawidłowo włożone (+ do + / - do -). Po wyłączeniu i ponownym włączeniu, klimatyzator nie pracuje przez ok. 3 minuty. W ten sposób chroniona jest sprężarka klimatyzatora. Po zakończeniu pracy, łopatki nie są w pełni zamknięte. Wydajność grzania lub chłodzenia jest niewystarczająca. Ciepłe powietrze nie wychodzi z klimatyzatora po włączeniu trybu ogrzewania (HEAT). Silnik nie był w stanie w pełni zresetować urządzenia. Należy ponownie włączyć i wyłączyć urządzenie. Czy temperatura jest odpowiednio ustawiona? Czy wloty i wyloty powietrza klimatyzatora nie są zablokowane? Czy filtry są czyste? Czy wentylator wewnętrznej jednostki pracuje na niskiej prędkości? Czy w pomieszczeniu nie znajduje się jakieś źródło ciepła? Czy drzwi i okna pomieszczenia są zamknięte? Czy nie ustawiono funkcji automatycznej regulacji temperatury SLEEP? Urządzenie przetwarza informację. Należy poczekać. Po odcięciu i ponownym włączeniu zasilania energią elektryczną, klimatyzator automatycznie zaczyna funkcjonować w ostatnio ustawionym trybie pracy. Wentylator jednostki wewnętrznej zatrzymuje się na kilka minut w trybie ogrzewania (HEAT). Jest to funkcja automatycznego, ponownego startu. Trwa proces rozmrażania spirali w zewnętrznej jednostce. Może to trwać ok. 10min. W niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza, spiralę jednostki zewnętrznej może pokryć lód. 12

13 Usterka? Analiza i sposób usunięcia usterki Z klimatyzatora słychać odgłosy pękania. Podczas pracy klimatyzatora, słychać odgłos przepływającej wody. Z klimatyzatora słychać dziwne dźwięki stukania. Po ustawieniu wylotów wentylacyjnych pod małym kątem w trybie chłodzenia (COOL), deflektor automatycznie ustawia się pod maks. kątem. Następnie, po 3 min. deflektor ustawia się pod małym kątem. Kratka wentylacyjna rozszerza i kurczy się pod wpływem zmian temperatury, wydając dziwne dźwięki. Przyczyną odgłosów może być płyn chłodniczy, który przepływa wewnątrz urządzenia. Przyczyną odgłosów może być dźwięk wody w wymienniku ciepła. Przyczyną odgłosów może być topiący się szron na wymienniku ciepła. Przyczyną dźwięków stukania jest włączanie/wyłączanie wentylatora lub sprężarki. Przyczyną dźwięków może być również płyn chłodniczy wewnątrz klimatyzatora. Funkcja zapobiega wytwarzaniu skondensowanej wody. Z otworu wentylacyjnego wydobywa się dziwny zapach. Klimatyzator wchłania i wydziela zapachy z pomieszczenia, np. zapachy dywanów, mebli i tapet. Z jednostki zewnętrznej wycieka woda. W niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza, podczas chłodzenia, na rurach łączących zbiera się skondensowana woda. Podczas ogrzewania lub odmrażania, woda lub para wodna wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Podczas ogrzewania wypływa woda, która osadza się na wymienniku ciepła,. Klimatyzator należy natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania sieciowego, wyjmując wtyczkę kabla sieciowego, po czym skontaktować się z autoryzowanym serwisem, w następujących sytuacjach: Podczas pracy urządzenia, słychać dziwne odgłosy. Jeżeli często się zdarza, że podczas pracy klimatyzatora, bezpiecznik lub wyłącznik odcina prąd. Jeżeli do wnętrza klimatyzatora dostała się woda lub inny płyn. Jeżeli kabel sieciowy lub wtyczka kabla sieciowego niebezpiecznie się nagrzewa. Jeżeli podczas pracy klimatyzatora, z wnętrza urządzenia wydobywa się ostry zapach, np. spalenizny. Jeżeli woda wypływa z jednostki wewnętrznej. 13

14 Specyfikacja techniczna Model EK-18SHEL EK-24SHEL Zasilanie sieciowe 220/240V~, 50 Hz Wydajność chłodzenia (W) Wydajność ogrzewania (W) Chłodzenie Moc wejściowa (W) Pompa grzewcza Ogrzewanie wspomagające - - Chłodzenie 9,6 11,3 Prąd wejściowy (A) Pompa grzewcza 9,8 12,2 Ogrzewanie wspomagające - - Objętość nawiewu powietrza (m 3 h) Wydajność osuszania (odwilżenia) (l/godz.) 2,4 3 Klasa wodoodporności IP20(INDOOR) IP24(OUTDOOR) Klasa zabezpieczenia I Typ klimatu T1 Środek chłodzący (R407C) ilość wsadu (g) Poziom hałasu (db/a) Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Waga netto (kg) Jednostka wewnętrzna Jednostka zewnętrzna Wymiary (szer. x wys. Jednostka wewnętrzna 292x860x x1080x220 x głęb. w mm.) Jednostka zewnętrzna 530x830x x910x Podane parametry zostały zmierzone w laboratorium, przed wprowadzeniem produktu do handlu. 2. Dane wydajności chłodzenia i ogrzewania zmierzono w następujących warunkach: Chłodzenie Wewnątrz 27 o C (DB) 19 o C (WB) Zewnątrz 35 o C (DB) 24 o C (WB Ogrzewanie Wewnątrz 20 o C (DB) 15 o C (WB Zewnątrz 7 o C (DB) 6 o C (WB 3. W związku ze stałym rozwojem produktu, producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedzenia. Dokładne i aktualne dane techniczne klimatyzatora można znaleźć na tabliczce znamionowej urządzenia. 4. Zakres temperatury pracy urządzenia Maks. chłodzenie Min. chłodzenie Maks. ogrzewanie Min. ogrzewanie Wewnętrzna strona DB/WB ( o C) 32/23 21/15 27/-- 20/-- Zewnętrzna strona DB/WB ( o C) 43/26 21/15 24/18-5/-6 5. Nie należy przeprowadzać ŻADNYCH napraw we własnym zakresie. Urządzenie można nieodwracalnie uszkodzić. 6. Jeżeli kabel sieciowy urządzenia jest uszkodzony, wymianę może przeprowadzić jedynie producent lub autoryzowany serwis producenta. 14

15 Instrukcja dotycząca ochrony środowiska Uwaga : To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Uwaga: tego sprzętu nie wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz nie właściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Gwarancja i serwis Wszystkie nasze wyroby są starannie testowane jakościowo przed przekazaniem na sprzedaż. W wypadku ewentualnych uszkodzeń, spowodowanych transportem lub w przypadku ukrytych wad fabrycznych, należy urządzenie zwrócić do sklepu, w którym zostało kupione. Producent zapewnia nabywcom 2-letnią gwarancję począwszy od dnia zakupu. W tym terminie, każde uszkodzenie wynikłe z wad fabrycznych usuwane będzie bezpłatnie (naprawa lub wymiana urządzenia). Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową eksploatacją, nie przestrzeganiem instrukcji, niedozwolonymi zmianami lub naprawą przez osobę nieuprawnioną. Przed dostarczeniem sprzętu do serwisu prosimy o kontakt. elta Polska Sp. z o. o. - Serwis tel.: fax: Zapraszamy również do sklepu internetowego 15

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator przenośny

Klimatyzator przenośny Klimatyzator przenośny Moby Blue 0009 BAC-PO-0009-C06D Moby Blue 1312 BAC-PO-1312-A06D Instrukcja obsługi Produkcja i dystrybucja: MATEKO Sp. z o. o. Ul. Przyleśna 15 Michałów Grabina 05-126 Nieporęt e-mail:

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006

Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza Klima1stKlaas 5006 Produkt nr: 551666 Strona 1 z 11 Instrukcje bezpieczeństwa 1. Po przetransportowaniu lub przechylaniu urządzenia (krótkotrwałe ustawienie osuszacza

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12

Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 Instrukcja obsługi KLIMATYZATORA PRZENOŚNEGO AELIAN09 AELIAN12 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. INFORMACJE OGÓLNE...1 BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZENIA... 2 OPIS URZĄDZENIA... 3 OBSŁUGA URZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

www.blaupunkt.com Arrifana

www.blaupunkt.com Arrifana Przepisy i zasady bezpieczeństwa 1. Przed instalacją klimatyzatora należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i ostrzeżeniami na urządzeniu. Instrukcja zawiera prawidłowe zasady montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501

Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odwilżacz powietrza 20 l Nr produktu 560501 Strona 1 z 5 Odwilżacz powietrza, 20 litrów, wersja 04/09 Nr produktu 56 05 01 Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część produktu

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI

Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Osuszacz powietrza SUPER DRY SD40-GAE INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent FRAL S.r.l. www.fral.it Importer UNI-LUX Sp. z o.o. www.uni-lux.pl 1 INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA 1. Proszę uważnie przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi

APY-09CL. Klimatyzator przenośny. Instrukcja obsługi APY-09CL Klimatyzator przenośny Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup tego wysokiej jakości klimatyzatora. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8

www.viaken.pl MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 MONITOR LCD 7 cali NA LUSTERKO WSTECZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl strona 1/8 I. Uwagi i specyfikacja Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno oglądać video ani zdjęć podczas jazdy. Nie wolno przerabiać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE SERIA MHA, MHC, MHD, MHG, MTB Ze sterownikiem przewodowym KJR 12 Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych

Bardziej szczegółowo

1.1 Zestawienie zbiorcze

1.1 Zestawienie zbiorcze 1. Osuszacz typu CF0.5E, CF08E 1.1 Zestawienie zbiorcze CF0.5E CF0.8E Rysunek 1-1 MODEL UWAGI CF0.5E CF0.8E CE 1Ph 220-230V 50Hz R134a -1- 1.2 Specyfikacja techniczna Tabela 1-1 Model Zasilanie elektryczne

Bardziej szczegółowo

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Opis ekranu dotykowego (Touch LCD Wall Controller) Naścienny ekran dotykowy LCD jest wyposażeniem do adaptera typu KKRP01A,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka indukcyjna MODEL: 770270 v2.0 -.11.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N

PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N PODRĘCZNIK OBSŁUGI PILOT PRZEWODOWY: UTB-YUB ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9373329022 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWA CZĘŚCI... 1 PRZYGOTOWANIE... 2 PRACA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika POL Podręcznik użytkownika SDCE 021 W SDCE 026 W SDCE 036 W SDCE 051 W SDCE 066 W SDHE 021 W SDHE 026 W SDHE 036 W SDHE 051 W SDHE 066 W SDCE 041 M2 SDCE 051 M2 SDCE 066 M2 SDCE 086 M3 SDHE 041 M2 SDHE

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO ( MODEL ) KFR-75QW KFR-75QW/S KFR-110QW Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY

KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR TYP SPLIT, PODWÓJNY Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej produkcji. Przed użyciem klimatyzatora należy zapoznać się z treścią tego podręcznika i umieścić go w bezpiecznym

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 KLIMATYZATORY ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie

Bardziej szczegółowo

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy RCA30L RCA36L RCA45L RCA54L

FUJI Electric KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY. Model chłodząco/grzewczy RCA30L RCA36L RCA45L RCA54L PODRĘCZNIK OBSŁUGI KLIMATYZATOR: TYP KASETONOWY Model chłodząco/grzewczy Jednostki wewnętrzne: RCA30L RCA36L RCA45L RCA54L Jednostki zewnętrzne: ROA30L ROA36L / ROD36L ROA45L / ROD45L ROA54L / ROD54L FUJI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI URUCHOMIENIA KLIMATYZATORA Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 Włączanie i wyłączanie jednostki...4 Nastawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split

Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split MPM Product ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek tel: (0-22) 758 32 19, fax:(0-22) 724 70 00 www.mpmproduct.com.pl Instrukcja obsługi klimatyzatora ściennego typu Split modele: AS-18HR4NQJUJ, AS-24HR4NQJUJ

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI

TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PL TERMOWENTYLATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza Wood s MRD9

Osuszacz powietrza Wood s MRD9 Osuszacz powietrza Wood s MRD9 1 1. Włącznik/Wyłącznik 2. Prawa strona osuszacza 3. Przednia obudowa 4. Rączka 5. Wlot powietrza 6. Otwór spustowy 7. Zbiornik na wodę Panel kontroli Zbiornik jest pełen

Bardziej szczegółowo

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis

8. Gdy stwierdzisz, że urządzenie pracuje w sposób niewłaściwy odłącz je od sieci i zwróć się do autoryzowanego serwisu. Tylko po-sprzedażowy serwis UWAGA! W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia pradem lub obrażeń cielesnych, przed użyciem grzejnika należy przeczytać całą instrukcję oraz zatrzymać ją do wykorzystania w przyszłości. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Pedometr (licznik kroków) 3D

Pedometr (licznik kroków) 3D Pedometr (licznik kroków) 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup urządzenia pomiarowego z czujnikiem 3D. Dzięki temu krokomierzowi bez problemu sprawdzisz, ile spalono kalorii podczas spaceru, czy wysiłku

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator inwerterowy Typu Split

Klimatyzator inwerterowy Typu Split Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Klimatyzator inwerterowy Typu Split Instrukcja użytkownika Przeczytaj tą

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split

PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split PODRĘCZNIK OBSŁUGI Klimatyzator pokojowy typu Split Przed przystąpieniem do montażu i eksploatacji klimatyzatora należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i środki ostrożności. SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza

Oczyszczacz powietrza Oczyszczacz powietrza Lavender 1224 BAP-HC-I1224-U16X Instrukcja obsługi 21 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W trakcie korzystania z urządzeń elektrycznych należy zachować podstawowe środki ostrożności, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców

INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców 11265303 INSTRUKCJA OBSŁUGI Poduszka do rozgrzewania karku/pleców Przed użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup poduszki rozgrzewającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia. 8500 BTU/hr 2.5KW. 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia

Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia. 8500 BTU/hr 2.5KW. 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia SPECYFIKACJA Model TCC-8057 TCC-9057 TCC-9057H Wydajność chłodzenia 8500 BTU/hr 2.5KW 9000 BTU/hr 2.65KW 9000 BTU/hr 2.65KW Heating capacity 8500BTU/hr - - 2.5KW Pobór mocy / natężenia w trakcie chłodzenia

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator LG Standard

Klimatyzator LG Standard Klimatyzator LG Standard Klimatyzator ścienny split LG Standard należy do bardzo cichych klimatyzatorów, posiadający ponadto dwa rodzaje filtrów - antyalergiczny i potrójny. Mocny nadmuch jednostki wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY

KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 2013/2014 WHIRLPOOL KLIMATYZATORY 1 ROZSZERZONA OCHRONA GWARANCYJNA NA KLIMATYZATORY WHIRLPOOL Od 1 czerwca 2013 roku firma Whirlpool wprowadziła rozszerzoną ochronę gwarancyjną na wszystkie modele klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator Typu Split

Klimatyzator Typu Split Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Klimatyzator Typu Split Instrukcja użytkownika Przeczytaj tą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI

OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI PL OSUSZACZ POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI Uważnie przeczytaj instrukcję przed instalacją i uruchomieniem urządzenia lub wykonywaniem czynności konserwacyjnych. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo