komponent regionalny w województwie opolskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "komponent regionalny w województwie opolskim"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Człowiek najlepsza inwestycja nr 2(22) 2013 komponent regionalny w województwie opolskim Bez wsparcia PO KL byłoby inaczej Od logopedy do paleontologa Projekty dla wielu szkół

2 Spis treści Bez wsparcia PO KL byłoby inaczej 3 Animacje dla partnerstwa Trzy szkoły, jeden cel Wsparcie dla młodości Z myślą o rynku pracy Dzieci do przedszkola, dorośli do pracy Od logopedy do paleontologa Projekty dla wielu szkół Krasnoludki poszły do przedszkola Po maturze być może wrócą na uczelnię Szkoły poszerzyły wiedzę i perspektywy Przedszkole szansą na rozwój Nauka łatwiejsza przez zabawę Poszli chętnie do przedszkola Integracja poprzez sztukę Piórkiem Zbyszka Unijczyka Wyrównali szanse z myślą o przyszłości LKS Hetman Byczyna stawia na najmłodszych Nowa perspektywa finansowa Siła w partnerstwie Słownik beneficjenta 15 Szkoły podstawowe w Polkowskiem i Strzelcach wspierają uczniów 16 egzemplarz bezpłatny wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych ul. Ostrówek 5-7, Opole tel.: 77/ , wykonanie i redakcja: Opolmedia Agnieszka Malik, tel projekt graficzny, skład i druk: Zakład Poligraficzny Sindruk, tel.: , nakład: egz. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Printed in Poland. ISSN:

3 Bez wsparcia PO KL byłoby inaczej W województwie opolskim na działania edukacyjne w ramach Priorytetu IX PO KL do tej pory przeznaczono ponad 207 mln złotych ze środków publicznych. Są to bez wątpienia jedne z lepiej zainwestowanych środków, choć efekty nie uwidaczniają się od razu. Nieprzypadkowo wiele projektów PO KL wiąże się na Opolszczyźnie ze szkolnictwem zawodowym. Według prognoz gospodarka będzie bowiem potrzebować coraz więcej dobrze wykształconych fachowców. To jeden ze sposobów na zmniejszenie bezrobocia i powstrzymanie emigracji młodych ludzi. Starostwo Powiatowe w Brzegu zrealizowało np. projekt Nakręć się na przyszłość. Przez cały rok szkolny 2010/2011 odbywały się dodatkowe zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne kursy zawodowe, praktyki w przedsiębiorstwach i wyjazdy studyjne do firm, w których absolwenci mają szansę znaleźć w przyszłości zatrudnienie. Projekt objął 139 uczennic i 196 uczniów. W większości była to młodzież z obszarów wiejskich i z rodzin gorzej sytuowanych, których nigdy nie byłoby stać na opłacanie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, korzystając z funduszy PO KL, zrealizowało natomiast wspólnie z miejscowym Powiatowym Urzędem Pracy projekt Przyszły absolwent fachowiec. Uczeń szkoły zawodowej z międzynarodowymi certyfikatami. 40 osób przeszło szkolenie w zakresie spawania metodą MAG i na koniec Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL Struktura poziomu wykształcenia osób uczestniczących w projektach 3,65% 1,30% 8,26% 86,79% podstawowe, gimnazjalne i niższe wyższe ponadgimnazjalne pomaturalne Źródło: Na podstawie danych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, stan na r. kursu otrzymali certyfikaty upoważniające do pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 30 nabyło uprawnienia w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych, potwierdzone certyfikatami Stowarzyszenia Energetyków Polskich. Doradcy uczyli całą grupę, jak pisze się CV, jak właściwie przygotować list motywacyjny i jak w ogóle odnaleźć się na rynku pracy. Inny przykład: Głogówecka Szkoła Sukcesu to projekt, który powstał z inicjatywy dyrektorów trzech współpracujących ze sobą placówek: Zespołu Szkół w Racławicach Śląskich, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Głogówku oraz Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Głogówku. W przedsięwzięciu wzięło udział 674 dzieci, czyli 80% wszystkich uczniów. Co ciekawe, uczniowie wykazywali zdecydowanie większą motywację niż na tradycyjnych lekcjach, ponieważ robili rzeczy niekonwencjonalne mówi dyrektor Andrzej Szała z głogóweckiego gimnazjum. Środki unijne mają na celu m.in. wspieranie zainteresowań młodzieży kierunkami technicznymi, ścisłymi i matematyczno-przyrodniczymi. Służą temu np. stypendia, które na Opolszczyźnie wynoszą ok. 250 zł miesięcznie. Dotychczas zrealizowano pięć edycji Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w maju 2013 r. ruszyła kolejna, szósta edycja. Józef Sebesta, Marszałek Województwa Opolskiego Przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym stanowi jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stanęło województwo opolskie. Zmiany demograficzne znajdują się u podstaw przyszłego rozwoju regionu. Ujemny przyrost naturalny, gwałtowny spadek dzietności, niekorzystne trendy w zakresie ruchu migracyjnego ludności, a także pesymistyczne prognozy demograficzne wymagają traktowania tych problemów w sposób szczególnie istotny. Stąd właśnie nasze wsparcie dla młodego pokolenia jako tej grupy, która po wejściu w dorosłe życie będzie decydować o obliczu Opolszczyzny. Możliwości są tylko dwie: albo tu pozostaną, albo wyjadą. Inaczej mówiąc: będą pomnażać wielorakie bogactwo regionu lub przeszczepią się na inny grunt w kraju czy za granicą. Wielu młodych kończy studia, a potem nie może znaleźć pracy albo trafia na przysłowiową kasę w hipermarkecie. Rodzi to oczywiste frustracje, a ich następstwem jest fakt, że pozbawiona perspektyw młodzież nie chce zakładać rodzin. Postanowiliśmy zmodyfikować system nauczania tak, by odpowiadał realnym potrzebom rynku pracy i nie produkował znakomicie wykształconych bezrobotnych. Temu właśnie służy m.in. olbrzymie wsparcie PO KL dla szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego. Nie zaczęliśmy działań w tym obszarze na ostatnią chwilę konsekwentną politykę zmian w strukturze szkolnictwa realizujemy przy wsparciu funduszy unijnych od początku bieżącej perspektywy finansowej. Jej efekty częściowo już widać. Wykształceni na Opolszczyźnie fachowcy są cenieni w zakładach pracy, zyskują pozytywne opinie podczas praktyk w krajach Europy Zachodniej. PO KL dla młodego pokolenia nr 2(22)

4 Animacje dla partnerstwa Rozmowa z Tomaszem Kosowskim, Animatorem z Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Opolu Z działań Regionalnego Ośrodka EFS Na czym polegają usługi animacyjne świadczone przez Regionalny Ośrodek EFS? Działania animacyjne mają aktywizować lokalne społeczności, przede wszystkim na obszarach wiejskich. Wbrew potocznemu mniemaniu jest tam sporo liderów, którzy mają dużo chęci i energii, ale często postępują chaotycznie, bo brakuje im po prostu narzędzi. Wygląda to mniej więcej tak, że wieś potrafi się znakomicie skrzyknąć, żeby zrobić porządki, skosić trawy przy drodze, urządzić klomby. Gdy jednak pojawiają się inicjatywy wymagające wsparcia finansowego, liderzy zwyczajnie nie wiedzą jak się do tego zabrać. Rola Animatora sprowadza się więc do tego, żeby ich wysłuchać, zdiagnozować potrzeby i oczekiwania środowiska, a potem wskazać kierunki. Ludzie ci zazwyczaj oczekują opinii kogoś z zewnątrz, bo taka osoba jest w naturalny sposób obiektywna, czyli dostrzega szanse i zagrożenia przy realizacji wszelkich zamierzeń. Animator to ktoś w rodzaju inspiratora? Bardziej moderatora, który wysłucha, doradzi, a po jakimś czasie znów przyjedzie, aby podpowiedzieć jak zmodyfikować podjęte już działania, żeby było jeszcze lepiej. Końcowym efektem pierwszych spotkań diagnozujących społeczność lokalną, określanie celów i działań, jest zawarcie partnerstwa na rzecz rozwoju. W tym momencie rozpoczyna się praca Animatora jako osoby wspierającej zawarte partnerstwo. Polega ona na wsparciu partnerstwa w każdym realizowanym działaniu, aktualizacji celów, określaniu nowych obszarów współpracy. Nie działa tu kalka? Wystarczy chyba przetrenować jakiś model w jednej wsi, a potem implantować go do kolejnych. Jest pan w błędzie. Każda społeczność posiada własną specyfikę. Jedne cele mają szansę realizacji we wsi, w której działa szkoła, OSP, klub sportowy i świetlica, a całkiem inne w miejscowości, gdzie nie ma nawet sklepu. W jednych wsiach liderzy stawiają na kultywowanie lokalnych tradycji, w innych ciągną bardziej w stronę nowoczesności. Mogę oczywiście podpowiedzieć, że gdzieś znakomicie sprawdziły się określone dobre praktyki i może warto skorzystać z doświadczeń, ale na podpowiedzi moja rola się kończy. Decyzja należy do ludzi, którzy będą realizować wymyślone przez siebie zadania. Istotą każdego partnerstwa jest usamodzielnienie się po okresie współpracy z Regionalnym Ośrodkiem EFS. Lokalni liderzy to zazwyczaj fantastyczne osoby, poświęcające swój czas całkowicie charytatywnie, ale przecież bez pieniędzy trudno dziś cokolwiek zrobić. Podpowiada Z myślą o rynku pracy Czwarta edycja projektu dla szkół zawodowych w Opolu 31 maja 2013 r. zakończyła się realizacja czwartej edycji projektu Zawodowy sukces program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola, przygotowanego dla uczniów siedmiu Zespołów Szkół: Budowlanych, Ekonomicznych, Elektrycznych, Mechanicznych, Technicznych i Ogólnokształcących, Zawodowych nr 4 i Zawodowych im. Staszica. Projekt trwał 16 miesięcy. Uczestniczyło w nim 1397 uczniów reprezentujących takie specjalności jak budownictwo, ekonomia i handel, elektryka i mechanika, hotelarstwo i gastronomia, geodezja oraz ochrona środowiska. Uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych (łącznie 4123 godziny), szkoleniach i kursach, warsztatach z doradztwa zawodowego i wyjazdach zawodowych. Część uczestników zdobyła prawo jazdy, uprawnienia operatora wózków widłowych i uprawnienia do eksploatacji sieci elektroenergetycznych. im pan gdzie szukać wsparcia? Oczywiście, to również rola Animatora, który radzi jak pozyskać i przekonać partnerów, a przede wszystkim jak sięgać po fundusze unijne. Projektów w imieniu uczestników partnerstwa Animator nie napisze, jeśli jednak ktoś się już zdecyduje na sięganie po środki unijne w ramach EFS, to może skorzystać z pozostałych usług Regionalnego Ośrodka EFS: doradztwa i szkoleń w zakresie realizacji i rozliczenia projektu. Jak dużo partnerstw zawiązuje się dzięki usługom animacyjnym Regionalnego Ośrodka EFS? 3-4 w ciągu roku. To dużo czy mało? Optymalnie. Każde nowe partnerstwo wymaga długiej wspólnej pracy, jeśli ma być działaniem długodystansowym i nie skończyć się na zorganizowaniu jednego festynu we wsi, nawet najbardziej udanego. Na realizację projektu przeznaczono prawie 800 tys. zł z PO KL, a łączna wartość wszystkich czterech edycji wyniosła ponad 2 mln 689 tys. zł. Poprzednie projekty to: Zawodowcy na start program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola, Młodzi zawodowcy program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola oraz Program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola. 4

5 Trzy szkoły, jeden cel Gimnazjum w Pakosławicach oraz szkoły podstawowe w Prusinowicach i Goszowicach poszerzyły ofertę edukacyjną Trzy szkoły z powiatu nyskiego uczestniczyły w projekcie Uczyć dobrze każdego ucznia każdy inny wszyscy równi, którego realizacja zakończyła się w marcu 2012 r. Głównym celem projektu było stworzenie dzieciom takich samych szans edukacyjnych, jakie mają ich rówieśnicy z większych placówek. W szkołach podstawowych w Prusinowicach i Goszowicach oraz w pakosławickim gimnazjum rozszerzono dotychczasową ofertę, wprowadzając m.in. interesujące zajęcia pozalekcyjne. Koordynująca projekt Łucja Konopka dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pakosławicach podkreśla zaangażowanie i pomoc władz samorządowych w tworzeniu projektu. Uczniowie wzięli udział w zajęciach wyrównawczych z ję- zyka polskiego, matematyki czy przyrody. Pogłębiali znajomość języków obcych oraz informatyki. Poznawali metody i techniki wspomagające szybsze przyswajanie wiedzy, dowiadywali się o kulturze innych krajów. Potrzebujący skorzystali z pomocy logopedy oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnicy obozu językowego mieli okazję zobaczyć Morze Bałtyckie, inni pojechali na zajęcia zielonych szkół lub wycieczki szlakiem miejsc historycznych. Gimnazjaliści zwiedzili Opole, Szklarską Porębę i Góry Opawskie. Nauczyciele ze szkół objętych projektem wzięli udział w szkoleniu na temat wdrażania innowacyjnej metody oceniania poprzez zastosowanie e-dziennika. Dowiedzieli się jak prowadzić i tworzyć komputerowe kartoteki. Barbara Sekieta, koordynatorka z ramienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszowicach: Zależało nam przede wszystkim na wsparciu uczniów mających trudności w nauce. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, na których stosowaliśmy innowacyjne metody nauczania z wykorzystaniem komputerów i sprzętu audiowizualnego. Nasi podopieczni ochoczo brali udział w zajęciach z angielskiego prowadzonych przez Monikę Prendecką. Dzieci do przedszkola, dorośli do pracy Brzeska Akademia Kreatywnego Ekomalucha objęła również rodziców 75 dzieci z brzeskich przedszkoli nr 1, 6 i 10 trafiło do Akademii Kreatywnego Ekomalucha. Jak podkreśla burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, celem projektu było zapewnienie najlepszej jakościowo edukacji i wszechstronnego rozwoju. Pomysł zrodził się z potrzeby zaradzenia niewystarczającej ilości miejsc w placówkach przedszkolnych i niemożności objęcia Projekt: Akademia Kreatywnego Ekomalucha Beneficjent: Gmina Miasto Brzeg Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Wartość projektu: zł wszystkich najmłodszych obywateli miasta pierwszym stopniem edukacji. Dzieci uczestniczyły w zajęciach podzielonych na bloki tematyczne: Ekomaluch w świecie przyrody, Rośnij zdrowo przedszkolaku, Kreatywne dziecko przedsiębiorczy obywatel. Z realizacji projektu zadowoleni byli przede wszystkim rodzice. Ewa Kasiura dzięki posłaniu synka Szymona do przedszkola nr 6 mogła kontynuować kurs zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, po którym chciała na nowo znaleźć sobie pracę. Dorota Babicz, mama Damiana, nie miała już problemu z opieką dla dziecka, dzięki czemu w czasie trwania projektu mogła kontynuować własną naukę. Dodatkowy czas przeznaczyła również na poszukiwanie pracy. W czasie specjalistycznych wykładów i indywidualnych konsultacji pt. Świadome rodzicielstwo mądre wychowanie rodzice dowiadywali się o postępach swoich pociech oraz problemach wychowawczych, jakie powinni rozwiązać. Na dwugodzinnych spotkaniach organizowanych raz w miesiącu poruszano m.in. takie tematy, jak wpływ telewizji i gier komputerowych na rozwój osobowości dziecka, likwidowanie wad postawy czy metody nagradzania i karania. Nauczycielka przedszkola nr 6 Ewelina Szczepaniak była zadowolona z udziału w projekcie, gdyż dzięki niemu zdobyła nowe doświadczenia i kompetencje. Wiedzę ze studiów z edukacji przyrodniczej przekazała najmłodszym podczas zajęć o tematyce ekologicznej. Dobre praktyki nr 2(22)

6 Wsparcie dla młodości W ujęciu statystycznym Przedszkolaki i uczniowie to najlepsza przyszłość regionu, dlatego inwestycje w edukację stanowią wartość nie do przecenienia Od początku realizacji Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL podpisano w województwie opolskim 596 umów o dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 208 mln zł, z czego ponad 207 mln zł stanowią środki publiczne. Trudno byłoby zliczyć, ile za tą pokaźną kwotą kryje się dokładnie przedszkolaków oraz uczniów wszystkich typów szkół, ale z pewnością należy ich liczyć w tysiącach. Równie trudno byłoby zmierzyć, w jakim stopniu ułatwiona została edukacja uczniów szczególnie uzdolnionych dzięki objęciu ich programem stypendialnym. Wsparcie takie otrzymuje co roku na Opolszczyźnie średnio 150 młodych ludzi. Z zestawień statystycznych wynika, że w ramach Priorytetu IX od początku wdrażania PO KL w realizowanych projektach rozpoczęły udział osoby, z czego ok. 54% stanowiły kobiety, a ok. 46% mężczyźni. Jeśli wziąć pod uwagę, że Opolszczyznę zamieszkuje około miliona osób, liczba ta jest więcej niż zadowalająca. Liczby mówią wiele, ale też upraszczają ogląd rzeczywistości podobnie jak sprawozdania. Niezaprzeczalną prawdą jest, że w zakresie kształcenia ogólnego beneficjenci środków PO KL zainteresowani są głównie programami rozwojowymi szkół i placówek oświatowych, ukierunkowanymi na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach Wspierając dzieci, pomogli dorosłym Projekty PO KL wspierające najmłodszych stają się często pośrednim wsparciem dorosłych. Przykład: gmina Biała. Dzięki zastrzykowi środków unijnych udało się wydłużyć o trzy godziny czas otwarcia wiejskich przedszkoli. Dotychczas pracujące matki często nie posyłały dziecka do przedszkola, ponieważ nie były w stanie odebrać go w środku dnia mówi burmistrz Arnold Hindera. Zabierały malca np. w pole lub zostawiały pod opieką babci. Gdy zaczęliśmy realizować projekt, kilka pań podjęło pracę, a inne przeszły z pół etatu na pełny wymiar zatrudnienia. oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również projekty obejmujące dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne. Dalej realizowano działania mające na celu rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym czy informowaniem uczniów o korzyściach płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej oraz możliwościach dalszego kształcenia w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy. Z powodzeniem realizowano też dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne), ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości czy nauk przyrodniczo-matematycznych. Schodząc jednak z wysokiego poziomu uogólnień odkrywa się inne prawdy. Jak tę z Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, gdzie podczas realizacji projektu Daj dziecku szansę podaj mu dłoń odkryto przypadkiem, iż dwaj bracia zdiagnozowani jako dotknięci ADHD są faktycznie muzycznymi geniuszami z absolutnym słuchem. Albo prawdę całkiem banalną: dla wielu dzieci, szczególnie z trudnych obszarów wiejskich, udział w projektach PO KL wiązał się z możliwością wyjechania po raz pierwszy w życiu poza rodzinną miejscowość. Szkół, a tym bardziej rodziców, nie było stać na zorganizowanie bez unijnego wsparcia wycieczki do Opola czy Wrocławia. Prof. dr hab. Dorota Simonides, posłanka na Sejm VIII kadencji, senator w latach Nic tak nie wzbogaca osobowości człowieka, jak ciągle uzupełniana wiedza, znajomość języków obcych czy umiejętność poruszania się w internecie, żeby tę wiedzę poszerzać. Dziś dostęp do wiedzy jest dużo łatwiejszy niż w czasach mojej młodości. Trzeba tylko chcieć się uczyć nie dla samych dyplomów czy certyfikatów, lecz dla własnego rozwoju. To dobrze, że przeznaczamy środki unijne również na kształcenie nie tylko młodych pokoleń, bo inwestowanie w ludzi od najwcześniejszych do najpóźniejszych etapów edukacji należy do najbardziej wartościowych przedsięwzięć. Jestem za tym, aby naukę w szkołach podstawowych rozpoczynały 6-letnie dzieci, które są dużo bardziej dojrzałe niż ich rówieśnicy, powiedzmy, 30 lat temu, gdyż wychowują się już w innym środowisku cywilizacyjnym. Przerzucając np. kanały telewizora, trafiają na obcojęzyczne stacje i rodzi się w nich naturalna potrzeba rozumienia tego, co słyszą. To najlepszy moment do nauki języków obcych. Nie można jednak tłumaczyć bałamutnie rodzicom, że ich pociechy pójdą do szkoły, aby nadal bawić się jak w przedszkolu. Wcześniejsze dojrzewanie powoduje, iż dzieci muszą być też szybciej uświadamiane, że obok rozrywki istnieje praca i odpowiedzialność. Często, nie tylko przy okazji realizacji programów unijnych, słyszy się o kształceniu ustawicznym. To z jednej strony nauka od przedszkola do seniora, a z drugiej konieczność przekwalifikowywania się w celu otrzymania pracy na zmiennym rynku. Mnie ta ciągłość kształcenia towarzyszyła zawsze, toteż powtarzałam moim studentom, że najpierw muszą rzetelnie nauczyć się swojego zawodu, a potem mogą realizować swoje pasje. Sama będąc od paru lat na emeryturze, pracuję intensywnie: stale zdobywam nową wiedzę, pogłębiam znajomość języków obcych, wciąż staję przed nowymi wyzwaniami, przez co rozwijam swoją osobowość. Jest to niewątpliwie rezultat zrozumianej już w młodości potrzeby pracy nad sobą i własnym rozwojem... 6

7 Od logopedy do paleontologa Przedszkolaki z Domaszowic ruszyły tanecznym krokiem W przedszkolu utworzono dodatkowe miejsca dla 10 dzieci, w dni robocze wydłużono czas pracy placówki o godzinę oraz otwarto ją w soboty. To wynik realizacji projektu Przedszkolaki bez barier prosto i tanecznym krokiem w świat. Fundusze w wysokości ok. 199 tys. zł gmina Domaszowice otrzymała z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Udział w projekcie pozwolił dzieciom na intensywny rozwój i lepsze przygotowanie do przyszłych obowiązków szkolnych mówi nauczycielka Sabina Buchta. Kilkoro rodziców podjęło pracę, inni mieli czas na intensywne poszukiwanie zatrudnienia czy też udział w specjalistycznych szkoleniach. 94 przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniach plastyczno-technicznych, poznając poprzez zabawę twórczość ludową. Celem kreatywnych działań było podniesienie sprawności manualnej, przygotowującej najmłodszych do nauki pisania. Szczególnie dużo radości dostarczyły dzieciom zajęcia ruchowe, w czasie których poznały różnorodne techniki taneczne: salsę, rap czy hip-hop. Rodzice podkreślają przydatność zajęć z logopedą, połączonych z ćwiczeniami fonetycznymi, oddechowymi oraz podnoszącymi sprawność narządów artykulacji mowy. Dla przedszkolaków największą atrakcją była wycieczka do opolskiego ogrodu zoologicznego oraz JuraParku w Krasiejowie. Większość po raz pierwszy wyjechała poza gminę, więc bardzo przeżywały podróż oraz czekające na nich atrakcje. Dziewczynkom najbardziej podobała się możliwość karmienia zwierząt w mini zoo, a chłopcy z przejęciem słuchali historii o dinozaurach oraz pracy paleontologów. Niektórzy mówili, że w dorosłym życiu też chcieliby szukać w ziemi kości prehistorycznych zwierząt. Córka przebywała dłużej pod fachową opieką, co ułatwiło mi lepszą organizację życia mówi Katarzyna Sławkowska, matka 3-letniej Igi. Przedszkole było otwarte do godz. 17, więc nawet mój mąż miał możliwość odebrać dziecko po pracy. Podczas spotkań informacyjno-promocyjnych dzieci przedstawiły rodzicom swoje osiągnięcia, głównie w postaci prac plastycznych. Wioleta Piłyp, dyrektor przedszkola w Domaszowicach podkreślała, że to jedyna ogólnodostępna placówka na terenie gminy. Borykamy się z brakiem miejsc dla potrzebujących. Nie trzeba nikogo przekonywać, że w przedszkolu następuje socjalizacja i aktywizacja dzieci, a poprzez przejęcie funkcji opiekuńczych umożliwiamy rodzicom podjęcie pracy mówi pani dyrektor. Krasnoludki poszły do przedszkola Projekt Moje przedszkole oknem na świat Samorządowców z gminy Popielów od dawna trapi problem zbyt małej ilości miejsc w przedszkolach w stosunku do potrzeb. Dzięki pozyskaniu środków unijnych utworzono w przedszkolu w Karłowicach dodatkowy oddział, dzięki czemu dzieci w wieku 3-5 lat nieodpłatnie przebywały w placówce przez sześć godzin dziennie. Grupa Krasnoludków pod opieką Bożeny Goldewicz uczęszczała na lekcje angielskiego i niemieckiego. Nie mogły się doczekać, aby Joanna Zawada, dyrektor przedszkola w Karłowicach: Podczas wycieczki do Polskiej Nowej Wsi nasze Krasnoludki gościły w jednostce wojskowej. Na pobliskim lotnisku mogły zapoznać się z pracą pilotów. Większość miała pierwszą okazję w życiu dotknąć samolot. W aeroklubie podziwiały szybowce oraz startujące maszyny. usiąść przed komputerem ze specjalnym programem językowym. Poprzez zabawę dzieci szybko uczyły się nowych słówek. Justyna Gnat, mama 3-letniej wówczas Dominiki i 5-letniego Daniela, bardzo dobrze wspomina pobyt dzieci w przedszkolu. Wracały do domu zadowolone, pełne wrażeń i nie mogły doczekać się kolejnego dnia. Chodziły również na zajęcia dodatkowe, których nie byłabym w stanie im opłacić mówi pani Justyna. Zdecydowałam się na wysłanie córki o rok wcześniej do szkoły, gdyż była świetnie przygotowana. Wczesna nauka przedszkolna zaprocentowała, a Dominika na koniec roku szkolnego odebrała wyróżnienie za dobre wyniki w nauce. W ramach projektu przygotowano otwarte zajęcia dla rodziców, aby mogli zobaczyć, jak ich pociechy funkcjonują w grupie rówieśnicznej. Chętni wzięli również udział w prelekcji na temat roli przedszkola w systemie edukacji. Na liczne pytania odpowiadała prowadząca Kazimiera Szachniewicz, nauczycielka wychowania przedszkolnego i zintegrowanego oraz logopeda. Poruszano też problem niemożności podjęcia pracy, gdy dziecko pozostaje pod opieką któregoś z rodziców najczęściej matki. Powstanie przedszkolnego oddziału w ramach projektu PO KL częściowo tę kwestię rozwiązało. Po utworzeniu oddziału rodzice poświęcali wolny czas na znalezienie pracy lub zatrudnienie się na pół etatu. Wcześniej było to niemożliwe. PO KL w przedszkolach nr 2(22)

8 Reportaż Bartłomiej Piechaczek asystent do spraw administracji projektu Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji (RCRE) w Opolu nie zapomni tego dnia do końca życia. Był piątek, godz Zatelefonował koordynator z Zespołu Szkół Zawodowych w Zawadzkiem. Coś się musiało stać mówił poirytowany. Dzwonili z Austrii w sprawie naszej uczennicy. Dziewczyna przebywała na zagranicznej praktyce. Połączenie zostało przerwane i nikt nie Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Nasza działalność statutowa polega na wspomaganiu środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego. Sięgamy po środki unijne i skutecznie wydajemy je na potrzeby szkół. Pracuje u nas ponad 90 osób, które mają niewyczerpane zasoby pomysłów, dopasowując je do zmieniających się celów czy założeń projektowych. Brakuje nam jedynie czasu, aby można było wszystko zrealizować. Młody człowiek musi być dziś wszechstronnie rozwinięty, aby znaleźć pracę po zakończeniu edukacji. Realizowane przez nas projekty muszą więc poszerzać jego horyzonty i otwierać go na nowe możliwości. Projekty Młode i prężne, ale z bogatą tradycją Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu wiedział o co chodzi, więc przez cały weekend gubiono się w domysłach. Niektórym przechodziły przez myśl najczarniejsze scenariusze. W poniedziałek z samego rana udało się nawiązać kontakt z szefem austriackiej firmy, który nie mógł nachwalić się stażystki. Dlatego telefonował w piątek. Chciał tylko poinformować szkołę, że nie spotkał jeszcze tak zdolnej uczennicy. Nikt dotąd w ramach funduszy unijnych nie organizował praktyk uczniów szkół zawodowych na tak wielką skalę, jak my mówi wicedyrektor RCRE Stanisław Rożniatowski. Gdy uczniowie odbywają staże, jesteśmy do dyspozycji niemal przez 24 godziny na dobę. Musimy się angażować bez reszty, bo tu chodzi o bardzo młodych ludzi, którzy czasem pierwszy raz wyjeżdżają gdzieś dalej poza swą miejscowość. Na początku szkoły zgłaszały swoje oczekiwania. Po przeanalizowaniu ankiet okazało się, że najwięcej staży potrzebują mechatronicy, technicy pojazdów samochodowych i logistycy. Pracownicy RCRE rozpoczęli rozmowy z właścicielami zagranicznych przedsiębiorstw, poznawali ich warunki. Przedsiębiorcy nie wątpili, że polska młodzież dobrze sobie poradzi w nowej rzeczywistości. Po zacieśnieniu kontaktów z instytucją zajmującą się praktykami młodzieżowymi w austriackim Graz pracownicy RCRE ruszyli do zainteresowanych firm. Bartłomiej Piechaczek za każdym razem sprawdza nie tylko miejsca, gdzie opolanie będą mieszkać, ale poznaje również ich przyszły jadłospis, ogląda zakład pracy i dojazd do niego. Uczniowie znający w stopniu komunikatywnym język niemiecki wyjeżdżają w grupach ok. 30-osobowych. Pracują w różnych firmach. W razie kłopotów mają do dyspozycji opiekuna, który pomaga im rozwiązywać codzienne problemy. Stażyści wracają nie tylko z nowymi doświadczeniami. Najzdolniejsi i najbardziej wydajni otrzymują oferty pracy zarówno za granicą, jak i w Polsce. Wiążą się one z dobrymi zarobkami, a nawet zapewnieniem mieszkania. Do szkół przychodzą zza granicy podziękowania, czasem napisane po polsku. Uczniowie chwaleni są za ambicję, zawodową dociekliwość, sumienność, szybkie przyswajanie nowych umiejętności. Uczestnicząc w konferencji w Nadrenii-Palatynacie Hanna Franczak przysiadła w eleganckiej restauracji. Gdy młoda uśmiechnięta kelnerka usłyszała znajomy język, od razu odezwała się po polsku. Po chwili dołączył do nich właściciel firmy, nie ukrywając radości, że może poznać kolejną Polkę. Kelnerka opowiedziała, że pochodzi z Opola i odbywa właśnie staż w ramach projektu realizowanego przez RCRE, którego wicedyrektorem jest pani Hanna. Świat jest bardzo mały i nigdy nie wiadomo, gdzie spotkamy uczniów z Opolszczyzny śmieje się dyrektor Franczak. Zgłasza się do nas coraz więcej przedsiębiorców, którzy chcieliby mieć u siebie naszych stażystów. Kontakty zawiązują się również na spotkaniach organizowanych w ramach projektów. Podczas międzynarodowej konferencji poświęconej szkolnictwu zawodowemu nie zabrakło nawet reprezentantki Republiki Południowej Afryki. Niewykluczone, że w przyszłości i tam zawitają uczniowie z Opolszczyzny. Marian Mysior, koordynator merytoryczny projektu, nie ukrywa, że trwają przymiarki do wysłania uczniów do Stanów Zjednoczonych, a dyrektorowi Lesławowi 8

9 Tomczakowi marzą się uczniowskie praktyki na całym świecie. Jesienią chcielibyśmy zorganizować praktykę na żaglowcu Fryderyk Chopin. Jedna 20-osobowa grupa popłynie na dwutygodniowy rejs z Gdańska do Amsterdamu, a kolejna z Amsterdamu do Lizbony zdradza Marian Mysior. Uczniowie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu nie mieli do tej pory takiej możliwości. Razem z nimi mogą popłynąć kucharze czy kelnerzy ze szkół o profilu gastronomicznym. Dotąd stażyści mogli jedynie marzyć o praktykach na barkach przewożących np. węgiel. W projekcie Innowacyjna szkoła zawodowa III, zrealizowanym w latach , wzięło udział 25 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, ponad 1300 uczniów, 200 nauczycieli i 25 dyrektorów. W czasie trzech konferencji dowiadywali się oni jak planować karierę zawodową. Kolejną konferencję poświęcono promowaniu nowych technologii w edukacji. Dla nauczycieli przeprowadzono specjalistyczne warsztaty. Wzięli dla wielu szkół oni także udział w wyjeździe studyjnym System szkolnictwa zawodowego w Europie do Nadrenii-Palatynatu. Uczniowie spędzili 2000 godzin na innowacyjnych zajęciach pozalekcyjnych. Byli na targach nowych technologii CeBIT w Hannoverze. Odbyli 108 czterotygodniowych praktyk w 24 firmach austriackich, 7 niemieckich i 4 polskich. Szkoły doposażono m.in. w tablice interaktywne, system sprawdzania wiedzy, oprogramowanie komputerowe, podręczniki e-book i książkowe. Na samym początku pozyskanie beneficjentów wcale nie było łatwe. Dyrektorzy obawiali się czy poradzą sobie z rozliczeniem projektu. Staraliśmy się, żeby zasady były jak najbardziej przejrzyste i proste. Chcieliśmy, aby szkoły wykonywały jak najwięcej działań na rzecz uczniów, a sprawy formalne wzięliśmy na siebie mówi Wojciech Błaszczyk, kierownik projektu Fascynujący świat nauki i technologii. Większość naszych projektów należy do systemowych. Wiąże się to z dodatkowymi obostrzeniami w czasie rekrutacji. Stawiane są nam konkretne cele do osiagnięcia, które musimy później przełożyć na wskaźniki rezultatu. Wiosną 2013 r. RCRE rozpoczęło realizację projektu Fascynujący świat nauki i technologii, adresowanego do wszystkich szkół podstawowych w województwie opolskim. Jest ich w sumie 402, a w ciągu miesiąca zgłosiły się 362 placówki. Cel projektu to otwarcie dzieci na świat i pokazanie im, że jest on o wiele ciekawszy niż ten oglądany przez pryzmat monitora. Nauka w symulatorze jazdy projekt Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej Hanna Franczak, wicedyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu Działamy od maja 2012 roku, ale stoi za nami kilkadziesiąt lat doświadczeń. Jak to możliwe? RCRE powstało z połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (25-letnia tradycja edukacyjna) oraz Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu, mającego 60-letni dorobek w pracy z nauczycielami. Bazujemy na ludziach oraz wypracowanych metodach, które procentują przy każdym naborze wniosków. Beneficjenci obdarzyli nas zaufaniem, bo wielokrotnie wcześniej z nami współpracowali i wiedzą, że ich szkoły mogą jedynie zyskać, biorąc udział w kolejnych projektach. Poprzez rozliczne działania ma nastąpić pobudzenie kreatywności i zainteresowanie najmłodszych tym, co je otacza. To ewenement na skalę ogólnokrajową, gdyż w projekcie uczestniczy 45 tys. uczniów mówi wicedyrektor Stanisław Rożniatowski. Największą satysfakcję mamy, gdy dołączają szkoły, które nie brały wcześniej udziału w żadnych projektach finansowanych z PO KL. Nasi pracownicy przełamują opory związane z rozliczaniem, wypełnianiem formularzy, rozwiewają wszelkie wątpliwości, udzielają wsparcia. Często możemy liczyć na pomoc samorządowców i dyrektorów innych placówek, którzy wcześniej z nami współdziałali. Projekt Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej objął swym zasięgiem prawie 100% szkół kształcących zawodowo w woj. opolskim uczniów, 50 dyrektorów, 250 nauczycieli przystapiło do kolejnych działań, bijąc kolejne nieformalne rekordy. W czasie konferencji i poprzez portal internetowy budowano sieć współpracy pomiędzy placówkami i przedsiębiorcami. Dla uczniów przygotowano konkurs Mam wizję mam plan na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W czasie seminariów planowali karierę zawodową oraz spotykali się z doradcami zawodowymi. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia w mobilnym symulatorze jazdy w trudnych warunkach. Szkoły o profilu turystycznym pojechały na Międzynarodowe Targi Turystyczne do Berlina. Uczniowie szkół gastronomicznych poznawali sekrety kulinarne u boku mistrza kuchni z hotelu Mercure we Wrocławiu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się kursy doskonalące: prawa jazdy kategorii B i C, kursy spawania, florystów, na wózki widłowe i dla baristów. Wszystkie placówki prowadzą zajęcia, stosując nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyjne. Reportaż nr 2(22)

10 Po maturze być może wrócą na uczelnię Indeksy Politechniki Opolskiej dla uczniów szkół podstawowych Dr inż. Grzegorz Robak, koordynator Kreatora młodych talentów, nie ukrywa, że podczas realizacji projektu bardzo ważne było wsparcie ówczesnej prorektor Politechniki Opolskiej, dr hab. inż. Anny Król, która nie tylko wspierała ideę, ale również udzielała praktycznej pomocy. Wraz z nią w działania zaangażowało się ponad 30 pracowników naukowych i administracyjnych uczelni. 515 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponagimnazjalnych województwa opolskiego wzięło udział w pięciu blokach tematycznych organizowanych od stycznia 2010 r. do końca czerwca 2011 r. W Dziecięcej Politechnice Opolskiej uczestniczyły dzieci od 9 do 12 lat. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z elektryczności oraz wykłady prof. Krzysztofa Malika o Kapitalnych pieniądzach. Młodzi żacy chętnie podnosili Przedszkole ręce, aby odpowiadać na pytania. Nie czuli się zdeprymowani tym, że wykłady prowadzili naukowcy, a radość sprawiały im kolejne zaliczenia w indeksach przygotowanych na potrzeby projektu. Na koniec absolwenci otrzymali dyplomy uczestnictwa z rąk ówczesnego rektora prof. dr hab. inż. Jerzego Skubisa. Staraliśmy się obudzić w dzieciach ciekawość naukową wyjaśnił prof. Skubis. Warsztaty laboratoryjne przygotowano z myślą o gimnazjalistach, którzy przebywali m.in. w laboratorium wychowania fizycznego i fizjoterapii, ucząc się leczenia ruchem, fizyki poznając działanie lasera, elektrotechniki, automatyki i informatyki gdzie tematem przewodnim było programowanie robotów oraz manipulatorów robotycznych. Poznawali oprogramowanie wspomagające zarządzanie produkcją. Zajęcia ICT w życiu codziennym składały się z warsztatów prezentujących nowoczesne technologie oraz pogłębiających wiedzę informatyczną. Dwie grupy młodych słuchaczy rywalizowały ze sobą, tworząc projekt Opole miasto przyszłości. Nad ich trzymiesięcznymi działaniami czuwali: opiekun naukowy, psycholog oraz trener kreatywny. Komisja w składzie: dr hab. inż. Anna Król oraz dr inż. Krzysztof Śliwa i dr inż. Magdalena Śliwa z Biura Urbanistycznego w Opolu najwyżej oceniła pracę kilkunastoletniego Kamila Borsuka. Pod okiem Katarzyny Mazur-Kajty młodzi miłośnicy Państwa Środka poznawali tajniki języka chińskiego w połączeniu z wiedzą o kulturze, sztuce i dorobku naukowym Chin. Po odebraniu certyfikatów uczniowie degustowali chińskie potrawy. szansą na rozwój Naukowcy uświadamiali rodziców PO KL dla młodego pokolenia Uniwersytet Opolski w partnerstwie z firmą Pro Media sp. z o.o. zrealizował projekt Mały przedszkolak wielki człowiek. Inispiracją stało się ogłoszenie roku szkolnego 2008/09 Rokiem przedszkolaka. Dane statystyczne były wówczas bezwzględne według koordynatorów projektu Polskę zaliczano do państw, w których zaledwie 40% dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcza do przedszkoli. W takich krajach, jak Czechy, Węgry, Włochy czy Belgia korzystało Projekt: Mały przedszkolak wielki człowiek Beneficjent: Uniwersytet Opolski Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Wartość projektu: 193,2 tys. zł z nich od 90 do 100% najmłodszych. Kierownik merytoryczny projektu, dr Stanisława Włoch, podkreśla, że dane te poprawiają się z roku na rok, co dowodzi, że wszelkie działania upowszechniające edukację przedszkolną są skuteczne i bardzo potrzebne. Zwraca uwagę na uświadomienie rodzicom znaczenia wczesnej edukacji, która procentuje już w szkole podstawowej. Właśnie temu miała służyć realizacja projektu skierowanego do dzieci w wieku od 3 do 5 lat, ich rodziców, dyrektorów placówek. Postanowiono pomóc zainteresowanym, którzy chcieliby założyć punkty przedszkolne, ale nie wiedzą jak się do tego zabrać od strony merytorycznej czy organizacyjnej. Na stronie internetowej umieszczono informacje, które wyjaśniały wszelkie procedury i niezbędne wymagania. Na liczne pytania odpowiadali eksperci, rozwiewając ewentualne wątpliwości. W ramach projektu przeprowadzono konkurs, którego celem było wyłonienie najlepszego hasła promującego edukację przedszkolną i zachęcającego rodziców, aby korzystali z placówek przedszkolnych. Spośród 26 nadesłanych propozycji jurorzy nagrodzili Ewę Vogt-Wasilewską. Zwycięski slogan Wybieram przedszkole tu nauka i swawole wydrukowano na opaskach odblaskowych dla najmłodszych. Laureatka miała wówczas 3-letnia córkę, którą posyłała do przedszkola, uważając że właśnie tam dziecko uczy się pracowitości oraz współdziałania w grupie rówieśniczej. Koordynatorem projektu była Zofia Śmigielska, która jest matką Ignacji i Kacpra. Z myślą o nich założyła przedszkole, aby dzieci mogły się intensywnie rozwijać w przyjaznym dla nich miejscu. 10

11 Szkoły poszerzyły wiedzę i perspektywy Uczniowie z gminy Chrząstowice poznali swoje przyszłe możliwości Celem projektu Moja szkoła miejsce gdzie bawię się, uczę i rozwijam było dokształcenie uczniów z gminy Chrząstowice, stworzenie im okazji do rozwinięcia talentów, uzupełnienia zaległości i zdobycia dodatkowej wiedzy. Od lutego do grudnia 2010 r. dzieci brały udział w zajęciach matematycznych, komputerowych, z przedsiębiorczości oraz w nauce języków obcych. Udzielono im również wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy do zakładów pracy czy szkół ponadgimnazjalnych, dzięki czemu uczniowie mogli się zastanowić nad wyborem kierunku dalszej edukacji oraz wykonywanego w przyszłości zawodu. Realizującym projekt zależało również na tym, aby spotkania przyczyniły się do niwelowania agresji czy nadmiernej pobudliwości, a dzieci umiały sobie radzić z nagłymi zmianami nastroju. Większość nastolatków marnuje sporo czasu przed telewizorem mówi koordynator projektu Elżbieta Kaliszan. Chcieliśmy pokazać naszym podopiecznym, że można robić coś innego i to w równie atrakcyjnej formie. Projekt o wartości prawie 318 tys. zł, którego beneficjentem była gmina Chrząstowice, realizowany był przez: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni dysponujący budżetem w wysokości ok. 107 tys. zł, Publiczną Szkołę Podstawową w Chrząstowicach ok. 92 tys. zł, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Dańcu ok. 64 tys. zł oraz PSP w Dębiu ok. 55 tys. zł. W ramach projektu kupiono również pomoce naukowe, które uatrakcyjniły zajęcia, np. sprzęt komputerowy, magnetofony i odtwarzacze CD. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębskiej Kuźni zwiedzili Muzeum Śląska Opolskiego, poznając historię regionu od najdawniejszych czasów. Magdalena Tynior, nauczycielka języków obcych, wspomina jak w ramach projektu edukacyjno-wychowawczego Święta tuż, tuż dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu. Samorządowcy z Chrząstowic chętnie sięgają po unijne fundusze, wykorzystując je na potrzeby najmłodszych mieszkańców gminy. Zrealizowali dotychczas m.in. takie projekty jak Przedszkolaki z Chrząstowic, Cudowne przedszkole, Moja szkoła mój rozwój, Radosna szkoła podstawowa w klasach I-III. Nauka łatwiejsza przez zabawę W szkolnych ławkach zasiedli również nauczyciele Projekt Szkoły Bez Barier wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Tarnów Opolski objął zasięgiem Nakło, Kąty Opolskie i Tarnów Opolski. Przedsięwzięcie zrealizowano od stycznia do końca listopada 2010 r. W ramach nieodpłatnych za- Projekt: Szkoły Bez Barier wspieranie aspiracji edukacyjnych uczniów i uczennic szkół podstawowych z Gminy Tarnów Opolski Beneficjent: Gmina Tarnów Opolski Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Wartość projektu: ok. 394,9 tys. zł jęć z języka polskiego, angielskiego, matematyki oraz informatyki uczestnicy otrzymali niezbędne materiały, takie jak podręczniki do ortografii, sprawnego czytania i skutecznego notowania, kości do gry i zestawy klocków, a nawet piłeczki do żonglowania. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach artystycznych oraz spotkaniach z logopedą. Mogli też skorzystać z doradztwa pedagogiczno-psychologicznego. Zajęcia prowadzone były przy użyciu multimedialnego sprzętu, dzięki któremu tradycyjne nauczanie nabrało zupełnie nowego wymiaru. W Tarnowie Opolskim uczniowie poznawali tradycję i kuchnię śląską, pogłębiali wiedzę o historii regionu, uczyli się tańców ludowych. Z zainteresowaniem słuchali opowieści Krystyny Woszek, która wprowadziła ich w tajniki zdobienia kroszonek. Zwiedzili Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, biorąc udział w lekcji Klejdy, jakle i ancugi, czyli wszystko o śląskim stroju ludowym. Atrakcyjność kursu sprawiała, że nasi podopieczni nawet nie wiedzieli, że ciągle się uczą dzieli się swoimi spostrzeżeniami Anna Błońska, prowadząca kurs z angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kątach Opolskich. Tematyka zajęć była bardzo ciekawa, dzięki czemu uczniowie bardzo się w nie angażowali. W ramach projektu nauczyciele wzięli udział w szkoleniu dotyczącym m.in. nowoczesnych metod prowadzenia zajęć, nauczania dzieci szybkiego czytania, doradztwa i opieki pedagogicznej. PO KL dla uczniów nr 2(22)

12 Poszli chętnie O wiele więcej chętnych niż się spodziewano do przedszkola Sześć placówek (Przedszkola Publiczne nr 14, 16, 18, 26, 28 i 55) wzięło udział w projekcie Chętnie idę do przedszkola wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu, sfinansowanym z PO KL. Zainteresowanie naborem było tak duże, że postanowiono zwiększyć liczbę zakwalifikowanych do projektu dzieci ze 150 do 341. Spośród nich aż 219 nie korzystało wcześniej z usług przedszkolnych. Rodzice chwalili pomysł wydłużenia pracy przedszkoli o dwie godziny w dni robocze (od do 19.00). Dzięki temu dłużej pracujący nie mieli problemu z odbiorem na czas swoich pociech. Dla wielu ważna była też możliwość przyprowadzenia dziecka do przedszkola w sobotę, gdyż nie musieli wtedy szukać opiekunki w przypadku pracy w weekend. Rodzice podkreślali, że ich dzieci wracały z przedszkola pełne entuzjazmu, stały się bardziej samodzielne i twórcze. Nawiązały dobry kontakt z rówieśnikami i lepiej współdziałają w grupie. Kilkulatki chętnie uczestniczyły w zajęciach ogólnorozwojowych, podczas których odkrywały swoje pasje plastyczne, muzyczne i sportowe. Zorganizowano dla nich także naukę języka obcego opartą na przyswajaniu wiedzy przez zabawę. Wymagającym wsparcia zapewniono spotkania z logopedą i konsultacje rehabilitacyjne. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu przedszkolaki miały udaną zabawę wśród książek. Zwłaszcza, że każdą mogły zdjąć z półki i oglądać do woli. Zafascynowane były też wizytą w Centrum Nauk Przyrodniczych. W projekcie Chętnie idę do przedszkola wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu wzięło udział 29 dzieci. Większość malców wcześniej nie chodziła do przedszkola, więc było to dla nich zupełnie nowe doświadczenie mówi Małgorzata Skomudek, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 16 w Opolu. Po zakończeniu projektu kilkoro wróciło do nas, ponieważ ich rodzice docenili tę formę edukacji. Projekt realizowany od listopada 2010 r. do końca lutego 2012 r. nominowano w III edycji konkursu Kapitalni w Opolskiem w kategorii Młodość jest kapitalna. Wyrównali szanse z myślą o przyszłości Prestiżowy certyfikat dla licealistów ze Strzelec Opolskich i Zawadzkiego Najlepsze projekty PO KL W projekcie Każdy inny wszyscy równi. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z terenu powiatu strzeleckiego uczestniczyło 371 osób. Zdobywały one wiedzę i umiejętności, które miały zaprocentować przy wyborze kierunku dalszej edukacji oraz przy poszukiwaniu pracy. Istotą projektu realizowanego od października 2010 r. do grudnia 2011 r. było poszerzenie oferty programowej. Uczniowie z liceów w Zawadzkiem oraz Strzelcach Opolskich brali m.in. udział w zajęciach matematyczno-przyrodniczych oraz kursach językowych, mających przygotować ich do podjęcia studiów na uczelniach techniczych czy ekonomicznych. Młodzież uzupełniała też wiedzę w trakcie lekcji wyrównawczych. Katarzyna Kozłowska, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, mówi, że chętnych do udziału w projekcie nie brakowało i zgłaszali się nie tylko uczniowie szkół średnich. Udział w projekcie zaowocował uzyskaniem przez uczniów nowych umiejętności i poszerzeniem ich wiedzy dodaje. W grudniu 2011 roku licealiści ze Strzelec zdawali prestiżowy egzamin First Certificate in English (FCE). W poprzedzającym go 180-godzinnym kursie wzięło udział 20 osób, które osiągnęły najlepszy wynik w teście. Wszyscy otrzymali certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym. Projekt Każdy inny wszyscy równi. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z terenu powiatu strzeleckiego zwyciężył w III edycji konkursu Kapitalni w Opolskiem w kategorii Młodość jest kapitalna. Projekt: Każdy inny wszyscy równi. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z terenu powiatu strzeleckiego Beneficjent: Powiat strzelecki Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Wartość projektu: ok. 495,1 tys. zł 12

13 Integracja poprzez sztukę Ćwiczyli na scenie dykcję i sposoby przełamywania lęku Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Kultury w Dobrzeniu Wielkim na początku kwietnia 2011 r. podsumowało realizację projektu Warsztaty edukacyjne małych form scenicznych w zakresie komizmu i satyry. Partnerem przedsięwzięcia był miejscowy Gminny Ośrodek Kultury. Koordynatorka Justyna Stefańczyk mówi, że uczestnicy przez cztery miesiące przygotowywali dziesięć małych form Koordynator projektu Justyna Stefańczyk: Potrzeba realizacji projektu powstała m.in. z konieczności zwiększenia dostępności oferty edukacyjno-szkoleniowej oraz wskazania alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla młodych ludzi, mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki. Wykorzystanie unijnych funduszy wynikało głównie z faktu niewystarczającej ilości własnych środków finansowych. scenicznych, korzystając z porad instruktorów. W projekcie wzięło udział 30 mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki w wieku od 15 do 25 lat, których podzieleno na trzy grupy. Dla każdej przygotowano 15 zajęć tematycznych. Uczestnikom przypadły szczególnie do gustu ćwiczenia poprawiające dykcję, które polegały na wyraźnym powtarzaniu zbitek słownych, np. tracz tarł tarcicę tak takt w takt, jak takt w takt tarcicę tartak tarł. Dla większości zajęcia sceniczne wiązały się z przełamaniem oporów przed publicznym występem i nauką otwierania się na drugą osobę. Szybko jednak nawiązało się porozumienie między adeptami sztuki. Celem ogólnym projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców gminy oraz zintegrowanie środowiska wiejskiego poprzez wspólne działania artystyczne. Młodzi ludzie dzięki poczuciu przynależności do lokalnej wspólnoty chętniej biorą udział w organizacji imprez, przygotowaniu występów okolicznościowych i reprezentacji gminy poza jej granicami. Projekt o wartości ok. 47 tys. zł zrealizowano w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PO KL. Uczestnicy Warsztatów edukacyjnych małych form scenicznych w zakresie komizmu i satyry mieli możliwość dowiedzieć się jak wyzwalać inwencję twórczą i postawy kreatywne, zdobyć wiedzę oraz umiejętności sceniczne, lepiej zrozumieć siebie i innego człowieka wyrażając własne emocje, poznać mechanizmy odpowiedzialne za prawidłową wymowę, nauczyć się świadomego używania zachowań satyrycznych oraz komicznych przy wykorzystaniu środków scenicznych. LKS Hetman Byczyna stawia na najmłodszych Nagrodą był obóz i przyjęcie do klubu sportowego Ludowy Klub Sportowy Hetman Byczyna postanowił w 2009 r. sięgnąć po środki unijne, aby zaszczepić w najmłodszych miłość do futbolu oraz stworzyć im możliwość sportowej rywalizacji. Prezes Leonard Bonk twierdzi, że Projekt: Miejska, szkolna liga piłkarska w Byczynie Beneficjent: Ludowy Klub Sportowy Hetman Byczyna Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Wartość projektu: ok. 50 tys. zł młodzież chętnie gra w piłkę i drzemie w niej wielki potencjał, ale brakuje pieniędzy na szkolenia. W projekcie uczestniczyło 120 zawodników. Nabory przeprowadzono wśród chłopców w wieku od 9 do 16 lat. Chętnych nie brakowało, ponieważ najlepsi mieli szansę zasilić w przyszłości szeregi trampkarzy oraz juniorów występujących w barwach LKS Hetman Byczyna. Nagrodą dla 10 najlepszych zawodników ze szkół podstawowych i 10 gimnazjalistów był wyjazd na obóz sportowy do Borowic koło Karpacza. Utworzono cztery sekcje przy szkołach podstawowych w Byczynie, Biskupicach, Roszkowicach oraz Kostowie. Kolejne cztery działały przy byczyńskim gimnazjum. Treningi odbywały się w szkołach, a umiejętności młodych graczy weryfikowały mecze rozgrywane w ramach miejskiej, szkolnej ligi piłkarskiej. W ciągu trzech miesięcy rosło zaangażowanie młodych sportowców i ich umiejętności piłkarskie. Na początku po przegranej nie brakowało łez, ale również zawiązywały się przyjaźnie. Celem pracy działaczy klubowych było wpojenie chłopcom zdrowego stylu życia oraz zintegrowanie ich z lokalnym klubem. To nie jedyne przedsięwzięcie realizowane przez miłośników LKS Hetman, który z PO KL pozyskał również fundusze na realizację projektu Mała liga mistrzów w Byczynie. PO KL dla mieszkańców gmin nr 2(22)

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany był w ramach: Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński

Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Spotkanie poświęcone możliwości realizacji letnich staży dla uczniów szkół zawodowych (technika, zsz) i ogólnokształcących u pracodawców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego Projekty realizowane przez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Projekt NA WŁASNE KONTO

Projekt NA WŁASNE KONTO Projekt NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera

Bardziej szczegółowo

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych

Wzory materiałów informacyjno promocyjnych Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozpoznania cenowego Znak sprawy: POKL.9.1.2.EDU.2014.1 Wzory materiałów informacyjno promocyjnych niezbędne do przygotowania projektów

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU

PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU PROJEKT AKTYWNY W SZKOLE TWÓRCZY W ŻYCIU Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 Termin realizacji zajęć: styczeń czerwiec 2014r. i wrzesień 2014r. maj 2015r. Realizowane będą: Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje

Bardziej szczegółowo

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja

Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy Człowiek najlepsza inwestycja Projekt realizowany w ramach PO KL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM WSPARCIE DLA OŚWIATY W RAMACH FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Zielona Góra, 21 listopada 2016 r. 2007 2014 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI (EFS) LUBUSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY (EFRR)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o projekcie Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania dobry start w edukację indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś

Liczba dzieci w przedszkolu. Miasto Wieś Liczba ludności w mieście i na wsi w gminie Ciechanowiec: Miasto - 4946 Wieś 4527 70 68 60 50 40 30 20 10 25 Liczba dzieci w przedszkolu 0 Miasto Wieś Przedszkole w Ciechanowcu 68 dzieci Ośrodek przedszkolny

Bardziej szczegółowo

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie

tworzenie przedszkoli, w tym równieŝ uruchamianie W poszukiwaniu inspiracji, czyli prezentacja dobrych praktyk na podstawie projektów edukacyjnych zrealizowanych na obszarach wiejskich/ wiejsko--miejskich. wiejsko Kielce, 06.09.2013 r. Działanie 9.5 PO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

NAUKA BEZ GRANIC. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach NAUKA BEZ GRANIC Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania e-warsztaty metodyczne 3 grudnia 2014 roku.

Najczęściej zadawane pytania e-warsztaty metodyczne 3 grudnia 2014 roku. Najczęściej zadawane pytania e-warsztaty metodyczne 3 grudnia 2014 roku. 1. Czy wszyscy nauczyciele w danej placówce muszą mieć kwalifikacje do nauki języka obcego czy wystarczy, że jeden z nauczycieli

Bardziej szczegółowo

z zakresu doradztwa zawodowego

z zakresu doradztwa zawodowego Program do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (klasy VII i VIII) opracowany przez doradcę zawodowego Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu Ewę Musiał 1 Współczesny

Bardziej szczegółowo

Program NA WŁASNE KONTO

Program NA WŁASNE KONTO Program NA WŁASNE KONTO Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Europejskie?

Czym są Fundusze Europejskie? Czym są Fundusze Europejskie? Fundusze Europejskie to pieniądze przekazywane z budżetu UE najsłabszym ekonomicznie regionom i grupom społecznym (cel wzmacnianie spójności gospodarczej i społecznej, czyli

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Opolskiego

Samorząd Województwa Opolskiego Samorząd Województwa Opolskiego 2016 połączenie RCRE i PBW 2012 połączenie WODIiP i WOM Działania dla szkolnictwa zawodowego 2009-2013 W latach 2009-2013 RCRE zrealizowało 4 systemowe projekty POKL 9.2,

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Projekty Edukacyjne Gminy Miejskiej Kraków w POKL. Biuro Funduszy Europejskich UMK Gołkowice,, październik 2008 r.

Projekty Edukacyjne Gminy Miejskiej Kraków w POKL. Biuro Funduszy Europejskich UMK Gołkowice,, październik 2008 r. Projekty Edukacyjne Gminy Miejskiej Kraków w POKL Biuro Funduszy Europejskich UMK Gołkowice,, październik 2008 r. Rok 2008 Wykorzystane szanse W komponencie regionalnym POKL w trybie konkursowym zostały

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I,II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM ZAKOŃCZENIE PROJEKTU PRZEDSZKOLE Z UŚMIECHEM realizowanego przez Gminę Wodzisław w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lubczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego

Bardziej szczegółowo

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii

języka angielskiego branżowego języka niemieckiego branżowego Obsługi informatycznej w hotelarstwie i podstaw psychologii gastronomii Projekt WND- POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Przedsięwzięcie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską. w ramach. Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską. w ramach. Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie realizacji projektu pn. Wiedzą zdobędę świat współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Szkole Podstawowej w Antoniowie W roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze

mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze w w w. t o r u n. a k n. p l mówić żadnym ludzkim językiem. Nie wiedziałoby miałoby wspomnień i planów na przyszłość. Nasze, błyskotliwych karier, czy możliwości realizowania Akademia Nauki jest instytucją

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Powiecie Mińskim, która nie uległa modzie tworzenia klas ogólnokształcących o zachęcająco brzmiących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej numer IP.4/2016 Programowanie nietrudne zadanie Autorzy: Małgorzata Kuczma Jolanta Lubojemska Olsztyn 2017 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA RODZICÓW

PREZENTACJA DLA RODZICÓW PREZENTACJA DLA RODZICÓW Z dniem 15 września 10r. rusza projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Poszerzyć horyzonty szkoła pełniejszych szans. Kwota

Bardziej szczegółowo

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25.

Mam zawód -mam pracę w regionie Realizacja projektu w szkołach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25. Mam zawód -mam pracę w regionie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zbigniew Zalas wicedyrektor CKZiU ds. kształcenia zawodowego i praktycznego zostało powołane do życia 1 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r.

Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne. edukacji przedszkolnej. Białystok, dn. 9 luty 2010r. Gmina Sokółka pozyskuje fundusze unijne na wsparcie edukacji przedszkolnej Białystok, dn. 9 luty 2010r. Dzieci w Gminie Sokółka Dzieci w wieku 3-5 lat jest 727. Na wsi zameldowanych jest 230 dzieci w 86

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BACZYNIE 1. ZALOŻENIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ)

Bardziej szczegółowo

W bieżącym okresie programowania 2007 2013 projekty społeczne realizowane są m.in. z następujących programów:

W bieżącym okresie programowania 2007 2013 projekty społeczne realizowane są m.in. z następujących programów: PROJEKTY SPOŁECZNE LICZBY W bieżącym okresie programowania 2007 2013 projekty społeczne realizowane są m.in. z następujących programów: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Program

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna

Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Struktura i możliwości programu ERASMUS+ Typy działań Sektory: Kształcenie i szkolenia zawodowe Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Potrzeba pomysł realizacja - Technik mechatronik

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja ZAŁOŻENIA PROJEKTU: Nowa oferta edukacyjna szkoły, poszerzona o pakiet dodatkowych zajęć rozwijających i wyrównawczych, Wyższa efektywność kształcenia, Wykorzystanie nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017

OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny 2016/2017 OFERTA Gimnazjum w Koźmicach Wielkich na rok szkolny /2017 PROPOZYCJE KLAS Klasa DSD drugim językiem obowiązkowym jest niemiecki w wymiarze 6 godzin tygodniowo (intensywna nauka j. niemieckiego zakończona

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Lekcja nieograniczonych możliwości

Lekcja nieograniczonych możliwości Lekcja nieograniczonych możliwości Projekt realizowany jest w ramach: Lider projektu: Miasto Rybnik Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kalisz przestrzeo dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłośd młodzieży z Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej

Kalisz przestrzeo dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłośd młodzieży z Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Kalisz przestrzeo dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłośd młodzieży z Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Kalisz przestrzeo dla profesjonalistów Projekt inwestycyjny Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dział dydaktyczny

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku szkolnym 2016/2017. Dział dydaktyczny Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w roku m 2016/2017 Dział dydaktyczny Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Osoby współpracujące Termin wykonania I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie

Gimnazjum Dwujęzyczne. Im. Św. Kingi. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne Im. Św. Kingi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Tarnowie Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO nr 2 w Tarnowie to Szkoła o bogatej historii, mimo, że istnieje dopiero od roku 2001.

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU MĄDRY PRZEEDSZKOLAK PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór!

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum nr 73 im. J. H. Wagnera w Warszawie Mam wybór! Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 15, poz. 142) 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 14 W ŁODZI 1. Funkcjonowanie WSDZ. 2. Rola i zadania szkoły. 3. Metody i formy pracy adresowane do uczniów. 4. Metody i formy pracy

Bardziej szczegółowo

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny

Reforma systemu oświaty. Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Reforma systemu oświaty Obowiązek przygotowania przedszkolnego i obowiązek szkolny Znaczenie wychowania przedszkolnego NajwaŜniejszy etap w Ŝyciu dziecka Kształtuje się znaczna część moŝliwości intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA 2016-2021 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Misja... 3 Wizja... 4 Diagnoza... 4 Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SP Z GMINY CHARSZNICA Projekt,, Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III w

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŁAWIE SZKOLNEJ. Tarnów, 21 czerwca 2017r.

KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŁAWIE SZKOLNEJ. Tarnów, 21 czerwca 2017r. KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŁAWIE SZKOLNEJ Tarnów, 21 czerwca 2017r. Szkolny Klub Przedsiębiorczości 105 Miejscowość Truskolasy 25 km od Częstochowy, gmina Wręczyca Wielka, powiat kłobucki, województwo

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie ul. Drzymały Warszawa

Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie ul. Drzymały Warszawa Gimnazjum nr 131 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie ul. Drzymały 1 02-495 Warszawa Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w naszym gimnazjum obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu Szkolny Ośrodek Kariery Szansa na Sukces

Podsumowanie realizacji projektu Szkolny Ośrodek Kariery Szansa na Sukces Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Podsumowanie realizacji projektu Szkolny Ośrodek Kariery Szansa na Sukces Projekt realizowany był w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo