Jak ukierunkować rozwój zawodowy menedżerów? warsztat dla właścicieli firm MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak ukierunkować rozwój zawodowy menedżerów? warsztat dla właścicieli firm MŚP"

Transkrypt

1 Jak realizować rentowne działania rozwojowe w MŚP 2015 Jak ukierunkować rozwój zawodowy menedżerów? warsztat dla właścicieli firm MŚP Warszawa, 10 VI 2015 Piotr Piasecki Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (Heidtman & Piasecki) Wojciech Drabko v-ce Prezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (Altkom Akademia S.A.)

2 Plan prezentacji: 1. Wnioski z debaty KEP 2. Strategiczne wyzwania rozwojowe w MSP 3. Jak odsiać ziarna od plew Czas: 45 minut

3 WYBRANE WNIOSKI Z DEBATY KEP

4 Jakie czynniki decydują o tym, że z firemki powstają większe biznesy? Szczęście Skłonność do ryzyka Wiedza o rynku dostrzeganie trendów, przewidywanie przyszłości Rośnięcie razem z rynkiem (wykorzystanie szansy) Wykorzystanie wiedzy eksperckiej Rozwój decydentów, których kompetencje rosną wraz z firmą Dysponowanie środkami inwestycyjnymi

5 Nic nie wmawiać Ciekawe wnioski decydent dostrzega raczej problem/ wyzwanie biznesowe niż potrzebę rozwojową i jest skłonny do zmian jeżeli dostrzeże ich przełożenie na wyniki własnej firmy Skłonność do rozwijania firm rośnie wraz z przyjęciem perspektywy strategicznej Warto odwoływać się do historii firmy, skąd wziął się jej sukces mocne strony, pozytywne doświadczenia

6 Ciekawe wnioski Warto odwoływać się do egoistycznej podatności inwestycyjnej czyli min. do skłonności podejmowania ryzyka biznesowego Świadomość kreuje się poprzez przykłady, pokazywanie typowych błędów i problemów ale też możliwości Należy uwzględnić typ przedsiębiorstwa np. czy jest to firma rodzinna

7 Wyzwania strategiczne a wyzwania rozwojowe menedżerów MŚP

8 Klasyczna koncepcja przedsiębiorstwa (F. Taylor) Taśma produkcyjna Etap funkcjonalny Pracownicy posłuszni, podporządkowani, realizujący założenia szefów W zasadzie potrzebuję tylko pary sprawnych rąk, niestety, dostaję całego człowieka przyrośniętego do rąk.

9 Wybrane założenia, które przeżyły do dziś Kontrola polega na obserwacji procesu pracy Najważniejszym zadaniem menedżerów jest wymiana informacji z pracownikami i reprezentowanie ich na zewnątrz Zarządzanie wymaga większych kwalifikacji i jest ważniejsze i bardziej wartościowe niż zwykła praca Menedżer jest ekspertem i jego rolą jest instruowanie (skrajnie zastąpienie)

10 Etap procesowy Efekt nasilenia konkurencji Jakość, satysfakcja klienta, optymalizacja procesów Logika procesów Efektywność a sprawność procesów Same koszty Pracownicy widzą całość, zorientowani na jakość, budujący relacje Sprawność wysoka Sprawność niska Robienie niewłaściwych rzeczy we właściwy sposób? Robienie właściwych rzeczy we właściwy sposób Robienie właściwych rzeczy w niewłaściwy sposób straty Efektywność niska Efektywność wysoka

11 Etap innowacyjny Kreowanie potrzeb, innowacja, sprawność i szybkość działania Skracanie cyklu życia Logika procesowa przy skracaniu czasu (ewolucja np. w stronę Agile) Pracownicy kreatywni, nieszablonowi, elastyczni, odporni na stres Martin Sorrell, dyr. zarządzający WPP, giganta w branży usług marketingowych i komunikacyjnych Jednym z największych wyzwań jest fakt, iż w organizacjach opartych na innowacyjności nie działa ekonomia skali. Jeżeli zatrudnimy dwa razy więcej kreatywnych pracowników, nie znaczy to, że będziemy dwa razy bardziej kreatywni

12 12 Co mają ze sobą wspólnego?

13 Zarządzanie pracownikami wiedzy Trudność pomiaru Większa część pracy jest niewidoczna : Jeżeli moja praca polega głównie na myśleniu, nie widać, czy w danym momencie rzeczywiście myślę o swoich zadaniach. Thomas Davenport Zarządzanie pracownikami wiedzy 13

14 wykorzystanie zasobów zewnętrznych, outsourcing, umowność struktur i hierarchii Etap sieciowy Proaktywne podejście do klienta. Przejście z logiki procesowej na logikę projektową (zespoły wysokiej efektywności), pracownicy: wysokie poczucie odpowiedzialności za wynik, wysoki poziom samodyscypliny i umiejętności automotywacji Organizacja kapitału intelektualnego Kapitał organizacyjn y Kapitał relacyjny Kapitał ludzki Tworzenie i dostarczanie wartości

15 Firmy kapitału intelektualnego budują sukces na efektywnym wykorzystaniu energii organizacyjnej Zaangażowanie Oddanie (lojalność) MOTYWACJA Zadowolenie (satysfakcja) RETENCJA (chęć pozostania w miejscu pracy) 15

16 Zachowania organizacyjne wysoka Koncentracja niska IFPM - HSG niska Energia wysoka Na podstawie: Bruch & Ghoshal (2002)

17 Pułapki przyśpieszania (Efekt czerwonej królowej? ) Przeciążenie Poziom wydajności przekracza posiadane zasoby Wielo- obciążenie Nadmiar jednocześnie realizowanych działań; brak koncentracji Stałe obciążenie Stałe pracowanie blisko granic możliwości; brak regeneracji IFPM - HSG

18 Jaka kultura będzie wygrywająca? Zespołowa (HPT, zespoły X, współodpowiedzialność, relacje i lojalność) Innowacyjna (efektywne wdrażanie innowacji i zmian, proaktywność, szybkość i zwinność) Rywalizująca i nastawiona na wygraną (pragmatyzm, konsekwencja, egzekucja wyniku, silna walka konkurencyjna) Formalna i sprawna (profesjonalizm, standardy, jakość, powtarzalność)

19 W poszukiwaniu konkurencyjności 1. Kwes`a efektywności rynkowej i dynamicznej Miary rozwojowe technologie, know how, ludzie Miary markebngowe relacja z otoczeniem, wartość dostarczana klientom 2. Kwes`a efektywności operacyjnej Miary niefinansowe opisujące zasoby i ich zachowanie w organizacji Miary finansowe przeszłość prognoza na przyszłość aspiracje

20 FIRMA FEUDALNA Problem tradycyjnych systemów pomiaru i kontroli Sytuacja celem jest kontrola (menedżerowie uwielbiają kontrolować) miary finansowe - zazwyczaj krótkoterminowe konsekwencje ukierunkowanie na najbliższą przyszłość, zaniedbanie rozwoju firmy, zaniedbanie klienta i jego satysfakcji, niewłaściwa alokacja środków, władza w rękach księgowych.

21 Model strategiczny VIC TM EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA EFEKTYWNOŚĆ RYNKOWA EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA Jakie są wskaźniki biznesowe? Ile jesteśmy warci? Ile wartości ekonomicznych możemy wygenerować? Jaką wartość tworzymy? Jakie potrzeby spełniamy? Dla kogo? Jaka jest nasza pozycja rynkowa? Jak działamy? Jakie mamy technologie? Jakie mamy procesy? Jaką mamy strukturę? Jakie jest nasze HCM? Jakie mamy know how? Ile warty jest nasz kapitał ludzki? Jaka jest nasza zdolność do zmian i innowacji? Jakie mamy relacje z otoczeniem, relacje wewnątrz, EFEKTYWNOŚĆ RELACJI nasz wizerunek? Jaka jest wartość naszych relacji? Perspektywa tożsamości (kim jesteśmy, w co wierzymy, jaką mamy kulturę?)

22 Co nam przeszkadza w zarządzaniu strategicznym? 22 NIC (mi muzyka w tańcu nie przeszkadza) Ci, którzy strategię wdrażają, nie rozumieją jej, Cele indywidualne oraz kompetencje nie są powiązane ze strategią, Systemy zarządzania są zbudowane w celu kontroli, a nie formułowania i wdrażania strategii, Systemy budżetowania i planowania nie są ze sobą powiązane.

23 dobra Co różni firmę złą, dobrą od lepszej? Mniej notorycznych problemów Dobre praktyki i know how. Poziom rentowności. Otwartość na rynek i Naśladowanie efektywnych rozwiązań. Trzon kluczowych ludzi zdolnych do realizacji jej celów. lepsza Dostarcza wartości. Tworzy konkurencyjne strategie. Weryfikuje i wykorzystuje szanse oraz możliwości. Uczy się - dąży do doskonałości. Przyciąga i angażuje kapitał ludzki. Rośnie szybciej niż przeciętna

24 Co wyróżnia firmę kapitalną? Ma tożsamość i wartości (spójność kulturowa), Obietnica marki lub idea, Zarządza relacjami, Ma zaawansowane HCM, Tworzy EVP (wartość dla pracownika), tworzy RETENCJĘ KAPITAŁU LUDZKIEGO Realizuje regularny wzrost (aktywa materialne i niematerialne), Ma zdolność do empirycznych innowacji, Minimalizuje ryzyka, jednocześnie wykorzystując możliwości MA PERSPEKTYWĘ STATEGICZNĄ!

25 WYZWANIA KOMPETENCYJNE MENEDŻERÓW MSP Menedżerowie osiągają tylko to, co chcą; A chcą tylko to, co sobie uświadamiają

26 Nowe zadanie lidera: Tworzenie organizacji, która posiada mocny kapitał intelektualny Przywództwo feudalne i transakcyjne odchodzi do historii zarządzania 26

27 Wnioski z warsztatów Strategia, zarządzanie przez cele, Marketing, sprzedaż Aspekty prawne i finansowe prowadzenia firmy Wybrane umiejętności (liderskie i menedżerskie): min. zarządzanie zespołem, planowanie, organizacja czasu umiejętności interpersonalne Budowanie zespołów

28 Przykładowy model kompetencyjny Marke`ng Planowanie strategiczne Wdrażanie strategii Zarządzanie efektywnością Zarządzanie finansowe Aspekty prawne prowadzenia biznesu Zarządzanie sprzedażą Przywództwo Budowanie zespołu, zarządzanie ludźmi Efektywność osobista

29 W obszarze PLANOWANIE STRATEGICZNE potrafię: Nie wiem Rozróżnić różne dźwignie poprawy opłacalności i wzrostu firmy Stosować zasady tworzenia i kierowania zespołem strategicznym Zrealizować proces formułowania strategii Opracować profil konkurencyjny Stosować zasady i metody strategicznego pozycjonowania Opracować propozycję wartości Opisać model biznesowy Zdefiniować cele strategiczne i mierniki Zdefiniować inicjatywy strategiczne do realizacji strategii

30 W obszarze PRZYWÓDZTWA: Kieruje się klarowną wizją i celami do których dąży Nie wiem Skupia ludzi wokół wizji i długofalowych perspektywach działania. Angażuje ludzi wokół wspólnych wartości Koncentruje uwagę swoich pracowników na zadaniach priorytetowych dla firmy. Stawia wyzwania Angażuje się przede wszystkim w procesy i działania kluczowe/ strategiczne dla firmy. Komunikuje, uzgadnia, stosuje jasne i jednoznaczne reguły postępowania. Swoje potrzeby i oczekiwania w stosunku do innych wyraża w sposób bezpośredni Egzekwuje od innych wywiązanie się z ustaleń Dostrzega i uwzględnia indywidualne potrzeby innych ludzi Okazuje innym zaufanie, zachęca do podejmowania ryzyka Pozytywnie zachęca i mobilizuje innych do działania

31 W obszarze ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO potrafię: Nie wiem Zastosować pomiar istotnych kosztów i przychodów Stosować podstawowe wskaźniki analizy finansowej (płynności, efektywności, wskaźniki dźwigni finansowej, wskaźniki rentowności) Zastosować metodę ABC (Ac`vity based cos`ng ) Stosować metodę "Ac`vity based management" Stosować analizę wartości klienta Opracować budżet metodą przyrostową i metodą "od zera" Rozróżnić różne metody pozyskiwania finansowania działalności Stosować podejście VBM (value based management)

32 W obszarze ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ ORGANIZACJI potrafię: Nie wiem Wyznaczyć powiązania zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz przypisywać w organizacji role i odpowiedzialności za wskaźniki efektywności Stosować tzw. KPI (key performance indicators) Stosować zarządzanie przez cele, delegowanie, procedury i wyjątki Wyznaczyć atrybuty (wskaźniki) procesu Dokonać mapowania procesu Stosować techniki rozpoznawania dysfunkcji w procesie Stosować cykl zarządzania procesowego Stosować metodykę zarządzania projektami

33 jakie metody i podejścia będą stanowiły największe przełożenie na rozwój decydentów MSP? Mnogość form - oparcie na przykładach dobrych praktyk, rozwiązań biznesowych, organizacyjnych, z zakresu zarządzania personelem które działają, z których można skorzystać. Chodzi o twórcze wykorzystywanie istniejących rozwiązań. Dla firm MSP i decydentów w MSP niezbędne jest daleko idące zindywidualizowane podejście ZAWSZE zaczynające się od diagnozy/audytu organizacji, tak aby dobrać do tego odpowiednie formy rozwojowe. Nie koniecznie będą to szkolenia.

34 DZIĘKUJEMY Świadomość potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych własnej firmy może tkwić w świadomości powiązań rezultatów biznesowych z rozwojem oraz większej świadomość własnej tożsamości, misji i własnej motywacji do rozwijania firmy. Piotr Piasecki Wojciech Drabko

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa

Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa 64 KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE 2012 / 2 Barbara Dobiegała-Korona Nowa rola marketingu w budowie wartości przedsiębiorstwa Koncepcja zarządzania wartością klienta wspiera jeden z trzech najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska

Zarządzanie w ochronie zdrowia. Dr Joanna Jasińska Zarządzanie w ochronie zdrowia Dr Joanna Jasińska Zarządzanie to proces doprowadzenia do wykonania określonych rzeczy, sprawnie i skutecznie, wspólnie z innymi ludźmi i poprzez nich. Zarządzanie Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 6 Issue 2 (2015) 33-41 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl WPŁYW MENEDŻERA NA EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW WE WSPÓŁCZESNYM

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl

Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl KPMG W POLSCE Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu kpmg.pl Nowoczesne finanse inteligentnym wsparciem biznesu 3 Spis treści 1 Czy istnieje recepta na sukces? Jaką obrać drogę? 5 2 Kluczowe

Bardziej szczegółowo

okladka ksiazki:layout 1 28-02-08 9:07 Page 1

okladka ksiazki:layout 1 28-02-08 9:07 Page 1 okladka ksiazki:layout 1 28-02-08 9:07 Page 1 WASKO S.A. Administrator projektu Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego ZM MESKO S.A. MKZ NSZZ Solidarność ZM MESKO S.A. Związek Zawodowy Przemysłu

Bardziej szczegółowo

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU

PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU PROFIL DZIAŁANIA W OPARCIU O ZINTEGROWANĄ ANALIZĘ SWOT/TOWS STRATEGIA ROZWOJU STRATEGIA ROZWOJU 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie w przystępny sposób problematyki związanej z

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza

Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Zarządzanie w telepracy Bartosz Grucza Spis treści 1. Telepraca jako nowoczesny sposób zarządzania w organizacji... 2 1.1. Główne cechy zespołu wirtualnego... 3 1.2. Telepraca i klasyczne zarządzanie organizacją...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2013-2016

Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2013-2016 Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich na lata 2013-2016 UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE Kraków 2012 str. 1 Spis treści 1. Kontekst opracowania Strategii Rozwoju Zasobów Ludzkich UPJP II... 4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ. Streszczenie

DYLEMATY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ. Streszczenie Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej DYLEMATY JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ Słowa kluczowe: jakość zarządzania, zarządzanie jakością, szkoła

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

TARGÓW. USŁUG SZKOLENIOWYCH i DORADCZYCH

TARGÓW. USŁUG SZKOLENIOWYCH i DORADCZYCH HARMONOGRAM TARGÓW USŁUG SZKOLENIOWYCH i DORADCZYCH 17 maja 2013 r. godz. 10.00-16.00 Hotel NOVOTEL ul. 3 maja 31, Szczecin 14 czerwca 2013 r. godz. 10.00-16.00 Hotel GROMADA ul. Zwycięstwa 20-24, Koszalin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy?

Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać potencjał firmy? Zarządzanie wynikami i efektywnością przedsiębiorstw. Jak w pełni wykorzystać Wstęp Wstęp Dzisiejsze środowisko gospodarcze cechuje rosnąca globalna konkurencja, wysoki poziom regulacji rynku, coraz większa

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski

CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZACJI. Jan Maciejewski, Andrzej Sokołowski Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2009 CONTROLLING FINANSOWY W STRATEGII ROZWOJU WSPÓŁCZESNEJ

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą

Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE W KONTEKŚCIE

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo