Wyser Poland. Standardy Operacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyser Poland. Standardy Operacyjne"

Transkrypt

1 Wyser Poland Standardy Operacyjne

2 Wyser Sp. z o.o. jest częścią grupy Gi Group, największej we Włoszech grupy, świadczącej usługi rekrutacyjne oraz wiodącej międzynarodowej firmy zajmującej się również innymi usługami HR (outplacement, AC, etc.). Wyser to międzynarodowa firma, która zajmuje się wyszukiwaniem i selekcją Kandydatów na stanowiska specjalistyczne oraz kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Wyser posiada ponad 15 biur m.in. w Brazil, Bulgaria, China, Croatia, Czech Republic, India, Italy, Latvia, Montenegro, Poland, Romania, Russia, Serbia, Spain, Turkey. Polski oddział firmy istnieje od 2012r. Cechą, która wyróżnia WYSER spośród innych firm doradczych i rekrutacyjnych, jest system rekrutacji w oparciu o podział na wyspecjalizowane dywizje oraz bardzo wysoki poziom obsługi klientów i kandydatów. Dywizje/specjalizacje w Wyser: Finance & Banking Legal & Accountancy Construction & Property IT & Telecom Engineering & Logistics Wkrótce planowane jest otwarcie kolejnych dywizji, w tym m.in.: Sales & Marketing Pharma Standardy operacyjne służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie mogą być udostępniane nikomu poza pracownikami firmy. W przypadku naruszenia standardów operacyjnych lub ich udostępnienia osobom spoza struktury Wyser, przełożony może zastosować działania dyscyplinujące zgodnie z polskim prawem, np. upomnienie ustne, upomnienie pisemne, a w przypadku powtarzających się naruszeń, zwolnienie z pracy. Strona 2 z 15

3 1. ORGANIZACJA I PODZIAŁ TERENOWY PRACY w Wyser Sp. z o.o. Konsultanci wykonują telefony sprzedażowe (market call) do firm znajdujących się w regionie biura, w którym pracują: Biuro w Warszawie: cała Polska. (W momencie otwarcia nowych biur ustalenia ulegną zmianie). (Klienci pozyskani sprzed dnia wejścia w życie niniejszych standarów są przypisani właściwie do biura\dywizji\konsultanta, który je pozyskał). 2. SPLITS a) Konsultanci wykonują telefony sprzedażowe (market call) do menedżerów liniowych lub działów HR firm, przypisanych do ich dywizji (z regionu i określonego sektora rynku) lub menedżerów liniowych firm spoza sektora. W przypadku projektu zakończonego sukcesem (placement), konsultanci otrzymują prowizję. b) W przypadku, gdy status klienta jest oznaczony w systemie GiRM, jako Active (podpisana umowa z klientem), konsultant, który chce wykonać telefon do działu HR/Managera działu firmy klienta musi skontaktować się z opiekunem klienta (osoba, która wynegocjowała i doprowadziła do podpisania umowy lub jest w ciągłej relacji z klientem) w celu uzyskania zgody. Konsultant, który chce wykonać telefon sprzedażowy do klienta, z którym w przeciągu ostatnich trzech miesięcy (licząc od ostatniego dokonanego wpisu w GiRM) inny konsultant był w kontakcie, musi również zwrócić się o zgodę na wykonanie takiego telefonu do tego konsultanta. c) Opiekun klienta (zarówno konsultant, jak i team leader), który nie wyraził zgody na wykonanie telefonu (market/bd call) przez innego konsultanta ma trzy dni (pracujące) na skontaktowanie się z klientem i odznaczenie market/bd call w GiRM. W przypadku braku odznaczenia w systemie jakiejkolwiek aktywności w tym czasie, konsultant ma prawo wykonywać telefony do klienta bez konieczności uzyskania zgody. W przypadku projektu zakończonego sukcesem (placement) otrzyma 100% prowizji. d) W przypadku negocjowania warunków umowy z klientem przypisanym do innej dywizji, gdy warunki te wykraczają poza standardową umowę, konsultant ma obowiązek włączyć do negocjacji team lidera lub konsultanta odpowiedniej dywizji. e) W przypadku, gdy Manager/Team Leader lub konsultant pozyskuje projekt spoza obszaru własnej dywizji, przekazuje projekt do realizacji odpowiedniej dywizji. Konsultant realizujący projekt otrzymuje 80% prowizji, zaś 20% prowizji trafia do konsultanta przekazującego projekt. Warunkiem splitu jest przedstawienie konsultantowi realizującemu projekt podpisanej umowy z klientem i zamówienia. f) W przypadku, gdy Manager/Team Leader lub konsultant otrzymuje projekt spoza obszaru własnej dywizji, zleca projekt do realizacji odpowiedniej dywizji i zostaje osobą zarządzającą danym klientem oraz procesem rekrutacyjnym (tzw. Account Manager) otrzymuje 30% prowizji, zaś 70% prowizji trafia do konsultanta prowadzącego projekt. Warunkiem splitu jest przedstawienie konsultantowi realizującemu projekt podpisanej umowy z klientem i zamówienia. g) W przypadku, gdy Manager/Team Leader lub konsultant otrzymuje projekt do realizacji na skutek przekazania go wewnątrz własnej dywizji i zostaje osobą zarządzającą danym klientem oraz procesem rekrutacyjnym (tzw. Account Manager) otrzymuje 30% prowizji, zaś 70% prowizji trafia do konsultanta prowadzącego projekt. h) Account Manager ma obowiązek załączać na wysyłanych do klienta mailach, każdego Managera/Team Leadera lub/i konsultanta, którego kandydatów rekomenduje. Strona 3 z 15

4 i) W przypadku, gdy Manager/Team Leader lub konsultant nawiąże kontakt z klientem spoza własnej dywizji i doprowadzi do podpisania umowy (ramowej lub projektowej dla innej dywizjij) otrzyma 20% prowizji z pierwszego zrealizowanego projektu. j) Wszystkie działania muszą być odznaczone w GiRM, co obejmuje każdy telefon do klienta (wraz z danymi kontaktowymi: numer tel, ), ze szczegółową informacją, z kim odbyła się rozmowa, czego konsultant się dowiedział, kiedy może ponowić telefon, etc. k) Wyspecjalizowany konsultant, który zarejestrował firmę w GiRM jako Active (podpisana umowa) ma prawo do otrzymywania bieżących informacji odnośnie projektów prowadzonych dla klienta przez innego konsultanta. Opiekun klienta przekazuje projekty rekrutacyjne zlecone przez klienta do innych dywizji zgodnie ze specjalizacją. Status opiekuna klienta staje się nieważny, jeżeli w ciągu trzech miesięcy nie zostaną odznaczone w GiRM żadne aktywności w odniesieniu do konkretnego klienta. l) Zarejestrowany w Ginius kandydat, po spotkaniu z konsultantem, który załączył raport ze spotkania, staje się kandydatem przypisanym do danego konsultanta (konsultant jest właścicielem kandydata). W przypadku, gdy inny konsultant zaangażuje tego kandydata do swojego projektu w ciągu trzech miesięcy od daty interview (okres ten jest liczony od daty interview do daty sent CV ), co w rezultacie zakończy się placementem, jest on zobowiązany do przekazania 50% całkowitej wartości projektu właścicielowi kandydata. Zwrot kosztów w ramach gwarancji za kandydata dotyczy w równej mierze obu konsultantów. m) W przypadku projektów retained również 50% wartości projektu. 100% trzeciej raty, jeżeli jest to kwota mniejsza niż 50% całkowitej wartości projektu. Zwrot kosztów w ramach gwarancji za kandydata dotyczy w równej mierze obu konsultantów. Warunkiem otrzymania przez konsultanta 50% prowizji za kandydata jest załączenie raportu ze spotkania z kandydatem, w standardowym layoucie WYSER, do karty kandydata w Ginius. Raport powinien zawierać informacje o silnych stronach kandydata, motywacji, oczekiwaniach finansowych, okresie wypowiedzenia i planach rozwoju zawodowego. Ponadto, w rekordzie kandydata powinny znaleźć się informacje na temat preferowanych pracodawców, lokalizacji pracy oraz firm, do których nie należy zgłaszać kandydatury danej osoby. Warunki splitów z biurami Wyser i Gi Group na świecie (poza Polską): Wszystkie splity międzynarodowe to zawsze 30% dla osoby/biura zlecającego projekt i 70% dla konsultanta/biura realizującego projekt. Wszystkie decyzje związane z przydziałem realizacji projektu danemu konsultantowi powinny uwzględniać schemat postępowania: Region Dywizja Stanowisko. 2. DOKUMENTY WYSYŁANE DO KLIENTÓW PRZEZ Wyser Sp. z o. o. Wszystkie standardowe wzory dokumentów są dostępne na dysku W:/!Search&Selection/ WYSER: Standardowa umowa success fee i ratalna (retainer) - wersja w języku polskim i angielskim Zlecenie projektu rekrutacyjnego (job order) Standardowe materiały marketingowe WYSER (prezentacje, papier firmowy, formy graficzne) Oraz wiele innych użytecznych plików i dokumentów Strona 4 z 15

5 3. WARUNKI FINANSOWE W UMOWACH HANDLOWYCH Z KLIENTAMI Wyser Standardowa kwota w umowie success fee wynosi 20% rocznego wynagrodzenia kandydata na określonym stanowisku, a jej płatność następuje w momencie rozpoczęcia pracy przez kandydata. Standardowa kwota w umowie retained wynosi 25% rocznego wynagrodzenia kandydata, a jej płatność następuje w trzech ratach: 1/3 w momencie podpisania umowy i przesłania zlecenia przez klienta 2/3 w momencie zatrudnienia wybranego kandydata przez klienta (w dzień rozpoczęcia pracy) Konsultanci Wyser wszystkich dywizji sprzedają usługę success fee oraz retainer. W przypadku zgłoszenia przez klienta zapotrzebowania na usługę retained zlecenie zostaje skonsultowane z BM, TL lub konsultantem odpowiedniej dywizji. Konsultant może obniżyć standardową kwotę/fee w umowie do poziomu 16,6%. Warunki umowy odbiegającej od tej zasady muszą być każdorazowo uzgodnione Business Managerem lub Country Managerem i wymagają ich zgody pisemnej (via ). Standardowy okres płatności wynosi 14 dni. W przypadku wydłużenia okresu płatności do 30 dni należy uzyskać zgodę Business Manager Wyser, a w przypadku wydłużenia okresu płatności ponad 30 dni zgodę Finance Director Doroty Roter. Nowa umowa z klientem (lub przyjęcie nowego zlecenia) nie może zostać zawarta w sytuacji, gdy klient zalega z płatnościami na kwotę przewyższającą PLN lub nie zrealizował płatności w przypadku dwóch kolejnych projektów. Faktury za usługi WYSER są wystawiane przez Konsultantów poprzez system GiRM a następnie weryfikowane i wysyłane przez dział księgowości. Wystawiona faktura jest wysyłana pocztą, a także, na prośbę klienta, jej skan może być wysłany wcześniej mailem do klienta celem akceptacji i wykluczenia błędów, z cc do konsultanta, który zrealizował projekt. Faktury wystawiane są na podstawie wystawienia faktury w systemie GiRM w dniu rozpoczęcia pracy przez kandydata lecz nie później niż w ciągu dwóch dni od tego dnia. 4. ŚCIEŻKI KARIERY W Wyser. Po każdym przepracowanym okresie 12 miesięcy następuje indywidualna rozmowa konsultanta z bezpośrednim przełożonym (career review), która ma na celu podsumowanie pracy konsultanta i przedyskutowanie poszczególnych aspektów życia zawodowego. Podstawą rozmowy są osiągnięcia sprzedażowe konsultanta, mocne i słabe strony, kluczowe kompetencje, aktywność w postaci KPI, oceny klientów i kandydatów oraz indywidualny wynik sprzedaży. Założeniem career review jest określenie planu rozwoju i sformułowanie celów do osiągnięcia w kolejnym okresie. STANOWISKA W Wyser i ścieżka kariery stanowią załącznik do niniejszych Standarów. SCHEMAT PROWIZJI Strona 5 z 15

6 PROWIZJA ZA MIESIĘCZNY WYNIK INDYWIDUALNY: Sprzedaż netto na poziomie nie mniejszym od lower treshold konsultanta uprawnia do uzyskania prowizji. Konsultant otrzymuje prowizję z przedziału między lower a higher treshold oraz od kwoty ponad higher treshold. Aby obliczyć lower treshold: wynagrodzenie konsultanta x 1,2 x 2,5 Aby obliczyć higher treshold: wynagrodzenie konsultanta x 1,2 x 3,5 Pracownik Wyser jest uprawniony do otrzymania prowizji w wysokości 10% kwoty brutto ze sprzedaży ogłoszenia prasowego w imieniu klienta w formacie graficznym Wyser. 5. Standardy Wyser obsługa kandydata i klienta (aftercare) a) Automatyczne elektroniczne potwierdzenie otrzymania CV dział IT b) Telefony z podziękowaniami do wszystkich kandydatów, którzy wzięli udział w spotkaniu z konsultantem c) Telefon do klienta i kandydata na tydzień przed rozpoczęciem pracy przez kandydata d) Telefon do klienta i kandydata tydzień po rozpoczęciu pracy przez kandydata e) Telefon do klienta i kandydata miesiąc po rozpoczęciu pracy przez kandydata f) Telefon z informacją zwrotną do wszystkich kandydatów odrzuconych przez klienta w procesie rekrutacji (w każdym przypadku). 6. Standardy dotyczące komunikacji wewnętrznej a) Wszyscy Konsultanci uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach zespołowych organizowanych przez Team Manager lub Business Manager. b) Spotkania podsumowujące miesiąc są organizowane przez Business Managera. 7. Standardy dotyczące prezentacji i promocji firmy a) Każdy pracownik jest odpowiedzialny za tworzenie profesjonalnego wizerunku WYSER. b) Wszystkie materiały prezentacyjne i promocyjne muszą odzwierciedlać firmowe zasady i kolorystykę. c) Wszystkie materiały prezentacyjne i promocyjne oraz planowe działania muszą zostać zaakceptowane przez Business Manager. d) Działania na większą skalę oraz działania, które ponoszą za sobą koszty muszą zostać zaakceptowane przez przełożonego. 8. Standardy dotyczące aktywnosci pracownika (minimalne miesięczne wskaźniki KPI) Konsultant realizuje target sprzedażowy i osiąga minimalne tygodniowe/miesięczne wskaźniki pracy. Key Performance Indicator (KPI) minimalne wartości dla wszystkich Konsultantów: Internal Interview Calls/ Aftercare Sendouts Per Week Business call 1st & 2nd Client I/V Offers to Placements candidates 1 (per month) 0 New jobs on Client visits Business calls 5 (per month) 2 15 Telefon do klienta odznaczamy, jako business call jeżeli w jego rezultacie: Identyfikujemy osobę odpowiedzialną za rekrutację po stronie klienta (osoba decyzyjna z działu HR, menedżer liniowy). Uzyskujemy informacje o aktualnych potrzebach rekrutacyjnych klienta (lub zapotrzebowaniu na inne usługi, które WYSER może zaoferować: ogłoszenie w prasie, Internecie. Strona 6 z 15

7 Prezentujemy szczegóły dotyczące aktualnych warunków współpracy, umowy Przyjmujemy zlecenie od obecnego lub nowego klienta. Prezentujemy, sprzedajemy kandydata, także w przypadku klientów, z którymi jest podpisana umowa ramowa. Nie odznaczamy telefonu jako Business call, gdy dotyczy on wyłącznie regularnej pracy związanej z administracją projektu rekrutacyjnego (np. umawianie spotkań, etc.). 9. Dress code - wytyczne dotyczące ubioru: W całościowym toku pracy pracownik powinien zachowywać odpowiedni wygląd odzwierciedlający profesjonalny wizerunek. Obowiązuje strój w konwencji biznesowej, odpowiednio wyważony w odniesieniu do materiału, koloru, w przypadku kobiet długości spódnicy. Fryzura, biżuteria, makijaż powinny również zachowywać standardy formalnego wizerunku biznesowego. Nieprzestrzeganie zasad może pociągać za sobą działania dyscyplinarne. Pracownicy powinni mieć wzgląd na środowisko biznesowe, w którym pracują i dobierać strój, który odzwierciedla profesjonalny wizerunek firmy. Wytyczne: Mężczyźni - garnitur lub formalne spodnie i koszula z krawatem Kobiety - formalna sukienka/spódnica/spodnie i koszula/elegancka bluzka Niewłaściwy ubiór zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn: Dżinsy, szorty, topy, odzież plażowa i sportowa włącznie z obuwiem sportowym i klapkami. Podkoszulki z dużym logo, widocznymi napisami są również nie akceptowalne. Lista ta nie jest zamknięta; w doborze stroju należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Odzież powinna być schludna i czysta, a standardy higieny osobistej zachowane na najwyższym poziomie. Tatuaże i kolczyki w ciele (poza kolczykami w uszach) nie mogą być widoczne. Powyższe wymagania mają na celu zapobieganie sytuacjom, w których współpracownicy, kandydaci lub klienci mogą czuć się urażeni lub zakłopotani. Wyjątki W okazjonalne dni, takie jak casual Friday (piątki), w których nie obowiązują stroje formalne, wymagania odnośnie stroju są złagodzone, ale nie zniesione. Pracownicy powinni zachować szacunek wobec swoich kolegów wybierając strój smart casual, ale dostosowany do biurowego środowiska pracy oraz roli, którą pełnią zgodnie z zasadą zdrowego rozsądku. W sytuacji spotkań z klientami i/lub kandydatami w piątki, obowiązuje strój formalny. 10. Zasady dotyczące korzystania z poczty , Internetu i telefonu: Każde zalogowanie do systemu (Laptop, GiRM oraz Ginius) oznacza akceptację zasad regulujących korzystanie z firmowego sprzętu komputerowego, oprogramowania, poczty elektronicznej, intranetu i Internetu. Pracownik powinien zapoznać się z tymi zasadami, rozumieć je i stosować się do nich w codziennej pracy. Zasady dotyczą wszystkich pracowników WYSER (etatowych, tymczasowych). Punktem wyjścia przestrzegania zasad jest założenie, iż żaden z pracowników nie powinien pozyskiwać, zamieszczać, publikować, wysyłać, gromadzić w firmowym systemie, zasobach lub za ich pośrednictwem materiałów, których treści: Strona 7 z 15

8 są niezgodne z prawem, są demoralizujące, nieprzyzwoite, obsceniczne, zagrażają lub w inny sposób mogą niekorzystnie wpływać na jednostkę, grupę, organizację, naruszają prawa innych osób, włącznie z prawami autorskimi, tajemnicą handlową, patentem lub inną formą własności intelektualnej. Dotyczy to również instalowania lub dystrybuowania oprogramowania, które nie posiada odpowiedniej licencji uprawniającej pracowników do korzystania z niego. Kompletny regulamin można przeczytać, a jego kopię otrzymać zgłaszając się do działu IT, przełożonego, działu HR. W przypadku niezrozumienia poszczególnych punktów, wątpliwości należy zgłosić do wyjaśnienia. Prywatność poczty elektronicznej i rozmów telefonicznych Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu jest kluczowa dla biznesu. WYSER uznaje okazjonalne, przychodzące lub wychodzące połączenia prywatne lub prywatne maile za konieczne. Niemniej jednak nie mogą one nigdy być nadrzędne w stosunku do aktywności związanej z wykonywaniem obowiązków. Prywatne rozmowy w trakcie pracy powinny mieć ograniczoną częstotliwość występowania i czas trwania. (3-5 minut) oraz mogą to być wyłącznie połączenia lokalne/krajowe. Pracownik powinien ograniczyć prywatne telefony do tych, które są niezbędne, jak nagłe sprawy rodzinne. Pozostałe prywatne rozmowy powinny się odbywać podczas przerwy, poza biurem. Połączenia z numerami 0700 oraz połączenia na komórkę w sprawach prywatnych, jak również połączenia zagraniczne są zabronione. Należy mieć wzgląd na to, iż żaden nie jest prywatny i może być monitorowany w dowolnym czasie przez dział IT. Pracodawca może również poprosić o biling rozmów z telefonu służbowego i przejrzeć skrzynkę adresów . W przypadku wystąpienia niewłaściwych połączeń lub połączeń w nadmiernej ilości, pracodawca może zastosować działania dyscyplinarne. Wewnętrzne połączenia przychodzące i wychodzące są niekiedy monitorowane w celu kontroli ich jakości lub w celach szkoleniowych. Z tego powodu połączenia wewnętrzne nie powinny służyć rozmowom prywatnym pomiędzy pracownikami. Przeglądanie stron internetowych jest monitorowane. Historia wyszukiwanych i odwiedzonych stron internetowych może być skontrolowana przez przełożonych w dowolnym momencie, w celu zweryfikowania przestrzegania zasad przez pracownika. Absolutnie zakazane i niezgodne z prawem jest kopiowanie jakichkolwiek plików i dokumentów z firmowych komputerów Wyser na prywatne dyski przenośnie USB lub inne podobne narzędzia. Zakazane jest również przesyłanie ww. plików i dokumentów na prywatne adresy . Wykrycie takich praktyk spowoduje natychmiastowe rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem i skutkować będzie zgłoszeniem sprawy na drogę sądową. 11. Zagadnienia finansowe Faktury Wszystkie faktury są wysyłane do klientów przez dział księgowości. Konsultanci są odpowiedzialni za poprawne uzupełnienie rekordu w GiRM oraz Ginius (nazwisko kandydata, data rozpoczęcia pracy, kwota fee) Faktury są wysyłane do klientów w przeciągu dwóch dni od zgłoszenia konsultanta, jeżeli wszystkie informacje podane przez konsultanta są odpowiednie i nie budzą żadnych wątpliwości. Strona 8 z 15

9 Wydatki służbowe Wyser Sp. z o.o. zwraca jedynie koszty służbowe. Koszty, które podlegają zwrotowi powinny być: a) formularze delegacji dostępne są na dysku Wymiana oraz w Intranecie Gi Group i Wyser b) muszą być zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego c) załączone faktury powinny być wystawione na firmę Wyser Sp. z o.o., Katowice, ul. Sobieskiego 11, NIP Wypełnione formularze należy dostarczyć do Office Managera w ciągu pięciu dni roboczych od daty poniesienia wydatków. Wydatki są zwracane przelewem na konto. 12. STANDARDY PRACY RECEPCJI: Standardy dotyczą recepcji we wszystkich lokalizacjach WYSER w Polsce. (obsługa gości kandydatów i klientów). a) Odpowiedni strój (zakryte ramiona itp. etc). b) Miłe i uprzejme podejście (uśmiech, przyjazny głos). c) Procedura dotycząca rozmów telefonicznych: Odebranie połączenia Wyser, (Imię i nazwisko), W czym mogę pomóc? (nazwa firmy, nazwisko, w czym mogę pomóc?) Zawsze pytamy o nazwisko osoby telefonującej oraz w jakiej sprawie dzwoni Łączenie proszę chwilę zaczekać Jeżeli osoba, z którą chcemy połączyć rozmówcę jest poza biurem pytamy, czy zechce zostawić wiadomość. Jeżeli przedmiotem telefonu jest możliwość ewentualnej współpracy pytamy o nazwę firmy i kontaktujemy się z odpowiednim konsultantem. d) Osoba obsługująca recepcję nie jest uprawniona do udzielania jakichkolwiek informacji na temat toczących się projektów rekrutacyjnych, z wyjątkiem informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za realizację projektu (Przykro mi, ale nie mogę udzielić szczegółowych informacji, proszę skontaktować się z Panem/Panią). e) Wszystkie informacje uzyskane w czasie nieobecności konsultanta przez osobę obsługującą recepcję muszą być przekazane konsultantowi (ewentualnie jego bezpośredniemu przełożonemu) drogą mailową. Standardy obsługi gości: KANDYDACI miłe powitanie, zaproszenie kandydata do odpowiedniej sali, zaproponowanie czegoś do picia, poczytania (w przypadku spóźnienia konsultanta krótkie przeprosiny i prośba o odrobinę cierpliwości, służenie pomocą w innych sprawach). KLIENCI miłe powitanie, zaproszenie klienta do sali konferencyjnej, zaproponowanie czegoś do picia (opcjonalnie dostarczenie przekąsek), służenie pomocą w innych sprawach. Zarząd firmy ma prawo modyfikować Standardy Operacyjne i podejmować decyzję o ich zmianie, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących standardów operacyjnych skontaktuj się ze swoim przełożonym. Strona 9 z 15

10 Załącznik 1 Opis dotyczący Warsaw office (w innych biurach regionalnych może on ulęgać modyfikacjom): DYWIZJA: Construction&Property TEAM Construction OPIS SEKTORA: Firmy wykonawcze Firmy architektoniczne Firmy projektowe Firmy nadzorujące / Inwestor zastępczy (Consulting Engineering) Energetyka: spółki dystrybucyjne, spółki obrotu energią, firmy wytwarzające energię (w tym energia odnawialna), Petrochemia: spółki dystrybucyjne oraz wytwarzające produkty petrochemiczne, gazownictwo, refinerie, platformy wiertnicze, firmy badawcze i poszukiwawcze, kontrola jakościowa, rzeczoznawstwo i badania jakościowe. STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: Dyrektor kontraktu, Kierownik budowy, Kierownik robót drogowych, mostowych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, Planner, Kosztorysant, Dyrektor działu technicznego / przygotowania produkcji / marketingu / rozwoju, inżynier rozliczeniowy, administrator kontraktu, ekonomista budowy, inżynier budowy,specjalista ds. ofertowania i wycen i in. Architekt, asystent architekta i in. Projektant i asystent: konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, dróg, mostów, kolei, trakcji, instalacji rurociągowych, projektant inżynier procesu, PDS/PDMS administrator, koordynator projektu, technolog, kreślarz Team Leader, Inżynier Rezydent, Inspektor Nadzoru: elektrycznego, sanitarnego, budowlanego, materiałowego Cost Manager, QS, konsultanci/doradcy techniczni od różnych sektorów, Project Manager, Business Development Manager i in. Specjalista ds. energetyki w budownictwie, Specjalista ds. bioenergii, Specjalista ds. Energetyki wiatrowej (lub innej), Ponadto stanowiska związane z przygotowywaniem i prowadzeniem inwestycji w innych sektorach: Project Manager, Project Coordinator, Specjalista/Kierownik Działu przygotowania inwestycji, Koordynator ds. współpracy z projektantami, Kierownik ds. inwestycji, Koordynator pracy najemców, Koordynator prac wykończeniowych, Inspektor nadzoru itd. Wszystkie stanowiska administracyjne, handlowe, biznesowe oraz menedżerskie w branży budowlanej, które nie są objęte wiodącą specjalizacją innej dywizji IT & UŻYTECZNE LINKI: Logowanie do systemów GiRM i Ginius odbywa się wyłącznie poprzez międzynarodowy Intranet. Helpdesk Polska (problemy techniczne z komputerami, telefonami, programami, etc.) IT manager tel: , IT Specialist - Helpdesk oraz szkolenia z GiRM oraz Ginius (problemy techniczne z ww. systemami) - oraz zawsze na cc umieszczamy również Intranet międzynarodowy: Intranet Polski: Strona 10 z 15

11 TEAM Property OPIS SEKTORA: Firmy prowadzące główne działania w obszarze nieruchomości (inwestycyjne, zarządzające, sprzedające, wynajmujące): Deweloperzy komercyjni; Deweloperzy mieszkaniowi; Fundusze inwestujące w nieruchomości; Agencje nieruchomości; Firmy zarządzające nieruchomościami: mieszkaniowymi, biurowymi i handlowymi (dotyczy to również oddzielnych spółek, które zostały powołane przy sieciach handlowych, np.: Immochan, Metro Asset Management STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: Stanowiska po stronie klientów, posiadających pion lub dział nieruchomości: Land Acquisition Manager; Expansion Manager; Development Manager; Site Finder; Investment Manager/ Specialist/ Analyst; Stanowiska w działach obsługi klienta i komercjalizacji nieruchomości; Asset Manager; Negotiators sprzedaż, wynajem (office, retail, industrial, residential); Manager/specjalista ds. najmu; Valuation Specialist; Analitycy rynku; Property Manager; Facility Manager; Administration Manager; Mall Manager. Strona 11 z 15

12 Dywizja IT&Telecom OPIS SEKTORA: Firmy z branży IT zajmujące się wytwarzaniem orogramowania (softwarehouse), Consulting IT, Firmy zajmujące się produkcją jak i dystrybucją sprzętu komputerowego (hardware), Firmy z sektora telekomunikacyjnego jak i sieci mobilne, Firmy posiadające rozbudowane działy IT jak: fmcg, finanse, ubezpieczenia. STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: IT Manager Information Systems Manager Infrastructure Manager Project Manager Sales Manager (IT) Programita Analityk Systemowy/Analityk biznesowy Specjalista ds. Systemów IT Specjalist Administrator WebDeveloper Strona 12 z 15

13 Dywizja Finance & Baking OPIS SEKTORA: International Banks International Insurance Companies International Financial Institutions International Audit & Consulting Companies International Accounting Companies International Private Equity Firms International Investment Funds STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: Finance Director CFO Finance Manager Financial Controller Business Controller Chief Accountant Independent Accountant Financial Analyst Business Analyst Junior Controller Accountant Payroll Specialist Internal Auditor SOX Specialist Strona 13 z 15

14 Dywizja Sales & Marketing OPIS SEKTORA: FMCG, Firmy produkcyjne Firmy handlowe Firmy dystrybucyjne Firmy automotive Firmy logistyczne Firmy outsourcingowe Doradztwo podatkowe STANOWISKA SPECJALISTYCZNE: Dyrektor Działu Wdrażania Nowych Produktów, Manager Działu Zarządzania Produktem, Manager ds. Rozwoju Ceny, Area Export Manager, Product Manager. Dyrektor Sprzedaży, Senior Sales Manager, Junior Sales Manager, Key Account Manager, Inżynier Sprzedaży. Brand Manager, PR Manager. Logistics Coordinator, Quality & Engineering Manager. Production Manager, Specjalista ds. BHP, Kierownik zmiany. HR Manager, Dyrektor Personalny, Specjalista ds. Rekrutacji. Dyrektor finansowy, Głowna Księgowa, Junior Accountant, Konsultant VAT, Doradca Podatkowy. Asystentki działów. Manager Kopierni, Manager Postprodukcji. Service Delivery Manager (Call Center), Technical Support Specialist. OPISY INNYCH DYWIZJI ZOSTANĄ DODANE WKRÓTCE. Strona 14 z 15

15 Warszawa, dnia.-.-..r. Potwierdzenie zapoznania się z dokumentem Standardów Operacyjnych Wyser Ja niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/am się z ww. dokumentem, rozumiem jego treść i zobowiązuję się stosować do zawartych w nim zasad.. Podpis pracownika (czytelny) Strona 15 z 15

O raporcie. Struktura raportu

O raporcie. Struktura raportu O raporcie Niniejszy raport powstał w oparciu o dane pochodzące z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak na próbie 19 986 osób pracujących w Warszawie, w dniach od 01.01.2017

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014

RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 placing people first RAPORT PŁACOWY Podsumowanie 2014 Warszawa / Wrocław / Łódź / Gdańsk i Trójmiasto / Szczecin / Katowice / Kraków / Poznań / Opole 1 / Raport Płacowy Cpl Jobs Spis treści 3 / Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

Stanowiska uwzględnione w raporcie

Stanowiska uwzględnione w raporcie Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Account executive 2. Account manager 3. Adiunkt 4. Administrator baz danych 5. Administrator nieruchomości 6. Administrator serwerów 7. Administrator

Bardziej szczegółowo

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach

Oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach w finansach w finansach księgowy/accountant 3 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000-6 000 PLN korporacyjny system bonusowy, prywatna analityk

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych

LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych LISTA STANOWISK SEDLAK & SEDLAK 2012 Raport dla stanowisk administracyjnych badanie obejmuje 213 stanowisk administracyjnych, każde stanowisko jest przypisane do jednego z pięciu szczebli zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa polskich przedsiębiorców na rynku czeskim

Kompleksowa obsługa polskich przedsiębiorców na rynku czeskim 1 Kompleksowa obsługa polskich przedsiębiorców na rynku czeskim CzechContact (www.czechcontact.pl) jest partnerskim stowarzyszeniem czterech spółek, mającym na celu zapewnienie pełnej obsługi polskich

Bardziej szczegółowo

Lista analizowanych stanowisk

Lista analizowanych stanowisk Lista stanowisk Lista analizowanych stanowisk NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY 2. Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (DI) (Software

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych PREZENTACJA FIRMY O nas Od 2003 roku świadczymy usługi w zakresie outsourcingu kompleksowych procesów biznesowych. Misją naszej firmy jest realizacja polityki obniżenia kosztów operacyjnych poprzez świadczenie

Bardziej szczegółowo

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search

Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland. usługa: direct search Krótka prezentacja firmy Carpenter Consulting IMSA Poland usługa: direct search fakty na temat Carpenter Consulting 8 lat w branży doradztwa personalnego obecni w 22 krajach jako członek IMSA: Austria,

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor zarządzający (Chief Executive Officer) PION PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zewnętrznego Programu Poleceń GFT

Regulamin Zewnętrznego Programu Poleceń GFT Regulamin Zewnętrznego Programu Poleceń GFT 1 Zawartość 1. Wstęp... 3 2. Warunki uczestnictwa w Zewnętrznym Programie Poleceń GFT... 3 3. Warunki płatności... 4 4. Proces polecania kandydatów... 5 5. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 stanowiska administracyjne obejmuje 249 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r.

SZKOLENIE: Ochrona danych osobowych w praktyce z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 r. SZKOLENIE: ADRESACI SZKOLENIA: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką ochrony danych, działy kadr, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta, IT, prawny, menedżerów i kadry zarządzającej.

Bardziej szczegółowo

stanowiska administracyjne

stanowiska administracyjne stanowiska administracyjne Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 stanowiska administracyjne obejmuje 220 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny

SCHEMAT MAPY STANOWISK. zarząd/władze firmy kadra zarządzająca specjalista pracownik wsparcia pracownik fizyczny Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 318 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Netto/ 2. Netto/ czerwiecsierpień lub Dział

Bardziej szczegółowo

1. Administrator baz danych (próba: 110 osób) 2. Administrator serwerów (próba: 88 osób) 3. Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby) 4.

1. Administrator baz danych (próba: 110 osób) 2. Administrator serwerów (próba: 88 osób) 3. Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby) 4. Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Administrator baz danych (próba: 110 osób) 2. Administrator serwerów (próba: 88 osób) 3. Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby) 4. Administrator

Bardziej szczegółowo

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym).

Tylko 12% zatrudnionych w branży komunikacji marketingowej przekroczyło 40 życia (więcej o 1% niż w roku ubiegłym). Warszawa 20.06.2011r. Wynagrodzenia w branży reklamowej przegrywają z inflacją Według badania Raport o wynagrodzeniach SAR 2011, organizowanego cyklicznie od kilkunastu lat przez Stowarzyszenie Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego IQ PL

Regulamin programu partnerskiego IQ PL Regulamin programu partnerskiego IQ PL 1. Informacje podstawowe. 1. Organizatorem programu partnerskiego IQ PL jest IQ PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premia na okna 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14

UDA-POKL.04.01.01-00-068/14 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu Termin realizacji stażu Dział/ Stanowisko Stażysty Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty 1. Netto/ 2. Netto/ czerwiecsierpień lub Dział

Bardziej szczegółowo

WYSER. A step forward in IT&Telco recruitment. www.wyser.pl

WYSER. A step forward in IT&Telco recruitment. www.wyser.pl WYSER A step forward in IT&Telco recruitment 2 Wyser jest częścią Gi Group, jednej z największych firm dostarczających usługi dedykowane rozwojowi rynku pracy. Wyser to międzynarodowa firma, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE

LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) 2. Dyrektor oddziału (Business Unit Director) PION SPRZEDAŻY 3. Dyrektor sprzedaży II (międzynarodowy)

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER

Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin programu partnerskiego SheeplaPARTNER Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Partnerskim SheeplaPARTNER prowadzonym przez firmę Sheepla S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu.

Regulamin. Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. Regulamin Regulamin zakupów w sklepie Scarpa Dolce oraz warunków korzystania z treści serwisu. I. Informacje ogólne 1. Sklep internetowy Scarpa Dolce działający pod adresem www.sklep.scarpadolce.pl jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO.

Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lexel.net.pl i korzystania z aplikacji SALDEO. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu lexel.net.pl, korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 /17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wystawiania i przesyłania, w tym udostępniania faktur elektronicznych (e-faktur). Wersja z dnia 14 stycznia 2016 r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International

Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Marzec 2013 Wynagrodzenia Specjalistów i Menedżerów 2013 Raport Antal International Wstęp Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom z myślą zarówno

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie

Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie II miejsce II miejsce Zarządzanie Ryzykiem w Projekcie Praktyczne warsztaty 21-22 maja 2015 Centrum Konferencyjne Golden Floor, Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa Zarządzanie ryzykiem w projekcie obejmuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin korzystania ze szkoleń okresowych BHP w formie samokształcenia kierowanego tzw. e learningu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godz.wpływu Pieczątka Realizatora Projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Oferowane wsparcie

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr..

RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ. nr.. RAMOWA UMOWA O WSPÓŁPRACĘ nr.. zawarta w dniu w Łodzi pomiędzy: firmą Łukasz Śledzik z siedzibą w Łodzi przy Ketlinga 9/5 92-431 Łódź, zarejestrowany NIP 728-245-91-37, REGON 100171550, właścicielem serwisu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT

Przykładowe analizy. Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT Przykładowe analizy Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Przykładowe analizy Kierownik projektu IT (KI) (IT Project Manager (KI)) projektowo-programistyczny kadra zarządzająca kierownik

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/MW/2015 z dnia 13.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; REGULAMIN KONFERENCJI Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego konferencji OSEC FORUM 2017, dostępnego za pośrednictwem adresu www.osecforum.pl i stanowi integralną część

Bardziej szczegółowo

Kraków, 13 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe

Kraków, 13 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe Kraków, 13 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy BRIT, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.brit.pl, prowadzony przez firmę NetRom s.c. Zbigniew Kunert, Roman Nahlik,

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Budujemy jakość Twojej Firmy!

Budujemy jakość Twojej Firmy! Budujemy jakość Twojej Firmy! leasing pracowników doradztwo personalne leasback i outplacement www.hrteam.pl o nas Agencja Pracy Tymczasowej HRteam Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

9. Każdy klient GCI ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania z zasobów internetowych min. założenie skrzynki e-mail.

9. Każdy klient GCI ma prawo do uzyskania informacji o sposobie korzystania z zasobów internetowych min. założenie skrzynki e-mail. Regulamin korzystania z Gminnego Centrum Internetowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie 1. Gminne Centrum Internetowe przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowym Korczynie (GCI) zapewnia dostęp

Bardziej szczegółowo

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl

ul. Czerska 8/10 Tel. +48 022/555 33 10 info@smb.pl 00-732 Warszawa www.smb.pl Regulamin przystępowania Organizacji Korzystających do Programu Lista Robinsonów Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego Dział I: Postanowienie wstępne Niniejszy regulamin reguluje zasady przystępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

c) Inne dodatkowo doprecyzowane dotyczące funduszy europejskich, w zależności od potrzeb Orlen Oil;

c) Inne dodatkowo doprecyzowane dotyczące funduszy europejskich, w zależności od potrzeb Orlen Oil; Kraków, dnia 20 kwietnia 2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2010/025/ML I. Zamawiający: 1. Pełna nazwa zamawiającego: ORLEN OIL Sp z o. o. z siedzibą w Krakowie 2. Adres: 30 150 Kraków,

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT MAPY STANOWISK

SCHEMAT MAPY STANOWISK Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2017 w wersji administracyjnej obejmuje 283 stanowisk z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

raporty-online podręcznik użytkownika

raporty-online podręcznik użytkownika raporty-online podręcznik użytkownika Ramzes Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem praw, w tym wszelkich majątkowych praw autorskich do programu oraz treści podręcznika użytkownika. Powielanie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/MW/2015 z dnia 10.04.2015 r. Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych w związku z realizacją projektu Model Współpracy współpraca na medal. Wdrażanie standardów współpracy JST NGO w

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 stanowiska administracyjne obejmuje 242 stanowiska z 12 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do

Bardziej szczegółowo

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa

w projekcie, 1 Za dzień przystąpienia do projektu należy rozumieć dzień podpisania przez uczestnika Deklaracji uczestnictwa REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Wybierz swoją ścieżkę kariery realizowanego przez Centrum Języków Obcych i Edukacji POLIGLOTUS Tomasz Górski w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA ORGANIZACJI REKLAMY HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 Gdańsk, 01.08.2013r. Zapytanie ofertowe nr: CRT/POIG 8.1/2013 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie internetowej platformy GAMEREER usprawniającej proces zarządzania drogą rozwoju kariery przez:

Bardziej szczegółowo

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016

Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 Lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak dla branży IT - 2016 LISTA STANOWISK UWZGLĘDNIONYCH W RAPORCIE NACZELNE KIEROWNICTWO 1. Dyrektor generalny (Chief Executive Officer) RODZINA PROJEKTOWO-PROGRAMISTYCZNA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro Stronie Śląskie, dnia 10.05.2013 r.... (pieczęć jednostki Zamawiającej) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OFERTOWE (zmiana z dnia 07.04.2016r.) Przetarg nr PZ-254/16

WYMAGANIA OFERTOWE (zmiana z dnia 07.04.2016r.) Przetarg nr PZ-254/16 WYMAGANIA OFERTOWE (zmiana z dnia 07.04.2016r.) Przetarg nr PZ-254/16 dotyczący: wyboru agencji interaktywnych do podpisania umów ramowych z RWE Polska. Warszawa, dn. 06.04.2016r. Wersja 1.0 z dn. 01.01.2016

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu

Pakiet aplikacyjny. Asystent sekretariatu Pakiet aplikacyjny Stanowisko: Nr referencyjny: ADM/2014/01 Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: List do kandydatów Szczegóły jak przesyłać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwy stanowisk lub nazwy działów oferowanych studentom/absolwentom wraz z liczbą oferowanych miejsc stażowych

PROGRAM STAŻU. Nazwy stanowisk lub nazwy działów oferowanych studentom/absolwentom wraz z liczbą oferowanych miejsc stażowych PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż HP Global Business Center Sp. z o.o. Ul. Świdnicka 40 50-024 Wrocław Polska NIP 101-00 - 00-781 REGON 933 04 85 04 Miejsce odbywania stażu Grunwaldzki Center

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu

REGULAMIN. Korzystania z Platformy e-learningowej. Przedmiot regulaminu REGULAMIN Korzystania z Platformy e-learningowej 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych w zakresie bhp w formie samokształcenia kierowanego,

Bardziej szczegółowo

PANUJEMY NAD CZASEM I PRZESTRZENIĄ

PANUJEMY NAD CZASEM I PRZESTRZENIĄ PANUJEMY NAD CZASEM I PRZESTRZENIĄ KNOW-HOW OD 16 LAT PROJEKTUJEMY I BUDUJEMY WNĘTRZA BIUR PROJEKTOWANIE Interbiuro to fi rma inżynieryjna specjalizująca się w projektowaniu, aranżacji i modernizacji powierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Obsługa klienta i Logistyka. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl PRZEGLĄD PŁAC 2015 Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Obsługa klienta Contact Center Agent z Językami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

Standard usługi informacyjnej

Standard usługi informacyjnej Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Standard usługi informacyjnej Załącznik nr 3a do umowy o udzielnie wsparcia Wsparcie na prowadzenie punktu

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020

Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 Koalicja Rzeczników Etyki w ramach Programu Biznes a Prawa Człowieka 2014-2020 KWESTIONARIUSZ Poniższe pytania zostały przygotowane w ramach Koalicji Rzeczników Etyki UN Global Compact w Polsce. Naszym

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Tomasz Tyksiński.

Praktyki zawodowe. Tomasz Tyksiński. Praktyki zawodowe Tomasz Tyksiński tomasz.tyksinski@cdv.pl Cel praktyk Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów, uzupełnienie jej o praktyczne zastosowania nabytych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku

Regulamin Programu Ambasador wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku Regulamin Programu Ambasador" wersja obowiązująca od dnia 1 marca 2017 roku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE

OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE OFFICE MANAGER MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT M-A EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE BIUREM I DOKUMENTACJĄ BIZNESOWĄ Miejsce Office Managera w strukturze organizacji. Organizacja pracy biurowej. Procedury biurowe. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Zainspiruj się z BCG"

Regulamin konkursu Zainspiruj się z BCG Regulamin konkursu "Zainspiruj się z BCG" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu "Zainspiruj się z BCG" zwanego dalej Konkursem, jest The Boston Consulting Group Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu

roboczych po zaksięgowaniu wpłaty z odliczeniem dni świątecznych i dni wolnych od pracy (świąt, sobót i niedziel) 5) Klient korzystający z Systemu Regulamin sprzedaży za pośrednictwem Internetu biletów na imprezy organizowane przez Nail Center s.c.beata Drąg, Liliana Witwicka W treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają następujące znaczenie: 1)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI. 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: REGULAMIN KORZYSTANIA Z TREŚCI Definicje 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje: Firma: M&P Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja

Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja Warszawa 14.06.2010 Zarobki w agencjach reklamowych 2010 kontrolowana stabilizacja Najnowsza edycja badania wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji i domów mediowych różnych szczebli, wskazuje,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu

Doradztwo zawodowe z elementami coachingu Doradztwo zawodowe z elementami coachingu WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Doradztwo zawodowe z elementami coachingu - studia w WSB w Gdyni Profesja doradcy zawodowego to możliwość wykonywania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY OBSŁUGI DJ RENOMA SP. Z O.O.

STANDARDY OBSŁUGI DJ RENOMA SP. Z O.O. STANDARDY OBSŁUGI DJ RENOMA SP. Z O.O. Standard usług: Mieszkanie z Polisą Ubezpieczony Wynajem STANDARD Mieszkanie z Polisą: Usługa Mieszkanie z Polisą jest skierowana do klientów, którzy dokonali zakupu

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna Załącznik nr do Regulaminu Rekrutacji WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godzina wpływu Pieczątka Realizatora projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

HRK Retail, bo lubię ludzi

HRK Retail, bo lubię ludzi HRK Retail, bo lubię ludzi Zespół HRK Retail specjalizuje się w obsłudze firm działających w obszarze sprzedaży detalicznej i hurtowej. Poszukujemy pracowników na różne stanowiska w sieciach handlowych

Bardziej szczegółowo