PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2009 z XXXIII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 maja 2009 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2009 z XXXIII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 maja 2009 roku."

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2009 z XXXIII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 maja 2009 roku. XXXIII Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski rozpoczęła się o godz w sali narad Urzędu Gminy. Uczestniczyli w niej obecni radni wg listy obecności będącej załącznikiem do niniejszego protokółu. Na salę obrad przybyli tłumnie mieszkańcy gminy, w szczególności miejscowości Halas, Mań i Tuliłowa, dyrektorzy tych szkół, niektórzy nauczyciele i inni zainteresowani. Obradom XXXIII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski przewodniczył Andrzej Pietruk Przewodniczący Rady Gminy Międzyrzec Podlaski, a protokółowała Edyta Lipniacka inspektor ds. obsługi rady gminy. Przy sporządzaniu tego protokołu należy zaznaczyć, że na sali obrad istniały bardzo trudne warunki do prowadzenia sesji oraz do protokołowania. Tłum ludzi krzyczał, wyły syreny, cały czas ktoś się wtrącał i przeszkadzał. Przewodniczący Rady Gminy wielokrotnie tłumaczył procedurę prowadzenia sesji i prosił o spokój. Ad. 1 a) Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia obrad XXXIII Sesji Rady Gminy i powitał wszystkich przybyłych radnych. Powitał też pozostałe osoby tj.: 1). Romana Michaluka Wójta Gminy Międzyrzec Podlaski, 2). Marię Szmytko Sekretarza Gminy 3). Elżbietę Demczuk Prezesa Oddziału ZNP Międzyrzec Podl. Gmina 4) Teresę Sidoruk Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP Pozostałych Białej Podl. 5) Stanisława Żmijana Posła na Sejm RP 6) Daniela Dragana Specjalistę ds. funduszy unijnych Urzędu Gminy Wisznice 7) Zbigniewa Kota Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego 8) Jerzego Panasiuka Radnego Powiatu 9) Marcina Duszka Radnego Powiatu 10) mieszkańców gminy i pozostałych obecnych. Stwierdził, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych ( radny J.Siedlanowski nieobecny), a więc jest ona władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Ad. 1 b) Następnie zapytał czy są uwagi lub propozycje zmian do proponowanego porządku obrad. Zaproponował zdjęcie z porządku obrad w punkcie nr 4 podpunktu a dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach. 1

2 Radny H.Semeniuk - zaproponował zdjęcie z porządku obrad w punkcie nr 4 podpunktu b dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Maniach oraz podpunktu c dotyczącego likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuliłowie. Przewodniczący A.Pietruk przeprowadził głosowanie w powyższych sprawach: zdjęcie z porządku obrad w punkcie nr 4 podpunktu a dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach 6 za, 8 przeciw tj. podpunktu nie zdjęto, zostaje w porządku obrad; zdjęcie z porządku obrad w punkcie nr 4 podpunktu b dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Maniach - 6 za, 8 przeciw tj. podpunktu nie zdjęto, zostaje w porządku obrad; zdjęcie z porządku obrad w punkcie nr 4 podpunktu c dotyczącego likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuliłowie - 6 za, 8 przeciw tj. podpunktu nie zdjęto, zostaje w porządku obrad. Wobec powyższego porządek obrad został bez zmian. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie całego porządku obrad: 14 za tj. jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad. Zatwierdzony porządek obrad: 1. Sprawy regulaminowe a/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, b/ przyjęcie porządku obrad. c/ przyjęcie protokółu z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z bieżącej działalności. 3. Zapytania i interpelacje radnych. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: a) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach b) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Maniach c) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuliłowie. d) zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski, e) zmiany regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski, 5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 2

3 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Ad. 1 c) Przewodniczący przeszedł do głosowania nad protokółem z ostatniej Sesji Rady Gminy: 14 za tj. jednogłośnie protokół zatwierdzono. Protokół został przyjęty. Ad. 2 Wójt Gminy przedstawił następujące bieżące sprawy. W ostatnim czasie zostały wykonane trzy drogi asfaltowe w Rzeczycy o łącznej długości około 3 km. Dobiega końca modernizacja domu ludowego w Zaściankach. Została podpisana umowa z funduszami unijnymi na dotacje w wysokości 48 tys. zł na oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarze wiejskim dla działaczy stowarzyszeń lokalnych - wójt podkreślił, że jest to dobra informacja dla mieszkańców gminy, gdyż na szkolenia będzie można z tych środków skorzystać. Jest też dobra informacja dla mieszkańców całego powiatu bialskiego Lokalna Grupa Działania podpisała umowę w wysokości 13 mln. zł dotacji na cały powiat bialski, w związku z tym będzie możliwe finansowanie wielu inwestycji lokalnych i tu czekamy z remontem domu ludowego w Pościszach oraz świetlicy wiejskiej w Wysokiem. Ad. 3 Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy radni mają pytania lub interpelacje? Radna Z.Nejranowska zapytała kiedy będzie wyrówniarka do dróg? Więcej pytań nie było. Ad. 4 a) Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad tj. podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach. Przeczytał pisma, które ostatnio wpłynęły w tej sprawie: - pismo Zarządu Ogniska ZNP w Publicznej Szkole Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Halasach, pismo stanowi załącznik do protokołu; - pismo do Wójta i Rady Gminy, bez nadawcy, zawierające apel, pismo stanowi załącznik do protokołu; - apel do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkół w gminie Międzyrzec Podlaski, pismo stanowi załącznik do protokołu; - pismo/apel rodziców i mieszkańców Halas, Dołhołeki i Łukowiska, pismo stanowi załącznik do protokołu; 3

4 - pismo ZNP Zarząd Oddziału Międzyrzec Podlaski gmina, pismo stanowi załącznik do protokołu. Następnie zaapelował i prosił o nie likwidowanie szkoły w Halasach, jest też mieszkańcem Halas. Na zebraniu mieszkańcy zadeklarowali chęć pozyskania dzieci z sąsiedniej gminy. Prawdopodobnie będzie to możliwe i liczba dzieci w szkole wzrośnie i nie będzie problemu z małą ilością dzieci w tej szkole. W ostatnim czasie z inicjatywy grona pedagogicznego i rodziców został zorganizowany festyn, także jest próba pozyskania pieniędzy aby nasze szkoły doinwestować. Następnie udzielił głosu dyrektorowi szkoły w Halasach. Dyrektor szkoły w Halasach A.Muszyńska powiedziała, że dla nich jest to wielka tragedia, zaczęło się w lutym. Cały czas myśleli, że mają jakieś prawa, że żyją w państwie prawa, skoro zwracali się z prośbą do kuratorium, do ministerstwa, to wszyscy ich wysłuchają niestety, z kuratorium dostali opinię dla nich pozytywną ale ministerstwo ją uchyliło, w tej chwili wójt się na tym opiera, co jest niezgodne z prawem. W tej szkole nie ma małej ilości dzieci, wspomniała o nowelizacji ustawy o systemie oświaty, na mocy której wchodzą 5- latki. Nie ma tu małej ilości dzieci. Wójt zasłaniał się liczbą 70, że wtedy może zrobić wszystko. Zaprosiła wszystkich do tych szkół, które są piękne i wspaniałe. Po co było wkładać tyle pieniędzy w remonty, po co w 2002 roku było otwierać salę gimnastyczną z wielką pompą i wielką fetą, blisko wyborów. A teraz chce się to zamykać i likwidować, zapytała komu chcą to oddać? Czy mają prywatnego inwestora, który to wszystko przejmie i co z tym zrobi? Ludzie maję tego świadomość, omówiła co się stało z PGR-em w Halasach. Przecież w Halasach jest osiedle mieszkaniowe, ludzie się budują, osiedlają, a będzie to wieś wymarła. Kto zechce przyjechać do Halas i osiedlić się jak nie będzie tam szkoły. A co będzie z dziećmi, wysyłają je do Tłuśćca. Mają symulacje zrobione: 40-osobowe klasy w Tłuśćcu, zmianowość, czy o to chodzi? Zapytała Wójta dlaczego się śmieje? Wójt odpowiedział, że głupoty opowiada, więc się z tego śmieje. Dyrektor z Halas kontynuowała czy wójt zastanowił się nad tym, co się stanie z nauczycielami, dla wójta nauczyciele to jakaś ość. Wójt na różnych apelach, spotkaniach wychwala się jaką piękną ma edukację w gminie, a ludziom mówi się, że nauczyciel zarabia 5 tys. zł, a dyrektor 8 tys. zł. Prosiła, aby radni mieli swoje zdanie, aby sami myśleli i się wypowiedzieli, przecież wybrali ich ludzie, czy radni mają sumienie? Prosi o rozwagę, aby też pamiętać o dzieciach, które będą skazane na niepewność. Wójt i radni mówili o stowarzyszeniach ale czy wójt im zagwarantuje, że szkoły się utrzymają, że rodzice nie będą dopłacać? Nikt tego nie zagwarantuje. Zna przypadki różnych stowarzyszeń z całej Polski i na początku jest ładnie i pięknie ale później już nie. Omówiła wycieczkę do szkoły społecznej w Borkach Wyrkach, gdzie dzieci same dojeżdżają do szkoły. Omówiła również działalność szkoły w Halasach, organizację festynu. Prosiła, aby wziąć to wszystko pod uwagę, zastanowić się i mieć tylko swoje zdanie. Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Posłowi M.Żmijanowi. Poseł na Sejm RP M.Żmijan - powitał wszystkich, następnie powiedział, że chciał skierować kilka pytań do radnych i wójta ponieważ są przed podjęciem bardzo ważnej decyzji, brzemiennej w skutkach. Czy wzięli pod uwagę to, że właśnie zgodnie z nową ustawą, która weszła w życie, nastąpiło obniżenie wieku szkolnego i w związku z tym przybędzie dzieci w szkołach, czy brali to pod uwagę w analizach? 4

5 Żyjemy 20 lat po transformacji. Słuchał uważnie tych wszystkich pism jakie zostały tu skierowane i wypowiedzi rodziców i nauczycieli, którzy przychodzili do biura poselskiego. Czy przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, które są obowiązkiem? Z tego wynika, że nie zostały przeprowadzone. Czy radni wiedzą, czy wójt ma komplet dokumentów niezbędnych do podjęcia uchwał w sprawie likwidacji szkół? Interesował się tym, był wczoraj w kuratorium oświaty, był także z prof. Leną Kolarską-Bobińską w ministerstwie w tej sprawie i nie ma kompletu dokumentów w tej sprawie. Jeżeli radni podejmą tu te uchwały, to one nie będą zgodne z prawem, zostanie złamane prawo. Jeżeli wójt wykona czynności w oparciu o tą uchwałę także złamie prawo, a to ma chyba duże znaczenie dla wójta w tym miejscu i w tym czasie. Prosił radnych aby zadali sobie to pytanie. Stało się tu coś takiego, co ćwiczone zostało przez lata: władza miejscowa nie zgadza się z tymi, którzy wybrali tą władzę. Tłumaczył, że chcą zmienić tych, którzy ich wybrali, a powinno być odwrotnie. Osoba z publiczności powiedziała, że do tej pory uważali wójta za ojca naszej gminy, za gospodarza, a okazuje się, że to co potrzebne, to się likwiduje. Zapytała co teraz zrobić z dziećmi, czy też zlikwidować? Osoba z publiczności czy przewodniczący komisji oświatowej policzył koszty odpraw dla wszystkich nauczycieli, ile to pieniędzy? Dzieci z Halas mają iść do szkoły w Tłuśćcu, a tam nie ma hali sportowej i zaraz będą pewnie ją tam budować, czy policzyli koszty tej budowy? Dzięki tym pieniądzom szkoły utrzymałyby się jeszcze jakiś okres. Prezes ZNP z Białej Podl. T.Sidoruk omówiła nową ustawę o systemie oświaty, gdzie obniża się wiek szkolny i spowoduje to przyrost dzieci w szkołach już w kolejnych latach. Wszystkie te szkoły są bardzo ważne, dzieci są bardzo ważne, ilość dzieci dochodzi do 70. Była na spotkaniu rodzinnym w Halasach, gdzie była zaszokowana ogromną ilością młodych ludzi z małymi dziećmi i nie jest prawdą, że nadchodzi niż, ten niż to tylko moment. Omówiła drogi wokół szkół, dowożenie, że rodzice często będą musieli o godz rano wieźć dzieci do szkół, małe dzieci będą musiały dreptać poboczem. Wójt chwali się drogami ale ona jeździła i widziała jak wygląda droga w Halasach. Droga do Mań tam nie ma żadnego pobocza i jak dzieci mają tam chodzić. Prosiła aby rodzice wzięli pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i aby nie dopuścili do tego. Wójt i radni nie lubią nauczycieli przekonała się o tym na sesji w sprawie dowożenia dzieci do szkół, wtedy wójt śmiał się jej w twarz, na tej sesji kpili sobie z nauczycieli w sposób okrutny. Tłumaczyła jak ciężka i pełna poświęcenia jest praca nauczyciela, a nauczycieli nazywa się leniami i nierobami. Wójt i radni szczycą się, że mają 5 mln. zł oszczędności to nie jest żaden gospodarz, który trzyma tyle pieniędzy w kieszeni, a podnoszą sobie tylko gaże. Trzeba pieniądze inwestować, w szkoły, w oświatę, w zdrowie, a tu oświata pada. Szczycą się oszczędnościami, a wójtowi podniesiono wynagrodzenie do maksimum. Prezydent Białej Podlaskiej tyle nie ma ile tutaj wójt. To wszystko tak jak powiedział pan poseł nie ma podstaw prawnych. Omówiła sytuację jaka zaistniała od kiedy w lutym rada podjęła uchwały intencyjne, a kurator się temu sprzeciwił, gdyż są to świetne szkoły, dobrzy nauczyciele itd., wójt zaskarżył tą opinię miał prawo się z tym nie zgodzić, bo to przecież jego inicjatywa. Wprowadzono nową ustawę, opinia kuratora nie jest już wiążąca dla samorządu ale podkreśliła, że musi być. Wyjaśniała, że opinia MEN-u nie jest taka, aby dalej przystępować do likwidacji szkół. Po decyzji MEN-u kurator ma teraz 14 dni na wypowiedzenie się. Opinia kuratora musi być. Uchyla się też uchwały intencyjne i są już nieważne o tym wójt już nie powiedział. Wójt ma teraz 30 dni na odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na zaskarżenie opinii, na to jest jeszcze czas, a nie na gwizdek robi się sesję rady gminy. Dalej chce powiedzieć o 5

6 nieprawidłowościach, które zostały zmanipulowane przez wójta. Zostały zmanipulowane panie dyrektorki. Ma pisma z dnia 20 maja. Wójt nakazuje dyrektorkom przyjechać z pieczęciami i daje im gotowe pisma gdzie informują nauczycieli jako pracodawcy, że rozwiązują z nimi stosunek pracy a na jakiej podstawie, skoro dopiero w dniu dzisiejszym ma zapaść decyzja? Wójt już wie co radni zrobią. Pani prezes zwracając się do posła powiedziała, że oczywiście ma te pisma i dostarczy je panu posłowi. To jest hańba, to jest prawo wójta. Panie dyrektorki zostały zmuszone do podpisania tego pisma. Poza tym forma pism jest zła jest tu nakazanie rozwiązania stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, bądź zaproponować im inne warunki pracy. Tłumaczyła, że dyrektor szkoły albo zmienia warunki pracy albo rozwiązuje stosunek pracy. W jednej umowie dwóch rzeczy zrobić nie można. Wyjaśniała, że pisma zostały podpisane przez dyrektorki pod zastraszeniem, zmuszono je do podpisania. Panie dyrektorki nie otrzymały żadnego pisma o tym, że szkoła ma być rozwiązana. Mówi się tylko o tym, że w związku z zamiarem likwidacji szkoły proszę wysłać do związków zawodowych aby zaopiniowały. Pytała na jakiej podstawie można rozwiązać stosunek pracy, na gębę? Na gębę dzisiaj się nic nie robi, do wszystkiego musi być dokument. Panie dyrektorki otrzymują rozwiązanie stosunku pracy od swojego pracodawcy też z dniem 20 maja i też jest informacja, że albo rozwiązuje z nimi stosunek pracy albo zmienia warunki. Tak nie można działać, żyjemy w państwie prawa. Jeżeli w dniu dzisiejszym pomimo wszystko radni zdecydują o podjęciu tych uchwał w sprawie likwidacji tych placówek, to ZNP natychmiast wnosi skargę na działania wójta i rady gminy do Wojewody Lubelskiego, następnie kierują pisma do sądu administracyjnego zaskarżając te decyzje, wysyłają pisma do sądu pracy, gdzie wyraźnie udowodnią wójtowi, że w sposób okrutny postępuje z nauczycielami, z dyrektorami szkół, mobinguje, zmusza do decyzji, które nie mają nic wspólnego z prawem. Następnie omówiła, że z rodzicami były robione gdzieś tam pokątnie zebrania u sołtysów, a nauczycielom nikt o tym nie powiedział. Osoby z publiczności powiedziały, że rodzicom też nie. Pani prezes kontynuowała, że cała wieś wie o tym, a nauczyciele nie wiedzą. Obowiązkiem pracodawcy, samorządu jest uczestniczenie w radzie pedagogicznej szkoły i informacja o zamiarze likwidacji placówki, a następnie o warunkach, które proponuje się pracownikom szkół. Żaden z nauczycieli nie dostał żadnej informacji, propozycji. Powiedziała, że wójt powiedział, że da 6-miesięczne odprawy nauczycielom, bo go na to stać. Nauczyciele nie chcą żadnych odpraw, chcą pracować z tymi dziećmi dla dobra rodziców, dzieci i własnego. Prosiła radnych aby nie dopuścili do likwidacji dobrych szkół. Jeżeli subwencji oświatowej nie starcza w co wątpi, bo wielokrotnie miała okazję się zetknąć, że samorządy z subwencji oświatowej robią drogi i inne sprawy, a mówi się, że nauczyciele najwięcej biorą z subwencji. Niech wójt raczy powiedzieć jaką część jego pensji bierze nauczyciel? Informuje, że jeżeli dzisiaj zapadną te złe decyzje dla szkół, to w dniu 1 czerwca nauczyciele, członkowie ZNP, pracownicy niepedagogiczni wchodzą z samorządem w spór zbiorowy, nie dopuszczą do dalszych takich działań, a następnie będą pisali skargi, monity itd. tak jak powiedziała. Wojewoda Lubelski, wszyscy nasi posłowie otrzymają informację o nieprawidłowościach w gminie, o łamaniu prawa. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Z.Kot powiedział, że zabiera głos w tej sprawie ponieważ przepracował w tej gminie jako nauczyciel i dyrektor 10 lat. Wie z jakim zaangażowaniem była budowana oświata w tej gminie, z jakim mozołem i trudem, czasami odejmując sobie po to, aby zainwestować w oświatę, przychodzili na każde wezwanie, pracowali i budowali te zręby oświaty w tej gminie. Z podziwem przyglądał się wtedy jak wójt się w to angażował, dawał na to środki, przyzwolenie, wspierał także właśnie te 6

