Zaopatrzenie Warszawy w energię elektryczną vs potencjalny stan wystąpienia deficytu mocy i energii elektrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaopatrzenie Warszawy w energię elektryczną vs potencjalny stan wystąpienia deficytu mocy i energii elektrycznej"

Transkrypt

1 Zaopatrzenie Warszawy w energię elektryczną vs potencjalny stan wystąpienia deficytu mocy i energii elektrycznej Prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska XI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw Warszawa, 3 grudnia 2014 r.

2 Plan prezentacji Raport: Wprowadzenie w ogólną tematykę z zakresu zaopatrzenia w energię elektryczną Istota i pojęcie bezpieczeństwa energetycznego Charakterystyka układu zasilania Warszawy Ocena niezawodności zasilania Warszawy Podsumowanie 2

3 Zaopatrzenie w energię Dwa podstawowe dokumenty : projekt założeń do planu zaopatrzenia, plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Problemy formalno-prawne Aspekty ekonomiczne Uwarunkowania techniczne Zarządzanie infrastrukturą krytyczną 3

4 Infrastruktura krytyczna(1) 1. Systemy łączności i sieci teleinformatyczne 2. Systemy finansowe 3. Systemy zaopatrzenia w żywność i wodę 4. Systemy ochrony zdrowia 5. Systemy transportowe i komunikacyjne

5 Infrastruktura krytyczna(2) 6. Systemy ratownicze- zapewniające ciągłość działania administracji publicznej 7.Systemy produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych (w tym rurociągi substancji niebezpiecznych) 8. Systemy zaopatrzenia w energię i paliwa (szczególnie istotne w przypadku wielkich skupisk ludzi)

6 Ludność Warszawy 1,729 mln Dzielnica Ludność [osób] Gęstość [osób/km²] Powierzchnia [km²] Mokotów ,42 Praga-Południe ,38 Ursynów ,79 Wola ,26 Bielany ,34 Targówek ,22 Śródmieście ,57 Bemowo ,95 Białołęka ,04 Ochota ,72 Wawer ,70 Praga-Północ ,42 Ursus ,36 Żoliborz ,47 Włochy ,63 Wilanów ,73 Rembertów ,30 Wesoła ,94

7 Bezpieczeństwo energetyczne Bezpieczeństwo energetyczne według ustawy Prawo Energetyczne to stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska

8 Systemowe pojęcie bezpieczeństwa Zachowanie bezpieczeństwa energetycznego jako zespół działań zmierzających do stworzenia takiego systemu prawno-ekonomicznego, który wymuszałby: - pewność dostaw energii - konkurencyjność - spełnienie wymogów ochrony środowiska

9 Bezpieczeństwo a niezawodność Bezpieczeństwo energetyczne jest zatem kategorią społeczno-ekonomiczną, w której można wyróżnić bezpieczeństwa cząstkowe, określone w odniesieniu do poszczególnych form czy nośników energii, np.: bezpieczeństwo elektroenergetyczne, bezpieczeństwo zaopatrzenia w przypadku tzw. sieciowych nośników energii, jak energia elektryczna, gaz, ciepło sieciowe; o stanie bezpieczeństwa energetycznego w dużym stopniu decyduje też poziom funkcjonowania odpowiedniego systemu energetycznego, czyli jego niezawodność (przykładowo dla energii elektrycznej jest to niezawodność systemu elektroenergetycznego)

10 Niezawodność dostaw wystarczalność - zdolność systemu do pokrywania zagregowanego zapotrzebowania mocy i energii wszystkich odbiorców przez cały rozpatrywany okres, przy uwzględnieniu planowych i nieplanowych odstawień elementów systemu; bezpieczeństwo - zdolność systemu do funkcjonowania (w tym zachowania integralności) i realizacji swych funkcji pomimo występowania nagłych zakłóceń, jak np. zwarcia lub nagłe, awaryjne odstawienia elementów systemu

11 Zakłócenia/awarie Nagłe zakłócenia mogą wynikać z różnych przyczyn awaryjnych : zwarcia w linii zasilającej uszkodzenia urządzeń ograniczenia ruchowe utrata zdolności systemu do utrzymania pracy synchronicznej obszarów regulacyjnych np. na skutek deficytu mocy elektrycznej gwałtowne zjawiska atmosferyczne

12 Przyczyny awarii warunki atmosferyczne: silne wiatry opady atmosferyczne (mokrego śniegu) wyładowania atmosferyczne silne oblodzenia - sadź przyczyny inne takie jak: zwierzęta i ptaki wady urządzeń technicznych działalność osób postronnych, wandalizm, terroryzm błędy obsługi

13 Możliwe powody stanu zagrożenia KSE(1) Brak mocy dyspozycyjnej jednostek wytwórczych, pokrywającej zapotrzebowanie energii elektrycznej Brak dyspozycyjności zdolności przesyłowych, zapewniających dotrzymanie parametrów jakościowych w węzłach odbiorczych Działania wojenne lub ataki terrorystyczne

14 Możliwe powody stanu zagrożenia KSE(2) Rozległość terytorialna systemu Brak lub ograniczone możliwości korzystania z pomocy awaryjnej ze strony sąsiednich systemów Niewłaściwa koordynacja automatyk systemowych i zabezpieczeń Zawodność systemów informatycznych, telekomunikacyjnych, monitorowania i sterowania

15 Zasady dystrybucji energii w sytuacjach kryzysowych w Polsce(1) Ustawa Prawo energetyczne z dnia r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ze zmianami z dnia r., Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła,

16 Zasady dystrybucji energii w sytuacjach kryzysowych w Polsce(2) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej obowiązująca na obszarze zarządzanym przez OSP Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca na terenie lokalnego OSD

17 Zasady dystrybucji energii w sytuacjach kryzysowych w Polsce(3) Plan na wypadek katastrofy przygotowany przez lokalnego OSD Plany ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej powstają na poziomie OSD (wprowadzane w systemie w przypadku deficytu mocy elektrycznej w KSE, ograniczeń spowodowanych awariami sieciowymi

18 Koszty strat(1) Koszty ponoszone przez dystrybutora energii elektrycznej, wynikające z utraty przychodów, kosztów upustów i bonifikat dla odbiorców oraz kosztów odbudowy systemu w przypadku awarii Koszty ponoszone przez odbiorców przemysłowych: z tytułu niewykonania planów produkcyjnych lub opóźnień w terminach dostaw, ponownych rozruchów technologicznych, zniszczeń surowców i materiałów, opłat postojowych dla pracowników

19 Koszty strat (2) Koszty ponoszone przez odbiorców komunalno-bytowych z tytułu przymusowej bezczynności, zniszczeń artykułów spożywczych, pogorszeniem się warunków sanitarno-zdrowotnych

20 Czynniki mające wpływ na wartość strat Czas trwania wyłączenia Częstość powtarzania wyłączeń (czas ponownego wyłączenia) Element zaskoczenia wyłączeniem zasilania Moment (np. doby) rozpoczęcia wyłączenia

21 Praktyka oceny Co najmniej trzy aspekty oceny niezawodności dostawy, jakości energii i niezawodności systemów energetycznych: Ocena aktualnego poziomu niezawodności dostawy, jakości energii i niezawodności systemów w oparciu o wyniki pomiarów i statystykę Ocena prognozowanego poziomu niezawodności dostawy, jakości energii i niezawodności systemów w oparciu o analizy obliczeniowe i badania symulacyjne Uregulowania prawne i standardy

22 Determinanty oceny - Jakość dostaw energii (jakość energii, niezawodność/ ciągłość zasilania i jakość obsługi odbiorców) - Niezawodność systemów energetycznych - Bezpieczeństwo energetyczne

23 Rynki energii vs bezpieczeństwo(1) Odpowiedzialność władz samorządowych (nie tylko w zakresie sporządzania planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, ale również koordynacji rozwoju rynku, dokładniej - koordynacji procesów inwestycji energetycznych na konkretnym terenie/gminie) Możliwość prowadzenia samodzielnie polityki energetycznej (przy spełnieniu warunku, że lokalna polityka energetyczna jest zgodna z polityką energetyczną Polski opisaną w stosownym dokumencie i przyjętą przez władze)

24 Rynki energii vs bezpieczeństwo(2) Szczególnie rozważnie należy podchodzić do inwestycji energetycznych. Wybór konkretnych rozwiązań inwestycyjnych powinien wynikać tylko i wyłącznie z rachunku ekonomicznego i wzajemnej konkurencji poszczególnych paliw i technologii Dyskutowane obecnie w kraju różnorodne modele rozwoju rynku powinny bezdyskusyjnie uwzględniać opcje popytowo-podażowe, w miarę sprawiedliwy sposób dzielić prawa i obowiązki pomiędzy uczestnikami rynku

25 Zasilanie elektroenergetyczne Miasto stołeczne Warszawa jako strategiczny węzeł elektroenergetyczny Różne poziomy napięć sieciowych Sieć budowana w różnych okresach czasu Podejście wg filozofii smart grids Utrudnienia rozwoju zasilania tereny o znaczącym stopniu zurbanizowania

26 Pierścień Warszawski

27 Obszar działania RWE Stoen Operator

28 Charakterystyka sieci dystrybucyjnej(1) Dystrybucja (OSD) :RWE Stoen Operator Sieć pod względem obszarowym nie jest rozległa RWE Stoen Operator dostarcza energię do ponad 940 tys. klientów Dane sieciowe: Linie elektroenergetyczne: Linie 220 kv (NN) napowietrzne: 8 km (dwutorowa, w tym praca jednego toru na napięciu 110 kv) Linie 110 kv (WN) napowietrzne: 389 km (w przeliczeniu na jeden tor) kablowe: 97 km

29 Charakterystyka sieci dystrybucyjnej(2) Linie 15 kv (SN): napowietrzne: 293 km kablowe: 6723 km Linie 0,4 kv (nn) : napowietrzne : 1338 km (bez przyłączy) kablowe : 5150 km (bez przyłączy) Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym: 220 kv: kv: kv: 6107

30 Zapotrzebowanie na moc elektryczną m.st.warszawy Statystyki z dnia: Zapotrzebowanie minimalne : 677,621 MW Zapotrzebowanie maksymalne: 1044,216 MW Średnie zapotrzebowanie: 872,738 MW

31 Zapotrzebowanie na moc elektryczną m.st.warszawy Statystyki z dnia: Zapotrzebowanie minimalne: 701,651 MW Zapotrzebowanie maksymalne: 1241,168 MW Średnie zapotrzebowanie: 1016,405 MW

32 Dostępna moc przyłączeniowa - sieć 110 kv RWE Stoen Operator Aktualnie 347,06 MW Za 1 rok 361,17 MW Za dwa lata 366,23 MW Za trzy lata 371,38 MW Za cztery lata 406,16 MW Za pięć lat 420,07 MW

33 Odpowiedzialność gminy Gminna administracja samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną (...). Celem perspektywicznym miasta wynikającym z Polityki Energetycznej m. st. Warszawy do 2020r. przyjętej uchwałą Nr LXIX/2063/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2006 r. jest zapewnienie odpowiedniego poziomu życia i standardu zasilania mieszkańców w energię i paliwa, w warunkach zrównoważonego rozwoju, (...), równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i ich klientów. Dla zrealizowania powyższego celu konieczne jest wykorzystywanie wszelkich możliwości i środków planistycznych, organizacyjnych i koordynacyjnych, w celu zwiększenia pewności zasilania Miasta w energię elektryczną

34 Prawo vs jakość energii Zagadnienia związane z jakością dostaw energii elektrycznej mają odzwierciedlenie w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.). Zgodnie z jej art. 8 ust. 1, Prezes URE rozstrzyga sprawy sporne dotyczące ustalenia warunków świadczenia usług, o których mowa w art. 4 ust. 2, które to świadczenie nie może obniżać niezawodności dostarczania oraz jakości energii elektrycznej poniżej poziomu określonego odrębnymi przepisami. Artykuł 5 ust. 2 tej ustawy mówi, iż umowa o dostarczanie energii powinna zawierać co najmniej postanowienia dotyczące jakości, niezawodności i ciągłości dostarczania energii. Ponadto, do kompetencji Prezesa URE należy, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne, kontrolowanie parametrów jakościowych dostaw i obsługi odbiorców w zakresie obrotu energią elektryczną

35 Wskaźniki niezawodności dostaw energii / standardy jakościowe obsługi odbiorców Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623). W rozdziale 10. tego rozporządzenia określone są parametry napięcia zasilającego (dopuszczalne odchylenia częstotliwości i napięcia, współczynniki odkształcenia napięcia, zawartość poszczególnych harmonicznych), dopuszczalny łączny czas wyłączeń awaryjnych w roku oraz maksymalny czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej. Ponadto, 42 rozporządzenia określa zestaw standardów jakościowych obsługi odbiorców (dotyczących m.in. przyjmowania reklamacji, usuwania zakłóceń, udzielania informacji)

36 Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego (1) SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców wyznaczone oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw

37 Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla poprzedniego roku kalendarzowego (2) MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców. Istotne jest, aby dla każdego wskaźnika podać liczbę obsługiwanych odbiorców przyjętą do jego wyznaczenia. Wskaźniki SAIDI i SAIFI wyznaczane są oddzielnie dla przerw planowanych i nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych oraz bez uwzględnienia tych przerw, przy czym : przerwy planowane - wynikające z programu prac eksploatacyjnych sieci elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu otwarcia wyłącznika do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej; przerwy nieplanowane - spowodowane wystąpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest liczony od momentu uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej informacji o jej wystąpieniu do czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

38 Czas trwania przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej 1) przemijające (mikroprzerwy), trwające nie dłużej niż 1 sekundę; 2) krótkie, trwające dłużej niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty; 3) długie, trwające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej niż 12 godzin; 4) bardzo długie, trwające dłużej niż 12 godzin i nie dłużej niż 24 godziny; 5) katastrofalne, trwające dłużej niż 24 godziny

39 Wskaźniki systemowe KSE(1) ENS wskaźnik energii elektrycznej niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny, wyrażony w MWh na rok, stanowiący sumę iloczynów mocy niedostarczonej wskutek przerwy i czasu trwania tej przerwy, obejmujący przerwy krótkie, długie, bardzo długie z uwzględnieniem przerw katastrofalnych i bez uwzględnienia tych przerw

40 Wskaźniki systemowe KSE(2) AIT wskaźnik średniego czasu trwania przerwy w systemie przesyłowym elektroenergetycznym, wyrażony w minutach na rok, stanowiący iloczyn liczby 60 i wskaźnika energii niedostarczonej przez system przesyłowy elektroenergetyczny (ENS) podzielony przez średnią moc dostarczoną przez system przesyłowy elektroenergetyczny wyrażoną w MW

41 Wskaźniki przerw RWE Stoen Operator 2013 rok Wskaźnik Przerwy planowane Przerwy nieplanowane Przerwy łączne SAIDI bez katastrofalnych (min) 18,30 74,60 92,89 SAIDI z przerwami katastrofalnymi (min) 19,17 76,89 96,06 SAIFI bez przerw katastrofalnych 0,1285 1,4681 1,5965 SAIFI z przerwami katastrofalnymi 0,1285 1,4737 1,6022 MAIFI 0,0000 0,5482 0,5482 Liczba klientów

42 Wskaźniki przerw PGE Dystrybucja 2013 rok Wskaźniki Typ przerwy z uwzględnieniem przerw katastrofalnych bez uwzględnienia przerw katastrofalnych SAIDI Planowane 184,14 184,14 Nieplanowane 343,37 315,93 SAIFI Planowane 0,72 0,72 Nieplanowane 3,80 3,77 MAIFI 3,82 Liczba obsługiwanych odbiorców

43 Wskaźniki przerw porównawczo SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy nieplanowane - bez przerw katastrofalnych [min/odb/rok] SAIDI RWE 60,12 58,92 74,6 SAIDI PGE 365,45 318,09 315,93 SAIDI ENEA 362,72 356,25 353,5 SAIDI ENERGA 418,7 221,1 235,7 SAIDI TAURON 231,45 197,51 192,9

44 Wskaźnik SAIDI porównawczo SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy nieplanowane - bez przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 418,7 362,72 356,25 353,5 [m in /o d b /ro k] ,45 231,45 315,93 318,09 235,7 221,1 197,51 192, ,12 58,92 74, Lata SAIDI RWE SAIDI PGE SAIDI ENEA SAIDI ENERGA SAIDI TAURON

45 Wskaźniki przerw porównawczo(1) SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych [min/odb/rok] SAIDI RWE SAIDI PGE SAIDI ENEA SAIDI ENERGA SAIDI TAURON 14,97 16,04 18,3 202,24 196,02 184,14 139,38 133,09 127,39 130,4 83,7 71,1 151,12 164,63 159,69

46 250 SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce [min/odb/rok] ,24 151,12 139,38 130,4 196,02 164,63 133,09 83,7 184,14 159,69 127,39 71, ,97 16,04 18, Lata SAIDI RWE SAIDI PGE SAIDI ENEA SAIDI ENERGA SAIDI TAURON

47 Wskaźniki przerw porównawczo(2) SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych [min/odb/rok] SAIDI RWE 61,48 59,73 76,89 SAIDI PGE 384,41 334,5 343,37 SAIDI ENEA 366,46 374,68 415,33 SAIDI ENERGA 472,9 225,1 283,9 SAIDI TAURON 234,55 199,78 196,16

48 SAIDI - Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej - przerwy nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce ,41 472,9 374,68 415, ,46 334,5 343,37 [m in/odb/rok] ,55 225,1 199,78 283,9 196, ,48 59,73 76, Lata SAIDI RWE SAIDI PGE SAIDI ENEA SAIDI ENERGA SAIDI TAURON

49 Wskaźniki przerw porównawczo(3) SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy nieplanowane - bez przerw katastrofalnych [ilość przerw/odb/rok] SAIFI RWE 1,3375 1,268 1,4681 SAIFI PGE 4,67 3,7 3,77 SAIFI ENEA 4,86 4,49 4,18 SAIFI ENERGA 4,84 3,39 2,92 SAIFI TAURON 3,85 3,07 2,98

50 [ilość p r z e r w /o d b /r o k ] SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy nieplanowane - bez przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 4,84 4,67 3,85 4,49 3,7 3,07 3,39 2,98 3,77 2,92 1,268 1,3375 1, SAIFI RWE SAIFI PGE SAIFI ENEA SAIFI ENERGA SAIFI TAURON Lata

51 Wskaźniki przerw porównawczo(4) SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych [ilość przerw/odb/rok] SAIFI RWE 0,1615 0,1494 0,1285 SAIFI PGE 1,04 0,84 0,72 SAIFI ENEA 0,62 0,57 0,51 SAIFI ENERGA 0,59 0,43 0,42 SAIFI TAURON 0,8 0,88 0,76

52 1,2 1 [i l ość p rz e r w / o d b / r o k ] 0,8 0,6 0,4 0,2 0 SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 1,04 0,8 0,62 0,57 0,59 0,1615 0,88 0,43 0,84 0,1494 0,76 0,72 0,51 0,42 0, Lata SAIFI RWE SAIFI PGE SAIFI ENEA SAIFI ENERGA SAIFI TAURON

53 Wskaźniki przerw porównawczo(5) SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy nieplanowane z uwzględnieniem przerw katastrofalnych - [ilość przerw/odb/rok] SAIFI RWE 1,3387 1,2691 1,4737 SAIFI PGE 4,87 3,72 3,8 SAIFI ENEA 4,86 4,5 4,21 SAIFI ENERGA 4,86 3,39 2,95 SAIFI TAURON 3,87 3,08 2,99

54 [ilość p rz e rw /o d b /ro k ] SAIFI - Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich - przerwy planowane - bez przerw katastrofalnych dla dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 4,86 4,86 3,87 1,3387 4,87 3,72 1,2691 4,5 3,39 3,08 4,21 3,8 2,95 1,4737 2, Lata SAIFI RWE SAIFI PGE SAIFI ENEA SAIFI ENERGA SAIFI TAURON

55 Wskaźniki przerw porównawczo(6) MAIFI - Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich [ilość przerw/odb/rok] MAIFI RWE 0,4876 0,3657 0,5482 MAIFI PGE 3,98 3,97 3,82 MAIFI ENEA 2,14 2,11 2,31 MAIFI ENERGA 3,96 4,78 5,01 MAIFI TAURON 3,28 3,6 2,62

56 MAIFI - Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich dla dominującego OSD w Warszawie (RWE Stoen Operator) i głównych OSD w Polsce 6 5 [ilość p rz e rw /o d b /ro k] ,96 0,4876 3,98 3,97 3,28 3,6 2,62 2,14 2,11 2,31 0,3657 4,78 5,01 3,82 0, Lata MAIFI RWE MAIFI PGE MAIFI ENEA MAIFI ENERGA MAIFI TAURON

57 Pewność zasilania m. st. Warszawy Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej Utrzymywanie standardów jakościowych Racjonalne plany rozwojowe Istniejąca infrastruktura : - ekonomika eksploatacji - racjonalne programy rozwoju energetyki miejskiej - prawidłowa eksploatacja urządzeń - energetycznych/w przyszłości techniki BAT

58 Poprawa bezpieczeństwa Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego WWE(1) Należy rozbudować sieć przesyłową i dystrybucyjną WWE Należy dalej sukcesywnie dokonywać przebudowy linii napowietrznych na kablowe, przez operatorów systemów dystrybucyjnych odpowiadających za funkcjonowanie infrastruktury energetycznej na obszarze działania

59 Poprawa bezpieczeństwa Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego(2) Utrzymanie, ale też znaczny wzrost poziomu bezpieczeństwa i realizacji swych funkcji pomimo występowania nagłych zakłóceń, jak np. zwarcia lub nagłe, awaryjne odstawienia elementów systemu można także osiągnąć dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań sterujących systemami OSD oraz OSP oraz realizacji inwestycji na bardzo wysokim poziomie technicznym

60 Poprawa bezpieczeństwa Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego(3) Ulepszanie zarządzania systemami, wprowadzanie inteligentnego opomiarowania i inteligentnych sieci z jednoczesnym wprowadzaniem nowych taryf skłaniających do zmian zachowania odbiorców

61 Zakończenie Sieć elektroenergetyczna w Warszawie należy do najbardziej niezawodnych w kraju. Wskaźniki niezawodności zarządzanej przez RWE sieci są znacząco lepsze niż średnia dla Polski w iinych miastach. Świadczą o tym wartości poszczególnych wskaźników zastosowanych do oceny niezawodności.

62 Bibliografia(1) 1.Dane Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego z terenu Warszawy oraz Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. 2. LONG-TERM PLANNING OF ELECTRIC POWER SYSTEM DEVELOPMENT USING RELIABILITY CRITERIA - J. Paska, M. Sałek; Warsaw University of Technology, Institute of Electric Power Engineering, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: IEEE POWER TECH 2006 SZTOKHOLM. 3.RELIABILITY AND PERFORMANCE INDICES OF POWER GENERATING UNITS IN POLAND Paska J., Sałek M., Probabilistic Methods Applied to Power Systems PMAPS 2004, Warsaw University of Technology, Aimes Iowa, USA, September Sałek M.: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Warszawy na tle najwiekszych miast Polski za lata Wydział Energetyki Miejskiej, Warszawa Biuro Infrastruktury.Wydział Energetyki Miejskiej, Warszawa SOME ASPECTS OF DISTRIBUTET GENERATION IMPACT ON POWER SYSTEM RELIABILITY, J. Paska, M. Sałek, T. Surma, Warsaw University of Technology, Institute of Electric Power Engineering, MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA: IEEE POWER TECH, SZTOKHOLM, 2006 r. 7.PRAWO ENERGETYCZNE - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.). 8.Monitoring POLITYKI ENEREGTYCZNEJ M.ST. WARSZAWY DO 2020 r. za 2010 r. Uchwała Nr LXIX/2063/2006 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia Polityki energetycznej m.st. Warszawy do 2020 r. 9.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 maja 2007 r. i późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ.U. Nr 93, poz. 623 oraz z 2008 r Nr 30, poz 178 oraz nr 162, poz 1005) 10.Polska Norma nr PN-EN 50160: SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW MONITOROWANIA BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2011 r.

63 Bibliografia(2) 12.I KRAJOWY RAPORT BENCHMARKINGOWY NT. JAKOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ODBIORCÓW PRZYŁĄCZONYCH DO SIECI PRZESYŁOWYCH I DYSTRYBUCYJNYCH. Praca zrealizowana w ramach projektu nr 2006/ finansowanego przez Unię Europejską ze środków Transition Facility PL2006/ Wdrażanie konkurencyjnego rynku energii, Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk, 2009 r. 13.RAPORT AGENCJI RYNKU ENERGII, 2009 r. 14.RAPORT KRAJOWY PREZESA URE, dokument jest siódmym raportem przygotowanym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który tym samym wypełnia obowiązek określony w ustawie Prawo energetyczne oraz dyrektywach unijnych, 2011 r. 15.http://www.reo.pl/rwe-stoen-operator-zainwestuje-ponad-16-mld-zl-w-rozwoj-warszawskiej-sieci elektroenergetycznej 16.Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OSP. 17. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD. 18. Maciejewski Z.: Sieci przesyłowe jako element bezpieczeństwa elektroenergetycznego Polski. Polityka Energetyczna Tom 11, zeszyt 1, Malko J., Wilczyński A.: Nowe uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rynek Energii nr II. Zeszyt tematyczny. Wydawnictwo KAPRINT Lublin Ministerstwo Gospodarki i Pracy: Doktryna zarządzania bezpieczeństwem energetycznym, Warszawa, maj Polityka energetyczna Polski do roku Praca zbiorowa pod redakcją Jana Popczyka: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Raport na temat stanu zagrożenia ciągłości pracy krajowego systemu elektroenergetycznego w Polsce, październik 2003, raport wewnętrzny PSE SA (wersja skrócona raportu została opublikowana w Biuletynie Miesięcznym PSE SA Nr 10, październik 2003). 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

64 Bibliografia(3) 26. Rozporządzenie MG z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. 27. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami). 28. Ustawa z dnia r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. z 2007 r. nr 89. poz.590) 29. Kuczyński R., Paprocki R., Strzelbicki J.: Obrona i odbudowa krajowego systemu elektroenergetycznego. Elektroenergetyka 1/ Chojnacki A. Ł.: Analiza skutków gospodarczych niedostarczenia energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych. Wiadomości Elektrotechniczne nr 9/ Bieliński W.: Metody rozdziału wyłączeń dyspozytorskich linii średnich napięć w warunkach deficytu mocy. Rozprawa doktorska, Bydgoszcz, Gdańsk, Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne 33. Sozański J.: Niezawodność zasilania energią elektryczną. WNT, Warszawa, Sozański J.: Niezawodność i jakość pracy systemu elektroenergetycznego. WNT, Warszawa, Piłatowicz A.: Obliczanie strat spowodowanych przerwami w dostawie energii elektrycznej, Przegląd Elektrotech-niczny Nr 8, Mieński R.: Wyznaczanie kosztów strat produkcyjnych spowodowanych ograniczeniami mocy pobieranej przez zakład przemysłowy, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 368, Elektryka z. 69, Kornas T., Łuczkiewicz A.: Metoda określania przybli-żonych kosztów strat spowodowanych ograniczeniami po-boru mocy w zakładach przemysłowych, Gospodarka Pali-wami i Energią Nr 3, Kinsner K., Kornas T., Wilczyński A.: Koszty strat spowodowanych ograniczeniami dostaw energii elektrycz-nej w zakładach przemysłowych, Gospodarka Paliwami i Energią Nr 12, Bieliński W., Iwicki M.: Wybrane problemy wyłączeń awaryjnych w sieciach średniego napięcia. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Elektryka Ike - Duninowski H.: Wielkość strat gospodarczych powodowanych przerwami i ograniczeniami w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, Biuletyn Techniczny Sieci Elektroenergetyczne Nr 2, Bieliński K., Bieliński Wł.: Wybrane problemy zarzadzania energią elektryczną w sytuacjach kryzysowych( rec.w.kamrat).w:[ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, pod redakcją Zygmunta Mierczyka t.1. WAT Warszawa 42. Kamrat W.: Dylematy rozwoju energetyki w Polsce. Podsektor wytwarzania. Wokół Energetyki, kwiecień Wikipedia Polska

65 Dziękuję za uwagę

Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe vs bezpieczeństwo energetyczne m. st. Warszawy

Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe vs bezpieczeństwo energetyczne m. st. Warszawy Planowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe vs bezpieczeństwo energetyczne m. st. Warszawy Prof. zw. dr hab. inż. Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska X Forum Operatorów Systemów

Bardziej szczegółowo

ZAOPATRZENIE WARSZAWY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ vs POTENCJALNY STAN WYSTĄPIENIA DEFICYTU MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska

ZAOPATRZENIE WARSZAWY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ vs POTENCJALNY STAN WYSTĄPIENIA DEFICYTU MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska ZAOPATRZENIE WARSZAWY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ vs POTENCJALNY STAN WYSTĄPIENIA DEFICYTU MOCY I ENERGII ELEKTRYCZNEJ Waldemar Kamrat Politechnika Gdańska 1. Wstęp Zaopatrzenie ludności w energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWA PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNEJ w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW DEFINICJE: J.B. ENERGETYKA UNIEJÓW - Jednostka Budżetowa Gminy Uniejów ENERGETYKA UNIEJÓW URD

Bardziej szczegółowo

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii

Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Zadania regulatora w obszarze utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii Sławomir Siejko Konferencja Gospodarka jutra Energia Rozwój - Środowisko Wrocław 20 stycznia 2016 r. Prezes Rady Ministrów Regulator

Bardziej szczegółowo

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY Debata BEZPIECZEŃSTWO ELEKTROENERGETYCZNE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ W ASPKECIE BUDOWY POŁUDNIOWEGO PÓŁPIERŚCIENIA 400 KV RYS HISTORYCZNY PRAC KONCEPCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PIERŚCIENIA 400 KV WOKÓŁ WARSZAWY

Bardziej szczegółowo

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE

Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE Kwestie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zadań realizowanych przez Prezesa URE dr Małgorzata Nowaczek Zaremba Dyrektor Południowo Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z

Bardziej szczegółowo

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.5 Sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Agencja Rynku Energii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ UNIHUT S.A. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2007 ANALIZA STATYSTYCZNA CIĄGŁOŚCI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ ODBIORCOM Z TERENÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych

Rynek energii. Taryfy przedsiębiorstw energetycznych 8 Rynek energii Taryfy przedsiębiorstw energetycznych Z ostatniej chwili Biuletyn Branżowy URE Definicja taryfy (Prawo energetyczne) Taryfa zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany

Bardziej szczegółowo

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych

Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w odniesieniu do przedsiębiorstw liniowych ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w sprawach spornych Radosław Walaszczyk Radca prawny Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO M.ST. WARSZAWY I. PLAN GŁÓWNY ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA, MAPY RYZYKA I ZAGROŻEŃ 2. Identyfikacja i charakterystyka zagrożeń 4) Awarie b) Awaria ciepłownicza

Bardziej szczegółowo

ENERGA gotowa na Euro 2012

ENERGA gotowa na Euro 2012 ENERGA gotowa na Euro 2012 Gdańsk, czerwiec 2011 ENERGA-OPERATOR SA miejsce w Grupie ENERGA Gdańsk, czerwiec 2011 Grupa ENERGA Jeden z czterech polskich holdingów elektroenergetycznych (PGE, Tauron, Enea,

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZASILANIA AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ PRZEZ ROZBUDOWĘ LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ OD STRONY POŁUDNIOWEJ

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA ZASILANIA AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ PRZEZ ROZBUDOWĘ LINII NAJWYŻSZYCH NAPIĘĆ OD STRONY POŁUDNIOWEJ Poprawa bezpieczeństwa zasilania aglomeracji warszawskiej przez rozbudowę linii najwyższych napięć od strony południowej. X Międzynarodowa Konferencja N-T Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE

PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE PROJEKTY SMART GRID W POLSCE SMART METERING & ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE Liczniki zdalnego odczytu Kalisz ENERGA Operator Czas trwania projektu: 2010 2012 Cel projektu: instalacja liczników zdalnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE

G MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa. Agencja Rynku Energii S.A. Portal sprawozdawczy ARE MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7 Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

Smart community. - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grids. dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf

Smart community. - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grids. dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf Smart community - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grids dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf Krajowa Platforma Technologiczna Energetyki, Gdańsk, 7 września 2010 r. Agenda: 0.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 5 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie; Aleja Różana 2; 41-501 Chorzów INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia 2014 roku SPIS TREŚCI I.A.

Bardziej szczegółowo

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach

Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Rynek energii elektrycznej WYBRANE ASPEKTY (FUNDAMENTY) Południowy Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Katowicach Katowice, 2013 UCZESTNICY RYNKU AKTORZY Wytwarzanie zakup Obrót DZIŚ Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A. R z e s z ó w 2014 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA C I E P Ł A R z e s z ó w 2014 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: C z ę ś ć 1 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator Sp. z o.o. strona 1 RWE Stoen Operator stabilny i pewny partner już od 110 lat! działamy w Warszawie już od ponad 110 lat Klient nr 1 25 sierpnia 1903 r.; Mokotowska 59; Aleksandrine

Bardziej szczegółowo

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią

Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Budowanie pozytywnych relacji gmina - przedsiębiorstwa energetyczne kluczowym elementem dobrego gospodarowania energią Konferencja Zarządzanie kosztami energii jako ważny element budżetu samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ZYGMUNT MACIEJEWSKI Prof. Politechniki Radomskiej POTRZEBY INWESTYCYJNE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Warszawa 31 marca 2010 r. KRAJOWA SIEĆ PRZESYŁOWA DŁUGOŚCI LINII NAPOWIETRZNYCH: 750 kv 114 km; 400 kv

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: Spis treści I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESD raz struktura IRiESD...4

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Andrzej Purczyński PODSTAWY OCENY WSKAŹNIKÓW ZAWODNOŚCI ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Materiały szkolenia technicznego, Jakość energii elektrycznej i jej rozliczanie, Poznań Tarnowo Podgórne II/2008, ENERGO-EKO-TECH

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 21 października 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 21 października 1998 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 października 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu energią

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Zagadnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej Stabilizacja sieci - bezpieczeństwo energetyczne metropolii - debata Redakcja Polityki, ul. Słupecka 6, Warszawa 29.09.2011r. 2 Zagadnienia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych

Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Odmowy przyłączenia OZE do sieci przedsiębiorstw energetycznych Małgorzata Górecka Wszytko Północno Zachodni Oddziału Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OSD 1 Postanowienia ogólne Prosumenta OSD OSD Prosumenta OSD Prosumenta OSD OSD OSD OSD OSD OSD 2 Definicje IRiESD OSD gwarancja pochodzenia OSD

OSD 1 Postanowienia ogólne Prosumenta OSD OSD Prosumenta OSD Prosumenta OSD OSD OSD OSD OSD OSD 2 Definicje IRiESD OSD gwarancja pochodzenia OSD 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze warunki świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla Prosumenta w zakresie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej

Bardziej szczegółowo

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII

VIII KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA ODBIORCY NA RYNKU ENERGII 1 METRYKA KGHM Polska Miedź S.A. KGHM Polska Miedź S.A. jest przedsiębiorstwem z prawie 50-letnią tradycją. Powstało w 1961 r. Począwszy od 12 września 1991 r., KGHM Polska Miedź S.A. jest spółką akcyjną.

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie.

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519

http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460520 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wmp20110460519 Nazwa Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o wniesieniu zmian do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. korzystania z usług publicznych świadczonych przez. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 18/14 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 grudnia 2014 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźników dotyczących przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na poziomie sieci dystrybucyjnych

Analiza wskaźników dotyczących przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na poziomie sieci dystrybucyjnych Mirosław PAROL Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Analiza wskaźników dotyczących przerw w dostarczaniu energii elektrycznej na poziomie sieci dystrybucyjnych Streszczenie. W artykule dokonano

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-24 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD...3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r.

Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego. Kraków, 23 października 2014 r. Jakość energii elektrycznej w oczach Operatora Systemu Przesyłowego Kraków, 23 października 2014 r. Regulacje prawne dotyczące jakości dostaw energii Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia: SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 4 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM

PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM PERSPEKTYWY ROZWOJU ENERGETYKI W WOJ. POMORSKIM podstawowe założenia Dąbie 13-14.06.2013 2013-06-12 1 Dokumenty Strategiczne Program rozwoju elektroenergetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w Województwie

Bardziej szczegółowo

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska

wspiera bezpieczeństwo energetyczne Zadania związane z zabezpieczeniem miejskiej infrastruktury Róża Różalska PSE-Centrum wspiera bezpieczeństwo energetyczne EURO 2012 Róża Różalska PSE Centrum SA Grupa Kapitałowa PSE Operator Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia

Bardziej szczegółowo

Nielegalny pobór energii w kontekście formularza G Kołobrzeg, 9 czerwca 2016 roku

Nielegalny pobór energii w kontekście formularza G Kołobrzeg, 9 czerwca 2016 roku Nielegalny pobór energii w kontekście formularza G-10.7 Kołobrzeg, 9 czerwca 2016 roku Plan prezentacji: 1.Nielegalny pobór energii elektrycznej (NPEE). 2.Różnica bilansowa Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Bardziej szczegółowo

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie

OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE. Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie OZE -ENERGETYKA WIATROWAW POLSCE Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe cele europejskiej polityki energetycznej do 2020

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA SYMPOZJUM NAUKOWO-TECHNICZNE Sulechów 2012 Kluczowe wyzwania rozwoju elektroenergetyki

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Gospodarka Elektroenergetyczna Nazwa modułu w języku angielskim Power Systems

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Zakłady Chemiczne ZACHEM Spółka Akcyjna INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Cześć ogólna Tekst obowiązujący od dnia: data: wersja strona 2 z 11 SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KOSZALINIE TARYFA DLA CIEPŁA KOSZALIN 2015 R. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE MODELE BIZNESOWE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ OPARTE NA ZNOWELIZOWANYCH USTAWACH ENERGETYCZNYCH Telekomunikacja-Internet-Media-Elektronika 5 Forum Smart Grids & Telekomunikacja Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA NA DOLNYM ŚLĄSKU

INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA NA DOLNYM ŚLĄSKU INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA NA DOLNYM ŚLĄSKU Andrzej Pasierbiewicz, TAURON Dystrybucja tauron-dystrybucja.pl TAURON Dystrybucja w liczbach dystrybucja energii na obszarze 58 kkm 2 6 województw 101 miast

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P)

MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa G-10.7(P) MINISTERSTWO GOSPODARKI, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON G-10.7(P) Sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć)

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.5

OBJAŚNIENIA DO FORMULARZA G-10.5 OBJAŚNIENIA DO FORMUARZA G-10.5 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2013 r. Do sporządzania sprawozdania zobowiązane są podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI... 4 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA.... 3 2. CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE ŹRÓDEŁ CIEPŁA.... 3 3. RODZAJ I PARAMETRY TECHNOLOGICZNEGO NOŚNIKA CIEPŁA ORAZ SPOSOBY JEGO REGULACJI.... 4 4. RODZAJ I PARAMETRY TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2014 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. w Barlinku TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2014 r. w Barlinku I. Informacje ogólne Taryfa zawiera ceny i stawki opłat z tytułu dostarczania ciepła przez SEC Barlinek Sp. z o.o. działającą na podstawie udzielonych w dniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK

TARYFA DLA CIEPŁA. NINIEJSZA TARYFA STANOWI ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE z dnia 24 października 2008 r. nr OGD (16)/ 2008/430/I/KK MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 14-300 Morąg ul. Przemysłowa 20 REGON: 510459057; NIP 741-145-44-699 KRS 0000071210 Bank Millennium 80 1160 2202 0000 0000 8752 8187 TARYFA DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści:

TARYFA DLA CIEPŁA. Spis treści: TARYFA DLA CIEPŁA Spis treści: Część I. Objaśnienie pojęć i skrótów używanych w taryfie. Część II. Zakres prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki

Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki Tomasz Dąbrowski Dyrektor Departamentu Energetyki 2 Legalizacja liczników w procesie wdrażania smart meteringu w Polsce Potrzeba prac nad wdrożeniem inteligentnego opomiarowania w Polsce - Formalna Polityka

Bardziej szczegółowo

Koszty niedostarczonej energii elektrycznej jako element oceny opłacalności wytypowanych rozwiązań linii elektroenergetycznych

Koszty niedostarczonej energii elektrycznej jako element oceny opłacalności wytypowanych rozwiązań linii elektroenergetycznych Koszty niedostarczonej energii elektrycznej jako element oceny opłacalności wytypowanych rozwiązań linii elektroenergetycznych Autorzy: Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział - Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim.

Regulamin. Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim. Załącznik do Zarządzenia Nr 355/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 21 sierpnia 2009 r. Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 2015 r. DRO-III-0700-13/1/15 DRO/1320/15 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Kazimierza Ziobro z 16 lipca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. ul. Zamknięta 18 80 955 Gdańsk Taryfa dla ciepła Zatwierdzona Uchwałą Zarządu ZMPG S.A. Nr 400/2013 z dnia 25.09.2013r. i obowiązuje od dnia 01.10.2013r. październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o. o. w Chełmku TARYFA dla sprzedaży energii elektrycznej Chełmek 2009 rok Spis treści. 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje......4

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9 / 4 T A R Y F A D L A C I E P Ł A Wałcz 2010 r. 2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczone odbiorcom

Bardziej szczegółowo

Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Kamil Pluskwa-Dąbrowski Jakość energii z perspektywy konsumenta Kamil Pluskwa-Dąbrowski Prezes Rady Krajowej Federacji Konsumentów Piknik Jakości Energii, Kraków, 23.10.2014 ul. Ordynacka 11 lok. 1 00-364 Warszawa Tel. +48 22

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.),

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Załącznik do Decyzji nr OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE

Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE Procedura przyłączania do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Zgłoszenie instalacji OZE Seminarium Instalacje fotowoltaiczne prawne aspekty projektowania, montażu i działania oraz mozliwości

Bardziej szczegółowo

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej PRĄD TO TEŻ TOWAR procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Magdalena Tokaj specjalista Kielce 2011 r. Wytwarzanie zakup Obrót Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r.

Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak IMGW-PIB Oddział w Krakowie. Kraków, 08.10.2014 r. Prognoza stopnia zakłócenia w sieciach elektroenergetycznych na przykładzie Mapy zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne Agnieszka Boroń, Magdalena Kwiecień, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Wpływ rozwoju sieci przesyłowej na bezpieczeństwo i niezawodność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Autor: Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu Spółki PSE Operator SA ( Energetyka sierpień

Bardziej szczegółowo

Regulator wobec jakości dostaw energii elektrycznej

Regulator wobec jakości dostaw energii elektrycznej Robert Guzik, Andrzej Jasienowicz Autorzy są pracownikami Departamentu Promowania Konkurencji URE Biuletyn URE 6/2001 Regulator wobec jakości dostaw energii elektrycznej Regulacja przedsiębiorstw energetycznych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sochaczew Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE Z dnia 09 czerwca 2011r Nr OWA-4210-17(13)/ 2011/341/VIII/MB Użyte

Bardziej szczegółowo

Smart community. - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grids. dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf

Smart community. - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grids. dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf Smart community - wykorzystanie przez gminę potencjału Smart Grids dr inż. Tomasz Kowalak, Dyrektor Departamentu Taryf Nowy Sącz, 16 września 2010 r. Agenda: 1. Dlaczego Smart Grid jest szansą w wymiarze

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r.

Taryfa dla ciepła. w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie. Warszawa, 2014 r. Taryfa dla ciepła w części dotyczącej zaopatrzenia w ciepło odbiorców usytuowanych w rejonie ul. Annopol w Warszawie Warszawa, 2014 r. Spis treści: 1. Objaśnienia pojęć i skrótów użytych w taryfie 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Agenda 1. Wprowadzenie 2. Co to jest regulacja jakościowa? 3. Model regulacji jakościowej w Polsce 4. Podsumowanie Regulacja jakościowa

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Zakład Gospodarki Ciepłowniczej w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o. o. 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Wierzbowa 136 TARYFA DLA CIEPŁA Tomaszów Mazowiecki 2007r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym

Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Urząd Regulacji Energetyki Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w horyzoncie długoterminowym Adres: ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa e mail: ure@ure.gov.pl tel. (+48 22) 661 63 02, fax (+48 22) 661

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Infrastruktury. luty 2009 r. luty 2009 r. Warszawski Węzeł Elektroenergetyczny (WWE) Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na: - 5 głównych punktach zasilania GPZ(Miłosna, Mościcka, Towarowa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĘCZYCA UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁĘCZYCA UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 99-100 ŁĘCZYCA UL. OZORKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 73 TARYFA DLA CIEPŁA Łęczyca 2010 r. CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Olsztyn, dnia 4 stycznia 2012 Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Olsztyn, dnia 4 stycznia 2012 Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 stycznia 2012 PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OGD-4210-63(13)/2011/2012/18847/II/CW Gdańsk, dnia 2 stycznia 2012 r. DECYZJA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014

Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Zmiany na rynku energii elektrycznej w Polsce 2013/2014 Coroczne spotkanie przedstawicieli Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Marek Kulesa dyrektor biura TOE Ślesin, 29 listopada 2013 r. Zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku:

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją. urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowisku: DOZORU w zakresie elektroenergetycznym 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rolnicza 75 TARYFA DLA CIEPŁA Piotrków Trybunalski 2013 CZĘŚĆ I OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH W TARYFIE Informacje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii. Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce 4 Rynek energii Podmioty rynku energii elektrycznej w Polsce Energia elektryczna jako towar Jak każdy inny towar, energia elektryczna jest wytwarzana przez jej wytwórców, kupowana przez pośredników, a

Bardziej szczegółowo

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Raport OSP z konsultacji zmian aktualizacyjnych projektu IRiESP Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do

Bardziej szczegółowo