zakup badań w zakresie opracowania modelu technologii wersji wektorowej (3.5A),

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zakup badań w zakresie opracowania modelu technologii wersji wektorowej (3.5A),"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 9/2011/3.5A-E Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia opracowania aplikacji NAVIGO GT - wersji mobilnej aplikacji NAVIGO dostępnej na komputery PC oraz urządzenia PDA. Cel: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie aplikacji NAVIGO GT wersja mobilna aplikacji NAVIGO dostępnej na komputery PC oraz urządzenia PDA. Aplikacja powinna działać na szerokiej puli telefonów, w tym opartych o systemy Android. Zamówienie obejmuje: zakup badań w zakresie opracowania modelu technologii wersji wektorowej (3.5A), zakup badań w zakresie opracowania modelu obsługi dwustronnej wymiany danych (3.5B), zakup badań w zakresie opracowania modelu prezentacji treści multimedialnych (3.5C), zakup badań w zakresie opracowania modelu obsługi multimedialnych pakietów informacji turystycznej (3.5D), zakup badań w zakresie opracowania modelu oferującego możliwość zakupu dodatkowych danych na mapę (3.5E)

2 Spis Treści 1. Wstęp Funkcjonalność Układ ekranu w zależności od sprzętu... 4 Ekran dotykowy + 2 przyciski kontekstowe... 4 Dwa przyciski kontekstowe + joystick z OK + klawisze z cyferkami i *# Manipulacja mapą na ekranie... 5 Przesuwanie mapy... 5 Zoom-in mapy (zwiększanie skali)... 5 Zoom-out mapy (zmniejszanie skali)... 5 Śledzenie pozycji (GPS)... 5 Szereg skalowy Logika menu i opis funkcji... 6 Nawiguj do... 6 Punkt na mapie... 6 Moja pozycja... 7 Trasa... 7 Mapa... 7 Narzędzia... 7 Menu na liście rezultatów wyszukiwania... 8 Menu kontekstowe Ustawienia... 8 Lokalizacja... 8 Trasa... 9 Mapa... 9 Karta pamięci... 9 Interfejs Nawigacja Nawigacja graficzna Nawigacja głosowa Manewry...11 Informacje Informowanie i ostrzeganie Informowanie Ostrzeganie Nawigacja głosowa Ostrzeganie o manewrach Komunikat startowy Podążanie drogą Zjazd z trasy Przeliczenie trasy... 15

3 1. Wstęp NAVIGO GT to wersja mobilna aplikacji NAVIGO dostępnej na komputery PC oraz urządzenia PDA. Aplikacja działa na szerokiej puli telefonów, w tym opartych o systemy Android. Aplikacja powinna być stworzona w technologii: Android Native Development Kit dla urządzeń z system Android, J2ME dla pozostałych platform. W ramach możliwości poszczególnych platform, NAVIGO GT będzie miała możliwość korzystania zarówno z wbudowanego odbiornika GPS jak i zewnętrznego GPS poprzez komunikację Bluetooth. Po stronie serwerowej aplikacja będzie komunikować się z dedykowanym serwerem aplikacyjnym, który będzie udostępniał dane map (kefeliki bitmapowe i dane wektorowe, możliwość dekodowania punktu na adres i adresu na punkt, wyszukiwanie adresów i poi) oraz nawigacji (obliczanie tras, udostępnienie geometrii trasy w postaci wektorowej), a także dane multimedialne. Oprócz tego aplikacja będzie się komunikować z serwerem marketingu mobilnego Navigo w celu pobierania informacji marketingowych (reklamy). Aplikacja ma umożliwiać rysowanie mapy 2D udostępnionej w postaci kafelków bitmapowych, jak i mapy 2D/3D udostępnionej w postaci danych wektorowych. Nadrzędnym celem podczas tworzenia aplikacji jest to, aby była ona atrakcyjna dla użytkownika, funkcjonalna oraz nie ustępowała zbliżonym produktom będącym obecnie na rynku. Podstawowymi funkcje NAVIGO GT będą pozwalać na prezentację mapy 2D w postaci kafli bitmapowych i 2D/3D w postaci wektorowej oraz umożliwienie poruszania się po niej przy pomocy interfejsu użytkownika: przesuwanie w kierunkach północ, południe, wschód, zachód powiększanie oraz oddalanie mapy obracanie mapy, gdzie w wersji 2D obracane są pobrane z serwera kafelki (bitmapy), a w wersji 3D mapa po obrocie renderowana jest jeszcze raz tak aby dostosować się do aktualnego kąta obrotu przeglądanie, wyszukiwanie POI własnych (również możliwość dopisania poi + konieczność powiązania licencji na NAVIGO GT z kontem użytkownika na serwerze rejestracyjnym), wbudowanych w mapę (z serwera map), jak i POI udostępnianych przez innych użytkowników, w tym reklam usług CLASSIFIEDS (kategoryzowane ogłoszenia drobne) przechodzenie do adresów, które znajdują się w książce telefonicznej zarządzanie ulubionymi lokalizacjami

4 przechodzenie do aktualnej pozycji na mapie poprzez pozycjonowanie GPS wyszukiwanie adresów wprowadzając dane adresowe utrzymanie kilku wpisów historia wybieranych miejsc (adresów i poi) i możliwość ich ponownego wyboru aplikacja posiada jednorazową licencję przypisaną do telefonu lub karty sim, sprawdzaną z serwerem przy każdym uruchomieniu wyświetlanie mapy w różnych profilach dzienny/nocny (nocna mapa albo przez podwójny cache na serwerze map albo przez inwersję kolorów bitmap) ostrzeganie o miejscach pomiaru prędkości oraz informowanie o zbliżaniu się do punktów z wybranej kategorii POI zapisywanie danych mapy na karcie pamięci telefonu możliwość wyświetlania multimediów związanych z wybranym punktem POI: grafik, dźwięków i nagrań wideo możliwość odbierania multimedialnych reklam mobilnych przesyłanych wybranym użytkownikom NAVIGO GT umożliwi użytkownikowi nawigację poprzez komunikację z platformą QRS: obliczanie trasy z punktu do punktu i z naszej aktualnej pozycji do punktu możliwość pobierania tras z serwera rejestracyjnego wybór opcji trasy: szybka, krótka, piesza (rowerowa) nawigacja po wyznaczonej trasie + wskazówki graficzne na ekranie + komunikaty dźwiękowe związane z nawigacją 2. Funkcjonalność 2.1 Układ ekranu w zależności od sprzętu Ekran dotykowy + 2 przyciski kontekstowe Lewy kontekst: MENU Prawy kontekst: Wyszukaj (po frazie) Stuknięcie w mapę: obsługa wybranego punktu na mapie, z jednoczesnym wycentrowaniem mapy wokół wybranego punktu Przyciski na ekranie: Zoom in/out Ciąganie po mapie: przesuwa mapę Powinna być także opcja włączenia emulowanych przycisków funkcyjnych na ekranie, jeśli dany model telefonu nie posiada hardware'owych przycisków funcyjnych. Dwa przyciski kontekstowe + joystick z OK + klawisze z cyferkami i *# Lewy kontekst: MENU

5 Prawy kontekst: Wyszukaj (po frazie) OK: obsługa wybranego punktu na mapie 3: Zoom in 1: Zoom out 2.2 Manipulacja mapą na ekranie Mapa ma zachowywać się maksymalnie płynnie pod palcem użytkownika (tu wzorem jest dla nas Google Maps), w szczególności: Przesuwanie mapy Przesuwanie mapy musi być niezależne od innych operacji (w szczególności od aktualizacji cache u na karcie) tak, aby osiągnąć płynny przesuw. Jeśli w cache u mamy kafelki w mniejszej skali od aktualnej, należy ich użyć (po powiększeniu) zanim dociągniemy nowe kafelki. Przesunięcie mapy powoduje w trybie: śledzenia pozycji zerwanie śledzenia naszej pozycji i przywrócenie kierunku północnego na mapie, aby wznowić śledzenie należy użyć opcji Moja pozycja Pokaż nawigacji jak w śledzeniu, z tym że na okres 1 minuty, jeśli nie dotykamy klawiszy ani ekranu dotykowego urządzenia przez ten okres, nawigacja jest przywracana (śledzenie pozycji, komunikaty, skala nawigacyjna i ew. obracanie mapy) Zoom-in mapy (zwiększanie skali) Po pierwszym wciśnięciu przycisku Powiększ rysujemy na ekranie prostokąt o wielkości ekranu mapy w kolejnej, większej skali z ustalonego szeregu skalowego mapy, odczekujemy 0,7s. Jeśli w tym czasie zostanie ponownie wciśnięty przycisk Powiększ, rysujemy kolejny, mniejszy prostokąt, aż do momentu kiedy przerwa pomiędzy wciśnięciami klawiszy będzie większa i wtedy: powiększamy zakreślony na mapie prostokąt na cały ekran i rozpoczynamy pobieranie bitmap mapy z cache u lub serwera. Zoom-out mapy (zmniejszanie skali) w/g schematu jak powyżej, z tym że w trakcie szybkich wciśnięć klawisza Pomniejsz, zmniejszamy narysowaną uprzednio mapę. Po zakończeniu serii wciśnięć odbudowujemy obraz mapy z cache u lub serwera. Śledzenie pozycji (GPS) Ma płynnie przesuwać mapę na ekranie dostosowując prędkość przesuwania mapy do naszej rzeczywistej prędkości, tak aby kamuflować efekt pobierania pozycji GPS raz na sekundę Szereg skalowy Zapewnia podwojenie powiększenia mapy po każdym zoomie.

6 Logika menu i opis funkcji Nawiguj do Menu służące do wyszukiwania punktu docelowego nawigacji: Po nazwie wyszukiwanie po nazwie ulic, miast, opisów poi, kategorii, wyniki są sortowane według odległości od kursora na mapie oraz typu: najpierw wyszukiwane są POI, potem ulice a na końcu miasta Adres wyszukiwanie adresu o ściśle określonych kryteriach: miasto, ulica i numer POI wyszukiwanie POI o wybranej kategorii lub kategoriach (zawsze wokół kursora na mapie) POI na trasie wyszukiwanie POI o wybranej kategorii lub kategoriach w otoczeniu trasy Moje miejsca wyszukiwanie (wylistowanie) zapisanych wcześniej przez użytkownika punktów, przy czym miejsca użytkownika sortowane są po dacie ostatniego użycia Ostanie wylistowanie wyszukiwanych poprzednio przez użytkownika elementów (adresów, POI itp.) Kontakt wyszukiwanie adresów z książki telefonicznej użytkownika Punkt na mapie Menu pozwalające na obsługę wybranego punktu na mapie Nawiguj do ustawia wybrany punkt jako koniec trasy, następnie jeśli jest znana pozycja GPS wstawia tę pozycję jako początek trasy, trasa jest następnie wyznaczana i rozpoczynana jest nawigacja, jeśli w momencie wybrania tej opcji nie jest jeszcze znane położenie GPS, aplikacja czeka z wyznaczeniem trasy, aż pozycja GPS zostanie określona Start trasy oznacza wybrany punkt jako początek trasy Koniec trasy oznacza wybrany punkt jako koniec trasy

7 Punkt przez trasy oznacza wybrany punkt jako punkt pośredni trasy, jeśli jakiśpunkt pośredni już został dodany, wybrany aktualnie punkt jest oznaczany jako kolejny punkt pośredni Do Moich miejsc zapisuje wybrany punkt w punktach lokalizacyjnych użytkownika Usuń z Moich miejsc Opcja dostępna gdy kursor na mapie wskazuje Moje miejsce i pozwala usunąć wybraną pozycję z listy Usuń punkt trasy Opcja dostępna gdy kursor na mapie wskazuje punkt trasy i pozwala usunąć wybrany punkt z trasy Współrzędne GPS Pokazuje współrzędne GPS wybranego punktu na mapie SMS lokalizacyjny Wysyła informację o wybranym punkcie w postaci SMSa do innego użytkownika, jeśli odbiorca ma Navigo GT, aplikacja u odbiorcy automatycznie się włącza i pokazuje infomracje o punice na mapie Moja pozycja Pokaż/Nawiguj jeśli nie ma wyznaczonej trasy, pokazuje aktualną lokalizację użytkownika na mapie, jeśli trasa jest wyznaczona, przechodzi w tryb nawigacji Włącz/Wyłącz GPS pozwala włączać lub wyłączać GPS NavigoTrack rejestracja pozycji użytkownika na serwerze w postaci śladu Trasa Wyznacz jeśli jest określony punkt startowy i końcowy wyznacza trasę Nawiguj/Zatrzymaj nawigację jeśli jest policzona trasa, pozwala włączać lub wyłączać tryb nawigacji Typ trasy pozwala wybrać jeden z 3 typów trasy Najszybsza Najkrótsza Piesza Usuń trasę usuwa aktualnie wyznaczoną trasę wraz ze wszystkimi punktami tras usuwa aktualnie wyznaczoną trasę wraz ze wszystkimi punktami trasy Pokaz całą centruje mapę i dobiera skalę tak, aby widoczna była cała wyznaczona trasa Edytuj przechodzi do ekranu edycji trasy, gdzie można usuwać punkty lub zmieniać ich kolejność Mapa Widok nocny/dzienny włącza lub wyłącza tryb nocny mapy Włącz/wyłącz obracanie Włącza lub wyłącza obracanie mapy podczas nawigacji Idź do punktu pokazuje na mapie punkt o wskazanych współrzędnych geograficznych Narzędzia Ustawienia przechodzi do ekranu ustawień Wyłącz/Włącz dźwięk włącza lub wyłącza komunikaty głosowe podczas nawigacji

8 Demo/Wyłącz demo włącza prezentację możliwości nawigacyjnych aplikacji, gdzie GPS jest symulowany z predefiniowanego ślafu oraz jest wyznaczana predefiniowana trasa Synchronizuj opcja do przyszłego rozwoju Pomoc przechodzi do pomocy programu O programie standardowe okienko informacyjne, wyświetla także informację o wersji programu i danych Menu na liście rezultatów wyszukiwania Nawiguj do to samo co Nawiguj do z menu Punkt na mapie Pokaż na mapie pokazuje wyszukany elemet na mapie Start trasy dodaje wyszukany element jako początek trasy Koniec trasy dodaje wyszukany element jako koniec trasy Punkt przez trasy dodaje wyszukany element jako punkt pośredni trasy Do Moich miejsc zapisuje wybrany punkt w punktach lokalizacyjnych użytkownika Usuń jeśli wyszukiwane było Moje miejsce pozwala usunąć ten punkt z zapisanych lokalizacji Edytuj jeśli wyszukiwane było Moje miejsce pozwala edytować ten punkt Współrzędne GPS przechodzi do wybranego elementu na mapie i pokazuje współrzędne GPS tego punktu SMS lokalizacyjny to samo co SMS lokalizacyjny w menu Punkt na mapie Więcej wyników Przycisk OK na elemencie listy wyszukiwania otwiera powyższe menu, na urządzeniach z ekranem dotykowym robi to stukniecie w ekran. Wróć wraca do kryteriów wyszukiwania a nie do mapy Menu kontekstowe Pojawia się po kliknięciu w mapę na ekranie dotykowym, bądź po wciśnięciu OK.: Nawiguj do to samo co Nawiguj do z menu Punkt na mapie Więcej... rozwija menu do pełnej listy Punkt na mapie 2.4 Ustawienia Lokalizacja Sekcja obejmująca konfigurację lokalizowania użytkownika po starcie aplikacji. Ustal położenie po starcie powoduję próbę ustalenia pozycji użytkownika od razu po starcie aplikacji, jeśli jest już dostępna pozycja GPS (GPS włączony i ma fix) pobierana jest pozycja GPS, w przeciwnym wypadku pobierana jest pozycja na podstawie identyfikatora nadajnika BTS i zapytanie do serwera aplikacyjnego (pozycja GPS będzie brana jako dokładniejsza w momencie pojawienia się fixa)

9 Włącz GPS na starcie włącza komunikację z odbiornikiem GPS niezaleznie od poprzedniej opcji (jeśli GPS nie będzie włączony to poprzednia funkcja będzie mogła ustalać pozycję tylko na podstawie BTS'ów) Trasa Sekcja związana z wyznaczaniem trasy i nawigacją po trasie. Typ trasy [najszybsza, najkrótsza, piesza] Skala nawigacji - Określa skalę która powinna być utrzymywana w trakcie nawigacji, i przywracana po przywróceniu trybu lokalizacji Podświetlenie podczas nawigacji Mapa Obracanie mapy Obracaj powyżej [prędkość] Karta pamięci UWAGA: Poniższy opis rozwiązania cache'a kafelków jest propozycją Navigo, Wykonawca może zaproponować własny sposób cache'owania. Czyli obsługa cache a plików mapy Każda skala mapy będzie zapisywana w postaci dwóch plików, z czego jeden stanowi kontener zawierający kafelki mapy, a drugi to plik indeksu. Plik indeksu tworzony jest od razu i ma strukturę prostokątnej matrycy, w której każda komórka indeksuje kafelek (x,y). Dostęp do informacji o kafelku jest zawsze stały i polega tylko na przesunięciu wskaźnika w pliku. Każda komórka w pliku indeksu ma rozmiar 6 bajtów (48 bitów), z czego: 16 bitów - rozmiar kafelka (maksymalny rozmiar kafelka to 64 kb) 31 bitów - położenie kafelka w kontenerze (maksymalny rozmiar kontenera to 2GB) 1 bit - oznaczanie czy kafelek jest aktualny (pole do przyszłego użytku, pozwoli zoptymalizować usuwanie starych danych z cache'u) Plik kontenera zawiera zapisane w czystej postaci kafelki. Odczytanie konkretnego kafelka polega na odczytaniu z pliku indeksu położenia i wielkości i następnie odpowiednim przesunięciu wskaźnika w pliku. Podczas ściągani kafelków na telefonie są one zawsze dopisywane na koniec kontenera. Jeśli użytkownik będzie ściągał z sieci całą skalę do nawigacji, polegać to będzie po prostu na ściągnięciu uprzednio przygotowanych plików kontenera i indeksu. Po wykryciu aktualizacji danych na serwerze mogą nastąpić dwie sytuacje. Jeśli użytkownik będzie chciał zachować stare, scachowane już kafelki, nowe kafelki będą dopisywane do istniejącego już kontenera (nie ma podziału na różne kontenery dla różnych wersji kafelków). W przyszłości wszystkie sciągnięte stare kafelki będą odpowiednio oznaczane w pliku indeksu.

10 Jeśli użytkownik zdecyduje się na aktualizację danych, kontener jest usuwany i tworzony od nowa nowo ściągniętymi kafelkami. Przy takim rozwiązaniu dla przykładu skala 1:30000 (która została przyjęta jako domyślna skala nawigacyjna) będzie zajmować na karcie około 500 MB, z czego około 2.5 MB to plik indeksu. Podczas działania aplikacja utrzymuje otwarte do zapisu i odczytu wszystkie pliki, aby przyśpieszyć wymianę danych. Dodatkowo przy każdym zapisie (lub co ich pewną ilość) wywoływany jest flush co zapewnia brak utraty ściągniętych danych nawet w przypadku awarii (np. rozładowania baterii, lub błędu aplikacji). Opcje w tej sekcji: Zapisuj mapę na karcie pamięci Automatycznie usuwaj starą mapę Usuń stara mapę - Usuwa wszystkie stare kafelki z cache a Odbuduj mapę w skali nawigacyjnej na karcie - Zaciąga z serwera plik kontenera i indeksu dla skali nawigacyjnej, usuwając ich poprzednie wersje Interfejs Kolory [wybór] Czcionka [wielkość] 2.6 Nawigacja Nawigacja graficzna Na nawigację graficzną składa się trasa na mapie oraz panel nawigacyjny powyżej mapy. Nawigacja rozpoczyna się w wybranej przez użytkownika (w ustawieniach) skali. Mapa centrowana jest zawsze tak, aby pozycja GPS była na środku ekranu. Trasa jest cały czas wyświetlana na mapie. Jeśli użytkownik zjedzie z trasy, jest ona automatycznie przeliczana i rysowana na nowo. Panel nawigacyjny składa się z ikony przedstawiającej schematycznie najbliższy manewr na trasie (np. skręt w lewo), oraz dwóch pasków tekstu. Ikona znajduje się na lewej krawędzi panelu. Górny pasek tekstu zarezerwowany jest w całości na nazwę ulicy, znajdującą się zaraz po manewrze (dla przykładowego skrętu w lewo, jest to właśnie ulicą, w którą należy skręcić). Na dolnym pasku tekstu znajduje się więcej informacji. Zaraz obok ikony podawana jest odległość do manewru, następnie odległość do końca całej trasy i na końcu aktualna prędkość użytkownika. Odległości (zarówno do manewru jak i końca trasy) są zaokrąglane do 1km przy odległości większej niż 10 km, do 0.1km dla 1-10 km, 100m dla m i 10m poniżej 100m. Nawigacja głosowa Oprócz nawigacji graficznej, jeśli użytkownik włączone ma dźwięki, o każdym manewrze informowany jest także za pomocą wskazówki głosowej. Szczegółowy opis komunikatów głosowych znajduje się w rozdziale 3.2.

11 Manewry Lista manewrów: Łagodny skręt w lewo (gdy kąt zawiera się w przedziale 10-45) Skręt w lewo (gdy kąt zawiera się w przedziale ) Ostry skręt w lewo (gdy kąt zawiera się w przedziale ) Łagodny skręt w prawo (gdy kąt zawiera się w przedziale 10-45) Skręt w prawo (gdy kąt zawiera się w przedziale ) Ostry skręt w prawo (gdy kąt zawiera się w przedziale ) Zawrócenie Przejazd przez rondo (przewidywane jest maksymalnie 9 zjazdów z ronda) Zjazd (wjazd) (w zależności od danych, z głównych dróg i autostrad) Trzymanie się lewej strony jezdni Trzymanie się prawej strony jezdni Trzymanie się środkowego pasa jezdni Manewr typu jazda prosto jest ignorowany, zamiast tego jest wyszukiwany w trasie następny manewr (informacja). Informacje Komendy ułatwiające nawigację, lecz nie dotyczące manewrów: Dotarcie do celu Dotarcie do punktu pośredniego Zjechanie z trasy Przeliczenie trasy Przeliczenie alternatywnej Powitanie Gotowość do pracy Szukanie pozycji GPS Znalezienie pozycji GPS Podążanie drogą

12 3.1 Informowanie i ostrzeganie Informowanie Ostrzeganie 3.2 Nawigacja głosowa Poniżej opis docelowego algorytmu wskazówek głosowych. NAVIGO obsługuje następujące wskazówki głosowe: manewry informacje Ostrzeganie o manewrach O tym kiedy ma zostać odegrany komunikat głosowy decyduje głównie odległość do manewru lub informacji. W niektórych sytuacjach znaczenie ma także prędkość. Występują cztery typy ostrzeżeń Ostrzeżenie początkowe Pierwsze powtórzenie Drugie powtórzenie Ostatnie ostrzeżenie Jeśli odgrywana jest informacja o odległości do manewru zachowywana jest następująca zasada: przy odległości mniejszej niż 263m ogrywana jest informacja za chwilę przy odległości m informacja o odległości jest zaokrąglana do 100m przy odległości 1-8km informacja o odległości jest zaokrąglana do 1km Większe odległości nie są odrywane. Każde ostrzeżenie jest odgrywane co najwyżej raz. UWAGA: Używane poniżej wyrażenie różnica odległości oznacza odległość jaką użytkownik przejedzie z aktualną prędkością przez 3s. Ostrzeżenie początkowe Ostrzeżenie to jest odgrywane w dwóch sytuacjach: natychmiast po policzeniu lub przeliczeniu trasy, o ile do następnego manewru jest dalej niż 63m + różnica odległości, ale nie więcej niż 100m gdy użytkownik pokonał poprzedni manewr i przejechał 50m po trasie (czyli nie zjechał z trasy), o ile odległość pomiędzy poprzednim a aktualnym manewrem jest większa niż 400m Ostrzeżenie konstruowane jest jako odległość do manewru plus sam manewr, chyba że odległość jest mniejsza niż 263m. Przykłady:

13 Po 800m skręć w prawo Za chwilę skręć w prawo Przy czym jeśli odległość do manewru jest większa niż 8km zamiast właściwego ostrzeżenia odrywana jest informacja jazdy prosto ( podążaj tą drogą ). Pierwsze powtórzenie Odległość przy jakiej jest grane pierwsze powtórzenie ostrzeżenia jest różna w mieście i poza miastem: W mieście jest to 1 km + różnica odległości, przy czym to ostrzeżenie jest odgrywane tylko jeśli prędkość jest większa niż 90 km/h oraz ostrzeżenie początkowe było odegrane co najmniej 500m wcześniej (ostrzeżenie początkowe było odegrane co najmniej 1500m od manewru). Poza miastem pierwsze ostrzeżenie jest grane zawsze (niezależnie od prędkości) przy odległości 2km + różnica odległości o ile ostrzeżenie początkowe było odegrane co najmniej 500m wcześniej (2500m od manewru). Przy czym odległość nie może przekraczać 2.5 km. Przykład: Po kilometrze skręć w prawo Drugie powtórzenie Odległość komunikatu dla drugiego powtórzenia zależna jest od prędkości: przy prędkości powyżej 90km/h jest to 513m + różnica odległości, ale nie mniej niż 475m i nie więcej niż 700m, przy czym komunikat odrywany jest tylko jeśli ostrzeżenie początkowe było odegrane co najmniej 700m przed manewrem przy niższej prędkości jest to 313m + różnica odległości, ale nie mniej niż 275m i nie więcej niż 500m, przy czym komunikat odrywany jest tylko jeśli ostrzeżenie początkowe było odegrane co najmniej 500m przed manewrem Dodatkowo komunikat ten nie jest odgrywany jeśli odległość pomiędzy poprzednim a aktualnym manewrem jest mniejsza niż 400m. Przykład: Po 400m skręć w lewo Ostatnie ostrzeżenie Ostrzeżenie to jest odgrywane tuż przed manewrem, a dokładnie 63m + różnica odległości, ale nie więcej niż 200m. Przy tym komunikacie nie ma podawanej odległości, tylko informacja o samym manewrze. Przykład: Skręć w lewo

14 Dodatkowo jeśli odległość pomiędzy aktualnym a następnym manewrem jest mniejsza niż 400m komunikat ten jest łączony z ostrzeżeniem o następnym manewrze. Przy odległości mniejszej niż 263m manewry łączone są słowem następnie, przy odległościach większych słowem a. Przykłady: Skręć w lewo, następnie skręć w prawo Skręć w lewo, a po 300m skręć w prawo Komunikat startowy Na starcie aplikacji odgrywany jest komunikat powitalny np. Witamy w systemie nawigacyjnym Navigo Następnie jeśli jest już dostępna pozycja (fix) GPS ogrywany jest komunikat o gotowości do pracy, np. System gotowy do pracy W przeciwnym wypadku ogrywany jest komunikat o szukaniu pozycji GPS, np. Oczekiwanie na pozycję GPS Jeśli odegrany został komunikat o oczekiwaniu na pozycje GPS, to w momencie znalezienia pozycji (fixa) GPS, o ile użytkownik nie jest już w trybie nawigacji, odegrany zostanie komunikat znalezienia pozycji GPS, np. Znaleziono pozycję GPS Podążanie drogą Jeśli trasa biegnie długi czas prosto, to co 50km poza miastem, i co 3km w mieście będzie odgrywany komunikat o podążaniu daną drogą, np.: Podążaj tą drogą Przy czym, jeśli w momencie, w którym powinien zostać odegrany ten komunikat, do innego komunikatu trasy (np. ostrzeżenia o manewrze) pozostało mniej niż 500m (lub mniej niż 700m jeśli prędkość jest większa od 90 km/h), informacja o podążaniu drogą nie jest generowana. Analogicznie ten komunikat nie jest odgrywany jeśli następny manewr znajduje się poza miastem w odległości m, lub w mieście (jeśli użytkownik jedzie szybciej niż 90km/h) w odległości m. Zjazd z trasy Komunikat ten odgrywany jest w momencie stwierdzenia zjechania z trasy np.: Zjechałeś z trasy Komunikat ten jest odgrywany, gdy użytkownik znajduje się poza trasą co najmniej przez 1s. Informacja odgrywana jest tylko raz na pojedyncze zjechanie z trasy. Użytkownik może wyłączyć ogrywanie tego komunikatu, w takim przypadku informacja ta nie jest odgrywana nigdy.

15 Przeliczenie trasy Komunikat o przeliczeniu trasy generowany jest w zależności od algorytmu przeliczania trasy. Jeśli liczony jest powrót na trasę, odgrywany jest komunikat o przeliczeniu trasy, np.: Przeliczam trasę Jeśli liczona jest trasa alternatywna, odgrywany jest komunikat o przeliczeniu alternatywnej, np.: Przeliczam alternatywną trasę Komunikat o przeliczaniu trasy następuje w momencie rozpoczęcia procesu.

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej. (wersja. 4.0) www.naviexpert.pl

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej. (wersja. 4.0) www.naviexpert.pl Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej (wersja. 4.0) www.naviexpert.pl Gratulujemy wyboru systemu nawigacji NaviExpert. NaviExpert zmieni Twój telefon w profesjonalną nawigację, która zaoferuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej

Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej Instrukcja obsługi systemu nawigacji satelitarnej (wersja. 5.1) www.naviexpert.pl NaviExpert Instrukcja obsługi Gratulujemy wyboru systemu nawigacji NaviExpert. NaviExpert jest dostawcą pełnowartościowej

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIEXPERT WERSJA 4.1 NaviExpert Instrukcja obsługi Strona 1 Opis dostępnych funkcji 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1 Prowadź do Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi. NaviExpert wersja 5.1

Skrócona Instrukcja Obsługi. NaviExpert wersja 5.1 Skrócona Instrukcja Obsługi NaviExpert wersja 5.1 1 Widok menu głównego programu Naviexpert wersja 5.1 2 Opis dostępnych funkcji. 1 Nawiguj Zawiera opcje związane z układaniem trasy oraz nawigacją. 1.1

Bardziej szczegółowo

Multimedia Navigation Philadelphia 835

Multimedia Navigation Philadelphia 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation Philadelphia 835 Instrukcja obsługi Nawigacja Dziękujemy za wybór Blaupunkt Navigation jako nawigatora. Szybkie rozpoczęcie pracy z urządzeniem Blaupunkt Navigation

Bardziej szczegółowo

17.1. Opcje wyswietlania... 39 17.2. Dodawanie blokad i zdarzeń drogowych... 40 18. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH w MapieMap... 41

17.1. Opcje wyswietlania... 39 17.2. Dodawanie blokad i zdarzeń drogowych... 40 18. SŁOWNIK POJĘĆ STOSOWANYCH w MapieMap... 41 Spis treści. Nawigacja...7. Dokładność i szczegółowość map w systemach nawigacyjnych MapaMap... 7.. Menu główne MapyMap... 8.. Menu kontekstowe... 8. Układ i znaczenie podstawowych przycisków... 9.. Mapa

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności PL.3

Środki ostrożności PL.3 R-Link Spis treści Środki ostrożności....................................................................... PL.3 Informacje ogólne.......................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT 1. Informacje ogólne 1.1. O niniejszej instrukcji Instrukcja zawiera opis najnowszej dostępnej wersji programu i zawarte w niej informacje mogą nieznacznie odbiegać od

Bardziej szczegółowo

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma Garmin zastrzega

Bardziej szczegółowo

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu

Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu TomTom GO Chapter 1 Co znajduje się w opakowaniu Co znajduje się w opakowaniu a Urządzenie TomTom GO A Przycisk zwalniający B Mikrofon C Kontrolka ładowania D Przycisk zasilania (on/off) E Czujnik światła

Bardziej szczegółowo

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika

RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika RV 760/Camper 760 Podręcznik użytkownika Styczeń 2014 190-01600-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów)

Oprogramowanie nawigacyjne. Navitel Nawigator. Instrukcja dla użytkowników. (do palmtopów) Oprogramowanie nawigacyjne Navitel Nawigator Instrukcja dla użytkowników (do palmtopów) NAVITEL s.r.o., 2011. Wszystkie prawa zastrzeżone. "CTN" Z.S.A., 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Treść niniejszej

Bardziej szczegółowo

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika

nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika nüvi Seria 3507/3508 Podręcznik użytkownika Marzec 2013 190-01580-40_0A Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Lipiec 2014 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0C Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub

Bardziej szczegółowo

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika

nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika nüvi seria 2407/2408/2507/2508 Podręcznik użytkownika Listopad 2014 Wydrukowano w USA 190-01579-40_0B Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika

Bardziej szczegółowo

zūmo 590 Podręcznik użytkownika

zūmo 590 Podręcznik użytkownika zūmo 590 Podręcznik użytkownika Czerwiec 2015 Wydrukowano na Tajwanie 190-01706-40_0E Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości

Bardziej szczegółowo

nüvi Seria 140/150 Podręcznik użytkownika

nüvi Seria 140/150 Podręcznik użytkownika nüvi Seria 140/150 Podręcznik użytkownika Marzec 2014 190-01517-40_0B Wydrukowano na Tajwanie Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w

Bardziej szczegółowo

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA SMARTFONÓW Z PROCESOREM MTK

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA SMARTFONÓW Z PROCESOREM MTK ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA SMARTFONÓW Z PROCESOREM MTK 1 Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Dla Androida 4.2.1 2 Informacje o Instrukcji Użytkownika Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie

Bardziej szczegółowo

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD)

A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a TomTom GO D A B C E A Przycisk zasilania (on/off) B Mikrofon C Czujnik światła D Głośnik E Gniazdo karty pamięci (karty micro SD) b Stacja dokująca

Bardziej szczegółowo

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10

Finder On-Line. Instrukcja obsługi programu. 2010 Finder S.A. 2010-05-10 Instrukcja obsługi programu 2010-05-10 2 Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 5 1 Uruchamianie... programu 5 2 Wybór trybu pracy... programu 5 3 Zmiana hasła... 6 4 Kończenie pracy... z programem 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TomTom START Przewodnik informacyjny

TomTom START Przewodnik informacyjny TomTom START Przewodnik informacyjny Spis treści Poznaj usługi nawigacyjne TomTom 6 Nowości 7 Nowości w tej wersji... 7 Przygotowania 8 Montaż w samochodzie... 8 Umiejscowienie urządzenia... 8 Włączanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7200 B64-3811-08

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7200 B64-3811-08 SYSTEM NAWIGACJI GPS DNX7200 INSTRUKCJA OBSŁUGI B64-3811-08 190-00771-40_0A.indd 1 2/7/2007 4:47:27 PM OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do eksploatacji systemu nawigacji samochodowej firmy Kenwood należy

Bardziej szczegółowo

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES

ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES ANDROID 4.2 Instrukcja Obsługi TYLKO DLA BROADCOM CPU SMARTPHONES Instrukcja użytkownika Wersja 1.1 Dla Androida 4.2.2 2 Informacje o Instrukcji Użytkownika Ta Instrukcja Użytkownika została specjalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do Aplikacji na system Android

Instrukcja do Aplikacji na system Android Namierz Dziecko Instrukcja do Aplikacji na system Android Wersja 3. Cyliński Piotr 202-06-0 Spis treści. Opis... 2 2. Instalacja... 3 3. Opcje... 7 3.. Login i hasło... 3.2. Wysyłanie danych na serwer...

Bardziej szczegółowo

e Domowy uchwyt dokujący

e Domowy uchwyt dokujący TomTom GO 1. Zawartość opakowania Zawartość opakowania a Urządzenie TomTom GO A C D J F b Uchwyt na przednią szybę B H G E A Mikrofon B Wskaźnik ładowania baterii C Przycisk zasilania (On/Off) D Czujnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Xperia E1 D2004/D2005

Instrukcja obsługi Xperia E1 D2004/D2005 Instrukcja obsługi Xperia E1 D2004/D2005 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Omówienie...6 Montaż...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...8 Do czego jest potrzebne konto Google?...8 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Instrukcja obsługi. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Instrukcja obsługi Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Spis treści Czynności przygotowawcze...6 Informacje o tej instrukcji obsługi...6 Omówienie...6 Montaż...7 Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy...7 Do

Bardziej szczegółowo