Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP"

Transkrypt

1 INOP Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska Egzemplarz nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP Położenie lądowiska: Gmina Miejska Biała Podlaska Powiat Biała Podlaska Województwo: Lubelskie 24 czerwca 2016, Biała Podlaska Zmiana Nr 4 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 1 z 14

2 INOP WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJI Numer egz. Nazwa użytkownika 1. Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska 2. Urząd Lotnictwa Cywilnego 3. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Zmiana Nr 2 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 2 z 14

3 ZMIANY I UZUPEŁNIENIA STRONA ZMIANA DATA PODPIS 1 4/ czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca / czerwca 2016 Każda wprowadzona zmiana lub uzupełnienie powinny być wprowadzone do INOP i zaopiniowane w PAŻP. Zmianę należy zaznaczyć w stopce z podaniem numeru i daty zmiany. Za aktualizację instrukcji odpowiedzialny jest Zarządzającym Lądowiskiem. Zmiana Nr 5 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 3 z 14

4 INOP OBOWIĄZUJĄCA LISTA KONTROLNA STRON STRONA DATA czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca czerwca 2016 Zmiana Nr 5 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 4 z 14

5 INOP SPIS TREŚCI CZEŚĆ ADMINISTRACYJNA DANE OPERACYJNO TECHNICZNE Współrzędne geograficzne punktu odniesienie lądowiska wg WGS Odległość lądowiska do najbliższego miejscowości 1.3. Informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska 1.4. Częstotliwość, sygnał radiowy 1.5. Wzniesienie punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza 1.6. Opis przeznaczenia lądowiska 1.7. Określenie warunków korzystania z lądowiska 2. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA Wymiary drogi startowej / pola wzlotów 2.2. Główny kierunek startu / lądowania 2.3. Oznaczenie drogi startowej / pola wzlotów 2.4. Opis rodzaju nawierzchni lądowiska pasa startowego / pola wzlotów 2.5. Obsługa statków powietrznych / technika śmigłowców 2.6. Ogrodzenie 2.7. Oznaczenie strefy przyziemienia 2.8. Droga dojazdowa 2.9. Przestrzeń powietrzna Charakterystyka przedpola Procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych 3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE Pola awaryjnych lądowań 3.2. Zasady wznowienia orientacji 3.3. Lądowiska (lotniska) zapasowe 3.4. Ograniczenia lokalne 4. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU POMOCE RADIONAWIGACYJNE POMOC MEDYCZNA POSTERUNEK POLICJI STRAŻ POŻARNA INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zgłaszający lądowisko 9.2. Użytkownik lądowiska 9.3. Użytkownicy lądowiska bazujący na stałe 10. ŁĄCZNOŚĆ Z AMC / ATS OSŁONA METEOROLOGICZNA Zmiana Nr 4 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 5 z 14

6 INOP ZAŁĄCZNIKI: Załącznik nr 1: plan lądowiska w postaci mapy w skali nie większej niż 1: 5000 określający: - główne elementy infrastruktury lądowiska; - urządzenia i wyposażenie lądowiska, w szczególności wskaźnik kierunku wiatru; - granice lądowiska. Załącznik nr 2: plan ratowniczy lądowiska zawierający w szczególności: - podstawowe dane o lądowisku, w tym dane techniczne lądowiska; - ogólną informację o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania z lądowiska; - instrukcje alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym, zakres czynności podejmowanych przez zgłaszającego lądowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym; - opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju oraz tankowania statków powietrznych; - opis terenu lądowiska, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych, w promieniu 1 km dla lądowiska dla śmigłowców lub 3 km, dla lądowiska dla statków powietrznych innych niż śmigłowce, od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali 1: lub większej; - informacje o terminie aktualizacji planu ratowniczego lądowiska, dokonywanej nie rzadziej niż raz w roku. Załącznik nr 3: oświadczenia wraz z dokument poświadczającym tytuł prawny do nieruchomości. Załącznik nr 4: podłużne oraz poprzeczne profile pól wznoszenia podejścia w skali pionowej 1:1000 i poziomej 1:5000 odpowiednie do przeznaczenia lądowiska: 1:6, 1:2 (śmigłowce), 1:20, 1:5 (samoloty szybowce) z naniesionymi obiektami wysokościowymi. Załącznik nr 5: schemat, szkic bądź mapa przedstawiająca elementy lądowiska. Załącznik nr 6: pozytywna opinia właściwej miejscowo gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) w zakresie: - zgodności z ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; - zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w przypadku, gdy obowiązuje on na terenie, na którym jest planowane lądowiska; - możliwości wykorzystania terenu na cele lądowiska. Załącznik nr 7: mapę obszaru lądowiska w skali 1: lub większej, z oznaczoną granicą lądowiska oraz wskazującą istniejące przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m od punktu odniesienia lądowiska. Załącznik nr 8: strefa TRA 30 nad lądowiskiem Biała Podlaska. Zmiana Nr 2 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 6 z 14

7 INOP 1. DANE OPERACYJNO TECHNICZNE 1.1. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska według WGS-84: - szerokość geograficzna: 52 o N - długość geograficzna: 023 o E - punkt odniesienia: środek DS Odległość lądowiska od najbliższej miejscowości: Lądowiska jest położone w południowo wschodniej części miasta Biała Podlaska. W odległości 2,2 km od ARP w kierunku 175 o GEO od dobrze widocznego budynku dworca kolejowego, przy rozbudowanych torowisku w południowej części miasta Biała Podlaska Informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska: Lądowisko jest położone w terenie równinnym. Droga startowa DS-1 o nawierzchni sztucznej betonowo asfaltowej Częstotliwość, sygnał radiowy radiostacji korespondencyjnej lądowiska: Wykorzystywana częstotliwość: 118,150 MHz. Sygnał identyfikacyjny Biała Podlaska Radio Wzniesieniu punktu odniesienia lądowiska nad poziom morza: 148 m (485 ft) AMSL 1.6. Opis przeznaczenia lądowiska: Lądowiska przeznaczone jest do operacji startów i lądowań, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR, w dzień dla statków powietrznych o maksymalnej masie startowej MTOW do 5700 kg. Lądowisko wykorzystywane jest przez: samoloty, śmigłowce, wiatrakowce, motoszybowce, szybowce, lotnie, motolotnie, ultralekkie statki powietrzne, paralotnie, balony. Mogą być wykonywane skoki spadochronowe Określenie warunków korzystania z lądowiska: Lądowisko całoroczne, czynne w dzień od wschodu do zachodu słońca. Obowiązkowy kontakt z Zarządzającym w przypadku przylotów z wyprzedzeniem 24 H. Tel Starty i lądowania statków powietrznych będą się odbywały z jak najmniejszą uciążliwością dla środowiska Zmiana Nr 5 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 7 z 14

8 INOP 2. CHARAKTERYSTYKA LĄDOWISKA 2.1. Wymiary drogi startowej / pasa startowego: - Droga startowa DS-1 o nawierzchni sztucznej betonowo-asfaltowej 2300 m x 30 m. - Pas drogi startowej PDS-1 o nawierzchni naturalnej (trawa) 2300 x 220 m. - Na przedłużeniu DS-1 na kierunku wschodnim została wyznaczona DS-2 o nawierzchni trawiastej. - Droga startowa DS-2 o nawierzchni naturalnej (trawa) 1570 m x 150 m Główny kierunek startu / lądowania: - główny kierunek startu / lądowania: 66 o GEO - pomocniczy kierunek startu / lądowania: 246 GEO 2.3. Oznaczenie drogi startowej: DS-1 ze względu na nawierzchnię (beton owo- asfaltową) wyraźnie odróżnia się na tle pozostałego terenu. Brak innych oznaczeń. PDS-1 krawędź pasa oznaczona od strony południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1 m, w odstępach, co 100 m. Od strony północnej granicę stanowi krawędź betonowo - asfaltowego pasa. Początek i koniec tak jak DS-1. DS-2 krawędź drogi oznaczona od strony południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1 m, w odstępach, co 100 m. Od strony północnej granicę stanowi krawędź betonowo - asfaltowego pasa. Początek i koniec DS-2 oznaczony za pomocą białych płacht o wymiarach 2 m x 3 m, rozmieszczonych, co 30 m Rodzaj nawierzchni pasa startowego / drogi startowej: DS-1 sztuczna (betonowo asfaltowa) PDS-1 naturalna (trawa) DS-2 naturalna (trawa) 2.5. Obsługa statków powietrznych / techniczna śmigłowca: - Możliwość hangarowania: NIE. - Prowadzenia prac naprawczych: TAK (wyłącznie przez operatora danego statku powietrznego z użyciem własnych środków). - Tankowanie: TAK (wyłącznie własnych statków powietrznych). - Kotwiczenie statków: TAK (na płaszczyźnie postojowej o nawierzchni betonowej PP Ogrodzenie: Ogrodzenie częściowe, teren wyposażony w tablice ostrzegawcze Oznaczenie strefy przyziemienia: DS-1 w przypadku wykonywania operacji lotniczych wykładana jest (w zależności od potrzeb) litera T lub Strzała. DS-2 w przypadku wykonywania operacji lotniczych wykładana jest (w zależności od potrzeb) litera T lub Strzała Droga dojazdowa: Na lądowisko prowadzi asfaltowa droga dojazdowa do ul. Łomaskiej 96 a. Dalej wjazd na lądowisko drogą o nawierzchni betonowej i asfaltowej. Zmiana Nr 4 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 8 z 14

9 INOP 2.9. Przestrzeń powietrzna: Nad lądowiskiem Biała Podlaska wydzielona jest strefa TRA 30: EP TRA N E N E N E N E N E FL145 GND 118,150 MHz Zgodnie z AUP Przestrzeń niesklasyfikowana. Loty/skoki spadochronowe Biała Podlaska Strefa TRA 30 podlega procedurze zamawiania i aktywacji przez organizatora lotów zgodnie z AIP VFR ENR 2.7 pkt 4 oraz pkt W przypadku braku aktywacji strefy TRA 30, loty nad lądowiskiem zgodnie z zasadami lotów wykonywanych w przestrzeni klasy G, w której służbę informacji powietrznej pełni FIS Warszawa, częstotliwość 119,450 MHz znak wywoławczy WARSZAWA INFORMACJA. Szczegółowe informacje na temat aktywności poszczególnych tras i elementów przestrzeni powietrznej, tj. rzeczywistego czasu ich wykorzystania lub rezygnacji z wykonywania lotów w danym dniu są dostępne w AMC Polska. Aktualne zobrazowanie graficzne w przestrzeni powietrznej jest dostępne na stronie AMC Polska ( lub w bieżącym AUP Charakterystyka przedpola: - Droga startowa DS-1 Na głównym kierunku podejścia do lądowania 66 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej, długości ok. 500 m i szerokości ok. 300 m. W odległości ok. 580 m od progu DS-1 wyrasta kompleks leśny o wysokości drzew m. Nie stanowi on przeszkody lotniczej i nie stwarza zagrożenia dla operacji lotniczych. Na pomocniczym kierunku podejścia do lądowania 246 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni naturalnej (trawa) o długości ok. 700 m i szerokości ok. 300 m. - Droga startowa DS-2 Na podejściu do lądowania z kierunku 66 o GEO przedpole stanowi cały PDS-1.Na podejściu do lądowania z kierunku 246 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni naturalnej (trawa) o długości ok. 550 m i szerokości ok. 300 m. W odległości ok m od progu DS-2 znajdują się zabudowania i drzewa o wys m. Nie jest to przeszkodą lotnicza i nie stanowi zagrożenia dla operacji lotniczych przewidzianych na lądowisku. - Opis istniejących przeszkód lotniczych: W promieniu 3 kilometrów od ARP nie ma przeszkód lotniczych. Miejsce celowo pozostawione puste Zmiana Nr 2 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 9 z 14

10 INOP - Obiekty charakterystyczne: Lp. Rodzaj obiektu Wysokość [m] n.p.m. Wysokość [m] n.p.t. Oznakowanie obiektu Dzienne Nocne Kierunek GEO od ARP [ o ] Odległość ARP [m] 1 2 Zadrzewienie, budynki Linia energetyczna Brak Brak 055 o o Brak Nocne 050 o Las Brak Brak 246 o Procedury wykonywania lotów z lądowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych dotyczących ich wykonywania: a) spośród dwóch (będących na przedłużeniu) dróg startowych w użyciu może być wyłącznie jedna z nich. Druga, nieużywana w danych okresie czasu droga powinna być oznakowana, jako wyłączona z użytkownika. Oznakowanie polega na wyłożeniu na wyłączonej drodze startowej sygnałów w kształcie równoramiennych krzyży z brezentu. Całkowita szerokość krzyża wynosi 6 m, a szerokość ramienia 1 m. Warunku poruszania się osób, pojazdów i kołowania statków powietrznych na płycie określa osoba kierująca / nadzorująca loty. b) kierunki i wysokości kręgów: Dla będącej w użyciu DS-1 krąg południowy, nie niżej niż 300 m AGL, Dla będącej w użyciu DS-2 krąg południowy, nie niżej niż 300 m AGL. c) przebieg planowanych tras dolotowych / odlotowych z / do lądowiska: Lądowisko nie ma ograniczeń, co do kierunków odlotu i przylotu do kręgu nadlotniskowego. d) ograniczenia lokalne dotyczące wykonywania lotów na lądowisku: Minimalna wysokość lotów nad miastem Biała Podlaska wynosi 500 m AMSL. Lądowisko położone jest w odległości 25 km od granicy Rzeczypospolitej Polskiej, wzdłuż której wyznaczono Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej ADIZ sięgającą 15 km w głąb RP. Loty w ADIZ mogą odbywać się po wcześniejszym złożeniu planu lotu zawierającego informację o zamiarze wykonywania lotu w strefie ADIZ i nawiązaniu bezpośrednio po starcie łączności z właściwym terytorialnie organem ATS. e) strefa lotów akrobacyjnych: Zarządzający nie wyznaczył strefy lotów akrobacyjnych. Doraźnie może je utworzyć organizator lotów. Miejsce celowo pozostawione puste Zmiana Nr 2 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 10 z 14

11 3. SYTUACJE SZCZEGÓLNE INOP 3.1. Pola awaryjnych lądowań: Na lądowisku Biała Podlaska wyznaczono pole do lądowań awaryjnych o wymiarach: długość 750 m i szerokość 250 m. Pole do lądowań awaryjnych znajduje się na północ od drogi startowej (DS), ze środkiem w odległości 350 m od ARP Zasady wznowienia orientacji. W przypadku wykonywania lotu na północ od toru kolejowego Siedlce Terespol, przyjąć kurs południowy, dolecieć do toru, wykonując lot wzdłuż toru wznowić operację w oparciu o rozpoznane miejscowości i obiekty, wykonać dolot do lotniska macierzystego. W przypadku wykonywania lotu na południe od toru kolejowego Siedlce Terespol, przyjąć kurs północny, dolecieć do toru, wykonując lot wzdłuż toru wznowić operację w oparciu o rozpoznane miejscowości i obiekty, wykonać dolot do lotniska macierzystego. W przypadku utraty orientacji geograficznej należy przejść na warunku maksymalnej długotrwałości lotu, zanotować czas i pozostałość paliwa, nawiązać kontakt z FIS Warszawa znak wywoławczy WARSZAWA INFORMACJA: (119,450 MHz) i poprosić o asystę nawigacyjną do jednego z lotnisk zapasowych. W przypadku konieczności lądowania na lotnisku Lublin przed wejściem w CTR EPLB należy nawiązać łączność z Lublin TER, znak wywoławczy Lublin Wieża częstotliwość 136,425 MHz i stosować się do poleceń służby kontroli ruchu lotniczego 3.3. Lądowiska (lotniska) zapasowe: Nazwa lotniska / lądowiska zapasowego Częstotliwość radiostacji [MHz] APP Zbliżenie, częstotliwość [MHz] KDG [ o ] (kąt drogi geograficzny) Odległość do lądowiska / lotniska zapasowego [NM] EPDE DĘBLIN TOWER 128, EPMM MIŃSK MAZOWIECKI TOWER 136, EPLB LUBLIN EPLR Radawiec k / Lublina Depułtycze Królewskie TOWER - Lublin CTR GND ft AMSL RADAWIEC RADIO - tylko podczas lotów Aeroklubu po uzgodnieniu z wyprzedzeniem 24 H z Zarządzającym - ATZ Lublin / Radawiec: GND ft AMSL DEPUŁTYCZE RADIO: - tylko podczas lotów OSL PWSZ w Chełmie po uzgodnieniu z wyprzedzeniem 24 H z Zarządzającym - EPCD Depułtycze Królewskie MON-SUN ( ) , , ,8 Zmiana Nr 2 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 11 z 14

12 3.4. Ograniczenia lokalne: W rejonie lądowiska znajduje się: - strefa TSA 04C (1700 ft - FL245) 4 km na południe, - strefa TSA 04A (GND - FL245) 15 km na zachód. INOP 4. WSKAŹNIK KIERUNKU WIATRU Wskaźnik kierunku wiatru umieszczony jest w północnej części lądowiska. Wysokość: 4,5 m. Na czas wykonywania lotów na DS-2 wskaźnik umieszczony jest w odległości 140 m od środka DS-2 (miejsca oznaczone w zał. Nr 1 i 5). 5. POMOCE RADIONAWIGACYJNE Lądowisko nie posiada własnych środków radionawigacyjnych. Środek lądowiska Biała Podlaska wyznaczony jest w oparciu o współrzędne stacji VOR: NEAREST VORS Częstotliwość (MHz) QDN ( o ) QDR ( o ) DYSTANS (NM) BRT BREST ,3 SIE SIEDLCE DVOR / DME 6. POMOC MEDYCZNA Wojewódzka Stacja Pogotowania Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. Warszawska 20, Biała Podlaska; tel. 999, POSTERUNEK POLICJI Komenda Miejska Policji, Pl. Wojska Polskiego 23, Biała Podlaska, tel. 997, STRAŻ POŻARNA KM Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sidorska 93, Biała Podlaska, tel. 998, INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 9.1. Właściciel terenu pod lądowisko: Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska tel , , fax , Zarządzający lądowiskiem: Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska tel , , fax , Użytkownik / użytkownicy lądowiska bazujący na stale na lądowisku: Kierownik lądowiska: tel , Adres lądowiska: ul. Łomaska 96 a, Biała Podlaska Adres do korespondencji: GM Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska Zmiana Nr 2 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 12 z 14

13 INOP 10. ŁĄCZNOŚĆ Z AMC / ATS AMC POLSKA (Zespół ASM-2) AMC POLSKA (Zespół ASM-3) Tel Tel: (do 57 35) Fax: Fax: Lądowisko znajduje się w sektorze FIS WARSZAWA. Częstotliwość 119,45 MHz, znak wywoławczy: Warszawa informacja. 11. OSŁONA METEOROLOGICZNA Centralne Biuro Prognoz Lotniczych Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie Tel: Fax: Informacje meteorologiczne (m.in. METAR, TAF, SIGNIFICANT do 700 hpa, GAMET, itd.) dostępne poprzez zakładka Awiacja. Darie radarowe dostępne z telefonów komórkowych poprzez podanie adresu zakładek: m.pogodynka.pl/radarlot/ lub m.latanie.pogodynka.pl Miejsce celowo pozostawione puste Zmiana Nr 2 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 13 z 14

14 INOP Strona celowo pozostawiona pusta Zmiana Nr 1 Wydanie: 24 czerwca 2016 Strona 14 z 14

15

16 Załącznik nr 2 Plan ratowniczy Lądowiska Biała Podlaska EPBP Biała Podlaska, czerwiec 2014 r. 1/7

17 PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Podstawowe dane o lądowisku Położenie lądowiska Gmina: miejska Biała Podlaska Powiat: grodzki Biała Podlaska Wojewódzka: Lubelskie Zarządzający lądowiskiem Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska tel , fax , Adres lądowiska ul. Łomaska 96 a, Biała Podlaska Adres do korespondencji Gmina Miejska Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, Biała Podlaska tel , fax , Osoba odpowiedzialna Tel: Dane techniczne lądowiska Współrzędne geograficzne punktu odniesienia lądowiska według WGS-84: - szerokość geograficzna: 52 o N - długość geograficzna: 023 o E - punkt odniesienia: środek DS-1 Odległość lądowiska od najbliższej miejscowości: Odległość 2,2 km od punktu odniesienia ARP (środek drogi startowej) w kierunku 175 o GEO od dobrze widocznego budynku dworca kolejowego, przy rozbudowanym torowisku w południowej części miasta Biała Podlaska. Informacje dotyczące powierzchni terenu lądowiska: Lądowisko jest położone w terenie równinnym. DS-1 sztuczna (betonowo asfaltowa) PDS-1 naturalna (trawa) DS-2- naturalna (trawa) Wzniesienia lądowiska: 148 m (485 ft) AMSL. Przeznaczenie lądowiska: Lądowiska przeznaczone jest do operacji startów i lądowań, wykonywanych zgodnie z przepisami dla lotów z widocznością VFR w dzień dla statków powietrznych o całkowicie masie startowej MTOW do 5700 kg. Lądowisko wykorzystywane jest przez: samoloty, śmigłowce, wiatrakowce, motoszybowce, szybowce, lotnie, motolotnie, ultralekkie statki powietrzne, paralotnie, balony. Mogą być wykonywane skoki spadochronowe. Warunki korzystania z lądowiska: Lądowisko całoroczne, czynne w dzień od wschodu do zachodu słońca. Obowiązkowy kontakt z Zarządzającym w przypadku przylotów z wyprzedzeniem 24 H. Tel /7

18 PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Ogólna informacja o statkach powietrznych najczęściej wykonujących starty i lądowania na lądowisku Parametry techniczne oraz wyposażenie lądowiska pozwalają na wykorzystanie dróg startowych do startów i lądowań statków powietrznych o maksymalnej masie startowej MTOW do 5700 kg. Na części trawiastej pasa drogi startowej PDS-1 oraz DS-2 mogą odbywać się starty i lądowania samolotów mających dopuszczenie do lotów na lotniskach o nawierzchni trawiastej oraz szybowców, motoszybowców, ultralekkich statków powietrznych, paralotni i balonów. Skoki spadochronowe są możliwe na PDS-1 i DS-2. Ogólna charakterystyka statków powietrznych mogących wykonywać starty i lądowania na lądowisku Biała Podlaska Lp. Typ statku powietrznego Długość, szerokość Masa całkowita (kg) Liczba załogi Liczba pasażerów Liczba wyjść 1 Samoloty 10 x Motoszybowce, szybowce 10 x Ultralekkie statki powietrzne 10 x Balony Śmigłowce 10 x Lp. 1 Instrukcje alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w działaniach ratowniczych W trakcie lotów za bezpieczeństwo ratowniczo gaśnicze odpowiada ich organizator. W razie pożaru statku powietrznego, albo innego pożaru na obszarze lądowiska lub w sąsiedztwie, powiadamia on telefonicznie jednostkę ratowniczo gaśniczą PSP. Do momentu przybycia jednostki ratowniczo gaśniczej, organizuje i nadzoruje działania ratownicze. W przypadku ofiar pożaru lub innych zdarzeń w trakcie lotów lub na obszarze lądowiska, organizator lotów albo inny członek personelu lotniskowego alarmuje Pogotowie Ratunkowe. Do czasu przybycia ratowników personel lotniska w miarę posiadanych możliwości udziela pomocy poszkodowanym. W takim samym trybie alarmowana jest Policja i Państwowa Straż Pożarna. Każdorazowo przed lotami ich organizator informuje personel o sposobie alarmowania jednostek ratowniczych. Plan alarmowania jednostek ratowniczych Służba ratownicza Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Numer telefonu alarmowego 998, Środki techniczne Samochód ratowniczo gaśniczy. Samochód ratownictwa technicznego Pojazd ratownictwa medycznego Czas dojazdu do lądowiska 15 min. 2 Stacja Pogotowania Ratunkowego 999, min. 3 Komenda Miejska Policji 997, Radiowóz policyjny 15 min 3/7

19 PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Zakres czynności podejmowanych przez zgłaszającego lądowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek przewidzianych do udziału w działaniu ratowniczym Za bezpieczeństwo ratowniczo gaśnicze odpowiada organizator lotów na lądowisku. W razie zaistnienia pożaru statku powietrznego, innego pożaru na obszarze lądowiska i w jego sąsiedztwie, organizator lotów powiadamia jednostkę ratowniczo gaśniczą PSP, tel. 998 lub i do momentu przybycia jednostki ratowniczo gaśniczej PSP organizuje i nadzoruje działania ratownicze. W przypadku wystąpienia ofiar pożaru lub innych zdarzeń w trakcie lotów lub na obszarze lądowiska organizator lotów inny członek personelu lotniskowego alarmuje Pogotowie Ratunkowe, tel. 999 lub Do czasu przybycia ratowników personel w miarę posiadanych możliwości udziela pomocy poszkodowanym. Opis zabezpieczenia ratowniczego i gaśniczego w trakcie wykonywania startów, lądowań, postoju oraz tankowania statków powietrznych W miejscu postoju statków powietrznych zgłaszający lądowisko ma do dyspozycji organizatorów lotów dwie gaśnice proszkowe o wadze 25 kg. Możliwe jest tankowanie własnych statków powietrznych przy użyciu własnego sprzętu przez organizatora lotów. Za bezpieczeństwo pożarowe odpowiada personel organizatora lotów, wykorzystując swój etatowy sprzęt ppoż. Podjęcie działań ratowniczych, alarmowanie i kierowanie akcją ratowniczą do czasu przybycia jednostek ratowniczych mieści się w zakresie obowiązków osoby organizującej loty. W porcie lotniczym znajduje się przenośna apteczka z niezbędnymi środkami medycznymi oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy medycznej. Lądowisko wyposażone jest w następujący sprzęt ratowniczy: - dwie gaśnicze proszkowe 25 kg, - topór gaśniczy, nieklinujący, - nożyce do prętów 20 mm, - łom, - przecinak - młot 2kg, - szpadel, łopata, - bosak podręczny dł. 3 m, - drabinka wysuwana, - koc gaśniczy szt. 4, - linka ratownicza dł. 30 m, - klin do blokowania kół 4 szt., - piła łańcuchowa do drewna, - latarka, - zestaw pierwszej pomocy medycznej. W trakcie wykonywania operacji lotniczych organizator lotów zapewnia obserwację terenu lądowiska przez wyznaczony personel. W przypadku zagrożenia wejściem osób postronnym na lądowisko, osoba pełniąca funkcję porządkowego nie dopuszcza do tego. 4/7

20 PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Opis terenu lądowisko, kierunków podejścia i wznoszenia, pól lądowań awaryjnych, usytuowania szpitali oraz innych mających znaczenie elementów dla skutecznego przeprowadzenia działań ratowniczych, w promieniu 3 km od punktu odniesienia lądowiska, opisanych na mapie w skali 1: Wymiary: - Droga startowa DS-1 o nawierzchni sztucznej betonowo asfaltowej 2300 m x 30 m. - Pas drogi startowej PDS-1 o nawierzchni naturalnej (trawa) 2300 m x 220 m. - Na przedłużeniu DS-1 na kierunku wschodnim został wyznaczona DS-2 o nawierzchni trawiastej. - Droga startowa DS-2 o nawierzchni naturalnej (trawa 1570 m x 150 m). Główny kierunek startu / lądowania: - główny kierunek startu / lądowania: 66 o GEO - pomocniczy kierunek startu / lądowania: 246 GEO Oznaczenia pasa startowego (pola wzlotów): DS-1 ze względu na nawierzchnię (betonowo asfaltowa) wyraźnie odróżnia się na tle pozostałego terenu. Brak innych oznaczeń. PDS-1 krawędź pasa oznaczona od strony południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1m, w odstępach, co 100 m. Od strony północnej granicę stanowi krawędź betonowoasfaltowego pasa. Początek i koniec tak jak DS-1. DS-2 krawędź drogi oznaczona od strony południowej za pomocą białych płacht o wym. 1 m x 1 m, w odstępach, co 100 m. Od strony północnej granicę stanowi krawędź betonowoasfaltowego pasa. Początek i koniec DS-2 oznaczony za pomocą białych płacht o wymiarach 2 m x 3 m, rozmieszczonych, co 30 m. Rodzaj nawierzchni pasa startowego / drogi startowej: DS-1 sztuczna (betonowo asfaltowa) PDS-1 naturalna (trawa) DS-2 naturalna (trawa) Obsługa statków powietrznych: Możliwości hangarowania NIE. Prowadzenia prac naprawczych TAK (wyłącznie przez operatora danego statku powietrznego, z użyciem własnych środków). Tankowanie TAK (wyłącznie własnych statków powietrznych). Kotwiczenie statków TAK (na płaszczyźnie postojowej o nie wierzchni betonowej PP-1. Ogrodzenie: Ogrodzenie częściowe, teren wyposażony w tablice ostrzegawcze. Droga dojazdowa: Na lądowisko prowadzi asfaltowa droga dojazdowa do ul. Łomaskiej 96 a. Dalej wjazd na lądowisko drogą o nawierzchni betonowej i asfaltowej. 5/7

21 Charakterystyka przedpola: PLAN RATOWNICZY LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Droga startowa DS-1 Na głównym kierunku podejścia do lądowania 66 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni trawiastej, długości ok. 500 m i szerokości ok. 300 m. W odległości ok. 580 m od progu DS-1 wyrasta kompleks leśny o wysokości drzew m. Nie stanowi on przeszkody lotniczej i nie stwarza zagrożenia dla operacji lotniczych. Na pomocniczym kierunku podejścia do lądowania 246 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni naturalnej (trawa) o długości ok. 700 m i szerokości ok. 300 m. Droga startowa DS-2 Na podejściu do lądowania z kierunku 66 o GEO przedpole stanowi cały PDS-1. Na podejściu do lądowania z kierunku 246 o GEO przedpole stanowi równa płaszczyzna o nawierzchni naturalnej (trawa) o długości ok. 550 m i szerokości ok. 300 m. W odległości ok m od progu DS-2 znajdują się zabudowania i drzewa o wys m. Nie jest to przeszkodą lotniczą i nie stanowi zagrożenia dla operacji lotniczych przewidzianych na lądowisku. Termin aktualizacji planu ratowniczego lądowiska Plan został wprowadzony 10 kwietnia 2014 r. Aktualizacja dokonania w dniu 10 czerwca 2014 r. Następna aktualizacja nastąpiła 22 czerwca 2015 r. Następna aktualizacja nastąpiła 15 września 2015 r. Kolejna aktualizacja nie później, niż w ciągu roku, tj. do dn. 24 czerwca 2017 r. 6/7

22 7/7

23

24

25

26

27

28 INOP Załącznik nr 8 TRA 30 GND FL N E N E N E N E N E

29

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA INOP Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska Egzemplarz nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA Położenie

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP

Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Biała Podlaska INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 21-500 Biała Podlaska Egzemplarz nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BIAŁA PODLASKA EPBP Położenie lądowiska: Gmina Miejska Biała Podlaska

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI

STRONA TYTUŁOWA. INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI STRONA TYTUŁOWA INSTRUKCJA OPERACYJNA Innego miejsca do startów i lądowań statków powietrznych MILEWO GMINA SOCHOCIN POWIAT PŁOŃSKI WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 ARKUSZ ZMIAN I POPRAWEK NUMER ZMIANY ZMIANA

Bardziej szczegółowo

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Lech Romański 83-200 Starogard Gdański ZATWIERDZAM (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA LINOWIEC Starogard Gdański, 2011-12-09 KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB) RALLYLAND EVENTS Sp. z o. o. Osiedle Rajdowe 1, 77-420 Lipka Ezemplarz nr... INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA DEBRZNO (EPDB) Położenie lądowiska: Gmina: Lipka Powiat: Złotów Województwo: Wielkopolskie Debrzno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Marius Olech ul. Jantarowa 5 80-341 Gdańsk (nazwa zarządzającego lądowiskiem) ZATWIERDZAM... (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GOŁUBIE Gdańsk maj 2012 KARTA UZGODNIEŃ

Bardziej szczegółowo

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI

AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA RUDNIKI CZĘSTOCHOWA 02.01.2007 ROK 1. Dane operacyjno techniczne: 1.1. Punkt odniesienia środek lądowiska ARP 262 m AMSL. 1.2. Współrzędne geograficzne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY 1 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE. 1.1. 1.2. 1.3. Punkt odniesienia środek terenu przystosowanego do startów i lądowań. Współrzędne geograficzne punktu odniesienia. Położenie w stosunku do miejscowości. Środek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 795 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji lądowisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA NIEGOWONICZKI Wojciech Gawroński, ul. Starzyńskiego 14, 41-215 Sosnowiec tel. +48 535 560 220; e-mail: wogaw@poczta.onet.pl Egzemplarz nr... INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Położenie lądowiska: Gmina: Łazy Powiat: Zawiercie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Dondziak Wiesław 98-313 Konopnica ul.kasztanowa7/2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA KONOPNICA Konopnica 07.03.2013r. Strona 1 z 10 DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE 1.1.Punkt odniesienia lądowiska: środek lądowiska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA

INSTRUKCJA OPERACYJNA Aeroklub Ziemi Jarosławskiej Rynek 6, 37-500 Jarosław tel: +48-793-744-784, +48-692-776-207 fax: +48-17-783-4621 KRS: 0000281817 NIP: 7922178721 REGON: 180237001 konto nr: 40 1500 1634 1216 3005 1357 0000

Bardziej szczegółowo

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi

KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA. Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi KARTA UZGODNIEŃ INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA PIŁA Uzgadniający Opinia Data i podpis Uwagi Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ZMIANA 00 PIŁA 15.11.2011 STRONA 1/19 REJESTR ZMIAN W INSTRUKCJI OPERACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ HORIZON AIR SERVICES Gołembiewski Spółka Jawna, ul Dziewanny 31/19, 20-539 Lublin Egzemplarz nr.. INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA HORIZON AIR UŁĘŻ Położenie lądowiska: 08-504 Ułęż - Lotnisko, Moto - Park

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA A LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCOWEGO

INSTRUKCJA OPERACYJNA A LĄDOWISKA ŚMIGŁOWCOWEGO Egz. Nr INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA ŚMIGŁOWC NAREW WOJEWÓDZTWO: PODLASKIE POWIAT: HAJNÓWKA GMINA: NAREW NAREW 27 lipca 2015 roku Strona 1/20 STRONA WOLNA Strona 2/20 WYKAZ UŻYTKOWNIKÓW EGZ. NR.1 ZARZĄDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Lądowiska Arłamów (EPAR)

Lądowiska Arłamów (EPAR) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Lądowiska Arłamów (EPAR) WYDANIE 2011, ZMIANA 2 Z DNIA 31.01.2017r. Instrukcja została wprowadzona do użytku służbowego od dnia 1.02.2017r. Zarządzeniem Prezesa Zarządu Hotel Arłamów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI

WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI 1 WYCIĄG Z INSTRUKCJI OPERACYJNEJ LĄDOWISKA KAZIMIERZ BISKUPI Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA 1. Położenie i przeznaczenie lądowiska 1.1. Współrzędne WGS-84 (EUREF-89): ARP środek drogi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY)

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA GRĄDY. Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) Rozdział I DANE TECHNICZNO OPERACYJNE LĄDOWISKA - (EPGY) 1. POŁOŻENIE I PRZEZNACZENIE LĄDOWISKA: Lądowisko Grądy położone jest pod TSA 02 sektor D, którego granice pionowe wynoszą od GND do FL660. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA LUBLIN 1. CEL Powiększenie przestrzeni odpowiedzialności TWR Lublin oraz wprowadzenie nowych procedur ma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSK. Spis treści. Spis treści 2. Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4.

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSK. Spis treści. Spis treści 2. Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4. Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela zmian 5 CZĘŚĆ 1. Informacje ogólne 7-17 CZĘŚĆ 2. Dane dotyczące lotniskowych procedur operacyjnych i środków bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA Egz. Nr 2 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KRĘPA k/słupska - EPSR WOJEWÓDZTWO: POMORSKIE POWIAT: SŁUPSK GMINA: SŁUPSK Strona 1 / 23 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień i karta podpisów 3-4 Tabela

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta (11.10.2012) 1 :: dane operacyjno-techniczne lądowiska Temat Opis 1.1. Punkt odniesienia: Środek pasa startowego. 1.2. Współrzędne

Bardziej szczegółowo

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego

Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego RADA INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Stan opracowania metadanych zbiorów i usług danych przestrzennych dla tematu sieci transportowe w zakresie transportu lotniczego Źródło Autorstwo dokumentu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika - EPRG 2.4.1. Utrzymanie nawierzchni sztucznych NIE DOTYCZY 2.4.2. Utrzymanie systemu odwadniania BRAK 2.5. Usuwanie unieruchomionych statków powietrznych Usuwanie statków powietrznych do 5700 kg. (MTOW) 2.6.

Bardziej szczegółowo

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ

DOWÓDZTWO OPERACYJNE RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ Rejony Ograniczeń Lotów podczas Szczytu NATO Podstawa prawna do wprowadzenia Rejonów Ograniczeń Lotów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27.

Rysunek 1 : Planowane granice strefy TRA 27. KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT KOREKTY GRANIC ISTNIEJĄCYCH ATZ, WPROWADZENIA STREF TRA NA POTRZEBY PROWADZENIA DZIAŁAŃ W RAMACH SZKOLEŃ LOTNICZYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W REJONIE FIR EPWW. 1. CEL

Bardziej szczegółowo

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB.

Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB. Załącznik 1 Lublin Likwidacja strefy ruchu lotniskowego Świdnik ATZ EPSW 1. Wprowadzenie strefy kontrolowanej lotniska Lublin CTR EPLB Oznaczenie przestrzeni powietrznej oraz współrzędne geograficzne jej

Bardziej szczegółowo

1.CEL I UZASADNIENIE:

1.CEL I UZASADNIENIE: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) W PRZESTRZENI NIEKONTROLOWANEJ 1.CEL I UZASADNIENIE:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA NOWY TARG - EPNT

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA NOWY TARG - EPNT Egz. Nr 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA NOWY TARG - EPNT WOJEWÓDZTWO - MAŁOPOLSKIE POWIAT - NOWOTARSKI GMINA NOWY TARG Wyk. w 4 egz.: Egz. Nr 1 Aeroklub Polski zarządzający lotniskiem Egz. Nr 2 Urząd

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF TRA DLA LOTÓW BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH POZA ZASIĘGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS) PRZEZ STRAŻ GRANICZNĄ (planowany termin

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej

Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Wykonywanie lotów przez BSL w polskiej przestrzeni powietrznej Warszawa, 18.03.2013 r. Łukasz Godlewski Ośrodek Planowania Strategicznego Cele strategiczne PAŻP: 1. Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Dziennik Ustaw Nr 106 8969 Poz. 678 678 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące Na podstawie art. 119 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Odpowiedzialność

Rozdział 3 Odpowiedzialność ZAŁĄCZNIK Nr 61 Modele latające oraz bezzałogowebezzałogowe statki powietrzne o maksymalnej masie startowej (MTOM) nie większej niż 25150 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu wzrokuwidoczności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO Warszawa, dnia 18 marca 2015 roku Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1336/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia incydentu: 9 sierpnia 2014 r. godz.14:50 LMT.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA INCYDENTU LOTNICZEGO KRONOTRANS Speditions GmbH Postfach14 5035 Salzburg/Flughafen Austria Fax:. +49 171 3065866 e-mail: DCLOG@kronospan.de Warszawa, dnia 15 lipca 2006 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 129/06 Państwowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian.

Załącznik 1. 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. Załącznik 1 1. Opis projektu stan obecny i zakres proponowanych zmian. W chwili obecnej dolna granica sektora A LTMA EPKK oraz sektora A EPKT wynosi 560m (1837ft) AMSL. Ze względu na zróżnicowanie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA. GOTARTOWICE k/rybnika EPRG Egz. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA GOTARTOWICE k/rybnika EPRG WOJEWÓDZTWO : POWIAT : GMINA : ŚLĄSKIE RYBNIK RYBNIK Listopad 2013 Wydanie I Strona 1 z 20 Spis treści STRONA Spis treści 2 Karta uzgodnień

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO EPKR WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE POWIAT: KROSNO GMINA: KROSNO Zmiana Nr 3 Wydanie z dnia -07-01 Strona 1 z 19 Karta uzgodnień POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ UZGADNIA

Bardziej szczegółowo

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN:

2. ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI STRUKTUR PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W REJONIE LOTNISKA RADOM-SADKÓW W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM NOWEGO CYWILNEGO PORTU LOTNICZEGO RADOM 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin

Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Dokumentacja dotycząca wykonywania lotów w rejonie TMA i CTR Lublin Wykaz dokumentów Porozumienia i operacyjne INOP TWR Lublin AIP Polska Porozumienia operacyjne: Porozumienie o współpracy operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH

WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. WYMAGANIA DLA LĄDOWISK SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu,

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT REORGANIZACJI PRZESTRZENI W REJONIE LOTNISKA EPMB 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany reorganizacji przestrzeni w rejonie lotniska EPMB są : - dostosowanie struktury MATZ do

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 1507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 24 października 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 251 14609 Poz. 1507 Na podstawie art. 119 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych 1. Lądowisko wyznaczone jest przez strefę podejścia do lądowania i startu,

Bardziej szczegółowo

Podział Przestrzeni Powietrznej

Podział Przestrzeni Powietrznej SZKOLENIE TEORETYCZNE KANDYDATÓW NA UCZNIÓW PILOTOW ( Teoretyczny Kurs Szybowcowy TKS ) Podział Przestrzeni Powietrznej Aeroklub Bielsko-Bialski Przemysław Ochal 1. Stosowane dokumenty Aneks 11 ICAO do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ Dożynki Gminne - Smólnik 20 l 7 INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ l. Postępowanie służb porządkowych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Niekrasy 6, 19-300 Niekrasy Egzemplarz nr 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA Położenie lądowiska: Gmina: KALINOWO Powiat: EŁCKI Województwo: WARMIŃSKO-MAZURSKIE Zmiana 0 Wydanie: 1 września 2016 Strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA STRZYŻEWICE k/ LESZNA - EPLS

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA STRZYŻEWICE k/ LESZNA - EPLS Egz. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA STRZYŻEWICE k/ LESZNA - EPLS WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE POWIAT: LESZCZYŃSKI GMINA: LESZNO 1/22 SPIS TREŚCI Spis treści 2 STRONA Karta uzgodnień i karta podpisów

Bardziej szczegółowo

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO;

- modyfikacja północnych granic obecnego sektora TMA Warszawa A wynika z potrzeby zabezpieczenia procedur dolotowych i odlotowego do/z EPMO; Projekt reorganizacji przestrzeni powietrznej w rejonie Warszawa w związku z uruchomieniem operacyjnym oraz wdrożeniem procedur SID/STAR dla lotniska Warszawa Modlin TERMIN WEJŚIA ZMIANY W ŻYIE AIRA 28.06.2012

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Zdarzenie nr: 227/05. Dnia 1 października 2005 roku

MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Zdarzenie nr: 227/05. Dnia 1 października 2005 roku MINISTERSTWO TRANSPORTU PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Naruszenie strefy kontrolowanej lotniska EPWA Zdarzenie nr: 227/05 Statek powietrzny: samolot Cessna 150 znaki rej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP STRONA CELOWO POZOSTAWIONA PUSTA Zmiana Nr 0 Strona 2 z 56 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA POBIEDNIK K/KRAKOWA EPKP Spis treści KARTA UZGODNIEŃ...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA EGZ. Nr 1 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA MICHAŁKÓW k / OSTROWA WLKP. - EPOM WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE POWIAT: OSTRÓW WLKP GMINA: OSTRÓW WLKP Wyk. w 4 egz.: Egz. Nr 1 Aero Partner Sp. z o. o. Zarządzający

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37"N '43"E)

Miejscowość, Jastarnia Miejsca Przystosowanego do Startów i Lądowań (54 42'37N '43E) RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 2594/16 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Dot. incydentu nr: 984/14 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Po rozpatrzeniu w dniu 28 stycznia 2015 roku, przedstawionych przez organ zarządzania przestrzenią powietrzną informacji

Bardziej szczegółowo

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej

Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających Koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej Wybrane zagadnienia Prezentujący: Maciej Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014

Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 Regulamin wykonywania holowanych lotów paralotniowych na lądowisku Konopki w czasie trwania zawodów paralotniowych o Puchar Mazowsza XC Konopki 2014 1. Informacje ogólne... 1 2. Lądowisko i rejon lotów...

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: , AIP VFR POLAND VFR AD 4 EPKE 1-1 AIRAC effective date 03 APR 2014 EPKE AD 4.1 WSKAŹNIK LOKALIZACJI LOTNISKA I NAZWA EPKE AD 4.2 DANE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE LOTNISKA AERODROME LOCATION INDICATOR

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej.

Załącznik nr 6. Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w. operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej. Załącznik nr 6 Modele latające o masie startowej nie większej niż 25 kg, używane wyłącznie w operacjach w zasięgu widzialności wzrokowej Spis treści 1.1. Przepisy niniejszego załącznika stosuje się do

Bardziej szczegółowo

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43

4 0 / 15. Sikory Juskie, gm. Stare Juchy, pow. ełcki N 53 53 16 ; E 022 16 43 RAPORT WSTĘPNY O WYPADKU LOTNICZYM (Zawiera jedynie wstępną informację o zdarzeniu lotniczym, przekazywaną nie później niż 30 dni od dnia otrzymania informacji o zdarzeniu; przesyłany Prezesowi ULC fax

Bardziej szczegółowo

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK);

2) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (patrz ZAŁĄCZNIK); Dokumenty wymagane do przedłożenia wraz z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu)

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA DAJTKI k/olsztyna egz. nr.: 3 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA DAJTKI k/olsztyna EPOD UWAGA! Niniejsze INOP obowiązuje jako wydanie tymczasowe, na czas przesunięcia progów

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty

Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Organizacja imprez masowych - wymagane dokumenty Informacje opracowano na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 127,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 Charakterystyka Zamawiającego 1. Nazwa i adres ubezpieczającego ( NIP, REGON, PKD ) PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. JASIONKA 942; 36-002 JASIONKA NIP: 517-02-40-616 REGON: 180288180 PKD z 2007

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych. SRL-sem6-W1-IRL1a - Lotnictwo pojęcia podstawowe Statek powietrzny - urządzenie przeznaczone do przewożenia osób lub rzeczy w przestrzeni powietrznej, zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 12.01.2016 r. M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I B U D O W N I C T WA 1 ) z dnia. 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KATOWICE MUCHOWIEC - EPKM

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KATOWICE MUCHOWIEC - EPKM EGZ. Nr 4 INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KATOWICE MUCHOWIEC - EPKM WOJEWÓDZTWO: POWIAT: GMINA: ŚLĄSKIE KATOWICE KATOWICE Wyk. w 4 egz.: Egz. Nr 1 Aeroklub Polski Zarządzający lotniskiem Egz. Nr 2 Urząd

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810

Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 Warszawa, dnia 15 lipca 2013 r. Poz. 810 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, dnia 4.10.2014 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1193/12 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO - EPKR

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO - EPKR INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO EPKR WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE POWIAT: KROSNO GMINA: KROSNO str. 1 0.4 Wykaz użytkowników INOP: Lp. Nazwa Użytkownika 1 Urząd Lotnictwa Cywilnego 2 Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO

KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO KWESTIONARIUSZ DOTYCZĄCY ELEMENTÓW PRZESTRZENI POWIETRZNEJ ORAZ PROCEDUR RUCHU LOTNICZEGO I DANE RESPONDENTA ( * WYMAGANE) IMIĘ NAZWISKO OPERATOR/PILOT* STANOWISKO TYP STATKU POWIETRZNEGO* TELEFON/FAX.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań:

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Wrocław/Starachowice, TMA Poznań: Wprowadzenie rejonu kontrolowanego węzła lotnisk TMA Poznań Zmiana nazwy obecnej przestrzeni TMA Poznań na TMA Poznań

Bardziej szczegółowo

7. PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY

7. PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY LOTNISKA s.16 7. PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY Fragment przykładowego planu sytuacyjno wysokościowego LOTNISKA s.17 8. PROJEKT POWIERZCHNI POLA WZLOTÓW Najmniejsze dopuszczalne szerokości dróg startowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW PARALOTNIOWYCH I LOTNIOWYCH NA LĄDOWISKU KONOPKI (ostatnia aktualizacja 31.05.2015)

ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW PARALOTNIOWYCH I LOTNIOWYCH NA LĄDOWISKU KONOPKI (ostatnia aktualizacja 31.05.2015) ZASADY WYKONYWANIA LOTÓW PARALOTNIOWYCH I LOTNIOWYCH NA LĄDOWISKU KONOPKI (ostatnia aktualizacja 31.05.2015) 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin dotyczy wykonywania lotów na lotniach i paralotniach

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC MATZ ŁASK

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC MATZ ŁASK KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKT ZMIANY GRANIC MATZ ŁASK 1. CEL Celem przedmiotowej zmiany jest nieznaczna zmiana przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Łask. UWAGA: konsultacjom społecznym zostaje poddana

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Inżynieria ruchu lotniczego. Lotnictwo cywilne i państwowe Ustawa Prawo Lotnicze. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1

WSTĘP. Inżynieria ruchu lotniczego. Lotnictwo cywilne i państwowe Ustawa Prawo Lotnicze. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1 INŻYNIERIA RUCHU LOTNICZEGO 2014-05-28 Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1 WSTĘP Lotnictwo pojęcia podstawowe Inżynieria ruchu lotniczego. Ogólna charakterystyka statków powietrznych. Pojęcie ruchu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317 Warszawa, dnia 23 sierpnia 2016 r. Poz. 1317 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA infrastruktury i Budownictwa 1) z dnia 8 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg * Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 602/08 Warszawa, dnia 19 października 2009 r. RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg * Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU

OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU OPINIA PRAWNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA LOTÓW BEZZAŁOGOWYMI STATKAMI POWIETRZNYMI W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW OD 7 WRZEŚNIA 2016 ROKU I. Przedmiot opinii. Opinia prawna sporządzona została na zlecenie

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY 1. DATES do to

1. TERMINY 1. DATES do to OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKT WPROWADZENIA STREF CZASOWO REZERWOWANYCH (TRA) NA LOTY BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH WYKONYWANYCH W WARUNKACH BVLOS Każda z planowanych stref funkcjonuje lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH

REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH REGULAMIN OPŁAT LOTNISKOWYCH Część I: Opłaty za lądowanie 1. Postanowienia ogólne 1.1. Właściciele lub piloci statków powietrznych obowiązani są do uiszczenia opłaty za lądowanie w wysokości określonej

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA

INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA INSTRUKCJA OPERACYJNA LOTNISKA KROSNO EPKR WOJEWÓDZTWO: PODKARPACKIE POWIAT: KROSNO GMINA: KROSNO Strona 1 z 20 Karta uzgodnień POLSKA AGENCJA śeglugi POWIETRZNEJ UZGADNIA URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO ZATWIERDZA

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357. ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 357 ZARZĄDZENIE Nr 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie prowadzenia rejestru wojskowych lotniczych

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNA PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH s.c.

SAMODZIELNA PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH s.c. I. OD 1988 SAMODZIELNA PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH s.c. 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 6 www.spup.pl, kontakt@spup.pl, tel.: 698156994, 602719006 fax: 22 6130836 NIP 531-164-84-21, Regon

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/  Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu. Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu. Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia: PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu Numer ewidencyjny zdarzenia: 2116/14 Rodzaj zdarzenia: INCYDENT Data zdarzenia: 3 grudnia 2014 r. Miejsce zdarzenia: Rodzaj, typ statku

Bardziej szczegółowo

LOKALNE PROCEDURY EPBY

LOKALNE PROCEDURY EPBY LOKALNE PROCEDURY EPBY Procedury odlotu/ przylotu SID 26 08 Kierunek odlotu LUXUD 1G 1A W GOBNI 1G 1A NE INTUN 1G 1A E STAR 26 08 Kierunek Przylotu LUXUD 1N 1S W GOBNI 1N 1S NE INTUN 1N 1N E Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów

Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiany w przestrzeni powietrznej w rejonie lotniska Szczecin Goleniów Zmiana granic CTR Szczecin 53 45'57''N 014 54'46''E 53 33'42''N 015 11'42''E Dalej łuk o promieniu 11km i środku w punkcie 53 29'30''N

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 956 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

2. DEFINICJE UŻYTE W OKÓLNIKU AAL

2. DEFINICJE UŻYTE W OKÓLNIKU AAL 1. WSTĘP Okólnik doradczy dotyczący zasad dobrej praktyki lotniczej w zakresie kręgu nadlotniskowego, zwany dalej okólnikiem, ma na celu zwrócenie uwagi na obowiązujące przepisy i procedury operacyjne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1333

Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie klasyfikacji statków powietrznych Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,

Bardziej szczegółowo