ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH , NIP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 17 31-072 421-22-83, 421-63-91 NIP"

Transkrypt

1 wybór ofert ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. Wielopole 17 a, Kraków tel , fax NIP Zespół d/s Zamówień Publicznych, pok. 503 informuje o wyborze ofert na: 0886 Remont lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w ilości 20 sztuk, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót, w podziale na 8 części (postępowanie nr 17/2004). Zamówienie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego Kryteria wyboru ofert cena oferty brutto 100% Część 2: ul. Węgierska 10/21, ul. Zakopiańska 99/13 wg Załącznika Nr 6 do SIWZ, Wybrano ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Witek, Cianowice 68, Skała Cena wybranej oferty wynosi: ,96 zł Część 3: ul. Spokojna 18/1, ul. Pomorska 5a/7, ul. Krowoderskich Zuchów 13/12 wg Załącznika Nr 7 do SIWZ, Wybrano ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Roman Zając, ul. Paska 8, Kraków Cena wybranej oferty wynosi: ,57 zł Część 4: os. Na Skarpie 12/32, os. Centrum C 1/11 wg Załącznika Nr 8 do SIWZ, Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlano-Produkcyjne BudJan, os. Tysiąclecia 24/48, Kraków Cena wybranej oferty wynosi: ,36 zł Część 5: os. Górali 3/63, os. Górali 3/64, os. Górali 5/69 wg Załącznika Nr 9 do SIWZ, Wybrano ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Ireneusz Calik, Garlica Murowana 59, Zielonki Cena wybranej oferty wynosi: ,96 zł. Część 7: os. Złota Jesień 11b/23, ul. Dymarek 10/4 wg Załącznika Nr 11 do SIWZ, Wybrano ofertę: Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET, os. Willowe 30, Kraków Cena wybranej oferty wynosi: ,32 zł. Część 8: ul. Wolska 6/20, ul. Okólna 28/77 wg Załącznika Nr 12 do SIWZ. Wybrano ofertę: Zakład Remontowo-Budowlany Marek Głuc, ul. Okólna 3/15, Kraków Cena wybranej oferty wynosi: ,67 zł. ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE ul. Centralna 53 F, Kraków tel , fax Regon: ; NIP: informuje o wyborze ofert na:

2 0887 Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach wskazanych przez Dzielnice od I XVIII w Krakowie z podziałem na III części. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Część I Otrzymano 3 oferty. Cena oferty najniższej: 7.494,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Cena oferty najwyższej: 9.885,01 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Wybrano ofertę firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Kraków, ul. Wodna 4. Cena wybranej oferty: 7.494,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Część II Otrzymano 4 oferty. Cena oferty najniższej: 8.908,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Cena oferty najwyższej: ,51 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Wybrano ofertę firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Kraków, ul. Wodna 4. Cena wybranej oferty: 8.908,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Część III Otrzymano 3 oferty. Odrzucono 1 ofertę. Cena oferty najniższej: 8.009,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Cena oferty najwyższej: ,08 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Wybrano ofertę firmy: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o Kraków, ul. Wodna 4. Cena wybranej oferty: 8.009,44 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Krakowie ul. Centralna 53 F, po telefonicznym zawiadomieniu, nie wcześniej niż po 7 dniach od zawiadomienia o wyborze oferty Prace interwencyjne w zakresie małej architektury na terenie miasta Krakowa. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Otrzymano 3 oferty. Cena oferty najniższej: ,24 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Cena oferty najwyższej: ,00 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Wybrano ofertę firmy: Zakład Projektowo-Usługowy RADIX Sp. z o.o Kraków, ul. Ciepłownicza 15. Cena wybranej oferty: ,24 złotych brutto tj. suma cen jednostkowych. Umowa zostanie zawarta w Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Krakowie ul. Centralna 53 F, po telefonicznym zawiadomieniu, nie wcześniej niż po 7 dniach od zawiadomienia o wyborze oferty.

3 0889 Opracowanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę ulicy Wańkowicza w Krakowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia na odcinku od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy PCK numer sprawy: 85/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 2, z tego odrzucono /wykluczono/ lub zwrócono bez rozpatrywania: 0. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: Firma Handlowo- Usługowa REMAPOL Kraków, ul. G. Morcinka 11/19. Cena wybranej oferty: złotych brutto Opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji ULI na przebudowę ulicy Kołobrzeskiej w Krakowie na odcinku od ulicy Nowotarskiej do Placu Łagiewnickiego wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia numer sprawy: 84/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 4, z tego odrzucono /wykluczono/ lub zwrócono bez rozpatrywania: 0. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: Pracownia Projektów Drogowych mgr inż. Lesław Frasik Kraków, ul. Telimeny 17/59. Cena wybranej oferty: złotych brutto Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej rekonstrukcji Parku Podworskiego w Skotnikach ze szczególnym uwzględnieniem rekompozyji parku - (obręb dzielnicy VIII w Krakowie). numer sprawy: 83/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 4, z tego odrzucono /wykluczono/ lub zwrócono bez rozpatrywania: 1. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Wybrano ofertę firmy: Pracownie Konserwacji Zabytków ARKONA Sp. z o.o Kraków, Plac Sikorskiego 3/8. Cena wybranej oferty: złotych brutto.

4 0892 Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Pod Fortem w Krakowie wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia oraz uzyskaniem decyzji ULI numer sprawy: 82/2004. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV Liczba otrzymanych ofert: 2, z tego odrzucono /wykluczono/ lub zwrócono bez rozpatrywania: 1. Kryteria wyboru ofert: cena 100 %. Cena oferty najtańszej: złotych brutto. Cena oferty najdroższej: złotych brutto. Przetarg został unieważniony, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE Kraków, ul. Rakowicka 26 Dział Inwestycyjny tel , fax NIP ; Regon ogłasza wybór oferty na: 0893 Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Pychowicach. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg PKWiU: Na przetarg wpłynęły 4 oferty. Ofert odrzuconych, wykluczonych lub zwróconych bez rozpatrywania - 0 Kryteria oceny ofert: cena wykonania zamówienia % Cena oferty najtańszej ,65 zł Cena oferty najdroższej ,75 zł. Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Krzysztof Mus Królówka 306 Cena oferty brutto: ,65 zł. ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW WSCHÓD Kraków ul. Fatimska 8 tel , fax Regon: ; NIP: informuje o wyborze ofert na: 0894 Kontynuacja wymiany płytek PCV na ceramiczne w korytarzach i remont łazienki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14 (Gimnazjum Nr 36 i XXX LO) w Krakowie os. Dywizjonu 303 bl.66. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , ,

5 Liczba otrzymanych ofert 3, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej ,67 zł cena oferty najwyższej ,60 zł Wybrano ofertę Nr 3: Zakład Ogólnobudowlany MAL-BUD Kraków, os. Albertyńskie 36. Cena wybranej oferty ,67 zł 0895 Remont łazienki i remont parkietu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 52 w Krakowie os. Dywizjonu 303 bl.66. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , , Liczba otrzymanych ofert 2, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej ,23 zł cena oferty najwyższej ,26 zł Wybrano ofertę Nr 5 Zakład Remontowo Budowlany ROMBUD Kraków, ul. Cienista 61/15 Cena wybranej oferty ,23 zł 0896 Remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 155 w Krakowie os. II Pułku Lotniczego 21. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 4, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej: ,94 zł cena oferty najwyższej ,76 zł Wybrano ofertę Nr 7 KOLHUT Spółka z o.o Kraków, ul. Ujastek 1. Cena wybranej oferty ,94 zł 0897 Kontynuacja wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 155 w Krakowie, os. II Pułku Lotniczego 21. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert 5, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej ,49 zł cena oferty najwyższej ,75 zł Wybrano ofertę Nr 11 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe FINESTRA Kraków, ul. Glinik 95 A Cena wybranej oferty ,49 zł (1 okno)

6 0898 Wymiana płytek PCV na ceramiczne w korytarzach Szkoły Podstawowej Nr 156 w Krakowie ul. Centralna 39. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 4, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej: ,58 zł cena oferty najwyższej ,85 zł Wybrano ofertę Nr 14 KOLHUT Spółka z o.o Kraków, ul. Ujastek 1. Cena wybranej oferty ,58 zł 0899 Kontynuacja remontu ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 156 w Krakowie ul. Centralna 39. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 5, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej: ,28 zł cena oferty najwyższej ,54 zł Wybrano ofertę Nr 19 Zakład Remontowo Budowlany ROMBUD Kraków, ul. Cienista 61/15 Cena wybranej oferty ,28 zł 0900 Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 182 w Krakowie os. Dywizjonu 303 bl.12. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert - 11, z czego odrzucono 0 Kryteria wyboru ofert: cena oferty /brutto/ % cena oferty najniższej ,45 zł cena oferty najwyższej ,52 zł Wybrano ofertę Nr 29 Firma Handlowo Usługowa PLASTBUD Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 75. Cena wybranej oferty ,45 zł (1 okno) 0901 Remont dachu w Przedszkolu Nr 185 w Krakowie os. Dywizjonu 303 bl. 49. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 6, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej: ,39 zł

7 cena oferty najwyższej ,26 zł Wybrano ofertę Nr 31 Zakład Remontowo Budowlany REM-BUD Pcim 316 Cena wybranej oferty ,39 zł 0902 Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16 (Gimnazjum Nr 40 i XXXVI LO) w Krakowie os. Niepodległości 19. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert 11, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej ,11 zł cena oferty najwyższej ,25 zł Wybrano ofertę Nr 40: Fabryka stolarki Budowlanej OKNOPLAN Kraków, ul. Chałupnika 4. Cena wybranej oferty ,11 zł (1 okno) 0903 Remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 100 w Krakowie os. Albertyńskie 36. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert 10, z czego odrzucono 3 cena oferty najniższej: ,45 zł cena oferty najwyższej ,07 zł Wybrano ofertę Nr 53 Zakład Remontowo Budowlany STEDOR Kocmyrzów, Luborzyca 129 Cena wybranej oferty ,45 zł 0904 Remont parkietu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 104 w Krakowie, os. Wysokie 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Postępowanie zostało unieważnione: nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 143 w Krakowie, os. Kościuszkowskie 7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert 3, z czego odrzucono 0 cena oferty najniższej: ,55 zł cena oferty najwyższej ,17 zł Wybrano ofertę Nr 60 Firma Dyjor i Krzyżanowski

8 Kraków, os. II Pułku Lotniczego 16/6. Cena wybranej oferty ,55 zł 0906 Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 117 w Krakowie os. Na Lotnisku 15. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert 11, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej ,59 zł cena oferty najwyższej ,18 zł Wybrano ofertę Nr 61: Fabryka Stolarki Budowlanej OKNOPLAN Kraków, ul. Chałupnika 4. Cena wybranej oferty ,59 zł (1 okno) 0907 Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu Nr 151 w Krakowie, os. Niepodległości 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert 10, z czego odrzucono 1 cena oferty najniższej ,10 zł cena oferty najwyższej ,72 zł Wybrano ofertę Nr 80 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe FINESTRA Kraków, ul. Glinik 95 A Cena wybranej oferty ,10 zł (1 okno) ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY KRAKÓW-ZACHÓD Kraków, ul. Żółkiewskiego 15 tel wew. 46, fax NIP ; REGON informuje o wyborze ofert na: 0908 Malowanie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 139 ul. Korzeniaka 18 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 3 Cena oferty (brutto); najniższa:18 677,21 zł najwyższa: ,80 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: EKOLEXBUD ul. Piastowska 20, Kraków Cena brutto wybranej oferty: ,21 brutto zł Umowa podpisana Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Strzelców 5 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: ,

9 Liczba otrzymanych ofert: 11 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 5 Cena oferty (brutto); najniższa: za 1 szt ,60 zł najwyższa: za 1 szt ,36 zł. Wybrano ofertę nr 8. Nazwa: PAMO-PLAST Sp. z o.o., Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa 6 Cena brutto wybranej oferty: za 1 szt ,60 zł Umowa podpisana Remont instalacji elektrycznej w ZSO-32 ul. Senatorska 35 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert: 9 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 6 Cena oferty (brutto); najniższa: ,94 zł najwyższa: ,15 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Zakład Robót Elektrycznych Sp. Jawna, Kraków, ul. Dębskiego 12 Cena brutto wybranej oferty: ,94 zł Umowa podpisana Remont kuchni w Przedszkolu nr 44 ul. Żuławskiego 10 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,90 zł najwyższa: ,64 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana WIRBUD, Zielonki Garlica Murowana 63 Cena brutto wybranej oferty: ,90 zł Umowa podpisana Remont kuchni w Przedszkolu nr 165 ul. Danka 1 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,07 zł najwyższa: ,21 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana Gala, Garlica Murowana 68, Zielonki Cena brutto wybranej oferty: ,07 zł Umowa podpisana Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 107 ul. Zdrowa 6 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 3

10 Cena oferty (brutto); najniższa: ,12 zł najwyższa: ,96 zł. Wybrano ofertę nr 2. Nazwa: Zakład Budowlano Instalacyjny W. Chrzan, ul. Na Ogrody 11, Zielonki Cena brutto wybranej oferty: ,12 zł Umowa podpisana Remont Sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 51 ul. Stawoa 179 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 1 Cena oferty (brutto); najniższa: ,79 zł najwyższa: ,96 zł. Wybrano ofertę nr 2. Nazwa: Zakład Budowlano Instalacyjny W. Chrzan, ul. Na Ogrody 11, Zielonki Cena brutto wybranej oferty: ,79 zł Umowa podpisana Likwidacja szacht i izolacja w Szkole Podstawowej nr 51 ul. Stawoa 179 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert: 6 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 4 Cena oferty (brutto); najniższa: ,66 zł najwyższa: ,13 zł. Wybrano ofertę nr 2. Nazwa: EKOLEXBUD ul. Piastowska 20, Kraków. Cena brutto wybranej oferty: ,66 zł Umowa podpisana Remont parkietów w Przedszkolu nr 78 ul. Kasztanowa 6 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Liczba otrzymanych ofert: 2 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,44 zł najwyższa: 34987,03 zł. Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana GALA Garlica Murowana 68, Zielonki- Cena brutto wybranej oferty: ,44 zł Umowa podpisana Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 30 ul. Konarskiego 2 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 1

11 Cena oferty (brutto); najniższa: 51670,26 Wybrano ofertę nr 3. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana WIRBUD, Zielonki, Garlica Murowana Cena brutto wybranej oferty: ,26 zł Umowa podpisana Kompleksowy remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 119 ul. Czerwińskiego 1 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert: 3 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,76, najwyższa ,25 Wybrano ofertę nr 1. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana WIRBUD, Zielonki, Garlica Murowana Cena brutto wybranej oferty: ,76 zł Umowa podpisana Remont dachu Szkole Podstawowej nr 50 ul. Katowicka w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , Liczba otrzymanych ofert: 4 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 3 Cena oferty (brutto); najniższa: ,10 najwyższa ,65 Wybrano ofertę nr 3. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana GALA Garlica Murowana 68, Zielonki- Cena brutto wybranej oferty: ,10 zł Umowa podpisana Remont dachu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 25 ul. Jachowicza 5 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: , , Liczba otrzymanych ofert: 5 z czego liczba ofert nie podlegająca odrzuceniu: 2 Cena oferty (brutto); najniższa: ,21 najwyższa ,16 Wybrano ofertę nr 2. Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana GALA Garlica Murowana 68, Zielonki- Cena brutto wybranej oferty: ,21 zł Umowa podpisana MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE ul. św. Wawrzyńca 13, Kraków (adres do korespondencji: Kraków, ul. J. Brożka 3) tel. (012) NIP , Regon informuje o wyniku postępowania na:

12 0921 Dostawy kasowników do autobusów prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego procedura uproszczona znak sprawy: EZ/76/w/04 Złożonych ofert: 1. Podpisano umowę z firmą: R & G Plus Spółka, ul. Traugutta 7, Mielec Cena (z VAT): ,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści złotych) IZBA WYTRZEŹWIEŃ Dział Administracji i Spraw Pracowniczych Kraków, ul. Rozrywka 1 tel , fax REGON ; NIP ogłasza wybór oferty na: 0922 Pełnienie dyżurów lekarskich i świadczenie usług medycznych w Izbie Wytrzeźwień w Krakowie art.5 ust.1 pkt. 10 i art.66 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych /Dz.U. nr 19 poz. 177/ Indywidualna Praktyka Lekarska Marta Rogowska Brzozów, Stara Wieś Nr 457 Umowę zawarto w dniu r., wynagrodzenie w kwocie 13.- zł brutto za 1 godzinę pełnionego dyżuru. ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 1 W KRAKOWIE im. mjra. Henryka Sucharskiego os. Złotej Jesieni 16, Kraków tel , fax Regon: ; NIP: informuje o wyborze ofert na: 0923 Kontynuację modernizacji instalacji centralnego ogrzewania W budynku głównym Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie. Oznaczenie przedmiotu zamówienia: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Liczba otrzymanych ofert: 6 z czego uznano za ważne: 5. Cena oferty brutto; najniższa: ,75 zł najwyższa: ,80. Wybrano ofertę nr 5. Nazwa: Zakład Wodno-Kanalizacyjny, C.O. i Gaz. Roboty Budowlane. Kisiel Krzysztof Iwanowice Zalesie 11. Cena brutto wybranej oferty: ,45 zł. Umowa podpisana dnia

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 12 DLA DZIECI NIEDOSŁYSZĄCYCH Kraków, ul Niecała 8 tel./fax REGON ; NIP informuje o wyborze oferty na: 0924 Remont tarasu z wymianą balustrady w budynku ZSS nr 12 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg PKWiU , Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 z dnia r.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR Kraków, Al. Mickiewicza 5 ogłasza wybór oferty na: 0925 Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej (IV etap robót) w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 Kraków Al. Mickiewicza 5, który ukazał się w Biuletynie Zamówień Publicznych i Ofert Miasta Krakowa w dniu r. Nr 24/2004 poz wygrał: Zakład Usług Elektrycznych Krzysztof Cimer, Bronisław Pękala Spółka Jawna Kraków ul. Dębskiego 12 (Oferta Nr 1 na kwotę ,98 zł) słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 98/100 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH Nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego Kraków, os. Szkolne 37 tel. centrala: (0-12) ; ; fax wew. 14 Regon: ; NIP: informuje o wyborze oferty na: 0926 remont sanitariatów w Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 oś. Szkolne 37 w Krakowie Liczba otrzymanych ofert 1 Kryteria wyboru ofert: Cena oferty brutto 90 % Okres gwarancji - 10 % Cena oferty: ,17 zł (brutto) Wybrano ofertę nr 1 Usługi Remontowo Budowlane Henryk Śliwa ul. Zakarczmie Kraków Cena wybranej oferty wynosi ,17 zł brutto

14 MIĘDZYSZKOLNY BASEN PŁYWACKI ul. Fr. Nullo 23, Kraków tel./fax Regon ; NIP informuje o wyborze oferty na: 0927 wykonanie wymiany filtrów do basenu pływackiego w budynku MBP w Krakowie. Liczba otrzymanych ofert: 4, z tego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 0 Kryteria wyboru ofert: Cena oferty brutto 97 %, termin realizacji 3% Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 firmy DC ENGINEERING Sp. z o.o Kraków ul. Wrocławska 53 paw. 8a Cena brutto wybranej oferty: ,78 zł

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP wybór ofert ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE ul. Centralna 53 F, 31-586 Kraków tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 informuje o wyborze oferty na: 0848 Budowa 17 szt.

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na :

Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na : Wybór ofert Zarząd Dróg i Komunikacji w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, tel.(012) 616-75-30, fax.616-74-17 informuje o wyborze oferta na : 1250 Modernizacja płyty Rynku Głównego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Wybór Ofert 1556 1557 1558 1559

Wybór Ofert 1556 1557 1558 1559 Wybór Ofert Izba Wytrzeźwień, Dział Administracji i Spraw Pracowniczych. 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1, tel. 411-41-21, fax 410-56-22, regon 000173462, NIP 675-00-07-073. 1556 Pełnienie dyżurów lekarskich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 53 F 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 53 F 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP wybór ofert ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 Kraków, ul. Centralna 53 F tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 informuje o wyborze ofert na: 0232 Wykonanie kompleksowej

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1864 1865

Wybór ofert 1864 1865 Wybór ofert MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Kraków 30-529 ul. Józefińska 14, p. I, pok. 18, tel. 656-47-19, fax. 656-15-84 Reg. 351505308, NIP 677-17-34-298 CPV: 302 1864 dostawę komputerów,

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1832 1833

Wybór ofert 1832 1833 Wybór ofert Dom Pomocy Społecznej w Krakowie 31-977,os. Szkolne 28 tel./fax.644-40-79; tel.644-26-93,e-mail;dps_szkolne28@op.pl Reg.003920497;NIP 678-10-27-042 1832 Wykonanie robót remontowych polegających

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1727 1728 1729

Wybór ofert 1727 1728 1729 Wybór ofert MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Kraków 30-529 ul. Józefińska 14, p. I, pok. 18, tel. 656-47-19, fax. 656-15-84 Reg. 351505308, NIP 677-17-34-298 CPV 45300 1727 Remont lokalu przy

Bardziej szczegółowo

wybór ofert 1386 1387

wybór ofert 1386 1387 wybór ofert Zarząd Budynków Komunalnych ul. Wielopole 17 a 31-072 Kraków tel. 616-84-50, 616-84-51, fax 616-84-07 NIP 675-10-00-311 Zespół d/s Zamówień Publicznych, pok. 513 1386 Obsługa kotłowni lokalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP wybór ofert ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE ul. Centralna 53 F, 31-586 Kraków tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 informuje o wyborze ofert na: 0654 Likwidacja dzikich

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1898 1899 1900 1901

Wybór ofert 1898 1899 1900 1901 Wybór ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3) tel. (012) 254 10 19, NIP 679-008-56-13, Regon 003911311

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 53 F 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 53 F 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP wybór ofert ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 31-586 Kraków, ul. Centralna 53 F tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 informuje o wyborze oferty na: 0959 Porządkowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE 53 F, 31-586 616-70-00, 616-71-38 357116163; NIP przetargi ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KRAKOWIE ul. Centralna 53 F, 31-586 Kraków tel. 616-70-00, fax 616-71-38 Regon 357116163; NIP 679-25-97-429 ogłasza przetargi nieograniczone na: 0624 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J.

Wybór ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Wybór ofert Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13 (adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. J. Brożka 3) tel. (012) 254 10 19, NIP 679-008-56-13, Regon 003911311

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert. Dworek Białoprądnicki 31-221, Kraków ul. Papiernicza 2 informuje o:

Wybór ofert. Dworek Białoprądnicki 31-221, Kraków ul. Papiernicza 2 informuje o: Wybór ofert Centrum Kształcenia Praktycznego 31-123 Kraków ul. Krupnicza 42 a. Rodzaj działalności wg EKD: 802270 Regon: 351133551 NIP: 676-16-87-686 Tel./fax 012 422 32 18. 1586 Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, 9 stycznia 2014 r. DZPiZ 334/ZP/2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Bardziej szczegółowo

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz wykonawcach wykluczonych Nadleśnictwo Bytów Bytów, dnia 17.05.2013 r. Zn. spr.: SA-2710-1/2013 Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofertach odrzuconych oraz wykonawcach

Bardziej szczegółowo

Wybór ofert 1774 1775

Wybór ofert 1774 1775 Wybór ofert Hutnik Kraków Sportowa Spółka Akcyjna 31-979 Kraków, ul. Ptaszyckiego 4 informuje o wyborze oferty na: 1774 Modernizacja boiska nr 5 Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 45212221-1 Liczba

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. roboty budowlane - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze- Biedronka.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. roboty budowlane - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze- Biedronka. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - roboty budowlane - Modernizacja ciągów komunikacyjnych na odcinku Urząd Gminy Klucze- Biedronka. Data publikacji 2015-03-13 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia są dostawy części elektrycznych związanych z obsługą komunikacji tramwajowej i autobusowej w MPK S.A. w Krakowie.

Przedmiotem zamówienia są dostawy części elektrycznych związanych z obsługą komunikacji tramwajowej i autobusowej w MPK S.A. w Krakowie. Przetargi Centrum Kształcenia Praktycznego, 31-123 Kraków ul. Krupnicza 42 a. Rodzaj działalności wg EKD: 802270 Regon: 351133551 NIP: 676-16-87-686 Tel./fax 012 422 32 18. 1454 ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ADM-IW-26-6/13 Wrocław, dnia 22.11.2013 r. OGŁOSZENIE

Znak sprawy: ADM-IW-26-6/13 Wrocław, dnia 22.11.2013 r. OGŁOSZENIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY WE WROCŁAWIU POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl tel.: 071 329-58-43, fax:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Warszawa dnia 05.09.2008 r.

Warszawa dnia 05.09.2008 r. WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41

Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO. ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41 Rz.31-6/1 Budowa bezpiecznych placów zabaw przy przedszkolach miejskich w Legionowie GMINA LEGIONOWO URZĄD MIASTA LEGIONOWO ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 1-1 Legionowo INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy. oferta nr 2 złożona przez GASTRO GAL Dariusz Kuśnierz, Antoni Tkacz, Spółka Jawna ul. Trembeckiego 11, 35 234 Rzeszów

Wszyscy wykonawcy. oferta nr 2 złożona przez GASTRO GAL Dariusz Kuśnierz, Antoni Tkacz, Spółka Jawna ul. Trembeckiego 11, 35 234 Rzeszów Znak sprawy: MZO/ 341/8/2007 Dębica, dnia 09 października 2008 r. Wszyscy wykonawcy Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 Zabrze, dnia 09.06.2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZBM-TBS Sp. z o.o. Nr 162/2015 ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr..//14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia..

Uchwała nr..//14 Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce z dnia.. Projekt Zarządu Dzielnicy XVI - druk nr 405 w sprawie ustalenia listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych żłobków w roku 2015 Na podstawie 6 ust.1 pkt. 1 i ust.3 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

lekkim w ilości 2 szt.

lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 13.08.2013r. Nr sprawy: T - 343-10 - 2013 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Niezłomnych 1 37-450 Stalowa Wola Stalowa Wola 2008-07-16

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Niezłomnych 1 37-450 Stalowa Wola Stalowa Wola 2008-07-16 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego ul. Niezłomnych 1 37-450 Stalowa Wola Stalowa Wola 2008-07-16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust.

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 18.04.2014 r. DZP.271-75/2014 ZAWIADOMIENIE O CZĘSCIOWYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Określenie przedmiotu zamówienia: pieczęć zamawiającego PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Protokół dotyczy: zamówienia publicznego 1. Zamawiający Pełna nazwa (firma) zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Świlcza, dn. 07.04.2010 r. 36-072 Świlcza 168 pow. rzeszowski woj. podkarpackie NIP 517 00 45 613 REGON 690582140 tel. 017 86 70 100 fax. 017 86 70 157 sprawa: ZP-3410/07/10 Zawiadomienie o wyborze oferty

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO Łowicz, dnia 3 sierpnia 2009 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w części II- zadanie 2 I. Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1645/2010 Kraków 2010.12.13 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1645/2010 Kraków 2010.12.13 OGŁOSZENIE L.dz. DZP-1645/010 Kraków 010.1.13 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i instalacja programów komputerowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

płatne w kasie Straży Miejskiej. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Tadeusz Wojtas tel./fax (012) 413 37 34 w godz. 8 00-12 00.

płatne w kasie Straży Miejskiej. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Tadeusz Wojtas tel./fax (012) 413 37 34 w godz. 8 00-12 00. Przetargi Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., 31-060 Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 13 Adres do korespondencji: 30-347 Kraków, ul. Jana Brożka 3 ogłasza przetargi nieograniczone na: 1571 Remont węzła

Bardziej szczegółowo

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Budynku Głównym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie SP ZOZ, os.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Budynku Głównym Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie SP ZOZ, os. Przetargi MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE Kraków 30-529 ul. Józefińska 14, p. II, pok. 39 tel./fax 656-47-19 tel. 656-47-06 Reg. 351505308, NIP 677-17-34-298 ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt.

Zadanie Nr 1: usługi piaskarką na nośniku samochodowym z pługiem do odśnieżania jednostronnym lekkim w ilości 2 szt. Ełk, dnia 21.09.2010r. Nr sprawy: T - 343-20 - 2010 wg. rozdzielnika Informacja o wyborze najkorzystniejszej Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Radom, dnia 11.07.2011 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Modernizacja i doposażenie radomskich domów pomocy społecznej i towarzyszącej im

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gd Nowy Dwór Gdański, dn. 03.10.2014 r. Dotyczy: Zamówienia publicznego EFS.OPS.261.5.2014 www.mgopsndg.pl ZAWIADOMIENIE O

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp z. o.o. Kraków, dnia 03 marca 2011 r. Znak: LOG.I.271 61/2010 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1

W wyniku analizy ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający postanowił: Część 1 WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 FAX /22/

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Tomaszów Lubelski 2007-06-27 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ ALEJE GRUNWALDZKIE 1, 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI telefon: ( 084 ) 6644411, 6642050

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kruszwica, dnia 29 maja 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Gmina Kruszwica zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o zamówieniu publicznym

INFORMACJA. o zamówieniu publicznym Łowicz, dnia 4 listopada 2010 r. INFORMACJA o zamówieniu publicznym 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Gmina Miasta Łowicza Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99 400 Łowicz, woj. Łódzkie, NIP 834-00-06-833,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DI.2831.5.2015 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Kraków, dnia 22.07.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DI.2831.4.2015 Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa Kraków, dnia 30.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalrydygier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Kraków: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie wraz montażem telewizorów, kamer IP,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty Strona1 RARR/BZ/7978/2013 Rzeszów, dnia 24.09.2013r. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 60/2013/CSW ogłoszonego w dniu 27 sierpnia 2013r. w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro Płońsk, dnia 21.07.2014 roku Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk tel: 23 662 21 45 fax: 23 662 26 85 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej PRZEDSZKOLA Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE - nieposiadających własnej obsługi księgowej

Bardziej szczegółowo

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 2. PUBLIKACJA ZAMÓWIENIA: 3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CPV: Roboty budowlane Dostawy Usługi X ZAMAWIAJĄCY: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 52 90 133 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000045146, NIP 725-18-01-126,

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H

O G Ł O S Z E N I E O W Y N I K A C H SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 Certyfikat Systemu Jakości

Bardziej szczegółowo

Kraków: Remont 3 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w

Kraków: Remont 3 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 1 z 5 2014-10-31 12:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Remont 3 szt. lokali mieszkalnych zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy RI.II.271.555.2015.II DRUK ZP 403

Znak Sprawy RI.II.271.555.2015.II DRUK ZP 403 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLIV/302/2010 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 24 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLIV/302/2010 W sprawie: ustalenia wstępnej listy prac remontowych w placówkach oświatowych na rok 2011 Pismo: EK-08.43401-4-14/10 Na podstawie 6 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy XVII stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona1 RARR/BZ/10514/2013 Rzeszów, 03.12.2013r. Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 80/2013/CSW

Bardziej szczegółowo

Warszawa: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 164171-2012; data zamieszczenia: 27.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 164171-2012; data zamieszczenia: 27.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arimr.gov.pl Warszawa: DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH Numer ogłoszenia: 164171-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE

L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.06 OGŁOSZENIE 1 L.dz. DZP-1582/2010 Kraków 2010.12.0 OGŁOSZENIE o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Do wszystkich Wykonawców. Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty. PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI ~ UNIA EUROPEJSKA *... * * * PODKARPACKIE EUROPEJSKI FUNDUSZ *..* ROZWOJU REGIONALNEGO... "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Gdańsk: ZP/61/2014 Budowa budynku Centrum Symulacji Medycznej dla Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Sprawa Nr 115/MI/2007 Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia 30.10.2007. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Roboty budowlane Dostawy Usługi Tryb udzielenia zamówienia X Wartość zamówienia

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa/tablica ogłoszeń

Strona internetowa/tablica ogłoszeń K U J A W S K O - P O M O R S K I Z A R Z Ą D M E L I O R A C J I I U R Z Ą D Z E Ń W O D N Y C H W E W Ł O C Ł A W K U 8 7-8 0 0 W ŁOCŁAW E K u l. O K R Z E I 74 A tel./fax: +48 54 230-20-00, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. Zadanie 1 Kuchnie elektryczne 32 szt.

Ogłoszenie. Zadanie 1 Kuchnie elektryczne 32 szt. Kraków; dnia..0 r. L.dz. DZP-/0 Ogłoszenie Dotyczy: wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zielona Góra,dnia 16 lipca 2009r. Sprawa Nr ZSS-1/09 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1. Zamawiający: 1) pełna nazwa Zamawiającego: Miasto Zielona Góra Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 2) kod,

Bardziej szczegółowo

Załącznik A I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Załącznik A I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane X Dostawy

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13 Szczecin, dn. 20.02.2012

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o.

OGŁOSZENIE. zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego w sezonie zimowym 2006/2007. Spółka z o.o. Pleszew dnia 25.10.2006 r. ZDP 343 12 / 06 OGŁOSZENIE o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie informuje, Ŝe w wyniku postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm199lodz.wikom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm199lodz.wikom.pl Łódź: Remont elewacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 199 w Łodzi, ul. Łąkowej 13. Numer ogłoszenia: 194508-2015; data zamieszczenia: 30.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Gdańsk, dnia 02.07.2010 r. L.Dz. 03/2010/DN/BZPU-1 WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NR 03/2010/DN/BZPU Wybór najkorzystniejszej oferty Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

NIP: 796-00-12-187 tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84 REGON: 000315086 fax.: (048) 361-52-13

NIP: 796-00-12-187 tel.: (048) 361-52-85, 361-52-84 REGON: 000315086 fax.: (048) 361-52-13 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl NIP: 796-00-12-187

Bardziej szczegółowo

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania Mińsk Mazowiecki, dnia 9.08.05r DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych. Roboty budowlane Dostawy Usługi. Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych. Roboty budowlane Dostawy Usługi. Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Znak sprawy: G4.ZP.341.1/14 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Znak sprawy: G4.ZP.341.1/14 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z dokończeniem rekonstrukcji stolarki okiennej budynku Gimnazjum Nr 4 przy Rynku Kleparskim 18 w Krakowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dotyczy : WIM.BZ.0812.15.2015 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień sektorowych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km

Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Modernizacja drogi gruntowej transportu rolniczego nr 010114C Mały Mędromierz Wysoka Wieś o łącznej długości 0,390 km Tryb zamówienia: Zamawiający: Zamówienie na: przetarg nieograniczony Gmina Tuchola

Bardziej szczegółowo

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY

MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY KP-02-1.0624-1-41/10 Kraków, 21 maja 2010 r. MIASTO WSTĘPNIE OSZACOWAŁO STRATY Miasto oszacowało wstępne straty i przekazało je do Wojewody Małopolskiego. Wstępna lista strat obejmuje wykaz obiektów użyteczności

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 1: Dostawa i montaŝ mebli dla potrzeb Biura Karier i Kształcenia Praktycznego, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków;

ZADANIE NR 1: Dostawa i montaŝ mebli dla potrzeb Biura Karier i Kształcenia Praktycznego, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków; L.dz.DZP-669/09 Kraków, dn. 2.0.09 r. INFORMACJA o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa i montaŝ

Bardziej szczegółowo

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106625&rok=20...

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=106625&rok=20... Page 1 of 5 Opole: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie przebudowy ośmiokondygnacyjnego budynku (Dom Studenta) Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: OPZ-381-3/10)

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa/tablica ogłoszeń

Strona internetowa/tablica ogłoszeń K U J A W S K O - P O M O R S K I Z A R Z Ą D M E L I O R A C J I I U R Z Ą D Z E Ń W O D N Y C H W E W Ł O C Ł A W K U 8 7-8 0 0 W ŁOCŁAW E K u l. O K R Z E I 74 A tel./fax: +48 54 230-20-00, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15 Żary, dnia 24.07.2012 r. O G Ł O S Z E N I E 1. Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Zakopiańska 7 adres do korespondencji w postępowaniu: email:zgmzary@zgmzary.pl 2.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 RARR/BZ/2089/2013 Rzeszów, dnia 13.03.2013r. Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 13/2013/CSW

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 50-413 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 9 tel. (071) 344-65-70, 344-49-08 e-mail: dolnoslaska@ohp.pl fax (071) 342-49-01 konta: NBP O/Wrocław 92

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się wstępną listę zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

1 Ustala się wstępną listę zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Dz-05.0021.9.2015 Uchwała Nr IX/77/2015 Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia wstępnej listy zadań Rady Dzielnicy V Krowodrza na rok 2016. Na podstawie 70 ust. 2 uchwały

Bardziej szczegółowo

Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie

Podmioty biorące udział w postępowaniu o udzielenie Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza A w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 szpital@chojnice.pl www.szpital.chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowokosztorysowej na budowę

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej Strona 1 RARR/BZ/7918/2013 Rzeszów, 24.09.2013r. Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP 55/2013/BTP

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kowary: Remont sali gimnastycznej z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach Numer ogłoszenia: 208293-2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Wykonanie, dostawa i wymiana stolarki okiennej w budynku C Narodowego Instytutu Audiowizualnego Numer ogłoszenia: 166207-2012; data zamieszczenia: 31.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Do firm biorących udział w postępowaniu

Do firm biorących udział w postępowaniu Płock, dn 30.07.2013r. Wojewódzki Szpital Zespolony Apteka Szpitalna, tel /024/ 364 62 18 fax/024/ 364 63 72 REG.000650070; NIP 774-24-11-908 Pismo znak: AS -2910-6(20/ZP/13)-13(25) Do firm biorących udział

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE. ul. gen. Wł. Sikorskiego 11.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE. ul. gen. Wł. Sikorskiego 11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LEGIONOWIE ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 05-119 Legionowo tel. 22 784 83 33. faks 22 784 83 33 Dot.: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą elewacji, położonego w Nowej Wsi nr 7.

Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą elewacji, położonego w Nowej Wsi nr 7. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ze zmianą elewacji, położonego w Nowej Wsi nr 7. OZPP.ZP/I/341-12/09 Zbąszyń, 01.10.2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: WOA-2900-01/2012 Wrocław, dnia 09.05.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Znak sprawy: WOA-2900-01/2012 Wrocław, dnia 09.05.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Urząd Statystyczny we Wrocławiu Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ETAP II Znak sprawy: WOA-2900-01/2012 Wrocław, dnia 09.05.2012 r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA. PRZYZNANA KWOTA /zł/ NAZWA DZIEDZINY/ LISTA ZADAŃ

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA. PRZYZNANA KWOTA /zł/ NAZWA DZIEDZINY/ LISTA ZADAŃ Załącznik do uchwały nr. Rady Dzielnicy V Krowodrza z dnia NAZWA DZIEDZINY/ LISTA ZADAŃ PRZYZNANA KWOTA /zł/ JEDNOSTKA REALIZUJĄCA A) PRACE REMONTOWE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, PRZEDSZKOLI ORAZ ŻŁOBKÓW

Bardziej szczegółowo

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Rzeczpospolita Polska Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów SPDSK SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach Al. Niepodległo ści 9, 19-1 00 Mońki Tel. (085) 727 81 30, fax. (085) 727 81 35, GSM 668 877 590 sekretariat@szpital -mon ki.h2.pl, http://www.szpital

Bardziej szczegółowo