2014/2015 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014/2015 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia"

Transkrypt

1 2014/2015 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia

2 TEMATY POPRZEDNICH KONKURSÓW I. 2002/2003 Moja mała ojczyzna we wspólnej Europie II. 2003/2004 Czy potrafimy rządzić się sami? Społeczność lokalna dawniej i dziś III. 2004/2005 Buntownicy czy konformiści? Doświadczenia pokoleń IV. 2008/2009 Polacy i Niemcy wczoraj, dziś i jutro V. 2009/2010 Rzeczpospolita wielu narodów. Dziedzictwo przeszłości, szansa na przyszłość VI. 2010/2011 Prace i dnie praca jako zawód i powołanie w doświadczeniach pokoleń VII. 2011/2012 Usłyszane przy stole, znalezione w szufladzie, czyli przeszłość w rodzinnej pamięci VIII. 2012/2013 Żydzi w naszej pamięci IX. 2013/2014 Patriotyzm w burzliwym stuleciu ( )

3 2014/2015 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia

4 Patroni honorowi MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ, Joanna Kluzik-Rostkowska Profesor Władysław Bartoszewski Partnerzy naukowi UNIWERSYTET w BIAŁYMSTOKU Partnerzy DOM SPOTKAŃ Z HISTORIĄ Zamek Królewski w Warszawie Partnerzy medialni TVP Historia Rzeczpospolita Uważam Rze Historia Sponsorzy SPOŁECZNY INSTYTUT WYDAWNICZY ZNAK STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA KULTUROWA BORUSSIA WYDAWNICTWO LEKTORKLETT DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA NOTARIUSZ

5 Konkurs historyczny Historia i Życie dla młodzieży licealnej Edycja X 2014/2015 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia Organizatorzy FUNDACJA WIEDZA I PRAKTYKA Prezes Zarządu Witold Olejnik WYDAWNICTWO WIEDZA I PRAKTYKA Prezes Zarządu Michał Włodarczyk Rada programowa Witold Konieczny, Roman Kruszewski, Wojciech Łukowski, Witold Olejnik, Maria Prosińska-Jackl, Krystyna Szelągowska, Wanda Tycner, Jerzy Urwanowicz Jury Wojciech Łukowski, Krystyna Szelągowska, Jerzy Urwanowicz, Wanda Tycner Warszawa 2015

6 Copyright by Fundacja Wiedza i Praktyka, 2015 ISBN Opracowanie redakcyjne Maria Prosińska-Jackl Skład broszury 6AN Studio PR Robert Wierzbicki Druk Drukarnia MILLER Informacja edytorska Prace laureatów konkursu znajdujące się w niniejszej publikacji przedstawiamy Czytelnikom w kształcie bardzo zbliżonym do tego, w jakim czytali je jurorzy. Drobne zmiany w tekstach wynikają z adiustacji redakcyjnej, która jest obowiązkiem Wydawnictwa. Poprawiono oczywiste literówki i błędy gramatyczne; skorygowano pisownię (np. nazw własnych, zapisy lat i dat) i interpunkcję; uzupełniono i ujednolicono zapisy bibliograficzne oraz podpisy pod ilustracjami. Drobne błędy lub niejasności merytoryczne objaśniono w przypisach [Przyp. red.]. Kilka prac nieco skrócono, co zostało zaznaczone nawiasami kwadratowymi. Każda praca po adiustacji została przesłana Autorce/Autorowi/Autorom do sprawdzenia i uzyskała akceptację do druku. Spośród nadesłanych ilustracji wybrano te, które spełniały minimum norm technicznych niezbędnych do ich opublikowania. W części prac liczba fotografii i zeskanowanych dokumentów jest mniejsza niż w wersjach oryginalnych. MPJ

7 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PODSUMOWANIE X Konkurs historyczny z cyklu Historia i Życie Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia Podsumowanie W X edycji konkursu Historia i Życie zaproponowaliśmy uczestnikom, by spoglądając w przeszłość, postarali się dostrzec i docenić jasne strony historii Polski. Formułując temat konkursu chcieliśmy sprzeciwić się stereotypowej wizji historii, w której to, co ważne, kojarzy się z walką i martyrologią narodową. Sądzimy, że stereotypy w postrzeganiu dziejów ograniczają pole analiz i wniosków. Takim stereotypem jest naszym zdaniem obraz nieszczęśliwej i bohaterskiej Polski, spleciony z wizją narodu, który dzięki ofierze krwi zyskuje hart ducha i znamię wielkości. Można powiedzieć, że dzieje Polski usprawiedliwiają takie właśnie martyrologiczne spojrzenie. Ponad stuletnia utrata niepodległości, kolejne zrywy powstańcze, wojny światowe, zwłaszcza II wojna, zniewolenie komunistyczne wszystko to utrudnia pozytywne podsumowania. Co więcej sprawia, że czas pokoju wydaje się banalny czy nawet... nudny. Wśród opracowań historycznych więcej jest analiz dotyczących dramatycznych wydarzeń niż tych, które lokują pamięć narodową w obszarach oświaty, pracy, odkryć naukowych, przedsięwzięć gospodarczych, działań społecznych i obywatelskich. A jednak to właśnie pokój jest przesłanką pomyślności rodziny, społeczności lokalnej, narodu. W warunkach pokoju sumienna praca, działania społeczne i pasje twórcze mają szansę na rezultaty dające radość na dziś i nadzieję na przyszłość. Szczególnie czasy pokoju następujące bezpośrednio po wojnach i zniewoleniu dostarczają wielu przykładów entuzjazmu i twórczej energii. Ogólnym celem naszych konkursów jest uświadomienie uczniom, że wiedza historyczna sprzyja rozumieniu współczesności; że poznając przeszłość budujemy podstawy naszej tożsamości i zacieśniamy więzy międzypokoleniowe; że dużo można się nauczyć, podejmując własne poszukiwania, rozmowy i lektury. Celem tegorocznego konkursu było zachęcenie młodzieży do samodzielnego poznawania przeszłości w jej pozytywnych przejawach. Nie zawiedliśmy się na uczestnikach konkursu! W większości zrozumieli nasze intencje i potrafili w swoich pracach trafnie je zilustrować. Spora grupa uczniów potrafiła trafić w sedno, dowodząc bez patosu i wielkich słów, że pokój i radość to najbardziej upragnione w ludzkiej egzystencji stany. 5

8 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU Uczniom, a zarazem ich nauczycielom i dyrektorom liceów, zaproponowaliśmy do wyboru w ramach ogólnego tematu konkursu cztery tematy szczegółowe: 1. Radość i duma we wspomnieniach rodzinnych. 2. Sukces w dziejach lokalnej wspólnoty. 3. Radość powojennej odbudowy. 4. Osoby godne pamięci: entuzjaści, pasjonaci, liderzy. Na konkurs przysłano 149 prac pochodzących z 50 szkół, z 44 miejscowości. Prace napłynęły ze wszystkich stron Polski, przy czym większość prac pochodzi z niewielkich ośrodków, znacznie mniej z dużych miast (tym razem z Krakowa i z Warszawy). Z zadowoleniem odnotowujemy środowiska konkretne szkoły, nauczycieli, a nawet uczniów od kilku lat okazujące zainteresowanie naszym konkursem. Liczba uczestników X edycji (185) jest większa niż liczba prac, ponieważ 22 prace przygotowano zbiorowo; pracowały razem dwie osoby (13 prac), trzy (4 prace), a nawet cztery (5 prac). Wśród uczestników było znacznie więcej dziewcząt (142, tj. 77%) niż chłopców (43, tj. 23%); proporcje te układały się podobnie jak w poprzednich latach. Najchętniej wybierano dwa tematy: Osoby godne pamięci 64 prace oraz Radość i duma we wspomnieniach rodzinnych 54 prace. Dwa pozostałe tematy: Radość powojennej odbudowy i Sukces lokalnej wspólnoty zainteresowały łącznie 20 osób. Szczególną satysfakcję sprawia nam fakt, że prace tegoroczne są po prostu bardzo ciekawe. Pokazują zbiorowe osiągnięcia lokalne szkoły o długiej historii, stowarzyszenia kultywujące miejscowe tradycje, zbiory będące rezultatem wspólnych starań, przedsięwzięcia nieraz niesłusznie zapomniane, jak np. podlaska fabryka samolotów, czy nowatorskie inicjatywy ostatniego ćwierćwiecza (szkoły społeczne). Pokazują osoby, które w lokalnych środowiskach odegrały rolę nie do przecenienia, a także rodziny, które pomimo traumatycznych doświadczeń śmierci, zniszczeń i przesiedleń potrafiły zbudować stabilny świat dla siebie, swych dzieci i następnych pokoleń. Dla wielu młodych ludzi historia własnej rodziny, szkoły, najbliższego otoczenia, miejscowości, w której mieszkają, zdawałoby się zwyczajna, okazuje się przy bliższym zainteresowaniu czymś nieoczekiwanie ciekawym i godnym uwagi, a nierzadko stanowi bardzo pozytywne zaskoczenie. Podsumowując: na styku rodzinnych historii i lokalnego doświadczenia ujawniła się odporność młodzieży na katastroficzne wizje dziejów; uczniowie wykazali zdolność do odnajdywania sensu w niszach wolności, mocno oddzielonych od historycznego fatalizmu. Pod względem konstrukcyjnym i językowym odnotowujemy stopniową, niewielką poprawę. Tegoroczne prace charakteryzują się niezłym warsztatem i polszczyzną, choć oczywiście nauczyciele muszą kolejnym rocznikom uświadamiać, jak ważna dla przekazu słownego jest znajomość gramatyki, składni, interpunkcji, ortografii (zwracamy uwagę na pisownię nazw własnych). Niektórym autorom trudno było skupić się na jednym wątku; przeszkadzało im dążenie, by napisać wszystko, czego się dowiedzieli. 6

