Absolutorium dla Burmistrza Ropczyc Węgierscy goście w Wielopolu Skrzyńskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Absolutorium dla Burmistrza Ropczyc Węgierscy goście w Wielopolu Skrzyńskim"

Transkrypt

1 GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN NR 7-8 ( ) LIPIEC/SIERPIEŃ 2013 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE OSTRÓW ROPCZYCE SĘDZISZÓW MŁP. WIELOPOLE SKRZ. W numerze m.in.: Absolutorium dla Burmistrza Ropczyc Węgierscy goście w Wielopolu Skrzyńskim Magdalena z Gnojnicy laureatką konkursu PKOL Ropczyce stolicą uśmiechu

2 SPIS TREŚCI WIEŚCI Z MAGISTRATU OBRADOWAŁA RADA MIEJSKA...6 XL sesja Rady Miejskiej SPOŁECZEŃSTWO I GOSPODARKA Absolutorium dla burmistrza Bujaka Wysokie odznaczenie dla Jana Kopcia Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach Szansa dla żołnierzy rezerwy OBWIESZCZENIE Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Miejsko-Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze Przebudowa mostów Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie I Powiatowy Jarmark Produktów Lokalnych i Tradycyjnych Aby w gospodarstwie było bezpieczniej Wiesław Lada dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Rzeszowie odpowiada na pytania zadawane przez rolników Letni czas Ula na wielkiej scenie Złote gody małżeńskie ROPCZYCE Andrzej Jedynak trenerem kadry narodowej Andrzej Jedynak, trener zapasów i sumo w UKS Lubzina od 1 lipca 2013 roku pełni funkcje trenera kadry narodowej młodzików oraz kadetów w sumo. Powołanie to jest docenieniem pracy trenerskiej oraz wyjątkowego zaangażowana na rzecz rozwoju tej dyscypliny. Ciąg dalszy na str. 52 MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH Biblioteka poleca Z tęsknoty piszę wiersze Cała Polska czyta dzieciom Słoneczne lato w bibliotece Noc z Franklinem Spotkanie z Joanną Olech Życie z pasją NA KARTACH HISTORII Polityka wyznaniowa książąt Ostrogskich CENTRUM KULTURY W ROPCZYCACH Plener malarski Koncert na rynku Dzień w zagrodzie Rewia w Chorzelowie Święto tradycyjnego grania w Gnojnicy Z PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ GMINY ROPCZYCE... 27, Działania integrujące w przedszkolu Jaś i Małgosia w Lubzinie W przedszkolu wcale nie musi być nudno Magdalena z Gnojnicy laureatką prestiżowego konkursu PKOL Klub bezpiecznego Puchatka Origami w Gnojnicy W zdrowym ciele zdrowy duch Najdrożsi rodzice idę dla Was z dumą przez świat Zagraniczni goście w Zespole Szkół w Lubzinie W szkołach promuje się zdrowy styl życia Najważniejsza jest profilaktyka I tylko pamięć została po tej lubzińskiej nocy... LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ROPCZYCACH Ropczyce stolicą uśmiechu! Ropczyccy mistrzowie matematyki Młodzi Europejczycy w ropczyckim liceum Ropczyckie hakowiczki na gali finałowej w Warszawie Spotkanie z wymiarem sprawiedliwości Unijne dotacje dla ropczyckiego liceum WIADOMOŚCI Z GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI WIADOMOŚCI Z GMINY OSTRÓW Młodzież z zespołu Wrzos we Lwowie Święto szkoły WIADOMOŚCI Z GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE Węgierscy goście w Wielopolu Koncert pamięci Stanisława Świerada XIV Dni Wielopola Skrzyńskiego Strażacy ochotnicy rywalizowali w zawodach Podaj dalej Konkurs ortograficzny Myślę, więc czytam. Czytam, więc wiem Obchody 58 rocznicy pożaru kina w Wielopolu Skrzyńskim WIADOMOŚCI Z ZAGORZYC Warsztaty kulinarne z Agencją Rynku Rolnego TO I OWO Wakacyjne porady ogrodnicze Morwa czarna i Jagoda acai I Konferencja Zdrowia już za nami Zespół przewlekłego zmęczenia. Może dlatego wyjeżdżamy na wakacje? Z biletem relacyjnym taniej na trasie z Przemyśla do Krakowa Antykoncepcja PTTK W ROPCZYCACH Nowe inicjatywy PTTK w Ropczycach Rajd jakiego jeszcze nie było WIADOMOŚCI SPORTOWE Andrzej Jedynak trenerem kadry narodowej Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Sumo Błękitni mają już kadrę na nowy sezon Zawodniczka z Lubziny w Pałacu Prezydenckim Gminny finał rozgrywek piłki nożnej Turniej Firm i Zakładów Pracy - piłka nożna Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce zaprasza na Dożynki Gminne, które odbędą się 18 sierpnia 2013 r. w Ropczycach 15:15 16:30 17:30 19:00 ROPCZYCE 2013 Msza św. dziękczynna za zebrane plony w Sanktuarium NMP Królowej Rodzin w Ropczycach Przejście korowodu dożynkowego na stadion RCSiR Prezentacje wieńców dożynkowych oraz okolicznościowe przemówienia Program artystyczny: - występy zespołów ludowych - koncert zespołu InoRos - zabawa dożynkowa W przypadku niesprzyjającej aury, uroczystości dożynkowe odbędą się w hali widowiskowo-sportowej GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej w Ropczycach. Nakład: 1200 egz. Zespół redakcyjny: Teresa Kiepiel red. nacz., Elżbieta Kosydar, Agnieszka Szela, Edyta Pazdan, Piotr Skałuba, Jolanta Kaszowska, Marcin Świerad red. Wielopole Skrz. Współpracują: Katarzyna Sikora, Maria Wójcik, Przemysław Łagowski, Mateusz Surman red. Ostrów, Barbara Traciak (Zagorzyce). Adres redakcji: ul. Bursztyna 1, Ropczyce. Dyżury redakcyjne: czwartek w godz w Centrum Kultury tel Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadsyłanych tekstów. Za treść poszczególnych artykułów odpowiadają ich autorzy. Druk: Drukarnia Duet, tel Reklamy prosimy przesyłać na www. gazeta-ziemiaropczycka.pl Miesięcznik Powiatowy Ziemia Ropczycka jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

3 ROPCZYCE Zagraniczni goście w Zespole Szkół w Lubzinie W dniach maja 2013 roku Zespół Szkół w Lubzinie gościł przyjaciół z Turcji i Hiszpanii w ramach projektu Comenius. Program pt. Share Values, Share Life był realizowany pod hasłem tolerancji. W marcu br. nasza młodzież miała okazję wyjechać do Turcji. Tym razem uczniowie i ich opiekunowie z Turcji (z miasta Urganli) i Hiszpanii (z Madrytu) złożyli wizytę w Polsce. Ciąg dalszy na str. 33 Fotoreportaż na str. 54 ROPCZYCE Święto tradycyjnego grania w Gnojnicy Fot. Piotr Skałuba Zastępca burmistrza Wiesław Maziarz i sołtys wsi Gnojnica Zenon Charchut oglądają wystawę fotografii Warsztaty skrzypcowe, taneczne, plastyczne, koncerty, wystawy oraz pokazy filmów składały się na Festiwal Galicja- Gnojnica, którego druga edycja odbyła się w dniach 5-7 lipca 2013 r. w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej. Szczegóły na str. 4i26 Fotoreportaż na str. 28 Fot. Jadwiga Pięta-Paśko Publiczność gorąco przyjęła żywiołowy występ pani Albiny Kuraś z kapelą ROPCZYCE Wysokie odznaczenie dla Jana Kopcia Na wniosek Burmistrza Ropczyc i Wojewody Podkarpackiego, a następnie Ministra Spraw Zagranicznych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Jana Kopcia Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności polonijnej oraz za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych poza granicami naszego kraju. Wręczenia orderu, 8 lipca 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, dokonali: Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki oraz burmistrz Bolesław Bujak. Ciąg dalszy na str. 8 Fot. Piotr Skałuba W 2012 r. prezes Jan Kopeć odebrał z rąk burmistrza B. Bujaka i przewodniczącego Rady Miejskiej J. Misiury dyplom Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce

4 WIEŒCI Z MAGISTRATU Urz¹d Miejski w Ropczycach Ropczyce, ul. Krisego 1 tel. (17) ; fax. (17) Dni pracy: pn.-pt Przyjêcia stron przez burmistrza w pi¹tki Boles³aw Bujak burmistrz Wies³aw Maziarz I Z-ca Burmistrza Robert Kuraszkiewicz II Z-ca Burmistrza Jakie sprawy za³atwisz w Urzêdzie? Urz¹d Stanu Cywilnego tel. (17) sprawy: aktów urodzenia, zawarcia zwi¹zku ma³ eñstwa i inne Referat Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich tel. (17) Ewidencja Ludnoœci tel. (17) sprawy: zameldowania, wymeldowania, dowody osobiste i inne Ewidencja Dzia³alnoœci Gospodarczej tel. (17) sprawy: zak³adania i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej Referat Bud etu i Finansów tel. (17) Referat Podatków tel. (17) podatki z terenu miasta tel. (17) podatki z terenów wiejskich Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Œrodowiska tel. (17) , 564 sprawy: decyzje o warunkach zabudowy, wyrysy z miejscowego planu, podzia³, sprzeda nieruchomoœci i inne tel. (17) sprawy: spory wodne, wycinka drzew, decyzje œrodowiskowe i inne Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tel. (17) , 532 sprawy: utrzymania dróg i ulic miejskich tel. (17) sprawy: dodatków mieszkaniowych Referat Rozwoju Gospodarczego tel. (17) Referat Programów Pomocowych i Rozwoju tel. (17) Zespó³ ds. Promocji Gminy tel. (17) Po ytek Publiczny tel. (17) WIEŒCI Z MAGISTRATU II Festiwal Galicja w Gnojnicy Dolnej Warsztaty skrzypcowe, taneczne, plastyczne, koncerty, wystawy oraz pokazy filmów sk³ada³y siê na Festiwal Galicja-Gnojnica, którego druga edycja odby³a siê w dniach 5-7 lipca 2013 r. w Wiejskim Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej. Trzydniowy festiwal rozpoczê- ³y warsztaty skrzypcowe, na których lokalni muzycy zaprezentowali charakterystyczny dla okolic Gnojnicy sposób gry na tym instrumencie. Podczas imprezy mo na by³o obejrzeæ wystawê fotograficzn¹ Z dna szuflady, z³o ona z dawnych fotografii zebranych przez uczniów szkó³ w Gnojnicy i okolicach oraz mieszkañców. W koœciele w Górze Ropczyckiej odby³a siê Msza Trydencka i recital organowy. Nie zabrak³o tak e koncertów muzycznych po³¹czonych z zabawami tanecznymi. Warsztaty kulinarne, garncarskie, czy wycinanek rzeszowskich by³y wielk¹ atrakcj¹ dla dzieci. Uczestnicy Jan Kopeæ odznaczony Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 8 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Ropczycach mia³a miejsce uroczystoœæ wrêczenia Krzy a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski Janowi Kopciowi Honorowemu Obywatelowi Miasta Ropczyce. Na wniosek Burmistrza Ropczyc i Wojewody Podkarpackiego, a nastêpnie Ministra Spraw Zagranicznych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw Komorowski nada³ Janowi Kopciowi obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej zamieszka³emu w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zas³ugi w dzia³alnoœci polonijnej oraz za popularyzowanie polskiej kultury i tradycji narodowych. Wrêczenia orderu dokona³a Alicja Wosik Wicewojewoda Podkarpacki wraz z burmistrzem Boles³awem Bujakiem, sk³adaj¹c równie gratulacje i szczere podziêkowania za aktywnoœæ na niwie spo³ecznej, ogromne zaanga owanie i postawê patriotyczn¹ godn¹ naœladowania. Odznaczonemu towarzyszy³a najbli sza rodzina i przyjaciele, a tak e kierownictwo urzêdu. 3 lipca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Miejskiego w Ropczycach odby³o siê spotkanie z so³tysami, przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli, prezesami jednostek OSP oraz cz³onkiniami Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Podczas spotkania poruszone zostawarsztatów tanecznych nauczyli siê ludowych tañców z okolic Gnojnicy oraz tradycyjnych tañców polskich: polki, kujawiaka i oberka. Odby³y siê równie pokazy filmów dokumentalnych poœwiêconych muzyce wiejskiej i obyczajom, koncert Muzyka ydowska w pamiêci wiejskich muzykantów. Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich zadba³y o to, aby wszyscy uczestnicy festiwalu Spotkanie z so³tysami i przewodnicz¹cymi zarz¹dów osiedli ³y tematy zwi¹zane z funduszem so³eckim, remontami dróg gminnych w poszczególnych so³ectwach oraz udra nianiem rowów melioracyjnych i odp³ywów. Na spotkaniu omówione zosta³y równie kwestie zwi¹zane z organizacj¹ tegorocznego mieli okazjê skosztowaæ tradycyjnych potraw. Na zakoñczenie festiwalu wyst¹pi³a wêgierska kapela MuzsikasFolk Ensemble, wykonuj¹ca muzykê z Siedmiogrodu. Organizatorami festiwalu byli: Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jaros³awiu, Witold Broda i Andrzej Bieñkowski oraz Wiejskiej Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej. œwiêta plonów oraz temat ma czasie-gospodarka odpadami komunalnymi. Kierownik Referatu Podatków zapozna³ so³tysów z terminami wydawania ksi¹- eczek op³at za odbiór odpadów komunalnych w poszczególnych so³ectwach. Burmistrz Boles³aw Bujak podziêkowa³ prezesom jednostek OSP za organizacjê Miejsko-Gminnych Zawodów Sportowo-Po arniczych, a cz³onkiniom KGW za aktywnoœæ spo- ³eczn¹. Zwróci³ siê do zebranych o ustalenie terminów zebrañ so³eckich w celu omówienia zasad rozdysponowania funduszu so³eckiego na przysz³oroczne remonty dróg i chodników. STR. 4 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( )

5 WIEŒCI Z MAGISTRATU Zakoñczenie budowy kanalizacji w Ropczycach Dobieg³a koñca jedna z najwa niejszych i najwiêkszych inwestycji, jaka realizowana by³a na terenie gminy Ropczyce od 2009 r. Zadanie pn. Zapewnienie prawid³owej gospodarki wodno-œciekowej w aglomeracji Ropczyce etap I mia³o na celu poprawê warunków ycia i zdrowia mieszkañców. Zakres prac obejmowa³ siedem zadañ (wszystkie zlokalizowane na terenie miasta Ropczyce w czêœci centralnej oraz po³udniowo-za- chodniej), w tym: budowê kanalizacji sanitarnej: os. Chech³y wzd³u 3-go Maja, rejon ul. Wyspiañskiego, Polnej i Monte Cassino, rejon ZOZ-u przy ul. Wyszyñskiego, rejon ul. Witosa i Sportowej, os. Œródmieœcie, budowê kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu Za stadionem oraz w rejonie ulic Dêbowej i Topolowej, rozbudowê sieci wodoci¹gowej na os. Granice, wzd³u ul. Borki Chechelskie. Efektem koñcowym jest powstanie mb kanalizacji sanitarnej w ramach projektu, dodatkowo mb poza projektem, 11 pompowni œcieków, 900 mb kanalizacji deszczowej oraz mb sieci wodoci¹gowej. W ramach projektu zaku- piono tak e samochód do ciœnieniowego mycia i udra niania kanalizacji, agregat pr¹dotwórczy i pompê, a tak e wykonano 5000 m 2 dróg asfaltowych i chodników. W rezultacie do kanalizacji pod³¹czono ponad 650 budynków, a do sieci wodoci¹gowej-11. Wykonawc¹ prac budowlanych by³a brzozowska firma WAFRO S.A. By³ to najwiêkszy projekt tego typu w dotychczasowej historii Ropczyc. Ca³kowity koszt projektu to ponad 14,7 mln z³, z czego 6,8 mln z³ to dofinansowanie z UE. Budowa sali gimnastycznej i przedszkola przy ZS w Gnojnicy Dolnej Trwaj¹ prace wykoñczeniowe w nowej sali gimnastycznej i przedszkolu przy Zespole Szkó³ w Gnojnicy Dolnej. W ostatnim czasie wykonane zosta³y tynki, wylewki, podwieszane sufity oraz elewacja. Koszt realizacji prac w ramach II etapu wynosi ok. 3,2 mln z³. Samorz¹d Ropczyc pozyska³ na inwestycjê dofinansowanie w wysokoœci 480 tys. z³ z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Planowany termin oddania la dostêpna bêdzie jadalnia, sali i przedszkola do u ytku to kuchnia z zapleczem technologiczno-magazynowym i sanita- paÿdziernik br. Nowa sala gimnastyczna wyposa ona bêdzie riatami, sale przedszkolne oraz w zaplecze sanitarno-szatniowe, zaplecze szatniowo-sanitarne. pomieszczenia techniczno-magazynowe oraz antresolê z wi- po³¹czona bêdzie z istniej¹c¹ Ca³a dwukondygnacyjna czêœæ downi¹. Dla potrzeb przedszko- szko³¹ specjaln¹ przewi¹zk¹. Regulacja potoku NiedŸwiadka Trwaj¹ prace przy regulacji potoku NiedŸwiadka w NiedŸwiadzie. Dziêki pomocy pos³a Jana Burego, Samorz¹d Ropczyc pozyska³ na inwestycjê ok. 250 tys. z³ z Podkarpackiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Rzeszowie. Prace polegaj¹ na udro nieniu koryta i umocnieniu stopy skarpy potoku, w tym na wycince zakrzaczeñ, usuniêciu namulisk i nawisów brzegowych, rozbiórce zniszczonego ubezpieczenia brzegu oraz nowym ubezpieczeniu stopy skarpy. Zadanie ma na celu zminimalizowanie zagro enia przeciwpowodziowego, dziêki zapewnieniu stabilnoœci koryta potoku i u³atwieniu przep³ywu wody. ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( ) Termomodernizacja budynków oœwiatowych Trwaj¹ prace przy termomodernizacji budynków oœwiatowych, na które Samorz¹d Miasta i Gminy Ropczyce pozyska³ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ponad 1,9 mln z³. Obiekty, które zostan¹ objête pracami to Zespó³ Szkó³ Nr 4 (os. Chech³y), Zespó³ Szkó³ w Ma³ej, Zespó³ Szkó³ w Gnojnicy Dolnej, Zespó³ Szkó³ w Gnojnicy Woli, Publiczne Przedszkole Nr 1 oraz Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ropczycach. W ramach wykonywanych prac, oprócz docieplenia œcian, stropów, wykonania elewacji, wymianie ulegn¹ stare okna i drzwi. Zmodernizowany zostanie równie system centralnego ogrzewania. Realizacja inwestycji przyczyni siê do poprawy efektywnoœci wykorzystania energii cieplnej poprzez ograniczenie jej strat. Planowana data zakoñczenia prac termomodernizacyjnych to wrzesieñ br. Przebudowa infrastruktury sportowej Dobieg³y koñca prace przy przebudowie boiska do gry w pi³kê siatkow¹ pla ow¹ przy kompleksie basenów k¹pielowych Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji. W ramach modernizacji wykonana zosta³a nowa nawierzchnia boiska, wyremontowano kanalizacjê bu- Budowa parkingu przy ul. Pi³sudskiego Na prze³omie lipca i sierpnia zostanie oddany do u ytku nowy parking przy ul. Pi³sudskiego na osiedlu Œw. Barbary. W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka istniej¹cych pozosta³oœci po starych fundamentach, zabezpieczenie kabli teletechnicznych i energetycznych, budowa miejsc postojowych i dróg manewrowych oraz adaptacja istniej¹cych zjazdów. Nowy parking bêdzie posiada³ 82 miejsca postojowe (w tym dla niepe³nosprawnych). Po jego wykonaniu samochody osobowe bêd¹ parkowane poza pasem drogowym rzow¹, wzmocniono skarpy przy boisku, a tak e po³o ona zosta- ³a nowa kostka brukowa przy dojœciach i placach przy boisku. Wymianie uleg³o tak e ogrodzenie wokó³ basenów. Modernizacji poddany zostanie tak e stadion RCSiR. Przebudowane bêd¹ trybuny, bie - nia boiska wraz z elementami drena u i sieci wodoci¹gowej, a tak e nawierzchnia rzutni, skoczni w dal i wzwy. Prace przy tej czêœci zadania rozpoczn¹ siê pod koniec sierpnia br. i realizowane bêd¹ tak e w roku przysz³ym. Na tê inwestycjê Gmina Ropczyce pozyska³a z dwóch programów europejskich prawie 5 mln z³. przyleg³ych ulic (Armii Krajowej i Pi³sudskiego), zwiêkszaj¹c tym samym swobodê ruchu i przepustowoœæ ulic. Inwestycja sfinansowana zostanie ze œrodków w³asnych Gminy w kwocie ,08 z³. STR. 5

6 OBRADOWA A RADA MIEJSKA XL sesja Rady Miejskiej 17 czerwca 2013 r. G³ównym tematem 40. sesji Rady Miejskiej w Ropczycach by³a ocena wykonania bud etu Gminy w 2012 roku oraz debata w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Ropczyc. G³ówne wskaÿniki liczbowe dotycz¹ce wykonania bud etu miasta i gminy Ropczyce minionego roku przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: po zmianach w ci¹gu roku plan dochodów opiewa³ na ,11 z³, co zrealizowano w wysokoœci ,80 z³ czyli w 99,32%. Zaœ wydatki wynios³y ,26 z³ przy planie ,93 z³. Deficyt wyniós³ ,46 z³, przy prognozowanym na pocz¹tku roku ,82 z³. Zad³u enie z tytu³u kredytów i po yczek d³ugoterminowych to ,75 z³ i stanowi 31,09% dochodów zrealizowanych, przy dozwolonej granicy 60%. Stronê rzeczow¹ wykonania bud etu minionego roku, na podstawie przed³o onych sprawozdañ, scharakteryzowa³ burmistrz. Zrealizowano zamierzone zadania w dziedzinie oœwiaty. Od strony materialnej w tej dziedzinie g³ównym zadaniem 2012 roku by³ ³obek (przeprowadzenie postêpowania o przyznanie dotacji na modernizacjê obiektu oraz wykonanie tej modernizacji, wyposa enie obiektu, przeprowadzenie postêpowania o dotacjê na zatrudnienie kadry i funkcjonowanie ³obka, przeprowadzenie procesu uruchomienia nowej placówki wszystko zakoñczone przyjêciem dzieci w lutym br.). Równie zgodnie z zamierzeniami przebiega³y dzia³ania gminnych instytucji pomocy spo³ecznej. Dobr¹ ocenê nale y przyznaæ zaplanowanym i wdro onym dzia³aniom zapisanym w bud ecie w dzia- ³ach kultury i sportu. Argumentem za s¹ tysi¹ce korzystaj¹cych z obiektów sportowych, tysi¹ce wypo yczeñ w placówkach bibliotecznych oraz tysi¹ce uczestników imprez rozrywkowych i uroczystoœci okolicznoœciowych. Tak e po stronie zamierzeñ gospodarczych, tak w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej, jak i inwestycji budowlanych roczny plan zosta³ wype³niony (przyk³ady: sala gimnastyczna i przedszkole w Gnojnicy Dolnej, dom kultury w NiedŸwiadzie, rewitalizacja centrum miasta, boisko Orlik na Witkowicach, przygotowanie koncepcyjne i planistyczne inwestycji kanalizacyjnych, remonty i modernizacje dróg i ulic, chodniki, oœwietlenia). Z wyliczeñ wynika, e w roku 2012 uda³o siê pozyskaæ ponad 11,5 milionów z³ dotacji. Przy czym nie wszystkie pozyskane œrodki zosta³y ju wykorzystane, czêœæ zgodnie z umowami, jest realizowana jeszcze w roku bie- ¹cym. Ciesz¹c siê z powiêkszenia maj¹tku komunalnego, który s³u y mieszkañcom na co dzieñ, nale y mieæ na uwadze to, e w kolejnych latach bêd¹ dodatkowe koszty jego bie ¹cego utrzymania. W dziedzinie pozyskiwania dotacji na inwestycje, do osi¹gniêæ zaliczyæ nale y opracowywanie wniosków zakoñczonych przyznaniem dotacji. Dotacje nie s¹ jedynym Ÿród³em finansowania inwestycji. Drug¹ czêœci¹ jest udzia³ w³asny Gminy, w wysokoœci od 20 do 80%. Czêœæ dotacji dotyczy jednego roku, czêœæ obejmuje wiêcej ni jeden rok. Ostatnio gmina Ropczyce otrzyma³a dotacje na: budowê czterech przyszkolnych placów zabaw dla najm³odszych uczniów pn. Radosna Szko³a, termomodernizacjê czterech szkó³ i dwóch przedszkoli, rozbudowê szko³y w NiedŸwiadzie Dolnej, zaœ Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych na modernizacjê sieci wodoci¹gowej. W tej czêœci obrad, a nastêpnie w czêœci sprawozdawczej zosta³a omówiona i wyjaœniona sprawa sporu Gminy z Deutsche Bankiem. Po przejœciu ca³oœci procedury oceny wykonania bud etu, Rada Miejska przyzna³a burmistrzowi absolutorium za wykonanie bud etu w 2012 roku. Przy 19 radnych bior¹cych udzia³ w g³osowaniu, siedemnastu g³osowa³o za, a dwóch przeciw. Burmistrz podkreœli³, i udzielenie absolutorium to pozytywna ocena pracy i dzia³añ podejmowanych przez kadrê kierownicz¹ i pozosta³ych pracowników Urzêdu Miejskiego, jednostek organizacyjnych oraz spó³ek gminnych. Inne uchwa³y podjête na 40. sesji wynikaj¹ce z ustawowych kompetencji rady i przyjêtego porz¹dku obrad dotyczy³y: utworzenia przez Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych w Ropczycach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, odpowiedzi na skargê Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierz¹t, spraw bud etowych bie ¹cego roku, wyboru nowego radnego Jana Gibka do sta- ³ych komisji rady. Sprawozdanie z najwa niejszych dzia³añ administracji gminnej, od ostatniej sesji: gminna komisja do spraw szkód po ulewnych deszczach opracowa³a dokument skierowany do Wojewody Podkarpackiego, pod k¹tem pomocy rz¹dowej na niwelacjê szkód na drogach. infrastruktura drogowa: zakoñczy³y siê remonty cz¹stkowe i prze³omów dróg. Dobiega koñca budowa chodników w Brzezówce i w Ma³ej. Zgodnie z harmonogramem przebiega budowa mostów na Chech³ach i Witkowicach. W najbli szych planach jest remont dwóch dróg: Ma³a rzeki przez las i w NiedŸwiadzie (przy pomocy œrodków z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i udzia³u w³asnego bud etu Gminy). Zakoñczy³a siê budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Dêbowej i Topolowej. Po przetargu, zlecono budowê oœwietlenia w Lubzinie, w rejonie Na stra aka. Obecnie budowany jest parking na osiedlu œw. Barbary przy ul. Pi³sudskiego (naprzeciw Policji). przedsiêwziêcia w fazie kontynuacji, realizowane przy pomocy dotacji i udzia³u Gminy: modernizacja remizy OSP w ¹czkach Kucharskich, zakoñczenie projektowania Radosnych Szkó³ (przyszkolne place zabaw) i przygotowanie do przetargu dla: ¹czek Kucharskich, Witkowic, NiedŸwiady Górnej, w opracowaniu znajduje siê dokumentacja dla Gnojnicy Woli, w toku jest postêpowanie w sprawie zamiany NiedŸwiady Dolnej na Brzezówkê, finalizuje siê odnowienie boiska pi³ki siatkowej pla owej oraz wymiana ogrodzenia zespo³u basenów k¹pielowych; druga czêœæ tego zadania, to jest przebudowa bie ni na stadionie przeniesiona zosta³a na przysz³y rok. modernizacja sieci wodoci¹gowej: Przedsiêbiorstwo Us³ug Komunalnych oczekuje na podpisanie umowy dotacji na dzia³ania modernizacyjne i rozwojowe sieci wodoci¹gowej. Przed przetargiem wartoœci szacunkowe przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: ca³oœæ przedsiêwziêcia: ok mln z³, dotacja: ok. 1,927 mln z³. Ogólny zakres rzeczowy: przebudowa ruroci¹gów wodnych przy ul. Przemys³owej (1,32 km), ul. Broniewskiego (250 m), ul. Pa³acowej (650 m), ul. Rzeszowskiej (1,5 km), na osiedlu Czekaj (0,7 km), ul. Rataja, przebudowa wodoci¹gu z rur azbestowo-cementowych przy ul. Wyszyñskiego (na dwóch odcinkach 730 m i 485 m). Inne zadania to wykonanie uzdatniania wody dla Gnojnicy Woli i Gnojnicy Dolnej oraz monitoring sieci wodoci¹gowej. STR. 6 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( )

7 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Absolutorium dla burmistrza Bujaka 17 czerwca podczas 40. sesji Rady Miejskiej radni zajêli siê rozpatrzeniem sprawozdania finansowego i opisowego Gminy za 2012 rok oraz dyskusj¹ nad wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytu³u wykonania bud etu za ubieg³y rok. Z danych liczbowych wynika, e plan finansowy po stronie dochodów zosta³ zrealizowany w 99,32%, zaœ po stronie wydatków nieco ponad 97%. Zad³u enie z tytu³u kredytów i po yczek d³ugoterminowych stanowi 31,09% dochodów zrealizowanych, przy dozwolonej granicy 60% (dok³adne dane liczbowe podane s¹ w relacji z obrad Rady Miejskiej na str. obok). W 2012 roku Gmina pozyska³a ponad 11,5 miliona z³ dotacji na ró - nego rodzaju zadania, g³ównie inwestycyjne. W dyskusji, jaka wywi¹za³a siê przed g³osowaniem, mo - na by³o zaobserwowaæ diametralnie ró ne stanowiska n/t oceny pracy burmistrza w ubieg³ym roku. Przewodnicz¹cy opozycyjnego klubu PIS Witold Dar³ak stwierdzi³, e ma du o zastrze eñ do pracy burmistrza. Jego zdaniem burmistrzowi brakuje wizji rozwoju miasta, a ponadto samorz¹d nie czyni adnych kroków w kierunku zurbanizowania strefy wzd³u obwodnicy. Radny pyta³ równie po raz kolejny o konflikt Gminy Ropczyce z Deutsche Bankiem i utratê 800 tysiêcy z³otych, bêd¹cym konsekwencj¹ przelania pieniêdzy na niew³aœciwe konto podane a przez firmê ¹czbud, wykonawcê Ogródka Jordanowskiego. Nied³ugo potem firma ta og³osi³a upad³oœæ, a pieni¹dze zamiast trafiæ na konto banku zabezpieczone cesj¹, trafi³y do ¹czbudu. Zupe³nie inaczej pracê burmistrza i podleg³ych mu pracowników oceni³a wiceprzewodnicz¹ca Rady Teresa Rachwa³. - Klub Ludowo-Samorz¹dowy ocenia pozytywnie dzia- ³alnoœæ burmistrza i wykonanie przez niego bud etu. Burmistrz Bujak jest dobrym gospodarzem i dba o rozwój miasta. Burmistrz odnosz¹c siê do zarzutów opozycyjnego radnego wskaza³, e priorytetem w gminie Ropczyce jest gospodarka i rozwój strefy ekonomicznej. - Wielokrotnie to powtarza³em- tworzenie klimatu dla przedsiêbiorców, aby powstawa³y nowe miejsca pracy, a tak e rozwój infrastruktury wokó³ strefy mówi³ burmistrz. Odpieraj¹c zarzut o brak rozwoju w s¹siedztwie obwodnicy przypomina³, e zabiegaj¹c o jej powstanie nigdy nie obiecywa³, e obroœnie ona w inwestycje, zw³aszcza w krótkim czasie. Zawsze ocenia³ j¹ w kategoriach bezpieczeñstwa i zminimalizowania ruchu drogowego w mieœcie. Jeœli chodzi o utratê przez Gminê 800 tys. powiedzia³, e móg³by osobiœcie odpowiadaæ za ten b³¹d, gdyby tylko jemu, tak e osobiœcie przypisane zosta³y zas³ugi za œci¹gniêcie do Gminy dotacji przekraczaj¹cych 64 mln z³ (w ci¹gu ostatnich lat). Przyzna³, e we wszystkich gminach, które zosta³y oszukane przez ¹czbud nast¹pi- ³y dymisje skarbników. Burmistrz podkreœli³, e winna tej ca³ej sytuacji jest w³aœcicielka ¹czbudu, a pañstwo nie doœæ chroni uczciwych obywateli. Po dyskusji odby³o siê g³osowanie, w którym za przyjêciem sprawozdania finansowego z wykonania bud etu za ubieg³y rok by³o osiemnastu radnych, przeciw jeden, zaœ za przyznaniem absolutorium g³osowa³o siedemnastu radnych, a dwóch by³o przeciw. W tym dniu w g³osowaniach uczestniczy³o dziewiêtnastu radnych. Oznacza to, e nie wszyscy radni z opozycyjnego klubu podzielali zdanie swego przewodnicz¹cego. Absolutorium to uchwa³a rady, w której stwierdza siê, e burmistrz prawid³owo prowadzi³ w minionym roku bud etowym dzia³alnoœæ finansow¹ oraz e bud et zosta³ wykonany zgodnie z uchwa³¹ rady. Inf. w³asna Zginê³a legitymacja szkolna wydana przez Zespó³ Szkó³ Agro-Technicznych w Ropczycach na nazwisko Patrycja Tomaszewska. Serdecznie zapraszamy na LETNI PIKNIK który odbêdzie siê 10 sierpnia na ropczyckim Rynku. W programie m.in.: konkursy dla dzieci i m³odzie y, pokaz zumby, zabawy i gry planszowe, wystêpy zespo³ów: ze Szko³a Muzycznej YAMAHA, AGODNA PIANKA, h.r.a.b.i.a oraz inne atrakcje. Pocz¹tek imprezy godz Centrum Kultury w Ropczycach zaprasza na warsztaty taneczne z Maækiem Florkiem, zwyciêzc¹ I edycji programu You Can Dance. Po prostu tañcz. Zajêcia odbêd¹ siê 5 sierpnia: - o godzinie grupa m³odsza (szko³a podstawowa) - o godzinie grupa starsza (gimnazjum i szko³y ponadgimnazjalne) Piknik i warsztaty s¹ elementami zadania realizowanego przez Centrum Kultury w Ropczycach pn. Jesteœmy kulturalni. Dzia³ania artystyczne dla dzieci i m³odzie y dofinansowanego ze œrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura interwencje. ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( ) STR. 7

8 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Wysokie odznaczenie dla Jana Kopcia Ci¹g dalszy ze str. 3 Jan Kopeæ z on¹. Jan Kopeæ opuœci³ w 1972 roku rodzinne miasto Ropczyce, emigruj¹c do Stanów Zjednoczonych. Od pocz¹tku pobytu Chicago anga owa³ siê w spo³ecznikowsk¹ dzia³alnoœæ na rzecz integracji mieszkañców Polski po³udniowej. Szybko da³ siê poznaæ jako wielki patriota i organizator, szczególnie w zakresie zrzeszania rodaków i budowania relacji miêdzyludzkich wœród przebywaj¹cych na emigracji Ropczycan. Swoj¹ aktywnoœæ na niwie krzewienia polskoœci i pog³êbiania kontaktów z rodzinnym miastem rozwin¹³ wraz z grup¹ entuzjastów z Ropczyc, na czele z Urszul¹ Gierlak, z któr¹ podjêli decyzjê (w kwietniu 1994 roku) o utworzeniu Klubu Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej w Chicago pod patronatem Zwi¹zku Klubów Polskich. Nie dziwi wiêc fakt, e na pierwszym posiedzeniu, 23 kwietnia 1995 roku zosta³ wybrany na prezesa pierwszego Zarz¹du tego Klubu. Funkcjê tê piastuje do dziœ i jak twierdz¹ zrzeszeni w Klubie Ropczycanie, od chwili powstania jest sercem i dusz¹ stowarzyszenia. Jan Kopeæ jest osob¹, której otwarta postawa i zaanga owanie, pracowitoœæ i umi³owanie polskoœci wp³ynê³y na decyzjê o powo³aniu go w 2005 roku na stanowisko wiceprezesa Zwi¹zku Klubów Polskich w Ameryce Pó³nocnej. Jego empatia i yczliwoœæ w odniesieniu do drugiego cz³owieka przejawia siê nie tylko w interpersonalnych kontaktach, ale tak e we wspó³dzia- ³aniu z organizacjami charytatywnymi nios¹cymi pomoc najs³abszym, najubo szym i poszkodowanym w wyniku kataklizmów. Mogliœmy siê o tym przekonaæ w 2009 r., kiedy po niszcz¹cej powodzi w Ropczycach, prezes Jan Kopeæ przyby³ do podnosz¹cego siê po kataklizmie miasta, aby udzieliæ jego mieszkañcom pomocy i wsparcia. Jan Kopeæ jest obywatelem Polski i Stanów Zjednoczonych. Pomimo olbrzymiej odleg³oœci, jaka dzieli jego dwie Ojczyzny zawsze jest otwarty na potrzeby najubo szych. Do grona obdarowanych i adresatów rzeczowej pomocy nale ¹ m. in. uczniowie Specjalnego Oœrodka Szkolno- Wychowawczego w Ropczycach oraz pensjonariusze Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie. Wparciem Klubu ciesz¹ siê równie instytucje oœwiatowe, kulturalne i sportowe, s³u ¹ce rozwojowi m³odzie y i mieszkañców Ropczyc i okolic; m.in. Klub Sportowy B³êkitni oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach. an Kopeæ, jako prezes Klubu Przyjació³ Ziemi Ropczyckiej promuje Ropczyce, jego dorobek kulturalny i lokaln¹ kulturê na kontynencie amerykañskim, nie tylko wœród rodaków i Polonii amerykañskiej, ale i w œrodowiskach rdzennie amerykañskich. Mimo up³ywu czasu jego przywi¹zanie do Ropczyc i Ziemi Ropczyckiej jest sta³e i niezmienne. Uwidacznia siê to w sposób szczególny podczas corocznie organizowanych wydarzeñ patriotycznych, religijnych i kulturalnych zakorzenionych w Polsce i polskoœci, a odbywaj¹cych siê w Chicago. W 2012 roku Rada Miejska w Ropczycach przyzna³a prezesowi Janowi Kopciowi tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Ropczyce. Inf. w³asna URZ D MIEJSKI w ROPCZYCACH, Ropczyce, ul.krisego 1 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomoœci /podlega podaniu do publicznej wiadomoœci przez og³oszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjêty w danej miejscowoœci, a tak e na stronach internetowych w³aœciwego urzêdu, zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 ze zm.) / Uprzejmie informuje siê, e na tablicy og³oszeñ w budynku Urzêdu Miejskiego w Ropczycach, ul. Krisego 1, wywieszony zosta³ do publicznej wiadomoœci, na okres 21 dni, wykaz nieruchomoœci, stanowi¹cej w³asnoœæ Gminy Ropczyce, przeznaczonej do: NIERUCHOMOŒCI GRUNTOWE Przeznaczenie do... Na rzecz... Położenie Nr działki Pow. [ha] Termin wywieszenia od do Tadeusza Gabryka 532/17 0,0493 Ropczyce Pawła Cioska 386/93 0,0163 Ropczyce Krzysztofa Pluty 1807/60 0,0262 oddania w DZIERŻAWĘ Pietrzejowa w drodze bezprzetargowej Wiesława Kipy Okonin 405/2 0,05 Heleny Marć Ropczyce-Chechły 4020/3, 4020/4 0,2758 Tadeusza Belczyka Ropczyce /76 0,0083 Pietrzejowa Zbigniewa Marcia Ropczyce , Andrzeja Króla 579 0,0015 oddania w NAJEM 0, Elżbiety Szajstek Ropczyce 829/13 w drodze bezprzetargowej 0,0007 Kacpra Wójcika , STR. 8 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( )

9 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach Z koñcem czerwca br. zakoñczy³ siê I etap prac wykonywanych w ramach projektu pt. Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach. Dotyczy³ on obiektu basenów odkrytych, na którym wykonany zosta³ remont boiska do gry w pi³kê siatkow¹ pla ow¹, remont nawierzchni z kostki brukowej i schodów terenowych, skarpy przy boisku i kanalizacji burzowej i ogrodzenia wokó³ ca³ego kompleksu sportoworekreacyjnego. Realizacja tego zakresu rzeczowego by³a mo liwa dziêki pozyskanemu przez Gminê Ropczyce dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 Spójnoœæ wewn¹trzregionalna, dzia³ania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódÿ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Przyznana Gminie Ropczyce (zgodnie z zawart¹ w lutym br. umow¹ o dofinansowanie) dotacja wynosi ok. 1 mln 30 tys. z³., a wk³ad w³asny stanowi nieca³e 210 tys. z³. Na pocz¹tku czerwca bie ¹cego roku rozpoczêto roboty budowlane w ramach projektu pn. Termomodernizacja budynków oœwiatowych na terenie Gminy Ropczyce. Planowany ca³kowity koszt realizacji projektu wynosi ,52 z³. Na realizacjê projektu Gmina Ropczyce pozyska³a dofinansowanie w kwocie ,97 z³ ze œrodków Unii Europejskiej w ramach dzia³ania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata II etap projektu w zakresie odtworzenia zdegradowanej infrastruktury obiektów sportowych stadionu, takich jak remont bie ni boiska wraz z elementami drena u i sieci wodoci¹gowej, skoczni w dal i wzwy oraz rzutni bêdzie realizowany od kwietnia do sierpnia 2014 roku. Zakoñczenie prac przy odtworzeniu infrastruktury sportowej obiektu basenów odkrytych zbieg³o siê z momentem otwarcia sezonu letniego, co znacz¹co przyczyni siê do poprawy ich funkcjonalnoœci i dostêpnoœci oraz wp³ynie na rozwój ca³ej bazy sportowo-rekreacyjnej Ropczyc. UM w Ropczycach G³ównym celem realizacji projektu jest poprawa energoch³onnoœci oraz stanu szeœciu budynków oœwiatowych, tj. Zespo³u Szkó³ w Gnojnicy Dolnej, Zespo³u Szkó³ w Gnojnicy Woli, Zespo³u Szkó³ w Ma³ej, Zespo³u Szkó³ nr 4 w Ropczycach oraz Publicznego Przedszkola nr 1 i nr 2 w Ropczycach poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji polegaj¹cej na ociepleniu œcian zewnêtrznych, stropodachów, kominów, wymianie okien i drzwi zewnêtrznych, monta u instalacji solarnej, odgromowej oraz usprawnieniu instalacji c.o. poprzez p³ukanie instalacji, monta zaworów termostatycznych, wymianê grzejników oraz regulacjê hydrauliczn¹ instalacji. Realizacja dzia³añ w ramach niniejszego projektu wp³ynie na obni enie kosztów zu ycia energii cieplnej oraz pozwoli na zachowanie ciep³a w budynkach bez koniecznoœci ich nieustannego i bezskutecznego dogrzewania. Celem niniejszej inwestycji jest równie zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz racjonalne wykorzystanie energii. Zakoñczenie inwestycji planowane jest na wrzesieñ bie- ¹cego roku. Sabina Wójcik Szansa dla o³nierzy rezerwy Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w Mielcu informuje o mo liwoœci odbycia æwiczeñ wojskowych. Uczestnictwo w æwiczeniach wojskowych daje mo liwoœæ zdobycia bogatych doœwiadczeñ, poznania nowoczesnego sprzêtu wojskowego, a tak e poznania ciekawych ludzi. Æwiczenia wojskowe s¹ p³atne. Za ka dy dzieñ æwiczeñ wojskowych o³nierzowi przys³uguje uposa enie zasadnicze wed³ug posiadanego stopnia wojskowego (szeregowy 70 z³, kapral 81,25 z³, podporucznik 105 z³) oraz bezp³atne wy ywienie i zakwaterowanie. Ponadto o³nierzowi rezerwy po- wo³anemu na æwiczenia wojskowe przys³uguje rekompensata za utracone zarobki w przypadku, gdyby wynagrodzenie ze stosunku pracy by³o wy sze ni wysokoœæ otrzymanego uposa enia. Zainteresowanych prosimy o zg³aszanie siê do siedziby WKU Mielec, ul. Legionów 25 lub kontakt telefoniczny (17) , (17) w poniedzia³ki w godz do oraz od wtorku do pi¹tku w godz d , ewentualnie poprzez na adres: Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w Mielcu ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( ) STR. 9

10 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA OBWIESZCZENIE Burmistrza Ropczyc z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych oraz wyznaczeniu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego Na podstawie art.16 1, art. 61a 1 oraz art. 13a 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póÿn. zm.) podajê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i granicach obwodów g³osowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych, o mo liwoœci g³osowania korespondencyjnego przez wyborców niepe³nosprawnych oraz o wyznaczeniu obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego w wyborach uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 8 wrzeœnia 2013 roku. Numer obwodu g³osowania / Granice obwodów g³osowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1 so³ectwo: Brzezówka Dom Stra aka w Brzezówce Brzezówka so³ectwo: Lubzina Zespó³ Szkó³ w Lubzinie Lubzina 188 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych 3 so³ectwo: ¹czki Kucharskie Zespó³ Szkó³ w ¹czkach Kucharskich ¹czki Kucharskie so³ectwo: Okonin Dom Stra aka w Okoninie Okonin 29 5 so³ectwo: NiedŸwiada od numeru 1 do numeru 80 i od numeru 309 do koñca Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie Dolnej NiedŸwiada 40 6 so³ectwo: NiedŸwiada od numeru 81 do numeru 308 Zespó³ Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej NiedŸwiada 261 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych 7 so³ectwo: Ma³a Zespó³ Szkó³ w Ma³ej Ma³a 35 8 so³ectwo: Gnojnica Dolna od numeru 12 do numeru 381 i od numeru 658 do numeru 684 Zespó³ Szkó³ w Gnojnicy Dolnej Gnojnica so³ectwo: Gnojnica Wola od numeru 382 do numeru 657 Zespó³ Szkó³ w Gnojnicy Woli Gnojnica osiedle Brzyzna ulice: B³onie nr 1, Macha numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 7 i numery parzyste od nr. 4 do koñca, Masarska numery parzyste od nr. 30 do koñca, Mickiewicza numery nieparzyste od nr. 95 do nr. 125 i numery parzyste od nr. 72 do nr. 96, Ogrodnicza, Spokojna numery nieparzyste od nr. 7 do koñca i numery parzyste od nr. 10 do koñca Dom Stra aka w Ropczycach - BrzyŸnie ul. Ogrodnicza 36 f 11 osiedle Granice ulice: Borki Chechelskie, Leœna, Porêby Chechelskie, Witosa numery nieparzyste od nr. 17 do koñca Szko³a Podstawowa w Ropczycach - Granicach, i numery parzyste od nr. 24 do koñca ul. Leœna osiedle Pó³noc ulice: Asnyka, Broniewskiego, Chopina, Kolejowa numer 15, Kraszewskiego, Moniuszki, Pi³sudskiego Szko³a Muzyczna I stopnia w Ropczycach numery nieparzyste od nr. 41 do koñca i numery parzyste od nr. 28 do koñca, Pu³askiego, Rataja ul. Armii Krajowej 7 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych STR. 10 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( )

11 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA 13 osiedle Czekaj ulice: Dworcowa, Kolejowa numery nieparzyste od nr. 31 do koñca i numery parzyste od nr. 24 do koñca, Zespó³ Szkó³ Nr 3 w Ropczycach Kwiatowa, ¹kowa, Ogrodowa, Przemys³owa, Robotnicza, Sikorskiego, S³oneczna, Warzywna ul. Robotnicza 48 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych 14 osiedle Chech³y ulice: 3 Maja numery nieparzyste od nr. 187 do koñca i numery parzyste od nr. 196 do koñca, Pods³oñce, Zespó³ Szkó³ Nr 4 w Ropczycach Stra acka, Œwiêtej Anny, Wiejska, Zielona numery nieparzyste od nr 69 do koñca i numery parzyste od nr 66 do koñca ul. 3 Maja osiedle Pietrzejowa ulice: B³onie numery nieparzyste od nr. 11 do koñca, Macha numery nieparzyste od nr. 9 do koñca, Publiczne Przedszkole Nr 3 w Ropczycach Olszyny, Rolnicza, Spokojna numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 5 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 8, Szkolna numery ul. Szkolna 33A nieparzyste od nr. 1 do nr. 33 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 20, Wyszyñskiego numery nieparzyste od nr. 137 do nr. 383 Lokal dostosowany i numery parzyste od nr. 150 do nr. 448 do potrzebwyborców niepe³nosprawnych 16 osiedle Witkowice ulice: B³onie numery nieparzyste od nr. 3 do nr. 9 i numery parzyste od nr. 2 do koñca, Cicha, Kolonia, Macha nr 2, Mickiewicza numery nieparzyste od nr. 127 do koñca i numery parzyste od nr. 98 do koñca, Pa³acowa, Rzeczna, Dom Stra aka w Ropczycach - Witkowicach Rzeszowska, Sucharskiego, Szkolna numery nieparzyste od nr. 35 do koñca i numery parzyste od nr. 22 do koñca, Torowa, ul. Sucharskiego 101 A Wyszyñskiego numery nieparzyste od nr. 385 do koñca i numery parzyste od nr. 450 do koñca 17 osiedle Œwiêtej Barbary ulice: Armii Krajowej, Konarskiego, Pi³sudskiego numery nieparzyste od nr. 31 do nr. 39 Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Ropczycach i numery parzyste od nr. 20 do nr. 26C, Siewierskiego ul. Konarskiego 4 18 osiedle Œwiêtej Barbary ulica: Udzieli Zespó³ Szkó³ Nr 2 w Ropczycach ul. Konarskiego 4 19 osiedle Œwiêtej Barbary ulice: Iwaszkiewicza, Parkowa numery nieparzyste od nr. 19 do koñca, eromskiego Przedszkole Publiczne Nr 2 w Ropczycach ul. Armii Krajowej 6 20 osiedle Œródmieœcie ulice: Dêbowa, Konopnickiej, Korczaka, Lisa-Kuli, Masarska numery nieparzyste od nr. 1 do koñca i numery parzyste od nr. 2 do nr. 28, Mickiewicza numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 93 i numery parzyste Zespó³ Szkó³ im. ks. dr. J. Zwierza w Ropczycach od nr. 2 do nr. 70, Najœwiêtszej Marii Panny, Sportowa, Topolowa, Viscardiego, Wierzbowe Miasto, Witosa numery ul. Mickiewicza 14 nieparzyste od nr. 1 do nr. 15 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 22, Wyspiañskiego 21 osiedle Œródmieœcie ulice: Bohaterów Nockowej, Bursztyna, Grendysa, Kiliñskiego, Kochanowskiego, Krisego, Centrum Kultury w Ropczycach Króla Kazimierza Wielkiego nr 2/4, Krótka, Ksiêdza Zwierza, Pi³sudskiego numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 29 ul. Bursztyna 1 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 18, Rynek, Sienkiewicza, S³owackiego, Œwiêtego Floriana, Wyszyñskiego numery nieparzyste Lokal wyznaczony od nr. 1 do nr. 135 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 148 dla przeprowadzenia g³osowania korespondencyjnego 22 osiedle Œródmieœcie ulice: 3 Maja numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 185 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 194, Grunwaldzka, Koœciuszki, Krakowska, Króla Kazimierza Wielkiego za wyj¹tkiem numeru 2/4, Monte Cassino Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ropczycach, Parkowa numery nieparzyste od nr 1 do nr. 17 i numery parzyste od nr. 2 do koñca, Polna, Œwiêtej Barbary numery ul. Grunwaldzka 19 nieparzyste od nr. 1 do koñca i numery parzyste od nr. 2 do nr. 32, Zielona numery nieparzyste od nr. 1 do nr. 61 i numery parzyste od nr. 2 do nr. 64 Wyborcy niepe³nosprawni mog¹ sk³adaæ wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach g³osowania dostosowanych do potrzeb wyborców niepe³nosprawnych w terminie do 25 sierpnia 2013 r. do Urzêdu Miejskiego, pokój nr 18, tel Wyborca niepe³nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z póÿn. zm.) oraz wyborca, który najpóÿniej w dniu g³osowania koñczy 75 lat, mo e w terminie do 29 sierpnia 2013 r. z³o yæ wniosek do Burmistrza Ropczyc o sporz¹dzenie aktu pe³nomocnictwa do g³osowania w jego imieniu. Wyborca niepe³nosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych mo e w terminie do 18 sierpnia 2013 r. zg³osiæ Burmistrzowi Ropczyc zamiar g³osowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nak³adek na karty do g³osowania sporz¹dzonych w alfabecie Braille a. W przypadku zg³oszenia przez wyborcê niepe³nosprawnego zamiaru g³osowania korespondencyjnego, g³osowanie za poœrednictwem pe³nomocnika jest wy³¹czone. Informacje w sprawach: rejestru wyborców, spisu wyborców, udzielenia pe³nomocnictwa, g³osowania korespondencyjnego oraz zaœwiadczeñ o prawie do g³osowania mo na uzyskaæ w Urzêdzie Miejskim w Ropczycach ul. Krisego 1: w Biurze Obs³ugi Klienta, telefonicznie ; , lub na stronie internetowej LOKALE WYBORCZE OTWARTE BÊD W DNIU 8 WRZEŒNIA 2013 R. W GODZINACH OD 7 00 DO Przed przyst¹pieniem do g³osowania wyborca bêdzie obowi¹zany okazaæ obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umo liwiaj¹cy stwierdzenie to samoœci. Burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( ) STR. 11

12 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Informacja o uprawnieniach wyborców niepe³nosprawnych w wyborach uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonych na dzieñ 8 wrzeœnia 2013 r. Pañstwowa Komisja Wyborcza, w zwi¹zku z wyborami uzupe³niaj¹cych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarz¹dzonymi w okrêgu wyborczym Nr 55 na dzieñ 8 wrzeœnia 2013 r., informuje o uprawnieniach wyborców niepe³nosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z póÿn. zm.). Wyborcy niepe³nosprawni wpisani do rejestru wyborców w gminie le ¹cej na obszarze okrêgu wyborczego nr 55 (powiaty: dêbicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sêdziszowski, strzy owski) bior¹ udzia³ w wyborach uzupe³niaj¹cych do Senatu na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednak e przys³uguj¹ im poni sze uprawnienia. I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepe³nosprawny ma prawo do uzyskiwania informacji o: w³aœciwym dla siebie obwodzie g³osowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych, znajduj¹cych siê najbli ej miejsca zamieszkania wyborcy niepe³nosprawnego, warunkach dopisania wyborcy niepe³nosprawnego do spisu wyborców w obwodzie g³osowania, w którym znajduje siê lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepe³nosprawnych, terminie wyborów oraz godzinach g³osowania, komitetach wyborczych bior¹cych udzia³ w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach na senatora i o warunkach oraz formach g³osowania. Informacje, o których mowa wy ej, s¹ podawane do publicznej wiadomoœci poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjêty w danej gminie. Informacje te, s¹ tak e przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w rukowanych materia³ach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imiê (imiona) oraz adres sta³ego zamieszkania. II. Prawo do g³osowania korespondencyjnego G³osowaæ korespondencyjnie mog¹ wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo- ³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z póÿn. zm.), w tym tak e wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie organu rentowego o: 1) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. i emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z póÿn. zm.); 2) niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1; 3) ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; 4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruðó inwalidów; 5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a tak e osoby î sta³ej albo d³ugotrwa³ej niezdolnoœci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny. Zamiar g³osowania korespondencyjnego powinien byæ zg³oszony przez wyborcê niepe³nosprawnego wójtowi najpóÿniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 sierpnia 2013 r. (termin wyd³u ony zgodnie z art. 9 2 Kodeksu wyborczego). Zg³oszenie mo e byæ dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawieraæ nazwisko i imiê (imiona), imiê ojca, datê urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oœwiadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zg³oszenie, a tak e wskazanie adresu sta³ego zamieszkania, na który ma byæ wys³any pakiet wyborczy. Do zg³oszenia nale y do³¹czyæ kopiê aktualnego orzeczenia w³aœciwego organu orzekaj¹cego o ustaleniu stopnia niepe³nosprawnoœci. W zg³oszeniu wyborca mo e za ¹daæ przes³ania mu wraz z pakietem wyborczym nak³adki na kartê do g³osowania sporz¹dzonej w alfabecie Braille a. Wyborca zostanie skreœlony ze spisu w obwodzie w³aœciwym dla miejsca sta³ego zamieszkania i ujêty w spisie wyborców w obwodzie g³osowania w³aœciwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów g³osowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce sta³ego zamieszkania. Wyborca, nie póÿniej ni 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzêdu gminy pakiet wyborczy, który zostanie dorêczony wy³¹cznie do r¹k w³asnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzaj¹cego to samoœæ i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Je eli wyborca nie mo e potwierdziæ odbioru, dorêczaj¹cy sam stwierdzi datê dorêczenia oraz wska e odbieraj¹cego i przyczynê braku jego podpisu. W przypadku nieobecnoœci wyborcy pod wskazanym adresem dorêczaj¹cy umieœci zawiadomienie o terminie powtórnego dorêczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest to mo liwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego dorêczenia nie mo e byæ d³u szy ni 3 dni od dnia pierwszego dorêczenia. W sk³ad pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodz¹: koperta zwrotna, karta do g³osowania, koperta na kartê do g³osowania, oœwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g³osu na karcie do g³osowania, instrukcja g³osowania korespondencyjnego i ewentualnie nak³adka na kartê do g³osowania sporz¹dzona w alfabecie Braille a je eli wyborca za ¹da³ jej przes³ania. Na karcie do g³osowania wyborca oddaje g³os, w sposób okreœlony w informacji znajduj¹cej siê w dolnej czêœci karty do g³osowania. Nale y pamiêtaæ, e znakiem x s¹ dwie linie przecinaj¹ce siê w obrêbie kratki przeznaczonej na oddanie g³osu. Po oddaniu g³osu nale y kartê do g³osowania umieœciæ w kopercie oznaczonej Koperta na kartê do g³osowania i kopertê tê zakleiæ. Niezaklejenie koperty na kartê do g³osowania spowoduje, e karta do g³osowania nie bêdzie uwzglêdniona przy ustalaniu wyników g³osowania. Zaklejon¹ kopertê na kartê do g³osowania nale y w³o yæ do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej. Do koperty zwrotnej nale y tak e w³o yæ oœwiadczenie o osobistym i tajnym oddaniu g³osu. Przed w³o eniem oœwiadczenia do koperty nale y wpisaæ na nim miejscowoœæ i datê jego sporz¹dzenia oraz w³asnorêcznie je podpisaæ. Niew³o enie oœwiadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, e karta do g³osowania nie bêdzie uwzglêdniona przy ustalaniu wyników g³osowania. Kopertê zwrotn¹ nale y zakleiæ i nadaæ na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy g³osuj¹cego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej mo e nast¹piæ nie póÿniej ni ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów. Wyborca mo e, do czasu zakoñczenia g³osowania, osobiœcie dostarczyæ kopertê zwrotn¹ do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje siê na kopercie zwrotnej. G³osowaæ korespondencyjne (na zasadach przewidzianych dla wyborców niepe³nosprawnych) nie mog¹ wyborcy niepe³nosprawni umieszczeni w spisach wyborców w: obwodach g³osowania utworzonych w zak³adach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo³ecznej, zak³adach karnych i aresztach œledczych oraz domach studenckich, a ponadto wyborcy, którzy udzielili pe³nomocnictwa do g³osowania. STR. 12 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( )

13 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA III. Prawo do g³osowania przez pisemn¹ zgodê osoby maj¹cej byæ pe³nomocnikiem na pe³nomocnika Wyborcy posiadaj¹cy orzeczenie o znacznym lub umiarkowa- wzór zgody na przyjêcie pe³no- przyjêcie pe³nomocnictwa - nym stopniu niepe³nosprawnoœci, o których mowa w czêœci I 5 do rozporz¹dzenia Ministra mocnictwa stanowi za³¹cznik nr informacji dotycz¹cej g³osowania korespondencyjnego oraz stracji wskazanego wy ej; Spraw Wewnêtrznych i Admini- wyborcy, którzy najpóÿniej kopiê aktualnego orzeczenia w³aœciwego organu orzeka- w dniu g³osowania ukoñcz¹ 75 lat, maj¹ prawo do g³osowania za poœrednictwem pe³nomocnika. pe³nosprawnoœci, je eli wyborca j¹cego o ustaleniu stopnia nie- Pe³nomocnikiem mo e byæ udzielaj¹cy pe³nomocnictwa osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co mia³ ukoñczonych 75 lat; w dniu g³osowania nie bêdzie udzielaj¹cy pe³nomocnictwa do kopiê zaœwiadczenia o prawie do g³osowania wydanego g³osowania lub posiadaj¹ca zaœwiadczenie o prawie do g³osowanianikiem, je eli osoba ta nie jest osobie maj¹cej byæ pe³nomoc- Pe³nomocnikiem nie mo e ujêta w rejestrze wyborców w tej byæ osoba wchodz¹ca w sk³ad samej gminie co udzielaj¹cy pe³nomocnictwa. komisji obwodowej w³aœciwej dla obwodu g³osowania osoby Akt pe³nomocnictwa jest sporz¹dzany w miejscu zamieszka- udzielaj¹cej pe³nomocnictwa do g³osowania, a tak e mê owie nia wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, je eli zaufania, jak równie kandydaci na senatora. wyborca zwróci siê o to we wniosku o jego sporz¹dzenie. Pe³nomocnictwo mo na przyj¹æ tylko od jednej osoby lub od Wyborca ma prawo cofniêcia dwóch osób, je eli co najmniej udzielonego pe³nomocnictwa. jedn¹ z nich jest wstêpny (ojciec, Cofniêcie pe³nomocnictwa nastêpuje przez z³o enie najpóÿniej matka, dziadek, babka, itd.), zstêpny (syn, córka, wnuk, na 2 dni przed dniem wyborów, wnuczka, itd.), ma³ onek, brat, tj. do dnia 6 wrzeœnia 2013 r., stosownego oœwiadczenia wójtowi siostra lub osoba pozostaj¹ca w stosunku przysposobienia, (burmistrzowi, prezydentowi opieki lub kurateli w stosunku miasta) gminy, w której sporz¹dzono akt pe³nomocnictwa, lub do pe³nomocnika. Pe³nomocnictwa udziela siê dorêczenie takiego oœwiadczenia w³aœciwej obwodowej komi- przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed sji wyborczej w dniu g³osowania. innym pracownikiem urzêdu Wyborca, który udzieli³ pe³nomocnictwa mo e g³osowaæ oso- gminy upowa nionym przez wójta (burmistrza, prezydenta biœcie w lokalu wyborczym, jemiasta) do sporz¹dzania aktów eli wczeœniej nie odda³ g³osu pe³nomocnictwa do g³osowania. pe³nomocnik. G³osowanie osobiste przez wyborcê powoduje W celu sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa wyborca sk³ada wygaœniêcie pe³nomocnictwa. wniosek do wójta (burmistrza, G³osowania przez pe³nomocnika nie przeprowadza siê prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek nale y z³o yæ rzonych w zak³adach opieki w: obwodach g³osowania utwo- najpóÿniej w 10. dniu przed zdrowotnej, domach pomocy dniem wyborów, tj. do dnia 29 spo³ecznej, zak³adach karnych sierpnia 2013 r. Wzór wniosku i aresztach œledczych oraz domach studenckich. stanowi za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji sporz¹dzenia aktu pe³nomocnic- Szczegó³owe zasady w sprawie z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie twa do g³osowania okreœla rozporz¹dzenie Ministra Spraw sporz¹dzenia aktu pe³nomocnictwa do g³osowania w wyborach: Wewnêtrznych i Administracji do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoli- sporz¹dzenia aktu pe³nomocnic- z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie tej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamen- do Sejmu Rzeczypospolitej Poltwa do g³osowania w wyborach: tu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów statej Polskiej, Prezydenta Rzeczyskiej i do Senatu Rzeczypospolinowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego oraz wójtów, tu Europejskiego w Rzeczypopospolitej Polskiej, do Parlamen- burmistrzów i prezydentów spolitej Polskiej, do organów stanowi¹cych jednostek samorz¹- miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936). Do wniosku nale y do³¹czyæ: du terytorialnego oraz wójtów, ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( ) burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936). IV. G³osowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepe³nosprawnych Wyborca niepe³nosprawny mo e g³osowaæ w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepe³nosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje. W tym celu powinien on z³o- yæ wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie w³aœciwym dla tego lokalu wyborczego. Wniosek sk³ada siê w urzêdzie gminy najpóÿniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 sierpnia 2013 r. (termin wyd³u ony zgodnie z art. 9 2 Kodeksu wyborczego). Wyborca zostanie skreœlony ze spisu wyborców w obwodzie w³aœciwym dla miejsca sta³ego zamieszkania. Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepe³nosprawnych podana jest do wiadomoœci publicznej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów g³osowania, zamieszczanym, najpóÿniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 9 sierpnia 2013 r. V. G³osowanie w lokalu wyborczym przy u yciu nak³adki na kartê do g³osowania sporz¹dzonej w alfabecie Braille a Wyborca niepe³nosprawny mo e g³osowaæ w lokalu wyborczym przy u yciu nak³adki na kartê do g³osowania sporz¹dzonej w alfabecie Braille a. Zamiar g³osowania przy u yciu nak³adki powinien byæ zg³oszony wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóÿniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 sierpnia 2013 r. (termin wyd³u ony zgodnie z art. 9 2 Kodeksu wyborczego). Zg³oszenie mo e byæ dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zg³oszeniu nale y wskazaæ obwód g³osowania w³aœciwy dla miejsca zamieszkania wyborcy. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kart¹ do g³osowania wyda wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego proœbê, nak³adkê na tê kartê. Po oddaniu g³osu wyborca obowi¹zany jest zwróciæ komisji obwodowej nak³adkê na kartê. VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie g³osowania w lokalu wyborczym Wyborcy niepe³nosprawnemu, na jego proœbê, mo e pomagaæ w g³osowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym tak e niepe³noletnia. Pomoc ta mo e mieæ tylko techniczny charakter; nie mo e ona polegaæ na sugerowaniu wyborcy sposobu g³osowania lub na g³osowaniu w zastêpstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na yczenie wyborcy niepe³nosprawnego w pomieszczeniu za zas³on¹ przebywa³a osoba udzielaj¹ca pomocy. Osob¹ t¹ nie mo e byæ cz³onek komisji ani m¹ zaufania. Natomiast komisja jest obowi¹zana, na proœbê wyborcy niepe³nosprawnego, do przekazania ustnie treœci obwieszczeñ wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych bior¹cych udzia³ w wyborach oraz o zarejestrowanych kandydatach na senatora. Zg³oszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pe³nomocników komitetów wyborczych lub upowa nione przez nich osoby przyjmowane s¹ do dnia 16 sierpnia 2013 roku (pi¹tek) w godzinach od 7 30 do w Urzêdzie Miejskim w Ropczycach w pokoju nr 202 II piêtro Og³oszenie Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), wyznacza siê miejsca do bezp³atnego umieszczania: urzêdowych obwieszczeñ wyborczych: tablice og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim tablice og³oszeñ ul. Rynek plakatów komitetów wyborczych: s³upy og³oszeniowe przy: ul. 3 Maja (za miastem w kierunku Wielopola Skrz.), ul. Rynek (przy fontannie), ul. Mickiewicza (przy Powiatowym Urzêdzie Pracy), ul. œw. Barbary (przy TBS), skrzy owaniu ulic Pi³sudskiego i Rataja. STR. 13

14 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze 30 czerwca br. na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji odby³y siê Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Po arnicze zorganizowane przez Zarz¹d Miejsko-Gminny Zwi¹zku OSP RP w Ropczycach i Burmistrza Ropczyc. W zawodach, które s¹ doskona³¹ promocj¹ dzia³alnoœci jednostek OSP, udzia³ wziê³y dwie eñskie i dwanaœcie mêskich dru yn z poszczególnych jednostek OSP: Ropczyce-Witkowice, Ropczyce-Œródmieœcie, Ropczyce-Chech³y, Brzezówka, Lubzina, ¹czki Kucharskie, Ma³a, Okonin, Gnojnica Wola, NiedŸwiada oraz Gnojnica Dolna. Samorz¹d Ropczyc reprezentowa³ zastêpca burmistrza Robert Kuraszkiewicz, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Józef Misiura oraz wiceprzewodnicz¹cy Grzegorz Bielatowicz. Wœród obecnych byli równie bryg. Jacek Róg Komendant Powiatowy PSP w Ropczycach, W³adys³aw Malinowski prezes Zarz¹du Gminnego Ochotniczej Stra- y Po arnej w Ropczycach wraz z wiceprezesami Tadeuszem Ksi¹ kiem i Andrzejem Rachwa³em oraz radni Tadeusz Mi¹so i Edward Maræ. Wyniki zawodów: grupa C kobiet: 1. Ropczyce-Chech³y; 2. Lubzina grupa A mê czyzn: 1. Ropczyce-Œródmieœcie, 2. Ropczyce-Witkowice, 3. Ropczyce-Chech³y, 4. Gnojnica Wola 1, 5. Gnojnica Dolna, 6. ¹czki Kucharskie, 7. Gnojnica Wola 2, 8. Lubzina, 9. NiedŸwiada, 10. Brzezówka, 11. Okonin, 12. Ma³a Dru yna OSP Ropczyce-Chech³y, zdobywcy III miejsca w grupie mê czyzn Zawody, które sk³ada³y sie z biegu sztafetowego z przeszkodami 7x50m oraz æwiczeñ bojowych, by³y sprawdzianem wyszkolenia i sprawnoœci fizycznej stra aków OSP. Prze- Przebudowa mostów Trwaj¹ prace przy kolejnych inwestycjach maj¹cych na celu likwidacjê skutków powodzi i poprawê bezpieczeñstwa mieszkañców. W trakcie kompleksowej przebudowy s¹ mosty na ul. Stra- ackiej i ul. Szkolnej. W zawodach uczestniczy³o dwanaœcie dru yn mêskich prowadzi³a je komisja sêdziowska z Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra y Po arnej w Ropczycach, której przewodniczy³ st. kpt. Stanis³aw Charchut. Na zakoñczenie Dru yna eñska OSP Ropczyce-Chech³y, zdobywczynie I miejsca w swojej grupie dru yny otrzyma³y dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Ropczyc. Inf. w³asna Fot. Piotr Ska³uba W ramach inwestycji wykonano tymczasowe k³adki dla pieszych, dokonano rozbiórki istniej¹cych obiektów mostowych oraz wybudowano nowe. Wykonane zostan¹ równie prace przy regulacji rzeki Wielopolki, umocnieniu skarp i przebudowie dojazdów do mostu. Ich noœnoœæ wynosiæ bêdzie 30 ton. Przebudowa mostów ma na celu uzyskanie znacznie wiêkszej przepustowoœci tj. œwiat³a mostu, by w przysz³oœci mosty nie by³y tam¹ dla fali powodziowej. Samorz¹d Ropczyc pozyska³ na to zadanie ok. 2,5 mln z³. Wartoœæ ca³ej inwestycji to ponad 3,1 mln z³. Przewidy- wany termin zakoñczenia prac przy obu obiektach to lipiec br. Inf. w³asna Fot. Piotr Ska³uba STR. 14 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( )

15 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie 16 czerwca w Górnie (gmina Soko³ów Ma³opolski) odby³y siê VII Targi ywnoœci Tradycyjnej Festiwal Podkarpackich Smaków, na których 105 producentów ywnoœci tradycyjnej zaprezentowa³o 135 produktów. Wœród nich znalaz³y siê KGW i Stowarzyszenia z ropczycko-sêdziszowskiego odnosz¹c spory sukces. Wœród 10. nagrodzonych produktów w kategorii Produkt pretenduj¹cy do miana produktu tradycyjnego znalaz³y siê dwa z naszego powiatu. W podkategorii Napoje alkoholowe i bezalkoholowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Nockowa odebra³o nagrodê za Krwawy dzban. Natomiast Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Zagorzyc Górnych zosta³o laureatem w podkategorii Oleje i t³uszcze za Mas³o z kudroniem przygotowa- Komisja podczas oceny zg³oszonych produktów. Nagrodê za zajêcie I miejsca za mas³o z kudroniem odbiera Maria Ocha³ z KGW Zagorzyce Górne (w œrodku) Fot. Archiwum Urzêdu Marsza³kowskiego ne przez Krystynê Ocha³. PrzywieŸliœmy na targi, oprócz mas³a smakowego, tak e zupê z kudroniem i kompot z kudroniem. To zio³o, którego mo na u ywaæ leczniczo i jako dodatek do potraw zachwala potrawy Anna Przydzia³, przewodnicz¹ca zagorzyckiego KGW. Radoœci z wygranej nie kryje Barbara Traciak, so³tys Zagorzyc Górnych, przewodnicz¹ca Gminnej Rady KGW w Sêdziszowie M³p. To du y sukces i powód do dumy dla naszych pañ z ko³a. Wspólnie zastanawia³yœmy siê, jaki produkt zg³osiæ do konkursu i postanowi³yœmy postawiæ na potrawy z dodatkiem bluszczyka kurdybanka, potocznie zwanego kudroniem, który by³ nieod³¹cznym dodatkiem do potraw naszych prababek. Przypuszczam, e niewiele osób o nim s³ysza³o, a to bylina rosn¹ca w trawie od wczesnej wiosny do póÿnej jesieni. Ma okr¹g³e, z¹bkowane liœcie, niebiesko-fioletowe kwiatki i korzenny, lekko gorzki smak, a przy tym przyspiesza przemianê materii i reguluje trawienie. Festiwal uda³o siê zrealizowaæ m.in. dziêki wsparciu finansowemu ze œrodków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz samorz¹du województwa. W ci¹gu roku ze œrodków KSOW i PROW na terenie województwa podkarpackiego realizujemy a 97 podobnych wydarzeñ promuj¹cych regionalne potrawy i zdrow¹ ywnoœæ, w tym miêdzynarodowe targi Ekogala. Nasze województwo zajmuje drugie miejsce w kraju pod wzglêdem iloœci produktów zarejestrowanych na Liœcie Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa, wpisanych jest 131 produktów informowa³ Wies³aw Baranowski, dyrektor Departamentu PROW Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie. Z naszego powiatu na targach prezentowa³y siê m.in. Stowarzyszenie Kobiet w Bêdziemyœlu Grodzianki, Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich w Wolicy Piaskowej, Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich Szkodnianki w Szkodnej, Stowarzyszenie Gospodyñ Wiejskich Zagorzanki w Zagorzycach Dolnych. Inf. w³asna 30 czerwca br. przy Domu Kultury w NiedŸwiadzie odby³ siê Impreza by³a okazj¹ do wrêczenia w pokrzywach, czy kurczaka ze przez Starostê Stanis³a- szpinakiem. Zorganizowali I Powiatowy Jarmark wa Ziemiñskiego wyró nieñ oni tak e pokazy kulinarne wystawcom, których produkty w formie konkursów dla dzieci, m.in. na najlepsz¹ kanap- otrzyma³y tytu³ Produktu Lokalnego. Starosta podziêkokê, czy koktajl, itp. Prezenta- Produktów Lokalnych wa³ równie wszystkim tym, cjom towarzyszy³y wystêpy okolicznych zespo³ów z Wielopo- i Tradycyjnych którzy pomogli w zorganizowaniu imprezy. Zwyciêzcy, jak równie pozostali wystawcy mieli mo liwoœæ prezentacji swoich produktów. Na Jarmarku pojawi³o siê dwunastu wystawców z produktami kulinarnymi i dziesiêciu z rêkodzielniczymi oraz goœcinnie panie z Wiœniowej (z powiatu strzy owskiego) oraz panie z KGW w NiedŸwiadzie. Uczniowie Zespo- ³u Szkó³ Agro-Technicznych przygotowali pokazy kulinarne m.in.: carvingu oraz kilka potraw: kwaœnicê z kocio³ka, kebab w prozioku, pstr¹ga la i Brzezin, NiedŸwiady oraz m³odzie y z ZSA-T w Ropczycach i kapeli rodzinnej Kurasie z Lubziny. Nie zabrak³o licznych atrakcji dla dzieci, tj. dmuchanych zabawek, przeja d ek na kucykach, itp. Harcerki z ZHP w Ropczycach umila³y czas najm³odszym uczestnikom imprezy organizuj¹c dla nich konkursy i maluj¹c buzie. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê stoiska z produktami lokalnymi oraz pokazy kulinarne. Inf. w³asna Fot. na str. 29 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( ) STR. 15

16 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Aby w gospodarstwie by³o bezpieczniej 17 czerwca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie odby³o siê uroczyste podsumowanie wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne W tegorocznej edycji udzia³ wziê³o 184 gospodarstwa rolne z województwa podkarpackiego. Patronat honorowy nad etapem wojewódzkim konkursu objêli: Jan Bury, pose³ na Sejm RP, Przewodnicz¹cy Klubu Parlamentarnego PSL, W³adys³aw Ortyl, Marsza³ek Województwa Podkarpackiego i Dariusz Sobieraj, wiceprzewodnicz¹cy Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Do etapu wojewódzkiego komisja konkursowa zakwalifikowa³a dziewiêæ gospodarstw o zró nicowanym profilu produkcji i powierzchni. Pierwsze miejsce zajê³o gospodarstwo Marka Zygarlickiego i Teofila Zygarlickiego ze Starego Lubliñca w gminie Cieszanów, drugie gospodarstwo prowadzone przez Bogus³awê Rz¹sê z Lipia, trzecie Tomasza Szpytma z Markowej. Na kolejnych miejscach uplasowa³y siê gospodarstwa: Anny Pieczko z Grzêski, Agnieszki i Tomasza Duma z yrakowa, Eugeniusza Pawe³czaka z Dulczy Ma³ej, Henryka Pusza z Orzechowiec, Józefa Lubasia z miejscowoœci Jaszczew i Macieja Miga³a z Mokrzca. Cenne nagrody rzeczowe ufundowane zosta- ³y przez KRUS, Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy w Rzeszowie, Urz¹d Marsza³kowski w Rzeszowie, Podkarpacki Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpack¹ Izbê Rolnicz¹, Agrohurt, Agencjê Nieruchomoœci Rolnych i Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUW. Po spotkaniu laureaci konkursu i zaproszeni goœci uczestniczyli w degustacji potraw regionalnych przygotowanych przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Albigowej. Podsumowuj¹c wyniki wizytacji gospodarstw rolnych nale y stwierdziæ, ze coraz lepsza jest organizacja pracy, zagospodarowanie przestrzeni, porz¹dek i dba³oœæ o stan techniczny maszyn i urz¹dzeñ. Z ka dym rokiem poprawia siê estetyka otoczenia w gospodarstwie. Wszystkim uczestnikom etapu wojewódzkiego dziêkujemy za udzia³ w tegorocznej edycji konkursu, zdobywcom pierwszego miejsca- yczymy powodzenia na etapie ogólnopolskim. Konkurs jest organizowany od 2003 r. przez KRUS we wspó³pracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pañstwow¹ Inspekcj¹ Pracy. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i ycia w gospodarstwie rolnym. Rolnicy, czêœciej ni osoby wykonuj¹ce inne zawody, nara eni s¹ na niebezpieczeñstwo wypadku przy pracy, utratê zdrowia, a nawet ycia. ycie i zdrowie jest bezcenne, a skutki nieprzestrzegania zaleceñ bezpiecznej pracy czêsto s¹ nieodwracalne, wp³ywaj¹c negatywnie na komfort ycia rolnika i jego rodziny. XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013 odby³a siê pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³awa Komorowskiego. Monika Koszty³a specjalista OR KRUS w Rzeszowie Od kilku lat pobieram rentê rolnicz¹, któr¹ KRUS wyp³aca mi raz na kwarta³, poniewa jestem wraz z dwójk¹ rodzeñstwa wspó³w³aœcicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni powy ej 2 ha. Je eli wydzier awiê swój udzia³ w tym gospodarstwie (1/3 tego gospodarstwa), czy KRUS podejmie mi wyp³atê czêœci uzupe³niaj¹cej i otrzymam œwiadczenie w pe³nej wysokoœci? Wydzier awienie udzia³u we wspó³w³asnoœci gospodarstwa rolnego okreœlonego w czêœciach u³amkowych nie daje podstaw do podjêcia wyp³aty czêœci uzupe³niaj¹cej emerytury lub renty rolniczej. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników uznaje siê, e rencista (emeryt) zaprzesta³ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej, je eli ani on, ani jego ma³ o- Wies³aw Lada dyrektor Oddzia³u Regionalnego KRUS w Rzeszowie odpowiada na pytania zadawane przez rolników. nek nie jest w³aœcicielem (wspó³w³aœcicielem) lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczaj¹cej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy u ytków rolnych. Nawet, jeœli wydzier awi Pani udzia³ 1/3 w tej wspó³w³asnoœci innej osobie, to i tak bêdzie Pani nadal wspó³w³aœcicielem gospodarstwa o powierzchni ponad 2 ha. Aby wyp³ata czêœci uzupe³niaj¹cej renty rolniczej z tytu- ³u niezdolnoœci do pracy mog³a byæ podjêta w ca³oœci, powinna Pani: - przekazaæ udzia³ we wspó³w³asnoœci aktem notarialnym dowolnej osobie (z wyj¹tkiem wspó³ma³ onka), - wydzier awiæ ca³e gospodarstwo rolne za zgod¹ wszystkich wspó³w³aœcicieli, z zachowaniem zasad okreœlonych w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. Umowa powinna byæ pisemna, zawarta na okres co najmniej 10 lat i zg³oszona w ewidencji gruntów i budynków. Gospodarstwo powinno byæ wydzier- awione osobie niebêd¹cej ma³ onkiem emeryta, rencisty, jego zstêpnym lub pasierbem (dzieci, wnuki), ma³ onkiem zstêpnych (ziêæ, synowa). Dzier awca nie powinien byæ osob¹ pozostaj¹c¹ z emerytem lub rencist¹ we wspólnym gospodarstwie domowym, - znieœæ wspó³w³asnoœæ gospodarstwa i je eli grunty, które uzyska Pani w wyniku tego podzia³u przekrocz¹ 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy wyzbyæ siê w³asnoœci gospodarstwa. Mo e Pani pozostawiæ sobie do u ytkowania grunty, których powierzchnia nie przekroczy 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego. Pobieram rentê rolnicz¹, przyznan¹ na czas okreœlony do maja 2015 r. Czy mogê podj¹æ pracê zarobkow¹ i nadal otrzymywaæ tê rentê w dotychczasowej wysokoœci? Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników od 1 stycznia 2013 r. osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytu³u niezdolnoœci do pracy, mog¹ podejmowaæ w czasie pobierania tej renty dzia³alnoœæ podlegaj¹c¹ obowi¹zkowi ubezpieczenia spo³ecznego (np. zatrudnienie lub inn¹ pracê zarobkow¹) i nie utrac¹ prawa do tej renty. Osi¹ganie przez rencistê przychodów z tytu³u wykonywania takiej dzia³alnoœci mo e natomiast spowodowaæ zmniejszenie lub zawieszenie renty (czêœci uzupe³niaj¹cej tej renty) na ogólnych zasadach. Je eli osi¹gniête przez rencistê miesiêczne przychody przekrocz¹ 70% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia (tj. od 1 marca do 31 maja 2013 r. kwotê z³ 30 gr.) a nie przekrocz¹ kwoty stanowi¹cej 130% przeciêtne- STR. 16 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( )

17 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA Dni czerwcowe przynios³y podopiecznym Œrodowiskowego Letni czas Domu Samopomocy wielu wra- eñ, nowych odczuæ i motywacji do dzia³ania. 12 czerwca uczestniczyliœmy we wspólnym œwiêtowaniu 55-lecia istnienia Domu Pomocy Spo³ecznej w Lubzinie. Poprzez prezentacje artystyczne dzieliliœmy radoœæ z jubileuszu wraz z personelem i mieszkañcami DPS-u. W spektaklu pt. Zakochany Pierrot wyraziliœmy najwiêksz¹ wartoœæ w ludzkim yciu, jak¹ jest mi³oœæ. Atrakcji nie brak³o, uczestnicy spotkania mieli mo liwoœæ m.in. przeja d ki bryczk¹, lecz równie wa n¹ czêœci¹ tego dnia by³a wspólna zabawa przy muzyce, rozmowy, poczêstunek. Jednym z wa niejszych wydarzeñ miesi¹ca stanowi³ udzia³ w XV Spartakiadzie Œrodowiskowych Domów Samopomocy Województwa go miesiêcznego wynagrodzenia (od 1 marca do 31 maja 2013 r z³, 40gr.), wówczas czêœæ uzupe³niaj¹ca renty zostanie zmniejszona o kwotê przekroczenia w/w przychodu, ale nie wiêcej ni o maksymaln¹ kwotê zmniejszenia, tj. nie wiêcej ni o 549 z³, 12 gr. W razie osi¹gania przychodu przekraczaj¹cego kwotê 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia czêœæ uzupe³niaj¹ca okresowej renty rolniczej z tytu³u niezdolnoœci do pracy ulegnie zawieszeniu. Natomiast przychody nie przekraczaj¹ce kwoty z³, 30 gr. nie powoduj¹ ani zmniejszenia ani zawieszenia renty. Œwiadczenie w takim przypadku nadal bêdzie wyp³acane w dotychczasowej wysokoœci. O podjêciu dodatkowej pracy i o wysokoœci osi¹ganego z tego tytu³u przychodu nale y powiadomiæ organ rentowy. Ponadto rencista jest zobowi¹zany powiadomiæ w terminie do ostatniego dnia lutego o osi¹gniêtym przychodzie za ca³y poprzedni rok. Oprac. Barbara Traciak ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( ) Podkarpackiego, zorganizowanej 19 czerwca w Pruchniku. W sportowym spotkaniu uczestniczy³o ponad 600 osób niepe³nosprawnych, które nie tyle mia³y mo liwoœæ rywalizowania, ale nade wszystko integracji z uczestnikami innych placówek, wspó³dzia³ania w dru ynach, itp. Wyj¹tkowym goœciem, który wzbudzi³ podziw i zainspirowa³ swoj¹ postaw¹ by³ Rafa³ Wilk, dwukrotny mistrz paraolimpijski z Londynu. Spotkanie z nim i pami¹tkowa fotografia by³y prze yciem motywuj¹cym do poszukiwania w sobie wielkich mo liwoœci ka dego dnia. 26 czerwca, w gronie cz³onków rodzin podopiecznych ŒDSw Ropczycach, opiekunów, a nade wszystko rodziców zorganizowaliœmy Dzieñ Matki i Ojca. Ze wzglêdu na wzajemne obcowanie dzieñ ten by³ szczególnym prze yciem. Letni czas obdarowa³ nas tak e przyjemnoœci¹ i radoœci¹ obcowania z natur¹ podczas imprezy plenerowej pn. Œwiêtojañskie œpiewanie œrodowiskowych domów samopomocy województwa podkarpackiego i ma³opolskiego. Podczas spotkania zorganizowanego przez zaprzyjaÿniony Œrodowiskowy Dom Samopomocy w Dêbicy grupa pensjonariuszy z Ropczyc zaprezentowa³a swoje umiejêtnoœci wokalne w letniej scenerii parku. Kolejne dni bêd¹, zarówno lekcj¹ krajoznawcz¹, jak i wypoczynkiem wakacyjnym, a sierpieñ wprowadzi nas w klimaty do ynkowe. Z tej okazji, jak co roku, zaprezentujemy prace rêkodzielnicze naszych podopiecznych. W planach jest tak e wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej. Na czas wypoczynku wszystkim czytelnikom yczymy wiele s³oñca oraz piêknych wra- eñ z wakacyjnych doœwiadczeñ. M. F. ŒDS w Ropczycach STR. 17

18 SPO ECZEÑSTWO I GOSPODARKA W czerwcu br. w Urzêdzie Stanu Z³ote gody ma³ eñskie Cywilnego w Ropczycach osiem par z terenu gminy Ropczyce obchodzi³o z³ote gody ma³ eñskie. Parom towarzyszy³a najbli sza rodzina i znajomi. Magdalena Jarz¹b-Magdoñ, kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego w Ropczycach powita³a przyby- ³ych goœci oraz z³o y³a jubilatom gratulacje i najlepsze yczenia. Osoby, które prze y³y w jednym zwi¹zku ma³ eñskim 50 Jubileusz œwiêtowali pañstwo: lat, s¹ nagradzane w naszym kraju na mocy ustawy z dnia Adolfa i Czes³aw Skórowie, r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, Waleria i Stanis³aw Goc, Han- Maria i Stanis³aw Schabowie, poz. 450 ze zm.) specjalnym na i Tadeusz Samliccy, Helena i W³adys³aw Chmurowie, medalem przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Helena i Kazimierz Rusinowie, Polskiej. Ma on kszta³t szeœcioramiennej gwiazdy w œrod- Zofia i Mieczys³aw Rojkowie oraz Helena i Bernard Malscy. ku, której z jednej strony jaœnieje napis: Za d³ugoletnie po- ycie ma³ eñskie, a z drugiej widniej¹ dwie srebrzyste ró e. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznaj¹c dostojnym jubilatom medale, przekaza³ im równie yczenia i gratulacje. Zgodnie z ustaw¹ w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji medalami dokona³ burmistrz Ropczyc Boles³aw Bujak w asyœcie przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Józefa Misiury. Gratuluj¹c jubilatom prze ycia wspólnie pó³ wieku, burmistrz im wrêczy³ legitymacje, a tak e skromne upominki i kwiaty. Inf. w³asna Fot. Piotr Ska³uba Ula na wielkiej scenie W tegorocznym koncercie Jednego serca, jednego ducha, który odby³ siê w Rzeszowie ju po raz jedenasty wyst¹pi³a uczennica Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, Urszula Maræ. Debiutowa³a na wielkiej scenie, wystêpuj¹c u boku takich s³aw, jak Marcin Pospieszalski i Robert Cudzich z zespo³u New Life m. Ula ywio³owo akompaniowa³a na instrumentach perkusyjnych do pieœni B³ogo- s³awiê ciebie Bo e mój. Jej wystêp zosta³ bardzo ciep³o przyjêty przez wielotysiêczn¹ publicznoœæ zebran¹ w rzeszowskim Parku Sybiraków. Ula by³a bardzo szczêœliwa i wzruszona tak wspania³ym wydarzeniem, które z pewnoœci¹ bêdzie zaliczaæ siê do najwa niejszych w jej yciu. Ca³a spo³ecznoœæ Oœrodka Szkolno-Wychowawczego jest dumna z Uli i sk³ada jej serdeczne gratulacje. Katarzyna Gierlach Pary z gminy Ropczyce obchodz¹ce jubileusz 50-lecia ma³ eñstwa, które s¹ zainteresowane zorganizowaniem jubileuszu proszone s¹ o skontaktowanie siê z Urzêdem Stanu Cywilnego osobiœcie, telefonicznie lub za poœrednictwem poczty elektronicznej. W imieniu jubilatów mog¹ tak e wystêpowaæ ich rodziny. Kontakt: Urz¹d Stanu Cywilnego w Ropczycach ul. Krisego 1, Ropczyce tel. (17) STR. 18 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( )

19 MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH Biblioteka poleca Anna Bikont, Joanna Szczêsna Pami¹tkowe rupiecie Wydawnictwo Znak Nak³adem krakowskiego wydawnictwo Znak w 2012 r. ukaza³a siê interesuj¹ca biografia polskiej noblistki Wis³awy Szymborskiej. Autorki: Anna Bikont i Joanna Szczêsna opisa³y historiê burzliwych lat ycia poetki przed nominowaniem jej do Literackiej Nagrody Nobla. W tym kontekœcie warto zauwa yæ, e do paÿdziernika 1996 r., czyli do chwili przyznania tej presti owej nagrody Wis³awa Szymborska udzieli³a zaledwie dziesiêciu krótkich wywiadów, w których ujawni³a niewiele faktów z ycia prywatnego. Dlatego te Pami¹tkowe rupiecie. Biografia Wis³awy Szymborskiej stanowi¹ cenne Ÿród³o informacji o jej przodkach, przyjacio³ach oraz trudnej i skomplikowanej drodze poetyckiego rozwoju. Autorki, z zawodu dziennikarki, dotar³y za zgod¹ Szymborskiej do wielu nieznanych dot¹d szczegó³ów z jej ycia prywatnego. Ponad 400-stronicowy tekst wzbogacaj¹ liczne niepublikowane dotychczas fotografie. Dziêki temu zabiegowi retrospektywny portret polskiej noblistki nabra³ powagi i g³êbi, nie trac¹c przy tym swej lekkoœci i dynamicznej fabu³y. Czytaj¹c tê interesuj¹c¹ biografiê, pe³n¹ anegdot i wierszy, opisów podró y i przyjaÿni, mo emy wczuæ siê w klimatu PRL-u oraz poznaæ epokê Szymborskiej i Mi³osza. Ksi¹ ka urzeka prostot¹, szczeroœci¹ i wra liwoœci¹. Po jej przeczytaniu chce siê siêgaæ po wiersze poetki. Wa ne w Pami¹tkowych rupieciach jest równie to, e autorkom uda³o siê nadaæ ksi¹ ce charakter, z którego s³ynê³a poetka. Wynika to z licznych cytatów, dowcipów, anegdotek i historyjek. Jest to ciep³a, dobrze napisana historia ycia poetki, której 1 paÿdziernika 1996 przyznano Literack¹ Nagrodê Nobla za poezjê, która z ironiczn¹ precyzj¹ pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazaæ siê we fragmentach ludzkiej rzeczywistoœci. Pami¹tkowe rupiecie s¹ poszerzon¹ i uaktualnion¹ wersj¹ ksi¹ - ki wydanej w1997 r. pt. Wis³awy Szymborskiej pami¹tkowe rupiecie, przyjaciele i sny, o której sama zainteresowana w jednym z wywiadów powiedzia³a: Mia³am wielkie szczêœci, e moj¹ biografiê pisa³y prawdziwe dziennikarki, które wiedzia³y, e cz³owiekowi nie wchodzi siê z buciorami do duszy. Iwona Daniel Czytelnia MiPBP w Ropczycach Biblioteka w NiedŸwiadzie poleca super kolekcjê 25 oryginalnych wydañ komiksów z Tytusem, Romkiem i A Tomkiem, autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego, zwanego Papciem Chmielem. Seria komiksowa wydawana jest od roku 1957 do dziœ. Pocz¹tkowo publikowana by³a na ³amach m³odzie owej gazety Œwiat M³odych (pierwszy raz 25 paÿdziernika 1957), od 1966 tak e w wersji ksi¹ kowej. Jest to najd³u- ej ukazuj¹ca siê polska seria komiksowa. Bohaterami komiksu s¹ harcerze: Romek i A Tomek którzy staraj¹ siê ucz³owieczyæ cz³ekokszta³tn¹ ma³pê. Tytusa de Zoo, posiadaj¹cego, wbrew pozorom, wiêcej cech ludzkich, ni Agnieszka Dembek Serce z cia³a Wydawnictwo POLWEN 2013 Nak³adem Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego ukaza³a siê powieœæ Agnieszki Dembek ukazuj¹ca prawdziw¹ historiê egzorcyzmów. Autorka w delikatny i subtelny sposób omówi³a istotny problem opêtania. Demon katowa³ j¹ fizycznie, psychicznie i duchowo. By³a nak³aniana do uwodzenia ksiê y, zabójstwa swego egzorcysty, wreszcie do samobójstwa. Kiedy postanowi³a napisaæ tê ksi¹ kê szatan zaatakowa³, patrzy³ jej prosto w oczy, warcza³. Nie mo esz. powiedzia³. Nie wolno ci o mnie mówiæ. Nikt ci nie uwierzy. Nikt tego nie przeczyta. Ewa Ozga wypo yczalnia dla doros³ych MiPBP w Ropczycach Ponadto biblioteka poleca: G. Brzozowicz: Cejrowski: biografia; L. Œliwa: Franciszek: Papie z koñca œwiata; W. Jêdrzejewicz: Józef Pi³sudski : yciorys; A. Tuszyñska: Oskar ona Wiera Gran; K. Grochola: Trochê wiêkszy poniedzia³ek; Ch. Chandler: Joan Crawford; Ch. Chandler: Marlena Dietrich; Ch. Chandler: Katherin Hepburn ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( ) ma³pich. Wyje d aj¹ razem na obozy harcerskie, podczas których prze ywaj¹ wiele przygód. Razem podró uj¹ w rozmaite dziedziny wiedzy w wymyœlnych pojazdach skonstruowanych przez prof. T. Alenta lub A Tomka. Czêsto akcja ucz³owieczania szympansa doprowadza do bardzo œmiesznych sytuacji. Œwiat w komiksie ukazany jest z humorem, a jednoczeœnie zawiera wiele edukacyjnych przes³añ dotycz¹cych geografii, ochrony przyrody, czy historii ( bawi¹c uczy ). Komiksy czyta siê go szybko i przyjemnie. Cykl o Tytusie de Zoo stanowi istotny rozdzia³ w historii polskiego komiksu to klasyka polskiego komiksu. Zarówno m³odzi, jak i starsi czytelnicy, nie bêd¹ siê nudziæ. El bieta Strza³ka Filia w NiedŸwiadzie Z têsknoty piszê wiersze 7 czerwca w Saloniku Literackim spotkali siê mi³oœnicy poezji Haliny Poœwiatowskiej. Najpierw wys³uchano ciekawej historii ycia poetki, któr¹ przedstawi³a pani Halina Godek. Nastêpnie czytano liryki, dzielono siê wiadomoœciami i ciekawymi spostrze eniami dotycz¹cymi twórczoœci i ycia poetki. Czytelnicy przygotowali wiele informacji z ró nych Ÿróde³ biograficznych, czêsto informacji ró nych, sprzecznych, dlatego tym bardziej ciekawych dla wielbicieli talentu, któremu nie dane by³o na dobre siê rozwin¹æ. Halina, z domu Myga, urodzi³a siê w Czêstochowie 1935 roku. Jej yciorys naznaczy³a ciê ka wada serca, nabyta w dzieciñstwie, w wyniku powik³añ po anginie. Wiêkszoœæ ycia spêdzi³a Poœwiatowska na pobytach w sanatoriach i szpitalach, w tym zagranicznych. Choroba uniemo liwia³a jej normaln¹ edukacjê. Pomimo tego, niezwykle ambitna i pracowita dziewczyna ukoñczy³a filozofiê na Uniwersytecie Jagielloñskim i napisa³a pracê magistersk¹ pod kierunkiem Romana Ingardena. Nastêpnie zaczê³a przygotowywaæ doktorat o dzie³ach Martina Luthera Kinga. Tak e ycie uczuciowe poetki by³o tragiczne. Po wielkich trudnoœciach i sprzeciwach rodziny wysz³a za m¹ za równie chorego Adolfa Poœwiatowskiego. Po dwóch latach ma³ eñstwa zosta³a wdow¹. St¹d w jej wierszach mi³oœæ nierozerwalnie wi¹ e siê ze œmierci¹, jest têsknot¹ za szczêœciem i sprzeciwem wobec kruchoœci ludzkiego cia³a. Agnieszka Szela Wypo yczalnia MiPBP w Ropczycach STR. 19

20 MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ROPCZYCACH S³oneczne lato w bibliotece Trwa akcja S³oneczne lato w bibliotece. Zapraszamy dzieci do udzia³u w zajêciach oraz do bezp³atnego korzystania Internetu. Zajêcia odbywaj¹ siê wg poni szego harmonogramu. Oddzia³ dla dzieci MiPBP w Ropczycach poniedzia³ek-wtorek w godzinach 11:00 13:00, a w ka d¹ œrodê Akademia malucha zajêcia dla dzieci do lat Akrostych uk³adanie akrostychu ze swego imienia; Milion w minutê wykonywanie zadañ wymagaj¹cych sprytu, opanowania, zrêcznoœci i si³y; Sposób na nudê gry i zabawy: szachy, warcaby, gry planszowe domino, bierki, puzzle; Moje ksi¹ kowe przeboje plakat na najciekawsz¹ ksi¹ kê przeczytan¹ w czasie wakacji Filia w Ropczycach Witkowicach w godzinach 11:00-13:00 Ka dy dzieñ rozpoczyna siê seansem g³oœnego czytania, a ponadto: wtorek Ropczyce oczami dziecka zapoznanie z histori¹ miasta; œroda Mam talent rozwijanie twórczej ekspresji dzieci; czwartek Zabawy z wyobraÿni¹ tworzenie postaci bajkowych w ró nych technikach Filia w Gnojnicy w godzinach 11:00-13:00 poniedzia³ek Dawno, dawno temu czytanie baœni, zabawy z ksi¹ k¹; wtorek Stoliczku nakryj siê gry planszowe; œroda Internetowe podró e komputerowe zajêcia edukacyjne Filia w Brzezówce w godzinach 13:00-15:00 poniedzia³ek Spotkanie w œwiecie ksi¹ ki kluczem do m¹droœci g³oœne czytanie, zabawy z ksi¹ k¹, konkursy literackie; wtorek Moc pomys³ów na nudê, czyli dla ka dego coœ ciekawego zajêcia plastyczne, plakat zwi¹zany z ulubion¹ ksi¹ k¹, pocztówka z wakacji; œroda Biblioteka ci¹gle w grze coœ dla cia³a i umys³u gry towarzyskie i planszowe, konkursy, uk³adanie puzzli, kalambury, krzy ówki, zagadki Filia w Lubzinie w godzinach 11:00-13:00 poniedzia³ek Letnie czytanie na zawo³anie g³oœne czytanie i zabawy s³owne; wtorek Pobudzam fantazjê, umys³ trenujê i od myœlenia siê nie wymigujê zabawy literackie i umys³owe: quizy, kalambury, ³amig³ówki, rebusy i zagadki, gry komputerowe; œroda W zdrowym ciele zdrowy duch zabawy na œwie- ym powietrzu Filia w NiedŸwiadzie w godzinach 11:00-13:00 poniedzia³ek Poczytajmy, pos³uchajmy g³oœne czytanie dzieciom i przez dzieci, ilustracje do przeczytanego tekstu; wtorek Po³udnie z rozrywk¹ gry planszowe, uk³adanie puzzli; œroda Letnie rozmaitoœci zajêcia komputerowe Ca³a Polska czyta dzieciom Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyros³y na m¹drych, dobrych i szczêœliwych ludzi, dlatego wychowujmy je w mi- ³oœci do ksi¹ ek, codziennie czytaj¹c im dla przyjemnoœci w domu, przedszkolu, szkole lub bibliotece. O przysz³oœci naszego kraju zadecyduje bowiem poziom ludzi, których wychowujemy dziœ, a do tego by³a, jest i bêdzie potrzebna ksi¹ ka. Wspólne czytanie jest form¹ m¹drego kontaktu z dzieckiem i doskona³¹ metod¹ wychowawcz¹. W³¹czaj¹c siê corocznie w akcjê Ca³a Polska czyta dzieciom w bibliotece w NiedŸwiadzie bajki czytali g³oœno zaproszeni goœcie: burmistrz Boles³aw Bujak, Teresa Bieszczad, dyrektor Zespo³u Szkó³ w NiedŸwiadzie Górnej, Stanis³aw Strza³ka, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Ma³ej oraz Marta Panek, instruktorka plastyki z Domu Kultury w NiedŸwiadzie, która wykona³a równie piêkn¹, bajkow¹ scenografiê. Wdziêcznymi s³uchaczami by³y dzieci ze szko³y podstawowej w Ma³ej i NiedŸwiadzie Górnej. Na zakoñczenie dzieci zosta³y poczêstowane cukierkami, a zaproszeni goœcie w podziêkowaniu otrzymali od najm³odszych kwiatki. (fot1) El bieta Strza³ka Filia w NiedŸwiadzie ***** Ju od dwunastu lat pocz¹tek czerwca w ca³ej Polsce to tydzieñ czytania dzieciom, który odbywa siê w ramach akcji Ca³a Polska czyta dzieciom. Tegoroczne has³o przewodnie brzmia³o Czytanie dzieciom najlepsza inwestycja. Biblioteka w Lubzinie tak- e czyta ju od kilku lat, promuj¹c w ten sposób ksi¹ - kê i rozbudzaj¹c pasjê czytania u najm³odszych czytelników oraz zachêcaj¹c rodziców i nauczycieli do codziennego, przynajmniej 20- minutowego czytania dzieciom. Zaproszeni goœcie, panie: Sylwia Niedzielska-Plezia i Edyta Worek przeczyta³y opowiadania, których dzieci wys³ucha³y z uwag¹ i ciekawoœci¹, potem chêtnie odpowiada³y na zadawane pytania, otrzymuj¹c s³odki upominek. Edyta Bojarska Filia w Lubzinie STR. 20 ZIEMIA ROPCZYCKA nr 7-8/2013 ( )

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r.

Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH. z dnia 30 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 3238 UCHWAŁA NR XXX/312/12 RADY MIEJSKIEJ W ROPCZYCACH z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców ma prawo do uzyskiwania informacji o: 1) terminie

Bardziej szczegółowo

Wyborcy niepełnosprawni

Wyborcy niepełnosprawni Wyborcy niepełnosprawni I. Wyborca niepełnosprawny, na jego pisemny wniosek, złożony w Urzędzie Miasta najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów (do 26 września br.), jest dopisywany do spisu wyborców

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym w głosowaniu w wyborach w toku kadencji

I N F O R M A C J A. o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym w głosowaniu w wyborach w toku kadencji I N F O R M A C J A o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym w głosowaniu w wyborach w toku kadencji Komisarz Wyborczy w Warszawie informuje o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym,

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Stosownie do treści art. 37a 1 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych

Informacje dla wyborców niepełnosprawnych Informacje dla wyborców niepełnosprawnych 1. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach. Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Krasnymstawie ma prawo do uzyskiwania informacji o: - terminie

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-432-2/14 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Gmina Marciszów Ul. Szkolna 6 58-410 Marciszów Marciszów, dnia 15 września2014 r. (miejscowość) Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

1. I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

1. I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. PA STWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-44/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy wyłącznie do rąk własnych W skład pakietu wyborczego

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet wyborczy wyłącznie do rąk własnych W skład pakietu wyborczego Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Wyborcy niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Kowary, dnia 8 kwietnia 2014 r. SO. 502. 5. 2014 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 14/2012 P R O T O K Ó Ł NR 14 / 12. Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 14/2012 Dnia 11 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie. Wolsztyn, 11 maja 2012 r Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wolsztynie P R O T O K Ó Ł

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku I. PRAWO DO UZYSKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2013 roku Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2013 roku o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu gminy

Bardziej szczegółowo

Osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum przysługują następujące uprawnienia:

Osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum przysługują następujące uprawnienia: Komisarz Wyborczy w Lublinie Lublin, 19 sierpnia 2013r. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Janowiec przed upływem

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015r.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na dzień 10 maja 2015r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 1. Kiedy i gdzie głosować. Wybory

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-53/11 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. OR.502.2. 38..2014 Kamienna Góra, dnia 1 października 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-503-53/11 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego W związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r. informuję,

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/299/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 902

Bardziej szczegółowo

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o ich uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o ich uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Informacja dla wyborców niepełnosprawnych o ich uprawnieniach w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 1. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. GMINA KAMIENNA GÓRA Aleja Wojska Polskiego 10 58-400 Kamienna Góra tel. 75 610 6292 NIP 614-01-02-873 Kamienna Góra, dnia 10 września 2014 r. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach

Bardziej szczegółowo

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Zawidów, dn. 29 września 204 r. SM.WS.502.25.204 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 6 listopada 204 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Informacja dla wyborców

Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Informacja dla wyborców Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Informacja dla wyborców 1. KIEDY I GDZIE GŁOSOWAĆ? Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień 25 października 2015 r. Głosowanie odbywać

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum wpisana do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

Osoba niepełnosprawna uprawniona do udziału w referendum wpisana do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o: KOMISARZ WYBORCZY Kielce, dnia 29 kwietnia 2016 r. W KIELCACH I DKC-870-1/16 Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendach lokalnych dotyczących odwołania organów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania.

II. Głosowanie w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r. Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 22 marca 2012 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Na podstawie art. 37a 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 11 stycznia 2016 r. ZPOW-5721-3/15 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w najbli szym roku. Broszura ma za zadanie informowaæ o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr VII/57/11 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 kwietnia 2011 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 277

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego W związku z wyborami do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wyborcy niepełnosprawni, informację o właściwym dla siebie obwodzie głosowania mogą uzyskać w następujący sposób:

Wyborcy niepełnosprawni, informację o właściwym dla siebie obwodzie głosowania mogą uzyskać w następujący sposób: INFORMACJA Wójta Gminy Ełk o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r. Na podstawie art. 37a 4 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

KOMISARZ WYBORCZY W WAŁBRZYCHU

KOMISARZ WYBORCZY W WAŁBRZYCHU Wałbrzych, dnia 22 lutego 2012 r. DWB 872-3 /12 KOMISARZ WYBORCZY W WAŁBRZYCHU Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia

Z m i a n y Dz. Rozdz. T R E Zwi kszenia Zmniejszenia Za cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr 17/08 Burmistrza Gminy K ty z dnia 17.03.2008r. W za czniku Nr 2 do Uchwa y Nr XIV/106/2007 Rady Miejskiej w K tach z dnia 21.12.2007 r. Uchwa a bud etowa Gminy K ty na

Bardziej szczegółowo

2. Wybory do organów samorządu terytorialnego będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy i Miasta Lubomierz.

2. Wybory do organów samorządu terytorialnego będą przeprowadzone w okręgach wyborczych utworzonych na obszarze Gminy i Miasta Lubomierz. Gmina i Miasto Lubomierz, 30.09.204r. Lubomierz Pl. Wolności 59-623 Lubomierz Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Informacja Burmistrza G ucho az o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych

Informacja Burmistrza G ucho az o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych Informacja Burmistrza G ucho az o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych Burmistrz G ucho az informuje o uprawnieniach wyborców niepe nosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-14/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA WYBORCY

INFORMACJE DLA WYBORCY INFORMACJE DLA WYBORCY 1. KIEDY I GDZIE GŁOSOWAĆ? Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone zostały na dzień 25 października 2015 r. Głosowanie odbywać się będzie w tych samych lokalach

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej

Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 9 paÿdziernika 2008 r. Nr 639 TREŒÆ: Poz.: Str. ROZPORZ DZENIA WOJEWODY MA OPOLSKIEGO: 4364 w sprawie wyznaczenia aglomeracji apsze Ni ne - Frydman..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-5722-4/13 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne

REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne REGULAMIAN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W SEROCKU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Srocku, zwanego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMACJE O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo