ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH , NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 17 31-072 421-22-83, 421-63-91 NIP"

Transkrypt

1 wybór ofert ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. Wielopole 17 a, Kraków tel , fax NIP Zespół d/s Zamówień Publicznych, pok. 503 informuje o wyborze ofert na: 0886 Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w ilości 20 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót, w podziale na 8 części (postępowanie nr 17/2004). Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego Kryteria wyboru ofert cena oferty brutto 100% Część 2: ul. Węgierska 10/21, ul. Zakopiańska 99/13 wg Załącznika Nr 6 do SIWZ, Wybrano ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Witek, Cianowice 68, Skała Cena wybranej oferty wynosi: ,96 zł Część 3: ul. Spokojna 18/1, ul. Pomorska 5a/7, ul. Krowoderskich Zuchów 13/12 wg Załącznika Nr 7 do SIWZ, Wybrano ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Zając, ul. Paska 8, Kraków Cena wybranej oferty wynosi: ,57 zł Część 4: os. Na Skarpie 12/32, os. Centrum C 1/11 wg Załącznika Nr 8 do SIWZ, Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlano-Produkcyjne BudJan, os. Tysiąclecia 24/48, Kraków Cena wybranej oferty wynosi: ,36 zł Część 5: os. Górali 3/63, os. Górali 3/64, os. Górali 5/69 wg Załącznika Nr 9 do SIWZ, Wybrano ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz Calik, Garlica Murowana 59, Zielonki Cena wybranej oferty wynosi: ,96 zł. Część 7: os. Złota Jesień 11b/23, ul. Dymarek 10/4 wg Załącznika Nr 11 do SIWZ, Wybrano ofertę: Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, os. Willowe 30, Kraków Cena wybranej oferty wynosi: ,32 zł. Część 8: ul. Wolska 6/20, ul. Okólna 28/77 wg Załącznika Nr 12 do SIWZ. Wybrano ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Marek Głuc, ul. Okólna 3/15, Kraków Cena wybranej oferty wynosi: ,67 zł. ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE ul. Centralna 53 F, Kraków tel , fax Regon: ; NIP: informuje o wyborze ofert na:

2 0887 Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach wskazanych przez Dzielnice od I XVIII w Krakowie z podziałem na III części. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Część I Otrzymano 3 oferty. Cena oferty najniższej: 7.494,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Cena oferty najwyższej: 9.885,01 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Wybrano ofertę firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Kraków, ul. Wodna 4. Cena wybranej oferty: 7.494,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Część II Otrzymano 4 oferty. Cena oferty najniższej: 8.908,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Cena oferty najwyższej: ,51 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Wybrano ofertę firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Kraków, ul. Wodna 4. Cena wybranej oferty: 8.908,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Część III Otrzymano 3 oferty. Odrzucono 1 ofertę. Cena oferty najniższej: 8.009,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Cena oferty najwyższej: ,08 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Wybrano ofertę firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Kraków, ul. Wodna 4. Cena wybranej oferty: 8.009,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Krakowie ul. Centralna 53 F, po telefonicznym zawiadomieniu, nie wcześniej niż po 7 dniach od zawiadomienia o wyborze oferty Prace interwencyjne w zakresie małej architektury na terenie miasta Krakowa. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Otrzymano 3 oferty. Cena oferty najniższej: ,24 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Cena oferty najwyższej: ,00 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Wybrano ofertę firmy: Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Sp. z o.o Kraków, ul. Ciepłownicza 15. Cena wybranej oferty: ,24 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Krakowie ul. Centralna 53 F, po telefonicznym zawiadomieniu, nie wcześniej niż po 7 dniach od zawiadomienia o wyborze oferty.

3 0889 Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę ulicy Wańkowicza w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na odcinku od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy PCK numer sprawy: 85/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 2, z tego odrzucono /wykluczono/ lub zwrócono bez rozpatrywania: 0. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: Firma Handlowo- Usługowa REMAPOL Kraków, ul. G. Morcinka 11/19. Cena wybranej oferty: złotych brutto Opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji ULI na przebudowę ulicy Kołobrzeskiej w Krakowie na odcinku od ulicy Nowotarskiej do Placu Łagiewnickiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia numer sprawy: 84/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 4, z tego odrzucono /wykluczono/ lub zwrócono bez rozpatrywania: 0. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: Pracownia Projektów Drogowych mgr inż. Lesław Frasik Kraków, ul. Telimeny 17/59. Cena wybranej oferty: złotych brutto Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rekonstrukcji Parku Podworskiego w Skotnikach ze szczególnym uwzględnieniem rekompozyji parku - (obręb dzielnicy VIII w Krakowie). numer sprawy: 83/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 4, z tego odrzucono /wykluczono/ lub zwrócono bez rozpatrywania: 1. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA Sp. z o.o Kraków, Plac Sikorskiego 3/8. Cena wybranej oferty: złotych brutto.

4 0892 Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Pod Fortem w Krakowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskaniem decyzji ULI numer sprawy: 82/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 2, z tego odrzucono /wykluczono/ lub zwrócono bez rozpatrywania: 1. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Przetarg został unieważniony, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE Kraków, ul. Rakowicka 26 Dział Inwestycyjny tel , fax NIP ; Regon ogłasza wybór oferty na: 0893 Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Pychowicach. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg PKWiU: Na przetarg wpłynęły 4 oferty. Ofert odrzuconych, wykluczonych lub zwróconych bez rozpatrywania - 0 Kryteria oceny ofert: cena wykonania zamówienia % Cena oferty najtańszej ,65 zł Cena oferty najdroższej ,75 zł. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Krzysztof Mus Królówka 306 Cena oferty brutto: ,65 zł. ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW WSCHÓD Kraków ul. Fatimska 8 tel , fax Regon: ; NIP: informuje o wyborze ofert na: 0894 Kontynuacja wymiany płytek PCV na ceramiczne w korytarzach i remont łazienki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (Gimnazjum Nr 36 i XXX LO) w Krakowie os. Dywizjonu 303 bl.66. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , ,

5 Liczba otrzymanych ofert 3, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej ,67 zł cena oferty najwyższej ,60 zł Wybrano ofertę Nr 3: Zakład Ogólnobudowlany MAL-BUD Kraków, os. Albertyńskie 36. Cena wybranej oferty ,67 zł 0895 Remont łazienki i remont parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 52 w Krakowie os. Dywizjonu 303 bl.66. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , , Liczba otrzymanych ofert 2, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej ,23 zł cena oferty najwyższej ,26 zł Wybrano ofertę Nr 5 Zakład Remontowo Budowlany ROMBUD Kraków, ul. Cienista 61/15 Cena wybranej oferty ,23 zł 0896 Remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 155 w Krakowie os. II Pułku Lotniczego 21. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 4, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej: ,94 zł cena oferty najwyższej ,76 zł Wybrano ofertę Nr 7 KOLHUT Spółka z o.o Kraków, ul. Ujastek 1. Cena wybranej oferty ,94 zł 0897 Kontynuacja wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 155 w Krakowie, os. II Pułku Lotniczego 21. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert 5, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej ,49 zł cena oferty najwyższej ,75 zł Wybrano ofertę Nr 11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe FINESTRA Kraków, ul. Glinik 95 A Cena wybranej oferty ,49 zł (1 okno)

6 0898 Wymiana płytek PCV na ceramiczne w korytarzach Szkoły Podstawowej Nr 156 w Krakowie ul. Centralna 39. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 4, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej: ,58 zł cena oferty najwyższej ,85 zł Wybrano ofertę Nr 14 KOLHUT Spółka z o.o Kraków, ul. Ujastek 1. Cena wybranej oferty ,58 zł 0899 Kontynuacja remontu ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 156 w Krakowie ul. Centralna 39. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 5, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej: ,28 zł cena oferty najwyższej ,54 zł Wybrano ofertę Nr 19 Zakład Remontowo Budowlany ROMBUD Kraków, ul. Cienista 61/15 Cena wybranej oferty ,28 zł 0900 Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 182 w Krakowie os. Dywizjonu 303 bl.12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert - 11, z czego odrzucono 0 Kryteria wyboru ofert: cena oferty /brutto/ % cena oferty najniższej ,45 zł cena oferty najwyższej ,52 zł Wybrano ofertę Nr 29 Firma Handlowo Usługowa PLASTBUD Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 75. Cena wybranej oferty ,45 zł (1 okno) 0901 Remont dachu w Przedszkolu Nr 185 w Krakowie os. Dywizjonu 303 bl. 49. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 6, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej: ,39 zł

7 cena oferty najwyższej ,26 zł Wybrano ofertę Nr 31 Zakład Remontowo Budowlany REM-BUD Pcim 316 Cena wybranej oferty ,39 zł 0902 Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16 (Gimnazjum Nr 40 i XXXVI LO) w Krakowie os. Niepodległości 19. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert 11, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej ,11 zł cena oferty najwyższej ,25 zł Wybrano ofertę Nr 40: Fabryka stolarki Budowlanej OKNOPLAN Kraków, ul. Chałupnika 4. Cena wybranej oferty ,11 zł (1 okno) 0903 Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 100 w Krakowie os. Albertyńskie 36. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 10, z czego odrzucono 3 cena oferty najniższej: ,45 zł cena oferty najwyższej ,07 zł Wybrano ofertę Nr 53 Zakład Remontowo Budowlany STEDOR Kocmyrzów, Luborzyca 129 Cena wybranej oferty ,45 zł 0904 Remont parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 104 w Krakowie, os. Wysokie 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Postępowanie zostało unieważnione: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 143 w Krakowie, os. Kościuszkowskie 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert 3, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej: ,55 zł cena oferty najwyższej ,17 zł Wybrano ofertę Nr 60 Firma Dyjor i Krzyżanowski

8 Kraków, os. II Pułku Lotniczego 16/6. Cena wybranej oferty ,55 zł 0906 Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 117 w Krakowie os. Na Lotnisku 15. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert 11, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej ,59 zł cena oferty najwyższej ,18 zł Wybrano ofertę Nr 61: Fabryka Stolarki Budowlanej OKNOPLAN Kraków, ul. Chałupnika 4. Cena wybranej oferty ,59 zł (1 okno) 0907 Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 151 w Krakowie, os. Niepodległości 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert 10, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej ,10 zł cena oferty najwyższej ,72 zł Wybrano ofertę Nr 80 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe FINESTRA Kraków, ul. Glinik 95 A Cena wybranej oferty ,10 zł (1 okno) ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW-ZACHÓD Kraków, ul. Żółkiewskiego 15 tel wew. 46, fax NIP ; REGON informuje o wyborze ofert na: 0908 Malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 139 ul. Korzeniaka 18 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 3 Cena oferty (brutto); najniższa:18 677,21 zł najwyższa: ,80 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: EKOLEXBUD ul. Piastowska 20, Kraków Cena brutto wybranej oferty: ,21 brutto zł Umowa podpisana Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Strzelców 5 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: ,

9 Liczba otrzymanych ofert: 11 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 5 Cena oferty (brutto); najniższa: za 1 szt ,60 zł najwyższa: za 1 szt ,36 zł. Wybrano ofertę nr 8. Nazwa: PAMO-PLAST Sp. z o.o., Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa 6 Cena brutto wybranej oferty: za 1 szt ,60 zł Umowa podpisana Remont instalacji elektrycznej w ZSO-32 ul. Senatorska 35 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert: 9 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 6 Cena oferty (brutto); najniższa: ,94 zł najwyższa: ,15 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Zakład Robót Elektrycznych Sp. Jawna, Kraków, ul. Dębskiego 12 Cena brutto wybranej oferty: ,94 zł Umowa podpisana Remont kuchni w Przedszkolu nr 44 ul. Żuławskiego 10 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,90 zł najwyższa: ,64 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana WIRBUD, Zielonki Garlica Murowana 63 Cena brutto wybranej oferty: ,90 zł Umowa podpisana Remont kuchni w Przedszkolu nr 165 ul. Danka 1 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,07 zł najwyższa: ,21 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana Gala, Garlica Murowana 68, Zielonki Cena brutto wybranej oferty: ,07 zł Umowa podpisana Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 107 ul. Zdrowa 6 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 3

10 Cena oferty (brutto); najniższa: ,12 zł najwyższa: ,96 zł. Wybrano ofertę nr 2. Nazwa: Zakład Budowlano Instalacyjny W. Chrzan, ul. Na Ogrody 11, Zielonki Cena brutto wybranej oferty: ,12 zł Umowa podpisana Remont Sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 51 ul. Stawoa 179 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 1 Cena oferty (brutto); najniższa: ,79 zł najwyższa: ,96 zł. Wybrano ofertę nr 2. Nazwa: Zakład Budowlano Instalacyjny W. Chrzan, ul. Na Ogrody 11, Zielonki Cena brutto wybranej oferty: ,79 zł Umowa podpisana Likwidacja szacht i izolacja w Szkole Podstawowej nr 51 ul. Stawoa 179 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert: 6 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 4 Cena oferty (brutto); najniższa: ,66 zł najwyższa: ,13 zł. Wybrano ofertę nr 2. Nazwa: EKOLEXBUD ul. Piastowska 20, Kraków. Cena brutto wybranej oferty: ,66 zł Umowa podpisana Remont parkietów w Przedszkolu nr 78 ul. Kasztanowa 6 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,44 zł najwyższa: 34987,03 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana GALA Garlica Murowana 68, Zielonki- Cena brutto wybranej oferty: ,44 zł Umowa podpisana Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 30 ul. Konarskiego 2 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 1

11 Cena oferty (brutto); najniższa: 51670,26 Wybrano ofertę nr 3. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana WIRBUD, Zielonki, Garlica Murowana Cena brutto wybranej oferty: ,26 zł Umowa podpisana Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 119 ul. Czerwińskiego 1 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,76, najwyższa ,25 Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana WIRBUD, Zielonki, Garlica Murowana Cena brutto wybranej oferty: ,76 zł Umowa podpisana Remont dachu Szkole Podstawowej nr 50 ul. Katowicka w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 3 Cena oferty (brutto); najniższa: ,10 najwyższa ,65 Wybrano ofertę nr 3. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana GALA Garlica Murowana 68, Zielonki- Cena brutto wybranej oferty: ,10 zł Umowa podpisana Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 25 ul. Jachowicza 5 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,21 najwyższa ,16 Wybrano ofertę nr 2. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana GALA Garlica Murowana 68, Zielonki- Cena brutto wybranej oferty: ,21 zł Umowa podpisana MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE ul. św. Wawrzyńca 13, Kraków (adres do korespondencji: Kraków, ul. J. Brożka 3) tel. (012) NIP , Regon informuje o wyniku postępowania na:

12 0921 Dostawy kasowników do autobusów prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego procedura uproszczona znak sprawy: EZ/76/w/04 Złożonych ofert: 1. Podpisano umowę z firmą: R & G Plus Spółka, ul. Traugutta 7, Mielec Cena (z VAT): ,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych) IZBA WYTRZEŹWIEŃ Dział Administracji i Spraw Pracowniczych Kraków, ul. Rozrywka 1 tel , fax REGON ; NIP ogłasza wybór oferty na: 0922 Pełnienie dyżurów lekarskich i świadczenie usług medycznych w Izbie Wytrzeźwień w Krakowie art.5 ust.1 pkt. 10 i art.66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz.U. nr 19 poz. 177/ Indywidualna Praktyka Lekarska Marta Rogowska Brzozów, Stara Wieś Nr 457 Umowę zawarto w dniu r., wynagrodzenie w kwocie 13.- zł brutto za 1 godzinę pełnionego dyżuru. ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE im. mjra. Henryka Sucharskiego os. Złotej Jesieni 16, Kraków tel , fax Regon: ; NIP: informuje o wyborze ofert na: 0923 Kontynuację modernizacji instalacji centralnego ogrzewania W budynku głównym Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Liczba otrzymanych ofert: 6 z czego uznano za ważne: 5. Cena oferty brutto; najniższa: ,75 zł najwyższa: ,80. Wybrano ofertę nr 5. Nazwa: Zakład Wodno-Kanalizacyjny, C.O. i Gaz. Roboty Budowlane. Kisiel Krzysztof Iwanowice Zalesie 11. Cena brutto wybranej oferty: ,45 zł. Umowa podpisana dnia

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 DLA DZIECI NIEDOSŁYSZĄCYCH Kraków, ul Niecała 8 tel./fax REGON ; NIP informuje o wyborze oferty na: 0924 Remont tarasu z wymianą balustrady w budynku ZSS nr 12 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg PKWiU , Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia r.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR Kraków, Al. Mickiewicza 5 ogłasza wybór oferty na: 0925 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej (IV etap robót) w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 Kraków Al. Mickiewicza 5, który ukazał się w Biuletynie Zamówień Publicznych i Ofert Miasta Krakowa w dniu r. Nr 24/2004 poz wygrał: Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Cimer, Bronisław Pękala Spółka Jawna Kraków ul. Dębskiego 12 (Oferta Nr 1 na kwotę ,98 zł) słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 98/100 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego Kraków, os. Szkolne 37 tel. centrala: (0-12) ; ; fax wew. 14 Regon: ; NIP: informuje o wyborze oferty na: 0926 remont sanitariatów w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 oś. Szkolne 37 w Krakowie Liczba otrzymanych ofert 1 Kryteria wyboru ofert: Cena oferty brutto 90 % Okres gwarancji - 10 % Cena oferty: ,17 zł (brutto) Wybrano ofertę nr 1 Usługi Remontowo Budowlane Henryk Śliwa ul. Zakarczmie Kraków Cena wybranej oferty wynosi ,17 zł brutto

14 MIĘDZYSZKOLNY BASEN PŁYWACKI ul. Fr. Nullo 23, Kraków tel./fax Regon ; NIP informuje o wyborze oferty na: 0927 wykonanie wymiany filtrów do basenu pływackiego w budynku MBP w Krakowie. Liczba otrzymanych ofert: 4, z tego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0 Kryteria wyboru ofert: Cena oferty brutto 97 %, termin realizacji 3% Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 firmy DC ENGINEERING Sp. z o.o Kraków ul. Wrocławska 53 paw. 8a Cena brutto wybranej oferty: ,78 zł

Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na :

Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na : Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na : 1250 Modernizacja płyty Rynku Głównego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Radom, dnia 11.07.2011 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343

PROTOKÓŁ KONTROLI. Jednostka kontrolowana: Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1 25 303 Kielce NIP 657-261-73-25 REGON 291009343 PROTOKÓŁ KONTROLI przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Krzemionkowej 1 w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp z. o.o. Kraków, dnia 03 marca 2011 r. Znak: LOG.I.271 61/2010 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Łowicz, dnia 30.04.2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. TAK II. Zamawiający. Gmina Miasta Łowicza,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DI.2831.4.2015 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Kraków, dnia 30.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II.271.729.2015.II DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II.271.729.2015.II DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP-27/08 Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Obsługa bankowa budżetu Gminy Tłuszcz oraz jednostek organizacyjnych Tłuszcz, 01 grudnia 2008r.

Bardziej szczegółowo

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia: pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym.

Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. OA.0057.7.2012.MM. Informacja Wójta z realizacji uchwał podjętych na XX Sesji Rady Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym. I. Na XX Sesji Rady Gminy Siedlce w dniu 28 czerwca 2012 r. zostały podjęte

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Załącznik Nr 66a Pabianice, dnia 25.04.2014 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.272.1.2014... znak sprawy nazwa wykonawcy. adres wykonawcy. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II.271.555.2015.II DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II.271.555.2015.II DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt.

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 21.09.2010r. Nr sprawy: T - 343-20 - 2010 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lech.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lech.net.pl 1 z 6 2015-01-29 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lech.net.pl Białystok: Dostawa fabrycznie nowej obrotowej maszyny przeładunkowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Znak sprawy : ZP-341/10/12 Gmina Belsk Duży Belsk Duży, dnia 30.10.2012r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Legnica: Obsługa techniczna OGM Numer ogłoszenia: 41104-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Legnica: Obsługa techniczna OGM Numer ogłoszenia: 41104-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Wtorek, 24 lutego 2015 Legnica: Obsługa techniczna OGM Numer ogłoszenia: 41104-2015; data zamieszczenia: 24.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Legnica: Obsługa techniczna OGM Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 ... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Biuro Finansów Komendy Głównej Policji 02 542

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia pod nazwą: Bieżące remonty, naprawy i konserwacja zasobu lokalowego roboty ogólnobudowlane, elektryczne oraz sanitarne w lokalach i budynkach

Bardziej szczegółowo

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE Gdańsk: Przebudowa pomieszczeń Urzędu Statystycznego w Gdańsku przy ul. Danusi 4, na potrzeby stworzenia 1 z 16 INFORMATORIUM w ramach projektu System Informacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY. Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej ZP-341/15/09 Urząd Gminy Klembów ul. Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli

Bardziej szczegółowo