9 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PODSUMOWANIE Podobnie jak poprzednio, odnotowujemy niedostateczną znajomość realiów z okresu historii najnowszej: lat II wojny światowej, okresu powojennego i lat PRL. Nawet w najlepszych pracach zdarzały się wpadki, takie jak zdanie o polskich fabrykach, które w 1945 nie mogły zaspokajać potrzeb ludności, ponieważ pracowały na rzecz przemysłu zbrojeniowego ; w rzeczywistości ponad dwie trzecie całego polskiego przemysłu leżało wówczas w gruzach, a przemysł zbrojeniowy praktycznie nie istniał. Parokrotnie zdarzający się błąd dotyczy szkolnictwa młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, że struktura oświaty w II Rzeczypospolitej (a także tajnym nauczaniu w czasie wojny) była inna niż po wojnie i błędnie piszą o 4-letnich liceach (wprowadzonych dopiero w 1948 roku). Nie wiedzą, że rady narodowe w PRL to nie organy samorządu, ale organy jednolitej władzy państwowej, wprowadzone ustawą (nb. dopiero w roku 1950). Historię sprzed lat, gdy kształtował się obecny ustrój Polski i jej europejski kontekst polityczny, młodzież również zna nie najlepiej. Poważne zdumienie jury wzbudziła pewna liczba prac, których treść nie odpowiadała tematowi konkursu. Traktowały o II wojnie światowej, zwłaszcza o dziejach rodzinnych w czasie zawieruchy wojennej. Czyżby uczniowie nie przeczytali tematu ze zrozumieniem? A może uznali, że obraz wojny a contrario dowodzi zalet życia w pokoju? Naszym zdaniem, zabrakło w tych przypadkach opieki nauczycielskiej, czyli tego, na czym nam szczególnie w przebiegu konkursów zależy. Prace obarczone takim błędem nie przeszły do drugiego etapu oceny. Jury oceniało prace kierując się, podobnie jak w poprzednich latach, następującymi kryteriami: przemyślany plan i konstrukcja pracy; własny pomysł ujęcia wybranego tematu; umiejętność samodzielnego wyciągania wniosków, formułowania sądów; dotarcie do literatury przedmiotu i sporządzenie bibliografii; samodzielne wytwarzanie źródeł, tj. przeprowadzenie wywiadu, rozmowy; forma, tj. język i styl. 7

10 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU NAGRODY Przyznano 7 nagród indywidualnych i 3 nagrody zbiorowe. Prace indywidualne nagroda I Zuzanna Anioła, uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół w Rogalinku, za pracę napisaną pod opieką mgr Beaty Buchwald, pt. Zofia i Józef Skonkowie: ocalić od zapomnienia. Magdalena Seń, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Górze, za pracę napisaną pod opieką mgr Mirosława Wesołowskiego, pt. Radość powojennej odbudowy. Z życia przesiedleńców. nagroda II Eliza Drogosz, uczennica III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego STO w Krakowie za pracę napisaną pod opieką mgr Zdzisława Bednarka, pt. Być kamykiem w lawinie zmian, czyli historia pani Anny Jeziornej. Damian Mitura, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, za pracę napisaną pod opieką mgr Michała Mojskiego, pt. Życiorys Wacława Tuwalskiego, działacza oświatowego. nagroda III Igor Kubalski, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, za pracę napisaną pod opieką mgr Tomasza Bieleckiego, pt. Staszowski Prometeusz. Rzecz o Stefanie Kopczyńskim. Karolina Rafalska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, za pracę napisaną pod opieką mgr Anny Popielewicz, pt. Dr Maria Paulina Orsetti osoba godna pamięci. 8

11 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PODSUMOWANIE Marek Rudzki, uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Lipnie, za pracę napisaną pod opieką mgr Anny Rudzkiej, pt. Radość powojennej odbudowy. Prace zbiorowe Nagroda I Zuzanna Grześkowiak, Mateusz Miesiąc, Maciej Nowaczyk, Michał Wiśniewski, uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej, za pracę napisaną pod opieką mgr Darii Hęćki, pt. Ocalić od zapomnienia Franek Kosiński Kultura. Nagroda III Karolina Kaczorowska, Anna Kępka, Dominik Ostapiuk, Tytus Tusiński, uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej, za pracę napisaną pod opieką mgr Renaty Lenz, pt. Niezwykła fabryka samolotów. Gabriela Gembala, Karolina Nowak, Olga Piaseczny, Paulina Saduś, uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu, za pracę napisaną pod opieką mgr Jolanty Bąk, pt. Sukces w dziejach lokalnej wspólnoty. Historia szkoły w Oświęcimiu. 9

12 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU Certyfikaty dla autorów prac, które zakwalifikowane zostały przez jury do ostatniego etapu konkursu otrzymuje 80 uczniów, co stanowi 43% ogólnej liczby uczestników. W tej grupie 76 uczniów to autorzy prac indywidualnych, a 4 uczniów to autorzy pracy zbiorowej. Wszystkim autorom prac dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom najserdeczniej gratulujemy. Opiekę nad uczestnikami konkursu sprawowało 51 nauczycieli. Ich zaangażowanie przy wykonywaniu prac ma polegać, zgodne z naszymi oczekiwaniami, na pomocy w znalezieniu odpowiednich lektur i na ukierunkowaniu realizacji oraz ułatwieniu kontaktów w instytucjach związanych z tematem pracy. Niektórzy nauczyciele już od paru lat zachęcają uczniów do uczestnictwa w konkursie Historia i Życie. Jury nagrodziło pięciu nauczycieli, którzy otrzymują nagrody pieniężne i dyplomy. Jolanta Bąk nauczycielka i dyrektorka Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu Zdzisław Bednarek nauczyciel III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego STO w Krakowie Daria Hęćka nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Renata Lenz nauczycielka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Białej Podlaskiej Anna Rudzka nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie Prezentacja wyników X edycji konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie Gali Finałowej, która odbędzie się 2 września 2015 roku w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Początek o godz Dr hab. prof. UwB Krystyna Szelągowska Przewodnicząca Jury 10

13 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE PRACE INDYWIDUALNE 11

14

15 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE Praca indywidualna I nagroda Zuzanna Anioła Gimnazjum w Zespole Szkół w Rogalinku Nauczyciel - opiekun naukowy pracy: mgr Beata Buchwald Zofia i Józef Skonkowie: ocalić od zapomnienia Wstęp Zazwyczaj, gdy piszemy o osobach ważnych, godnych upamiętnienia, bohaterach, przywołujemy postaci z okresu wojen, powstań lub uczestników innych ważnych wydarzeń i okoliczności [historycznych]. Ja chciałabym przedstawić [swoich krewnych] małżeństwo z mojej rodziny, wielkich pasjonatów i entuzjastów historii naszej rodzinnej wsi. Zofia i Józef Skonkowie przez większość życia udzielali się społecznie. Włożyli bardzo dużo wysiłku w utrwalanie historii i tradycji Rogalinka, między innymi poprzez szereg publikacji, słuchowisk i wystaw obrazów prezentujących piękno ziemi nadwarciańskiej i samego Rogalinka oraz reaktywowanie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Drugi Głos znad Warty. Jako jedyni w naszej społeczności podjęli próbę [opracowania] chronologii dziejów Rogalinka; z pomocą członków stowarzyszenia udokumentowali 750-lecie istnienia naszej miejscowości. To [była] ogromnie trudna, długotrwała i wyczerpująca praca, wymagająca nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim całkowitego zaangażowania i poświęcenia się 1. Tylko ludzie z olbrzymią pasją mogą podjąć takie wyzwanie. Z pewnością do grona takich osób należą ciocia i wujek Skonkowie. Zofia Morasz-Skonka przedstawienie postaci Zofia Morasz-Skonka urodziła się 1 kwietnia 1934 roku w Rogalinku. Jej rodzeństwo to starszy o pięć lat brat Stanisław oraz młodsza o pięć lat siostra Basia. Już od najmłodszych lat Zofia pilnie przyglądała się otaczającemu ją światu i ludziom: Całe życie byłam bacznym obserwatorem. Jako dziecko poznałam Arkadego Fiedlera, który tutaj pisał i wypoczywał 2. 1 Na podstawie wspomnień mojego taty Tomasza Anioły. 2 Wspomnienia Zofii Morasz-Skonki. 13

16 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU Niestety, wybuch II wojny światowej przerwał sielskie dzieciństwo małej Zosi. Do dzisiaj okres wojny kojarzy jej się z wielkim przerażeniem. Ojca, wraz z innymi mieszkańcami Rogalinka i okolic, wywieziono na roboty do Niemiec. W domu pozostała mama z babcią i trójką dzieci. Mama, aby utrzymać rodzinę, wyplatała wiklinowe kosze. Brakowało wszystkiego. Nieobecność ojca potęgowała strach przed hitlerowcami. Zofia zdawała sobie sprawę, że nie ma nikogo, kto by ich obronił. Nieraz była świadkiem drastycznych scen. Kiedyś, gdy przyszli Niemcy, tak mocno uderzyli moją mamę, że aż odwróciła się i upadła na drzwi. Żołnierze bili też babcię i zabrali im cenniejsze rzeczy 3. Przysłuchiwała się z ukrycia rozmowom z sąsiadami, którzy odwiedzali ich dom. Wielu spraw wtedy nie rozumiała, ale bardzo ją interesowały opowieści przybyłych ludzi. W wojennym życiu Zofii miały miejsce także miłe wydarzenia, które pozwoliły choć na chwilę zapomnieć o przykrych rzeczach. Pamiętam jak przyszła paczka od ojca, bardzo się wtedy wszyscy cieszyli. Ja dostałam grube świecowe kredki, 12 kolorów, były one tak grube jak mój palec, to spowodowało, że zaczęłam się interesować malarstwem i sztuką. Może ojciec wiedział to już wcześniej. Brat dostał wieczne pióro ze szkła, było można zobaczyć jak tusz spływał spiralą do stalówki 4. Zawieruchę wojenną przeżyli, ojciec szczęśliwie wrócił z niewoli, a Zofia poszła do szkoły w Rogalinku, gdzie ukończyła cztery klasy. Od 1947 roku uczęszczała do szkoły w Mosinie. Następnym etapem edukacji było Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1955 roku podjęła studia w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Po ukończeniu studiów pracowała w Szkole Podstawowej i VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. W tym czasie wyszła za mąż za Józefa Skonkę. Wkrótce przyszła na świat ich córka Dobrosława; [w tym samym czasie] umarł ojciec Zofii. Po śmierci ojca wróciła z rodziną do mamy. Podjęła pracę w szkole w Mosinie i Rogalinku. Po pięciu latach mąż otrzymał propozycję pracy w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Wyprowadzili się do Gdańska, gdzie Zofia została nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 31; przepracowała tam 23 lata. Oprócz pracy pedagogicznej cały czas działała twórczo i społecznie. Prowadziła praktyki studenckie dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego i Studium Wychowania Przedszkolnego. Pracowała społecznie w Klubie nauczycieli plastyków. Przez wiele lat była sekretarzem, a później prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz członkiem jury Wojewódzkiej Komisji Plastycznej w Pałacu Młodzieży w Gdyni. Organizowała konsultacje dla nauczycieli plastyków amatorów. Prowadziła zespoły samodokształcające się dla nauczycieli, szkolenia na Radach Pedagogicznych, pedagogizację dla rodziców oraz kółko plastyczne dla dzieci. Była wychowawcą i opiekunem samorządu szkolnego. Jednak przez tyle lat pracy i życia w Gdańsku każde wakacje letnie i zimowe spędzała w Rogalinku, u mamy. Po przejściu na emeryturę wróciła do rodzinnego Rogalinka, gdzie nadal pracuje twórczo i społecznie 5. Józef Skonka przedstawienie postaci Józef Skonka urodził się 2 lutego 1937 roku w Łodzi. Mówił, że urodził się i wychował w Łodzi robotniczej, brudnej, dymiącej z kominów. Jednak było to dla niego najpiękniejsze miasto na świecie. 3 Wspomnienia Zofii Morasz-Skonki. 4 Jw. 5 Na podstawie wspomnień Zofii Morasz-Skonki. 14

17 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE Okupację spędził z mamą i bratem w Łodzi. Ojca wywieziono do obozu. Po wojnie, gdy ojciec wrócił z obozu, postanowili zamieszkać w Gdańsku. Było to dla niego kolejne najpiękniejsze miasto świata. W Gdańsku jako młody chłopak zainteresował się oczywiście morzem i pływaniem. Zdobył stopień sternika jachtowego i motorowodnego. Uczęszczał do technikum mechanicznego. Następnie poszedł do Szkoły Rybołówstwa Morskiego, którą ukończył po 5 latach. Jak sam mówił, nie było to takie łatwe, [o czym świadczy fakt, że spośród] 54 uczniów, którzy rozpoczęli z nim naukę, szkołę ukończyło tylko 20. Pływał na statkach rybackich jako oficer mechanik do czasu, kiedy poznał Zofię Morasz i założył z nią rodzinę 6. Po ślubie Józef zszedł na ląd i podjął pracę w Hydrosterze. Po urodzeniu się córki Dobrosławy wraz z rodziną przeprowadził się na pięć lat do teściowej, do Rogalinka. W tym czasie znalazł zatrudnienie w zakładach im. H. Cegielskiego w Poznaniu, jako technolog montażu silników. Jednocześnie podjął [nowe] studia. Początkowo przez 3 lata studiował historię sztuki na UAM w Poznaniu, później historię na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie pobytu w Rogalinku otrzymał propozycję pracy w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku. Józef ofertę pracy przyjął i wraz z rodziną wrócił do Gdańska. W Muzeum Morskim pracował do 1983 roku. Następnie zaproponowano mu pracę na stanowisku, które utworzono po raz pierwszy w Polsce: został inspektorem do spraw zabytków techniki przy Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku. Od 1983 do 1988 roku pracował społecznie nad rekonstrukcją zabytkowego zegara astronomicznego Bazyliki Mariackiej w Gdańsku 7. Jest to jeden z większych zegarów astronomicznych na świecie, a jedyny na świecie drewniany. Zegar pochodzi z lat ; został zbudowany przez Hansa Duringera. Gdy jeszcze pracowałem społecznie nad rekonstrukcją tego zegara, przez pięć lat co czwartek zbieraliśmy się i go uruchamialiśmy. To była ogromna praca, ale też niesamowite przeżycie. Odtwarzano całe orszaki rzeźb, pracowano nad muzyką, którą miał wykonywać zegar. Cały spektakl miał trwać 6 7 minut, zawsze w południe. Warto dodać, ze ten zegar milczał od śmierci Duringera, gdyż nikt wcześniej nie potrafił go naprawić 8. W 1988 roku Józef wraz z rodziną przeprowadził się na stałe do Rogalinka pod Poznaniem. Do Poznania nie przyjechał z pustymi rękoma. Odnaleziony w składnicy muzealnej w Gdańsku Oliwie klawikord [...] na jego prośbę został przekazany do Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Józef został zatrudniony na stanowisku zastępcy, a później kierownika Muzeum Narodowego w Rogalinie. Pracował tam w latach Następnie został kustoszem w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Był to nowy etap w jego życiu, kiedy zdobywał nowe doświadczenia. Bardzo przydała mu się znajomość historii techniki. Wraz z zespołem przygotował wystawę Historia Przemysłów Spożywczych: cukrownictwo, winiarstwo, przetwórstwo owoców i warzyw itp. Otwarcie odbyło się w październiku 1998 roku. Wystawę maszyn cukrowniczych można oglądać do dzisiaj w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie 9. 6 Na podstawie wspomnień Józefa Skonki. 7 W latach działał Społeczny Komitet Odbudowy Zegara Astronomicznego. Na jego czele stał prof. dr Andrzej Januszajtis. 8 Wspomnienia Józefa Skonki. 9 Na podstawie wspomnień Józefa Skonki. 15

18 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU Działalność społeczna małżonków w Rogalinku Po przeprowadzce na stałe do Rogalinka koło Mosiny Zofia i Józef mieli odpoczywać po wytężonej pracy w Gdańsku. Na szczęście ciocia i wujek nie należą do osób, które poddają się bezczynności. Przez kilkadziesiąt lat przywykli do intensywnej pracy zawodowej, twórczej i społecznej, toteż swoją wiedzę i pasję wykorzystali do odkrywania na nowo historii Rogalinka, jego mieszkańców i okolic. Swą pasją i zaangażowaniem starali się zarazić innych, szczególnie młode pokolenie. Zaowocowało to zrealizowaniem wielu ciekawych projektów 10. Wszystko rozpoczęło się dość nieoczekiwanie 28 stycznia 1990 roku. Z inicjatywy wujostwa spotkało się w celach towarzyskich grono osób, którym jeszcze na czymś zależało, którym nie wszystko zobojętniało. Efektem tego spotkania był pomysł zorganizowania Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Drugi Głos znad Warty z prezesem Alojzym Szabelskim. Dlaczego drugi? W 1925 roku w Rogalinku zostało założone Koło Śpiewu Głos znad Warty, dlatego w nazwie [nowego] stowarzyszenia znalazł się liczebnik drugi. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne wyznaczyło sobie za cel rozwijanie różnych form życia społecznego, pobudzanie mieszkańców wsi do działalności kulturalno-oświatowej i gospodarczej, ochronę środowiska ludzkiego i przyrodniczego. Stowarzyszenie zaplanowało organizowanie spotkań, dyskusji, słuchowisk, prelekcji o Rogalinku i ziemi mosińskiej, o Wielkopolsce i Polsce. W planach było poznawanie dziejów Rogalinka i jego mieszkańców oraz popularyzowanie osiągnięć członków Stowarzyszenia. Przewidziano także czas na spotkania towarzyskie, wieczory wspomnień, rozmowy o literaturze i poezji, na wycieczki. Celem Drugiego Głosu znad Warty było doskonalenie wśród członków Stowarzyszenia i społeczności, w której ono działa, wrażliwości społecznej, wiedzy, szacunku dla dziedzictwa kulturowego, piękna i wartości przyrody stycznia 1992 roku Stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. W roku 1995 prezesem został Józef Skonka i tego samego roku z pomocą żony i innych członków Stowarzyszenia zorganizował jubileusz 70-lecia Koła Śpiewu Głos znad Warty i 5-lecie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Drugi Głos znad Warty 12. Wydarzenie to zapoczątkowało wydanie kilkunastu publikacji z cyklu Wspomnienia z Dziejów. Muszę zaznaczyć, że była to bardzo ciężka praca, począwszy od zbierania materiałów, redagowania tekstów, składu komputerowego, a na druku i kolportażu kończąc. Stowarzyszenie posiadało bardzo ograniczone środki finansowe i nie mogło sobie pozwolić na złożenie zlecenia w drukarni. Dlatego wujek z ciocią zajmowali się stroną redakcyjną i kolportażem, a składem i drukiem zajmował się ich zięć, Mirosław Bartkowiak 13. Tego samego roku ukazała się publikacja zatytułowana Chór Kościelny pod wezwaniem św. Michała, Rogalinek nad Wartą. W kolejnych latach z serii Wspomnienia z Dziejów ukazały się: Legenda o Madonnie z Rogalinka, Koło Śpiewacze Głos znad Warty w Rogalinku, Rogalinek i jego parafia, Sasinowo Ziemio Moja, Młode jaskółki poezji, Gospodarze i koszykarze Rogalin- 10 Na podstawie wspomnień mojego taty Tomasza Anioły. 11 ZMS [Zofia Morasz-Skonka], Rogalinek dał przykład Drugim Głosem znad Warty, Ziemia Mosińska nr 7/8/9, 1991, s Wspomnienia z Dziejów nr 5, Rogalinek i jego parafia, red. Z. i J. Skonka, Rogalinek 1996, s Na podstawie wspomnień mojego taty Tomasza Anioła. 16

19 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE ka, Pan inżynier Czajka, Majstrowie Rogalinka, 170-te urodziny Sasinowa (Saskie pole Sasinowo), Rogalinek z gminy Mosina, Sercem pisane i malowane. Każda z tych małych książeczek jest o czymś ważnym dla nas, mieszkańców Rogalinka i Sasinowa 14. Już na podstawie samych tytułów widać, że założenia statutowe Stowarzyszenia są wypełniane. Z lektury książeczek można się dowiedzieć, że w naszej miejscowości istniały dwa chóry, kościelny i świecki. Starsi ludzie opowiadali o cudownej figurce Matki Boskiej z naszego małego, drewnianego kościoła, że przypłynęła Wartą na gałęziach wikliny, a w miejscu, gdzie się zatrzymała, wybudowano kościół. Podania te różniły się jednak, gdyż nigdy nie były spisane. Wujek Józek zebrał wszystkie dostępne informacje, zweryfikował je i napisał przepiękną legendę o naszej Madonnie 15. Nie chcę omawiać szczegółowo, co zawiera każda z publikacji, ponieważ zajęłoby to bardzo dużo miejsca. Wspomnę o jednej pt. Młode jaskółki poezji, w której odnajdziemy wiersze dzieci i młodzieży z Rogalinka i Sasinowa. Wiersze te pochodzą z różnych lat, znalazłam tam wiersz mojego taty, który miał wówczas 13 lat. Najpiękniejsze jest to, że wszystkie wiersze poświęcone są naszej małej ojczyźnie i otaczającej ją przyrodzie, szczególnie pomnikowym dębom. Kolejna publikacja Sercem pisane i malowane ma ciekawy rodowód. Ciocia Zofia oczywiście czynnie uczestniczyła we wszystkich pracach związanych z działalnością Stowarzyszenia, ale przede wszystkim zawsze pozostawała malarką. Szczególnie umiłowała sobie Rogalinek i otaczające go łęgi nadwarciańskie. Od najmłodszych lat malowała to, co unikalne. Stare chaty kryte strzechą, których dziś już nie ma, stare dęby, wierzby śródpolne, kwiaty, drewniany kościół itp. Ciocia potrafiła malować kilka tych samych drzew, o różnych porach roku, przez wiele lat. Dzięki temu można zobaczyć, jak na filmie animowanym, zmiany zachodzące w przyrodzie. Dzieła te: oleje, pastele, akwarele są obecnie nie tylko obiektem podziwu, natchnienia czy wzruszenia, ale przede wszystkim dostarczają nam informacji historycznej: [widać], jakie zaszły zmiany w naszej wsi i jej otoczeniu. Ciocia Zosia miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. Podczas wystawy w Miłosławiu prace cioci wywarły ogromny wpływ na poetkę Barbarę Płachecką i stały się inspiracją do napisania kilkunastu wierszy, które z kolei zainspirowały naszą malarkę do dalszej pracy. Taka jest historia powstania i wydania tomiku poezji pani Płacheckiej, ilustrowanego fotografiami wybranych obrazów cioci Zofii 16. Jednym z kluczowych wydarzeń, jakie miało miejsce w 1997 roku, były obchody 750-lecia Rogalinka. Zofia i Józef Skonkowie starannie i bardzo długo przygotowywali się do tego [wydarzenia]. Główne uroczystości trwały kilka dni i rozpoczęły się na początku października Uroczystą Sesją Rady Miejskiej w Mosinie. Uroczysta Sesja odbyła się oczywiście Rogalinku. Podczas sesji miały miejsce liczne wystąpienia, między innymi burmistrza, przewodniczącego Rady Miejskiej, ks. proboszcza. Podczas tej sesji wujek Józek zaprezentował mieszkańcom i przybyłym gościom referat na temat historii Rogalinka. Po tym wystąpieniu członkowie Stowarzyszenia Drugi Głos znad Warty przedstawili słuchowisko kalendarium o dziejach Rogalinka, przeplatane poezją. 14 Sasinowo to mała miejscowość, która graniczy z dużym Rogalinkiem. Obie miejscowości łączy od lat ta sama parafia, cmentarz, szkoła, sklepy i wspólne imprezy kulturalne i okolicznościowe. 15 Na podstawie wspomnień Zofii Morasz-Skonki. 16 Jw. 17

20 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU Słuchowisko przygotowała ciocia Zofia 17. Kolejnym punktem była wystawa, która mieściła się w salce katechetycznej. Na kilkudziesięciu planszach (około 80) ciocia z wujem zaprezentowali przeszłość i teraźniejszość Rogalinka i ludzi tu mieszkających. Plansze zawierały dokumenty, opisy i fotografie ukazujące dzieje naszej miejscowości i życie wielu pokoleń. Wiele osób mogło odnaleźć swoich przodków na starych fotografiach, cofnąć się do czasów przedwojennych, a nawet z przełomu wieków. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców. Praca cioci i wuja została bardzo wysoko oceniona przez oglądających za rzetelność, profesjonalizm, dbałość o każdy detal. Wystawę można było oglądać przez miesiąc 18. W świetlicy wiejskiej miała miejsce wystawa prac cioci Zosi. Na kilkudziesięciu płótnach i kartonach można było zobaczyć przepiękną i niepowtarzalną przyrodę naszej miejscowości i pobliskiej okolicy. Okazałe dęby, wierzby, ukwiecone łąki z pasącymi się krowami, łany zbóż na polach, a także nasz drewniany kościółek i stare domy pod strzechą. Podczas obchodów odbyła się uroczysta msza św. którą odprawił arcybiskup J. Paetz. Uczestniczyli w niej również wojewoda poznański Wł. Łęcki, burmistrz J. Kałuziński, przewodniczący Rady Miejskiej M. Strenk, dyrektor Ośrodka Kultury A. Kasprzyk i wiele znamienitych osób. Po mszy św. wszyscy zaproszeni goście udali się na zwiedzanie wystaw, a następnie na uroczystą kolację. Obchody 750-lecia naszej miejscowości trwały cały rok i oprócz głównych uroczystości miały miejsce również inne imprezy np. plener malarski, dożynki, spotkanie wszystkich żyjących nauczycieli pracujących w naszej szkole itp. 19 Zakończenie Zofia Morasz-Skonka i Józef Skonka osiągnęli cele, jakie stawiali sobie zakładając stowarzyszenie. Nauczycielka i malarka, marynarz i historyk na pewno, ale przede wszystkim pasjonaci i miłośnicy swojej małej ojczyzny, w której przyszło im żyć. Ogrom pracy, jaki wykonali, zbierając materiały, przeprowadzając wywiady, jest imponujący. Pracę swoją wykonywali z radością, nie dla sławy i pieniędzy. Ich mottem były słowa ocalić od zapomnienia. Wujostwu szczególnie zależało, aby przekazać swoją wiedzę nowym pokoleniom, aby pokazać, że w Rogalinku byli i są ludzie wykształceni, mądrzy, zdolni, pracowici. Poświęcili temu kilka publikacji. [Pragnęli, by] mieszkańcy Rogalinka kultywowali tradycję, dbali o historię, o swoją ojczyznę, wykształcenie, zdrowie, o swój szeroko rozumiany rozwój. Praca, którą wykonali i pozostawili, służy do dzisiaj wielu ludziom jako materiał do nauki, jest inspiracją i wzorem dla innych. Za wybitną i wieloletnią pracę etnograficzną zostali odznaczeni w 2007 roku Medalem Rzeczypospolitej Mosińskiej. Niestety wujek Józek zmarł w 2002 roku. Odznaczony wieloma medalami i odznaczeniami, spoczywa w rodzinnym grobie w Rogalinku. Ciocia Zosia pomimo wieku nadal interesuje się życiem społecznym i kulturalnym, prowadzi kronikę Rogalinka, uczestniczy w wystawach i koncertach. To piękne życie, robić to, co się lubi, co przynosi satysfakcję. Owoce takiej pracy zawsze są wyjątkowe, a ludzie szczęśliwi. Szkoda, że takich ludzi jest bardzo mało. 17 Jw. 18 Rogalinek po jubileuszu, Ziemia Mosińska nr 10/ , s. 1,4,5. 19 Na podstawie wspomnień mojego dziadka Zygmunta Anioły. 18

21 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE Postanowiłam dlatego przybliżyć osobę cioci i wujka, aby inni mogli brać z nich przykład. Jestem dumna, że pochodzę z takiej rodziny, w której liczą się inne wartości niż pieniądze i dobra materialne. ŹRÓDŁA I LITERATURA 1. Skonka Zofia i Józef, Rogalinek i jego parafia, Rogalinek Wspomnienia zapisane i przekazane ustnie przez Zofię Morasz-Skonkę. 3. Wspomnienia mojego taty Tomasza Anioły. 4. Wspomnienia mojego dziadka Zygmunta Anioły. 5. Ziemia Mosińska nr 7/8/9, Mosina Ziemia Mosińska nr 10/11, Mosina Ilustracje 1. Zofia i Józef Skonkowie. Wystawa prezentująca laureatów medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej w 2007 roku. Fot. Karolina Adamczyk. 19

22 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU 2. Akt nadania medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej. 20

23 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE 3. Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej. 4. Głaz upamiętniający obchody 750-lecia Rogalinka, posadowiony z inicjatywy Zofii i Józefa Skonków. Głaz znajduje się przed kościołem parafialnym w Rogalinku. Fot. Rafał Kowalski. 21

24 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU 5, 6. Akwarele Zofii Morasz-Skonki: 1) Gliniana stodoła Kaczmarków (została przeniesiona do skansenu w Dziekanowicach), 2) Chata Olejniczaków wśród róż. 7. Obraz olejny Zofii Morasz-Skonki, przedstawiający kościół w Rogalinku nad Wartą. Obraz z czasów, kiedy nie było jeszcze wału przeciwpowodziowego. 22

25 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE 8. Jedno z wielu wydawnictw autorstwa Zofii i Józefa Skonków. Na okładce grafika i stempel okolicznościowy autorstwa Zofii Morasz-Skonki. 23

26

27 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE Praca indywidualna I nagroda Magdalena Seń Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Górze Nauczyciel - opiekun naukowy pracy: mgr Mirosław Wesołowski Radość powojennej odbudowy. Z życia przesiedleńców Mój dziadek, Władysław Seń, urodził się 1 stycznia 1904 roku w Czarnyżu, powiat Kamionka, województwo lwowskie (ówczesna monarchia austro-węgierska). Był trzecim z pięciorga dzieci Tomasza i Ireny Seniów. Dzieciństwo spędził w Laszkowie. 25 listopada 1934 roku w Łopatyniu ożenił się z Zofią Jakubiniec. Po ślubie zamieszkali w domu rodziców babci Marii i Jana w Bebechach. Jednocześnie trwały prace nad budową ich własnego domu w Czarnyżu. We wrześniu 1939 roku przerwał je wybuch II wojny światowej. Władysław został powołany do wojska w 1944 roku 1. Przydzielono go do II Armii Wojska Polskiego, służył w 1. Korpusie Pancernym. Szlak bojowy II Armii Wojska Polskiego wiódł przez Lubelszczyznę, Czechosłowację i Niemcy. Dziadek Władysław nie dotarł do samego Berlina, a koniec wojny zastał go w Dreźnie. Po wojnie razem z żoną zamieszkali na tzw. Ziemiach Odzyskanych, w miejscowości Czernina. 1. Rodzina Seniów. Od lewej: Zofia i Władysław Seń, Ludwik Trytko i jego żona Michalina (siostra W. Senia). 1 Pobór Polaków w ZSRR, ogłoszony przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w sierpniu 1944 roku. [Przyp. red.] 25

28 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU Informacje na temat pierwszych lat dziadków w Czerninie czerpałam głównie z opowieści rodziców i cioci Genowefy siostry mego taty. Zawsze był to temat, który bardzo mnie interesował, toteż gdy dorosłam, rozpoczęłam poszukiwanie zdjęć i dokumentów oraz systematyzowanie wiedzy dotyczącej historii mojej rodziny. Tę wiedzę znacznie poszerzyłam parę miesięcy temu, kiedy to przypadkiem odnalazłam na strychu teczkę ze starymi dokumentami, o których rodzice myśleli, że dawno zaginęły. Z dokumentów udało mi się uzyskać informacje nie tylko o samym pobycie rodziny na Ziemiach Odzyskanych, ale również wcześniejsze dane o podróży zza Buga. Z karty ewakuacyjnej dowiadujemy się, że babcia wyruszyła z Bebechów 6 października 1945 roku, razem ze swoim starszym bratem Piotrem, oraz że miała ze sobą trochę żywności, dwa przedmioty użytku domowego [skrzynia z dobytkiem] oraz jedną sztukę rogacizny. Od mamy wiem, że była to krowa, której babci nie udało się dowieźć do Czerniny. Zdechła w drodze, ale przedtem przez wiele dni jej mleko było pożywieniem dla wszystkich osób jadących w tym samym wagonie co babcia. Jeśli chodzi o ciekawostki z ich podróży, to warto przytoczyć sytuację ze stacji wrocławskiej. Babcia z innymi kobietami trafiła tam na głodnych jeńców niemieckich proszących o jedzenie. Choć początkowo nie śniło im się nawet, aby ich nakarmić, to jednak ostatecznie podzieliły się z nimi chlebem, którego same przecież miały mało. To też ludzie mówiły. 2. Karta ewakuacyjna Zofii Seń, 1945 r. 26

29 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE Zofia z bratem Piotrem po długiej podróży dotarli szczęśliwie do stacji w Rydzynie, około 10 km od Czerniny. Piotr zamieszkał w Legnicy, gdzie udało mu się znaleźć mieszkanie także dla siostry i jej męża. Zofia jednak odmówiła, wiedząc, że Władysław chce mieszkać na wsi. Zamieszkała w Czerninie Górnej, razem z wieloma sąsiadami z Bebechów. Tam czekała na przyjazd męża, który pozostawał jeszcze za Bugiem. Dziadek Władysław dołączył do babci Zofii parę tygodni później. Nie brakuje mi dzięki zachowanemu archiwum domowemu dokumentacji jego podróży. Udało mi się dotrzeć do jego karty ewakuacyjnej, dokumentu potwierdzającego przesyłkę jego rzeczy z Odmuchowa do Rydzyny wraz ze stemplami stacji, przez które były wiezione oraz zaświadczenia dla uzyskania ulgi na przewóz grupy przesiedleńców wraz z mieniem. Dziadek zameldował się w Oddziale Powiatowym w Górze 31 maja 1946 roku, równe 50 lat przed moim narodzeniem. 3. Karta ewakuacyjna Władysława Senia, 1946 r. 27

30 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU 4. Zaświadczenie dla przesiedleńca potrzebne do uzyskania ulgi za przejazd, 1946 r. W Czerninie Górnej moich dziadków spotkało rozczarowanie, gdyż większość domów była już zamieszkana. Ten, który ostatecznie zajęli i w którym mieszkam do dziś, był bez okien i drzwi, z uszkodzoną podłogą. Babcia i dziadek mieli ze sobą jedynie potężny drewniany kufer, a w nim pościel i naczynia. Bardzo powoli udało się im wyremontować dom i ustatkować w nowym miejscu. Tak jak inni przesiedleńcy, dostawali niewielkie zapomogi. W 1947 roku otrzymali akt nadania gospodarstwa, w którym przyznano im dom, chlew, 4,40 ha ziemi oraz sieczkarnię, wagę, beczkę do gnojówki, wóz i pług. Głównym zajęciem przesiedleńców było rolnictwo. Dowodem na to są między innymi prowadzone akcje siewne. Osadnicy mogli dopiero w 1949 roku spłacić (w naturze) skrypty, które byli dłużni od wiosny 1946 roku. Kolejny dokument odnaleziony przeze mnie na strychu to wezwanie do zapłaty 9000 zł lub uiszczenie 450 kg żyta za użytkowanie gospodarstwa (1948 r.). Znalazłam także decyzję o odwołaniu tego wezwania, na skutek uznania dziadka za osadnika wojskowego (1949 r.). Moja babcia była w okolicy znana ze wzorowej hodowli krów. Jej zwierzęta były zawsze najbardziej zadbane i okazałe. W 1951 r. otrzymała za to nawet list pochwalny (na którym jednak widnieje imię dziadka, nie babci) od prezydium Gminnej Rady Narodowej w Czerninie. Wykonano jej także zdjęcie ze swoimi pupilami. 28

31 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE 5. Wniosek o przyznanie prawa własności gospodarstwa, 1947 r. (s. 1 i s. 4) 6. Skrypt dłużny z 1949 r. dotyczący akcji siewnej w 1946 r. 29

32 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU 7. Akt nadania gospodarstwa na Ziemiach Odzyskanych, 1947 r. 30

33 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE 8. Babcia Zofia wzór hodowcy, 1951 r. W tym samym roku doceniono także dziadka Władysława, a konkretnie jego zasługi dla ojczyzny w czasie wojny. Otrzymał brązowy medal Zasłużonym na Polu Chwały Medal i legitymacja Władysława Senia. 31

34 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU W 1951 roku dziadek Władysław razem z sąsiadem Józefem Buczkiewiczem zawarli umowę z roszarnią w Niechlowie na zasiew i dostawę słomy konopianej oraz nasion. Znajdują się w niej wskazówki praktyczne dotyczące uprawy konopi. Teraz w naszym domu mówi się, że dokument nie może wpaść w niepowołane ręce, byśmy nie mieli problemów przez owe konopie. Bardzo dużo informacji uzyskałam z ciekawego dokumentu, jakim jest odtworzenie aktu małżeństwa dziadków, sporządzone w 1952 roku (wszystkie ich przedwojenne dokumenty zaginęły w czasie wojny). Dzięki temu znalezisku poznałam dokładną datę oraz miejsce ślubu Zofii i Władysława oraz imiona moich pradziadków od strony babci (Maria z domu Drozdowska i Jan). Wśród dokumentów znalazł się także list, który otrzymali dziadkowie. Jego treść jest bardzo przejmująca, zwłaszcza że został napisany przez małą dziewczynkę. Najbardziej boli mnie fakt, że list jest niepodpisany i nie wiadomo, kim jest jego autorka, a wszyscy, którzy mogliby na ten temat cokolwiek wiedzieć, już nie żyją. Razem z tatą udało nam się ustalić tylko tyle, że wysłała go nasza krewna zza Buga, najprawdopodobniej w pierwszych latach po wojnie. 12. List od kuzynki z Kresów. 32

35 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE List ten nie jest jedyną zagadką. Trafiłam na dokument pisany ręcznie, niestety po rosyjsku i odrobinę niewyraźnie. Widnieje na nim jednak pieczęć Wojska Polskiego. Jest to Zaświadczenie ( udostowierienie ) dla dwóch wymienionych w nim osób: Włodzimierza [?] Tomaszowicza Senia i Zofii Iwanowny Seń, dotyczący prawa otrzymania jakiegoś świadczenia. W drugim wierszu jest mowa o tym, że Włodzimierz [?] Seń służy w Polskiej Armii od 10 grudnia 1944 r. Ta data nie wydaje się prawdziwa. 13. Zaświadczenie w języku rosyjskim. W 1955 roku dziadek otrzymał zaświadczenie wojskowe, w którym czytamy, że nie podlega on już powszechnemu obowiązkowi wojskowemu. Rok 1955 przyniósł ogromną zmianę w życiu Zofii i Władysława. Zmarła wtedy Aniela żona Karola Senia, który mieszkał w Szonowie i był kuzynem mojego dziadka. Po śmierci żony Karol został sam z dziewięciorgiem dzieci. Najmłodsze dziecko, syn Leszek, miał zaledwie kilka tygodni. Jego chrzest odbył się tydzień przed pogrzebem mamy. Na pogrzebie pojawili się Zofia i Władysław; zdecydowali wtedy, by wziąć Leszka do siebie. Sami nie mogli mieć dzieci, a bardzo ich pragnęli. Karol przystał na pomysł, przewidując, że sam sobie nie poradzi, i wiedząc, że synowi dobrze będzie w Czerninie. Znakiem dla Zofii, by przygarnąć dziecko, było to, że po całym dniu płaczu przestało płakać, gdy przyjechała i wzięła je na ręce. Oficjalnie nigdy nie adoptowali Leszka, a on od małego znał prawdę we wszystkich dokumentach jako jego rodzice widnieją Karol i Aniela, a nie Władysław i Zofia. Jednak mój tata Leszek zawsze mówi, że to ich uważa za prawdziwych rodziców. Utrzymywał mimo to stały kontakt z biologicznym ojcem. Z czasem moi dziadkowie przygarnęli także starszą siostrę taty, Genowefę. 33

36 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU 14. Zofia i Władysław z Leszkiem, 1956 r. 15. Leszek i Genowefa, ok r. Następne znalezione przeze mnie dokumenty dotyczą różnych spraw życia codziennego. Z roku 1960 pochodzi wezwanie dziadka Władysława do uporządkowania i oczyszczenia rowu, który znajduje się na jego ziemi. Ciekawostką jest także rachunek za prąd z 1961 roku, wyglądający, co raczej oczywiste, zupełnie inaczej niż te, które otrzymujemy obecnie. Daje on także ważną informację, że mieszkańcy Czerniny Górnej korzystali już z energii elektrycznej, choć nie wszystkie małe wioski cieszyły się wtedy taką możliwością. To, że w szkołach prowadzono zbiórki pieniędzy na odbudowę Warszawy 2, było dla mnie faktem znanym już od dawna. Spowodowane to było najprawdopodobniej historią, którą zna 2 Hasło: Cały naród buduje swoją stolicę. [Przyp. red.] 34

37 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE większość mieszkańców Czerniny Górnej. Starszy kolega mojego taty, a dziadek mojej koleżanki, zapytany w szkole, dlaczego jeszcze nie wpłacił dwóch złotych na odbudowę stolicy, odpowiedział, że mama nie dała mu tych pieniędzy, twierdząc, że ona Warszawy nie burzyła. Natomiast o tym, że każda rodzina była zobowiązana płacić świadczenia na rzecz budowy szkół, dowiedziałam się dopiero, znajdując wezwanie z 1962 roku. 16. Rodzina w komplecie. Zofia i Władysław z dziećmi Genowefą i Leszkiem, 1962 r. 17. Zdjęcie klasowe taty z 1962 r. z wychowawczynią Barbarą Wencel. 35

38 HISTORIA I ŻYCIE X EDYCJA KONKURSU 18. Świadczenie na budowę szkół było obowiązkowe. Świadectwo szkolne z 1963 roku nie różni się wiele od tych dzisiejszych. Warto jednak na jego przykładzie zwrócić uwagę na problem, który zauważam przy większości starych dokumentów, a mianowicie błędy dotyczące miejscowości i dat, a nawet imion. W przypadku świadectwa szkolnego chodzi o miejsce urodzenia taty. Jest to, jak wspomniałam, Szonów, nie Chrzanów. Również na karcie ewakuacyjnej babci widnieje błędna data jej urodzenia jest to rok 1912, nie Na zaświadczeniu z wojska, napisanym po rosyjsku, zamiast imienia Władysław napisano Włodzimierz. Wezwanie z 1966 roku pokazuje, że już w tamtych latach istniało coś takiego jak popularne współcześnie badania profilaktyczne. W tym przypadku dotyczyły gruźlicy. W zbiorach mam także wniosek cioci Genowefy z 1967 roku o wydanie dowodu osobistego, który wygląda zupełnie inaczej niż obecny. Ciekawe jest dla mnie to, że wniosku nie składało się w Urzędzie Gminy, lecz w Komendzie Milicji Obywatelskiej. 36

39 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE Benjamin Franklin zwykł mawiać, że na świecie są dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. W tamtych czasach dla rolników pewne były również obowiązkowe dostawy płodów rolnych. Świadczy o tym Zawiadomienie o wysokości i terminach obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków ze zbiorów 1968 r. oraz zwierząt rzeźnych w roku Ostatnim dokumentem, o którym wspomnę, jest pismo z 1968 roku, które bardzo mnie rozczarowało, a jednocześnie rozbawiło. Widząc nagłówek Podziękowanie i zaproszenie oraz podpis proboszcza, sądziłam, że dziękuje on dziadkom za jakąś pomoc przy kościele i zaprasza na posiłek. Tymczasem ten dziękuje za ofiarę i prosi o kolejną. Potwierdza się, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wspomnienia o dziadkach pozwalam sobie zakończyć tym, co jest przedmiotem mojej największej dumy. Jest to znaleziona około dziesięciu lat temu podczas naprawy dachu tabliczka wisząca na drzwiach Niemca, który mieszkał w moim domu przed wojną. Zadziwiające jest, że przeleżała pod dachówką ponad 60 lat i nie uległa zniszczeniu, oraz że nikt nie znalazł jej wcześniej. Dzięki niej znam nazwisko rodziny, która mieszkała w tym miejscu przed dziadkami. W domu mówi się znając moje zaangażowanie w te sprawy że kiedyś pokuszę się pewnie o odnalezienie jego krewnych. 19. Tabliczka z nazwiskiem poprzedniego właściciela domu, w którym od 1945 r. mieszka rodzina Seniów. ILUSTRACJE Autorka dołączyła do pracy 41 ilustracji; są to fotografie ze zbiorów rodzinnych i dokumenty. Do publikacji wybrano 19 z nich. 37

40

41 Czas pokoju i radości w historii mojej rodziny i jej otoczenia PRACE KONKURSOWE Praca indywidualna II nagroda Eliza Drogosz III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego STO w Krakowie Nauczyciel - opiekun naukowy pracy: mgr Zdzisław Bednarek Być kamykiem w lawinie zmian, czyli historia pani Anny Jeziornej Nie wiem, czy 29-letnia matka dwóch córek w wieku przedszkolnym jest kobietą łagodną. Z jej poczynań rozpoznaję natomiast charakter twardy, nieustępliwy. Można rzec, że w sferze działań społecznych osiąga to, co zamierza, że dla niej chcieć znaczy móc. Nie mieści się więc w stereotypie polskiej charakterologii, wedle której potrafimy jedynie narzekać, zamiast skutecznym działaniem zmieniać swój los, zmieniać rzeczywistość. Marta Sztokfisz o Annie Jeziornej, 1989 Wstęp Współcześnie mało komu dziwny wyda się fakt, iż oprócz szkół państwowych istnieją w Polsce również szkoły niepubliczne. Rzeczywistość jednak nie zawsze tak wyglądała. Rozpowszechnienie się szkół prywatnych i społecznych nastąpiło w ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat, czyli w czasie stosunkowo krótkim. Wcześniej istniały w naszym kraju wyłącznie placówki państwowe można było o nich powiedzieć wszystko, tylko nie to, że ludzie byli z nich zadowoleni; nikt nie mógł znaleźć skutecznej recepty na poprawę stanu polskiego szkolnictwa. Rewolucję przyniosły dopiero inicjatywy rodziców, zdeterminowanych, by stworzyć dla swoich dzieci szkołę idealną, w której mogłyby się naprawdę rozwijać i w której czułyby się dobrze. Szkołę, której wizja została utkana z ich marzeń. Jednym z takich rodziców jest pani Anna Jeziorna, która dzięki swojej ogromnej determinacji oraz niesamowitej wierze, że wszystko da się zmienić, jako pierwsza w Polsce wystąpiła z inicjatywą założenia niepublicznej szkoły i, mimo bardzo wielu trudności, ostatecznie dopięła swego. Głównym celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie tej niezwykłej osoby, której przykład może i powinien być inspiracją dla nas, ludzi młodych. 39

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Numer 11, Listopad 2012 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Wójt Gminy Święciechowa, Zespół Szkół w Długiem Starem oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie zapraszają na GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Moje dwie małe ojczyzny. Wspomnienia świdniczan

Moje dwie małe ojczyzny. Wspomnienia świdniczan TOWARZYSTWO REGIONALNE ZIEMI ŚWIDNICKIEJ 2013 Moje dwie małe ojczyzny Wspomnienia świdniczan Wydawca: Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej 58-100 Świdnica, ul. Długa 33 Zespół redakcyjny: Krystyna

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA POLSKA Województwo małopolskie Powiat tarnowski Gmina Tuchów Wieś Zabłędza VII FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA

UNIA EUROPEJSKA POLSKA Województwo małopolskie Powiat tarnowski Gmina Tuchów Wieś Zabłędza VII FESTYN SOŁECTWA ZABŁĘDZA Nasza Wieś ZABŁĘDZA www.zabledza.pl Rok VI Nr 1(6) Sierpień 2013 WYDANIE OKOLICZNOŚCIOWE Egzemplarz bezpłatny UNIA EUROPEJSKA POLSKA Województwo małopolskie Powiat tarnowski Gmina Tuchów Wieś Zabłędza

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Pan insp. Jerzy POWIECKI KOMENDANT SZKOŁY POLICJI W PILE

Pan insp. Jerzy POWIECKI KOMENDANT SZKOŁY POLICJI W PILE Życie by być wyjątkowe nie musi obfitować w wielkie wydarzenia. Codzienny obowiązek, prosty i niepozorny, wystarczy, By dokonywać rzeczy wielkich czyniąc je niepowtarzalnymi (Henri Bordeaux) Pan insp.

Bardziej szczegółowo

KierOwniK Krus OdpOwiada

KierOwniK Krus OdpOwiada KierOwniK Krus OdpOwiada Od 6 lat podlegam ubezpieczeniu w KRUS. Moja żona natomiast pracuje w sklepie jako sprzedawca, jest więc ubezpieczona w ZUS. Miesiąc temu żona urodziła dziecko, w związku z czym

Bardziej szczegółowo

Miejsca do Rzymu rozdane!

