ANALIZA FINANSÓW OŚWIATY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA FINANSÓW OŚWIATY"

Transkrypt

1 RAPORT ANALIZA FINANSÓW OŚWIATY NA TERENIE GMINY I MIASTA WOJNICZ Autor: Krzysztof Nowak luty S t r o n a

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ OŚWIATY OPIS I SPECYFIKA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PRZEDSZKOLA SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA TENDENCJE DEMOGRAFICZNE W GMINIE MIASTA WOJNICZ SYSTEM FINANSOWANIA LOKALNEJ OŚWIATY ALGORYTM PODZIAŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ ZA ROK II. ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA OŚWIATY W GMINIE MIASTA WOJNICZ ANALIZA WYDATKÓW NA LOKALNĄ OŚWIATĘ ZADANIA PRZEDSZKOLNE ZADANIA SZKOLNE POZOSTAŁE ZADANIA PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ WEWNĄTRZ GMINY MIASTA WOJNICZ OCENA RENTOWNOŚCI LOKALNEJ OŚWIATY PROGNOZA RENTOWNOŚCI LOKALNEJ OŚWIATY W LATACH NA ROKU BAZOWYM ANALIZA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ III. WNIOSKI OPTYMALIZACYJNE I NAPRAWCZE ZMIANA SIECI SZKÓŁ ZMIANA PODEJŚCIA W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI OŚWIATOWYMI NOWY SPOSÓB KONSTRUOWANIA ARKUSZY ORGANIZACYJNYCH NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE JEDNOSTKAMI OŚWIATOWYMI S t r o n a

3 WSTĘP Optymalizacja wydatków w oświacie jest jednym z najważniejszych wyzwań przed jakimi stoją obecnie samorządy. Konieczność takich działań jest wymuszona nie tylko niżem demograficznym, ale również brakiem zabezpieczenia przez budżet państwa środków finansowych adekwatnych do skali prowadzonych przez JST zadań oświatowych, w tym obowiązku spełnienia przez nich średnich ustawowych wynagrodzeń nauczycieli. Odpowiedzią na powyższe jest ten oto raport, który należy traktować jako zaczątek wspólnej dyskusji ku wskazaniu propozycji dalszych rozwiązań naprawczych i optymalizacyjnych w tutejszej oświacie, a których realizacja przyczyni się do zmniejszenia obciążeń finansowych w budżecie samorządu bez uszczerbku na warunkach kształcenia dzieci i uczniów. Osiągnięcie tego nie będzie jednak możliwe bez wzajemnej współpracy pomiędzy samorządem, środowiskiem nauczycielskim a społecznością lokalną. Opis, diagnoza i analiza poszczególnych badanych obszarów zostały przeprowadzone na podstawie uzyskanych od służb finansowych Urzędu Gminy materiałów badawczych, ich opracowań oraz możliwości weryfikacyjnych i porównawczych. Niniejszy raport miał na celu dokonanie rzetelnej analizy kosztów funkcjonowania oświaty w Gminie Wojnicz, zadań jakie nałożono w tym względzie na samorząd, a przede wszystkim sposobów jej finansowania. Jednocześnie obiektem moich badań stały się procesy jakie zachodzą przy naliczaniu subwencji oświatowych dla JST, sposobach jej podziału oraz rentowność jednostek oświatowych w relacji do otrzymywanej subwencji oświatowej. Celem raportu było również wskazanie propozycji rozwiązań naprawczych, których realizacja przyczyni się do optymalizacji wydatków w oświacie. 3 S t r o n a

4 I. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEJ OŚWIATY 1. OPIS I SPECYFIKA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Do zadań oświatowych Gminy Miasta Wojnicz należy prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Aktualnie samorząd w ramach zadań przedszkolnych prowadzi na terenie miasta i gminy 5 przedszkoli i 3 oddziały przedszkolne do których uczęszcza łącznie 432 dzieci, w tym 131 do oddziałów przedszkolnych. Tabela 1. Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2011/2012 Przedszkola 1. Przedszkole Publiczne w Biadolinach Radłowskich 2. Przedszkole Publiczne w Grabnie 3. Przedszkole Publiczne w Łoponiu 4. Przedszkole Publiczne w Wielkiej Wsi 5. Przedszkole Publiczne w Wojniczu Oddziały przedszkolne 1. przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach 2. przy Szkole Podstawowej w Wojniczu 3. przy Szkole Podstawowej w Milówce Jednocześnie samorząd jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych i 5 gimnazjów, w których naukę podejmuje łącznie 1453 uczniów, w tym 516 na poziomie gimnazjalnym. Szkoły podstawowe Tabela 2. Wykaz szkół i gimnazjów w roku szkolnym 2011/ Szkoła Podstawowa w Grabnie w ramach Zespołu Szkół 2. Szkoła Podstawowa w Olszynach w ramach Zespołu Szkół 3. Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkół 4. Szkoła Podstawowa w Wojniczu 5. Szkoła Podstawowa w Milówce 6. Szkoła Podstawowa w Łoponiu 7. Szkoła Podstawowa w Biadolinach Radłowskich w ramach Zespołu Szkół Gimnazja 1. Gimnazjum w Grabnie w ramach Zespołu Szkół 2. Gimnazjum w Olszynach w ramach Zespołu Szkół 3. Gimnazjum w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkół 4. Gimnazjum w Wojniczu 5. Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich w ramach Zespołu Szkół 4 S t r o n a

5 1.1. PRZEDSZKOLA Do 5 przedszkoli i 3 oddziałów przedszkolnych uczęszcza łącznie 432 dzieci. W stosunku do poprzedniego roku szkolnego jest to o 12 dzieci więcej. Liczba oddziałów pozostała na niezmienionym poziomie. Najmniejsza liczba dzieci na oddział występuje w oddziale przedszkolnym przy SP w Milówce, w którym jest średnio 7,5 dzieci na oddział. Spośród przedszkoli najniższa średnia liczba dzieci w oddziale tj. 16,50 pojawia się w Łoponiu. Nazwa placówki Tabela 3. Zestawienie liczby dzieci i oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych i 2010/2011 i 2011/2012 r. szk. 2010/2011 Liczba dzieci r. szk. 2011/2012 Liczba oddziałów r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 Średnia liczba dzieci na oddział r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 PP w Biadol. Radłowsk ,50 26,00 PP w Grabnie ,50 27,00 PP w Łoponiu ,50 16,50 PP w Wielkiej Wsi ,00 22,50 PP w Wojniczu ,00 29,25 Razem: ,92 25,08 OP przy SP w Olszynach ,00 22,00 OP przy SP w Wojniczu ,00 23,50 OP przy SP w Milówce ,00 7,50 Razem: ,00 18,71 Ogółem: ,11 22,74 Wykres 1. Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/ PP w Biadol. Radłowsk. PP w Grabnie PP w Łoponiu PP w Wielkiej Wsi PP w Wojniczu OP przy SP w Olszynach OP przy SP w Wojniczu OP przy SP w Milówce r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/ S t r o n a

6 Na podstawie danych z SIO na dzień r. liczba nauczycieli zatrudnionych w 5 przedszkolach wynosi 29 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 22,53. Pełnozatrudnionych nauczycieli jest 21 osób. Poniżej struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego i kwalifikacji. Poziom kwalifikacji zgodnie z tabelą zaszeregowania Razem Tabela 4. Struktura zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach (bez oddziałów przedszkolnych) wg stopni i kwalifikacji na terenie Gminy Miasta Wojnicz na dzień r. Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby pełnozatrudnieni 4,00 4,00 3,00 3,00 8,00 8,00 15,00 15,00 niepełnozatrudnieni 0,09 1,00 0,05 1,00 0,59 2,00 0,49 2,00 0,31 2,00 1,53 8,00 pełnozatrudnieni 2,00 2,00 3,00 3,00 5,00 5,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 pełnozatrudnieni 0,00 0,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 pełnozatrudnieni 1,00 1,00 1,00 1,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 pełnozatrudnieni 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 4,00 4,00 11,00 11,00 21,00 21,00 niepełnozatrudnieni 0,09 1,00 0,05 1,00 0,59 2,00 0,49 2,00 0,31 2,00 1,53 8,00 Razem 22,53 29,00 W stosunku do poprzedniego roku szkolnego liczba etatów nauczycielskich w przedszkolach spadła o 3,88 etatu. Stopnie awansu zawodowego Tabela 5. Zestawienie zatrudnienia nauczycieli w przedszkolach (bez oddziałów przedszkolnych) wg stopni awansu zawodowego na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 (-+) spadek/wzrost 2010/2011 w relacji do 2009/ /2012 w relacji do 2010/2009 etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby bez stopnia 0,00 0,00 0,45 1,00 0,09 1,00 0,45 1,00-0,36 0,00 stażysta 2,50 3,00 2,50 3,00 0,05 1,00 0,00 0,00-2,45-2,00 kontraktowy 4,76 8,00 7,64 10,00 6,59 8,00 2,88 2,00-1,05-2,00 mianowany 7,81 12,00 4,56 7,00 4,49 6,00-3,25-5,00-0,07-1,00 dyplomowany 9,09 10,00 11,26 14,00 11,31 13,00 2,17 4,00 0,05-1,00 Razem: 24,16 33,00 26,41 35,00 22,53 29,00 2,25 2,00-3,88-6,00 6 S t r o n a

7 1.2. SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJA Do szkół podstawowych na obszarze Gminy Miasta Wojnicz wg stanu na dzień r. uczęszcza 937 uczniów. Jest to o 19 uczniów mniej niż w roku szkolnym 2010/2011. Największy spadek uczniów wystąpił w szkołach podstawowych w Wojniczu, Biadolinach Radłowskich i Grabnie. W dwóch pierwszych o 9 uczniów, w trzeciej o 8. Największy przyrost z kolei w Szkole Podstawowej w Olszynie o 6 uczniów. W gimnazjach również zanotowano spadek liczby uczniów w odniesieniu do poprzedniego roku szkolnego. Dziś w gimnazjach edukację pobiera 516 uczniów. W poprzednim roku szkolnym było ich 529. Średnia liczba uczniów w oddziale w szkołach podstawowych wynosi w obecnym roku szkolnym 16,44. W ujęciu średniorocznym za 2011 rok jest to 16,28 uczniów na oddział. Najniższa średnia liczba uczniów na oddział występuje w szkołach podstawowych w Milówce i Łoponiu. Odpowiednio w obecnym roku szkolnym 5,50 i 7,67, z kolei w ujęciu średniorocznym 5,28 i 7,67. Na poziomie gimnazjalnym średnia liczba uczniów w oddziale wynosi aktualnie 19,11, średniorocznie zaś 18,96. Najniższa średnia ilość uczniów na oddział pojawia się w gimnazjach w Wielkiej Wsi i Olszynach odpowiednio 15,67 i 16. W ujęciu średniorocznym odpowiednio 15,00 i 17,78. 7 S t r o n a

8 Tabela 6. Zestawienie liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 Nazwa placówki Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów na oddział (- +) spadek/wzrost średniej liczby uczniów na oddział r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/ /2011 w relacji do 2009/ /2012 w relacji do 2010/2011 SP w Grabnie ,33 12,50 11,17-0,83-1,33 SP w Olszynach ,33 17,50 18,50-0,83 1,00 SP w Wielkiej Wsi ,17 17,33 17,17-0,83-0,17 SP w Wojniczu ,75 21,13 22,71 0,38 1,58 SP w Milówce ,83 5,17 5,50-0,67 0,33 SP w Łoponiu ,33 7,67 7,67-0,67 0,00 SP w Biadolinach Radłowskich ,00 18,17 16,67-1,83-1,50 Razem: ,70 16,20 16,44-0,50 0,24 Gim. w Grabnie ,33 20,00 18,00-2,33-2,00 Gim. w Olszynach ,67 18,67 16,00 0,00-2,67 Gim. w Wielkiej Wsi ,33 14,67 15,67-1,67 1,00 Gim. w Wojniczu ,71 19,50 20,53 0,79 1,03 Gim. w Biadolinach Radłowskich ,00 19,00 19,67-1,00 0,67 Razem: ,97 18,89 19,11-0,07 0,22 8 S t r o n a

9 Wykres 2. Średnia liczba uczniów na oddział w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/ ,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 SP w Grabnie SP w Olszynach SP w Wielkiej Wsi SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu SP w Biadol. Radłowsk. Gim. w Grabnie Gim. w Olszynach Gim. w Wielkiej Wsi Gim. w Wojniczu Gim. w Biadol. Radłowsk. r. szk. 2009/ ,33 18,33 18,17 20,75 5,83 8,33 20,00 22,33 18,67 16,33 18,71 20,00 r. szk. 2010/ ,50 17,50 17,33 21,13 5,17 7,67 18,17 20,00 18,67 14,67 19,50 19,00 r. szk. 2011/ ,17 18,50 17,17 22,71 5,50 7,67 16,67 18,00 16,00 15,67 20,53 19,67 9 S t r o n a

10 Nazwa placówki Tabela 7. Zestawienie średniorocznej liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach 2010 i 2011 Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnioroczna liczba uczniów Średnioroczna liczba oddziałów Średnioroczna liczba uczniów na średnioroczną liczbę oddziałów r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/ SP w Grabnie ,33 72,33 6,00 6,00 13,06 12,06 SP w Olszynach ,33 107,00 6,00 6,00 18,06 17,83 SP w Wielkiej Wsi ,33 103,67 6,00 6,00 17,89 17,28 SP w Wojniczu ,00 483,00 23,67 22,33 20,87 21,63 SP w Milówce ,67 31,67 6,00 6,00 5,61 5,28 SP w Łoponiu ,67 46,00 6,00 6,00 8,11 7,67 SP w Biadolinach Radłowskich ,33 106,00 6,00 6,00 19,39 17,67 Razem: ,67 949,67 59,67 58,33 16,54 16,28 Gim. w Grabnie ,67 58,00 3,00 3,00 21,56 19,33 Gim. w Olszynach ,00 53,33 3,00 3,00 18,67 17,78 Gim. w Wielkiej Wsi ,33 45,00 3,00 3,00 15,78 15,00 Gim. w Wojniczu ,00 310,67 16,67 15,67 18,96 19,83 Gim. w Biadolinach Radłowskich ,00 57,67 3,00 3,00 19,67 19,22 Razem: ,00 524,67 28,67 27,67 18,94 18,96 10 S t r o n a

11 Wykres 3. (- +) Spadek/Wzrost średniorocznej liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na średnioroczny oddział w latach ,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2,00-2,50 SP w Grabnie SP w Olszynach SP w Wielkiej Wsi SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu SP w Biadol. Radłowsk. Gim. w Grabnie Gim. w Olszynach Gim. w Wielkiej Wsi Gim. w Wojniczu Gim. w Biadol. Radłowsk. (-+) spadek/wzrost -1,00-0,22-0,61 0,75-0,33-0,44-1,72-2,22-0,89-0,78 0,87-0,44 11 S t r o n a

12 W szkołach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wojnicz na dzień r. zatrudnionych jest 202 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty daje 166,78 etatu. Pełnozatrudnionych nauczycieli jest 146. W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym, liczba etatów nauczycieli zmniejszyła się o 5,39. Poziom kwalifikacji zgodnie z tabelą zaszeregowania Razem Tabela 8. Struktura zatrudnienia nauczycieli w szkołach publicznych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) wg stopni i kwalifikacji na terenie Gminy Miasta Wojnicz na dzień r. Bez stopnia Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani Razem etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby pełnozatrudnieni 2,00 2,00 13,00 13,00 25,00 25,00 98,00 98,00 138,00 138,00 niepełnozatrudnieni 3,14 6,00 4,23 9,00 3,99 10,00 7,14 26,00 18,50 51,00 pełnozatrudnieni 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 7,00 7,00 niepełnozatrudnieni 0,94 3,00 0,56 1,00 1,50 4,00 pełnozatrudnieni 0,00 0,00 niepełnozatrudnieni 0,78 1,00 0,78 1,00 pełnozatrudnieni 1,00 1,00 1,00 1,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 pełnozatrudnieni 0,00 0,00 2,00 2,00 15,00 15,00 29,00 29,00 100,00 100,00 146,00 146,00 niepełnozatrudnieni 0,00 0,00 4,86 10,00 4,23 9,00 4,55 11,00 7,14 26,00 20,78 56,00 Razem 166,78 202,00 Stopnie awansu zawodowego Tabela 9. Zestawienie zatrudnienia nauczycieli w szkołach publicznych (wraz z oddziałami przedszkolnymi) wg stopni awansu zawodowego na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 r. szk. 2009/2010 r. szk. 2010/2011 r. szk. 2011/2012 (-+) spadek/wzrost 2010/2011 w relacji do 2009/ /2012 w relacji do 2010/2009 etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby etaty osoby bez stopnia 0,78 2,00 0,56 1,00 0,00 0,00-0,22-1,00-0,56-1,00 stażysta 6,72 13,00 4,95 10,00 6,86 12,00-1,77-3,00 1,91 2,00 kontraktowy 29,89 39,00 24,95 35,00 19,23 24,00-4,94-4,00-5,72-11,00 mianowany 35,95 50,00 34,55 45,00 33,55 40,00-1,40-5,00-1,00-5,00 dyplomowany 100,45 123,00 107,16 132,00 107,14 126,00 6,71 9,00-0,02-6,00 Razem: 173,79 227,00 172,17 223,00 166,78 202,00-1,62-4,00-5,39-21,00 12 S t r o n a

13 2. TENDENCJE DEMOGRAFICZNE W GMINIE MIASTA WOJNICZ Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w latach szkolnych 2012/2013 do 2017/2018 została sporządzona przy założeniu, że ruch uczniowski odbywać się będzie wyłącznie wg przynależności do danego obwodu. Rozkład liczebny uczniów w poszczególnych klasach szkół podstawowych i gimnazjach przeprowadzono na podstawie statystyki urodzeń z podziałem na sołectwa z uwzględnieniem obowiązującej rejonizacji. Poniżej przedstawiono wykaz liczby urodzeń w latach z podziałem na sołectwa. Największy przyrost urodzeń wystąpił w 2009 roku, w którym na terenie całej Gminy urodziło się 164 dzieci. Najmniejszy przyrost wystąpił w roku 2007 oraz 2005 i Odpowiednio 118 i po 139 dzieci. Sołectwo Tabela 10. Liczba urodzonych dzieci w latach z terenu Gminy Miasta Wojnicz Rok urodzenia Biadoliny Radłowskie Dębina Łętowska Dębina Zakrzowska Grabno Isep Łopoń Łukanowice Milówka Olszyny Rudka Sukmanie Wielka Wieś Więckowice Zakrzów Wojnicz Razem Poniższą prognozę przeprowadzono z uwzględnieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków od 1 września 2014 r. 27 stycznia br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie oświaty, która przesuwa o dwa lata - z 2012 r. na 2014 r. - wprowadzenie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty zakłada: 13 S t r o n a

14 przedłużenie o dwa lata okresu, w którym rodzice podejmują decyzję o rozpoczęciu przez dziecko sześcioletnie edukacji szkolnej. Oznacza to, że o rozpoczęciu nauki w szkole dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 nadal decydować będą rodzice, objęcie obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci sześcioletnich od 1 września 2014 roku. Oznacza to, że dzieci urodzone w 2008 roku i w latach kolejnych będą rozpoczynały naukę w szkole w wieku sześciu lat, dzieci pięcioletnie nadal będą objęte obowiązkiem uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym, dzieci urodzone w latach 2006 i 2007, które - zgodnie z decyzją rodziców - nie rozpoczną nauki w szkole w wieku sześciu lat, będą nadal uczęszczać do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach. Ponadto w prognozie roku szkolnego 2012/2013 dla klas I szkół podstawowych liczba uczniów została pomniejszona o uczniów z rocznika 2005, którzy rozpoczęli za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych naukę w klasach I w roku szkolnym 2011/2012. Tabela 11. Wykaz liczby dzieci z rocznika 2005, które rozpoczęły naukę w klasach I w roku szkolnym 2011/2012 Dzieci z rocznika Nazwa szkoły 2005 w klasach I SP w Grabnie 0 SP w Olszynach 2 SP w Wielkiej Wsi 1 SP w Wojniczu 14 SP w Milówce 0 SP w Łoponiu 1 SP w Biadolinach Radłowskich 4 Razem: 22 Jednocześnie w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 prognozowana liczba uczniów nie uwzględnia sześciolatków (odpowiednio z roczników 2006 i 2007), którzy za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych mogą rozpocząć naukę o rok wcześniej. 14 S t r o n a

15 Nazwa jednostki Typ szkoły Tabela 12. Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2012/ /2015 z uwzględnieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków od r. 2011/2012 stan obecny 2012/ / /2015 sześciolatki do szkół Klasa Klasa Klasa Klasa I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. ZSPiG w Grabnie SP Gim ZSPiG w Olszynach SP Gim ZSPiG w Wielkiej Wsi SP Gim ZSPiG w Biadolinach Radłowskich SP Gim SP w Wojniczu SP SP w Milówce SP SP w Łoponiu SP Gim. w Wojniczu Gim Ogółem SP Gim S t r o n a

16 Nazwa jednostki Tabela 13. Prognoza rozkładu liczby uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2015/ /2018 z uwzględnieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków od r. Typ szkoły 2015/ / /2018 Klasa Klasa Klasa I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. I II III IV V VI Raz. ZSPiG w Grabnie SP Gim ZSPiG w Olszynach SP Gim ZSPiG w Wielkiej Wsi SP Gim ZSPiG w Biadolinach Radłowskich SP Gim SP w Wojniczu SP SP w Milówce SP SP w Łoponiu SP Gim. w Wojniczu Gim Ogółem SP Gim S t r o n a

17 1200 Wykres 4. Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach szkolnych 2011/ /2018 bez i z uwzględnieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków od r / / / / / / /2018 SP SP z uwzględnieniem pójścia sześciolatków od 1 września 2014 r. Gim. Typ szkoły 2011/ / / / / / /2018 I. SP II. SP z uwzględnieniem pójścia sześciolatków od 1 września 2014 r III. Gim (-+) różnica w liczbie uczniów w SP (wiersz II. wiersz I.) S t r o n a

18 3. SYSTEM FINANSOWANIA LOKALNEJ OŚWIATY 3.1. ALGORYTM PODZIAŁU SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST określany jest corocznie jako załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Naliczanie subwencji odbywa się na podstawie liczby uczniów uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez daną JST, skorygowanych o wagi dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) oraz wskaźnika korygującego Di. Otrzymana w ten sposób liczba uczniów przeliczeniowych mnożona jest przez finansowy standard A podziału subwencji. Dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone są w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września i stanowią podstawę naliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Zgodnie z obowiązującym algorytmem całkowita kwota części oświatowej (SO) należna Wojniczowi składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC): SO SOA SOB SOC gdzie: SO - część oświatowa dla Gminy Miasta Wojnicz SOA - kwota bazowa części oświatowej według finansowego standardu A podziału części oświatowej na realizację zadań szkolnych SOB - kwota uzupełniająca części oświatowej według wag P zwiększających finansowy standard A na realizację zadań szkolnych SOC - kwota części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych Dla Gminy Miasta Wojnicz będącej organem prowadzącym lub dotującym szkoły podstawowe, gimnazja oraz inne placówki funkcjonujące w systemie oświaty ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up,i) w bazowym roku szkolnym, według wzoru: U U r, i Uu, i Uz i Di p, i, gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 18 S t r o n a

19 Up,i - przeliczeniowa liczba uczniów na terenie Gminy Miasta Wojnicz w bazowym roku szkolnym, Ur,i - statystyczna liczba uczniów na terenie Gminy Miasta Wojnicz, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września, obliczana według wzoru: U r, i Sa, i 0,7 Sb, i 0, 35 Sc, i gdzie: Sa,i - oznacza liczbę uczniów szkół publicznych i niepublicznych dla dzieci i młodzieży, a także słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie dziennym Sb,i - oznacza liczbę uczniów szkół publicznych dla dorosłych, a także słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegiów pracowników służb społecznych, które prowadzą kształcenie w systemie wieczorowym lub zaocznym Sc,i - oznacza liczbę uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych Uu,i - uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru: U u, i P11 N1, i P2 N 2, i... P27 N 27, i gdzie: P1 do P27 oznaczają wagi określone w rozporządzeniu, N1 do N25 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów na terenie Gminy Miasta Wojnicz Uz,i - przeliczeniowa liczba wychowanków albo dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru: U z, i P28 N 28, i P29, i N 29, i... P41 N 41, i gdzie: P28 do P41 oznaczają wagi określone w rozporządzeniu, N28 do N41 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów na terenie Gminy Miasta Wojnicz Di - wskaźnik korygujący dla Gminy Miasta Wojnicz, obliczany według wzoru: D i Wr ( 1 Wr) Wa, i 19 S t r o n a

20 określany odrębnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: Wr - średni dla kraju wskaźnik wydatków rzeczowych oraz wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi, wynoszący jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o wartości 0,2 Wa,i - płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina MiastA Wojnicz, z uwzględnieniem zwiększonych wydatków z tytułu zatrudnienia nauczycieli na terenach wiejskich lub w miastach do mieszkańców, obliczany według Pks Ws, i Pkk Wk, i Pkm Wm, i Pkd Wd, i Lw, Wa, i 1 R Pks Ws, k Pkk Wk, k Pkm Wm, k Pkd Wd, k Li wzoru: gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: Pks, Pkk, Pkm, Pkd - średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiednio dla stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, Ws,i, Wk,i, Wm,i, Wd,i - wskaźniki określające udział liczby etatów nauczycieli w Ws,k, Wk,k, Wm,k, Wd,k - danym stopniu awansu zawodowego w ogólnej liczbie etatów nauczycieli na terenie Gminy Miasta Wojnicz odpowiednio dla stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, wskaźniki określające udział liczby etatów nauczycieli w danym stopniu awansu zawodowego w ogólnej liczbie etatów nauczycieli w kraju odpowiednio dla stażysty, kontraktowego, mianowanego, dyplomowanego, R - waga z tytułu zatrudnienia nauczycieli w szkołach lub placówkach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do mieszkańców, uwzględniająca zwiększone wydatki z tytułu wypłacanych dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy wymienionej w 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia - wynosząca jednolicie dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego o wartości 0,12, Lw,i - łączna liczba uczniów szkół zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do mieszkańców na terenie Gminy Miasta Wojnicz, ustalona na i 20 S t r o n a

21 Li - podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września, łączna liczba uczniów szkół na terenie Gminy Miasta Wojnicz, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września WYSOKOŚĆ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ DLA GMINY MIASTA WOJNICZ ZA ROK 2011 Gmina Miasta Wojnicz podobnie jak inne samorządy otrzymuje subwencję oświatową na zadania szkolne i pozaszkolne. Do zadań szkolnych w wojnickim samorządzie finansowanych z budżetu państwa należą zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych i gimnazjów, a także jednostka ekonomiczno-administracyjna (GZEAS) obsługująca jednostki oświatowe. Do zadań pozaszkolnych należą z kolei zadania obejmujące m.in. edukację i wychowanie dzieci niepełnosprawnych w tutejszych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, prowadzenie bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów, udzielanie pomocy materialnej dla uczniów. Jednocześnie kwota subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicz obejmuje m.in.: finansowanie wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wojnicza, finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy wymienionej w 1 ust. 2 pkt 5, finansowanie wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem, dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy KN oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia, dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi, finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w 1 ust. 1, finansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, 21 S t r o n a

22 Na działalność oświatową, o której mowa wyżej Gmina Miasta Wojnicz w 2011 roku otrzymało z budżetu państwa kwotę części oświatowej subwencji w wysokości zł. Na zadania szkolne (SOA + SOB) samorząd otrzymał kwotę zł. Z tytułu wag przeliczeniowych wojnicki magistrat w ramach zadań szkolnych otrzymał kwotę zł, w tym na wagę P1 kwotę zł. Na zadania pozaszkolne Wojnicz otrzymał zł. Poniżej metryczka subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicz za 2011 rok. 22 S t r o n a

23 Tabela 14. Metryczka subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicz za 2011 rok Kategoria uczniów/wychowanków Uczn./Wych. Waga Uczniowie przeliczeniowi (kol. 2x3xDi) Kwota (kol. 4xbon A) ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież , ,64 Razem zadania szkolne SOA 1485 X 1679, ,64 P1 - Ucz. szkół podstaw. i gimn. zlokaliz. na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk ,38 638, ,44 P2 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 2 1,4 3, ,31 P4 - Ucz. niepełnosprawni 5 3,6 20, ,01 P5 - Ucz. niepełnosprawni 8 9,5 85, ,48 P26 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 529 0,04 23, ,96 Razem zadania szkolne SOB X X 771, ,20 ZADANIA POZASZKOLNE P28 - Wych. niepełn. w przedszk. bez autyzmu i sprz , ,45 P36 - Wych. Ośr. Rewalid.-Wych. 1 9,5 10, ,56 P38 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 2 0,84 1, ,99 P39 - Zadania pozaszkolne gminne ,001 1, ,64 Razem zadania szkolne SOB X X 18, ,63 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 2470, Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 4717,0119 Wskaźnik korygujący Di 1, S t r o n a

24 II. ANALIZA FINANSOWO-EKONOMICZNA OŚWIATY W GMINIE MIASTA WOJNICZ 1. ANALIZA WYDATKÓW NA LOKALNĄ OŚWIATĘ 1.1. ZADANIA PRZEDSZKOLNE Utrzymanie przedszkoli stanowi istotną pozycję w budżecie Gminy Miasta Wojnicz. Pomimo, że przedszkola publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Wojnicz, objęte są ustawą o systemie oświaty i obowiązuje w nich Karta Nauczyciela, nie są finansowane podobnie jak szkoły ze subwencji oświatowej, lecz z dochodów własnych gminy. Kwota na dziecko w poszczególnych placówkach przedszkolnych będzie w głównej mierze determinowana strukturą zatrudnienia nauczycieli wg stopni awansu zawodowego. Im więcej dyplomowanych i mianowanych nauczycieli tym większe koszty funkcjonowania przedszkoli. Najbardziej niekorzystną dla Gminy strukturę stopni awansu nauczycieli, z punktu widzenia kosztów na dziecko mają placówki w Łoponiu i Wojniczu. Gmina Miasta Wojnicz za rok budżetowy 2011 z własnych środków dołożyła do funkcjonowania przedszkoli kwotę ,16 zł. Kwota ta uwzględnia wypłacone w 2012 roku zaległe zobowiązania wymagalne w wysokości 1.408,76 zł oraz saldo dodatków uzupełniających za rok 2010 wypłacone w styczniu 2011 i za rok 2011 wypłacone w styczniu Wydatki w przedszkolach na ucznia średniorocznego i dostępność przedszkola (godziny funkcjonowania) są poza placówką w Łoponiu, bardzo do siebie zbliżone. 24 S t r o n a

25 Wykres 5. Rozkład % stopni awansu zawodowego nauczycieli w danym przedszkolu do liczby nauczycieli ogółem w ujęciu średniorocznym za 2011 rok 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany PP w Biadol. Radłowsk. 0,00% 7,54% 47,25% 0,00% 45,21% PP w Grabnie 0,00% 0,61% 37,58% 36,36% 25,45% PP w Łoponiu 0,00% 0,00% 0,00% 61,92% 38,08% PP w Wielkiej Wsi 8,41% 0,00% 38,23% 27,87% 25,49% PP w Wojniczu 0,00% 13,12% 26,25% 0,52% 60,10% Ogółem 1,31% 6,70% 29,02% 18,06% 44,90% 25 S t r o n a

26 Wykres 6. Wydatki Gminy Miasta Wojnicz w przeliczeniu na 1 dziecko średnioroczne w przedszkolach w roku budżetowym , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 749,01 PP w Biadol. Radłowsk. 796,44 847,65 633,80 PP w Grabnie PP w Łoponiu PP w Wielkiej Wsi PP w Wojniczu Wydatki JST w przeliczeniu na 1 dziecko średnioroczne i dostępność przedszkola Nazwa placówki Średnior. liczba dzieci w 2011 roku Wykonanie wydatków wg sprawozdawcz. Rb za rok 2011 Dodatek uzupełniający do średnich ustawowych nauczycieli za 2010 r. wypłacony w 2011 r. za 2011 r. wypłacony w 2012 r. Zobowiąz. wymagalne za rok 2011 Wykonanie wydatków z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli i zobowiązań wymagalnych za rok 2011: kol. 3 + (kol. 5 - kol. 4) + kol. 6 Odpłatność I-XII 2011 Wydatki JST na utrzymanie przedszkoli (kol. 7 - kol. 8) Dostępność przedszk. - liczba godzin dziennie Wydatki JST w przeliczeniu na 1 dziecko średnioroczne i dostępność przedszkola PP w Biadol. Radłowsk. 51, , , ,44 689, , , ,03 9,00 749,01 PP w Grabnie 46, , , ,01 0, , , ,06 9,00 633,80 PP w Łoponiu 35, , , ,99 719, , , ,91 9, ,49 PP w Wielkiej Wsi 47, , , ,28 0, , , ,19 9,00 796,44 PP w Wojniczu 111, , , ,61 0, , , ,97 10,00 847,65 Razem: 291, , , , , , , ,16 9,20 831,22 26 S t r o n a

27 Ogółem na wynagrodzenia w przedszkolach za rok 2011 po uwzględnieniu zobowiązań wymagalnych i salda dodatków uzupełniających za rok 2010 wypłaconych w 2011 i za rok 2011 wypłaconych w 2012 wydatkowano kwotę ,19 zł. Wydatki rzeczowe ujęte w poniższej analizie nie obejmują: 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), 4170 (wynagrodzenia bezosobowe), 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Ich wykonanie za rok 2011 wyniosło ,53 zł. Tabela 15. Wydatki w przedszkolach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w roku budżetowym 2011 Nazwa placówki Wykonanie wydatków za rok 2011 w tym: wynagrodzenia pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe PP w Biadol. Radłowsk , , , ,84 PP w Grabnie , , , ,26 PP w Łoponiu , , , ,55 PP w Wielkiej Wsi , , , ,64 PP w Wojniczu , , , ,24 Razem: , , , ,53 Tabela 16. Roczne wydatki na 1 dziecko średnioroczne w przedszkolach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w roku budżetowym 2011 Nazwa placówki w tym: Wydatki JST w przeliczeniu na 1 dziecko średnioroczne i dostępność przedszkola wynagrodzenia pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe PP w Biadol. Radłowsk. 647,93 183,77 106,17 PP w Grabnie 576,42 159,39 89,99 PP w Łoponiu 984,96 164,51 78,99 PP w Wielkiej Wsi 691,93 209,25 137,51 PP w Wojniczu 770,92 176,28 96,12 Razem: 747,58 182,17 103,25 W ramach realizacji zadań przedszkolnych Gmina poniosła również wydatki na działalność związaną z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Ogółem wydatki wg sprawozdawczości Rb za rok 2011 wyniosły dla 27 S t r o n a

28 tego zadania ,02 zł. Największy udział w wydatkach ma oddział przedszkolny przy SP w Wojniczu, z kwotą wykonania ,77 zł ZADANIA SZKOLNE Na działalność podstawową obejmującą wydatki rozdziałów (szkoły podstawowe) i (gimnazja) Gmina Miasta Wojnicz za rok 2011 wydatkowała łączną kwotę w wysokości ,29 zł. Kwota ta nie obejmuje wydatków majątkowych, które zostały wykonane na poziomie ,72 zł (SP w Wojniczu). Część wydatkową rozdziałów i pokazano zarówno w ujęciu na poszczególne szkoły jak i jednostki sprawozdawcze (zespoły i szkoły samodzielne). W przypadku analizy wydatków w szkołach podstawowych i gimnazjach, podobnie jak przy zadaniach przedszkolnych kwoty wydatków uwzględniają zobowiązania wymagalne (za 2010 rok zobowiązania wymagalne nie wystąpiły) i saldo dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Z kolei w analizie wydatków w jednostkach sprawozdawczych kwotę wydatków w poszczególnych placówkach dodatkowo urealniono o saldo z tytułu wydatków na uzupełnienia etatów przez nauczycieli w innych jednostkach oświatowych. W stosunku do poprzedniego roku budżetowego całkowita kwota wydatków na oświatę, bez wydatków majątkowych (rozdziały i 80110) wzrosła o ,74 zł. Z analizy wydatków w szkołach wynika, że zdecydowanie największe wydatki na ucznia występują w szkołach podstawowych w Milówce i Łoponiu, w których roczne wydatki na 1 ucznia przekraczają zł. Kwoty na ucznia są na poziomie odpowiednio ,17 zł i ,02 zł. Najtańszą szkołą podstawową jest szkoła w Wojniczu z kwotą na ucznia 6.830,84 zł rocznie. Wśród gimnazjów największe wydatki na ucznia występują w Grabnie z kwotą 9.776,94 zł, najmniejsze z kolei w Wielkiej Wsi z kwotą 7.900,86 zł na ucznia rocznie. W części wydatkowej dotyczącej jednostek sprawozdawczych największe wydatki na ucznia występują w placówkach w Łoponiu i Milówce oraz w Grabnie. W tej część raportu należy podkreślić, że analiza wydatkowa na ucznia w żaden sposób nie powinna być oceniana pod kątem rentowności, bez odniesienia się do kwot subwencji oświatowej, o czym w dalszej części raportu. 28 S t r o n a

29 Tabela 17. Wydatki 2011 w podziale na szkoły podstawowe i gimnazja w przeliczeniu na 1 ucznia średniorocznego na terenie Gminy Miasta Wojnicz Nazwa szkoły Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb za rok Dodatek uzupełniający do średnich ustawowych nauczycieli za rok Zobowiąz. wymagalne za rok 2011 Wykonanie wydatków z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli i zobowiązań wymagalnych za rok: Średnioroczna liczba uczniów w roku Wydatki JST na 1 ucznia średniorocznego kol. 2 - (kol. 5 - kol. 4) 2011 kol. 3 - (kol. 6 - kol. 5) kol kol.8 / kol kol.9 / kol SP w Grabnie , , , , ,92 727, , ,60 78,33 72, , ,73 SP w Olszynach , , , , , , , ,86 108,33 107, , ,46 SP w Wielkiej Wsi , , , , , , , ,64 107,33 103, , ,24 SP w Wojniczu , , , , , , , ,48 494,00 483, , ,84 SP w Milówce , , , , , , , ,24 33,67 31, , ,17 SP w Łoponiu , , , , , , , ,90 48,67 46, , ,02 SP w Biadol. Radłowsk , , , , ,46 717, , ,51 116,33 106, , ,80 Razem: , , , , , , , ,23 986,67 949, , ,57 Gim. w Grabnie , , , , , , , ,52 64,67 58, , ,94 Gim. w Olszynach , , , , ,24 116, , ,70 56,00 53, , ,64 Gim. w Wielkiej Wsi , , , , ,55 20, , ,76 47,33 45, , ,86 Gim. w Wojniczu , , , , , , , ,04 316,00 310, , ,39 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , , ,82 110, , ,04 59,00 57, , ,38 Razem: , , , , , , , ,06 543,00 524, , ,19 29 S t r o n a

30 Wykres 7. Wydatki Gminy Miasta Wojnicz w przeliczeniu na 1 ucznia średniorocznego w podziale na szkoły podstawowe i gimnazja za rok budżetowy , , , , , , , , , ,00 0,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 30 S t r o n a

31 Nazwa placówki Tabela 18. Wydatki 2011 w podziale na jednostki sprawozdawcze w przeliczeniu na 1 ucznia średniorocznego na terenie Gminy Miasta Wojnicz Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb za rok Dodatek uzupełniający do średnich ustawowych nauczycieli za rok Saldo w wydatkach z tytułu uzupełnień etatów przez nauczycieli w innych placówk Zobowiązania wymagalne za rok ZSPiG w Grabnie , , , , , , , ,46 ZSPiG w Olszynach , , , , ,42-793,65-967, ,15 ZSPiG w Wielkiej Wsi , , , , ,44 793, , ,41 ZSPiG w Biadol. Radłowsk , , , , , , ,18 828,21 SP w Wojniczu , , , , , , , ,13 SP w Milówce , , , , ,33 0, , ,75 SP w Łoponiu , , , , , , , ,11 Gim. w Wojniczu , , , , , , , ,65 Razem: , , , , ,80 0,00 0, ,87 Nazwa placówki Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełniając., zobowiązań wymag. i salda z tytułu uzupełnień etatów za rok: 2010 kol. 2 + (kol kol. 3 + (kol. 6 - kol. 4) + kol. 7 kol. 5) + kol. 8 + kol. 9 Średnioroczna liczba uczniów w roku Wydatki JST na 1 ucznia średniorocznego ZSPiG w Grabnie , ,93 143,00 130, , ,87 ZSPiG w Olszynach , ,11 164,33 160, , ,66 ZSPiG w Wielkiej Wsi , ,45 154,67 148, , ,92 ZSPiG w Biadol. Radłowsk , ,73 175,33 163, , ,96 SP w Wojniczu , ,42 494,00 483, , ,19 SP w Milówce , ,93 33,67 31, , ,52 SP w Łoponiu , ,32 48,67 46, , ,29 Gim. w Wojniczu , ,39 316,00 310, , ,29 Razem: , , , , , ,10 31 S t r o n a

32 Wykres 8. Wydatki Gminy Miasta Wojnicz w przeliczeniu na 1 ucznia średniorocznego w podziale na jednostki sprawozdawcze za rok budżetowy , , , , , , , , , ,00 0,00 ZSPiG w ZSPiG w ZSPiG w ZSPiG w Biadol. SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wsi Radłowsk. Wojniczu , , , , , , , , , , , , , , , ,29 32 S t r o n a

33 Ogółem w 2011 roku na wynagrodzenia w szkołach podstawowych (rozdział 80101) wydatkowano kwotę ,47 zł, a w gimnazjach (rozdział 80110) ,06 zł. Łącznie wynagrodzenia za 2011 rok wzrosły do roku 2010 o prawie 530 tys. zł. Wydatki rzeczowe ujęte w niniejszej analizie nie obejmują: 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń), 4170 (wynagrodzenia bezosobowe), 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych). Łączne wydatki na rzeczówkę wyniosły w 2011 roku ,69 zł. Należy podkreślić, że wydatki rzeczowe w 2011 roku są na bardzo niskim poziomie w stosunku do wykonania w 2010 roku, a dokładnie aż o ,44 zł mniej. Taki stan rzeczy był wymuszony bardzo trudną sytuacją budżetową Gminy Miasta Wojnicz. 33 S t r o n a

34 Nazwa placówki Tabela 19. Wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicza w roku budżetowym 2010 i 2011 Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb z uwzględnieniem zobow. wymagaln. i salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli za rok: w tym: Wynagrodzenia Pozostałe wydatki w tym: Wydatki rzeczowe SP w Grabnie , , , , , , , ,22 SP w Olszynach , , , , , , , ,30 SP w Wielkiej Wsi , , , , , , , ,72 SP w Wojniczu , , , , , , , ,10 SP w Milówce , , , , , , , ,21 SP w Łoponiu , , , , , , , ,27 SP w Biadol. Radłowsk , , , , , , , ,69 Razem: , , , , , , , ,51 Gim. w Grabnie , , , , , , , ,52 Gim. w Olszynach , , , , , , , ,88 Gim. w Wielkiej Wsi , , , , , , , ,04 Gim. w Wojniczu , , , , , , , ,73 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , , , , , ,01 Razem: , , , , , , , ,18 34 S t r o n a

35 Nazwa placówki Tabela 20. Roczne wydatki na 1 ucznia średniorocznego w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i 2011 Wynagrodzenia Wydatki na 1 ucznia średniorocznego w 2011 roku Pozostałe wydatki w tym: Wydatki rzeczowe SP w Grabnie 7 502, , , ,87 762,81 706,76 SP w Olszynach 5 797, , , ,88 619,55 423,93 SP w Wielkiej Wsi 5 699, , , ,92 590,61 546,70 SP w Wojniczu 5 218, , , ,95 536,48 574,68 SP w Milówce , , , , ,85 865,65 SP w Łoponiu , , , , , ,68 SP w Biadol. Radłowsk , , , ,05 879,45 807,21 Razem: 6 201, , , ,42 740,38 622,54 Gim. w Grabnie 7 235, , , ,19 599,12 508,27 Gim. w Olszynach 7 131, , ,49 966,40 738,83 381,73 Gim. w Wielkiej Wsi 6 133, , , ,58 782,73 435,89 Gim. w Wojniczu 7 276, , , ,11 566,24 491,58 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , ,63 749,16 414,94 Razem: 7 111, , , ,00 626,70 469,06 35 S t r o n a

36 Wykres 9. Porównanie wydatków rzeczowych na ucznia w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i , , , , ,00 500,00 0,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk ,81 619,55 590,61 536, , ,16 879,45 599,12 738,83 782,73 566,24 749, ,76 423,93 546,70 574,68 865, ,68 807,21 508,27 381,73 435,89 491,58 414,94 36 S t r o n a

37 1.3. POZOSTAŁE ZADANIA Wydatki na oświatę to nie tylko finansowanie działalności podstawowej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów ale również zadań pozaszkolnych. Należą do nich m.in. koszty działalności m.in. świetlic i stołówek szkolnych, wydatki na finansowanie zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i odpisu na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, wydatki obejmujące dowóz dzieci i uczniów, wydatki związane z obsługą GZEAS-u. Kwota wydatków w poniższym zestawieniu nie obejmuje wydatków majątkowych w GZEAS na kwotę ,48 ( 6050) za rok 2010, zaległych zobowiązań wymagalnych w wysokości 7.363,75 za rok 2011 oraz salda z tytułu dodatków uzupełniających dla nauczycieli świetlicy na kwotę 9.257,21 zł za rok 2010 i ,58 zł za rok Ogółem wykonanie za rok 2011 wyniosło ,92 zł i było niższe od wykonania za rok poprzedni o około 110 tys. zł. Tabela 21. Zestawienie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za lata 2010 i 2011 Dział Rozdział Treść Wykonanie wydatków wg sprawozdawczości Rb za rok Dowożenie uczniów do szkół , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - GZEAS , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Stołówki szkolne , , Pozostała działalność , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 8 514, , Pozostała działalność , , Świetlice szkolne , , Pomoc materialna dla uczniów , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0,00 Razem: , ,92 37 S t r o n a

38 2. PODZIAŁ SUBWENCJI OŚWIATOWEJ WEWNĄTRZ GMINY MIASTA WOJNICZ Dla potrzeb rzetelnego sporządzenia rentowności szkół podstawowych i gimnazjów dokonano podziału subwencji oświatowej wewnątrz samorządu. Do wyliczeń kwot subwencji oświatowej przypadającej na każdą jednostkę oświatową przyjęto dane z metryczki oświatowej za lata 2010 i 2011 oraz wskaźnik Di odzwierciedlający strukturę zatrudnienia według stopni awansu zawodowego nauczycieli w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011. Przyjęcie wskaźnika korygującego Di było o tyle istotne, że rzutuje on w znaczny sposób na wysokość subwencji, a struktura wykształcenia i stopni awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych jednostkach sprawozdawczo-oświatowych jest różna. Jednocześnie z uwagi na to, że subwencja oświatowa dla Gminy Miasta Wojnicz za lata i 2010 i 2011 zawiera zadania obejmujące dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych kwoty przypadające na te zadania pomniejszyły kwotę ogółem jaką otrzymał samorząd za dany rok budżetowy. 38 S t r o n a

39 Tabela 22. Zbiorcza subwencja oświatowa dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów (bez dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach) dla Gminy Miasta Wojnicz za 2010 rok Kategoria uczniów/wychowanków Uczn./Wych. Waga Uczniowie przeliczeniowi (kol. 2x3xDi) Kwota (kol. 4xbon A) ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież , ,94 Razem zadania szkolne SOA 1553 X 1744, ,94 P1 - Ucz. szkół podstaw. i gimn. zlokaliz. na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk ,38 662, ,08 P2 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 5 1,4 7, ,91 P3 - Ucz. niepełnosprawni 1 2,9 3, ,83 P4 - Ucz. niepełnosprawni 7 3,6 28, ,07 P5 - Ucz. niepełnosprawni 6 9,5 64, ,97 P26 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 550 0,04 24, ,43 Razem zadania szkolne SOB X X 791, ,28 ZADANIA POZASZKOLNE P28 - Wych. niepełn. w przedszk. bez autyzmu i sprz , ,00 P36 - Wych. Ośr. Rewalid.-Wych. 0 9,5 0, ,00 P38 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 13 0,84 12, ,50 P39 - Zadania pozaszkolne gminne ,001 1, ,89 Razem zadania szkolne SOB X X 14, ,39 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 2549, Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 4364,3937 Wskaźnik korygujący Di 1, Całkowita kwota subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicza w roku zł 39 S t r o n a

40 Tabela 23. Zbiorcza subwencja oświatowa dla wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów (bez dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach) dla Gminy Miasta Wojnicz za 2011 rok Kategoria uczniów/wychowanków Uczn./Wych. Waga Uczniowie przeliczeniowi (kol. 2x3xDi) Kwota (kol. 4xbon A) ZADANIA SZKOLNE Sa - Ucz. statyst. szkół publ./niepubl. - młodzież , ,64 Razem zadania szkolne SOA 1485 X 1679, ,64 P1 - Ucz. szkół podstaw. i gimn. zlokaliz. na wsi i w miastach do 5 tys. mieszk ,38 638, ,44 P2 - Ucz. niedostosowani społecznie oraz uczn. niepełn. 2 1,4 3, ,31 P4 - Ucz. niepełnosprawni 5 3,6 20, ,01 P5 - Ucz. niepełnosprawni 7 9,5 75, ,92 P26 - Ucz. gimnazjów dla dzieci i młodzieży 529 0,04 23, ,96 Razem zadania szkolne SOB X X 760, ,64 ZADANIA POZASZKOLNE P28 - Wych. niepełn. w przedszk. bez autyzmu i sprz , ,45 P36 - Wych. Ośr. Rewalid.-Wych. 0 9,5 0, ,00 P38 - Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 1 0,84 0, ,49 P39 - Zadania pozaszkolne gminne ,001 1, ,64 Razem zadania szkolne SOB X X 7, ,58 Ostateczna kwota częsci oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) 2447, Finansowy standard A podziału subwencji w zł (bon A) 4717,0119 Wskaźnik korygujący Di 1, Całkowita kwota subwencji oświatowej dla Gminy Miasta Wojnicza w roku zł 40 S t r o n a

41 Nazwa jednostki sprawozdawczej Typ szkoły Sa - Ucz. statyst. szkół publ. / niepubl. - młodzież Tabela 24. Subwencja oświatowa z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja w Gminie Miasta Wojnicz za 2010 rok Wagi przeliczeniowe P1 P2 P3 P4 P5 P26 P28 P36 P38 P39 Up Di wg jednostki sprawozd. Up x Di(jedmostki) Kwota subwencji oświatowej z uwzględni. wskaźnika Di Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi SP ,280 1, , ,13 Gim ,807 1, , ,50 SP ,910 1, , ,06 Gim ,976 1, , ,38 SP ,410 1, , ,63 Gim ,029 1, , ,72 Szkoła Podstawowa w Wojniczu SP ,198 1, , ,88 Szkoła Podstawowa w Milówce SP ,895 1, , ,53 Publiczne Gimnazjum w Wojniczu Gim ,178 1, , ,53 Szkoła Podstawowa w Łoponiu SP ,550 1, , ,78 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich SP ,820 1, , ,62 Gim ,660 1, , ,86 Razem , , Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) bez wag dot. przedszkoli Finansowy standard As na szkoły 4 419, S t r o n a

42 Nazwa jednostki sprawozdawczej Typ szkoły Sa - Ucz. statyst. szkół publ. / niepubl. - młodzież Tabela 25. Subwencja oświatowa z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazja w Gminie Miasta Wojnicz za 2011 rok Wagi przeliczeniowe P1 P2 P3 P4 P5 P26 P28 P36 P38 P39 Up Di wg jednostki sprawozd. Up x Di(jedmostki) Kwota subwencji oświatowej z uwzględni. wskaźnika Di Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grabnie Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Olszynach Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielkiej Wsi SP ,7750 1, , ,46 Gim ,8600 1, , ,21 SP ,0050 1, , ,44 Gim ,9760 1, , ,90 SP ,6240 1, , ,60 Gim ,0240 1, , ,94 Szkoła Podstawowa w Wojniczu SP ,2660 1, , ,79 Szkoła Podstawowa w Milówce SP ,8110 1, , ,40 Publiczne Gimnazjum w Wojniczu Gim ,3520 1, , ,12 Szkoła Podstawowa w Łoponiu SP ,3660 1, , ,02 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich SP ,6290 1, , ,44 Gim ,3970 1, , ,55 Razem , , Ostateczna kwota części oświatowej subwencji ogólnej (SOA+SOB+SOC) bez wag dot. przedszkoli Finansowy standard As na szkoły 4 726, S t r o n a

43 3. OCENA RENTOWNOŚCI LOKALNEJ OŚWIATY Ocena rentowności została pokazana osobno na działalności podstawowej (rozdziały i 80110) i działalności podstawowej, poszerzonej o inne zadania subwencjonowane (rozdziały 80114, 80146, 80195, 85401). Wśród zadań subwencjonowanych należy wymienić działalność GZEAS-u związaną z obsługą jednostek oświatowych, finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy SP w Wojniczu. Wydatki poniesione na zadania subwencjonowane uwzględniają zobowiązania wymagalne za rok 2011 i saldo dodatków uzupełniających dla nauczycieli. Wydatki GZEAS-u zostały rozdzielone pomiędzy jednostki oświatowe według ustalonych dla nich wag, których wartość została ustalona na podstawie liczby oddziałów, liczby etatów nauczycielskich, etatów administracji i obsługi. Tabela 26. Podział wydatków związanych z funkcjonowaniem GZEAS-u pomiędzy jednostki oświatowe w latach budżetowych 2010 i 2011 Nazwa jednostki waga ZSPiG w Grabnie 0, , ,98 ZSPiG w Olszynach 0, , ,98 ZSPiG w Wielkiej Wsi 0, , ,98 ZSPiG w Biadol. Radłowsk. 0, , ,98 SP w Wojniczu 1, , ,98 SP w Milówce 0, , ,99 SP w Łoponiu 0, , ,99 Gim. w Wojniczu 1, , ,98 PP w Biadol. Radłowsk. 0, , ,99 PP w Grabnie 0, , ,99 PP w Łoponiu 0, , ,99 PP w Wielkiej Wsi 0, , ,99 PP w Wojniczu 0, , ,99 Razem , ,83 Jak wynika z oceny rentowności biorąc pod uwagę wydatki wyłącznie w oparciu o działalność podstawową (80101 i 80110) największy niedobór finansowy na ucznia w ramach szkół podstawowych występuje w placówkach w Łoponiu i Milówce. Wysokość niedoboru na ucznia wynosi odpowiednio 9.264,11 zł i ,99 zł. Z kolei do szkół w Grabnie i Olszynach Gmina Miasta Wojnicza dołożyła za rok 2011 na każdego ucznia odpowiednio 1.992,51 zł i 959,99 zł. 43 S t r o n a

44 Na poziomie gimnazjalnym największy niedobór na ucznia występuje w gimnazjach w Grabnie, Olszynach i Biadolinach Radłowskich. Odpowiednio 1.752,49 zł, 865,72 zł i 1.063,12 zł. Z kolei analiza rentowności zespołów szkół i samodzielnych placówek, w której wydatki z działalności podstawowej zostały powiększone o te związane z pozostałą działalnością subwencjonowaną pokazują, że wśród zespołów szkół najwięcej do ucznia dopłaca Gmina Miasta Wojnicz w Grabnie, Olszynach i Biadolinach Radłowskich. Odpowiednio 2.310,90 zł, 1.201,88 zł i 688,78 zł. Spośród szkół samodzielnych najwięcej samorząd dopłaca do szkół w Milówce i Łoponiu. 44 S t r o n a

45 Tabela 27. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w szkołach podstawowych i gimnazjach (działalność podstawowa rozdz i 80110) w latach budżetowych 2010 i 2011 Nazwa placówki Wykonanie wydatków z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli i zobowiązań wymagalnych za rok Kwota subwencji oświatowej z uwzględnieniem Di za rok (-+) Niedobór/Nadwyżka (-+) Niedobór/Nadwyżka na ucznia średniorocznego SP w Grabnie , , , , , , , ,51 SP w Olszynach , , , , , ,42-679,19-959,99 SP w Wielkiej Wsi , , , , , ,96 14,18 99,46 SP w Wojniczu , , , , , ,31 629,15 943,10 SP w Milówce , , , , , , , ,99 SP w Łoponiu , , , , , , , ,11 SP w Biadol. Radłowsk , , , , , ,93 846,99 217,84 Razem: , , , , , ,09-548,29-611,37 Gim. w Grabnie , , , , , , , ,49 Gim. w Olszynach , , , , , , ,71-865,72 Gim. w Wielkiej Wsi , , , , , ,18-541,65 85,58 Gim. w Wojniczu , , , , , ,92-766,75-664,30 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , , , , , ,12 Razem: , , , , , ,34-984,90-784,59 45 S t r o n a

46 Wykres 10. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej na ucznia średniorocznego w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i ,00 0, , , , , , , ,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk ,59-679,19 14,18 629, , ,73 846, , ,71-541,65-766, , ,51-959,99 99,46 943, , ,11 217, ,49-865,72 85,58-664, ,12 46 S t r o n a

47 Tabela 28. Wydatki na pozostałe zadania subwencjonowane w jednostkach sprawozdawczych na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i 2011 Nazwa jednostki rozdział zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół - GZEAS rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział pozostała działalność (ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów) rozdział świetlice szkolne Wydatki na zadania subwencjonowane ZSPiG w Grabnie , , , , , ,00 0,00 0, , ,84 ZSPiG w Olszynach , , , , , ,00 0,00 0, , ,75 ZSPiG w Wielkiej Wsi , , ,00 735, , ,00 0,00 0, , ,98 ZSPiG w Biadol. Radłowsk , , ,87 880, , ,00 0,00 0, , ,98 SP w Wojniczu , , ,00 160, , , , , , ,96 SP w Milówce , ,99 345, , , ,00 0,00 0, , ,59 SP w Łoponiu , , ,34 592, , ,00 0,00 0, , ,24 Gim. w Wojniczu , ,98 147,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 Razem: , , , , , , , , , ,33 47 S t r o n a

48 Nazwa jednostki Tabela 29. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków (działalność podstawowa + pozostałe zadania subwencjonowane) w relacji do subwencji oświatowej w jednostkach sprawozdawczych w latach budżetowych 2010 i 2011 Wykonanie wydatków z uwzględnieniem salda z tytułu dodatków uzupełn. dla nauczycieli i zobowiązań wymagalnych za rok Wydatki na zadania subwencjonowane Kwota subwencji oświatowej z uwzględnieniem Di za rok (-+) Niedobór/Nadwyżka (-+) Niedobór/Nadwyżka na ucznia średniorocznego ZSPiG w Grabnie , , , , , , , , , ,90 ZSPiG w Olszynach , , , , , , , , , ,88 ZSPiG w Wielkiej Wsi , , , , , , , ,89-515,18-278,73 ZSPiG w Biadol. Radłowsk , , , , , , , ,72-481,81-688,78 SP w Wojniczu , , , , , , , ,41 29,11 304,56 SP w Milówce , , , , , , , , , ,99 SP w Łoponiu , , , , , , , , , ,51 Gim. w Wojniczu , , , , , , , ,25-859,44-691,95 Razem: , , , , , , , ,76 48 S t r o n a

49 Wykres 11. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej na ucznia średniorocznego w jednostkach sprawozdawczych na terenie Gminy Miasta Wojnicz w latach budżetowych 2010 i ,00 0, , , , , , , ,00 ZSPiG w Grabnie ZSPiG w Olszynach ZSPiG w Wielkiej Wsi ZSPiG w Biadol. Radłowsk. SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu Gim. w Wojniczu , ,59-515,18-481,81 29, , ,62-859, , ,88-278,73-688,78 304, , ,51-691,95 49 S t r o n a

50 4. PROGNOZA RENTOWNOŚCI LOKALNEJ OŚWIATY W LATACH NA ROKU BAZOWYM 2011 Prognoza rentowności lokalnej oświaty do roku 2014 na bazie roku 2011 została sporządzona podobnie jak za rok 2011 osobno dla działalności podstawowej (rozdziały i 80110) i działalności podstawowej, poszerzonej o inne zadania subwencjonowane (rozdziały 80114, 80146, 80195, 85401). W prognozie na lata założono: kwota wydatków w latach 2012, 2013, 2014 na poziomie wydatków za rok 2011, liczba średniorocznych oddziałów szkolnych na poziomie roku 2011, średnioroczna liczba etatów nauczycielskich na poziomie roku 2011, średnioroczna liczba etatów AiO na poziomie roku 2011, liczba uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach wg stanu na dzień , Ocena rentowności w latach na roku bazowym 2011 pokazuje, że obecna sieć szkolna szkół podstawowych i gimnazjów wymaga niezbędnych modyfikacji. 50 S t r o n a

51 Tabela 30. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w szkołach podstawowych i gimnazjach (działalność podstawowa rozdz i 80110) do roku 2014 na terenie Gminy Miasta Wojnicz Nazwa placówki Kwota subwencji oświatowej z uwzględnieniem Di za rok (-+) Niedobór/Nadwyżka SP w Grabnie , , , , , , , , , ,05 SP w Olszynach , , , , , , , , , ,71 SP w Wielkiej Wsi , , , , , , , , , ,99 SP w Wojniczu , , , , , , , , , ,56 SP w Milówce , , , , , , , , , ,49 SP w Łoponiu , , , , , , , , , ,62 SP w Biadol. Radłowsk , , , , , , , , , ,68 Razem: , , , , , , , , , ,99 Gim. w Grabnie , , , , , , , , , ,21 Gim. w Olszynach , , , , , , , , , ,48 Gim. w Wielkiej Wsi , , , , , , , , , ,09 Gim. w Wojniczu , , , , , , , , , ,91 Gim. w Biadol. Radłowsk , , , , , , , , , ,08 Razem: , , , , , , , , , ,59 51 S t r o n a

52 Wykres 12. Prognoza do roku 2014 (- +) - niedobór/nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz , , , , ,00 0, , , , , ,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 52 S t r o n a

53 Wykres 13. Prognoza do roku 2014 (- +) - niedobór/nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej na ucznia średniorocznego w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Miasta Wojnicz 4 000, ,00 0, , , , , , , , ,00 SP w SP w SP w SP w SP w SP w SP w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Milówce Łoponiu Biadol. Grabnie Olszynach Wielkiej Wojniczu Biadol. Wsi Radłowsk. Wsi Radłowsk ,59-679,19 14,18 629, , ,73 846, , ,71-541,65-766, , ,51-959,99 99,46 943, , ,11 217, ,49-865,72 85,58-664, , ,46-574,45-36,51 834, , ,67-414, , ,01 500,97-769,30-757, , ,68-811,26 210, , , , ,53-550, ,61-533,75 352, , , ,20 159, , , , ,57-310, ,45-853,35-312,54 53 S t r o n a

54 Tabela 31. (- +) Niedobór/Nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w jednostkach sprawozdawczych (działalność podstawowa + pozostałe zadania subwencjonowane) do roku 2014 na terenie Gminy Miasta Wojnicz Nazwa placówki Kwota subwencji oświatowej z uwzględnieniem Di za rok (-+) Niedobór/Nadwyżka ZSPiG w Grabnie , , , , , , , , , ,91 ZSPiG w Olszynach ZSPiG w Wielkiej Wsi ZSPiG w Biadol. Radłowsk , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 SP w Wojniczu , , , , , , , , , ,34 SP w Milówce , , , , , , , , , ,78 SP w Łoponiu , , , , , , , , , ,28 Gim. w Wojniczu , , , , , , , , , ,24 Razem: , , , , , , , , ,90 54 S t r o n a

55 Wykres 14. Prognoza do roku 2014 (- +) - niedobór/nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej w jednostkach sprawozdawczych na terenie Gminy Miasta Wojnicz ZSPiG w Grabnie ZSPiG w Olszynach ZSPiG w Wielkiej Wsi ZSPiG w Biadol. Radłowsk. SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu Gim. w Wojniczu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24 55 S t r o n a

56 Wykres 15. Prognoza do roku 2014 (- +) - niedobór/nadwyżka wydatków w relacji do subwencji oświatowej na ucznia średniorocznego w jednostkach sprawozdawczych na terenie Gminy Miasta Wojnicz 2 000,00 0, , , , , , , , ,00 ZSPiG w ZSPiG w ZSPiG w ZSPiG w Biadol. SP w Wojniczu SP w Milówce SP w Łoponiu Gim. w Grabnie Olszynach Wielkiej Wsi Radłowsk. Wojniczu , ,59-515,18-481,81 29, , ,62-859, , ,88-278,73-688,78 304, , ,51-691, , ,27-228, ,61 169, , ,07-796, , ,26-268, ,25-494, , ,87-561, , ,44-314, ,28-565, , ,67-881,82 56 S t r o n a

Autor: Krzysztof Nowak

Autor: Krzysztof Nowak RAPORT ANALIZA FINANSÓW OŚWIATY W GMINIE DRWINIA Autor: Krzysztof Nowak styczeo 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CHARAKTERYSTYKA OŚWIATY W GMINIE DRWINIA... 4 1. OPIS I SPECYFIKA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH...

Bardziej szczegółowo

NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK 5258,6754 1,

NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK 5258,6754 1, GMINA RYGLICE Tabela nr 1 NALICZENIE CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ NA 2015 ROK Finansowy Standard A Wskaźnik Di 5258,6754 1,1103652039 Kategoria uczniów/wychowanków Waga przeliczeniowi (kol. 3xkol.4xDi)

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W GMINIE WIETRZYCHOWICE NA LATA

PROGNOZA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W GMINIE WIETRZYCHOWICE NA LATA PROGNOZA SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W GMINIE WIETRZYCHOWICE NA LATA 2017-2023 Sporządził: KRZYSZTOF NOWAK 42 lata, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w

Bardziej szczegółowo

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji arodowej z dnia... 2013 r. (poz...) ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWECJI OGÓLEJ DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALEGO A ROK 2014 1. Ustalona w ustawie

Bardziej szczegółowo

SO = SOA + SOB + SOC

SO = SOA + SOB + SOC Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji arodowej z dnia... 2015 r. (poz...) ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWECJI OGÓLEJ DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALEGO A ROK 2016 1. Ustalona w ustawie

Bardziej szczegółowo

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1

Up = ΣUp,i = Σ[(Ur,i + Uu,i + Uz,i) D i ] i=1 i=1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji arodowej z dnia... 2014 r. (poz...) ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWECJI OGÓLEJ DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALEGO A ROK 2015 1. Ustalona w ustawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. Dz.U.02.234.1966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OŚWIATY W JST A OTRZYMYWANA SUBWENCJA

STRUKTURA OŚWIATY W JST A OTRZYMYWANA SUBWENCJA STRUKTURA OŚWIATY W JST A OTRZYMYWANA SUBWENCJA Warsztaty dla samorządowców październik ORE Ewa Czechowicz Geneza subwencji oświatowej Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST Utworzona w 1996 r. w momencie

Bardziej szczegółowo

SO = SOA + SOB + SOC

SO = SOA + SOB + SOC Projekt z dnia 4 listopada 2016 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji arodowej z dnia... 2016 r. (poz...) ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWECJI OGÓLEJ DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. DZIEIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1977 ROZPORZĄDZEIE MIISTRA EDUKACJI ARODOWEJ 1) z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 20 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw r 288 16762 Poz. 1693 1693 ROZPORZĄDZEIE MIISTRA EDUKACJI ARODOWEJ 1) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw r 249 16887 Poz. 1659 1659 ROZPORZĄDZEIE MIISTRA EDUKACJI ARODOWEJ 1) z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1687 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1687 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIEIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1687 ROZPORZĄDZEIE MIISTRA EDUKACJI ARODOWEJ 1) z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji

Bardziej szczegółowo

Sieć szkół i placówek

Sieć szkół i placówek Sieć szkół i placówek Gmina Podegrodzie jest organem prowadzącym dla 14 jednostek oświatowych działających na jej terenie, w tym: - 2 gminne przedszkola ( Brzezna, Podegrodzie), - szkół podstawowych (

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2298

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2298 Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2298 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. pod kątem organizacyjnym i finansowym w Gminie Łapanów. Opracowanie: Krzysztof Nowak

RAPORT. pod kątem organizacyjnym i finansowym w Gminie Łapanów. Opracowanie: Krzysztof Nowak RAPORT pod kątem organizacyjnym i finansowym w Gminie Łapanów Opracowanie: Krzysztof Nowak maj 2013 Spis treści Wstęp... 3 I. Organizacja pracy przedszkoli i szkół... 3 1. Analiza subwencji oświatowej

Bardziej szczegółowo

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała.

Powyższe zobowiązania prawne Gmina Miejska Turek na przestrzeni minionych lat realizowała. OSS.0003.1.2013 Turek, dnia 25 lipca 2013 r. Pan Marek Pańczyk Przewodniczący Rady Miejskiej Turku Szanowny Panie Przewodniczący, odpowiadając na interpelację radnych członków Klubu SLD Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia r. Projekt z dnia 09 listopada 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia.. 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2294

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2294 Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2294 ROZPORZĄDZEIE MIISTRA EDUKACJI ARODOWEJ 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 4 listopada 2016 r. Uzasadnienie

Projekt z dnia 4 listopada 2016 r. Uzasadnienie Projekt z dnia 4 listopada 2016 r. Uzasadnienie Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych oświaty za rok 2015 r. Na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) za wrzesień 2014 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej ustaliło kwotę 8.478.616

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Koszt różnych rozwiązań organizacyjnych oświaty samorządowej Ewa Czechowicz Trzy sprzeczne ze sobą role: Funkcje subwencji Refundacyjna pokrywanie

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak oszacować ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji o wysokości subwencji wstępnej i danych SIO.

Jak oszacować ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji o wysokości subwencji wstępnej i danych SIO. Jak oszacować ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie informacji o wysokości subwencji wstępnej i danych SIO. Marzec, 2014 r. Subwencja oświatowa wstępna Zgodnie z art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016

Informacja uzupełniająca do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016 Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2016 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Informacja. uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2014 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych.

U S T AWA. z dnia... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I. Przepisy ogólne. Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Projekt z dnia 30 maja 2017 r. U S T AWA z dnia.... o finansowaniu zadań oświatowych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania zadań oświatowych. Art. 2. Ilekroć w ustawie jest

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl Warszawa, dn. 21.10.2013 r. WK.0921.8.2013 Burmistrz Miasta

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz koszty związane z realizacją zadań oświatowych

Finansowanie oraz koszty związane z realizacją zadań oświatowych Finansowanie oraz koszty związane z realizacją zadań oświatowych Oświata w ostatnich latach stała się sferą życia publicznego, za którą samorządy ponoszą coraz większą odpowiedzialność. Niestety, środki,

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca do sprawozdania do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Informacja uzupełniająca do sprawozdania do sprawozdania. z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli Informacja uzupełniająca do sprawozdania do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2012 w jednostkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kamienna Góra w roku szkolnym 2014-2015 1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH R O K S Z K O L N Y 2 0 1 4-2 0 1 5 S P I S T R EŚ C

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA. www.oskko.edu.pl/kongres/ ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLACH PO OSTATNICH ZMIANACH PRAWA www.oskko.edu.pl/kongres/ ustawa przedszkolna i u.s.o. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa,

MINISTER FINANSÓW Warszawa, MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-10-11 ST4-4820/712/2006 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do 20 stycznia każdego roku Podstawa prawna od 1 stycznia do 31 sierpnia 2 446,82 zł, od 1 września do 31 grudnia 2 618,10 zł.

Wprowadzenie do 20 stycznia każdego roku Podstawa prawna od 1 stycznia do 31 sierpnia 2 446,82 zł, od 1 września do 31 grudnia 2 618,10 zł. Wprowadzenie Jak wskazuje art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) w terminie do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Ustawa przedszkolna. Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady)

Ustawa przedszkolna. Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady) Ustawa przedszkolna Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady) Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna uchwalona przez Sejm RP w dniu 13 czerwca 2013 r. Ustawa obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 69/2012. Burmistrza Miasta Łaocuta. z dnia 16 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Łaocuta z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta Łaocuta na rok 2013 w zakresie zadao oświaty i wychowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

XIII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW

XIII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW XIII SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW TEMAT: DOTACJE OŚWIATOWE W PROJEKCIE BUDZETU, UCHWALE BUDŻETOWEJ, W PLANIE FINANSOWYM JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ PROWADZĄCY: PIOTR CISZEWSKI

Bardziej szczegółowo

Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno

Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno Mielno, dnia 6 lutego 214r. Ocena sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Mielno I. Stan prawny Zgodnie z art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/769/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XLVIII/769/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2009 r. Uchwała Nr XLVIII/769/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia do wiadomości informacji nt.: System finansowania pracowników oświaty w mieście podwyżki dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej.

Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. Program debaty 1. Otwarcie - przywitanie gości. 2. Zmiany w Karcie Nauczyciela, opieka przedszkolna -wystąpienie Pani Poseł Domiceli Kopaczewskiej. 3. Charakterystyka systemu oświaty miejskiej oraz placówek

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor

Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych. Mariusz Tobor Finansowe i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych Mariusz Tobor Potencjalni uczniowie ludność w wieku 7-19 lat Ogólnodostępne szkoły dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań oświatowych w świetle ostatnich zmian w sposobie naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. Warszawa, 27 IV 2015 r.

Finansowanie zadań oświatowych w świetle ostatnich zmian w sposobie naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. Warszawa, 27 IV 2015 r. Finansowanie zadań oświatowych w świetle ostatnich zmian w sposobie naliczania części oświatowej subwencji ogólnej Warszawa, 27 IV 2015 r. W zakresie zadań subwencjonowanych, część oświatowa subwencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Zmiany w strukturze zatrudnienia i koszty wynagradzania nauczycieli Krosno, luty 2010 r.

INFORMACJA Zmiany w strukturze zatrudnienia i koszty wynagradzania nauczycieli Krosno, luty 2010 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA Zmiany w strukturze zatrudnienia i koszty wynagradzania nauczycieli Krosno, luty 2010 r. 3,81% 2,95% 2,76% 0,08% 0,04% 0,09% 3,97% 3,49% 2,95% 92,14% 93,52% 94,20% I.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie oświaty,

Zmiany w systemie oświaty, System oświaty Zmiany w systemie oświaty, Warszawa - 5 lutego 2014 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa kwota dotacji

4. Podstawowa kwota dotacji ze względu na ich wielkość mierzoną liczbą mieszkańców (do i powyżej 150 tys. mieszkańców), powiaty ze względu na posiadanie statusu miasta na prawach powiatu, a powiaty będące miastami na prawach powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.367.2014 ZARZĄDZENIE Nr 367/2014 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 1 października 2014 r. w sprawie opracowania materiałów do projekt

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 Zespół Ekonomiczny Oświaty w Obrazowie Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Obrazów w roku szkolnym 2008/2009 ( art. 5 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy Finanse oświaty Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego Subwencja oświatowa Część oświatowa subwencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 10 września 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.329.2015 Zarządzenie Nr 329/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu Miasta Łańcuta na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w 2016 roku wpisanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Projekt algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. Warszawa, październik 2014 r.

Projekt algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. Warszawa, październik 2014 r. Projekt algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 Warszawa, październik 2014 r. Finansowy standard A Szacuje się, że finansowy standard A wyniesie 5.306,03 zł. W stosunku do roku

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Wszystkie

Zarząd Województwa Wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW Warszawa, dnia 12 października 2010 r. ST4/4820/757/2010 Zarząd Województwa Wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach

Bardziej szczegółowo

W rozporządzeniu w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla

W rozporządzeniu w stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Uzasadnienie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 stanowi wykonanie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r.

Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW. z dnia 10 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 września 2015 r. Poz. 2662 UCHWAŁA NR XII/68/2015 RADY GMINY RAKÓW z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4274/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie określenia sposobu kalkulacji kwot na roczne wydatki bieżące przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

2 178 zł zł zł zł zł zł zł zł

2 178 zł zł zł zł zł zł zł zł Załącznik do uchwały Nr 159/319/09 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 21 września 2009r. PROCEDURA OBLICZANIA ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli

Koszty funkcjonowania szkół i przedszkoli y funkcjonowania szkół i przedszkoli Planowane na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy Wołomin w latach 2010-2011 plan plan 2009 2010 budżet Gminy Wołomin 120 493 224,00 zł 131 250 631,00 zł na oświatę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r.. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA GMINĘ MIEJSKĄ TUREK DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NA LATA

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA GMINĘ MIEJSKĄ TUREK DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ NA LATA PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ TUREK NA LATA 211-214 TUREK, STYCZEŃ 212 SPIS TREŚCI 1. Stan organizacji placówek oświatowych w roku szkolnym 211/212...

Bardziej szczegółowo

Ustawa przedszkolna. Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady)

Ustawa przedszkolna. Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady) Ustawa przedszkolna Regulacje prawne, symulacje skutków finansowych, rozliczenie dotacji (przykłady) Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna uchwalona przez Sejm RP w dniu 13 czerwca 2013 r. Ustawa obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 09 lutego 2015 r. DZSE.WSPE HM

Warszawa, 09 lutego 2015 r. DZSE.WSPE HM Warszawa, 09 lutego 2015 r. DZSE.WSPE.054.1.2015.HM Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odpowiadając na interpelację nr 30423 złożoną przez Pana Sławomira Kowalskiego, Posła

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych

Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w wykazie szkół i placówek prowadzonych / dotowanych Objaśnienia źródeł danych statystycznych o liczbie uczniów / wychowanków wyszczególnionych w 1 kol. 6, poz. 1 "Szkół" liczba uczniów w szkole prowadzonej/dotowanej zawodów lub specjalności - wiersz razem

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Niektóre skutki zmian w oświacie

Niektóre skutki zmian w oświacie Niektóre skutki zmian w oświacie Mariusz Tobor Sokołów Podlaski, 22 lipca 2016 r Prognozowanie liczb uczniów Zmiany wielkości rocznika siedmiolatków dane GUS a liczby dzieci w oświacie Podstawowe założenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Panel II zmiany w zakresie dotacji

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych. Panel II zmiany w zakresie dotacji Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych Panel II zmiany w zakresie dotacji Zmiany w zakresie: I. Dotacja na zapewnienie uczniom szkół podstawowych i uczniom klas dotychczasowych gimnazjów bezpłatnego dostępu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1477 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Kraków - 28.11.2013 r. Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 4/27/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 stycznia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 4/27/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 stycznia 2015 r. Załącznik Uchwały Nr 4/27/5 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 5 205 r. Analiza poniesionych w 204 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego

Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego Prezentacja Ministerstwa Edukacji Narodowej 12 maja 2016 r. Konwent Wójtów Województwa - Kujawsko Pomorskiego WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Główne obszary dyskusji miejsca realizacji wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia PROJEKT DRUK Nr 562 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XL/383/2014 Rady Miasta Malborka z dnia 27 lutego 2014 r.

Uchwała nr XL/383/2014 Rady Miasta Malborka z dnia 27 lutego 2014 r. Uchwała nr XL/383/2014 Rady Miasta Malborka z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych,szkól podstawowych i gimnazjów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 29 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/226/2016 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 115 /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁE ZMIANY SPOSOBU FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH

PRZYSZŁE ZMIANY SPOSOBU FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH PRZYSZŁE ZMIANY SPOSOBU FINANSOWANIA ZADAŃ OŚWIATOWYCH LUTY 2017 R. Rozpoczynamy prekonsultacje: Wstępna propozycja terminów i miejsc warsztatów: Katowice 3 lutego 2017 roku, Gdańsk 9 lutego 2017 roku,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr z dnia... października 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr z dnia... października 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr...2016 z dnia... października 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brwinów przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie systemu edukacyjnego Gminy Witnica część II.

Raport o stanie systemu edukacyjnego Gminy Witnica część II. Raport o stanie systemu edukacyjnego Gminy Witnica część II. Drugą część prezentacji internetowej pragniemy poświęcić kwestii pracowników oświaty, i to zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/187/2012 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wyrzysk przyznanych szkołom i przedszkolom prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2009

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2009 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycielskich na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w roku 2009 Materiał na sesję Rady Miejskiej w Krotoszynie - styczeń 2010 I. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

Informacja uzupełniająca

Informacja uzupełniająca Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z zakresu rozliczania dotacji przedszkolnej. Grzegorz Pochopień Andrzej Rzeszut

Ćwiczenia z zakresu rozliczania dotacji przedszkolnej. Grzegorz Pochopień Andrzej Rzeszut Ćwiczenia z zakresu rozliczania dotacji przedszkolnej Grzegorz Pochopień Andrzej Rzeszut Przykład 1 Naliczanie dotacji celowej Założenia W naszej gminie w placówkach wychowania przedszkolnego, wg stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku

UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE. z dnia 2016 roku UCHWAŁA NR 2016 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE z dnia 2016 roku w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lipnie Na podstawie art. 59 ust. 1 w zw. z art. 5c pkt 1 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9446 UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

a) szkołach policealnych 374,18 zł; b) szkołach policealnych o profilu medycznym: 510,00 zł;

a) szkołach policealnych 374,18 zł; b) szkołach policealnych o profilu medycznym: 510,00 zł; Szczecin, 2016-08-23 WOŚ-I.4431.84.2016.BK Miesięczne stawki dotacji obowiązujące w 2016 roku na jednego ucznia lub wychowanka niepublicznych punktów przedszkolnych, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA DZIAŁANIA REALIZOWANE I PLANOWANE W POLSKIEJ OŚWIACIE Zmiany w toku nowe zadania w systemie oświaty Nowa podstawa programowa, niosąca za sobą zmodernizowane egzaminy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r.

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz. 4213 UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo