!" # $ # %!&! INSTRUKCJA OBSŁUGI K

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" # $ # %!&! INSTRUKCJA OBSŁUGI K"

Transkrypt

1 !" # $ # %!&! Pol INSTRUKCJA OBSŁUGI K

2 Wstęp Klimatyzator jest drogim urządzeniem i dlatego też zalecamy, aby został zainstalowany przez doświadczonych instalatorów. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić nie tylko straty materialne, lecz również niewłaściwe działanie i spadek efektywności pracy. Firma CHIGO nie odpowiada za awarie klimatyzatora, który został nieprawidłowo zainstalowany. Ta instrukcja przeznaczona jest dla klimatyzatorów ściennych typu split. Wygląd klimatyzatora może nieco odbiegać od rysunków zawartych w poniższej instrukcji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi i pozostawienie jej w miejscu umożliwiającym skorzystanie z niej w razie potrzeby. Dodatkowa uwaga: Urządzenie nie powinno obsługiwane przez dzieci lub osoby niedołężne bez właściwego nadzoru. Jednostka nie służy do zabawy nią przez dzieci. 0pis treści Wskazówki dla użytkownika 1azwy i funkcje poszczególnych części klimatyzatora Funkcje i wska2niki pilota zdalnego sterowania 0posób używania pilota zdalnego sterowania Funkcja grzania Konserwacja Przed wezwaniem serwisu Użytkowanie klimatyzatora

3 Wskazówki dla użytkownika INSTRUKCJA OBSŁUGI Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi przed przystąpieniem do eksploatacji klimatyzatora, Instrukcje dotyczące instalacji śontaż urządzenia powinien być przeprowadzony przez pro.esjonalnycmf autoryzowanycm przez naszą.irmę instalatorów lub dealerów, #ń ć ńć ść+śćąńćć ńą1ćć ćś1ćś*ćś ń ć,ąążś1ć-ą.ć ęążńźść ćń ćźńćą ążąśćą,ć+ń ń ć ń 3ń ś.ćć WTaęyTźazye Jeżeli w pobliżu jednostek gromadzi się gaz, może pojawić się niebezpieczeństwo pożaru. Po zamontowaniu jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy sprawdzić czy nie występują obluzowania oraz czy przewody nie rozłączą się przy delikatnym pociągnięciu. Jego brak może powodować wystąpienie przepięcia elektrycznego. Należy się upewnić, czy klimatyzator jest odpowiednio uziemiony Obluzowane połączenia mogą spowodować zaistnienie zagrożenia ogniem. Przewód uziemienia w klimatyzatorze powinien być odpowiednio podłączony do uziemienia. Niewłaściwe uziemienie może spowodować przepięcia lub pojawienie się zagrożenia ogniem. Instrukcja Obsługi Nigdy nie należy zatrzymywać pracy klimatyzatora poprzez wyłączenie bezpiecznika Nie należy ściskać, załamywać, podgrzewać i przerabiać przewodu zasilania. Takie postępowanie może spowodować porażenie prądem lub zagrożenie ogniem. Nie należy dotykać bezpiecznika mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem, pożar itp. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony lub wymaga wymiany należy skontaktować się z instalatorem. Nigdy nie należy używać bezpiecznika o niewłaściwej pojemności lub jakichkolwiek metalowych przewodów. drut Może to spowodować porażenie prądem Użycie metalowych lub miedzianych przewodów w bezpieczniku może spowodować zagrożenie. WA6N7 Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez uprawnionego instalatora. W przeciwnym wypadku może grozić porażenie prądem lub pożar.

4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Należy ograniczać dostęp promieni słonecznych i ciepła do pomieszczenia. Jestem przeciążony Należy starać się minimalizować generowanie ciepła podczas chłodzenia. Nie należy używać urządzeń wykorzystującej spalanie w klimatyzowanym pomieszczeniu. Podczas chłodzenia zasłony lub żaluzje powinny chronić przed światłem słonecznym. Nie należy rozpylać środków owadobójczych, farb lub gazów łatwopalnych w okolicach klimatyzatora lub spryskiwać go bezpośrednio. Źródła ciepła powinny być zlokalizowane poza pokojem. Jeżeli konieczne jest użycie urządzeń wykorzystujących spalanie w klimatyzowanym pomieszczeniu, należy od czasu do czasu wentylować pomieszczenie. Może to spowodować niepełne działanie tych urządzeń. Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie od prądu. Nigdy nie należy przeprowadzać czyszczenia w momencie gdy klimatyzator pracuje. Może to spowodować zagrożenie ogniem. Nłn kt,iyic wrznyzłżhgk k trihtł klyzpoóp. Groźne4 Niewłaściwa wentylacja może prowadzić do braku tlenu lub innych zagrożeń błzyze aióarżyilża ćnżyuarłg ćtumcżyg reicmwąm óarżytukł, bży lłzyze rećtłrżłg ćżh lł ikżłfłlży ćtumcżylżł kżclywa óarżytukł óukyk ifmzćke wkłć, bndhleihżr wriopfn z ypam wrjytż/ołms łdznrndofi k fnzż yzłi,idłn zżan wrżkiyzłc yż klwiytp. bży lłzyze wkepwżg nzżcłtekłtauł rai/, błzyze iaćtaćarłg reicmwą óarżytukł Wśuł 0iśf aułk óułra0zyra, bży lłzyze cawarłg. rżyćkłg zmo nfłpg óukyicżatśr lł nzżcłtekłtauky, (azy ta óaraiarłg iećnacęaut izł wżłfł. ż oeg ćknaizżry izł kiuarżł, błzyze mrłzlży ćóułrikżg cawarłlży dyilaćtnż, (azy ta ćóaraiarłg óaułzylży óu/iyc, bży lłzyze ćżłiłg lł dyilaćtwy kyrlhtuklyd łlż nfłpg lł lżyd dłnżwąnazrżyn óukyicżatśr, (azy ta ćóaraiarłg aoyurłlży ćżh dyilaćtnż aułk reółiyn, Nie należy używać następujących substancji: j óukeółinm mćknaikyg. cawarłlży óarżlla oeg łmtacłtewklży lłóułrżaly. łoe mlżnl/g aoyurłlżł ćżh dyilaćtnż. wa cazy ćóaraiarłg kułlżylżł zmo żlly reółinż, Wyłączyć bezpiecznik gdy jednostka ma nie być używana przez dłuższy czas, aby zapewnić bezpieczeństwo. Oberwanie się jednostki lub przedmiotów może spowodować zranienia lub inne wypadki Gorąca woda (powyżej 40 C) może zdeformować klimatyzator, lub zmienić jego kolor. Benzyna, farby, środki nabłyszczające, itp. mogą zdeformować klimatyzator lub porysować powierzchnię. Przy wyłączaniu bezpiecznika, należy się upewnić, że jednostka jest wyłączona. Wymiana części i naprawan Jwn (izakjszd fkmę.nuadzd jsśwja yżć zdlcd.dł zdykon m(izęd(ęi.dt maś lcinkmfizdyznu azmędydęickur W przypadku nietypowych objawów (zapach spalenizny), należy natychmiast zatrzymać pracę jednostki, odciąć źródło zasilania oraz skontaktować się z instalatorem.

5 Wcszu ę hwkebmd d,dśdkióz e,ęściusciojc tdb)u ę zuó,źy scewlęokdóo e,ęściusciojc śoóź nęa j(łkęn oy ljsdyniczęokdóo lokęłdmg ćokęłnsu junwkde mdni loó,źyozu ę npwłu scljdsdkiozckęw hwkebmę wjsźysdkęcg INSTRUKCJA OBSŁUGI Gdykoniec zdzkaijskcz zkaijskc tswmkęe idśldjciwju lośędnsbsdkęozdm tjciec zwoim ęozśdijsc louśdjc ęozśdijsd s ęobśdnspsdkśc.ę,ij lozędijsc Żaluzja kierunkowa (prawo/lewo) wydmuchu powietrza Żaluzja kierunkowa (Nfra/dfg) wydmuchu powietrza pnecrkęeę ljcbu e,ęściusciojc śurka drenacowa żdprowadza skroplonć wodę óydmuch powietrz Wlot powietrza po bokach i z tyłu jednostki ąilot zdalneno sterowania Połączenie przewodów chłodzenia Przewód instalacji elektrycznej Wydmuch powietrza Jednostka dzkaijskc zewnętrzna Obsługa jednostki JNf OśWCćRN. JNf ZN-.fN. /acisną0 w dół kratkę wlotu powietrza1 następnie nacisną0 u dołu oba ko2ce3 przycisk awaryjny <elikatnie nacisną0 z obu stron kratki wlotu powietrza i pociągną0 do siebie3 ącz.uęyg mcru. rnrc.teat tayo sk.nre. jl. mędżo zlrdeajż yoacżnreęr sdajeęa rnrcęę: Orklżcrzżna eruęjeęiuęa zpęaeęr oc.g mcru. n yagnaeutę( ubśżlzaeęa żjczanreęa n.śmuzże. 4WN5N6 /ie otwiera0 kratki o kąt większy niż 78 stopni3 /ie pociąga0 ze zbyt dużą siłą3

6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Pokazuje ustawienia temperatury, czasu oraz sygnalizuje nieprawidłową pracę Wskaźnik trybu funkcji grzania W modelu bez funkcji grzania wskazuje pracę w trybie wentylacji Wskaźnik funkcji osuszania szania Wskaźnik funkcji chłodzenia Wskaźnik TIMERa Wskaźnik poruszania klapami Wskaźnik trybu AUTO Wskaźnik funkcji uśpienie uśpienie Odbiornik sygnału z pilota zdalnego sterowania Wskaźnik prędkości pracy wentylatora Przy dużej prędkości wskazuje Przy średnie prędkości wskazuje Przy niskiej prędkości wskazuje Wskaźnik pracy wentylatora Wskaźnik poruszania klapami Wskaźnik funkcji osuszania Wskaźnik funkcji chłodzenia Wskaźnik funkcji grzania Wskaźnik funkcji AUTO Wskaźnik funkcji uśpienie Wskaźnik włączenia/ wyłączenia TIMERa Wskaźnik ustawionej temperatury lub sygnalizator nieprawidłowości działania Wskaźnik pracy wentylatora Wskaźnik prędkości pracy wentylatora Przy dużej prędkości świecą się 3 wskaźniki Przy średniej prędkości świecą się 2 wskaźniki Przy małej prędkości świeci się 1 wskaźnik

7 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyświetślacz kwl Wyświetślłowrslnozujz świetślłowrslnozujzmetw etwl ps,ogdsldsądtmęźwrzl bgjrzwylegofwźemalłowrsldyśwznamlnyęwdtgeull ęmfłmowęnoutl bozslnyęwdtmetnlacz kwlłgśwznamlnyęwdtgesl rzwytll WlłozsłwjśnlśgjlwdwottldsądtmęźwlśgjlOżUjnTl hjotgoetślysiewżnlzlłtźgęwlzjwźemiglyęmogdwetw bgdseyzslyrrmfwęlgłtynamljźwlłgęozmoldsężnfwrzmetwldyzsyęśtmldyśwzwetw lźmrzldlłowśęsrmldyśwzsdweml yulęsźśglęmlśę omlyulzdtuzwemlzlwśęnwźeulłowrulśźtfwęszwęgowtl MneśrAwlwnęgjtwIegzsl /źtfwęszwęgoslfwaulzwteyęwźgdweslysyęmflwnęgjtwiegzgdwetw lśę osldsądtmęźwlśgjletmłowdtjżgdmalłowrstl Kod Opis awarii Uszkodzenie czujnika temperatury rurki freonowej Uszkodzenie czujnika temperatury pokojowej Uszkodzenie silnika wentylatora wewnętrznego Nieprawidłowe działanie jednostki zewnętrznej Rozmrażanie

8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Funkcje i wskaźniki pilota zdalnego sterowania Wskaźnik trybu pracy Wskazuje wybrany tryb pracy Wskaźnik enty"atwra Wskazuje ustaiwn prkw! pracy enty"atwra Wskaźnik czasu w"czas "zia#ania $%&'a ( czas nastaiany) w"czas reuarnej pracy ( czas rzeczyisty* staianie teperatury rzyciski pwzaaj zaprwrawa! "#ana teperatur rzycisk 34'' -aci,nicie $cza.unkcj u,pienia Przycisk AUTOSTART Naciśnięcie umożliwia ustawienie momentu włączenia się urządzenia Przycisk AUTOSTOP Naciśnięcie umożliwia ustawienie momentu wyłączenia się urządzenia rbkycisu WIG Naciśnięcie uasoże keaab Wskaźnik teperatury Wskazuje zaprwrawan teperatur nie skazuje ustaiwnej teperatury trybie Wskaźnik naieu Wskazuje tryb pwruszania si kap rzycisk -/.. -aci,nicie $cza ub y$cza kiatyzatwr Przycisk OUT FLAP WskazówiódlskiużiyktżWliwzoWlnwlinIyzoyli NżyzoSWsIiTRWIUuRdKiCIJuoinIazónzAazoi sozonziilósiyzonzoiyióowyonabzłi Przycisk MODE Każdorazowe naciśnięcie zmienia tryb pracy w kolejności: Przycisk FAN SPEED Naciśnięcie zmienia prędkość pracy wentylatora Wskazówiemi.MA i WskazówiódlukiżyitkoyWliwznWlIwliINtzntli SytznTWsNiSWNtyRUntyKii Programowanie czasu Za pomocą przycisków można ustawić czas rzeczywisty, automatycznego włączenia lub wyłączenia się urządzenia rbkycisu FED Naciśnięcie uasoże oslawienia stłąłz rdwypske dćisy szopó ly,ud wyżaśnieniog t ćbaulyce PdAó wyslęćdwau PaZe btpniceg t PdOe,acS ly,ud cszdokócycsr dabkewanie kpienia się w wenly,acżęg Przesunąć tylną pokrywę Wysyłanie sygnału z pilota Każdorazowe naciśnięcie przycisków pilota zdalnego sterowania skierowanego do jednostki klimatyzatora, powoduje wysłanie sygnału. Jego odbiór sygnalizowany jest emisją charakterystycznego dźwięku.

9 Sposób używania pilota zdalnego sterowania INSTRUKCJA OBSŁUGI PROCEDURA USTAWIANIA TRYBU AUTO Tryb wybiera automatycznie rodzaj pracy (osuszanie, chłodzenie lub grzanie) w zależności od temperatury wewnętrznej. Należy na pilocie zdalnego sterowania skierowanym do klimatyzatora: ąćżśę żśę ą 5 +ęć ś +ę ś $#%!6! % Nacisnąć przycisk MODE. Ustawić - AUTO SELECT Gdy wyświetlany jest symbol klimatyzator pracuje automatycznie dla osiągnięcia optymalnej temperatury Aby zatrzymać Nacisnąć przycisk ON/OFF Ustawianie temperatury w trybie AUTO SELECT Programowanie temperatury w trybie AUTO SELECT odbywa się przez naciśnięcie przycisku: Jednorazowe naciśnięcie podnosi temperaturę o 1 C Jednorazowe naciśnięcie obniża temperaturę o 1 C lub Procedura sterowania opcjami: chłodzenia/grzania (wentylacji)/osuszania Na pilocie zdalnego sterowania skierowanym do klimatyzatora: Nacisnąć przycisk ON/OFF Nacisnąć przycisk MODE Wybrać tryb pracy: chłodzenia, osuszania, grzania/wentylacji, AUTO. Naciśnij przycisk lub Ustaw żądana temperaturę naciskając przycisk GRZANIE CHŁODZENIE lub Nacisnąć przycisk FAN SPEED Ustawić żądaną prędkość wydmuchu powietrza STOP Nacisnąć przycisk ON/OFF Zmiana parametrów pracy Zmiana ustawień pracy klimatyzatora może być dokonana nawet, gdy klimatyzator nie jest włączony. Przy wyborze ustawienia CONT, temperatura nie jest kontrolowana. Klimatyzator pracuje non-stop.

10 INSTRUKCJA OBSŁUGI ł ł ł ł ł!" # $$ %&' ( ł ł$) (* + (+ $' +ł,-./% % &' ( ł (+ł$) (* 010( 10'12! 3.4 $''+') (4 % 5'$6łł$ł7 $'4+( % Ustawianie nawiewu powietrza lewo/prawo Skierować pilota w stronę klimatyzatora. Nacisnąć przycisk IN FLAP, pionowe żaluzje zaczną poruszać się wolno w lewo i prawo. Zalecane poziome ustawienie żaluzji. Zazwyczaj używa się ustawienia AUTO. Przy chłodzeniu lub osuszaniu żaluzje powinny znajdować się w położeniu lub zaś w momencie grzania do zależnie od wymagań. UWAGA Podczas pracy w funkcji chłodzenia, nastąpi automatyczna zmiana kierunku nawiewu powietrza, jeżeli w jednym ustawieniu żaluzji ( 4 lub 5 ) klimatyzator pracował ponad 1 godzinę. Ma to zabezpieczać przed kapaniem skondensowanej wody. Dostosowywania kierunku nawiewu powietrza góra/dół dokonuje się za pomocą pilota zdalnego sterowania. Ustawień poziomych nie należy przeprowadzać ręcznie. Podczas pracy w trybie grzania, żaluzje ustawione są w pozycji poziomej 1 w momencie rozmrażania, lub gdy temperatura powietrza jest za niska.

11 5,*7,62*&639 6:+ 5 (e "e #e!.;0//% & (# e e!./04/% INSTRUKCJA OBSŁUGI! " "# e#% &' #! #(!# % )*+, -./0 %% /1 WŁĄCZANIE TRYBU UŚPIENIA Tryb ten służy redukcji natężenia dźwięku pracy urządzenia w czasie snu, itp. 5e # % +& , e e e! e(! e % Nacisnąć przycisk SLEEP Aby włączyć tryb uśpienia Ponownie nacisnąć przycisk SLEEP Aby wyłączyć pracę w trybie uśpienia W trybie uśpienia zmniejszeniu ulega natężenie dźwięku pracy klimatyzatora. Naciśnięcie przycisku FAN SPEED podczas pracy w trybie uśpienia, wyłącza ten tryb. UWAGA! Tryb uśpienia powinien być włączany przed pójściem spać (w nocy). Tryb ten nie powinien być używany w ciągu dnia, gdyż wówczas wydajność pracy klimatyzatora maleje w związku z za wysoką temperaturą otoczenia.

12 Wygodnie jest programować klimatyzator na czas powrotu do domu, pójścia spać, etc. Programowanie czasu włączania się urządzenia o wyznaczonym czasie Nacisnąć przycisk AUTO START, aby włączyć tryb uruchamiania się urządzenia w wyznaczonym czasie,, gdy klimatyzator jest w stanie czuwania nia. Każdorazowe naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza w/w tryb Zaprogramować czas używając przycisków HOUR i MIN Każdorazowe naciśnięcie przycisku HOUR zwiększa licznik o 1 godzinę, zaś naciśnięcie przycisku MIN zwiększa licznik o 10 minut. Wyłączanie trybu uruchamiania się urządzenia w wyznaczonym czasie Nacisnąć przycisk AUTO START Programowanie czasu c wyłączania się urządzenia o wyznaczonym czasie Nacisnąć przycisk AUTO START, aby włączyć tryb wyłączania się urządzenia w wyznaczonym czasie, gdy klimatyzator pracuje. Każdorazowe naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza w/w tryb. Zaprogramować czas używając przycisków HOUR i MIN Każdorazowe naciśnięcie przycisku HOUR zwiększa licznik o 1 godzinę, zaś naciśnięcie przycisku MIN zwiększa licznik minut o 10 minut. Funkcja grzania Podstawowe zasady działania Zako2czenie działania trybu wyłączania się urządzenia w wyznaczonym nym czasie Nacisnąć przycisk AUTO START odstdawsea zypił nurzpązwydappppp bł nurypeujuca zapzpepujuca zapnęzwaąpcaąsdapepsndymęs pwpuca,zypwstjpgp.pł,ąaeza ypp epdwś pućpnswgz auraućlpp /arżzydepdyaęzcsea apgkóczypił nurajpnąwdyrpcażdstdawsea ppuca,pcs,ąa zypżzyde,cpps,zjt zkąppp,pt aęzcsea ypąspgkóczype,nań znzywppppppppppppppprlp GyśyęzPUca,PdcyUcpez,ąpP zypcs,ąaupł,ąaezs pjp zywsśęzeypgkóczypłdłućswzy zypił nurzpązwydal Urządzenie absorbuje ciepło z zewnątrz i transportuje je do wnętrza pomieszczenia, ogrzewając powietrze. Wydajność cieplna pompy grzejnej rośnie/maleje w zależności od tego czy temperatura zewnętrznego powietrza rośnie/maleje. Podniesienie temperatury w pomieszczeniu zajmuje stosunkowo krótki czas. Jeżeli temperatura zewnętrzna jest bardzo niska, klimatyzator może współpracować z innymi urządzeniami grzewczymi wówczas wentylacja pomieszczenia powinna być utrzymana w bardzo dobrym stanie, aby zapobiec pojawieniu się niebezpieczeństw. Rozmrażanie Gdy zewnętrzna temperatura powietrza jest bardzo niska a wilgotność bardzo wysoka, może pojawić oszronienie na wymienniku ciepła jednostki zewnętrznej, co może niekorzystnie wpłynąć na wydajność grzania. W takim wypadku włączy się automatycznie funkcja rozmrażania. Funkcja grzania wyłączy się na 5-10 minut na czas rozmrażania. Zatrzymują się wentylatory jednostek wewnętrznej i zewnętrznej. Cyfrowy wyświetlacz pokazywał będzie df. Podczas rozmrażania z jednostki zewnętrznej może wydobywać się para. Spowodowane jest to rozmrażaniem, a nie nieprawidłowością pracy urządzenia. Po zakończeniu rozmrażania przywrócone zostaje grzanie.

13 Konserwacja INSTRUKCJA OBSŁUGI Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć klimatyzator oraz wyciągnąć wtyczkę kabla zasilania z gniazdka. ł.jraldzić czy nie ma Kadnyc rzeczy łwoku!"cyc lwot i lywot jolietrza z!ednostek lelnżtrzne! i zelnżtrzne!# pzyszczenie ąiwtru jolinno siż odłylać reguwarnieę co b tygodnie Wyjąć z jednostki ekran filtru powietrza. Delikatnie nacisnąć końce kraty i otworzyć ją. Delikatnie pociągnąć do góry filtr powietrza i wyjąć go w swoją stronę Sprawdzić czy podpórka instalacyjna nie jest skorodowana. Sprawdzić czy urządzenie jest właściwie uziemione Sprawdzić czy filtr powietrza jest czysty Podłączyć do źródła zasilania Włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania Po sezonie Wyczyłcić filtr powietrza. śeżeli filtr jest bardzo brudny należy użyć lekko ciepźej wody do jego umycia Uok. 30 C(. Kwaga) 0ie używać wrzącej wody. 0ie suszyć pokrywy nad ogniem 0ie używać dużej siźy przy pociąganiu i rozciąganiu filtru 1amontować filtr powietrza. 0ie zamontowanie filtru powietrza może spowodować zabrudzenie wewnętrznych mechanizmów i przez to nieprawidźowe dziaźanie urządzenia. Wyczyłcić klimatyzator 0ależy użyć suchego pźótna lub odkurzacza do usunięcia zabrudzeń śeżeli klimatyzator jest bardzo brudny należy użyć pźótna nasączonego neutralnym detergentem Ustawić temperaturę na 30 C w trybie wentylacji na około pół dnia. (aby wysuszyć wnętrze) 1atrzymać pracę urządzenia i odźączyć zasilanie 3limatyzator zużywa 4W energii po wyźączeniu. Dla oszczędnołci zaleca się wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Wyczyścić oraz zamontować filtr powietrza UWAGA: Jeżeli ekran filtru powietrza jest zablokowany kurzem i brudem, wpłynie to na efektywność chłodzenia oraz grzania wzrośnie hałas oraz pobór mocy. Z powyższych względów filtr powietrza powinien być czyszczony regularnie. Wyczyścić jednostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną Wyjąć baterie z pilota zdalnego sterowania

14 INSTRUKCJA OBSŁUGI gmnoópsons teodptomsetć gmnoóptcitw cwis teodpteżpnptomsetodpęmitnżptęm sóneypt TwżęćjbpoPcsoTweo Klimatyzator w ogóle nie pracuje Czy wtyczka włośona jest do Czy czas jest w ustawieniu Czy nie brak zasilania lub gniazdka? ON? czy bezpiecznik nie został przerwany? Temperatura pokojowa nie może być kontrolowana Czy temperatura nie została ustawiona na zbyt niską lub zbyt wysoką. Słaba wydajność grzania lub chłodzenia Czy ustawienie temperatury jest właęciwe? właęciwa TEMP Czy filtry sę czyste? Czy drzwi nie sę otwarte? Czy ęwiatło słoneczne dostaje si do pomieszczenia? Słaba wydajność chłodzenia Czy w pokoju znajduje si ródło ciepła? Czy w pomieszczeniu znajduje si wiele osób??eżeli klimatyzator nie pracuje prawidłowo po naprawieniu powyżej zasygnalizowanych usterek oraz po postepowaniu zgodnie z instrukcjami na stronie MP oraz tymi poniżeję należy wyłączyć urządzenie i skontaktować sie z instalatorem. źrzypadki wymagające skontaktowania sie z instalatorem?eżeli zajdą poniżej opisane sytuacjeę należy wyłączyć klimatyzator ze Jródła prądu oraz skontaktować sie z dystrybutorem 1ezpiecznik czesto sie przerywa,naczne jest oddziaływanie na T-, radio i inne urządzenia Przerywanie bezpiecznika Przyciski nie sterują dokładnie..rządzenie wydaje niezwyczajne dźwięki podczas pracy Po naciśnięciu przycisku /.0 obserwowalnej jest nieprawidłowe działanie, nawet po odłączeniu wtyczki oraz restartowaniu urządzenia po 3 minutach. 1inęły 3 minuty i nic2

15 Użytkowanie klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednostka nie może być zrestartowana zaraz po wyłączeniu miga kontrolka RUN) nie działa TnwmśtbpnTrzegzecnenąkybakWzowecnymieęmwemnjorwTisJmnweon atfzymniegnąkyoynrnpewcsbnręmntzuktwbnjorwtisjeln TrzyoJm,nn Rnpewcsbn UkybpewcsTabnsepoknymPoyąeozyowemnjoisnzygłzefn pejktjtpącsokmnenckczumpemniegnmcstpmsbzyweoln(o.oęen ąkyoawrnymieęmwemnjoisntrtfzytwbdnccwjzjmnweonjoisnmjsbawmln TaeoskyonweonjoisnabrpczueamwonwmnąTzyfsJcnąkmzbnan skbpeontśkyoamwemln SbrpczunąTaeoskymnjoisnaiskybpmwbdnmPbnweonPbtTn abrpczueamwonyepwonątaeoskyoln2bscmzjmnskamnrtnn ptpowscnwmśkymwemniegnabpeowwejmnzeoątmhznrtnźnpewcsżn Taeoskyonweonjoisnabrpczueamwonąkyoyn nrtn Znpewcsn ątrzyminąkmzbnanskbpeontśkyoamwemln TaeoskyonweonjoisnabrpczueamwonąTrzyminąkmzbnanskbPeon TiciymwemlnGTwskTęJmnKN1npeśmln Podczas chłodzenia wydmuchiwane jest wilgotne powietrze (mżawka). Podczas pracy urządzenia wydzielany jest nieprzyjemny zapach. Słyszalny jest dźwięk chrupania. (o.oęensopąokmsckmnyoawgskywmnjoisnweijmnmnaeęśtswtł,n abitjmdnjorwtisjmnzymimpenmcstpmsbzyweonckczumpemn CcwJzjgnTrpkm.mwemln1męo.bnzuaeęgnąTzyoJm,ln Trzymin Trpkm.mwemnabryeoęmjfniegnynjorwTisJenyoawgskywojnąmkmn atrwmnęcpnatrmln 3ymimpenymskybpcjoniegnaowsbęmsTknaoawgskywbdnmPbnzukTwe,n ąkyornticiyoweopnęcpntiyzygrym,nowokśegln Zjawisko zachodzi czasami, gdy temperatura i wilgotność w pomieszczeniu są bardzo wysokie, jednakże zanika wraz z obniżaniem się zarówno temperatury oraz wilgotności. Wydmuchiwane powietrze może czasami nieprzyjemnie pachnieć. Jest to zapach tytoniu lub kosmetyków, które dostały się do jednostki. Zjawisko jest spowodowane krążeniem czynnika chłodzącego w jednostce. Słyszalny jest dźwięk chrupania po wyłączeniu zasilania lub wyciągnięciu wtyczki zasilania. Praca urządzenia nie wznawia się nawet po przywróceniu zasilania. Jednostka nie odbiera sygnałów wysyłanych przez pilota zdalnego sterowania. Zjawisko jest spowodowane rozszerzalnością cieplną oraz praca plastiku. Pamięć mikrokomputera została wyczyszczona. Za pomocą pilota zaprogramować wszystkie ustawienia. Sygnały z pilota zdalnego sterowania mogą nie być odbierane, gdy odbiornik sygnałów jest wystawiony na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub silnego światła. W tym przypadku należy zmniejszyć ilość światła w pomieszczeniu. Na kracie wydmuchu powietrza pojawia się wilgoć. Gdy jednostka pracuje przez dłuższy czas w dużej wilgotności, wilgoć może się gromadzić na kracie zewnętrznej i kapać.

16

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Model: Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV18H UV24H UV36H UV42H UV48H UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60 INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator kanałowy Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB42 UB48H UB48 UB60 UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO (MODEL) CFZ-0.5BD CFZ-0.8BD Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2-

Bardziej szczegółowo

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu.

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu. Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji klimatyzatora. Dostosowanie się do zalecanych środków ostroŝności, umoŝliwi sprawne

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Klimatyzator do pomieszczeń z falownikiem INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1 Drogi kliencie, Dziękujemy za zakup klimatyzatora FERROLI. Jest on owocem wieloletnich doświadczeń i szczegółowych badań projektowych

Bardziej szczegółowo

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use

Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use. Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use COOL/ION TIMER POWER SWING SPEED Portable Evaporative Air Cooler for Indoor Use Przenośny Klimator Parowy Wewnętrzny 0.5 M 1 4 H L 2 S OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT

KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR KANAŁOWY TYPU SPLIT Dziękujemy za zakup klimatyzatora z naszej oferty. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji jeszcze przed włączeniem klimatyzatora i zachowanie jej na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 3-1. Jednostka wewnętrzna 3-1 3-2. Jednostka zewnętrzna 3-2 3-3. Pilot bezprzewodowy 3-3 3-4. Akcesoria na wyposażeniu 3-3 3-5. Akcesoria opcje

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE-SUFITOWE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWE- SUFITOWE SDH 10-050 NF SDH 10-065 NF 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści... 2 2- Ostrzeżenia... 3 3- Ograniczenia w działaniu...

Bardziej szczegółowo

Egoa POLSKI. Osuszacz powietrza 10l/dzień. Instrukcja obsługi

Egoa POLSKI. Osuszacz powietrza 10l/dzień. Instrukcja obsługi POLSKI Dziękujemy za wybranie domowego osuszacza powietrza Egoa marki Air Naturel. Mamy nadzieję, że nasz produkt da Ci satysfakcję z użytkowania i poprawi jakość powietrza w Twoich pomieszczeniach. Egoa

Bardziej szczegółowo