7 placówki, które dzisiaj są rozpatrywane w zakresie likwidacji. Teraz zaskoczenie, że likwiduje się tyle zaangażowania społecznego ma to pójść w rozsypkę. Zwracając się do wszystkich, a w szczególności do radnych powiedział, że taka zaraza zawsze się rozszerza, marnują zaangażowanie społeczne w tych 3 ośrodkach, ręczy, że w następnych ośrodkach też stracą. Należy pamiętać, że te ośrodki, które stracą taki status, centrum kultury i edukacji jakim są szkoły to obumierają. Podatki też się skończą. Rząd wprowadził nowelizację ustawy o systemie oświaty, ale prawo jest dla ludzi mądrych. Tego nigdzie w Polsce nie ma, żeby system likwidacji przyjąć w tak krótkim czasie, że ludzie są wręcz znienawidzeni przez system władzy samorządowej. Tak to wygląda. Zwracając się do radnych powiedział, że uzyskali mandat społeczny, a nie mandat wójta, mają reprezentować społeczeństwo, a nie wójta. Jak spojrzą tym ludziom w oczy. Apeluje aby się zastanowili, bo odpowiadają tylko i wyłącznie przed społeczeństwem, a nie przed wójtem. Osoba z publiczności powiedziała, że ma pytanie do radnego Z.Krzymowskiego z Łuniewa, który na pierwszej sesji dotyczącej likwidacji tych szkół powiedział, że w gminie zostanie tylko jedna szkoła publiczna, a reszta zostanie przekształcona, więc dlaczego wmawia się, że te szkoły są za drogie w utrzymaniu skoro zamysł jest inny? Na jakiej podstawie, jakie są argumenty? Radny Z.Krzymowski tłumaczył, że nie likwidują szkół, tylko przekształcają. Przewodniczący Rady Gminy A.Pietruk wielokrotnie przywoływał wszystkich do porządku, tłumaczył zasady prowadzenia sesji, prosił o spokój, wyjaśniał, że każdy może się wypowiedzieć ale zachowując porządek, to przewodniczący udziela głosu w odpowiedniej kolejności. Osoba z publiczności jak zabierano im dzieci do gimnazjum do Krzewicy, to nie pomyślano o tym, że będzie mniej dzieci, dlaczego nie zmieniono obwodów szkół. Dlaczego w szkole w Tłuśccu jest ok. 150 dzieci i chodzi do tej szkoły 5 wsi?. Dlaczego w szkole w Halasach są tylko 2 wsie, 3 wsie ale tam nie ma dzieci? Dlaczego nie podzielą równo? Prezes Oddziału ZNP Międzyrzec Podlaski Gmina E.Demczuk powiedziała, że uświadamia wszystkich, że decyzja, która ma być tu podjęta nie dotyczy budynków tylko losów ludzi, losów nauczycieli, ich rodzin, mieszkańców, dzieci. Podniesienie ręki w głosowaniu jest tu wyrocznią i dotyczy setki ludzi. Tłumaczyła, że szkoły to ośrodki życia kulturalnego. Prosiła o rozwagę w podejmowaniu decyzji. Dzieci w polityce zawsze przegrywają i nie mają żadnych szans. Wyjaśniała, że dla dzieci będzie to traumatyczne przeżycie zmiana środowiska, wczesne wstawanie i jeżdżenie dużo dalej, ogromne przeżycie zwłaszcza dla dzieci 5-letnich. Wielokrotnie prosiła, aby nad tym wszystkim się zastanowić zanim radni podniosą rękę. Utrzymanie takiej sieci szkół przez tą kadencję nie doprowadziłoby gminy do ruiny i myśli, że nie doprowadzi i dalej. Życzy dzisiaj mądrych, rozważnych i własnych decyzji. Radny powiatu J.Panasiuk - zapytał wójta na czyj wniosek zostały wprowadzone te punkty do porządku obrad sesji? Wójta, czy komisji oświatowej? Czy komisja oświatowa zajęła stanowisko, zrobiła analizę na jakiej podstawie należałoby zamknąć szkoły? Pani Prezes ZNP, powiedziała, że mamy tu doczynienia z łamaniem prawa. Pan poseł również powiedział, że podjęcie takiej uchwały też będzie łamaniem prawa. Wójt jest wprawiony w łamaniu prawa, jest w sądzie sprawa z powództwa publicznego, są zarzuty itd. Wyjaśniał, że ta decyzja wójta 7

8 nie tyle wójta pogrąży, co radnych. Przypomina, że ostatnia podwyżka pozwala wójtowi brać dziennie 400 zł. Radny H.Semeniuk powiedział, że obawia się o przyszłość tych trzech szkół. Szkoły publiczne gwarantują dobre nauczanie i bezpieczną pracę dla pracowników oraz bezpieczny dojazd uczniów. Obecnie jeżeli byłaby to szkoła społeczna, to każdy z nas tutaj o ile będzie w radzie do tej szkoły dołoży jeżeli będzie brakowało pieniędzy. Tłumaczył, że przekształcenie szkoły publicznej w społeczną jest wyrokiem dla tej szkoły. Omówił w szkole w Strzakłach piknik rodzinny. Powiedział, że troszczy się o szkołę w Maniach i nie tylko. Omówił warunki w szkole. Prosił aby potraktować te 3 szkoły jako nasze szkoły i zwracał się do kolegów radnych aby odrzucili te 3 uchwały. Radny A.Sawczuk wspomniał o filmie Sami swoi. Powiedział, że powodem dla którego tutaj się zebrali nie jest zła wola ani wójta, ani radnych jest o tym przekonany, tylko chodzi o ekonomię. Pan poseł ładnie mówił, uzyskał aplauz ale pyta się kto decyduje o finansach samorządów przecież Sejm, kto ma wpływ na wielkość subwencji oświatowej rząd. Wszyscy płaca podatki, więc dlaczego subwencja z roku na rok spada? Pan M.Sulima wtrącił się i powiedział, że niedawno radny miał likwidowaną Rogoźnicę, a teraz coś tu opowiada. Radny A.Sawczuk kontynuował i wyjaśniał, że chce pokazać tu drugą stronę medalu. Przewodniczący Rady Gminy prosił o spokój. Radny A.Mościcki omawiał finanse szkół, że subwencje maleją, jest to spowodowane mniejszą ilością dzieci w szkołach. Wyjaśniał finanse w szkołach, że już teraz budżet jest wykorzystany w czterdziestu paru procentach rocznego budżetu, więc coś jest nie tak. Tłumaczył, że rada podjęła decyzję zamiarze likwidacji szkół publicznych ale na to miejsce ma być powołanie szkół społecznych, dalej omawiał procedurę. Tłumaczył ile pieniędzy poszło na płace nauczycieli. Do szkół wiejskich powinno być dodatkowe finansowanie od rządu. Jest mu tylko przykro, że na dzień dzisiejszy nie można podjąć dodatkowej uchwały o powołaniu szkoły społecznej. Wyjaśniał ludziom, że będzie tak jak było do tej pory, tylko będą zmniejszone koszty prowadzenia szkoły. Pan M.Sulima wtrącał się i mówił, że samorząd jest powołany do tego aby rządzić, prowadzić szkoły, a nie aby oddać ją, więc co chcą w ogóle tu robić. Najpierw wkłada się ogromne pieniądze w rozbudowę szkół, a potem je zamyka. Dalej nastąpiła bardzo chaotyczna dyskusja ludzi w szczególności M.Sulimy z radnym A.Mościckim. Przewodniczący Rady Gminy wielokrotnie prosił o spokój na sali, mówił, że ludzie proszą radnych o zabranie głosu, a później nie dają się im wypowiedzieć. Prezes ZNP z Białej Podl. T.Sidoruk powiedziała, że radni nie zdają sobie sprawy z tego co mówią. Radni chcą tu podejmować decyzję o likwidacji szkół, a jednocześnie mówią o powołaniu szkół społecznych. Ustawa o systemie oświaty mówi o 6 miesiącach dla powołania nowej szkoły. Bzdury radny tu opowiada. Przepisy ustawy wyraźnie mówią o procedurach powołania nowej szkoły. Omówiła na czym polega praca szkoły społecznej, że taka szkoła przechodzi w ręce prywatne. Usłyszała, że szkoła w Halasach zostanie przekazana straży 8

9 pożarnej, tak nie można. W szkole niepublicznej nie ma żadnych przepisów, żadnych norm, dzieci wcale nie muszą być dowożone. Samorząd zupełnie się odetnie od takiej szkoły. Radny A.Mościcki powiedział, że jest to bzdura, tylko się tym zastrasza mieszkańców. Prezes T.Sidoruk kontynuowała na terenie województwa lubelskiego jest wiele takich szkół i owszem w pierwszym roku jest dobrze ale w następnych już nie, wprowadza się czesne. W takich szkołach wcale nie muszą uczyć nauczyciele wykwalifikowani, często bierze się ludzi z urzędu pracy młodych, po ogólniakach itd. Pracuje się tyle ile nakazuje pracodawca, nie ma żadnych norm. Czego nauczy nauczyciel stażysta? Radni przedstawiają obłudę i zakłamanie. Udają, że nie znają rozporządzeń albo rzeczywiście nie znają i tylko chełpią to co wójt im przekazuje i to jest najtragiczniejsze w tych ich wystąpieniach. Pan M.Sulima zapytał dlaczego do likwidacji wybrano szkoły z najlepszymi wynikami? Radny Z.Wasiluk powiedział, że prosi aby nie likwidował szkoły w Tuliłowie, zwraca się z tym do radnych. Omówił szkołę w Tuliłowie i kwestię dowożenia dzieci. Radna Z.Nejranowska powiedziała, że cieszy się, że tak się tu wszyscy zgromadzili, nie wyobraża sobie, aby te szkoły nie funkcjonowały. Omówiła rozmowy z wójtem w sprawie funkcjonowania szkół, że te szkoły będą funkcjonowały i nie można dopuścić do fizycznej ich likwidacji. Pan M.Sulima wtrącił się i powiedział, że nie wiadomo co, będzie za rok, czy będzie ten sam wójt. Radna Z.Nejranowska kontynuowała i mówiła, że już w lutym było o tym mówione. Tłumaczyła, że te pieniądze, które teraz daje gmina szkołom nadal będzie przekazywała. Szkoły nadal będą funkcjonować i nie można dopuścić do fizycznej likwidacji szkół. Wyjaśniała procedurę przekształcenia szkół rozmowy z wójtem. Prosiła aby mieszkańcy spróbowali razem z wójtem przekształcić te szkoły. Pan M.Sulima wtrącił, że to wszystko jest niezgodne z prawem. Radny A.Mościcki zaproponował podjąć dzisiaj uchwały o funkcjonowaniu szkół ale na innych zasadach. Omówił, że nie będą ludzie dopłacać do szkół. Tłum krzyczał, że nie chcą na innych zasadach. Przewodniczący Rady Gminy A.Pietruk udzielił głosu Dyrektorowi Szkoły Społecznej w Radczu Księdzu Z.Grzymale, który prowadzi już szkołę społeczną na terenie pewnej gminy. Dyrektor nie mógł zabrać głosu ponieważ tłum krzyczał, że nie chcą go słuchać, nie dopuszczono go do głosu. Pan Daniel Dragan specjalista ds. funduszy unijnych w gminie Wisznice powiedział, że ten problem obserwuje już od jakiegoś czasu i rodzice poprosili go o przyjazd tutaj. Powiedział, że na terenie gminy mają jeszcze mniejsze szkoły i one funkcjonują dzieci. Te szkoły można utrzymać i one przynoszą korzyść całemu społeczeństwu, trzeba tylko coś zrobić, starać się o nowe rozwiązania. Fundusze unijne można pozyskiwać i to skutecznie. Omówił działania - fundusze na przedszkola. Ich gmina 2,5 mln. zł wyciągnęła na 5 gmin. Dzięki temu na 3 lata edukację w przedszkolach mają z głowy. Natomiast w ogóle nie widział gminy 9

10 Międzyrzec Podlaski na liście rankingowej, może odpadł z powodów formalnych, nie wie. Następnie działanie typowe edukacyjne dla szkół ich gmina dostała 1,2 mln. zł, znowu na 3 lata wszystkie szkoły się utrzymują. Mają zajęcia edukacyjne, wyrównawcze, język angielski, hiszpański i francuski. Następne działanie-małe inicjatywy edukacyjne i tutaj gmina dostała, tylko to jest 50 tys. zł ale co z tych szkoleń na inicjatywy społeczne jeżeli tutaj się rozwala społeczność, nic z tego nie będzie. Napisali i dostali 2 takie wnioski we współpracy z lokalnym stowarzyszeniem, dodatkowe 100 tys. zł. Widać, że można tylko trzeba chcieć. Jak widzi samorządowców, którzy działają przeciwko swoim mieszkańcom, to go szlak trafia i ma nadzieję, że nigdy takim samorządowcem nie zostanie, bo go ludzie nie wybiorą. Radni ślubowali, że będą działać dla mieszkańców. Wójt tłumaczył, że jego zamiarem i Rady Gminy nie jest likwidacja szkół, tylko ich przekształcenie. Jest już długo wójtem, od początku lat 90-tych jakoś zawsze wygrywał w wyborach. Widzi na sali wielu, którzy właśnie tu teraz robią sobie kampanię wyborczą. Następnie omówił system oświaty jaki był w gminie od 1992 roku, kiedy było 17 szkół (wypowiedź wójta była ciągle zagłuszana przez tłum na sali, często krzyczano prawo wójta ). Wyjaśniał sytuację demograficzną, że z roku na rok spada liczba urodzeń dzieci w naszej gminie. Obecnie 100 dzieci z jednego rocznika uczy się w 13 szkołach. Tłumaczył, że Ministerstwo Edukacji wymyśliło algorytm naliczania subwencji oświatowej. Jest z wykształcenia inżynierem i matematykę zna bardzo dobrze. Ustawa i ministerstwo zakłada, że klasa normatywna to jest 26 uczniów. (Przewodniczący Rady Gminy wielokrotnie prosił o spokój i porządek na sali). Wójt tłumaczył, że nie po to budowano szkoły i sale gimnastyczne aby je zamykać. Pomimo tego, że jest coraz mniej dzieci - tak jak uchwalił parlament małe szkoły poniżej 70 dzieci, chcą żeby je ratować przed fizyczną likwidacją, nadzieją jest przekazanie spraw na dół, majątku szkół i pieniędzy na dół, dla rodziców, nauczycieli aby zarządzali szkołą. Rada Gminy na ten rok budżetowy, na te małe szkółki przekazała ok. po 0,5 mln. zł. tj. Manie 522 tys., Halasy- 465 tys., Tuliłów 406 tys. Gdyby były to szkoły społeczne to byłoby świetnie, zarządzane przez społeczność. Cieszy się, że tak wyszedł festyn w Halasach, bo to świadczy, że mieszkańcy są zainteresowani tą szkołą i tylko trzeba im pomóc, wójt jest za tym. Chcą aby te szkoły przekazać stowarzyszeniom i to najlepiej miejscowym, tak aby od 1 września te szkoły działały jako stowarzyszeniowe. Trzeba się organizować. Jeżeli te społeczeństwo się szybko nie zorganizuje, to wójt deklaruje ze swojej strony, że zorganizuje gminne stowarzyszenie, któremu przekaże majątek szkół, finanse i myśli, że doskonale sobie poradzą. Omówił toczące się prace rządu nad ustawą zamysł podniesienia o 2 godziny pensum dydaktycznego dla nauczycieli gdyby ZNP tego nie zawetowało, to nie byłoby dzisiaj tej sprawy przekształcania szkół. Ale niestety ZNP wywalczyło, że dalej pensum dydaktyczne jest tylko 18 godzin. Jeżeli pensum będzie 18 godzin i nauczyciel będzie uczył klasy 4 osobowe to nie damy rady i nie starczy środków finansowych na utrzymanie szkół. Omówił łączenie klas, że polecił dyrektorom łączenie klas np. na zajęciach w-f ale dyrektorka odmówiła. Klasa połączona z 3 klas będzie wynosiła 22 dzieci. Czy taka klasa jest wielka, czy zganiają dzieci do molochów? Optymalną szkołą jest ok. 150 dzieci w gminie jest tylko taka jedna podstawowa i 3 gimnazja. Rodzice mówili, że dzieci przy likwidacji szkoły będą musiały być dowożone ale dzisiaj w gminie nie ma żadnej szkoły do której nie są dowożone dzieci. Tłumaczył, że jego dziecko o godz. 7 rano jest dowożone do szkoły w Maniach. Wójt powiedział, że nie rozumie jednej rzeczy, że skoro jest dla nich takim złym wójtem, to dlaczego chcą aby to on dalej był zarządcą tych szkół! Chce oddać pieniądze i majątek, więc dlaczego nie chcą brać. Tłumaczył, ze sam doświadczył fizycznej likwidacji zakładu pracy i załoga nie dostała nic. Dzisiaj ma propozycje dla nauczycieli, prosił aby się organizowali i zakładali stowarzyszenia, brali do pomocy rodziców. 10

11 Pan M.Sulima wtrącał się i mówił, że jak się nie daje rady to trzeba odejść, przyjdą mądrzy i będą zarządzać. Krzyczał, że wójt jest oskarżony, niech odczyta wyrok i uzasadnienie jaki dostał, że jest przestępcą, jego prawnik pracuje w gminie, że wójt 2 lata blokuje sprawę w sądzie itd. Dalej toczyła się chaotyczna kłótnia Pana M.Sulimy z wójtem, gdzie wójt wyjaśniał, że niczego się nie boi, bo ma czyste sumienie. Wójt mówił, że art. 31 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje go do tego aby pieniądze publiczne były wydawane racjonalnie, czyli przy jak najmniejszym nakładzie osiągać jak największy efekt. Wójt zwrócił się do posła i wyjaśniał, że tu problem jest jeden, że gminy nie stać jest na to, aby w małych szkołach obowiązywała Karta Nauczyciela. Podczas wypowiedzi wójta tłum krzyczał radni z nami. Wójt kontynuował jest mu bardzo przykro jeżeli chodzi o działanie nauczycieli, że nasze dzieci są wykorzystywane jako żołnierze, że jego dziecko zostało zmuszone do podpisania apelu przeciwko swojemu ojcu, jest to działanie poniżej pasa. Tłum krzyczał, że to kłamstwo. Osoba z tłumu powiedziała, że nikt jej nie zmuszał, sama podpisała. Wójt powiedział, że to nie tędy droga, nie jest przeciwny nauczycielom ani szkołom, natomiast jest za racjonalizacją, szkoła ma być dla dzieci, zawsze powtarza, że jeżeli nie będzie dzieci, to nie będzie szkoły. Przewodniczący Rady Gminy wielokrotnie uspokajał tłum osób na sali i poza nią. Dyrektor szkoły w Maniach D.Herda wyjaśniała sytuację z podpisem córki wójta. Podkreśliła, że dzieci nigdy nie były, nie są i nie będą mieszane do polityki. Dziecko wójta nigdy nie było, nie jest i nie będzie zmuszane do jakiegokolwiek podpisu. Córka wójta czuje się w tej szkole świetnie i jest wspaniałą uczennicą i nikt jej krzywdy nie robi. Ich szkoła jest nękana od 3 lat przez Radę Gminy. Omówiła, że są zdruzgotani taką sytuacją. Ogromną rolą mają tu względy polityczne, szkoła jest rozgrywką polityczną. Szkoła nie jest małą szkołą, bo łącznie dzieci jest obecnie 76, w zeszłym roku było tyle samo i w przyszłym roku też będzie. Nie zmniejsza się liczba. Wyjaśniała, że od wielu lat pozyskują dzieci z województwa mazowieckiego, ze wsi Dziadowskie, za przyzwoleniem wójta, jest 18 dzieci. Omówiła działalność szkoły, że jest szkołą przodującą w wynikach nauczania, że szkoła pozyskuje fundusze. W szkole do końca roku brakuje 125 tys. zł, czy jest to tak dużo, przy 5 mln. nadwyżce budżetowej? Omówiła ciężką pracę nauczycieli tej szkoły, dowożenie uczniów. Usłyszała bardzo nieprzyjemne głosy, jakimi kategoriami się myśli sołtys jednej z jej wsi zadzwonił i powiedział, że słyszał co przekazuje gmina, wójt, radni, że kulą u nogi naszej gminy są nauczyciele i ich pobory. Oświata to nie jest inwestycja, która zwróci się po roku, czy po dwóch, jest to inwestycja wieloletnia. Omówiła pracę nauczycieli, że robią wszystko ponad stan. Tłumaczyła, że takich nauczycieli jacy są w tej gminie, to tylko pozazdrościć, niech radni porozmawiają z radnymi z ościennych gmin i z wójtami. Zwróciła uwagę na to, że nauczycielom potrzebna jest rozmowa z radnymi, spotkania. Powiedziała, że nikt z gminy nie przyjechał na uroczystość Dnia Nauczyciela. Nauczyciele są poniżani. Jest wiele pytań. Jest to rok bardzo ciężki, współczuje też rodzicom. Szkoła obchodzi 40 rocznicę i zwracając się do rady powiedziała, że jej nie budowali, tylko rodzice. Prosiła aby nie niszczyć tej szkoły, zostawić ją, ona naprawdę nie jest kulą u nogi. 11

12 Dyrektor szkoły w Halasach A.Muszyńska wyjaśniała, że dzieci nie wykorzystuje się do tego. Dzieci zaniosły tylko apel z informacją do rodziców o zebraniu z rodzicami, to miał zrobić sołtys w Halasach ale tego nie zrobił, nie poinformował rodziców, ani mieszkańców, że są jakiekolwiek przymiarki do likwidacji szkoły. Ile gmina pozyskała środków i kto odpowiada za pozyskanie funduszy unijnych w gminie. Pan z gminy Wisznice powiedział ile pozyskał, więc niech dowie się jak to jest w naszej gminie? Dowiedziała się właśnie, że ten pan, który zajmuje się funduszami unijnymi w naszej gminie tak pozyskuje, jest także w gminnym stowarzyszeniu, więc czy tak też będzie zarządzał szkołami? Komu wójt chce przekazać te szkoły? Pani Jadwiga Tarasiuk z Mań powiedziała, że w sprawie szkoły w Maniach staje oko w oko z wójtem, przypomina wójtowi, że kiedyś jej powiedział, że ktoś chce ich skłócić wyszło szydło na motowidło. Omówiła jak organizowała festyny i święta ludowe. Nie dadzą zamknąć szkoły. Następnie zaśpiewała. Dalej powiedziała, co z nią zrobili, to są zdrajcy. Dlaczego scena w Maniach świeci pustkami, do czego to doszło? Uważa dalej, że festyn w Maniach będzie, z pomocą wójta i wójt na pewno nie odmówi. Zwraca się do radnych, kiedyś była chlubą dla gminy, co złego zrobiła, co teraz z niej zrobili, śmiechy? Radny powiatu Marcin Duszek powiedział, że za chwilę będą głosowali w bardzo poważnej sprawie. Jest niesamowita przychylność wszystkich i rodziców, którzy poświęcili dzisiaj swój czas, wójt pokazał przychylność działania. Sam tez podejmuje trudne decyzje i często nie wie jak zagłosować ale w momencie, gdy nie jest pewny jakiejś decyzji, to może wstrzymać się od głosu. Tłumaczył, że radny ma w swym ręku instrument głosowania i może zdecydować o losie nas wszystkich. Tutaj jest wielka nadzieja, ufność i prośba do radnych. Wyjaśniał, że trzeba szukać porozumienia, jeżeli nie zlikwidują tych szkół to pięknie. Wspomniał o święcie Solidarności, o dbaniu o własną ziemię w głosowaniu. Wójt i radni rozumieją też inne czynniki, ministerstwa tną wydatki, ekonomia jest trudna dla samorządowca. Dobro człowieka jest przede wszystkim, a Rada Gminy podejmie dzisiaj suwerenną i niezależną decyzję. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk zamknął dyskusję, przeczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Halasach i przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Podczas głosowania prosił o zachowanie spokoju, o porządek na sali, informował, że łapanie za ręce radnych jest karalne i nie można tego robić. Głosowanie: 6 za, 6 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu - uchwały nie podjęto. Ad. 4 b) Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk przeszedł do punktu dotyczącego uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Maniach i przeczytał pismo, które wpłynęło: - pismo Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Maniach, w załączeniu do protokołu. Następnie zapytał czy ktoś chce zabrać głos. Radny H.Semeniuk powiedział, że prosi aby nie likwidować szkoły, solidarność to człowiek dla człowieka, a nie przeciw człowiekowi. Pan M.Sulima prosił aby nie likwidować szkół, do radnych prosił aby nie podnosić rąk. 12

13 Nikt więcej nie chciał zabrać głosu więc Przewodniczący Rady Gminy przeczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Maniach i przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Prosił o zachowanie spokoju, o porządek na sali. Głosowanie: 7 za, 7 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu - uchwały nie podjęto. Ad.4 c) Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk przeszedł do punktu dotyczącego uchwały w likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuliłowie, następnie zapytał, czy ktoś chce zabrać głos. Dyrektor szkoły w Tuliłowie M.Siłaczuk powiedziała, że nie prosi ale błaga o pozostawienie tej szkoły. Tylko dwoje dzieci zabrakło do uzyskania liczby 70 uczniów. Tak kształcą, aby szkoła miała najlepsze wyniki w gminie. Prosi aby nie skazywać dzieci 5-letnich na to, aby dojeżdżały 14 km do obcej szkoły. Tłumaczyła, że wie, że jest to mała szkoła ale jest szkołą bezpieczną, spokojną, omówiła wychowanie dzieci w szkole. Zapytała ludzi, gdzie ich dzieci będą się wychowywać, jak nie w takich szkołach? Jest to jedyna ostoja dobrego wychowania i nauki. Zapytała jak PSL może zabrać szkoły na wsi? Jak może szkodzić własnym dzieciom, które powinny mieć wszystko co najlepsze? Pracowała 10 lat w wielkim molochu w Bydgoszczy, nie znała nawet wszystkich nauczycieli. Omówiła pracę w wiejskiej szkole, kiedy tu przyjechała, że poświęciła wszystko wakacje, święta. Są nauczycielami z powołania. Publiczna szkoła jest jedynym miejscem, które gwarantuje jakość nauczania i pewność wszystkiego innego, wszyscy się starają. Jedynie publiczne szkoły mają rację bytu. Przyszłość i dobro dzieci nie ma ceny, chyba, że wójtowi nie zależy na tym, aby w gminie były wychowywane mądre dzieci. Apeluje, błaga i prosi, aby nie likwidować szkoły. Mieszkaniec Tuliłowa powiedział, że jego dziecko jest dzieckiem poza obwodowym szkoły i chodzi do tej szkoły. Dla niego jest przyjemnością i zaszczytem, że jego dziecko może uczyć się w tej szkole. Omówił prace nauczycieli, którzy są fachowcami, wszyscy nauczyciele są bardzo dobrzy. Wójt mówił, że da pracę nauczycielom bardzo dobrym ale nie potrafił powiedzieć, ocenić którzy są bardzo dobrzy. Następnie mieszkaniec Tuliłowa powiedział, że nastąpiła tam dziwna sytuacja, że szkoła została połączona z remizą, która jest kulą u nogi dla tej szkoły. Remiza obciąża szkołę poprzez ogrzewanie, nieczystości, ścieki - jest to na koszt szkoły. Szkoła z tytułu funkcjonowania remizy nie ma dodatkowych pieniędzy. Sala miała być salą gimnastyczną ale nią nie jest, jest po to aby wójt i prominenci gminni robili sobie tam sylwestra i to jest impreza zamknięta. Tłumaczył, że jest to sala tylko dla tych z gminy. Likwidują szkołę dlatego, że pani dyrektor udostępnia szkołę wsi, gdzie np. odbyła się uroczystość - msza poświęcenia pół? Jest to zemsta za to. Następnie wielokrotnie apelował do radnych o pozostawienie szkoły, tłumaczył tą sytuację. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk zakończył dyskusję, przeczytał projekt uchwały w likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuliłowie i przystąpił do 13

14 przeprowadzenia głosowania - wielokrotnie prosił o zachowanie porządku na sali i umożliwienie przeprowadzenia głosowania: 0 za, 6 przeciw, 8 wstrzymało się od głosu - uchwały nie podjęto. W punkcie nr 4 d porządku obrad temat szkół był jeszcze dyskutowany. Przewodniczący zarządził 15 minut przerwy. Ad.4 d) Przewodniczący wznowił obrady Rady Gminy- obecnych 13 radnych (J.Siedlanowski nieobecny i Z.Nejranowska usprawiedliwiona). Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk przeszedł do punktu dotyczącego uchwały zmiany wysokość sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski. Sekretarz Gminy M.Szmytko przypomniała o uchwale w sprawie tego regulaminu, który miał obowiązywać od 1 stycznia. Wszczęte zostało postępowanie z nadzoru wojewody między innymi dotyczące 4 uchwały, który mówił o dacie wejścia w życie. Następnie przytoczyła uzasadnienie takiej decyzji w 4 uchwały Rada Gminy postanowiła o wejściu w życie uchwały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku. Ciąg dalszy sprawy szkół. Przewodniczący Rady Gminy poprosił o przerwanie w związku z pytaniami padającymi ze zgromadzonego jeszcze tłumu na sali obrad: co będzie ze szkołami? Wyjaśnił, że dzisiaj nie podjęto uchwał w sprawie likwidacji szkół, więc likwidacji nie będzie. Szkoły w Maniach, Halasach i Tuliłowiie zostaną na warunkach szkół publicznych, tak jak było do tej pory. W związku z pytaniami: do jakiego czasu będą te szkoły publiczne?- wyjaśniał też, że zależy to od intencji rady, czy zechce coś dalej przekształcać, czy nie. Tłumaczył, że w dalszym ciągu zależy to od rady, czy problem ten będzie rozpatrywany przez radę i komisje, czy na razie nie. Uważa jednak, że ta rada chyba do końca swojej kadencji takiej decyzji już nie podejmie. Pan M.Sulima prosił aby dobrze informować ich jeżeli cokolwiek takiego będzie się działo wokół tych szkół i to odpowiednio wcześniej. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że była taka zasada, że jeżeli były tak ważne sprawy to zawsze na Komisję ds. Oświaty byli zapraszani dyrektorzy szkół i od tego nie można odchodzić. 14

15 Dyrektor szkoły z Halas zapytała, czy teraz też byli? Przewodniczący RG odpowiedział, że nie jest w stanie teraz powiedzieć, bo nie pamięta, nie kojarzy. Osoba z publiczności powiedziała, że proszą Przewodniczącego Rady Gminy aby ich o takich rzeczach wcześniej informował. Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że jest w gminie zasada taka, że zawsze w trzeci poniedziałek miesiąca jest narada sołtysów i są o takich rzeczach informowani, o wszystkich ważnych sprawach. Ubolewa nad tym, że niektórzy sołtysi zaniedbali tą sprawę poinformowania mieszkańców. Zwracając się do dyrektorki szkoły w Halasach powiedział, że jak tylko dowiedział się o tej sprawie od razu u niej był. Dyrektor szkoły z Halas A.Muszyńska zapytała, czy rada lub radni mają wpływ na sołtysa aby poinformował mieszkańców? Przewodniczący RG odpowiedział, że to mieszkańcy mają wpływ na sołtysa, bo to mieszkańcy go wybrali i on jest ich przedstawicielem, organem. Tłumaczył, że wójt i radni mogą tylko przypominać mu o wypełnieniu obowiązków ale rzeczywisty wpływ na sołtysa mają mieszkańcy. Następnie udzielił głosu Pani Sekretarz Gminy M.Szmytko aby kontynuowała. Ciąg dalszy punktu nr 4d. Sekretarz Gminy M.Szmytko przeczytała stosowne uzasadnienie z pisma organu nadzoru w załączeniu do protokołu. Następnie przedstawiła pismo Ministra Edukacji Narodowej skierowane do wszystkich wojewodów, przeczytała fragment dotyczący regulaminu pismo w załączeniu do protokołu. Wyjaśniła, że dlatego jest też zmiana w treści uchwały 3, że wchodzi z mocą wsteczną od 1 stycznia 2009 roku. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk stwierdził, że tak jak to było w wersji pierwotnej uchwały, czyli mętlik przepisów był wyżej. Przeczytał projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski, następnie przystąpił do przeprowadzenia głosowania: 13 za tj. jednogłośnie (J.Siedlanowski nadal nieobecny, Z. Niejranowska nieobecna usprawiedliwona)- uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. Ad.4 e) Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk przeszedł do punktu dotyczącego uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski. 15

16 Sekretarz Gminy M.Szmytko wyjaśniła, że zmiana dotyczy tylko terminu obowiązywania tj. nie od 1 lutego tylko od 1 stycznia. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk przeczytał projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Międzyrzec Podlaski, następnie przystąpił do przeprowadzenia głosowania: 13 za tj. jednogłośnie ( J.Siedlanowski nadal nieobecny, Z. Niejranowska nieobecna usprawiedliwona)- uchwała została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. Ad.5 Wójt powiedział, że było tylko jedno pytanie ale radna jest nieobecna, więc zostawia to na razie bez odpowiedzi. Ad. 6 Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do wolnych wniosków. Odczytał pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXIX/169/2009 nadanie odznaki Zasłużony dla Gminy, pismo stanowi załącznik do protokołu. Sekretarz Gminy M.Szmytko - powiedziała, że wiadomo nie była to pierwsza uchwała o nadaniu tej odznaki, natomiast orzecznictwo w tej sprawie poszło w tym kierunku i nadzór do tego się ustosunkowuje. Niestety jest to pierwsza uchwała, która musi być uchylona. W prasie dotyczącej samorządu pojawiły się też takie informacje na początku roku. W tej chwili należy tylko poinformować, czy rada zamierza uchylić tą uchwałę. Wyjaśniała, że Rada Gminy może tylko nadawać honorowe obywatelstwo, w tym kierunku poszła interpretacja przepisów prawa. Oczywiście na pewno rada nie wystąpi o zwrot odznak, które kiedyś były nadane, nie o to tutaj chodzi. Zgodnie z tą interpretacją nadzoru powinno odbyć się uchylenie tej uchwały. Wójt wyjaśnił, że chodzi tutaj tylko o tą jedną, ostatnią uchwałę w tej sprawie, nie ma o co walczyć z nadzorem. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że takie są wytyczne w prawie, więc nie ma wyjścia i trzeba uchylić uchwałę na następnej sesji oraz powiadomić o tym nadzór. Radny J.Okliński w Rzeczycy jest ścięty słup elektryczny i od lutego do dzisiaj leży, nie wiadomo kto jest właścicielem, prosi o ustalenie właściciela aby to posprzątał oraz trzeba to naprawić. Wójt odpowiadał, że jest to delikatna sprawa. Droga jest powiatowa. Została przebudowana w ramach inwestycji budowy obwodnicy, jest to droga krajowa, budowana ze środków unijnych w związku z tym wszystko to, co jest związane z tą inwestycją musi pozostać własnością Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, również oświetlenie. Gmina więc 16

17 nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem tej obwodnicy. DDKiA nie może wyzbyć się tego majątku przez okres co najmniej 5 lat. Oni są właścicielami tego oświetlenia i to oni powinni interweniować aby naprawić to oświetlenie. Radny S.Krzymowski droga powiatowa w Przychodach jest dewastowana, jeżdżą ciężkie samochody, prosi aby uczulić powiat w tym temacie. Wójt powiedział, że było tu dzisiaj wielu radnych powiatowych i to oni powinni się tym zajmować i ich powinno się mobilizować. Oczywiście będzie w tej sprawie rozmawiał i może da się coś zrobić. Omówił stan dróg powiatowych na terenie gminy, powiat powinien się tym zająć, a nie wszystko do wójta. Następnie tłumaczył, że sprawa szkół jest nadal nierozwiązana. Po wakacjach będzie znowu problem z finansami szkół. Radny J.Okliński powiedział, że był zdenerwowany dzisiaj ale były ku temu podstawy, przecież dyskusji merytorycznej nie było, każdy został zakrzyczany. Pani prezes ZNP w Białej Podl. wyszydziła drogę w Halasach. Przypomniał jednak, że w ubiegłym roku zdjęli z tej drogi 700 tys. aby zapłacić nauczycielom pobory, dlatego tak wygląda. Wypadła też jedna sala gimnastyczna. Omówił swoją wieś, że ludzie też mówią, że gmina powinna się zająć kanalizacją ściekami, a nie ciągle szkołami. Wyjaśniał, że trudno jest podjąć właściwą decyzję, bo wszystkie decyzje są ważne. W lipcu, sierpniu okaże się, że będzie mało środków w szkołach i znów trzeba będzie zdejmować z inwestycji. Wójt powiedział, że dzisiaj rolnicy przyszli i obronili Kartę Nauczyciela w tych małych szkołach. Nikt nie zamierzał likwidować szkół i trzeba mówić prawdę. Wójt nie wie jak sfinansuje przydomowe oczyszczalnie ścieków, jeżeli tego nie zrobią, to rolnicy zapłacą. Przyjdzie moment, gdy ktoś zapyta rolnika co robi ze swoimi ściekami i niech pokaże na to dokument, nie ma to nie stosuje dobrych praktyk rolniczych, więc dotacja mu się nie należy i w rezultacie chłop za to zapłaci. Niestety są manipulowani, dają się zmanipulować ale to ich wybór. W gminie mamy 10,5 tys. mieszkańców, czyli tych których nie było dzisiaj na sesji, to można przypuszczać, że mają inne zdanie. Aby uzyskać jakąś opinię to należałoby przeprowadzić plebiscyt. Wójtowi było dzisiaj bardzo przykro, gdy radny musiał się szarpać o rękę podczas głosowania i jeszcze te groźby. To nie tak. Tłumaczył, że trudne decyzje nie podejmuje się łatwo. Wójt proponuje tylko te decyzje, które są dobre dla społeczności, rada może je przyjąć lub nie. Wyjaśniał, że nie prawdą jest aby wymuszał decyzje na radnych, przecież to wiedzą. Sam był wiele lat radnym i wie, że decyzje trzeba podejmować, czasami trudną i bolesną, ale wierzy się, że będzie dobrze. Wójt nadal wierzy, że ta decyzja, która tu nie została podjęta to jest dobra droga. Wszystkich ludzi należałoby połączyć i ustalić cel w utrzymaniu szkoły. Dyrektor szkoły w Halasach A.Muszyńska powiedziała, że jak tak można mówić, skoro czarno na białym jest, że to likwidacja szkoły? Sekretarz Gminy M.Szmytko powiedziała, że jak to pani dyrektor nie wie o co chodzi? Dyrektor A.Muszyńska odpowiedziała, że nie wie o co chodzi, bo nie wyobraża sobie aby od września mogło powstać stowarzyszenie rodziców i nauczycieli skoro ma być to przekazane społeczności. Sekretarz Gminy M.Szmytko odpowiedziała, że jak można mówić, że radni zakładali likwidację? 17

18 Radny M.Zbaracki zapytał kiedy będzie kruszywo na drogi? Wójt odpowiedział, że na razie nie wie ale 2 czerwca ma spotkanie z koleją. Radny S.Krzymowski padało tu dzisiaj wiele zarzutów, że radni są manipulowani i namawiani w jakiś sposób przez wójta. Oświadcza, że głosował przeciwko likwidacji tych szkół i nie był w żaden sposób manipulowany przez wójta w tej ani w żadnej innej sprawie. Podkreślił, że publicznie tu zaprzecza, że był manipulowany przez wójta. Radny A.Mościcki powiedział, że głosował za likwidacją tych szkół ale jednocześnie był za przekształceniem ich w szkoły społeczne, czas by pokazał. Tłumaczył, że szkoła na pewno by została, celem nie była sama likwidacja ale powołanie szkoły społecznej. Wyjaśniał, że takie są przepisy prawne na dzień dzisiejszy, że inaczej tego nie można zrobić. Nie był naciskany przez wójta, tylko wie jak wyglądają finanse szkół i tym się kierował. Dalej wójt dyskutował z osobą z niewielkiej już zgromadzonej publiczności, na temat pozyskiwania środków z zewnątrz dla szkół. Radny A.Sawczuk - tłumaczył, że pozyskiwać środki z zewnątrz, unijne oczywiście można ale są to środki na konkretne zadania, a nie na bieżące utrzymanie szkół. Radny A.Mościcki powiedział do publiczności, że ukierunkowali ludzi, że jest to pogrążenie szkół itd. Następnie zwrócił uwagę, że do 2012 roku jest okres przejściowy dla rolnictwa w celu dostosowania się do wymogów unijnych i wiele rzeczy trzeba jeszcze w gminie zrobić. Wyjaśniał, że nie tylko oświata jest w gminie, ludzie chcą też innych rzeczy, że ludzie zajmując się wyłącznie oświatą pozbawią rolników tej możliwości. Nie może być tak, że wszystkie pieniądze pochłonie oświata. Podkreślał, że nie chodziło o likwidację fizyczną szkoły, tylko o jej przekształcenie. Zwrócił się z prośbą aby w takim razie ludzie pomogli radnym, co mają w takiej sytuacji zrobić, niech pomogą. Do wypowiedzi radnego wtrącał się pan Muszyński z publiczności oraz inne osoby. Przewodniczący Rady Gminy przypominał o porządku wypowiedzi, wyjaśniał, że sesja rady nie polega na pyskówkach. Następnie powiedział do radnego A.Mościckiego, że takie zadanie należy zlecić przewodniczącemu komisji oświatowej, aby zrobił jak najszybciej posiedzenie, zaprosił dyrektorów szkół i drążył temat, aż do uzyskania konkretnej jakiejś decyzji, wizji. Radny A.Mościcki odpowiedział, że tak jest to zadanie przewodniczącego komisji oświatowej. Tłumaczył, że sam natomiast jest przewodniczącym komisji rolnictwa i bardzo go to boli, bo do 2012 roku trzeba przygotować odpowiednio rolnictwo, aby nie zostało z ręką w nocniku. Potrzebne są oczyszczalnie, cała kanalizacja i skąd znaleźć na to pieniądze, bo nawet pozyskując pieniądze, to trzeba i tak swoich dorzucić. Dalej wyjaśniał ludziom, że potrzebne są drogi, a gmina dokłada też do powiatowych dróg. Omówił też, że jest Karta Nauczyciela, która komplikuje dużo spraw i nie pozwala aby nauczyciel pracował trochę więcej niż 18 godzin dydaktycznych, tu jest problem. Zdziwiony był tym, że pojawił się tu poseł, po co. Pan Muszyński powiedział, że dochodzi do takiej sytuacji, że wójt jedzie do Pościsz z sołtysem na zebranie i mówi nie tylko w Pościszach, że także w innych miejscach poprzez 18

19 swoich żołnierzy, że nauczyciel w gminie Międzyrzec Podl. zarabia 8 tys. zł, a dyrektor 10 tys. zł. Wójt zapytał, czy jest jakiś dowód? Pan Muszyński kontynuował, że to jest fama. Powiedział, że sołtys z Mań powiedział prosto do pani dyrektor, że to oni zabierają im szkołę, bo zarabiają po 8 tys. zł. Taka fama chodzi między ludźmi. Taką famę puszczają ludzie wójta. Mówi się tutaj o rolniku, a robią wszystko aby rozbić szkołę, napuścić ludzi na nauczycieli, bo to jest zło konieczne, a ludźmi, którzy nie są wykształceni najłatwiej zarządzać, motłochem, omamić pieniędzmi. Mówi się o oczyszczalniach, pozyskaniu pieniędzy, a gdzie byli wcześniej, co robili. Przecież jak weszliśmy do Unii to już było wiadomo jakie mają być gospodarstwa, a gdzie rolnicy chcą niby sprzedawać swoje produkty. Radny A.Mościcki odpowiedział, że był przecież poseł i wtedy trzeba było się go pytać? Pan Muszyński powiedział, że wójt mówi na lewo i prawo, że chce szkół społecznych szantażując innych ludzi np. w Halasach część ludzi było przestraszonych na pierwszych spotkaniach dlatego, że przez swoich żołnierzy wójt powiedział krótko wycofaj się, nie dostaniesz dodatku mieszkaniowego, część ludzi się na początku wycofało. Wójt zapytał o nazwiska? Pan Muszyński kontynuował, że wójt ma swoich ludzi. Wójt mówi, że po co im nauczyciele z miasta. Przewodniczący Rady Gminy A.Pietruk wyjaśniał, że jest prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Halasach i ta sprawa z dodatkiem mieszkaniowym jest nieprawdą, jest to jakaś plotka, nie można straszyć dodatkiem mieszkaniowym, bo go nie można zabrać ot tak sobie. Wójt zapytał też dlaczego wciska się w jego usta słów, których nigdy nie powiedział, np. to, że dyrektor, czy nauczyciel zarabia 8 tys. zł.? To jest absurd. Radny H.Semeniuk powiedział, że szanujmy się nawzajem. Padło tu takie stwierdzenie, że sołtys z Mań powiedział, że pani dyrektor bierze 8 tys. zł. Akurat miał tu taką rozmowę i sołtys z Mań tłumaczył, że nic takiego nie powiedział. Radny prosił: nie napuszczajmy siebie nawzajem, bo się pozagryzamy. Publicznie oświadcza jako radny i wiceprzewodniczący, że brał 220 zł, a teraz bierze 270 zł. Mówi o tym, bo ma taką odwagę. Zapytał wiec panią dyrektor A.Muszyńską ile zarabia? Dyrektor A.Muszyńska odpowiedziała, że 2200 zł na rękę. Nastąpiła ogólna chaotyczna dyskusja na sali. Radny F.Sawczuk - Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Porządki Publicznego powiedział, że chciał zabrać głos ale ktokolwiek zabrał głos, kto był po stronie wójta został zakrzyczany, nie uszanowali nikogo. Następnie omówił, że finanse w oświacie są problemem gminy już od wielu lat, mówił o panu M.Sulimie, o dyrektorach szkół, problemy były od dawna. Już w tym roku było kilka spotkań na tej sali, zapraszali 19

20 dyrektorów. Nawet wśród dyrektorów padały propozycje aby zrobić już teraz szkoły społeczne i np. jedną publiczną. Radny H Semeniuk powiedział, że w tej chwili rozmawia z sołtysem z Mań włączył głośno telefon i słychać było, że sołtys odpowiedział, że nie mówił takich rzeczy. Dalej nastąpiła ogólna dyskusja. Wójt tłumaczył, że owszem rodzice dostali pisma w lutym i było w nich napisane, że jest to likwidacja ale w celu przekształcenia. Wyjaśniał też, że cały czas wójtowi zarzuca się, że nie umie prowadzić szkoły, więc wójt chce oddać szkołę społecznościom. Na pytanie z publiczności dlaczego w pismach było napisane, że dzieci będą dojeżdżać do szkoły w Tłuśćcu, wójt odpowiadał, że ma taki obowiązek, bo jeżeli rodzic nie zechce oddać dziecko do szkoły społecznej, to ma prawo do szkoły publicznej w Tłuśćcu, jego wybór. Było tu wskazanie, że Halasy mogą trafić do Tłuśćca. Radny J.Okliński powiedział, że ludzie tutaj poszli w kierunku tylko tego, co zostało napisane w tych pismach. Było napisane ale nie zrozumieli. Chciał zgłosić wniosek, aby podjąć tu uchwały intencyjne, że rada chce zlikwidować szkoły publiczne ale tylko w celu powołania szkół społecznych, jednak został zakrzyczany przez tłum. Wójt zapytał dlaczego np. w Międzyrzecu Podlaskim, takim dużym mieście, 2,5 tys. dzieci i są tylko 3 szkoły. Dalej tłumaczył pani z publiczności, że gmina w 1995 roku przejęła oświatę z 17 szkołami omówił funkcjonowanie tych szkół, że gmina dbała o dobre warunki w szkołach. Następnie dyskutował z panią z publiczności dlaczego nie chcą prowadzić szkoły społecznej. Ponownie tłumaczył sytuację finansową gminy. W szkole w Halasach brakuje 200 tys. zł, a co z resztą szkół, a co z koniecznością różnych inwestycji w gminie, kanalizacją, drogami itd. Najlepiej nic nie robić ale nie tędy droga. Dyrektor A.Muszyńska powiedziała, że też chcą coś robić ale trzeba dać im więcej czasu. W 3 miesiące tego nie zrobią. Przewodniczący Rady Gminy poinformował o tym, że właśnie umarł mąż radnej Z.Nejranowskiej i będzie pogrzeb. Ad. 7 W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Pietruk zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski. Na tym protokół zakończono i podpisano. Protokółowała: Przewodniczący Rady Gminy: Edyta Lipniacka Andrzej PIETRUK 20

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2009 z XXXII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 maja 2009 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXXII/2009 z XXXII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 maja 2009 roku. PROTOKÓŁ Nr XXXII/2009 z XXXII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 12 maja 2009 roku. XXXII Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski rozpoczęła się o godz. 15.10 Uczestniczyli w niej obecni radni wg

Bardziej szczegółowo

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r.

Protokół. XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 14 listopada 2012r. Protokół XXIX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 14 listopada 2012r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. PROTOKÓŁ NR XXI / 17 z obrad posiedzenia XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 24 marca 2017r. W posiedzeniu udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według załączonych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r.

Protokół. XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji. z dnia 15 lipca 2011r. Protokół XI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 15 lipca 2011r. Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie XI

Bardziej szczegółowo

1) przyjęcia Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2015 r.

1) przyjęcia Planu pracy Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2015 r. Protokół Nr 6/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 18 marca 2015 r. godz. 12.30 13.05 Obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII/2017. z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. w dniu 18 kwietnia 2017 r. RO. 0002.5.2017.PD PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18 kwietnia 2017 r. Protokół NrXXXII/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 18

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r.

Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec. odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Protokół Nr X/2016 z dziesiątej Sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec odbytej w dniu 1 marca 2016 r. Ad.1 Otwarcie X sesji VII kadencji Rady Gminy Waganiec i stwierdzenie kworum. Przewodniczący Rady,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy

P u n k t 1 ================== Otwarcie obrad V sesji Rady Gminy P R O T O K O Ł V/2015 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 24 kwietnia 2015r. w sali narad Urzędu Gminy w Ostrówku w godz. 8 00-9 00 W sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG

Ad.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. BRM MG BRM.0012.8.13.2011.MG Protokół 13/2011 z posiedzenia Komisji Kultury Sportu i Rekreacji w dniu 07.09.2011r. (godz. 15:15-18:40) Posiedzenie komisji odbyło się w gmachu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. /za 14/ Podczas głosowania obecnych 14 radnych P R O T O K Ó Ł nr XXXIII/12 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Kożuchowie odbytej w dniu 6 lipca 2012 roku pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Duszy W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz

Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Protokół Nr 2/2/2006 z posiedzenia Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 27 grudnia 2006 roku godz. 13,00 - Ratusz Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Majewski Przewodniczący Komisji Nauki,

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. Protokół z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej w dniu 14 stycznia 2016 r. PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku. 2. Opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza

Znak: BRM /09. Rada Miasta Nowego Sącza Znak: BRM.0053-44/09 Rada Miasta Nowego Sącza Protokół Nr XLIV/2009 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwołanej w dniu 24 marca 2009 r. Ad. 1 Obrady XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

BR Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r.

BR Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r. BR.0002.2.2017 Radomsko, dnia 10 lutego 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVIII/2017 sporządzony na XXVIII sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 10 lutego 2017 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku.

RADA GMINY P O C Z E S N A. P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017. ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. RADA GMINY P O C Z E S N A P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017 ze zwyczajnej Sesji Rady Gminy P o c z e s n a w dniu 24 kwietnia 2017 roku. Poczesna, dnia 2017-04-24 1 Podjęto uchwały: P r o t o k ó ł Nr XXVI/2017

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie.

Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Protokół Nr XXII/2016 z XXII sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 14 września 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 05 Godzina zakończenia 14 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku

PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku PROTOKÓŁ NR XVIII/2016 z sesji Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 14 września 2016 roku Obrady sesji Rady Powiatu rozpoczęły się o godz.8 35. Lista obecności radnych stanowi załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu odczytał proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 3/15 z posiedzenia Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, które odbyło się w dniu 8 stycznia 2015 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. Or.BRP.0012.3.6.2012 Lublin, dnia 28 marca 2012 r. Protokół Nr 14/2012 posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury z dnia 28 marca 2012 r. W dniu 28 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/IX/2014 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 24 września 2014 r.

Protokół nr 91/IX/2014 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 24 września 2014 r. I. Obecność na posiedzeniu: stan Komisji obecnych nieobecnych oraz zaproszeni goście. - 10 radnych - 9 radnych Protokół nr 91/IX/2014 posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 24 września

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

**************************** ORM.0002.XXIX.2012 **************************** Protokół Nr XXIX/12

**************************** ORM.0002.XXIX.2012 **************************** Protokół Nr XXIX/12 **************************** ORM.0002.XXIX.2012 **************************** Protokół Nr XXIX/12 Sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12.04.2012 r. godz. 9 00 w sali nr 26 ratusza Protokół Nr XXIX/12

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku

Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku Protokół Nr XX/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 października 2012 roku Sesję rozpoczęto o godzinie dziesiątej, zakończono, o godzinie czternastej trzydzieści. Miejsce obrad sala konferencyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata

6) wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Borne Sulinowo na lata P R O T O K Ó Ł Nr XI/2011 Sesji Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie odbytej w dniu 15 lipca 2011 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie XI Sesję Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie w dniu 15

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku.

Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. Protokół Nr XVIII/11 - Projekt z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Połańcu odbytej w dniu 7 listopada 2011 roku. I. Obecni: 1. Radni Rady Miejskiej w Połańcu - według listy obecności stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr III/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Gminy p. Lesław Kuczyński otworzył o godzinie 17:30 obrady III sesji Rady Gminy Leszno w dniu 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach Początek obrad - godz. 11 Zakończenie obrad - godz. 13 Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki odbytego w dniu 20 grudnia 2016 roku w Boguszycach

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLVII z XLVII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski, z dnia 30 lipca 2010 roku

PROTOKÓŁ Nr XLVII z XLVII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski, z dnia 30 lipca 2010 roku PROTOKÓŁ Nr XLVII z XLVII Sesji Rady Gminy Międzyrzec Podlaski, z dnia 30 lipca 2010 roku XLVII Sesja Rady Gminy Międzyrzec Podlaski rozpoczęła się o godz. 10:20. Uczestniczyli w niej obecni radni wg listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 20 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 20 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Gałkowicach, Szkoły Podstawowej w Gierlachowie, Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie, Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2012 r. w sprawie likwidacji samodzielnej placówki oświatowej Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej i włączenia jej w skład

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17

Obrady rozpoczęto o godz. 9 07, zakończono o godz.10 17 Protokół Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 23 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku

Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Protokół nr XX/2013 Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2013 roku Przewodnicząca Komisji Teresa Klupś otworzyła o godz. 15 00 Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy.

PROTOKÓŁ Nr II/10. z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. PROTOKÓŁ Nr II/10 z sesji Rady Gminy Wodzisław odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Sesja Rady Gminy Wodzisław trwała od godziny 12 00 do godziny 12 32. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r.

P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. P r o t o k ó ł XXXIII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek odbytej w dniu 12 lutego 2014r. W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 1. Maria Bąk 2. Wioletta Dzioba 3.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku

Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Protokół Nr XVI/2007 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2007 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem Samorządność w Polsce - Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem 19 maja br. w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Władze Samorządowe Powiatu Sierpeckiego oraz sołtysi z terenu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU

PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU PROTOKÓŁ NR 6/2015 Z OBRAD VI SESJI RADY GMINY SOCHACZEW ODBYTYCH W DNIU 25 MARCA 2015 ROKU W obradach udział wzięli : - radni zgodnie z załączoną listą obecności - sołtysi zgodnie z załączoną listą obecności

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo