Zaopatrzenie Warszawy w energię elektryczną vs potencjalny stan wystąpienia deficytu mocy i energii elektrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaopatrzenie Warszawy w energię elektryczną vs potencjalny stan wystąpienia deficytu mocy i energii elektrycznej"

Transkrypt

1 Zaopatrzenie Warszawy w energię elektryczną vs potencjalny stan wystąpienia deficytu mocy i energii elektrycznej Prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Warszawa, 3 grudnia 2014 r.

2 Plan prezentacji Raport: Wprowadzenie w ogólną tematykę z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną Istota i pojęcie bezpieczeństwa energetycznego Charakterystyka układu zasilania Warszawy Ocena niezawodności zasilania Warszawy Podsumowanie 2

3 Zaopatrzenie w energię Dwa podstawowe dokumenty : projekt założeń do planu zaopatrzenia, plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Problemy formalno-prawne Aspekty ekonomiczne Uwarunkowania techniczne Zarządzanie infrastrukturą krytyczną 3

4 Infrastruktura krytyczna(1) 1. Systemy łączności i sieci teleinformatyczne 2. Systemy finansowe 3. Systemy zaopatrzenia w żywność i wodę 4. Systemy ochrony zdrowia 5. Systemy transportowe i komunikacyjne

5 Infrastruktura krytyczna(2) 6. Systemy ratownicze- zapewniające ciągłość działania administracji publicznej 7.Systemy produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych (w tym rurociągi substancji niebezpiecznych) 8. Systemy zaopatrzenia w energię i paliwa (szczególnie istotne w przypadku wielkich skupisk ludzi)

6 Ludność Warszawy 1,729 mln Dzielnica Ludność [osób] Gęstość [osób/km²] Powierzchnia [km²] Mokotów ,42 Praga-Południe ,38 Ursynów ,79 Wola ,26 Bielany ,34 Targówek ,22 Śródmieście ,57 Bemowo ,95 Białołęka ,04 Ochota ,72 Wawer ,70 Praga-Północ ,42 Ursus ,36 Żoliborz ,47 Włochy ,63 Wilanów ,73 Rembertów ,30 Wesoła ,94

7 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne według ustawy Prawo Energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska

8 Systemowe pojęcie bezpieczeństwa Zachowanie bezpieczeństwa energetycznego jako zespół działań zmierzających do stworzenia takiego systemu prawno-ekonomicznego, który wymuszałby: - pewność dostaw energii - konkurencyjność - spełnienie wymogów ochrony środowiska

9 Bezpieczeństwo a niezawodność Bezpieczeństwo energetyczne jest zatem kategorią społeczno-ekonomiczną, w której można wyróżnić bezpieczeństwa cząstkowe, określone w odniesieniu do poszczególnych form czy nośników energii, np.: bezpieczeństwo elektroenergetyczne, bezpieczeństwo zaopatrzenia w przypadku tzw. sieciowych nośników energii, jak energia elektryczna, gaz, ciepło sieciowe; o stanie bezpieczeństwa energetycznego w dużym stopniu decyduje też poziom funkcjonowania odpowiedniego systemu energetycznego, czyli jego niezawodność (przykładowo dla energii elektrycznej jest to niezawodność systemu elektroenergetycznego)

10 Niezawodność dostaw wystarczalność - zdolność systemu do pokrywania zagregowanego zapotrzebowania mocy i energii wszystkich odbiorców przez cały rozpatrywany okres, przy uwzględnieniu planowych i nieplanowych odstawień elementów systemu; bezpieczeństwo - zdolność systemu do funkcjonowania (w tym zachowania integralności) i realizacji swych funkcji pomimo występowania nagłych zakłóceń, jak np. zwarcia lub nagłe, awaryjne odstawienia elementów systemu

11 Zakłócenia/awarie Nagłe zakłócenia mogą wynikać z różnych przyczyn awaryjnych : zwarcia w linii zasilającej uszkodzenia urządzeń ograniczenia ruchowe utrata zdolności systemu do utrzymania pracy synchronicznej obszarów regulacyjnych np. na skutek deficytu mocy elektrycznej gwałtowne zjawiska atmosferyczne

12 Przyczyny awarii warunki atmosferyczne: silne wiatry opady atmosferyczne (mokrego śniegu) wyładowania atmosferyczne silne oblodzenia - sadź przyczyny inne takie jak: zwierzęta i ptaki wady urządzeń technicznych działalność osób postronnych, wandalizm, terroryzm błędy obsługi

13 Możliwe powody stanu zagrożenia KSE(1) Brak mocy dyspozycyjnej jednostek wytwórczych, pokrywającej zapotrzebowanie energii elektrycznej Brak dyspozycyjności zdolności przesyłowych, zapewniających dotrzymanie parametrów jakościowych w węzłach odbiorczych Działania wojenne lub ataki terrorystyczne

14 Możliwe powody stanu zagrożenia KSE(2) Rozległość terytorialna systemu Brak lub ograniczone możliwości korzystania z pomocy awaryjnej ze strony sąsiednich systemów Niewłaściwa koordynacja automatyk systemowych i zabezpieczeń Zawodność systemów informatycznych, telekomunikacyjnych, monitorowania i sterowania

15 Zasady dystrybucji energii w sytuacjach kryzysowych w Polsce(1) Ustawa Prawo energetyczne z dnia r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ze zmianami z dnia r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła,

16 Zasady dystrybucji energii w sytuacjach kryzysowych w Polsce(2) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej obowiązująca na obszarze zarządzanym przez OSP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca na terenie lokalnego OSD

17 Zasady dystrybucji energii w sytuacjach kryzysowych w Polsce(3) Plan na wypadek katastrofy przygotowany przez lokalnego OSD Plany ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej powstają na poziomie OSD (wprowadzane w systemie w przypadku deficytu mocy elektrycznej w KSE, ograniczeń spowodowanych awariami sieciowymi

18 Koszty strat(1) Koszty ponoszone przez dystrybutora energii elektrycznej, wynikające z utraty przychodów, kosztów upustów i bonifikat dla odbiorców oraz kosztów odbudowy systemu w przypadku awarii Koszty ponoszone przez odbiorców przemysłowych: z tytułu niewykonania planów produkcyjnych lub opóźnień w terminach dostaw, ponownych rozruchów technologicznych, zniszczeń surowców i materiałów, opłat postojowych dla pracowników

19 Koszty strat (2) Koszty ponoszone przez odbiorców komunalno-bytowych z tytułu przymusowej bezczynności, zniszczeń artykułów spożywczych, pogorszeniem się warunków sanitarno-zdrowotnych

20 Czynniki mające wpływ na wartość strat Czas trwania wyłączenia Częstość powtarzania wyłączeń (czas ponownego wyłączenia) Element zaskoczenia wyłączeniem zasilania Moment (np. doby) rozpoczęcia wyłączenia

21 Praktyka oceny Co najmniej trzy aspekty oceny niezawodności dostawy, jakości energii i niezawodności systemów energetycznych: Ocena aktualnego poziomu niezawodności dostawy, jakości energii i niezawodności systemów w oparciu o wyniki pomiarów i statystykę Ocena prognozowanego poziomu niezawodności dostawy, jakości energii i niezawodności systemów w oparciu o analizy obliczeniowe i badania symulacyjne Uregulowania prawne i standardy

22 Determinanty oceny - Jakość dostaw energii (jakość energii, niezawodność/ ciągłość zasilania i jakość obsługi odbiorców) - Niezawodność systemów energetycznych - Bezpieczeństwo energetyczne

23 Rynki energii vs bezpieczeństwo(1) Odpowiedzialność władz samorządowych (nie tylko w zakresie sporządzania planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ale również koordynacji rozwoju rynku, dokładniej - koordynacji procesów inwestycji energetycznych na konkretnym terenie/gminie) Możliwość prowadzenia samodzielnie polityki energetycznej (przy spełnieniu warunku, że lokalna polityka energetyczna jest zgodna z polityką energetyczną Polski opisaną w stosownym dokumencie i przyjętą przez władze)

24 Rynki energii vs bezpieczeństwo(2) Szczególnie rozważnie należy podchodzić do inwestycji energetycznych. Wybór konkretnych rozwiązań inwestycyjnych powinien wynikać tylko i wyłącznie z rachunku ekonomicznego i wzajemnej konkurencji poszczególnych paliw i technologii Dyskutowane obecnie w kraju różnorodne modele rozwoju rynku powinny bezdyskusyjnie uwzględniać opcje popytowo-podażowe, w miarę sprawiedliwy sposób dzielić prawa i obowiązki pomiędzy uczestnikami rynku

25 Zasilanie elektroenergetyczne Miasto stołeczne Warszawa jako strategiczny węzeł elektroenergetyczny Różne poziomy napięć sieciowych Sieć budowana w różnych okresach czasu Podejście wg filozofii smart grids Utrudnienia rozwoju zasilania tereny o znaczącym stopniu zurbanizowania

26 Pierścień Warszawski

27 Obszar działania RWE Stoen Operator

28 Charakterystyka sieci dystrybucyjnej(1) Dystrybucja (OSD) :RWE Stoen Operator Sieć pod względem obszarowym nie jest rozległa RWE Stoen Operator dostarcza energię do ponad 940 tys. klientów Dane sieciowe: Linie elektroenergetyczne: Linie 220 kv (NN) napowietrzne: 8 km (dwutorowa, w tym praca jednego toru na napięciu 110 kv) Linie 110 kv (WN) napowietrzne: 389 km (w przeliczeniu na jeden tor) kablowe: 97 km

29 Charakterystyka sieci dystrybucyjnej(2) Linie 15 kv (SN): napowietrzne: 293 km kablowe: 6723 km Linie 0,4 kv (nn) : napowietrzne : 1338 km (bez przyłączy) kablowe : 5150 km (bez przyłączy) Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym: 220 kv: kv: kv: 6107

30 Zapotrzebowanie na moc elektryczną m.st.warszawy Statystyki z dnia: Zapotrzebowanie minimalne : 677,621 MW Zapotrzebowanie maksymalne: 1044,216 MW Średnie zapotrzebowanie: 872,738 MW

31 Zapotrzebowanie na moc elektryczną m.st.warszawy Statystyki z dnia: Zapotrzebowanie minimalne: 701,651 MW Zapotrzebowanie maksymalne: 1241,168 MW Średnie zapotrzebowanie: 1016,405 MW

32 Dostępna moc przyłączeniowa - sieć 110 kv RWE Stoen Operator Aktualnie 347,06 MW Za 1 rok 361,17 MW Za dwa lata 366,23 MW Za trzy lata 371,38 MW Za cztery lata 406,16 MW Za pięć lat 420,07 MW

33 Odpowiedzialność gminy Gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną (...). Celem perspektywicznym miasta wynikającym z Polityki Energetycznej m. st. Warszawy do 2020r. przyjętej uchwałą Nr LXIX/2063/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2006 r. jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia i standardu zasilania mieszkańców w energię i paliwa, w warunkach zrównoważonego rozwoju, (...), równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i ich klientów. Dla zrealizowania powyższego celu konieczne jest wykorzystywanie wszelkich możliwości i środków planistycznych, organizacyjnych i koordynacyjnych, w celu zwiększenia pewności zasilania Miasta w energię elektryczną

34 Prawo vs jakość energii Zagadnienia związane z jakością dostaw energii elektrycznej mają odzwierciedlenie w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 8 ust. 1, Prezes URE rozstrzyga sprawy sporne dotyczące ustalenia warunków świadczenia usług, o których mowa w art. 4 ust. 2, które to świadczenie nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości energii elektrycznej poniżej poziomu określonego odrębnymi przepisami. Artykuł 5 ust. 2 tej ustawy mówi, iż umowa o dostarczanie energii powinna zawierać co najmniej postanowienia dotyczące jakości, niezawodności i ciągłości dostarczania energii. Ponadto, do kompetencji Prezesa URE należy, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne, kontrolowanie parametrów jakościowych dostaw i obsługi odbiorców w zakresie obrotu energią elektryczną

35 Wskaźniki niezawodności dostaw energii / standardy jakościowe obsługi odbiorców Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623). W rozdziale 10. tego rozporządzenia określone są parametry napięcia zasilającego (dopuszczalne odchylenia częstotliwości i napięcia, współczynniki odkształcenia napięcia, zawartość poszczególnych harmonicznych), dopuszczalny łączny czas wyłączeń awaryjnych w roku oraz maksymalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej. Ponadto, 42 rozporządzenia określa zestaw standardów jakościowych obsługi odbiorców (dotyczących m.in. przyjmowania reklamacji, usuwania zakłóceń, udzielania informacji)

36 Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego (1) SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw

37 Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego (2) MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. Istotne jest, aby dla każdego wskaźnika podać liczbę obsługiwanych odbiorców przyjętą do jego wyznaczenia. Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw, przy czym : przerwy planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej; przerwy nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

38 Czas trwania przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej 1) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę; 2) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty; 3) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin; 4) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny; 5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny

39 Wskaźniki systemowe KSE(1) ENS wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny, wyrażony w MWh na rok, stanowiący sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu trwania tej przerwy, obejmujący przerwy krótkie, długie, bardzo długie z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw

40 Wskaźniki systemowe KSE(2) AIT wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, wyrażony w minutach na rok, stanowiący iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy elektroenergetyczny wyrażoną w MW

41 Wskaźniki przerw RWE Stoen Operator 2013 rok Wskaźnik Przerwy planowane Przerwy nieplanowane Przerwy łączne SAIDI bez katastrofalnych (min) 18,30 74,60 92,89 SAIDI z przerwami katastrofalnymi (min) 19,17 76,89 96,06 SAIFI bez przerw katastrofalnych 0,1285 1,4681 1,5965 SAIFI z przerwami katastrofalnymi 0,1285 1,4737 1,6022 MAIFI 0,0000 0,5482 0,5482 Liczba klientów

42 Wskaźniki przerw PGE Dystrybucja 2013 rok Wskaźniki Typ przerwy z uwzględnieniem przerw katastrofalnych bez uwzględnienia przerw katastrofalnych SAIDI Planowane 184,14 184,14 Nieplanowane 343,37 315,93 SAIFI Planowane 0,72 0,72 Nieplanowane 3,80 3,77 MAIFI 3,82 Liczba obsługiwanych odbiorców

43 Wskaźniki przerw porównawczo SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy nieplanowane - bez przerw katastrofalnych [min/odb/rok] SAIDI RWE 60,12 58,92 74,6 SAIDI PGE 365,45 318,09 315,93 SAIDI ENEA 362,72 356,25 353,5 SAIDI ENERGA 418,7 221,1 235,7 SAIDI TAURON 231,45 197,51 192,9

44 Wskaźnik SAIDI porównawczo SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy nieplanowane - bez przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 418,7 362,72 356,25 353,5 [m in /o d b /ro k] ,45 231,45 315,93 318,09 235,7 221,1 197,51 192, ,12 58,92 74, Lata SAIDI RWE SAIDI PGE SAIDI ENEA SAIDI ENERGA SAIDI TAURON

45 Wskaźniki przerw porównawczo(1) SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych [min/odb/rok] SAIDI RWE SAIDI PGE SAIDI ENEA SAIDI ENERGA SAIDI TAURON 14,97 16,04 18,3 202,24 196,02 184,14 139,38 133,09 127,39 130,4 83,7 71,1 151,12 164,63 159,69

46 250 SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce [min/odb/rok] ,24 151,12 139,38 130,4 196,02 164,63 133,09 83,7 184,14 159,69 127,39 71, ,97 16,04 18, Lata SAIDI RWE SAIDI PGE SAIDI ENEA SAIDI ENERGA SAIDI TAURON

47 Wskaźniki przerw porównawczo(2) SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych [min/odb/rok] SAIDI RWE 61,48 59,73 76,89 SAIDI PGE 384,41 334,5 343,37 SAIDI ENEA 366,46 374,68 415,33 SAIDI ENERGA 472,9 225,1 283,9 SAIDI TAURON 234,55 199,78 196,16

48 SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce ,41 472,9 374,68 415, ,46 334,5 343,37 [m in/odb/rok] ,55 225,1 199,78 283,9 196, ,48 59,73 76, Lata SAIDI RWE SAIDI PGE SAIDI ENEA SAIDI ENERGA SAIDI TAURON

49 Wskaźniki przerw porównawczo(3) SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy nieplanowane - bez przerw katastrofalnych [ilość przerw/odb/rok] SAIFI RWE 1,3375 1,268 1,4681 SAIFI PGE 4,67 3,7 3,77 SAIFI ENEA 4,86 4,49 4,18 SAIFI ENERGA 4,84 3,39 2,92 SAIFI TAURON 3,85 3,07 2,98

50 [ilość p r z e r w /o d b /r o k ] SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy nieplanowane - bez przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 4,84 4,67 3,85 4,49 3,7 3,07 3,39 2,98 3,77 2,92 1,268 1,3375 1, SAIFI RWE SAIFI PGE SAIFI ENEA SAIFI ENERGA SAIFI TAURON Lata

51 Wskaźniki przerw porównawczo(4) SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych [ilość przerw/odb/rok] SAIFI RWE 0,1615 0,1494 0,1285 SAIFI PGE 1,04 0,84 0,72 SAIFI ENEA 0,62 0,57 0,51 SAIFI ENERGA 0,59 0,43 0,42 SAIFI TAURON 0,8 0,88 0,76

52 1,2 1 [i l ość p rz e r w / o d b / r o k ] 0,8 0,6 0,4 0,2 0 SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 1,04 0,8 0,62 0,57 0,59 0,1615 0,88 0,43 0,84 0,1494 0,76 0,72 0,51 0,42 0, Lata SAIFI RWE SAIFI PGE SAIFI ENEA SAIFI ENERGA SAIFI TAURON

53 Wskaźniki przerw porównawczo(5) SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych - [ilość przerw/odb/rok] SAIFI RWE 1,3387 1,2691 1,4737 SAIFI PGE 4,87 3,72 3,8 SAIFI ENEA 4,86 4,5 4,21 SAIFI ENERGA 4,86 3,39 2,95 SAIFI TAURON 3,87 3,08 2,99

54 [ilość p rz e rw /o d b /ro k ] SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych dla dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 4,86 4,86 3,87 1,3387 4,87 3,72 1,2691 4,5 3,39 3,08 4,21 3,8 2,95 1,4737 2, Lata SAIFI RWE SAIFI PGE SAIFI ENEA SAIFI ENERGA SAIFI TAURON

55 Wskaźniki przerw porównawczo(6) MAIFI - Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich [ilość przerw/odb/rok] MAIFI RWE 0,4876 0,3657 0,5482 MAIFI PGE 3,98 3,97 3,82 MAIFI ENEA 2,14 2,11 2,31 MAIFI ENERGA 3,96 4,78 5,01 MAIFI TAURON 3,28 3,6 2,62

56 MAIFI - Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 6 5 [ilość p rz e rw /o d b /ro k] ,96 0,4876 3,98 3,97 3,28 3,6 2,62 2,14 2,11 2,31 0,3657 4,78 5,01 3,82 0, Lata MAIFI RWE MAIFI PGE MAIFI ENEA MAIFI ENERGA MAIFI TAURON

57 Pewność zasilania m. st. Warszawy Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej Utrzymywanie standardów jakościowych Racjonalne plany rozwojowe Istniejąca infrastruktura : - ekonomika eksploatacji - racjonalne programy rozwoju energetyki miejskiej - prawidłowa eksploatacja urządzeń - energetycznych/w przyszłości techniki BAT

58 Poprawa bezpieczeństwa Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego WWE(1) Należy rozbudować sieć przesyłową i dystrybucyjną WWE Należy dalej sukcesywnie dokonywać przebudowy linii napowietrznych na kablowe, przez operatorów systemów dystrybucyjnych odpowiadających za funkcjonowanie infrastruktury energetycznej na obszarze działania

59 Poprawa bezpieczeństwa Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego(2) Utrzymanie, ale też znaczny wzrost poziomu bezpieczeństwa i realizacji swych funkcji pomimo występowania nagłych zakłóceń, jak np. zwarcia lub nagłe, awaryjne odstawienia elementów systemu można także osiągnąć dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań sterujących systemami OSD oraz OSP oraz realizacji inwestycji na bardzo wysokim poziomie technicznym

60 Poprawa bezpieczeństwa Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego(3) Ulepszanie zarządzania systemami, wprowadzanie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci z jednoczesnym wprowadzaniem nowych taryf skłaniających do zmian zachowania odbiorców

61 Zakończenie Sieć elektroenergetyczna w Warszawie należy do najbardziej niezawodnych w kraju. Wskaźniki niezawodności zarządzanej przez RWE sieci są znacząco lepsze niż średnia dla Polski w iinych miastach. Świadczą o tym wartości poszczególnych wskaźników zastosowanych do oceny niezawodności.

62 Bibliografia(1) 1.Dane Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego z terenu Warszawy oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. 2. LONG-TERM PLANNING OF ELECTRIC POWER SYSTEM DEVELOPMENT USING RELIABILITY CRITERIA - J. Paska, M. Sałek; Warsaw University of Technology, Institute of Electric Power Engineering, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: IEEE POWER TECH 2006 SZTOKHOLM. 3.RELIABILITY AND PERFORMANCE INDICES OF POWER GENERATING UNITS IN POLAND Paska J., Sałek M., Probabilistic Methods Applied to Power Systems PMAPS 2004, Warsaw University of Technology, Aimes Iowa, USA, September Sałek M.: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy na tle najwiekszych miast Polski za lata Wydział Energetyki Miejskiej, Warszawa Biuro Infrastruktury.Wydział Energetyki Miejskiej, Warszawa SOME ASPECTS OF DISTRIBUTET GENERATION IMPACT ON POWER SYSTEM RELIABILITY, J. Paska, M. Sałek, T. Surma, Warsaw University of Technology, Institute of Electric Power Engineering, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: IEEE POWER TECH, SZTOKHOLM, 2006 r. 7.PRAWO ENERGETYCZNE - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.). 8.Monitoring POLITYKI ENEREGTYCZNEJ M.ST. WARSZAWY DO 2020 r. za 2010 r. Uchwała Nr LXIX/2063/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia Polityki energetycznej m.st. Warszawy do 2020 r. 9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 2007 r. i późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ.U. Nr 93, poz. 623 oraz z 2008 r Nr 30, poz 178 oraz nr 162, poz 1005) 10.Polska Norma nr PN-EN 50160: SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2011 r.

63 Bibliografia(2) 12.I KRAJOWY RAPORT BENCHMARKINGOWY NT. JAKOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ODBIORCÓW PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI PRZESYŁOWYCH I DYSTRYBUCYJNYCH. Praca zrealizowana w ramach projektu nr 2006/ finansowanego przez Unię Europejską ze środków Transition Facility PL2006/ Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii, Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk, 2009 r. 13.RAPORT AGENCJI RYNKU ENERGII, 2009 r. 14.RAPORT KRAJOWY PREZESA URE, dokument jest siódmym raportem przygotowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który tym samym wypełnia obowiązek określony w ustawie Prawo energetyczne oraz dyrektywach unijnych, 2011 r. 15.http://www.reo.pl/rwe-stoen-operator-zainwestuje-ponad-16-mld-zl-w-rozwoj-warszawskiej-sieci elektroenergetycznej 16.Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP. 17. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD. 18. Maciejewski Z.: Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski. Polityka Energetyczna Tom 11, zeszyt 1, Malko J., Wilczyński A.: Nowe uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rynek Energii nr II. Zeszyt tematyczny. Wydawnictwo KAPRINT Lublin Ministerstwo Gospodarki i Pracy: Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym, Warszawa, maj Polityka energetyczna Polski do roku Praca zbiorowa pod redakcją Jana Popczyka: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Raport na temat stanu zagrożenia ciągłości pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w Polsce, październik 2003, raport wewnętrzny PSE SA (wersja skrócona raportu została opublikowana w Biuletynie Miesięcznym PSE SA Nr 10, październik 2003). 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

64 Bibliografia(3) 26. Rozporządzenie MG z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 27. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). 28. Ustawa z dnia r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. z 2007 r. nr 89. poz.590) 29. Kuczyński R., Paprocki R., Strzelbicki J.: Obrona i odbudowa krajowego systemu elektroenergetycznego. Elektroenergetyka 1/ Chojnacki A. Ł.: Analiza skutków gospodarczych niedostarczenia energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych. Wiadomości Elektrotechniczne nr 9/ Bieliński W.: Metody rozdziału wyłączeń dyspozytorskich linii średnich napięć w warunkach deficytu mocy. Rozprawa doktorska, Bydgoszcz, Gdańsk, Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne 33. Sozański J.: Niezawodność zasilania energią elektryczną. WNT, Warszawa, Sozański J.: Niezawodność i jakość pracy systemu elektroenergetycznego. WNT, Warszawa, Piłatowicz A.: Obliczanie strat spowodowanych przerwami w dostawie energii elektrycznej, Przegląd Elektrotech-niczny Nr 8, Mieński R.: Wyznaczanie kosztów strat produkcyjnych spowodowanych ograniczeniami mocy pobieranej przez zakład przemysłowy, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 368, Elektryka z. 69, Kornas T., Łuczkiewicz A.: Metoda określania przybli-żonych kosztów strat spowodowanych ograniczeniami po-boru mocy w zakładach przemysłowych, Gospodarka Pali-wami i Energią Nr 3, Kinsner K., Kornas T., Wilczyński A.: Koszty strat spowodowanych ograniczeniami dostaw energii elektrycz-nej w zakładach przemysłowych, Gospodarka Paliwami i Energią Nr 12, Bieliński W., Iwicki M.: Wybrane problemy wyłączeń awaryjnych w sieciach średniego napięcia. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Elektryka Ike - Duninowski H.: Wielkość strat gospodarczych powodowanych przerwami i ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, Biuletyn Techniczny Sieci Elektroenergetyczne Nr 2, Bieliński K., Bieliński Wł.: Wybrane problemy zarzadzania energią elektryczną w sytuacjach kryzysowych( rec.w.kamrat).w:[ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, pod redakcją Zygmunta Mierczyka t.1. WAT Warszawa 42. Kamrat W.: Dylematy rozwoju energetyki w Polsce. Podsektor wytwarzania. Wokół Energetyki, kwiecień Wikipedia Polska

65 Dziękuję za uwagę

Nowy model opłat jakościowych sposobem na niezawodne dostawy energii elektrycznej

Nowy model opłat jakościowych sposobem na niezawodne dostawy energii elektrycznej 2015-02-24 RAPORT Nowy model opłat jakościowych sposobem W Polsce wyłączenia dostaw prądu z powodu awarii sieci trwają prawie 6-krotnie dłużej niż w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach Europy.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy

PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy Studia podyplomowe Gliwice listopad/grudzień 2008 PODSTAWY PRAWNE W ENERGETYCE cz. I Podstawy Wojciech Stanek Instytut Techniki Cieplnej (p. 105a) Politechnika Śląska ul. Konarskiego 22, 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE Z DNIA 26 CZERWCA 2014 ROKU 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/432/2014 RADY MIEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej

Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej Dostosowanie przepisów polskich w zakresie jakości energii elektrycznej do wymogów Unii Europejskiej Edward Siwy Instytut Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechnika Śląska, Gliwice W artykule

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze: Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2012 r. 02/2013 NR 2 (84) 3 czerwca 2013 ISSN 1506-090X Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Spis treści Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Metodyka określania gwarancji w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Metodyka określania gwarancji w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA mgr inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik Metodyka określania gwarancji w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę Autoreferat rozprawy doktorskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne

RAPORT ROCZNY Polskie Sieci Elektroenergetyczne RAPORT ROCZNY 2009 ENERGIA, KTÓRA POCHODZI Z PASJI TWORZENIA RAPORT ROCZNY 2009 KIM JESTEŚMY PSE Operator S.A. jest operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Powstał zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006

Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 Raport Roczny Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2006 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podsumowanie / Główne osiągnięcia ostatniego roku... 4 2.1 Struktura organizacyjna Urzędu w uproszczeniu...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania

Etap II: Ogólny model rynku opomiarowania Zbudowanie i uzgodnienie modelu rynku opomiarowania i stosowania mechanizmów zarządzania popytem wraz z opracowaniem modeli biznesowych Opracowanie wykonane na zlecenie przedsiębiorstwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2012.1059 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) Rozdział 1 Przepisy ogólne 2 na dzień 11 września 2013 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk e-mail: oga@ien.gda.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa Tel: 058 349-81-00 Fax: 058 341-76-85 GSM: 602 639 079 Nr ewid.: OG - 80/10 Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity)

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.2012.1059 j.t. Dz.U.2013.984 Dz.U.2013.1238 Dz.U.2013.984 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238,

Bardziej szczegółowo

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG

Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU. w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Fot. Adam Wełnicki PLAN ROZWOJU w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 2025 WYCIĄG Konstancin Jeziorna, marzec 2010 Plan Rozwoju w zakresie zaspokojenia

Bardziej szczegółowo