- KL20(bus, kabina) - KL20E i KL20KDE. Instrukcja obsługi kompaktowego klimatyzatora. ID#: BEA-KL2E011AA Wersja: A01. Zawiera informacje dotyczce:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- KL20(bus, kabina) - KL20E i KL20KDE. Instrukcja obsługi kompaktowego klimatyzatora. ID#: BEA-KL2E011AA Wersja: A01. Zawiera informacje dotyczce:"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi kompaktowego klimatyzatora - KL20(bus, kabina) - KL20E i KL20KDE Zawiera informacje dotyczce: - Zabudowy - Obsługi - Serwisowania i konserwacji ID#: BEA-KL2E011AA Wersja: A01 Drabpol ul. Akacjowa 24/ Mykanów k/czstochowy & +48(0) (0)

2 Tre Strona: Załczniki / Wskazówki dotyczce instrukcji...3 wstp Dane techniczne klimatyzatorów Sprarka (tylko przy KL20E / KL20KDE) Opis ogólny Ogólne wskazówki dotyczce klimatyzacji Warunki uytkowania Uytkowanie zgodne z przeznaczeniem Przygotowanie pojazdu pod zabudow Monta płyta rozprowadzania powietrza Zabudowa wyłcznika dmuchawy na płycie rozprow. powietrza Monta płyty rozprowadzania powietrza w pojedzie Podłczenie elektryczne Dodatkowe podł. elektryczne >BEL-260OPT001<(tylko przy KL20E/KL20KDE) Umiejscowienie czci zabudowy klimatyzacji Obsługa Konserwacja i serwis Czci serwisowe Kombinacja wyłaczników cinieniowych Kontrola czynnika chłodniczego Sprearka (tyko przy KL20E / KL20KDE) Bateria skraplacza Wykaz błdów i ich likwidacja Gwarancja Utylizacja...18 EAKL2E011AA Stan: Strona 2/18

3 Załczniki Dokumentacja: Przepisy bezpieczestwa TD-00051A Momenty dokrcania połcze o-ringowych AA Plan konserwacji WP Schemat: KL20-BUS KL20-Kabina KL20E KL20KDE Schemat elektryczny 24V BK BK BK BK Schemat elektryczny 12V BK BK Schemat elektryczny 24V z opcj Thermotronic BK BK Wymagane otwory w dachu KL20E02E1 KL20E03E1 KL20E01E E1 Uszczelnienie otworów w dachu KL20E02E2 KL20E03E2 KL20E01E E2 Schemat przewodów KL20E02E3 KL20E03E3 KL20E01E E3 Rysunki: KL20-BUS KL20-Kabina KL20E KL20KDE Klimatyzacja KL20E02G1 KL20E03G1 KL20E01G G1 Płyta rozprowadzenia B59-AB0-015 B59-AB0-015 B59-AB0-015 powietrza wysoka Płyta rozprowadzenia B59-AB0-017 B59-AB0-017 B59-AB0-017 powietrza płaska Zawór rozprny H H H H Osuszacz/zbiornik/wziernik H B14-AB3-049 B14-AB3-049 B14-AB3-049 Presostat cinienia kombi H H H H Sprarka SD5H09 H H EAKL2E011AA Stan: Strona 3/18

4 Wskazówki dotyczce instrukcji Instrukcja ta obejmuje dotyczy nastpujcych klimatyzatorów: KL20 KL20E KL20KDE Maszyna odpowiada normom bezpieczestwa 93/44/EWG. EG-89/392/EWG i.d.f. 91/368/EWG oraz Producent: KONVEKTA AG, Postfach 2280, D Schwalmstadt Przebieg zmian Wersja Data Nazwisko Uwagi Plik A Pfluger Data EAKL2E011AA A Pfluger Aktualizacja danych technicznych EAKL2E011AA EAKL2E011AA Stan: Strona 4/18

5 Wstp Instrukcja ta została napisana dla personelu serwisowego zajmujcego si zabudow klimatyzatorów KL20, KL20E, KL20KDE. Instrukcja ta zawiera pomocne informacje dla personelu dotyczce montau, obsługi i działania klimatyzacji. Zwracamy uwag na przestrzeganie ogólnych wytycznych dotyczcych zabudowy urzdzenia. Informacje te moecie uzyska w obsłudze technicznej klientów Konvekta: Instrukcja zawiera: o Instrukcj obsługi o Wskazówki dotyczce bezpieczestwa o Wskazówki dotyczce konserwacji o Schematy Instrukcja zabudowy i serwisowa powinna zosta dokładnie przeczytana przed pierwszym uruchomieniem przez osoby upowanione do prac przy klimatyzatorach np.: obsługa, usuwanie usterek, konserwacja oraz utylizacja czynnika chłodniczego i materiałów pomocniczych. Stosowanie si do instrukcji przez personel konserwujcy podniesie niezawodno w pracy, podniesie ywotno urzdzenia oraz zredukuje koszty napraw i wice si z tym postoje. Instrukcja ta przedstawia nam obowizujce wytyczne dotyczce midzynarodowych przepisów zapobiegania wypadkom oraz ochrony rodowiska. patrz ksika serwisowa KONVEKTA stacje serwisowe EAKL2E011AA Stan: Strona 5/18

6 1. Dane techniczne klimatyzatorów Typ Czynnik chłodniczy Ilo czynnika chłodniczego Napicie robocze KL20 -Bus KL20 -Kabina KL20E KL20KDE R 134a R 134a R 134a R 134a kg ok. * * 1,3 1,3 Volt DC Moc chłodnicza Wat Wydajno powietrza Pobór prdu V / A 12V / 28 24V / 16 Wymiary: m 3 /h V / 28 24V / V/ ) 24V/ ) Długo mm Szeroko mm Wysoko mm Cir kg ) w zalenoci od temperatury zewntrznej * Wskazówka: Przy KL20 (bus i kabina) ilo czynnika chłodniczego jest uzaleniona od pojazdu i dopiero po napełnieniu układu mona to stwierdzi Sprarka (tylko przy KL20E / KL20KDE) Konvekta numer artykułu.: H Typ Olej chłodniczy / ilo Podłczenie po stronie tłocznej Podłczenie po stronie sscej Pobór mocy Liczba obrotów Pozycja instalacji Ciar SD5H09 / HB / ø 125 mm / 5PV PAG / Ilo w zalenoci od wydania, specyfikacja dołczona do kompresora! (patrz instrukcja: TD00031A) 3/4" O-ring 7/8" O-ring Ok. 50 Wat 400 do max obr./min. Prostopadle max. 90 odchyłu w prawo lub w lewo 7,5 kg Wskazówka: Przy KL20 (bus i kabina) rodzaj sprarki jest zaleny od pojazdu. EAKL2E011AA Stan: Strona 6/18

7 2. Opis ogólny Przy urzdzeniach KL20 oraz KL20E optymaln wydajno powietrza mona ustawi w trzech stopniach poprzez wyłcznik dmuchawy. Przy urzdzeniu KL20 naley przeprowadzi przewody czynnika chłodniczego z agregatu do sprarki. Klimatyzator KL20E jest ju napełniony czynnikiem R134a i okablowany elektrycznie. Prowadzenie przewodów czynnika chłodniczego do silnika nie jest potrzebne. Typ klimatyzatora: KL20 ( Kabina ) Podłczenie do pojazdu: E : Okablowanie elektryczne sprarka zewntrzna: podłczenie do silnika pojazdu lub do sprarki elektrycznej. KL20 ( Bus ) E : Okablowanie elektryczne sprarka zewntrzna: podłczenie do silnika pojazdu lub do sprarki elektrycznej. KL20 E E : Okablowanie elektryczne Urzdzenie kompletnie napełnione czynnikiem chłodniczym KL20 KDE E : Okablowanie elektryczne parownik zewntrzny: podłczenie do Frontboxu lub oddzielnego parownika EAKL2E011AA Stan: Strona 7/18

8 3. Ogólne wskazówki dotyczce klimatyzacji. Jeli jedziecie Pastwo na myjni, klimatyzacja musi zosta wyłczona! Klimatyzacja działa tylko przy pracujcym silniku. Podczas procesu chłodzenia wilgotno powietrza w pojedzie spada (powietrze jest osuszane). Zapobiega to parowaniu szyb. Klimatyzacja jest najbardziej efektywna przy zamknitych drzwiach i oknach. Jeli jednak pojazd nagrzeje si zbytnio podczas postoju, to przy krótkotrwałym otwarciu drzwi/okien przyspiesza to proces chłodzenia. Podczas wysokich temperatur i przy wysokiej wilgotnoci powietrza woda skondensowana skapuje z parownika tworzc pod samochodem kału. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza nieszczelnoci. Jeli zajdzie podejrzenie, e klimatyzacja została uszkodzona aby unikn nastpstw uszkodzenia- urzdzenie musi zosta natychmiastowo wyłczony i sprawdzony przez stacj serwisow KONVEKTA Warunki uytkowania Wskazówka. KONVEKTA zabudowuje w swoich produktach komponenty z miedzi i aluminium, które przy normalnych warunkach atmosferycznych działaj przez cały okres działania urzdzenia. Jeli jednak agregat naraony jest na prac w warunkach ekstremalnych takich jak np. zbyt duo soli, fosforu, lub zawartoci amoniaku w powietrzu to nie jest wykluczone, e elementy z aluminium i miedzi ulegn zniszczeniu. W przypadku ekstremalnych warunków komponenty z miedzi i aluminium systemów KONVEKTA nie s do nich przystosowane. Zwracamy jeszcze raz uwag na to, e nie ponosimy odpowiedzialnoci ani za korozj ani za wynikajce z nich szkody. To samo tyczy si korozji oraz szkód wynikajcych z czyszczenia systemu pod wysokim cinieniem jak równie rodkami przyspieszajcymi korozj Uytkowanie zgodne z przeznaczeniem W klimatyzatorach firmy KONVEKTA stosowany jest czynnik chłodniczy R134a - przyjazny dla warstwy ozonowej. Przestrzeganie instrukcji obsługi jak równie regularne przegldy nale do prawidłowego uytkowania. EAKL2E011AA Stan: Strona 8/18

9 4. Przygotowanie pojazdu pod zabudow Niebezpieczestwo wypadku! Osoby zajmujce si montaem i serwisem zgodnie z EN 378 cz 4, powinni by fachowo wyszkoleni oraz musz przestrzega dokładnie przepisy. Prace lub zmiany niewłaciwie przeprowadzane na układzie klimatyzacji mog prowadzi do niewłaciwego funkcjonowania i zagraaj bezpieczestwu działania. Przed zabudow klimatyzacji prosimy o dokładne przeczytanie przepisów bezpieczestwa (TD00051A ) KONVEKTA, aby zapobiec zagroeniom i wypadkom! ródło odniesienia: KONVEKTA AG, Skrytka 2280, D Schwalmstadt Zabudowa jest zalena od typu pojazdu, naley przestrzega wytycznych zalece producenta pojazdu! Odłczamy akumulator Usuwamy materiał pomidzy dachem a płyt rozprowadzenia powietrza. Załamania w kanałach powietrza analogowo tak jak pokazano w schemacie (zakrelone pole na obrazku. Uwaga. Nie mona uszkodzi czci nonych. (np. pałków i wzmocnie)! Umiejscowi klimatyzator na dachu (bez osłony) i zaznaczy w 8 punktach mocowanie urzdzenia. cigamy klimatyzacj i wiercimy otwory w dachu. Miejsca nacicia i wiercenia szlifujemy, i zabezpieczamy farb zapobiegajc korozji. Przygotowujemy wntrze dachu tak, aby płyta rozprowadzenia powietrza (przy KL20KDE nie ma takiej potrzeby) mogła zosta zamontowana pod dachem (patrz punkt 4.1, Monta płyty rozprowadzenia ). EAKL2E011AA Stan: Strona 9/18

10 Uszczelnienie B14-AN2-416 >>Uszczelnienie otworów dachowych << docinamy i przyklejamy na dachu za pomoc Sikaflex Otwór zasysania Otwór wydmuchowy Kierunek jazdy Przyklei uszczelk Armaflex (32x20) do dachu za pomoc SIKAFLEX Układamy klimatyzator na uszczelnieniach. Przewody elektryczne wraz z wyłcznikiem dmuchawy przekładamy przez otwór zasysania do wntrza dachu. Mocujemy Klimatyzator do dachu pojazdu. Wszystkie nieszczelnoci w dachu uszczelniamy uszczelnieniem Sikaflex 221 EAKL2E011AA Stan: Strona 10/18

11 4.1. Monta płyty rozprowadzenia powietrza Przed rozpoczciem montau płyty rozprowadzenia powietrza musz zosta przeprowadzone nastpujce czynnoci: 1. Uszczelnienie grodziowe tak jak to pokazano na obrazku wkładamy w płyt rozprowadzenia powietrza i umacniamy plastikowymi zalepkami. Uwaga: Uszczelnienie grodziowe pomidzy zasysaniem powietrza a wydmuchem powietrza musi zosta zainstalowane w przeciwnym przypadku dojdzie do nieprawidłowego obiegu powietrza, co obniy wydajno klimatyzacji. Płyta rozprowadzenia powietrza Uszczelnienie Widok bez wyłcznika dmuchawy Plastikowa zalepka pppplplasti- (BB-VW0-043) ruby mocujce 5,5x22 /ISO7049 EAKL2E011AA Stan: Strona 11/18

12 Zabudowa wyłcznika dmuchawy na płycie rozprowadzenia powietrza Jeden z istniejcych otworów na płycie rozprowadzenia powietrza zamykamy zalepk gumow, Art. Nr.: H ,na drugim przyklejamy naklejk H do wyłcznika dmuchawy. H H BB-ZW0-051 Uwaga: Ustawienie wyłcznika dmuchawy na pozycji 0 oraz oznaczenie 0 na naklejce powinny si zgadza! 0 OFF - wyłczone 1 LOW - powoli 2 MED - rednio 3 HI - szybko Guzik ze spryn wycigamy z wyłcznika dmuchawy, wyłcznik pomidzy dwoma rubami umacniamy na płycie rozprowadzenia powietrza, po czym guzik wraz ze spryn nakładamy na wyłcznik. Wyłcznik dmuchawy B11-AA0-432 Nakrtka mocujca wyłcznik dmuchawy Zalepka gumowa H Pokrtło ze spryn Nakrtka mocujca wyłcznik dmuchawy BB-ZW0-050 EAKL2E011AA Stan: Strona 12/18

13 4.2. Monta płyty rozprowadzenia powietrza w pojedzie Płyt rozprowadzenia powietrza przykrcamy 12-stoma rubami 5,5x22 / ISO7049. Uszczelnienie Dach pojazdu Płyta rozprowadzenia powietrza ruba 5,5 x 22 Włcznik dmuchawy Zasysanie powietrza Wydmuch powietrza (BB-VW0-044) 4.3. Podłczenie elektryczne Zasilanie elektryczne z akumulatora pojazdu. Podłczamy zgodnie ze schematem. Klimatyzator jest ju przygotowany do podłczenia elektrycznego i naley tylko dokona nastpujcego podłczenia: 1. Kostk 2-polowa montujemy i podłczamy w pobliu akumulatora pojazdu. 2. Zabezpieczy bezpiecznikiem przewód elektryczny od akumulatora do urzdzenia zgodnie Ze schematem elektrycznym i przekrojem przewodu. 3. Odpowiedni bezpiecznik montujemy w skrzynce bezpiecznikowej. Podłczamy akumulator Dodatkowe podłczenia elektryczne>> BEL-260OPT001<< (tylko przy KL20E / KL20KDE) Przy urzdzeniach KL20E / KL20KDE z opcj Thermotronik Blackbox potencjometr instalujemy na desce rozdzielczej lub na płycie rozprowadzenia powietrza Podłczenie elektryczne przeprowadzamy zgodnie ze schematem BK Wymagana temperatura (18-32 ) jest ustawiana potencjometrem EAKL2E011AA Stan: Strona 13/18

14 5. Umiejscowienie elementów klimatyzacji 6 1 1a 2 2a Kierunek jazdy 5 4 1b 1c 3 Rys: EAKL2E01_01 1. Bateria parownika - odpada przy KL20KDE 1a. Dmuchawa - odpada przy KL20KDE 1b. Zawór rozprny 1c. Termostat 2. Bateria skraplacza 2a. Wentylator skraplacza 2 szt. 3. Zbiornik-osuszacz z wziernikiem 4. Elektryka 5. Jednostka napdowa kpl. ze sprark SD5H09 - odpada przy KL20 6. Wyłcznik dmuchawy 6. Obsługa Wyłcznik dmuchawy (patrz Zabudowa wyłcznika dmuchawy na płycie rozprowadzania powietrza ). Włczamy silnik pojazdu (patrz oryginalna instrukcja obsługi pojazdu) Regulacja wydajnoci powietrza za pomoc wyłcznika dmuchawy Ustawienie 0 Ustawienie 1 Ustawienie 2 Ustawienie 3 - nadmuch wyłczony - minimalna wydajno powietrza - rednia wydajno powietrza - maksymalna wydajno powietrza EAKL2E011AA Stan: Strona 14/18

15 7. Konserwacja i serwis Konserwacja i serwis musz by przeprowadzane zgodnie z planem konserwacji Nr.: WP Tylko wyspecjalizowany personel moe przeprowadza tego typu prace! - Niebezpieczestwo wypadku! Osoby zajmujce si montaem i serwisem zgodnie z EN 378 cz 4, powinny by fachowo wyszkolone oraz musz dokładnie przestrzega przepisy. Prace lub zmiany niewłaciwie przeprowadzane na klimatyzacji mog prowadzi do niewłaciwego funkcjonowania i zagraaj bezpieczestwu działania. Przed zabudow klimatyzacji prosimy o dokładne przeczytanie przepisów bezpieczestwa (TD00051A ) KONVEKTA, aby zapobiec zagroeniom i wypadkom! patrz instrukcja KONVEKTA stacje serwisowe ródło kontaktowe: KONVEKTA AG, skrytka 2280, D Schwalmstadt Podczas wszystkich prac naprawczych i konserwujcych, gdzie system klimatyzacji jest otwarty musi zosta wymieniony filtr-osuszacz! Podłczenia o-ringowe przed instalacja zwily olejem - PAG! 7.1. Czci serwisowe Dmuchawa i wentylator Wyłcznik dmuchawy Filtr-osuszacz Termostat Kocówki elektryczne Sprarka 7.2. Presostat cinienia kombi Presostat cinienia nr artykułu.: H Podcinienie bar 2,0 ± 0,2 wyłczone 2,1 ± 0,3 włczone Nadcinienie bar 28,0 ± 2,0 wyłczone 21,0 ± 3,0 włczone EAKL2E011AA Stan: Strona 15/18

16 7.3. Kontrola iloci czynnika chłodniczego Ilo czynnika chłodniczego moemy sprawdzi we wzierniku osuszacza: Wziernik Widok : 1. Włczamy klimatyzacj. 2. Aby włczyła si sprarka, ustawiona temperatura musi by nisza od faktycznej temperatury wewntrznej. Wziernik: Rys: BB-YW0-029:: Przyczyna Pomoc (14AB3049) We wzierniku tworz si pcherzyki. Niedobór czynnika chłodniczego!! Zgłosi si do stacji serwisowej KONVEKTA! Uzupełni czynnik chłodniczy Sprawdzi system pod wzgldem szczelno- ci Brak pcherzy Odpowiednia ilo czynnika chłodniczego. patrz KONVEKTA stacje serwisowe EAKL2E011AA Stan: Strona 16/18

17 7.4. Sprarka (tylko przy KL20E / KL20KDE) Sprarka zabudowana jest w klimatyzatorze i napdzana jest silnikiem elektrycznym 24V za po- rednictwem paska wielorowkowego. Bardzo wane jest właciwe nacignicie paska napdowego. Przy włczeniu klimatyzacji aktywowane jest sprzgło elektromagnetyczne sprarki Przy wyłczonej klimatyzacji sprzgło elektromagnetyczne jest rozłczone. Wane: Aby unikn rozszczelnienia dławicy sprarki naley: Równie w czasie kiedy klimatyzator nie musi pracowa zalecane jest załczanie klimatyzatora raz w miesicu na minimum 15 min. Zagwarantuje to przesmarowanie dławicy sprarki i zapewnienie szczelno Bateria skraplacza Wymagane jest regularne czyszczenie baterii skraplacza. Jeeli skraplacza jest zanieczyszczony wzrasta cinienie w układzie klimatyzatora i cały system rozłczany jest przez presostat cinienia. Czyszczenie (przedmuchanie spronym powietrzem) baterii skraplacza powinno by przeprowadzone przynajmniej dwa razy w roku(jeeli samochód eksploatowany jest w trudnych warunkach czyszczenia naley wykona czciej) Lamele skraplacza nie powinny by pozagniatane. Zagite lamele naley wyprostowa za pomoc specjalnego grzebienia do lameli. Prostowanie lameli EAKL2E011AA Stan: Strona 17/18

18 7.6. Wykaz błdów i ich likwidacja Usterka Przyczyna Likwidacja usterki Klimatyzator nie funkcjonuje Klimatyzator pracuje i si rozłcza Hałaliwa praca sprarki. Piszczenie paska klinowego Lune połczenie elektryczne - Sprawdzi połczenia elektryczne. Przepalony bezpiecznik - Wymieni bezpiecznik Uszkodzony element obsługi - Wymieni element obsługi. Zbyt wysokie cinienie - Wyczyci lamele skraplacza. Podcinienie. Zatkany osuszacz. Podcinienie. Zatkany zawór rozprny. Nieszczelno układu, brak czynnika chłodniczego. Zbyt wysokie cinienie spowodowane wysok temperatur. - Wymieni osuszacz. Tylko przez specjalist. - Wyczyci zawór ekspansyjny lub wymieni.tylko przez specjalist. - Sprawdzi szczelno układu - Napełni układ i wymieni osuszacz.tylko przez specjalist. - Załczy układ i odczeka a cinienie si ustabilizuje. Zuyte łoysko kulkowe sprarki. - Wymieni sprark. Uszkodzone sprzgło elektromagnetyczne Zuyty pasek klinowy Luny pasek klinowy patrz KONVEKTA stacje serwisowe - Wymieni sprzgło na nowe - Wymieni pasek - Nacign pasek. 8. Gwarancja Obowizuj ogólne warunki gwarancyjne KONVEKTA AG, które otrzymaj Pastwo od naszego działu gwarancji: 9. Utylizacja Za zgodn z przepisami utylizacj jest odpowiedzialny uytkownik kocowy. Obowizuj przepisy danego kraju. EAKL2E011AA Stan: Strona 18/18

19 Plan konserwacji WP Strona 1 z 2 Tytuł: Klimatyzator KL20E i klimatyzatory kabinowe Data: Zakres obowizywania: Personel obsługujcy Dotyczy: WP R00_plan konserwacji KL20E_pl Poz. Konserwacji i utrzymanie w dobrym stanie Wartoci nastawcze Spostrzeenia Okresy konserwacji WK Obieg czynnika chłodniczego i komponenty A B C D E 1. Sprawdzi stan czynnika chłodniczego we wzierniku zbiornika-osuszacza X X 2. Sprawdzenie szczelnoci za pomoc detektora szczelnoci przy cinieniu do 25.0 bar 3. Czyszczenie baterii skraplacza spronym powietrzem, nie wytwornica pary! przy odstpstwach od poz.1 wzgldnie po ingerencji w układzie chłodniczym po wykonaniu kontroli wzrokowej X X X 4. Czyszczenie baterii parownika spronym powietrzem jeeli konieczne wyprostowa lamele X 5. Sprawdzi odprowadzenie skroplin X 6. Sprawdzi zbiornik czynnika chłodniczego na korozj kontrola wzrokowa przy korozji wymieni X 7. Wymieni zbiornik-osuszacz po kadej ingerencji w układzie cłodn. X 8. Sprawdzenie funkcji presostatu wysokiego cinienia wart. cien.. patrz. inst.. Pkt. dane techniczne X 9. Sprawdzenie funkcji presostatu niskiego cinienia wart. cien.. patrz. inst.. Pkt. dane techniczne X 10. Sprawdzi poprawno funkcjonowania i działania wszystkich czujników temperatury X 11. Sprawdzi pewno połcz. rubowych na sprarce i uchwycie sprarki X Erstellt: Geprüft Freigegeben Revisionsstand: Th. Fenner (TKD) P. Petersen-Ross (PM3) B. Kern (TKD) 00 Ersetzt Version: -- vom (Datum): Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift --

20 Plan konserwacji WP Strona 2 von 2 Tytuł: Klimatyzator KL20E i klimatyzatory kabinowe Data: Zakres obowizywania: Personel obsługujcy Dotyczy: WP R00_plan konserwacji KL20E_pl Poz. Konserwacji i utrzymanie w dobrym stanie Wartoci nastawcze Spostrzeenia Okresy konserwacji 12. Sprawdzi stan i napicie paska klinowego na sprarce X X 13. Sprawdzi zanieczyszczenie filtra powierza (jeeli wystpuje) w razie potrzeby wymieni silne zabrudz. czciej X X 14. Sprawdzi stan oleju w sprarce przez pomiar patrz dokument Nr: BTD-00681A X 15. Sprawdzi we chłodnicze na przetarcie X 16. Sprawdzi funkcjonowanie całego urzdzenia X X WE Urzdzenia elektryczne A B C D E 1. Sprawdzi bezpieczniki X X 2. Sprawdzi działanie wentylatora skraplacza X X 3. Sprawdzi działanie dmuchawy parownika X X 4. Sprawdzi działanie sprzgła magnetycznego na sprarce X X 5. Sprawdzi sterownik z diagnoz błdów ( jeeli wymagane ) X X 6. Sprawdzi pewno zamocowania połcze elektrycznych na przetarcie X 7. Sprawdzi pewno zamocowania wtyczek elektrycznych X 8. Sprawdzi prawidłowo podł. na płycie elktrycznej ( jeeli wymagane ) X Okresy konserwacji A Przy przekazaniu B Prace konserwacyjne - miesiczne C Prace konserwacyjne półroczne D Prace konserwacyjne roczne E Prace konserwacyjne co 3 lata WP R00_plan konserwacji KL20E_pl vom

Instrukcja konserwacji

Instrukcja konserwacji Instrukcja konserwacji Klimatyzator HVAC 8101 wersja bez ogrzewania ID#: WAKL8C011AA KONVEKTA AG Postfach 2280 34607 Schwalmstadt GERMANY Tel. 06691/76-0 Fax. 06691/76111+76121 Wykaz zmian: Index Data

Bardziej szczegółowo

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA

ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA ODOLEJACZ - INSTRUKCJA UYTKOWANIA 1. PRZEZNACZENIE : Odolejacz produkowany przez firm Cavipan słuy do usuwania oleju z kpieli myjcych oraz chłodziw. Stosuje si dla układów maszyn, których lustro cieczy

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2.

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-1.1 PODGRZEWACZ FRYTEK LP-2. Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1

Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA LINIA 390 WARNIK LW 1.1 Łódzkie Zakłady Metalowe LOZAMET Spółka z o.o. 91-202 Łód, ul.warecka 5 Skr. pocztowa 42, 91-101 Łód telefon: (042) 613 40 00 fax: (042) 613 40 09 fax: (042) 613 40 10 internet: e-mail: www.lozamet.com.pl

Bardziej szczegółowo

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI

MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI MULTIMETR CYFROWY UT 20 B INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczcych parametrów technicznych, sposobu uytkowania oraz bezpieczestwa pracy. Strona 1 1.Wprowadzenie: Miernik UT20B

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL

Katalog techniczny. Softstarty. Typu PSR. Katalog 1SFC1320003C0201_PL Katalog techniczny Softstarty Typu PSR Katalog 1SFC1320003C0201_PL Softstarty ABB Opis ogólny Od lewej: połczenie softstartu PSR z wyłcznikiem silnikowym MS116 Powyej: PSR16, PSR30 i PSR45*) Dział produktów

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Oststraße 128 22844 Norderstedt - Germany Tel.: 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TRECI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego

Interaktywny liniowy system zasilania awaryjnego Interaktywnyliniowysystemzasilaniaawaryjnego PowerWalkerVI450LCD PowerWalkerVI650LCD PowerWalkerVI850LCD PowerWalkerVI1000LCD PowerWalkerVI1500LCD PowerWalkerVI2000LCD PL Skróconainstrukcjaobsugi EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR

Bardziej szczegółowo

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002

MP69 ZETTLER EXPERT. Osłona przeciwwietrzna MP69 Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa SMP69 Nr kat. 572.002 Osłona przeciwwietrzna Nr kat. 572.001 Osłona przeciwwietrzna stalowa S Nr kat. 572.002 ZETTLER EXPERT Osłony przeciwwietrzne / S instalowane s na kanałach wlotu powietrza w instalacjach klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive

MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive WOLLERS AUTOMOTIVE ul. Andrzeja Struga 78 90-557 Łódź www.wollers.com email: biuro@wollers.com tel. 695 912 229 tel. 503 019 025 MEGA PROMOCJA w Wollers Automotive Stacje do klimatyzacji ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

HANIX STRATEGIA PROJEKTU

HANIX STRATEGIA PROJEKTU HANIX STRATEGIA PROJEKTU Koparki kompaktowe HANIX spełniaj wszystkie obecne i przyszłe regulacje standardów ekologicznych. Koparki kompaktowe HANIX zaprojektowano dla osigania optymalnego poziomu praktycznej

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA TYP: 2/100; 2/150; 3/150; 4/150; 4/270; 5/270; 5/500; BOBBY 4/46 2/100 3/150 BOBBY 4/46 4/150 5/270 KOMPRESORY TŁOKOWE I POMPY SERII PERFEKT 1 1. DANE DLA POSIADACZA Model

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000

INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAU ORAZ KONSERWACJI NAGRZEWNIC WODNYCH AQUA-AIR. MODELE aqua-air 2000 aqua-air 4000 aqua-air 6000 aqua-air 9000 PL Tabliczka znamionowa PL SPIS TRECI 1. Wstp 2. Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

CAMPCOOL 3000 KLIMATYZACJA DO POJAZDÓW TYPU VAN Instrukcja obsługi

CAMPCOOL 3000 KLIMATYZACJA DO POJAZDÓW TYPU VAN Instrukcja obsługi CAMPCOOL 3000 KLIMATYZACJA DO POJAZDÓW TYPU VAN Instrukcja obsługi 1 Prawidłowy montaż jest ważny w celu zapewnienia optymalnej użyteczności, poprawienia niezawodności, oszczędności oraz zmniejszenia czasu

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montau i obsługi

Instrukcja montau i obsługi Instrukcja montau i obsługi 4102339-Ed.01 / 2006-05-DDD Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 2 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 3 1 Dane ogólne Zastosowanie Pompa obiegowa Wilo-Smart jest przeznaczona do przetłaczania cieczy

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj

SIMUBOX EI. 1. Opis i dane techniczne. Spis treci. 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj SIMUBOX EI 5010772A Przed uyciem naley dokładnie przeczyta niniejsz instrukcj Spis treci. 1. Opis i dane techniczne. 2. Zmiana zasilania (230V 400V). 3. Instalacja SIMUBOX EI. 4. Okablowanie SIMUBOX EI.

Bardziej szczegółowo

5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT

5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT 5. Pompa ciepła powietrze-woda EASY AIR BASIC 2 GT W trybie pracy pompy ciepła maksymalna temp c.w.u. 50ºC 50 Podłączenia oraz rozruchu pompy ciepła może dokonać jedynie serwis fabryczny producenta lub

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA A M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH

BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH BADANIA EKSPLOATACYJNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I PIORUNOCHRONNYCH W OBIEKTACH MEDYCZNYCH Opracowali: Romuald Moszczyski Janusz Szymaski Biuro Strategii, Rozwoju i Marketingu 1 Definicja i cel bada Obiekty

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH

CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH CENNIK PRZEGLĄDÓW I PRAC SERWISOWYCH 2015 Cennik przeglądów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz agregatów chłodniczych L.p. Nazwa Cena netto 1 Przegląd central o wydajności do 5.000 m3/h (bez

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

DR 120, DR 190, DR 250, DR 310

DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 www.creon.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI OSUSZACZE POWIETRZA DR 120, DR 190, DR 250, DR 310 Wydanie 11/09 www.creon.pl Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzeń należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6

CZ I. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. 5 1 2 3 4 5 6 Załcznik 1.1 do SIWZ AZP/32/ZP/AGZ/D/2010 Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny CZ I L.p. Specyfikacja asortymentu J.m. Ilo Warto 1. Blat odkładczy - strefa przyj, stół wykonany ze stali kwasoodpornej

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

ZBYT DŁUGI CZAS ODZYSKU

ZBYT DŁUGI CZAS ODZYSKU Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi ma na celu pomoc uŝytkownikom stacji Valeo Clim Fill w codziennej obsłudze urządzenia. Więcej informacji moŝna znaleźć w instrukcji obsługi. Odzysk czynnika

Bardziej szczegółowo

KONTROLA: SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

KONTROLA: SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA UKŁADU KLIMATYZACJI Oprzyrządowanie EXXOTest Oprzyrządowanie VALEO Exxoclim Nr OPR Instrukcja obsługi : 9776.EA : patrz instrukcja producenta Clim test 2 : 4372-T. Instrukcja obsługi : patrz instrukcja producenta E5AP2N4D

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji

Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Instrukcja montażu, obsługi i eksploatacji Centrale klimatyzacyjne KG / KGW w wykonaniu ATEX dla obszarów Ex Informacje uzupełniające dla użytkownika (Tłumaczenie z oryginału) Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Spis treci : A. Cz opisowa.

Spis treci : A. Cz opisowa. 2 Spis treci : A. Cz opisowa. 1. Dane ogólne. 1.1. Charakterystyka obiektu. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Zakres opracowania. 2. Dane szczegółowe. 2.1. Instalacja wewntrzna. 2.2. Odprowadzenie spalin

Bardziej szczegółowo

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi

Tabela wykona standardowych. z osłonami zewntrznymi Szafy SZE2 Uniwersalne szafy energetyczne, przeznaczone do zastosowania w warunkach wewntrznych lub zewntrznych. Konstrukcja szafy pozwala na proste łczenie szaf w zestawy szeregowe. Produkowane w 19 wykonaniach

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) Załcznik nr 2 do Uchwały Rady Nadzorczej SSM nr 44/2006 z dnia 21.09.06 R E G U L A M I N rozlicze za gaz w Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. (tekst jednolity) I. PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik

HARVIA GRIFFIN INFRA. Sterownik HARVIA GRIFFIN INFRA PL Sterownik 23062008 Poni sza instrukcja instalacji i monta u sterownika Griffin skierowana jest do osób posiadaj±cych kabinê infrared, promienniki i sterownik, osób odpowiedzialnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA HG 4/310-4 HG 4/310-4 S HG 4/385-4 HG 4/385-4 S HG 4/465-4 HG 4/465-4 S HG 4/555 4 HG 4/555-4 S HG 4/650 4 HG 4/650-4 S HA 4/310 4 HAX 4/310-4 HA 4/385 4 HAX 4/385-4 HA 4/465 4

Bardziej szczegółowo

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU

651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych INSTRUKCJA MONTAU 651LH/RH, 667LH/RH urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia spryn rezydencjalnych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA MONTAU OSTRZEENIA! Spryny skrtne s bardzo silnie napite. Podczas pracy naley zachowa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-1/16-PL AGREGATY SKRAPLAJĄCE NA BAZIE PÓŁHERMETYCZNYCH SPRĘŻAREK TŁOKOWYCH BITZER NEW ECOLINE Producent: ARKTON Sp. z o.o. KABT-2/12-PL 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

WYMIANA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI. Wskazówki Delphi

WYMIANA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI. Wskazówki Delphi WYMIANA SPRĘŻARKI KLIMATYZACJI Wskazówki Delphi Wymiana sprężarki to jedna z najpoważniejszych operacji w układzie klimatyzacji. Ze względu na relatywnie wysoki koszt naprawy konieczne jest przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE

WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE WENTYLATORY KANAŁOWE UNIWERSALNE TYP 350/500 TYP 400/670 TYP 450/670 TYP 500/670 TYP 560/800 TYP 630/800 TYP 710/1000 DOSPEL Professional Technologies ul. Główna 186 42-280 Czstochowa tel. + 48 (34) 370-30-00

Bardziej szczegółowo

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl

Hurricane INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. www.tqd.com.pl INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U Wyprodukowano w Finlandii dla TQD. Przeczytaj uwa nie poni sz¹ instrukcjê zanim zaczniesz u ywaæ odkurzacz. odkurzacz centralny odkurzacz centralny SPIS TREŒCI Instrukcje bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

CZ I - Modyfikacja. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol.

CZ I - Modyfikacja. Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny. Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol. Załcznik 1.1 do SIWZ AZP/32/ZP/AGZ/D/2010 Opis przedmiotu Zamówienia - Arkusz kalkulacyjny CZ I - Modyfikacja L.p. Specyfikacja asortymentu J.m. Ilo Kwota jedn. netto [PLN] Warto netto [PLN] kol. 4 x kol.

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi

Instrukcje obs ugi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi Instrukcje obsugi, konserwacji 1. Zalecenia po montau/ - w czasie budowy Ochrona elementów Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidow ochron wszystkich elementów w czasie caego czasu budowy! Oklejanie odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes

Forane 427A Procedura retrofitu. Centre de Recherche Rhônes-Alpes Forane 427A Procedura retrofitu Centre de Recherche Rhônes-Alpes 17 February 2010 Forane 427A Procedura retrofitu Etapy retrofitu Porady techniczne Możliwe przyczyny w przypadku braku wydajności Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TG051

Instrukcja obsługi TG051 Instrukcja obsługi TG051 1.0 Zawarto zestawu 1.1 Opis produktu 1.2 Ustawianie wartoci parametrów pracy automatycznej Parametry jasnoci dla pozycji słoca Parametry przekanika zmierzchowego Parametry zegara

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM

INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM INSTRUKCJA MONTAU I EKSPLOATACJI ELEKTRYCZNYCH, KANAŁOWYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA TYPU CB, RB, RBK, CBM, RBM SYSTEMAIR S.A. Al. Krakowska 169, Łazy k/warszawy, 05-552 Wólka Kosowska ZASTOSOWANIA Nagrzewnice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UYTKOWANIA

INSTRUKCJA UYTKOWANIA 440-600 / 440REGL / 440HD / 440-3 440SW / 440KAP urzdzenie zabezpieczajce przed skutkami pknicia lin nonych przemysłowych bram sekcyjnych PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIE! Uchwyty dolne oraz

Bardziej szczegółowo

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA

AGREGATY CHŁODNICZE. AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C. Wersje B podstawowa I INTEGRATA AGREGATY WODY LODOWEJ CHŁODZONE POWIETRZEM SERIA RAK.E (5,8 40,2 kw) R 407C Wersje B podstawowa I INTEGRATA Wykonanie ST standardowe LN wersja wyciszona Wyposażenie AS standardowe DS desuperheater HR całkowity

Bardziej szczegółowo

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych.

Zestaw rezystorów typu ZRDU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Zestaw rezystorów typu ZU dociajcych obwody wtórne przekładników napiciowych. Stycze 2005 rok Spis treci : 1. Opis 2. Dane znamionowe zestawu rezystorów dociajcych. 3. Wykaz elementów uytych do produkcji

Bardziej szczegółowo

PODRCZNIK UYTKOWNIKA

PODRCZNIK UYTKOWNIKA PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NINIEJSZ INSTRUKCJ PODRCZNIK UYTKOWNIKA NAWILACZE OBEJCIOWE I WENTYLATOROWE Zawiera zasady bezpieczestwa, instrukcj obsługi i konserwacji Import: www.carrier.com.pl Dystrybucja: www.eurohvac.com

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL.

PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. PROJEKT BUDOWLANY DOKUMENTACJA PRAC REMONTOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU PASTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I-GO STOPNIA W OSTROWCU W. UL. IŁECKA 47 INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR : PASTWOWA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.....

PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:..... Sprawa Nr: NA-P/33/2010 Załcznik nr 4 do SIWZ PARAMATRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Nazwa i typ (producent) oferowanego urzdzenia:.... CHŁODZIARKO-ZAMRAARKA 1. Pojemno

Bardziej szczegółowo

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02

Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-02 ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE ELEKTROMAGNESY 1 Zwora Elektromagnetyczna MSL-41-01, MSL-41-02 Zwory Elektromagnetyczne - Elektromagnesy w odróżnieniu od elektrozaczepów nie posiadają ruchomych elementów mechanicznych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka

Przetwornik temperatury SITRANS T Przetwornik do montau w głowicy czujnka Przegld Aplikacje Przetwornik moe by stosowany we wszystkich gałziach przemysłu. Jego kompaktowa wielko umoliwia łatwy monta na szynach w szafie. Dziki uniwersalnemu wejcie jest moliwa współpraca z nastpujcymi

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus

GWARANCJA. Power Train pompa główna X X pompa pilotowa. Główne komponenty Plus GWARANCJA TONA Sp. z o.o. tel.: 32 289 95 33 fax: 32 380 30 80 www.tona.com.pl Załącznik nr 1. Zakres przedłużonej gwarancji HELP Koparki Główne komponenty Standard Plus Power Train pompa główna pompa

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE - 1 - Tabela 1. Rodzaje szaf aktowych wzmocnionych zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy Model Wymiary

Bardziej szczegółowo

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne

Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Napd i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne Hydraulika wykład 2 Moduły stabilizacji jazdy RSM Układ ten pracuje na zasadzie tłumienia przez akumulator o odpowiedniej pojemnoci ruchu dwóch mas łyki z

Bardziej szczegółowo

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych.

IV. W e ssawne i przesy owe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wyci gu dymów spawalniczych. IV. We ssawne i przesyowe do wentylacji, klimatyzacji powietrza i wycigu dymów spawalniczych. W ssawny i przesyowy do wentylacji/klimatyzacji powietrza Szybkozcze Clip Grip Prostka symetryczna Redukcja

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE

Warunki montowania. Treść. dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Warunki montowania dla SUNNY CENTRAL 400LV, 400HE, 500HE, 630HE Treść W niniejszym dokumencie opisano wymiary, minimalnie wymagane odstępy, ilości dolotowego i odlotowego powietrza wentylacyjnego niezbędne

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI PIONOWY PODGRZEWACZ WODY Z BLACHY STALOWEJ, EMALIOWANY, Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM BST 100 125 150 INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Opiis urrządzeniia WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ WODY Z WĘŻOWNICOWYM WYMIENNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4

Instrukcja monta u i obsługi. Typ: WILO-Sub TWU 4 Instrukcja monta u i obsługi!! Typ: WILOSub TWU 4 WILO 2019023/1093/Ed01/990916,897 0,8 24 4 2,390. 3. 3. 0 :57 0/ 03, 1. DANE OGÓLNE 1.1 Zastosowanie Otwory wiercone i 4 089:/3 0 Pompowanie i 74 /, 4/

Bardziej szczegółowo

CLT1 sprzęt testowy do sprężarek zewnętrznie sterowanych

CLT1 sprzęt testowy do sprężarek zewnętrznie sterowanych CLT1 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Instrukcja obsługi 3 Zestaw CLT1 4 Ogólne informacje i dane techniczne 5 Opis 6 Podłączenie 7 Przygotowanie i uruchomienie 8 Przygotowanie przed rozpoczęciem testowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE.

Egz. nr PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. FHU ERKON Jacek Chrzan ul. Zielona 2 33-170 Tuchów Tel. 501 202 078 1 Egz. nr OBIEKT: UKŁAD ZASILANIA PODSTAWOWEGO I REZERWOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ PWSZ W TARNOWIE. ZAKRES: 1) INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B

SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY NA DOKUMENTY NIEJAWNE KLASA B MS3 M * CERTYFIKAT IMP Zgodna z Zarządzeniem 25/MON Ministra obrony Narodowej z dnia 17.11..2005 w sprawie szczegółowego sposobu organizacji

Bardziej szczegółowo

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny

T35100SL. Masy. Jazda. Układ napdowy. Układ hydrauliczny. Parametry znamionowe maszyny Parametry znamionowe maszyny T35100SL Wysoko podnoszenia na oponach i stabilizatorach Wysoko podnoszenia na oponach Udwig znamionowy Wydajno (przy maks. wysokoci na stabilizatorach) Wydajno (przy maks.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo