W trakcie pierwszego roku studiów, Karol, wraz z ojcem przeprowadził się do domu rodzinnego matki Karola. Okres do lutego 1941 roku to czas nauki,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W trakcie pierwszego roku studiów, Karol, wraz z ojcem przeprowadził się do domu rodzinnego matki Karola. Okres do lutego 1941 roku to czas nauki,"

Transkrypt

1 Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Na chrzcie 20 czerwca 1920 roku nadano mu imiona Karol Józef. Rodzina żyła skromnie, utrzymywana praktycznie w całości jedynie z pensji ojca, który był urzędnikiem w Powiatowej Komendzie Uzupełnień, w stopniu porucznika. Matka zarabiała dorywczo, jako szwaczka. Karol Wojtyła miał jeszcze starszego o 14 lat brata, Edmunda, który po ukończeniu wadowickiego gimnazjum, studiował medycynę w Krakowie. Matka zmarła w wieku lat 45, 13 kwietnia 1929 roku, o czym Karol dowiedział się od sąsiadki po swoim powrocie ze szkoły. Dzień po pogrzebie mężczyźni z rodziny (dwaj bracia i ojciec) udali się na pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trzy lata po śmierci matki zmarł, w wieku 26 lat, Edmund zarażony w bielskim szpitalu szkarlatyną. Ojciec zmarł po długiej chorobie 18 lutego 1941 roku w Krakowie, dokąd rodzina przeprowadziła się, po podjęciu studiów przez Karola. Po ukończeniu szóstego roku życia, Lolek (bo tak zdrobniale go nazywano) rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Wadowicach. Był żywym dzieckiem i w każdej wolnej chwili uprawiał sport. Lubił piłkę nożną, z dyscyplin zimowych próbował jazdy szybkiej na sankach i hokeja. Najbardziej umiłował sobie narciarstwo. Uwielbiał wycieczki krajoznawcze, w których często towarzyszył mu ojciec. Spośród rówieśników wyróżniał się przede wszystkim pobożnością. Wracając ze szkoły wstępował do kościoła na chwilę modlitwy. Modlił się też w ciągu dnia, przed i po jedzeniu, oraz w czasie odrabiania lekcji. Często przyjmował komunię świętą; przewodniczył kółku ministranckiemu, do którego przystąpił w pierwszej klasie gimnazjum. W ośmioletnim gimnazjum, do którego uczęszczał od września 1930 roku, nie miał żadnych problemów z nauką, osiągając celujące oceny z większości przedmiotów. W czasie nauki zainteresował się na poważnie teatrem, często występując w przedstawieniach Kółka Teatralnego stworzonego w męskim i żeńskim gimnazjum w Wadowicach. 14 maja otrzymał świadectwo dojrzałości z oceną celującą, co otwierało mu drogę na praktycznie każdą uczelnię w kraju, bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych. Wybrał studia polonistyczne na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Naukę rozpoczął w roku akademickim 1938/39. W trakcie pierwszego roku studiów, Karol, wraz z ojcem przeprowadził się do domu rodzinnego matki Karola. Okres do lutego 1941 roku to czas nauki, 1

2 spotkań grupy literackiej oraz pracy nad własną poezją. W lutym umiera ojciec Wojtyły. Od jesieni 1940 przyszły papież pracował fizycznie w zakładach chemicznych. najpierw w kamieniołomach, potem w oczyszczalni sody. W tym czasie związał się on z podziemną organizacją Unia, powiązaną ze środowiskiem katolickim, a zajmującą się ochroną prześladowanych Żydów. Pod koniec 1941 roku, wraz z przyjaciółmi, Karol założył Teatr Rapsodyczny, z którym rozstał się rok później, wstępując do tajnego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie, aby studiować teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 9 października 1944 otrzymał niższe święcenia kapłańskie i od tego czasu był pilnie strzeżony przed Niemcami poszukującymi kleryków. Po zakończeniu działań wojennych pracował na uczelni jako asystent, prowadząc seminaria z historii dogmatu. W roku akademickim 1945/46 powrócił na uczelnię, zapisując się na IV rok studiów na Wydziale Teologicznym. 1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza; Karol przywdział wówczas czarną sutannę. W tym czasie wyjechał do Rzymu i tam kontynuował studia na obecnym Uniwersytecie Papieskim. W 1948 roku ukończył studia. Jego praca doktorska dotyczyła wiary w dziełach Św. Jana od Krzyża. Po powrocie z Rzymu pragnął wstąpić do zakonu oo. Karmelitów Bosych w Czernej. Został od tego odwiedziony przez Kardynała Sapiehę. Od lipca 1948 roku, Karol Wojtyła posługiwał przez 7 miesięcy jako wikary i katecheta w parafii Niegowić. Dużo podróżował po Polsce z młodzieżą, spędzając z młodymi niemal każdą wolną chwilę. W 1949 roku został przeniesiony do Krakowa, do parafii św. Floriana. Założył tam mszalny chorał gregoriański i nadal organizował młodzieżowe wycieczki. W celu zmylenia milicji, często zdejmował sutannę, a dzieciom kazał nazywać się wujkiem. Bliski był mu Ruch Oazowy Światło-Życie. Warto tu podkreślić, że doskonały kontakt ks. Karola Wojtyły z młodzieżą przyniósł owoc w postaci Światowych Dni Młodzieży, ustanowionych przez Jana Pawła II w 1985 r. Również każda Niedziela Palmowa obchodzona jest w nawiązaniu do Światowych Dni Młodzieży. W okresie krakowskim ks. Karol Wojtyła powrócił do pracy naukowej, wykładając w seminariach duchownych diecezji krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, głównie teologię moralną i etykę małżeńską. W 1958 roku Karol Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa; konsekracji dokonano w katedrze wawelskiej. 2

3 W roku 1962 Wojtyła został wybrany krajowym duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. Na ten czas przypadły również obrady Soboru Watykańskiego II, w których biskup Wojtyła aktywnie uczestniczył. Później dużo czasu poświęcał na podróże zagraniczne w celach ewangelizacyjnych i religijnych. 30 grudnia 1963 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. W roku 1967 otrzymał nominację kardynalską; w Kaplicy Sykstyńskiej papież Paweł VI założył mu purpurowy biret. Tytularnym kościołem nowego kardynała stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie. Na zwołanym po nagłej śmierci (33 dni pontyfikatu) Jana Pawła I (Albino Luciani) drugim konklawe, w październiku 1978 r. kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem kościoła rzymskokatolickiego, następcą świętego Piotra i przybrał imię Jan Paweł II. Wynik obrad konklawe ogłoszono 16 października 1978 roku o godzinie 18:44. Przebieg konklawe Początek konklawe miał miejsce 14 października, uczestniczyło w nim 111 kardynałów, między którymi znajdował się również Karol Wojtyła. Obrady i głosowanie, do momentu wyboru papieża są ściśle tajne, do wyboru nowego papieża potrzeba większości dwóch trzecich plus jeden głosów, a więc 74. W pierwszych czterech głosowaniach żaden z kandydatów nie zbliżył się nawet do tej liczby. Wpływowy i darzony respektem arcybiskup Wiednia, kardynał Franz König, zaproponował wówczas kandydaturę kardynała kompromisowego, jakim miał być kardynał Karol Wojtyła z Polski. Na taką propozycję przystali kardynałowie i opowiedzieli się za kandydaturą Wojtyły, jako osoby odpowiedniej do zjednoczenia katolików. Ósme, jak się później okazało, ostatnie głosowanie, miało miejsce o godz. 16:30 w poniedziałek 16 października. Karol Wojtyła, uzyskał 99 głosów, co było liczbą dużo większą niż wymagane minimum. Wojtyła, przyjął wybór kolegium kardynalskiego, przybierając imię Jana Pawła II. Karol Wojtyła został pierwszym papieżem nie-włochem, od czasów wybranego w 1522 roku Hadriana VI, który był Holendrem. Między innymi dlatego było to takie zaskoczenie dla obserwatorów, prasy katolickiej i wiernych. Karol Wojtyła, był na konklawe z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, który proroczo powiedział do niego Jeśli wybiorą, proszę nie odmawiać. 3

4 Ogłoszenie wyboru O godzinie 18:18 ukazał się tradycyjny biały dym, zwiastujący dokonanie wyboru. Niecałe pół godziny później, o 18:44 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wiernym rezultatów konklawe. Zwyczajową formułę wygłosił kardynał Pericle Felici: (Zwiastuję Wam radość wielką). Habemus Papam: - (mamy Papieża!), a następnie przedstawił nowego papieża: Karol, Świętego Rzymskiego Kościoła kardynał Wojtyła, który przyjął imię Jana Pawła Drugiego. Jan Paweł II powiedział wtedy do zgromadzonych na Placu Św. Piotra tłumów: Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, z dalekiego, ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji (...). Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym... naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, to mnie poprawiajcie. Jan Paweł II w czasie swojego długiego i owocnego życia, aż dwadzieścia siedem lat był papieżem. Jego pontyfikat jest uznawany za najdłuższy po pontyfikacie Św. Piotra i błogosławionego Piusa IX. Trwał on dokładnie 9665 dni. W czasie tych dwudziestu siedmiu lat Jan Paweł II odwiedził wiele państw i narodów. Przez prasę watykańską został nawet nazwany papieżem pielgrzymem, papieżem, który wyniósł na ołtarze więcej świętych niż jakikolwiek papież przed nim. Według danych na październik 2004 było to 1340 osób; m. in. Św. Teresa od Krzyża, Matka Teresa z Kalkuty Misjonarka Miłości, Św. Faustyna, o. Maksymilian Kolbe, Królowa Jadwiga). Był to papież, którego kochali wszyscy od młodzieży, po emerytów. W czasie swojej posługi powołał więcej kardynałów niż którykolwiek z jego poprzedników. Było ich dokładnie 231. W 1989 jako jedyny laureat otrzymał nagrodę Akademii Telewizyjnej - Wiktora. Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm. Jego najwierniejszym przyjacielem byli: Stanisław Dziwisz i obecny papież Benedykt XVI, do współpracy i pomocy poproszono również Siostry Sercanki. Był 264 papieżem. *Flaga w barwach watykańskich w układzie poziomym jest bardzo często wywieszana błędnie - białym pasem go góry (zapewne na wzór flagi polskiej).oficjalna flaga Watykanu ma pionowy układ barw: złotej (żółtej) i srebrnej (białej) - na białym polu widnieją insygnia papieskie: klucze św. Piotra i tiara (potrójna korona papieska) Podczas dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu Jan Paweł II wielokrotnie odwiedzał miejsca zamieszkane przez katolików, na całym świecie. Pielgrzymek było dokładnie 104. Wielokrotnie okrążył kulę ziemską, odwiedził wszystkie zamieszkałe kontynenty, wizytował koronowane głowy państw, ale i najuboższych wiernych. Przemawiał na stadionach, lotniskach, w parlamentach w każdych 4

5 warunkach. Jako pierwszy papież w historii Watykanu przekroczył progi meczetu i synagogi. Był pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię. Nigdy nie udało mu się odbyć podróży do Rosji, prawdopodobnie ze względu na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego. Pierwszą pielgrzymkę odbył do Dominikany, Meksyku i na wyspy Bahama. Odwiedził również Ziemię Świętą. Tradycją stało się, że kraje odwiedzane przez papieża przysyłały ogromny świerk, który w czasie Świąt Bożego Narodzenia zdobił plac Św. Piotra. Podczas swojego dwudziestosiedmioletniego pontyfikatu, papież Jan Paweł II odbył również pielgrzymki z Watykanu do swojej Ojczyzny. Było ich aż dziewięć. W czasie każdej z pielgrzymek dźwięcznie brzmiała Barka - ulubiona pieśń Ojca Świętego. Najczęściej rezydował na ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, w pałacu arcybiskupim; tam też licznie zbierała się młodzież. Pierwsza wizyta papieża w Polsce, ( ) miała duże znaczenie nie tylko dla wolności Kościoła w Polsce. W homilii wygłoszonej w czasie Mszy Św. w Warszawie wzywał rodaków do szczególnej odpowiedzialności za losy kraju i ojczyzny. Wypowiedział wówczas znamienne słowa: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi", dodając "tej ziemi". Słowa te były wezwaniem do przemian ustrojowych i wolnościowych w naszym kraju. Drugą podróż do ojczyzny Jan Paweł II odbył w 1983 roku - 1,5 roku po wprowadzeniu stanu wojennego. Była to trudna pielgrzymka ze względu na złą sytuację społeczno-polityczną w Polsce. Podczas spotkań z rodakami Jan Paweł II starał się ukazywać istotę pracy ludzkiej. Trzeci raz papież odwiedził Polskę w 1987 roku. Zawitał wówczas miedzy innymi do Szczecina. Jan Paweł II prosił Matkę Bożą Jasnogórską "o zwycięską nadzieję dla swoich rodaków. Czwarta podróż Jana Pawła II do Polski miała miejsce w 1991 roku. Jan Paweł II apelował o objęcie prawną ochroną dziecka poczętego. Głównym celem piątej pielgrzymki był udział Jana Pawła II w uroczystościach zakończenia VI Światowego Dnia Młodzieży w Polsce, w Częstochowie. Jan Paweł II w homilii skierowanej do młodzieży wezwał młodych, by swoim życiem i przykładem "dawali świadectwo prawdzie, jaką jest Jezus Chrystus". Po raz szósty, z jednodniową wizytą w Polsce Jan Paweł II przebywał w 1995 roku i miała ona charakter mniej oficjalny. Odbyła się przy okazji kanonizacji błogosławionego Jana Sarkandra w Ołomuńcu (Czechy). Papież pragnął odwiedzić Skoczów - miejsce urodzenia świętego. W czasie tej podróży papież odwiedził ukochane Tatry: był na Kasprowym Wierchu i nad Morskim Okiem. 5

6 Siódmy raz papież Jan Paweł II przebywał w Polsce w 1997 roku. Ojciec Święty mówił, że "Do wspólnego świadectwa prowadzi trudna droga pojednania, bez którego nie może być jedności. Ósma pielgrzymka Jana Pawła II miała miejsce w 1999 roku i była najdłuższą ze wszystkich podróży Jana Pawła II do Polski. Pielgrzymka, zbiegła się z ostatnim okresem przygotowań Kościoła katolickiego w Polsce do Wielkiego Jubileuszu Roku Pielgrzymka zamykała też obchody 1000-lecia kanonizacji św. Wojciecha w Gnieźnie. Do historii przejdzie spotkanie papieża z wiernymi na wadowickim rynku, jego barwne wspomnienia z dzieciństwa i młodości, zabawny i wzruszający dialog z tłumem mieszkańców rodzinnego miasta tu w tym mieście Wadowicach wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął, i kapłaństwo się zaczęło. Jan Paweł II wspominał wówczas kremówki, czyli ciastko przełożone masą budyniową. Dnia 16 sierpnia 2002, rozpoczęła się dziewiąta wizyta papieża w Polsce. Od czasu wstąpienia na Stolicę Apostolską była to 98 podróż zagraniczna. Papież zapewnił, że sprawy polskie leżą mu na sercu, mówiąc "Przynoszę dziś mojej Ojczyźnie i moim rodakom: Przestań się lękać! Zaufaj Bogu, który bogaty jest w Miłosierdzie. 13 maja 1981 roku o godzinie 17:19 miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II. Stało się to podczas audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Zamachowcom okazał się Turek: Mehmet Ali Agca. Papież został postrzelony w brzuch oraz w rękę. Dzięki natychmiastowemu przetransportowaniu do kliniki Gemelli, gdzie przeszedł skomplikowaną i ciężką, sześciogodzinną operację, udało się uratować mu życie. Niestety, mimo dość długiej rehabilitacji, do pełnej sprawności już nigdy nie powrócił i wielokrotnie cierpiał na różne dolegliwośc,i będące wynikiem postrzału. W czasie pobytu papieża w szpitalu zmarł kardynał Stefan Wyszyński serdeczny przyjaciel Jana Pawła II. Przez długi okres po zamachu papież odpoczywał w Castel Gandolfo, 40 km od Rzymu. Ojciec święty zawsze twierdził, że cudowne ocalenie zawdzięcza wstawiennictwu Matki Boskiej, co wyraził słowami: Jedna ręka strzelała a inna kierowała kulę. Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku Ulubioną modlitwą papieża był różaniec. Po zamachu opancerzono papamobile i podjęto inne środki bezpieczeństwa. Wzmożona została warta Gwardii Papieskiej (Szwajcarskiej), która zgodnie z tradycją nosi mundury w odcieniach żółci, niebieskiego i czerwieni,. Symbolicznym aktem zawierzenia Matce Bożej były słowa Ojca świętego Totus Tuus Cały Twój. 6

7 Kula wystrzelona do papieża została umieszczona w koronie Matki Boskiej Fatimskiej. Papież spotkał się z zamachowcem Ali Agcą w więzieniu, kierując do zamachowca słowa przebaczenia. Papież Jan Paweł II od początku lat 90 ubiegłego wieku cierpiał na chorobę Parkinsona, mimo to wypełniał swoje obowiązki do końca. Długoletnie zmagania z chorobą i starością były szczerym i osobistym przykładem, poprzez który papież podkreślał godność ludzkiego cierpienia. Temu wszystkiemu dał również wyraz ustanawiając 13 maja 1992 roku Światowy Dzień Chorego. Dzień ten wyznaczył na 11 lutego wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Choroba nie przeszkadzała Ojcu Świętemu, prowadzić modlitwę Anioł Pański i udzielać błogosławieństwa zebranym podczas audiencji generalnej. Błogosławił z okna swojej biblioteki, wychodzącej na plac Świętego Piotra. W ostatnich latach papież miał trudność z poruszaniem się, dlatego też z bólem pokonywał kolejne stacje Drogi Krzyżowej, której trasa wiodła co roku ruinami Koloseum. W czwartek 31 marca 2005 roku, tuż po godzinie jedenastej, w czasie gdy Jan Paweł II przebywał w swojej prywatnej kaplicy, doznał silnych dreszczy i podwyższyła mu się temperatura do 39,6 stopnia. Był to początek bardzo ciężkiego szoku septycznego, połączonego z zapaścią serca. Mimo tak ciężkiego stanu zdrowia, uszanowano jego wolę i papież został w domu. Podczas Mszy Świętej, którą celebrował przy łóżku papieża kardynał Marian Jaworski, udzielono mu namaszczenia chorych. Ostatnią Mszę Świętą odprawił arcybiskup Stanisław Dziwisz. W dniu śmierci, rano papież zaczął tracić przytomność. Później doszło do gwałtownych skoków temperatury, a o godzinie 15:30 papież poprosił: "Pozwólcie mi iść do domu Ojca". Około godziny 19:00 wszedł w stan śpiączki, a monitory pokazały postępujący zanik funkcji życiowych. O godzinie 21:37, osobisty lekarz papieża stwierdził śmierć Jana Pawła II, największego wśród Polaków. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku, po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Bożego Miłosierdzia, po 9665 dniach pontyfikatu. Przez ostatnie dwa dni życia oraz w ostatniej drodze towarzyszyły mu setki tysięcy wiernych z całego świata, śledzących wiadomości z Watykanu na miejscu - w Rzymie oraz miliony przed telewizorami. Pogrzeb odbył się 8 kwietnia 2005 roku. Trumnę z prostych cyprysowych desek ustawiono na dywanie, rozłożonym wprost na bruku Placu Świętego Piotra w Rzymie. Mszy koncelebrowanej przez kolegium kardynalskie i patriarchów katolickich kościołów wschodnich przewodniczył kardynał Joseph Ratzinger, który jedenaście dni później został wybrany następcą Jana Pawła II. 7

8 W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło około 300 tys. wiernych, 200 głów państw z różnych zakątków świata oraz przedstawiciele wszystkich wyznań i religii, w tym duchowni żydowscy i islamscy. Wierni przynieśli ze sobą transparenty z napisem "Święty natychmiast" (santo subito), przy pomocy których postulowali natychmiastową beatyfikację Jana Pawła II, z woli ludu. W całym Rzymie, przed ekranami rozstawionymi w wielu częściach miasta zgromadziło się ponad 5 mln ludzi, w tym 1,5 mln Polaków. Po nabożeństwie Jan Paweł II został pochowany w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie, w krypcie Jana XXIII, beatyfikowanego przez naszego papieża w 2000 roku. Prosty grobowiec, przykryty skromną płytą jest spełnieniem woli zapisanej w testamencie. 13 maja 2005 papież Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. 1 maja 2011 r. odbyła się na placu św. Rzymie beatyfikacja papieża-polaka. Natomiast 30 września 2013 r. obecny Ojciec święty Franciszek ogłosił dzień kanonizacji bł. Jana Pawła II. Będzie to 27 kwietnia 2014 r. Niedziela Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym wraz z papieżem Janem XXIII. Od najmłodszych lat Karol Wojtyła, później Jan Paweł II wykazywał talenty literackie. Na jego twórczość zebrało się wiele dzieł: poezje, sztuki teatralne; jako papież był autorem licznych encyklik, adhortacji, listów. Encykliki to orędzia papieża do biskupów i wiernych Kościoła katolickiego. Porusza się w nich istotne problemy wiary, życia Kościoła i kwestie społeczne. Evangelium vitae to encyklika mówiąca o wartości ludzkiego życia od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Papieskie dokumenty to również bulle, listy apostolskie i adhortacje. Jan Paweł II jest również autorem Tryptyku Rzymskiego. Zdecydowaną większość swojej twórczości Karol Wojtyła wydawał pod pseudonimem Andrzej Jawień. Znany krytyk literacki, Wojciech Natanson określał go mianem "gotowego poety", który pojawił się na polskiej scenie literackiej w wieku trzydziestu lat z gotowym, własnym językiem literackim, przedstawiając gotowe poglądy i sprawy do rozstrzygnięcia, wiedząc, czego chce od literatury. Najbardziej znaną i najczęściej wystawianą sztuką papieża jest "Przed sklepem jubilera" (Medytacja o sakramencie małżeństwa przechodząca chwilami w dramat) poświęcona problemom miłości małżeńskiej. Ważną rozprawą jest również Osoba i czyn, dotycząca moralności i godności człowieka. 8

9 W czasie swojego pontyfikatu, Jan Paweł II zaprowadził nowe porządki w Watykanie. Diametralnie zmieniło się postrzeganie papieża przez opinię publiczną oraz społeczeństwo Kościoła katolickiego, pozostałych chrześcijan, a nawet wyznawców innych religii. Tuż po swoim wyborze na głowę Kościoła katolickiego, Jan Paweł II nie pozwolił prymasowi tysiąclecia, Stefanowi Wyszyńskiemu uklęknąć przed sobą. Swoje pierwsze przemówienie do zgromadzonych na placu Świętego Piotra, tuż po wyborze, wygłosił po włosku, a nie, jak się dotąd przyjęło, po łacinie. Takie postępowanie było tylko zwiastunem nadchodzących zmian. Oto niektóre z nich: liczne pielgrzymki w najodleglejsze miejsca świata i ich części składowe: całowanie ziemi kraju, do którego przybywał, Msze dla tłumów wiernych, zgromadzonych na lotniskach, stadionach, placach itp., wygłaszanie homilii lub krótkich sentencji w ojczystym języku słuchaczy (papież władał swobodnie polskim, włoskim, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim, łaciną i klasyczną greką) czy udział zespołów folklorystycznych w czasie odprawianych Mszy; spotkania z duchownymi innych wyznań i odwiedziny świątyń należących do innych religii (także niechrześcijańskich); udział w przedsięwzięciach artystycznych, koncertach, występach itp.; osobiste wykonywanie posług kapłańskich; prywatne spotkania z wiernymi (dał ślub zwykłej włoskiej parze narzeczonych); bezpośredniość i żarty podczas różnego rodzaju spotkań; bezpośrednie spotkania z tłumami wiernych w czasie pielgrzymek. Spowodowało to zniwelowanie barier między Stolicą Apostolską a wiernymi. Papież - Polak przyjął postawę papiestwa bliskiego ludziom, papieża - apostoła, co nie zmieniło się nawet po zamachu na jego życie. 9

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II

Jan Paweł II. Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię! Jan Paweł II Jan Paweł II "Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!" Jan Paweł II Krótkie kalendarium ur. 18 maja 1920 - w Wadowicach 1.11.1946- przyjęcie święceń kapłańskich 4.07. 1958- minowanie na biskupa 16.10.1978-

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Biografia Jana Pawła II

Biografia Jana Pawła II Biografia Jana Pawła II Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920 roku. Rodzina Wojtyłów żyła skromnie.

Bardziej szczegółowo

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny)

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny) Imię i nazwisko uczestnika:. Liczba punktów:. KONKURS WIEDZY O ŻYCIU JANA PAWŁA II (etap szkolny) Test dla ucznia gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Wybierz jedną prawidłową odpowiedź zaznaczając ją

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU

Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II JEGO OBRAZ W MOIM SERCU Jan Paweł II Jan Paweł II właściwie Karol Józef Wojtyła, urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie polski biskup rzymskokatolicki, biskup

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. Święty z Wadowic

Jan Paweł II. Święty z Wadowic Jan Paweł II Święty z Wadowic Edmund Wojtyła z rodzicami Emilią i Karolem Fot. ze zbiorów Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach Tajemnicy owej uczyły mnie ręce mat ki, która składając

Bardziej szczegółowo

Ojciec Święty Jan Paweł II 1978-2005

Ojciec Święty Jan Paweł II 1978-2005 Ojciec Święty Jan Paweł II 1978-2005 1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, Szukał ludzi gotowych pójść za Nim; By łowić serca Barka Słów Bożych prawdą. 2. Jestem ubogim człowiekiem, Moim skarbem są ręce gotowe

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIA JANA PAWŁA II w formie pytań i odpowiedzi klasy IV VI i gimnazjum

BIOGRAFIA JANA PAWŁA II w formie pytań i odpowiedzi klasy IV VI i gimnazjum BIOGRAFIA JANA PAWŁA II w formie pytań i odpowiedzi klasy IV VI i gimnazjum 1. Podaj imiona i nazwisko papieża przed wyborem na Stolicę Apostolską. - Karol Józef Wojtyła 2. Podaj datę urodzenia papieża.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ. Gimnazjum

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ. Gimnazjum SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ Gimnazjum Temat lekcji: JAN PAWEŁ II- PATRON NASZEJ SZKOŁY. Cel ogólny: zapoznanie z sylwetką patrona szkoły - Jana Pawła II. Cele szczegółowe: po zakończonej lekcji uczeń

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ IMPREZY SZKOLNEJ

SCENARIUSZ IMPREZY SZKOLNEJ SCENARIUSZ IMPREZY SZKOLNEJ TEMAT: VII DZIEŃ PAPIESKI - WSPOMINAMY JANA PAWŁA II 1. Data imprezy: 18 X 2007 r. 2. Miejsce: sala rytmiki. 3. Czas trwania: 2 godziny lekcyjne. 4. Cel główny: Przybliżenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu wiedzy o Świętym Janie Pawle II Życie Karola Wojtyły Papieża Polaka

Regulamin konkursu wiedzy o Świętym Janie Pawle II Życie Karola Wojtyły Papieża Polaka Regulamin konkursu wiedzy o Świętym Janie Pawle II Życie Karola Wojtyły Papieża Polaka ORGANIZATORZY Konkurs jest organizowany z okazji Roku św. Jana Pawła II. Organizatorem konkursu jest Szkoła podstawowa

Bardziej szczegółowo

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka

Opiekun: Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz. s. Irena Różycka Wykonali: Śpiewakowski Marcin Rus Łukasz Maj Dominik Kowalczyk Mateusz Opiekun: s. Irena Różycka ur. 10 czerwca 1902 w Jedlińsku; zm. 2 listopada 1980 w Nałęczowie Sługa Boży Piotr Gołębiowski ur. 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne S t r o n a 1 R E G U L A M I N K O N K U R S U WIEDZY O JANIE PAWLE II JAN PAWEŁ II SANTO SUBITO I. Postanowienia ogólne 1 1. Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II ma za zadanie pogłębianie wiedzy na temat

Bardziej szczegółowo

V SZKOLNY KONKRS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY JAN PAWEŁ II PAPIEŻ WOLNOŚI

V SZKOLNY KONKRS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY JAN PAWEŁ II PAPIEŻ WOLNOŚI Szkoła Podstawowa Oleszyce 14.10.2009 r. im. Jana Pawła II w Oleszycach V SZKOLNY KONKRS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY JAN PAWEŁ II PAPIEŻ WOLNOŚI REGULAMIN KONKURSU 1. Cele konkursu propagowanie wiedzy o patronie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r.

HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek HOMILIA wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej w intencji Kościoła na zakończenie konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej 14 marca 2013 r. tych trzech czytaniach widzę pewien wspólny

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

PISEMKO KATECHETYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE POD PATRONATEM PARAFII ŚW. GERTRUDY

PISEMKO KATECHETYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE POD PATRONATEM PARAFII ŚW. GERTRUDY PISEMKO KATECHETYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W DARŁOWIE POD PATRONATEM PARAFII ŚW. GERTRUDY NR 5 (33) Maj 2011 Kochani Świetlikowcy! Wszyscy świeżo mamy w pamięci uroczystości beatyfikacyjne papieża Jana

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja

Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 132 Jan Paweł II Adhortacja Apostolska Christifideles Laici X. 206 Jan Paweł II Adhortacja X. NAUCZANIE KOŚCIOŁA - nauczanie Papieża - dokumenty Stolicy Apostolskiej - dokumenty Soborów oraz Biskupów - Prawo Kanoniczne AUTOR TYTUŁ NUMER STATUS Znak nr 7-9 (1982) Społeczne nauczanie KK. X. 77

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ II b. OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA

Bardziej szczegółowo

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Niedziela 16.10.2011 r. Uroczystość rozpoczęcia Misji 7.00, 8.30,

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

7 czerwca. Jan Paweł II z. Spis treści: Jan Paweł II patronem naszej szkoły.

7 czerwca. Jan Paweł II z. Spis treści: Jan Paweł II patronem naszej szkoły. 1 S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W K O W A L E W I E B.I.G.O.S. B A R D Z O I N T E R E S U J Ą C A G A Z E T K A O S Z K O L E z Jan Paweł II z Numer specjalny 5/2011 Spis treści: Dzieciństwo i lata

Bardziej szczegółowo

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski

JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II. opracowanie ks. Marek Chmielewski JAK ŻYĆ PO CHRZEŚCIJAŃSKU? Uczy św. Jan Paweł II opracowanie ks. Marek Chmielewski Wydawnictwo AA Kraków 2014 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...5 Rozdział pierwszy DĄŻYĆ DO ŚWIĘTOŚCI...7 1. Świętość...7 2. Zjednoczenie

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży Pawłowice Kraków 2016 Temat ŚDM XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) XXX

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II

KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II 18 maja 1920 w Wadowicach rodzi się syn państwa Emilii i Karola Wojtyłów, Karol Józef 20 czerwca 1920 zostaje ochrzczony w kościele w Wadowicach. Dla odróżnienia od ojca,

Bardziej szczegółowo

Królowa Jadwiga - patronka mojej szkoły. Prezentację przygotowały: Olga Żuchnik Jagoda Pietras Karolina Pyda Opiekun: Izabela Rosińska

Królowa Jadwiga - patronka mojej szkoły. Prezentację przygotowały: Olga Żuchnik Jagoda Pietras Karolina Pyda Opiekun: Izabela Rosińska Królowa Jadwiga - patronka mojej szkoły Prezentację przygotowały: Olga Żuchnik Jagoda Pietras Karolina Pyda Opiekun: Izabela Rosińska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach Oto nasza szkoła

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II

KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II KALENDARIUM ŻYCIA JANA PAWŁA II 18 maj 1920 w Wadowicach rodzi się syn państwa Emilii i Karola Wojtyłów, Karol Józef 20 czerwca 1920 zostaje ochrzczony w kościele w Wadowicach. Dla odróżnienia od ojca

Bardziej szczegółowo

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Myśląc o pielgrzymkach, ogarniam wiele miejsc, które dane nam było zobaczyć. Stały się one naszym śladem i

Bardziej szczegółowo

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE.

2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 2007 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 24.03.2007 ŁOBŻENICA rys. wizerunek popiersia Ojca świętego Jana Pawła II w piusce i tekst : WYSTAWA WIELKIEMU RODAKOWI POCZTA POLSKA. JA, SYN TEJ ZIEMI, POLSKIEJ ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii.

Wielka to łaska, że poprzez świętych obcowanie, możemy uczestniczyć z naszymi błogosławionymi w Eucharystii. 5 czerwiec 1991 roku to dzień wielkiej radości naszego miasta. Bo oto Jan Paweł II nawiedza Białystok. To dzień wielkiej radości wszystkich Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Bo oto Papież, Jan Paweł II,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

Karol Wojtyła opowiadanie edukacyjne

Karol Wojtyła opowiadanie edukacyjne Tekst: Alicja Mikulska Ilustracje: Adam Święcki SuperKid.pl Seria: Wielcy Ludzie Karol Wojtyła opowiadanie edukacyjne Dzisiejszego dnia Kamil odwiedził sympatycznego sąsiada, pana Stanisława Zarzyckiego,

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. -Pielgrzym Ewangelii

Jan Paweł II. -Pielgrzym Ewangelii Jan Paweł II -Pielgrzym Ewangelii Narodziny Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był trzecim dzieckiem Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Lolek Karol był chłopcem

Bardziej szczegółowo

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A

M O D L I T W A P O W S Z E C H N A M O D L I T W A P O W S Z E C H N A MODLITWA WIERNYCH Jest modlitwą błagalną lud odpowiada na słowo Boże przyjęte z wiarą i zanosi do Boga prośby wykonując wynikającą z chrztu funkcję kapłańską Powinna

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ NARODOWE WOTUM WDZIĘCZNOŚCI FUNDACJA FIDES ET RATIO W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI UL. FRANCISZKAŃSKA 3 m 47 00-233 WARSZAWA HISTORIA NARODOWYCH ZOBOWIĄZAŃ Historia zobowiązań naszych

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II. Karol Wojtyła wychodzi z plebanii w Służewie

Jan Paweł II. Karol Wojtyła wychodzi z plebanii w Służewie (...) "Potencjał ukryty w sporcie sprawia, że jest on szczególnie ważnym narzędziem integralnego rozwoju człowieka oraz czynnikiem niezwykle przydatnym w procesie budowania społeczeństwa bardziej ludzkiego.

Bardziej szczegółowo

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej

Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej .: 25.11.2012 r. Metropolita katowicki ogłasza rozpoczęcie II Synodu Archidiecezji katowickiej.: 28.10.2012 r. Gościmy S. Celinę ze Zgromadzenia Sióstr Szensztackich.: 11.10.2012 r. Ojciec św. Benedykt

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle

Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle JAN PAWEŁ II Świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale niezwykle pożądanym. Niektórzy zdają się nie interesować

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki

Program dla III etapu edukacyjnego Potrzeba nam takiej nauki Załącznik nr 2C do Programu Wychowawczego Zespołu Szkół w Księżpolu Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią a nie złorzeczą i błogosławieństwem

Bardziej szczegółowo

We wtorek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzony jest jako Dzień Świętości Życia Jak co roku bardzo zachęcam do podjęcia

We wtorek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzony jest jako Dzień Świętości Życia Jak co roku bardzo zachęcam do podjęcia We wtorek przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzony jest jako Dzień Świętości Życia Jak co roku bardzo zachęcam do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja jest modlitwą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII

Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII W dniach 23 IV 04 V 2014 odbyła się pielgrzymka, której centralnym punktem było uczestnictwo w kanonizacji Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCEJ DRUGĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCEJ DRUGĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCEJ DRUGĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI JANA PAWŁA II Temat: Druga Rocznica Śmierci Jana Pawła II Cele: - zapoznanie i/lub przypomnienie uczniom niektórych faktów z życiorysu Jana

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania)

Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Historia Grabowca: parafia neounicka w Grabowcu 1 Historia Grabowca Parafia neounicka w Grabowcu 1935-1937 (praca w trakcie opracowywania) Renata Kulik, Henryk Kulik 2 Historia Grabowca: parafia neounicka

Bardziej szczegółowo

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA.

2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2004 rok. DATOWNIKI JEDNODNIOWE. 1. 02.04.2004 KAZIMIERZ DOLNY trzymającego kontur świata i tekst : PAPIEŻ PIELGRZYM JAN PAWEŁ II NA ZNACZKACH POCZTOWYCH ŚWIATA. 2. 18.05.2004 JAROCIN POZNAŃSKI 1 w piusce

Bardziej szczegółowo

UCZNIAK. Chrystus otworzył drzwi Papieżowi

UCZNIAK. Chrystus otworzył drzwi Papieżowi W s o b o t ę, 2 kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37 w Watykanie umarł Papież Jan Paweł II. To specjalne wydanie gazety Uczniak poświęcone jest życiu i pracy Karola Wojtyły Papieża Pielgrzyma. UCZNIAK

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14

KRYTERIA OCENIANIA. z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej. do programu nr AZ-2-01/10. i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr RA-23-01/10-RA-2/14 Wierzę w Kościół pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie ciemności Matki Teresy z Kalkuty

Doświadczenie ciemności Matki Teresy z Kalkuty Doświadczenie ciemności Matki Teresy z Kalkuty Ciemność pozytywna jest elementem koniecznym w życiu duchowym w teologii duchowości ciemność jest synonimem oczyszczenia prowadzi do rozwoju życia duchowego

Bardziej szczegółowo

Jan Paweł II przyjaciel dzieci

Jan Paweł II przyjaciel dzieci Załącznik nr 2A do Programu Wychowawczego Zespołu Szkół w Księżpolu Od dziecka lubiłem książki. Do tradycji czytania książek wdrażał mnie mój ojciec. Siadał obok mnie i czytał mi całego Sienkiewicza i

Bardziej szczegółowo

Święto Patrona 2014 r.

Święto Patrona 2014 r. Święto Patrona 2014 r. 1. Tutaj Twej drogi jest początek, Właśnie tutaj poznajesz pierwszy życia smak. Przyszłość, jak dom swój tu budujesz, Tak by szczęścia w niej nie było nigdy brak. Tu młodość trwa

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM. TEMAT Godz. TREŚCI NAUCZANIA WYNIKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY Czas realizacji ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA RELIGII W KLASACH I LICEUM Numer programu : AZ-4-01/10 Tytuł programu: Świadek Chrystusa Numer podręcznika AZ-41-01/10-Wa-1/12 Tytuł podręcznika: Być świadkiem Zmartwychwstałego

Bardziej szczegółowo

Trwajcie mocni w wierze PIELGRZYMKA APOSTOLSKA DO POLSKI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ŚLADAMI JANA PAWŁA II

Trwajcie mocni w wierze PIELGRZYMKA APOSTOLSKA DO POLSKI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ŚLADAMI JANA PAWŁA II Trwajcie mocni w wierze PIELGRZYMKA APOSTOLSKA DO POLSKI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ŚLADAMI JANA PAWŁA II Trwajcie mocni w wierze PIELGRZYMKA APOSTOLSKA DO POLSKI OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI ŚLADAMI JANA

Bardziej szczegółowo

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć

Chcielibyśmy bardziej służyć. Chcielibyśmy bardziej służyć Chcielibyśmy bardziej służyć Karol Białkowski: Witam serdecznie Piotra Nazaruka, dyrygenta, kompozytora i chyba można tak powiedzieć twórcę chóru Trzeciej Godziny Dnia? Piotr Nazaruk: Twórca to za dużo

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

Pontyfikat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Pontyfikat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pontyfikat Pontyfikat Jana Pawła II rozpoczął się 16 października 1978 roku, po wyborze dokonanym podczas drugiego konklawe tego roku, zwołanego po śmierci papieża Jana Pawła I. Kardynał Wojtyła został

Bardziej szczegółowo

Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej

Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej 1 Życie Religijne wśród niesłyszących w Bielsku-Białej Początki zorganizowanej działalności religijnej wśród niesłyszących w Bielsku-Białej, to lata 1952 i następne, gdy z inicjatywy p. Mariana Napadło

Bardziej szczegółowo

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania.

Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Bierzmowani - ZMIANY! W środę 7 kwietnia w naszej parafii w Jeleńcu o godz. 15.00 Ks. Bp. Zbigniew Kiernikowski udzieli sakramentu bierzmowania. Wszyscy, którzy zdadzą egzamin gromadzą się w Niedzielę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Papież Słowianin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM. Papież Słowianin Załącznik do Zarządzenia Nr 75 /2015 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16 września 2015 r. REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Nazwa Konkursu: Papież Słowianin Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

W pamięci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uśmiechem na twarzy i z ramio- nami szeroko otwartymi, przygarniającymi cały świat.

W pamięci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uśmiechem na twarzy i z ramio- nami szeroko otwartymi, przygarniającymi cały świat. W pamięci wszystkich utrwalił się obraz papieża Jana z uśmiechem na twarzy i z ramio- nami szeroko otwartymi, przygarniającymi cały świat. Iluż ludzi urzekła prostota jego serca, połączona z rozległą znajomością

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży

harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży harmonogram obchodów kanonizacji jana pawła ii na terenie gminy trzydnik duży LP. Przedsięwzięcie Miejsce Data Uwagi 1. Przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnychplastycznego, poetyckiego na obrazek z

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA DLA GIMNAZJUM. Ks. Grzegorz Nosal Temat: Świadczymy o Bożym miłosierdziu

KATECHEZA DLA GIMNAZJUM. Ks. Grzegorz Nosal Temat: Świadczymy o Bożym miłosierdziu KATECHEZA DLA GIMNAZJUM Ks. Grzegorz Nosal Temat: Świadczymy o Bożym miłosierdziu ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE 1. Cele katechetyczne wymagania ogólne Uczeń poznaje sens świadectwa bł. Jana Pawła II i św. s. Faustyny

Bardziej szczegółowo

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny

Propozycja programu Nawiedzenia Zduny Propozycja programu Nawiedzenia Zduny LITURGIA NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 Ustawienie procesji (godz.15 55 ) Krzyż i świece 1.......... Feretrony Sztandary Delegacje niosące OBRAZ

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE

OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE OBRZĘD PRZYJĘCIA NOWYCH MINISTRANTÓW I PROMOCJA MINISTRANTÓW NA WYŻSZE STOPNIE LITURGICZNE 1. Uwagi ogólne: - promocja do stopni ministranckich odbywa się co roku i jest główną uroczystością ministrantów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC STATUT STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej

Bardziej szczegółowo

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Moja droga do katechezy Pochodzę z rodziny bardzo religijnej. Wzorem życia religijnego była dla mnie mama Anna i babcia Krystyna,

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II KANONIZACJA

JAN PAWEŁ II KANONIZACJA JAN PAWEŁ II KANONIZACJA KONSPEKT LEKCJI RELIGII DLA KLAS I-III GIMNAZJUM Temat lekcji: Iskra miłosierdzia czyli mój dar na kanonizację Jana Pawła II Kontekst egzystencjalny bądź treściowy, do którego

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Dzieło Kolpinga w Polsce

Dzieło Kolpinga w Polsce Dzieło w Polsce Materiały informacyjne Czasy Wam pokażą, co należy czynić bł. A. Patron Dzieła Błogosławiony Adolph urodził się w Kerpen k/kolonii dnia 8 grudnia 1813 r. Pochodził z biednej rodziny. Po

Bardziej szczegółowo

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary

Błogosławieni Męczennicy Podlascy - módlcie się za nami! List apostolski Benedykta XVI w formie «motu proprio» Portam fidei ogłaszający Rok Wiary Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała - Kościoła świętego. Dziękuję Ci, Panie za powołanie mnie do apostolstwa

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM DZIECKA PRZYGOTOWUJĄCEGO SIĘ Materiały wykorzystywane w przygotowywaniu dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej w Parafii Alwernia DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ KRÓTKI KATECHIZM

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE

NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE NABOŻEŃSTWO POWOŁANIOWE Modlitwa o powołania ze Sługą Bożym Janem Pawłem II (Opracowanie: Nowicjusze ze Św. Krzyża, o. D.Kopyto omi) 1. Pieśń na wejście: Idźcie na cały świat Na klęcząco przed ołtarzem

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo