- KL20(bus, kabina) - KL20E i KL20KDE. Instrukcja obsługi kompaktowego klimatyzatora. ID#: BEA-KL2E011AA Wersja: A01. Zawiera informacje dotyczce:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- KL20(bus, kabina) - KL20E i KL20KDE. Instrukcja obsługi kompaktowego klimatyzatora. ID#: BEA-KL2E011AA Wersja: A01. Zawiera informacje dotyczce:"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi kompaktowego klimatyzatora - KL20(bus, kabina) - KL20E i KL20KDE Zawiera informacje dotyczce: - Zabudowy - Obsługi - Serwisowania i konserwacji ID#: BEA-KL2E011AA Wersja: A01 Drabpol ul. Akacjowa 24/ Mykanów k/czstochowy & +48(0) (0)

2 Tre Strona: Załczniki / Wskazówki dotyczce instrukcji...3 wstp Dane techniczne klimatyzatorów Sprarka (tylko przy KL20E / KL20KDE) Opis ogólny Ogólne wskazówki dotyczce klimatyzacji Warunki uytkowania Uytkowanie zgodne z przeznaczeniem Przygotowanie pojazdu pod zabudow Monta płyta rozprowadzania powietrza Zabudowa wyłcznika dmuchawy na płycie rozprow. powietrza Monta płyty rozprowadzania powietrza w pojedzie Podłczenie elektryczne Dodatkowe podł. elektryczne >BEL-260OPT001<(tylko przy KL20E/KL20KDE) Umiejscowienie czci zabudowy klimatyzacji Obsługa Konserwacja i serwis Czci serwisowe Kombinacja wyłaczników cinieniowych Kontrola czynnika chłodniczego Sprearka (tyko przy KL20E / KL20KDE) Bateria skraplacza Wykaz błdów i ich likwidacja Gwarancja Utylizacja...18 EAKL2E011AA Stan: Strona 2/18

3 Załczniki Dokumentacja: Przepisy bezpieczestwa TD-00051A Momenty dokrcania połcze o-ringowych AA Plan konserwacji WP Schemat: KL20-BUS KL20-Kabina KL20E KL20KDE Schemat elektryczny 24V BK BK BK BK Schemat elektryczny 12V BK BK Schemat elektryczny 24V z opcj Thermotronic BK BK Wymagane otwory w dachu KL20E02E1 KL20E03E1 KL20E01E E1 Uszczelnienie otworów w dachu KL20E02E2 KL20E03E2 KL20E01E E2 Schemat przewodów KL20E02E3 KL20E03E3 KL20E01E E3 Rysunki: KL20-BUS KL20-Kabina KL20E KL20KDE Klimatyzacja KL20E02G1 KL20E03G1 KL20E01G G1 Płyta rozprowadzenia B59-AB0-015 B59-AB0-015 B59-AB0-015 powietrza wysoka Płyta rozprowadzenia B59-AB0-017 B59-AB0-017 B59-AB0-017 powietrza płaska Zawór rozprny H H H H Osuszacz/zbiornik/wziernik H B14-AB3-049 B14-AB3-049 B14-AB3-049 Presostat cinienia kombi H H H H Sprarka SD5H09 H H EAKL2E011AA Stan: Strona 3/18

4 Wskazówki dotyczce instrukcji Instrukcja ta obejmuje dotyczy nastpujcych klimatyzatorów: KL20 KL20E KL20KDE Maszyna odpowiada normom bezpieczestwa 93/44/EWG. EG-89/392/EWG i.d.f. 91/368/EWG oraz Producent: KONVEKTA AG, Postfach 2280, D Schwalmstadt Przebieg zmian Wersja Data Nazwisko Uwagi Plik A Pfluger Data EAKL2E011AA A Pfluger Aktualizacja danych technicznych EAKL2E011AA EAKL2E011AA Stan: Strona 4/18

5 Wstp Instrukcja ta została napisana dla personelu serwisowego zajmujcego si zabudow klimatyzatorów KL20, KL20E, KL20KDE. Instrukcja ta zawiera pomocne informacje dla personelu dotyczce montau, obsługi i działania klimatyzacji. Zwracamy uwag na przestrzeganie ogólnych wytycznych dotyczcych zabudowy urzdzenia. Informacje te moecie uzyska w obsłudze technicznej klientów Konvekta: Instrukcja zawiera: o Instrukcj obsługi o Wskazówki dotyczce bezpieczestwa o Wskazówki dotyczce konserwacji o Schematy Instrukcja zabudowy i serwisowa powinna zosta dokładnie przeczytana przed pierwszym uruchomieniem przez osoby upowanione do prac przy klimatyzatorach np.: obsługa, usuwanie usterek, konserwacja oraz utylizacja czynnika chłodniczego i materiałów pomocniczych. Stosowanie si do instrukcji przez personel konserwujcy podniesie niezawodno w pracy, podniesie ywotno urzdzenia oraz zredukuje koszty napraw i wice si z tym postoje. Instrukcja ta przedstawia nam obowizujce wytyczne dotyczce midzynarodowych przepisów zapobiegania wypadkom oraz ochrony rodowiska. patrz ksika serwisowa KONVEKTA stacje serwisowe EAKL2E011AA Stan: Strona 5/18

6 1. Dane techniczne klimatyzatorów Typ Czynnik chłodniczy Ilo czynnika chłodniczego Napicie robocze KL20 -Bus KL20 -Kabina KL20E KL20KDE R 134a R 134a R 134a R 134a kg ok. * * 1,3 1,3 Volt DC Moc chłodnicza Wat Wydajno powietrza Pobór prdu V / A 12V / 28 24V / 16 Wymiary: m 3 /h V / 28 24V / V/ ) 24V/ ) Długo mm Szeroko mm Wysoko mm Cir kg ) w zalenoci od temperatury zewntrznej * Wskazówka: Przy KL20 (bus i kabina) ilo czynnika chłodniczego jest uzaleniona od pojazdu i dopiero po napełnieniu układu mona to stwierdzi Sprarka (tylko przy KL20E / KL20KDE) Konvekta numer artykułu.: H Typ Olej chłodniczy / ilo Podłczenie po stronie tłocznej Podłczenie po stronie sscej Pobór mocy Liczba obrotów Pozycja instalacji Ciar SD5H09 / HB / ø 125 mm / 5PV PAG / Ilo w zalenoci od wydania, specyfikacja dołczona do kompresora! (patrz instrukcja: TD00031A) 3/4" O-ring 7/8" O-ring Ok. 50 Wat 400 do max obr./min. Prostopadle max. 90 odchyłu w prawo lub w lewo 7,5 kg Wskazówka: Przy KL20 (bus i kabina) rodzaj sprarki jest zaleny od pojazdu. EAKL2E011AA Stan: Strona 6/18

7 2. Opis ogólny Przy urzdzeniach KL20 oraz KL20E optymaln wydajno powietrza mona ustawi w trzech stopniach poprzez wyłcznik dmuchawy. Przy urzdzeniu KL20 naley przeprowadzi przewody czynnika chłodniczego z agregatu do sprarki. Klimatyzator KL20E jest ju napełniony czynnikiem R134a i okablowany elektrycznie. Prowadzenie przewodów czynnika chłodniczego do silnika nie jest potrzebne. Typ klimatyzatora: KL20 ( Kabina ) Podłczenie do pojazdu: E : Okablowanie elektryczne sprarka zewntrzna: podłczenie do silnika pojazdu lub do sprarki elektrycznej. KL20 ( Bus ) E : Okablowanie elektryczne sprarka zewntrzna: podłczenie do silnika pojazdu lub do sprarki elektrycznej. KL20 E E : Okablowanie elektryczne Urzdzenie kompletnie napełnione czynnikiem chłodniczym KL20 KDE E : Okablowanie elektryczne parownik zewntrzny: podłczenie do Frontboxu lub oddzielnego parownika EAKL2E011AA Stan: Strona 7/18

8 3. Ogólne wskazówki dotyczce klimatyzacji. Jeli jedziecie Pastwo na myjni, klimatyzacja musi zosta wyłczona! Klimatyzacja działa tylko przy pracujcym silniku. Podczas procesu chłodzenia wilgotno powietrza w pojedzie spada (powietrze jest osuszane). Zapobiega to parowaniu szyb. Klimatyzacja jest najbardziej efektywna przy zamknitych drzwiach i oknach. Jeli jednak pojazd nagrzeje si zbytnio podczas postoju, to przy krótkotrwałym otwarciu drzwi/okien przyspiesza to proces chłodzenia. Podczas wysokich temperatur i przy wysokiej wilgotnoci powietrza woda skondensowana skapuje z parownika tworzc pod samochodem kału. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza nieszczelnoci. Jeli zajdzie podejrzenie, e klimatyzacja została uszkodzona aby unikn nastpstw uszkodzenia- urzdzenie musi zosta natychmiastowo wyłczony i sprawdzony przez stacj serwisow KONVEKTA Warunki uytkowania Wskazówka. KONVEKTA zabudowuje w swoich produktach komponenty z miedzi i aluminium, które przy normalnych warunkach atmosferycznych działaj przez cały okres działania urzdzenia. Jeli jednak agregat naraony jest na prac w warunkach ekstremalnych takich jak np. zbyt duo soli, fosforu, lub zawartoci amoniaku w powietrzu to nie jest wykluczone, e elementy z aluminium i miedzi ulegn zniszczeniu. W przypadku ekstremalnych warunków komponenty z miedzi i aluminium systemów KONVEKTA nie s do nich przystosowane. Zwracamy jeszcze raz uwag na to, e nie ponosimy odpowiedzialnoci ani za korozj ani za wynikajce z nich szkody. To samo tyczy si korozji oraz szkód wynikajcych z czyszczenia systemu pod wysokim cinieniem jak równie rodkami przyspieszajcymi korozj Uytkowanie zgodne z przeznaczeniem W klimatyzatorach firmy KONVEKTA stosowany jest czynnik chłodniczy R134a - przyjazny dla warstwy ozonowej. Przestrzeganie instrukcji obsługi jak równie regularne przegldy nale do prawidłowego uytkowania. EAKL2E011AA Stan: Strona 8/18

9 4. Przygotowanie pojazdu pod zabudow Niebezpieczestwo wypadku! Osoby zajmujce si montaem i serwisem zgodnie z EN 378 cz 4, powinni by fachowo wyszkoleni oraz musz przestrzega dokładnie przepisy. Prace lub zmiany niewłaciwie przeprowadzane na układzie klimatyzacji mog prowadzi do niewłaciwego funkcjonowania i zagraaj bezpieczestwu działania. Przed zabudow klimatyzacji prosimy o dokładne przeczytanie przepisów bezpieczestwa (TD00051A ) KONVEKTA, aby zapobiec zagroeniom i wypadkom! ródło odniesienia: KONVEKTA AG, Skrytka 2280, D Schwalmstadt Zabudowa jest zalena od typu pojazdu, naley przestrzega wytycznych zalece producenta pojazdu! Odłczamy akumulator Usuwamy materiał pomidzy dachem a płyt rozprowadzenia powietrza. Załamania w kanałach powietrza analogowo tak jak pokazano w schemacie (zakrelone pole na obrazku. Uwaga. Nie mona uszkodzi czci nonych. (np. pałków i wzmocnie)! Umiejscowi klimatyzator na dachu (bez osłony) i zaznaczy w 8 punktach mocowanie urzdzenia. cigamy klimatyzacj i wiercimy otwory w dachu. Miejsca nacicia i wiercenia szlifujemy, i zabezpieczamy farb zapobiegajc korozji. Przygotowujemy wntrze dachu tak, aby płyta rozprowadzenia powietrza (przy KL20KDE nie ma takiej potrzeby) mogła zosta zamontowana pod dachem (patrz punkt 4.1, Monta płyty rozprowadzenia ). EAKL2E011AA Stan: Strona 9/18

10 Uszczelnienie B14-AN2-416 >>Uszczelnienie otworów dachowych << docinamy i przyklejamy na dachu za pomoc Sikaflex Otwór zasysania Otwór wydmuchowy Kierunek jazdy Przyklei uszczelk Armaflex (32x20) do dachu za pomoc SIKAFLEX Układamy klimatyzator na uszczelnieniach. Przewody elektryczne wraz z wyłcznikiem dmuchawy przekładamy przez otwór zasysania do wntrza dachu. Mocujemy Klimatyzator do dachu pojazdu. Wszystkie nieszczelnoci w dachu uszczelniamy uszczelnieniem Sikaflex 221 EAKL2E011AA Stan: Strona 10/18

11 4.1. Monta płyty rozprowadzenia powietrza Przed rozpoczciem montau płyty rozprowadzenia powietrza musz zosta przeprowadzone nastpujce czynnoci: 1. Uszczelnienie grodziowe tak jak to pokazano na obrazku wkładamy w płyt rozprowadzenia powietrza i umacniamy plastikowymi zalepkami. Uwaga: Uszczelnienie grodziowe pomidzy zasysaniem powietrza a wydmuchem powietrza musi zosta zainstalowane w przeciwnym przypadku dojdzie do nieprawidłowego obiegu powietrza, co obniy wydajno klimatyzacji. Płyta rozprowadzenia powietrza Uszczelnienie Widok bez wyłcznika dmuchawy Plastikowa zalepka pppplplasti- (BB-VW0-043) ruby mocujce 5,5x22 /ISO7049 EAKL2E011AA Stan: Strona 11/18

12 Zabudowa wyłcznika dmuchawy na płycie rozprowadzenia powietrza Jeden z istniejcych otworów na płycie rozprowadzenia powietrza zamykamy zalepk gumow, Art. Nr.: H ,na drugim przyklejamy naklejk H do wyłcznika dmuchawy. H H BB-ZW0-051 Uwaga: Ustawienie wyłcznika dmuchawy na pozycji 0 oraz oznaczenie 0 na naklejce powinny si zgadza! 0 OFF - wyłczone 1 LOW - powoli 2 MED - rednio 3 HI - szybko Guzik ze spryn wycigamy z wyłcznika dmuchawy, wyłcznik pomidzy dwoma rubami umacniamy na płycie rozprowadzenia powietrza, po czym guzik wraz ze spryn nakładamy na wyłcznik. Wyłcznik dmuchawy B11-AA0-432 Nakrtka mocujca wyłcznik dmuchawy Zalepka gumowa H Pokrtło ze spryn Nakrtka mocujca wyłcznik dmuchawy BB-ZW0-050 EAKL2E011AA Stan: Strona 12/18

13 4.2. Monta płyty rozprowadzenia powietrza w pojedzie Płyt rozprowadzenia powietrza przykrcamy 12-stoma rubami 5,5x22 / ISO7049. Uszczelnienie Dach pojazdu Płyta rozprowadzenia powietrza ruba 5,5 x 22 Włcznik dmuchawy Zasysanie powietrza Wydmuch powietrza (BB-VW0-044) 4.3. Podłczenie elektryczne Zasilanie elektryczne z akumulatora pojazdu. Podłczamy zgodnie ze schematem. Klimatyzator jest ju przygotowany do podłczenia elektrycznego i naley tylko dokona nastpujcego podłczenia: 1. Kostk 2-polowa montujemy i podłczamy w pobliu akumulatora pojazdu. 2. Zabezpieczy bezpiecznikiem przewód elektryczny od akumulatora do urzdzenia zgodnie Ze schematem elektrycznym i przekrojem przewodu. 3. Odpowiedni bezpiecznik montujemy w skrzynce bezpiecznikowej. Podłczamy akumulator Dodatkowe podłczenia elektryczne>> BEL-260OPT001<< (tylko przy KL20E / KL20KDE) Przy urzdzeniach KL20E / KL20KDE z opcj Thermotronik Blackbox potencjometr instalujemy na desce rozdzielczej lub na płycie rozprowadzenia powietrza Podłczenie elektryczne przeprowadzamy zgodnie ze schematem BK Wymagana temperatura (18-32 ) jest ustawiana potencjometrem EAKL2E011AA Stan: Strona 13/18

14 5. Umiejscowienie elementów klimatyzacji 6 1 1a 2 2a Kierunek jazdy 5 4 1b 1c 3 Rys: EAKL2E01_01 1. Bateria parownika - odpada przy KL20KDE 1a. Dmuchawa - odpada przy KL20KDE 1b. Zawór rozprny 1c. Termostat 2. Bateria skraplacza 2a. Wentylator skraplacza 2 szt. 3. Zbiornik-osuszacz z wziernikiem 4. Elektryka 5. Jednostka napdowa kpl. ze sprark SD5H09 - odpada przy KL20 6. Wyłcznik dmuchawy 6. Obsługa Wyłcznik dmuchawy (patrz Zabudowa wyłcznika dmuchawy na płycie rozprowadzania powietrza ). Włczamy silnik pojazdu (patrz oryginalna instrukcja obsługi pojazdu) Regulacja wydajnoci powietrza za pomoc wyłcznika dmuchawy Ustawienie 0 Ustawienie 1 Ustawienie 2 Ustawienie 3 - nadmuch wyłczony - minimalna wydajno powietrza - rednia wydajno powietrza - maksymalna wydajno powietrza EAKL2E011AA Stan: Strona 14/18

15 7. Konserwacja i serwis Konserwacja i serwis musz by przeprowadzane zgodnie z planem konserwacji Nr.: WP Tylko wyspecjalizowany personel moe przeprowadza tego typu prace! - Niebezpieczestwo wypadku! Osoby zajmujce si montaem i serwisem zgodnie z EN 378 cz 4, powinny by fachowo wyszkolone oraz musz dokładnie przestrzega przepisy. Prace lub zmiany niewłaciwie przeprowadzane na klimatyzacji mog prowadzi do niewłaciwego funkcjonowania i zagraaj bezpieczestwu działania. Przed zabudow klimatyzacji prosimy o dokładne przeczytanie przepisów bezpieczestwa (TD00051A ) KONVEKTA, aby zapobiec zagroeniom i wypadkom! patrz instrukcja KONVEKTA stacje serwisowe ródło kontaktowe: KONVEKTA AG, skrytka 2280, D Schwalmstadt Podczas wszystkich prac naprawczych i konserwujcych, gdzie system klimatyzacji jest otwarty musi zosta wymieniony filtr-osuszacz! Podłczenia o-ringowe przed instalacja zwily olejem - PAG! 7.1. Czci serwisowe Dmuchawa i wentylator Wyłcznik dmuchawy Filtr-osuszacz Termostat Kocówki elektryczne Sprarka 7.2. Presostat cinienia kombi Presostat cinienia nr artykułu.: H Podcinienie bar 2,0 ± 0,2 wyłczone 2,1 ± 0,3 włczone Nadcinienie bar 28,0 ± 2,0 wyłczone 21,0 ± 3,0 włczone EAKL2E011AA Stan: Strona 15/18

16 7.3. Kontrola iloci czynnika chłodniczego Ilo czynnika chłodniczego moemy sprawdzi we wzierniku osuszacza: Wziernik Widok : 1. Włczamy klimatyzacj. 2. Aby włczyła si sprarka, ustawiona temperatura musi by nisza od faktycznej temperatury wewntrznej. Wziernik: Rys: BB-YW0-029:: Przyczyna Pomoc (14AB3049) We wzierniku tworz si pcherzyki. Niedobór czynnika chłodniczego!! Zgłosi si do stacji serwisowej KONVEKTA! Uzupełni czynnik chłodniczy Sprawdzi system pod wzgldem szczelno- ci Brak pcherzy Odpowiednia ilo czynnika chłodniczego. patrz KONVEKTA stacje serwisowe EAKL2E011AA Stan: Strona 16/18

17 7.4. Sprarka (tylko przy KL20E / KL20KDE) Sprarka zabudowana jest w klimatyzatorze i napdzana jest silnikiem elektrycznym 24V za po- rednictwem paska wielorowkowego. Bardzo wane jest właciwe nacignicie paska napdowego. Przy włczeniu klimatyzacji aktywowane jest sprzgło elektromagnetyczne sprarki Przy wyłczonej klimatyzacji sprzgło elektromagnetyczne jest rozłczone. Wane: Aby unikn rozszczelnienia dławicy sprarki naley: Równie w czasie kiedy klimatyzator nie musi pracowa zalecane jest załczanie klimatyzatora raz w miesicu na minimum 15 min. Zagwarantuje to przesmarowanie dławicy sprarki i zapewnienie szczelno Bateria skraplacza Wymagane jest regularne czyszczenie baterii skraplacza. Jeeli skraplacza jest zanieczyszczony wzrasta cinienie w układzie klimatyzatora i cały system rozłczany jest przez presostat cinienia. Czyszczenie (przedmuchanie spronym powietrzem) baterii skraplacza powinno by przeprowadzone przynajmniej dwa razy w roku(jeeli samochód eksploatowany jest w trudnych warunkach czyszczenia naley wykona czciej) Lamele skraplacza nie powinny by pozagniatane. Zagite lamele naley wyprostowa za pomoc specjalnego grzebienia do lameli. Prostowanie lameli EAKL2E011AA Stan: Strona 17/18

18 7.6. Wykaz błdów i ich likwidacja Usterka Przyczyna Likwidacja usterki Klimatyzator nie funkcjonuje Klimatyzator pracuje i si rozłcza Hałaliwa praca sprarki. Piszczenie paska klinowego Lune połczenie elektryczne - Sprawdzi połczenia elektryczne. Przepalony bezpiecznik - Wymieni bezpiecznik Uszkodzony element obsługi - Wymieni element obsługi. Zbyt wysokie cinienie - Wyczyci lamele skraplacza. Podcinienie. Zatkany osuszacz. Podcinienie. Zatkany zawór rozprny. Nieszczelno układu, brak czynnika chłodniczego. Zbyt wysokie cinienie spowodowane wysok temperatur. - Wymieni osuszacz. Tylko przez specjalist. - Wyczyci zawór ekspansyjny lub wymieni.tylko przez specjalist. - Sprawdzi szczelno układu - Napełni układ i wymieni osuszacz.tylko przez specjalist. - Załczy układ i odczeka a cinienie si ustabilizuje. Zuyte łoysko kulkowe sprarki. - Wymieni sprark. Uszkodzone sprzgło elektromagnetyczne Zuyty pasek klinowy Luny pasek klinowy patrz KONVEKTA stacje serwisowe - Wymieni sprzgło na nowe - Wymieni pasek - Nacign pasek. 8. Gwarancja Obowizuj ogólne warunki gwarancyjne KONVEKTA AG, które otrzymaj Pastwo od naszego działu gwarancji: 9. Utylizacja Za zgodn z przepisami utylizacj jest odpowiedzialny uytkownik kocowy. Obowizuj przepisy danego kraju. EAKL2E011AA Stan: Strona 18/18

19 Plan konserwacji WP Strona 1 z 2 Tytuł: Klimatyzator KL20E i klimatyzatory kabinowe Data: Zakres obowizywania: Personel obsługujcy Dotyczy: WP R00_plan konserwacji KL20E_pl Poz. Konserwacji i utrzymanie w dobrym stanie Wartoci nastawcze Spostrzeenia Okresy konserwacji WK Obieg czynnika chłodniczego i komponenty A B C D E 1. Sprawdzi stan czynnika chłodniczego we wzierniku zbiornika-osuszacza X X 2. Sprawdzenie szczelnoci za pomoc detektora szczelnoci przy cinieniu do 25.0 bar 3. Czyszczenie baterii skraplacza spronym powietrzem, nie wytwornica pary! przy odstpstwach od poz.1 wzgldnie po ingerencji w układzie chłodniczym po wykonaniu kontroli wzrokowej X X X 4. Czyszczenie baterii parownika spronym powietrzem jeeli konieczne wyprostowa lamele X 5. Sprawdzi odprowadzenie skroplin X 6. Sprawdzi zbiornik czynnika chłodniczego na korozj kontrola wzrokowa przy korozji wymieni X 7. Wymieni zbiornik-osuszacz po kadej ingerencji w układzie cłodn. X 8. Sprawdzenie funkcji presostatu wysokiego cinienia wart. cien.. patrz. inst.. Pkt. dane techniczne X 9. Sprawdzenie funkcji presostatu niskiego cinienia wart. cien.. patrz. inst.. Pkt. dane techniczne X 10. Sprawdzi poprawno funkcjonowania i działania wszystkich czujników temperatury X 11. Sprawdzi pewno połcz. rubowych na sprarce i uchwycie sprarki X Erstellt: Geprüft Freigegeben Revisionsstand: Th. Fenner (TKD) P. Petersen-Ross (PM3) B. Kern (TKD) 00 Ersetzt Version: -- vom (Datum): Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift --

20 Plan konserwacji WP Strona 2 von 2 Tytuł: Klimatyzator KL20E i klimatyzatory kabinowe Data: Zakres obowizywania: Personel obsługujcy Dotyczy: WP R00_plan konserwacji KL20E_pl Poz. Konserwacji i utrzymanie w dobrym stanie Wartoci nastawcze Spostrzeenia Okresy konserwacji 12. Sprawdzi stan i napicie paska klinowego na sprarce X X 13. Sprawdzi zanieczyszczenie filtra powierza (jeeli wystpuje) w razie potrzeby wymieni silne zabrudz. czciej X X 14. Sprawdzi stan oleju w sprarce przez pomiar patrz dokument Nr: BTD-00681A X 15. Sprawdzi we chłodnicze na przetarcie X 16. Sprawdzi funkcjonowanie całego urzdzenia X X WE Urzdzenia elektryczne A B C D E 1. Sprawdzi bezpieczniki X X 2. Sprawdzi działanie wentylatora skraplacza X X 3. Sprawdzi działanie dmuchawy parownika X X 4. Sprawdzi działanie sprzgła magnetycznego na sprarce X X 5. Sprawdzi sterownik z diagnoz błdów ( jeeli wymagane ) X X 6. Sprawdzi pewno zamocowania połcze elektrycznych na przetarcie X 7. Sprawdzi pewno zamocowania wtyczek elektrycznych X 8. Sprawdzi prawidłowo podł. na płycie elktrycznej ( jeeli wymagane ) X Okresy konserwacji A Przy przekazaniu B Prace konserwacyjne - miesiczne C Prace konserwacyjne półroczne D Prace konserwacyjne roczne E Prace konserwacyjne co 3 lata WP R00_plan konserwacji KL20E_pl vom

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110

Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Instrukcja obsługi Osuszacz kondensacyjny AD 110 Oststraße 128 22844 Norderstedt - Germany Tel.: 0049 40 / 52 68 79 0 Fax 0049 40 / 52 68 79 20 e-mail: info@aerial.de SPIS TRECI 1 UWAGI OGÓLNE... 2 2 KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

IND przemysłowe bramy sekcyjne

IND przemysłowe bramy sekcyjne IND przemysłowe bramy sekcyjne PL INSTRUKCJA UYTKOWANIA UWAGA! OSTRZEENIA! Aby bezpiecznie uytkowa i prowadzi prace konserwacyjne na bramie sekcyjnej, naley przestrzega szeregu zasad. Wszystkie ponisze

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki

Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki Konsultacje: roda 12-13 1 Wykład Projektowanie i konstrukcja urzdze 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ

SPIS TRE CI PRZECZYTA INSTRUKCJ SPIS TRE CI A. Ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa... 4 B. Informacje o wyrobie... 7 C. Instrukcje u ytkowania... 8 D. Konserwacja i obsługa... 15 DANE URZ DZENIA Tutaj nale y zapisa numer modelu i numer

Bardziej szczegółowo

i n s t r u k c j a o b s ł u g i

i n s t r u k c j a o b s ł u g i i n s t r u k c j a o b s ł u g i Sirocco - instrukcja obsługi 2004 1 Sekwencyjny System Wtrysku Sirocco przeznaczony jest do samochodów z wielopunktowym sekwencyjnym wtryskiem benzyny wyposaonych w katalizator

Bardziej szczegółowo

GT 120/1200 - GTU 120/1200

GT 120/1200 - GTU 120/1200 GT 120/1200 - GTU 120/1200 Olejowo-gazowy kocio grzewczy Polski 02/11/05 Instrukcja techniczna DE Spis treci Informacje ogólne............................................................................4

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic);

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu SPID G 20000 Stan 12/2004 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. OPIS TECHNICZNY... 4 2.1 DANE TECHNICZNE... 4 3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products

Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products Instrukcja obsługi Szorowarki Dragonfly firmy Premiere Products SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE 2 2. UWAGI OGÓLNE 3 3. PRZED UYCIEM 4 4. MONTA MASZYNY 5 4.1. Monta rkojeci 5 4.2. Monta rkojeci do maszyny 5

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5

OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OPIS TECHNICZNY I INSTRUKCJA EKSPLOATACJI KLIMATYZATORA TYP BRYZA 5 OTIE-BR1.00.00.00 (Wykonanie 1) UZGODNIONO OPRACOWAŁ Warszawa 2003 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY (OT) 1 2 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EWT105515W http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900925 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EWT105515W. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG ML-2240 http://pl.yourpdfguides.com/dref/790624 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK http://pl.yourpdfguides.com/dref/934026

Twoja instrukcja użytkownika MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK http://pl.yourpdfguides.com/dref/934026 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla MCCULLOCH TITANIUM ES 2200 ASSY UK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji

Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji Typ Kasetowy RJ040F2HX** RJ050F2HX** RJ052F3HX** RJ060F3HX** RJ070F4HX** RJ080F4HX** AJ***FCJ*** Klimatyzator Instrukcja Instalacji Spis treści Środki ostrożności Ustalanie miejsca instalacji klimatyzatora

Bardziej szczegółowo

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU

SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU SI 6TU SI 8TU SI 11TU SI 14TU SI 18 TU Instrukcja montażu i użytkowania Polski Pompa ciepła typu solanka/ woda do instalacji wewnętrznej Nr zamówienia: 452235.66.05 FD 9205 Spis treści 1 Należy niezwłocznie

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo