Zadania dofinansowane ze środków na działalność wspomagającą badania w 2008 roku. Dotacje na podstawową działalność statutową w 2009 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania dofinansowane ze środków na działalność wspomagającą badania w 2008 roku. Dotacje na podstawową działalność statutową w 2009 roku"

Transkrypt

1 Zadania dofinansowane ze środków na działalność wspomagającą badania w 2008 roku Dotacje na podstawową działalność statutową w 2009 roku Suplement ISSN BIULETYN MINISTRA NAUKI I szkolnictwa wyższego

2 W NUMERZE Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki oraz innych podmiotów, którym przyznano środki na finansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej badania w 2008 roku...3 Wykaz jednostek naukowych, którym przyznano dotacje na podstawową działalność statutową w 2009 roku...32

3 Wykaz podmiotów działających na rzecz nauki oraz innych podmiotów, którym przyznano środki na finansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej badania w 2008 roku Lp Nazwa jednostki Nazwa zadania 1 Agencja Promocyjno-Usługowa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Pro Inventor sp. z o.o. 2 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Promocja 19 wynalazków instytucji sfery nauki podczas Międzynarodowej Wystawy Nowej Techniki i Produktów w Genewie Dziennik Juliana Ursyna Niemcewicza, t. 3, , opracowanie Izabella Rusinowa Wysokość dofinansowania (w zł) , ,00 3 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Jan Tyszkiewicz, Tatarzy w Polsce i Europie: XIII XIX wiek 3 500,00 4 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Antoni Sobczak, Produkcja i naprawy uzbrojenia w polskich organizacjach zbrojnych w latach Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Jerzy Gąssowski, red., Osada wielokulturowa w Łękach Górnych, gmina Krzyżanów, województwo łódzkie, seria wydawnicza Via archaeologica Pultuskiensis 6 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Witold Lenart, Anatolyj Zelenkow, red., Kanał Augustowski i współczesna ekoturystyka 7 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Tadeusz Bodio, Wojciech Jakubowski, Andrzej Wierzbicki, red., Transformacja społeczeństwa i władzy w postradzieckiej Azji Centralnej: studia i rozprawy 8 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wojciech Jakubowski, Tomasz Słomka, red., Państwo i kultura polityczna doświadczenia polskie XX wieku. Studia i rozprawy 9 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Andrzej Wierzbicki, Piotr Załęski, Trybalizm a władza w postradzieckiej Azji Centralnej 3 500,00 10 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Bogdan Owczarek, Narracyjność literatury. O postkulturalnej narratologii 3 300,00 11 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Agnieszka Kruszyńska, Średniowieczność w literaturze i kulturze XX wieku. Propozycje badawcze 6 000,00 12 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Stanisław Dubisz, red., Wielojęzyczność. Kontakty językowe w rozwoju kultur słowiańskich 6 300,00 13 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Eugeniusz Czaplejewicz, Janusz Rohoziński, red., Literatura niemiecka w Polsce. Przekład i recepcja 14 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Edward Kasperski, Tomasz Mackiewicz, red., Dialogi romantyczne 15 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Janusz Goćkowski, Lewa wolna, czyli nie trzeba głośno mówić (Światopogląd kontrrewolucjonisty) 16 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Leszek Gilejko, red., Polityka rynku pracy. Doświadczenia europejskie i polskie, seria wydawnicza Lokalizm, regionalizm, globalizm 17 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Leszek Gilejko, Dylematy drugiej dekady polskiej transformacji 2 500,00 18 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Konferencja pt. Mazowsze w handlu epoki staropolskiej. Perspektywy rynków lokalnych, regionalnych i rynku międzynarodowego 19 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Konferencja pt. Północne Mazowsze w literaturze pięknej i pamiętnikach 20 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Konferencja pt. Stefan Batory Król Rzeczypospolitej, książę Siedmiogrodu ,00 21 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Ekspertyza Przyczyny i rozmiar ubóstwa i marginalizacji 2 500,00 22 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku FIDKAR Pułtusk Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Konferencja pt. Europejskie szlaki poezji Herberta 4 700,00 24 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Konferencja pt. Nauczanie o Polonii w wyższych uczelniach stan i potrzeby 25 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Konferencja pt. Partnerstwo społeczne na poziomie lokalnym i regionalnym. Rola organizacji pozarządowych 26 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Konferencja pt. Transformacja systemowa w Polsce i w krajach postkomunistycznych 8 000,00 27 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Konferencja pt. Współczesna turystyka w rozwoju regionalnym i lokalnym 28 Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Prenumerata zagranicznych czasopism naukowych ,00 29 Akademia Inżynierska w Polsce Półrocznik Problemy Maszyn Roboczych 5 165,00 30 Akademicka Oficyna Wydawnicza sp. z o.o. Czasopismo Forum Akademickie ,00 31 Almamedia sp. z o.o. Kwartalnik Polski Przegląd Kardiologiczny ,00 32 Almamedia sp. z o.o. Kwartalnik Pediatria Współczesna ,00 33 Almamedia sp. z o.o. Kwartalnik Onkologia Polska ,00 34 AMFET Association for Modelling and Forecasting Economies in Transition Konferencja Modelling Economies in Transition ASM Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o. Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego AVT Korporacja sp. z o.o. Prenumerata szkolna miesięcznika Młody Technik dla szkół w całej Polsce ,00 37 Bellona SA Prenumerata szkolna magazynu historycznego Mówią Wieki dla 6050 szkół w całej Polsce ,00 38 Bellona SA Mirosław Sułek, Programowanie gospodarczo-obronne 9 900,00 39 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Prenumerata czasopism krajowych i zagranicznych 7 600,00 40 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Zakup oprogramowania Adobe Creative Suite 3 Design Standard CS3 PL Win do digitalizacji i reprografii zbiorów specjalnych 3 300,00 41 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Oprawa czasopism 3 000,00 42 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Konserwacja inkunabułu, Baptista de Solis, Summa Casuum Conscietiae, Venezia, 21 XII 1499, sygn ,00 43 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Konserwacja inkunabułu, Rolewinch Werner, Fasciculus temporum, Lyon, 1495, sygn ,00 3

4 44 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Konserwacja inkunabułu, Jacobus de Voragine, Legenda aurea, Strassburg, 23 II 1489, sygn ,00 45 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Konserwacja inkunabułu, Seneca Lucius Annaeus, De vita beata, Lipzig, 1496, sygn ,00 46 Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu Konserwacja inkunabułu, Herolt Joannes, Sermones discipuli de tempore et de sanctiscum promptuario exemplorum et de beata virgine, Nurnberg, 2 VIII 1480, ,00 sygn Biblioteka Główna PWT i MWSD Konserwacja i katalogowanie starych druków ,00 48 Biblioteka Główna PWT i MWSD Tworzenie katalogów i bibliografii komputerowych , Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń i Reklamy Eurobusiness, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń i Reklamy Eurobusiness, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń i Reklamy Eurobusiness, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg Biuro Współpracy z Zagranicą, Tłumaczeń i Reklamy Eurobusiness, Maria Barbara Haller de Hallenburg-Illg Udział jednostek sfery nauki w 15. Giełdzie Wynalazków Nagrodzonych w 2007 roku na Światowych Wystawach Wynalazczości Udział jednostek sfery nauki w 106. Światowych Targach Wynalazczości Concours Lepine Udział jednostek sfery nauki w 57. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka Udział jednostek sfery nauki w 57. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Innova Energy Brussels Eureka , , , ,00 53 Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Rocznik Przegląd Bydgoski, red. Janusz Ostoja-Zagórski 3 500,00 54 Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Elżbieta Laskowska, Małgorzata Jaracz, Iwona Benenowska, red., Język, społeczeństwo, wartości, seria Prace Komisji Językoznawczej BTN 7 500,00 55 Bydgoskie Towarzystwo Naukowe Dwumiesięcznik Ekologia i Technika 8 000,00 56 Centrum Badawczo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego sp. z o.o. Brunon Hołyst, Tadeusz Tomaszewski, Ewa Gruza, Mieczysław Goc, Polska Bibliografia Kryminalistyczna, t. 3 (lata ) ,00 57 Collegium Civitas Stworzenie serwisu ,00 58 Collegium Columbinum Maria Strycharska-Brzezina, Socjostylistyka a dzieje literatury polskiej ,00 59 Collegium Columbinum Andrzej Dębowski, Utwory zebrane, wstęp i opracowanie Maria Wichowa 4 500,00 60 Collegium Columbinum Tomasz Nastulczyk, Z dziejów kształtowania się powszechnej świadomości literackiej w Rzeczpospolitej XVII wieku 4 950,00 61 Collegium Columbinum Krystyna Barkowska, Janis Rainis i jego związki z kulturą polską 5 400,00 62 Collegium Columbinum Natalia Szwec, Próba rekonstrukcji biblioteki lwowskiego kolegium jezuickiego ( ) na podstawie badań znaków własnościowych 4 500,00 63 Collegium Columbinum Siergiej I. Nikołajew, Polsko-ruskie związki literackie XVI XVIII wieku 4 500,00 64 Collegium Columbinum Jean Baptiste Dubois, Stanisław, król Polski, opracowanie Małgorzata Skwarczyńska 4 500,00 65 Collegium Columbinum Katarzyna Bocian, Antropologia ciała w polskiej literaturze fantastycznonaukowej lat ,00 66 Collegium Columbinum Łukasz Front, Recepcja pism Williama Blake a w twórczości Czesława Miłosza 4 200,00 67 Collegium Columbinum Alicja Nowak, Człowiek wobec wieczności w ukraińskim piśmiennictwie żałobnym końca XVI i w XVII wieku 5 950,00 68 Collegium Columbinum Agata Demkowicz, Poezja jezuitów białoruskich po utracie niepodległości kraju 4 200,00 69 Collegium Columbinum Jolanta Kowal, Droga na Parnas. O twórczości poetyckiej Antoniego Goreckiego 6 650,00 70 Collegium Columbinum Paweł Borek, red., Wokół ugody hadziackiej 1658 od historii do literatury 9 800,00 71 Collegium Columbinum Trzej poetyccy świadkowie pierwszej Dymitriady, opracowanie Jacek Wójcicki 3 500,00 72 Collegium Columbinum Anna Dawczyńska, Twórczość poetycka Łazarza Baranowicza 2 450,00 73 Collegium Columbinum Waldemar Deluga, Panagiotafitika. Greckie ikony i grafiki cerkiewne ,00 74 Collegium Columbinum Elżbieta Powązka, Genezyjski dialog antyku z barokiem w twórczości Juliusza Słowackiego 7 350,00 75 Collegium Columbinum Katarzyna Kiszkowiak, W kręgu topiki hagiograficznej. Żywoty świętych Piotra Skargi ,00 76 Collegium Columbinum Dorota Samborska-Kukuć, Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki ( ): pisarz i wydawca ,00 77 Collegium Columbinum Stefan Rittel, Katolicki dyskurs społeczny 78 Collegium Columbinum Piśmiennictwo polskie: elektroniczna baza Dodatków Bibliografii Polskiej Estreicherów (cz. 3, stulecia XV XVIII), termin rozpoczęcia 2008, termin 7 000,00 zakończenia 31 III Cornetis sp. z o.o. Kwartalnik Mikologia Lekarska ,00 80 Cornetis sp. z o.o. Kwartalnik Dermatologia Kliniczna ,00 81 Cornetis sp. z o.o. Kwartalnik Endokrynologia, Diabetologia i Choroby Przemiany Materii Wieku Rozwojowego ,00 82 Cornetis sp. z o.o. Kwartalnik Przegląd Pediatryczny ,00 83 Cornetis sp. z o.o. Dwumiesięcznik Gastroenterologia Polska ,00 84 Dom Wydawniczy Duet Katarzyna Biernacka-Licznar, Antonio Fogazzaro i jego epoka 6 750,00 85 Dom Wydawniczy Duet Aneta Drabek, Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych 3 600,00 86 Dom Wydawniczy Duet Piotr Dziewoński, Fryderyk Nietzsche i światopogląd ironiczny w Ślubie Witolda Gombrowicza 2 250,00 87 Dom Wydawniczy Duet Janina Fras, red., Studia nad komunikowaniem politycznym 7 200,00 88 Dom Wydawniczy Duet Janina Fras, red., Studia nad komunikowaniem kulturowym i nowymi mediami 8 100,00 89 Dom Wydawniczy Duet Tomasz Gałwiaczek, Kształtowanie mentalności chrześcijaństwa w świetle kazań dominikańskich czasów saskich 4 950,00 90 Dom Wydawniczy Duet Krzysztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz, red., Japonia na początku XXI wieku. Polityka, gospodarka, społeczeństwo i stosunki z Polską 6 750,00 91 Dom Wydawniczy Duet Danuta Gibas-Krzak, Serbsko-albański konflikt o Kosowo w XX wieku. Uwarunkowania przebieg konsekwencje 6 750,00 92 Dom Wydawniczy Duet Karolina Julia Helnarska, Polityka Francji wobec Europy Środkowej po zimnej wojnie 8 100,00 93 Dom Wydawniczy Duet Karolina Kosińska, Zbrodnia ludobójstwa w prawie międzynarodowym 2 700,00 94 Dom Wydawniczy Duet Anna Kurowska, Dlaczego Meksyk został w tyle za Hiszpanią? Przyczyny różnic w tempie wzrostu gospodarczego Hiszpanii i Meksyku w latach ,00 4

5 95 Dom Wydawniczy Duet Joanna Marszałek-Kawa, Zbigniew Karpus, red., Skomplikowane stosunki Polaków i Ukraińców ,00 96 Dom Wydawniczy Duet Robert Mielhorski, Modernistyczne kręgi i tematy 4 950,00 97 Dom Wydawniczy Duet Lilia Paszkiewicz, Gazeta Ludowa. Próba walki o wolność myśli i słowa ,00 98 Dom Wydawniczy Duet Jacek Romanek, Totalitaryzm sowiecki w ocenie polskiej prasy wojskowej lat ,00 99 Dom Wydawniczy Duet Ilona Błocian, Robert Saciuk, red., O uczuciach, namiętności i szaleństwie w ujęciu psychoanalizy 4 950, Dom Wydawniczy Duet Andrzej Sepkowski Od misji do krucjaty. Ewolucja amerykańskiej religii obywatelskiej 6 750, Dom Wydawniczy Duet Sławomir Studniarz, Tragiczna wizja. Rzecz o nowelistyce Edgara Allana Poego 4 950, Dom Wydawniczy Duet Tadeusz Szczepański, Sylwia Kołos, red., Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów 7 200, Dom Wydawniczy Duet Anna Umińska-Woroniecka, Realizacja funkcji konsularnych przez polskie służby dyplomatyczne i konsularne na terytorium Federacji Rosyjskiej w latach 3 750, Dom Wydawniczy Duet Mirosław Wawrzyński, Samopomoc i samoorganizacja Polaków od XIX do XXI wieku 105 Dom Wydawniczy Duet Ewa Wendland, Kawa, herbata i czekolada nowe napoje w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej ich wpływ na życie codzienne 3 600, Dom Wydawniczy Duet Wojciech Wrzesiński, red., wydawnictwo tomowe, Polska Myśl Polityczna XIX i XX wieku 5 850, Dom Wydawniczy Duet Helena Wyligała, Znaczenie Trójkąta Weimarskiego w drodze do Unii Europejskiej 8 100, Europejskie Centrum Edukacyjne Roman Bäcker, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina 8 100, Europejskie Centrum Edukacyjne Klaudia Błaszczyk, Szkoła wobec zmian ( ) 8 100, Europejskie Centrum Edukacyjne Małgorzata Chwedczuk, Motywy dendrologiczne w prozie Elizy Orzeszkowej 4 050, Europejskie Centrum Edukacyjne Ryszard Ficek, Tanzania. Narodziny i funkcjonowanie państwa 9 900, Europejskie Centrum Edukacyjne Marcin Florian Gawrycki, red., Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku , Europejskie Centrum Edukacyjne Tomasz Katafiasz, red., Harcerski czyn niepodległościowy , t. 3, Wybitni instruktorzy i działacze harcerscy z lat współtwórcy 3 600,00 niepodległej Rzeczypospolitej 114 Europejskie Centrum Edukacyjne Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, RFN w poglądach i dyplomacji Johna Fostera Dullesa , Europejskie Centrum Edukacyjne Piotr Malewicz, Polska polityka wschodnia w latach Europejskie Centrum Edukacyjne Tomasz Sylwiusz Ceran, Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna 2 450, Europejskie Centrum Edukacyjne Andrzej Demkowicz, Integracja Europy Zachodniej w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony: od EWO do WPZiB 7 000, Europejskie Centrum Edukacyjne Grzegorz Figiel, Stosunki polsko-angielskie w epoce stanisławowskiej 5 600, Europejskie Centrum Edukacyjne Ewa Glińska, Kształtowanie wizerunku miasta wśród jego mieszkańców na przykładzie Zambrowa 5 600, Europejskie Centrum Edukacyjne Jarosław Gryz, Waldemar Kitler, red., System reagowania kryzysowego 4 900, Europejskie Centrum Edukacyjne Anetta Grzesik-Robak, Polskie partie polityczne wobec udziału Polski w integracji europejskiej w latach , Europejskie Centrum Edukacyjne Joanna Jankiewicz, Skrajna prawica w Europie Zachodniej 3 850, Europejskie Centrum Edukacyjne Raul Andrzej Kosta, Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cywilizacji zachodniej w XXI wieku 3 850, Europejskie Centrum Edukacyjne Wojciech Kostka, Kształtowanie się i instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich 6 300, Europejskie Centrum Edukacyjne Regina Kozubowska, Moc zaklinania poetyckim słowem czyli o motywach magicznych w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny 2 450, Europejskie Centrum Edukacyjne Anna Kuczyńska, Francja V Republiki i jej koabitacje 7 000, Europejskie Centrum Edukacyjne Tomasz Kurpierz, Zygmunt Lasocki ( ). Polityk i działacz społeczny 7 700, Federacja Bibliotek Kościelnych Fides Tworzenie i utrzymywanie Centralnego Serwisu Informacji Katalogowej i Bibliograficznej oraz Księgozbioru Wirtualnego Federacji Bibliotek Kościelnych 1 Fides 129 Firma Wydawnicza Hard Dwumiesięcznik Polish Journal of Environmental Studies Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Robert Rataj, Proza Janusza Zajdla w kontekście tradycji gatunków fabularnych 4 500, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Grzegorz Ronek, Brytyjska Partia Pracy 6 300, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Bolesław Sprengel, Policja Państwowa a przestępczość w Toruniu w latach , Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Andrzej Meissner, Władysław Szulakiewicz, red., Słownik biograficzny polskiej historii wychowania 4 750, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Andrzej Tarczyński, Tradycja społeczne doświadczenie przeszłości 4 050, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Roman Tomaszewski, W Polsce i na obczyźnie Zarys dziejów szkolnictwa wojskowego 5 850, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Patryk Tomaszewski, Mariusz Wołos, red., Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność 8 100, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Marta Woźniak, Miejsce i stosowanie umów międzynarodowych w polskim prawie administracyjnym 5 400, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Paweł Zacharewicz, W stronę nowego paradygmatu 6 750, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Sylwia Grochowina, Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk Prusy Zachodnie (obszar II RP) 6 300, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Robert Kuśnierz, Głód na Ukrainie w latach w świetle polskich dokumentów dyplomatycznych i dokumentów Wydziału II Sztabu Głównego 4 050, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Antoni Marszałek, Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej 6 300, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Przemysław Osiewicz, Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne ,00 5

6 143 Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Sebastian Pilarski, Zarys stosunków polsko-czechosłowackich , Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Grzegorz Piotrowski, Muzyka i jej konteksty w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza 5 850, Firma Wydawniczo-Handlowa Mado Anna Prokopiak, Dzieje miasta Kowala w latach w świetle źródeł i relacji mieszkańców 5 850, Fundacja Pro Physica Specjalna sesja wprowadzająca (tutorial session) pt. Przedszkole, poprzedzająca 37. Międzynarodową Szkołę Fizyki Związków ,00 Półprzewodnikowych Jaszowiec Fundacja Akademia Humanistyczna Kwartalnik Pamiętnik Literacki , Fundacja Akademia Humanistyczna Adam Naruszewicz, Diariusz podróży najjaśniejszego Stanisława Augusta króla polskiego na Sejm Grodzieński, wydała Magdalena Bober, seria Biblioteka 7 200,00 pisarzy polskiego oświecenia 149 Fundacja Akademia Humanistyczna Alina Kowalczykowa, Świadectwo autoportretu 150 Fundacja Akademia Humanistyczna Co dalej literaturo? Jak zmienia się współcześnie pojęcie i sytuacja literatury, praca zbiorowa, red. Alina Brodzka-Wald, Hanna Gosk, Andrzej Werner 151 Fundacja Akademia Humanistyczna Teresa Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki europejskiej, seria Literatura polska w europejskiej przestrzeni kulturowej 3 375, Fundacja Akademia Humanistyczna Jan Tomkowski, Secesja, seria Literatura polska w europejskiej przestrzeni kulturowej 3 150, Fundacja Centrum Badań Historycznych Rocznik Quaestiones Medii Aevi Novae , Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury Ars Medica Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury Ars Medica Międzynarodowy kongres naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej pt. 1. Rola medycyny sportowej w sporcie wyczynowym. 2. Aktywność ruchowa w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorób cywilizacyjnych 8. Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy pt. Nowe kierunki i metody diagnostyki i leczenia schorzeń i obrażeń narządu ruchu , , Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych Półrocznik Ekonomia i Środowisko 4 200, Fundacja im. Boguchwała Winida na rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej 158 Fundacja im. Rafała Taubenschlaga 159 Fundacja im. Rafała Taubenschlaga 160 Fundacja im. Rafała Taubenschlaga 161 Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk 5. Konferencja Naukowa pt. Współpraca w zespole w leczeniu zaburzeń osobowości Józef Mélèze Modrzejewski, Droit et justice dans le monde grec et hellénistique, The Journal of Juristic Papyrology, Supplement, vol. 10 Ewa Wipszycka-Bravo, Moines et comunnautés monastiques en Égypte, IVe VIIIe siècles, The Journal of Juristic Papyrology, Supplement, vol. 11 Jan Krzysztof Winnicki, Foreign population in Egypt in the 1 st millennium BC, The Journal of Juristic Papyrology, Supplement, vol. 12 Marcin Miłkowski, Robert Poczobut, red., Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje 9 900, , , , Fundacja Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk Joanna Bator, Anna Wieczorkiewicz, red., Płeć między ciałem i tekstem 8 100, Fundacja Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych Konferencja pt. New Frontiers in Cardiovascular Research, 8 th Meeting of France New EU Members, 16 th JMRC Symposium , Fundacja Jagiellońskie Centrum Badań Medycznych Cykl wykładów wybitnych specjalistów w zakresie aktualnych osiągnięć nauk podstawowych i klinicznych na temat farmakologii śródbłonka i dyscyplin z nią związanych , Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej 7. Międzynarodowa Konferencja z cyklu: Przyszłość cywilizacji Zachodu, pt. Sprawiedliwość idee a rzeczywistość 7 000, Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej Rocznik Człowiek w kulturze 4 500, Fundacja Natura Optima Dux Kwartalnik Annales Zoologici , Fundacja Natura Optima Dux Półrocznik Acta Chiropterologica , Fundacja Natura Optima Dux Półrocznik Acta Ornithologica , Fundacja Natura Optima Dux Wojciech Niedbała, Ptyctimous mites (Acari, Oribatida) of Poland, seria: Fauna Poloniae (N.S.). Fauna Polski , Fundacja Natura Optima Dux Prenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę , Fundacja Natura Optima Dux Udostępnianie nauce kolekcji Arachnida, kontynuacja , Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego UW Klio Ewa Wipszycka-Bravo, Robert Wiśniewski, Paweł Janiszewski, red., U schyłku starożytności, Studia Źródłoznawcze, t , Fundacja Ośrodka Karta Praca zbiorowa, wersja internetowa, Katalog Zbiorów Archiwum Wschodniego, Wspomnienia Sybiraków 8 100, Fundacja Ośrodka Karta Praca zbiorowa, wersja internetowa, uzupełnianie Katalogu Zbiorów Archiwum Opozycji, Kolekcja Solidarności narodziny ruchu, Czasopisma niezależne 3 645, , Książki wydane poza cenzurą Fundacja Ośrodka Karta Praca zbiorowa, wersja internetowa, Katalog Zbiorów Archiwum Opozycji, Wydawnictwa drugiego obiegu (nagrania fonograficzne, plakaty, pocztówki, 9 900,00 banknoty, znaczki) 177 Fundacja Ośrodka Karta Archiwum Opozycji: stworzenie archiwum Federacji Młodzieży Walczącej , Fundacja Ośrodka Karta Interwencje archiwalne ośrodka Karta i archiwizacja ich wyników , Fundacja Ośrodka Karta Archiwum Historii Mówionej w Domu Spotkań z Historią, projekty dokumentacyjne oral history w 2008 roku Fundacja Ośrodka Karta Utrzymanie i rozwój baz danych o zbiorach archiwalnych ośrodka Karta w intrai internecie w 2008 roku , Fundacja Ośrodka Karta Rozwój i utrzymanie baz danych Indeksu Represjonowanych w intra- i internecie w 2008 roku , Fundacja Ośrodka Karta Zakup i tworzenie oprogramowania do obsługi systemu baz danych ośrodka Karta w intra- i internecie , Fundacja Ośrodka Karta Indeks Represjonowanych, weryfikacja i udostępnianie nowych danych o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR w okresie , kontynuacja Fundacja Pro Chemia Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa 22 nd ECIS Conference , Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Konferencja pt. Archeologia i poszukiwanie skarbów 186 Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego Konferencja pt. Wykorzystanie wykrywaczy metali w archeologii 187 Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo Miesięcznik Inżynieria i Budownictwo , Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych 4. Konferencja Energii Odnawialnej pt. Ekonomiczne aspekty energetyki odnawialnej w perspektywie roku

7 189 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja pt. Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce ocena dystansu w kontekście europejskim 190 Fundacja Slawistyczna Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska, red., Rodzina Język Tożsamość. Metody badania przeszłości na pograniczu słowiańsko-bałtyckim 5 050, Fundacja Slawistyczna Janusz Nowak, Duchowe piętno społeczeństwa. O narodzie i narodowości w polskiej myśli XIX wieku 9 650, Fundacja Slawistyczna Grażyna Szwat-Gyłybow, Joanna Goszczyńska, red., Przemilczenia w relacjach międzykulturowych 8 950, Fundacja Slawistyczna Andrzej Wędzki, red., Wczesna Słowiańszczyzna. Przewodnik po dziejach i literaturze przedmiotu, t. 1 tekst, t. 2 bibliografia , Fundacja Slawistyczna Stanisław Karolak, Semantyczna kategoria aspektu. Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t , Fundacja Slawistyczna Helena Krasowska, Zbigniew Greń, Słownik górali polskich na Bukowinie 5 350, Fundacja Studiów Międzynarodowych Roman Kuźniar, red., Rocznik strategiczny 2007/2008. Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, ,00 edycja Fundacja Studiów Międzynarodowych Jan Wójcik, Ruch basmaczy w radzieckiej Azji Środkowej , Gdańskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Dziewiąte niemiecko-polskie spotkanie nauki i kultury w jednoczącej się Europie 199 Gdańskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Etyka cnót: możliwości, ograniczenia i znaczenie praktyczne. Virtue ethics: possibilities and limitations 8 000, Gdańskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Zrównoważony rozwój 201 Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Prenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę 2 389, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Organizacja ósmej ogólnopolskiej cyklicznej konferencji profesorów z zakresu nauk o zarządzaniu 8 000, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Organizacja ósmej ogólnopolskiej cyklicznej konferencji pt. Turystyka innowacje konsument, wniosek dwuletni, termin realizacji , Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Dostęp do 11 pełnotekstowych baz czasopism EBSCO, etap 1, , Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego Zakup publikacji książkowych oraz podręczników, w tym słowników oraz podręczników tematycznych i językowych 4 412, Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Magdalena Kubarek, Motyw śmierci w twórczości współczesnych poetek arabskich 5 850, Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Krzysztof Zdulski, III Rzesza a świat islamu 5 445, Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Marcin Grodzki, Kategoria przypadka w dziele gramatycznym Al-Mufassal fi sanat al-i rab Abu al-qasima az-zamahsariego ( ) 5 490, Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Ewa Górecka, Znaczenie honoru kobiety w opinii współczesnego społeczeństwa jordańskiego 4 050, Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Krzysztof Waldemar Mucha, Obóz narodowy w Łódzkiem w latach , Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Izabela Kończak, Marta Woźniak, red., Palestyna. Polityka, społeczeństwo, kultura 4 905, Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Marek Dziekan, Izabela Kończak, red., Między Wschodem a Zachodem II. Zbiór studiów 3 960, Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Michał Kacprzak, Ziemia dla żołnierzy. Problem pozyskania i rozdysponowania gruntów na cele osadnictwa wojskowego na Kresach Wschodnich , Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Ilona Florczak, Jędrzej Moraczewski socjalista, poseł, legionista. Z autonomicznej Galicji do niepodległej Polski 9 675, Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Karol Chylak, Kościół katolicki wobec problemów odzyskania i redystrybucji dóbr duchownych w Polsce w latach , Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Justyna Kurczak, red., Idee w Rosji. Leksykon polsko-rosyjsko-angielski , Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Olga Nadskakuła, Uprzedzenia między Polakami i Rosjanami na płaszczyźnie religijnej 4 050, Ibidem, J. Walicki, A. Łopatka Iwona Massaka, Muzyka jako instrument wpływu politycznego , Imogeor sp. z o.o. Dwumiesięcznik Inżynieria Morska i Geotechnika , Instytut im. Jerzego Grotowskiego Katarzyna Osińska, red., Jewgienij Wachtangow. Co zostaje po artyście teatru? 6 075, Instytut im. Okara Kolberga Agata Skrukwa, Anna Ruda-Kustra, t. 81, Pokucie, suplement do t , Instytut im. Okara Kolberga Udostępnianie zawartości archiwum Oskara Kolberga w internecie, etap , Instytut im. Okara Kolberga Digitalizacja i tworzenie baz do archiwum Oskara Kolberga i nagrań archiwalnych polskiego folkloru muzycznego z lat , etap , Instytut Kaszubski Rocznik Acta Cassubiana 7 650, Instytut Lwowski Rocznik Rocznik Lwowski , Instytut Myśli Józefa Tischnera Cykl wykładów pt. Tischner i inni, kontynuacja , Instytut Turystyki sp. z.o.o. Kwartalnik Problemy Turystyki 228 Instytut Turystyki sp. z.o.o. Udostępnianie zbiorów, termin realizacji Instytut Turystyki sp. z.o.o. Zakup książek, termin realizacji , Instytut Turystyki sp. z.o.o. Komputerowe opracowanie zbiorów, termin realizacji , Instytut Turystyki sp. z.o.o. Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w zakresie opracowania i udostępniania zbiorów modernizacja oprogramowania, umożliwienie czytelnikom korzystania z katalogu komputerowego oraz zapewnienie dostępu 3 750,00 do internetu, termin realizacji Instytut Turystyki sp. z.o.o. Prenumerata czasopism zagranicznych, termin realizacji Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Nasza Przeszłość Półrocznik Nasza Przeszłość, t. 109, t , Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Marek Jaeger, Terror powstańczy , Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Michał Jarnecki, Irredenta ukraińska w relacjach polsko-czechosłowackich w latach , Kaprint Dwumiesięcznik Rynek Energii , Kasa im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki Rocznik Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój, rocznik XLII (XVII po wznowieniu) 7 000, Kasa im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki Michał Kokowski, Różne oblicza Kopernika 1 7

8 239 Kasa im. Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki Joanna Schiller, Universitas Rossica. Koncepcja uniwersytetu rosyjskiego , Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Czasopismo Społeczeństwo i Rodzina 8 600, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Aleksandra Lubczyńska, Regionalizm kielecki , Kieleckie Towarzystwo Naukowe Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas, red., Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Historia parlamentaryzmu w Polsce. Sejm wczoraj i dziś 4 500, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Urszula Oettingen, Jerzy Szczepański, red., Społeczeństwo i gospodarka w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku 7 500, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Tomasz Domański, Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach , Kieleckie Towarzystwo Naukowe Marta Meducka, Grażyna Legutko, red., Rocznik Świętokrzyski, seria A Nauki humanistyczne 3 000, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Dobroczynność i pomoc społeczna na ziemiach polskich dawniej i dziś 247 Klub Teledetekcji Środowiska PTG Półrocznik Teledetekcja Środowiska. Fotointerpretacja w Geografii , Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Wschodnia Szkoła Zimowa , Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Szkoła Polsko-Białoruska , Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Szkoła Polsko-Kaukaska , Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Szkoła Polsko-Rosyjska , Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Szkoła Polsko-Mołdawska , Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Szkoła Polsko-Ukraińska , Kolegium Filozoficzno-Teologiczne o.o. Dominikanów Konserwacja i oprawa starodruku, Angelus de Clavasio, Summa angelica de casibus conscientiae..., Nurembergae , Kolegium Filozoficzno-Teologiczne o.o. Dominikanów Zakup brakujących tomów serii Corpus Christianorum Series Latina 256 Kolegium Filozoficzno-Teologiczne o.o. Dominikanów Zakup brakujących tomów serii wydawniczej Evangelisch-Katcholischer Kommentar zum Neuen Testament 2 405, Kolegium Filozoficzno-Teologiczne o.o. Dominikanów Konserwacja i oprawa starodruku, Antonius Florentinus, Summa theologica, Basel 1485, t , Kolegium Filozoficzno-Teologiczne o.o. Dominikanów Konserwacja i oprawa starodruku, Antonius Florentinus, Summa theologica, Basel 1485, t , Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Wielodyscyplinarne obozy naukowe Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci , Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Specjalistyczne warsztaty badawcze i staże badawcze , Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Mariusz Chrostek, Jeśli zapomnę o nich..., dziewiętnastowieczny etos więźnia politycznego w świetle literatury i dokumentów osobistych , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Półrocznik Terminus , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Półrocznik Politeja , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Rocznik Między Oryginałem a Przekładem, XIV 4 200, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Adam Perłakowski, Monika Wyszomirska, Quid est libertas? Questio ab Asiatico investigato curioso lectori exhibita Anno Domini , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Adam Perłakowski, Robert Bartczak, Anton Schindling, red., Die Reiche Mitteleuropa in der Neuzeit. Integration und Herrschaft. Liber memorialis Jan Pirożyński , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Kinga Anna Gajda, Medea dzisiaj. Rozważania nad kategorią innego 7 350, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Łukasz Gacek, Chińskie elity polityczne wobec procesu modernizacji , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Guido Naschert, Marcin Rebes, red., European Ideas on Tolerance 3 500, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Bogdan Zemanek, Obraz grupy własnej Tajwańczyków w proniepodległościowej publicystyce prasowej podczas kampanii prezydenckiej 4 900, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Elżbieta Wajda-Woźniakowska, Repertuar pierwszej dyrekcji Teofila Trzcińskiego w Teatrze Miejskim im. Juliusza Słowackiego w Krakowie 5 250, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Dariusz Rozmus, Bartłomiej Szmoniewski, Wczesnośredniowieczny skarb monet srebrnych i kruszcu z Dąbrowy Górniczej Łośnia Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Jerzy Radomski, Demobilizacja PSZ na Zachodzie w latach , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Izabela Lewandowska-Malec, Sejmy walne koronne za panowania Zygmunta III Wazy ( ) i ich dorobek ustawodawczy , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Krzysztof Lalik, Kurdystan iracki u progu XXI wieku 8 400, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Tomasz Kiereńczuk, Od sztuki w działaniu do działania w sztuce. Filippo Tommaso Marinetti i teatr włoskich futurystów 6 300, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Kwartalnik Krakowskie Studia Międzynarodowe , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Listy Jana Baudouina de Courtenay do Henryka Ułaszyna z lat , opracowanie Mirosław Skarżyński, Magdalena Smoczyńska 4 200, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Czesław Brzoza, Rozkazy dzienne Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych I Grupy Kampanii Wartowniczych (1946) 7 700, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Czesław Brzoza, Komunikaty informacyjne Sztabu Naczelnego Wodza / Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ( ) , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Praca zbiorowa, Catalogus codicum manuscriptorum Medii Aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, vol. IX, numerus continens inde ,00 a 1354 usque ad Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Rocznik Cracov Indological Studies, t. 10, , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Michał Meneth, Zapożyczenia węgierskie w gwarze orawskiej i drogi ich przenikania 4 550, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Zdzisław Pietrzyk, Księga egzaminów w diecezji gnieźnieńskiej z lat , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Bogdan Szlachta, Monarchia prawa? Angielska myśl polityczna doby Tudorów , Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Tomasz Jakubiec, Wojciech Dzieduszycki pisarz, estetyk, filozof 5 500, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Janusz Smołucha, Polityka Kurii Rzymskiej za pontyfikatu Piusa II ( ) wobec Czech i krajów sąsiednich 8 400, Księgarnia Akademicka sp. z o.o. Gaweł Artur, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia agrarne na białostocczyźnie od połowy XIX do początku XXI wieku , Liber Pro Arte Michał Bristiger, Forma wariacyjna w muzyce instrumentalnej renesansu 7 200,00 8

9 291 Lubelskie Towarzystwo Naukowe Halina Stachyra, Z dziejów polskiej własności ziemskiej na Wołyniu ( ) , Lubelskie Towarzystwo Naukowe Albin Koprukowniak, Zofia Gołębiowska, red., Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku 293 Lubelskie Towarzystwo Naukowe Stanisław Uziak, red., Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny 7 650, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Twórczość literacka i paraliteracka lekarzy pisarzy 7 000, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Biuletyn Informacyjny LTN 6 000, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Problemy reformy postępowania w sprawach nieletnich 297 Lubelskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Włośnica zwierząt biologia, diagnostyka i leczenie 298 Lubelskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Postępy w badaniach nad padaczką i lekami przeciwpadaczkowymi 299 Lubelskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Architektura bez granic. Modernizm w architekturze (tytuł roboczy) 300 Lubelskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Zarządzanie: doświadczenia i problemy 7 000, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Trwała ruina II. Problemy utrzymania i adaptacji 6 000, Lubelskie Towarzystwo Naukowe 6. Forum Inżynierii Ekologicznej , Lubelskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Zagadnienia mechaniki pękania i skrawania materiałów 8 500, Lubuskie Towarzystwo Naukowe Kwartalnik International Journal of Applied Mathematics and Computer Science , Lubuskie Towarzystwo Naukowe Mirosław Chałubiński, Jarosław Kilias, Kazimierz Korab, Włodzimierz Wincławski, red., Rocznik Lubuski, nr 34, t. 2, Recepcja światowej socjologii w Polsce, red. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Rocznik Lubuski, nr 34, t. 1, Marginalizacja 7 500,00 i elitarność w edukacji 306 Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera Opracowanie zasobów biblioteki oraz informacji bibliotecznej 3 000, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera Zakup nowości wydawniczych i pozycji antykwarycznych, prenumerata czasopism 6 000, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca Kyczera Konserwacja zbiorów, usługi introligatorskie 1 000, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Rocznik Studia Łomżyńskie , Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Henryk Sędziak, Małgorzata Krystyna Frąckiewicz, red., Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, cz , Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Anna Pieńkowska, Justyna Piechocka-Wyszyńska, Nazewnictwo miejskie współczesnej Łomży 8 300, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Adam Czesław Dobroński, red., Badacze Ziemi Łomżyńskiej. Badacze i historiografia regionu łomżyńskiego (zarys problematyki) 6 750, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Konferencja pt. Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia 7 500, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Konferencja pt. Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny. Zróżnicowanie Suwalszczyzny i związki z dialektami pogranicznymi 8 600, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Konferencja pt. Łomża dwie dekady transformacji. Zmiany konkurencyjności regionu 316 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Konferencja pt. Region grajewski w XIX wieku 317 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Konferencja pt. Współczesne poglądy na etiologię, patogenezę i terapię wybranych chorób bydła 318 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Katalogowanie książek i czasopism XIX wieku z kolekcji prof. Piotra Bańkowskiego i porządkowanie zbiorów archiwalnych, kontynuacja 8 000, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Konserwacja i opracowywanie zasobów biblioteki naukowej , Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Prenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę 3 500, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Spotkania naukowe z historii 322 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Spotkania naukowe z językoznawstwa 323 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Tworzenie własnej bazy danych księgozbioru w oparciu o program biblioteczny MAK, format USMARC , Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Udostępnianie zbiorów, udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych , Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Gromadzenie zbiorów bibliotecznych , Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Szkolenia warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej , Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów Konferencja naukowa pt. Na wschodnich rubieżach państwa Piastów z archeologami szlakiem grodzisk 328 Łódzkie Towarzystwo Naukowe Rocznik Acta Archaeologica Lodziensia 329 Łódzkie Towarzystwo Naukowe Rocznik Acta Geographica Lodziensia 330 Łódzkie Towarzystwo Naukowe Rocznik Art Inquiry 7 650, Łódzkie Towarzystwo Naukowe Czasopismo ukazujące się trzy razy w roku Bulletin de la Societe des Sciences et des Lettres de Łódź , Łódzkie Towarzystwo Naukowe Półrocznik Folia Medica Lodziensia 2 500, Łódzkie Towarzystwo Naukowe Rocznik Prace Polonistyczne 6 750, Łódzkie Towarzystwo Naukowe Kwartalnik Przegląd Socjologiczny , Łódzkie Towarzystwo Naukowe Rocznik Rozprawy Komisji Językowej 6 750, Łódzkie Towarzystwo Naukowe Półrocznik Studia Prawno-Ekonomiczne , Łódzkie Towarzystwo Naukowe Półrocznik Studia Wyborcze 338 Łódzkie Towarzystwo Naukowe Rocznik Zagadnienia Rodzajów Literackich 7 200, Łódzkie Towarzystwo Naukowe 8. Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego 38. Annual Meeting of The European Society for New Methods in Agricultural Research, VIII 2008, Kraków , Matrix Agnieszka Patrycy Półrocznik Psychology of Language and Communication 7 200, Medical Communications sp. z o.o. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, dofinansowanie dwóch numerów 3 375, MEDSPORTPRESS Dwumiesięcznik Medycyna Sportowa , MEDSPORTPRESS Kwartalnik Acta Neuropsychologica , MEDSPORTPRESS Kwartalnik Fizjoterapia Polska , MEDSPORTPRESS Półrocznik Research Yearbook , Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Konferencja naukowa pt. Rola transportu wodnego śródlądowego w rozwoju regionów zjednoczonej Europy 9

10 348 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Prenumerata czasopism 2 000, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Konferencja naukowa pt. Logistyka samochodów i części zamiennych 350 Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Organizacja ekspozycji Nauka dla gospodarki na targach Innowacje Technologie Maszyny ITM Polska , Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Organizacja ekspozycji Nauka dla środowiska na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska Poleko , Musica Iagellonica sp. z o.o. Teresa Chylińska, Karol Szymanowski i jego epoka , Musica Iagellonica sp. z o.o. Stanisław Hrabia, Aleksandra Patalas, red., Europejskie dziedzictwo w bibliotekach i archiwach w Polsce. Materiały z II konferencji Muzyka w kulturze europejskiej 354 Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Udostępnianie eksponatów i dokumentów z zasobów muzealnych i archiwalnych zgromadzonych w Muzeum Techniki z zakresu historii oraz współczesnych osiągnięć techniki dla potrzeb upowszechniania nauki i wspomagania badań naukowych , Naukowe Towarzystwo Fotografii Konferencja pt. Społeczne dyskursy sztuki fotografii 7 500, Oddział Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Dwumiesięcznik Śląskie Wiadomości Elektryczne , Oficyna Wydawnicza Epigram, Kamila Dominiak Rocznik Filo-Sofija 4 500, Oficyna Wydawnicza Epigram, Kamila Dominiak Anna Pałubicka, Grzegorz Dominiak, red., Język i przedstawienie, publikacja w ramach serii wydawniczej Eidolon 4 500, Oficyna Wydawnicza Epigram, Kamila Dominiak Andrzej Muchowicz, Perspektywy metadyskursu dialektyki otwartej. Wokół logiki kultury Umberta Eco, publikacja w ramach serii wydawniczej i programu 3 000,00 badawczego Eidolon 360 Oficyna Wydawnicza Epigram, Kamila Dominiak Dariusz Łukasiewicz, Roger Pouivet, red., Scientific Knowledge and Common Knowledge. The Big Divide? 7 425, Oficyna Wydawnicza Errata Małgorzata Komorowska, Marcella Sembrich-Kochańska. Życie i śpiew 362 Oficyna Wydawnicza Rewasz s.c. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, red. Futurology The Challenges of the XXI Century , Oficyna Wydawnicza Vocatio Dofinansowanie udziału w Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie 8 692, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Dorota Brzozowska, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość 6 750, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wojciech Chlebda, red., Język polski w europejskiej przestrzeni kulturowojęzykowej , Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Sabina Giergiel, Wymiary obcości w prozie Borislava Pekicia 6 975, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Adrian Gleń, Irena Jokiel, Marek Szladowski, red., Egzystencjalne doświadczenie starości w literaturze 9 900, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Krzysztof Kleszcz, Monika Krzempek, red., Język Komunikacja 4 950, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Erwin Mateja, Anna Pobóg-Lenartowicz, Maria Rowińska-Szczepaniak, red., Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie , Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Krystyna Modrzejewska, red., L art de seduire dans la litterature française , Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Walerij Mokijenko, Harry Walter, red., Komparacja współczesnych języków słowiańskich, t , Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Kwartalnik Opolski , Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Nature Journal 2 000, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, red., Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych , Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Konferencja pt. Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Henryka Sędziak, Dorota Czyż, red., Polszczyzna regionalna, cz. 5, Polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza 5 400, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Praca zbiorowa, Zeszyty Naukowe nr XXII 3 500, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Konferencja naukowa pt. Historyczne spotkania naukowe 3 200, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Konferencja naukowa pt. Ruchy i organizacje społeczne na północnowschodnim Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny, wspólnie z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów 380 Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Konferencja naukowa pt. Wiktor Gomulicki życie i twórczość (w 160. rocznicę urodzin) 3 000, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Konferencje pt. Migracje ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku ; Relacje sąsiedzkie na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku 382 Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Konferencja pt. Adam Chętnik działacz społeczny, badacz i popularyzator kultury kurpiowskiej wychowawca młodzieży 383 Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Konferencja pt. Dywersyfikacja źródeł dochodów rodzin wiejskich na obszarze Kurpiowszczyzny jako czynnik rozwoju regionalnego 384 Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Konferencja pt. Rok 1918 na Mazowszu Północno-Wschodnim 90. lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 4 500, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Konferencja pt. Rola i znaczenie zakonów rzymsko-katolickich na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem Kurpiowszczyzny 6 000, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika Poszerzenie zbiorów bibliotecznych 6 000, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Konferencja pt. Społeczeństwo konsumpcyjne uwarunkowania społeczne i kulturowe 4. Cykliczna Konferencja Naukowa pt. Uwarunkowania przedsiębiorczości różnorodność i zmienność 8 000, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Zakup literatury naukowej do Instytutu Matematyki i Informatyki , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 7. Konferencja Informatyki Stosowanej 8 000, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Uniwersytet Trzeciego Wieku 8 500, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Międzynarodowa konferencja humanistyczna pt. Pamięć i miejsca 7 000, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 3. Konferencja GIS i GPS w Praktyce 394 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Konferencja pt. Dionysos und das Dionysische. Mythos, Literatur, Philosophie, Wissenschaft Dionysus and the Dionysian. Myth, literature, philosophy, science Dionizos i dionizyjskość. Mit, literatura, filozofia, nauka 7 500,00 10

11 395 Państwowy Instytut Wydawniczy Henryk Sienkiewicz, Listy, opracowanie zbiorowe, t. 4, cz. 1, 2, , Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi Dwumiesięcznik Reports of Practical Oncology and Radiotherapy , Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi Konferencja pt. Global continuing education programme current concepts in head and neck surgery and oncology , Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi Konferencja pt. Jakość leczenia onkologicznego , Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi Konferencja pt. Warsztaty naukowe z radioterapii onkologicznej 3 000, Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi Young Scientists Forum Forum Młodych Naukowców 3 000, Polski Instytut Antropologii Cyfrowa Etnografia utworzenie cyfrowej kolekcji tekstów etnograficznych , Polski Instytut Antropologii Spotkania z Antropologią Interdyscyplinarne Dyskusje (SAID) , Polski Instytut Antropologii Piaskownica. Swawole z antropologią , Polski Instytut Antropologii Kolokwia Antropologiczne, , Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej Miesięcznik Dialogue and Universalism. Metaphilosophy as the Wisdom of Science, Art and Life, termin realizacji , Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej Konferencja pt. Sens polskiej i sens europejskiej historii , Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne Kwartalnik Eksploatacja i Niezawodność Maintenance & Reliability 6 075, Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne 7. Międzynarodowe Seminarium Degradacji Systemów Technicznych Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów 18. Konferencja Naukowa pt. Biomateriały w medycynie i weterynarii Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl Przyznanie nagrody za najlepszy tekst, program lub audycję popularnonaukową, jakie ukazały się w Polsce w określonym przez regulamin konkursu okresie oraz przyznanie honorowego wyróżnienia dla naukowca za najlepszą współpracę 3 500,00 z mediami 411 Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych Naukowi.pl Warsztaty terenowe dla dziennikarzy naukowych pt. Migracje ptaków i nie tylko 412 Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu 14. Konferencja Naukowa pt. Wybrane problemy wokalistyki 8 000, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu 35. Sesja Naukowa pt. Muzyka oratoryjna i kantatowa w aspekcie praktyki wykonawczej 6 000, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu 20. Sympozjum Naukowe pt. Problemy pedagogiki wokalnej 7 000, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu 9. Sesja Naukowa pt. Polska liryka wokalna w aspekcie wykonawczym 7 000, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu Praca zbiorowa, Wokalistyka w Polsce i na świecie, t , Polskie Stowarzyszenie Sztuki Orientu Konferencja pt. Sacred World of Central Asia Świat Sakralny Azji Centralnej 8 000, Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCax 7. Forum Polskiego Stowarzyszenia Komputerowych Systemów Inżynierskich ProCax pt. Komputerowe systemy inżynierskie rozwój, dostosowanie, wdrażanie ; Cykl życia produktu ; Techniki komputerowe we wspomaganiu prac inżynierskich 419 Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych 3 000, Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych 2. Szkoła Letnia Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych , Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne Afryka, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, nr 27, 2008; nr 28, 2008/ Polskie Towarzystwo Agrofizyczne Biuletyn Informacyjny PTA 3 500, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne 4. Zjazd Naukowy pt. Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego , Polskie Towarzystwo Akustyczne 36. Szkoła Zimowa Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych , Polskie Towarzystwo Akustyczne 37. Szkoła Zimowa Akustyki Falowej i Kwantowej Polskie Towarzystwo Akustyczne 15. Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej 427 Polskie Towarzystwo Akustyczne 55. Otwarte Seminarium z Akustyki Polskie Towarzystwo Akustyczne 7 th EAA International Symposium on Hydroacoustics wraz z 25. Sympozjum z Hydroakustyki , Polskie Towarzystwo Antropologiczne Rocznik Anthropological Review 3 500, Polskie Towarzystwo Archiwalne Konferencja pt. Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość , Polskie Towarzystwo Astronomiczne Urania Postępy Astronomii , Polskie Towarzystwo Astronomiczne Serwisy Edukacyjne Oron (http://orion.pta.ed.pl) i Słownik astronomiczny (http://leksykon.pta.edu.pl) Polskie Towarzystwo Astronomiczne Strona oficjalna PTA i archiwizacja materiałów zjazdowych (http://www.pta.edu. pl/pta) 7 500, Polskie Towarzystwo Astronomiczne Internetowe wydanie Uranii i archiwizacja numerów wyczerpanych (http:// urania.pta.edu.pl) 3 000, Polskie Towarzystwo Astronomiczne Międzynarodowy Rok Astronomii 2009 przygotowania i promocja , Polskie Towarzystwo Astronomiczne Publikacja Sylwetki astronomów polskich XX wieku 437 Polskie Towarzystwo Astronomiczne Ogólnopolski Festiwal Nauki przyrodnicze na scenie , Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych European Materials Research Society Fall Meeting Polskie Towarzystwo Badań nad Histaminą 12. Konferencja Polskiego Towarzystwa Badań Nad Histaminą 12. Conference of the Polish Histamine Research Society pt. Biogenic amines and related 7 000,00 biologically active compounds 440 Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych Konferencja pt. Pola elektromagnetyczne w środowisku problemy zdrowotne, ekologiczne, pomiarowe i administracyjne Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Kwartalnik Acta Neurobiologiae Experimentalis , Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Sympozjum pt. Molekularne mechanizmy regulacji neurogenezy, w ramach 9. Ogólnopolskiej Konferencji Neurochemicznej pt. Molekularne podstawy 7 000,00 patologii i terapii schorzeń neurologicznych 443 Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego Szkoła Wiosenna Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego pt. Strukturalne i molekularne podstawy plastyczności połączeń nerwowych 444 Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności Summer Safety and Reliability Seminars, SSARS , Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności 5. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwa i Niezawodności, KONBiN , Polskie Towarzystwo Biochemiczne Kwartalnik Postępy Biochemii , Polskie Towarzystwo Biochemiczne Kwartalnik Acta Biochimica Polonica , Polskie Towarzystwo Biochemiczne Kwartalnik, wydanie elektroniczne, Acta Biochimica Polonica ,00 11

12 449 Polskie Towarzystwo Biochemiczne 450 Polskie Towarzystwo Biochemiczne Kwartalnik, wydanie elektroniczne, Leksykon Nowych Nazw, Pojęć i Skrótów w Biochemii i Biologii Molekularnej 43. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego połączony z 10. Konferencją Biologii Komórki , , Polskie Towarzystwo Bioetyczne Konferencja pt. Etyczne i prawne granice badań naukowych , Polskie Towarzystwo Biofizyczne Konferencja Bio-Dendrimer Symposium on Biomedical Properties and Applications of Dendrimers, sesja nr 2 pt. Dendrymery jako czynniki terapeutyczne Polskie Towarzystwo Biologii Komórki Kwartalnik Cellular & Molecular Biology Letters , Polskie Towarzystwo Biologii Komórki Kwartalnik Acta Protozooliga , Polskie Towarzystwo Biomechaniki Konferencja Biomechanics Polskie Towarzystwo Biomechaniki 5. Konferencja Naukowa pt. Majówka młodych biomechaników Polskie Towarzystwo Biometryczne Półrocznik Biometrical Letters 3 600, Polskie Towarzystwo Botaniczne Kwartalnik Acta Societatis Botanicorum Poloniae , Polskie Towarzystwo Botaniczne Półrocznik Acta Agrobotanica , Polskie Towarzystwo Botaniczne Półrocznik Acta Mycologica 8 400, Polskie Towarzystwo Botaniczne Periodyk Monographiae Botanicae 3 250, Polskie Towarzystwo Botaniczne Rocznik Dendrologiczny 3 750, Polskie Towarzystwo Botaniczne Rocznik Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 4 200, Polskie Towarzystwo Botaniczne Gromadzenie zbiorów, wymiana krajowa i zagraniczna czasopism , Polskie Towarzystwo Botaniczne 2. Konferencja Naukowa pt. Pyłek roślin w aeroplanktonie różnych regionów Polski 8 000, Polskie Towarzystwo Botaniczne Informacja biblioteczna 1 000, Polskie Towarzystwo Botaniczne 468 Polskie Towarzystwo Botaniczne 2. Ogólnopolska Konferencja Pteridologiczna pt. Zasoby i możliwości ochrony paprotników w Polsce 8. International Conference on Anhropization and Environment of Rural Settlements, Flora and Vegetation in a Changing Landscape 6 000, , Polskie Towarzystwo Botaniczne Konferencja pt. Fosylne i subfosylne szczątki roślin w rejonie Górnego Śląska 1 500, Polskie Towarzystwo Botaniczne Konserwacja zbiorów 4 500, Polskie Towarzystwo Botaniczne Opracowywanie i udostępnianie zasobów biblioteki , Polskie Towarzystwo Botaniczne Konferencja szkoleniowa pt. Dendrologia w badaniach środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego historia, stan obecny i wizja przyszłości 6 000, Polskie Towarzystwo Chemiczne Dwumiesięcznik Chemia Analityczna Chemical Analysis , Polskie Towarzystwo Chemiczne Dwumiesięcznik Wiadomości Chemiczne , Polskie Towarzystwo Chemiczne Miesięcznik Polish Journal of Chemistry , Polskie Towarzystwo Chemiczne Anna Galska-Krajewska, Romuald Piosik, Natalia Skinder, Józef Soczewka, Twórca polskiej dydaktyki chemii: Jan Harabaszewski i jego czasy ( ) 6 894, Polskie Towarzystwo Chemiczne Dwumiesięcznik Orbital Polskie Towarzystwo Chemiczne Działalność Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie , Polskie Towarzystwo Chemiczne Sympozjum pt. Thermodynamic frontiers and education w ramach 20 th International Conference on Chemical Thermodynamics 480 Polskie Towarzystwo Chemiczne 51. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego , Polskie Towarzystwo Chemiczne Wiosenny Zjazd Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego 8 000, Polskie Towarzystwo Chitynowe 14. Seminarium Robocze pt. Nowe aspekty w chemii i zastosowaniach chityny i jej pochodnych 4 300, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej Kwartalnik Diagnostyka 7 600, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej 35. Ogólnopolskie Sympozjum pt. Diagnostyka Maszyn , Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Prognozowanie w Elektroenergetyce, PE , Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Konferencja pt. Modelowanie i Symulacja, MiS , Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 488 Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 10. (Jubileuszowe) Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD 2008 pod patronatem Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Automatyki i Informatyki oraz Institution of Engineering and Technology IET w Londynie 44. International Symposium on Electrical Machines SME Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2008 pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN oraz Polskiej Sekcji IEEE , Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 18. Seminarium Zastosowanie Komputerów w Nauce i Technice , Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Biuletyn Informator PTETiS 2 250, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej 7. Krajowa Konferencja Elektroniki 492 Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne Konferencja naukowa pt. European summit age related diseases , Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne 15. Kongres Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego , Polskie Towarzystwo Entomologiczne Kwartalnik Polish Journal of Entomology , Polskie Towarzystwo Entomologiczne Kwartalnik Wiadomości Entomologiczne 8 000, Polskie Towarzystwo Entomologiczne Klucze do oznaczania owadów Polski, seria wydawnicza , Polskie Towarzystwo Entomologiczne 498 Polskie Towarzystwo Entomologiczne Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Społeczna i naukowa rola ruchu entomologicznego w Polsce Katalogowanie i opracowywanie zbiorów otrzymanych z wymiany zagranicznej i krajowej przez Bibliotekę PTEnt , Polskie Towarzystwo Entomologiczne Udostępnianie zbiorów biblioteki PTEnt oraz wymiana zagraniczna i krajowa , Polskie Towarzystwo Entomologiczne Zabezpieczanie wybranych pozycji księgozbioru Biblioteki PTEnt 1 000, Polskie Towarzystwo Entomologiczne 502 Polskie Towarzystwo Entomologiczne Aktualizacja informacji o posiadanych przez Bibliotekę PTEnt czasopismach i udostępnianie jej w internecie Skanowanie i udostępnianie w internecie wyczerpanych zeszytów Kluczy do Oznaczania Owadów Polski 2 000, , Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Leczenie chorób zakaźnych ,00 12

13 504 Polskie Towarzystwo Epileptologii Kwartalnik Epileptologia , Polskie Towarzystwo Epileptologii 21. Konferencja Naukowa na temat Padaczki Polskiego Towarzystwa Epileptologii , Polskie Towarzystwo Estetyczne Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego 1 000, Polskie Towarzystwo Estetyczne Konferencja pt. Materia sztuki 6 000, Polskie Towarzystwo Filologiczne Półrocznik Eos , Polskie Towarzystwo Filozoficzne Kwartalnik + indeksy Ruch Filozoficzny , Polskie Towarzystwo Filozoficzne 3. Konferencja pt. Człowiek i człowieczeństwo. Bycie i stawianie się, kreacja, ewolucja Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne Kwartalnik Phytopathologia Polonica , Polskie Towarzystwo Fizjologiczne Dwumiesięcznik Journal of Physiology nad Pharmacology Polskie Towarzystwo Fizjologiczne 24. Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego , Polskie Towarzystwo Fizyczne Dwumiesięcznik Postępy Fizyki , Polskie Towarzystwo Fizyczne Konferencja pt. Laboratoria fizyczne sterowane komputerowo , Polskie Towarzystwo Fizyczne Międzynarodowa konferencja Europejskiego Towarzystwa Fizycznego pt. The 2009 Europhysics conference on high energy physics, etap 1, , Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej Kwartalnik Polish Journal of Medical Physics and Biomedical Engineering , Polskie Towarzystwo Fonetyczne Konferencja pt. Analiza, synteza i rozpoznawanie mowy. Zastosowania w systemach bezpieczeństwa publicznego Speech analysis, synthesis and ,00 recognition conference. Applications in systems for homeland security, SASR Polskie Towarzystwo Galwanotechniczne Opracowanie, wydanie i upowszechnianie kolejnych numerów organu PTG Biuletyn Galwanotechnika 520 Polskie Towarzystwo Geofizyczne Kwartalnik Przegląd Geofizyczny , Polskie Towarzystwo Geofizyczne Aktualizacja katalogów bibliotecznych 600, Polskie Towarzystwo Geofizyczne Konserwacja zbiorów bibliotecznych 1 650, Polskie Towarzystwo Geofizyczne Gromadzenie książek i czasopism oraz ich dokumentacji, wymiana czasopism z kontrahentami zagranicznymi, opracowanie bibliografii dla oddziałów 3 250,00 Towarzystwa 524 Polskie Towarzystwo Geofizyczne Konferencja pt. Meteorologia i hydrologia a zmiany klimatu , Polskie Towarzystwo Geofizyczne Aktualizacja strony internetowej PTG 2 500, Polskie Towarzystwo Geofizyczne Konferencja pt. Profesor Henryk Bronisław Arctowski ( ) jako geofizyk 527 Polskie Towarzystwo Geograficzne Kwartalnik Czasopismo Geograficzne , Polskie Towarzystwo Geograficzne Kwartalnik Polski Przegląd Kartograficzny , Polskie Towarzystwo Geograficzne Studia Obszarów Wiejskich. Problemy i metody oceny kontinuum miejskowiejskiego w Polsce, seria wydawnicza, red. Jan Falkowski 6 300, Polskie Towarzystwo Geograficzne Studia Obszarów Wiejskich. Contemporary changes of agriculture in East- Central Europe, seria wydawnicza, praca zbiorowa 5 850, Polskie Towarzystwo Geograficzne Rocznik Prace Komisji Geografii Komunikacji, red. Jerzy Kitowski 2 250, Polskie Towarzystwo Geograficzne Europa XXI. Territorial dilemmas of socio-economic development in Europe, seria wydawnicza, red. Tomasz Komornicki 6 750, Polskie Towarzystwo Geograficzne Prace Komisji Geografii Przemysłu, seria wydawnicza, red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał 2 925, Polskie Towarzystwo Geograficzne Rocznik Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG. Zarządzanie krajobrazem kulturowym i kształtowanie społecznych postaw proekologicznych, red ,00 Krystyna Pawłowska, Urszula Myga-Piątek 535 Polskie Towarzystwo Geograficzne Rocznik Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Methodology and methods of the landscape research, red. Wiaczesław Andrejczuk, Ewa Malinowska, Joanna Plit 536 Polskie Towarzystwo Geograficzne Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspektywy badań 2 000, Polskie Towarzystwo Geograficzne Informator PTG 3 000, Polskie Towarzystwo Geograficzne 24. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego 539 Polskie Towarzystwo Geograficzne Cykliczna konferencja naukowa Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG pt. Towards cultural landscape management and shaping social pro-ecologic attitudes 540 Polskie Towarzystwo Geograficzne 11th International Łódź Conference on Political Geography Historical Regions Divided by the Border 5 440, Polskie Towarzystwo Geograficzne 24. Seminarium Geograficzno-Rolnicze pt. Gospodarka przestrzenna kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce 542 Polskie Towarzystwo Geograficzne 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego pt. Rozwój obszarów przyrodniczo cennych , Polskie Towarzystwo Geograficzne Konferencja pt. Methodology of landscape research 8 000, Polskie Towarzystwo Geograficzne Konferencja hydrograficzna pt. Wody na obszarach chronionych 545 Polskie Towarzystwo Geologiczne Trzy zeszyty rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego Annales Societatis Geologorum Poloniae , Polskie Towarzystwo Geologiczne Opracowanie i konserwacja zbiorów, informacja biblioteczna, zakup materiałów 9 625, Polskie Towarzystwo Geologiczne 1. Polski Kongres Geologiczny Polskie Towarzystwo Geologiczne Prenumerata czasopism Paleontology i Bulletin; Geological Society of America 2 300, Polskie Towarzystwo Geologiczne Second International Congress on Ichnology Ichnia , Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 3. Sympozjum pt. Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Wymiana zagraniczna 5 600, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Roczniki Gleboznawcze Soil Science Annual , Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Konferencja pt. Związki próchniczne i minerały ilaste w ekosystemie i ochronie środowiska Polskie Towarzystwo Hepatologiczne Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego pt. Postępy w hepatologii ,00 13

14 555 Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej Konferencja pt. Psychospołeczne formy przeciwdziałania marginalizacji 6 000, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej Konferencja pt. Warunki integracji psychospołecznej 6 000, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej Konferencja pt. Problemy współczesnej rodziny w praktyce sądowej i psychologicznej 558 Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej Konferencja pt. System wartości a zdrowie psychiczne 559 Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików 13th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry , Polskie Towarzystwo Historii Techniki Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku, t. 11, red. Zdzisław Mrugalski 4 600, Polskie Towarzystwo Historii Techniki Konferencja pt. Wkład Polaków w rozwój hydrologii i inżynierii wodnej 562 Polskie Towarzystwo Historii Techniki Konferencja pt. Współczesny warsztat pracy historyka techniki (źródła i uwarunkowania, zwłaszcza w zakresie techniki obronnej) 563 Polskie Towarzystwo Historii Techniki Konferencja pt. Potrzeba oraz możliwości i dostępne źródła dotyczące tworzenia, rozwoju oraz stanu polskiej techniki i przemysłu obronnego (lata ) 564 Polskie Towarzystwo Historyczne Rocznik Łódzki 3 700, Polskie Towarzystwo Historyczne Kwartalnik Śląski Kwartalnik Historyczny»Sobótka«12 000, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne Konferencja pt. Struktura ekologiczna ekosystemów wodnych (dolin rzecznych i mokradeł) Polski renaturyzacja, ochrona, zasady użytkowania oraz znaczenie ,00 gospodarcze 567 Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne 15. Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne pt. Bentos źródeł i strumieni , Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Periodyk Roczniki Geomatyki, , Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej Rozwijanie i utrzymywanie internetowego leksykonu geomatycznego 7 000, Polskie Towarzystwo Informatyczne Pro Dialog, dwa numery w roku 5 600, Polskie Towarzystwo Informatyczne 25. Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki , Polskie Towarzystwo Informatyczne 3. Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy 4 500, Polskie Towarzystwo Informatyczne International Multiconference on Computer Science and Information Technology , Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej Wydanie Biuletynu Informacyjnego Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej 4 500, Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej 9. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały 7 000, Polskie Towarzystwo Językoznawcze Rocznik Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego , Polskie Towarzystwo Językoznawcze Konferencja pt. Odmiany funkcjonalne języków. Gatunki tekstów , Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, wydanie nr , Polskie Towarzystwo Leśne Miesięcznik Sylwan , Polskie Towarzystwo Leśne Konferencja pt. Zasoby przyrodnicze polskich lasów 581 Polskie Towarzystwo Limnologiczne Kwartalnik, Limnological Review, podwójne zeszyty , Polskie Towarzystwo Limnologiczne 12. Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna pt. Naturalne i antropogeniczne transformacje jezior 583 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Dwumiesięcznik Literatura Ludowa , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Rocznik Lud , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Rocznik Łódzkie Studia Etnograficzne, t. 47, Ogłoszenie matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury 5 400, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Katarzyna Kość, Żywi we wspomnieniach. Doświadczenia śmierci w relacjach polskich zesłańców w ZSRR (w latach ), seria Prace etnologiczne 587 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Łukasz Kaczmarek, Fidżi. Dzieje i barwy wielokulturowości, seria Prace Etnologiczne 588 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Kinga Kuźma, Współczesna religijność kobiet, seria Archiwum etnograficzne , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Polska Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne, red. Michał Buchowski, seria Archiwum etnograficzne 7 200, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Andrzej Zieliński Wspomnienia z Uralu i stepów kazachskich Bronisława Zaleskiego, seria Biblioteka zesłańca 5 400, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Tadeusz Brzeziński, Służba zdrowia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Z Armią Andersa z ZSRR ku Polsce, seria Biblioteka Zesłańca 6 300, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Mariusz Chrostek, Etos dziewiętnastowiecznych zesłańców, seria Biblioteka Zesłańca 6 750, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Barbara Bazielich, Strój opolski, seria Atlas Polskich Strojów Ludowych 6 000, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Katarzyna Marcol, Słowo i zabawa. Ustna twórczość dzieci na pograniczu polsko-czeskim, seria Biblioteka literatury ludowej 5 400, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Gromadzenie zbiorów uzupełnianie zasobów bibliotecznych , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Konferencja pt. Miasto w obrazie, legendzie, opowieści , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Gromadzenie zbiorów archiwalnych 2 450, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Opracowanie zbiorów archiwalnych 4 800, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Udostępnianie archiwum 3 100, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Konserwacja zasobów archiwalnych 4 900, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Wymiana wydawnictw Biblioteki im. Jana Czekanowskiego z instytucjami zagranicznymi i krajowymi , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Konserwacja zbiorów bibliotecznych 8 500, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Tworzenie i użytkowanie bibliograficznych baz danych, kontynuacja na rok 2008; gromadzenie informacji na nośnikach komputerowych, kwerenda biblioteczna, klasyfikacja i zapis w bazie danych bibliograficznych za czwarty ,00 kwartał 2006 roku i 2007 rok do bieżącej bibliografii etnografii polskiej 604 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Upowszechnianie i promocja osiągnięć nauki polskiej, kontynuacja na rok 2008; opracowanie selektywnej bibliografii etnografii polskiej za 2007 rok dla bibliografii międzynarodowych Internationale Volkskundliche Bibliographie ,00 i International Bibliography of the Social Science 605 Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Opracowywanie zbiorów bibliotecznych , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Udostępnianie księgozbioru i informacja biblioteczna , Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych 4 035,00 14

15 608 Polskie Towarzystwo Łąkarskie Rocznik Łąkarstwo w Polsce 8 000, Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza Polskie Towarzystwo Magnezologiczne im. prof. Juliana Aleksandrowicza Kwartalnik Journal of Elementology 8 000, Polskie Sympozjum Magnezologiczne pt. Magnez i inne biopierwiastki w aspekcie fizjologiczno-biochemicznym oraz środowiskowym Polskie Towarzystwo Matematyczne Półrocznik Commentationes Mathematicae 612 Polskie Towarzystwo Matematyczne Rocznik Dydaktyka Matematyki 7 000, Polskie Towarzystwo Matematyczne Rocznik Matematyka Stosowana 3 500, Polskie Towarzystwo Matematyczne Rocznik Wiadomości Matematyczne 7 000, Polskie Towarzystwo Matematyczne Udział w posiedzeniu rady Europejskiego Towarzystwa Matematycznego wraz z udziałem w 5. Europejskim Kongresie Matematyki w Amsterdamie , Polskie Towarzystwo Matematyczne Plakaty Mathematical Moments 6 000, Polskie Towarzystwo Matematyczne 2. Forum Matematyków Polskich Polskie Towarzystwo Matematyczne 22. Konferencja Naukowa PTM z Historii Matematyki pt. Matematyka i matematycy polscy okresu zaborów ( ) Polskie Towarzystwo Matematyczne Internetowy Leksykon Matematyków Polskich 620 Polskie Towarzystwo Matematyczne 3. Podlaska Konferencja Matematyki 7 000, Polskie Towarzystwo Matematyczne 14. International Conference on Mathematics, Informatics and Related Fields Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze 13. International Conference on the Electron Microscopy, EM , Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych 12. Seminarium Ogólnopolskie pt. Kompozyty 2008 teoria i praktyka 624 Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Kwartalnik Journal of Theoretical and Applied Mechanics , Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 13. Ogólnopolska Konferencja Mechanika w Lotnictwie, ML XIII , Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 7th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, 7th YSESM , Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej 7. Konferencja pt. Nowe kierunki rozwoju mechaniki Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Dwumiesięcznik Medycyna Pracy Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Kwartalnik International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, wersja drukowana , Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Kwartalnik Polish Journal of Microbiology , Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Kwartalnik Postępy Mikrobiologii , Polskie Towarzystwo Mikrobiologów 26. Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów pt. Drobnoustroje wyzwania i nadzieje , Polskie Towarzystwo Mikrobiologów 8. Międzynarodowa Konferencja pt. Mikrobiologiczne Markery Epidemiologiczne 8th International Meeting on Microbial Epidemiological ,00 Markers, IMMEM Polskie Towarzystwo Mineralogiczne Kwartalnik Mineralogia (uprzednio Mineralogia Polonica ) 7 000, Polskie Towarzystwo Mineralogiczne 2. Środkowoeuropejska Konferencja Naukowa połączona z workshopem pt. Powder diffraction: Rietveld refinement methods oraz 15. Sesja Sekcji Petrologii , Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych Półrocznik Folia Horticulturae 9 600, Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, nr 18, , Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych Konferencja naukowa pt. Miejsce ogrodnictwa ozdobnego we współczesnej Polsce , Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych Konferencja naukowa pt. Prozdrowotna produkcja roślin warzywnych i zielarskich , Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Miesięcznik Medycyna Weterynaryjna Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych 13. Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych pt. Od nauki do praktyki , Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych Coroczna krajowa konferencja naukowo-dyskusyjna z cyklu Fakty i fikcje w żywieniu człowieka 643 Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych Kwartalnik Silniki Spalinowe Combustion Engines , Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych 5. Seminarium Silników Spalinowych 645 Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Cykl konferencji naukowych pt. Techniki jądrowe zastosowania i zagrożenia 7 000, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne Druk i dystrybucja Biuletynu Nukleonicznego 1 500, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Białystok Augustów pt. Pieniądz Kapitał Praca. Wspólne dziedzictwo Europy Polskie Towarzystwo Orientalistyczne Kwartalnik Przegląd Orientalistyczny , Polskie Towarzystwo Orientalistyczne Konferencja naukowa pt. Tożsamość globalna a tożsamość regionalna w Azji i Afryce 6 000, Polskie Towarzystwo Orientalistyczne Rozbudowa witryny internetowej Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego 651 Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Dwumiesięcznik Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja , Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Dwumiesięcznik Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska , Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne 8. Ogólnopolskie i 10. Śląskie Sympozjum Chorób Kości i Stawów 654 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Kwartalnik Wiadomości Parazytologiczne , Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Ewa Dzika, Pasożyty ryb Polski (klucze do oznaczania). Przywry monogeniczne Monogenea 7 200, Polskie Towarzystwo Parazytologiczne 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Choroby tropikalne i pasożytnicze 7 500, Polskie Towarzystwo Patologów Kwartalnik Polish Journal of Pathology , Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Półrocznik Forum Oświatowe , Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Kwartalnik Przegląd Historyczno-Oświatowy, numery 2x , Polskie Towarzystwo Pedagogiczne Półrocznik Problemy Wczesnej Edukacji 4 900, Polskie Towarzystwo Probiotyczne i Prebiotyczne 2. Europejska Konferencja na temat Probiotyków i ich Zastosowania, EUPROBIO , Polskie Towarzystwo Próżniowe 2. Krajowa Konferencja Nanotechnologii , Polskie Towarzystwo Próżniowe Biuletyn Polskiego Towarzystwa Próżniowego Technika Próżni i Technologie Próżniowe 1 000, Polskie Towarzystwo Próżniowe 6. International Workshop on Semiconductor Gas Sensors, SGS ,00 15

16 665 Polskie Towarzystwo Próżniowe 4. Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz 8. Krajowa Konferencja Techniki Próżni 666 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika 42. Sympozjum Speleologiczne 667 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Czasopismo Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych , Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Czasopismo Wszechświat. Pismo Przyrodnicze , Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Konferencja na temat funkcjonowania i zaburzeń układu nerwowego pt. Tydzień mózgu 670 Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Wymiany międzybiblioteczne 3 000, Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika Zabezpieczenie i opracowanie zbiorów 1 000, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Kwartalnik Przegląd Psychologiczny , Polskie Towarzystwo Psychologiczne Kwartalnik Nowiny Psychologiczne Polskie Towarzystwo Psychologiczne 33. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pod hasłem Żyć godnie , Polskie Towarzystwo Psychologiczne 6. Ogólnopolska Konferencja Socjoterapii Polskie Towarzystwo Religioznawcze Kwartalnik Przegląd Religioznawczy , Polskie Towarzystwo Religioznawcze Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. O wielowymiarowości badań religioznawczych , Polskie Towarzystwo Socjologiczne Kwartalnik Polish Sociological Review , Polskie Towarzystwo Socjologiczne Konferencja pt. Miasto i nie-miasto 6 000, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Wydanie dwóch numerów biuletynu PTS Informacja Bieżąca PTS oraz Bibliograficzna Informacja Bieżąca 6 000, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Konferencja pt. Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej 8 000, Polskie Towarzystwo Socjologiczne 2. Ogólnopolskie Forum Socjologów Prawa pt. Lokalne i globalne zróżnicowanie prawa 683 Polskie Towarzystwo Socjologiczne Konferencja pt. Rola ks. Aleksandra Wóycickiego w rozwoju polskiej socjologii 3 600, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Konferencja pt. Adam Podgórecki in memoriam. dziedzictwo naukowe i jego kontynuacja w dziesiątą rocznicę śmierci 685 Polskie Towarzystwo Socjologiczne Konferencja pt. Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim 6 000, Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas 1. Konferencja Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas , Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 26. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 688 Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych Andrzej Krzanowski, Kultura Chancay: środkowe wybrzeże Peru u schyłku epoki prekolumbijskiej (X XVI w.) , Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych Rocznik Estudios Latinoamericanos 9 600, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych Zakup i prenumerata wydawnictw dla Biblioteki Latynoamerykańskiej 6 000, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych Konferencja pt. Doświadczenia i osiągnięcia polskiej latynoamerykanistyki w 30-lecie polskiej wyprawy naukowej w Andy ( ) 692 Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych Archiwum Antropologii Wizualnej Runa : opracowanie zbiorów fotograficznych z badań antropologicznych w Ameryce Łacińskiej wraz z dokumentacją etnograficzną: faza I 693 Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych Baza zbiorów fotograficznych polskiej wyprawy naukowej w Andy , Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych Przyznanie nagrody im. Ignacego Domeyki dla najlepszej pracy lub artykułu naukowego o Ameryce Łacińskiej 5 500, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych Konferencja pt. Trzydzieści lat polskich badań w Ameryce Łacińskiej 8 000, Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej 15. Warsztaty Naukowe PTSK pt. Symulacja w badaniach i rozwoju 697 Polskie Towarzystwo Taksonomiczne Kwartalnik Genus International Journal of Invertebrate Taxonomy , Polskie Towarzystwo Taksonomiczne Konferencja naukowa pt. Znaczenie muzealnych kolekcji przyrodniczych dla taksonomii 699 Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej Biuletyn PTTS Technika Sensorowa, wkładka w miesięczniku Elektronika 8 000, Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej 10. Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne, COE , Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Kwartalnik + dwa dodatkowe numery Żywność. Nauka. Technologia. Jakość , Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mięso w Przetwórstwie i Żywieniu Człowieka pt. Tradycyjne i regionalne technologie i produkty w żywieniu człowieka 703 Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 13. Sesja Sekcji Młodych PTTŻ pt. Żywność XXI wieku szanse i zagrożenia 704 Polskie Towarzystwo Technologów Żywności 16. International Starch Convention Cracow Moscow , Polskie Towarzystwo Teologiczne Kwartalnik Ruch Biblijny i Liturgiczny , Polskie Towarzystwo Teologiczne Rafał Kazimierz Wilk OSPPE, Podstawa jednostkowego bytu człowieka. Studium w oparciu o myśl Edyty Stein 4 050, Polskie Towarzystwo Teologiczne Konferencja naukowa pt. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie 708 Polskie Towarzystwo Teologiczne Konferencja naukowa pt. Świętość a dobro 709 Polskie Towarzystwo Teologiczne Konferencja naukowa pt. Kościół św. Anny w Krakowie. Dzieje i problematyka artystyczna 710 Polskie Towarzystwo Teologiczne Konferencja naukowa pt. Teologiczno-systematyczny wymiar propozycji rozwiązań przedstawionych w książce Josepha Ratzingera Benedykta XVI 3 000,00 w książce»jezus z Nazaretu«711 Polskie Towarzystwo Toksykologiczne Dwa numery Acta Toxicologica 7 000, Polskie Towarzystwo Toksykologiczne 9. Zjazd Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego , Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu Powszechna Encyklopedia Filozofii, praca zbiorowa, t. 9 (Se-Ż) , Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Kwartalnik Towaroznawcze Problemy Jakości Polish Journal of Commodity Science , Polskie Towarzystwo Towaroznawcze Strona internetowa czasopisma Towaroznawcze Problemy Jakości 1 200, Polskie Towarzystwo Tribologiczne Elektroniczny biuletyn informacyjny Polskiego Towarzystwa Tribologicznego 717 Polskie Towarzystwo Tribologiczne Ogólnopolska coroczna konferencja tribologiczna pt: Kształtowanie i badanie właściwości systemów tribologicznych Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne 9. Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego , Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Andrzej Cioska, Analiza pola magnetycznego w szczelinie powietrznej niesymetrycznych maszyn indukcyjnych 6 600,00 16

17 720 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Wspólna konferencja na temat zastosowań elektromagnetyzmu 2 nd Symposium on Applied Elektromagnetics, SAEM 2008 (Polish-Macedonian- Slovenian Joint Seminar), 18. Sympozjum Środowiskowe PTZE na temat zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach 721 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu Biuletyn Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu 2 000, Polskie Towarzystwo Zeolitowe 15. Forum Zeolitowe Polskie Towarzystwo Zoologiczne Katalogowanie zbiorów otrzymanych z wymiany zagranicznej i krajowej według kryteriów Unii Europejskiej oraz konserwacja zasobów bibliotecznych , Polskie Towarzystwo Zoologiczne 9. Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna pt. Biologia płazów i gadów ochrona herpetofauny 725 Polskie Towarzystwo Zoologiczne Udostępnianie zasobów biblioteki i informacji bibliotecznej oraz wymiana zagraniczna i krajowa , Polskie Towarzystwo Zoologiczne Tworzenie bazy komputerowej bibliografii ornitologicznych oraz jej udostępnianie w internecie 727 Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego , Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego 12. Warszawskie Warsztaty Zootechniczne pt. Prozdrowotne walory produktów pochodzenia zwierzęcego 5 400, Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego Miesięcznik Przegląd Hodowlany , Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego 4. Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne pt. Choroby metaboliczne bydła 731 Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych 6 300, Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego Konferencja naukowa pt. Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu przyrodniczego 8 000, Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego 73. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego pt Zwierzęta przyszłości kierunki doskonalenia 734 Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe Konferencja pt. Sierpień 1968 z perspektywy 40 lat 7 240, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe Utworzenie, utrzymanie i udostępnianie bibliograficznej bazy danych w zakresie polskich publikacji bohemistycznych, , Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe Seminarium pt. Polsko-czeska synteza dziejów Ziemi Kłodzkiej propozycja modelu historycznej syntezy regionu pogranicznego , Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego Konferencja pt. Konsultacje rodzinne w podejściu refleksyjno-systemowym 3 000, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego Konferencja pt. Hipnoza analityczna jako droga do rozumienia choroby i leczenia z perspektywy ciała, umysłu i ducha 3 000, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu Stanisław Stępień, Ołeksander Rublow, red., Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1 lata , t , Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu Biuletyn Ukrainoznawczy, red. Stanisław Stępień 741 Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu Szymon Anski, Żydzi galicyjscy w czasie I wojny światowej. Wrażenia i refleksje z podróży po kraju (styczeń maj 1915 r.), tłumaczenie Krzysztof Dariusz Majus 9 450, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu Paul Best, Stanisław Stępień, red., Is there the 4 th Rus? On the Cultural Identity in the Carpathian Region 743 Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu Kontynuacja gromadzenia fotografii, diapozytów i kserokopii dotyczących życia społecznego Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce oraz szeroko pojętej problematyki ukrainoznawczej: wykonanie 200 nowych obiektów w postaci 500,00 odbitek lub zapisów elektronicznych 744 Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu Kontynuacja gromadzenia zbiorów bibliotecznych (publikacji książkowych i czasopism naukowych) z zakresu ukrainoznawstwa wydanych w Polsce i na Ukrainie: zakup 600 książek i 100 czasopism naukowych polskich ,00 i ukraińskich 745 Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu Kontynuacja opracowania księgozbioru, sporządzanie opisów bibliograficznych nabytków w programie bibliotecznym MAK: sporządzenie 2000 opisów bibliograficznych 746 Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu Naprawa zniszczonych podczas użytkowania publikacji książkowych i czasopism 150 egzemplarzy 2 250, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu Prenumerata czasopism naukowych i popularyzujących naukę 536, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Roczniki Historyczne 749 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Slavia Occidentalis 750 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Ryszard Paluszkiewicz, Cechy osadów pyrzyckiego zbiornika glacilimnicznego jako wyraz zmieniających się warunków środowiska depozycyjnego, Prace 2 700,00 Komisji Geograficzno-Geologicznej 751 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Slavia Antiqua 752 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Lingua Posnaniensis 7 200, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 5 850, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Biuletyn Historii Wychowania 3 500, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Studia z Automatyki i Informatyki 3 500, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Res Facta Nova 6 000, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Półrocznik Biological Letters 5 600, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria A: Geografia 3 000, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Rocznik Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B: Botanika 5 250, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Tomasz Ratajczak, red., Podróżnicy Fundatorzy Święci 9 600, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Małgorzata Rybka, red., Jan Paweł II obrońcą godności człowieka, w: Poznańskie Spotkania Językoznawcze, Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, red , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Tomasz Sobieraj, W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i Lalkę, Prace Komisji Filologicznej 3 600, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Marlena Puk, Mit tułacza i wygnańca w twórczości Owidiusza, Prace Komisji Filologicznej 5 600, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Agata Wójtowicz-Stefańska, Symbol, ironia i groteska w edukacji polonistycznej, Prace Komisji Filologicznej 7 000, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Elżbieta Nowicka, Zbigniew Przychodniak, red., Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, Prace Komisji Filologicznej , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Mateusz Stróżyński, Mystical Experience and Philosophical Discourse in Plotinus, Prace Komisji Filologicznej 6 400,00 17

18 767 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Anna Stolarczyk, Zwischen Christentum und Moderne. Ruth Schaumann und ihr Prosawerk , Prace Komisji Filologicznej 6 400, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Marlena Wieczorek, Roman Maciejewski ( ). Kompozytor pokolenia zgubionego, Prace Komisji Muzykologicznej , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Izabela Bogdan, Ceremonie ślubne i renesansowa muzyka weselna w Królewcu w latach , Prace Komisji Muzykologicznej , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Marcin Poprawski, Miejsca niedookreślenia dzieła muzycznego w teorii Romana Ingardena i ich rola dla praktyki artystycznej, Prace Komisji Muzykologicznej , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Tomasz Jurek, red., Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Jerzy Tarajkowski, Lucyna Wojtasiewicz, red., Przestrzeń w polityce gospodarczej (The Space in Economic Policy) , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Alicja Pihan-Kijasowa, red., Poczet członków Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Materiały do słownika biograficznego Wielkopolan 4 200, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Marian Frąckowiak, Ekonomiczne i społeczne problemy polskiego mieszkalnictwa 775 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Ewa Pawlak, Paweł Pawlak, Osada z wczesnych faz wczesnego średniowiecza w Markowicach pod Poznaniem (sta. 26) wraz z pozostałościami osadnictwa 6 400,00 z innych okresów, Prace Komisji Archeologicznej 776 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Leszek Mrozewicz, red., Idy marcowe 2050 lat później, Prace Komisji Historycznej 6 000, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Alicja Pihan-Kijasowa, Irena Sarnowska-Giefing, red., Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci, Prace Komisji Językoznawczej, t , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Bartosz Korzeniewski, red., Narracje o Polsce a problem ideologii, Prace Komisji Filologicznej, t , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Historyczno-krytycznoliteracka sesja naukowa pt. Stanisław Brzozowski i inni 6 000, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Informacja i udostępnianie zbiorów , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Konferencja konserwatorium muzykologów i kompozytorów pt. Jakich wartości poszukujemy w muzyce współczesnej 3 000, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Konferencja muzykologiczna pt. Muzyka między kulturą a naturą 7 000, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Konferencja pt. Antropononimia Poznania i Wielkopolski na tle antroponomastykonów Polski i Europy 7 500, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Konferencja pt. Makrokosmos versus Mikrokosmos 786 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Konferencja pt. Norwid artysta , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Konferencja pt. Wyzwania wobec polityki gospodarczej na początku XXI wieku. Problem przestrzeni w gospodarce Polski 788 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Konserwacja i przechowywanie zbiorów , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Opracowanie zasobów bibliotecznych , Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Tworzenie i utrzymywanie baz danych 7 000, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 29. Seminarium Mediewistyczne im. Alicji Karłowskiej-Kamzowej pt. Tradycje antyczne w kulturze średniowiecza 6 000, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Konferencja pt. Dzieje Kościoła poznańskiego. Stan, potrzeby i perspektywy badań 7 700, Prószyński i Spółka SA Owidiusz, Sztuka kochania, opracowanie Ewa Skwara 5 931, Prószyński i Spółka SA Marek Tulliusz Cycero, Brutus, opracowanie Magdalena Nowak 5 400, Prószyński i Spółka SA Hippokrates, Wybór pism, t. 1, opracowanie Marian Wesoły 4 500, Prószyński i Spółka SA Plutarch, Żywoty równoległe, t. 3, opracowanie Lech Trzcionkowski, Aleksander Wolicki 7 125, Prószyński Media sp. z o.o. Prenumerata miesięcznika Wiedza i Życie dla 2500 szkół w 2008 roku , Prószyński Media sp. z o.o. Prenumerata miesięcznika Świat Nauki dla 2500 szkół w 2008 roku , Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe 45. Naukowa Konferencja Pszczelarska 7 000, Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe Aktualizacja dwóch stron internetowych Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego i czasopisma naukowego Journal of Apicultural Science 2 000, Radomskie Towarzystwo Naukowe Konferencja naukowa pt. Z dziejów pewnego eksperymentu. Parlamentaryzm rosyjski na progu XX stulecia w kontekście kształtowania się świadomości 7 000,00 politycznej narodów imperialnej Rosji 802 Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik Stefan Żeromski, Listy, cz. 5 ( ), Pisma zebrane, t. 38, opracowanie Zdzisław Adamczyk 8 415, Stowarzyszenie Archiwum Solidarności Program archiwalno-dokumentacyjny: Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ Solidarność utrwalenie i upowszechnienie źródeł do badań historycznosocjologicznych 9 300, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Półrocznik Zagadnienia Informacji Naukowej 7 200, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu Konferencja pt. Konkurencyjność w agrobiznesie Stowarzyszenie Elektryków Polskich Kwartalnik Opto-Electronic Review , Stowarzyszenie Elektryków Polskich Miesięcznik Energetyka , Stowarzyszenie Elektryków Polskich Kwartalnik Automatyka Elektroenergetyczna , Stowarzyszenie Elektryków Polskich Archiwum SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuletyn organizacyjny i naukowo-techniczny SEP Spektrum , Stowarzyszenie Elektryków Polskich Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego SEP 3 600, Stowarzyszenie Elektryków Polskich 2. Konferencja Oświetleniowa Krajów Grupy Wyszehradzkiej, LUMEN V4 połączona z 17. Krajową Konferencją Oświetleniową Stowarzyszenie Elektryków Polskich 9. Międzynarodowa Konferencja Elektroniki i Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, SECON Stowarzyszenie Elektryków Polskich Konferencja pt. Techniki obrazowania struktur i czynności narządów człowieka 815 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Konferencja pt. Ekologiczne aspekty eksploatacji elektrowni jądrowej 816 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Konferencja pt. Elektroenergetyka na terenach wiejskich 7 000, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Konferencja pt. Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej 7 500,00 18

19 818 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Miesięcznik INPE Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych wraz z dodatkiem Podręcznik INPE dla Elektryków , Stowarzyszenie Elektryków Polskich 5. Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna Materiały i Technologie w Elektrotechnice, MITEL , Stowarzyszenie Elektryków Polskich 7. Krajowe Sympozjum Kolorymetryczne połączone z 3. Konferencją Promieniowanie Optyczne, POOMT Stowarzyszenie Elektryków Polskich 11. Sympozjum z cyklu Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne pt. Integracja instalacji technicznych w budynkach 822 Stowarzyszenie Elektryków Polskich 9. Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) pt. Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego człowiek wobec wyzwań powstającego społeczeństwa informacyjnego 823 Stowarzyszenie Elektryków Polskich Międzyuczelniana konferencja naukowa pt. Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego nauka i gospodarka, państwo i samorząd, grupy społeczne 1 i osoby pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego 824 Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich Konferencja pt. Rola procesów ekstremalnych w kształtowaniu rzeźby , Stowarzyszenie Germanistów Polskich Międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Germanistów Polskich pt. Translatoryka w badaniach i pracy dydaktycznej germanistyki Translatorik 1 in Forschung und Lehre der Germanistik 826 Stowarzyszenie Historyków Sztuki Mecenat artystyczny a oblicze miasta, praca zbiorowa, materiały sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki , Stowarzyszenie Historyków Sztuki Gromadzenie zbiorów , Stowarzyszenie Historyków Sztuki 57. Ogólnopolska Sesja Naukowa SHS pt. Sztuka w kręgu władzy , Stowarzyszenie Historyków Sztuki Seminarium metodologiczne SHS pt. Jan Białostocki między tradycją a innowacją 830 Stowarzyszenie Idokan Polska Rocznik naukowy Idō Ruch dla Kultury. Movement for Culture 4 375, Stowarzyszenie Innowacja Polska Wschodnia 2 nd International Forum on Innovative Technologies for Medicine, ITMED Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Konferencja Biznes i Nauka Narzędzia Transferu Nowych Technologii 6 000, Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii Konkurs Lider nowoczesnych technologii 834 Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu Rocznik Studia Śląskie, red. Bogusław Wyderka 9 900, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu Antoni Steuer, Ruch sportowy w województwie śląskim , Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu Bogusław Wyderka, red., Słownik gwar śląskich, t , Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu Henryk Duda, Początki sektora państwowego w rolnictwie na Śląsku Opolskim marzec 1945 luty , Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu Konferencja pt. Opole na przestrzeni wieków. Historiografia wobec nowych metod badania dziejów miasta 3 000, Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu Konferencja pt. Codzienność polskiej ludności Śląska Opolskiego w okresie międzywojennym (w 85. rocznicę powstania Dzielnicy I Związku Polaków 2 000,00 w Niemczech) 840 Stowarzyszenie Instytut Śląski w Opolu Konferencja naukowa pt. Regiony historyczne podzielone granicą w Europie Środkowej Historical regions divided by the border 3 700, Stowarzyszenie Instytut Zachodni Kwartalnik Przegląd Zachodni, nr 2 4, , Stowarzyszenie Instytut Zachodni Bogdan Koszel, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy 7 200, Stowarzyszenie Instytut Zachodni Bartosz Korzeniewski, red., Polityka historyczna w Niemczech i w Polsce po 1989 roku 3 600, Stowarzyszenie Instytut Zachodni Maria Rutowska, Obóz przejściowy na Głównej w Poznaniu. Wysiedlenia ludności polskiej z Poznania i Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa , Stowarzyszenie Instytut Zachodni Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy między polskością a niemieckością, praca zbiorowa, Andrzej Sakson, red , Stowarzyszenie Instytut Zachodni Zakup literatury naukowej 847 Stowarzyszenie Instytut Zachodni Oprawa czasopism 848 Stowarzyszenie Instytut Zachodni Rekordy do systemu Horizon 849 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział w Poznaniu 10. Krajowa Konferencja Badań Radiograficznych , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Miesięcznik Przegląd Górniczy , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Konferencja pt. Górnictwo wczoraj i dziś 6 200, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zarząd Krajowy Krajowa konferencja naukowo-techniczna pt. Techniczne dni drogowe 853 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Zarząd Krajowy Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. Warunki techniczne i ekonomiczne rozwoju przewozów kolejowych Europa Azja w drugim paneuropejskim korytarzu transportowym 854 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Miesięcznik Przegląd Komunikacyjny , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Miesięcznik Transport Miejski i Regionalny , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Dwumiesięcznik Inżynieria i Aparatura Chemiczna , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Dwumiesięcznik Tribologia Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Miesięcznik naukowo-techniczny SIMP Mechanik Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Miesięcznik Pomiary, Automatyka, Kontrola , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Dwumiesięcznik Hydraulika i Pneumatyka , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Miesięcznik Przegląd Spawalnictwa , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Igor Piotr Kurytnik, Mikołaj Karpiński, Bezprzewodowa transmisja informacji 5 850, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Informator Wiadomości SIMP 6 500, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 12 th International Scientific and Engineering Conference on Hermtic Sealing, Vibration Realiability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery, HERVICON Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 19. Krajowa Konferencja pt. Aktualne problemy w eksploatacji dźwigów i schodów ruchomych 3 000, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Konferencja naukowo-techniczna pt. Materiały polimerowe i ich przetwórstwo 867 Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Mechaników Polskich Konferencja pt. 50 lat Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji w Polsce 19

20 868 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Krajowa konferencja naukowo-techniczna pt. Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego 869 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Międzynarodowa konferencja pt. Eksploatacja. Lotnictwo, monitoring i diagnostyka trendy rozwoju, MEET-POLAND , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna pt. Projektowanie i eksploatacja przyjaznych środowisku systemów chłodniczych 1 i klimatyzacyjnych 871 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 6. Konferencja Naukowo-Techniczna Podstawowe Problemy Metrologii, PPM Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 11. Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie 7 000, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 16. Ogólnopolska Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna Antykorozja. Systemy. Materiały. Powłoki 6 000, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 9. Ogólnopolska Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna Ochrona Środowiska. Przepisy. Interpretacje. Rozwiązania. Trendy 7 000, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego 14. Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Restrukturyzacja Polskiego Przemysłu Chemicznego pt. Przemysł chemiczny. Wyzwania i bariery 7 000, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Kwartalnik Praca Zdrowie Bezpieczeństwo 6 000, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce Dwumiesięcznik Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni Stowarzyszenie Komputerowej Nauki o Materiałach i Inżynierii Powierzchni Miesięcznik Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 14 Miesięcznik Archives of Materials Science and Engineering , Międzynarodowa Konferencja Naukowa Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME , Stowarzyszenie Malakologów Polskich Kwartalnik Folia Malacologica , Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Gen Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Gen Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Konferencja naukowa pt. Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja osób z rzadkimi zespołami chromosomowymi i ich rodzin 1 Nagranie filmu edukacyjnego pt. Poznaj abyś mógł pomóc ,00 ENMESH 2008 pt. Dobre praktyki dobre wyniki Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Badań nad Rakiem 21 st Wilhelm Bernhard International Workshop on the Cell Nucleus Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich Kwartalnik Folia Neuropathologica , Stowarzyszenie Neuropatologów Polskich Konferencja pt. Podłoże neuropatologiczne otępienia w chorobach OUN, Satelitarne Sympozjum Polsko-Niemieckie Stowarzyszenia Neuropatologów Polskich oraz niemieckiego Towarzystwa Nauroanatomii i Neuropatologii 6 000, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 19. Doroczna Konferencja SOOIPP pt. Kapitał ludzki innowacje przedsiębiorczość. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w nowym okresie programowania UE Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce 3. Szkoła Letnia Innowacji , Stowarzyszenie Papierników Polskich 16. Międzynarodowa Konferencja Papiernicza, PROGRESS , Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Udział 72 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki w 15. Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na międzynarodowych wystawach i targach innowacji w ,00 roku 892 Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Promocja ośmiu innowacyjnych rozwiązań sfery nauki na 19. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Technologicznych w Kuala Lumpur 5 500, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów Promocja 36 innowacyjnych rozwiązań sfery nauki na 57. Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki Brussels Eureka Contest , Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria Agnieszka Czechowicz, Różność w rzeczach. O wyobraźni pisarskiej Wacława Potockiego, seria Studia staropolskie. Series nova 6 750, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria Mikołaj Rej, Kupiec, opracowanie Anna Kochan, seria Biblioteka pisarzy staropolskich , Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria Dwumiesięcznik Teksty Drugie , Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria Estera Lasocińska, Agnieszka Czechowicz, red., Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie. Świat prozy staropolskiej , Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria Konferencja pt. Literatura i socjalizm 7 000, Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria Małgorzata Trębska, Staropolskie szlacheckie oracje weselne. Genologia obrzęd źródła, [tytuł roboczy], seria Studia staropolskie. Series nova Stowarzyszenie Pro Cultura Litteraria Jacek Głażewski, W żywiole tekstu. Dworzanki Jana Gawińskiego próba lektury i interpretacji, [tytuł roboczy], seria Studia staropolskie. Series nova 8 000, Stowarzyszenie Warszawska Szkoła Zdrowia Rocznik Warszawskiej Szkoły Zdrowia 902 Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych Ogólnopolska dysponenda wydawnictw uczelnianych , Stowarzyszenie z Nauką w Przyszłość Konferencja pt. Jak upowszechniać fizykę współczesną w zajęciach pozaszkolnych połączona z 23. Ogólnopolskim Konkursem na Pracę z Fizyki im. prof. Grzegorza Białkowskiego 904 Stowarzyszenie z Nauką w Przyszłość Interdyscyplinarna konferencja Fizyka i Przyroda połączona z rozstrzygnięciem 14. Ogólnopolskiego Konkursu na Pracę Fizyka a ekologia 905 Stowarzyszenie z Nauką w Przyszłość Konferencja Młodych Naukowców 5 500, Stowarzyszenie z Nauką w Przyszłość Konferencja pt. Matematyka i jej metody połączona z rozstrzygnięciem 25. Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków konkurs na pracę z matematyki dla 7 000,00 młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 907 Stowarzyszenie Zdrowie Kobiety 1. Kongres Ginekologii Małoinwazyjnej , Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Gromadzenie księgozbioru , Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Opracowanie księgozbioru , Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Czasopismo Humanizacja Pracy , Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Udostępnianie księgozbioru , Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie Marek Stawski, red., Kościół a państwo w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, praca zbiorowa 2 875, Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe Mirosław Bogdan, Prezbiterium w przestrzeni architektonicznej kościoła 5 200,00 20

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW alfabetycznie Lp Imię i nazwisko Uczelnia 1 p. Małgorzata Aleksandrzak

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ,

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach , Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Lp. Tytuł czasopisma Zasób czasopism drukowanych Uwagi o brakujących rocznikach Archiwalnych Bieżących

Bardziej szczegółowo

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Czasopisma udostępniane w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Zasób czasopism drukowanych Lp. Tytuł czasopisma Archiwalnych Bieżą cych 1. Alkoholizm i Narkomania

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013 LISTA NAGRODZONYCH DOKTORANTÓW Lp Imię i nazwisko doktoranta - nazwa uczelni Dyscyplina naukowa lub artystyczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2015 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2015 rok Plan pracy Zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 25 czerwca 2014 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2015 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze) PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl CZESŁAW MIŁOSZ : życie i twórczość (bibliografia w wyborze)

Bardziej szczegółowo

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne)

Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka; Regionalistyka) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok razem w. ćw. razem w. ćw. s. 1

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku

Kultura. w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w województwie małopolskim w 2008 roku Kultura w Małopolsce Wydawca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków www.

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki.

Poniżej prezentujemy tematyczny podział gromadzonych tytułów czasopism, dostępnych w Czytelni biblioteki. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach oferuje w bieżącej prenumeracie bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska

DZIAŁY BIBLIOTEKI. A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska DZIAŁY BIBLIOTEKI A. Encyklopedie powszechne: 1. Francuska 2. Niemiecka 3. Polska B. Słowniki specjalne i informatory: 1. Słowniki specjalne 2. Ekonomia i statystyka 3. Prawo i naukoznawstwo 4. Nauki polityczne

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA

P R O G R A M *** 10.20-14.00 SESJA PLENARNA czwartek, 27 listopada 2014 9.00-10.00 Rejestracja uczestników 10.00-10.20 Otwarcie Konferencji P R O G R A M 10.20-14.00 SESJA PLENARNA PROWADZENIE: prof. dr hab. Wiesław Babik 10.20-10.50 prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI

WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA POLSKI Poznań, 15.01.2014 Konferencja zorganizowana w ramach: Pierwszego Ogólnopolskiego Forum Studiów nad Bezpieczeństwem Patronat honorowy: Minister Obrony Narodowej Tomasz

Bardziej szczegółowo

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI

OKC PZM 2009 KLASYFIKACJA ZAŁOGOWA BORKI numer 34 29 32 37 43 25 23 26 4 22 20 19 31 załoga nazwisko i imię Wyrwich Andrzej, Barbara Gałęzowski Sebastian, Barbara, Joanna, Aurelia Wojciechowski Maciej, Alina Łaganowski Jakub, Ewa, Olga Łaganowski

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551.

Email: Telefon: Jednostka: Email: michal.trubas@usz.edu.pl. Telefon: Email: dorota-teper@wp.pl. Telefon: 1227. Telefon: 1551. Alicja Trzeciak-Ryczek dr hab. Michał Trubas mgr Dorota Teper-Kasprzycka prof. dr hab. Jolanta Tarasiuk PROFESOR ZWYCZAJNY Iwona Tuszyńska REFERENT dr Monika Tomczyk dr Anna Tokarz-Kocik dr Blanka Tundys

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH na rok szkolny 2014/2015 DLA GIMNAZJUM NR 2 IM. M. KOPERNIKA W KROTOSZYNIE KLASA I L.p. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Język polski Słowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2013/2014 Przedmiot J. POLSKI HISTORIA JĘZYK NIEMIECKI Gr. Początkująca JĘZYK ANGIELSKI Kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej MATEMATYKA Numer dopuszczenia 95/1/2009

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 465 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń

Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 465 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu odznaczeń MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 465 Rej. 84/2013 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 marca 2013 r. o nadaniu

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KOREKTA PLANU PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2015 rok

KOREKTA PLANU PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2015 rok Korekta planu pracy zatwierdzona na posiedzenie Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu 23 września 2015 roku KOREKTA PLANU PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2015 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA. klasy pierwsze / rok szkolny 2013/2014

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA. klasy pierwsze / rok szkolny 2013/2014 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA klasy pierwsze / rok szkolny 2013/2014 lp. przedmiot tytuł i autor podręcznika wydawnictwo 1. biologia Biologia na czasie E.Bonar S. Czachorowski Nowa era podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego

1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do. a. Historia polityczna, kultura polityczna i ideologia wczesnego PROGRAM BADAŃ INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA PAN NA LATA 2017-2020 (zaktualizowane 17.11.2016) I. Zakłady naukowo-badawcze 1. Przemiany religijne i polityczne w Europie od średniowiecza do

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku L Imię i nazwisko Adres zamieszkania funkcja Zgłaszający p. 1. Sara Wiktoria Chrulenko Pieńsk członek Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści

Politologia studia niestacjonarne Seminaria dyplomowe w roku akademickim 2017/2018 Spis treści Politologia studia niestacjonarne Spis treści HARMONOGRAM SPOTKAŃ... 2 Prof. UAM dr hab. Anita Adamczyk... 3 Prof. UAM dr hab. Edward Jeliński... 4 Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach... 5 1. Ni 28 Sty

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w działaniach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Grażyna Kostkiewicz-Górska Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW - KLASA I rok szkolny 2014/2015 Przedmiot J. POLSKI HISTORIA JĘZYK NIEMIECKI Gr. Początkująca JĘZYK ANGIELSKI Kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej MATEMATYKA Numer dopuszczenia NR

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM NR 2 W ZAGÓRZU ROK SZKOLNY 2012/2013

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM NR 2 W ZAGÓRZU ROK SZKOLNY 2012/2013 G2 43136 6/12 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW GIMNAZJUM NR 2 W ZAGÓRZU ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: Art 22a, ust 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz U z 2004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32

Bibliografia publikacji Profesora Lecha Mokrzeckiego za lata 2005 2015 (opracowali Tomasz Maliszewski, Mariusz Brodnicki)... 32 Spis treści Wstęp... 11 Kazimierz Puchowski, Józef Żerko Profesor Lech Marian Mokrzecki badacz dziejów nauki, kultury i oświaty... 17 Doktorzy wypromowani przez Profesora Lecha Mokrzeckiego (opracował

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Programy nauczania 2016/17 do2018/19

Programy nauczania 2016/17 do2018/19 Programy nauczania 2016/17 do2018/19 Przedmiot Tytuł Autor Wydawnictwo Język angielski języka angielskiego PEARSON Język angielski języka angielskiego poziom IV.1, IV1R zakres podstawowy i Język włoski

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.

STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09. STUDIA STACJONARNE TERMINARZ EGZAMINÓW w sesji letniej roku akad. 2015/2016na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych14.09.2016 Przedmiot Egzaminator Termin egzaminu i miejsce Forma egzaminu Termin

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Monografie: Artykuły opublikowane:

Monografie: Artykuły opublikowane: Monografie: 1. Emigracja polska w Australii w latach 1980 2000, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 276, ISBN 83-7322-865-9 2. Zarys historii gospodarczej Australii w XX wieku, Wydawnictwo Adam

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016

PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 PODRĘCZNIKI GIMNAZJUM KLASA I na rok szkolny 2015/2016 Religia Spotkam Twoje Słowo, ks. Paweł Mąkosa, Wydawnictwo Gaudium Lublin do podręcznika Spotkam Twoje Słowo podręczniki bezpłatne Język polski Świat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 06 maja 2014 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach

Bardziej szczegółowo

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku

Konferencja. Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy. Kraków, maja 2017 roku Konferencja Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy kontekst światowy Kraków, 29-30 maja 2017 roku Organizatorzy konferencji: Instytut Europeistyki UJ, Instytut Filozofii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PCKU W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ROK SZKOLNY 2007/2008

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PCKU W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ROK SZKOLNY 2007/2008 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA PCKU W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ROK SZKOLNY 2007/2008 Lp. Przedmiot Nr programu Numer dopuszczenia Program nauczania / wydawnictwo Klasa I Klasa II Klasa III Przeszłość to

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Zarębie

Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Zarębie Szkoła nie prowadzi pośrednictwa pomiędzy rodzicami a księgarniami i wydawnictwami przy zakupie podręczników. Rodzice dokonują osobiście zakupu podręczników. L.p. Przedmiot Tytuł serii Poz. w serii Tytuł

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Uwagi

Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Uwagi SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATRRIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH (art. 22ab Uoso) w III etapie edukacyjnym w klasach I Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawca Uwagi Religia 1 Język polski

Bardziej szczegółowo

Klasa I Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce w roku szkolnym 2013/2014. Lp Przedmiot Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Rzeczoznawcy Data

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Przedmioty specjalizacji zawodowej (do wyboru jedna z dwóch specjalizacji - zob. zał )

Przedmioty specjalizacji zawodowej (do wyboru jedna z dwóch specjalizacji - zob. zał ) Historia (Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją; Dokumentalistyka konserwatorska) Studia niestacjonarne 2. stopnia (zaoczne dla niehistoryków; 5-semestralne) ECTS Liczba godzin egz./zal. I rok II rok

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zagadnienie Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów.

Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO. Zagadnienie Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów. styczeń 2015 Zagadnienia do egzaminu licencjackiego BIBLIOTEKOZNAWSTWO L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Biblioteka, bibliotekarstwo, bibliotekoznawstwo - zakres i znaczenie terminów. Typy bibliotek - w historycznym

Bardziej szczegółowo

ID Publikacji: 56ab97e681064d8e0ab116dc ISSN: 1505-0661. Tytuł publikacji: Göbekli Tepe: decydująca rola kultury w rozwoju naszej cywilizacji

ID Publikacji: 56ab97e681064d8e0ab116dc ISSN: 1505-0661. Tytuł publikacji: Göbekli Tepe: decydująca rola kultury w rozwoju naszej cywilizacji Strona 1 z 26 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZGŁOSZONYCH PUBLIKACJI: Publikacje w czasopismach naukowych: Lp: 1 ID Publikacji: 56ab97e681064d8e0ab116dc Czasopismo Tytuł czasopisma: Wiadomości ASP ISSN: 1505-0661 Tytuł

Bardziej szczegółowo

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska 60 tel. (0-63) 2721261 e-mail kolo@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887) życie i twórczość (bibliografia

Bardziej szczegółowo

szkół ponadgimazjalnych. Zakres z o.o. podstawowy ucznia dla szkół

szkół ponadgimazjalnych. Zakres z o.o. podstawowy ucznia dla szkół Dokument umieszczono w zakładce i w szkole w dniu 15 czerwca 2015r. Podręczniki dla uczniów klasy I w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, na rok szkolny 2015/2016 Lp.

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło

CZESŁAW MIŁOSZ : Życie i dzieło PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (0-63) 242 63 39 (0-63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl PBP FILIA W KOLE 62-600 Koło, ul. Toruńska

Bardziej szczegółowo

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul.

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Krótka 9 1. Alicja Jadwiga Muca, Józefów- KW Kandydata na Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2012/2013

Szkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2012/2013 Szkolny Zestaw Podręczników w Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Przedmiot Klasa Tytuł a wraz z materiałami pomocniczymi (zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań ) Autor/autorzy

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły

O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły O Marii Grzegorzewskiej monografie, artykuły Opracowanie: dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak Artykuł: Maria Grzegorzewska wśród nas Autor: Janina Doroszewska Rok wydania: 1967 Czasopismo: Szkoła Specjalna

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KLASA I Lp. Przedmiot Autor Tytuł podręcznika Numer dopuszczenia 1 Biologia Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas Elżbieta Mazurek, Joanna i Jacek Pawłowscy, Anna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych

Kierunek/specjalność Poziom studiów Liczba miejsc Wydział Nauk Społecznych LISTA 8 BEZPŁATNYCH MIEJSC DLA OBYWATELI PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ OFEROWANYCH PRZEZ UNIWERSYTET ŚLĄSKI W ROKU AKADEMICKIM 04/05 STUDIA PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM Filozofia Historia Politologia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zajęć dydaktycznych*

Rodzaj zajęć dydaktycznych* Plan studiów na kierunku: Stosunki międzynarodowe (studia stacjonarne, I stopnia) Rok akademicki 2013/14 I ROK STUDIÓW I semestr: Rodzaj zajęć O/F** Forma zaliczenia*** Liczba 1. Historia stosunków międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta.

Kartograficzny obraz życia kulturalnego Warszawy na dawnych planach miasta. Warszawa ma wiele twarzy Konferencja z cyklu Warszawska Jesień Archiwalna 25 listopada 2015 Warszawa Polska Akademia Nauk Archiwum ul. Nowy Świat 72 Pałac Staszica, sala 022 9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim

Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim Plan konsultacji dla studentów studiów niestacjonarnych eksternistycznych pierwszego stopnia w roku akademickim 2016-2017 HISTORIA OGÓLNA Rok Semestr Nazwa przedmiotu 1 Ilość konsultacji Egzamin w semestrze

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r.

Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. Czasopisma otrzymywane przez Bibliotekę WSG w Bydgoszczy w 2012-13 r. LP. TYTUŁ DOSTĘPNOŚĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW 1 Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Bydgoszcz nieregularne

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r.

Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia r. Z a r z ą d z e n i e nr 77/2015 Burmistrza Błażowej z dnia 05.10.2015r. w sprawie: powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych Na podstawie art.182 1 pkt. 1 ustawy Kodeks wyborczy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń

Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń Gimnazjum w ZSO Nr 1 w Jeleniej Górze - klasa I - rok szkolny 2014/2015 przedmiot podręcznik Zeszyt ćwiczeń j. polski 1) Klucze do kultury. Klasa 1. Podręcznik do kształcenia literackokulturowego. Barbara

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte

KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte KAZIMIERZ TWARDOWSKI (1866-1938) Wydawnictwa zwarte 1. Bobryk Jerzy Twardowski teoria działania / Jerzy Bobryk. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 176 s. 2. Jadczak Ryszard Człowiek szukający etyki

Bardziej szczegółowo

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

NOWA TOŻSAMOŚĆ NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH A Fundacja Studiów Międzynarodowych Foundation of International Studies NOWA TOŻSAMOŚĆ 3 NIEMIEC I ROSJI W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH Praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Bielenia i Witolda M. Góralskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ŁAŃCUCIE SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 016/017 0 sierpnia 016 r. Numer Nazwa zajęć edukacyjnych T/1 Język polski T/ Język angielski T/ Język angielski

Bardziej szczegółowo

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej)

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996 2014 (materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej) WYDAWNICTWA ZWARTE (KSIĄŻKI) 1. Aktywność seniorów

Bardziej szczegółowo

Stefania Ambroziak Uniwersytet Warszawski Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Dział Zbiorów Dawnych Kozłówka

Stefania Ambroziak Uniwersytet Warszawski Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Dział Zbiorów Dawnych Kozłówka Imię Nazwisko Wykształcenie Uczelnia Instytucja Nazwa działu Miasto Stefania Ambroziak Uniwersytet Warszawski Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Dział Zbiorów Dawnych Kozłówka Karol Babilas Akademia Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo