MOBIZ: INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOBIZ: INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH"

Transkrypt

1 1 MOBIZ: INSTRUKCJA DLA PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH

2 2 Wersja aplikacji 1.9 Opracowanie: Kamil Kamieński

3 3 Spis treści 1. URUCHOMIENIE APLIKACJI SYNCHRONIZACJA (UAKTUALNIENIE DANYCH) AKTUALIZACJA APLIKACJI MOBIZ MODUŁ: PLANOWANIE TRASA TRASA ROZPOCZĘCIE ZADANIA TRASA CZYNNOŚĆ: ZAMÓWIENIE TRASA CZYNNOŚĆ: GRATISY TRASA CZYNNOŚĆ: PŁATNOŚCI TRASA CZYNNOŚĆ: ANKIETA RAPORTOWA TRASA CZYNNOŚĆ: ZDJĘCIA HISTORIA ZAMÓWIEŃ PLANY SPRZEDAŻOWE KLIENCI AKTYWNOŚCI AKTYWNOŚCI Z KALENDARZEM (BEZ PODZIAŁU NA PORY DNIA) AKTYWNOŚCI Z PODZIAŁEM NA PORY DNIA PODGLĄD OFERTY WIADOMOŚCI KOSZTY RAPORTY RAPORT SPRZEDAŻY RAPORT PŁATNOŚCI USTAWIENIA ZAMÓWIENIA SAMOCHODY KOLEJNOŚĆ MODUŁÓW TRASA SYNCHRONIZACJA USTAWIENIA OGÓLNE HISTORIA ZAMÓWIEŃ INNE KONTAKT Z INFINITE... 68

4 4 1. Uruchomienie aplikacji Są dwa sposoby, aby uruchomić aplikację Mobiz: z Ekranu Głównego, naciśnij Aplikacje (na urządzeniu), I wybierz ikonę Mobiz (zdjęcie po lewej); lub znajdź skrót na Ekranie Głównym możesz przesunąć ekran w lewo lub w prawo, aby zobaczyć zawartość w rozszerzeniach ekranu (zdjęcie po prawej). Poniżej możesz zobaczyć wygląd aplikacji po uruchomieniu Ekran Główny (Ekran Główny zawiera trzy części).

5 5 Naciśnij ikonę (prawy górny róg) szczegółowe informacje o bieżącym dniu zostaną wyświetlone (zdjęcie poniżej).

6 6 2. Synchronizacja (uaktualnienie danych) Jeśli chcesz przeprowadzić synchronizację (wysłać lub otrzymać dane), naciśnij Wykonaj (zdjęcie po lewej). Jeśli masz dostęp do internetu, możesz wysyłać i otrzymywać dane. Zdjęcie po prawej przedstawia proces uaktualnienia danych. Po zakończeniu synchronizacji naciśnij Zamknij (powrót do Ekranu Głównego). Zalecamy wykonywanie uaktualnień codziennie przed pracą, co najmniej raz podczas pracy i po pracy.

7 7 3. Aktualizacja aplikacji Mobiz Aplikacja powinna być aktualizowana natychmiast po tym, kiedy nowa wersja jest dostępna. Zostaniesz o tym poinformowany przez powiadomienie w Pasku Stanu (pojawi się czerwona ikona Mobiz, jak na zdjęciu poniżej). Przeciągnij Pasek Stanu w dół; zobaczysz Dostępne aktualizacje - naciśnij na nie, aby rozpocząć proces pobierania. Po zakończeniu pobierania uruchom standardowy instalator aplikacji z Pasku Stanu. Po naciśnięciu pola Instalator pakietu, następujące opcje (widoczne na zdjęciu) będą dostępne: Aby zastąpić starą wersję aplikacji (wszystkie stare dane zostaną zachowane), naciśnij OK. Pojawi się nowe okno, naciśnij Instaluj aby zaakceptować wymagania aplikacji.

8 8 Rozpocznie się proces instalacji (zdjęcie poniżej). Zostaniesz poinformowany o zakończeniu instalacji przez wiadomość Aplikacja została zainstalowana. Możesz powrócić do aplikacji naciskając Otwórz lub nacisnąć Gotowe by powrócić do Ekranu Głównego urządzenia.

9 9 4. Moduł: Planowanie Moduł Planowanie jest używany do koordynowania i planowania wizyt na kolejne dni oraz umożliwia ich modyfikację. Pozwala operować na bieżącym dniu, podgląd dni poprzednich, planowanie kolejnych oraz umożliwia łatwe przemieszczanie się pomiędzy nimi. Jeśli otworzysz moduł Planowanie, bieżący dzień zostanie wyświetlony, jako domyślny. Możesz go modyfikować (tylko niewykonane zadania). Na zdjęciu poniżej możesz zobaczyć wygląd modułu po uruchomieniu (bieżący dzień). Naciśnij pole Poprzednia/Następna lub przesuń ekran w lewo/prawo, poprzedni lub następny dzień zostanie wyświetlony. Jeśli chcesz dodać wizytę w wybranym dniu, naciśnij +Wizyta. Lista klientów przypisanych do przedstawiciela handlowego zostanie wyświetlona.

10 10 Aby dodać klienta, zaznacz go i naciśnij +Dodaj. Zaznaczenie klienta po prawej stronie za pomocą spowoduje dodanie wizyty do dzisiejszej trasy z bieżącą godziną. W przypadku zaznaczenia większej ilości klientów, wizyty zostaną rozmieszczone z 30 minutowym odstępem czasowym (opcja może być modyfikowana w ustawieniach aplikacji). Naciśnij +Dodaj, pojawi się zegar - ustaw godzinę planowanej wizyty (zdjęcie poniżej). Pierwsze zadanie w nowym dniu jest ustawione domyślnie na 6:00 (można to zmienić). Dla bardziej efektywnego planowania trasy możesz użyć filtra klientów. W celu znalezienia klienta, wpisz wyrażenie w pole wyszukiwarki i naciśnij ikonę.. Parametry, których możesz użyć przy wyszukiwaniu to: nazwa klienta, skrót, NIP, miasto, ulica, kod pocztowy. Jeśli chcesz powrócić do pełnej listy klientów, naciśnij (zdjęcie poniżej). Za pomocą paska bocznego z literami (po prawej stronie), możesz szybko przenieść się do klienta, którego nazwa zaczyna się na wybrana literę. Możesz również zaznaczać i odznaczać znalezionych klientów. W tym celu naciśnij Menu (na urządzeniu) i wybierz właściwe pole, które pojawi się na dole ekranu.

11 11 Jeśli chcesz usunąć klienta (lub zmienić czas) w module Planowanie, dotknij i przytrzymaj pole zadania oraz wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego (w tym przypadku Usuń ). Moduł posiada historię podglądu zamówień z załączonym menu kontekstowym (dotknij i przytrzymaj dłużej na wybranym polu). Poniżej możesz zobaczyć pełną listę opcji, których możesz użyć: Pokaż wyświetla informacje o zadaniu; Usuń usuwa zadania z trasy; Zmień godzinę rozpoczęcia zmiana godziny zaplanowanej wizyty; Dane klienta zmiana informacji o kliencie; Historia zamówień historia zamówień (domyślnie z ostatnich 14dni, możliwość modyfikacji w ustawieniach aplikacji);

12 12 Naciśnij Menu (na urządzeniu) otrzymasz dodatkowe opcje: Dodaj telefon dodanie zadania typu telefon (rozmowa telefoniczna z klientem); Dodaj zadanie dodanie nowego zadnia (niezwiązane z wizytą); Wybór daty szybkie przeniesienie do wybranej daty; Kopiuj trasę na dzień pozwala skopiować zadania z wybranego dnia na inny wybrany dzień; Podsumowanie dnia podgląd zadań wykonanych w ciągu dnia; Ustawienia możliwość ustawienia godziny pierwszego zadania oraz odstępów między wizytami (zdjęcie po prawej); W module Planowanie istnieje możliwość dodania zadania typu telefon (rozmowa telefoniczna z klientem). Jeśli chcesz ją dodać, naciśnij Menu (na urządzeniu), następnie naciśnij pole +Dodaj telefon (przykład poniżej).

13 13 Po naciśnięciu +Dodaj telefon pojawi się lista klientów. Postępuj tak, jak podczas dodawania wizyty dodawanie klienta do trasy (opis powyżej). Możesz również dodać zadnie typu Telefon z modułu Trasa (z bieżącą godziną). Tak samo jeśli chcesz dodać zadanie (niezwiązane z klientem) takim zadaniem może być np. spotkanie w biurze lub warsztacie samochodowym. Naciśnij Menu (na urządzeniu), następnie naciśnij +Dodaj zadanie. Czynności dla zadań dodawane są automatycznie. Są one wyświetlane po wyborze i rozpoczęciu zadania. Nie musisz pamiętać o dodawaniu ich do zadań. Jeśli chcesz wykonać zadanie, musisz najpierw rozpocząć trasę naciśnij (opcjonalnie może pojawić się dzienny licznik). W przypadku, kiedy zwierzchnicy muszą zaakceptować Twoje zadania, w Trasie będą one wyświetlone ze specjalnymi oznaczeniami. błękitny zadanie zaakceptowane (możesz je wykonać); pomarańczowy zadania odrzucone (nie możesz ich wykonać); szary zadania zaplanowane, niezaakceptowane, oczekujące na akceptację; zielony zadania wykonane.

14 14 5. Trasa Z modułu Trasa będziesz korzystać codziennie. Zawiera on Twój plan dnia pracy. Możesz w nim znaleźć zaplanowane zadania oraz czynności związane z nimi. Masz również możliwość dodawania nowych zadań (wizyty, telefony) dla dzisiejszej trasy. W zadaniach typu wizyta możesz wykonywać następujące czynności: złożyć zamówienie, wypełnić: ankietę, promocje, raporty, sprawdzić płatności, zrobić zdjęcie lub sprawdzić aktualną pozycję GPS klienta. Naciśnij pole Rozpocznij trasę, pojawi się okno Licznik dzienny. Wybierz numer rejestracyjny pojazdu z listy - Rejestracja (jeżeli wprowadzono kilka pojazdów). Kolejnym krokiem jest podanie bieżącego przebiegu w polu Stan na początku trasy. Naciśnij pole Zapisz, zostaniesz przeniesiony do widoku zadań. Jeśli będziesz zmieniał samochód w ciągu dnia, musisz zakończyć trasę dla pierwszego samochodu i rozpocząć trasę na drugim. Po naciśnięciu Zakończ trasę ponownie pojawi się okno Licznik dzienny, ale z tylko jedna opcją do edycji, przebieg pojazdu po zakończeniu trasy pole Stan na końcu trasy. Numery rejestracyjne pojazdów mogą być dodawane i usuwane w module Ustawienia pole Samochody. Po zakończeniu trasy zadania (wykonane) mogą być blokowane bez możliwości ich ponownego edytowania. Zablokowane zadania są oznaczone za pomocą ikony. Symbol zamkniętej kłódki (zablokowane zadania) może zostać wyświetlony automatycznie po zamknięciu zadania nie będziesz mógł wprowadzać żadnych zmian na tym zadaniu. Ta funkcja kontrolowana jest przez Panel Administracyjny.

15 15 W oknie Dane trasy możesz sprawdzić dane o dzisiejszej trasie. Wyświetla on następujące informacje: bieżący dzień, czas pracy, ilość zadań: zaplanowanych, wykonanych, do wykonania i niewykonanych. Kolorowe belki informują następująco: biały nowe zadanie; zielony wykonane zadanie; żółty pominięte zadanie; szary - (włączony moduł zatwierdzania zadań - zadanie niezaakceptowane); błękitny - (włączony moduł zatwierdzania zadań - zadanie zaakceptowane); transparentny - (włączony moduł zatwierdzania zadań - zadanie odrzucone); niebieski zadanie niewykonane, niezaakceptowane; czerwony zadanie błędne, uszkodzone;

16 Trasa rozpoczęcie zadania. Naciśnij jedno z zadań w module Trasa, zostanie wyświetlone okno Dane trasy możesz tam znaleźć szczegółowe informacje takie jak: czas wykonania liczony od rozpoczęcia zadnia do jego zakończenia; status: o nowe lub wykonane; o zablokowane nie możesz ich edytować; o zaakceptowane potwierdzone przez zwierzchnika (opcjonalnie); opis informacje dodane przez administratora dla przedstawiciela podczas planowania trasy; komentarz informacje dodane do zadań przez przedstawiciela handlowego dla lepszej analizy;. Jeśli chcesz wykonać jakąś czynność w zadaniach - naciśnij Rozpocznij. Zostaniesz przeniesiony do okna Czynności. Obok pól czynności możesz znaleźć różne symbole (opisane poniżej). dodaj zamówienie, gratisy, metody płatności; wypełnij ankietę, pozycję GPS klienta lub swoją; podgląd wykonanych czynności; Aby uruchomić czynność kliknij w pole czynności. Po jej wykonaniu możesz wejść w jej podgląd używając ikony.

17 17 Możesz nie wykonywać czynności wymaganych (oznaczonych białą belka) lub pominąć je dodając komentarz (dla nieukończonych czynności) dotknij i przytrzymaj dłużej pole czynności. Po wstawieniu komentarza pojawi się ikona wraz z widocznym fragmentem komentarza. Jeśli belka przy czynności ma kolor pomarańczowy, to czynność ta jest wymagana (musisz ją wykonać). W przypadku, kiedy nie wykonasz czynności wymaganej, musisz podać powód jej pominięcia. Kolory belek informują o statusie czynności: żółty pominięte; zielony wykonane; szary niewykonane; pomarańczowy wymagane;

18 Trasa Czynność: Zamówienie. Tworzenie zamówienia ma miejsce w tzw. kreatorze i zawiera się w 4 krokach (oknach) Zamówienie Wybór dostawcy. Aplikacja standardowo ustawia domyślnego dostawcę lub ostatnio wybranego (jeśli zamówienie było wykonane). Jeśli chcesz zmienić dostawcę, naciśnij pole Dostawcy i wybierz z listy dostawcę (zdjęcie po prawej) do którego tworzysz zamówienie. Jeśli dostawca jest prawidłowy - naciśnij Dalej lub przesuń ekran w lewo (zdjęcie po lewej). Zostaniesz przeniesiony do nowego okna z ofertą. Jeśli na liście nie ma dostawcy, którego chciałbyś użyć, musisz opuścić czynność Zamówienie naciśnij Wstecz (na urządzeniu). Następnie naciśnij Menu (na urządzeniu), po czym naciśnij Edycja dostawców. Zostaniesz przeniesiony do modułu Klient, naciśnij pole +Dodaj i wybierz pożądanego dostawcę (który jest przydzielony do Ciebie). Po zapisaniu zmian na koncie klienta, koniecznie przeprowadź synchronizację danych, powróć do zadania i czynności Zamówienie.

19 Zamówienie Zamawianie towarów. Kolejnym krokiem jest zamówienie towarów poniżej okno Zamówienie z opisanymi polami i ikonami. otwiera okno z dodatkowymi filtrami wyszukiwania; pole wyszukiwarki do wpisania danych o towarze (kod kreskowy, nazwa, grupa, podgrupa); rozpoczyna filtrowanie przez zawartość pola Dane ; usuwa aktywne filtry; podgląd okna do wpisanie ilości; podgląd zawartości koszyka z możliwością usuwania lub modyfikowania towarów; przeniesienie do okna promocji; Po naciśnięciu pola towaru, pojawi się okno ze szczegółowymi informacjami, zawiera ono: pełna nazwa towaru; ilość zamówioną z promocji / status magazynu (podgląd tylko, jeśli występuje integracją z dostawcą/producentem); cena netto (po obniżce / zmodyfikowana cena) za jednostkę miary; cena netto całego zamówienia;

20 20 Czerwony kolor ceny netto informuje o zmianach ceny towaru lub jeśli został zastosowany rabat cenowy. Po naciśnięciu pola Zamów towar będziesz mógł dodać towary do koszyka oraz podać ich ilość lub opcjonalnie zmienić cenę lub zastosować rabat. Naciśnij Menu (na urządzeniu), pojawią się dodatkowe opcje: Wyczyść koszyk - usuń zamówione towary z koszyka; Historia zamówień - przekieruj do historii zamówień bieżącego klienta; Edycja dostawców - modyfikuj dostawce dla tego zamówienia; Ustawienia - ustawiania zamówienia;

21 21 Poniżej listy asortymentu pojawią się następujące informacje: ilość towarów (po lewej stronie) i wartość całego zamówienia zsumowanie zawartości koszyka (po prawej stronie). Pionowa błękitna belka obok pola towarów informuje, że towar został już zamówiony. Naciśnij ikonę, aby mieć dostęp do zaawansowanej wyszukiwarki towarów (z następującymi filtrami: gdzie chcesz szukać (koszyk/zamówienie), szczegóły towaru: grupa, podgrupa, marka, producent, typ żelazna lista, promocja). Po dodaniu kryteriów naciśnij OK, filtrowanie rozpocznie się z załączonymi założeniami. Naciśnij ikonę, aby otworzyć nowe okno, gdzie możesz wpisać ilość zamawianych towarów z możliwością zmiany jednostki miary ze standardowej do: opakowań zbiorczych / warstwy / palety.

22 22 Opcjonalnie możesz modyfikować cenę towaru (opcja sterowana z panelu administracyjnego). Jeśli masz możliwość modyfikowania ceny netto będzie ona podkreślona (przykład poniżej). Po wybraniu jednostki miary, jako sposób składania zamówienia, możesz złożyć zamówienia z domyślną jednostką miary. Przy zmianie sposobu zamawiania na opakowania, Twoje zamówienie będzie przeliczane w następujący sposób: Liczba 1 + Liczba 2, gdzie Liczba 1 stanowi ilość opakowań a Liczba 2 stanowi ilość towaru. Jeśli chcesz zobaczyć dodatkowe opcję, dotknij i przytrzymaj dłużej pole Towar. Będziesz mógł wykonywać następujące akcje: Pokaż pełny opis towaru; Usuń z koszyka usuń pozycję zamówienia z koszyka; Przywróć cenę domyślną usuń cenę specjalną lub zniżkę; Sprzedaż historyczna podgląd sprzedaży towaru podczas określonego czasu dla wybranego klienta;

23 23 Kolory belek oznaczają następująco: błękitny towar jest już zamówiony; pomarańczowy towar pominięty z żelaznej listy; szary towar może być zamówiony; Jeśli system ma zdefiniowaną żelazną listę (towar obligatoryjny, obowiązkowy do zamówienia) to będzie się ona pojawiała zanim uzyskasz dostęp do pełnej listy towarów. Aby móc przejść do listy pełnego asortymentu musisz najpierw zamówić towar z żelaznej listy lub wstawić 0, jako ilość produktu zamawianego. Ta opcja może zostać wyłączona z panelu administracyjnego, będzie wtedy możliwość ominięcia towarów z żelaznej listy.

24 Zamówienie Promocje (opcjonalnie) Promocje są czynnościami, w których możesz zrealizować promocję zdefiniowaną na panelu administracyjnym. Rozróżniamy następujące typy promocji: pakietowa; cenowa; rabatowa; gazetkowa; Kolory belek na Promocjach informują: żółty promocja zrealizowana, bez możliwości powtórzenia; czerwony promocja niezrealizowana; błękitmy wymogi są spełnione, aby zrealizować promocję; szary możesz zrealizować promocję, jeśli spełnisz odpowiednie wymagania; zielony promocja przypisana, ale jeszcze nie wydana;

25 25 Promocje mogą być realizowane podczas standardowych wizyt u klienta. Kiedy promocje są zdefiniowane i wszystkie wymagania są spełnione, wtedy w prawym dolnym rogu pojawi się klawisz Promocje. Po jego naciśnięciu zostaniemy przeniesieni do okna z widokiem aktywnych promocji dla danego klienta. Po naciśnięciu pola promocji, którą chcesz zrealizować, wyświetli się nowe okno ze szczegółami promocji. Są to: dane podstawowe, warunki oraz korzyści płynące z promocji. Zawartość tych zakładek zależy od typu promocji.

26 26 Aby zrealizować promocję kliknij na Wykonaj. Pojawi się nowe okno z listą towarów promocyjnych, istnieje możliwość zamówienia towaru z tego okna. Kiedy warunki promocji są spełnione pole Ustal korzyści będzie aktywne. Po naciśnięciu Ustal korzyści pojawi się nowe okno, gdzie będziesz mógł przypisać korzyści. Jeżeli promocja zawiera kilka alternatywnych korzyści możesz wybrać jedną z nich. Aby przypisać korzyść kliknij w ikonę. Jeśli masz pewność, że chcesz zakończyć promocję kliknij Wykonaj. Po zaakceptowaniu promocja zostanie zapisana. Kolor belki przy polu promocji zmieni się na zielony.

27 27 W przypadku promocji pakietowej, kiedy korzyścią jest towar z kartoteki towarowej, a jego stan na magazynie jest zerowy, wtedy przy ustalaniu korzyści będzie on oznaczony czerwoną belka i nie będzie on widoczny przy realizacji korzyści (przykład poniżej). Realizacja korzyści z magazynu może mieć miejsce podczas zapisywania zamówienia albo podczas następnej wizyty. Jest to zależne od parametrów promocji. Po naciśnięciu Przerwij realizacje możesz usunąć promocję z zamówienia. Aby wrócić do widoku zamówień z okna promocji, naciśnij Cofnij (na urządzeniu).

28 Zamówienie Nagłówek zamówienia Poniżej widok nagłówka zamówienia: W nagłówku zamówienia możesz ustawić charakterystykę końcową zamówienia: datę realizacji;

29 29 typ zamówienia: o standardowe zamówienie po wysłaniu zostanie dostarczone do dostawcy (sposób wysyłki definiowany jest z panelu administracyjnego np. fax lub wiadomość ); o sugerowane zamówienie po wysłaniu będzie przechowywane w panelu administracyjnym i nie będzie dostarczone do dostawcy mimo, że sposób komunikacji jest określony. Zamówienie tego typu będzie wliczone do planu sprzedażowego (opcja dostępna po aktywacji z panelu administracyjnego); sposób płatności (gotówka czy przelew); rabat można ustalić dodatkowy rabat na całe zamówienie (opcjonalnie); przekaż na adresy (można zaznaczyć tą opcję i dodać lub wybrać z listy zapisanych - wysyła dodatkową kopię zamówienia na podany adres (zależne od firmy); komentarz informacja tu zapisana będzie dodawana do zamówienia i dostarczona do dostawcy albo dystrybutora, można skorzystać z wcześniej zapisanych szablonów wiadomości. Kliknij w ikonę, aby wybrać odpowiedni, zdefiniowany wcześniej format komentarza (możesz nacisnąć pole +Dodaj, aby zdefiniować nowy format). Po naciśnięciu pola Dalej zostaniesz przeniesiony do okna podsumowania zamówienia.

30 Zamówienie Zapis Ostatnim krokiem w tworzeniu zamówienia jest jego zapis. Przed tą czynnością wszystkie wprowadzone informacje zostaną wyświetlone w celu weryfikacji. Jeśli wprowadziłeś rabat na całe zamówieni kwota netto i brutto będzie już przeliczona zgodnie z rabatem. Po kliknięciu Zamów pojawi się okno: Możesz wybrać, kiedy chcesz wysłać zakończone zamówienie do panelu administracyjnego (zamówienie będzie oznaczone odpowiednim kolorem belki w historii zamówień). Uwaga! Jeśli wybierzesz opcję Zapisz i nie wysyłaj zamówienie to nie będzie brane pod uwagę w planach sprzedażowych (obliczenia bazują na zamówieniach), ponieważ zamówienie to nie opuści urządzenia zostanie i zostanie zapisane tylko na nim!

31 31 Jeśli przydzieliłeś korzyści dla klienta, wtedy podczas zapisywania zamówienia może pojawić się okno dla potwierdzenia ich wydania: Okno wydania korzyści z magazynu może także wyświetlić się dopiero w trakcie kolejnej wizyty u tego klienta.

32 Trasa Czynność: Gratisy Ta czynność pozwala na przeglądanie własnego magazynu z gratisami. Poniżej zdjęcie z zawartością przykładowego magazynu, do którego masz dostęp po kliknięciu na Gratisy. Masz możliwość dysponowania gratisami z magazynu. W tym celu naciśnij ikonę pola towaru, którym chcesz dysponować. Pojawi się okno do ustalenia ilości wydanej (poniżej jego wygląd), po wpisaniu żądanej ilości kliknij OK. obok Pozycje, które zostały już wydane z magazynu będą zaznaczone na niebiesko, a ich ilość będzie wyświetlona, jako niebieski numer z prawej strony pola towaru. Sumaryczna ilość pozycji towarów z magazynku wyświetlana jest nad polem OK.

33 33 Kliknij ikonę, aby otworzyć okno z filtrami do wyszukiwania (poniżej jego wygląd): Aby opuścić czynność Gratisy kliknij OK. Możesz sprawdzić zawartość swojego osobistego magazynu (zawiera gratisy dla czynności promocyjnych i marketingowych) kliknij Menu (na urządzeniu) na głównym ekranie modułu Trasa, a później Stan magazynu.

34 Trasa Czynność: Płatności Jeżeli istnieją niezapłacone faktury na kliencie, czynność Płatności zostanie automatycznie do niego dodana (moduł musi być włączony, wymagana integracja). Po wejściu w płatności wyświetli się lista z fakturami dla danego klienta. Na dole ekranu wyświetlona będzie ilość faktur na kliencie oraz wartość zaznaczonych faktur. Masz możliwość przeglądu faktury lub też zaksięgowania wpłaty. Po wybraniu dokumentów, za które klient chce uiścić opłatę kliknij >Dalej. Pojawi się nowe okno, gdzie będziesz miał możliwość wpisania kwoty do pobrania i wyboru kolejności spłaty faktur (najstarsze, o największej wartości). Wybór odpowiedniej kolejności spłaty faktur pozwoli na zastosowanie odpowiedniego algorytmu spłaty dla klienta. Kolory belek informują Cię o statusie faktury: czerwony faktura niezapłacona po upływie czasu płatności; zielony faktura niezapłacona przed upływem czasu płatności, bądź zapłacona. W polu faktury zaprezentowane są informacje: unikalny numer faktury; wartość jaka została do zapłaty; termin płatności; może być również wyświetlona częściowa spłata.

35 35 Po dotknięciu i przytrzymaniu na polu faktury okno ze szczegółami płatności zostanie wyświetlone (przykład poniżej).

36 Trasa Czynność: Ankieta raportowa Ankiety są wykorzystywane, jako źródło informacji o kliencie, konkurencji i innych danych przydatnych firmie. Ankiety są definiowane z poziomu panelu administracyjnego przez administratorów. W zależności od typu ankiety i ilości pytań w niej zawartych jej wygląd będzie się różnił. Poniżej przykład ankiety raportowej z towarów własnych. Ankieta raportowa tak samo jak Trasa, czy Zadanie podzielona jest na dwie kolumny: pozycje (wartości, które mają być wypełnione) i szczegóły (dane informujące nas o ankiecie). Kolory belek informują o tym, które pole: jest w pełni uzupełnione (zielony), częściowo uzupełnione (żółty) lub bez uzupełnienia (szary). Na dole ekranu wyświetlana jest informacja o ilości pytań występujących w ankiecie (po lewej stronie) oraz ile z nich pozostało jeszcze do uzupełnienia (po prawej stronie). Po uzupełnieniu ankiety raportowej kliknij Zapisz, aby wyjść z widoku ankiety.

37 37 W górnej części ekranu znajduje się filtr, który umożliwia zawężenie wyświetlanych pytań. Zasada jego działania jest adekwatna do filtru z Zamówienia. Istnieje też możliwość przepisania uzupełnionych rekordów ankiety dla powtarzających się ankiet cyklicznie w celu ułatwienia ich wypełniania. Aby to zrobić kliknij Menu (na urządzeniu) i kliknij Uzupełnij (aby przepisać ostatnie uzupełnienie). Poniżej przykład ankiety raportowej z badania konkurencji:

38 38 Poniżej przykłady ankiet klasycznych, po lewej pojedynczego wyboru z możliwością swobodnej wypowiedzi pod odpowiedzią; po prawej możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi (na górze) i jednej odpowiedzi (na dole). Ankiety klasyczne można uzupełnić tylko raz w trakcie jej obowiązywania. Używanie ankiet pomaga w zbieraniu informacji dotyczących klienta oraz usprawnia koordynacje.

39 Trasa Czynność: Zdjęcia Możesz robić zdjęcia przy użyciu aparatu znajdującym się w urządzeniu i podpinać je pod klienta. Na przykład możesz zrobić zdjęcie półki z towarami, czy też standu promocyjnego i wysłać je do analizy przez administratora panelu. W zależności od urządzenia po zrobieniu zdjęcia możesz być poproszony o zezwolenie lub też wymagane będzie kliknięcie Zapisz na pamięć telefonu. Kiedy planujesz trasę w trakcie pracy, wtedy zdjęcia z zakończonej wizyty będą wysłane podczas drugiej synchronizacji z panelem administracyjnym. Kiedy planujesz trasę przynajmniej dzień wcześniej, zdjęcia z wizyt będą przesłane podczas pierwszej synchronizacji. W przypadku, gdy tworzymy kilka zdjęć dla jednego zadania (klienta), sugerujemy częstszą synchronizację na przykład po trzech wizytach.

40 40 6. Historia zamówień W module Historia zamówień możesz zobaczyć wszystkie swoje zamówienia (wysłane i niewysłane). Ponadto dostępny jest podgląd statusu wszystkich zamówień. Kolorowe belki pomagają w ustalaniu statusu zamówień. Na poniższym zdjęciu możesz zobaczyć przykładową historię zamówień. Kolory belek oznaczają następująco: żółty wykonane zamówienie, czeka na realizację; niebieski wykonane zamówienie, zapisane na urządzeniu; błękitny zamówienie zapisane (na urządzeniu), zostanie wysłane do systemu przy następnej synchronizacji lub może być wysłane ręcznie; czerwony (tylko przy integracji danych) pojawia się, jeśli towary są niedostarczone przez dostawcę (wraz z komentarzem dostawcy); zielony zamówienie zrealizowane. Naciśnij pole zamówienia, pojawi się nowe okno z jego szczegółami. Przesunięcie w lewo da możliwość podglądu dodatkowych informacji (Nagłówek, Pozycje, Klient) Możesz zobaczyć ilość dostarczonych towarów klientowi przez dostawcę dla zamówienia z kliku dni (zdjęcie po lewej). Możesz też sprawdzić status realizacji, jeśli zamówienie zostało wysłane drogą elektroniczną i dostałeś informacje zwrotną po tym jak zostało zafakturowane (integracja z firma / dystrybucją). Zakładka Klient przedstawia podstawowe informacje o kliencie.

41 41 Uwaga! Zamówienia ze statusem lokalnym nie będą liczone w planie sprzedaży (jeśli jest on aktywny, a jego realizacja jest zależna od zamówień wysłanych z urządzenia) - zależy od firmy. Naciśnij ikonę (górna część ekranu). Pojawi się nowe okno z filtrami. Używając ich możesz zawęzić listę wyszukiwanych zamówień. Poniżej możesz zobaczyć wygląd okna z opcjami filtrów. Po wybraniu opcji filtra naciśnij OK, aby go potwierdzić.

42 42 Naciśnij i przytrzymaj Zamówienie, otrzymasz dostęp do dodatkowych opcji: Usuń usuwa zamówienie z listy jeśli nie było wysłane do centrali; Edytuj pozwala modyfikować zamówienie jeśli nie było wysłane do centrali; Przepisz zamówienie pozwala przepisać zamówienie do koszyka; Przekaż wysyła pełne detale o pozycji zamówienia na wybrany ; Przepisz zamówienie ma dodatkowe opcje opisane poniżej. Koszyk : Opróżnij koszyk i przepisz usuwa zawartość koszyka i dodaje bieżące zamówienie; Dopisz do koszyka dodaje bieżące zamówienie do koszyka; Nadpisz pozycje koszyka zastępuje zawartość koszyka bieżącym zamówieniem; Zadanie : Nie dodawaj możesz to wybrać jeśli nie chcesz dodawać zadań; Dodaj wizytę dodanie zadania wizyty do zamówienia; Dodaj telefon dodanie zadania telefonicznego do zamówienia. Narzędzie Przepisz zamówienie jest używane do ponownych zamówień towarów wskazanemu klientowi. Możesz dodawać i modyfikować takie zamówienia z menu zamówień.

43 43 7. Plany sprzedażowe Moduł Plany sprzedażowe używany jest do prezentowania sprzedaży lub realizacji zadań sprzedaży w danym okresie, w bieżącym miesiącu lub określonym czasie. Tworzenie planów i proces ich aktywacji zarządzany jest z panelu administracyjnego. Uaktualnienie planów ma miejsce codziennie około 4 rano. Głównym źródłem kalkulacji informacji do planów sprzedażowych są zamówienia wysłane przez aplikację. W innej sytuacji procent realizacji jest pobierany z systemu firmy, bazowany na dokumentach księgowych wydanych na ich odbiorców. Oczywiście istnieje wiele innych możliwości obliczania i prezentacji danych sprzedaży, w zależności od firmy. Naciśnij Plany sprzedażowe, zobaczysz podgląd planów, które są aktywne w danym dniu. Kolory belek po lewej stronie pól planu uzupełniane są w zależności od poziomu wykonania planu sprzedaży. Czerwony kolor belki oznacza, że realizacja planu w czasie jest gorsza niż zakładano. Zielony kolor belki informuje nas, że plan sprzedaży jest na dobrej drodze do osiągnięcia. Szary kolor belki - opisuje przyszłe plany sprzedażowe. Naciśnij jedno z pól planów sprzedażowych, zostanie wyświetlone okno ze szczegółowymi informacjami, zawiera ono: nazwę planu; czas trwania planu; wartość do osiągnięcia oczekiwaną; wartość osiągniętą - aktualną; procent realizacji aktualny; prognoza realizacji szacowane wykonanie planu; opis planu sprzedażowego;

44 44 Poniżej możesz zobaczyć szczegółowy widok planu sprzedażowego: po lewej plan na minusie; po prawej plan na plusie; Jeśli chcesz znaleźć stare plany sprzedażowe, naciśnij pole Szukaj na górze ekranu, następnie wybierz zasięg dat, które Cię interesują. Maksymalny czas magazynowania planów sprzedażowych to rok..

45 45 8. Klienci W module Klienci możesz oglądać bazę danych klientów i dostawców. Możesz dodawać, usuwać i edytować klientów oraz dołączać dostawców do klientów (Tradis jest wyjątkiem), dostawcy mogą być dodawani i usuwani tylko w panelu administracyjnym. Można tam również ustawić lub numer fax, na które będą wysyłane zamówienia. Naciśnij kafelek Klienci, pojawi się nowe okno z listą klientów przypisanych do Ciebie. Aby wyszukać żądanego klienta możesz użyć wyszukiwarki u góry ekranu. Możesz szukać po nazwie, skrócie nazwy, numerze NIP, adresie. Aby zacząć wyszukiwanie naciśnij ikonę Używając panelu bocznego (z literami) możesz w szybki sposób znaleźć klienta, którego skrót nazwy zaczyna się na wybrana literę. Dotknij i przytrzymaj pole Klient dla dodatkowych opcji: Edytuj zostaniesz przeniesiony do okna z podstawowymi danymi o kliencie; Usuń usuniesz klienta z danych lokalnych klientów (na urządzeniu); Dodaj wizytę dodaje zadanie wizyty do bieżącej trasy; Dodaj telefon dodaje zadanie telefonu do bieżącej trasy.

46 46 Aby uzyskać szerszy dostęp do informacji o danym kliencie, kliknij na jego pole. Dane prezentowane w polu Klient to: skrót nazwy klienta; kod pocztowy; miasto; ulica. Na dalszych zakładkach (przesuń w lewo lub wybierz zakładkę) możesz modyfikować kategorię klienta lub jego dostawców. Jedna z zakładek (ostatnie zdjęcie) może zawierać płatności, jeśli są one dostępne (integracja). Każda modyfikacja klienta powinna być zapisana. Dodanie nowych klientów oraz modyfikacja dostawców na kliencie powinna być zakończona pełną synchronizacja danych. Pozwoli to na pracę z klientami bez nieoczekiwanych problemów.

47 47 W przypadku, kiedy chcesz dodać nowego klienta, naciśnij Menu (na urządzeniu) i naciśnij pole +Dodaj. W kolejnym kroku powinieneś podać numer NIP klienta (częściowy lub pełny) bez znaku - i nacisnąć Szukaj. Jeśli masz dostęp do internetu, narzędzie odnajdzie klienta po numerze NIP. Jeśli na liście widzisz poszukiwanego klienta, wybierz go i naciśnij Dodaj zaznaczone. Jednakże, jeśli nie ma tam klienta, którego szukasz (sprawdź pierw czy nie masz go już przypisanego do siebie), naciśnij +Dodaj oraz wypełnij wymagane pola i dodaj dostawcę. Będziesz musiał wykonać pełną synchronizację, aby móc pracować nad dodanym klientem, ustawiać zadania i wykonywać aktywności.

48 48 9. Aktywności Moduł Aktywności pozwala na utworzenie własnego harmonogramu pracy. Można w nim umieścić informacje takie jak wizyty klientów, zebrania, czy też urlop. Istnieją dwie wersje tego modułu z podziałem na pory dnia oraz bez podziału. Ta funkcja jest opcjonalna (i zależy od firmy). 9.1 Aktywności z kalendarzem (bez podziału na pory dnia) Naciśnij pole Aktywności, pokaże się okno dotyczące obecnego dnia z podziałem na godziny. Naciśnij Data, aby przeskoczyć na inny dzień. Naciśnij Poprzednia /Następna, lub przesuń ekrany w lewo / prawo - przeniesiesz się do poprzedniego lub następnego dnia. Jeżeli chcesz dodać czynność na dany dzień, naciśnij +Dodaj. Ustaw czas trwania, wybierz z listy typ czynności i naciśnij Zapisz.

49 49 Poniżej widok przykładowego rozkładu czynności na dany dzień: Czynności możesz dodawać pojedynczo lub grupowo.

50 Aktywności z podziałem na pory dnia W przypadku, gdy w systemie zdefiniowany jest podział na pory dnia, w widoku nie zobaczymy podziału na godziny, ale bloki podziału dnia zdefiniowane w panelu administracyjnego. Zasada działania i tworzenia czynności jest taka sama, jak przy kalendarzu z tą różnicą, że zamiast godzin wybieramy pory dnia.

51 Podgląd oferty Naciśnij pole Podgląd oferty, aby wyświetlić informacje dotyczące Twoich dostawców oraz towarów, jakimi one dysponują. Oczywiście każdy dostawca może mieć swoją ofertę i różny asortyment, inne ceny towarów oraz inne stany magazynowe (wymagana integracja). Z poziomu tego modułu nie można składać zamówień, wszystkie informacje wyświetlane są tylko dla podglądu.

52 Wiadomości Funkcjonalność ta używana jest do komunikowania się pomiędzy: przedstawiciel handlowy przedstawiciel handlowy; przedstawiciel handlowy opiekun przedstawicieli handlowych; przedstawiciel handlowy firma i odwrotnie. Poza standardowymi wiadomościami tekstowymi możliwe jest wysyłania i otrzymywania załączników (maksymalna wielkość załącznika 1 MB). Wysłanie i pobieranie wiadomości ma miejsce podczas synchronizacji z panelem administracyjnym. Poniżej zamieszczone są zdjęcia różnych typów wiadomości, zaczynając od prawej: tworzenie wiadomości; tworzenie wiadomości z załącznikiem i wysokim priorytetem; otrzymana wiadomość z wysokim priorytetem; otrzymana wiadomość z załącznikiem; wybór folderu zapisania załącznika i informacja o poprawnym zapisie załącznika.

53 53 Informacją o otrzymaniu wiadomości jest ikona białej koperty w górnej części ekranu przy ikonie informacyjnej. Pełni ona funkcję powiadomienia o otrzymaniu jednej, bądź wielu wiadomości. Kiedy chcesz wysłać wiadomość do nowej osoby naciśnij Nowa, dodaj odbiorcę lub listę odbiorców, temat wiadomości oraz opcjonalnie dodaj załącznik lub ustaw priorytet na wysoki. Naciśnij Zapisz do wysłania, wiadomość będzie wysłana podczas synchronizacji. Jednakże, jeśli naciśniesz Zapisz, wiadomość zostanie zapisana na urządzeniu, a Ty będziesz mógł ją edytować bądź usunąć (wiadomość ta nie będzie wysłana do panelu administracyjnego). Kolory belek przy wiadomościach dostarczają następujących informacji: szara wiadomość zapisana, ale nieprzypisana do wysłania; niebieska kopia wysłanej wiadomości; zielona wiadomość już przeglądana; błękitna wiadomość otrzymana ( z niskim priorytetem); pomarańczowa wiadomość otrzymana (z wysokim priorytetem); żółta wiadomość zachowana i przygotowana do wysłania podczas synchronizacji.

54 Koszty W module Koszty możesz dodać wydatki własne lub związane z działalnością dla firmy pozwala to na prawidłowe rejestrowania ich w systemie. Lista dostępnych pozycji Kosztów definiowana jest z panelu administracyjnego. Naciśnij +Dodaj, aby dodać koszt. W nowym oknie wyświetlona zostanie lista kosztów. Zaznacz jeden z kosztów i kliknij >Dalej albo przesuń ekran w lewo. Wyświetlone zostaną pozycje do uzupełnienia dla danego kosztu. Kiedy pole jest wymagane będzie ono oznaczone symbolem *.

55 55 Kiedy wszystkie pola są uzupełnione, naciśnij Zapisz, aby dodać pozycję kosztów. Zostaniesz przeniesiony do poprzedniego widoku okna, a koszt wstawiony przez Ciebie będzie już na liście z datą i godziną wypełnienia. Wszystkie koszty, które wprowadzisz będą wysłane do panelu administracyjnego podczas synchronizacji. Możesz podejrzeć szczegóły kosztu kliknij na niego.

56 56 Możesz także użyć filtra do przeglądania kosztów. Naciśnij pole wyszukiwarki na górze ekranu. Z opcji filtrowania do wyboru mamy: zakres dat oraz grupa kosztów (poniżej zdjęcia z ww. zagadnień).

57 Raporty Moduł raportów pozwala na szybką weryfikację Twojej pracy. Dostępne raporty są tworzone na potrzeby firmy. Obecnie są dostępne następujące raporty: raport sprzedaży i raport płatności Raport sprzedaży Raport sprzedaży bazuje na zamówieniach, które są zapisywane w historii zamówień. Opcjonalnie mogą znajdować się tu zamówienia danego klienta robione przez innych przedstawicieli handlowych albo przesłane z panelu administracyjnego. Naciśnij Raport sprzedaży, wyświetli się nowe okno z artykułami. W górnej części ekranu znajduje się pole wyszukiwania z zakresem dat. Po naciśnięciu, wyświetli się okno z filtrami do wyboru, takimi jak: zakres dat; indeks towary; klient, dostawca oraz status zamówienia. Jeżeli chcesz uzyskać szerszy zakres wyświetlanych danych naciśnij Menu (na urządzeniu), następnie Wybór kolumn, wyświetli się zakres kolumn do wyboru. Wybierz interesujące Cię dane i kliknij OK, aby uzyskać pożądany raport.

58 Raport płatności Raport płatności bazuje na dokumentacji księgowej (w większości faktury i korekty), których dane dostarczane są z panelu administracyjnego (wymagana integracja). Naciśnij Raport płatności. W górnej części okna znajdować się będzie pole wyszukiwania z możliwością wyboru filtrów. Filtry te zawierają: opcje wyboru dokumentacji (wszystkie, starsze od) i wybór klienta, którego mają dotyczyć. W przypadku, kiedy chcesz zmienić sposób wyświetlania danych (dodać kolumnę z informacjami), kliknij Menu (na urządzeniu), następnie kliknij Wybór kolumn. Wybierz interesujące Cię dane i kliknij OK, aby uzyskać pożądany raport.

59 Ustawienia Moduł Ustawienia pozwala Ci na indywidualizowanie funkcji systemu. Kliknij na kafelek modułu, aby wyświetlić listę modyfikowalnych funkcji.

60 Zamówienia W ustawieniach zamówień możesz modyfikować następujące parametry: ostrzeżenie informujące, gdy zamówienie zadeklarowane jest większe od wpisanego; domyślną jednostkę miary, która będzie używana podczas zamawiania; domyślny czas wysyłania zamówień; jak ma zachować się aplikacja po zapisaniu zamówienia; opcja zawężenia wyszukiwania po filtrze dla dodatnich stanów magazynowych; opcja wyświetlania indeksu towarów; Każda wprowadzona zmiana jest automatycznie zapisywana i zastosowana aż do ponownej zmiany z poziomu opcji.

61 Samochody Naciśnij pole Samochody, w nowym oknie wyświetli się lista wprowadzonych samochodów. Możesz dodać dodatkowe samochody kliknij +Dodaj. Podaj numer rejestracyjny samochodu (jest to pole wymagane), po naciśnięciu Zapisz pozycja zostanie dodana. Możesz też usunąć pozycje samochodu. W tym celu naciśnij i przytrzymaj jego pole, następnie naciśnij Usuń.

62 Kolejność modułów W tej opcji możesz dostosowywać kolejność modułów do własnych potrzeb, możesz np. ustawić najczęściej używane moduły na pierwszej stronie menu. W tym celu użyj strzałek znajdujących się po prawej i lewej stronie nazw modułów. Przesunięty moduł zostanie podświetlony na żółto. Zmiany zostaną zapisane po opuszczeniu okna (naciśnij Cofnij na urządzeniu). Jeśli chcesz przywrócić domyślną kolejność modułów naciśnij pole Przywróć kolejność domyślną.

63 Trasa W ustawieniach Trasy możesz zmienić domyślną godzinę pierwszego zadania. Na zdjęciu poniżej masz przykład, gdzie godzina rozpoczęcia jest ustawiona na 8:00. Mimo tego, że możesz zmieniać domyślną godzinę w opcjach, możesz również zmienić ją w module Planowanie. Kolejną możliwą opcja do zmian jest odstęp czasowy pomiędzy zadaniami.

64 Synchronizacja Możesz wybrać opcję automatycznej synchronizacji. Ponadto możesz w szybki sposób edytować/podglądać okno dostawców ( Trasa Zadanie Zamówienie ) tylko w przypadku jeśli wybierzesz opcję Włączona lub Wyświetl pytanie. Jeśli wybierzesz opcję Wyłączona pole będzie ukryte.

65 Ustawienia ogólne Opcja Wyłącz komunikaty informacyjne pozwala wyłączyć wyświetlanie wiadomości Dane zostały zaktualizowane. Wiadomość ta pojawia się podczas: Modyfikacji danych klienta (po naciśnięciu Zapisz ); Wydawania gratisów (po naciśnięciu OK ); Wypełniania i raportowania ankiet (po naciśnięciu Zapisz ); Dodawanie aktywności (po naciśnięciu Zapisz ); Dodawanie kosztów (po naciśnięciu Zapisz ); Kopiowania trasy do dnia podczas planowania (po naciśnięciu OK ).

66 Historia zamówień Możesz ustawić ilość dni, które widzisz w historii zamówień: Zakres wyboru od 0 do 365 dni (domyślnie 14 dni); Jeśli ustawisz funkcję na 1 dzień, to zostaną wyświetlone dane z ostatniego dnia dla którego istnieją dane z zamówień (na urządzeniu) oraz dnia poprzedniego; Opcja Od początku miesiąca wyświetli historię zamówień od pierwszego dnia bieżącego miesiąca. Możesz również włączyć możliwość wyświetlania towarów po indeksie w module Zamówienia i w historii zamówień.

67 Inne Jeśli masz jakiś problem z aplikacją możesz wysłać dane diagnostyczne do serwisu Infinite Mobiz IT w celu diagnozy i usunięcia błędu w aplikacji. W celu wykonania operacji diagnostycznej musisz być na Ekranie Głównym aplikacji (na ekranie powinny znajdować się tylko niebieskie kafelki), następnie naciśnij Menu (na urządzeniu) i naciśnij Wyślij dane diagnostyczne. Chęć wysłania danych diagnostycznych powinna być zgłoszona do administratora, który opiekuje się przedstawicielami handlowymi danej firmy lub bezpośrednio do specjalisty z Infinite Mobiz IT.

68 Kontakt z Infinite KONTAKT Z INFINITE Obsługa spraw bieżących: Artur Grześkiewicz Mirosław Kamiński Kamil Kamieński Rozwój aplikacji: Rafał Gęca

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile

Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile SYSTEM WSPOMAGANIA PRACY PRZEDSTAWICIELI HANDLOWYCH Podręcznikużytkownika KS-CRMMobile Katowice 2011 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Podręcznik użytkownika KS-CRM Mobile Wersja dokumentu: 2012.00.0.0 Data

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1

Instrukcja obsługi ehurtownia online. Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online. Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 Sprzedaż elektroniczna ehurtownia Online Tradis Dział Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych 1 1. ehurtownia Online... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Nawigacja... 5 1.2.1 Informacje... 6 1.2.1.1 Informacje... 6 1.2.1.2

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl

NDot System. N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi. Spis treści. Spis treści. www.ndot.pl N.S New Image - wersja lokalna Instrukcja obsługi Spis treści Spis treści 1.Wymagania programu N.S New Image wersja lokalna...2 2.Instalacja programu... 3 3.Aktualizacja programu do nowszej wersji...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA SALONEM

SYSTEM ZARZĄDZANIA SALONEM SYSTEM ZARZĄDZANIA SALONEM ver. 12.17.11.2011 1 Spis treści 1. Okno główne programu 3 2. Kartoteka klientów 5 3. Kartoteka pracowników 11 4. Kartoteka stanowisk 13 5. Kartoteka usług 14 6. Kartoteka towarów

Bardziej szczegółowo

komunikator książka adresowa

komunikator książka adresowa komunikator książka adresowa spis treści instrukcja użytkowania panelu hostingowego informacje ogólne / 4 poczta e-mail / 6 książka adresowa / 25 kalendarz / 36 zadania / 47 dysk / 55 ustawienia / 62 konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość...

Plany rabatowe... 99 Prowizje... 100 Kontrola dostępu... 101 Zakupy hurtowe firm... 103 Analizy... 104 Statystyki... 112 Rachunki i księgowość... System SPA v4.2 Spis treści Podstawowe informacje... 3 Program... 4 Uruchomienie i menu główne... 5 Zmiana użytkownika/logowanie... 8 Pasek szybkiego dostępu... 9 Zamykanie programu... 14 Poruszanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie...3 Menu Główne...4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy...7 Kredyty...8 Dodanie nowego konta dla Firmy...9 Lista Firm...11 Baza kontrahentów...13 Import Kontrahentów dla Firmy (3)...14

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone

BizDesk. Dokumentacja Oprogramowania BizDesk w wersji 2.5. Copyright 2006 TRASKO NETWORK Wszelkie Prawa Zastrzeżone Dokumentacja Oprogramowania w wersji 2.5 SPIS TREŚCI 1. 2. Pierwsze kroki z systemem 4 1.1. Wstęp 4 1.2. Opcja darmowa 4 1.3. Opcja płatna 4 1.4. Instalacja systemu 4 Moduły systemu 6 2.1. Licencje 7 2.2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare. Wersja 2.8.4 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU AudaShare Wersja 2.8.4 Audatex Polska Sp. z o.o. 2009 Spis Treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. SPOSÓB DZIAŁANIA... 4 1.2. ADMINISTRACJA I KONFIGURACJA PROGRAMEM... 4 1.3. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA

GALACTICA VIRGO. Instrukcja Użytkownika FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA GALACTICA VIRGO FIRMA I PRODUKT POLSKI 2006-2010 - GALACTICA I. INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 I.1. Logowanie do systemu... 4 I.2. Budowa okienka... 4 I.2.1. Pasek górnego menu okna...5 I.2.2. Lista i jej

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube

Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube Podręcznik użytkownika i administratora systemu ITCube 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Instalacja systemu (administrator)... 7 3. Pierwsze uruchomienie (administrator)...10 3.1. Połączenie z innego komputera...12

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM WF-Mag Mobile 2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Warszawa 2014 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.3 CRM podręcznik Użytkownika 1 WPROWADZENIE DO MODUŁU CRM... 6 2 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10

2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA... 4 3 REJESTRACJA...10 4 UŻYTKOWANIE PROGRAMU...11 4.1 JAK CZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI...11 4.2 NA POCZĄTEK...11 4.3 OGÓLNE INFORMACJE O UŻYWANIU PROGRAMU...11 5 FUNKCJE PROGRAMU...15

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo