ORACLE ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING"

Transkrypt

1 ORACLE ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING System Oracle Advanced Supply Chain Planning (Zaawansowane Planowanie Łańcucha Dostaw) firmy Oracle jest jedynym rozwiązaniem do zaawansowanego planowania i tworzenia harmonogramów, które wykorzystuje Internet, umożliwiając firmom planowanie i optymalizację nawet najbardziej złożonych łańcuchów dostaw w kontekście e-biznesu. Firma Oracle oferuje niezwykle bogaty zestaw funkcji, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą optymalizować globalny łańcuch dostaw, współpracować z partnerami handlowymi, poprawiać jakość planów, obsługiwać wszystkie metody wytwarzania, dostosowywać działania do celów strategicznych i szybko wdrażać nowe produkty. Efektem jest rozbudowany system, który zrewolucjonizuje działalność przedsiębiorstwa. Optymalizacja globalnego łańcucha dostaw Statyczne łańcuchy dostaw o wyspecjalizowanym profilu przekształcają się w dynamiczne, szybko reagujące, globalne sieci partnerów handlowych. W miarę postępowania tego procesu posiadanie skomplikowanych, zaawansowanych systemów planowania staje się koniecznością. Przedsiębiorstwo, które chce korzystać z nowych możliwości i znaleźć swoje miejsce w społeczności partnerów handlowych musi być sprawne w działaniu, elastyczne i zdolne do szybkiej reakcji. Aplikacje firmy Oracle oferują innowacyjne narzędzia, niezbędne do poprawy zdolności reagowania i usprawniania operacji planowania łańcucha dostaw. Globalna optymalizacja za pomocą systemu zaawansowanego planowania łańcucha dostaw Działanie tradycyjnych zaawansowanych systemów planowania zintegrowanych z podstawowym systemem ERP lub wcześniejszymi rozwiązaniami polega zwykle na tworzeniu warstwowych planów, które muszą być ciągle synchronizowane z bieżącymi operacjami. Plany strategiczne wysokiego poziomu, plany taktyczne średniego poziomu oraz szczegółowe plany realizacji wymagają oddzielnych modeli danych i odrębnych punktów integracji z systemami obsługującymi transakcje. Każdy wygenerowany plan musi zostać zsynchronizowany ze wszystkimi pozostałymi, po czym wyniki zostają przekazane z powrotem do systemu transakcyjnego. Efektem tego braku łączności między planowaniem i bieżącą działalnością są długie cykle planowania, słaba zdolność reakcji łańcucha dostaw oraz zapotrzebowanie na dodatkowe ilości zapasów i kapitału obrotowego, stanowiące zabezpieczenie przed niepewnością i długimi cyklami planowania. System Oracle Advanced Supply Chain Planning jest oparty na jednym modelu danych obejmującym wszystkie funkcje planowania i obsługi transakcji. Zapewnia on krótkie cykle planowania i większą dokładność planów dzięki połączeniu wyodrębnionych wcześniej procedur planowania w jeden, ogólny proces. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 1 z 11

2 Architektura modeli ASCP Dzięki aplikacjom firmy Oracle można równocześnie optymalizować i planować cały łańcuch dostaw oraz tworzyć dla niego harmonogramy w ramach całościowego procesu planowania. System Oracle Advanced Supply Chain Planning pozwala na uwzględnienie wszystkich oddziałów firmy, partnerów handlowych, materiałów i zasobów, metod wytwarzania i horyzontów planowania w jednym, całościowym planie. Takie kompleksowe rozwiązanie umożliwia generowanie i wdrażanie długoterminowych planów, zoptymalizowanych pod kątem celów przedsiębiorstwa i możliwych do zrealizowania w krótkim czasie. Za pomocą jednego planu można w krótkim czasie wygenerować szczegółowe wyniki i połączyć je w dłuższe przedziały czasowe. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 2 z 11

3 System Oracle Advanced Supply Chain Planning charakteryzuje się wyjątkową elastycznością, dzięki której planista może dla każdego przedziału czasowego określić poziom szczegółowości planu, stopień detalizacji wyświetlanego obrazu oraz zakres koniecznych ograniczeń. Ta elastyczność pomaga wyeliminować zbędne operacje planowania oraz czasochłonny proces synchronizowania planów z bieżącą działalnością firmy. W systemie Oracle Advanced Supply Chain Planning wykorzystano pojedynczy model danych, który umożliwia szybkie wygenerowanie jednego, ogólnego planu obejmującego wszystkie poziomy planowania od planów strategicznych najwyższego poziomu po szczegółowe harmonogramy pracy punktów handlowych i niewymagającego czasochłonnej synchronizacji danych i planów. Dzięki funkcjom całościowego planowania oraz synchronizacji danych dotyczących planowania i realizacji, Oracle ASCP jest jedynym rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb globalnego, dynamicznego łańcucha dostaw. Globalna obsługa realizacji zamówień z wykorzystaniem serwera Oracle Global ATP Server Jednym z najważniejszych elementów, dzięki którym przedsiębiorstwo może przekształcić się w ukierunkowaną na klienta, szybko reagującą firmę, jest zdolność do globalnego przekazywania precyzyjnych gwarancji realizacji zamówienia w chwili jego złożenia przez klienta. W miarę rozwoju metod obsługi takich gwarancji pojawiły się nowe terminy opisujące zaawansowane techniki w tej dziedzinie. Możliwość przyjęcia zamówienia dotyczy zdolności do zagwarantowania określonej ilości gotowego produktu w oparciu o sporządzone wcześniej zestawienie zapasów uwzględniające bieżące i planowane dostawy. Możliwość realizacji zamówienia odnosi się do dodatkowego ustalenia, czy istniejące zdolności produkcyjne i dostępne materiały pozwolą na sprostanie nowemu wymaganiom. Możliwość dostawy to jeszcze jeden krok dalej dotyczy dostępnych środków transportu i czasu dostarczenia wymaganego w celu realizacji dostawy zamówionego przez klienta produktu. Serwer Oracle Global ATP Server obsługuje wszystkie te funkcje. Serwer ten pozwala na sprawdzanie dostępności w środowisku rozproszonym. Oznacza to, że w każdym z wielu systemów, w których wprowadzane są zamówienia, można również sprawdzać globalny stan dostępnych zasobów. Wyrafinowane programy gromadzenia danych serwera Global ATP Server umożliwiają uzyskiwanie informacji pochodzących z różnych systemów obsługujących transakcje, w tym systemów ERP firm trzecich, starszych rozwiązań oraz wcześniejszych wersji aplikacji firmy Oracle. Poza tym Global ATP Server oferuje możliwość uwzględnienia zdolności produkcyjnych dostawcy podczas sprawdzania możliwości realizacji zamówienia. Dzięki tej zaawansowanej technice gromadzenia danych można korzystać z kompleksowych i aktualnych funkcji realizacji zamówień w szeroko rozproszonym środowisku. Globalna współpraca ze wszystkimi partnerami handlowymi System Oracle Advanced Supply Chain Planning umożliwia szybkie i łatwe włączenie partnerów handlowych do procesu planowania dzięki użyciu zaawansowanego graficznego projektanta łańcucha dostaw. Definiując partnerów z łańcucha dostaw jako głównych uczestników globalnej sieci, można osiągnąć bardzo dużą przejrzystość operacji w ramach rozbudowanego łańcucha dostaw. Oracle oferuje pełen zestaw internetowych transakcji samoobsługowych, dzięki którym dostawcy i klienci mogą stać się strategicznymi partnerami w procesie planowania, wymieniając między sobą najistotniejsze informacje dotyczące np. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 3 z 11

4 prognoz popytu, harmonogramów produkcji lub odstępstw od planów oraz tworząc w rezultacie wydajny i sprawny łańcuch dostaw. Współpraca z dostawcami Podobnie jak współpraca z klientami podczas planowania popytu może pomóc w tworzeniu bardziej trafnych prognoz, tak współpraca z dostawcami podczas planowania podaży może przyczynić się do opracowania lepszego i bardziej wiarygodnego planu dostaw. Główni dostawcy należący do globalnej sieci będą mieć bezpośredni (za pomocą przeglądarki) dostęp do systemu Oracle Advanced Planning, co umożliwi im uaktualnianie informacji o swoich możliwościach i zasobach. Kompleksowe mechanizmy alarmowe będą powiadamiać dostawców o dodatkowym zapotrzebowaniu, a w razie potrzeby przypominać, by zalogowali się i uaktualnili swój status. W ten sposób firma będzie mogła w każdej chwili sprawdzić, jakie są możliwości dostawcy i wykorzystać te informacje podczas symulacji planistycznych z uwzględnieniem ograniczeń oraz w zapytaniach o globalną dostępność. Wykorzystująca Internet architektura systemu Oracle Advanced Supply Chain Planning ułatwia przedsiębiorstwom kontaktowanie się ze wszystkimi partnerami handlowymi i efektywne włączanie ich w procesy planowania rozbudowanego łańcucha dostaw. Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym partnerzy będą mogli usprawnić działalność swoich firm i zwiększyć zdolność reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Złożona optymalizacja z uwzględnieniem ograniczeń W erze Internetu, w warunkach skróconych cyklów życia produktu i szybkich zmian popytu rynkowego firmy, które chcą osiągnąć sukces, muszą charakteryzować się dużą elastycznością i zdolnością do błyskawicznego reagowania. Najlepsze światowe przedsiębiorstwa e-biznesowe potrafią osiągnąć te cele dzięki użyciu sprawdzonych, wydajnych narzędzi poprawiających jakość i efektywność procesów gospodarczych. Centralnym elementem rozwiązania Oracle Advanced Supply Chain Planning jest oparty na pamięci system planujący trzeciej generacji, który umożliwia osiągnięcie korzyści właściwych światowej klasy systemom ASCP: szybkiego planowania, dużej wydajności i synchronizacji danych. Dzięki zastosowaniu najlepszych w branży algorytmów optymalizacji ILOG wbudowanych w moduł planujący, Oracle Advanced Supply Chain Planning jest rozwiązaniem o wysokiej jakości, które umożliwia planowanie z uwzględnieniem ograniczeń. Przypisując różne wagi poszczególnym celom optymalizacji, takim jak maksymalizacja rotacji zapasów, równoważenie obciążenia zasobów czy maksymalizacja zysku, planiści mogą ściśle kontrolować rezultaty planu i kierować jego realizacją zgodnie z priorytetami firmy. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 4 z 11

5 Różne cele optymalizacji Ta zaawansowana, lecz prosta w obsłudze technika optymalizacyjna pozwala planistom na wyjątkowo elastyczne generowanie scenariuszy umożliwiających porównanie wpływu różnych kombinacji celów optymalizacji. Rozbudowane funkcje zmian w sieci oraz opatentowane techniki wykonywania migawek danych dostępne w systemie Oracle Advanced Supply Chain Planning gwarantują, że w planach będą uwzględnione ostatnie zdarzenia transakcyjne bez względu na to, gdzie się znajdują dotyczące ich dane. Obsługa produkcji mieszanej Dzięki Internetowi firmy zyskały nowe sposoby rejestracji zapotrzebowania, a klienci - elastyczniejsze metody składania zamówień. Rozbudowane technologie konfigurowania wyrobów umożliwiają klientom zakup wysoce zindywidualizowanych produktów bez pomocy sprzedawcy. Zaawansowane konfiguratory produktów, technologie sklepów internetowych oraz mechanizmy rejestrowania zamówień są bardzo istotnymi elementami e-biznesu, jednak ogólna rentowność i trwały sukces firmy zależą przede wszystkim od sprawnej realizacji zamówień. Jeżeli zamówienia dotyczą specjalnych konfiguracji produktów, wybór metody ich wytwarzania może okazać się decydujący dla powodzenia firmy w e-biznesie. W przeszłości, gdy nie były jeszcze dostępne elastyczne technologie produkcji, przygotowanie zindywidualizowanego produktu i realizacja zamówienia zwykle trwały długo. Od tego czasu technologie wytwarzania znacznie się rozwinęły, a dzięki takim metodom, jak płynna produkcja, dostawcy mogą korzystać z techniki masowego dostosowywania, rejestrując i realizując zindywidualizowane zamówienia nie tylko szybko, lecz również z taką samą opłacalnością, jak w przypadku zamówień na produkty wytwarzane seryjnie. Płynna produkcja opiera się na wyspecjalizowanych fabrykach, zredukowanej produkcji w toku (Work-in-Process WIP), szybkich zmianach, hybrydowych środowiskach produkcyjnych oraz sprawnym projektowaniu. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 5 z 11

6 Demand (Forecast / Sales Orders / EDI) Customer Flow Schedule Customer PRODUCTION PIPE Shipment Opn 10 Opn 20 Opn 30 Opn min 20 min 20 min 10 min X X X X X Completion Backflush Finished Goods Stores Planned Orders Period MDS/ MPS/ MRP 2-bin kanban 1 2 Dock-to-Rip Pay-on-Receipt Raw Material Stores Consigned Inventory Sub- Assembly Stores Supplier Scheduling Purchasing EDI Suppliers Receiving Inspection Dock-to-Stock (Pay-on-Invoice) Pull from Production Another Production Pipe Schemat produkcji odchudzonej (lean manufacturing) Techniki produkcji odchudzonej, połączone z innymi metodami wytwarzania, oferują firmom większą elastyczność i umożliwiają szybsze reagowanie na zmiany popytu przy jednoczesnym podniesieniu wydajności i rentowności. Harmonogram produkcji Niezależnie od stosowanych w firmie metod produkcji, optymalny harmonogram zadań i zasobów jest podstawowym czynnikiem decydującym o wydajności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dostępność danych zarówno w obrębie jednego zakładu, jak i między zakładami umożliwia sprawdzenie, które zadania i operacje zostały już uwzględnione w harmonogramie, a które należy jeszcze do niego dołączyć. Zaawansowane techniki tworzenia harmonogramów w warunkach ograniczonych zasobów pozwalają na ręczne lub automatyczne obliczanie optymalnych dat rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań, z uwzględnieniem odpowiednich parametrów i ograniczeń. Moduł harmonogramów produkcji (Production Scheduling Workbench) został wyposażony we wszechstronny, intuicyjny interfejs użytkownika, umożliwiający szybkie przeglądanie zadań i operacji włączonych do harmonogramu na dowolnym poziomie agregacji. Użytkownik może przesuwać operacje metodą przeciągnij i upuść, a inteligentna mysz wyświetla informacje na temat każdej pozycji, nad którą znajduje się kursor. Osoba tworząca harmonogram może również korzystać z narzędzi do szybkiego wyszukiwania wąskich gardeł. Narzędzia te umożliwiają wyświetlenie u dołu ekranu obciążeń każdego zasobu w zestawieniu ze związanymi z nim zdolnościami produkcyjnymi. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 6 z 11

7 Moduł harmonogramów produkcji Architektura systemu Oracle Advanced Planning, bazująca na jednym modelu danych, pozwala na włączenie do modelu planowania każdej metody produkcji. Ponieważ Oracle ASCP wykorzystuje dane, które już znajdują się w systemie obsługującym transakcje, nie istnieją ograniczenia w zakresie sposobu modelowania łańcucha dostaw. Wszystkie operacje produkcyjne są w pełni obsługiwane przez system i mogą zostać umieszczone w całościowym planie, niezależnie od metody produkcji (produkcja zindywidualizowana, produkcja płynna, produkcja nieciągła lub ciągły proces produkcyjny), czy to stosowanej w jednym zakładzie, czy we wszystkich fabrykach firmy. Planowanie z uwzględnieniem celów przedsiębiorstwa Wydajny e-biznes wymaga rozbudowanego systemu inteligentnej analizy danych. Podobnie, jak w przypadku większości funkcji biznesowych, kluczem do sukcesu każdego zaawansowanego procesu planowania jest pomiar i nadzorowanie stopnia realizacji planu oraz poprawa jakości kolejnych planów przy użyciu inteligentnej analizy danych. Oracle ASCP jest jedynym rozwiązaniem wspomagającym łańcuchy dostaw, które ma zintegrowany system zarządzania wydajnością, umożliwiający firmie stałe śledzenie procesów za pomocą zamkniętej Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 7 z 11

8 struktury planowania/realizacji/pomiarów/poprawy. Dzięki temu planista może utworzyć optymalny plan, wprowadzić wyniki jego realizacji, zmierzyć rezultaty i porównać je ze zdefiniowanymi wcześniej podstawowymi wskaźnikami wydajności, automatycznie rozesłać powiadomienia i alarmy oraz wprowadzić niezbędne korekty w celu zapewnienia ciągłości rozwoju i zgodności ze strategicznymi celami firmy. Pulpit planisty Rozbudowany pod względem graficznym Pulpit planisty (Planner s Workbench) umożliwia planiście natychmiastowe porównanie rezultatów różnych planów oraz zestawienie ich z podstawowymi wskaźnikami wydajności (KPI key performance indicators) ustalonymi przez kierownictwo firmy. Oracle Advanced Supply Chain Planning jest w jednolity sposób zintegrowany z systemami inteligentnej analizy danych firmy Oracle (Oracle Business Intelligence Systems BIS). Docelowe wskaźniki KPI zdefiniowane i zarządzane przy użyciu systemu BIS są natychmiast przekazywane do modułu planowania w celu zilustrowania wszystkich scenariuszy planistycznych na tle celów firmy. Ponadto, zaawansowane funkcje przepływu pracy umożliwiają automatyczne generowanie alarmów i wysyłanie powiadomień do odpowiednich partnerów, gdy w związku z procesem planowania potrzebne jest podjęcie działań lub zdobycie potwierdzeń. Dzięki zaawansowanym narzędziom inteligentnej analizy danych, takim jak moduł planowania i BIS, firmy mogą efektywnie zarządzać bieżącymi operacjami gospodarczymi i lepiej wykorzystywać przyszłe możliwości. Szybkie wdrożenie szybki zwrot z inwestycji Większość firm decydujących się na wdrożenie zaawansowanego systemu planowania przez kilka miesięcy nie dostrzega zapowiadanych korzyści. Tworzenie rozbudowanego łańcucha dostaw, migracja danych i proces synchronizacji utrudniają realizację wielu zaawansowanych projektów planistycznych, które zwykle wymagają precyzyjnego dopracowania, aby mogły przynieść efekty. System ASCP zrewolucjonizował koncepcję szybkiego zwrotu z inwestycji. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 8 z 11

9 Dzięki takim cechom, jak trwająca zaledwie godzinę instalacja, szerokie zastosowanie ustawień domyślnych, bezproblemowa integracja z aplikacjami firmy Oracle oraz kreator wdrożenia pomagający w konfigurowaniu systemu, system Oracle ASCP zaczyna przynosić korzyści już następnego dnia. System Oracle ASCP można wdrożyć zarówno w środowisku scentralizowanym, jak i rozproszonym, co umożliwia szybkie wprowadzenie procedur ASCP na niektórych obszarach działalności firmy i stopniowe rozszerzanie ich na pozostałe części przedsiębiorstwa. Taka modułowość ułatwia migrację z rozproszonego środowiska planowania do usprawnionego, pojedynczego modelu. Szybkie wdrożenie rozwiązania Oracle ASCP oraz oferowany przezeń rozbudowany zestaw funkcji mogą stanowić pierwszy krok do przekształcenia własnego przedsiębiorstwa w szybko reagującą, elastyczną i sprawną firmę e-biznesową, która będzie mogła w pełni wykorzystać nowe możliwości, coraz bardziej widoczne na rynku. WNIOSKI Dzięki systemowi ASCP dla e-biznesu uczestnicy wirtualnej sieci dostaw mogą bez problemów współpracować we wszystkich sprawach jej dotyczących, skracając w ten sposób czas potrzebny na opracowanie możliwego do realizacji, zaakceptowanego przez wszystkich planu i znacznie uelastyczniając proces planowania. System można skonfigurować w taki sposób, by bieżące transakcje i zdarzenia, które weryfikują istniejący plan, automatycznie wywoływały działania prowadzące do utworzenia i zaakceptowania uaktualnionego planu powodującego natychmiastowe wykonanie zadania. Pełna synchronizacja cyklów planowania łańcucha dostaw oraz realizacji planów z oczekiwaniami klienta sprawia, że wirtualny łańcuch dostaw staje się sprawny i szybko reaguje na zmiany zapotrzebowania oraz inne dynamiczne wskaźniki istotne w e-biznesie. Ponadto, ciągły interaktywny mechanizm informacji zwrotnych przekazuje wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw aktualne dane na temat ich wydajności w porównaniu ze wskaźnikami KPI określonymi dla danej firmy. Statyczne łańcuchy dostaw zanikają, natomiast wirtualne, płynne sieci partnerów nabierają coraz większego znaczenia. Sukces przedsiębiorstwa będzie coraz bardziej zależał od tego, czy i w jakim stopniu może się ono stać partnerem dowolnej liczby wirtualnych sieci łańcuchów dostaw. Klienci nie będą już wybierać firmy A lub firmy B, lecz łańcuch dostaw X, Y lub Z. Sieci współpracy, które podczas realizacji dostaw będą kładły nacisk na szybkość, jakość, sprawność i cenę, staną się w przyszłości największymi światowymi łańcuchami dostaw. Firmy korzystające z systemu Oracle ASCP mogą łatwiej i szybciej osiągnąć następujące korzyści: (1) rozszerzenie współpracy ze wszystkimi partnerami handlowymi w ramach wirtualnego łańcucha dostaw w celu przyspieszenia reakcji i skrócenia cyklu planowania; (2) aktualne i dokładne informacje, ułatwiające funkcjonowanie społeczności łańcucha dostaw i zaopatrujące jego uczestników w narzędzia niezbędne do podejmowania właściwych decyzji; (3) sprawność polegająca na szybkim reagowaniu na zmiany popytu rynkowego i zmienne stany zasobów oraz (4) większa szybkość przepływu produktów przez rozbudowany łańcuch dostaw (od chwili rejestracji zamówienia do wysyłki towaru do klienta). Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 9 z 11

10 Główne funkcje Elastyczne modelowanie plany bez ograniczeń, z ograniczeniami i zoptymalizowane reguły transferu i specyfikacje dystrybucji reguły uzupełniania zapasów (wykorzystywane w zaopatrzeniu) scentralizowane i zdecentralizowane planowanie Jednoczesne planowanie materiałów i zdolności produkcyjnych Planowanie na poziomie rodzin produktów i produktów Zasoby zagregowane i pojedyncze Krytyczne zasoby i produkty Zmienne przedziały planowania i ograniczenia Domyślne hierarchie dla kosztów i kar Zasoby i możliwości dostawców i odbiorców Kalendarze klientów, dostawców, przewoźników Obsługa środowiska produkcji mieszanej Dyskretna, Procesowa, Konfiguracji na Zamówienie, Projektowa, Półprzewodników Planowanie popytu Centrum popytu Rejestracja wszystkich danych o popycie w jednym repozytorium Prognozowanie statystyczne Wybór najlepszej statystyki prognozowania Elastyczne modelowanie wymiarów i hierarchii Wprowadzanie nowych produktów na rynki Wycofywanie produktów Planowanie promocji Obsługa Planowania Sprzedaży i Działalności Operacyjnej Konfigurowanie komunikatów o wyjątkach Planowanie dostaw zaawansowana optymalizacja Alternatywne składniki, zasoby, procesy, dostawcy, środki i metody wysyłki Zastępowalność produktów końcowych i składników Wyroby wspólne i uboczne Zasoby współbieżne i partiowe Minimalne wielkości partii transportowych Wydajność procesu Zużycie Względne czasy przezbrojeń zależne od kolejności Złożone, sieciowe marszruty Wydajny interfejs użytkownika Pulpit planisty Wszystkie informacje planistyczne w jednym miejscu Wszechstronny wgląd Nawigowanie między elementami planu Hierarchiczna analiza wyjątków Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 10 z 11

11 Personalne lub publiczne zapytania (lista do-wykonania) Harmonogramowanie typu przeciągnij i puść (wykres Gantt a) Graficzna specyfikacja łańcucha dostaw Zaawansowane graficzne powiązania Powiązania w górę, w dół, wprzód wstecz; wskazanie ścieżki krytycznej Optymalizacja zapasów odroczonych Pulpit analizy odroczenia Optymalizacja stochastyczna Zmienność popytu, podaży i cykli dostaw Komasacja ryzyka Ograniczenie budżetu Docelowy poziom zapasu bezpieczeństwa Minimalna i maksymalna ilość i dni podaży Czasowo-sfazowany zapas bezpieczeństwa Elastyczny docelowy poziom obsługi Klasy popytu, odbiorca, produkt, plan Rozległa współpraca VMI Zapasy zarządzane przez dostawcę Konsygnowane z odbiorcami, dostawcami Publikowanie i przekazywanie prognoz zamówień Publikowanie i odbieranie uzgodnionych uzupełnień Analizy kaskadowe Wspomaganie standardów CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) Obszerne komunikaty o wyjątkach Precyzyjna dostępność do zaoferowania Dostępność do zaoferowania (ATP) Zdolność do zaoferowania (CTP) Zdolność do dostawy (CTD) Reguły alokacji Priorytety Planowanie uzupełniania zamówień Aparat oferowania w architekturze bazy danych backupy i odzyskiwanie Integracja z realizacją Rejestracja zleceń bezpośrednio z systemów źródłowych Zarządzanie Zamówieniami, Zakupy, Produkcja Procesowa, Produkcja Dyskretna, Zarządzanie Wydziałem Automatyczne uruchamianie zleceń do realizacji Zwolnione zlecenia są natychmiast dostępne do zatwierdzania zakupów; Zmiany zamówień sprzedaży są na bieżąco widoczne w Zarządzaniu Zamówieniami Sprzedaży Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 11 z 11

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

Globalna konkurencja. Dowiedzione korzyści

Globalna konkurencja. Dowiedzione korzyści System Preactor wspomaga inicjatywy odchudzające produkcję i umożliwia planiście wizualizację dostępnych zdolności produkcyjnych. Jest również interaktywnym narzędziem pomocnym w analizach typu co, jeśli

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing)

Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing) Oracle e-business Suite R12 Produkcja Procesowa (Process Manufacturing) 1 Oracle Produkcja Procesowa (OPM)... 3 2 Administracja Systemu... 3 2.1 Parametry systemu... 3 2.2 Podstawowe parametry modelu przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12

Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12 Oracle ebs Magazyny Wysokiego Składowanie R12 Oracle Warehouse Management System (WMS) Magazyn Wysokiego Składowania. Oracle Warehouse Management System wchodzi w skład szerszego systemu zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia

NARZĘDZIA. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu. Szczupły plan. Fotolia NARZĘDZIA Planowanie i harmonogramowanie produkcji w zmiennych czasach kryzysu Szczupły plan Fotolia 44 KAIZEN nr 4 / listopad 2013 Tekst: Michał Klecha Muda nadprodukcji, zapasów, braków, zbędnego ruchu,

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE

DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE DYNAMICZNA OPTYMALIZACJA PLANOWANIA PRACY SERWISANTÓW W TERENIE 3 WITAMY W ŚWIECIE CIĄGŁEJ OPTYMALIZACJI Opracowujemy unikatowe produkty

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT DYNAMICS NAV

MICROSOFT DYNAMICS NAV Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT DYNAMICS NAV PRODUKCJA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W MICROSOFT DYNAMICS NAV Przygotuj się na szybkie reagowanie w środowisku dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów.

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

POTRZEBUJĘ swobody DZIAŁANIA W BIZNESIE

POTRZEBUJĘ swobody DZIAŁANIA W BIZNESIE POTRZEBUJĘ swobody DZIAŁANIA W BIZNESIE Osiągniesz to, dzięki systemowi Microsoft Business Solutions Navision POTRZEBUJĘ systemu, KTÓRY POMOŻE MI PROWADZIĆ FIRMĘ TAK, JAK CHCĘ Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11

SPIS TREŚCI. Możliwość adaptacji... 2. Otwartość... 3. Niezawodność... 6. Współpraca... 8. Technologia.NET...11 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION /STRUKTURA TECHNOLOGII Struktura technologii systemu Navision stanowi zbiór rozwiązań informatycznych, tworzących platformę użytkową systemu Microsoft Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon

Business Intelligence Rozwiązania Business Intelligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Intel Xeon Business ligence Rozwiązania Business ligence oraz najnowsze technologie oparte o procesory Xeon CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM business intelligence Narzędzia pomocne w planowaniu i budżetowaniu

Bardziej szczegółowo