O bezpieczeństwie w Gminie Boleszkowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O bezpieczeństwie w Gminie Boleszkowice"

Transkrypt

1

2

3 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE 3 ciąg dalszy ze str. 2 O bezpieczeństwie w Gminie Boleszkowice Niezmiennym, od dłuższego już okresu czasu, na terenie podległym Komisariatowi Policji w Dębnie pozostaje problem bezrobocia, wprost przekładający się na różnego typu patologie społeczne. Analiza zdarzeń wskazuje, że przestępczość pospolita jest domeną określonej grupy ludzi także młodzieży, nie szukających innego sposobu na swoje życie, niż łatwy ale nielegalny zarobek choćby niewielkich sum pieniędzy. Występujące zagrożenie przestępczością nadal skierowane jest przede wszystkim przeciwko mieniu są to kradzieże i kradzieże z włamaniem, kradzieże sklepowe, kradzieży metali, elementów sieci infrastruktur różnego rodzaju i energii elektrycznej. Głównymi zjawiskami patologicznymi wśród społeczeństwa są przede wszystkim nagminny alkoholizm i narkomania. Wybrane kategorie przestępstw z podziałem na gminy Dębno i Boleszkowice kategoria Gmina Boleszkowice Teren podległy KP Dębno p-ko życiu i zdrowia 1 21 Rozboje i wymuszenia 1 2 Kradzieże Kradzież z włamaniem 4 98 Uszkodzenie mienia 4 25 Ponadto odnotowano jedno przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem, dwa kierowania gróźb karalnych, jedno paserstwa i jedno niealimentacji. Stwierdzono, ze na terenie gminy Boleszkowice dwoje nieletnich popełniło wspólnie jeden czyn karalny. Problematyce nieletnich należy stale poświęcać uwagę w działaniach profilaktycznych podejmowanych przez Komisariat Policji w Dębnie, oraz bezpośrednio przez społeczeństwo i przez instytucje odpowiedzialne za wychowanie młodzieży. W roku 2011 odnotowano 3 wypadki, w których obrażenia którego należy wykazać się cierpliwością, konsekwencją i odpornością na negatywne oddziaływania otoczenia. Dotychczasowe starania wielu zaangażowanych osób i instytucji pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Należy przypomnieć, iż do tej pory w oparciu o uzyskane dotacje wykonano specjalistyczne badania i ekspertyzy ( ) oraz dokumentację konserwatorską kaplicy (2008), niezbędną do stworzenia projektu jej rewitalizacji. Kolejnym etapem było znalezienie środków na sfinansowanie programu remontu. Opracowanie takie jest znacznie droższe od standardowego z uwagi na wyjątkowe walory historyczno-architektoniczne budowli, jak również problemy konstrukcyjne wynikające z wieku obiektu. Dlatego podjęto decyzję o podziale projektu remontu na dwa etapy dotyczące górnej i dolnej partii kościoła. Dzięki zaangażowaniu przyjaciół kaplicy i determinacji proboszcza parafii sarbinowskiej ks. Janusza Wróblewskiego w 2011 roku uzyskaliśmy dofinansowanie na remont dachu zakrystii, który wykonano. W bieżącym roku otrzymamy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł na remont dachu kościoła oraz zł na zabezpieczenie znajdujących się w jego wnętrzu średniowiecznych malowideł. Prace remontowe rozpoczną się latem. Serdecznie zapraszam do dalszego propagowania idei chwarszczańskich i wspierania naszych inicjatyw. Przemysław Kołosowski odniosły trzy osoby. Ofiar śmiertelnych nie było. Ilości kolizji drogowych spadła z 19 do 14. Ponadto w 2011 roku na terenie Gminy Boleszkowice zatrzymano 14 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. Stwierdzono 2 wykroczenia z art. 87 kw. (prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu). Analiza postępowań wyjaśniających o popełnione wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art51kw) Wykroczenia w ruchu drogowym Wniosków skierowanych do sądu Umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy łącznie 8 (0) 0 (1) 8 14 (11) 0 (3) 14 przeciwko mieniu 8 (7) 15 (8) 23 (15) Ustawy o wych. w trzeźwości 3 (5) 0 (0) 3 pozostałe 8 (27) 2 (3) 11 (29) Łącznie 27 (23) 18 (12) 45 (35) Łącznie (MK + pouczenia) Realizując podstawowe zadania, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Dębnie przeprowadzili na terenie Gminy Boleszkowice łącznie 62 (21) (41) interwencji z czego 15 (4) (11) w miejscach publicznych, 47 (17) (37) w mieszkaniach (awantury domowe). W dużej mierze możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim należy unikać sytuacji, które czynią okazje dla złodziei. Trzeba też reagować na przejawy wandalizmu, przemocy i złego zachowania. Na podstawie informacji dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Boleszkowice w 2011 roku przygotowanej przez Komisariat Policji w Dębnie. Informujemy, że dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dębnie Pan Piotr Czyżewski pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 16:00 17:00 przy ul. Świerczewskiego 20 A/2 w Boleszkowicach. Numer telefonu pod którym można się kontaktować z dzielnicowym

4 4 Uwaga przedsiębiorcy! Z uwagi na powtarzające się przypadkami żądania od przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) zaświadczeń o figurowaniu w CEIDG oraz odsyłania przedsiębiorców do urzędów gmin po potwierdzenie takich zaświadczeń informujemy, że dane o przedsiębiorcach - osobach fizycznych są jawne i ogólnie dostępne na stronie Jednocześnie informujemy, że CEIDG jest prowadzone INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE przez Ministra Gospodarki. Urząd gminy nie jest organem właściwym w stosunku do przedsiębiorców, którzy zostali zarejestrowani w CEIDG, w związku z czym nie ma podstaw do potwierdzania faktu rejestracji osób fizycznych w CEIDG. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 ze zm.) zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. MIESZKAŃCY GMINY BOLESZKOWICE ZBIÓRKA PRZEDMIOTÓW O DUŻYCH GABARYTACH (meble, sprzęt AGD itp.) PRZEPROWADZONA BĘDZIE Z TERENU CAŁEJ GMINY W DNIU: r. O FAKCIE WYSTAWIENIA PRZEDMIOTÓW O DUŻYCH GABARYTACH NALEŻY POWIADOMIĆ SOŁTYSA WSI, NIE PÓŹNIEJ NIŻ PRZED DNIEM ZBIÓRKI Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel lub osobiście w pokoju 102. Wójt Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki Udana zbiórka zużytych opon Urząd Gminy Boleszkowice informuje, iż w miesiącach grudzień 2011 marzec 2012 została zorganizowana, przy udziale mieszkańców gminy zbiórka zużytych opon. W dniu 28 marca 2012r. dokonany został bezpłatny odbiór zebranych opon w ilości ok. 10 ton. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za włączenie się w akcję, której celem było właściwe zagospodarowanie problematycznych odpadów. Już dziś zachęcamy do segregowania ww. odpadów i przekazania ich w kolejnych zbiorkach organizowanych przez Urząd Gminy Boleszkowice. Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Adres nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu STAROSTWO POWIATOWE MYŚLIBÓRZ, ul. Spokojna 22 TELEFON: , FAKS: Starostwo Powiatowe pracuje w następujących godzinach: poniedziałek od godz. 7:00 do 16:00 wtorek- czwartek od godz. 7:00 do 15:00 piątek od godz. 7:00 do 14:00

5 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE 5 Zebranie sprawozdawcze za rok 2011 Jednostki OSP Boleszkowice W dniu 25 lutego 2012 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Boleszkowicach. W zebraniu uczestniczyło 69% Druhów oraz liczne grono Młodzieży. To wydarzenie uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Boleszkowice Pan Jan Krzywicki, Przewodnicząca Rady Gminy Boleszkowice Pani Teresa Macyszyn, Prezes Zarządu Powiatu Myśliborskiego Druh Tadeusz Nowak, Dowódca JRG PSP w Dębnie Druh Grzegorz Gonera. Po otwarciu zebrania przez Dh. Prezesa, w imieniu Zarząd OSP Boleszkowice podziękował dla Dh. Eugeniusza Piekar za wieloletnią prace w zarządzie na stanowisku Prezesa, za wiele wytrwałości w dążeniu do celu. Dh. w ubiegłym ciół z Holandii oraz Kolegów z Tuszyna. Dwukrotnie gościliśmy Delegację Holendrów. Wielkim wydarzeniem było otrzymanie wozu ratowniczego DAF, który został przekazany na rzecz Jed- roku w związku z wyborami postanowił zrezygnować z dotychczasowej funkcji Prezesa, którą pełnił 3 kadencje, przez co został wyróżniony statuetką. Również w tym dniu Dh. Witold Ćwiok został wyróżniony dyplomem przez Zarząd Powiatowy OSP, za wieloletnią prace z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą (MDP), za sprawowanie opieki, wpajaniu zasad PPOŻ, BHP oraz wysokie osiągnięcia sportowe z Młodzieżą na różnego rodzaju zawodach. W kolejnej części zebrania Prezes przedstawił sprawozdanie za rok 2011, gdzie głównym celem było zorganizowanie obchodów 65-Lecia OSP Boleszkowice, w tym dniu gościliśmy Przyja- nostki OSP Boleszkowice, od Holendrów, za co serdecznie dziękujemy. Zapowiada się kolejny rok pełen wyzwań, wielkiej i trudnej pracy. Przed nami między innymi organizacja Dnia Młodego Strażaka, uczestnictwo w zawodach Wojewódzkich w Dębnie, remont i przebudowa gabinetu OSP, wykończenie werandy przed remizą i wiele innych wyzwań i mnóstwo pracy na rzecz jednostki. Jako brać strażacka, w tym dniu usłyszeliśmy wiele komplementów i miłych słów, podziękowań za działania na terenie Gminy Boleszkowice oraz całego Powiatu Myśliborskiego. Za wszelkie podziękowania i miłe słowa serdecznie dziękujemy. Ciechanowicz Marcin Wsparcie dla Kacpra prosimy kierować na konto: koniecznie z dopiskiem Kacper Gulajew w tytule wpłaty Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą KRS

6 6 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE Wizyta w f ilharmonii gorzowskiej Uczniowie z klas najmłodszych naszej szkoły mieli okazję wybrać się na wyjątkowy spacer po krainie muzyki pełnej brzmień i dźwięków. Dnia 2 marca uczniowie klas I a, II, III a i III b wraz ze swoimi wychowawczyniami gościli w filharmonii gorzowskiej na bajce muzycznej Piotruś i wilk. Prosta i wdzięczna bajka o Piotrusiu i wilku została przedstawiona według scenariusza napisanego w 1936 r. specjalnie dla dzieci przez Sergiusza Prokofiewa. Okazało się, że filharmonia dla najmłodszych to połączenie narracyjnej bajki, magii instrumentów oraz obrazu nowoczesnych multimediów. Znaczna większość dzieci była po raz pierwszy w filharmonii i ze zdumieniem wpatrywała się w wykonawców koncertu, a w szczególności w osobę dyrygenta. Dzieci mogły zastosować w praktyce poznane zasady dotyczące, np. eleganckiego stroju do miejsc kultury, zachowania ciszy i skupienia podczas koncertu muzyki wyko- nanej na instrumentach klasycznych. Poznały również zakamarki fascynującego świata dźwięku wiolonczeli, skrzypiec, oboju, fagotu, klarnetu i wielu innych. Muzyka, słowa i obraz wywołała wiele emocji i zbliżyła wszystkich do świata poznawania kultury zarówno współczesnej, jaki klasycznej. Aleksandra Rutkowska BAL KARNAWAŁOWY Dnia r. odbył się w Szkole Podstawowej bal karnawałowy kl. I-III. Dzieci przebrały się w barwne i pomysłowe stroje. Na bal przybyły różne postacie bajkowe: księżniczki, wróżki, cyganki, piraci, rycerze, a nawet Czerwony Kapturek! Wszyscy świetnie się bawili, a skoczna muzyka zachęcała do tańców. Każde dziecko brało udział w konkursach i zdobywało ciekawe nagrody. W przerwie balu otrzymały słodki poczęstunek. Zabawa wyzwoliła wiele pozytywnych emocji wśród dzieci. Jolanta Moszkowska Lubimy bale w karnawale W piątek już rano w naszym przedszkolu zapełniło się kolorowymi, tajemniczymi postaciami. Nie brakowało księżniczek, rycerzy, muszkieterów, piratów, policjantów, strażaków, tygrysków i innych. Przybył nawet struś. Przebrały się nawet panie. Po uroczystej prezentacji zaczęła się zabawa. Były konkursy oraz słodki poczęstunek. Tańczyliśmy w parach, robiliśmy węże, koła oraz inne figury jakich nie znają nawet w You can dance. Radosna zabawa trwała do samego obiadu. Wioletta Fronckiewicz Dziadkowie to najlepsi przyjaciele... Dziadkowie to najlepsi przyjaciele, wyrozumiali, znają najfajniejsze historie, potrafią godzinami je opowiadać. Szczęśliwi Ci, którzy wciąż mogą cieszyć się obecnością ukochanych babć. Zaraz po rodzicach dziadek i babcia są najważniejszymi osobami w życiu dzieci. Zawsze gotowi pomóc, pogłaskać, przytulić. W naszym przedszkolu odbyła się wielka uroczystość, na której honorowymi gośćmi byli dziadkowie. Dzieci z poszczególnych grup przygotowały wierszyki, piosenki, a najstarsza grupa Tygrysy zaprezentowała inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. Kwoka. Dziadkowie otrzymali od swoich wnuków własnoręcznie wykonane laurki oraz zostali ugoszczeni pysznym ciastem, kawą i herbatą. Dzień Babci i Dziadka to jedno z ważniejszych świąt w naszym przedszkolnym kalendarzu imprez. Grono pedagogiczne jak i cały personel przedszkola dołączają się do życzeń dzieci: Wszystkiego Najlepszego! Wioletta Fronckiewicz

7 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE Strażacki Mikołaj W dniu 3 lutego 2012r. już, jak co roku zostały zorganizowane paczki dla dzieci strażaków oraz ich rodzin, jak i dla chętnych mieszkańców Boleszkowice. 7 Dzieci w tym dniu miały okazje spędzić miło czas w Sali OSP Boleszkowice, gdzie brali udział w wielu zabawach takich jak np. pompowanie balonu na czas, krzesełka, jak i również budowali wóz strażacki wedle ich własnej inwencji. Główną atrakcją choinki było spotkanie ze Świętym Mikołajem, który dla zdumienia wszystkich przybyłych, pewnie jest sympatykiem strażaków gdyż miał wraz ze sobą na głowie hełm strażacki. Po rozdaniu prezentów, mimo pośpiechu Mikołaja znalazł czas na zabawę z dziećmi, gdzie tańczył razem z nimi. Wszyscy uczestnicy mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem, posiedzieć na kolanach i porozmawiać. ZIMA WIERSZEM MALOWANA Wszystkie dzieci były zadowolone z wizyty, jaki i prezentów od Świętego Mikołaja. Serdecznie i głośno zapraszali Mikołaja za rok, aby ponownie zaszczycił ich swoją obecnością. Ciechanowicz Marcin Dnia 22 lutego br. uczniowie klas I-III uczestniczyli w SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM Zima wierszem malowana. Wzięło w nim udział 26 uczniów. Organizatorkami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej mgr E. Lenartowicz i mgr J. Szczepaniak. Jury w składzie: mgr G. Wiarus z-ca dyrektora ZS w B-cach, mgr J. Moszkowska n-l bibliotekarz miało trudny orzech do zgryzienia, ponieważ uczniowie byli dobrze przygotowani. Wśród recytujących wiersze o tematyce zimowej na szczególną uwagę zasłużyli następujący uczestnicy: I Karolina Żwirko kl. II II Agata Ćwikała kl. I a III Wiktoria Ziomko kl. II Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali podziękowania za udział i słodkie prezenty. Konkurs zaliczyć należy do udanych. Każdy uczestnik wyszedł z niego zadowolony i uśmiechnięty. E. Lenartowicz, J. Szczepaniak Pasowanie na czytelnika biblioteki Dnia r. w Szkole Podstawowej odbyło się uroczyste pasowanie klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszoklasiści obejrzeli inscenizację Zaczarowany świat bajek, przygotowaną przez uczestniczki Koła Przyjaciół Biblioteki. Dzieci nagrodziły nasze młode aktorki dużymi brawami i czekoladkami. Następnie złożyły uroczyste przyrzeczenie: My uczniowie pierwszej klasy, Uroczyście przyrzekamy, Że będziemy książki kochać, Krzywdy zrobić im nie damy. I wskazówek i rad książek, Będziemy słuchać z uwagą, Obowiązki czytelnika, Traktować z powagą! PRZYRZEKAMY! Na pamiątkę tej uroczystości każdy pierwszak otrzymał od pani dyrektor okolicznościowy dyplom. Następnego dnia pierwszaki odwiedzili bibliotekę i wypożyczyli swoją pierwszą książkę. Jolanta Moszkowska ciąg dalszy na str. 8

8 8 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE Spektakl prof ilaktyczny Pokój W dniu r. odbył się spektakl profilaktyczny pt. Pokój. Spektakl został przygotowany dla klas IV-VI i składał się z pięciu scenek, które świetnie odegrały uczestniczki Koła Przyjaciół Biblioteki. Dotyczył on problemów i trudności, z jakimi zmaga się codziennie dziecko będące w podobnym wieku. Chodzi tu o trudności w nauce, kłótnie z rówieśnikami, nieporozumienia z rodzicami, prześladowania ze strony kolegów, brak przyjaciół, awantury w domu czy problemy z zagrożeniami, jakie niosą narkotyki czy alkohol. Jolanta Moszkowska Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach ogłasza zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2012/2013. Zapisy rozpoczęły się od dnia r. do r. w sekretariacie szkoły. Zapisu dziecka dokonuje się na podstawie dowodów tożsamości dzieci, rodziców lub prawnych opiekunów oraz wypełnionej karty (karta o przyjęcie do szkoły do pobrania w sekretariacie lub poniżej) w sekretariacie Zespołu Szkół w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 20 w godzinach od Zapisy do klasy I będą dokonywane na ogólną listę szkolną bez wskazania nauczyciela prowadzącego. Dodatkowe informacje w sprawie zapisów będą udzielane w sekretariacie szkoły lub pod nr tel NASZE PRZEDSZKOLE Do przedszkola uczęszcza 72 dzieci z terenu naszej gminy. Przedszkole jest czynne od godziny 7:30 do 15:30. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych: grupa 3- i 4- latki ŻABKI grupa 5- latków - zerówka ŚWIERSZCZE grupa 6- latków zerówka TYGRYSY. Interesującą propozycją dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jest corocznie wzbogacany kalendarz imprez i uroczystości. Wydarzenia mające miejsce w naszej placówce dają możliwość dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności, talentów oraz ośmielają. Dzieci zdobywają doświadczenie w różnych sytuacjach. Mając na względzie różnorodność zainteresowań naszych przedszkolaków organizujemy wszelkiego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi. Przedstawienia spotkania teatralne. Wizyty ludzi różnych zawodów np.: policjant, strażak, fotograf. Pokazy iluzjonistów. Nasza działalność wychowawczodydaktyczna przewiduje również organizację imprez okolicznościowych dla przedszkolaków, np.: PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA DZIEŃ MISIA DZIEŃ POSTACI Z BAJEK SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM MIKOŁAJKI SPOTKANIE JASEŁKOWE ciąg dalszy na str. 9

9 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE 9 ciąg dalszy ze str. 8 KARNAWAŁ DZIEŃ BABCI I DZIADKA FESTYN RODZINNY Nasi wychowankowie kończący przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, czego dowodem jest przeprowadzany corocznie w grupie zerowej sprawdzian wiadomości i umiejętności. Nasi absolwenci są chętni do współpracy, charakteryzują się odwagą, śmiałością. Cechuje je ciekawość poznawcza i kreatywność. Wielu z nich nadal utrzymuje z nami kontakt, odwiedzają swoje panie i młodszych kolegów. Te wizyty są dowodem silnej więzi z przedszkolem, która powstaje dzięki życzliwej atmosferze i zaufaniu jakim obdarzają nas dzieci. A to motywuje nas do nieustannego podnoszenia jakości pracy przedszkola, naszych kwalifikacji pedagogicznych i wzbogaceniu oferty pedagogicznej. Proponujemy naszym podopiecznym zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, z języka niemieckiego oraz zajęcia taneczne. Bierzemy udział w akcjach i programach ogólnopolskich, np. Cała Polska Czyta dzieciom, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Góra Grosza, Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Aqafresh, Czyste Powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, zbiórka baterii. Zapraszamy wszystkich chętnych przyszłych przedszkolaków do naszego przedszkola w czasie dni otwartych. Bieżące informacje na ten temat oraz aktualności z życia przedszkola można śledzić na stronie Urzędu Gminy. Wioletta Fronckiewicz Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2012 roku w Przedszkolu Gminnym w Boleszkowicach prowadzimy zapisy dzieci w wieku 3,4,5,6 lat na rok szkolny 2012/2013. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje dzieci 5-letnie i 6-letnie. Karty zgłoszenia są do pobrania w kancelarii przedszkola. UWAGA! Obowiązek zapisu dotyczy również dzieci uczęszczających do przedszkola. Zapraszamy! Czas walki o utrzymanie!!! Terminarz rozgrywek rundy wiosennej LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - UKS Hetman Grzybno - 11: UKS Chrobry Lisie Pole - LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - 16: LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - MKS Odra II Chojna - 14: LZS Zjednoczeni Kurzycko - LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - 15: LKS CHROBRY BOLESZKOWICEE - LZS Zieloni Zielin - 14: LZS Santos Sarbinowo - LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - 16: LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - LUKS Witniczanka Witnica - 14: LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - KLUKS Krzywin - 17: ULKS Pomorzanin Cychry - LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - 17:00 Relacje na bieżąco, statystyki, wyniki meczów na stronie internetowej klubu

10 10 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE Stowarzyszenie Przyjaciele Przedszkola Od stycznia 2012r. przy Gminnym Przedszkolu w Boleszkowicach istnieje Stowarzyszenie Przyjaciele Przedszkola. Pomysłodawczynią tego projektu jest Pani Dyrektor Przedszkola Magdalena Moszkowska. Na chwilę obecną Stowarzyszenie liczy 15 członków, którzy swoją działalność opierają na pracach społecznych. Stowarzyszenie ma na celu między innymi wspieranie dzieci z rodzin najuboższych, inicjowanie różnych form współpracy przedszkola z rodzicami oraz dążenie do rozwijania twórczych, indywidualnych osobowości dziecka. Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji są opisane w Statucie Stowarzyszenia. Obecnie członkowie chcą skupić się na zdobyciu środków na stworzenie placu zabaw dla dzieci przy Gminnym Przedszkolu w Boleszkowicach. Stowarzyszenie otwarte jest na przyjęcie nowych członków oraz osób chętnych do pomocy przy realizacji celów statutowych. Agnieszka Ziomko Sekretarz Stowarzyszenia ROZKŁAD PKP - ODJAZDY STACJA NAMYŚLIN :31-06:17 codziennie, oprócz 9. Kwi 05:31-07:17 Po - So, oprócz 9. Kwi, 1., 3. Maj, 7. Cze, 15. Sie, 1. Lis 06:27-08:33 w okresie, 1. do 6. Cze 06:27-08:15 codziennie 09:11-10:57 codziennie, oprócz 1. do 3. Kwi, 5. Kwi do 31. Maj 09:11-10:59 w okresie, 18. do 23. Cze 09:14-11:18 w okresie, 4. Kwi 09:14-10:58 w okresie, 1. Kwi do 31. Maj; oprócz 4. Kwi, 7. do 22. Maj 09:14-11:17 w okresie 09:20-11:03 w okresie, 16. do 22. Maj 09:27-11:10 w okresie, 7. do 15. Maj 13:21-15:25 w okresie, 1., 2. Cze, 4. do 6. Cze 13:31-15:16 Po - So, oprócz 9. Kwi, 1., 3. Maj, 7. Cze, 15. Sie, 1. Lis 13:31-15:47 w okresie, 18. do 23. Cze 16:20-18:10 codziennie, oprócz 11. do 13. Kwi, 16. do 18. Kwi, 7. do 15. Maj, 6. Cze 16:29-18:16 w okresie, 7. do 15. Maj 16:30 18:15 w okresie, 11. do 18. Kwi Po - Pt 16:38-18:43 w okresie, 1. do 5. Cze 16:38-18:18 w okresie, 6. Cze 18:21-20:07 codziennie, oprócz 11. do 20. Kwi, 7. do 15. Maj 18:21-20:10 w okresie, 11. do 20. Kwi 19:13-20:57 w okresie, 7. do 15. Maj Namyślin Zielona Góra 10:23-13:24 codziennie, oprócz 3. Kwi, 7. do 22. Maj, 1. do 6. Cze Namyślin Zielona Góra 10:25-13:24 w okresie, 7. do 15. Maj Namyślin Zielona Góra 10:28-13:24 w okresie, 16. do 22. Maj Namyślin Zielona Góra10:35-13:39 w okresie, 3. Kwi Namyślin Zielona Góra 10:43-13:39 w okresie, 1. do 6. Cze Namyślin Zielona Góra 14:53-18:09 w okresie, 7. do 15. Maj Namyślin Zielona Góra 14:53-18:05 w okresie, 1. Kwi do 8. Gru; oprócz 7. do 15. Maj Namyślin Zielona Góra15:12-18:08 w okresie, 1. do 6. Cze Namyślin - Rzepin 17:53-18:58 codziennie, oprócz 1. do 5. Cze, 18. do 23. Cze Namyślin - Rzepin 18:12-19:12 w okresie, 1. do 5. Cze Namyślin - Rzepin18:12-19:10 w okresie, 18. do 23. Cze Namyślin - Kostrzyn 08:21-08:36 Po - So, oprócz 9. Kwi, 1., 3. Maj, 7. Cze, 15. Sie, 1. Lis Namyślin - Kostrzyn 16:53-17:07 Po - So, oprócz 9. Kwi, 1., 3. Maj, 7. Cze, 15. Sie, 1. Lis Namyślin - Kostrzyn 19:53-20:08 codziennie, oprócz 8. Kwi, 7. do 15. Maj Namyślin - Kostrzyn 19:58-20:13 w okresie, 7. do 15. Maj Namyślin - Kostrzyn 21:53-22:08 codziennie, oprócz 14. do 17. Maj Namyślin - Kostrzyn 22:02-22:16 w okresie, 14. do 17. Maj XX FINAŁ WOŚP w BOLESZKOWICACH 8 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Boleszkowicach odbył się XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku graliśmy z POMPĄ pod hasłem Zdrowa Mama, Zdrowy Wcześniak, Zdrowe dziecko. Wolontariusze kwestowali prawie w całej gminie, niosąc ludziom dobrej woli uśmiechy i orkiestrowe serduszka uzyskując w zamian pieniądze na sprzęt dla ratowania dzieci. O godz. 17:00 zabrzmiały słowa Miłość, Przyjaźń, Muzyka, które przyświecają każdemu finałowi WOŚP. Przy występach zespołów i wokalistów oraz smakując pyszne wypieki przygotowane przez Panie z KGW Gospodarki Krąg z Boleszkowic rozpoczęliśmy gorące i pełne emocji licytacje. Jak co roku tak i w tym nie zawiedli nasi mieszkańcy przybywając licznie na finał przy tym hojnie kwestując. Dzięki waszej ofiarności pobiliśmy zeszłoroczny wynik uzyskując kwotę 3.313, 47 zł. Punktem kulminacyjnym całej imprezy było ŚWIATEŁKO DO NIEBA, a w nim wielkie płonące serce oraz pokaz sztucznych ogni. Sztab WOŚP w Boleszkowicach pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tegorocznego finału: Wolontariuszom, Sponsorom, Sołtysom, Radom Sołeckim, Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędowi Gminy w Boleszkowicach, a przede wszystkim MIESZKAŃCOM GMINY BO- LESZKOWICE, bez udziału których ten finał nie mógłby się odbyć. Już dziś mamy nadzieje, iż za rok będzie równie gorąco, a może jeszcze goręcej? Krzysztof Fira

11

12

Zebrania grupowe z rodzicami: - dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczodydaktycznych

Zebrania grupowe z rodzicami: - dotyczące organizacji pracy przedszkola, zamierzeń wychowawczodydaktycznych Zadania Formy realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna I. Rozbudzanie zainteresowania działalnością przedszkola i nauczyciela Zebrania grupowe z rodzicami: - dotyczące organizacji pracy przedszkola,

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA WITAMY NA STRONIE NASZEGO PRZEDSZKJOLA W naszym przedszkolu dziecko i jego potrzeby są priorytetem. Dzieci w naszej placówce czują się dobrze i bezpiecznie. W odpowiedniej atmosferze łatwo zawierają nowe

Bardziej szczegółowo

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem:

Relację z imprez można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Gminy Wodzisław pod adresem: Minęło pięć lat od chwili, gdy w Przedszkolu Samorządowym w Wodzisławiu rozpoczął swoją działalność Klub Twórczych Rodziców. Jego powstanie zainicjowała dyrektor Barbara Kałka wraz z gronem pedagogicznym.

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI KALENDARZ UROCZYSTOŚCI w roku szkolnym 2017/2018 Miesiąc Uroczystość Zadanie edukacyjne Uwagi Wrzesień 23.09. Pierwszy dzień astronomicznej jesieni 30.09 Dzień chłopaka Październik 04.10 Dzień marchewki

Bardziej szczegółowo

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. 02.12.2010 r. Jadą, jadą sanie, księŝyc złoty świeci. Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci. Wszystkie przedszkolaki z utęsknieniem czekały na niezwykłego gościa Mikołaja. paniami powitały

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy Rok szkolny 2012/13 w Sieradzu PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracował zespół w składzie: Beata Niemira, Magdalena Idzikowska, Małgorzata Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013

ŻYCIE SZKOŁY. INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE. Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 ŻYCIE SZKOŁY INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W PĘPOWIE Nr 49. Cz. 1. Przedszkole maj - czerwiec 2013 i edukacja wczesnoszkolna STRONA GŁÓWNA ZESPOŁU SZKÓŁ: www.zspepowo.edu.pl

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325

HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 HARMONOGRAM IMPREZ W PRZEDSZKOLU NR 325 ROK SZKOLNY 2015/2016 DATA TEMATYKA RODZAJ IMPREZY OSOBA ODPOWIEDZIALNA 7 wrzesień Mazowieckie Warszawskie dźwięki Towarzystwo Muzyczne UWAGI 17 wrzesień Jesienne

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 54 02/16 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER AWANS DO FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH CZAS KONKURSÓW Styczeń to czas bardzo wytężonej pracy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE I NA ROK 2012/2013 TERMIN REALIZACJI

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE I NA ROK 2012/2013 TERMIN REALIZACJI HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE I NA ROK 2012/2013 FORMA TEMATYKA TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA UWAGI O REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI 1. Zebranie organizacyjne Podpisanie

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GRUPA I GĄSKI Lp. FORMA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN 1. ZEBRANIA OGÓLNE *Zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola, obowiązującymi procedurami, podstawą

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Chotomowie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Chotomowie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-123 Chotomów, ul. Partyzantów 118 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-173 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Chotomowie w roku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA r. SZKOŁA PODSTAWOWA W MODRZU SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 18.01.2016r. Pan B óg nie m ógł być w szędzie, dlatego stw orzył B abcię i D ziadka Opracowanie: Agnieszka Kempa Magdalena

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2016 DZIEŃ BABCI I DZIADKA

STYCZEŃ 2016 DZIEŃ BABCI I DZIADKA STYCZEŃ 2016 DZIEŃ BABCI I DZIADKA Pomysł utworzenia święta w Polsce pojawił się w tygodniku Kobieta i Życie w 1964 roku. Już rok później święto to zaczął popularyzować Express Poznański. W roku 1966 również

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów

Zespół Szkół w Rzeczycy Długiej Pasowanie pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość w naszej szkole. Tradycyjnie, jak co roku w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym. Uroczystość

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zadania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola na rok szkolny 2012/2013,,Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy.

Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla przedszkola i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. Zbiorcze opracowanie analizy dokumentów przedszkolnych pod kątem korzyści dla i instytucji wynikających ze wzajemnej współpracy. NAZWA INSTYTUCJI, Z KTÓRĄ WSPÓŁPRACUJE PRZEDSZKOLE 1.Schronisko dla Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2016 / 2017

Rok szkolny 2016 / 2017 Rok szkolny 2016 / 2017 Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Udział uczniów w życiu społecznym, politycznymobrzędowość i polityka 1. Prawa człowieka; Prawa dziecka; Prawa i obowiązki ucznia

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 62 Styczeń 2012

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 62 Styczeń 2012 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 62 Styczeń 2012 Bajka o rybaku i złotej rybce w wykonaniu krakowskich aktorów O tym, że chciwość w życiu się nie opłaca mogły dzieci się przekonać uczestnicząc

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III na rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialni :Iwona Witak, Janusz Pakuła Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest: integracja uczniów klas młodszych wdrażanie do

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2016/2017 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu na rok szkolny 2016/2017 Zadanie Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2014 W ramach realizacji zadań poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w roku 2014 wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.494.000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Święty Mikołaj w Rachowicach

Święty Mikołaj w Rachowicach Święty Mikołaj w Rachowicach Przez wszystkie lata, kiedy był organizowany Święty Mikołaj niezmiennie hojnymi sponsorami byli Urban Metal z Rachowic i Rada Sołecka z Rachowic W pozostałych latach do głównych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2017/2018

Roczny plan pracy. Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu. na rok szkolny 2017/2018 Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego nr 22 w Wałbrzychu na rok szkolny 2017/2018 Zadanie Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1.Zapewnienie wszechstronnego rozwoju dzieci na

Bardziej szczegółowo

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY

FESTYN ŚWIĘTO RODZINY FESTYN ŚWIĘTO RODZINY Dobrze się baw! Baw się dobrze każdego dnia! Nawet kiedy napotkasz lwa, nawet gdy popełnisz sto gaf, smerfnie żyj i dobrze sie baw! Już w tradycję naszego przedszkola wplótł się Festyn

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku na lata Białystok 2017

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku na lata Białystok 2017 Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego nr 48 Bajkowa Kraina w Białymstoku na lata 2017-2022 Białystok 2017 Dziecko Mały Patriota Kreatywne Empatyczne Tolerancyjne Sukcesy w szkole Zna symbole narodowe

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76 200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZEŚLINIE Zadania Współpraca szkoły z rodzicami Sposoby realizacji 1.Współpraca z domem rodzinnym: - poznanie środowiska rodzinnego dziecka - informowanie rodziców o kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie)

oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytowie oda 19 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa MOSiR, Turniej uczniów Szkół Podstawowych (do lat 13 włącznie) Piątek 21 stycznia 2011 godz. 11:00 sala sportowa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Opracowała: Iwona Herbut Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2010 / 2011 nagroda główna w wojewódzkim konkursie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓLNOPRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓLNOPRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 KALENDARZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OGÓLNOPRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 L.p. Nazwa imprezy Termin Osoby odpowiedzialne Uwagi 1. 1 DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 21wrzesień 2015 2. ZA OKNEM JESIENNIE, KOLOROWO A W

Bardziej szczegółowo

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka W dniu 27 stycznia odbył się w naszym żłobku długo wyczekiwany bal karnawałowy. Ponieważ był to bal, na który wypadało się przebrać, to rodzice przygotowali piękne stroje dla swoich pociech. Na parkiet

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009

ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 ODDZIAŁ V MISIE rok szkolny 2008-2009 wychowawca: mgr Mariola Surma Rocznik 2003-5 latki: 1. Baumgart Jakub 2. Bąbińska Julia 3. Blichowski Mateusz 4. Borowska Karolina 5. Burakowski Marcin 6. Fagin Dawid

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ, UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK ROK SZKOLNY 2015/2016 Termin Nazwa uroczystości, imprezy, rodzaj wycieczki Osoba odpowiedzialna IX 2015 1. Spotkanie muzyczne Filharmonia pomysłów. 2. Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka

Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Tematyka Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem na rok 2010/2011 do realizacji w grupie I -6latki. Forma Tematyka Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi Zebrania z rodzicami 1.Zebranie organizacyjne:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Organizacja przedszkola. Przedszkole: 4 oddziałowe, czynne 11 miesięcy w roku od godziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH

PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Opis przedszkola: PRZEDSZKOLE NR 24 W TYCHACH Przedszkole nr 24 jest czynne od 7:00 do 17:00. Jest położone w dzielnicy Jaroszowice-Wygorzele. Posiada duży ogród przedszkolny z nowym placem zabaw. W placówce

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2010/2011

Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2010/2011 Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2010/2011 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości. Współpraca nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy; cieszyć się bez powodu, być stale czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego czego się pragnie... Paulo Coelho ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności

Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Samorząd Uczniowski 2016/2017 sprawozdanie z działalności Opiekunowie: mgr Elżbieta Małgorzata Doroszko mgr Ewa Stankiewicz Przewodniczący: Gabriela Kimszal Zastępca przewodniczącego: Julia Tur Sekretarz:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Kobylinie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku ZADANIE I. PRZEZ ODPOWIEDNIĄ

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje

KONKURS RECYTATORSKI. Nasze recytacje I - II 2015 KONKURS RECYTATORSKI Nasze recytacje Uwaga Koncert 04.02.2015r. w bibliotece Zespołu Szkół w Postominie odbył się doroczny konkurs recytatorski dla klas I III i IV VI Szkoły Podstawowej oraz

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM

DZIAŁANIE 1 ŚPIEWAM I GRAM FORMATKA SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW Należy opisać przynajmniej trzy różne rodzaje działań/aktywności na rzecz uczniów. UWAGA! Całość uzupełnionej formatki nie może być dłuższa niż trzy strony. METRYCZKA

Bardziej szczegółowo

14 X Dzień Komisji Edukacji Narodowej

14 X Dzień Komisji Edukacji Narodowej Wydarzenia: Spotkanie z Policją Ślubowanie SKO Jesień w bibliotece szkolnej Symbole narodowe Muminki Konkurs plastyczny Mikołajki 14 X Dzień Komisji Edukacji Narodowej Z okazji tego Święta wszystkim NAUCZYCIELOM

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU

INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU Zespół Szkół w Korzybiu ul. Dworcowa 6 77230, Korzybie Numer 8 01/15 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER INTERNETOWE WYDANIE GAZETKI ZESPOŁU SZKÓŁ W KORZYBIU gimnazjalny Drugi raz wzięliśmy udział w ie języka

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ŻABNIE W ROKU SZKOLNYM 2015-2016

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ŻABNIE W ROKU SZKOLNYM 2015-2016 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ŻABNIE W ROKU SZKOLNYM 2015-2016 Cel główny: Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem, umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Motylków?

Co słychać u Motylków? Co słychać u Motylków? W listopadzie w grupie Motylki realizowaliśmy takie tematy jak: I. Domy i domki II. Urządzenia elektryczne III. A deszcz pada i pada IV. Dbamy o zdrowie. Dzieci poznały zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

Styczeń. w grupie Wiewiórek

Styczeń. w grupie Wiewiórek Styczeń w grupie Wiewiórek Bloki tematyczne: 1. Przez okrągły rok 2. Biało dookoła 3. Babcia i Dziadek 4. Lubimy zimę. W pierwszym tygodniu wiewióreczki dowiedziały się wielu ciekawostek o każdej porze

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE IX w roku szkolnym 2015-2016 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI ZEBRANIA Z RODZICAMI, PEDAGOGIZACJA 1. Zebranie organizacyjne 1. Powitanie

Bardziej szczegółowo

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016

Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz NABÓR 2016 Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem BĄDŹ ZDRÓW 20 lutego 2016r. (sobota) w godz. 9.30. - 12.00. NABÓR 2016 PROGRAM DNIA OTWARTEGO : 1. godz. 9.30. 10.15. zwiedzanie przez gości placówki, udział dzieci w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-120 Legionowo, ul. Hetmańska 52 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-175 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

17 00 ognisko przedszkolne pt"rodzinny turnirj sportowy" PP- 15 Powitanie jesieni Dni" Jarzębinki" PP-2

17 00 ognisko przedszkolne ptrodzinny turnirj sportowy PP- 15 Powitanie jesieni Dni Jarzębinki PP-2 wrzesień dzień tygodnia godzina nazwa konkursu międzyszkolnego nazwa wydarzenia 1 wtorek 2 środa 3 czwartek 4 piątek 5 sobota 6 niedziela 7 poniedziałek 8 wtorek 9 środa 10 czwartek 11 piątek 12 sobota

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Zielona Góra, 28.10.2013 r. NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA ( np.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-110 Jabłonna, ul. Przylesie 60 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-171 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Jabłonnie w roku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Warszawa 2015 r. Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym 2015-2016 str 1 / 9 Partnerska,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2015/2016 Lipinki

Bardziej szczegółowo

HISTORIA PRZEDSZKOLA

HISTORIA PRZEDSZKOLA HISTORIA PRZEDSZKOLA Przedszkole nr 4 w Grójcu rozpoczęło działalność 1 września 1984 r. Powołane zostało aktem założycielskim przez ówczesnego Inspektora Oświaty Pierwsza nazwa placówki brzmiała: Państwowe

Bardziej szczegółowo

Co słychać u Przedszkolaków?

Co słychać u Przedszkolaków? Co słychać u Przedszkolaków? Pomagamy chorym dzieciom Tradycyjnie w okresie przedświątecznym pracownicy przedszkoli w Połańcu, dzieci i rodzice starają sie wesprzeć tych, którzy chorują i potrzebują pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Informacje z Publicznego Przedszkola

Informacje z Publicznego Przedszkola Informacje z Publicznego Przedszkola *** Bezpieczny przedszkolak *** Dnia 30 października Przedszkole Publiczne w Człopie odwiedziła Pani policjantka st. sierż. Beata Budzyń z Komendy Policji w Wałczu.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HASŁO PROGRAMOWE: Ostrów pełen talentów. OBSZARY SPOSOBY REALIZACJI TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI DZIECKO 1. Wzbogacanie

Bardziej szczegółowo

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak

Zajączki Pierwsze Krzepice tel.34/ Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Zajączki Pierwsze 50 42-160 Krzepice tel.34/3175-211 brzechwa_zajaczki@o2.pl www.spzajaczki1.krzepice.pl Dyrektor szkoły mgr Daniela Szczepaniak Szkoła w Zajączkach Pierwszych została założona w roku 1807.

Bardziej szczegółowo

FHARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE IV w roku szkolnym 2015-2016 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI

FHARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE IV w roku szkolnym 2015-2016 Zadanie -cel TEMATYKA TERMIN REALIZACJI UWAGI O REALIZACJI FHARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZCAM ŚRODOWSKEM W GRUPE w roku szkolnym 2015-2016 Zadanie -cel TEMATYKA TERMN REALZACJ OSOBA ODPOWEDZALNA ZEBRANA Z RODZCAM, PEDAGOGZACJA 1. Zebranie organizacyjne 2. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZERNICHOWIE WIZJA: jestesmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne ukierunkowane na rozwój dzieci zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez przedszkolnych

Kalendarz imprez przedszkolnych Kalendarz imprez przedszkolnych 28.09.2014 11:24 Kalendarz imprez przedszkolnych 2015/2016 Przedszkole Nr 7 w Koszalinie Lp. Temat plan działań termin 1 Dzień Przedszkolaka 2 Wykopki 3 Sprzątanie Świata

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI I IMPREZ PRZEDSZKOLNYCH TERMIN REALIZACJI UROCZYSTOŚCI, IMPREZY TERMIN RODZ. UROCZYST. Wrzesień 2017 1. Czasopismo Nasze 56"- wydanie inaugurujące nowy rok szkolny 2016/2017. IX.2017

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik do Uchwały nr 1/2015/2016 z dn. 29 września 2015r. w Zespole Szkól im. Synów Pułku w Węglowicach Plan Pracy przy Zespole Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I NADZORU PEDAGOGICZNEGO przeprowadzonego w Punkcie Przedszkolnym przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej w roku szkolnym 2010/2011 Zgodnie z opracowanym Planem

Bardziej szczegółowo

,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne.

,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. ,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. PRZEDSZKOLE NASZYCH DZIECI,,WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NAUCZYŁEM SIĘ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 13 BAJKOWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 13 BAJKOWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 13 ROK SZKOLNY 2014-2015 BAJKOWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA ROZBUDZAMY WYOBRAŹNIĘ I ROZWIJAMY TALENTY Cele główne: 1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury. 2. Zachęcenie rodziców

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. LEONIDA TELIGI W KAMIENIU POMORSKIM, ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. LEONIDA TELIGI W KAMIENIU POMORSKIM, ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. LEONIDA TELIGI W KAMIENIU POMORSKIM, ROK SZKOLNY 2016/2017 Lp. Zadania Sposoby realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy Rady w roku

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Klub Wolontariusza Gimnazjum nr 2 w Słupsku

Klub Wolontariusza Gimnazjum nr 2 w Słupsku Klub Wolontariusza Gimnazjum nr 2 w Słupsku O nas Charakterystyka Szkolnego Klubu Wolontariusza Nasz klub liczy 36 wolontariuszy. Istniejemy od 2004 roku. O nas Charakterystyka Szkolnego Klubu Wolontariusza

Bardziej szczegółowo

Numer specjalny - czerwiec 2016 Gazetka tematyczna

Numer specjalny - czerwiec 2016 Gazetka tematyczna Numer specjalny - czerwiec 2016 Gazetka tematyczna Działania biblioteki szkolnej w Wohyniu w roku szkolnym 2015/2016: Wycieczka do Woli Okrzejskiej dla klas czwartych i szóstych Akcja uwalniania książek

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4 / 2 0 1 5... każda rodzina, bez względu na to, czy zdaje sobie sprawę czy nie, stwarza podstawy przyszłego rozwoju osobowości dziecka,

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE ŻABKI

MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE ŻABKI MIESIĄC GRUDZIEŃ W GRUPIE ŻABKI Grudzień to miesiąc pełen prezentów, pozytywnych emocji i wielu miłych chwil spędzonych w przedszkolu. Obserwowaliśmy zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią i zimą

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ BIULETYN INFORMACYJNY DLA PARAFII I PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS NR (107) 12/2015 (grudzień 2015) Była jedną z kolejnych, zwyczajnych nocy Ludzie spali w swoich

Bardziej szczegółowo