!" # $ # %!&! INSTRUKCJA OBSŁUGI K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" # $ # %!&! INSTRUKCJA OBSŁUGI K"

Transkrypt

1 !" # $ # %!&! Pol INSTRUKCJA OBSŁUGI K

2 Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również niewłaściwe działanie i spadek efektywności pracy. Firma CHIGO nie odpowiada za awarie klimatyzatora, który został nieprawidłowo zainstalowany. Ta instrukcja przeznaczona jest dla klimatyzatorów ściennych typu split. Wygląd klimatyzatora może nieco odbiegać od rysunków zawartych w poniższej instrukcji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi i pozostawienie jej w miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej w razie potrzeby. Dodatkowa uwaga: Urządzenie nie powinno obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołężne bez właściwego nadzoru. Jednostka nie służy do zabawy nią przez dzieci. 0pis treści Wskazówki dla użytkownika 1azwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora Funkcje i wska2niki pilota zdalnego sterowania 0posób używania pilota zdalnego sterowania Funkcja grzania Konserwacja Przed wezwaniem serwisu Użytkowanie klimatyzatora

3 Wskazówki dla użytkownika INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed przystąpieniem do eksploatacji klimatyzatora, Instrukcje dotyczące instalacji śontaż urządzenia powinien być przeprowadzony przez pro.esjonalnycmf autoryzowanycm przez naszą.irmę instalatorów lub dealerów, #ń ć ńć ść+śćąńćć ńą1ćć ćś1ćś*ćś ń ć,ąążś1ć-ą.ć ęążńźść ćń ćźńćą ążąśćą,ć+ń ń ć ń 3ń ś.ćć WTaęyTźazye Jeżeli w pobliżu jednostek gromadzi się gaz, może pojawić się niebezpieczeństwo pożaru. Po zamontowaniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy sprawdzić czy nie występują obluzowania oraz czy przewody nie rozłączą się przy delikatnym pociągnięciu. Jego brak może powodować wystąpienie przepięcia elektrycznego. Należy się upewnić, czy klimatyzator jest odpowiednio uziemiony Obluzowane połączenia mogą spowodować zaistnienie zagrożenia ogniem. Przewód uziemienia w klimatyzatorze powinien być odpowiednio podłączony do uziemienia. Niewłaściwe uziemienie może spowodować przepięcia lub pojawienie się zagrożenia ogniem. Instrukcja Obsługi Nigdy nie należy zatrzymywać pracy klimatyzatora poprzez wyłączenie bezpiecznika Nie należy ściskać, załamywać, podgrzewać i przerabiać przewodu zasilania. Takie postępowanie może spowodować porażenie prądem lub zagrożenie ogniem. Nie należy dotykać bezpiecznika mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem, pożar itp. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub wymaga wymiany należy skontaktować się z instalatorem. Nigdy nie należy używać bezpiecznika o niewłaściwej pojemności lub jakichkolwiek metalowych przewodów. drut Może to spowodować porażenie prądem Użycie metalowych lub miedzianych przewodów w bezpieczniku może spowodować zagrożenie. WA6N7 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez uprawnionego instalatora. W przeciwnym wypadku może grozić porażenie prądem lub pożar.

4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Należy ograniczać dostęp promieni słonecznych i ciepła do pomieszczenia. Jestem przeciążony Należy starać się minimalizować generowanie ciepła podczas chłodzenia. Nie należy używać urządzeń wykorzystującej spalanie w klimatyzowanym pomieszczeniu. Podczas chłodzenia zasłony lub żaluzje powinny chronić przed światłem słonecznym. Nie należy rozpylać środków owadobójczych, farb lub gazów łatwopalnych w okolicach klimatyzatora lub spryskiwać go bezpośrednio. Źródła ciepła powinny być zlokalizowane poza pokojem. Jeżeli konieczne jest użycie urządzeń wykorzystujących spalanie w klimatyzowanym pomieszczeniu, należy od czasu do czasu wentylować pomieszczenie. Może to spowodować niepełne działanie tych urządzeń. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od prądu. Nigdy nie należy przeprowadzać czyszczenia w momencie gdy klimatyzator pracuje. Może to spowodować zagrożenie ogniem. Nłn kt,iyic wrznyzłżhgk k trihtł klyzpoóp. Groźne4 Niewłaściwa wentylacja może prowadzić do braku tlenu lub innych zagrożeń błzyze aióarżyilża ćnżyuarłg ćtumcżyg reicmwąm óarżytukł, bży lłzyze rećtłrżłg ćżh lł ikżłfłlży ćtumcżylżł kżclywa óarżytukł óukyk ifmzćke wkłć, bndhleihżr wriopfn z ypam wrjytż/ołms łdznrndofi k fnzż yzłi,idłn zżan wrżkiyzłc yż klwiytp. bży lłzyze wkepwżg nzżcłtekłtauł rai/, błzyze iaćtaćarłg reicmwą óarżytukł Wśuł 0iśf aułk óułra0zyra, bży lłzyze cawarłg. rżyćkłg zmo nfłpg óukyicżatśr lł nzżcłtekłtauky, (azy ta óaraiarłg iećnacęaut izł wżłfł. ż oeg ćknaizżry izł kiuarżł, błzyze mrłzlży ćóułrikżg cawarłlży dyilaćtnż, (azy ta ćóaraiarłg óaułzylży óu/iyc, bży lłzyze ćżłiłg lł dyilaćtwy kyrlhtuklyd łlż nfłpg lł lżyd dłnżwąnazrżyn óukyicżatśr, (azy ta ćóaraiarłg aoyurłlży ćżh dyilaćtnż aułk reółiyn, Nie należy używać następujących substancji: j óukeółinm mćknaikyg. cawarłlży óarżlla oeg łmtacłtewklży lłóułrżaly. łoe mlżnl/g aoyurłlżł ćżh dyilaćtnż. wa cazy ćóaraiarłg kułlżylżł zmo żlly reółinż, Wyłączyć bezpiecznik gdy jednostka ma nie być używana przez dłuższy czas, aby zapewnić bezpieczeństwo. Oberwanie się jednostki lub przedmiotów może spowodować zranienia lub inne wypadki Gorąca woda (powyżej 40 C) może zdeformować klimatyzator, lub zmienić jego kolor. Benzyna, farby, środki nabłyszczające, itp. mogą zdeformować klimatyzator lub porysować powierzchnię. Przy wyłączaniu bezpiecznika, należy się upewnić, że jednostka jest wyłączona. Wymiana części i naprawan Jwn (izakjszd fkmę.nuadzd jsśwja yżć zdlcd.dł zdykon m(izęd(ęi.dt maś lcinkmfizdyznu azmędydęickur W przypadku nietypowych objawów (zapach spalenizny), należy natychmiast zatrzymać pracę jednostki, odciąć źródło zasilania oraz skontaktować się z instalatorem.

5 Wcszu ę hwkebmd d,dśdkióz e,ęściusciojc tdb)u ę zuó,źy scewlęokdóo e,ęściusciojc śoóź nęa j(łkęn oy ljsdyniczęokdóo lokęłdmg ćokęłnsu junwkde mdni loó,źyozu ę npwłu scljdsdkiozckęw hwkebmę wjsźysdkęcg INSTRUKCJA OBSŁUGI Gdykoniec zdzkaijskcz zkaijskc tswmkęe idśldjciwju lośędnsbsdkęozdm tjciec zwoim ęozśdijsc louśdjc ęozśdijsd s ęobśdnspsdkśc.ę,ij lozędijsc Żaluzja kierunkowa (prawo/lewo) wydmuchu powietrza Żaluzja kierunkowa (Nfra/dfg) wydmuchu powietrza pnecrkęeę ljcbu e,ęściusciojc śurka drenacowa żdprowadza skroplonć wodę óydmuch powietrz Wlot powietrza po bokach i z tyłu jednostki ąilot zdalneno sterowania Połączenie przewodów chłodzenia Przewód instalacji elektrycznej Wydmuch powietrza Jednostka dzkaijskc zewnętrzna Obsługa jednostki JNf OśWCćRN. JNf ZN-.fN. /acisną0 w dół kratkę wlotu powietrza1 następnie nacisną0 u dołu oba ko2ce3 przycisk awaryjny <elikatnie nacisną0 z obu stron kratki wlotu powietrza i pociągną0 do siebie3 ącz.uęyg mcru. rnrc.teat tayo sk.nre. jl. mędżo zlrdeajż yoacżnreęr sdajeęa rnrcęę: Orklżcrzżna eruęjeęiuęa zpęaeęr oc.g mcru. n yagnaeutę( ubśżlzaeęa żjczanreęa n.śmuzże. 4WN5N6 /ie otwiera0 kratki o kąt większy niż 78 stopni3 /ie pociąga0 ze zbyt dużą siłą3

6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Pokazuje ustawienia temperatury, czasu oraz sygnalizuje nieprawidłową pracę Wskaźnik trybu funkcji grzania W modelu bez funkcji grzania wskazuje pracę w trybie wentylacji Wskaźnik funkcji osuszania szania Wskaźnik funkcji chłodzenia Wskaźnik TIMERa Wskaźnik poruszania klapami Wskaźnik trybu AUTO Wskaźnik funkcji uśpienie uśpienie Odbiornik sygnału z pilota zdalnego sterowania Wskaźnik prędkości pracy wentylatora Przy dużej prędkości wskazuje Przy średnie prędkości wskazuje Przy niskiej prędkości wskazuje Wskaźnik pracy wentylatora Wskaźnik poruszania klapami Wskaźnik funkcji osuszania Wskaźnik funkcji chłodzenia Wskaźnik funkcji grzania Wskaźnik funkcji AUTO Wskaźnik funkcji uśpienie Wskaźnik włączenia/ wyłączenia TIMERa Wskaźnik ustawionej temperatury lub sygnalizator nieprawidłowości działania Wskaźnik pracy wentylatora Wskaźnik prędkości pracy wentylatora Przy dużej prędkości świecą się 3 wskaźniki Przy średniej prędkości świecą się 2 wskaźniki Przy małej prędkości świeci się 1 wskaźnik

7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyświetślacz kwl Wyświetślłowrslnozujz świetślłowrslnozujzmetw etwl ps,ogdsldsądtmęźwrzl bgjrzwylegofwźemalłowrsldyśwznamlnyęwdtgeull ęmfłmowęnoutl bozslnyęwdtmetnlacz kwlłgśwznamlnyęwdtgesl rzwytll WlłozsłwjśnlśgjlwdwottldsądtmęźwlśgjlOżUjnTl hjotgoetślysiewżnlzlłtźgęwlzjwźemiglyęmogdwetw bgdseyzslyrrmfwęlgłtynamljźwlłgęozmoldsężnfwrzmetwldyzsyęśtmldyśwzwetw lźmrzldlłowśęsrmldyśwzsdweml yulęsźśglęmlśę omlyulzdtuzwemlzlwśęnwźeulłowrulśźtfwęszwęgowtl MneśrAwlwnęgjtwIegzsl /źtfwęszwęgoslfwaulzwteyęwźgdweslysyęmflwnęgjtwiegzgdwetw lśę osldsądtmęźwlśgjletmłowdtjżgdmalłowrstl Kod Opis awarii Uszkodzenie czujnika temperatury rurki freonowej Uszkodzenie czujnika temperatury pokojowej Uszkodzenie silnika wentylatora wewnętrznego Nieprawidłowe działanie jednostki zewnętrznej Rozmrażanie

8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Funkcje i wskaźniki pilota zdalnego sterowania Wskaźnik trybu pracy Wskazuje wybrany tryb pracy Wskaźnik enty"atwra Wskazuje ustaiwn prkw! pracy enty"atwra Wskaźnik czasu w"czas "zia#ania $%&'a ( czas nastaiany) w"czas reuarnej pracy ( czas rzeczyisty* staianie teperatury rzyciski pwzaaj zaprwrawa! "#ana teperatur rzycisk 34'' -aci,nicie $cza.unkcj u,pienia Przycisk AUTOSTART Naciśnięcie umożliwia ustawienie momentu włączenia się urządzenia Przycisk AUTOSTOP Naciśnięcie umożliwia ustawienie momentu wyłączenia się urządzenia rbkycisu WIG Naciśnięcie uasoże keaab Wskaźnik teperatury Wskazuje zaprwrawan teperatur nie skazuje ustaiwnej teperatury trybie Wskaźnik naieu Wskazuje tryb pwruszania si kap rzycisk -/.. -aci,nicie $cza ub y$cza kiatyzatwr Przycisk OUT FLAP WskazówiódlskiużiyktżWliwzoWlnwlinIyzoyli NżyzoSWsIiTRWIUuRdKiCIJuoinIazónzAazoi sozonziilósiyzonzoiyióowyonabzłi Przycisk MODE Każdorazowe naciśnięcie zmienia tryb pracy w kolejności: Przycisk FAN SPEED Naciśnięcie zmienia prędkość pracy wentylatora Wskazówiemi.MA i WskazówiódlukiżyitkoyWliwznWlIwliINtzntli SytznTWsNiSWNtyRUntyKii Programowanie czasu Za pomocą przycisków można ustawić czas rzeczywisty, automatycznego włączenia lub wyłączenia się urządzenia rbkycisu FED Naciśnięcie uasoże oslawienia stłąłz rdwypske dćisy szopó ly,ud wyżaśnieniog t ćbaulyce PdAó wyslęćdwau PaZe btpniceg t PdOe,acS ly,ud cszdokócycsr dabkewanie kpienia się w wenly,acżęg Przesunąć tylną pokrywę Wysyłanie sygnału z pilota Każdorazowe naciśnięcie przycisków pilota zdalnego sterowania skierowanego do jednostki klimatyzatora, powoduje wysłanie sygnału. Jego odbiór sygnalizowany jest emisją charakterystycznego dźwięku.

9 Sposób używania pilota zdalnego sterowania INSTRUKCJA OBSŁUGI PROCEDURA USTAWIANIA TRYBU AUTO Tryb wybiera automatycznie rodzaj pracy (osuszanie, chłodzenie lub grzanie) w zależności od temperatury wewnętrznej. Należy na pilocie zdalnego sterowania skierowanym do klimatyzatora: ąćżśę żśę ą 5 +ęć ś +ę ś $#%!6! % Nacisnąć przycisk MODE. Ustawić - AUTO SELECT Gdy wyświetlany jest symbol klimatyzator pracuje automatycznie dla osiągnięcia optymalnej temperatury Aby zatrzymać Nacisnąć przycisk ON/OFF Ustawianie temperatury w trybie AUTO SELECT Programowanie temperatury w trybie AUTO SELECT odbywa się przez naciśnięcie przycisku: Jednorazowe naciśnięcie podnosi temperaturę o 1 C Jednorazowe naciśnięcie obniża temperaturę o 1 C lub Procedura sterowania opcjami: chłodzenia/grzania (wentylacji)/osuszania Na pilocie zdalnego sterowania skierowanym do klimatyzatora: Nacisnąć przycisk ON/OFF Nacisnąć przycisk MODE Wybrać tryb pracy: chłodzenia, osuszania, grzania/wentylacji, AUTO. Naciśnij przycisk lub Ustaw żądana temperaturę naciskając przycisk GRZANIE CHŁODZENIE lub Nacisnąć przycisk FAN SPEED Ustawić żądaną prędkość wydmuchu powietrza STOP Nacisnąć przycisk ON/OFF Zmiana parametrów pracy Zmiana ustawień pracy klimatyzatora może być dokonana nawet, gdy klimatyzator nie jest włączony. Przy wyborze ustawienia CONT, temperatura nie jest kontrolowana. Klimatyzator pracuje non-stop.

10 INSTRUKCJA OBSŁUGI ł ł ł ł ł!" # $$ %&' ( ł ł$) (* + (+ $' +ł,-./% % &' ( ł (+ł$) (* 010( 10'12! 3.4 $''+') (4 % 5'$6łł$ł7 $'4+( % Ustawianie nawiewu powietrza lewo/prawo Skierować pilota w stronę klimatyzatora. Nacisnąć przycisk IN FLAP, pionowe żaluzje zaczną poruszać się wolno w lewo i prawo. Zalecane poziome ustawienie żaluzji. Zazwyczaj używa się ustawienia AUTO. Przy chłodzeniu lub osuszaniu żaluzje powinny znajdować się w położeniu lub zaś w momencie grzania do zależnie od wymagań. UWAGA Podczas pracy w funkcji chłodzenia, nastąpi automatyczna zmiana kierunku nawiewu powietrza, jeżeli w jednym ustawieniu żaluzji ( 4 lub 5 ) klimatyzator pracował ponad 1 godzinę. Ma to zabezpieczać przed kapaniem skondensowanej wody. Dostosowywania kierunku nawiewu powietrza góra/dół dokonuje się za pomocą pilota zdalnego sterowania. Ustawień poziomych nie należy przeprowadzać ręcznie. Podczas pracy w trybie grzania, żaluzje ustawione są w pozycji poziomej 1 w momencie rozmrażania, lub gdy temperatura powietrza jest za niska.

11 5,*7,62*&639 6:+ 5 (e "e #e!.;0//% & (# e e!./04/% INSTRUKCJA OBSŁUGI! " "# e#% &' #! #(!# % )*+, -./0 %% /1 WŁĄCZANIE TRYBU UŚPIENIA Tryb ten służy redukcji natężenia dźwięku pracy urządzenia w czasie snu, itp. 5e # % +& , e e e! e(! e % Nacisnąć przycisk SLEEP Aby włączyć tryb uśpienia Ponownie nacisnąć przycisk SLEEP Aby wyłączyć pracę w trybie uśpienia W trybie uśpienia zmniejszeniu ulega natężenie dźwięku pracy klimatyzatora. Naciśnięcie przycisku FAN SPEED podczas pracy w trybie uśpienia, wyłącza ten tryb. UWAGA! Tryb uśpienia powinien być włączany przed pójściem spać (w nocy). Tryb ten nie powinien być używany w ciągu dnia, gdyż wówczas wydajność pracy klimatyzatora maleje w związku z za wysoką temperaturą otoczenia.

12 Wygodnie jest programować klimatyzator na czas powrotu do domu, pójścia spać, etc. Programowanie czasu włączania się urządzenia o wyznaczonym czasie Nacisnąć przycisk AUTO START, aby włączyć tryb uruchamiania się urządzenia w wyznaczonym czasie,, gdy klimatyzator jest w stanie czuwania nia. Każdorazowe naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza w/w tryb Zaprogramować czas używając przycisków HOUR i MIN Każdorazowe naciśnięcie przycisku HOUR zwiększa licznik o 1 godzinę, zaś naciśnięcie przycisku MIN zwiększa licznik o 10 minut. Wyłączanie trybu uruchamiania się urządzenia w wyznaczonym czasie Nacisnąć przycisk AUTO START Programowanie czasu c wyłączania się urządzenia o wyznaczonym czasie Nacisnąć przycisk AUTO START, aby włączyć tryb wyłączania się urządzenia w wyznaczonym czasie, gdy klimatyzator pracuje. Każdorazowe naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza w/w tryb. Zaprogramować czas używając przycisków HOUR i MIN Każdorazowe naciśnięcie przycisku HOUR zwiększa licznik o 1 godzinę, zaś naciśnięcie przycisku MIN zwiększa licznik minut o 10 minut. Funkcja grzania Podstawowe zasady działania Zako2czenie działania trybu wyłączania się urządzenia w wyznaczonym nym czasie Nacisnąć przycisk AUTO START odstdawsea zypił nurzpązwydappppp bł nurypeujuca zapzpepujuca zapnęzwaąpcaąsdapepsndymęs pwpuca,zypwstjpgp.pł,ąaeza ypp epdwś pućpnswgz auraućlpp /arżzydepdyaęzcsea apgkóczypił nurajpnąwdyrpcażdstdawsea ppuca,pcs,ąa zypżzyde,cpps,zjt zkąppp,pt aęzcsea ypąspgkóczype,nań znzywppppppppppppppprlp GyśyęzPUca,PdcyUcpez,ąpP zypcs,ąaupł,ąaezs pjp zywsśęzeypgkóczypłdłućswzy zypił nurzpązwydal Urządzenie absorbuje ciepło z zewnątrz i transportuje je do wnętrza pomieszczenia, ogrzewając powietrze. Wydajność cieplna pompy grzejnej rośnie/maleje w zależności od tego czy temperatura zewnętrznego powietrza rośnie/maleje. Podniesienie temperatury w pomieszczeniu zajmuje stosunkowo krótki czas. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest bardzo niska, klimatyzator może współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi wówczas wentylacja pomieszczenia powinna być utrzymana w bardzo dobrym stanie, aby zapobiec pojawieniu się niebezpieczeństw. Rozmrażanie Gdy zewnętrzna temperatura powietrza jest bardzo niska a wilgotność bardzo wysoka, może pojawić oszronienie na wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej, co może niekorzystnie wpłynąć na wydajność grzania. W takim wypadku włączy się automatycznie funkcja rozmrażania. Funkcja grzania wyłączy się na 5-10 minut na czas rozmrażania. Zatrzymują się wentylatory jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. Cyfrowy wyświetlacz pokazywał będzie df. Podczas rozmrażania z jednostki zewnętrznej może wydobywać się para. Spowodowane jest to rozmrażaniem, a nie nieprawidłowością pracy urządzenia. Po zakończeniu rozmrażania przywrócone zostaje grzanie.

13 Konserwacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć klimatyzator oraz wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka. ł.jraldzić czy nie ma Kadnyc rzeczy łwoku!"cyc lwot i lywot jolietrza z!ednostek lelnżtrzne! i zelnżtrzne!# pzyszczenie ąiwtru jolinno siż odłylać reguwarnieę co b tygodnie Wyjąć z jednostki ekran filtru powietrza. Delikatnie nacisnąć końce kraty i otworzyć ją. Delikatnie pociągnąć do góry filtr powietrza i wyjąć go w swoją stronę Sprawdzić czy podpórka instalacyjna nie jest skorodowana. Sprawdzić czy urządzenie jest właściwie uziemione Sprawdzić czy filtr powietrza jest czysty Podłączyć do źródła zasilania Włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania Po sezonie Wyczyłcić filtr powietrza. śeżeli filtr jest bardzo brudny należy użyć lekko ciepźej wody do jego umycia Uok. 30 C(. Kwaga) 0ie używać wrzącej wody. 0ie suszyć pokrywy nad ogniem 0ie używać dużej siźy przy pociąganiu i rozciąganiu filtru 1amontować filtr powietrza. 0ie zamontowanie filtru powietrza może spowodować zabrudzenie wewnętrznych mechanizmów i przez to nieprawidźowe dziaźanie urządzenia. Wyczyłcić klimatyzator 0ależy użyć suchego pźótna lub odkurzacza do usunięcia zabrudzeń śeżeli klimatyzator jest bardzo brudny należy użyć pźótna nasączonego neutralnym detergentem Ustawić temperaturę na 30 C w trybie wentylacji na około pół dnia. (aby wysuszyć wnętrze) 1atrzymać pracę urządzenia i odźączyć zasilanie 3limatyzator zużywa 4W energii po wyźączeniu. Dla oszczędnołci zaleca się wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Wyczyścić oraz zamontować filtr powietrza UWAGA: Jeżeli ekran filtru powietrza jest zablokowany kurzem i brudem, wpłynie to na efektywność chłodzenia oraz grzania wzrośnie hałas oraz pobór mocy. Z powyższych względów filtr powietrza powinien być czyszczony regularnie. Wyczyścić jednostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania

14 INSTRUKCJA OBSŁUGI gmnoópsons teodptomsetć gmnoóptcitw cwis teodpteżpnptomsetodpęmitnżptęm sóneypt TwżęćjbpoPcsoTweo Klimatyzator w ogóle nie pracuje Czy wtyczka włośona jest do Czy czas jest w ustawieniu Czy nie brak zasilania lub gniazdka? ON? czy bezpiecznik nie został przerwany? Temperatura pokojowa nie może być kontrolowana Czy temperatura nie została ustawiona na zbyt niską lub zbyt wysoką. Słaba wydajność grzania lub chłodzenia Czy ustawienie temperatury jest właęciwe? właęciwa TEMP Czy filtry sę czyste? Czy drzwi nie sę otwarte? Czy ęwiatło słoneczne dostaje si do pomieszczenia? Słaba wydajność chłodzenia Czy w pokoju znajduje si ródło ciepła? Czy w pomieszczeniu znajduje si wiele osób??eżeli klimatyzator nie pracuje prawidłowo po naprawieniu powyżej zasygnalizowanych usterek oraz po postepowaniu zgodnie z instrukcjami na stronie MP oraz tymi poniżeję należy wyłączyć urządzenie i skontaktować sie z instalatorem. źrzypadki wymagające skontaktowania sie z instalatorem?eżeli zajdą poniżej opisane sytuacjeę należy wyłączyć klimatyzator ze Jródła prądu oraz skontaktować sie z dystrybutorem 1ezpiecznik czesto sie przerywa,naczne jest oddziaływanie na T-, radio i inne urządzenia Przerywanie bezpiecznika Przyciski nie sterują dokładnie..rządzenie wydaje niezwyczajne dźwięki podczas pracy Po naciśnięciu przycisku /.0 obserwowalnej jest nieprawidłowe działanie, nawet po odłączeniu wtyczki oraz restartowaniu urządzenia po 3 minutach. 1inęły 3 minuty i nic2

15 Użytkowanie klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednostka nie może być zrestartowana zaraz po wyłączeniu miga kontrolka RUN) nie działa TnwmśtbpnTrzegzecnenąkybakWzowecnymieęmwemnjorwTisJmnweon atfzymniegnąkyoynrnpewcsbnręmntzuktwbnjorwtisjeln TrzyoJm,nn Rnpewcsbn UkybpewcsTabnsepoknymPoyąeozyowemnjoisnzygłzefn pejktjtpącsokmnenckczumpemniegnmcstpmsbzyweoln(o.oęen ąkyoawrnymieęmwemnjoisntrtfzytwbdnccwjzjmnweonjoisnmjsbawmln TaeoskyonweonjoisnabrpczueamwonwmnąTzyfsJcnąkmzbnan skbpeontśkyoamwemln SbrpczunąTaeoskymnjoisnaiskybpmwbdnmPbnweonPbtTn abrpczueamwonyepwonątaeoskyoln2bscmzjmnskamnrtnn ptpowscnwmśkymwemniegnabpeowwejmnzeoątmhznrtnźnpewcsżn Taeoskyonweonjoisnabrpczueamwonąkyoyn nrtn Znpewcsn ątrzyminąkmzbnanskbpeontśkyoamwemln TaeoskyonweonjoisnabrpczueamwonąTrzyminąkmzbnanskbPeon TiciymwemlnGTwskTęJmnKN1npeśmln Podczas chłodzenia wydmuchiwane jest wilgotne powietrze (mżawka). Podczas pracy urządzenia wydzielany jest nieprzyjemny zapach. Słyszalny jest dźwięk chrupania. (o.oęensopąokmsckmnyoawgskywmnjoisnweijmnmnaeęśtswtł,n abitjmdnjorwtisjmnzymimpenmcstpmsbzyweonckczumpemn CcwJzjgnTrpkm.mwemln1męo.bnzuaeęgnąTzyoJm,ln Trzymin Trpkm.mwemnabryeoęmjfniegnynjorwTisJenyoawgskywojnąmkmn atrwmnęcpnatrmln 3ymimpenymskybpcjoniegnaowsbęmsTknaoawgskywbdnmPbnzukTwe,n ąkyornticiyoweopnęcpntiyzygrym,nowokśegln Zjawisko zachodzi czasami, gdy temperatura i wilgotność w pomieszczeniu są bardzo wysokie, jednakże zanika wraz z obniżaniem się zarówno temperatury oraz wilgotności. Wydmuchiwane powietrze może czasami nieprzyjemnie pachnieć. Jest to zapach tytoniu lub kosmetyków, które dostały się do jednostki. Zjawisko jest spowodowane krążeniem czynnika chłodzącego w jednostce. Słyszalny jest dźwięk chrupania po wyłączeniu zasilania lub wyciągnięciu wtyczki zasilania. Praca urządzenia nie wznawia się nawet po przywróceniu zasilania. Jednostka nie odbiera sygnałów wysyłanych przez pilota zdalnego sterowania. Zjawisko jest spowodowane rozszerzalnością cieplną oraz praca plastiku. Pamięć mikrokomputera została wyczyszczona. Za pomocą pilota zaprogramować wszystkie ustawienia. Sygnały z pilota zdalnego sterowania mogą nie być odbierane, gdy odbiornik sygnałów jest wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub silnego światła. W tym przypadku należy zmniejszyć ilość światła w pomieszczeniu. Na kracie wydmuchu powietrza pojawia się wilgoć. Gdy jednostka pracuje przez dłuższy czas w dużej wilgotności, wilgoć może się gromadzić na kracie zewnętrznej i kapać.

16

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex. INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ARTEL PRZYPODŁOGOWO - PODSUFITOWY RT12 RT18 RT24 RT36 RT48 RT60 Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość. http://www.agdex.com/ KLIMATYZATOR PRZYPODŁOGOWO PODSUFITOWY

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI FUNKCJE PILOTA...3 FUNKCJE WYŚWIETLACZA...4 MONTAŻ I WYMIANA BATERII...5 PRACA AUTOMATYCZNA...6 FUNKCJA CHŁODZENIA / GRZANIA / WENTYLACJI...7 FUNKCJA OSUSZANIA...7

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA

INSTRUKCJA SERWISOWA INSTRUKCJA SERWISOWA Klimatyzator kasetonowy typu Multisplit. CNAUX.PL SPIS TREŚCI Usuwanie problemów: Kody błędów 3 5 USUWANIE PROBLEMÓW Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi

instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi instrukcja serwisowa Klimatyzatory system multi SPIS TREŚCI Usuwanie problemów 3 Kody błędów 4 Sprawdzić poniższe przed wezwaniem centrum serwisowego AUX, jeśli wystąpi nieprawidłowe działanie. Klimatyzator

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA

KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA KLIMATYZATOR INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA SPIS TREŚCI OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA......2 SPECYFIKACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.....3 FUNKCJE PRACY....4 IKONY NA WYŚWIETLACZU...6 PRZYCISKI FUNKCYJNE........7

Bardziej szczegółowo

CR035-RG

CR035-RG Konstrukcja oraz specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia o ulepszeniu produktu. Szczegółowe informacje można uzyskać u przedstawiciela handlowego lub producenta. CR035-RG52

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: KC(R)-20/A(Ya) KC(R)-22/A(Ya) KC(R)-25/A(Ya) KC(R)-32/(Ya) KC(R)-35/(Ya) KC(R)-46/(Ya) KC(R)-50/(Ya) Jesteśmy wdzięczni za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW MDV KLIMATYZATORY KANAŁOWE MHA (C ) 24HRDN1 MHA (C ) 30HRDN1 MHA (C ) 36HRDN1 MHA (C ) 48HRDN1 MHA (C ) 60HRDN1 Wyłączny importer Spis treści FUNKCJE PILOTA... 3 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2

Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy (uproszczony) CZ-RE2C2 CZ-RELC2 4. Sterownik przewodowy CZ-RE2C2 (uproszczony) Oznaczenia i funkcje Przyciski sterujące A. Przycisk włączania/wyłączania Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot bezprzewodowy RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot bezprzewodowy RC Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji uważnie i dokładnie przed uruchomieniem urządzenia! Zachowaj tę instrukcję, aby móc jej użyć w przyszłości. CNAUX.PL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY

KLIMATYZATOR NAŚCIENNY Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2

Sterownik przewodowy. Bosch Climate 5000 SCI / MS. Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Bosch Climate 5000 SCI / MS Sterownik przewodowy Model: KJR-12B/DP(T)-E-2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego klimatyzatora kasetonowego 4-stronnego i kanałowego 6720867708 (2017/06) PL Kompatybilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Panel sterowania Wskaźnik prędkości nawiewu Duża wilgotność (75%) Średnia wilgotność (65%) Mała wilgotność (50%) Wskaźnik wilgotności Wskaźnik odszraniania Wskaźnik pełnego zbiornika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA (400V) Instrukcja obsługi EL 9/ 15 / 22 Przed pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcja powinna znajdować się w bezpiecznym, łatwo dostępnym

Bardziej szczegółowo

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje

42HQE009. / 012. Pilot i jego funkcje Pilot i jego funkcje PL POLSKI 1. Przycisk wyboru trybu Za każdym naciśnięciem tego przycisku wybierany jest tryb pracy zgodnie z następującą sekwencją: AUTO, CHŁODZENIE, SUSZENIE, OGRZEWANIE (niedostępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA NAZWY PRZYCISKÓW Przyciśnij raz wybierając tryb pracy. Przyciśnij raz uruchamiając klimatyzator, po ponownym przyciśnięciu następuje zatrzymanie urządzenia.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA YX1F Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją. Dziękujemy za zakup klimatyzatora Airwell. Nazwy i funkcje pilota bezprzewodowego Nota: Upewnij

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PAR-FL32 1 WSKAZÓWKI BEZPIECZNEGO UśYTKOWANIA 2 2 NAZWY ELEMENTÓW WYŚWIETLACZ 1. Nadajnik podczerwieni 2. Wybór trybu pracy urządzenia 3. Temperatura zadana 4. Bieg wentylatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

KLIMATYZATOR C S R 9 1 E PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR PILOT ZDALNEGO STEROWANIA C S 3 3 5 - R 9 1 E Dziękujemy bardzo za nabycie naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 Sterownik bezprzewodowy RG57 A7/BGEF, RG57 B1/BGE Instrukcja użytkownika 6 720 868 641 (2016/11) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split

INSTRUKCJA OBSŁUGI. urządzeń klimatyzacyjnych typu split INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych typu split 1 Ścienne: ON/OFF: MSR1-09HRN1-QC2 MSR1-12HRN1-QC2 MSR1-18HRN1-QB8 MSR1-24HRN1-QB8W INVERTER: MSR1-09HRDN1-QC2 MSR1-12HRDN1-QC2 MSR1-18HRDN1-QC2

Bardziej szczegółowo

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi

PILOT PODCZERWIENI. Instrukcja obsługi PILOT PODCZERWIENI Instrukcja obsługi PILOT OPIS PRZYCISKÓW PILOTA PODCZERWIENII 1. Transmiter sygnału podczerwieni 2. Przycisk ON/OFF Wciskając przycisk uruchamiany jest klimatyzator ( słyszalny jest

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL

ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL ISTRUKCJA OBSŁUGI TERMOWENTYLATORY RPL UWAGA! Przed uruchomieniem nagrzewnicy dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi. 1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachowanie

Bardziej szczegółowo

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

5 LAT gwarancji. INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI INSTRUKCJA OBSŁUGI urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI SPLIT - ścienne ON/OFF: KSR1-09HRN KSR1-12HRN KSR1-18HRN KSR1-24HRN SPLIT - ścienne INVERTER: KSR1-09HRD KSR1-12HRD KSR1-18HRD KSR1-24HRD SPLIT - Multi

Bardziej szczegółowo

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji.

Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. - W przypadku przerwy w dopływie energii elektrycznej, klimatyzator wyłączy się a po przywróceniu zasilania klimatyzator uruchomi

Bardziej szczegółowo

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Kuchenka elektroniczna Yale sterowana komputerowo INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA! Przed użyciem kuchenki dokładnie zapoznaj się z instrukcją Zachowaj niniejszą instrukcję przez cały okres użytkowania kuchenki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KLIMATYZATORA KASETONOWEGO FIRMY CHIGO ( MODEL ) KFR-75QW KFR-75QW/S KFR-110QW Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16

Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 Osuszacz powietrza FRAL Dry Mec 16 1 S trona Nie zwijać kabla Upewnić się że wtyczka jest dobrze włożona do gniazdka Nie używać przedłużacza Upewnić się że wtyczka jest czysta Wyjąć wtyczkę po zakończeniu

Bardziej szczegółowo

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0

Delvotest Inkubator. Instrukcja obsługi. Wersja 1.0 Delvotest Inkubator Instrukcja obsługi Wersja 1.0 Przedmowa Dziękujemy za zakup naszego produktu: Delvotest Inkubator. Ten podręcznik przeznaczony dla użytkowników i zawiera informacje oraz wskazówki funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA

KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA KLIMATYZACJA ILUSTRACJA PILOTA W celu ulepszenia produktów ich konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

RD RDF RDA : 7/9/13 RDM RDT RDQ RD 16

RD RDF RDA : 7/9/13 RDM RDT RDQ RD 16 RD RDF RDA : 7/9/13 RDM RDT RDQ RD 16 KLIMATYZATORY ŚCIENNE TYPU SPLIT Klimatyzator ścienny, który właśnie kupiłeś, składa się z dwóch jednostek połączonych ze sobą miedzianymi rurkami, kablami elektrycznymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk

PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. PROGRAM PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA START/STOP. 4. Wciśnij przycisk PRACA PROGRAMATOR CZASU WŁ. / WYŁ. 1. Wciśnij przycisk Wybierz OFF TIMER lub ON TIMER. UWAGI RESET OFF TIMER ON TIMER PROGRAM TIMER (OFF ON, OFF ON) 2. Wciskając przyciski ustaw czas włączenia (ON) lub

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V. Instrukcja montażu i obsługi (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Sterownik przewodowy do urządzeń HRV WRC-V Instrukcja montażu i obsługi 6720848346 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Opis jednostki wewnętrznej

Opis jednostki wewnętrznej Opis jednostki wewnętrznej Rzeczywisty produkt może różnić się nieznacznie od przedstawionego poniżej. 01 05 02 Podstawowe informacje 01 Wlot powietrza 02 Filtr powietrza 03 Łopatka regulująca kierunek

Bardziej szczegółowo

Sterownik bezprzewodowy

Sterownik bezprzewodowy Bosch Climate 5000 RAC Sterownik bezprzewodowy Model RG57 B/BGE Instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego klimatyzatora ściennego Kompatybilny z modelami serii Climate 5000: RAC 2,6-2 IBW RAC 3,5-2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH KASETONOWYCH PRZYPODŁOGOWO PODSUFITITOWYCH KANAŁOWYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PROSTY PILOT PRZEWODOWY

PROSTY PILOT PRZEWODOWY PODRĘCZNIK OBSŁUGI PROSTY PILOT PRZEWODOWY UTY-RSNYM ZATRZYMAJ PODRĘCZNIK OBSŁUGI DO PRZYSZŁEGO KORZYSTANIA P/N 9374142170 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...PL-1 NAZWY ELEMENTÓW...PL-2 PRACA...PL-3 PREZENTACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KLIMATYZATOR TYPU MULTI SPLIT JEDNOSTKI NAŚCIENNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KLIMATYZATOR TYPU MULTI SPLIT JEDNOSTKI NAŚCIENNE INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA GZG04Pol-0 KLIMATYZATOR TYPU MULTI SPLIT JEDNOSTKI NAŚCIENNE Dziękujemy za wybranie tego klimatyzatora. Prosimy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KASETONOWEGO ARTEL Przed włączeniem klimatyzatora dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi, a po uruchomieniu należy bezwzględnie przestrzegać warunków prawidłowego

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR ŚCIENNY TYPU SPLIT EK-18SHEL EK-24SHEL Dziękujemy za zakup klimatyzatora naszej firmy. Prosimy o uważne przeczytanie INSTRUKCJI OBSŁUGI przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Grzejnik kostka 1500 W Nr produktu

Grzejnik kostka 1500 W Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Grzejnik kostka 1500 W Nr produktu 000551308 Strona 1 z 5 Grzejnik kostka 1500 W Numer produktu 55 13 08 Wersja 09/11 Przeznaczenie do użycia Dzięki wbudowanemu modułowi grzewczemu i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KANAŁOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KANAŁOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA KANAŁOWEGO Dziękujemy za wybranie tego klimatyzatora. Proszę uważnie zapoznać się z treścią instrukcji przez przystąpieniem do użytkowania Dziękujemy za zakupienie klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RM02 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Specyfikacje pilota Model RM02A/BGE-A; RM02A/BGE (T)-A Napięcie znamionowe 3.0

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Klimatyzatory Podłogowe GL28PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Klimatyzatory Podłogowe GL28PL INSTRUKCJA GL28PL Przedmowa Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2

Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 Instrukcja obsługi sterownika przewodowego CZ-RTC2 oraz sterownika bezprzewodowego CZ-RWS2 SPIS TREŚCI 1. Pilot zdalnego sterowania... 3 Sterownik bezprzewodowy CZ-RWS2... 3 1-1. Oznaczenia i funkcje...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC4C61 BRC4C62 BRC4C63 BRC4C64 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Electra. Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji. - 2 - SYMBOLE I

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOT BEZPRZEWODOWY RG58A Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. SPIS TREŚCI STRONA 1. Specyfikacje pilota 3 2. STEROWANIE ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT600 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nawilżacz ultradźwiękowy Model: KT-2015 UWAGA! Nawilżacz ultradźwiękowy nie nadaje się do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi bądź umysłowymi,

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8B Czyszczenie pozostałych filtrów. Jeżeli klimatyzator posiada inne filtry, np. elektrostatyczny, foto katalityczny, węglowy. Ich czyszczenie i wymiana w razie potrzeby powinna odbywać się podczas przeglądów

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION

TOSHIBA TCB-SC642TLE. Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION TOSHIBA TCB-SC642TLE Instrukcja obsługi TOSHIBA CARRIER CORPORATION JAK UŻYWAĆ STEROWNIKA CENTRALNEGO 1.Sekcja wyświetlacza A: ALL/ZONE/GR przycisk Umożliwia następujące sterowanie: ALL: włącz/wyłącz wszystkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również

Bardziej szczegółowo

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A

SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A SINCLAIR Instrukcja obsługi klimatyzatora ASD 09,12,18,24,36, 41,60 A 1 SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI URUCHOMIENIA KLIMATYZATORA Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...3 Włączanie i wyłączanie jednostki...4 Nastawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA POKOJOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA POKOJOWEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORA POKOJOWEGO MODEL KFR-(25GX2 + 51G)W/(X)BPB KFR-(25GX2 + 51G)W/(X)BPBc KFR-(25GX2 + 46L)W/(X)BPB KFR-(25GX2 + 46L)W/(X)BPBc KFR-(25GX2 + 32G)W/(X)BPB KFR-(25GX2 + 32G)W/(X)BPBc

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo