ORACLE ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORACLE ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING"

Transkrypt

1 ORACLE ADVANCED SUPPLY CHAIN PLANNING System Oracle Advanced Supply Chain Planning (Zaawansowane Planowanie Łańcucha Dostaw) firmy Oracle jest jedynym rozwiązaniem do zaawansowanego planowania i tworzenia harmonogramów, które wykorzystuje Internet, umożliwiając firmom planowanie i optymalizację nawet najbardziej złożonych łańcuchów dostaw w kontekście e-biznesu. Firma Oracle oferuje niezwykle bogaty zestaw funkcji, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą optymalizować globalny łańcuch dostaw, współpracować z partnerami handlowymi, poprawiać jakość planów, obsługiwać wszystkie metody wytwarzania, dostosowywać działania do celów strategicznych i szybko wdrażać nowe produkty. Efektem jest rozbudowany system, który zrewolucjonizuje działalność przedsiębiorstwa. Optymalizacja globalnego łańcucha dostaw Statyczne łańcuchy dostaw o wyspecjalizowanym profilu przekształcają się w dynamiczne, szybko reagujące, globalne sieci partnerów handlowych. W miarę postępowania tego procesu posiadanie skomplikowanych, zaawansowanych systemów planowania staje się koniecznością. Przedsiębiorstwo, które chce korzystać z nowych możliwości i znaleźć swoje miejsce w społeczności partnerów handlowych musi być sprawne w działaniu, elastyczne i zdolne do szybkiej reakcji. Aplikacje firmy Oracle oferują innowacyjne narzędzia, niezbędne do poprawy zdolności reagowania i usprawniania operacji planowania łańcucha dostaw. Globalna optymalizacja za pomocą systemu zaawansowanego planowania łańcucha dostaw Działanie tradycyjnych zaawansowanych systemów planowania zintegrowanych z podstawowym systemem ERP lub wcześniejszymi rozwiązaniami polega zwykle na tworzeniu warstwowych planów, które muszą być ciągle synchronizowane z bieżącymi operacjami. Plany strategiczne wysokiego poziomu, plany taktyczne średniego poziomu oraz szczegółowe plany realizacji wymagają oddzielnych modeli danych i odrębnych punktów integracji z systemami obsługującymi transakcje. Każdy wygenerowany plan musi zostać zsynchronizowany ze wszystkimi pozostałymi, po czym wyniki zostają przekazane z powrotem do systemu transakcyjnego. Efektem tego braku łączności między planowaniem i bieżącą działalnością są długie cykle planowania, słaba zdolność reakcji łańcucha dostaw oraz zapotrzebowanie na dodatkowe ilości zapasów i kapitału obrotowego, stanowiące zabezpieczenie przed niepewnością i długimi cyklami planowania. System Oracle Advanced Supply Chain Planning jest oparty na jednym modelu danych obejmującym wszystkie funkcje planowania i obsługi transakcji. Zapewnia on krótkie cykle planowania i większą dokładność planów dzięki połączeniu wyodrębnionych wcześniej procedur planowania w jeden, ogólny proces. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 1 z 11

2 Architektura modeli ASCP Dzięki aplikacjom firmy Oracle można równocześnie optymalizować i planować cały łańcuch dostaw oraz tworzyć dla niego harmonogramy w ramach całościowego procesu planowania. System Oracle Advanced Supply Chain Planning pozwala na uwzględnienie wszystkich oddziałów firmy, partnerów handlowych, materiałów i zasobów, metod wytwarzania i horyzontów planowania w jednym, całościowym planie. Takie kompleksowe rozwiązanie umożliwia generowanie i wdrażanie długoterminowych planów, zoptymalizowanych pod kątem celów przedsiębiorstwa i możliwych do zrealizowania w krótkim czasie. Za pomocą jednego planu można w krótkim czasie wygenerować szczegółowe wyniki i połączyć je w dłuższe przedziały czasowe. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 2 z 11

3 System Oracle Advanced Supply Chain Planning charakteryzuje się wyjątkową elastycznością, dzięki której planista może dla każdego przedziału czasowego określić poziom szczegółowości planu, stopień detalizacji wyświetlanego obrazu oraz zakres koniecznych ograniczeń. Ta elastyczność pomaga wyeliminować zbędne operacje planowania oraz czasochłonny proces synchronizowania planów z bieżącą działalnością firmy. W systemie Oracle Advanced Supply Chain Planning wykorzystano pojedynczy model danych, który umożliwia szybkie wygenerowanie jednego, ogólnego planu obejmującego wszystkie poziomy planowania od planów strategicznych najwyższego poziomu po szczegółowe harmonogramy pracy punktów handlowych i niewymagającego czasochłonnej synchronizacji danych i planów. Dzięki funkcjom całościowego planowania oraz synchronizacji danych dotyczących planowania i realizacji, Oracle ASCP jest jedynym rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb globalnego, dynamicznego łańcucha dostaw. Globalna obsługa realizacji zamówień z wykorzystaniem serwera Oracle Global ATP Server Jednym z najważniejszych elementów, dzięki którym przedsiębiorstwo może przekształcić się w ukierunkowaną na klienta, szybko reagującą firmę, jest zdolność do globalnego przekazywania precyzyjnych gwarancji realizacji zamówienia w chwili jego złożenia przez klienta. W miarę rozwoju metod obsługi takich gwarancji pojawiły się nowe terminy opisujące zaawansowane techniki w tej dziedzinie. Możliwość przyjęcia zamówienia dotyczy zdolności do zagwarantowania określonej ilości gotowego produktu w oparciu o sporządzone wcześniej zestawienie zapasów uwzględniające bieżące i planowane dostawy. Możliwość realizacji zamówienia odnosi się do dodatkowego ustalenia, czy istniejące zdolności produkcyjne i dostępne materiały pozwolą na sprostanie nowemu wymaganiom. Możliwość dostawy to jeszcze jeden krok dalej dotyczy dostępnych środków transportu i czasu dostarczenia wymaganego w celu realizacji dostawy zamówionego przez klienta produktu. Serwer Oracle Global ATP Server obsługuje wszystkie te funkcje. Serwer ten pozwala na sprawdzanie dostępności w środowisku rozproszonym. Oznacza to, że w każdym z wielu systemów, w których wprowadzane są zamówienia, można również sprawdzać globalny stan dostępnych zasobów. Wyrafinowane programy gromadzenia danych serwera Global ATP Server umożliwiają uzyskiwanie informacji pochodzących z różnych systemów obsługujących transakcje, w tym systemów ERP firm trzecich, starszych rozwiązań oraz wcześniejszych wersji aplikacji firmy Oracle. Poza tym Global ATP Server oferuje możliwość uwzględnienia zdolności produkcyjnych dostawcy podczas sprawdzania możliwości realizacji zamówienia. Dzięki tej zaawansowanej technice gromadzenia danych można korzystać z kompleksowych i aktualnych funkcji realizacji zamówień w szeroko rozproszonym środowisku. Globalna współpraca ze wszystkimi partnerami handlowymi System Oracle Advanced Supply Chain Planning umożliwia szybkie i łatwe włączenie partnerów handlowych do procesu planowania dzięki użyciu zaawansowanego graficznego projektanta łańcucha dostaw. Definiując partnerów z łańcucha dostaw jako głównych uczestników globalnej sieci, można osiągnąć bardzo dużą przejrzystość operacji w ramach rozbudowanego łańcucha dostaw. Oracle oferuje pełen zestaw internetowych transakcji samoobsługowych, dzięki którym dostawcy i klienci mogą stać się strategicznymi partnerami w procesie planowania, wymieniając między sobą najistotniejsze informacje dotyczące np. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 3 z 11

4 prognoz popytu, harmonogramów produkcji lub odstępstw od planów oraz tworząc w rezultacie wydajny i sprawny łańcuch dostaw. Współpraca z dostawcami Podobnie jak współpraca z klientami podczas planowania popytu może pomóc w tworzeniu bardziej trafnych prognoz, tak współpraca z dostawcami podczas planowania podaży może przyczynić się do opracowania lepszego i bardziej wiarygodnego planu dostaw. Główni dostawcy należący do globalnej sieci będą mieć bezpośredni (za pomocą przeglądarki) dostęp do systemu Oracle Advanced Planning, co umożliwi im uaktualnianie informacji o swoich możliwościach i zasobach. Kompleksowe mechanizmy alarmowe będą powiadamiać dostawców o dodatkowym zapotrzebowaniu, a w razie potrzeby przypominać, by zalogowali się i uaktualnili swój status. W ten sposób firma będzie mogła w każdej chwili sprawdzić, jakie są możliwości dostawcy i wykorzystać te informacje podczas symulacji planistycznych z uwzględnieniem ograniczeń oraz w zapytaniach o globalną dostępność. Wykorzystująca Internet architektura systemu Oracle Advanced Supply Chain Planning ułatwia przedsiębiorstwom kontaktowanie się ze wszystkimi partnerami handlowymi i efektywne włączanie ich w procesy planowania rozbudowanego łańcucha dostaw. Dzięki współpracy w czasie rzeczywistym partnerzy będą mogli usprawnić działalność swoich firm i zwiększyć zdolność reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Złożona optymalizacja z uwzględnieniem ograniczeń W erze Internetu, w warunkach skróconych cyklów życia produktu i szybkich zmian popytu rynkowego firmy, które chcą osiągnąć sukces, muszą charakteryzować się dużą elastycznością i zdolnością do błyskawicznego reagowania. Najlepsze światowe przedsiębiorstwa e-biznesowe potrafią osiągnąć te cele dzięki użyciu sprawdzonych, wydajnych narzędzi poprawiających jakość i efektywność procesów gospodarczych. Centralnym elementem rozwiązania Oracle Advanced Supply Chain Planning jest oparty na pamięci system planujący trzeciej generacji, który umożliwia osiągnięcie korzyści właściwych światowej klasy systemom ASCP: szybkiego planowania, dużej wydajności i synchronizacji danych. Dzięki zastosowaniu najlepszych w branży algorytmów optymalizacji ILOG wbudowanych w moduł planujący, Oracle Advanced Supply Chain Planning jest rozwiązaniem o wysokiej jakości, które umożliwia planowanie z uwzględnieniem ograniczeń. Przypisując różne wagi poszczególnym celom optymalizacji, takim jak maksymalizacja rotacji zapasów, równoważenie obciążenia zasobów czy maksymalizacja zysku, planiści mogą ściśle kontrolować rezultaty planu i kierować jego realizacją zgodnie z priorytetami firmy. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 4 z 11

5 Różne cele optymalizacji Ta zaawansowana, lecz prosta w obsłudze technika optymalizacyjna pozwala planistom na wyjątkowo elastyczne generowanie scenariuszy umożliwiających porównanie wpływu różnych kombinacji celów optymalizacji. Rozbudowane funkcje zmian w sieci oraz opatentowane techniki wykonywania migawek danych dostępne w systemie Oracle Advanced Supply Chain Planning gwarantują, że w planach będą uwzględnione ostatnie zdarzenia transakcyjne bez względu na to, gdzie się znajdują dotyczące ich dane. Obsługa produkcji mieszanej Dzięki Internetowi firmy zyskały nowe sposoby rejestracji zapotrzebowania, a klienci - elastyczniejsze metody składania zamówień. Rozbudowane technologie konfigurowania wyrobów umożliwiają klientom zakup wysoce zindywidualizowanych produktów bez pomocy sprzedawcy. Zaawansowane konfiguratory produktów, technologie sklepów internetowych oraz mechanizmy rejestrowania zamówień są bardzo istotnymi elementami e-biznesu, jednak ogólna rentowność i trwały sukces firmy zależą przede wszystkim od sprawnej realizacji zamówień. Jeżeli zamówienia dotyczą specjalnych konfiguracji produktów, wybór metody ich wytwarzania może okazać się decydujący dla powodzenia firmy w e-biznesie. W przeszłości, gdy nie były jeszcze dostępne elastyczne technologie produkcji, przygotowanie zindywidualizowanego produktu i realizacja zamówienia zwykle trwały długo. Od tego czasu technologie wytwarzania znacznie się rozwinęły, a dzięki takim metodom, jak płynna produkcja, dostawcy mogą korzystać z techniki masowego dostosowywania, rejestrując i realizując zindywidualizowane zamówienia nie tylko szybko, lecz również z taką samą opłacalnością, jak w przypadku zamówień na produkty wytwarzane seryjnie. Płynna produkcja opiera się na wyspecjalizowanych fabrykach, zredukowanej produkcji w toku (Work-in-Process WIP), szybkich zmianach, hybrydowych środowiskach produkcyjnych oraz sprawnym projektowaniu. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 5 z 11

6 Demand (Forecast / Sales Orders / EDI) Customer Flow Schedule Customer PRODUCTION PIPE Shipment Opn 10 Opn 20 Opn 30 Opn min 20 min 20 min 10 min X X X X X Completion Backflush Finished Goods Stores Planned Orders Period MDS/ MPS/ MRP 2-bin kanban 1 2 Dock-to-Rip Pay-on-Receipt Raw Material Stores Consigned Inventory Sub- Assembly Stores Supplier Scheduling Purchasing EDI Suppliers Receiving Inspection Dock-to-Stock (Pay-on-Invoice) Pull from Production Another Production Pipe Schemat produkcji odchudzonej (lean manufacturing) Techniki produkcji odchudzonej, połączone z innymi metodami wytwarzania, oferują firmom większą elastyczność i umożliwiają szybsze reagowanie na zmiany popytu przy jednoczesnym podniesieniu wydajności i rentowności. Harmonogram produkcji Niezależnie od stosowanych w firmie metod produkcji, optymalny harmonogram zadań i zasobów jest podstawowym czynnikiem decydującym o wydajności przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dostępność danych zarówno w obrębie jednego zakładu, jak i między zakładami umożliwia sprawdzenie, które zadania i operacje zostały już uwzględnione w harmonogramie, a które należy jeszcze do niego dołączyć. Zaawansowane techniki tworzenia harmonogramów w warunkach ograniczonych zasobów pozwalają na ręczne lub automatyczne obliczanie optymalnych dat rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań, z uwzględnieniem odpowiednich parametrów i ograniczeń. Moduł harmonogramów produkcji (Production Scheduling Workbench) został wyposażony we wszechstronny, intuicyjny interfejs użytkownika, umożliwiający szybkie przeglądanie zadań i operacji włączonych do harmonogramu na dowolnym poziomie agregacji. Użytkownik może przesuwać operacje metodą przeciągnij i upuść, a inteligentna mysz wyświetla informacje na temat każdej pozycji, nad którą znajduje się kursor. Osoba tworząca harmonogram może również korzystać z narzędzi do szybkiego wyszukiwania wąskich gardeł. Narzędzia te umożliwiają wyświetlenie u dołu ekranu obciążeń każdego zasobu w zestawieniu ze związanymi z nim zdolnościami produkcyjnymi. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 6 z 11

7 Moduł harmonogramów produkcji Architektura systemu Oracle Advanced Planning, bazująca na jednym modelu danych, pozwala na włączenie do modelu planowania każdej metody produkcji. Ponieważ Oracle ASCP wykorzystuje dane, które już znajdują się w systemie obsługującym transakcje, nie istnieją ograniczenia w zakresie sposobu modelowania łańcucha dostaw. Wszystkie operacje produkcyjne są w pełni obsługiwane przez system i mogą zostać umieszczone w całościowym planie, niezależnie od metody produkcji (produkcja zindywidualizowana, produkcja płynna, produkcja nieciągła lub ciągły proces produkcyjny), czy to stosowanej w jednym zakładzie, czy we wszystkich fabrykach firmy. Planowanie z uwzględnieniem celów przedsiębiorstwa Wydajny e-biznes wymaga rozbudowanego systemu inteligentnej analizy danych. Podobnie, jak w przypadku większości funkcji biznesowych, kluczem do sukcesu każdego zaawansowanego procesu planowania jest pomiar i nadzorowanie stopnia realizacji planu oraz poprawa jakości kolejnych planów przy użyciu inteligentnej analizy danych. Oracle ASCP jest jedynym rozwiązaniem wspomagającym łańcuchy dostaw, które ma zintegrowany system zarządzania wydajnością, umożliwiający firmie stałe śledzenie procesów za pomocą zamkniętej Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 7 z 11

8 struktury planowania/realizacji/pomiarów/poprawy. Dzięki temu planista może utworzyć optymalny plan, wprowadzić wyniki jego realizacji, zmierzyć rezultaty i porównać je ze zdefiniowanymi wcześniej podstawowymi wskaźnikami wydajności, automatycznie rozesłać powiadomienia i alarmy oraz wprowadzić niezbędne korekty w celu zapewnienia ciągłości rozwoju i zgodności ze strategicznymi celami firmy. Pulpit planisty Rozbudowany pod względem graficznym Pulpit planisty (Planner s Workbench) umożliwia planiście natychmiastowe porównanie rezultatów różnych planów oraz zestawienie ich z podstawowymi wskaźnikami wydajności (KPI key performance indicators) ustalonymi przez kierownictwo firmy. Oracle Advanced Supply Chain Planning jest w jednolity sposób zintegrowany z systemami inteligentnej analizy danych firmy Oracle (Oracle Business Intelligence Systems BIS). Docelowe wskaźniki KPI zdefiniowane i zarządzane przy użyciu systemu BIS są natychmiast przekazywane do modułu planowania w celu zilustrowania wszystkich scenariuszy planistycznych na tle celów firmy. Ponadto, zaawansowane funkcje przepływu pracy umożliwiają automatyczne generowanie alarmów i wysyłanie powiadomień do odpowiednich partnerów, gdy w związku z procesem planowania potrzebne jest podjęcie działań lub zdobycie potwierdzeń. Dzięki zaawansowanym narzędziom inteligentnej analizy danych, takim jak moduł planowania i BIS, firmy mogą efektywnie zarządzać bieżącymi operacjami gospodarczymi i lepiej wykorzystywać przyszłe możliwości. Szybkie wdrożenie szybki zwrot z inwestycji Większość firm decydujących się na wdrożenie zaawansowanego systemu planowania przez kilka miesięcy nie dostrzega zapowiadanych korzyści. Tworzenie rozbudowanego łańcucha dostaw, migracja danych i proces synchronizacji utrudniają realizację wielu zaawansowanych projektów planistycznych, które zwykle wymagają precyzyjnego dopracowania, aby mogły przynieść efekty. System ASCP zrewolucjonizował koncepcję szybkiego zwrotu z inwestycji. Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 8 z 11

9 Dzięki takim cechom, jak trwająca zaledwie godzinę instalacja, szerokie zastosowanie ustawień domyślnych, bezproblemowa integracja z aplikacjami firmy Oracle oraz kreator wdrożenia pomagający w konfigurowaniu systemu, system Oracle ASCP zaczyna przynosić korzyści już następnego dnia. System Oracle ASCP można wdrożyć zarówno w środowisku scentralizowanym, jak i rozproszonym, co umożliwia szybkie wprowadzenie procedur ASCP na niektórych obszarach działalności firmy i stopniowe rozszerzanie ich na pozostałe części przedsiębiorstwa. Taka modułowość ułatwia migrację z rozproszonego środowiska planowania do usprawnionego, pojedynczego modelu. Szybkie wdrożenie rozwiązania Oracle ASCP oraz oferowany przezeń rozbudowany zestaw funkcji mogą stanowić pierwszy krok do przekształcenia własnego przedsiębiorstwa w szybko reagującą, elastyczną i sprawną firmę e-biznesową, która będzie mogła w pełni wykorzystać nowe możliwości, coraz bardziej widoczne na rynku. WNIOSKI Dzięki systemowi ASCP dla e-biznesu uczestnicy wirtualnej sieci dostaw mogą bez problemów współpracować we wszystkich sprawach jej dotyczących, skracając w ten sposób czas potrzebny na opracowanie możliwego do realizacji, zaakceptowanego przez wszystkich planu i znacznie uelastyczniając proces planowania. System można skonfigurować w taki sposób, by bieżące transakcje i zdarzenia, które weryfikują istniejący plan, automatycznie wywoływały działania prowadzące do utworzenia i zaakceptowania uaktualnionego planu powodującego natychmiastowe wykonanie zadania. Pełna synchronizacja cyklów planowania łańcucha dostaw oraz realizacji planów z oczekiwaniami klienta sprawia, że wirtualny łańcuch dostaw staje się sprawny i szybko reaguje na zmiany zapotrzebowania oraz inne dynamiczne wskaźniki istotne w e-biznesie. Ponadto, ciągły interaktywny mechanizm informacji zwrotnych przekazuje wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw aktualne dane na temat ich wydajności w porównaniu ze wskaźnikami KPI określonymi dla danej firmy. Statyczne łańcuchy dostaw zanikają, natomiast wirtualne, płynne sieci partnerów nabierają coraz większego znaczenia. Sukces przedsiębiorstwa będzie coraz bardziej zależał od tego, czy i w jakim stopniu może się ono stać partnerem dowolnej liczby wirtualnych sieci łańcuchów dostaw. Klienci nie będą już wybierać firmy A lub firmy B, lecz łańcuch dostaw X, Y lub Z. Sieci współpracy, które podczas realizacji dostaw będą kładły nacisk na szybkość, jakość, sprawność i cenę, staną się w przyszłości największymi światowymi łańcuchami dostaw. Firmy korzystające z systemu Oracle ASCP mogą łatwiej i szybciej osiągnąć następujące korzyści: (1) rozszerzenie współpracy ze wszystkimi partnerami handlowymi w ramach wirtualnego łańcucha dostaw w celu przyspieszenia reakcji i skrócenia cyklu planowania; (2) aktualne i dokładne informacje, ułatwiające funkcjonowanie społeczności łańcucha dostaw i zaopatrujące jego uczestników w narzędzia niezbędne do podejmowania właściwych decyzji; (3) sprawność polegająca na szybkim reagowaniu na zmiany popytu rynkowego i zmienne stany zasobów oraz (4) większa szybkość przepływu produktów przez rozbudowany łańcuch dostaw (od chwili rejestracji zamówienia do wysyłki towaru do klienta). Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 9 z 11

10 Główne funkcje Elastyczne modelowanie plany bez ograniczeń, z ograniczeniami i zoptymalizowane reguły transferu i specyfikacje dystrybucji reguły uzupełniania zapasów (wykorzystywane w zaopatrzeniu) scentralizowane i zdecentralizowane planowanie Jednoczesne planowanie materiałów i zdolności produkcyjnych Planowanie na poziomie rodzin produktów i produktów Zasoby zagregowane i pojedyncze Krytyczne zasoby i produkty Zmienne przedziały planowania i ograniczenia Domyślne hierarchie dla kosztów i kar Zasoby i możliwości dostawców i odbiorców Kalendarze klientów, dostawców, przewoźników Obsługa środowiska produkcji mieszanej Dyskretna, Procesowa, Konfiguracji na Zamówienie, Projektowa, Półprzewodników Planowanie popytu Centrum popytu Rejestracja wszystkich danych o popycie w jednym repozytorium Prognozowanie statystyczne Wybór najlepszej statystyki prognozowania Elastyczne modelowanie wymiarów i hierarchii Wprowadzanie nowych produktów na rynki Wycofywanie produktów Planowanie promocji Obsługa Planowania Sprzedaży i Działalności Operacyjnej Konfigurowanie komunikatów o wyjątkach Planowanie dostaw zaawansowana optymalizacja Alternatywne składniki, zasoby, procesy, dostawcy, środki i metody wysyłki Zastępowalność produktów końcowych i składników Wyroby wspólne i uboczne Zasoby współbieżne i partiowe Minimalne wielkości partii transportowych Wydajność procesu Zużycie Względne czasy przezbrojeń zależne od kolejności Złożone, sieciowe marszruty Wydajny interfejs użytkownika Pulpit planisty Wszystkie informacje planistyczne w jednym miejscu Wszechstronny wgląd Nawigowanie między elementami planu Hierarchiczna analiza wyjątków Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 10 z 11

11 Personalne lub publiczne zapytania (lista do-wykonania) Harmonogramowanie typu przeciągnij i puść (wykres Gantt a) Graficzna specyfikacja łańcucha dostaw Zaawansowane graficzne powiązania Powiązania w górę, w dół, wprzód wstecz; wskazanie ścieżki krytycznej Optymalizacja zapasów odroczonych Pulpit analizy odroczenia Optymalizacja stochastyczna Zmienność popytu, podaży i cykli dostaw Komasacja ryzyka Ograniczenie budżetu Docelowy poziom zapasu bezpieczeństwa Minimalna i maksymalna ilość i dni podaży Czasowo-sfazowany zapas bezpieczeństwa Elastyczny docelowy poziom obsługi Klasy popytu, odbiorca, produkt, plan Rozległa współpraca VMI Zapasy zarządzane przez dostawcę Konsygnowane z odbiorcami, dostawcami Publikowanie i przekazywanie prognoz zamówień Publikowanie i odbieranie uzgodnionych uzupełnień Analizy kaskadowe Wspomaganie standardów CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) Obszerne komunikaty o wyjątkach Precyzyjna dostępność do zaoferowania Dostępność do zaoferowania (ATP) Zdolność do zaoferowania (CTP) Zdolność do dostawy (CTD) Reguły alokacji Priorytety Planowanie uzupełniania zamówień Aparat oferowania w architekturze bazy danych backupy i odzyskiwanie Integracja z realizacją Rejestracja zleceń bezpośrednio z systemów źródłowych Zarządzanie Zamówieniami, Zakupy, Produkcja Procesowa, Produkcja Dyskretna, Zarządzanie Wydziałem Automatyczne uruchamianie zleceń do realizacji Zwolnione zlecenia są natychmiast dostępne do zatwierdzania zakupów; Zmiany zamówień sprzedaży są na bieżąco widoczne w Zarządzaniu Zamówieniami Sprzedaży Oracle Advanced Supply Chain Planning Strona 11 z 11

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING

ORACLE COLLABORATIVE PLANNING ORACLE COLLABORATIVE PLANNING Wiele firm dąży do skrócenia cyklu planowania łańcucha dostaw i ograniczenia stanu magazynów, a także do zautomatyzowania procesu uzupełniania zapasów. Nagłe ograniczenie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT

ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT ORACLE DEMANTRA DEMAND MANAGEMENT Wiele współczesnych przedsiębiorstw próbuje wdrożyć model działalności sterowany popytem. Muszą one zwiększać dokładność prognoz i szybko opracowywać prognozy zbiorcze

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji

SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji SIMPLE.APS optymalizacja w planowaniu produkcji 23 czerwca 2010 Agenda: 1. Umiejscowienie SIMPLE.APS 2. Funkcjonalność 3. Tworzenie modelu: Definiowanie wydziałów produkcyjnych Definiowanie umiejętnosci

Bardziej szczegółowo

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI ORACLE ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI Aplikacja Oracle Zarządzanie Zamówieniami została zaprojektowana na potrzeby E-biznesu. Otwarta architektura oparta na przepływie pracy pozwala na automatyczną obsługę niestandardowych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych

Produkcja. Microsoft Dynamics AX KORZYŚCI: Elastyczne zarządzanie zasobami produkcyjnymi. Optymalizacja przepływu procesów produkcyjnych Produkcja KORZYŚCI: Zminimalizowanie czasów realizacji i lepsze zaspakajanie popytu i potrzeb klientów dzięki elastycznym opcjom planowania Możliwość kontrolowania wykorzystania zasobów produkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

MODEL EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA Paweł ŚLASKI

MODEL EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA Paweł ŚLASKI Systemy Logistyczne Wojsk nr 38/2012 MODEL EFEKTYWNEJ OBSŁUGI KLIENTA Paweł ŚLASKI Instytut Logistyki, Wydział Mechaniczny WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Streszczenie. W artykule przedstawiono model efektywnej

Bardziej szczegółowo

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa

ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa ORACLE INVENTORY Gospodarka Magazynowa Oracle Inventory to narzędzie do obsługi gospodarki magazynowej, które zwiększa sprawność operacyjną, optymalizując przepływ materiałów i zapewniając ścisły nadzór

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące:

Login_R Software. Korzyści jakie może przynieść wdrożenie systemu Microsoft Business Solutions NAVISION są następujące: MBS Navision Microsoft Business Solutions NAVISION jest systemem zintegrowanym służącym do zarządzania średnimi przedsiębiorstwami. Jest stosowany w 40 000 przedsiębiorstwach w 130 krajach. Korzyści Korzyści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW PRODUKCJA ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ W MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Przygotuj się na szybkie reagowanie w środowisku dynamicznie zmieniających

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim :

Dla ROS-SWEET Sp. z o.o. kluczowe przy wdrożeniu oprogramowania CRM było przede wszystkim : Success story ROS-SWEET Sp. z o.o. Firma i specyfika branży ROS-SWEET Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem najlepszej jakości bakalii, a orzechy, ziarna oraz suszone owoce to główna

Bardziej szczegółowo

ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM

ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM ALLPLAN SERIA PODSTAWY BIM PRZEWODNIK ZARZĄDZANIA BIM CZYM JEST BIM? Building Information Modeling (BIM) Building information modeling to wizualizacja procesowa, która w całym cyklu życia projektu tworzy

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS

HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS HARMONOGRAMOWANIE OPERACYJNE Z OGRANICZENIAMI W IFS APPLICATIONS Cele sterowania produkcją Dostosowanie asortymentu i tempa produkcji do spływających na bieżąco zamówień Dostarczanie produktu finalnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1

Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński. Planowanie zasobów. Strona: 1 Prowadzący: Michał Pietrak Łukasz Lipiński Planowanie zasobów. Strona: 1 Planowanie zasobów wytwórczych MRP II Wstęp Plan rozwoju oraz strategia Oracle dla systemu JD Edwards Zasady działania procesów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Release 5: Rewolucyjna fabryka przyszłości Światowej klasy zarządzanie produkcją @ 汉 语 Światowej klasy zarządzanie produkcją FORCAM Release 5 Rewolucyjna fabryka przyszłości

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja

Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP. Produkcja Informatyczne Systemy Zarządzania Klasy ERP Produkcja Produkcja Moduł dostarcza bogaty zestaw narzędzi do kompleksowego zarządzania procesem produkcji. Zastosowane w nim algorytmy pozwalają na optymalne

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r.

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław r. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Wrocław 18.11.2009 r. SIMPLE.APS Zlecenie produkcyjne: pochodzące z zewnętrznych systemów ERP dane o zleceniach produkcyjnych posiadających przypisane

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie!

Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! Siedem razy TAK z systemem Infor M3 w mleczarstwie! TAK jesteśmy znani w branży mleczarskiej Od wielu lat firma Infor rozwija system Infor M3 z uwzględnieniem wymagań branży przetwórców mleka. Wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego

JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego JMP Gospodarstwo Ogrodnicze: optymalizacja polityki cenowej klucz do sukcesu rynkowego Partner wdrożeniowy Nazwa firmy JMP Gospodarstwo Ogrodnicze Branża Handel Produkty i usługi Hodowla i obrót roślinami

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER

2014-03-17. Misja. Strategia. Cele UNIT4 TETA BI CENTER. Plan prezentacji. Grupa UNIT4 TETA. Grupa kapitałowa UNIT4 UNIT4 TETA BI CENTER Plan prezentacji Prowadzący: Mateusz Jaworski m.jaworski@tetabic.pl 1. Grupa kapitałowa UNIT4. 2. Grupa UNIT4 TETA. 3. UNIT4 TETA BI CENTER. 4. TETA Business Intelligence. 5. Analiza wielowymiarowa. 6..

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

Wydajne planowanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych. Lepsze planowanie. Lepsze sterowanie. Lepsza produkcja.

Wydajne planowanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych. Lepsze planowanie. Lepsze sterowanie. Lepsza produkcja. Wydajne planowanie i monitorowanie zleceń produkcyjnych. Lepsze planowanie. Lepsze sterowanie. Lepsza produkcja. Moduł 4 PRO LS Centrum kontroli z planowaniem precyzyjnym Modułowy System-MES Manualne i

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami

AUTOMATYZACJA FAKTUR ZAAwAnsOwAnE FUnKCJOnAlnOśCi ZApEwniAJą przejrzystość i KOnTROlę w ZłOżOnYM procesie ZARZądZAniA płatnościami AUTOMATYZACJA FAKTUR ZaawansowanE funkcjonalności zapewniają przejrzystość i kontrolę w złożonym procesie Zarządzania Płatnościami Czy chcesz korzystać z zalet pełnej automatyzacji przetwarzania faktur

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL

Kim jesteśmy ReWistA Wms GLOBAL Kim jesteśmy REWISTA WMS GLOBAL Zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby. Nasza misja wciąż pozostaje ta sama. Usprawnić życie firmy, ułatwić pracę człowieka, udoskonalić proces. Od blisko 15 lat

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania?

Krótkookresowe planowanie produkcji. Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? 4 Krótkookresowe planowanie produkcji Jak skutecznie i efektywnie zaspokoić bieżące potrzeby rynku w krótszym horyzoncie planowania? Hierarchia systemu zarządzania produkcją DECYZJE DŁUGOOKRESOWE (PROJEKTOWANIE)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL. Beata Rybicka Rafał Olejniczak ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Przedstawienie systemów ERP i RAKSSQELL Beata Rybicka Rafał Olejniczak SYSTEM ERP Osobie odpowiedzialnej za zarządzanie produkcją przypisuje się kluczowe zadanie w firmie: zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

O Firmie ProLogisticaSoft

O Firmie ProLogisticaSoft Prologistica.pl Prologistica.pl O Firmie ProLogisticaSoft ProLogisticaSoft, jest młodą prężną firmą, zajmującą się tworzeniem, sprzedażą i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ORACLE isupplier PORTAL

ORACLE isupplier PORTAL ORACLE isupplier PORTAL Oracle isupplier Portal to aplikacja ułatwiająca współpracę, która umożliwia przejrzystą i usystematyzowaną wymianę transakcji między nabywcą a dostawcami w bezpiecznym, samoobsługowym

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Bartłomiej Wyrwa Synchronized Buffers Management Rozwiązania IT dla przedsiębiorstw produkcyjnych Czym się zajmujemy Weryfikujemy i usprawniamy procesy zarządzania przedsiębiorstwem: procesy planowania

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES

MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES MONITOROWANIE EFEKTYWNOŚCI W SYSTEMIE MES R ozwiązania GE do monitorowania wydajności produkcji umożliwiają lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych, wykorzystujących

Bardziej szczegółowo