Postaw na najlepszą uczelnię w Wielkopolsce! Przyjdź, zobacz, przekonaj się!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postaw na najlepszą uczelnię w Wielkopolsce! Przyjdź, zobacz, przekonaj się!"

Transkrypt

1 Postaw na najlepszą uczelnię w Wielkopolsce! Przyjdź, zobacz, przekonaj się! STUDIA WĄGROWIEC STUDIA I Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 już trwa! Zapraszamy

2 Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie wyższe i przez to zwiększyć swoje szanse na rynku pracy przyjdź do nas i zainwestuj w siebie! Słowo od Rektora i Założyciela Dlaczego wykształcenie wyższe jest takie ważne? Drodzy Maturzyści i Absolwenci szkół wyższych! Drodzy Maturzyści i Absolwenci szkół wyższych! Studia wzbogacają intelektualnie, emocjonalnie i społecznie w stopniu jakiego nie dostarczy Tobie ani praca, ani własna fi rma. Im lepsze posiadasz wykształcenie tym wyższe będą Twoje zarobki (patrz s. 5). Z wykształceniem wyższym masz większe szanse na podjęcie lepszej pracy (patrz s. 5-6). Życie studenckie daje duże możliwości na nawiązanie nowych kontaktów. Posiadając wykształcenie wyższe staniesz się osobą poważaną i szanowaną przez innych nie tylko w Polsce ale także poza granicami naszego kraju. Studiuj na miejscu w GSW Milenium! I miejsce wśród niepublicznych uczelni licencjackich w ogólnopolskim rankingu RZECZPOSPOLITEJ i PERSPEKTYW w 2010 i 2011 roku Laureat (Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości) w kategorii INWESTOR ( ), INNOWATOR ( ), za powołanie Akademickiego Gimnazjum Millenium ( ) oraz Złoty Orzeł ( ) Certyfi kat UCZELNIA LIDERÓW Sukcesy i wyróżnienia Zapraszam Was do nauki w naszej uczelni największej w Gnieźnie! Chcemy nauczyć Was tego, jak żyć i pracować w XXI wieku, a więc w świecie wymagającym aktywności, samodzielności oraz ostrej konkurencji na rynku pracy. Jak sobie z tym radzić? Jak - nie zaniedbując wartości rodzinnych osiągnąć sukces zawodowy? Studiując w naszej uczelni masz szansę poznać odpowiedzi na te pytania. Od 14 lat tworzymy w Gnieźnie uczelnię w pełni nowoczesną, w której student jest najważniejszy. Proponujemy ofertę dydaktyczną na wysokim poziomie ciekawe zajęcia, życzliwych, otwartych na studentów wykładowców, kompetentną i kulturalną obsługę administracyjną. Ale też wymagamy od naszych studentów aktywnej i twórczej postawy w zdobywaniu wiedzy i umiejętności tylko tak kształtuje się osobowość człowieka, który potrafi sprostać wymaganiom współczesności. Pokolenie XXI wieku będzie się wciąż uczyć, nabywać nowe kwalifi kacje przez całe życie. Tego rodzaju kształcenie permanentne lifelong learning stanie się efektywne tylko wtedy, gdy oparte będzie na solidnej podstawie ogólnej jaką mogą stworzyć tylko dobre studia licencjackie, a potem magisterskie. I na takie studiowanie zapraszam do Milenium! Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium od 2000 roku tworzy i na bieżąco modyfi kuje ofertę edukacyjną dostosowaną do potrzeb europejskiego rynku pracy. Programy studiów projektowane są przez interdyscyplinarne zespoły, składające się z pracowników naukowo dydaktycznych, praktyków, specjalistów i ekspertów poszczególnych branż oraz partnerów zagranicznych. Zajęcia dydaktyczne w Uczelni Milenium wyróżnia przede wszystkim ich praktyczny charakter. Nasi wykładowcy to doświadczeni praktycy, którzy swój zawodowy sukces przełożyli na działalność naukową, tworząc w ten sposób bezkonkurencyjny produkt edukacyjny. Bogaty zasób wiedzy praktycznej, umiejętności i kompetencji społecznej naszych absolwentów doceniają pracodawcy krajowi, z którymi uczelnia współpracuje prowadząc działalność naukową i organizując konsultacje społeczne w obszarze kreowania nowych programów kształcenia. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium to uczelnia wyróżniająca się na rynku szkolnictwa wyższego poziomem relacji ze studentami, których podstawą jest kompetentna i życzliwa obsługa administracyjna przy wykorzystaniu najnowszych technologii oraz partnerski stosunek z wykładowcami. Zapraszamy na intelektualną przygodę do Uczelni Milenium! Rektor Założyciel Kilkukrotna pozytywna ocena jakośći kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Komisji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Laureat (Grand Prix Wielkopolski) w kategorii Edukacja Certyfi kat NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W EDUKACJI Uczelnia jest ośrodkiem egzaminacyjnym prowadzącym egzaminy językowe TELC The European Language Certifi cates (A1, A2, B1, B2, C1, C2) oraz certyfi kowanym centrum egzaminacyjnym ECDL prof. nzw. dr Lechosław Gawrecki GSW Millenium dr Hubert Paluch prof. GSW Millenium 2 3

3 Wydział Nauk Społecznych / Wydział Zamiejscowy w Wągrowcu Twoje potencjalne miejsca pracy po studiach w GWS Milenium Wynagrodzenie Od 2002 roku oferujemy studia licencjackie, a od 2011 roku studia magisterskie na dwóch kierunkach: pedagogika oraz zarządzanie. Pedagogika to kierunek, na którym studenci mają do wyboru jedną z kilku atrakcyjnych specjalności, które na bieżąco dostosowujemy do potrzeb rynku pracy. Wbrew doniesieniom medialnym rola zawodów pedagogicznych wzrasta. Osoby z pedagogicznym wykształceniem mają liczne zadania do spełnienia nie tylko w sektorze oświaty i wychowania, ale również w rozlicznych służbach społecznych, specjalistycznych usługach, ochronie zdrowia, opiece społecznej, ochronie porządku publicznego, wymiarze sprawiedliwości i innych. Działalność pedagogiczna była, jest i będzie zawsze potrzebna, bo to po prostu praca z człowiekiem od dziecka po seniora. KIERUNEK SPECJALNOŚĆ STUDIA - edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna - resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym - edukacja elementarna z profi laktyką logopedyczną - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna - resocjalizacja i profi laktyka społeczna Zarządzanie to kierunek, który nieustannie przoduje w rankingach popularności. Analiza ogłoszeń o pracę wskazuje na wciąż znaczące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Dla absolwentów zarządzania istnieje więc możliwość znalezienia zatrudnienia w dynamicznie rozwijających się jednostkach krajowych i zagranicznych, w sektorze prywatnym i państwowym, w szerokiej gamie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych Absolwenci są przygotowani również do kreowania nowych miejsc pracy poprzez własną działalność gospodarczą. I kierunek Własna działalność gospodarcza, urzędnik w administracji państwowej i samorządowej, pracownik w fi rmach państwowych i prywatnych, np. w działach: personalnych i szkoleniowych, sprzedaży, marketingu, organizacji, badań rynkowych, innowacji i rozwoju rynku, pozyskiwania środków zewnętrznych czy analizy i planowania. kierunek Stanowiska pedagoga specjalisty, opiekuna, wychowawcy, terapeuty, nauczyciela, w placówkach przedszkolnych i szkolnych, opiekuńczo-wychowawczych, profi laktyczno-resocjalizacyjnych, socjalnych i pomocy społecznej, w służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych oraz w administracji i samorządach terytorialnych. Studenci są także specjalnie przygotowani do zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, socjalnym i profi laktyczno-terapeutycznym. Absolwenci GSW Milenium posiadają wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne i społeczne oraz z zakresu języka angielskiego przez co są wartościowymi kandydatami do pracy w firmach i biznesie, w działach wymagających skutecznego komunikowania się z ludźmi w kraju i za granicą. Nasi studenci mogą odbywać płatne praktyki również zagranicą, np. w Niemczech, Szwajcarii na Krecie czy Cyprze. W trakcie nauki zdobywają cenne doświadczenie i kontakty międzynarodowe. Wyższe wykształcenie otwiera przed Tobą nie tylko polski rynek pracy ale również europejski. Jak ważne i cenione jest wykształcenie świadczyć mogą choćby średnie zarobki osiągane przez absolwentów szkół wyższych. POLSKA* (PLN) 581,00 (EUR) (PLN) 721,15 (EUR) wyższym magisterskim (PLN) 1189,90 (EUR) * Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku NIEMCY** ,60 (PLN) 2 972,50 (EUR) ,2 (PLN) 3 645,00 (EUR) **Źródło: (dane za rok 2013), opracowanie własne wyższym ,78 (PLN) 5 646,10 (EUR) WĄGROWIEC - zarządzanie sprzedażą - przedsiębiorczość w działalności gospodarczej - zarządzanie wizerunkiem organizacji - zarządzanie sprzedażą - resocjalizacja i bezpieczeństwo w środowisku lokalnym - edukacja elementarna z terapią pedagogiczną - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z uprawnieniami opiekuna osoby starszej - zarządzanie w hotelarstwie i turystyce I dr Anna Knocińska Dziekan Wydziału Nauk Społecznych p.o. Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Wągrowcu Nowości w naszej ofercie edukacyjnej znajdziesz na milenium.edu.pl Odwiedzaj nas regularnie! Nasi absolwenci Justyna Zawieja Kierunek i specjalność: Pedagogika - promocja zdrowia z arteterapią. Tytuł zawodowy: magister Stanowisko: Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i spraw społecznych. Miejsce pracy: Urząd Gminy w Kotlinie Pełnienie funkcji przewodniczącej samorządu studenckiego oraz możliwość współprowadzenia i współorganizowania Juwenaliów pozwoliły mi nabyć umiejętności, które później przydały się w mojej pracy zawodowej. Teraz po latach ten cenny bagaż wykorzystuję prowadząc liczne imprezy, szkolenia, zajęcia profi laktyczne z dziećmi i młodzieżą wykluczoną społecznie oraz wolontariuszami. NORWEGIA*** (NOK) 3 378,12 (EUR) (NOK) 4 089,90 (EUR) ***Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistics Norway wyższym (NOK) 6 100,96 (EUR) Anna Hedrych-Stanisławska Kierunek i specjalność: Pedagogika -profi laktyka i terapia pedagogiczna Tytuł zawodowy: magister Stanowisko: Starszy specjalista Straży Miejskiej we Wrześni, wykładowca. Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy we Wrześni Straż Miejska we Wrześni; Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium w Gnieźnie. W chwili obecnej moja kariera zawodowa koncentruje się głównie na pracy w Straży Miejskiej (stanowisko starszego specjalisty). Jestem członkiem Pracowni Profi laktyki, Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej, a także wykładowcą Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium. Pełnię również funkcję sekretarza redakcji czasopisma Dydaktyka literatury i konteksty pod red. prof. Wojciecha Pasterniaka. Aktywnie uczestniczę i organizuję konferencje naukowe. 4 5

