komponent regionalny w województwie opolskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "komponent regionalny w województwie opolskim"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Człowiek najlepsza inwestycja nr 2(22) 2013 komponent regionalny w województwie opolskim Bez wsparcia PO KL byłoby inaczej Od logopedy do paleontologa Projekty dla wielu szkół

2 Spis treści Bez wsparcia PO KL byłoby inaczej 3 Animacje dla partnerstwa Trzy szkoły, jeden cel Wsparcie dla młodości Z myślą o rynku pracy Dzieci do przedszkola, dorośli do pracy Od logopedy do paleontologa Projekty dla wielu szkół Krasnoludki poszły do przedszkola Po maturze być może wrócą na uczelnię Szkoły poszerzyły wiedzę i perspektywy Przedszkole szansą na rozwój Nauka łatwiejsza przez zabawę Poszli chętnie do przedszkola Integracja poprzez sztukę Piórkiem Zbyszka Unijczyka Wyrównali szanse z myślą o przyszłości LKS Hetman Byczyna stawia na najmłodszych Nowa perspektywa finansowa Siła w partnerstwie Słownik beneficjenta 15 Szkoły podstawowe w Polkowskiem i Strzelcach wspierają uczniów 16 egzemplarz bezpłatny wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Ostrówek 5-7, Opole tel.: 77/ , wykonanie i redakcja: Opolmedia Agnieszka Malik, tel projekt graficzny, skład i druk: Zakład Poligraficzny Sindruk, tel.: , nakład: egz. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Printed in Poland. ISSN:

3 Bez wsparcia PO KL byłoby inaczej W województwie opolskim na działania edukacyjne w ramach Priorytetu IX PO KL do tej pory przeznaczono ponad 207 mln złotych ze środków publicznych. Są to bez wątpienia jedne z lepiej zainwestowanych środków, choć efekty nie uwidaczniają się od razu. Nieprzypadkowo wiele projektów PO KL wiąże się na Opolszczyźnie ze szkolnictwem zawodowym. Według prognoz gospodarka będzie bowiem potrzebować coraz więcej dobrze wykształconych fachowców. To jeden ze sposobów na zmniejszenie bezrobocia i powstrzymanie emigracji młodych ludzi. Starostwo Powiatowe w Brzegu zrealizowało np. projekt Nakręć się na przyszłość. Przez cały rok szkolny 2010/2011 odbywały się dodatkowe zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne kursy zawodowe, praktyki w przedsiębiorstwach i wyjazdy studyjne do firm, w których absolwenci mają szansę znaleźć w przyszłości zatrudnienie. Projekt objął 139 uczennic i 196 uczniów. W większości była to młodzież z obszarów wiejskich i z rodzin gorzej sytuowanych, których nigdy nie byłoby stać na opłacanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, korzystając z funduszy PO KL, zrealizowało natomiast wspólnie z miejscowym Powiatowym Urzędem Pracy projekt Przyszły absolwent fachowiec. Uczeń szkoły zawodowej z międzynarodowymi certyfikatami. 40 osób przeszło szkolenie w zakresie spawania metodą MAG i na koniec Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL Struktura poziomu wykształcenia osób uczestniczących w projektach 3,65% 1,30% 8,26% 86,79% podstawowe, gimnazjalne i niższe wyższe ponadgimnazjalne pomaturalne Źródło: Na podstawie danych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, stan na r. kursu otrzymali certyfikaty upoważniające do pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 30 nabyło uprawnienia w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych, potwierdzone certyfikatami Stowarzyszenia Energetyków Polskich. Doradcy uczyli całą grupę, jak pisze się CV, jak właściwie przygotować list motywacyjny i jak w ogóle odnaleźć się na rynku pracy. Inny przykład: Głogówecka Szkoła Sukcesu to projekt, który powstał z inicjatywy dyrektorów trzech współpracujących ze sobą placówek: Zespołu Szkół w Racławicach Śląskich, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Głogówku. W przedsięwzięciu wzięło udział 674 dzieci, czyli 80% wszystkich uczniów. Co ciekawe, uczniowie wykazywali zdecydowanie większą motywację niż na tradycyjnych lekcjach, ponieważ robili rzeczy niekonwencjonalne mówi dyrektor Andrzej Szała z głogóweckiego gimnazjum. Środki unijne mają na celu m.in. wspieranie zainteresowań młodzieży kierunkami technicznymi, ścisłymi i matematyczno-przyrodniczymi. Służą temu np. stypendia, które na Opolszczyźnie wynoszą ok. 250 zł miesięcznie. Dotychczas zrealizowano pięć edycji Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w maju 2013 r. ruszyła kolejna, szósta edycja. Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym stanowi jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stanęło województwo opolskie. Zmiany demograficzne znajdują się u podstaw przyszłego rozwoju regionu. Ujemny przyrost naturalny, gwałtowny spadek dzietności, niekorzystne trendy w zakresie ruchu migracyjnego ludności, a także pesymistyczne prognozy demograficzne wymagają traktowania tych problemów w sposób szczególnie istotny. Stąd właśnie nasze wsparcie dla młodego pokolenia jako tej grupy, która po wejściu w dorosłe życie będzie decydować o obliczu Opolszczyzny. Możliwości są tylko dwie: albo tu pozostaną, albo wyjadą. Inaczej mówiąc: będą pomnażać wielorakie bogactwo regionu lub przeszczepią się na inny grunt w kraju czy za granicą. Wielu młodych kończy studia, a potem nie może znaleźć pracy albo trafia na przysłowiową kasę w hipermarkecie. Rodzi to oczywiste frustracje, a ich następstwem jest fakt, że pozbawiona perspektyw młodzież nie chce zakładać rodzin. Postanowiliśmy zmodyfikować system nauczania tak, by odpowiadał realnym potrzebom rynku pracy i nie produkował znakomicie wykształconych bezrobotnych. Temu właśnie służy m.in. olbrzymie wsparcie PO KL dla szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. Nie zaczęliśmy działań w tym obszarze na ostatnią chwilę konsekwentną politykę zmian w strukturze szkolnictwa realizujemy przy wsparciu funduszy unijnych od początku bieżącej perspektywy finansowej. Jej efekty częściowo już widać. Wykształceni na Opolszczyźnie fachowcy są cenieni w zakładach pracy, zyskują pozytywne opinie podczas praktyk w krajach Europy Zachodniej. PO KL dla młodego pokolenia nr 2(22)

4 Animacje dla partnerstwa Rozmowa z Tomaszem Kosowskim, Animatorem z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Opolu Z działań Regionalnego Ośrodka EFS Na czym polegają usługi animacyjne świadczone przez Regionalny Ośrodek EFS? Działania animacyjne mają aktywizować lokalne społeczności, przede wszystkim na obszarach wiejskich. Wbrew potocznemu mniemaniu jest tam sporo liderów, którzy mają dużo chęci i energii, ale często postępują chaotycznie, bo brakuje im po prostu narzędzi. Wygląda to mniej więcej tak, że wieś potrafi się znakomicie skrzyknąć, żeby zrobić porządki, skosić trawy przy drodze, urządzić klomby. Gdy jednak pojawiają się inicjatywy wymagające wsparcia finansowego, liderzy zwyczajnie nie wiedzą jak się do tego zabrać. Rola Animatora sprowadza się więc do tego, żeby ich wysłuchać, zdiagnozować potrzeby i oczekiwania środowiska, a potem wskazać kierunki. Ludzie ci zazwyczaj oczekują opinii kogoś z zewnątrz, bo taka osoba jest w naturalny sposób obiektywna, czyli dostrzega szanse i zagrożenia przy realizacji wszelkich zamierzeń. Animator to ktoś w rodzaju inspiratora? Bardziej moderatora, który wysłucha, doradzi, a po jakimś czasie znów przyjedzie, aby podpowiedzieć jak zmodyfikować podjęte już działania, żeby było jeszcze lepiej. Końcowym efektem pierwszych spotkań diagnozujących społeczność lokalną, określanie celów i działań, jest zawarcie partnerstwa na rzecz rozwoju. W tym momencie rozpoczyna się praca Animatora jako osoby wspierającej zawarte partnerstwo. Polega ona na wsparciu partnerstwa w każdym realizowanym działaniu, aktualizacji celów, określaniu nowych obszarów współpracy. Nie działa tu kalka? Wystarczy chyba przetrenować jakiś model w jednej wsi, a potem implantować go do kolejnych. Jest pan w błędzie. Każda społeczność posiada własną specyfikę. Jedne cele mają szansę realizacji we wsi, w której działa szkoła, OSP, klub sportowy i świetlica, a całkiem inne w miejscowości, gdzie nie ma nawet sklepu. W jednych wsiach liderzy stawiają na kultywowanie lokalnych tradycji, w innych ciągną bardziej w stronę nowoczesności. Mogę oczywiście podpowiedzieć, że gdzieś znakomicie sprawdziły się określone dobre praktyki i może warto skorzystać z doświadczeń, ale na podpowiedzi moja rola się kończy. Decyzja należy do ludzi, którzy będą realizować wymyślone przez siebie zadania. Istotą każdego partnerstwa jest usamodzielnienie się po okresie współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFS. Lokalni liderzy to zazwyczaj fantastyczne osoby, poświęcające swój czas całkowicie charytatywnie, ale przecież bez pieniędzy trudno dziś cokolwiek zrobić. Podpowiada Z myślą o rynku pracy Czwarta edycja projektu dla szkół zawodowych w Opolu 31 maja 2013 r. zakończyła się realizacja czwartej edycji projektu Zawodowy sukces program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola, przygotowanego dla uczniów siedmiu Zespołów Szkół: Budowlanych, Ekonomicznych, Elektrycznych, Mechanicznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Zawodowych nr 4 i Zawodowych im. Staszica. Projekt trwał 16 miesięcy. Uczestniczyło w nim 1397 uczniów reprezentujących takie specjalności jak budownictwo, ekonomia i handel, elektryka i mechanika, hotelarstwo i gastronomia, geodezja oraz ochrona środowiska. Uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych (łącznie 4123 godziny), szkoleniach i kursach, warsztatach z doradztwa zawodowego i wyjazdach zawodowych. Część uczestników zdobyła prawo jazdy, uprawnienia operatora wózków widłowych i uprawnienia do eksploatacji sieci elektroenergetycznych. im pan gdzie szukać wsparcia? Oczywiście, to również rola Animatora, który radzi jak pozyskać i przekonać partnerów, a przede wszystkim jak sięgać po fundusze unijne. Projektów w imieniu uczestników partnerstwa Animator nie napisze, jeśli jednak ktoś się już zdecyduje na sięganie po środki unijne w ramach EFS, to może skorzystać z pozostałych usług Regionalnego Ośrodka EFS: doradztwa i szkoleń w zakresie realizacji i rozliczenia projektu. Jak dużo partnerstw zawiązuje się dzięki usługom animacyjnym Regionalnego Ośrodka EFS? 3-4 w ciągu roku. To dużo czy mało? Optymalnie. Każde nowe partnerstwo wymaga długiej wspólnej pracy, jeśli ma być działaniem długodystansowym i nie skończyć się na zorganizowaniu jednego festynu we wsi, nawet najbardziej udanego. Na realizację projektu przeznaczono prawie 800 tys. zł z PO KL, a łączna wartość wszystkich czterech edycji wyniosła ponad 2 mln 689 tys. zł. Poprzednie projekty to: Zawodowcy na start program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola, Młodzi zawodowcy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola oraz Program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola. 4

5 Trzy szkoły, jeden cel Gimnazjum w Pakosławicach oraz szkoły podstawowe w Prusinowicach i Goszowicach poszerzyły ofertę edukacyjną Trzy szkoły z powiatu nyskiego uczestniczyły w projekcie Uczyć dobrze każdego ucznia każdy inny wszyscy równi, którego realizacja zakończyła się w marcu 2012 r. Głównym celem projektu było stworzenie dzieciom takich samych szans edukacyjnych, jakie mają ich rówieśnicy z większych placówek. W szkołach podstawowych w Prusinowicach i Goszowicach oraz w pakosławickim gimnazjum rozszerzono dotychczasową ofertę, wprowadzając m.in. interesujące zajęcia pozalekcyjne. Koordynująca projekt Łucja Konopka dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pakosławicach podkreśla zaangażowanie i pomoc władz samorządowych w tworzeniu projektu. Uczniowie wzięli udział w zajęciach wyrównawczych z ję- zyka polskiego, matematyki czy przyrody. Pogłębiali znajomość języków obcych oraz informatyki. Poznawali metody i techniki wspomagające szybsze przyswajanie wiedzy, dowiadywali się o kulturze innych krajów. Potrzebujący skorzystali z pomocy logopedy oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnicy obozu językowego mieli okazję zobaczyć Morze Bałtyckie, inni pojechali na zajęcia zielonych szkół lub wycieczki szlakiem miejsc historycznych. Gimnazjaliści zwiedzili Opole, Szklarską Porębę i Góry Opawskie. Nauczyciele ze szkół objętych projektem wzięli udział w szkoleniu na temat wdrażania innowacyjnej metody oceniania poprzez zastosowanie e-dziennika. Dowiedzieli się jak prowadzić i tworzyć komputerowe kartoteki. Barbara Sekieta, koordynatorka z ramienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszowicach: Zależało nam przede wszystkim na wsparciu uczniów mających trudności w nauce. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, na których stosowaliśmy innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem komputerów i sprzętu audiowizualnego. Nasi podopieczni ochoczo brali udział w zajęciach z angielskiego prowadzonych przez Monikę Prendecką. Dzieci do przedszkola, dorośli do pracy Brzeska Akademia Kreatywnego Ekomalucha objęła również rodziców 75 dzieci z brzeskich przedszkoli nr 1, 6 i 10 trafiło do Akademii Kreatywnego Ekomalucha. Jak podkreśla burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, celem projektu było zapewnienie najlepszej jakościowo edukacji i wszechstronnego rozwoju. Pomysł zrodził się z potrzeby zaradzenia niewystarczającej ilości miejsc w placówkach przedszkolnych i niemożności objęcia Projekt: Akademia Kreatywnego Ekomalucha Beneficjent: Gmina Miasto Brzeg Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Wartość projektu: zł wszystkich najmłodszych obywateli miasta pierwszym stopniem edukacji. Dzieci uczestniczyły w zajęciach podzielonych na bloki tematyczne: Ekomaluch w świecie przyrody, Rośnij zdrowo przedszkolaku, Kreatywne dziecko przedsiębiorczy obywatel. Z realizacji projektu zadowoleni byli przede wszystkim rodzice. Ewa Kasiura dzięki posłaniu synka Szymona do przedszkola nr 6 mogła kontynuować kurs zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, po którym chciała na nowo znaleźć sobie pracę. Dorota Babicz, mama Damiana, nie miała już problemu z opieką dla dziecka, dzięki czemu w czasie trwania projektu mogła kontynuować własną naukę. Dodatkowy czas przeznaczyła również na poszukiwanie pracy. W czasie specjalistycznych wykładów i indywidualnych konsultacji pt. Świadome rodzicielstwo mądre wychowanie rodzice dowiadywali się o postępach swoich pociech oraz problemach wychowawczych, jakie powinni rozwiązać. Na dwugodzinnych spotkaniach organizowanych raz w miesiącu poruszano m.in. takie tematy, jak wpływ telewizji i gier komputerowych na rozwój osobowości dziecka, likwidowanie wad postawy czy metody nagradzania i karania. Nauczycielka przedszkola nr 6 Ewelina Szczepaniak była zadowolona z udziału w projekcie, gdyż dzięki niemu zdobyła nowe doświadczenia i kompetencje. Wiedzę ze studiów z edukacji przyrodniczej przekazała najmłodszym podczas zajęć o tematyce ekologicznej. Dobre praktyki nr 2(22)

6 Wsparcie dla młodości W ujęciu statystycznym Przedszkolaki i uczniowie to najlepsza przyszłość regionu, dlatego inwestycje w edukację stanowią wartość nie do przecenienia Od początku realizacji Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL podpisano w województwie opolskim 596 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 208 mln zł, z czego ponad 207 mln zł stanowią środki publiczne. Trudno byłoby zliczyć, ile za tą pokaźną kwotą kryje się dokładnie przedszkolaków oraz uczniów wszystkich typów szkół, ale z pewnością należy ich liczyć w tysiącach. Równie trudno byłoby zmierzyć, w jakim stopniu ułatwiona została edukacja uczniów szczególnie uzdolnionych dzięki objęciu ich programem stypendialnym. Wsparcie takie otrzymuje co roku na Opolszczyźnie średnio 150 młodych ludzi. Z zestawień statystycznych wynika, że w ramach Priorytetu IX od początku wdrażania PO KL w realizowanych projektach rozpoczęły udział osoby, z czego ok. 54% stanowiły kobiety, a ok. 46% mężczyźni. Jeśli wziąć pod uwagę, że Opolszczyznę zamieszkuje około miliona osób, liczba ta jest więcej niż zadowalająca. Liczby mówią wiele, ale też upraszczają ogląd rzeczywistości podobnie jak sprawozdania. Niezaprzeczalną prawdą jest, że w zakresie kształcenia ogólnego beneficjenci środków PO KL zainteresowani są głównie programami rozwojowymi szkół i placówek oświatowych, ukierunkowanymi na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach Wspierając dzieci, pomogli dorosłym Projekty PO KL wspierające najmłodszych stają się często pośrednim wsparciem dorosłych. Przykład: gmina Biała. Dzięki zastrzykowi środków unijnych udało się wydłużyć o trzy godziny czas otwarcia wiejskich przedszkoli. Dotychczas pracujące matki często nie posyłały dziecka do przedszkola, ponieważ nie były w stanie odebrać go w środku dnia mówi burmistrz Arnold Hindera. Zabierały malca np. w pole lub zostawiały pod opieką babci. Gdy zaczęliśmy realizować projekt, kilka pań podjęło pracę, a inne przeszły z pół etatu na pełny wymiar zatrudnienia. oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również projekty obejmujące dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne. Dalej realizowano działania mające na celu rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym czy informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy. Z powodzeniem realizowano też dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne), ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości czy nauk przyrodniczo-matematycznych. Schodząc jednak z wysokiego poziomu uogólnień odkrywa się inne prawdy. Jak tę z Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, gdzie podczas realizacji projektu Daj dziecku szansę podaj mu dłoń odkryto przypadkiem, iż dwaj bracia zdiagnozowani jako dotknięci ADHD są faktycznie muzycznymi geniuszami z absolutnym słuchem. Albo prawdę całkiem banalną: dla wielu dzieci, szczególnie z trudnych obszarów wiejskich, udział w projektach PO KL wiązał się z możliwością wyjechania po raz pierwszy w życiu poza rodzinną miejscowość. Szkół, a tym bardziej rodziców, nie było stać na zorganizowanie bez unijnego wsparcia wycieczki do Opola czy Wrocławia. Prof. dr hab. Dorota Simonides, posłanka na Sejm VIII kadencji, senator w latach Nic tak nie wzbogaca osobowości człowieka, jak ciągle uzupełniana wiedza, znajomość języków obcych czy umiejętność poruszania się w internecie, żeby tę wiedzę poszerzać. Dziś dostęp do wiedzy jest dużo łatwiejszy niż w czasach mojej młodości. Trzeba tylko chcieć się uczyć nie dla samych dyplomów czy certyfikatów, lecz dla własnego rozwoju. To dobrze, że przeznaczamy środki unijne również na kształcenie nie tylko młodych pokoleń, bo inwestowanie w ludzi od najwcześniejszych do najpóźniejszych etapów edukacji należy do najbardziej wartościowych przedsięwzięć. Jestem za tym, aby naukę w szkołach podstawowych rozpoczynały 6-letnie dzieci, które są dużo bardziej dojrzałe niż ich rówieśnicy, powiedzmy, 30 lat temu, gdyż wychowują się już w innym środowisku cywilizacyjnym. Przerzucając np. kanały telewizora, trafiają na obcojęzyczne stacje i rodzi się w nich naturalna potrzeba rozumienia tego, co słyszą. To najlepszy moment do nauki języków obcych. Nie można jednak tłumaczyć bałamutnie rodzicom, że ich pociechy pójdą do szkoły, aby nadal bawić się jak w przedszkolu. Wcześniejsze dojrzewanie powoduje, iż dzieci muszą być też szybciej uświadamiane, że obok rozrywki istnieje praca i odpowiedzialność. Często, nie tylko przy okazji realizacji programów unijnych, słyszy się o kształceniu ustawicznym. To z jednej strony nauka od przedszkola do seniora, a z drugiej konieczność przekwalifikowywania się w celu otrzymania pracy na zmiennym rynku. Mnie ta ciągłość kształcenia towarzyszyła zawsze, toteż powtarzałam moim studentom, że najpierw muszą rzetelnie nauczyć się swojego zawodu, a potem mogą realizować swoje pasje. Sama będąc od paru lat na emeryturze, pracuję intensywnie: stale zdobywam nową wiedzę, pogłębiam znajomość języków obcych, wciąż staję przed nowymi wyzwaniami, przez co rozwijam swoją osobowość. Jest to niewątpliwie rezultat zrozumianej już w młodości potrzeby pracy nad sobą i własnym rozwojem... 6

7 Od logopedy do paleontologa Przedszkolaki z Domaszowic ruszyły tanecznym krokiem W przedszkolu utworzono dodatkowe miejsca dla 10 dzieci, w dni robocze wydłużono czas pracy placówki o godzinę oraz otwarto ją w soboty. To wynik realizacji projektu Przedszkolaki bez barier prosto i tanecznym krokiem w świat. Fundusze w wysokości ok. 199 tys. zł gmina Domaszowice otrzymała z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w projekcie pozwolił dzieciom na intensywny rozwój i lepsze przygotowanie do przyszłych obowiązków szkolnych mówi nauczycielka Sabina Buchta. Kilkoro rodziców podjęło pracę, inni mieli czas na intensywne poszukiwanie zatrudnienia czy też udział w specjalistycznych szkoleniach. 94 przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniach plastyczno-technicznych, poznając poprzez zabawę twórczość ludową. Celem kreatywnych działań było podniesienie sprawności manualnej, przygotowującej najmłodszych do nauki pisania. Szczególnie dużo radości dostarczyły dzieciom zajęcia ruchowe, w czasie których poznały różnorodne techniki taneczne: salsę, rap czy hip-hop. Rodzice podkreślają przydatność zajęć z logopedą, połączonych z ćwiczeniami fonetycznymi, oddechowymi oraz podnoszącymi sprawność narządów artykulacji mowy. Dla przedszkolaków największą atrakcją była wycieczka do opolskiego ogrodu zoologicznego oraz JuraParku w Krasiejowie. Większość po raz pierwszy wyjechała poza gminę, więc bardzo przeżywały podróż oraz czekające na nich atrakcje. Dziewczynkom najbardziej podobała się możliwość karmienia zwierząt w mini zoo, a chłopcy z przejęciem słuchali historii o dinozaurach oraz pracy paleontologów. Niektórzy mówili, że w dorosłym życiu też chcieliby szukać w ziemi kości prehistorycznych zwierząt. Córka przebywała dłużej pod fachową opieką, co ułatwiło mi lepszą organizację życia mówi Katarzyna Sławkowska, matka 3-letniej Igi. Przedszkole było otwarte do godz. 17, więc nawet mój mąż miał możliwość odebrać dziecko po pracy. Podczas spotkań informacyjno-promocyjnych dzieci przedstawiły rodzicom swoje osiągnięcia, głównie w postaci prac plastycznych. Wioleta Piłyp, dyrektor przedszkola w Domaszowicach podkreślała, że to jedyna ogólnodostępna placówka na terenie gminy. Borykamy się z brakiem miejsc dla potrzebujących. Nie trzeba nikogo przekonywać, że w przedszkolu następuje socjalizacja i aktywizacja dzieci, a poprzez przejęcie funkcji opiekuńczych umożliwiamy rodzicom podjęcie pracy mówi pani dyrektor. Krasnoludki poszły do przedszkola Projekt Moje przedszkole oknem na świat Samorządowców z gminy Popielów od dawna trapi problem zbyt małej ilości miejsc w przedszkolach w stosunku do potrzeb. Dzięki pozyskaniu środków unijnych utworzono w przedszkolu w Karłowicach dodatkowy oddział, dzięki czemu dzieci w wieku 3-5 lat nieodpłatnie przebywały w placówce przez sześć godzin dziennie. Grupa Krasnoludków pod opieką Bożeny Goldewicz uczęszczała na lekcje angielskiego i niemieckiego. Nie mogły się doczekać, aby Joanna Zawada, dyrektor przedszkola w Karłowicach: Podczas wycieczki do Polskiej Nowej Wsi nasze Krasnoludki gościły w jednostce wojskowej. Na pobliskim lotnisku mogły zapoznać się z pracą pilotów. Większość miała pierwszą okazję w życiu dotknąć samolot. W aeroklubie podziwiały szybowce oraz startujące maszyny. usiąść przed komputerem ze specjalnym programem językowym. Poprzez zabawę dzieci szybko uczyły się nowych słówek. Justyna Gnat, mama 3-letniej wówczas Dominiki i 5-letniego Daniela, bardzo dobrze wspomina pobyt dzieci w przedszkolu. Wracały do domu zadowolone, pełne wrażeń i nie mogły doczekać się kolejnego dnia. Chodziły również na zajęcia dodatkowe, których nie byłabym w stanie im opłacić mówi pani Justyna. Zdecydowałam się na wysłanie córki o rok wcześniej do szkoły, gdyż była świetnie przygotowana. Wczesna nauka przedszkolna zaprocentowała, a Dominika na koniec roku szkolnego odebrała wyróżnienie za dobre wyniki w nauce. W ramach projektu przygotowano otwarte zajęcia dla rodziców, aby mogli zobaczyć, jak ich pociechy funkcjonują w grupie rówieśnicznej. Chętni wzięli również udział w prelekcji na temat roli przedszkola w systemie edukacji. Na liczne pytania odpowiadała prowadząca Kazimiera Szachniewicz, nauczycielka wychowania przedszkolnego i zintegrowanego oraz logopeda. Poruszano też problem niemożności podjęcia pracy, gdy dziecko pozostaje pod opieką któregoś z rodziców najczęściej matki. Powstanie przedszkolnego oddziału w ramach projektu PO KL częściowo tę kwestię rozwiązało. Po utworzeniu oddziału rodzice poświęcali wolny czas na znalezienie pracy lub zatrudnienie się na pół etatu. Wcześniej było to niemożliwe. PO KL w przedszkolach nr 2(22)

8 Reportaż Bartłomiej Piechaczek asystent do spraw administracji projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE) w Opolu nie zapomni tego dnia do końca życia. Był piątek, godz Zatelefonował koordynator z Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem. Coś się musiało stać mówił poirytowany. Dzwonili z Austrii w sprawie naszej uczennicy. Dziewczyna przebywała na zagranicznej praktyce. Połączenie zostało przerwane i nikt nie Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Nasza działalność statutowa polega na wspomaganiu środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego. Sięgamy po środki unijne i skutecznie wydajemy je na potrzeby szkół. Pracuje u nas ponad 90 osób, które mają niewyczerpane zasoby pomysłów, dopasowując je do zmieniających się celów czy założeń projektowych. Brakuje nam jedynie czasu, aby można było wszystko zrealizować. Młody człowiek musi być dziś wszechstronnie rozwinięty, aby znaleźć pracę po zakończeniu edukacji. Realizowane przez nas projekty muszą więc poszerzać jego horyzonty i otwierać go na nowe możliwości. Projekty Młode i prężne, ale z bogatą tradycją Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wiedział o co chodzi, więc przez cały weekend gubiono się w domysłach. Niektórym przechodziły przez myśl najczarniejsze scenariusze. W poniedziałek z samego rana udało się nawiązać kontakt z szefem austriackiej firmy, który nie mógł nachwalić się stażystki. Dlatego telefonował w piątek. Chciał tylko poinformować szkołę, że nie spotkał jeszcze tak zdolnej uczennicy. Nikt dotąd w ramach funduszy unijnych nie organizował praktyk uczniów szkół zawodowych na tak wielką skalę, jak my mówi wicedyrektor RCRE Stanisław Rożniatowski. Gdy uczniowie odbywają staże, jesteśmy do dyspozycji niemal przez 24 godziny na dobę. Musimy się angażować bez reszty, bo tu chodzi o bardzo młodych ludzi, którzy czasem pierwszy raz wyjeżdżają gdzieś dalej poza swą miejscowość. Na początku szkoły zgłaszały swoje oczekiwania. Po przeanalizowaniu ankiet okazało się, że najwięcej staży potrzebują mechatronicy, technicy pojazdów samochodowych i logistycy. Pracownicy RCRE rozpoczęli rozmowy z właścicielami zagranicznych przedsiębiorstw, poznawali ich warunki. Przedsiębiorcy nie wątpili, że polska młodzież dobrze sobie poradzi w nowej rzeczywistości. Po zacieśnieniu kontaktów z instytucją zajmującą się praktykami młodzieżowymi w austriackim Graz pracownicy RCRE ruszyli do zainteresowanych firm. Bartłomiej Piechaczek za każdym razem sprawdza nie tylko miejsca, gdzie opolanie będą mieszkać, ale poznaje również ich przyszły jadłospis, ogląda zakład pracy i dojazd do niego. Uczniowie znający w stopniu komunikatywnym język niemiecki wyjeżdżają w grupach ok. 30-osobowych. Pracują w różnych firmach. W razie kłopotów mają do dyspozycji opiekuna, który pomaga im rozwiązywać codzienne problemy. Stażyści wracają nie tylko z nowymi doświadczeniami. Najzdolniejsi i najbardziej wydajni otrzymują oferty pracy zarówno za granicą, jak i w Polsce. Wiążą się one z dobrymi zarobkami, a nawet zapewnieniem mieszkania. Do szkół przychodzą zza granicy podziękowania, czasem napisane po polsku. Uczniowie chwaleni są za ambicję, zawodową dociekliwość, sumienność, szybkie przyswajanie nowych umiejętności. Uczestnicząc w konferencji w Nadrenii-Palatynacie Hanna Franczak przysiadła w eleganckiej restauracji. Gdy młoda uśmiechnięta kelnerka usłyszała znajomy język, od razu odezwała się po polsku. Po chwili dołączył do nich właściciel firmy, nie ukrywając radości, że może poznać kolejną Polkę. Kelnerka opowiedziała, że pochodzi z Opola i odbywa właśnie staż w ramach projektu realizowanego przez RCRE, którego wicedyrektorem jest pani Hanna. Świat jest bardzo mały i nigdy nie wiadomo, gdzie spotkamy uczniów z Opolszczyzny śmieje się dyrektor Franczak. Zgłasza się do nas coraz więcej przedsiębiorców, którzy chcieliby mieć u siebie naszych stażystów. Kontakty zawiązują się również na spotkaniach organizowanych w ramach projektów. Podczas międzynarodowej konferencji poświęconej szkolnictwu zawodowemu nie zabrakło nawet reprezentantki Republiki Południowej Afryki. Niewykluczone, że w przyszłości i tam zawitają uczniowie z Opolszczyzny. Marian Mysior, koordynator merytoryczny projektu, nie ukrywa, że trwają przymiarki do wysłania uczniów do Stanów Zjednoczonych, a dyrektorowi Lesławowi 8

9 Tomczakowi marzą się uczniowskie praktyki na całym świecie. Jesienią chcielibyśmy zorganizować praktykę na żaglowcu Fryderyk Chopin. Jedna 20-osobowa grupa popłynie na dwutygodniowy rejs z Gdańska do Amsterdamu, a kolejna z Amsterdamu do Lizbony zdradza Marian Mysior. Uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu nie mieli do tej pory takiej możliwości. Razem z nimi mogą popłynąć kucharze czy kelnerzy ze szkół o profilu gastronomicznym. Dotąd stażyści mogli jedynie marzyć o praktykach na barkach przewożących np. węgiel. W projekcie Innowacyjna szkoła zawodowa III, zrealizowanym w latach , wzięło udział 25 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ponad 1300 uczniów, 200 nauczycieli i 25 dyrektorów. W czasie trzech konferencji dowiadywali się oni jak planować karierę zawodową. Kolejną konferencję poświęcono promowaniu nowych technologii w edukacji. Dla nauczycieli przeprowadzono specjalistyczne warsztaty. Wzięli dla wielu szkół oni także udział w wyjeździe studyjnym System szkolnictwa zawodowego w Europie do Nadrenii-Palatynatu. Uczniowie spędzili 2000 godzin na innowacyjnych zajęciach pozalekcyjnych. Byli na targach nowych technologii CeBIT w Hannoverze. Odbyli 108 czterotygodniowych praktyk w 24 firmach austriackich, 7 niemieckich i 4 polskich. Szkoły doposażono m.in. w tablice interaktywne, system sprawdzania wiedzy, oprogramowanie komputerowe, podręczniki e-book i książkowe. Na samym początku pozyskanie beneficjentów wcale nie było łatwe. Dyrektorzy obawiali się czy poradzą sobie z rozliczeniem projektu. Staraliśmy się, żeby zasady były jak najbardziej przejrzyste i proste. Chcieliśmy, aby szkoły wykonywały jak najwięcej działań na rzecz uczniów, a sprawy formalne wzięliśmy na siebie mówi Wojciech Błaszczyk, kierownik projektu Fascynujący świat nauki i technologii. Większość naszych projektów należy do systemowych. Wiąże się to z dodatkowymi obostrzeniami w czasie rekrutacji. Stawiane są nam konkretne cele do osiagnięcia, które musimy później przełożyć na wskaźniki rezultatu. Wiosną 2013 r. RCRE rozpoczęło realizację projektu Fascynujący świat nauki i technologii, adresowanego do wszystkich szkół podstawowych w województwie opolskim. Jest ich w sumie 402, a w ciągu miesiąca zgłosiły się 362 placówki. Cel projektu to otwarcie dzieci na świat i pokazanie im, że jest on o wiele ciekawszy niż ten oglądany przez pryzmat monitora. Nauka w symulatorze jazdy projekt Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej Hanna Franczak, wicedyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Działamy od maja 2012 roku, ale stoi za nami kilkadziesiąt lat doświadczeń. Jak to możliwe? RCRE powstało z połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (25-letnia tradycja edukacyjna) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, mającego 60-letni dorobek w pracy z nauczycielami. Bazujemy na ludziach oraz wypracowanych metodach, które procentują przy każdym naborze wniosków. Beneficjenci obdarzyli nas zaufaniem, bo wielokrotnie wcześniej z nami współpracowali i wiedzą, że ich szkoły mogą jedynie zyskać, biorąc udział w kolejnych projektach. Poprzez rozliczne działania ma nastąpić pobudzenie kreatywności i zainteresowanie najmłodszych tym, co je otacza. To ewenement na skalę ogólnokrajową, gdyż w projekcie uczestniczy 45 tys. uczniów mówi wicedyrektor Stanisław Rożniatowski. Największą satysfakcję mamy, gdy dołączają szkoły, które nie brały wcześniej udziału w żadnych projektach finansowanych z PO KL. Nasi pracownicy przełamują opory związane z rozliczaniem, wypełnianiem formularzy, rozwiewają wszelkie wątpliwości, udzielają wsparcia. Często możemy liczyć na pomoc samorządowców i dyrektorów innych placówek, którzy wcześniej z nami współdziałali. Projekt Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej objął swym zasięgiem prawie 100% szkół kształcących zawodowo w woj. opolskim uczniów, 50 dyrektorów, 250 nauczycieli przystapiło do kolejnych działań, bijąc kolejne nieformalne rekordy. W czasie konferencji i poprzez portal internetowy budowano sieć współpracy pomiędzy placówkami i przedsiębiorcami. Dla uczniów przygotowano konkurs Mam wizję mam plan na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W czasie seminariów planowali karierę zawodową oraz spotykali się z doradcami zawodowymi. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w mobilnym symulatorze jazdy w trudnych warunkach. Szkoły o profilu turystycznym pojechały na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Berlina. Uczniowie szkół gastronomicznych poznawali sekrety kulinarne u boku mistrza kuchni z hotelu Mercure we Wrocławiu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy doskonalące: prawa jazdy kategorii B i C, kursy spawania, florystów, na wózki widłowe i dla baristów. Wszystkie placówki prowadzą zajęcia, stosując nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne. Reportaż nr 2(22)

10 Po maturze być może wrócą na uczelnię Indeksy Politechniki Opolskiej dla uczniów szkół podstawowych Dr inż. Grzegorz Robak, koordynator Kreatora młodych talentów, nie ukrywa, że podczas realizacji projektu bardzo ważne było wsparcie ówczesnej prorektor Politechniki Opolskiej, dr hab. inż. Anny Król, która nie tylko wspierała ideę, ale również udzielała praktycznej pomocy. Wraz z nią w działania zaangażowało się ponad 30 pracowników naukowych i administracyjnych uczelni. 515 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponagimnazjalnych województwa opolskiego wzięło udział w pięciu blokach tematycznych organizowanych od stycznia 2010 r. do końca czerwca 2011 r. W Dziecięcej Politechnice Opolskiej uczestniczyły dzieci od 9 do 12 lat. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z elektryczności oraz wykłady prof. Krzysztofa Malika o Kapitalnych pieniądzach. Młodzi żacy chętnie podnosili Przedszkole ręce, aby odpowiadać na pytania. Nie czuli się zdeprymowani tym, że wykłady prowadzili naukowcy, a radość sprawiały im kolejne zaliczenia w indeksach przygotowanych na potrzeby projektu. Na koniec absolwenci otrzymali dyplomy uczestnictwa z rąk ówczesnego rektora prof. dr hab. inż. Jerzego Skubisa. Staraliśmy się obudzić w dzieciach ciekawość naukową wyjaśnił prof. Skubis. Warsztaty laboratoryjne przygotowano z myślą o gimnazjalistach, którzy przebywali m.in. w laboratorium wychowania fizycznego i fizjoterapii, ucząc się leczenia ruchem, fizyki poznając działanie lasera, elektrotechniki, automatyki i informatyki gdzie tematem przewodnim było programowanie robotów oraz manipulatorów robotycznych. Poznawali oprogramowanie wspomagające zarządzanie produkcją. Zajęcia ICT w życiu codziennym składały się z warsztatów prezentujących nowoczesne technologie oraz pogłębiających wiedzę informatyczną. Dwie grupy młodych słuchaczy rywalizowały ze sobą, tworząc projekt Opole miasto przyszłości. Nad ich trzymiesięcznymi działaniami czuwali: opiekun naukowy, psycholog oraz trener kreatywny. Komisja w składzie: dr hab. inż. Anna Król oraz dr inż. Krzysztof Śliwa i dr inż. Magdalena Śliwa z Biura Urbanistycznego w Opolu najwyżej oceniła pracę kilkunastoletniego Kamila Borsuka. Pod okiem Katarzyny Mazur-Kajty młodzi miłośnicy Państwa Środka poznawali tajniki języka chińskiego w połączeniu z wiedzą o kulturze, sztuce i dorobku naukowym Chin. Po odebraniu certyfikatów uczniowie degustowali chińskie potrawy. szansą na rozwój Naukowcy uświadamiali rodziców PO KL dla młodego pokolenia Uniwersytet Opolski w partnerstwie z firmą Pro Media sp. z o.o. zrealizował projekt Mały przedszkolak wielki człowiek. Inispiracją stało się ogłoszenie roku szkolnego 2008/09 Rokiem przedszkolaka. Dane statystyczne były wówczas bezwzględne według koordynatorów projektu Polskę zaliczano do państw, w których zaledwie 40% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkoli. W takich krajach, jak Czechy, Węgry, Włochy czy Belgia korzystało Projekt: Mały przedszkolak wielki człowiek Beneficjent: Uniwersytet Opolski Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Wartość projektu: 193,2 tys. zł z nich od 90 do 100% najmłodszych. Kierownik merytoryczny projektu, dr Stanisława Włoch, podkreśla, że dane te poprawiają się z roku na rok, co dowodzi, że wszelkie działania upowszechniające edukację przedszkolną są skuteczne i bardzo potrzebne. Zwraca uwagę na uświadomienie rodzicom znaczenia wczesnej edukacji, która procentuje już w szkole podstawowej. Właśnie temu miała służyć realizacja projektu skierowanego do dzieci w wieku od 3 do 5 lat, ich rodziców, dyrektorów placówek. Postanowiono pomóc zainteresowanym, którzy chcieliby założyć punkty przedszkolne, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać od strony merytorycznej czy organizacyjnej. Na stronie internetowej umieszczono informacje, które wyjaśniały wszelkie procedury i niezbędne wymagania. Na liczne pytania odpowiadali eksperci, rozwiewając ewentualne wątpliwości. W ramach projektu przeprowadzono konkurs, którego celem było wyłonienie najlepszego hasła promującego edukację przedszkolną i zachęcającego rodziców, aby korzystali z placówek przedszkolnych. Spośród 26 nadesłanych propozycji jurorzy nagrodzili Ewę Vogt-Wasilewską. Zwycięski slogan Wybieram przedszkole tu nauka i swawole wydrukowano na opaskach odblaskowych dla najmłodszych. Laureatka miała wówczas 3-letnia córkę, którą posyłała do przedszkola, uważając że właśnie tam dziecko uczy się pracowitości oraz współdziałania w grupie rówieśniczej. Koordynatorem projektu była Zofia Śmigielska, która jest matką Ignacji i Kacpra. Z myślą o nich założyła przedszkole, aby dzieci mogły się intensywnie rozwijać w przyjaznym dla nich miejscu. 10

11 Szkoły poszerzyły wiedzę i perspektywy Uczniowie z gminy Chrząstowice poznali swoje przyszłe możliwości Celem projektu Moja szkoła miejsce gdzie bawię się, uczę i rozwijam było dokształcenie uczniów z gminy Chrząstowice, stworzenie im okazji do rozwinięcia talentów, uzupełnienia zaległości i zdobycia dodatkowej wiedzy. Od lutego do grudnia 2010 r. dzieci brały udział w zajęciach matematycznych, komputerowych, z przedsiębiorczości oraz w nauce języków obcych. Udzielono im również wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do zakładów pracy czy szkół ponadgimnazjalnych, dzięki czemu uczniowie mogli się zastanowić nad wyborem kierunku dalszej edukacji oraz wykonywanego w przyszłości zawodu. Realizującym projekt zależało również na tym, aby spotkania przyczyniły się do niwelowania agresji czy nadmiernej pobudliwości, a dzieci umiały sobie radzić z nagłymi zmianami nastroju. Większość nastolatków marnuje sporo czasu przed telewizorem mówi koordynator projektu Elżbieta Kaliszan. Chcieliśmy pokazać naszym podopiecznym, że można robić coś innego i to w równie atrakcyjnej formie. Projekt o wartości prawie 318 tys. zł, którego beneficjentem była gmina Chrząstowice, realizowany był przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni dysponujący budżetem w wysokości ok. 107 tys. zł, Publiczną Szkołę Podstawową w Chrząstowicach ok. 92 tys. zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Dańcu ok. 64 tys. zł oraz PSP w Dębiu ok. 55 tys. zł. W ramach projektu kupiono również pomoce naukowe, które uatrakcyjniły zajęcia, np. sprzęt komputerowy, magnetofony i odtwarzacze CD. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębskiej Kuźni zwiedzili Muzeum Śląska Opolskiego, poznając historię regionu od najdawniejszych czasów. Magdalena Tynior, nauczycielka języków obcych, wspomina jak w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego Święta tuż, tuż dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu. Samorządowcy z Chrząstowic chętnie sięgają po unijne fundusze, wykorzystując je na potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy. Zrealizowali dotychczas m.in. takie projekty jak Przedszkolaki z Chrząstowic, Cudowne przedszkole, Moja szkoła mój rozwój, Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III. Nauka łatwiejsza przez zabawę W szkolnych ławkach zasiedli również nauczyciele Projekt Szkoły Bez Barier wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Tarnów Opolski objął zasięgiem Nakło, Kąty Opolskie i Tarnów Opolski. Przedsięwzięcie zrealizowano od stycznia do końca listopada 2010 r. W ramach nieodpłatnych za- Projekt: Szkoły Bez Barier wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Tarnów Opolski Beneficjent: Gmina Tarnów Opolski Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Wartość projektu: ok. 394,9 tys. zł jęć z języka polskiego, angielskiego, matematyki oraz informatyki uczestnicy otrzymali niezbędne materiały, takie jak podręczniki do ortografii, sprawnego czytania i skutecznego notowania, kości do gry i zestawy klocków, a nawet piłeczki do żonglowania. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach artystycznych oraz spotkaniach z logopedą. Mogli też skorzystać z doradztwa pedagogiczno-psychologicznego. Zajęcia prowadzone były przy użyciu multimedialnego sprzętu, dzięki któremu tradycyjne nauczanie nabrało zupełnie nowego wymiaru. W Tarnowie Opolskim uczniowie poznawali tradycję i kuchnię śląską, pogłębiali wiedzę o historii regionu, uczyli się tańców ludowych. Z zainteresowaniem słuchali opowieści Krystyny Woszek, która wprowadziła ich w tajniki zdobienia kroszonek. Zwiedzili Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, biorąc udział w lekcji Klejdy, jakle i ancugi, czyli wszystko o śląskim stroju ludowym. Atrakcyjność kursu sprawiała, że nasi podopieczni nawet nie wiedzieli, że ciągle się uczą dzieli się swoimi spostrzeżeniami Anna Błońska, prowadząca kurs z angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich. Tematyka zajęć była bardzo ciekawa, dzięki czemu uczniowie bardzo się w nie angażowali. W ramach projektu nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym m.in. nowoczesnych metod prowadzenia zajęć, nauczania dzieci szybkiego czytania, doradztwa i opieki pedagogicznej. PO KL dla uczniów nr 2(22)

12 Poszli chętnie O wiele więcej chętnych niż się spodziewano do przedszkola Sześć placówek (Przedszkola Publiczne nr 14, 16, 18, 26, 28 i 55) wzięło udział w projekcie Chętnie idę do przedszkola wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu, sfinansowanym z PO KL. Zainteresowanie naborem było tak duże, że postanowiono zwiększyć liczbę zakwalifikowanych do projektu dzieci ze 150 do 341. Spośród nich aż 219 nie korzystało wcześniej z usług przedszkolnych. Rodzice chwalili pomysł wydłużenia pracy przedszkoli o dwie godziny w dni robocze (od do 19.00). Dzięki temu dłużej pracujący nie mieli problemu z odbiorem na czas swoich pociech. Dla wielu ważna była też możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola w sobotę, gdyż nie musieli wtedy szukać opiekunki w przypadku pracy w weekend. Rodzice podkreślali, że ich dzieci wracały z przedszkola pełne entuzjazmu, stały się bardziej samodzielne i twórcze. Nawiązały dobry kontakt z rówieśnikami i lepiej współdziałają w grupie. Kilkulatki chętnie uczestniczyły w zajęciach ogólnorozwojowych, podczas których odkrywały swoje pasje plastyczne, muzyczne i sportowe. Zorganizowano dla nich także naukę języka obcego opartą na przyswajaniu wiedzy przez zabawę. Wymagającym wsparcia zapewniono spotkania z logopedą i konsultacje rehabilitacyjne. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu przedszkolaki miały udaną zabawę wśród książek. Zwłaszcza, że każdą mogły zdjąć z półki i oglądać do woli. Zafascynowane były też wizytą w Centrum Nauk Przyrodniczych. W projekcie Chętnie idę do przedszkola wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu wzięło udział 29 dzieci. Większość malców wcześniej nie chodziła do przedszkola, więc było to dla nich zupełnie nowe doświadczenie mówi Małgorzata Skomudek, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Opolu. Po zakończeniu projektu kilkoro wróciło do nas, ponieważ ich rodzice docenili tę formę edukacji. Projekt realizowany od listopada 2010 r. do końca lutego 2012 r. nominowano w III edycji konkursu Kapitalni w Opolskiem w kategorii Młodość jest kapitalna. Wyrównali szanse z myślą o przyszłości Prestiżowy certyfikat dla licealistów ze Strzelec Opolskich i Zawadzkiego Najlepsze projekty PO KL W projekcie Każdy inny wszyscy równi. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z terenu powiatu strzeleckiego uczestniczyło 371 osób. Zdobywały one wiedzę i umiejętności, które miały zaprocentować przy wyborze kierunku dalszej edukacji oraz przy poszukiwaniu pracy. Istotą projektu realizowanego od października 2010 r. do grudnia 2011 r. było poszerzenie oferty programowej. Uczniowie z liceów w Zawadzkiem oraz Strzelcach Opolskich brali m.in. udział w zajęciach matematyczno-przyrodniczych oraz kursach językowych, mających przygotować ich do podjęcia studiów na uczelniach techniczych czy ekonomicznych. Młodzież uzupełniała też wiedzę w trakcie lekcji wyrównawczych. Katarzyna Kozłowska, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, mówi, że chętnych do udziału w projekcie nie brakowało i zgłaszali się nie tylko uczniowie szkół średnich. Udział w projekcie zaowocował uzyskaniem przez uczniów nowych umiejętności i poszerzeniem ich wiedzy dodaje. W grudniu 2011 roku licealiści ze Strzelec zdawali prestiżowy egzamin First Certificate in English (FCE). W poprzedzającym go 180-godzinnym kursie wzięło udział 20 osób, które osiągnęły najlepszy wynik w teście. Wszyscy otrzymali certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Projekt Każdy inny wszyscy równi. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z terenu powiatu strzeleckiego zwyciężył w III edycji konkursu Kapitalni w Opolskiem w kategorii Młodość jest kapitalna. Projekt: Każdy inny wszyscy równi. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z terenu powiatu strzeleckiego Beneficjent: Powiat strzelecki Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Wartość projektu: ok. 495,1 tys. zł 12

13 Integracja poprzez sztukę Ćwiczyli na scenie dykcję i sposoby przełamywania lęku Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim na początku kwietnia 2011 r. podsumowało realizację projektu Warsztaty edukacyjne małych form scenicznych w zakresie komizmu i satyry. Partnerem przedsięwzięcia był miejscowy Gminny Ośrodek Kultury. Koordynatorka Justyna Stefańczyk mówi, że uczestnicy przez cztery miesiące przygotowywali dziesięć małych form Koordynator projektu Justyna Stefańczyk: Potrzeba realizacji projektu powstała m.in. z konieczności zwiększenia dostępności oferty edukacyjno-szkoleniowej oraz wskazania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi, mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki. Wykorzystanie unijnych funduszy wynikało głównie z faktu niewystarczającej ilości własnych środków finansowych. scenicznych, korzystając z porad instruktorów. W projekcie wzięło udział 30 mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki w wieku od 15 do 25 lat, których podzieleno na trzy grupy. Dla każdej przygotowano 15 zajęć tematycznych. Uczestnikom przypadły szczególnie do gustu ćwiczenia poprawiające dykcję, które polegały na wyraźnym powtarzaniu zbitek słownych, np. tracz tarł tarcicę tak takt w takt, jak takt w takt tarcicę tartak tarł. Dla większości zajęcia sceniczne wiązały się z przełamaniem oporów przed publicznym występem i nauką otwierania się na drugą osobę. Szybko jednak nawiązało się porozumienie między adeptami sztuki. Celem ogólnym projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców gminy oraz zintegrowanie środowiska wiejskiego poprzez wspólne działania artystyczne. Młodzi ludzie dzięki poczuciu przynależności do lokalnej wspólnoty chętniej biorą udział w organizacji imprez, przygotowaniu występów okolicznościowych i reprezentacji gminy poza jej granicami. Projekt o wartości ok. 47 tys. zł zrealizowano w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PO KL. Uczestnicy Warsztatów edukacyjnych małych form scenicznych w zakresie komizmu i satyry mieli możliwość dowiedzieć się jak wyzwalać inwencję twórczą i postawy kreatywne, zdobyć wiedzę oraz umiejętności sceniczne, lepiej zrozumieć siebie i innego człowieka wyrażając własne emocje, poznać mechanizmy odpowiedzialne za prawidłową wymowę, nauczyć się świadomego używania zachowań satyrycznych oraz komicznych przy wykorzystaniu środków scenicznych. LKS Hetman Byczyna stawia na najmłodszych Nagrodą był obóz i przyjęcie do klubu sportowego Ludowy Klub Sportowy Hetman Byczyna postanowił w 2009 r. sięgnąć po środki unijne, aby zaszczepić w najmłodszych miłość do futbolu oraz stworzyć im możliwość sportowej rywalizacji. Prezes Leonard Bonk twierdzi, że Projekt: Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie Beneficjent: Ludowy Klub Sportowy Hetman Byczyna Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wartość projektu: ok. 50 tys. zł młodzież chętnie gra w piłkę i drzemie w niej wielki potencjał, ale brakuje pieniędzy na szkolenia. W projekcie uczestniczyło 120 zawodników. Nabory przeprowadzono wśród chłopców w wieku od 9 do 16 lat. Chętnych nie brakowało, ponieważ najlepsi mieli szansę zasilić w przyszłości szeregi trampkarzy oraz juniorów występujących w barwach LKS Hetman Byczyna. Nagrodą dla 10 najlepszych zawodników ze szkół podstawowych i 10 gimnazjalistów był wyjazd na obóz sportowy do Borowic koło Karpacza. Utworzono cztery sekcje przy szkołach podstawowych w Byczynie, Biskupicach, Roszkowicach oraz Kostowie. Kolejne cztery działały przy byczyńskim gimnazjum. Treningi odbywały się w szkołach, a umiejętności młodych graczy weryfikowały mecze rozgrywane w ramach miejskiej, szkolnej ligi piłkarskiej. W ciągu trzech miesięcy rosło zaangażowanie młodych sportowców i ich umiejętności piłkarskie. Na początku po przegranej nie brakowało łez, ale również zawiązywały się przyjaźnie. Celem pracy działaczy klubowych było wpojenie chłopcom zdrowego stylu życia oraz zintegrowanie ich z lokalnym klubem. To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez miłośników LKS Hetman, który z PO KL pozyskał również fundusze na realizację projektu Mała liga mistrzów w Byczynie. PO KL dla mieszkańców gmin nr 2(22)

spis treści małych wielkich rzeczy

spis treści małych wielkich rzeczy spis treści małych wielkich rzeczy wstęp 5 zatrudnienie i rynek pracy 8 KATARZYNA SKOWRONEK 10 KAMIL PEKSA 14 KRZYSZTOF PAWŁUSZKO 18 edukacja 22 JULIANNA KAPŁON I RAFAŁ BILICKI 24 PAWEŁ BŁACHOWICZ 28 NATALIA

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grudzień 2014 Projekty edukacyjne z Mikołowa Konferencja Wspólnie możemy więcej Eurodyktando Pokoleniowy tandem Lekcje o EFS, Eurowyzwanie

Bardziej szczegółowo

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia.

Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. 2010 Publikacja stanowi katalog pomysłów na pobudzanie aktywności, wyrównywanie szans oraz świadczenie szeroko rozumianego wsparcia. Opisanych 20 projektów zostało wyłonionych w ramach regionalnego konkursu.

Bardziej szczegółowo

Najlepsza inwestycja w człowieka

Najlepsza inwestycja w człowieka Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre praktyki EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Najlepsza inwestycja w człowieka Projekty wyróżnione w I edycji konkursu Dobre

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi

Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Świętokrzyskie inwestuje w ludzi 1 Świętokrzyskie inwestuje w ludzi Wydawcą albumu jest Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Dylemat absolwentów. E-biznes... dla ludzi z pasją Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. VI 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 5 PROJEKT: Hiszpański staż WYWIAD: Inwestycja w młodzież PORADY: Dla migrujących... TEMAT NUMERU: Dylemat absolwentów Biała flaga i emigracja czy twarda

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ludzie. z kapitałem. Fundusze szyte na miarę. Rozmowa zamiast jedynki s. 8-9. s. 3

Ludzie. z kapitałem. Fundusze szyte na miarę. Rozmowa zamiast jedynki s. 8-9. s. 3 Biuletyn informacyjny Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr 2/2013 czasopismo bezpłatne Ludzie z kapitałem Fundusze szyte na miarę s. 3 Rozmowa zamiast

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czerwiec 2014 Konkurs EFS gotuje! Cyfrowe kompetencje dla wszystkich Spółdzielnia Socjalna Parostatek Projekt Mam zawód mam pracę w

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

BIULETYN INFORMACYJNY FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI. Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami NR (3) październik 2012 www.fundusze.malopolska.pl ISSN 2299-0577 Budowa interaktywnej biblioteki w Skawinie Holownik nowa usługa aktywizacji zawodowej Diament innowacyjny system pracy ze zdolnymi uczniami

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2/2014 kurs na pracę Nie wracamy... Jest praca, nie ma maszynistów Urząd w wersji on-line issn 2082-0267 2 KURS NA PRACĘ 2/2014

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli

Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie miejsc pracy dla nauczycieli Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

Zakrzów kuźnią olimpijczyków

Zakrzów kuźnią olimpijczyków SPORT W TYM NUMERZE Zakrzów kuźnią olimpijczyków Ludowy Klub Jeździecki Lewada w Zakrzowie otrzymał status Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego. W niewielkiej miejscowości w byłych budynkach PGR-u powstał nowoczesny

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL w województwie wielkopolskim 2011 Człowiek najlepsza inwestycja SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 3 RÓWNOŚĆ SZANS Równość szans w PO

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze Europejskie dla rodziny V edycja konkursu Polska Pięknieje Inwestycje w turystykę. nr 26

Fundusze Europejskie. w Polsce. Fundusze Europejskie dla rodziny V edycja konkursu Polska Pięknieje Inwestycje w turystykę. nr 26 Fundusze Europejskie nr 26 w Polsce ISSN 1899-783X www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fundusze Europejskie dla rodziny V edycja konkursu Polska Pięknieje Inwestycje w turystykę FE dla rodziny Unijne fundusze

Bardziej szczegółowo

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy.

Pułapka bezrobocia IV 2012. Inwestycje w innowacje Korzystaj z unijnych pieniędzy i rozwijaj swoją firmę. Oferty pracy. IV 2012 ISSN: 2084-3283 egzemplarz bezpłatny NUMER 3 PROJEKT: Twoja kariera... WYWIAD: Nie czekam na wiosnę USŁUGI: Perspektywy 2012 TEMAT NUMERU: Pułapka bezrobocia Sytuacja w powiecie nyskim pogarsza

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji

Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji Każda okrągła rocznica skłania do wspomnień, refleksji i podsumowań. 10 lat niby niewiele, ale ile przez ten czas udało się zrobić. Ile ważnych rzeczy się wydarzyło! Nie jest łatwo na stronach tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Europa dla Aktywnych

Europa dla Aktywnych SKIBIŃSKA: ŁADNE OPAKOWANIE NIE POMOŻE BRAUN: CO DALEJ Z WYNIKAMI DIALOGU? DUSZCZYK: PRACA W WAKACJE, CZYLI WAKACJE W PRACY Europa dla Aktywnych KWARTALNIK FRSE NR 11 WIOSNA 2012/2013 ISSN 2082-2375 NAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry

Oświata Opolska. Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu T E M A T Y : W T Y M N U M E R Z E : Rokiem Szkoły Zawodowców, Program - Młode kadry Oświata Opolska Biuletyn Kuratorium Oświaty w Opolu W W W. K U R A T O R I U M. O P O L E. P L W A Ż N E T E M A T Y : Szkolnictwo zawodowe na Śląsku Opolskim Fundusze unijne dla szkół zawodowych W T Y

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys

Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys KURS NA PRACĘ 1 2 KURS NA PRACĘ KURS NA PRACĘ 3 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys 3 Działania w zakresie przedsiębiorczości 5 Przedsiębiorczość w cenie 8 Przedsiębiorcze Pomorze na kryzys Z rodziną najlepiej

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo