OBIEKT nr 1 NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. ROENTGENA 5 (z wyłączeniem budynku Hotelu Szkoleniowego i budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBIEKT nr 1 NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. ROENTGENA 5 (z wyłączeniem budynku Hotelu Szkoleniowego i budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów)"

Transkrypt

1 Nieruchomości Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie Załącznik Nr 1 do siwz Pn-126/14/IM Nr odcin ka OBIEKT nr 1 NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. ROENTGENA 5 (z wyłączeniem budynku Hotelu Szkoleniowego i budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów) Nazwa odcinka Metraż w m 2 Częstotliwość sprzątania w tygodniu 1 Osoba odpowiedzialna za odcinek Całkowity miesięczny koszt brutto sprzątania odcinka wyrażony w złotych polskich BUDYNEK NAUKOWY wg planu sytuacyjnego budynek nr 4 1 Budynek Naukowy korytarz ,70 2 Kierownik Sekcji Gospodarczej 2 Centrala Telefoniczna 97,20 2 Kierownik Sekcji 3 Sala Rehabilitacyjna 160,50 5 Pielęgniarka Oddziałowa 4 Pracownia Rezonansu Magnetycznego 137,00 5 Pielęgniarka Oddziałowa 5 Klatka schodowa 279,00 1 Kierownik Sekcji Gospodarczej 6 Korytarz niski parter 305,70 5 Kierownik Sekcji Gospodarczej 7 Zakład Medycyny Nuklearnej Kliniki Endokrynologii 445,05 5 Pielęgniarka Oddziałowa Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej parter 8 Pracownia Inżynierii Komórkowej parter 109,80 5 Kierownik Zakładu 9 Zakład Cytometrii Przepływowej II p 105,00 5 Kierownik Pracowni 10 Zakład Markerów Nowotworowych II p 375,00 5 Kierownik Zakładu 11 Zakład Patologii II p 269,00 X 5 Kierownik Zakładu 12 Zakład Fizyki Medycznej III p 624,30 5 Kierownik Zakładu 13 Sekretariat Naukowy IV p 42,00 2 Kierownik Zakładu 14 Redakcja Naukowa IV p 70,10 2 Kierownik Komórki 15 Sale Seminaryjne IV p 171,80 W Kierownik Zakładu zależności od potrzeb 16 Zakład Genetyki IV p 459,30 5 Kierownik Zakładu

2 17 Pracownia Kriogeniczna V p 21,30 5 Kierownik Zakładu 18 Dział Gospodarki Aparaturowej V p 103,90 2 Kierownik Działu 19 Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych VI p 41,50 3 Kierownik Komórki 20 Planowanie Badań Naukowych VI p 13,80 2 Kierownik Komórki 21 Dział Gospodarki Aparaturowej VI p 155,70 2 Kierownik Działu 22 Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii VI p 391,65 5 Kierownik Zakładu 23 Zakład Onkologii Molekularnej i Translacyjnej VII p 728,80 5 Kierownik Zakładu 24 Zakład Immunologii VIII p 729,70 5 Kierownik Zakładu 25 Pracownia Genetyki Nowotworów Zakładu Patologii 357,00 5 Kierownik Zakładu 26 Zakład Genetyki 357,00 5 Kierownik Zakładu 27 Pracownia Hodowli Zwierząt X p 468,60 3 Kierownik Zakładu 28 Pracownia Hodowli Zwierząt XI p 324,40 2 Kierownik Zakładu Razem PLN: 29 Budynek Socjalny 912,10 1 raz w tyg w zależności od potrzeb 2 BUDYNEK SOCJALNY wg planu sytuacyjnego nr 21 Kierownik Sekcji Gospodarczej 31 Biblioteka Naukowa 866,00 1 Kierownik Komórki 32 Pomieszczenie Archiwum Zakładowego 30,60 Raz w Kierownik Sekcji miesiącu Razem PLN: BUDYNEK ADMINISTRACJI wg szkicu sytuacyjnego nr Sekcja Poligrafii działu Technicznego 163,50 2 Kierownik Komórki 34 Dział Dokumentacji Medycznej 283,10 2 Kierownik Działu 35 Archiwum + pokój ,00 2 Kierownik Sekcji Gospodarczej 36 Archiwum magazyn dokumentacji technicznej 68,00 Raz w miesiącu Kierownik Sekcji Gospodarczej 42 klatka schodowa i korytarz (poziom-1) 184,3 3 Kierownik Sekcji Gospodarczej Razem PLN:

3 BUDYNEK PATOLOGII wg szkicu sytuacyjnego nr Prosektorium 471,80 5 Kierownik Zakładu Razem PLN: ŁĄCZNIKI I HOLE wg planu sytuacyjnego nr 6,6a,7,9,10,14,15,16a,b,c. 44 Ciągi Komunikacyjne ,80 2 Kierownik Sekcji Gospodarczej 45 Hol Główny w budynku szpitalnym i ADM 850,00 7 Kierownik Sekcji Gospodarczej 46 Hol ADM Rehabilitacja 450,00 5 Kierownik Sekcji Gospodarczej 47 Izba Przyjęć I Przychodnia Onkologiczna I 134,00 5 Kierownik Sekcji Gospodarczej Razem PLN: BUDYNEK REHABILITACYJNY TOMOGRAF wg planu sytuacyjnego nr 3 i 3a 48 Zakład Rehabilitacji 877,03 5 Pielęgniarka Oddziałowa 49 Pracownia Tomografii Komputerowej 155,00 5 Pielęgniarka Oddziałowa 50 Pomieszczenia Amazonek 146,00 3 Pielęgniarka Oddziałowa Razem PLN: BUDYNEK TELERADIOTERAPII wg planu sytuacyjnego nr 2 i 2a 51 Zakład Teleradioterapii 1035,82 6 Kierownik Zakładu 52 Zakład Teleradioterapii 827,90 5 Razem PLN: BUDYNEK PRZYCHODNI ONKOLOGICZNEJ wg szkicu sytuacyjnego nr 5,8,8 53 Przychodnia Onkologiczna I 1414,30 5 Pielęgniarka Oddziałowa 54 Przychodnia Onkologiczna I 598,15 5 Pielęgniarka Oddziałowa 55 Odział Chemioterapii Dziennej Kliniki Onkologii i Chorób 340,30 5 Pielęgniarka Oddziałowa Wewnętrznych Razem PLN: BUDYNEK O. T. Z. wg planu sytuacyjnego nr 1 56 Oddział Obserwacyjno - Diagnostyczny 2118,50 7 Pielęgniarka Oddziałowa Razem PLN: 3

4 57 Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków parter 604,80 150,00 BUDYNEK ŁÓŻKOWY wg planu sytuacyjnego nr 18,19,20 7 Pielęgniarka Oddziałowa 5 58 Oddział Chirurgii Endokrynologicznej Kliniki 201,11 Pielęgniarka Oddziałowa Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej p I 7 59 Klinika Nowotworów Układu Nerwowego p I 607,60 7 Pielęgniarka Oddziałowa 82, Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i 433,00 7 Pielęgniarka Oddziałowa Czerniaków p I 115, Klinika Ginekologii Onkologicznej II p i III p. 1224,60 7 Pielęgniarka Oddziałowa 222,30 589, Klinika Nowotworów Układu Moczowego p III 589,30 7 Pielęgniarka Oddziałowa 258, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej p IV 1170,00 7 Pielęgniarka Oddziałowa 211, Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej p 1193,10 7 Pielęgniarka Oddziałowa V 240, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego p VI 1168,20 7 Pielęgniarka Oddziałowa 257, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej VII 583,30 7 Pielęgniarka Oddziałowa 121, Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych VII 612,70 7 Pielęgniarka Oddziałowa 119, Klinika Gastroenterologii Onkologicznej VIII 1019,00 7 Pielęgniarka Oddziałowa 428, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi p IX 1212,50 7 Pielęgniarka Oddziałowa 195, Dział Informatyki p X. + taras 368,90 2 Kierownik Komórki 71 Biuro d/s Programu Przesiewowego Jelita Grubego 46,50 2 Kierownik Komórki 72 Sale Seminaryjne 185,30 1 Kierownik Komórki 73 Kaplica 113,20 5 Kierownik Sekcji 4

5 Gospodarczej 74 Izba Przyjęć I 109,70 7 Pielęgniarka Oddziałowa 75 Sekcja Ruchu Chorych 59,00 5 Kierownik Komórki 76 Depozyt Ubrań 37,00 5 Pielęgniarka Oddziałowa 77 Stacja Łóżek 453,10 5 Kierownik Komórki 78 Sekcja Dokumentacji Medycznej (Archiwum Zgonów) 240,00 3 Kierownik Komórki 79 Klatka Schodowa Główna Budynek Łóżkowy 256,40 3 Kierownik Sekcji Gospodarczej 80 Awaryjne Klatki Schodowe w Budynku Łóżkowym 256,40 233, Kierownik Sekcji Gospodarczej 81 Hol Windowy Budynek Łóżkowy 485,00 7 Kierownik Sekcji Gospodarczej 82 Korytarz Izby Przyjęć I Budynek Łóżkowy 152,80 5 Kierownik Sekcji Gospodarczej Kancelaria 38,50 2 Kierownik Sekcji Razem PLN: BUDYNEK CURIOTERAPII wg planu sytuacyjnego nr 11 i Blok Operacyjny (Brachyterapia) 196,60 5 Pielęgniarka Oddziałowa 84 Zakład Brachyterapii 433,50 7 Pielęgniarka Oddziałowa 375, Zakład Patologii p I 584,70 5 Kierownik Zakładu 86 Korytarz Przy Bloku Operacyjnym 378,50 5 Kierownik Sekcji Gospodarczej 87 Zakład Chemii Klinicznej 567,49 5 Kierownik Zakładu 88 Blok Operacyjny 1034,73 5 Pielęgniarka Oddziałowa 89 Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 856,00 7 Pielęgniarka Oddziałowa 90 Pracownia Radiodiagnostyki I Zakład R. T. G 1847,60 5 Pielęgniarka Oddziałowa 91 Archiwum R. T. G 300,00 1 Pielęgniarka Oddziałowa 92 Centralna Dyspozytornia 80,30 2 Kierownik Sekcji 93 Centralna Sterylizatornia 617,42 7 Kierownik Zakładu 94 Stacja Uzdatniania Wody 83,62 1 Kierownik Sekcji 95 Szatnia Personelu 933,70 7 Kierownik Sekcji 5

6 Gospodarczej Razem PLN: BUDYNEK PORTIERNI I GARAŻY wg planu sytuacyjnego 96 Portiernia 45,90 2 Kierownik Sekcji Gospodarczej 97 Garaże 60,00 2 Kierownik Sekcji Razem PLN: BUDYNEK KUCHNI wg planu sytuacyjnego nr Pomieszczenia Archiwum Zakładowego 408,30 1 w m. Kierownik Sekcji 99 Pomieszczenia Dietetyków 50,00 2 Dietetyk Razem PLN: BUDYNEK PRALNI wg planu sytuacyjnego nr Pralnia 808,90 5 Kierownik Pralni Razem PLN: BUDYNEK KOTŁOWNI wg planu sytuacyjnego nr Kotłownia Pomieszczenia biurowe i warsztaty Kierownik Sekcji 12,75 447,64 714, w m. 2 Razem PLN: BUDYNEK KRWIODAWSTWA wg planu sytuacyjnego nr Pełnomocnik ds. Jakości 32,80 5 Kierownik Komórki 103 BHP 29,70 5 Kierownik Komórki 104 Parter i hol 102,00 5 Kierownik Sekcji Gospodarczej 105 Szatnia 7,01 5 Kierownik Sekcji Gospodarczej 106 Gabinet Dyrektora ds. Lecznictwa + korytarz 167,30 3 Kierownik Sekcji Gospodarczej 107 Naczelna Pielęgniarka 54,50 5 Naczelna Pielęgniarka 108 Centrala tel. Pacjentów 33,50 2 Kierownik Działu 109 Zakład Anestezjologii i Intensywnej terapii OIOM- pok. ½ 17 1 Pielęgniarka Oddziałowa 110 Biuro działu administracyjnego 59 X5 Kierownik Sekcji 6

7 Gospodarczej 111 Poradnia Leczenia bólu i Medycyny Paliatywnej 76,80 5 Pielęgniarka Oddziałowa 112 Poradnia Ginekologiczno Położnicza I 263,60 5 Pielęgniarka Oddziałowa 113 Korytarz przy Biochemii 33,00 2 Kierownik Sekcji Gospodarczej 114 Poradnia Psychoonkologii pomieszczenia + korytarz 378,30 5 Kierownik Zakładu 115 ZZS 19,50 2 Przewodniczący ZZS 116 Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych 17,50 2 Kierownik Komórki 3 Kierownik Sekcji 117 Gabinet Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych 43,20 Gospodarczej 118 Zespół d/s Badań Klinicznych 17,00 2 Kierownik Komórki 119 Warszawski Rejestr Nowotworów 96,50 2 Kierownik Komórki 120 Pełnomocnik Dyrektora d/s Obronnych i Zarządzania 17,00 2 Kierownik Komórki Kryzysowego 121 Sekcja Inwentarza 25,00 2 Kierownik Sekcji 122 Zespół ds. Badań Klinicznych + Korytarz 98,40 2 Kierownik Komórki 123 Poradnia Urologiczna, Poradnia Leczenia Bólu oraz 420,00 5 Pielęgniarka Oddziałowa Poradnia Medycyny Paliatywnej 124 Klatka Schodowa 135,10 2 Kierownik Sekcji Gospodarczej 125 Piwnice 242,20 2 Kierownik Sekcji Gospodarczej 126 Sekcja Dokumentacji Medycznej 314,70 2 Kierownik Komórki Razem PLN: MAGAZYN MATERIAŁÓW ŁATWO PALNYCH wg planu sytuacyjnego nr Magazyn Krwi Pępowinowej + część biurowa 80 1 Kierownik Zakładu Razem PLN: 128 Teren Zewnętrzny Instytutu 45646,00 7 Kierownik Sekcji Gospodarczej Razem PLN: 7

8 RAZEM OBIEKT nr 1 ROENTGENA 5 budynki 53345,47 m2 teren 45646,0 m2 Razem wartość miesięczna obiektu nr 1. PLN Słownie złotych:. 8

9 OBIEKT nr 2 - HOTEL SZKOLENIOWY ul. Roentgena 5 Nr odcin ka Nazwa odcinka Metraż w m2 Częstotliwo ść sprzątania w tygodniu HOTEL SZKOLENIOWY nie ujęty na planie sytuacyjnym Osoba odpowiedzialna za odcinek 102 Sprzątanie 2 539,40 5 Kierownik Hotelu TEREN ZEWNĘTRZNY DO SPRZĄTANIA WOKÓŁ HOTELU SZKOLENIOWEGO 130 Teren Zewnętrzny 11179,50 7 Kierownik Sekcji Gospodarczej Całkowity miesięczny koszt brutto sprzątania odcinka wyrażony w złotych polskich RAZEM OBIEKT nr 2 HOTEL ROENTGENA 5 budynki 2264,4 m2 teren 11179,5 m2 Razem wartość miesięczna obiektu nr 2. PLN Słownie złotych:. 9

10 OBIEKT nr 3 budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów ul. Roentgena 5 Nr odcinka Budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Nazwa odcinka Metraż Częstotliwoś Osoba odpowiedzialna za w m 2 ć sprzątania odcinek w tygodniu 130 POMIESZCZENIA TECHNICZNE 200,62 X 1 Kierownik Zakładu 131 POMIESZCZENIA PRACOWNIKÓW 114,99 X 2 Kierownik Zakładu 132 KONFERENCJA 240,79 X 2 Kierownik Zakładu 133 KOMUNIKACJA 240,05 X 2 Kierownik Zakładu 134 PRACOWNIA PREWENCJI WTÓRNEJ RAKA 399,31 X 5 Kierownik Pracowni PIERSI 135 PORADNIA GENETYCZNA 357,84 X 5 Kierownik Poradni 136 PRACOWNIA PREWENCJI WTÓRNEJ RAKA 778,71 X 5 Kierownik Pracowni SZYJKI MACICY 137 KLINIKA GASTROENTEROLOGII 183,21 X 5 Kierownik Poradni 138 ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII I PREWENCJI 92,83 X 5 Kierownik Poradni NOWOTWORÓW 139 CENTRALNY OŚRODEK KOORDYNUJĄCY MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI OŚRODEK KOORDYNUJĄCY 499,62 X 2 Kierownik Zakładu Całkowity miesięczny koszt brutto sprzątania odcinka wyrażony w złotych polskich Razem Obiekt nr 3 budynek Centrum Profilaktyki Nowotworów Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów 3107,97 m2 Razem wartość miesięczna obiektu nr 3. PLN Słownie złotych:. 10

11 OBIEKT nr 4 - BUDYNEK SZPITALNY PRZY ul. WAWELSKIEJ 15 Nr odci Nazwa odcinka nka 1 Sekcja Rejestracji, Archiwum i Dokumentacji Medycznej II p Archiwum + WC poziom -1. Metraż w m 2 46,80 74,10 Częstotliwość sprzątania Osoba odpowiedzialna za odcinek Kierownik Sekcji Dokumentacji Medycznej 2 Blok Operacyjny - I p. 233,10 5 Pielęgniarka Oddziałowa 3 Oddział Radioterapii II p. 347,90 7 Pielęgniarka Oddziałowa Oddział Radioterapii III p. 233, Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej 114,70 5 Kierownik Pracowni Zakładu Chemii Klinicznej 5 Oddział Chirurgii - I p. Gabinety lekarskie + sekretariat- I i II p Oddział Chirurgii III p. 346,00 225,00 507, Pielęgniarka Oddziałowa 6 Pracownia Radiodiagnostyki II parter Archiwum poziom -1 7 Pracownia Histopatologii i Cytopatologii IIp 8 Oddział Chemioterapii - II p Pomieszczenia lekarskie II p 9 Przychodnia Onkologiczna II- parter Depozyt Pracownia Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienieniem Szatnie ,90 5 Kierownik Pracowni 19,80 201,70 5 Kierownik Pracowni 375,20 53,80 388,3 23,70 709,70 23, Pielęgniarka Oddziałowa Pielęgniarka Oddziałowa Kierownik Pracowni 11 Samodzielna Pracownia Serologii 36,00 5 Kierownik Pracowni Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi I.p. 12 Oddział Anestezjologii i Intensywnej 287,90 7 Pielęgniarka Oddziałowa Terapii I p. 13 Zakład Fizyki Medycznej Ip 35,80 5 Kierownik Zakładu Pracownia - II p. 24, Poradnia Psychoonkologii III p. 14,80 5 Psycholog Zakładu Całkowity miesięczny koszt bruto sprzątania odcinka wyrażony w złotych polskich

12 15 Kaplica II p. 45,80 5 Kierownik Działu Administracyjno -Techniczny 16 Sala wykładowa IIp. 75,10 5 Kierownik Działu Administracyjno- Techniczny 17 Sala konferencyjna- parter 43,40 5 Kierownik Działu Administracyjno- Techniczny 18 Pomieszczenia biurowe - parter 53,60 5 Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 19 Centrala Telefoniczna -1 14,00 5 Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 20 windy 4,50 5 Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 21 WC pacjentów-parter 18,40 7 Dział Administracyjno Techniczny 22 Pomieszczenie Ochrony 13,00 5 Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 23 Punkt wydawania bielizny - poziom ,40 5 Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 24 Szatnie pracownicze poziom ,60 5 Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 25 Kasa poziom -1 5,30 3 Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 26 Węzeł Cieplny poziom ,60 1 w miesiącu Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 27 Ciągi Komunikacyjne, sanitariaty, pomieszczenia socjalne poziom ,00 5 Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 28 Piwnica pod Pracownią Przygotowania, Planowania i Leczenia Napromienieniem 52,50 1 w miesiącu Kierownik Działu Administracyjno Techniczny 29 Klatki schodowe K2, K3, K4,K5, 476,00 5 Dział Administracyjno Techniczny 30 Oszklenie zewnętrzne szybu windy panoramicznej 2 razy w roku Dział Administracyjno Techniczny Razem PLN: 12

13 Teren Zewnętrzny Kliniki Onkologicznej przy ul. Wawelskiej Tereny zielone 3000,00 5 Dział Administracyjno Techniczny 32 Chodniki,Parkingi, drogi 3824,00 7 Dział Administracyjno Techniczny Razem PLN: Razem OBIEKT nr 4 Wawelska 15 budynki 6057,6 m2 teren 6824,0 m2 Razem wartość miesięczna obiektu nr 4. PLN Słownie złotych:. 13

14 1. Całkowity metraż do sprzątania w budynku Instytutu przy ul. Roentgena 5 oraz ul. Wawelska 15 (64775,44 m 2 ) 2. Całkowity metraż do sprzątania terenu zewnętrznego przy ul. Roentgena 5 oraz szpitala ul. Wawelska 15 (63649,5 m 2 ) Wszelkie środki czystości, środki chemiczne, higieniczne, materiały, narzędzia i urządzenia oraz inne środki niezbędne dla prawidłowego wykonywania usługi zapewnia Wykonawca. Wszystkie muszą być przystosowane do profesjonalnego sprzątania i utrzymania czystości. Środki, narzędzia i urządzenia przeznaczone do należytego wykonania usługi musza posiadać wymagane prawem atesty bezpieczeństwa i certyfikaty oraz spełniać obowiązujące normy a także muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Środki, narzędzia i urządzenia winny być właściwej jakości i stosowne do obiektu/terenu w którym mają być używane. TEREN ZEWNĘTRZNY 1.1. Wyniesienie odpadów z koszy 5 w tyg Zamiatanie chodników, dróg,parkingów, placów 2 w tyg Usuwanie ziemi osadzającej się na wycieraczkach zewnętrznych. 2 w tyg Odśnieżanie chodników, parkingów, placów, i jezdni całodobowo, w miarę potrzeb. 1.5 Do odśnieżania firma nie może przystąpić później niż 0,5 h po wystąpieniu opadów śniegu Odladzanie chodników, jezdni, placów i parkingów i posypywanie piachem.-w miarę potrzeb 1.7. Odśnieżanie dachów, usuwanie nawisów śnieżnych i sopli- w miarę potrzeb raz w miesiącu 2.1. Koszenie, grabienie i wywóz ściętej trawy i chwastów rosnących na całym terenie COI. raz w miesiącu. 2.2.Usuwanie chwastów z chodników, parkingów i jezdni przez wyrywanie lub przez chemiczne opryski. 2.3 Przycinanie żywopłotów, krzewów i drzew.- w zależności od potrzeb. 2.4 Grabienie i usuwanie liści w zależności od potrzeb Czyszczenie basenów- w zależności od potrzeb. Ponadto Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 1. utrzymania serwisu dziennego 7 razy w tygodniu w godzinach od 6,00 do 22,00( 6 osób )do zadań których należy: 1.1. utrzymanie czystości toalet ogólnodostępnych uzupełnianie w nich mydła w płynie, ręczników jednorazowych, papieru toaletowego 1.3. usuwanie zabrudzeń powstałych w ciągu dnia na terenie obiektów C.O.I usuwanie zabrudzeń organicznych typu kał, krew, wymiociny. 14

15 2. usuwanie odpadów medycznych, komunalnych, komunalnych segregowanych typu szkło, plastik, papier gromadzonych w przeznaczonych na ten cel pojemnikach. 3. Przestrzeganie segregowania odpadów przy składowaniu ich do odpowiednio oznakowanych kontenerów. 4. Doczyszczanie pomieszczeń C.O.I. po przeprowadzonych remontach. 5. Raz w roku gruntowne doczyszczanie Klinik, I Oddziałów zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Działem Administracyjno- Gospodarczym. 6. Dwa razy w roku mycie okien i żaluzji we wszystkich obiektach C.O.I. o łącznym metrażu 6.1. okna myte dwustronnie m okna myte czterostronnie 59,24 m mycie żaluzji 2 917,33 m2 6.4 mycie od zewnątrz oszklenia szybu windy panoramicznej w obiekcie przy ul Wawelskiej

16

17

18 MIEJSCE SPRZĄTANIA PIWNICA METRAŻ R A Z E M 1 w mies 1 w tyg. 3 w tyg. 5 w tyg. CIĄGI 57,40 57, INNE POMIESCZ. ( 6 POMIESZCZ.) 95,10 95, PARTER CIĄGI 235,20-16,80-218,40 11 POMIESZCZ. - TYLKO MYCIE PODŁOGI 249,40 232,00 17,40 3 POMIESZCZ. - SPRZĄT. CAŁOŚC. 22,50 22,50 WINDA 5,40 5,40 POKOJE GOŚCINNE ( 9 POK.) 229,90 229,90 PIĘTRO I CIĄGI 216,80 216,80 2 POMIESZCZ. - TYLKO MYCIE PODŁOGI 42,30 42,30 3 POMIESZCZ. - SPRZĄT. CAŁOŚC. 17,90 5,90 12,00 POKOJE GOŚCINNE ( 25 POK.) 552,90 552,90 PIĘTRO I I CIĄGI 200,00 200,00 2 POMESZCZ. - TYLKO MYCIE PODŁOGI 42,30 42,30 3 POMIESZCZ. - SPRZĄT. CAŁOŚC. 17,90 5,90 12,00 POKOJE GOŚCINNE 554,40 554,40 METRAŻ DO SPRZĄT. ŁĄCZNIE 2 539,40 152,50 28,60 316, ,70 Firma zobowiązuje się do zapewnienia: a) Papieru toaletowego (papier toaletowy biały celulozowy) b) Mydła toaletowego hotelowego (mydło białe, gramat. min. 20 g.) c) Kubeczków jednoraz.użytku (do mycia zębów, przezroczyste) MYCIE OKIEN P A R T E R METRAŻ R A Z E M 2 w roku a) 2,07 1,60 = 3,31 m 2 21 szt. 69,51 69,51 b) 2,00 2,08 = 4,16 m 2 1 szt. 4,16 4,16 c) 0,90 2,55 = 2,30 m 2 1 szt. 2,30 2,30 d) 1,77 2,08 = 3,68 m 2 1 szt. 3,68 3,68 e) 1,47 1,47 = 2,16 m 2 5 szt. 10,80 10,80 P I Ę T R O I a) 1,60 2,07 = 3,31 m 2 27 szt. 89,37 89,37 b) 1,47 1,47 = 2,16 m 2 7 szt. 15,12 15,12 P I Ę T R O I I załacznik nr 2 a do SIWZ Pn-126/14/IM ZESTAWIENIE CAŁOŚCIOWE AKTUALNEGO METRAŻU DO SPRZĄTANIA W HOTELU SZKOLENIOWYM a) 1,60 2,07 = 3,31 m 2 27 szt. 89,37 89,37

19 b) 1,47 1,47 = 2,16 m 2 7 szt. 15,12 15,12 299,43 299,43

20 Załącznik Nr 2a hotel do siwz Pn-126/14/IM OBIEKT nr 2 - HOTEL SZKOLENIOWY ul. Roentgena 5 Procedury sprzątania pomieszczeń w budynku Hotelu Szkoleniowego Ursynów przy ul. Roentgena 5 irma zobowiązuje się do sprzątania pomieszczeń w budynku hotelu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach zgodnie z przekazanym w ormie elektronicznej zleceniem. Planowany zakres prac będzie przesłany do firmy na adres mail... przez pracownika recepcji najpóźniej do godziny 6.00 dnia którego dotyczy usługa. Firma niezwłocznie potwierdzi otrzymanie lecenia na adres mail Wykonawca zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu zleconych usług nie później jednaj niż do godz soba nadzorująca z ramienia firmy, pracowników wykonujących pracę na terenie hotelu, zobowiązana jest do codziennego odbioru zleconych prac oraz rzekazania podpisanego protokołu pracownikowi recepcji nie później niż do godziny irma zobowiązana jest do każdorazowego przedstawienia nowego pracownika i zapoznania go z procedurami. Pracownik wykonujący prace w Hotelu Szkoleniowym zobowiązany jest do: zgłoszenia do Recepcji faktu znalezienia w pokoju przedmiotów i rzeczy pozostawionych przez gości natychmiastowego zgłoszenia do Recepcji wszelkich zauważonych w pokoju i na korytarzu hotelowym usterek i awarii nie korzystania z windy hotelowej w towarzystwie gości hotelowych, stosując zasadę pierwszeństwa gościom pukania do drzwi przed wejściem do każdego pokoju utrzymania w stanie nienaruszonym rzeczy należących do gościa odpowiedniego zachowania, nie zakłócającego pobytu gościa w hotelu i estetycznego wyglądu zewnętrznego. 1

21 I. Pokoje hotelowe: 1.Sprzątanie codzienne 1.1 sprzątanie łazienek: wyniesienie śmieci, umycie całego kosza na śmieci, wymiana worka plast. mycie i dezynfekcja miski klozetowej, deski sedesowej z pokrywą i przetarcie jej do sucha, mycie umywalki, znajdującej się nad nią półki, akcesoriów łazienkowych, glazury wokół umywalki i wytarcie ich do sucha mycie i dezynfekcja brodzika oraz wytarcie go do sucha, mycie ścian i kabin prysznicowych, wytarcie ich do sucha mycie na mokro i polerowanie armatury łazienkowej, mycie obudowy kontaktów elektrycznych, mycie lustra wraz z ramą mycie kaloryfera, uzupełnianie papieru toaletowego i mydła toaletowego hotelowego, uzupełnianie wg potrzeb płynu w pojemnikach szczotek klozetowych oraz mycie tych pojemników mycie podłogi przez mopowanie 1.2 sprzątanie pokoi wyniesienie śmieci, umycie całego kosza oraz wymiana worka plast. na śmiecie, wytarcie na mokro parapetu, mycie lustra i wycieranie ramy, czyszczenie stołu, szafek nocnych, szafki TV oraz szafy ubraniowej znajdującej się w przedpokoju, mycie szafek i szuflad wewnątrz i na zewnątrz, mycie i odkurzanie obudowy kontaktów elektrycznych oraz lamp oświetleniowych, wycieranie z kurzu radioodbiornika i odbiornika TV oraz wszystkich innych znajdujących się na wyposażeniu pokoju przedmiotów, odkurzanie dywaników, odkurzanie i mopowanie podłogi w pokoju i przedpokoju 2

22 2. Raz na tydzień: 2.1 sprzątanie łazienki: mycie całej powierzchni glazury, doczyszczanie wg potrzeb znajdujących się tam przedmiotów i akcesoriów łazienkowych 2.2 sprzątanie pokoi: odsuwanie szafek i łóżek, odkurzanie i mycie w tych miejscach podłogi, odkurzanie foteli, łóżek i krzeseł, szorowanie i froterowanie podłóg przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu. 3. Raz w miesiącu: 3.1 sprzątanie łazienki: usuwanie ewentualnego nalotu kamiennego znajdującego się na glazurze i armaturach, doczyszczanie podłogi, odkurzanie i mycie kratek wentylacyjnych (dot. również kratek wentylacyjnych w pokojach). 4. Dwa razy w roku: 4.1 sprzątanie pokoi : mycie okien łącznie z ramami i parapetami zewnętrznymi, konserwacja podłogi np. akrylowanie pranie wykładzin w pomieszczeniach hotelowych II. Ciągi komunikacyjne, korytarze hotelowe, schody, klatki schodowe 1. Codziennie: odkurzanie, mycie podłóg przez mopowanie, 3

23 mycie na mokro poręczy, gaśnic, listew, drzwiczek rewizyjnych, wynoszenie śmieci, mycie koszy na śmiecie, wymiana worków plast. w ww. koszach, mycie drzwi w ciągach komunikacyjnych, mycie parapetów. 2. Raz w tygodniu froterowanie podłóg przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu. 3. Raz w miesiącu: wycieranie na mokro lamp oświetleniowych (po odłączeniu napięcia przez elektryka), odkurzanie i mycie kratek wentylacyjnych 4. Dwa razy w roku: mycie włazów dachowych. mycie okien łącznie z ramami i parapetami zewnętrznymi mycie świetlika nad wejściem do hotelu III. WC i łazienki ogólnodostępne 1. Codziennie: mycie umywalki i armatury, mycie lustra z ramą, mycie i dezynfekcja miski klozetowej, deski sedesowej i pisuaru, mycie podłogi przez mopowanie, wynoszenie śmieci, mycie pojemników na śmiecie, wymiana worków plast, sukcesywne uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła, płynu w pojemnikach szczotek klozetowych, mycie tych pojemników 2. Raz na tydzień: mycie glazury 4

24 3. Raz w miesiącu: odkurzanie kratek wentylacyjnych, doczyszczanie podłóg. IV. Pomieszczenia kuchenne na korytarzach 1. Codziennie: mycie zlewozmywaka i armatury, wynoszenie śmieci, mycie całego kosza i uzupełnianie worków plast., mycie podłogi przez mopowanie. 2. Raz w tygodniu: wycieranie na mokro zewnętrznej obudowy lodówki, mycie szafek. V. Sale szkoleniowo seminaryjne: 1.Codziennie: mycie podłóg przez mopowanie, wycieranie na mokro ławek, parapetów i innych znajdujących się tam sprzętów. wynoszenie śmieci, mycie całego kosza i uzupełnianie worków plast., 2. Raz w tygodniu: doczyszczanie podłóg, mycie obudowy kontaktów i wyłączników. 3. Raz na miesiąc: czyszczenie kratek wentylacyjnych. szorowanie i froterowanie podłóg przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu. 5

25 4. Dwa razy w roku mycie okien łącznie z ramami i parapetami zewnętrznymi konserwacja podłogi np. akrylowanie pranie wykładzin w pomieszczeniach hotelowych RAZEM OBIEKT nr 2 HOTEL ROENTGENA 5 budynki 2 539,40 m2 teren ,5 m2 6

26 Utrzymanie czystości w COI. Zał 2a Pn-126/14/IM Materiały do przetargu Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych 1

27 Częstotliwość sprzątania I. SALE CHORYCH W KLINIKACH NARZĄDOWYCH, ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH Czynność Wyniesienie odpadów Dezynfekcja podłóg przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V lub środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V 2 razy na dobę 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) Częstotliwość 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu i według potrzeb w godz Wycieranie na mokro drzwi, stojaków na kroplówki, luster, stołów, stołków, krzeseł, foteli, parapetów, kasetonów, pojemników na mydło, kranów i umywalek, wypełnień silikonowych, glazury wokół umywalki Dezynfekcja kranów, umywalek i wypełnień silikonowych, klamek, i innego sprzętu, środkiem o aktywności B,F,V Odkurzanie kratek wentylacyjnych Mycie kaloryferów parą z wytwornicy lub szczotką Mycie okien i żaluzji Odkurzanie sufitów Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka Konserwacja podłogi poprzez położenie powłoki polimerowej ( arylowanie) 2

28 II.POKOJE ZABIEGOWE i PRACOWNIE W LABORATORIACH DIAGNOSTYCZNYCH Wyniesienie odpadów Czynność Wycieranie na mokro drzwi, parapetów, kozetki, foteli, stołów, kranów, szafek, stojaków, klamek, i innego sprzętu. Dezynfekcja parapetów, kozetki, fotela, stołów, kranów, wypełnień silikonowych, szafek, stojaków, klamek, i innego sprzętu, środkiem o aktywności B,F,V 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz na tydzień 2 razy w roku Mycie przez mopowanie podłogi i w razie potrzeby ścian Mycie umywalek, zlewów, myjni Mechaniczne szorowanie podłóg po uprzednim wystawieniu sprzętów i aparatury na zewnątrz Mycie kratek wentylacyjnych odkurzaczem. Mycie parownicą trudnodostępnych miejsc, kaloryferów Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F, V ścian i podłogi. Dezynfekcja sprzętów i aparatury przed wstawieniem do gabinetu Mycie okien i żaluzji Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka Konserwacja podłogi poprzez położenie powłoki polimerowej ( arylowanie) 3

29 III.KUCHENKI ODDZIAŁOWE Czynność Wyniesienie odpadów Wycieranie na mokro drzwi, szafek z zewnątrz, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, pojemników na mydło, kranów, glazury wokół zlewu Mycie przez mopowanie podłogi, cokołu i według potrzeb Mycie umywalek, zlewów Dezynfekcja kranów, umywalek i wypełnień silikonowych, klamek, i innego sprzętu, środkiem o aktywności B,F,V Mycie ścian i sufitów Mycie przeszkleń Mycie okien i żaluzji 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. 4

30 IV.KORYTARZE ODDZIAŁOWE Czynność Wyniesienie odpadów 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz na tydzień 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Wycieranie na mokro drzwi, wózków do przewozu chorych, listew (odbojników), mebli, tablic ogłoszeniowych, gaśnic, parapetów, przeszkleń w drzwiach przejściowych Mycie przez mopowanie podłogi i cokołu. Mechaniczne szorowanie i polerowanie podłogi Wycieranie na mokro drzwi. Mycie przez mopowanie ścian. Odkurzanie kratek wentylacyjnych Mycie kaloryferów parą z wytwornicy Mycie okien i żaluzji Odkurzanie i mycie sufitów Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Konserwacja podłogi przez położenie powłoki polimerowej (arylowanie) 5

31 V.SALE OPERACYJNE, POMIESZCZENIA PRZYGOTOWAWCZE DLA PACJENTA I CHIRURGÓW Czynność Wyniesienie odpadów komunalnych i medycznych z Bloku Operacyjnego Mycie ścian, podłóg, wewnętrznych części okien oraz kół jezdnych Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V ścian i podłóg. Dezynfekcja przez natrysk środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V kół jezdnych ruchomego wyposażenia Mycie umywalek, zlewów, myjni Dezynfekcja kranów, umywalek, myjni, wypełnień silikonowych, klamek, i innego sprzętu, środkiem o aktywności B,F,V Przecieranie na mokro niedostępnych z podłogi części kolumn anestezjologicznych i chirurgicznych Mycie i dezynfekcja glazury, sufitów, kratek wentylacyjnych, drzwi, środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz na tydzień 1 raz na miesiąc Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F.V podłóg i ścian. Mechaniczne szorowanie podłóg Mycie okien i żaluzji Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Uwaga: szyby lamp bezcieniowych wykonane są z tworzywa sztucznego, nie można ich dezynfekować środkiem alkoholowym. Należy zastosować preparat myjący zalecany przez producenta lamp. 6

32 VI. ŚLUZY DAMSKIE I MĘSKIE, SANITARIATY, POMIESZCZENIA BRUDOWNIKÓW, DYSPOZYTORNIA W BLOKU OPERACYJNYM Częstotliwość Czynność Wyniesienie odpadów komunalnych i medycznych Mycie przez przecieranie szafek z zewnątrz, desek sedesowych, drzwi, parapetów, mebli, kranów, umywalek, glazury, brodzików, luster, przeszkleń wewnętrznych, myjek automatycznych. Mycie przez mopowanie ścian i podłóg. Mycie pod meblami stojącymi i wiszącymi Mycie umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych, brodzików Mechaniczne szorowanie podłóg Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Mycie okien i żaluzji Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. 2 razy na dobę 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz na tydzień 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 7

33 VII.ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ I SALA WYBUDZEŃ Czynność Wyniesienie odpadów Wycieranie na mokro parapetów, drzwi, kozetki, fotela, stołów, kranów, umywalki, szafek, stojaków, grzejników i innego sprzętu. 2 razy na dobę 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz na tydzień Częstotliwość 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V parapetów, kozetek, foteli, stołów, kranów, umywalek, wypełnienia silikonowe, szafek, stojaków, klamek, grzejników i innego sprzętu Mycie przez mopowanie ścian i podłogi Mycie umywalek, sedesów, zlewów, brodzików Odsunięcie mebli od ściany i mycie ścian i podłóg Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V ścian i podłóg Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V szafek Odkurzanie sufitów i kratek wentylacyjnych Mycie okien i żaluzji Konserwacja podłóg położenie warstwy polimerowej ( akrylowanie) Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. 8

34 VIII. ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-DIAGNOSTYCZNY Wyniesienie odpadów Czynność Mycie miski klozetowej, deski sedesowej z pokrywą, rezerwuarów i pisuaru. Wycieranie na mokro kranów, luster, stojaków na kroplówki, glazury, szafek przy łóżkowych, parapetów, szafek, drzwi, krzeseł, taboretów i innych mebli 2 razy na dobę 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz na tydzień Częstotliwość 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Mycie przez mopowanie podłóg, listew ściennych, cokołów, Mycie umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych i, brodzików, mycie kabin prysznicowych. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych, brodzików, mycie kabin prysznicowych. Odkurzanie kratek wentylacyjnych Mycie kaloryferów (można także parą z wytwornicy) Mycie okien i żaluzji. Odkurzanie/Mycie ścian, sufitów. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V stojaków na kroplówki, szafek, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, kasetonów, pojemników na mydło, kranów, glazury. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Konserwacja podłóg Położenie warstwy polimerowej (akrylowanie) 9

35 IX.ODDZIAŁ CHEMIOTERAPII DZIENNEJ Czynność Wyniesienie odpadów Wycieranie na mokro stojaków na kroplówki, szafek, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, pojemników na mydło, kranów, glazury. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V stojaków na kroplówki, szafek, luster, stołów, stołków, krzeseł, parapetów, pojemników na mydło, kranów, glazury. Mycie przez mopowanie podłogi i cokołów. Mycie umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych. Dezynfekcja umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V Mycie przez mopowanie ścian w pokojach chorych tam gdzie jest glazura lub farba akrylowa Mycie grzejników parą z wytwornicy 2 razy na dobę 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) Częstotliwość 1 raz na 2 tygodnie 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Odkurzanie/Mycie sufitów i kratek wentylacyjnych Mycie okien i żaluzji. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Konserwacja podłogi przez położenie powłoki polimerowej (arylowanie). 10

36 X.IZBA PRZYJĘĆ Czynność Wyniesienie odpadów Wycieranie na mokro parapetów, kozetki, foteli, stołów, kranów, umywalki, szafek, stojaków, drzwi, i innego sprzętu Mycie podłogi Mycie umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych Dezynfekcja umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V Odkurzanie sufitów i kratek wentylacyjnych odkurzaczem. Odsuwanie mebli od ścian, mycie ścian i podłogi. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F, V ścian i podłóg. Mycie grzejników parą z wytwornicy Mycie podłóg szorowarką Mycie okien i żaluzji Odkurzanie sufitów Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Konserwacja podłogi przez położenie powłoki polimerowej ( akrylowanie) 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku X X X 11

37 XI.CENTRALNA STERYLIZATORNIA I STACJA ŁÓŻEK Czynność Wyniesienie odpadów Mycie przez mopowanie podłogi i cokołów 2 razy na dobę 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 3 razy w tygodniu Częstotliwość raz w tygodniu 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Wycieranie na mokro parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, drzwi, grzejników, wózków, gaśnic, luster, tablic ogłoszeniowych, wszystkich mebli, transporterów do koszy, myjek, sterylizatorów z zewnątrz, oraz innych sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach. Mycie umywalek łącznie z bateriami, zlewów, brodzików, glazury Mycie miski klozetowej, deski klozetowej z pokrywą Dezynfekcja parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, drzwi, grzejników, myjek z zewnątrz, wózków, sterylizatorów i komór dezynfekcyjnych z zewnątrz alkoholowym preparatem o aktywności B,F,V 12

38 Mycie przez mopowanie ścian i podłogi. Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V ścian i podłóg. Mycie umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych Dezynfekcja umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V Szorowanie i froterowanie podłóg we wszystkich pomieszczeniach Mycie ścian i kaloryferów we wszystkich pomieszczeniach Odsunięcie mebli od ściany i mycie ścian i podłóg, kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach Mycie okien i żaluzji. Mycie sufitów i konserwacja podłogi przez arylowanie Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez pracownika COI 13

39 XII.CIĄGI KOMUNIKACYJNE INNE NIŻ KORYTARZE ODDZIAŁOWE, POCZEKALNIE, POKOJE SOCJALNE POZA ODDZIAŁAMI, KLINIKAMI I ZAKŁADAMI TERAPEUTYCZNYMI, POKOJE ADMINISTRACYJNE. Częstotliwość Czynność Wyniesienie odpadów Wycieranie na mokro poręczy, słupków, krzeseł, kaloryferów, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, szaf ubraniowych i innych mebli, listew (odbojników), parapetów, stołów, biurek, umywalek, kranów, pojemników na mydło. 2 razy na dobę 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych Trzepanie wycieraczek. Mycie kranów, umywalek, wypełnień silikonowych, zlewów, brodzików, glazur. Mechaniczne mycie korytarzy i ciągów komunikacyjnych. Mycie przez mopowanie schodów i podłóg. 14

40 Polerowanie podłóg z PCV, linoleum, tarkietu. Mycie przeszkleń Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą). Odkurzanie kratek wentylacyjnych Mycie kaloryferów Mycie glazury w ciągach komunikacyjnych Mycie okien i żaluzji Odkurzanie i mycie sufitów i ścian. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Pranie wykładzin dywanowych Konserwacja podłóg przez położenie warstwy polimerowej (akrylowanie) 15

41 XIII.ŁAZIENKI, WC OGÓLNODOSTEPNE Czynność Wyniesienie odpadów Mycie przez mopowanie podłogi 3 razy na dobę (7 dni w tygodniu Uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników papierowych i mydła w płynie Wycieranie na mokro okien od wewnątrz, kranów, lustra, grzejników, parapetów, szafki, drzwi, rezerwuarów, glazury Dezynfekcja umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V Mycie i dezynfekowanie B.F.V misek klozetowych, desek sedesowych, pisuarów, ścian pokrytych glazurą i podłóg Mycie ścian, grzejników, drzwi, podłogi, okien, parapetów, glazury. Mechaniczne szorowanie podłogi Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Mycie okien i żaluzji. X Częstotliwość 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku 16

42 XIV.TOALETY PRZY SALACH CHORYCH, STERYLIZATORNI, STACJI ŁÓŻEK, ZAKŁADACH DIAGNOSTYCZNYCH POKOJACH HOTELOWYCH I INNYCH Częstotliwość Codziennie 2 razy (7 razy Codziennie w tygodniu (5 razy w przy salach tygodniu przy Czynność chorych, w pozostałych) Wyniesienie odpadów Mycie i dezynfekowanie miski klozetowej, deski sedesowej z pokrywą i pisuaru, glazury środkiem o aktywności minimum B,F,V Mycie przez mopowanie podłogi. Wycieranie na mokro, kranów, luster, grzejników, parapetów, szafek, drzwi, rezerwuarów, urządzeń do mycia basenów na zewnątrz. Mycie ścian, glazur i kabin prysznicowych. Mycie umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych i brodzików. 1 raz w tygodniu 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Dezynfekcja umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V Wykładanie papieru toaletowego. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Mycie okien żaluzji. 17

43 XV.PRALNIA Wyniesienie odpadów Czynność 2 razy na dobę 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) Częstotliwość 1 raz w tygodniu 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Wycieranie na mokro parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, drzwi, grzejników, pralnic z zewnątrz. Dezynfekcja parapetów, stołów, kranów, umywalek, szafek, stojaków, klamek, grzejników, pralnic z zewnątrz alkoholowym preparatem o aktywności B,F,V Mycie przez mopowanie ścian i podłogi Mycie i dezynfekcja wind preparatem o aktywności B,F,V Dezynfekcja przez mopowanie ścian i podłogi wodorozcieńczalnym preparatem o aktywności B,F,V X część brudna X część czysta Wycieranie na mokro suszarek, magla, manekina, prasowalnic i regałów na pościel, grzejników Odkurzanie kratek wentylacyjnych odkurzaczem Mycie okien Mycie sufitów Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. 18

44 XVII.PRACOWNIE W ZAKŁADACH NAUKOWO-BADAWCZYCH Czynność Wyniesienie odpadów z wyjątkiem odpadów promieniotwórczych oznaczonych koniczynką Mycie przez mopowanie podłogi i w razie konieczności mopowanie ścian. Wycieranie na mokro parapetów, stołów (tylko wtedy gdy nic na nich nie stoi), kranów, umywalek, zlewów, drzwi, glazur. Mycie umywalek, zlewów, glazury i brodzików Odkurzanie posadzek odkurzaczem Wycieranie na mokro górnych powierzchni szafek. Czyszczenie kaloryferów przez odkurzanie. Odkurzanie kratek wentylacyjnych. Mechaniczne szorowanie podłogi Mycie okien i żaluzji. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I Konserwacja podłóg poprzez położenie warstwy polimerowej (arylowanie) 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz na kwartał 2 razy w roku 1 raz w roku 19

45 XVIII. CENTRALA TELEFONICZNA, PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA, POLIGRAFICZNA, INFORMATYCZNA, CENTRALNA DYSPOZYTORNIA Częstotliwość Czynność Wyniesienie odpadów Mycie przez mopowanie podłogi Wycieranie na mokro parapetów, mebli, sprzętów, drzwi. Przecieranie kurzy górnych. 2 razy na dobę 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz na kwartał 2 razy w roku 1 raz w roku Mycie umywalek, zlewów i brodzików. Czyszczenie kaloryferów. Mycie okien i żaluzji. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. 20

46 XIX.ZAKŁADY TELERADIOTERAPII I RADIODIAGNOSTYKI Wyniesienie odpadów. Czynność 2 razy na dobę 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu Częstotliwość 1 raz w miesiącu 2 razy w roku 1 raz w roku Wycieranie na mokro parapetów, kozetki, foteli, stołów, kranów, umywalki, zlewów, glazury, szafek, stojaków, drzwi, i innego sprzętu. Mycie podłogi przez mopowanie Mechaniczne czyszczenie podłóg i polerowanie Odkurzanie sufitów i kratek wentylacyjnych odkurzaczem Mycie grzejników parą z wytwornicy Mycie przez przecieranie lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Mycie okien i żaluzji Konserwacja podłogi przez położenie warstwy polimerowej (arylowanie) Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. 21

47 XX.SALE SEMINERYJNE Czynność Wyniesienie odpadów. Mycie przez mopowanie schodów i podłóg. Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz w miesiącu 2 razy w roku 1 raz w roku Wycieranie na mokro poręczy, słupków, krzeseł, foteli, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, szaf ubraniowych i innych mebli, listew (odbojników), parapetów, stołów, biurek. Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą). Odkurzanie kratek wentylacyjnych. Mycie kaloryferów Mechaniczne szorowanie podłogi Mycie okien i żaluzji Odkurzanie sufitów, pranie wykładzin dywanowych Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Konserwacja podłóg przez położenie warstwy polimerowej (akrylowanie) 22

48 XXI.SALE SEKCYJNE I KAPLICA W BUDYNKU PATOLOGII Czynność Wyniesienie odpadów. Mycie i dezynfekcja podłóg Wycieranie na mokro lichtarzy, ławek, krzeseł, foteli, kaloryferów, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, i innych przedmiotów. Odkurzanie kratek wentylacyjnych odkurzaczem Mycie okien i żaluzji Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz w miesiącu 2 razy w roku 1 raz w roku 23

49 XXII.POMIESZCZENIA WARSZTATOWE Czynność Wyniesienie odpadów. 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz w miesiącu 2 razy w roku 1 raz w roku Wycieranie na mokro i glazury, luster, parapetów, zlewów, klamek, kranów Wycieranie z kurzu mebli odkurzanie wykładzin podłogowych, grzejników, Mycie przez mopowanie podłóg Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą). Odkurzanie kratek wentylacyjnych. Czyszczenie mechaniczne podłóg i polerowanie Mycie okien i żaluzji Odkurzanie sufitów Mycie kaloryferów parą z wytwornicy Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I.``` 24

50 XXIII.SALE REHABILITACYJNE i WANNY DO MASAŻU Czynność 2 razy na dobę 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) Częstotliwość 1 raz w tygodniu 1 raz w miesiącu 2 razy w roku 1 raz w roku Wyniesienie odpadów. Mycie i dezynfekcja przez mopowanie podłogi Wycieranie na mokro i dezynfekcja drabinek, siodełek, siedzisk, uchwytów Mycie umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych Dezynfekcja umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V Odkurzanie kratek wentylacyjnych Mycie kaloryferów Mechaniczne szorowanie i polerowanie podłogi Mycie okien i żaluzji. Odkurzanie/mycie sufitów. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Konserwacja podłogi przez położenie powłoki polimerowej (akrylowanie) 25

51 XXIV. KAPLICE Czynność Wyniesienie odpadów. Mycie przez mopowanie podłogi. Odkurzanie dywanu. Wycieranie na mokro lichtarzy, ławek, krzeseł, drzwi, i innych mebli Przecieranie środkiem dezynfekcyjnym lichtarzy, ławek, krzeseł, drzwi, i innych mebli Mycie kaloryferów Odkurzanie kratek wentylacyjnych odkurzaczem Mycie okien Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (5 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz w miesiącu 2 razy w roku 1 raz w roku 26

52 XXV.DYŻURKI PIELĘGNIARSKIE POKOJE PRZYGOTOWAWCZE Czynność Wyniesienie odpadów. 2 razy na dobę Częstotliwość 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz w miesiącu 2 razy w roku 1 raz w roku Wycieranie na mokro parapetów, fotela, stołów, kranów, szafek, pulpitów, stojaków, drzwi, i innego sprzętu. Dezynfekcja środkiem alkoholowym o aktywności B,F,V, foteli, stołów, kranów, szafek, stojaków, drzwi, klamek i innego sprzętu. Mycie przez mopowanie podłogi i w razie potrzeby ścian. Mycie umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych Dezynfekcja umywalek, zlewów, wypełnień silikonowych środkiem alkoholowym o aktywności minimum B,F,V Mycie kratek wentylacyjnych 27

53 Dezynfekcja przez mopowanie wodorozcieńczalnym środkiem dezynfekcyjnym o aktywności B,F,V ścian i podłogi. Mycie kaloryferów. Mechaniczne szorowanie i polerowanie podłogi Odsuwanie mebli od ścian i mycie ścian i podłogi. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Mycie okien i żaluzji Konserwacja podłóg przez położenie warstwy polimeru (arylowanie) 28

54 XXVI.TEREN NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW Czynność Wyniesienie odpadów z koszy Zamiatanie chodników. Usuwanie ziemi osadzającej się na wycieraczkach zewnętrznych. Odśnieżanie chodników, parkingów i jezdni na terenie niedzierżawionym przez firmę parkingową przez całodobowo w miarę potrzeb Do odśnieżania firma nie może przystąpić później niż 0,5 h po wystąpieniu opadów śniegu Odladzanie chodników i posypywanie piachem Odladzanie jezdni i parkingów Odśnieżanie dachów i usuwanie sopli lodu Koszenie trawy i chwastów rosnących na całym terenie COI minimum raz w miesiącu. Usuwanie chwastów z chodników, parkingów i jezdni przez wyrywanie lub opryskiwanie herbicydami (np.randapem). Przycinanie żywopłotów, krzewów i drzew Czyszczenie basenów 2 razy na dobę 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) Częstotliwość 1 raz w tygodniu 1 raz w miesiącu 2 razy w roku 1 raz w roku 29

55 XXVII.PRZESTRZENIE INSTALACYJNE Czynność 2 razy na dobę Oczyszczanie przestrzeni/posadzki/pomieszczenia Częstotliwość 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz w miesiącu 2 razy w roku 1 raz w roku XXVIII. KLATKI SCHODOWE, SZATNIE, WINDY,, POKOJE SOCJALNE W KLINIKACH ODDZIAŁACH I ZAKŁADACH TERAPEUTYCZNYCH, HOTELOWE, Częstotliwość Czynność Wyniesienie odpadów Windy ogólnodostępne strefa dotykowa mycie i dezynfekcja preparat o spektrum działania B,F,V Windy ogólnodostępne strefa bezdotykowa, mycie detergentem Windy do przewozu towarów brudnych i szkodliwych, dla potrzeb służb szpitalnych, pacjentów leżących i OIT mycie i dezynfekcja preparat o spektrum działania B,F,V Wycieranie na mokro poręczy, słupków, krzeseł, kaloryferów, tablic informacyjnych, gaśnic, drzwi, szaf ubraniowych i innych mebli, listew (odbojników), parapetów, stołów, biurek, umywalek, kranów, pojemników na mydło. Odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych Trzepanie wycieraczek. 2 razy na dobę 1 raz na dobę (7 razy w tygodniu) 1 raz w tygodniu 1 raz na miesiąc 2 razy w roku 1 raz w roku Mycie kranów, umywalek, wypełnień silikonowych, zlewów i brodzików, glazur. Mechaniczne mycie korytarzy i ciągów komunikacyjnych. Mycie przez mopowanie schodów i podłóg. 30

56 Polerowanie podłóg z PCV, linoleum, tarkietu. Mycie przeszkleń Mycie parą trudnodostępnych miejsc (złączenia ściany z podłogą). Odkurzanie kratek wentylacyjnych Mycie kaloryferów Mycie glazury w ciągach komunikacyjnych Mycie okien i żaluzji Odkurzanie i mycie sufitów i ścian. Wycieranie na mokro lamp oświetleniowych po odłączeniu napięcia przez elektryka C.O.I. Pranie wykładzin dywanowych Konserwacja podłóg przez położenie warstwy polimerowej (akrylowanie) 31

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4

I. Dotyczy sprzątania pomieszczeń Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawa, ul. Lindleya 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Zakres usługi obejmuje kompleksowe sprzątanie, zmywanie środkami dezynfekcyjnymi powierzchni poradni, zakładów, gabinetów lekarskich, wc, sprzątanie holi,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: Załącznik nr 2 so SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: I. Zakres i częstotliwość czynności w pomieszczeniach i na zewnątrz w otoczeniu budynków. II. Podział pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz części pomieszczeń budynku M Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-21/15 Zamawiający zastrzega, iż wielkość powierzchni podane dalej a także częstotliwości wykonywania świadczeń na rzecz Zamawiającego są podane

Bardziej szczegółowo

Wykaz powierzchni pomieszczeń i terenów i częstotliwość ich sprzątania

Wykaz powierzchni pomieszczeń i terenów i częstotliwość ich sprzątania Załącznik nr 1a do Umowy nr. /2015 z dnia _ r. Opis Przedmiotu Zamówienia (III cz. SIWZ) Wykaz powierzchni pomieszczeń i terenów i częstotliwość ich sprzątania Zadanie A Zakład Tramwajowy nr 1 ul. Kamienna

Bardziej szczegółowo

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne.

- pomieszczenia biurowe, sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Załącznik nr 1b do SIWZ i Umowy I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonie usługi pn. Sprzątanie powierzchni biurowych oraz pomieszczeń dodatkowych w budynkach Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania i utrzymania w ciągłej czystości budynków dydaktycznych i posesji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/06/PN/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH WYMOGI SPRZĄTANIA ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH I. Zakres sprzątania: A. Wykaz pomieszczeń: a. sale chorych, b. gabinety zabiegowe i sale opatrunkowe, c. gabinety ordynatorów i lekarskie, d. dyŝurki pielęgniarek,

Bardziej szczegółowo

Teatr Dramatyczny m. St. Warszawy

Teatr Dramatyczny m. St. Warszawy Znak sprawy: 17/2013 załącznik Nr 8 do SIWZ Teatr Dramatyczny m. St. Warszawy SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA USŁUG PORZĄDKOWYCH (STWUP) w obiekcie SCENA NA WOLI im. Tadeusza Łomnickiego Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPL/04/PN/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ i do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu w czystości pomieszczeń w budynku SPL dla

Bardziej szczegółowo

Zakres prac i sposób ich prowadzenia. Część 2 zamówienia. (dotyczy budynku Aula Nova)

Zakres prac i sposób ich prowadzenia. Część 2 zamówienia. (dotyczy budynku Aula Nova) Zał. nr 7 do SIWZ Zakres prac i sposób ich prowadzenia Część 2 zamówienia (dotyczy budynku Aula Nova) I. Zakres prac wykonywanych w czasie codziennego sprzątania pomieszczeń 1. Sprawdzenie stanu technicznego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul.

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ im. dr Barbary Borzym 26-607 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala (48) 332-45-00 Izba Przyjęć(48) 332-23-06, 332-47-18

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tytuł zamówienia: Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń oraz obsługę portierni i szatni w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne.

I. Informacje ogólne. Znak sprawy: RA-TG-6/2011/ZP I. Informacje ogólne. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynkach Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wspólny Słownik Zamówień

Bardziej szczegółowo

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2

w razie potrzeby w razie potrzeby oświetleniowych 17. odkurzenie żaluzji i wertikali 1 18. mycie żaluzji 2 19. mycie paneli sufitowych 2 Dodatek nr 4 do SIWZ znak sprawy WA-900-/04. POMIESZCZENIA BIUROWE, SALE KONFERENCYJNE,. opróżnianie koszy na śmieci,. opróżnianie pojemników niszczarek papieru wraz z wyniesieniem makulatury do wska-

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr4 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia stanowią usługi : I. Bieżącego utrzymania czystości i dezynfekcji we wszystkich pomieszczeniach: oddziałach, zakładach i pracowniach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego ul. Kościelna 13 41-200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644-001-18-44 Tel. (032) 266 08 85 Znak: ZP/5/2011 www.imp.sosnowiec.pl Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu. Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.2512.1.2015 Nowy Targ, dnia 2 stycznia 2015r. Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w budynku Pływalni Miejskiej w Nowym Targu I. WPROWADZENIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1; 32-660 Chełmek 549-19-96-766 Chełmek, 14 kwietnia 2015 r. Zaproszenie do udziału w negocjacjach i złożenia ofert w postępowaniu do 30000

Bardziej szczegółowo

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR Zawarta w dniu w Sieradzu pomiędzy: Sąd Okręgowy w Sieradzu, ul. Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz, reprezentowaną przez: 1. Jerzy Kulesza - Dyrektor Sądu Okręgowego zwanym

Bardziej szczegółowo

144,6 m 2 3.Powierzchnia szklana gablot typu Luxar OGÓŁEM I +II 1450,57 m 2 codzienne. w dniach i godzinach pracy Muzeum - od godz. 12.00 do 20.

144,6 m 2 3.Powierzchnia szklana gablot typu Luxar OGÓŁEM I +II 1450,57 m 2 codzienne. w dniach i godzinach pracy Muzeum - od godz. 12.00 do 20. Załącznik Nr do SIWZ ZP/NIFC 59/20 WIELKOŚĆ POWIERZCHNI I ZAKRES SPRZĄTANIA Muzeum Chopina Dane dot. powierzchni sprzątanej I Powierzchnie wewnętrzne budynku II.Powierzchnie zewnętrzne budynku.powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją

Załącznik nr 1 do Umowy prace stanowiace przedmiot zamówienia opraz wymagania zwiazane z ich realizacją Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prac porządkowych wewnątrz budynków i portierni, realizowanych w nieruchomości położonej w Konstancinie Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165 zwanej dalej Obiektem.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ)

Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) Przedmiot zamówienia obejmuje usługi utrzymania czystości budynków dworców, terenów przyległych, peronów, dojść do peronów, torów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 listopada 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 listopada 2006 r. Dz.U.06.213.1568 2008.03.11 zm. Dz.U.08.30.187 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia

Bardziej szczegółowo