4 Monika Wanat Kierunek i specjalność: Pedagogika - resocjalizacja i pomoc społeczna Tytuł zawodowy: licencjat (w trakcie studiów magisterskich) Stanowisko: wicedyrektor i nauczyciel wychowawca Miejsce pracy: Przedszkole Niepubliczne Taneczno-Muzyczne Do re mi w Wągrowcu. Studia pedagogiczne pomogły mi w zdobyciu upragnionej pracy - pracy z dziećmi. Zaczynałam jako pomoc przedszkolna, po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku edukacja przedszkolna zostałam wychowawcą grupy. Od 2013 roku pracuję także na stanowisku wicedyrektora w Przedszkolu Niepublicznym Do re mi w Wągrowcu. Ocena sytuacji absolwentów szkół wyższych* powiat nazwa uczelni miejscowość liczba absolwentów ogółem studiów stacjonarnych i niestacjonarnych rocznik 2012/2013 ze szkół woj. wlkp. Stan na W roku akademickim 2012/2013 naszą uczelnię ukończyło łącznie 480 absolwentów, spośród których aż 96,8% znalazło zatrudnienie na rynku pracy. W powiecie gnieźnieńskim absolwenci naszej uczelni stanowią najmniejszy procent osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. W całym województwie wielkopolskim w tym aspekcie klasyfi kujemy się na 25 miejscu wśród funkcjonujących obecnie uczelni wyższych (jeśli w tym zestawieniu nie Zestawienie dotyczące oceny sytuacji absolwentów szkół wyższych, których progi opuszcza co najmniej 60 absolwentów, bez uwzględnienia Poznania. Na podstawie raportu przygotowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego liczba bezrobotnych absolwentów rocznik 2012/2013 ze szkół woj. wlkp. Stan na Nasi absolwenci Tomasz Szajda Kierunek i specjalność: Zarządzanie - logistyka w przedsiębiorstwie Tytuł zawodowy: licencjat Stanowisko: Dyrektor ds. Operacyjnych Miejsce pracy: Altom sp. z o.o. sp. k. Ukończenie studiów w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium uważam za inwestycję, która w bardzo krótkim czasie przyniosła efekty w mojej pracy zawodowej. Mój sukces zawodowy jest oparty nie tylko na doświadczeniu i predyspozycjach, ale również na wiedzy, która została przekazana i uporządkowana przez wykładowców w Milenium. Jestem przekonany, że każdy absolwent tej uczelni jest w pełni przygotowany do pełnienia funkcji menedżera w dowolnej fi rmie, instytucji czy korporacji. % liczby osób bezrobotnych ostrowski Inna Uczelnia Wyższa Ostrów Wielkopolski ,41% gnieźnieński GSW Milenium Gniezno ,13% średzki Inna Uczelnia Wyższa Środa Wlkp ,12% leszczeński Inna Uczelnia Wyższa Leszno ,98% leszczeński Inna Uczelnia Wyższa Leszno ,35% jarociński Inna Uczelnia Wyższa Jarocin ,42% gnieźnieński Inna Uczelnia Wyższa Gniezno ,11% koniński Inna Uczelnia Wyższa Konin ,02% kaliski Inna Uczelnia Wyższa Kalisz ,23% pilski Inna Uczelnia Wyższa Piła ,97% leszczeński Inna Uczelnia Wyższa Leszno ,71% pilski Inna Uczelnia Wyższa Piła ,22% koniński Inna Uczelnia Wyższa Konin ,50% uwzględniać miasta Poznania, który jest nieporównywalnie największym rynkiem pracy plasujemy się na 7 miejscu, a wśród szkół wyższych których progi opuszcza co najmniej 60 absolwentów bez uwzględnienia miasta Poznania na 2 miejscu). * Samorząd województwa Wielkopolskiego, Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2012/2013 na rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań 2014 Stypendia GSW Milenium umożliwia podjęcie studiów jak największej liczbie osób. Dlatego studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków własnych uczelni oraz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nasi studenci otrzymują stypendia w wymiarze semestralnym, kilkumiesięcznym lub miesięcznym na kwotę od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych. > Stypendium socjalne (do 500 zł miesięcznie!) Przyznawane na okres jednego semestru osobom znajdującym się w trudnej sytuacji fi nansowej na podstawie udokumentowanego wniosku. Przysługuje studentom już od pierwszego semestru nauki. > Stypendium dla osób niepełnosprawnych (do 500 zł miesięcznie!) Przyznawane w każdym semestrze osobom niepełnosprawnym na podstawie udokumentowanego wniosku. Przysługuje studentom już od pierwszego semestru nauki. Czesne Studia I rok II rok III rok Opłata wpisowa Studia licencjackie Pedagogika 295 zł/12 mc 295 zł/12 mc 430 zł/9 mc Zarządzanie 310 zł/12 mc 310 zł/12 mc 450 zł/9 mc Studia magisterskie Pedagogika 360 zł/12 mc 360 zł/9 mc --- Zarządzanie 360 zł/12 mc 360 zł/9 mc --- Dotyczy: > absolwenci studiów licencjackich gnieźnieńskich uczelni > absolwentów GSW Milenium w Wągrowcu > mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, którzy studia licencjackie kończyli w innym mieście > Stypendium rektora dla najlepszych studentów (do 700 zł miesięcznie!) Przyznawane na okres jednego semestru za osiągane wyniki w nauce. Przysługuje studentom III, IV, V i VI semestru studiów licencjackich, a także I, II, III i IV semestru studiów magisterskich. > Stypendia okazjonalne (do 500 zł miesięcznie!) Przyznawane przez Kanclerza GSW Milenium za godne reprezentowanie uczelni we wszystkich dziedzinach życia studenckiego. Studenci mają wpływ na to, co dzieje się w uczelni, uczestniczą w przygotowaniu imprez. Najlepsze pomysły są nagradzane. Wielu naszych studentów dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce oraz poprzez aktywną działalność na rzecz uczelni otrzymuje miesięcznie stypendia sięgające kilkuset złotych! Studia magisterskie Pedagogika 395 zł/12 mc 395 zł/9mc --- Zarządzanie 395 zł/12 mc 395 zł/9mc --- Dotyczy: > mieszkańców innego powiatu niż gnieźnieński i którzy nie kończyli studiów licencjackich w gnieźnieńskich uczelniach 6 7 *Informator nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Dołącz do Nas i studiuj w GSW Milenium za darmo!

5 Rekrutacja ETAP I Wybór kierunku, specjalności oraz trybu studiów ETAP II Wypełnienie online elektronicznego formularza ETAP III Złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie 8 Terminy składania dokumentów: do 16 lipca 2015 gwarancja przyjęcia na wybrany kierunek, 17 lipca 3 września 2015 rekrutacja do wyczerpania wolnych miejsc, od 4 września 2015 termin dodatkowy. KONTAKT Licencjackie ( I stopnia) tel WĄGROWIEC, ul. Kcyńska 48 tel Magisterskie (II stopnia) tel Podyplomowe , ul. Cieszkowskiego 17 tel PIŁA, ul. Brzozowa 4 tel Wymagane dokumenty: kserokopia i oryginał (do wglądu) świadectwa dojrzałości, kserokopia i oryginał (do wglądu) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z kserokopią suplementu (tylko studia magisterskie), kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (tylko tryb stacjonarny), kserokopia dowodu osobistego, dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na konto o numerze: , 3 zdjęcia legitymacyjne (35 x 45 mm), zdjęcia w wersji elektronicznej na płycie CD (dokładny format dostępny na naszej stronie internetowej milenium.edu.pl). SDMO tel mail: Kalisz, ul. Kwiatowa 4 tel./fax: mail: Zespół Szkół Milenium Przedszkole Milenium Mali Odkrywcy Szkoła Podstawowa Milenium Akademickie Gimnazjum Milenium tel Biura rekrutacji: Gniezno ul. Pstrowskiego 3 a, Gniezno ul. Cieszkowskiego 17. POPOWO KOŚCIELNE Przedszkole Milenium Mali Odkrywcy Szkoła Podstawowa Milenium Popowo Kościelne 21 tel Stan na dzień r.

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W KSZTAŁCENIU INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od 14 lat uczelnia

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, przyjazna szkoła - dobre studia - wysoka jakość

Szanowni Państwo, przyjazna szkoła - dobre studia - wysoka jakość Wybór kierunku studiów i uczelni to zawsze niełatwa decyzja, zwłaszcza dla osób posiadających własne rodziny i już pracujących zawodowo. Dlaczego warto podjąć studia właśnie w naszej uczelni? Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE, INŻYNIERSKIE I 5-LETNIE MAGISTERSKIE PROGRAM PARTNERSTWA BIZNESOWEGO UCZELNIA Z PONAD 20-LETNIM DOŚWIADCZENIEM INNOWACYJNY SYSTEM NAUCZANIA Od

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 10 specjalności na 2 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl NOWOŚĆ PEDAGOGIKA w przygotowaniu INFORMATYKA w przygotowaniu BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE EKONOMIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2014/2015

studia I stopnia 2014/2015 studia I stopnia 2014/2015 www.wsb.pl STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE 7 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW, M.IN.: PEDAGOGIKA NOWOŚĆ PRAWO W BIZNESIE NOWOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO W BIZNESIE I ADMINISTRACJI LOGISTYKA A

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce Zachodniej 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU 8 NOWYCH SPECJALNOŚCI Logistyka studia inżynierskie i licencjackie Wykładowcy praktycy Programy zajęć dostosowane do rynku pracy Uczelnia biznesu nr 1 w Polsce

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2013/2014

studia I stopnia 2013/2014 studia I stopnia 2013/2014 www.wsb.pl 5 KIERUNKÓW 2 NOWOŚCI: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ PEDAGOGIKA GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PRZEZ CAŁY OKRES NAUKI A jak wybrać studia? Dlaczego warto wybrać WSB?... 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE W KSZTAŁCENIU DLA BIZNESU GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO 6 KIERUNKÓW I 30 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA Informator 2013/2014 A jak wybrać

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2013/2014

studia II stopnia 2013/2014 studia II stopnia 2013/2014 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU SUM tradycyjny 22 specjalności na 3 kierunkach SUM PLUS studia magisterskie wraz ze studiami podyplomowymi SUM on-line studia z wykorzystaniem najnowszych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2012/2013

studia I stopnia 2012/2013 studia I stopnia 2012/2013 www.wsb.pl UCZELNIA BIZNESU STUDIA LICENCJACKIE I INŻYNIERSKIE 3 NOWOŚCI: PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE ZARZĄDZANIE BHP W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2014/2015 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia 2015/2016

studia I stopnia 2015/2016 studia I stopnia 2015/2016 www.wsb.pl NOWOŚĆ DESIGN W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) NOWOŚĆ INFORMATYKA W BIZNESIE w Toruniu i Bydgoszczy (w przygotowaniu) PEDAGOGIKA w Bydgoszczy (w

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 2012/2013 informator licencjackie magisterskie www.wwszip.pl Władze Uczelni Rektor WWSZiP prof. zw. dr hab. inż. Rafał Krupski Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe. wyższa szkoła zawodowa

INFORMATOR. studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe. wyższa szkoła zawodowa INFORMATOR studia licencjackie studia magisterskie studia podyplomowe wyższa szkoła zawodowa Najlepsza kadra naukowa, komfortowe warunki studiowania, stypendia dla innych to tylko HASŁA REKLAMOWE, dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO

studia I stopnia www.wsb.pl Informator 2014/2015 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO studia I stopnia www.wsb.pl 15-LETNIE DOŚWIADCZENIE w kształceniu dla biznesu GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT 8 KIERUNKÓW I 34 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Studia w Rzeszowie. szerokie możliwości RZESZÓW W LICZBACH: Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie.

Studia w Rzeszowie. szerokie możliwości RZESZÓW W LICZBACH: Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie. 1 Studia w Rzeszowie szerokie możliwości Stolica Podkarpacia to jedno z najbardziej studenckich miast w Europie. Liczba studentów w tym blisko dwustutysięcznym mieście to 60 000. Rzeszów stwarza znakomite

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni

studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni studia II stopnia www.wsb.pl Studia magisterskie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia na dowolnej uczelni UCZELNIA BIZNESU Praktyczne studia dla pracujących Gwarancja stałego czesnego

Bardziej szczegółowo