PL-3. Rys. 5 Pilot. Rys. 1 Jednostka wewnętrzna. (1) Wlot powietrza (2) Lampa UV (4 pozycje)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL-3. Rys. 5 Pilot. Rys. 1 Jednostka wewnętrzna. (1) Wlot powietrza (2) Lampa UV (4 pozycje)"

Transkrypt

1

2

3

4 NAZWY CZĘŚCI PL-2

5 Rys. 1 Jednostka wewnętrzna (1) Wlot powietrza (2) Lampa UV (4 pozycje) (3) Wskaźniki (Rys. 2) (4) Wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona) (5) Wskaźnik trybu programatora [TIMER] (dioda zielona) (6) Wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona) (7) Wskaźnik trybu cichej pracy [SUPER QUIET] (dioda zielona) (8) Wskaźnik pracy z dużą mocą [HI-POWER] (dioda pomarańczowa) (9) Odbiornik sygnału pilota (10) Panel czołowy (Rys. 3) (11) Przycisk obsługi / sterowania ręcznego [MAINTENANCE / MANUAL AUTO] Przytrzymanie wciśniętego przycisku przez ponad 10 sekund uruchomi operację wymuszonego chłodzenia. Operacja wymuszonego chłodzenia wykorzystywana jest w trakcie montażu. Tylko do użytku przez personel autoryzowanego serwisu. Uruchomioną operację wymuszonego chłodzenia można zatrzymać wciskając przycisk START/STOP. (12) Filtr powietrza (13) Pojemnik na kurz (14) Żaluzje regulujące przepływ powietrza (15) Żaluzje regulujące przepływ powietrza w poziomie (prawo/lewo) (za żaluzjami (14)) (16) Dyfuzor (17) Przewód zasilający (18) Wtyczka przewodu zasilającego Rys. 4 Jednostka zewnętrzna (19) Wlot powietrza (20) Wylot powietrza (21) Przewody chłodnicze (22) Odpływ skroplin (na spodzie) Rys. 5 Pilot (23) Przekaźnik transmisji sygnałów (24) Wyświetlacz pilota (Rys. 6) (25) Wyświetlacz operacji osuszania wymiennika (26) Wyświetlacz trybu pracy (27) Wyświetlacz prędkości wentylatora (28) Wskaźnik pracy ekonomicznej (29) Wskaźnik transmisji (30) Wyświetlacz nastawy temperatury (31) Wskaźnik operacji wachlowania (32) Wskaźnik poziomu naładowania baterii (33) Wyświetlacz programatora czasu włączenia [ON TIMER] (34) Wyświetlacz programatora czasu wyłączenia [OFF TIMER] (35) Przycisk [START/STOP] (36) Przycisk ustawiania temperatury [Set Temp ] (37) Przycisk pracy w trybie chłodzenia [COOL] (38) Przycisk pracy w trybie osuszania [DRY] (39) Przycisk pracy w trybie grzania [HEAT] (40) Przycisk programatora nocnego [SLEEP] (41) Przycisk pracy automatycznej [AUTO] (42) Przycisk pracy w trybie wentylacji [FAN] (43) Przycisk operacji osuszania wymiennika [COIL DRY] (44) Przycisk obsługi filtra [FILTER] (45) Przycisk pracy z dużą mocą [HI-POWER] (46) Przycisk trybu cichej pracy [SUPER QUIET] (47) Przycisk sterowania pracą wentylatora [FAN CONTROL] (48) Przycisk pracy ekonomicznej [ECONOMY] (49) Przycisk wachlowania [SWING] (50) Przycisk sterowania poziomym wachlowaniem (51) Przycisk sterowania pionowym wachlowaniem (52) Przycisk programatora czasu włączenia [ON TIMER] (53) Przycisk programatora czasu wyłączenia [OFF TIMER] (54) Wprowadzanie nastaw czasu [SET TIME] ( + / ) (55) Przycisk nastaw programatora [SET (TIMER)] (56) Przycisk anulowania nastaw programatora [CANCEL (TIMER)] (57) Przycisk [TEST RUN] (58) Przycisk [RESET] (59) Przycisk nastaw zegara [CLOCK ADJUST] PL-3

6 CECHY I FUNKCJE INVERTER Podczas uruchamiania urządzenia wykorzystywana jest duża moc w celu szybkiego uzyskania żądanej temperatury w pomieszczeniu. Następnie, jednostka automatycznie przestawia się na tryb pracy ekonomicznej pobierając mniej energii. OSUSZANIE WYMIENNIKA Wnętrze jednostki wewnętrznej można osuszyć po naciśnięciu przycisku COIL DRY na pilocie. Operacja ta hamuje rozwój pleśni i bakterii. AUTOMATYCZNA ZMIANA TRYBU PRACY Tryb pracy (chłodzenie, osuszanie, grzanie) jest przełączany automatycznie w celu utrzymania zadanej temperatury przez cały czas na stałym poziomie. PILOT BEZPRZEWODOWY Bezprzewodowy pilot pozwala na wygodną kontrolę pracy urządzenia klimatyzacyjnego. NAWIEW W POZIOMIE: CHŁODZENIE NAWIEW W PIONIE: GRZANIE WACHLOWANIE (SWING) Żaluzje poruszają się (wachlują) automatycznie. Dodatkowo istnieje możliwość wyboru kierunku nawiewu (w górę, w dół, w lewo lub w prawo) przy użyciu pilota. FILTR ODPORNY NA PLEŚŃ Filtr powietrza jest odporny na pleśń, co powoduje łatwiejszą konserwację. CICHA PRACA Po wciśnięciu przycisku SUPER QUIET jednostka rozpocznie cichą pracę. Zredukowana siła nadmuchu skutkuje w uzyskaniu cichszej pracy urządzenia. FUNKCJA AUTOMATYCZNEJ OBSŁUGI FILTRA Filtr jest czyszczony automatycznie po upływie określonego czasu pracy klimatyzatora. CZYSZCZENIE PROMIENIAMI UV Rozwój pleśni i różnego typu zarazków wewnątrz urządzenia jest tłumiony za pomocą promieni ultrafioletowych (UV). W trybie chłodzenia stosuj nawiew w poziomie, dzięki któremu schłodzone powietrze nie jest nadmuchiwane bezpośrednio na osoby przebywające w pomieszczeniu. W trybie grzania stosuj nawiew w pionie w celu skierowania ciepłego powietrza ku podłodze i zapewnienia komfortowych warunków. PL-4

7 PRZYGOTOWANIE Jak otwierać i zamykać pokrywę pilota Delikatnie odchyl (nie używaj siły). Chwyć pokrywę z dwóch stron i domknij ją aż usłyszysz kliknięcie. Ostrzeżenie o konieczności wymiany baterii pilota Pilot jest wykorzystywany okresowo. Wskaźnik poziomu naładowania baterii (Rys. 6 (32)) jest widoczny w trakcie pracy. Przy uruchamianiu: błyska 5 razy Po zakończeniu: pozostaje na wyświetlaczu przez 10 minut Jeżeli wskaźnik poziomu naładowania baterii wyświetla się, możliwie szybko zmień baterie, nawet gdy pilot jest wciąż funkcjonalny. Przycisk TEST RUN Przycisk ten jest używany podczas testowania klimatyzatora po instalacji. Nie należy go używać w warunkach normalnej pracy, gdyż może spowodować nieprawidłowe działanie programatora. Jeżeli przycisk ten zostanie wciśnięty w trakcie normalnej pracy, urządzenie przełączy się tryb testowania, a wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona Rys. 2 (6)) oraz wskaźnik trybu programatora [TIMER] (dioda zielona Rys. 2 (5)) na panelu jednostki wewnętrznej zaczną równocześnie pulsować. Aby zakończyć testowanie należy nacisnąć przycisk START/STOP (Rys. 5 (35)), zatrzymując tym samym pracę klimatyzatora. Tryb wymuszonego chłodzenia Jeżeli przycisk TEST RUN zostanie wciśnięty podczas pracy w trybie chłodzenia, jednostka przejdzie w tryb wymuszonego chłodzenia i nastąpi schłodzenie pomieszczenia niezależnie od ustawień termostatu. Stosuj tryb wymuszonego chłodzenia w celu zebrania czynnika chłodniczego w jednostce zewnętrznej przed ewentualnym przenoszeniem klimatyzatora (nie należy stosować tego przycisku w warunkach normalnej pracy). PL-5

8 PRZYGOTOWANIE Włącz zasilanie Podłącz przewód zasilający (Rys. 1 (18)) do gniazdka elektrycznego; w przypadku bezpośredniego połączenia do skrzynki elektrycznej włącz bezpiecznik. Włóż baterie do pilota (LR03 x 2) Naciśnij i przesuń pokrywkę zabezpieczającą baterie na spodzie pilota. Naciśnij pokrywkę w miejscu znaku i przesuń ją zgodnie ze strzałką. Włóż baterie. Upewnij się, czy bieguny baterii są rozmieszczone prawidłowo (+ / -). Zamknij pokrywkę. Przycisk RESET (Rys. 5 (58)) Jeżeli pilot nie funkcjonuje normalnie po wymianie baterii, należy wcisnąć przycisk RESET (Rys. 5 (58)). Wciśnij przycisk RESET (Rys. 5 (58)) przy użyciu długopisu lub innego przedmiotu z odpowiednio ostrą końcówką. Ustawianie bieżącego czasu 3 Wciśnij przycisk nastawy zegara [Clock Adjust] (Rys. 8 (59)). Użyj końcówki długopisu lub innego małego, ostrego przedmiotu w celu przyciśnięcia przycisku. Użyj przycisków wprowadzania nastaw czasu (+ / ) [Set time] (Rys. 5 (54)) w celu dostosowania czasu do rzeczywistego. przycisk (+) : naciśnij w celu ustawienia czasu w przód przycisk ( ) : naciśnij w celu ustawienia czasu w tył (Wciśnij raz, aby zmienić ustawienie o 1 min, wciśnij i przytrzymaj czas zacznie przesuwać się ze skokiem 10 min.) Naciśnij przycisk [Set] (Rys. 5 (55)) w celu zatwierdzenia wprowadzonego czasu. Ta operacja zakończy ustawianie czasu i rozpocznie pracę zegara. Użycie pilota Mocowanie pilota UWAGA! Uważaj, aby dzieci nie połknęły baterii. Kiedy przez dłuższy czas nie używasz pilota, wyjmij baterie w celu uniknięcia wycieku płynu i zniszczenia urządzenia. Jeśli nastąpi wyciek cieczy z baterii i zetknie się ze skórą, oczami lub twarzą, natychmiast przemyj wodą oraz skontaktuj się z lekarzem. Należy pozbyć się zużytych baterii we właściwy sposób, składając je w odpowiednich pojemnikach lub placówkach przyjmujących zużyte baterie. Nigdy nie próbuj ponownie ładować baterii. Zawsze po wymianie baterii należy wcisnąć przycisk RESET aby zapobiec nieprawidłowemu funkcjonowaniu pilota. Nigdy nie umieszczaj nowych i zużytych baterii lub baterii różnych typów. Żywotność baterii wynosi około jednego roku w warunkach normalnego użytkowania. Jeśli wystąpi któraś z poniższych sytuacji, należy wymienić baterie: wyświetla się wskaźnik baterii; brak transmisji, nawet przy próbie wysyłania sygnału blisko jednostki; pilot funkcjonuje nieprawidłowo. Pilot musi być skierowany na odbiornik sygnałów (Rys. 1 (9)), aby transmisja odbyła się w sposób prawidłowy. Zakres pracy: ok. 7 metrów. Kiedy sygnał jest prawidłowo odbierany przez urządzenie klimatyzacyjne powinien być słyszalny dźwięk. Jeśli żaden dźwięk nie jest słyszalny, naciśnij ponownie przycisk pilota. PL-6 1. Zamontuj uchwyt 2. Zamontuj pilota 3. Wyjmij pilota do sterowania z ręki

9 PRACA Wybór trybu pracy klimatyzatora Wciśnij odpowiedni przycisk trybu pracy. Tryb chłodzenia: wciśnij przycisk [COOL] (Rys. 5 (37)) Tryb grzania: wciśnij przycisk [HEAT] (Rys. 5 (39)) Tryb osuszania: wciśnij przycisk [DRY] (Rys. 5 (38)) Tryb automatyczny: wciśnij przycisk [AUTO] (Rys. 5 (41)) Tryb wentylacji: wciśnij przycisk [FAN] (Rys. 5 (42)) Wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona Rys. 2 (6)) zaświeci się. Klimatyzator rozpocznie pracę. Wciśnięcie przycisku [START/STOP] (Rys. 5 (35)) uruchomi jednostkę w ostatnio używanym trybie. Nastawy termostatu Przykład: Wybór trybu chłodzenia Naciśnij przycisk ustawienia temperatury [SET TEMP] (Rys. 5 (36)). : naciśnij w celu podwyższenia ustawień temperatury. : naciśnij w celu obniżenia ustawień temperatury. Zakres ustawień termostatu: Chłodzenie/Osuszanie C Grzanie C AUTO C Termostat nie może być używany do ustawienia temperatury pomieszczenia podczas trybu wentylacji (FAN) (temperatura nie będzie wyświetlana na pilocie). Ustawianie prędkości wentylatora Naciśnij przycisk sterowania pracą wentylatora [FAN CONTROL] (Rys. 5 (47)). Każde naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę prędkości wentylatora w następującym porządku: Przykład: Ustawienie temperatury 28 C Po około 3 sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawią się wszystkie parametry. Wybór prędkości w funkcji AUTO powoduje: Chłodzenie: Kiedy temperatura w pomieszczeniu zbliża się do wartości zadanej (ustawionej na pilocie) - prędkość wentylatora maleje. Grzanie: Wentylator pracuje aby optymalnie rozprowadzić podgrzane powietrze. Kiedy temperatura powietrza nawiewanego jest niska wentylator jednostki wewnętrznej pracować będzie na wolnym biegu. Wentylacja: Obroty wentylatora są wolne. Wybór programu nocnego Naciśnij przycisk trybu cichej pracy [SUPER QUIET] (Rys. 5 (46)). Wskaźnik trybu cichej pracy [SUPER QUIET] (dioda zielona Rys. 2 (7)) zaświeci się. (Na wyświetlaczu nie pojawi się żadna informacja). Rozpocznie się cichy tryb pracy. Siła nadmuchu zostanie zredukowana dla osiągnięcia cichszej pracy. Trybie cichej pracy, wywołanie którejś z poniższych zmian spowoduje zakończenie cichego trybu pracy: zmiana prędkości wentylatora, przełączenie na tryb pracy wysokowydajnej. Po zatrzymaniu pracy urządzenia, tryb cichej pracy zostanie anulowany. Po ponownym uruchomieniu, rozpocznie pracę z prędkością wentylatora przedstawioną na wyświetlaczu. W trybie cichej pracy, efektywność grzania, chłodzenia i osuszania nieznacznie się zmniejszy. PL-7

10 PRACA Zatrzymanie pracy Wciśnij przycisk [START/STOP] (Rys. 5 (35)). Wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona Rys. 2 (6)) zgaśnie. Automatyczna zmiana trybu pracy AUTO : Przy rozpoczęciu pracy automatycznej, wentylator pracuje przez ok. 1 minutę z bardzo małą prędkością. W tym czasie urządzenie monitoruje warunki panujące w pomieszczeniu i wybiera optymalny sposób działania. Jeżeli różnica między ustawieniami termostatu a aktualną temperaturą w pomieszczeniu wynosi ponad +2 C urządzenie przełączy się w tryb chłodzenia lub osuszania. Jeżeli różnica między ustawieniami termostatu a aktualną temperaturą w pomieszczeniu mieści się w granicach ±2 C urządzenie przełączy się w tryb monitorowania. Jeżeli różnica między ustawieniami termostatu a aktualną temperaturą w pomieszczeniu wynosi mniej niż 2 C urządzenie przełączy się w tryb grzania. Jeżeli temperatura pomieszczenia jest bliska ustawionej na termostacie klimatyzator rozpocznie pracę w trybie monitorowania. W trybie monitorowania obroty wentylator są niskie. Jeżeli temperatura pomieszczenia spadnie lub wzrośnie powyżej nastawionej temperatury, klimatyzator automatycznie przełączy się odpowiednio w tryb grzania lub chłodzenia. (Tryb monitorowania działa w zakresie ±2 C w stosunku do temperatury ustawionej na termostacie.) Jeśli wybrany automatycznie tryb pracy nie jest satysfakcjonujący, wybierz jeden z trybów pracy: grzanie (HEAT), chłodzenie (COOL), osuszanie (DRY), wentylacja (FAN). Tryb pracy Grzanie : Użyj do ogrzania pomieszczenia. Po wybraniu funkcji grzania, klimatyzator rozpocznie pracę na bardzo niskich obrotach przez ok. 3-5 min., po tym czasie wentylator przełączy się na wybraną prędkość. Czas ten jest niezbędny, aby doprowadzić jednostkę wewnętrzną do gotowości przed rozpoczęciem właściwej pracy. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu jest bardzo niska, na jednostce zewnętrznej może się tworzyć szron i jej działanie może być ograniczone. Aby usunąć szron, jednostka od czasu do czasu automatycznie załączy się w funkcji odszraniania. Podczas funkcji automatycznego odszraniania wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona) będzie pulsować, a funkcja grzania zostanie przerwana. Chłodzenie : Użyj w celu schłodzenia pomieszczenia. W trybie grzania: Ustaw termostat na temperaturę wyższą niż obecnie panująca w pomieszczeniu. Tryb grzania nie zadziała jeśli termostatu jest ustawiony na temperaturę niższą nić obecnie panująca w pokoju. W trybie chłodzenia/osuszania: Ustaw termostat na temperaturę niższą niż obecnie panująca w pomieszczeniu. Tryby chłodzenia i osuszania nie załączą się jeśli termostat jest ustawiony na temperaturę wyższą niż aktualnie panująca w pomieszczeniu (w trybie chłodzenia będzie działać sam wentylator). W trybie wentylacji: W tym trybie nie można używać urządzenia do grzania lub chłodzenia. Osuszanie : Użyj do delikatnego schłodzenia pomieszczenia podczas usuwania z niego wilgoci. Nie można ogrzewać pomieszczenia podczas funkcji osuszania. Podczas trybu osuszania, jednostka będzie pracować na niskich obrotach; wentylator jednostki wewnętrznej może od czasu do czasu zatrzymać się w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Wentylator może pracować na bardzo niskich obrotach również podczas badania poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Wentylacja : Użyj do wymuszenia obiegu powietrza w pomieszczeniu. PL-8

11 STEROWANIE KIERUNKIEM NAWIEWU POWIETRZA Pionowy (góra dół) i poziomy (prawo lewo) kierunek powietrza ustawia się za pomocą przycisków AIR DIRECTION na pilocie. Używaj przycisków sterowania kierunkiem nawiewu po uruchomieniu jednostki, kiedy żaluzje są nieruchome. Ustawianie pionowego kierunku nawiewu powietrza Odchyl pokrywę pilota. Naciśnij przycisk sterowania pionowym wachlowaniem [AIR DIRECTION] (Rys. 5 (51)). Każdorazowe przyciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę kierunku przepływu zgodnie z poniższym zakresem. Możliwość wyboru dowolnego kierunku nawiewu powietrza. * Informacje na wyświetlaczu pilota nie zmieniają się. * Żaluzje sterujące nawiewem w pionie poruszają się w kierunkach wskazanych strzałkami zaczynając od pozycji, w której są zamknięte. W celu uzyskania maksymalnej efektywności chłodzenia i grzania stosuj wymienione zakresy wachlowania. Zakres pracy wentylatora: Ustawianie poziomego kierunku nawiewu powietrza Odchyl pokrywę pilota. Naciśnij przycisk sterowania poziomym wachlowaniem [AIR DIRECTION] (Rys. 5 (50)). Każdorazowe przyciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę kierunku przepływu zgodnie z poniższym zakresem. Możliwość wyboru dowolnego kierunku nawiewu powietrza. Po włączeniu jednostki wachlowanie ustawione jest na nawiew do przodu. * Informacje na wyświetlaczu pilota nie zmieniają się. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Nigdy nie wkładaj palców lub innych przedmiotów w wylot powietrza możliwość odniesienia obrażeń. Ustawianie kierunku nawiewu: Po włączeniu urządzenia lub po zmianie trybu pracy, ustawienie żaluzji jest automatycznie dostosowywane do aktualnego trybu (grzanie, chłodzenie itp.). Chłodzenie/osuszanie/wentylacja: 1 (nawiew w poziomie) Grzanie: 7 (nawiew w dół) W trakcie pracy z dużą mocą [HI- POWER] (zobacz strona 13), ustawiane są automatycznie żaluzje sterujące nawiewem w pionie, dla zoptymalizowania efektywności grzania i chłodzenia. Po naciśnięciu przycisków kierunku przepływu [AIR DIRECTION] na pilocie zdalnego sterowania, należy odczekać przez krótki czas zanim żaluzje przepływu strumieni powietrza góra/dół lub lewo/prawo osiągną wymagane położenia. W tym czasie kierunek przepływu nie może zostać wyregulowany, nawet, jeśli przyciski AIR DIRECTION będą wielokrotnie przyciskane W cyklu monitorowania w trybie auto (patrz strona 8), ustawiony jest poziomy kierunek przepływu i nie może być on regulowany. Jeśli w trakcie pracy z wachlowaniem góra/dół (patrz strona 10) naciśnięty zostanie przycisk kierunku przepływu [AIR DIRECTION] góra/dół, działanie wachlowania góra/dół zostanie przerwane. Dodatkowo, jeśli w trakcie pracy z wachlowaniem lewo/prawo naciśnięty zostanie przycisk kierunku przepływu [AIR DIRECTION] lewo/prawo, działanie wachlowania lewo/prawo zostanie przerwane PL-9

12 WACHLOWANIE Przed wykonaniem poniższych czynności, włącz klimatyzator. Wybór funkcji wachlowania Odchyl pokrywę pilota aby uruchomić wachlowanie. Naciśnij przycisk wachlowania [SWING] (Rys. 5 (49)). Wskaźnik operacji wachlowania (Rys. 6 (31)) zaświeci się. Każdorazowe wciśnięcie przycisku [SWING] spowoduje zmianę trybu wachlowania w kolejności: Wachlowanie góra/dół Zatrzymanie wachlowania Wachlowanie lewo/prawo Wachlowanie góra/dół/lewo/prawo Zatrzymanie wachlowania Naciśnij przycisk wachlowania [SWING] (Rys. 5 (49)) i wybierz STOP. Kierunek przepływu powietrza powróci do ustawienia przed rozpoczęciem działania funkcji wachlowania. Działanie funkcji wachlowania Wachlowanie góra/dół: wachlowanie działa w zakresie zgodnie z bieżącym ustawieniem kierunku przepływu. Kierunek przepływu 1 4 (chodzenie (COOL), osuszanie (DRY)). Przy górnej żaluzji kierunku przepływu w położeniu poziomym, żaluzja dolna kierunku przepływu przemieszcza się (wachluje) tak, aby skierować strumień na szeroki obszar. Kierunek przepływu 5 8 (grzanie). Kiedy żaluzje sterowania kierunkiem przepływu ustawione są na przepływ w dół lub prosto w dół, strumień jest kierowany głownie na podłogę. Wachlowanie lewo/prawo: żaluzje kierujące strumieniem powietrza przestawiają się (wachlują) w kierunku lewo/prawo. Wachlowanie góra/dół/lewo/prawo: żaluzje kierujące strumieniem powietrza przestawiają się (wachlują) zarówno w kierunku góra/dół jak i lewo/prawo. Funkcja wachlowania (SWING) może zostać tymczasowo przerwana, kiedy nie pracuje wentylator klimatyzatora lub przy pracy z bardzo mała prędkością. Kiedy w czasie operacji wachlowania góra/dół naciśniety zostanie przycisk kierunek przepływu góra/dół (AIR DIRECTION), funkcja wachlowania góra/dół zostanie przerwana, a kiedy w czasie operacji wachlowania lewo/prawo naciśniety zostanie przycisk kierunek przepływu lewo/prawo (AIR DIRECTION) funkcja wachlowania lewo/prawo zostanie przerwana. PL-10

13 PROGRAMATOR Przed korzystaniem z programatora należy sprawdzić, czy na pilocie ustawiony jest właściwy czas bieżący (patrz str. 6). Czas wyłączenia (OFF TIMER) lub włączenia (ON TIMER) klimatyzatora Odchyl pokrywę pilota aby uruchomić wachlowanie Wciśnij wybrany przycisk trybu pracy lub przycisk [START/STOP] (Rys. (5) (35)). (jeżeli jednostka pracuje przejdź do pkt. 2) Wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona Rys. 2 (6)) zaświeci się. Wybierz wymagany czas i następnie naciśnij przycisk OFF TIMER (Rys. 5 (53)) dla czasu wyłączenia lub ON TIMER (Rys. 5 (52)) dla czasu włączenia klimatyzatora. Wyświetlacz programatora czasu włączenia (ON) lub czasu wyłączenia (OFF) zacznie pulsować.) Za pomocą przycisków ustawiania czasu [SET TIME ] (Rys. 5 (54)) ustaw wymagany czas wyłączenia (OFF) lub włączenia (ON). Przycisk (+): aby przesunąć czas do przodu. Czas przeskakuje do przodu ze skokiem 5-cio minutowym. Przycisk (-): aby przesunąć czas do tylu. Czas przeskakuje do tyłu ze skokiem 5-cio minutowym. Skieruj pilota w kierunku jednostki wewnętrznej i wciśnij przycisk [SET] (Rys. 5 (55)). Wyświetlacz programatora czasu wyłączenia (OFF) lub czasu włączenia (ON) przestanie pulsować. Wskaźnik trybu programatora [TIMER] (dioda zielona Rys. 2 (5)) na jednostce wewnętrznej zaświeci się. Jeżeli wybrana została funkcja załączenia klimatyzatora [ON TIMER] urządzenie rozpocznie pracę. Programowanie cyklu pracy Wciśnij przycisk [START/STOP] (Rys. (5) (35)). (jeżeli jednostka pracuje przejdź do pkt. 2) Wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona Rys. 2 (6)) zaświeci się. Wybierz wymagany czas wyłączenia [OFF] i czas włączenia [ON] klimatyzatora. Aby ustawić wymagany tryb oraz czas skorzystaj ze wskazówek z części Czas wyłączenia [OFF TIMER] lub włączenia [ON TIMER] klimatyzatora. Wskaźnik trybu programatora [TIMER] (dioda zielona Rys. 2 (5)) na jednostce wewnętrznej zaświeci się. Działanie programatora cyklu pracy Programator czasów umożliwia zintegrowanie czasu włączenia [ON] i czasu wyłączenia [OFF] w jeden cykl. Sekwencja może obejmować jedno przejście od czasu wyłączania do czasu włączania OFF ON) lub od czasu włączania do czasu wyłączania (ON OFF) w okresie 24 godzin. Jako pierwsza przyjęta zostanie funkcja programatora, której czas ustawiony jest najbliżej czasu bieżącego. Kolejność działania wskazywana jest przez strzałkę na wyświetlaczu pilota (OFF ON lub OFF ON). Przykładem użycia programatora cyklu pracy może być sytuacja, gdy klimatyzator jest automatycznie zatrzymywany (czas wyłączania) po pójściu spać i następnie uruchamiany (czas włączania) automatycznie rano, przed wstaniem. PL-11 Kasowanie programatora Naciśnij przycisk CANCEL. Zmiana ustawień programatora Postępuj według punktu 2-4. Zatrzymanie pracy urządzenia podczas działania programatora Naciśnij przycisk START/STOP. Kasowanie programatora Nacisnąć przycisk CANCEL. Wskaźnik trybu programatora TIMER (dioda zielona) zgaśnie. Kasowanie czasu włączenia lub wyłączenia 1. Nacisnąć przycisk TIMER i wybrać funkcję, która ma być skasowana (WYŁĄCZANIE (OFF TIMER lub WŁĄCZANIE (ON TIMER)). 2. Nacisnąć przycisk CANCEL. Zmiana ustawień programatora 1. Nacisnąć przycisk TIMER i wybrać funkcję, która ma być zmieniona (WYŁĄCZANIE (OFF TIMER lub WŁĄCZANIE (ON TIMER)). 2. Ustawić czas korzystając z przycisków + i - nastaw programatora. 3. Nacisnąć przycisk SET. Przerwanie pracy klimatyzatora podczas pracy programatora Nacisnąć przycisk START/STOP.

14 PROGRAM NOCNY Odmiennie do innych funkcji programatora, program nocny (SLEEP TIMER) wykorzystywany jest do ustalenia okresu czasu, po którym klimatyzator zostanie wyłączony. Użycie programu nocnego Naciśnij przycisk [SLEEP] (Rys. 5 (40)) w trakcie pracy klimatyzatora lub gdy będzie wyłączony. Za każdym naciśnięciem przycisku, ustawienia czasu będą zmieniać się w następującym porządku: 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 9,0 godzin Reset Wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona Rys. 2 (6)) oraz wskaźnik trybu programatora [TIMER] (dioda zielona Rys. 2 (5)) zaświecą się. Kasowanie programatora Naciśnij przycisk CANCEL. Zatrzymanie pracy urządzenia podczas działania programatora Naciśnij przycisk START/STOP. Zmiana ustawień programu nocnego Naciśnij ponownie przycisk [SLEEP] (Rys. 5 (40)) pojawią się ostatnie ustawienia programatora. Ponowne naciśnięcie przycisku [SLEEP] umożliwia zmianę ustawień programu nocnego. Za każdym naciśnięciem przycisku, ustawienia czasu będą zmieniać się w następującym porządku: 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 9,0 godzin Reset Zatwierdzanie ustawień programu nocnego Czas pozostały do zadziałania programatora, który został aktualnie ustawiony będzie wyświetlany przez 5 sekund. PL-12

15 PRACA EKONOMICZNA Przed wykonaniem poniższych czynności, włącz klimatyzator. Otwórz pokrywę pilota. Wybór pracy ekonomicznej Naciśnij przycisk pracy ekonomicznej [ECONOMY] (Rys. 5 (48)). Na wyświetlaczu pilota pojawi się napis [ECO]. Rozpoczyna się praca ekonomiczna. Zatrzymanie pracy ekonomicznej Naciśnij ponownie przycisk pracy ekonomicznej [ECONOMY] (Rys. 5 (48)). Z wyświetlacza pilota zniknie napis [ECO]. Rozpoczyna się praca w trybie normalnym. Działanie pracy ekonomicznej Przy maksymalnej wydajności praca w trybie ekonomicznym oznacza pracę z około 70% normalnej wydajności klimatyzatora dla grzania i chłodzenia. Kiedy w trybie chłodzenia urządzenie pracuje w funkcji ekonomicznej, poprawione jest funkcjonowanie osuszania. Funkcja ta jest szczególnie wygodna w przypadku, kiedy z pomieszczenia ma zostać usunięta wilgoć bez znaczącego obniżenia temperatury. W czasie pracy ekonomicznej ustawienia termostatu zmieniają się automatycznie zgodnie z temperaturą na zewnętrz, w celu uniknięcia niepotrzebnego ogrzewania i chłodzenia. Jeśli pomieszczenie nie jest dobrze ogrzewane (lub chłodzone) w czasie pracy ekonomicznej, wybierz tryb pracy normalnej. Po zatrzymaniu pracy klimatyzatora, przy ponownym włączeniu jednostki wewnętrznej podejmowana jest praca w trybie normalnym. W okresie monitorowania w trybie auto, praca klimatyzatora nie zostanie zmieniona na tryb ekonomiczny, nawet jeśli wybrany zostanie tryb ekonomiczny poprzez naciśnięcie przycisku ECONOMY. PRACA Z DUŻA MOCĄ (HI-POWER) Przed wykonaniem poniższych czynności, włącz klimatyzator. Otwórz pokrywę pilota. Wybór pracy z dużą mocą Naciśnij przycisk pracy z dużą mocą [HI-POWER] (Rys. 5 (45)). Wskaźnik pracy z dużą mocą [HI-POWER] (dioda pomarańczowa Rys. 2 (8)) zaświeci się. Rozpoczyna się praca z dużą mocą. Zatrzymanie pracy z dużą mocą Naciśnij ponownie przycisk pracy z dużą mocą [HI-POWER] (Rys. 5 (45)). Wskaźnik pracy z dużą mocą [HI-POWER] (dioda pomarańczowa Rys. 2 (8)) zgaśnie. Rozpoczyna się praca w trybie normalnym. Praca w trybie HI-POWER zostanie automatycznie przerwana w następujących warunkach. Jeżeli tryb cichej pracy [SUPER QUIET] zostanie wybrany w czasie pracy z dużą mocą, praca z dużą mocą zostanie anulowana. W trybie grzania (HEAT) Temperatura w pomieszczeniu jest o 2 C wyższa od nastaw termostatu. W trybie chłodzenia (COOL) Temperatura w pomieszczeniu jest o 1 C niższa od nastaw termostatu lub od rozpoczęcia pracy w trybie HI-POWER upłynęło 30 minut. W trybie wentylacji (FAN) Od rozpoczęcia pracy w trybie HI-POWER upłynęło 15 minut. Działanie pracy z dużą mocą W trybie grzania (HEAT): jednostka wewnętrzna będzie pracować z maksymalną mocą, dopóki temperatura w pomieszczeniu nie będzie większa o 2 C od nastawionej na termostacie. W trybie chłodzenia (COOL): jednostka wewnętrzna będzie pracować z maksymalną mocą, dopóki temperatura w pomieszczeniu nie będzie mniejsza o 1 C od nastawionej na termostacie. W trybie wentylacji (FAN): zwiększony jest przepływ powietrza z jednostki wewnętrznej. W trybie osuszania (DRY): w trakcie pracy w trybie HI-POWER nie można ustawić przepływu. PL-13

16 SUSZENIE WYMIENNIKA [COIL DRY] Po upływie czasu niezbędnego do wysuszenia jednostki, uruchom czyszczenie promieniami UV w celu powstrzymania rozwoju pleśni i bakterii wewnątrz jednostki i na filtrze powietrza. Funkcja ta jest skuteczna po pracy w trybie chłodzenia lub po osuszaniu. Po naciśnięciu przycisku COIL DRY operacja suszenia wymiennika trwa około 20 minut, a następnie jest automatycznie wyłączana. Uruchamianie operacji suszenia wymiennika Naciśnij przycisk operacji osuszania wymiennika [COIL DRY] (Rys. 5 (43)) (w trakcie pracy klimatyzatora lub gdy nie pracuje). Na panelu jednostki wewnętrznej zaświeci się wyłącznie wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona Rys. 2 (6)). Na wyświetlaczu pilota pojawi się napis [COIL DRY]. Napis ten zniknie z wyświetlacza po około 20 minutach. Wciśnięcie przycisku [COIL DRY] (Rys. 5 (43)) w trakcie trwania operacji osuszania wymiennika, rozpocznie cykl osuszania od nowa. Zatrzymanie operacji suszenia wymiennika W trakcie trwania operacji osuszania wymiennika naciśnij przycisk START/STOP (Rys. 5 (35)). Wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona Rys. 2 (6)) zgaśnie. Na pilocie wyświetlane będą wskazania jak dla zatrzymanego urządzenia. UWAGA! Po rozpoczęciu operacji suszenia wymiennika, jednostka wewnętrzna pracuje w trybie grzania i w trybie wentylacji w celu osuszenia wnętrza jednostki. W wyniku tego może dojść do wzrostu temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Operacja suszenia wymiennika nie może być stosowana do oczyszczania powietrza w pomieszczeniu. Operacja suszenia wymiennika jest najbardziej skuteczna, kiedy powtarzana jest okresowo. Działanie operacji suszenia wymiennika W trakcie operacji suszenia wymiennika, zanim zostanie ona zakończona po upływie około 20 minut, wykonywane są poniższe procedury: 1 Osuszanie Po około 18 minutach od uruchomienia cyklu osuszania, wykonywane jest osuszanie wnętrza jednostki wewnętrznej. Wszystkie zabrudzenia i nieprzyjemne zapachy zostaną usunięte w trakcie tej czynności. 2 Czyszczenie promieniami UV (około 2 minut) Promienie ultrafioletowe są emitowane na filtr powietrza likwidując wszystkie zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy. Zgromadzone nieczystości są zbierane w pojemnik na kurz. 3 Zatrzymanie operacji suszenia wymiennika Następuje zakończenie operacji osuszania wymiennika. PL-14

17 AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE FILTRA Jest to wygodna funkcja, która powoduje automatyczne usunięcie kurzu z filtra powietrza po upływie określonego czasu pracy klimatyzatora. Funkcja czyszczenia filtra może także zostać uruchomiona za pomocą pilota zdalnego sterowania. Automatyczne czyszczenie filtra Obsługa funkcji automatycznego czyszczenia filtra Funkcja automatycznego czyszczenia filtra powietrza wykonywana jest po upływie określonego czasu pracy klimatyzatora i jego zatrzymaniu lub po naciśnięciu przycisku obsługi filtra [FILTER] (Rys. 5 (44)) na pilocie. W trakcie automatycznego czyszczenia filtra, wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona Rys. 2 (4)) zapali się. UWAGA! Nie dotykać filtrów powietrza w czasie ich automatycznego czyszczenia. Jednostka wewnętrzna może pracować źle w przypadku ręcznego wyciągania lub wpychania filtrów powietrza. Jeśli filtry powietrza są niepotrzebnie wyciągane, mogą zostać uszkodzone lub wypaść, powodując zranienie. 1. Wysuwanie filtrów powietrza Filtry powietrza są automatycznie wysuwane z jednostki wewnętrznej, pod panelem czołowym. W tym czasie zbierany jest w pojemnikach kurz z filtrów (pojemniki umieszczone za panelem czołowym). 2. Wsuwanie filtrów powietrza Po wysunięciu filtrów powietrza są one automatycznie wsuwane do pierwotnego położenia wewnątrz jednostki wewnętrznej. Po zakończeniu automatycznego czyszczenia filtra, wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona Rys. 2 (4)) zgaśnie. Wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] pulsuje Wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (Rys. 2 (4)) będzie pulsować w czasie automatycznego czyszczenia filtra w przypadku niezainstalowanych lub wysuniętych filtrów. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w czasie pracy klimatyzatora, odłącz przewód zasilający z gniazdka i postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi montażu filtrów w części Czyszczenie pojemnika na kurz. Zmiana odstępów czasu automatycznego czyszczenia filtra Odstępy czasu między kolejnymi cyklami automatycznego czyszczenia można zmieniać. Niektóre rodzaje zabrudzeń mogą być trudne do usunięcia za pomocą automatycznego czyszczenia filtra. W takim przypadku należy zmienić odstęp czasu na 50H dla częstszego i tym samym skuteczniejszego oczyszczania. W czasie oczyszczania należy pozostawić pilota ze wskazaniami na wyświetlaczu jak w przypadku zatrzymanego urządzenia (tak aby wyświetlany był wyłącznie zegar [CLOCK] z czasem). 1. Przytrzymaj przycisk nastaw czasu [SET TIME] (Rys. 5 (54)) przez co najmniej 3 sekundy. Bieżący czas będzie wyświetlany na przemian z wartością odstępu czasu. 2. Ustaw wartość odstępu czasowego używając przycisków [SET TIME] (+ / -) (Rys. 5 (54)). Przy użyciu tych przycisków można dokonać wyboru długości przerwy między kolejnymi cyklami czyszczenia, wybierając między 50H 100H. Ustawienie fabryczne to 100 godzin. Dla dokładniejszego oczyszczania zmień długość odstępu na 50 godzin. 3. Skieruj pilota na jednostkę wewnętrzną i naciśnij przycisk [SET] (Rys. 5 (55)). Wyświetlacz przestanie pulsować a informacja o ustawieniach zostanie przesłana do jednostki. Jeżeli przycisk [SET] (Rys. 5 (55)) nie zostanie wciśnięty informacja o długości przerwy nie zostanie zapisana. PL-15

18 AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE FILTRA Działanie funkcji automatycznego czyszczenia filtra Zależnie od tego jak zabrudzone są filtry, w czasie automatycznego czyszczenia filtrów powietrza może nie dojść do całkowitego usunięcia kurzu z filtrów. W takim przypadku należy powtórnie wykonać automatyczne czyszczenie filtrów. Jeśli po kilkukrotnym wykonaniu automatycznego czyszczenia kurz pozostanie na filtrach powietrza, oczyścić pojemniki na kurz (patrz strona 17). Zależnie od stanu kurzu na filtrach (czy kurz jest szczególnie zaolejony lub stwardniały), może nie dojść do usunięcia go z filtrów powietrza. W takim przypadku należy zdemontować filtry i umyć je wodą (patrz strona 20). W trakcie automatycznego czyszczenia filtrów może być słyszalne klikanie lub syczenie. Jeżeli w trackie czyszczenia filtrów, będą one wyciągane lub wsuwane ręcznie, operacja automatycznego czyszczenia zostanie przerwana, a wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona Rys. 2 (4)) zacznie pulsować. W takiej sytuacji należy wykonać czynności opisane w części Czyszczenie pojemnika na kurz, Montaż filtrów. Jeśli filtry zostaną zainstalowane za nisko, zostaną automatycznie wpasowane w głąb jednostki. Jeśli bezpośrednio pod jednostką wewnętrzną znajdują się meble lub inne przedmioty, filtry po wysunięciu z jednostki mogą w nie uderzyć i tym samym przestaną poprawnie funkcjonować. Uruchamianie automatycznego czyszczenia filtrów przy pomocy pilota Naciśnij przycisk obsługi filtra [FILTER] (Rys. 5 (44)). Wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona Rys. 2 (4)) zaświeci się. Rozpoczyna się cykl automatycznego czyszczenia filtra. Jeżeli przycisk ten zostanie naciśnięty w trakcie pracy klimatyzatora, urządzenie zatrzyma się, rozpocznie się automatyczne czyszczenie filtra, a po zakończeniu cyklu czyszczenia jednostki powróci do normalnej pracy Naciśnięcie przycisku [FILTER] w czasie trwania automatycznego czyszczenia nie spowoduje przerwania tej operacji. Notyfikacja konieczności czyszczenia pojemnika na kurz Jeżeli automatyczne czyszczenie filtra nie zostało aktywowane, ale na jednostce wewnętrznej świeci się wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona - Rys. 2 (4)), oznacza to konieczność oczyszczenia pojemnika na kurz. W takiej sytuacji należy wyczyścić pojemnik. W związku z możliwością ustawienia różnych odstępów w czasie między kolejnymi cyklami automatycznego czyszczenia filtrów, zachodzą również różnice w czasie pracy urządzenia jaki musi upłynąć zanim zaświeci się wskaźnik obsługi (dioda czerwona Rys. 2 (4)). Odstępy w czasie między kolejnymi cyklami automatycznego czyszczenia filtrów Przerwa, po której wskaźnik obsługi zaświeci się ponownie 50 godzin 2000 godzin 100 godzin 4000 godzin W czasie gdy wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona) świeci się, nie zadziała operacja automatycznego czyszczenia filtra. (Nawet po wciśnięciu przycisku [FILTER] na pilocie). W takiej sytuacji należy oczyścić pojemniki na kurz i nacisnąć przycisk obsługi/sterowania ręcznego [MAINTENANCE / MANUAL AUTO] (Rys. 3 (11)). Wskaźnik obsługi (dioda czerwona Rys. 2 (4)) zgaśnie. Wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] zaświeci się tylko w czasie pracy klimatyzatora lub po jej zatrzymaniu. Jeżeli po zaświeceniu wskaźnika obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona Rys. 2 (4)), pojemniki na kurz nie zostaną opróżnione, to przy następnym uruchomieniu automatycznego czyszczenia filtra może dojść do wysypania się kurzu na zewnątrz z jednostki. Kiedy zaświeci się wskaźnik obsługi zawsze pamiętaj o opróżnieniu pojemników na kurz. PL-16

19 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA Częsta konserwacja wydłuży żywotność klimatyzatora i poprawi wydajność chłodzenia i grzania Przed rozpoczęciem konserwacji zatrzymaj urządzenie korzystając z pilota oraz odłącz wtyczkę z gniazdka zasilania.! UWAGA! Przed rozpoczęciem czyszczenia klimatyzatora, pamiętać o wyłączeniu go i wyjęciu wtyczki z gniazdka zasilania. Wentylator wewnętrzny pracuje z duża prędkością i może spowodować uszkodzenie ciała. W czasie wyjmowania pojemników na kurz, nie dotykać części metalowych (wymiennik ciepła itp.). Może to być przyczyną zranienia. W czasie czyszczenia klimatyzatora, nie stawać na niestabilnych obiektach. Można spaść i zranić się. Po oczyszczeniu pojemników na kurz, pamiętać o ich starannym zamocowaniu. Jeśli pojemniki na kurz nie są zamontowane właściwie, mogą spaść i spowodować uszkodzenie ciała. Czyszczenie pojemnika na kurz Jeśli wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona Rys. 2 (4)) na panelu jednostki wewnętrznej świeci się, należy pamiętać o oczyszczeniu pojemników na kurz. Jeśli jednostka wewnętrzna zamontowana jest w miejscu o dużym zakurzeniu, pojemniki na kurz należy czyścić co 3 miesiące, nawet jeśli wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona Rys. 2 (4)) nie świeci się. W czasie czyszczenia pojemników, kurz może opadać na podłogę. Przed rozpoczęciem czyszczenia pojemników na kurz należy pod jednostką wewnętrzną rozłożyć np. gazetę. 1. Wyjmowanie pojemników na kurz oraz filtrów powietrza z jednostki wewnętrznej. Wyjmowanie filtrów powietrza z pojemników na kurz. Przygotowanie: - zatrzymaj klimatyzator przy użyciu pilota; - odłącz kabel zasilający z gniazdka. 1. Otwórz panel czołowy. 3. Wyjmij pojemniki na kurz i filtry powietrza. Uchwyć za środek każdego z pojemników, podnieś za spód w kierunku 1, a następnie wyjmij pojemniki w kierunku 2 (wyjmij pojemniki razem z filtrami). Uchwyć obie strony panelu czołowego i całkowicie go otwórz. Kontynuuj otwieranie panelu poza położenie poziome (panel pozostanie otwarty nawet po puszczeniu). 2. Zwolnij zaciski na pojemnikach na kurz. 4. Wyjmij filtr powietrza z każdego pojemnika. Złap filtry powietrza za uchwyty i wysuń je z pojemników na kurz w kierunki wskazanym strzałką. Przesuń dwa żółte zaciski na zewnętrznych bokach pojemników na kurz (dwa z prawej strony i dwa z lewej) do wewnątrz, zwolnij blokadę. W trakcie wyjmowania filtrów z pojemników, kurz może wypaść z pojemnika. Przed wyjęciem filtrów rozłóż pod pojemnikiem np. gazetę. PL-17

20 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 2. Usuwanie kurzu z pojemników na kurz oraz czyszczenie. 1. Otwórz pojemniki na kurz. 1 Przytrzymaj zaczepy (jasnoniebieski) umieszczone z obu stron wewnętrznej części pojemników na kurz i pociągnij na zewnątrz aż usłyszysz dźwięk zapadki. 2 Otwórz wewnętrzną kasetę pojemnika. Do czyszczenia nie używaj innych środków jak łagodny syntetyczny środek do prania (obojętny lub o małej alkaliczności). Nie czyść wodą o temperaturze przekraczającej 60 C. Nie używaj do czyszczenia szorstkich lub twardych przedmiotów. Nie susz gorącym powietrzem z suszarki do włosów itp. Kasety mogą ulec deformacji a szczotki odpaść. 3. Zamontuj pojemniki na kurz. 1 Najpierw pociągnij w dół zewnętrzną kasetę, a następnie nałóż ją na kasetę wewnętrzną. Zachowaj ostrożność przy otwieraniu, użycie siły może spowodować uszkodzenie pojemnika i późniejsze nieprawidłowe działanie. Przy otwieraniu wewnętrznej kasety, zgromadzony wewnątrz kurz może się wysypać. Przed wykonaniem tej czynności należy pod pojemnikiem rozłożyć gazetę lub inną osłonę. 2 Przesuń zaczepy (jasnoniebieskie) z obu stron na swoje miejsce. 3 Czyszczenie wnętrza pojemnika. - Użyj odkurzacza do oczyszczenia szczotek oraz pojemnika z kurzu. W trakcie montowania pojemnika na kurz należy się upewnić, że zaczepy wskoczyły na właściwe miejsce. Jeżeli zaczepy nie zostaną prawidłowo dopasowane, a pojemnik zostanie zamontowany w jednostce wewnętrznej, operacja automatycznego czyszczenia filtra nie będzie działać. Nie używaj nadmiernej siły do otwierania uchwyty szczotek. Może to spowodować uszkodzenie i późniejsze nieprawidłowe działanie. 2. Umyj wewnętrzną i zewnętrzną kasetę przy użyciu wody w przypadku znacznego zabrudzenia. 1 Lekko przetrzyj do czysta szczotki gorącą wodą 40 C 45 C. Jeśli szczotki trudno oczyścić, zastosuj łagodny syntetyczny środek do prania (obojętny lub o małej alkaliczności) i lekko przetrzyj. 2 Przetrzyj lekko gąbką przednią i tylną obudowę. 3 Wypłucz pod bieżącą wodą. 4 Wysusz przednią i tylną obudowę. 5 Wytrzyj szczotki i kasety przy pomocy ręcznika itp., odłóż w zacienione miejsce do czasu całkowitego wyschnięcia. PL-18

21 3. Zamontuj pojemniki na kurz, naciśnij przycisk obsługi/sterowania ręcznego [MAINTENANCE / MANUAL AUTO], wsuń filtry powietrza. 1. Zamontuj pojemniki na kurz w jednostce wewnętrznej. 1 Upewnij się, że dwa żółte zaciski pojemnika na kurz są otwarte. 2 Otwórz panel czołowy i wsuń pojemniki na kurz do jednostki wewnętrznej do momentu aż usłyszysz kliknięcie. 3 Wsuń pojemniki na kurz do końca i przesuń zacisk na drugą stronę dla zablokowania pojemników na swoim miejscu. * Wskaźnik obsługi [MAINTENANCE SIGN] (dioda czerwona Rys. 2 (4)) zgaśnie, jeśli dotychczas się świecił. Naciśnij przycisk obsługi / sterowania ręcznego [MAINTENANCE / MANUAL AUTO] i puścić go po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Jeśli przycisk obsługi / sterowania ręcznego pozostanie wciśnięty przez ponad 3 sekundy, rozpocznie się praca ze sterowaniem ręcznym (patrz strona 20). Należy pamiętać o wciśnięciu przycisku obsługi / sterowania ręcznego [MAINTENANCE / MANUAL AUTO] po zakończeniu czynności konserwacyjnych. Jeśli wskaźnik obsługi pozostanie zapalony, nie będzie można wykonać automatycznego czyszczenia filtra. 3. Zamontuj filtry powietrza po jednym z każdej strony. 1 Wsuń siatkę filtra w miejsce w pojemniku na kurz. Jeżeli podczas montażu pojemników zaciski są zablokowane, mogą wystąpić nieprawidłowości w działaniu, a same pojemniki mogą wypaść. W trakcie montażu, mocno uchwyć środek pojemnika i wsuń go na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie. W przypadku nieprawidłowego montażu, pojemniki na kurz mogą wypaść i spowodować uszkodzenia ciała. 2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka i naciśnij przycisk obsługi / sterowania ręcznego [MAINTENANCE / MANUAL AUTO] (Rys. 3 (11). 1 Podłącz przewód zasilający do gniazdka. 2 Wciśnij przycisk obsługi [MAINTENANCE / MANUAL AUTO]. 2 Wsuwaj filtr do momentu aż zatrzyma się na górnej blokadzie ramki filtra (z obu stron). (Po około 2 sek. filtr zostanie automatycznie zablokowany na swoim miejscu). PL-19

22 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA (CIĄG DALSZY) 3. Zamontuj pojemniki na kurz, naciśnij przycisk obsługi/sterowania ręcznego [MAINTENANCE / MANUAL AUTO], wsuń filtry powietrza. (Ciąg dalszy) 3 Wykonując te same czynności zamontuj filtr z drugiej strony. Należy pamiętać aby w trakcie montażu oba filtry zarówno jak dłonie osoby montującej nie były mokre. Wilgoć na filtrach lub rękach może spowodować uszkodzenie lub porażenie prądem. Jeżeli filtr nie zostanie poprawnie zamontowany, może się nie zablokować automatycznie na swoim miejscu. 4. Zamknij panel czołowy. Należy właściwie zamontować filtry zgodnie z wyznaczonym kierunkiem. Nieprawidłowy montaż filtrów może doprowadzić do zwiększenia hałasu lub problemów w funkcjonowaniu. Konserwacja filtra powietrza Nawet jeśli po kilkukrotnym wykonaniu automatycznego czyszczenia, na filtrach wciąż pozostaje kurz należy umyć filtry powietrza. Zalecane jest wykonanie czyszczenia pojemnika na kurz w czasie czyszczenia filtrów powietrza. 1. Otwórz panel czołowy, wyjmij pojemniki na kurz i filtry powietrza. Patrz procedura 1 w części Czyszczenie pojemnika na kurz (strona 17). 2. Wyjmij filtry powietrza z pojemników na kurz. Patrz procedura 1 w części Czyszczenie pojemnika na kurz (strona 17). 3. Usuń kurz za pomocą odkurzacza, a następnie umyj filtr wodą. Jeżeli zabrudzenie olejem lub kurzem jest nadmierne, należy umyć filtr syntetycznym detergentem kuchennym. Po umyciu filtrów wodą wytrzyj je np. ręcznikiem, a następnie odłóż w zacienione miejsce do czasu całkowitego wyschnięcia. Nie zginaj filtrów powietrza. Filtry powietrza mogą zostać uszkodzone i uniemożliwiać wykonanie automatycznego czyszczenia. Należy szczególnie uważać, aby nie uszkodzić zębów na listwie z tyłu każdego z filtrów. Do czyszczenia filtrów nie używaj szorstkich lub twardych przedmiotów. Filtry mogą ulec uszkodzeniu. Nie susz filtrów gorącym powietrzem z suszarki do włosów itp. Filtry mogą ulec deformacji. Po umyciu filtrów wodą nie należy nimi potrząsać w celu wysuszenia. Filtry mogą ulec uszkodzeniu. 4. Zamontuj pojemniki na kurz oraz filtry powietrza w jednostce wewnętrznej, zamknij panel czołowy. Patrz procedura 4 w części Czyszczenie pojemnika na kurz (strona 17). Filtr powietrza (z wbudowanym apatytem tytanowym) Filtr z włókien mikrofibry (ekstra cienkie) wzbogacony dodatkiem apatytu tytanowego zapewnia dezynfekcję z kurzu nagromadzonego w powietrzu oraz usuwanie nieprzyjemnych zapachów. Promienie ultrafioletowe zwiększają efekt dezynfekcji i usuwania nieprzyjemnych zapachów pozostawiając filtr w całkowitej czystości. Konserwacja jednostki wewnętrznej Usuń kurz z zewnętrznych powierzchni jednostki wewnętrznej za pomocą odkurzacza, przemyj urządzenie letnią woda, a następnie osusz za pomocą czystej, miękkiej szmatki. Nie czyść wodą o temperaturze powyżej 40 C. Zewnętrzna powierzchnia jednostki wewnętrznej może się odkształcić lub odbarwić. Nie czyś benzenem, rozpuszczalnikiem do farb lub pastą do polerowania. Może to prowadzić do uszkodzenia zewnętrznej powierzchni jednostki. PL-20

23 Konserwacja kratki wlotowej W tym samym czasie oczyść pojemnik na kurz. 1. Otwórz panel czołowy. Patrz procedura 1 w części Czyszczenie pojemnika na kurz (strona 17). 2. Wyjmowanie kratek wlotowych. 1 Uchwyć we wskazanym miejscu po wewnętrznej stronie panelu czołowego i unieś w górę (zwalniając cztery zaczepy). UWAGA! Upewnij się, że kratka wlotowa została odpowiednio zamocowana. Jeśli kratki wlotowe nie są poprawnie zamontowane, mogą spaść i spowodować uszkodzenie ciała. 4. Montaż kratek wlotowych. 1 Uchwyć we wskazanym miejscu po wewnętrznej stronie panelu czołowego i unieś w górę (zwalniając cztery zaczepy. 2 Uchwyć kratkę w miejscu górnego zaczepu i wysuń do przodu. 3. Umyj wodą. Usuń kurz z kratek wlotowych za pomocą odkurzacza, przemyj je letnią woda, a następnie osusz za pomocą czystej, miękkiej szmatki Upewnij się, że kratki wlotowe zamontowane są w odpowiednim kierunku. Na miejscu zaczepienia w każdej kratce wlotowej nabite jest oznaczenie FRONT. 2 Wsuń wypustki umieszczone na każdej z kratek w jednostkę wewnętrzną w kierunku wskazanym strzałkami. Nie czyść wodą o temperaturze powyżej 40 C. Zewnętrzna powierzchnia jednostki wewnętrznej może się odkształcić lub odbarwić. Jeśli kratki wylotowe nie zostaną poprawnie wsunięte do końca wzdłuż prowadnic, wypustki nie będą pasować do jednostki wewnętrznej. Po zamocowaniu, delikatnym ruchem do przodu i do tyłu oraz na lewo i prawo sprawdź, czy kratka została poprawnie zamontowana. 5. Zamknij panel czołowy. Patrz procedura 4 w części Czyszczenie pojemnika na kurz (strona 17). PL-21

24 STEROWANIE RĘCZNE [MANUAL AUTO] Wykorzystuj ręczne sterowanie, gdy pilot bezprzewodowy jest uszkodzony lub baterie się wyczerpały. BRAK PILOTA (STEROWANIE RĘCZNE) W przypadku zagubienia pilota lub wyczerpania baterii, można tymczasowo sterować klimatyzatorem bezpośrednio z jednostki wewnętrznej. 1. Otwórz panel czołowy. Uchwyć obie strony panelu czołowego i podnieś go do pozycji, w której pozostanie nieruchomy (panel pozostanie otwarty nawet po puszczeniu). 3. Zamknij panel czołowy. Klimatyzator nie może pracować z otwartym panelem czołowym. 2. Wciśnij przycisk obsługi / sterowania ręcznego [MANUAL AUTO] i przytrzymaj przez 3 sekundy. Wciśnij przycisk MAINTENANCE / MANUAL AUTO (Rys. 3 (11)), przytrzymaj go wciśniętego nawet po usłyszeniu dźwięku. Wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona rys. 2 (6)) na panelu jednostki zaświeci się. Klimatyzator rozpocznie pracę w trybie automatycznym (patrz strona 8). Ustawienia nawiewu będą automatyczne, kierunek nawiewu będzie standardowy, a termostat ustawi się na standardową temperaturę. Zatrzymanie pracy w trybie sterowania ręcznego Wciśnij przycisk obsługi / sterowania ręcznego [MAINTENANCE / MANUAL AUTO] na 3 sekundy. Praca klimatyzatora zatrzyma się, a wskaźnik trybu pracy [OPERATION] (dioda czerwona rys. 2 (6)) na jednostce wewnętrznej zgaśnie. PL-22

25 WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK OSTRZEŻENIE! W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania (zapach spalenizny, itp.) natychmiast zatrzymaj pracę klimatyzatora, odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Wyłączenie urządzenia pilotem nie spowoduje całkowitego odcięcia od źródła prądu. Zawsze upewnij się, czy zasilanie jest w pełni odłączone (przełącz wyłącznik lub odłącz kabel zasilający). Przed wezwaniem autoryzowanego serwisu sprawdź: Objawy Problem Patrz strona NORMALNY TRYB PRACY Nie uruchamia się natychmiast: Jeśli urządzenie zostało zatrzymane, a następnie natychmiast uruchomione ponownie, sprężarka nie będzie pracowała przez około 3 minuty, aby uniknąć przepalenia bezpieczników. Za każdym razem, gdy zostanie odłączony i ponownie podłączony przewód zasilający, zadziała układ zabezpieczający blokując przez około 3 minuty pracę klimatyzatora. - Słyszalny hałas: Podczas funkcjonowania i natychmiast po zatrzymaniu jednostki słychać szum czynnika chłodzącego przepływającego w rurach klimatyzatora. Hałas może być również słyszalny przez około 2 3 minuty po uruchomieniu jednostki (przepływ czynnika chłodzącego). Podczas pracy urządzenia możesz usłyszeć delikatne skrzypienie spowodowane chwilowym rozciąganiem się i kurczeniem pokrywy frontowej wywołane zmianą temperatury. - W trybie grzania słyszalny jest odgłos syczenia wywołany działaniem automatycznego odszraniania. 24 Zapachy: Zapachy mogą być emitowane przez jednostkę wewnętrzną. Jest to wynikiem wchłaniania zapachów z pomieszczenia (meble, tytoń itd.) przez klimatyzator. - Emisja mgły lub pary: Słaby lub wstrzymany przepływ powietrza: Woda w jednostce zewnętrznej: Podczas pracy w trybie chłodzenia lub osuszania z jednostki wewnętrznej może być emitowana cienka warstwa mgły. Zjawisko to jest rezultatem gwałtownego schładzania pomieszczenia poprzez powietrze emitowane z urządzenia klimatyzacyjnego. W trybie grzania wentylator jednostki zewnętrznej może przestać pracować i może być widoczna para unosząca się nad urządzeniem. Jest to wynik działania automatycznego odszraniania. Po uruchomieniu funkcji grzania prędkość wentylatora jest chwilowo bardzo niska, co pozwala na rozgrzanie wewnętrznych części. Podczas funkcji grzania, kiedy temperatura wzrasta ponad ustawienie termostatu, jednostka zewnętrzna zatrzyma się a jednostka wewnętrzna będzie pracować przy bardzo niskich obrotach wentylatora. Jeśli chcesz bardziej ogrzać pokój, ustaw termostat na wyższą temperaturę. Podczas funkcji grzania jednostka czasowo zaprzestaje działania (na 7 do 15 minut), podczas gdy działa funkcja automatycznego odszraniania. Podczas działania automatycznego odszraniania dioda pracy będzie błyskać. Wentylator może pracować z bardzo małą prędkością podczas działania funkcji osuszania lub wtedy, gdy jednostka monitoruje temperaturę w pomieszczeniu. Podczas cichej pracy [SUPER QUIET] wentylator będzie pracował na bardzo wolnych obrotach. Obroty wentylatora są bardzo niskie w trybie AUTO monitorowania. W trybie grzania w jednostce zewnętrznej może się gromadzić woda jako wynik działania automatycznego odszraniania PL-23

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 3-1. Jednostka wewnętrzna 3-1 3-2. Jednostka zewnętrzna 3-2 3-3. Pilot bezprzewodowy 3-3 3-4. Akcesoria na wyposażeniu 3-3 3-5. Akcesoria opcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed przystąpieniem do obsługi klimatyzatora INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA Klimatyzator ścienny SERIA R Dziękujemy za zakup klimatyzatora Midea SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB SG79Y366H02 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: MS-GA50VB MS-GA60VB MS-GA80VB MSH-GA50VB MSH-GA60VB MSH-GA80VB PL SG79Y366H02 SPIS TREŚCI ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 1 NAZWY I FUNKCJE ELEMENTÓW URZĄDZENIA... 4 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A

INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATORÓW SRK R410A, SRK INVERTER R410A SRK20CC-S, SRK28CC-S, SRK40CC-S, SRK20HD-S, SRK28HD-S, SRK40HD-S, SRK20HC-S1, SRK28HC-S1, SRK40HC-S1, SRK25ZD-S, SRK35ZD-S, SRK50ZD-S Szanowni

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KLIMATYZATOR Przed instalacją i uruchomieniem klimatyzatora pokojowego proszę dokładnie przeczytać cały podręcznik użytkownika. TYP : ŚCIENNE www.klimatyzacja.lge.pl 2 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PEA-RP200GA PEA-RP250GA PEA-RP400GA PEA-RP500GA WT05127X01 INSTRUKJ OBSŁUGI URZĄDZENI: PE-RP200G PE-RP250G PE-RP400G PE-RP500G PL WT052X0 2 [Rys. 2.0.] [Rys. 2.0.2] B B Wylot powietrza Wlot powietrza Filtr powietrza Pilot z wyświetlaczem LD 5 [Rys. 5.0.] B D

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator kanałowy. Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB48 UB60 INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator kanałowy Model: CB18 CB09L UB18H CB24 CB12L UB24H UB30 CB18L UB36H UB36 CB24L UB42H UB42 UB48H UB48 UB60 UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV24H UV36H UV42H UV48H INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Model: Klimatyzator podstropowy H- Inverter UV18H UV24H UV36H UV42H UV48H UWAGA Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie przeczytać całą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcji

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS

Instrukcja ACP-09CH25GEEI. RoHS PL Instrukcja ACP-09CH25GEEI 13 RoHS Spis Treści Obsługa i konserwacja Środki ostrożności... Nazwy części klimatyzatora... Obsługa pilota bezprzewodowego... Tryb awaryjny... Czyszczenie i konserwacja...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-065W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2- Ostrzeżenia...3 3- Ograniczenia w działaniu...4 4- Wskazania...5 4.1-

Bardziej szczegółowo

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel.

jednostka nie będzie używana przedłużyć kabel. PRZECZYTAJ UWAŻNIE PONIŻSZE INFORMACJE Kiedy wydajność prądowa jest bardzo duża, części elektryczne jednostki ulegną zniszczeniu. Kiedy wydajność prądowa jest bardzo mała, nastąpią duże wibracje sprężarki,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W

JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE Instrukcja obsługi JEDNOSTKI UMOCOWANE NA ŚCIANIE SDH 31-020W SDH 31-025W SDH 31-036W SDH 31-050W SDH 31-050 M2W SDH 31-060 M2W 2007 1- SPIS TREŚCI 1- Spis treści...2 2-

Bardziej szczegółowo

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy

Zdalny Sterownik Bezprzewodowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Zdalny Sterownik Bezprzewodowy MODELE: BRC7C62 BRC7C67 Dziękujemy za zakup klimatyzatora firmy Daikin. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu.

OSTRZEśENIE. umoŝliwić samodzielne rozwiązanie problemu. Prosimy o przeczytanie poniŝszej instrukcji Instrukcja zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących obsługi i konserwacji klimatyzatora. Dostosowanie się do zalecanych środków ostroŝności, umoŝliwi sprawne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA!

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową OSTRZEŻENIA! Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b)

Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA. AM-09C53CD1(b) Galanz INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZENOŚNEGO KLIMATYZATORA AM-09C53CD1(b) Dziękujemy za wybór naszego klimatyzatora. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA przed użyciem oraz zachowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N

Instrukcja obslugi. Osuszacz powietrza CFO-20N Instrukcja obslugi Osuszacz powietrza CFO-20N SPIS TREŚCI ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...1 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA...2 ELEMENTY STERUJĄCE NA OSUSZACZU POWIETRZA...3 OBSŁUGA OSUSZACZA POWIETRZA...4 KONSERWACJA

Bardziej szczegółowo

Notacje użyte w tym przewodniku

Notacje użyte w tym przewodniku Notacje użyte w tym przewodniku Wskazuje zawartość, która może spowodować niepoprawne działanie lub uszkodzenie urządzenia. Wskazuje przydatne informacje dodatkowe i porady dotyczące danego tematu. s Wskazuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO CHIGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OSUSZACZA POWIETRZA FIRMY CHIGO (MODEL) CFZ-0.5BD CFZ-0.8BD Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy CHIGO. Prosimy o zapoznanie się z treścią instrukcji przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź sobie możliwości ARNO-WIFI_F900E-03285A_PL_130508.indd 1 2013-05-08 1:59:23 WF12F9E6P4* Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana na papierze wyprodukowanym w 100% z makulatury. wyobraź

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI RC-EX1 STEROWNIK PRZEWODOWY RC-EX1 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK RC-EX1 MANUEL DE L UTILISATEUR COMMANDE RC-EXI

INSTRUKCJA OBSŁUGI RC-EX1 STEROWNIK PRZEWODOWY RC-EX1 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK RC-EX1 MANUEL DE L UTILISATEUR COMMANDE RC-EXI INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PRZEWODOWY RC-EX1 RC-EX1 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK RC-EX1 MANUEL DE L UTILISATEUR COMMANDE RC-EXI ANWENDERHANDBUCH STEUERUNG RC-EX1 ISTRUZIONI PER L USO CCONTROLLO RC-EX1

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości

instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości WF1702WC(C/W) WF1700WC(C/W) WF1602WC(C/W) WF1600WC(C/W) Pralka automatyczna instrukcja obsługi Niniejsza instrukcja została wydrukowana w całości na papierze makulaturowym. wyobraź sobie możliwości Dziękujemy

Bardziej szczegółowo