Zasady ogólne Horyzont 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady ogólne Horyzont 2020"

Transkrypt

1 VI Konferencja z cyklu Inteligentna Energia w Polsce Warszawa, 12 grudnia 2013 Zasady ogólne Horyzont 2020 Statystyki udziału Polski w projektach energetycznych 7PR Prelegent: Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

2 Budżety Programów Ramowych (w mld euro) ,52 ok. 77, ,12 14,96 19, ,27 5,36 6, Copyright KPK PB UE IPPT PAN

3 Podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów: Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach Inna niż dotychczas rola ICT: raczej dostawcą rozwiązań/usług opartych na istniejących technologiach niż nowych technologii 3 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

4 Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście Europe 2020 priorities International cooperation European Research Area Shared objectives and principles ICT ICT ICT ICT ICT ICT Tackling Societal Challenges Health, demographic change and wellbeing Food security, sustainable agriculture and the bio-based economy Secure, clean and efficient energy Smart, green and integrated transport Climate action, resource efficiency and raw materials Inclusive, innovative and reflective societies Secure Societies EIT JRC Simplified access Excellence in the Science Base Frontier research (ERC) Future and Emerging Technologies (FET) Skills and career development (Marie Curie) Research infrastructures Common rules, toolkit of funding schemes Creating Industrial Leadership and Competitive Frameworks Leadership in enabling and industrial technologies ICT Nanotech., Materials, Manuf. and Processing Biotechnology Space Access to risk finance Innovation in SMEs ICT ICT ICT ICT Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Upowszechn. doskonałości i zapewnianie szerszego uczest. Dissemination & knowledge transfer 4 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

5 Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście Uproszczona struktura, uproszczone zasady: Podstawowa zasada: simplification Uproszczona struktura programu Uproszczony dostęp dla wszystkich uprawnionych (przedsiębiorstw, uczelni, instytucji) we wszystkich krajach UE i poza nią Łatwiejsze niż dotychczas zasady aplikowania o dofinansowanie, uczestniczenia w projektach i ich rozliczania 5 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

6 Horyzont 2020 zasady uczestnictwa Założenia KE (1): Jeden zestaw zasad Przyjmowany dla całego cyklu badawczo-innowacyjnego Obejmujący wszystkie programy i organy je finansujące Jeden projekt jeden poziom finansowania Do 100% kosztów kwalifikowanych (dla projektów innowacyjnych do 70%, ale dla osób prawnych o charakterze non-profit do 100%) Koszty pośrednie stały poziom - 25% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich Proste kryteria oceny Doskonałość Wpływ - Implementacja (dla ERC TYLKO doskonałość) Nowe formy finansowania nakierowane na innowacyjność przedkomercyjne zamówienia publiczne, nagrody motywacyjne (inducement prizes), dedykowane instrumenty finansowe 6 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

7 Horyzont 2020 zasady uczestnictwa Założenia KE (2): Uproszczone zasady przykłady: szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta, ryczałt na koszty pośrednie brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu granty output-based mniej ale lepiej przygotowanych kontroli i audytów strategia w zakresie audytów nakierowana przede wszystkim na zapobieganie nadużyciom 7 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

8 Horyzont 2020 zasady uczestnictwa Utrzymanie generalnych zasad: Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) We wskazanych programach/działaniach/celach projekty składane przez indywidualnych naukowców (w 7PR: programy szczegółowe IDEAS (ERC) i PEOPLE (MCA), w H2020: cele szczegółowe: ERC, MSCA) Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Podstawowe kryteria oceny: Doskonałość Implementacja Wpływ (dla ERC TYLKO Doskonałość) Wymiar europejski projektu (European added value) 8 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

9 7PR a Horyzont 2020 Różnice (przykłady): Projekty badawcze Projekty badawcze Projekty innowacyjne polegające głównie na działaniach mających bezpośrednio na celu opracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Do tych celów działalność taka może obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe 9 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

10 7PR a Horyzont 2020 Różnice (przykłady): Zróżnicowanie wysokości dofinansowania w projekcie wg: - grup beneficjentów - rodzajów działań (np. RTD, MGMT) Podstawowy poziom dofinansowania kosztów bezpośr. kwalifik. do 50% (dla uczelni do 75%) VAT niekwalifikowalny Rejestracja czasu pracy dla wszystkich w projekcie Jeden poziom finansowania dla całego projektu (bez różnicowania na grupy beneficjentów lub rodzaje działań!) Podstawowy poziom finansowania kosztów bezpośr. kwalifikowalnych do 100% VAT kwalifikowalny, jeśli nie można odzyskać (zmiana na podstawie zmiany rozporządzenia finansowego UE) Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla zatrudnienia wyłącznie w projekcie Finansowanie kumulatywne Szersze upowszechnienie otwartego dostępu 10 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

11 7PR a Horyzont 2020 Utrzymanie sprawdzonych instrumentów: w takiej samej lub zbliżonej formule PPP, np. JTI P2P, np. ERA-NETs, art. 185 PPP, np. JTI, cppp P2P, np. ERA-NETs, art. 185 Ale ERA-NETs, ERA-NETs+ RSFF ERA-NETs Access to risk finace (debt and equity facilities) 11 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

12 Energy Efficiency EE : Public procurement of innovative sustainable energy solutions Funding scheme: CSA Budget: 34,5 M Call opening/deadline: / :00 Considering the large volume of public spending (19% of EU GDP, or roughly EUR 2,200 billion in ), the public sector constitute an important driver to stimulate market transformation towards more sustainable energy products, buildings and services. To this regard, the recent Energy Efficiency Directive requires for instance that central governments purchase only products, services and buildings with high energy efficiency performance. However, there are many operational barriers related to sustainable energy public spending such as the lack of knowledge, practical training and tailored guidelines; the lack of willingness to change procurement habits; or perceived legal uncertainties. Project proposals should address the lack of professional procurement training, the lack of experience in implementing sustainable procurement practices and strategies, and/or the lack of sharing and co-operation among procurers. They should where appropriate rely on the use of cost benefit analysis (e.g. using a lifecycle approach). 12 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

13 Energy Efficiency EE : Public procurement of innovative sustainable energy solutions Expected results: Every million Euro of EU support is expected to trigger the launch of public tenders for the purchase of sustainable energy products, buildings or services resulting in savings of more than 25 GWh36 per year of energy savings and/or renewable energy production. Proposals should also increase the skills of public procurers and the market uptake of innovative solutions. 13 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

14 Smart Cities and Communities SCC /2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects Funding scheme: IA Budget: 09,32 M Call opening/deadline: / :00 The EU policy and regulatory framework in the sectors of energy, transport and ICT supports the development of sectoral solutions, i.e. solutions with a limited degree of integration. However, for successful and accelerated implementation in real environments such as urban ones - that also have to take into account local specificities the test of integrated measures will pave the way for faster market roll-out of technologies. The key challenges for Smart Cities and Communities are to significantly increase the overall energy efficiency of cities, to exploit better the local resource both in terms of energy supply as well as through the demand side measures. This will imply the use of energy efficiency measures optimising at the level of districts, the use of renewables, the sustainability of urban transport and the needed drastic reduction of greenhouse gas emissions in urban areas within economically acceptable conditions - while ensuring for citizens better life conditions: lower energy bills, swifter transport, job creation and as a consequence a higher degree of resilience to climate impacts (e.g. urban heat islands effects) etc. 14 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

15 Smart Cities and Communities SCC /2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the kind) projects Expected results: deploy wide-scale, innovative replicable and integrated solutions in the energy, transport, and ICT; trigger large scale economic investments with the repayment of implementation costs in acceptable time lines (to facilitate the bankability of the projects); increase the energy efficiency of districts and of cities and foster the use of renewables and their integration energy system and enable active participation of consumers; increase mobility efficiency with lower emissions of pollutants and CO2; reduce the energy costs; decarbonise the energy system while making it more secure and stable; create stronger links between cities in Member States with various geographical and economical positions through active cooperation. It is envisaged that the proposals will also bring societal benefits: reduction of energy bills for all actors and especially for citizens and public authorities; Increase quality of life by creating local jobs (that cannot be delocalised) in cities; Increase air quality. 15 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

16 Smart Cities and Communities SCC : Developing a framework for common, transparent data collection and performance measurement to allow comparability and replication between solutions and best-practice identification Funding scheme: R&IA Budget: 1 M Call opening/deadline: / :00 To develop a framework for common data and performance measurement collection system which should be open, transparent and allow comparability of solutions. It should consider KPI on energy, ICT and transport matters as well as joint indicators to measure possible rebound effects and systemic values. Work has to build on results from CONCERTO, CIVITAS, the Green Digital Charter as well as the ICT-PSP pilots and could embrace other initiatives as the Green Button of the DoE in the US and 'The Social Energy Collective' in the Netherlands. In addition to methodologies and tools proposals should establish a framework for cities' cooperation to exchange best practices and compare achievements. 16 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

17 Smart Cities and Communities SCC : Developing a framework for common, transparent data collection and performance measurement to allow comparability and replication between solutions and best-practice identification Expected results: Involvement of society in data management processes of cities according to the value of information and improvement of level of trust of citizens. Stimulate market for data-enabled services/solutions (supporting entrepreneurship). Improved territorial knowledge for smart city planning. Recommendations to policy makers for collecting new sources of data and possibly form the basis for policy recommendations for a 'smart city index'. 17 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

18 Smart Cities and Communities SCC : Establishing networks of public procurers in local administrations on smart city solutions Funding scheme: CSA Budget: 1 M Call opening/deadline: / :00 Networks should aim at networking public procurement bodies in order to establish "buyers' groups" for innovative smart city solutions that improve the potential impact of the investment for cities and their citizens, and improve framework conditions for innovation. These networks will help public procurers to increase their capacity to undertake a better coordinated and articulated dialogue with suppliers about future needs by exchanging experience in procurement practices and strategies and by undertaking joint or coordinated actions. 18 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

19 Smart Cities and Communities SCC : Establishing networks of public procurers in local administrations on smart city solutions Expected results: boost the market demand for smart city solutions by increasing consumer awareness about technologies and processes used in implementing smart city solutions. act as lever through procurement and investment planning tools for local administrations and business create better public acceptance and engagement. ensure the framework conditions for the participating organisations for organising joint, cross-border public procurements encourage the public procurement bodies active in cities and communities through networks' activities, to increasingly become "launch customers" for innovative smart solutions which are not yet available on a large-scale commercial basis and which may entail a higher risk than purchasing products that are already commercially widely available. 19 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

20 Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

21 Udział Polski w projektach 7.PR EU28 Reszta Świata Ilość zespołów w złożonych wnioskach* % udział we wnioskach Ilość przyznanych koordynacji % udział w koordynacjach Dofinansowanie KE dla zespołów % udział w dofinansowaniu KE EU ,9% ,8% ,4% EU ,8% 916 4,1% ,3% Polska ,0% 224 1,0% ,0% K. Stowarzyszone ,9% ,6% ,1% K. Kandydujące ,9% 358 1,6% ,8% K. Trzecie ,5% 188 0,8% ,5% Razem Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

22 Udział Polski w projektach 7.PR Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

23 Udział Polski w projektach 7.PR Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

24 Udział Polski w projektach 7.PR Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

25 Udział Polski w projektach 7.PR Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

26 Udział Polski (w tym MŚP) w projektach 7.PR 15,4 % 15,5 % 15,3 % 12,5 % 17,2 % Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

27 Udział Polski (w tym MŚP) w projektach 7.PR 12,8 % 12,6 % 13,7 % 14,3 % 19,5 % Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

28 Udział Polski (w tym MŚP) w projektach 7.PR Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

29 Udział Polski (w tym MŚP) w projektach 7.PR Źródło: KPK na podstawie e-corda Copyright KPK PB UE IPPT PAN

30 Przydatne adresy Programy Pracy : Strona Komisji Europejskiej: Magazyn poświęcony H2020: 30 Copyright KPK PB UE IPPT PAN

31 Dziękuję za uwagę Pytania? Osoby do kontaktu: Andrzej J. Galik Aleksandra Ihnatowicz Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax Copyright KPK PB UE IPPT PAN

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

6 Wyzwanie Społeczne: Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

6 Wyzwanie Społeczne: Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Dzień informacyjny Inteligentne Miasta Warszawa, 17 lutego 2015r. 6 Wyzwanie Społeczne: Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Nauka z udziałem społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching)

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Dzień informacyjny ICT Warszawa, 16 grudnia 2014 Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Prelegent: Małgorzata Szołucha

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020. Po co Horyzont 2020? Katarzyna Sobótka-Demianowska. Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego.

HORYZONT 2020. Po co Horyzont 2020? Katarzyna Sobótka-Demianowska. Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego. HORYZONT 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.kpk.gov.pl Po co Horyzont 2020? Inwestycja w R&D jako jeden ze sposobów na wyjście z kryzysu ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Spotkanie PPTMN, Gliwice, 22.01.2014 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prezentacja programu Prelegent: Jarosław Piekarski Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Horyzont 2020

Bardziej szczegółowo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, 15-16 stycznia 2014 r. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Horyzont 2020 i COSME 2014-20202020 Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020 Dzień informacyjny Europa w zmieniającym się świecie oraz Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach programu HORYZONT 2020 Warszawa, 20.01.2015 Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Horyzont 2020

Program Ramowy Horyzont 2020 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Two different words from blue sky to Market Science + biznes plan = profit

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie na temat programu Kreatywna Europa

Sprawozdanie na temat programu Kreatywna Europa Bruksela, dnia 10 grudnia 2013 r. Sprawozdanie nr 121/2013 Sprawozdanie na temat programu Kreatywna Europa Nowy program Komisji Kreatywna Europa, zatwierdzony 19 listopada 2013 r. przez Parlament Europejski,

Bardziej szczegółowo

Konkursy w obszarze LOTNICTWO

Konkursy w obszarze LOTNICTWO Warszawa, 8 września 2009 Dzień informacyjny: Bezpieczeństwo, ICT, Transport Możliwo liwości finansowania badań w priorytecie TRANSPORT w 7. PR - nowe konkursy Zbigniew Turek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME)

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Seminarium Biuro POLSCA Bruksela, 18 grudnia 2013 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Priorities in the management of the portfolio of entities supervised by the Minister of Treasury up to 2015

Priorities in the management of the portfolio of entities supervised by the Minister of Treasury up to 2015 Priorities in the management of the portfolio of entities supervised by the Minister of Treasury up to 2015 Minister of Treasury Warsaw, 2014 Table of Contents Introduction... 3 I. Corporate supervision...

Bardziej szczegółowo

Strengthening sustainable value creation development at regional level

Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level TABLE OF CONTENTS Part 1 The FRESH good practices Part 2 Policy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji w ramach programu Horyzont 2020. Piotr Świerczyński

Finansowanie wdrażania innowacji w ramach programu Horyzont 2020. Piotr Świerczyński Finansowanie wdrażania innowacji w ramach programu Horyzont 2020 Piotr Świerczyński Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Poland Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012

ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012 COOPERATION WEEK Dzień Informacyjny ICT + TRANSPORT Warszawa, 13.06.2011 ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012 2012 Małgorzata Szołucha Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH

ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH ICT PLATFORM AS A MARKETING TOOL OF A SCIENTIFIC UNIT FROM THE FOOD-AGRICULTURAL BRANCH Paweł Radomski, Ph.D. Piotr Moskała, Ph.D. National Research Institute of Animal Production (IZ PIB) Introduction

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo