O bezpieczeństwie w Gminie Boleszkowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O bezpieczeństwie w Gminie Boleszkowice"

Transkrypt

1

2

3 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE 3 ciąg dalszy ze str. 2 O bezpieczeństwie w Gminie Boleszkowice Niezmiennym, od dłuższego już okresu czasu, na terenie podległym Komisariatowi Policji w Dębnie pozostaje problem bezrobocia, wprost przekładający się na różnego typu patologie społeczne. Analiza zdarzeń wskazuje, że przestępczość pospolita jest domeną określonej grupy ludzi także młodzieży, nie szukających innego sposobu na swoje życie, niż łatwy ale nielegalny zarobek choćby niewielkich sum pieniędzy. Występujące zagrożenie przestępczością nadal skierowane jest przede wszystkim przeciwko mieniu są to kradzieże i kradzieże z włamaniem, kradzieże sklepowe, kradzieży metali, elementów sieci infrastruktur różnego rodzaju i energii elektrycznej. Głównymi zjawiskami patologicznymi wśród społeczeństwa są przede wszystkim nagminny alkoholizm i narkomania. Wybrane kategorie przestępstw z podziałem na gminy Dębno i Boleszkowice kategoria Gmina Boleszkowice Teren podległy KP Dębno p-ko życiu i zdrowia 1 21 Rozboje i wymuszenia 1 2 Kradzieże Kradzież z włamaniem 4 98 Uszkodzenie mienia 4 25 Ponadto odnotowano jedno przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem, dwa kierowania gróźb karalnych, jedno paserstwa i jedno niealimentacji. Stwierdzono, ze na terenie gminy Boleszkowice dwoje nieletnich popełniło wspólnie jeden czyn karalny. Problematyce nieletnich należy stale poświęcać uwagę w działaniach profilaktycznych podejmowanych przez Komisariat Policji w Dębnie, oraz bezpośrednio przez społeczeństwo i przez instytucje odpowiedzialne za wychowanie młodzieży. W roku 2011 odnotowano 3 wypadki, w których obrażenia którego należy wykazać się cierpliwością, konsekwencją i odpornością na negatywne oddziaływania otoczenia. Dotychczasowe starania wielu zaangażowanych osób i instytucji pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Należy przypomnieć, iż do tej pory w oparciu o uzyskane dotacje wykonano specjalistyczne badania i ekspertyzy ( ) oraz dokumentację konserwatorską kaplicy (2008), niezbędną do stworzenia projektu jej rewitalizacji. Kolejnym etapem było znalezienie środków na sfinansowanie programu remontu. Opracowanie takie jest znacznie droższe od standardowego z uwagi na wyjątkowe walory historyczno-architektoniczne budowli, jak również problemy konstrukcyjne wynikające z wieku obiektu. Dlatego podjęto decyzję o podziale projektu remontu na dwa etapy dotyczące górnej i dolnej partii kościoła. Dzięki zaangażowaniu przyjaciół kaplicy i determinacji proboszcza parafii sarbinowskiej ks. Janusza Wróblewskiego w 2011 roku uzyskaliśmy dofinansowanie na remont dachu zakrystii, który wykonano. W bieżącym roku otrzymamy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zł na remont dachu kościoła oraz zł na zabezpieczenie znajdujących się w jego wnętrzu średniowiecznych malowideł. Prace remontowe rozpoczną się latem. Serdecznie zapraszam do dalszego propagowania idei chwarszczańskich i wspierania naszych inicjatyw. Przemysław Kołosowski odniosły trzy osoby. Ofiar śmiertelnych nie było. Ilości kolizji drogowych spadła z 19 do 14. Ponadto w 2011 roku na terenie Gminy Boleszkowice zatrzymano 14 osób kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości. Stwierdzono 2 wykroczenia z art. 87 kw. (prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu). Analiza postępowań wyjaśniających o popełnione wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art51kw) Wykroczenia w ruchu drogowym Wniosków skierowanych do sądu Umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy łącznie 8 (0) 0 (1) 8 14 (11) 0 (3) 14 przeciwko mieniu 8 (7) 15 (8) 23 (15) Ustawy o wych. w trzeźwości 3 (5) 0 (0) 3 pozostałe 8 (27) 2 (3) 11 (29) Łącznie 27 (23) 18 (12) 45 (35) Łącznie (MK + pouczenia) Realizując podstawowe zadania, funkcjonariusze Komisariatu Policji w Dębnie przeprowadzili na terenie Gminy Boleszkowice łącznie 62 (21) (41) interwencji z czego 15 (4) (11) w miejscach publicznych, 47 (17) (37) w mieszkaniach (awantury domowe). W dużej mierze możemy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Przede wszystkim należy unikać sytuacji, które czynią okazje dla złodziei. Trzeba też reagować na przejawy wandalizmu, przemocy i złego zachowania. Na podstawie informacji dot. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Boleszkowice w 2011 roku przygotowanej przez Komisariat Policji w Dębnie. Informujemy, że dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dębnie Pan Piotr Czyżewski pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 16:00 17:00 przy ul. Świerczewskiego 20 A/2 w Boleszkowicach. Numer telefonu pod którym można się kontaktować z dzielnicowym

4 4 Uwaga przedsiębiorcy! Z uwagi na powtarzające się przypadkami żądania od przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) zaświadczeń o figurowaniu w CEIDG oraz odsyłania przedsiębiorców do urzędów gmin po potwierdzenie takich zaświadczeń informujemy, że dane o przedsiębiorcach - osobach fizycznych są jawne i ogólnie dostępne na stronie Jednocześnie informujemy, że CEIDG jest prowadzone INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE przez Ministra Gospodarki. Urząd gminy nie jest organem właściwym w stosunku do przedsiębiorców, którzy zostali zarejestrowani w CEIDG, w związku z czym nie ma podstaw do potwierdzania faktu rejestracji osób fizycznych w CEIDG. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 ze zm.) zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. MIESZKAŃCY GMINY BOLESZKOWICE ZBIÓRKA PRZEDMIOTÓW O DUŻYCH GABARYTACH (meble, sprzęt AGD itp.) PRZEPROWADZONA BĘDZIE Z TERENU CAŁEJ GMINY W DNIU: r. O FAKCIE WYSTAWIENIA PRZEDMIOTÓW O DUŻYCH GABARYTACH NALEŻY POWIADOMIĆ SOŁTYSA WSI, NIE PÓŹNIEJ NIŻ PRZED DNIEM ZBIÓRKI Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel lub osobiście w pokoju 102. Wójt Gminy Boleszkowice Jan Krzywicki Udana zbiórka zużytych opon Urząd Gminy Boleszkowice informuje, iż w miesiącach grudzień 2011 marzec 2012 została zorganizowana, przy udziale mieszkańców gminy zbiórka zużytych opon. W dniu 28 marca 2012r. dokonany został bezpłatny odbiór zebranych opon w ilości ok. 10 ton. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za włączenie się w akcję, której celem było właściwe zagospodarowanie problematycznych odpadów. Już dziś zachęcamy do segregowania ww. odpadów i przekazania ich w kolejnych zbiorkach organizowanych przez Urząd Gminy Boleszkowice. Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Adres nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Myśliborzu STAROSTWO POWIATOWE MYŚLIBÓRZ, ul. Spokojna 22 TELEFON: , FAKS: Starostwo Powiatowe pracuje w następujących godzinach: poniedziałek od godz. 7:00 do 16:00 wtorek- czwartek od godz. 7:00 do 15:00 piątek od godz. 7:00 do 14:00

5 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE 5 Zebranie sprawozdawcze za rok 2011 Jednostki OSP Boleszkowice W dniu 25 lutego 2012 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Boleszkowicach. W zebraniu uczestniczyło 69% Druhów oraz liczne grono Młodzieży. To wydarzenie uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Boleszkowice Pan Jan Krzywicki, Przewodnicząca Rady Gminy Boleszkowice Pani Teresa Macyszyn, Prezes Zarządu Powiatu Myśliborskiego Druh Tadeusz Nowak, Dowódca JRG PSP w Dębnie Druh Grzegorz Gonera. Po otwarciu zebrania przez Dh. Prezesa, w imieniu Zarząd OSP Boleszkowice podziękował dla Dh. Eugeniusza Piekar za wieloletnią prace w zarządzie na stanowisku Prezesa, za wiele wytrwałości w dążeniu do celu. Dh. w ubiegłym ciół z Holandii oraz Kolegów z Tuszyna. Dwukrotnie gościliśmy Delegację Holendrów. Wielkim wydarzeniem było otrzymanie wozu ratowniczego DAF, który został przekazany na rzecz Jed- roku w związku z wyborami postanowił zrezygnować z dotychczasowej funkcji Prezesa, którą pełnił 3 kadencje, przez co został wyróżniony statuetką. Również w tym dniu Dh. Witold Ćwiok został wyróżniony dyplomem przez Zarząd Powiatowy OSP, za wieloletnią prace z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą (MDP), za sprawowanie opieki, wpajaniu zasad PPOŻ, BHP oraz wysokie osiągnięcia sportowe z Młodzieżą na różnego rodzaju zawodach. W kolejnej części zebrania Prezes przedstawił sprawozdanie za rok 2011, gdzie głównym celem było zorganizowanie obchodów 65-Lecia OSP Boleszkowice, w tym dniu gościliśmy Przyja- nostki OSP Boleszkowice, od Holendrów, za co serdecznie dziękujemy. Zapowiada się kolejny rok pełen wyzwań, wielkiej i trudnej pracy. Przed nami między innymi organizacja Dnia Młodego Strażaka, uczestnictwo w zawodach Wojewódzkich w Dębnie, remont i przebudowa gabinetu OSP, wykończenie werandy przed remizą i wiele innych wyzwań i mnóstwo pracy na rzecz jednostki. Jako brać strażacka, w tym dniu usłyszeliśmy wiele komplementów i miłych słów, podziękowań za działania na terenie Gminy Boleszkowice oraz całego Powiatu Myśliborskiego. Za wszelkie podziękowania i miłe słowa serdecznie dziękujemy. Ciechanowicz Marcin Wsparcie dla Kacpra prosimy kierować na konto: koniecznie z dopiskiem Kacper Gulajew w tytule wpłaty Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą KRS

6 6 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE Wizyta w f ilharmonii gorzowskiej Uczniowie z klas najmłodszych naszej szkoły mieli okazję wybrać się na wyjątkowy spacer po krainie muzyki pełnej brzmień i dźwięków. Dnia 2 marca uczniowie klas I a, II, III a i III b wraz ze swoimi wychowawczyniami gościli w filharmonii gorzowskiej na bajce muzycznej Piotruś i wilk. Prosta i wdzięczna bajka o Piotrusiu i wilku została przedstawiona według scenariusza napisanego w 1936 r. specjalnie dla dzieci przez Sergiusza Prokofiewa. Okazało się, że filharmonia dla najmłodszych to połączenie narracyjnej bajki, magii instrumentów oraz obrazu nowoczesnych multimediów. Znaczna większość dzieci była po raz pierwszy w filharmonii i ze zdumieniem wpatrywała się w wykonawców koncertu, a w szczególności w osobę dyrygenta. Dzieci mogły zastosować w praktyce poznane zasady dotyczące, np. eleganckiego stroju do miejsc kultury, zachowania ciszy i skupienia podczas koncertu muzyki wyko- nanej na instrumentach klasycznych. Poznały również zakamarki fascynującego świata dźwięku wiolonczeli, skrzypiec, oboju, fagotu, klarnetu i wielu innych. Muzyka, słowa i obraz wywołała wiele emocji i zbliżyła wszystkich do świata poznawania kultury zarówno współczesnej, jaki klasycznej. Aleksandra Rutkowska BAL KARNAWAŁOWY Dnia r. odbył się w Szkole Podstawowej bal karnawałowy kl. I-III. Dzieci przebrały się w barwne i pomysłowe stroje. Na bal przybyły różne postacie bajkowe: księżniczki, wróżki, cyganki, piraci, rycerze, a nawet Czerwony Kapturek! Wszyscy świetnie się bawili, a skoczna muzyka zachęcała do tańców. Każde dziecko brało udział w konkursach i zdobywało ciekawe nagrody. W przerwie balu otrzymały słodki poczęstunek. Zabawa wyzwoliła wiele pozytywnych emocji wśród dzieci. Jolanta Moszkowska Lubimy bale w karnawale W piątek już rano w naszym przedszkolu zapełniło się kolorowymi, tajemniczymi postaciami. Nie brakowało księżniczek, rycerzy, muszkieterów, piratów, policjantów, strażaków, tygrysków i innych. Przybył nawet struś. Przebrały się nawet panie. Po uroczystej prezentacji zaczęła się zabawa. Były konkursy oraz słodki poczęstunek. Tańczyliśmy w parach, robiliśmy węże, koła oraz inne figury jakich nie znają nawet w You can dance. Radosna zabawa trwała do samego obiadu. Wioletta Fronckiewicz Dziadkowie to najlepsi przyjaciele... Dziadkowie to najlepsi przyjaciele, wyrozumiali, znają najfajniejsze historie, potrafią godzinami je opowiadać. Szczęśliwi Ci, którzy wciąż mogą cieszyć się obecnością ukochanych babć. Zaraz po rodzicach dziadek i babcia są najważniejszymi osobami w życiu dzieci. Zawsze gotowi pomóc, pogłaskać, przytulić. W naszym przedszkolu odbyła się wielka uroczystość, na której honorowymi gośćmi byli dziadkowie. Dzieci z poszczególnych grup przygotowały wierszyki, piosenki, a najstarsza grupa Tygrysy zaprezentowała inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt. Kwoka. Dziadkowie otrzymali od swoich wnuków własnoręcznie wykonane laurki oraz zostali ugoszczeni pysznym ciastem, kawą i herbatą. Dzień Babci i Dziadka to jedno z ważniejszych świąt w naszym przedszkolnym kalendarzu imprez. Grono pedagogiczne jak i cały personel przedszkola dołączają się do życzeń dzieci: Wszystkiego Najlepszego! Wioletta Fronckiewicz

7 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE Strażacki Mikołaj W dniu 3 lutego 2012r. już, jak co roku zostały zorganizowane paczki dla dzieci strażaków oraz ich rodzin, jak i dla chętnych mieszkańców Boleszkowice. 7 Dzieci w tym dniu miały okazje spędzić miło czas w Sali OSP Boleszkowice, gdzie brali udział w wielu zabawach takich jak np. pompowanie balonu na czas, krzesełka, jak i również budowali wóz strażacki wedle ich własnej inwencji. Główną atrakcją choinki było spotkanie ze Świętym Mikołajem, który dla zdumienia wszystkich przybyłych, pewnie jest sympatykiem strażaków gdyż miał wraz ze sobą na głowie hełm strażacki. Po rozdaniu prezentów, mimo pośpiechu Mikołaja znalazł czas na zabawę z dziećmi, gdzie tańczył razem z nimi. Wszyscy uczestnicy mogli zrobić pamiątkowe zdjęcie ze Świętym Mikołajem, posiedzieć na kolanach i porozmawiać. ZIMA WIERSZEM MALOWANA Wszystkie dzieci były zadowolone z wizyty, jaki i prezentów od Świętego Mikołaja. Serdecznie i głośno zapraszali Mikołaja za rok, aby ponownie zaszczycił ich swoją obecnością. Ciechanowicz Marcin Dnia 22 lutego br. uczniowie klas I-III uczestniczyli w SZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM Zima wierszem malowana. Wzięło w nim udział 26 uczniów. Organizatorkami konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej mgr E. Lenartowicz i mgr J. Szczepaniak. Jury w składzie: mgr G. Wiarus z-ca dyrektora ZS w B-cach, mgr J. Moszkowska n-l bibliotekarz miało trudny orzech do zgryzienia, ponieważ uczniowie byli dobrze przygotowani. Wśród recytujących wiersze o tematyce zimowej na szczególną uwagę zasłużyli następujący uczestnicy: I Karolina Żwirko kl. II II Agata Ćwikała kl. I a III Wiktoria Ziomko kl. II Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali podziękowania za udział i słodkie prezenty. Konkurs zaliczyć należy do udanych. Każdy uczestnik wyszedł z niego zadowolony i uśmiechnięty. E. Lenartowicz, J. Szczepaniak Pasowanie na czytelnika biblioteki Dnia r. w Szkole Podstawowej odbyło się uroczyste pasowanie klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszoklasiści obejrzeli inscenizację Zaczarowany świat bajek, przygotowaną przez uczestniczki Koła Przyjaciół Biblioteki. Dzieci nagrodziły nasze młode aktorki dużymi brawami i czekoladkami. Następnie złożyły uroczyste przyrzeczenie: My uczniowie pierwszej klasy, Uroczyście przyrzekamy, Że będziemy książki kochać, Krzywdy zrobić im nie damy. I wskazówek i rad książek, Będziemy słuchać z uwagą, Obowiązki czytelnika, Traktować z powagą! PRZYRZEKAMY! Na pamiątkę tej uroczystości każdy pierwszak otrzymał od pani dyrektor okolicznościowy dyplom. Następnego dnia pierwszaki odwiedzili bibliotekę i wypożyczyli swoją pierwszą książkę. Jolanta Moszkowska ciąg dalszy na str. 8

8 8 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE Spektakl prof ilaktyczny Pokój W dniu r. odbył się spektakl profilaktyczny pt. Pokój. Spektakl został przygotowany dla klas IV-VI i składał się z pięciu scenek, które świetnie odegrały uczestniczki Koła Przyjaciół Biblioteki. Dotyczył on problemów i trudności, z jakimi zmaga się codziennie dziecko będące w podobnym wieku. Chodzi tu o trudności w nauce, kłótnie z rówieśnikami, nieporozumienia z rodzicami, prześladowania ze strony kolegów, brak przyjaciół, awantury w domu czy problemy z zagrożeniami, jakie niosą narkotyki czy alkohol. Jolanta Moszkowska Dyrektor Zespołu Szkół w Boleszkowicach ogłasza zapisy dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2012/2013. Zapisy rozpoczęły się od dnia r. do r. w sekretariacie szkoły. Zapisu dziecka dokonuje się na podstawie dowodów tożsamości dzieci, rodziców lub prawnych opiekunów oraz wypełnionej karty (karta o przyjęcie do szkoły do pobrania w sekretariacie lub poniżej) w sekretariacie Zespołu Szkół w Boleszkowicach, ul. Świerczewskiego 20 w godzinach od Zapisy do klasy I będą dokonywane na ogólną listę szkolną bez wskazania nauczyciela prowadzącego. Dodatkowe informacje w sprawie zapisów będą udzielane w sekretariacie szkoły lub pod nr tel NASZE PRZEDSZKOLE Do przedszkola uczęszcza 72 dzieci z terenu naszej gminy. Przedszkole jest czynne od godziny 7:30 do 15:30. Zajęcia odbywają się w trzech grupach wiekowych: grupa 3- i 4- latki ŻABKI grupa 5- latków - zerówka ŚWIERSZCZE grupa 6- latków zerówka TYGRYSY. Interesującą propozycją dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jest corocznie wzbogacany kalendarz imprez i uroczystości. Wydarzenia mające miejsce w naszej placówce dają możliwość dzieciom zaprezentowania swoich umiejętności, talentów oraz ośmielają. Dzieci zdobywają doświadczenie w różnych sytuacjach. Mając na względzie różnorodność zainteresowań naszych przedszkolaków organizujemy wszelkiego rodzaju spotkania z ciekawymi ludźmi. Przedstawienia spotkania teatralne. Wizyty ludzi różnych zawodów np.: policjant, strażak, fotograf. Pokazy iluzjonistów. Nasza działalność wychowawczodydaktyczna przewiduje również organizację imprez okolicznościowych dla przedszkolaków, np.: PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA DZIEŃ MISIA DZIEŃ POSTACI Z BAJEK SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM MIKOŁAJKI SPOTKANIE JASEŁKOWE ciąg dalszy na str. 9

9 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE 9 ciąg dalszy ze str. 8 KARNAWAŁ DZIEŃ BABCI I DZIADKA FESTYN RODZINNY Nasi wychowankowie kończący przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, czego dowodem jest przeprowadzany corocznie w grupie zerowej sprawdzian wiadomości i umiejętności. Nasi absolwenci są chętni do współpracy, charakteryzują się odwagą, śmiałością. Cechuje je ciekawość poznawcza i kreatywność. Wielu z nich nadal utrzymuje z nami kontakt, odwiedzają swoje panie i młodszych kolegów. Te wizyty są dowodem silnej więzi z przedszkolem, która powstaje dzięki życzliwej atmosferze i zaufaniu jakim obdarzają nas dzieci. A to motywuje nas do nieustannego podnoszenia jakości pracy przedszkola, naszych kwalifikacji pedagogicznych i wzbogaceniu oferty pedagogicznej. Proponujemy naszym podopiecznym zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, z języka niemieckiego oraz zajęcia taneczne. Bierzemy udział w akcjach i programach ogólnopolskich, np. Cała Polska Czyta dzieciom, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Góra Grosza, Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej Aqafresh, Czyste Powietrze wokół nas - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, zbiórka baterii. Zapraszamy wszystkich chętnych przyszłych przedszkolaków do naszego przedszkola w czasie dni otwartych. Bieżące informacje na ten temat oraz aktualności z życia przedszkola można śledzić na stronie Urzędu Gminy. Wioletta Fronckiewicz Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2012 roku w Przedszkolu Gminnym w Boleszkowicach prowadzimy zapisy dzieci w wieku 3,4,5,6 lat na rok szkolny 2012/2013. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego obejmuje dzieci 5-letnie i 6-letnie. Karty zgłoszenia są do pobrania w kancelarii przedszkola. UWAGA! Obowiązek zapisu dotyczy również dzieci uczęszczających do przedszkola. Zapraszamy! Czas walki o utrzymanie!!! Terminarz rozgrywek rundy wiosennej LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - UKS Hetman Grzybno - 11: UKS Chrobry Lisie Pole - LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - 16: LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - MKS Odra II Chojna - 14: LZS Zjednoczeni Kurzycko - LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - 15: LKS CHROBRY BOLESZKOWICEE - LZS Zieloni Zielin - 14: LZS Santos Sarbinowo - LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - 16: LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - LUKS Witniczanka Witnica - 14: LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - KLUKS Krzywin - 17: ULKS Pomorzanin Cychry - LKS CHROBRY BOLESZKOWICE - 17:00 Relacje na bieżąco, statystyki, wyniki meczów na stronie internetowej klubu

10 10 INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY BOLESZKOWICE Stowarzyszenie Przyjaciele Przedszkola Od stycznia 2012r. przy Gminnym Przedszkolu w Boleszkowicach istnieje Stowarzyszenie Przyjaciele Przedszkola. Pomysłodawczynią tego projektu jest Pani Dyrektor Przedszkola Magdalena Moszkowska. Na chwilę obecną Stowarzyszenie liczy 15 członków, którzy swoją działalność opierają na pracach społecznych. Stowarzyszenie ma na celu między innymi wspieranie dzieci z rodzin najuboższych, inicjowanie różnych form współpracy przedszkola z rodzicami oraz dążenie do rozwijania twórczych, indywidualnych osobowości dziecka. Szczegółowe cele i sposoby ich realizacji są opisane w Statucie Stowarzyszenia. Obecnie członkowie chcą skupić się na zdobyciu środków na stworzenie placu zabaw dla dzieci przy Gminnym Przedszkolu w Boleszkowicach. Stowarzyszenie otwarte jest na przyjęcie nowych członków oraz osób chętnych do pomocy przy realizacji celów statutowych. Agnieszka Ziomko Sekretarz Stowarzyszenia ROZKŁAD PKP - ODJAZDY STACJA NAMYŚLIN :31-06:17 codziennie, oprócz 9. Kwi 05:31-07:17 Po - So, oprócz 9. Kwi, 1., 3. Maj, 7. Cze, 15. Sie, 1. Lis 06:27-08:33 w okresie, 1. do 6. Cze 06:27-08:15 codziennie 09:11-10:57 codziennie, oprócz 1. do 3. Kwi, 5. Kwi do 31. Maj 09:11-10:59 w okresie, 18. do 23. Cze 09:14-11:18 w okresie, 4. Kwi 09:14-10:58 w okresie, 1. Kwi do 31. Maj; oprócz 4. Kwi, 7. do 22. Maj 09:14-11:17 w okresie 09:20-11:03 w okresie, 16. do 22. Maj 09:27-11:10 w okresie, 7. do 15. Maj 13:21-15:25 w okresie, 1., 2. Cze, 4. do 6. Cze 13:31-15:16 Po - So, oprócz 9. Kwi, 1., 3. Maj, 7. Cze, 15. Sie, 1. Lis 13:31-15:47 w okresie, 18. do 23. Cze 16:20-18:10 codziennie, oprócz 11. do 13. Kwi, 16. do 18. Kwi, 7. do 15. Maj, 6. Cze 16:29-18:16 w okresie, 7. do 15. Maj 16:30 18:15 w okresie, 11. do 18. Kwi Po - Pt 16:38-18:43 w okresie, 1. do 5. Cze 16:38-18:18 w okresie, 6. Cze 18:21-20:07 codziennie, oprócz 11. do 20. Kwi, 7. do 15. Maj 18:21-20:10 w okresie, 11. do 20. Kwi 19:13-20:57 w okresie, 7. do 15. Maj Namyślin Zielona Góra 10:23-13:24 codziennie, oprócz 3. Kwi, 7. do 22. Maj, 1. do 6. Cze Namyślin Zielona Góra 10:25-13:24 w okresie, 7. do 15. Maj Namyślin Zielona Góra 10:28-13:24 w okresie, 16. do 22. Maj Namyślin Zielona Góra10:35-13:39 w okresie, 3. Kwi Namyślin Zielona Góra 10:43-13:39 w okresie, 1. do 6. Cze Namyślin Zielona Góra 14:53-18:09 w okresie, 7. do 15. Maj Namyślin Zielona Góra 14:53-18:05 w okresie, 1. Kwi do 8. Gru; oprócz 7. do 15. Maj Namyślin Zielona Góra15:12-18:08 w okresie, 1. do 6. Cze Namyślin - Rzepin 17:53-18:58 codziennie, oprócz 1. do 5. Cze, 18. do 23. Cze Namyślin - Rzepin 18:12-19:12 w okresie, 1. do 5. Cze Namyślin - Rzepin18:12-19:10 w okresie, 18. do 23. Cze Namyślin - Kostrzyn 08:21-08:36 Po - So, oprócz 9. Kwi, 1., 3. Maj, 7. Cze, 15. Sie, 1. Lis Namyślin - Kostrzyn 16:53-17:07 Po - So, oprócz 9. Kwi, 1., 3. Maj, 7. Cze, 15. Sie, 1. Lis Namyślin - Kostrzyn 19:53-20:08 codziennie, oprócz 8. Kwi, 7. do 15. Maj Namyślin - Kostrzyn 19:58-20:13 w okresie, 7. do 15. Maj Namyślin - Kostrzyn 21:53-22:08 codziennie, oprócz 14. do 17. Maj Namyślin - Kostrzyn 22:02-22:16 w okresie, 14. do 17. Maj XX FINAŁ WOŚP w BOLESZKOWICACH 8 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Boleszkowicach odbył się XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku graliśmy z POMPĄ pod hasłem Zdrowa Mama, Zdrowy Wcześniak, Zdrowe dziecko. Wolontariusze kwestowali prawie w całej gminie, niosąc ludziom dobrej woli uśmiechy i orkiestrowe serduszka uzyskując w zamian pieniądze na sprzęt dla ratowania dzieci. O godz. 17:00 zabrzmiały słowa Miłość, Przyjaźń, Muzyka, które przyświecają każdemu finałowi WOŚP. Przy występach zespołów i wokalistów oraz smakując pyszne wypieki przygotowane przez Panie z KGW Gospodarki Krąg z Boleszkowic rozpoczęliśmy gorące i pełne emocji licytacje. Jak co roku tak i w tym nie zawiedli nasi mieszkańcy przybywając licznie na finał przy tym hojnie kwestując. Dzięki waszej ofiarności pobiliśmy zeszłoroczny wynik uzyskując kwotę 3.313, 47 zł. Punktem kulminacyjnym całej imprezy było ŚWIATEŁKO DO NIEBA, a w nim wielkie płonące serce oraz pokaz sztucznych ogni. Sztab WOŚP w Boleszkowicach pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji tegorocznego finału: Wolontariuszom, Sponsorom, Sołtysom, Radom Sołeckim, Ochotniczej Straży Pożarnej, Urzędowi Gminy w Boleszkowicach, a przede wszystkim MIESZKAŃCOM GMINY BO- LESZKOWICE, bez udziału których ten finał nie mógłby się odbyć. Już dziś mamy nadzieje, iż za rok będzie równie gorąco, a może jeszcze goręcej? Krzysztof Fira

11

12

Fe F rie erie na półmetku na półmetku patrz str. 20

Fe F rie erie na półmetku na półmetku patrz str. 20 Ferie na półmetku patrz str. 20 w styczniu 01.01. radośnie i z nadzieją powitaliśmy Nowy Rok 2014. Tradycyjnie, o północy, Burmistrz Piotr Iwanus złożył noworoczne życzenia wszystkim, którzy przyszli na

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym.

Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI Popularyzacja i promocja przedszkola w środowisku lokalnym. Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest jego właściwe eksponowanie w środowisku lokalnym.

Bardziej szczegółowo

OKŁADKA. czas czchowa

OKŁADKA. czas czchowa 1 OKŁADKA 2 REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU POŚWIĘCONEGO JANOWI PAWŁOWI II POD HASŁEM JAN PAWEŁ II - WIELKI POLAK -WIELKI CZŁOWIEK Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Czchowie CELE KONKURSU: 1. Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie IX / I 2010 Lodowy strzał w dziesiątkę str. 2 Burmistrz pomocnikiem Świętego Mikołaja str. 12 New York w NDM str. 24 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA GRAND PRIX DLA BEL CANTO Nr 15 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Państwo Na czas ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA przyjmijcie prosimy szczere życzenia zdrowia, ciepła rodzinnego, miłej i serdecznej atmosfery wśród osób Wam najbliższych. Niech

Bardziej szczegółowo

XLVII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO

XLVII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO ISSN 1508-5864 NR 3 (168) MARZEC 2014 ROK (XVI) XLVII SESJA RADY GMINY CHOCZEWO Dnia 3 marca 2014 r. w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbyła się XLVII sesja

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno- gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 1 / 2014 Wspólne kolędowanie w Witkowie strona 4 Koncert Noworoczny

Bardziej szczegółowo

Co nas czeka w tym roku?

Co nas czeka w tym roku? Miesięcznik 4 Gniew zebrał aż 8 866,98 złotych! informacyjno-publicystyczny 5 Co nas czeka w tym roku 25 Wypadek złączył ich na zawsze Nr 1 (200) styczeń 2012 ISSN 1233-605X Cena 3 zł Miesięcznik informacyjno-publicystyczny

Bardziej szczegółowo

OPAT, A SPRAWA CHOCZEWSKA

OPAT, A SPRAWA CHOCZEWSKA ISSN 1508-5864 NR 11 (165) GRUDZIEŃ 2013 ROK (XV) Święta dlatego w takiej u nas cenie, Że są nieliczne w różnych dni bezliku, Jak te kosztowne, najgrubsze kamienie, Z rzadka dzielące perły w naszyjniku.

Bardziej szczegółowo

16 2 - STR. 11 - STR.

16 2 - STR. 11 - STR. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim Paniom - mieszkankom Jawora oraz Powiatu Jaworskiego składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości, szczęścia i uśmiechu. Niech każdy dzień będzie powodem do zadowolenia

Bardziej szczegółowo

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 >

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 > ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁU- PIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY

Nagroda dla Ewy Skorek JASTRZĘBIE W HISZPANII ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY ŚWIĘTO FLAGI PO RAZ CZWARTY Już po raz czwarty w dniu 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej. Uroczyste obchody na Placu 11 Listopada rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej na maszt.

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze

Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze Twoje lokalne wiadomości społeczno-kulturalno-gospodarcze ISSN 1730-606X Biuletyn informacyjny Gminy i Miasta Witkowo egzemplarz bezpłatny Nr 5 / 2013 IV edycja Witkowskiej Ligi Piłki Nożnej na Sztucznej

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493 ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski grudzień 2009 nr 11 (213) OtwarCiE LOdOwiska 2 s. Pięknych Świąt i Dobrego Nowego Roku życzą Małgorzata Ornoch-Tabędzka Burmistrz Puszczykowa oraz Marek

Bardziej szczegółowo

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421

www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 www.jedlinsk.pl Nr 27/Marzec/2011 Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Jedlińsk ISSN 1733-9421 1 Drodzy Państwo W styczniu i lutym br. przeprowadziliśmy zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach naszej gminy.

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

Nasze. sprawy OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ. W numerze m.in.: * Nowy plac zabaw. * Świetlica w nowym miejscu. * Partnerskie przedszkole

Nasze. sprawy OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ. W numerze m.in.: * Nowy plac zabaw. * Świetlica w nowym miejscu. * Partnerskie przedszkole Nasze W numerze m.in.: sprawy BEZPŁATNY BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU GMINY CHEŁM ŚLĄSKI NR 1 (20) 2009 STYCZEŃ - LUTY - MARZEC OBIEKT SPORTOWY NA MIARĘ EUROPEJSKĄ * Nowy plac zabaw * Świetlica w nowym

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów

Stanisław Laskowski Starosta Jaworski. Elżbieta Jedlecka Wójt Gminy Wądroże Wielkie. Mariusz Foryś Wójt Gminy Mściwojów Śnieżnobiałych, pachnących choinką, rodzinnych, wypełnionych miłością i radością Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas oczekiwania na cud narodzin Dzieciątka Jezus pozwoli nam z nadzieją i

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NOWINKI STROŃSKIE BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Urząd Miejski ul. Kościuszki 55 tel. (0~74) 811-77-11 fax. (0~74) 811-77-32 www.stronie.pl e-mail: gmina@stronie.pl MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY Nakład

Bardziej szczegółowo

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W KOPRZYWNICY

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W KOPRZYWNICY ISSN 1 898-1550 ISSN 1898-1550 9 7 7 1 8 9 8 1 5 5 0 0 4 Dwumiesięcznik społeczno-kulturalny Miasta i Gminy Koprzywnica 5 marca 2009 r. nr 14 (3) W numerze: Sylwestrowe klimaty...... 3 Wywiad z Burmistrzem...

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołych Świąt MIESIĘCZNIK

LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wesołych Świąt MIESIĘCZNIK LISTOPAD 2012/11 (153) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Wesołych Świąt 1 MIASTO Drodzy Mieszkańcy Kolna i Ziemi Kolneńskiej! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z programem Procesji Konnej na s. 3

Zapraszamy do zapoznania się z programem Procesji Konnej na s. 3 amandów cyprzanów gródczanki kornice krowiarki lekartów maków pawłów pietrowice wielkie samborowice żerdziny MARZEC 2010 r. nr 1 (90) ISSN 1509-1112 bezpłatna gazeta lokalna gminy pietrowice wielkie Wielkanocna

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców

BIULETYN INFORMACYJNY URZĘDU MIASTA JORDANOWA. Zbigniew Kolecki. Burmistrz Miasta Jordanowa. NOWA PRACOWNIA KOMPUTEROWA - prezent od rodziców Nr 11 2013 ISSN 1507-7020 Drodzy Mieszkańcy Jordanowa Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, obfitych łask i błogosławieństwa od Chrystusa Zmartwychwstałego życzą Maria

Bardziej szczegółowo

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r.

Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Baran Gminne Obchody Dnia Strażaka 4 maja 2014 r. Fot. G. Oleszko W drodze na mszę św. w intencji strażaków Fot. G. Oleszko Kapliczka z figurką św. Floriana przy strażnicy OSP w Pszczelej Woli

Bardziej szczegółowo