Miejsca do Rzymu rozdane! Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» Prezentacja książki «Przygody kotka Łomotka» autorstwa Leszka Szerepki, ambasadora RP w Mińsku marzec 2015 r. Nr 3 (104) Zdjęcie pamiątkowe zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów LISTOPAD 2013 Nr 11 (14) ISSN 2299-2480 Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów Po raz pierwszy z budżetem obywatelskim Rozmowa z burmistrzem Mariuszem Rysiem str. 3 Pasja jest najlepszym przewodnikiem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

pismo regionalne cena 5 z³ nr 6-7 (228-229) czerwiec/sierpieñ 2011

pismo regionalne cena 5 z³ nr 6-7 (228-229) czerwiec/sierpieñ 2011 1 wk styczeñ/marzec 2011 ISSN 1231-9589 pismo regionalne cena 5 z³ nr 6-7 (228-229) czerwiec/sierpieñ 2011 Maciej Zaremba Bielawski promuje w Koœcianie ksi¹ kê Higieniœci Fot. Bogdan Ludowicz 3 wk czerwiec/sierpień

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł

Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Wrzesień 2011 Cena 3,00 zł 800-lecie Złotoryi: 1211-2011 Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej Nr 9(70) Cena 3,00 zł ISSN 1897-4023 Złotoryjski kaganek Jak przypadło na rok jubileuszowy, uroczystości mamy wiele.

Bardziej szczegółowo

nr 3/1 RADOMSKIE STOWARZYSZENIE ROMÓW MARZEC KWIECIEŃ MAJ 2011 ISSN 2082-4378 Kobieta sukcesu Mazowsza Historie Romskich Rodów Rodzina Lesiaków

nr 3/1 RADOMSKIE STOWARZYSZENIE ROMÓW MARZEC KWIECIEŃ MAJ 2011 ISSN 2082-4378 Kobieta sukcesu Mazowsza Historie Romskich Rodów Rodzina Lesiaków Romano Waśt Pomocna Dłoń RADOMSKIE STOWARZYSZENIE ROMÓW MARZEC KWIECIEŃ MAJ 2011 ISSN 2082-4378 nr 3/1 Kobieta sukcesu Mazowsza Historie Romskich Rodów Rodzina Lesiaków Ocalić od zapomnienia Cygańskie

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011

Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Wydawnictwo Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego nr 1/2011 Copyright by Pruszkowskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, 2011 Grafika: Jerzy Blancard Redaktor: Irena Horban Zespół redakcyjny: Hanna

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za to, co było

Dziękuję za to, co było NR 3 (3), ROK 1 CZWARTEK, 30.04.2015 ISSN 2449-5379 społeczność informacje 25-lecie Samorządu Terytorialnego str. 4 Daj włos! Brzeg Dolny włącza się do akcji Dziękuję za to, co było str. 14 sport Mistrz

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski Jesienią wiadomo, rozpoczyna się szkoła. Czy bardzo się pan bał? zapytało jedno z dzieci (widocznych obok na fotografii) Mieczysława Rasieja. Uczniowie szkoły podstawowej w Materze miały specjalną okazję

Bardziej szczegółowo

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany

Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Przemysław Mańka Janusz Teodor Dybowski Pisarz uwikłany Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM Poznań 2014 Recenzja: prof. UAM dr hab. Tomasz Mizerkiewicz prof. UWr. dr

Bardziej szczegółowo

M a r z e c - Kw i e c i e ń 2 0 1 5 G ł u s z yc a I S S N 1 5 0 8-0 3 2 3. Przewodniczący Rady Miejskiej. Grzegorz Milczarek

M a r z e c - Kw i e c i e ń 2 0 1 5 G ł u s z yc a I S S N 1 5 0 8-0 3 2 3. Przewodniczący Rady Miejskiej. Grzegorz Milczarek M a r z e c - Kw i e c i e ń 2 0 1 5 G ł u s z yc a I S S N 1 5 0 8-0 3 2 3 Drodzy czytelnicy, Mieszkańcy Głuszycy Z okazji Świąt Wielkanocnych Życzymy wzajemnej serdeczności W czasach, gdy bywa ona coraz

Bardziej szczegółowo

Rok XIII Nr 2/80 ISSN 1234-66-40. Pismo Towarzystwa MiloSniköw Tuchowa marzec, kwiocieh 2003 r. cena 3 zl

Rok XIII Nr 2/80 ISSN 1234-66-40. Pismo Towarzystwa MiloSniköw Tuchowa marzec, kwiocieh 2003 r. cena 3 zl Rok XIII Nr 2/80 ISSN 1234-66-40 Pismo Towarzystwa MiloSniköw Tuchowa marzec, kwiocieh 2003 r. cena 3 zl 2 Tuchowskie Wieści 2/2003 fr WIEŚCI KULTURALNE - Kalendarium > 6 marca w sali widowiskowej Domu

Bardziej szczegółowo

Do ynki - Obarzym 2009

Do ynki - Obarzym 2009 Do ynki - Obarzym 2009 Małgorzata Turopolska W dniu 13 września odbyły się dożynki gminne, które są imprezą przechodnią. Odbywają się co roku w innej miejscowości gminy. W bieżącym roku gospodarzami dożynek

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY CHEŁMŻA. (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957. Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku

GAZETA GMINY CHEŁMŻA. (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957. Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku GAZETA GMINY CHEŁMŻA (114) Nr 2 Luty 2007 ISSN 1506-1957 Program Leader + na rzecz mieszkańców Ziemi Gotyku Pod taką nazwą odbyła się w Kończewicach impreza promocyjna Programu Leader+ połączona z Forum

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK INFORMACYJNY ZIEMI RADŁOWSKIEJ. Rok IV Nr 5 (17) Październik-Listopad-Grudzień 2010

KWARTALNIK INFORMACYJNY ZIEMI RADŁOWSKIEJ. Rok IV Nr 5 (17) Październik-Listopad-Grudzień 2010 KWARTALNIK INFORMACYJNY ZIEMI RADŁOWSKIEJ Rok IV Nr 5 (17) Październik-Listopad-Grudzień 2010 ISSN 1897-8339 Cena 6 zł Prężna, dynamicznie rozwijająca się firma Firma Les -Drób została założona w 1997

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652

Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 Nr 1 (1) 2008 16-31 Stycznia ISSN 1233-9652 Nr 19 (19) 1-15 listopad - 2008 ISSN 1233-9652 6 października w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej miała miejsce uroczysta inauguracja projektu zatytułowanego

Bardziej szczegółowo

JESIENNE BIEGI NA MAGURCE

JESIENNE BIEGI NA MAGURCE Rok I nr 9 (9) październik 2007 r. KONKURS PIĘKNA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ROZSTRZYGNIĘTY Rada Sołecka z Wilkowic z radością informuje, że nasze sołectwo otrzymało miano Najpiękniejszej Wsi Województwa

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015

zuchwały na scenie Pokorny na sali, PIĄTEK, 29.05.2015 NR 5 (5), ROK 1 PIĄTEK, 29.05.2015 ISSN 2449-5379 informacje społeczność Rozwój czy ograniczenie działalności PCM? W jakim kierunku zmierza powiatowa służba zdrowia? str. 2 25-lecie Samorządu Terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Nr 05 (42) 1 31 maja Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE -------------------------------------------------------------------------------- 2014

Bardziej szczegółowo

Kolejny krok do»białej księgi«

Kolejny krok do»białej księgi« nr 44 (LXVIII) cena: 11 kč Komunizm za drzwiami s. 3 Pismo wychodzi we wtorki, czwartki i soboty. www.glosludu.cz Chóralnie po polsku s. 7 Festiwal dziecięcych głosów s. 6 Kolejny krok do»białej księgi«wydarzenie:

Bardziej szczegółowo

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka

FORUM REGIONALISTÓW. Muzeum, izba regionalna w społeczności lokalnej. Halina Solecka FORUM REGIONALISTÓW Szanowni Czytelnicy, na łamach naszego pisma rozpoczynamy prezentację dorobku stowarzyszeń, organizacji i grup społecznych, które działają na rzecz swojej małej ojczyzny i które powstały

Bardziej szczegółowo

Jubileusz LEKARZ NASZYCH PRZYJACIÓŁ. 10 czerwca 2012 roku na długo zostanie zapamiętany wśród najmłodszych mieszkańców

Jubileusz LEKARZ NASZYCH PRZYJACIÓŁ. 10 czerwca 2012 roku na długo zostanie zapamiętany wśród najmłodszych mieszkańców gazeta ISSN: 2080-4385 lokalna numer 4 (24) lipiec sierpień 2012 OSIEK WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA str. 4 Józef Drzymalski PrzEjezdni GOŚCIE str. 14 W niedzielę w Tokarni Jubileusz Dwadzieścia lat minęło jak

Bardziej szczegółowo