DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 6 kwietnia 2011 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 kwietnia 20 r. Nr 34 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N : 42 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim nr V/4/20 z dnia 3 marca 20 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata Rady Gminy Lasowice Wielkie nr IV-8/ z dnia 23 lutego 20 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lasowice Wielkie Rady Miejskiej w Nysie nr IV/29/ z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Rady Miejskiej w Nysie nr IV/30/ z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Rady Miejskiej w Prószkowie nr V/3/20 z dnia 25 lutego 20 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 805 D E C Y Z J A 426 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-420-7/20/4595/VI-A/HK z dnia 29 marca 20 r. w sprawie zatwierdzenia VI taryfy dla ciepła Energii Praszka Sp. z o.o. z siedzibą w Praszce 806 P O R O Z U M I E N I A : 427 nr 7/20 zawarte w dniu 5 marca 20 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim a Powiatem Nyskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 20 r nr 3/20 zawarte w dniu 8 marca 20 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim a Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 20 r. 8 R O Z S T R Z Y G N I Ę C I A N A D Z O R C Z E : 429 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała nr 6/9/20 z dnia 23 lutego 20 r. stwierdzająca nieważność uchwały nr IV/32/20 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 27 stycznia 20 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/382/200 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 7 października 200 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 82

2 42 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała nr 7/27/20 z dnia 9 marca 20 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/29/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu - uchwała nr 7/28/20 z dnia 9 marca 20 r. stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/30/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 85 S P R A W O Z D A N I E 432 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Krapkowickim za rok UCHWAŁA NR V/4/20 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM z dnia 3 marca 20 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806; z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568; z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759; z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457; z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28; z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24; z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 06, poz. 675) oraz art. 2 ust. pkt i pkt 2 ustawy z dnia 2 czerwca 200 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 266, Nr 69, poz. 626; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 67, poz. 93, Nr 249, poz. 833; z 2007 r. Nr 28, poz. 902, Nr 73, poz. 28; z 200 r. Nr 3, poz. 3) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje:. Aktualny stan techniczny zasobu mieszkaniowego oraz prognozę dotyczącą wielkości tego zasobu w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne oraz pozostałe lokale mieszkalne. 2. Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji na lata wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali. 3. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. 4. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. 6. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 8. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 3. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber Załącznik do uchwały nr V/4/20 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim z dnia 3 marca 20 r. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miny Dobrzeń Wielki na lata Rozdział Aktualny stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy oraz prognoza dotycząca wielkości tego zasobu w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne oraz pozostałe lokale mieszkalne. Zasób mieszkaniowy gminy tworzony jest przez lokale gminne, które znajdują się w budynkach mieszkalnych należących w całości do Gminy, lokale gminne w budynkach, w których Gmina posiada udziały (wspólnoty mieszkaniowe) oraz lokale socjalne-tabela nr Wielkość zasobów mieszkaniowych na dzień r. wynosi 62 lokali (w tym 2 lokali użytkowych, 98 lokali mieszkalnych, 20 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz 23 lokale socjalne). 2. Zestawienie ilościowe gminnego zasobu mieszkaniowego (wg stanu na dzień r.) określa Tabela nr : Gminne lokale mieszkalne w zasobie mieszkaniowym Lp Wyszczególnienie Liczba budynków Liczba lokali. Budynki w 00 % gminne Lokale gminne we wspólnotach 6 20 mieszkaniowych 3. Lokale socjalne 2 23 Ogółem Tabela nr 2 Wykaz budynków mieszkalnych i powierzchni użytkowych stanowiących własność Gminy wg stanu zasobów na dzień r. Lp Adres budynku Liczba lokali. Kup -go Maja Kup Brynicka Kup Karola Miarki Kup Karola Miarki Kup Szpitalna 2 6. Kup Szpitalna 5a 3 7. Kup Rynek 4 8. Kup Rynek 3 9. Chróścice Powstańców Śląskich Chróścice ul. Korfantego a 5. Świerkle Mickiewicza 2 2. Świerkle Mickiewicza 25 3, Dobrzeń Wielki Sienkiewicza Dobrzeń Wielki Matejki Dobrzeń Wielki Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki Drzymały Dobrzeń Wielki Dworcowa Dobrzeń Wielki Dworcowa 8 9. Dobrzeń Wielki Namysłowska Dobrzeń Wielki Reymonta Dobrzeń Mały Odrzańska Dobrzeń Mały Opolska Czarnowąsy Dworcowa Czarnowąsy Dworcowa Czarnowąsy Pl. Klasztorny Czarnowąsy Pl. Klasztorny Czarnowąsy Wolności Czarnowąsy Wolności Czarnowąsy Wolności Czarnowąsy Jagiełły Czarnowąsy Jagiełły 48 5 RAZEM: 9 4. Wyższy standard jakościowy posiadają lokale usytuowane w budynkach wspólnot mieszkaniowych, czego uzasadnieniem jest struktura wiekowa tych budynków oraz ich sprawność techniczna. Tabela nr 3 Wykaz lokali usytuowanych w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe Lp Adres budynku Liczba lokali. Kup -go Maja c 3 2. Dobrzeń Wielki Namysłowska 3. Dobrzeń Wielki Opolska Czarnowąsy Dworcowa Czarnowąsy Dworcowa Czarnowąsy Jakuba Kani RAZEM: W mieszkaniowym zasobie gminy, ze względu na charakter lokalu mieszkalnego wyróżnia się również lokale socjalne, których liczba wynosi 23. Tabela nr 4 Wykaz lokali socjalnych Lp Adres budynku Liczba lokali. Chróścice Cebuli Świerkle Mickiewicza 4 9 RAZEM: Warunki sanitarno-socjalne zasobów mieszkaniowych Analiza zasobu mieszkaniowego w zakresie wyposażenia w podstawowe instalacje wskazuje, że lokale mieszkalne zarówno w budynkach gminnych jak i we wspólnotach mieszkaniowych

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 42 wyposażone są w całości w instalację wodociągową (00 % zasobu), w 59,86 % w centralne ogrzewanie, 5,63 % w instalację gazową oraz 98,59 % w łazienkę i WC. Stan techniczny budynków jest zróżnicowany. Znaczny udział, bo aż 82 % stanowią budynki o dobrym stanie technicznym. Budynki o bardzo dobrym stanie technicznym stanowią 7 % ogólnej liczby budynków. Opis istniejącego stanu technicznego budynków został zawarty w Tabelach Prognoza stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy W podstawowym zasobie mieszkaniowym Gminy Dobrzeń Wielki w budynkach zlokalizowanych na terenie sołectw: Czarnowąsy, Chróścice, Dobrzeń Wielki i Kup, przewiduje się w latach sukcesywną modernizację polegającą na: - CZARNOWĄSY UL. JAGIEŁŁY 25 docieplenie ścian, remont komina i podłączenie do ciepłociągu, - CHRÓŚCICE UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 3 wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, - DOBRZEŃ WIELKI UL. DWORCOWA 8 remont dachu i podłączenie do sieci cieplnej - DOBRZEŃ WIELKI UL. MATEJKI 3 remont klatki schodowej, Szczegółowy plan remontów ujęto w Tabeli nr 9. OPIS STANU ISTNIJĄCEGO Tabela nr 5 Lp. Adres budynku Liczba mieszkań Rodzaj wyposażenia poza energ. elektryczną i wodą Stan techniczny CO WC Kan. sieć Kan. szamb GAZ CZARNOWĄSY ul. Jagiełły 25 2 CZARNOWĄSY ul. Jagiełły 48 3 CZARNOWĄSY ul. Wolności 9 4 CZARNOWĄSY Wolności 23 5 CZARNOWĄSY ul. Wolności 53 6 CZARNOWĄSY Pl. Klasztorny ,03 90,07 36,32 4,8 77,83 97,20 66,90 20,57 60,49 49,20 40,42 209,9 32,25 42,46 65,79 69,4 x x dobry x x x b. dobry x x x dobry 34,6 x x x dobry ,60 52,70 27,62 52,70 27,97 38,62 960,20 38, ,90 88,20 78, ,98 75,50 66,30 9,0 84,20 x x x dobry x x dobry uwagi

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz CZARNOWĄSY Pl. Klasztorny ,30 53,89 34,7 34,70 54,20 40,7 36,9 x x x b. dobry OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Tabela nr CZARNOWĄSY x x x b. dobry ul. Dworcowa 9 CZARNOWĄSY ul. Dworcowa 3 0 DOBRZEŃ WLK. ul. Sienkiewicza 40 DOBRZEŃ WLK. ul. Dworcowa 8 2 DOBRZEŃ WLK. ul. Dworcowa 8 3 DOBRZEŃ WLK. ul. Namysłowska 26 4 DOBRZEŃ WLK. ul. St. Bytomsk. 9 5 DOBRZEŃ WLK. ul. Matejki 3 6 DOBRZEŃ WLK. ul. Drzymały 9 7 DOBRZEŃ MAŁY ul. Opolska 85 8 DOBRZEŃ MAŁY ul. Odrzańska ,78 80,96 85,79 6,38 50,67 36,98 97,6 x x x dobry 9,06 zły 05, x x x dobry ,0 67,80 69,70 53,60 253,08 52,60 52,60 52,60 52,60 42,68 95,98 98,48 97,50 66,96 7,06 37,50 58,40 34,84 67,08 35,60 42,97 54,03 33,92 43,05 25,37 39,82 dobry x x x b. dobry x x dobry x x x zły x x x dobry 70,8 x x x dobry 3 64,07 42,7 90,30 3,60 x x x dobry

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz CHRÓŚCICE ul. Powstańców Śl ,80 59,98 70,59 79,27 40,23 54,7 56,45 42,06 64,55 x x x x dobry OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Tabela nr CHRÓŚCICE Cebuli 6 (socjalne) x x x b.dobry 2 KUP ul. K. Miarki 3 22 KUP ul. K. Miarki 9 23 KUP ul. Brynicka KUP ul. -go Maja KUP ul. Szpitalna 2 26 Kup ul. Szpitalna 5a 27 ŚWIERKLE ul. Mickiewicza ,48 38,56 29,35 20,08 2,80 3,97 38,8 35,6 35,96 53,82 4,48 25,43 2,02 2,06 3,6 0,7 65,60 45, 00,30 57,75 42,55 8,42 76,20 45,82 2,20 57,0 64,0 488,65 52,28 46,30 64,62 54,80 49,27 37,30 47,88 54,20 43,65 38,35 x x x dobry x x dobry x x dobry zły x x x x dobry 73,7 x x x dobry 0 x x zły

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz ŚWIERKLE ul. Mickiewicza 4 (socjalne) 9 76,6 7,86 20,48 0,89 3,75 26,89 5,53 5,50 25,68 30,03 x x x b. dobry Ocena stanu technicznego lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe Tabela nr 6 L p. - - Adres budynku Liczba Pow. użytk. Rodzaj wyposażenia poza energ. elektryczną Stan techniczny Inne mieszkań i wodą CO WC Kan. sieć Kan. szamb. GAZ Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska 6 327,00 54,50 x x dobry 2 Dobrzeń Wielki ul. Opolska ,30 63,70 48,50 x x x dobry 3 Kup ul. -go Maja c 4 89,43 48,72 33,89 50,72 x x dobry 4 Czarnowąsy ul. Dworcowa 5 5 Czarnowąsy ul. Dworcowa 9 6 Czarnowąsy ul. Jakuba Kani ,27 62,09 7,00 06,8 49,90 86,20 86,20 86,20 75, ,0 28,2 06,58 5,75 05,00 55,20 50,0 x x x dobry x x x dobry x x x dobry Skala ocen: Stan techniczny budynku: Bardzo dobry budynek nie wymaga żadnych remontów Dobry budynek wymaga bieżących remontów Zły budynek wymaga kapitalnego remontu Powierzchnia budynków mieszkalnych zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe wynosi 2490,90 m 2 w tym powierzchnia lokali stanowiących własność Gminy wynosi 355,85 m 2 Ocena stanu technicznego lokali użytkowych usytuowanych w budynkach komunalnych Tabela nr 7 Lp. Adres budynku Liczba Pow. Rodzaj wyposażenia poza energią elektr. Stan techniczny inne mieszkań użytk. i wodą CO WC Kan.sieć Kan. szamb GAZ Kup ul. Rynek 4 62,34 x x x x dobry

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Kup ul. Rynek 3 94,4 x x x x 3 Kup ul. Szpitalna 2 52 x x dobry 4 Kup ul. Szpitalna 5a 2 9,80 x x x dobry 98,22 2,58 5 Świerkle ul. Mickiewicza 2 49 x x x dobry 6 Czarnowąsy ul. Dworcowa 7 Czarnowąsy ul. Dworcowa 5 8 Czarnowąsy Pl. Klasztorny 8 9 Dobrzeń Wielki Reymonta 2 0 Dobrzeń wielki ul. Namysłowska 26 Chróścice ul. Korfantego a 3 304,9 47,99 237,5 9,77 x x x dobry 56,67 x x x dobry 2 4 2,6 42,43 78,73 447,04 303,52 86,4 36,33 20,78 x x x dobry x x x dobry 36,26 x x x dobry 5 324,24 222, 37,28 34,57 RAZEM 2 867,82 x x x x b. dobry 8. Prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego gminy w latach przedstawia poniższa tabela (stan na r.) Tabela nr 8 wyszczególnienie Liczba lokali gminnych socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe socjalne pozostałe Z powyższej tabeli wynika, że w 20 roku przewidziany jest do sprzedaży budynek wolnostojący w Czarnowąsach przy ul. Wolności 23 oraz w 202 roku jeden budynek w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Sienkiewicza 40. Przewiduje się, że na r. zasób mieszkaniowy gminy będzie wynosił 60 lokali (po uwzględnieniu sprzedaży). Rozdział 2 Potrzeby oraz plan remontów i modernizacji na lata wynikające ze stanu technicznego budynków i lokali. Budynki gminne oraz wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy w większości zostały wybudowane przed 945 rokiem. Niektóre budynki wybudowano w latach 70-tych. 2. Spośród budynków, które stanowią własność Gminy w przypadku-dobrzeń Wielki ul. Sienkiewicza 40, z przeprowadzonej analizy technicznej wynika, że remont tego budynku jest nieuzasadniony ekonomicznie. 3. Podstawowym celem polityki remontowej jest poprawa standardu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy. Istotne jest zatem określenie dochodów gminy, które umożliwiałyby realizację głównych potrzeb remontowych wynikających z przeglądów technicznych przeprowadzanych dla poszczególnych budynków. 4. Planowanie remontów i modernizacji oraz koszty w poszczególnych latach zostały przedstawione w poniższej tabeli: Tabela nr 9 Lp. OBIEKT WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT Czarnowąsy ul. Pl. Klasztorny 0-4 a) przebudowa kominów Czarnowąsy ul. Wolności 9 a) wymiana schodów

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Czarnowąsy ul. Jagiełły 25 a) remont komina, b) docieplenie c) podłączenie do ciepłociągu 4 Czarnowąsy ul. Jagiełły 48 a) remont podłóg Czarnowąsy ul. Pl. Klasztorny 8 a) wymiana częściowa okien Czarnowąsy ul. Dworcowa Czarnowąsy ul. Dworcowa Czarnowąsy ul. Dworcowa Czarnowąsy ul. Dworcowa Czarnowąsy ul. J. Kani 3-5 a) częściowa wymiana okien Chróścice ul. Powstańców Śl. 3 a) modernizacja CO b) wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej 2 Chróścice ul. Korfantego a Kup ul. Szpitalna 2 a) remont stropów Kup ul. Szpitalna 5a Kup ul. Karola Miarki 9 a)remont dachu Kup ul. Karola Miarki Kup ul. Btynicka Kup ul. Maja 42 a)założenie izolacji poziomej Kup Maja c Dobrzeń Wielki ul. Matejki 3 a)remont mieszkania nr b)remont klatki schodowej 2 Dobrzeń Wielki ul. Strzelców Bytomskich Dobrzeń Wielki Opolska Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska Dobrzeń Wielki ul. Namysłowska Dobrzeń Wielki ul. Reymonta Dobrzeń Wielki ul. Drzymały 9 a) remont instalacji ciepłej wody i CO 27 Dobrzeń Wielki ul. Dworcowa Dobrzeń Wielki ul. Dworcowa 8 a) remont dachu b) podłączenie do sieci cieplnej 29 Dobrzeń Wielki ul. Sienkiewicza 40 a) remont ogrodzenia b) remont dachu 30 Dobrzeń Mały ul. Odrzańska Dobrzeń Mały Opolska Świerkle ul. Mickiewicza RAZEM Prognoza wielkości środków finansowych przeznaczonych na wydatki remontowe w kolejnych latach, uwzględniająca zmiany struktury kosztów przedstawia się następująco: Tabela nr 0 wyszczególnienie Prognoza kosztów w latach wyrażona w zł Wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 3904, , , ,37 Remonty zasobu gminnego 9000, , , Ogółem prognoza wydatków , , , , ,37 Rozdział 3 Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach. Zmiany w zasobach mieszkaniowych gminy będą następować głównie wskutek sprzedaży lokali mieszkalnych, a w znacznie mniejszym stopniu w wyniku likwidacji budynków bądź budowie nowych budynków. 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy będzie następowała na rzecz najemców, którym zgodnie z art. 34 ust pkt 3 ustawy z dnia 2 sierpnia 997 r. O gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo nabywania zajmowanych mieszkań. System preferencji sprzedaży lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom został uchwalony przez Radę Gminy. 3. Zakłada się, że w latach sprzedaż lokali w zasobie mieszkaniowym będzie się kształtowała następująco: Rok Prognozowana ilość lokali przeznaczonych do sprzedaży Powierzchnia użytkowa ,66 34,60 9,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 42 Rozdział 4 Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. Wielkość czynszu ustala się stawką bazową czynszu regulowanego za m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. 2. W związku z tym, że stan techniczny poszczególnych lokali mieszkalnych (budynków) jest różny (wyposażenie w instalacje), jak również zabudowa w poszczególnych sołectwach jest oddalona od centrów tych sołectw, obszar gminy podzielono na 3 strefy-załącznik nr Od stawki bazowej za m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zgodnie z załącznikiem nr.. są naliczane bonifikaty do poszczególnych lokali mieszkalnych. 4. W związku z art. 39 ustawy z dnia 2 czerwca 200 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustalono stawkę czynszu na lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m 2 w wysokości 2,20 zł/m 2 załącznik nr.. (tabela oczynszowania mieszkań) służy do wyliczeń wysokości czynszu. 5. Podwyżki czynszu za najem lokali mieszkalnych, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela nie mogą w danym roku przekroczyć średniorocznego wzrostu cen tych towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony nie więcej niż: 50% 25 % 5 % Jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż % i nie przekracza 2 % wartości odtworzeniowej Jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza % wartości odtworzeniowej Jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2 % wartości odtworzeniowej 6. Dla zasobów gminy wysokość czynszu znajduje się w przedziale od % do 5 % wartości odtworzeniowej budynku. Załącznik nr.. TABELA OCZYNSZOWANIA MIESZKAŃ Stan wyposażenia mieszkań w instalacje Mieszkanie o najwyższym standardzie (co, wc, wod-kan) Mieszkanie z wc, łazienką, wod-kan, bez co Mieszkanie z wc, kan, bez łazienki i co Mieszkanie z wc, kan. i co bez łazienki Mieszkanie z wod. łazienką i co, bez wc Mieszkanie z wod. łazienką, bez co i wc Mieszkanie bez co, łazienki, wod-kan i wc Baza (%) (A) Strefa w gminie (% bazy) (B) Usytuowanie budynku wg obszarów % z poz. A (C) Stan techniczny budynku % z poz. B (D) Usytuowanie mieszkania w budynku % z poz. C I II III I Strefa - Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Czarnowąsy, Krzanowice, Chróścice, II Strefa Borki, Kup, III Strefa Brzezie, Świerkle, 2, 3 wg załącznika nr 2, 4 - budynki zadbane, o wysokim standardzie pierwotnym i budynki nowowybudowane, 5 - budynki przeznaczone do remontu generalnego, 6 - oprócz wymienionych w pkt 7, 7 - mieszkania usytuowane na poddaszu, adaptowane ze strychu. 7. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym art. 23 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 3 poz. 266 z dnia r.): a) stawka bazowa za m 2 powierzchni użytkowej wynosi,98 zł, b) najniższa stawka czynszu obowiązująca w gminnym zasobie mieszkaniowym Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 45 % stawki bazowej,98 zł x 45 % = 0,89 zł,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 42 c) art. 23 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 3 poz. 266 z dnia r.) 0,89 zł x 50 % = 0,45 zł. Wysokość czynszu za m 2 powierzchni użytkowej w mieszkaniach socjalnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki wynosi 0,45 zł za m 2. Załącznik 2.. OBSZAR I Dobrzeń Wielki Dobrzeń Mały Czarnowąsy Krzanowice Chróścice Borki Kup Brzezie Świerkle ul. Namysłowska (do nr 02), Opolska (do nr 50), Wrocławska, Kościelna, Młyńska, Strzelców Bytomskich, (do nr 23), Powstańców Śl., Knosały, Karola Miarki, Kubisów, Dratwy, Koraszewskiego, Morcinka, Os. Energetyk, Reymonta, Boczna, Chrobrego, 22 Lipca, Nowowiejska, Świerczewskiego, Drzymały, Sokołów, Ligonia, Piastowska (do nr 28), Kopernika (do nr 5), Konopnickiej ul. Opolska, Brzegowa, Brzeziańska (do nr 2), Chopina, Wilczka, Krótka, Młyńska, Odrzańska, Ogrodowa, Piaskowa, Żeromskiego ul. Jagiełły, Wolności (do nr 77), Plac Klasztorny, J. Kani (do nr 38), Dworcowa, Ogrodowa, Kasprowicza, Kośnego, Polna, Akacjowa, Broniewskiego, Chopina, Dębowa, Zamojskiego, Studzienna (do nr 36), Świerkowa, Piaskowa, Waryńskiego, Krzyżowa (do nr 8) ul. Armii Ludowej, Czarnowąska, Górna, Kwiatowa, Luboszycka, Łąkowa, Moniuszki, Polna, Stara Droga ul. Powstańców Sl., Dąbrowa, Korfantego -go Maja, Św. Jana, Reka, Grunwaldzka, Damrota, Kopie, Nad Ujściem, Wąska, Bolesława Kośnego (do nr 3), Ligonia, Boczna, Wyzwolenia, Nowowiejska, Augustyna Kośnego (do nr 20), Św. Rocha (do nr 25), Prusa, Cebuli, Piaskowa (do nr 37), Szkolna, Chopina, Koszykarzy, Orzeszkowej, Broniewskiego, Kwaśna (do nr 39), Sienkiewicza, Żeromskiego, Konopnickiej ul. Opolska ul. Katowicka, -go Maja, (do nr 36), Szpitalna, Brynicka, Rynek, Karola Miarki, Młyńska, Listopada, Ogrodowa, Piaskowa ul. Wiejska Cała wieś Rozdział 5 Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. W całym procesie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy uczestniczy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dobrzeń Wielki z/s w Kup (GZGKiM). GZGKiM zarządza również budynkami wspólnot mieszkaniowych: Licencjonowany Zarządca Dyrektor GZGKiM Norbert Kaps (nr licencji: 6547/200). 2. GZGKiM gospodaruje w imieniu Gminy gminnym zasobem mieszkaniowym realizując określone zadania m.in: naliczanie i windykowanie czynszów, dokonywanie zmian w składnikach czynszowych, kontrola rozliczeń finansowych wspólnot mieszkaniowych, oraz rozliczanie kosztów mediów dostarczanych do budynków zarówno w całości gminnych jak i zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe. 3. Analiza funkcjonowania GZGKiM wskazuje, że obecny sposób zarządzania zasobem gminnym jest właściwy z punktu widzenia ekonomicznego oraz realizacji spraw technicznych, czego odzwierciedleniem jest bieżące regulowanie zobowiązań GZGKiM w stosunku do podmiotów zewnętrznych, a także dbałość o gminny zasób mieszkaniowy (poprawa stanu technicznego). 4. Nie przewiduje się dokonywania zmian w sposobie zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym. Rozdział 6 Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach Głównymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są: a) środki z budżetu gminy (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowi jednostkę budżetową podlegającą pod Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim) 2. Prognozowane wpływy czynszowe w latach Tabela nr Wyszczególnienie Przychody z czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych [zł] 80622, , , , ,86 Przychody z czynszów z tytułu najmu lokali użytkowych [zł] 56578, , , , ,68 Przychody z czynszów z tytułu najmu lokali socjalnych [zł] 2437, , , , ,20 Przychody od wspólnot mieszkaniowych [zł] 39047, , , , ,37 RAZEM: , , , 28796, 28796,

12 42 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Dla opracowania prognozy wpływów czynszowych przyjęto następujące założenia: a) dochody z najmu lokali użytkowych przyjęto na poziomie planowanych przychodów za 200 r., b) dochody z czynszów lokali mieszkalnych wyliczono z uwzględnieniem wskaźnika ściągalności czynszu na poziomie 00 %. Rozdział 7 Wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Dla opracowania prognozy kosztów eksploatacyjnych i remontowo-modernizacyjnych na lata przyjęto założenia: a) analiza kosztów i wydatków dotyczy tylko wpływów czynszowych, b) pominięto koszty z tytułu dostawy mediów oraz wywozu nieczystości, które są rozliczane z użytkownikami poszczególnych lokali. 2. Zakłada się nakłady na remonty zasobu gminnego wg następującego zestawienia: Rok Kwota [zł] Planowane koszty utrzymania budynków stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki na lata wg stanu zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień przedstawia poniższa tabela: Tabela nr 2 Grupa kosztów 20 r. 202 r. 203 r. 204 r. 205 r. Eksploatacja bieżąca [zł] 22865, , , , ,09 Konserwacja bieżąca [zł] 9000, , , Fundusz remontowy budynki wspólnot [zł] 39047, , , , ,37 Ogółem koszty eksploatacji bieżącej [zł] 4592, , , , ,46 Rozdział 8 Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, jak również ochronę praw lokatorów należy przyjąć następujące zasady: a) w przypadku zamian lokali pomiędzy lokatorami należy umożliwić dokonywanie tych zamian lokatorom nie posiadającym zadłużenia z tytułu opłat czynszowych, b) preferowanie zamian lokali większych na mniejsze, które posiadają obniżony standard wyposażenia w przypadku osób zadłużonych z tytułu opłat czynszowych, c) zakłada się umożliwianie zamiany najemcom lokali mieszkalnych o niskich dochodach w celach dostosowania ich możliwości finansowych do wysokości czynszu, d) pomimo planowanych remontów nie zaistnieje konieczność czasowego przekwaterowania mieszkańców na czas trwania tych remontów, e) w żadnym budynku nie będzie przeprowadzany kapitalny remont. 2. Pozostałe konieczne działania to: - aktualizacja danych oraz zawartych umów w zasobach mieszkaniowych, - ciągła inwentaryzacja zasobów, - inicjowanie i pomoc przy zamianie mieszkań.

13 422 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz UCHWAŁA NR IV-8/ RADY GMINY LASOWICE WIELKIE z dnia 23 lutego 20 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Lasowice Wielkie Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 200 r. Nr 42, poz. 59, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 23, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 06, poz. 675, Nr 40, poz. 230) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 września 996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz zm.: Dz. z 2006 r. Nr 44, poz. 042, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 464, 2009 r. Nr 8, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 25, poz. 664 i z 200 r. Nr 47, poz. 278) Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala, co następuje:. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 2.. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami winien spełniać następujące wymagania: ) posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia; 2) posiadać umowę ze schroniskiem na odbiór bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Lasowice Wielkie. Powyższy warunek nie dotyczy wnioskodawców, którzy jednocześnie występują z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie schroniska, bądź prowadzą schronisko; 3) posiadać umowę lub podpisane zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych i ich części przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwierząt; 4) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapywanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska; 5) posiadać środki transportu spełniające wymagania w zakresie transportu zwierząt określone w ustawie z dnia 2 sierpnia 997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 06, poz. 002 z późn. zm.); 6) posiadać przeszkoloną kadrę do prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami; 7) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, bez stworzenia zagrożenia dla ich życia i zdrowia; 8) zapewnić wyłapywanym bezdomnym zwierzętom opiekę weterynaryjną, odpowiednią karmę i dostęp do wody. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów lub potwierdzonych kopii następujących dokumentów: ) odpisu aktualnego z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzających posiadanie przez kierowców lub konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt niezbędnych w tym zakresie kwalifikacji; 3) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 ze zm.); 4) oświadczenia o posiadaniu środków transportu dopuszczonych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy; 5) oświadczenia o posiadaniu urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt nie stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia, ani nie zadających im cierpienia.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie winien spełniać następujące wymagania: ) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt; 2) posiadać decyzje lub inne stosowne dokumenty wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane; 3) posiadać prawo do terenu, na którym ma być prowadzona działalność; 4) posiadać umowę z firmą odbierającą i utylizującą zwłoki zwierząt i ich części w przypadku braku własnej spalarni; 5) spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów lub potwierdzonych kopii następujących dokumentów: ) odpisu aktualnego z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzających posiadanie przez kierowców lub konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt niezbędnych w tym zakresie kwalifikacji; 3) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w trybie ustawy z dnia marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 ze zm.); 4) oświadczenia o posiadaniu środków transportu dopuszczonych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii do użytku w transporcie zwierząt, oznakowanego nazwą i adresem przedsiębiorcy; 5) oświadczenia o posiadaniu urządzeń i środków do wyłapywania zwierząt nie stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia, ani nie zadających im cierpienia. 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: ) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk zwłok zwierzęcych i ich części; 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność; 3) posiadać pozwolenie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane; 4) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części; 5) posiadać środki niezbędne do przeprowadzenia dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem; 6) posiadać odpowiednio wyszkoloną kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług; 7) spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach w tym zakresie. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów lub potwierdzonych kopii następujących dokumentów: ) odpisu właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) oświadczenia o posiadanych kadrach; 3) dokumentu stwierdzającego prawo do terenu. 3. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce lub ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do ich przewożenia dopuszczonych do użycia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. 5.. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania: ) posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; 2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona działalność; 3) posiadać pozwolenie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy Prawo budowlane; 4) spełniać wymagania określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 2. Spełnienie powyższych wymagań przedsiębiorca winien udokumentować poprzez dołączenie oryginałów lub potwierdzonych kopii następujących dokumentów: ) odpisu właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 2) oświadczenia o posiadanych kadrach; 3) dokumentu stwierdzającego prawo do terenu; 4) decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii wydanej zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. 3. Jeżeli przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zamierza przewozić zwłoki zwierzęce i ich części, winien udokumentować posiadanie pojazdów do ich przewożenia dopuszczonych do użycia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami zobowiązany jest do prowadzenia przejrzystego systemu ewidencji świadczonych usług. 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Lasowice Wielkie Rajmund Kinder 423* UCHWAŁA NR IV/29/ RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53 poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28 z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Dz. U. Nr 273, poz i Nr 28, poz. 278, z 2005 r. Nr 7, poz. 4, Nr 94, poz. 788, Nr 22, poz. 020, Nr 3, poz. 09, Nr 67, poz. 400 i Nr 249, poz. 204, z 2006 r. Nr 44, poz. 043, Nr 208, poz. 532 i Nr 227, poz. 658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 5, poz. 79, Nr 20, poz. 88, Nr 80, poz. 280 i Nr 8, poz. 292, z 2008 r. Nr 70, poz. 46, Nr 45, poz. 97, Nr 26, poz. 370 i Nr 235, poz. 68, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 3, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 57, poz. 24 i Nr 29, poz. 705 oraz z 200 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 27, poz. 857, Nr 48, poz. 99) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres prawidłowości ich wykorzystania dla: ) niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki; 2) niepublicznych przedszkoli; 3) niepublicznych punktów przedszkolnych oraz niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: ) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nysa; 2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Nysy; 3) placówce bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, niepubliczne przedszkole a także niepubliczny punkt przedszkolny i niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego; 4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą placówkę. 3. Podstawę obliczenia dotacji dla szkół, o których mowa w pkt, stanowi wysokość kwoty na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz Podstawę obliczenia dotacji dla przedszkoli, o których mowa w pkt 2, stanowi 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego jest to wysokość kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 5. Podstawę obliczenia dotacji dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w pkt 3, stanowi 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę, z tym że na ucznia niepełnosprawnego jest to wysokość kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 6. Do ustalenia wysokości dotacji dla placówek, o których mowa w, a prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają zastosowanie przepisy art. 90 ust. a ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 7.. Dotacja z budżetu Gminy dla placówek przyznawana jest na wniosek organu prowadzącego, złożony do Burmistrza za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr do niniejszej uchwały. 8.. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a organem prowadzącym. 2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek wskazany we wniosku w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca. 3. Kwoty dotacji przekazywane są w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wskazanej w informacji, o której mowa w 9 ust. pkt. 9.. Organ prowadzący otrzymujący dotacje zobowiązany jest do składania: ) aktualnej informacji o liczbie uczniów uczęszczających do placówki - do dnia 0 każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień miesiąca; 2) kwartalnego rozliczenia wykorzystania dotacji - do ósmego dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału; 3) rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji - do dnia 3 stycznia roku następnego. 2. Informacje, o których mowa w ust. należy składać Burmistrzowi za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. 3. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust., pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust., pkt 3 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 0.. Gminie przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji w zakresie: ) sposobu wykorzystania dotacji; 2) liczby i wykazów uczniów; 3) dokumentów źródłowych stanowiących podstawę sporządzenia rozliczenia dotacji. 2. Decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli podejmuje Burmistrz. 3. Kontroli dokonuje upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie lub Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie. 4. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie placówki. 5. Burmistrz powiadamia o kontroli organ prowadzący co najmniej na 3 dni przed przystąpieniem do kontroli. 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu Gminy Nysa na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/39/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, działających na terenie Gminy Nysa. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia. Przewodniczący Rady Feliks Kamienik */ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu wydało, uchwałą Nr 7/27/20 z dnia 9 marca 20 r., rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały opublikowane pod poz. 430.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 423 Załącznik nr do uchwały nr IV/29/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 423 Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/29/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r.

19 423 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz. 423 Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/29/ Rady Miejskiej w Nysie z dnia 3 stycznia 20 r.

20 424 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr Poz * UCHWAŁA NR IV/30/ RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28, Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974, Nr 73, poz. 28 z 2008 r. Nr 80, poz., Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.: Dz. U. Nr 273, poz i Nr 28, poz. 278, z 2005 r. Nr 7, poz. 4, Nr 94, poz. 788, Nr 22, poz. 020, Nr 3, poz. 09, Nr 67, poz. 400 i Nr 249, poz. 204, z 2006 r. Nr 44, poz. 043, Nr 208, poz. 532 i Nr 227, poz. 658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 5, poz. 79, Nr 20, poz. 88, Nr 80, poz. 280 i Nr 8, poz. 292, z 2008 r. Nr 70, poz. 46, Nr 45, poz. 97, Nr 26, poz. 370 i Nr 235, poz. 68, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 3, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 57, poz. 24 i Nr 29, poz. 705 oraz z 200 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 27, poz. 857, Nr 48, poz. 99) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres prawidłowości ich wykorzystania dla: ) publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki; 2) publicznych przedszkoli; 3) publicznych punktów przedszkolnych i publicznych zespołów wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.); 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: ) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nysa; 2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Nysy; 3) placówce bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć publiczną szkołę,, publiczne przedszkole a także publiczny punkt przedszkolny oraz publiczny zespół wychowania przedszkolnego; 4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą placówkę. 3. Do ustalenia wysokości dotacji dla szkół, o których mowa w pkt mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 4. Do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli, o których mowa w pkt 2 mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 5. Do ustalenia wysokości dotacji dla punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, o których mowa w pkt 3 mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2 b ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 6. Do ustalenia wysokości dotacji dla placówek, o których mowa w, a prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 99 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.). 7.. Dotacja z budżetu Gminy dla placówek przyznawana jest na wniosek organu prowadzącego, złożony do Burmistrza za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR V/41/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM. z dnia 3 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/41/2011 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM. z dnia 3 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/4/0 RADY GMINY W DOBRZENIU WIELKIM z dnia 3 marca 0 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzeń Wielki na lata 0 05 Na podstawie art. 8 ust. pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 7285 UCHWAŁA NR XVII/97/2016 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/55/2015 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie do stanu faktycznego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr XV/67/15 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 2017

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 października 2015 r. Poz. 3962 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY GOSZCZANÓW z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r.

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 5936 UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2014 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVIII/222/2014 RADY GMINY TOKARNIA. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 sierpnia 214 r. Poz. 431 UCHWAŁA NR XXXVIII/222/214 RADY GMINY TOKARNIA z dnia 25 czerwca 214 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/301/2017 RADY GMINY PSARY. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/301/2017 RADY GMINY PSARY. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXVII/301/2017 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Psary na lata 20172021 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 4468 UCHWAŁA NR 34.264.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO. z dnia 28 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/169/16 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kolonowskie na lata 2017-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 11 lipca 2012 r. UCHWAŁA Nr 599/ XXIII /2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/348/2013 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Podegrodzie na lata 2013-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/231/12 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2012-2016". Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r.

OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XLI/238/2009 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 4 marca 2014 r. Projekt do pkt 5 UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 4 marca 04 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 04 08 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE Załącznik do uchwały Nr XVI/04/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 7 marca 2004 r. P R O G R A M GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY USTRONIE MORSKIE NA LATA 2004 2008 2 PROGRAM GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR 60.IX.2015 RADY GMINY STARCZA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY NOWE MIASTO

RADY GMINY NOWE MIASTO UCHWAŁA Nr 138/XXV/2013 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2016 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 września 2017 r. Poz. 4059 UCHWAŁA NR XLVI/299/17 RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie,,wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku PROJEKT Uchwała Nr. Rady Gminy Lubasz z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubasz na lata 2016-2020. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 29 grudnia 2006 roku Uchwała Nr III/ 10/06 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 006 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin. Na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 218 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY BARANOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 218 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY BARANOWO. z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 218 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY BARANOWO z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr././2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia r.

UCHWAŁA Nr././2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA Nr././2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia.. 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/350/13 RADY GMINY DZIERŻONIÓW. z dnia 28 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIV/350/13 RADY GMINY DZIERŻONIÓW. z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIV/350/13 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dzierżoniów w latach 2014-2018. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 14 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/157/13 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/157/13 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/57/3 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 27 czerwca 203 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szepietowo w latach 203-207. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Popielów. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata

Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Popielów. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popielów na lata Projekt z dnia 20 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... Uchwała Nr XXXIV/236/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 1499 UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 13 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 13 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia marca 06 r. Poz. UCHWAŁA NR XIII/75/06 RADY GMINY RUDNIK z dnia lutego 06 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 112/XXII/2012 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR 112/XXII/2012 RADY GMINY DUBIECKO. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR 112/XXII/2012 RADY GMINY DUBIECKO z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym Zasobem Gminy Dubiecko w latach 2012-2017 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 3000 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BIELAWA NA LATA 2013-2017 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bielawa na lata 2013-2017, został sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2849 UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY KOMAŃCZA. z dnia 18 września 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2849 UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY KOMAŃCZA. z dnia 18 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 października 2015 r. Poz. 2849 UCHWAŁA NR XI/51/2015 RADY GMINY KOMAŃCZA z dnia 18 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/336/17 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 20 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIX/336/17 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 20 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXIX/336/17 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Chojnice w latach 2017-2021. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XI.87.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WĄSEWO NA LATA 2016-2020 Rozdział 1 CELE PROGRAMU 1. 1. Stworzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/244/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/244/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/244/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Reńska Wieś na lata 2014-2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r.

UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r. UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie : Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR.. RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku P r o j e k t w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 1586 UCHWAŁA NR 143/XXIII/2013 RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 3 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 25 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/476/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 6378 UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XVI/83/12 RADY GMINY ZDUNY z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 2154 UCHWAŁA NR XXVII/175/17 RADY GMINY ZDUNY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIII/137/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30.11.2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOROSZCZ NA LATA 2013-2017 1. Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2015 r. Poz. 10870 UCHWAŁA NR XVI.111.2015 RADY GMINY KOTUŃ z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 Elektronicznie podpisany przez: Mariola Katarzyna Porczyréka Data: 2015-02-16 13:25:59 UCHWAŁA NR IV/16/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zarszyn w latach 2013-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011 2016 Program reguluje zasady, prognozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań

UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań UCHWAŁA NR VII/37/15 RADY GMINY ŻAGAŃ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żagań Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/200/2016 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 16 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/200/2016 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 16 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/200/2016 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Istebna na lata 2017 2021 oraz wydzielenia wchodzących w

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVI/245/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 13 lutego 2014 r.

U c h w a ł a Nr XXXVI/245/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 13 lutego 2014 r. U c h w a ł a Nr XXXVI/245/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2018.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/315/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2012-2016 oraz zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Jednorożec z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY ANDRZEJEWO. z dnia 24 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY ANDRZEJEWO. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 3444 UCHWAŁA NR XIV/88/2016 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020 Wieloletni program gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 października 2016 r. Poz. 4432 UCHWAŁA NR XXII/152/16 RADY GMINY W GIDLACH z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 3279 UCHWAŁA NR 211/XXXIII/2017 RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/272/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wrocław, dnia 2 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/272/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2014 r. Poz. 2984 UCHWAŁA NR XLVI/272/14 RADY GMINY DOBROMIERZ w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 330/XXIV/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 29 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 330/XXIV/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 29 stycznia 2009 r. 8 UCHWAŁA Nr 330/XXIV/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTY STOK W LATACH 2009 2013 UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W ZŁOTYM STOKU NR XXIV/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złoty Stok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 2521 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 1764 UCHWAŁA NR 162/XXV/13 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/361/08 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 22 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XLI/361/08 RADY MIEJSKIEJ JASŁA z dnia 22 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XLI/361/08 RADY MIEJSKIEJ JASŁA w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanej z budżetu Miasta Jasła na prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV-160/16 RADY GMINY DOBRA. z dnia 27 października 2016 roku

Kraków, dnia 3 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV-160/16 RADY GMINY DOBRA. z dnia 27 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 listopada 2016 r Poz 6203 UCHWAŁA NR V-160/16 RADY GMINY DOBRA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 10/V. UCHWAŁA NR / /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2015 r.

DRUK NR 10/V. UCHWAŁA NR / /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2015 r. UCHWAŁA NR / /15 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE DRUK NR 10/V w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino

Bardziej szczegółowo