(niepełne dane) 73% 54% 69% (niepełne dane) METRYCZKA. Przedszkola razem SUMA KOBIETY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "66 58 77 1 (niepełne dane) 73% 54% 69% (niepełne dane) METRYCZKA. Przedszkola razem SUMA KOBIETY 50 46 53 47 49 245"

Transkrypt

1 SUROWE DANE WYNIK = LICZBA UZYSKANYCH ODPOWIEDZI Liczba wydrukowanych ankiet 600 sztuk Liczba niewypełnionych ankiet, które pozostały w UM 133 sztuki Ogółem liczba wypełnionych ankiet 334 sztuki Liczba ankiet poddanych analizie 331 sztuk (*wyjaśnienie poniżej) - Ankiety zebrane w przedszkolu nr 1 w dn r. 60 sztuk (+ lista obecności z podpisami respondentów przy nazwiskach 66 dzieci) - Ankiety zebrane w przedszkolu nr 2 w dn r. 57 sztuk (+ lista obecności z podpisami respondentów przy nazwiskach 58 dzieci) - Ankiety zebrane w przedszkolu nr 3 w dn r. 83 sztuki poddane analizie 80 sztuk (*wyjaśnienie poniżej) (+ lista obecności z podpisami respondentów przy nazwiskach 77 dzieci) - Ankiety zebrane w przedszkolu nr 4 w dn r. 71 sztuk (+ lista obecności z podpisem 1 respondenta) - Ankiety zebrane w przedszkolu nr 5 w dn r. 63 sztuki (+ lista obecności z podpisami respondentów przy nazwiskach 65 dzieci) *W dn r. wyłoniono z ankiet zebranych w przedszkolu nr 3 trzy ankiety odnoszące się do innych przedszkoli. W metryczce w poz. a) w dwóch w/w ankietach wpisano 5 jako numer przedszkola, a w jednej numer 2. Tym samym liczba ankiet odnoszących się do przedszkola nr 3 zmniejsza się do 80 sztuk. W związku z niemożnością ustalenia, dlaczego numer przedszkola wpisany do ankiety nie zgadza się z numerem przedszkola, w którym odbywało się spotkanie, powstał problem którego przedszkola dotyczą te 3 wypowiedzi. W efekcie ankiety te, stanowiące 0,9% wszystkich wypełnionych ankiet, zostały wyłączone z analizy. Liczba ankiet poddanych analizie zmniejszyła się do 331 sztuk. Termin badania ankietowego: r r. a) LICZBA DZIECI wg danych z ZOPO PODPISY RESPONDENTÓW przy nazwiskach dzieci - wg list obecności LICZBA WYPEŁNIONYCH ANKIET FREKWENCJA % (podpisy respondentówx100% /dzieci) FREKWENCJA % (ankietyx100%/dzieci) (niepełne dane) (niepełne dane) 73% 54% 69% (niepełne dane) 64% (niepełne dane) 67 % 53% 72% 59% 62% 62% b) PŁEĆ RODZICA METRYCZKA KOBIETY MĘŻCZYŹNI Inne (dopisane): K + M Brak odpowiedzi

2 c) WIEK RODZICA Brak odpowiedzi Przedszkole nr 1 - średnia wieku rodziców (po odrzuceniu odpowiedzi 4 i 5 lat) 32 lata (rozpiętość wiekowa: lata) Przedszkole nr 2 - średnia wieku rodziców 34 lata (rozpiętość wiekowa: 24 lata 48 lat) Przedszkole nr 3 - średnia wieku rodziców 33 lata (po odrzuceniu odpowiedzi 3,4 i 6 lat) (rozpiętość wiekowa: 24 lata 40 lat) Przedszkole nr 4 - średnia wieku rodziców 33 lata (po odrzuceniu odpowiedzi 5 lat) (rozpiętość wiekowa: 25 lat 40 lat) Przedszkole nr 5 - średnia wieku rodziców 32 lata (po odrzuceniu odpowiedzi 5, 6 i 7 lat) (rozpiętość wiekowa: 24 lata 45 lat) 2

3 d) WYKSZTAŁCENIE RODZICA WYPEŁNIAJĄCEGO ANKIETĘ PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE WYŻSZE Inne (dopisane): średnie + wyższe Brak odpowiedzi e) ILOŚĆ DZIECI W RODZINIE (liczby wpisane przez respondentów) 1 dziecko dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci Brak odpowiedzi e) cd. DOCHÓD NETTO NA JEDNEGO CZŁONKA W RODZINIE (kwoty wpisane przez respondentów) 40 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł powyżej 500 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł

4 1210 zł zł zł zł zł zł zł zł zł k zbyt niski najniższy N/D tajne Brak odpowiedzi (43%) (47%) (73%) (69%) (52%) Przedszkole nr 1 - średni zadeklarowany dochód netto na jednego członka w rodzinie zł (inf. od 57% respondentów) (rozpiętość 290 zł 2000 zł) Przedszkole nr 2 - średni zadeklarowany dochód netto na jednego członka w rodzinie zł (inf. od 53% respondentów) (rozpiętość 500 zł 4000 zł) Przedszkole nr 3 - średni zadeklarowany dochód netto na jednego członka w rodzinie ,6 zł (inf. od 27% respondentów) (rozpiętość 200 zł 5000 zł) Przedszkole nr 4 - średni zadeklarowany dochód netto na jednego członka w rodzinie 805,8 zł (inf. od 31% respondentów) (rozpiętość 100 zł 2000 zł) Przedszkole nr 5 - średni zadeklarowany dochód netto na jednego członka w rodzinie zł (inf. od 48% respondentów) (rozpiętość 40 zł 2000 zł) 1. CZY JEST PANI (PAN) ZADOWOLONY Z PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO UCZĘSZCZA PANI (PANA) DZIECKO? JESTEM BARDZO ZADOWOLONY JESTEM ZADOWOLONY JESTEM RACZEJ ZADOWOLONY JESTEM NIEZADOWOLONY JESTEM BARDZO NIEZADOWOLONY Brak odpowiedzi

5 2. CZY PANI (PANA) DZIECKO CHĘTNIE CHODZI DO PRZEDSZKOLA? ZDECYDOWANIE TAK RACZEJ TAK RACZEJ NIE ZDECYDOWANIE NIE Brak odpowiedzi JAKIE PANI (PANA) ZDANIEM POWINNY BY NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA PRZEDSZKOLA? Proszę wskazać co najmniej dwie odpowiedzi. Opieka nad dzieckiem Przygotowanie dzieci do dalszej nauki Stworzenie równych szans rozwojowych dzieciom z różnych środowisk Wspieranie każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami Zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu, gdy jego rodzice są w pracy Inne Brak odpowiedzi WPISY W RUBRYCE: Inne, jakie:. : Przedszkole nr 1: - uspołecznienie, zabawa w grupie rówieśniczej ; Przedszkole nr 2: - rytmika, j. obce, taniec, zajęcia artystyczne i integracyjne ; - uczciwość wobec każdego dziecka, sprawiedliwość, przyjaźń jak do tej pory ; - kontakt z rówieśnikami ; - rozwój dziecka ; - organizowanie imprez dla dzieci teatr, spotkania z ciekawymi ludźmi ; Przedszkole nr 3: - wyjazdy do teatru, - zoo itp. Przedszkole nr 4: - zdrowe jedzenie, przyrządzone przez Panie kucharki, pewnej jakości, prawidłowa socjalizacja, rozwój intelektualny dzieci, rozwój talentu dzieci; 5

6 Przedszkole nr 5: - różnorodne tempo pracy, podejście podmiotowe, wnikliwa znajomość potrzeb, preferencja tego, co lubi jeść lub nie; - zapewnienie właściwego rozwoju dzieciom przez prowadzenie zróżnicowanej i odpowiedniej diety; - atrakcyjne dla dziecka w danym wieku wtedy, gdy rodzicowi brak czasu ze względu na godz. Pracy; - przygotowanie do wcześniejszego pójścia do szkoły; - zabawy ruchowe, edukacyjne. 4. PROSZĘ WSKAZAĆ, ZAZNACZAJĄC WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ, JAK OCENIA PANI (PAN) POSZCZEGÓLNE OBSZARY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO UCZĘSZCZA PAŃSTWA DZIECKO: Sposób zarządzania przedszkolem Zaangażowanie, otwartość na nowe formy współpracy z rodzicami, kreatywność kadry zarządzającej (DYREKCJI) Zaangażowanie, otwartość na współpracę z rodzicami, kreatywność kadry pedagogicznej (WYCHOWAWCÓW) Zaangażowanie, jakość pracy personelu pomocniczego Infrastruktura (wyposażenie, stan techniczny pomieszczeń itd.) Oferta edukacyjna, innowacyjność, atrakcyjność zajęć prowadzonych w przedszkolu Oferta, atrakcyjność zajęć dodatkowych BARDZO WYSOKO 1: ankiet z przedszkola WYSOKO ŚREDNIO NISKO BARDZO Brak NISKO odpowiedzi PROSZĘ WSKAZAĆ, ZAZNACZAJĄC WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ, JAK OCENIA PANI (PAN) POSZCZEGÓLNE OBSZARY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO UCZĘSZCZA PAŃSTWA DZIECKO: Sposób zarządzania przedszkolem Zaangażowanie, otwartość na nowe formy współpracy z rodzicami, kreatywność kadry zarządzającej (DYREKCJI) Zaangażowanie, otwartość na współpracę z rodzicami, kreatywność kadry pedagogicznej (WYCHOWAWCÓW) BARDZO WYSOKO 2: WYSOKO ŚREDNIO NISKO BARDZO NISKO Brak odpowiedzi ankiet z przedszkola

7 Zaangażowanie, jakość pracy personelu pomocniczego Infrastruktura (wyposażenie, stan techniczny pomieszczeń itd.) Oferta edukacyjna, innowacyjność, atrakcyjność zajęć prowadzonych w przedszkolu Oferta, atrakcyjność zajęć dodatkowych PROSZĘ WSKAZAĆ, ZAZNACZAJĄC WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ, JAK OCENIA PANI (PAN) POSZCZEGÓLNE OBSZARY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO UCZĘSZCZA PAŃSTWA DZIECKO: Sposób zarządzania przedszkolem Zaangażowanie, otwartość na nowe formy współpracy z rodzicami, kreatywność kadry zarządzającej (DYREKCJI) Zaangażowanie, otwartość na współpracę z rodzicami, kreatywność kadry pedagogicznej (WYCHOWAWCÓW) Zaangażowanie, jakość pracy personelu pomocniczego Infrastruktura (wyposażenie, stan techniczny pomieszczeń itd.) Oferta edukacyjna, innowacyjność, atrakcyjność zajęć prowadzonych w przedszkolu Oferta, atrakcyjność zajęć dodatkowych BARDZO WYSOKO 3: WYSOKO ŚREDNIO NISKO BARDZO NISKO Brak odpowiedzi ankiet z przedszkola PROSZĘ WSKAZAĆ, ZAZNACZAJĄC WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ, JAK OCENIA PANI (PAN) POSZCZEGÓLNE OBSZARY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO UCZĘSZCZA PAŃSTWA DZIECKO: BARDZO WYSOKO 4: WYSOKO ŚREDNIO NISKO BARDZO NISKO Brak odpowiedzi ankiet z przedszkola Sposób zarządzania przedszkolem Zaangażowanie, otwartość na nowe formy współpracy z rodzicami, kreatywność kadry zarządzającej (DYREKCJI) Zaangażowanie, otwartość na

8 współpracę z rodzicami, kreatywność kadry pedagogicznej (WYCHOWAWCÓW) Zaangażowanie, jakość pracy personelu pomocniczego Infrastruktura (wyposażenie, stan techniczny pomieszczeń itd.) Oferta edukacyjna, innowacyjność, atrakcyjność zajęć prowadzonych w przedszkolu Oferta, atrakcyjność zajęć dodatkowych PROSZĘ WSKAZAĆ, ZAZNACZAJĄC WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ, JAK OCENIA PANI (PAN) POSZCZEGÓLNE OBSZARY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO UCZĘSZCZA PAŃSTWA DZIECKO: Sposób zarządzania przedszkolem Zaangażowanie, otwartość na nowe formy współpracy z rodzicami, kreatywność kadry zarządzającej (DYREKCJI) Zaangażowanie, otwartość na współpracę z rodzicami, kreatywność kadry pedagogicznej (WYCHOWAWCÓW) Zaangażowanie, jakość pracy personelu pomocniczego Infrastruktura (wyposażenie, stan techniczny pomieszczeń itd.) Oferta edukacyjna, innowacyjność, atrakcyjność zajęć prowadzonych w przedszkolu Oferta, atrakcyjność zajęć dodatkowych BARDZO WYSOKO 5: WYSOKO ŚREDNIO NISKO BARDZO NISKO Brak odpowiedzi ankiet z przedszkola PROSZĘ WSKAZAĆ, ZAZNACZAJĄC WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ, JAK OCENIA PANI (PAN) POSZCZEGÓLNE OBSZARY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA, DO KTÓREGO UCZĘSZCZA PAŃSTWA DZIECKO: Sposób zarządzania przedszkolem BARDZO WYSOKO WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA - RAZEM: WYSOKO ŚREDNIO NISKO BARDZO NISKO Brak odpowiedzi ankiet z przedszkoli

9 Zaangażowanie, otwartość na nowe formy współpracy z rodzicami, kreatywność kadry zarządzającej (DYREKCJI) Zaangażowanie, otwartość na współpracę z rodzicami, kreatywność kadry pedagogicznej (WYCHOWAWCÓW) Zaangażowanie, jakość pracy personelu pomocniczego Infrastruktura (wyposażenie, stan techniczny pomieszczeń itd.) Oferta edukacyjna, innowacyjność, atrakcyjność zajęć prowadzonych w przedszkolu Oferta, atrakcyjność zajęć dodatkowych CZY JEST PANI (PAN) ZADOWOLONA Z GODZIN PRACY PRZEDSZKOLA tj ?. TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ Brak odpowiedzi WPISY W RUBRYCE: Jeśli nie, jakie godziny pracy przedszkola odpowiadałyby Pani (Panu) najbardziej? Przedszkole nr 1: ; ; Przedszkole nr 2: wyżej wskazane to teoria ; od 6.30 do 16.30; ale przedszkole nie jest w tych godzinach czynne ; lecz przedszkole nie jest czynne dla dzieci do godz ; ; do (wszystkie dot. TAK) Przedszkole nr 3: ; ; (dot. odp. TAK) Przedszkole nr 4: ; Przedszkole nr 5: ; ; ; ; ; (dot. odp. TAK) 6. CZY JEST PANI (PAN) ZADOWOLONA Z OFERTY ZAJĘĆ DODATKOWYCH W PRZEDSZKOLU? TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ Brak odpowiedzi

10 Przedszkole nr 2: trudno powiedzieć + dopisek: dziecko jeszcze nie korzysta 6. WPISY W RUBRYCE: Jeśli nie, to jakie zajęcia powinny znaleźć się jeszcze w ofercie przedszkola? Przedszkole nr 1: logopeda ; Przedszkole nr 2: psychologia dla przedszkolaka ; w niższych grupach języki obce ; Przedszkole nr 3: taniec, gimnastyka korekcyjna ; - Jestem bardzo zadowolona z tego przedszkola (a mam porównanie z przedszkolem nr 1, które jest dużo słabsze) ; Nie dotyczy, za zajęcia dodatkowe płacą rodzice w 100% ; Przedszkole nr 5: zajęcia taneczne ; - Młodsze grupy powinny mieć więcej zajęć dodatkowych ; 7. Z JAKICH ZAJĘĆ DZIECKO KORZYSTA I ILE PAŃSTWO ZA NIE PŁACĄ? Zajęcia wymienione przez rodziców: j. angielski rytmika logopedia/logopeda gimnastyka korekcyjna zajęcia korekcyjne gimnastyka zabawa z komputerem basen zajęcia plastyczne zajęcia garncarskie/ceramika taniec/taniec towarzyski karate religia mały odkrywca przedszkolak na szlaku wiedzy akademia nauki/ program nauki czytania Akademia nauki nauka przez zabawę Szkoła muzyki i tańca NUTKA 70 zł wszystkich dostępnych/ wszystkie proponowane Brak odpowiedzi (45%) (49%) (38%) (8%) Z JAKICH ZAJĘĆ DZIECKO KORZYSTA I ILE PAŃSTWO ZA NIE PŁACĄ? Kwoty wymienione przez rodziców: 0 (bezpłatnie) zł zł ,5 zł zł

11 10 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł + 18 zł zł zł zł zł zł zł 90 zł x30zł+20zł+15zł = 95zł zł 100 zł zł zł zł Przedszkole nr 1: uśredniony koszt zajęć na dziecko 40,6 zł (975 zł/24odp.) logopeda bezpłatnie (x2); j. angielski+ gimnastyka - 18 zł; angielski 40 zł prywatnie + 18 zł w przedszkolu; j. angielski+ gimnastyka korekcyjna - 18 zł (x4); angielski + gimnastyka 50 zł; j. angielski (prywatnie ) 60 zł; angielski 15 zł; j. angielski+ gimnastyka - 18 zł (x2); j. angielski+ rytmika - 18 zł (x2); angielski+ rytmika 16 zł; angielski+ rytmika+ (korekcyjna gimnastyka)+ religia 18zł; program mały odkrywca 300 zł; Szkoła muzyki i tańca NUTKA 70 zł (x2); gimnastyka, angielski, religia 18 zł; moje dziecko nie ma w tej chwili zajęć dodatkowych; w maluszkach jak na razie nie ma zajęć dodatkowych; rytmika + angielski 20 zł. Przedszkole nr 2: uśredniony koszt zajęć na dziecko między 57,8 zł a 61,7 zł (od 1331zł/23odp. do 1421zł/23odp.) zajęcia z logopedą nieodpłatne (x2); rytmika+ logopeda+ jęz. ang.+ zajęcia garncarskie +gimnastyka korekcyjna 50 zł 100 zł; taniec + angielski + gimnastyka 15 zł; rytmika + jęz. angielski +zajęcia korekcyjne + taniec 80 zł 90 zł; jeszcze nie korzysta z dodatkowo płatnych zajęć w grupie nie ma dodatkowo płatnych zajęć; j. angielski + ceramika + gimnastyka 40 zł; ceramika 15 zł + angielski 10 zł + tańce 10 zł (x2); ceramika + tańce + gimnastyka korekcyjna + j. ang. 80 zł 90 zł; wszystkich dostępnych 320 zł; ceramika + zaj. korekcyjne + j. angielski 48 zł; ceramika + jęz. angielski + taniec + gimn. korekcyjna + logopedia 80 zł 90 zł; j. angielski + taniec + rytmika + zajęcia ceramiczne ok. 50 zł; taniec + ceramika + angielski + gimn. korekc. 80 zł 90 zł; wszystkie dodatkowe ok. 80 zł; j. angielski + gimnastyka + tańce ok. 30 zł (x2); angielski + rytmika 30 zł; ceramika + angielski + tańce +gimn. korek. 80 zł; ceramiczne + taniec + gimnastyka + j. angielski 83 zł; ceramika + angielski + tańce + gue kur (trudność z rozczytaniem) 80 zł; mały odkrywca - koszt nie wiem ; k na szlaku wiedzy 0 zł. Przedszkole nr 3: uśredniony koszt zajęć na dziecko 45,4 zł (545zł/12odp.) j. angielski 20 zł; j. angielski +rytmika 20 zł; j. angielski +taniec + gimn. korekcyjna 70 zł; rytmika z Rady rodziców; j. angielski + rytmika 30 zł; j. angielski + Zaj. Ceramiczne ok. 50 zł; moje dziecko jest w maluchach i nie ma dodatkowych zajęć za które płacę; nie korzysta 0; j. angielski + zaj. ceramiczne + gimnastyka korekcyjna + religia + logopeda ok. 60 zł; rytmika + angielski 50 zł; angielski + rytmika 20 zł; 11

12 angielski + tańce + gimnastyka korekcyjna 80 zł; angielski + karate + gimnastyka 60 zł; angielski + logopeda 20 zł; angielski 30 zł + tańce 30 zł + karate 20 zł + ceramika 15 zł; angielski 20 zł + rytmika z RR. Przedszkole nr 4: uśredniony koszt zajęć na dziecko 19,7 zł (630zł/32odp.) jęz. angielski + gimnastyka + taniec 60 zł; rytmika + j. angielski 7, 50 zł (x10); język angielski (15 zł) + ćwiczenia korekcyjne (10 zł) 25 zł; j. angielski 7 zł (x2); angielski + taniec 45 zł (x2); j. angielski + tańce + Mały odkrywca + gimnastyka 65 zł; angielski + tańce ok. 50 zł (x2); język angielski 25 zł; j. angielski + akademia nauki 30 zł; j. angielski +rytmika 8 zł; angielski + mały odkrywca 30 zł; j. angielski + tańce + rytmika 45 zł; nauka przez zabawę 0; j. angielski 15 zł; rytmika + Mały odkrywca grupa 3-latków bezpłatnie (x2); rytmika bezpłatnie w cenie rodziców + Mały odkrywca bezpłatnie UE; gimnastyka korekcyjna 10 zł; Mały Odkrywca bezpłatnie; taniec towarzyski 30 zł; angielski + rytmika + taniec 8 zł. Przedszkole nr 5: uśredniony koszt zajęć na dziecko 22,3 zł (1069zł/48odp.) j. angielski + logopeda + rytmika 38 zł; wszystkie możliwe oferowane przez przedszkole ok. 10 zł od każdego (ok. 50 zł); każde zajęcia wszystkie nie pamiętam; rytmika + logopeda + angielski po 10 zł za zajęcia; j. angielski + logopeda + zaj. korekcyjne + taniec 40 zł (x3); j. angielski + rytmika + tańce + gimnastyka korekcyjna 10 zł za każde (x2); logopeda + rytmika 10 zł; logopeda 5 zł (x3); religia + zajęcia korekcyjne + angielski 30 zł; logopeda 10 zł + j. angielski 5 zł + gimnastyka 10 zł + tańce 10 zł; logopeda + rytmika 10 zł; angielski -10 zł + tańce 10 zł +gimnastyka korekcyjna 10 zł (x2); angielski 5 zł + logopeda 5 zł; logopeda + rytmika -10 zł (x2); rytmika + angielski + zajęcia korekcyjne 30 zł; j. angielski + rytmika + logopeda 15 zł; rytmika + logopeda + angielski 20 zł (x3); rytmika + gimnastyka korekcyjna +angielski + logopeda po 10 zł/m-c; taniec + gimnastyka korekcyjna + j. angielski 10 zł/m za każde z zajęć; angielski + rytmika +gimnastyka + logopedia 10 zł/ za zajęcia; logopeda + rytmika 5 zł (x8); angielski + logopeda + rytmika nie pamiętam; logopeda + rytmika + angielski 16 zł; angielski + logopeda 5 zł; logopedyczne + rytmika 5 zł miesięcznie każde z dodatkowych zajęć; angielski + gimnastyka + tańce 40 zł; logopeda + angielski 15 zł; angielski 25 zł; rytmika + tańce + angielski + logopedia + gimnastyka korekcyjna 50 zł; angielski (5) + logopeda (5) 10 zł; rytmika (bezpł.) + logopeda 5 zł; taniec+ rytmika + logopedia 10 zł za każde zajęcie; taniec + gimnastyka korekcyjna + angielski + logopeda po 10 zł za każde z zajęć; angielski + logopeda 50 zł; tańce + gimnastyka korekcyjna +angielski 10 zł za każde zajęcie. 8. CZY PANI (PANA) ZDANIEM POSIŁKI DLA DZIECI POWINNY BYĆ PRZYGOTOWYWANE: w przedszkolu, jak do tej pory % 100% w przedszkolu przez f-mę zewnętrzną przywożone w formie cateringu inne rozwiązanie (jakie?) Brak odpowiedzi Inne rozwiązanie (jakie?). Przedszkole nr 1 (komentarze): - mogę dopłacać, by dziecko jadło normalnie posiłki jak do tej pory ; - nic ; Przedszkole nr 2: - jeśli jest problem, to może być firma zewnętrzna ; - dopuszczony katering pod ścisłą kontrolą dietetyka ; Przedszkole nr 3 (komentarze): 12

13 - Prosimy o utrzymanie kuchni w przedszkolu ; - Jestem bardzo zadowolona z kuchni przedszkola i tego, że dziecko ma zapewnioną dobrą żywność ; - dziecko chętnie je posiłki, posiłki są smaczne, domowe ; - innego rozwiązania nie przyjmuję ; - tylko w przedszkolnej stołówce, nie catering ; Przedszkole nr 4 (komentarze): - kategorycznie nie zgadzam się na catering i firmy zew. Jedzenie proponowanie i przygotowane przez firmy zew. nie nadaje się do jedzenia dla małych dzieci ; - tylko przygotowane w przedszkolu daje mi pewność, że moje dziecko je wartościowy posiłek ; - żadne inne, wyżywienie jest bardzo dobre ; Przedszkole nr 5 (komentarze): - nie ma lepszego rozwiązania ; - nie chcę innych rozwiązań! 9. CZY JEST PANI (PAN) SKŁONNA PONIEŚĆ DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM STOŁÓWEK? TAK NIE Brak odpowiedzi c.d. JEŚLI TAK, TO JAKĄ KWOTĘ W SKALI MIESIĄCA? ok. 10 zł ok. 20 zł powyżej 20 zł Inna kwota (jaka?) Brak odpowiedzi na TAK Inna kwota (jaka?). Przedszkole nr 1: tyle, ile będzie trzeba ; Przedszkole nr 2: 30 zł; do 50 zł; 80 zł; jako druga odpowiedź do zadeklarowanej kwoty: ok. 50 zł; w zależności od potrzeb do ok. 20 zł Przedszkole nr 3: 50 zł; 1; potrzebne propozycje ; kwestia negocjacji, jaka będzie potrzebna ; Przedszkole nr 4: 5 zł; 50 zł; w zależności od potrzeb przedszkola do 80 zł (max 100 PLN); catering będzie droższy i znacznie gorszy jakościowo ; NIE, NIE, NIE ; ile będzie trzeba ; pod warunkiem, że zostanie stołówka w przedszkolu i przedszkole będzie publiczne ; Przedszkole nr 5: 50 zł!; ok. 100 zł; trzeba najpierw wyliczyć, a potem pytać. 13

14 10. CZY JEST PANI (PAN) SKŁONNA PONOSIĆ WYŻSZĄ OPŁATĘ ZA PONADWYMIAROWE GODZINY PRACY PRZEDSZKOLA? TAK NIE Brak odpowiedzi Komentarze: Przedszkole nr 3: na razie 11. Obecnie stawka za ponadwymiarowe godziny wynosi 2,5 zł (a więc w sytuacji, kiedy dziecko chodzi do przedszkola od 8.00 do rodzic płaci 150 zł miesięcznie: 5 godzin bezpłatnie + 3 godziny płatne). CZY BYŁABY PANI (PAN) SKŁONNA ZAPŁACIĆ 3 zł ZA GODZINĘ (180 zł W SKALI MIESIACA ZA POBYT OD 8.00 DO 16.00), JEŚLI MIAŁOBY TO POPRAWIĆ SYTUACJĘ PRZEDSZKOLA? TAK NIE Brak odpowiedzi Komentarze: Przedszkole nr 2: Nie wiem, czy nie lepiej wprowadzić dodatkową stałą opłatę niż zwiększenie stawki godzinowej 12. CZY JEST PANI (PAN) SKŁONNA ZREZYGNOWAĆ Z PRZYSŁUGUJĄCYCH ZWROTÓW, JEŚLI DZIECKA NIE MA W PRZEDSZKOLU W GODZINACH, KTÓRE DEKLAROWALIŚCIE PAŃSTWO W UMOWIE? CZY ZAPŁACIŁABY PANI (PAN) 3 zł ZA GODZINĘ (180 zł W SKALI MIESIĄCA ZA POBYT OD 8.00 DO 16.00)? Inne kombinacje Odpowiedzi** TAK NIE pierwsze pytanie TAK pierwsze pytanie NIE drugie pytanie TAK drugie pytanie NIE pierwsze TAK+ drugie NIE Brak odpowiedzi ** Respondenci rozdzielali odpowiedzi na 2 pytania zawarte w p. 12 poprzez wykreślenie drugiego pytania lub zakreślenie pytania ze wskazaniem odpowiedzi na każde z osobna lub na jedno z nich. 14

15 Komentarze: Przedszkole nr 2: - już nie korzystam ; - jestem w stanie zgodzić się na niezwracanie za godziny dodatkowe jeśli nie chodzi wtedy wystarczy na wszystko, a nie podnosić opłatę na 3 zł. Przedszkole nr 3: - już zrezygnowałam i nie chcę ponosić dodatkowych kosztów - już zrezygnowaliśmy od za nieobecność dziecka wpłacane są dobrowolnie na radę rodziców (2,5 zł/godz.) - już zrezygnowałam. Przedszkole nr 4: - Proszę o oszczędności na wszystkim innym, ale nie na przedszkolach! Dziękuję Przedszkole nr 5: - TAK + jeśli ma to poprawić sytuację przedszkola, by pozostało takie jakie jest ; - TAK + już jest tak praktykowane ; - TAK + nie chcemy zmian kadry! Chcę przedszkole takie, jakie jest ; - brak odpowiedzi + do tej pory koszty te nie były zwracane ; - 12 złe sformułowane!!! 13. CZY JEST PANI (PAN) SKŁONNA POPRZEĆ ZMIANY W SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA? TAK (zgadzam się na przekształcenie przedszkola publicznego w niepubliczne) NIE (nie zgadzam się na przekształcenie przedszkola publicznego w niepubliczne) Zgadzam się na inną formę funkcjonowania przy zagwarantowaniu podobnej jakości usług i niezmienności opłat dla rodziców NIE MAM ZDANIA Brak odpowiedzi Przedszkole nr 1: - 2 respondentów zaznaczyło jako drugą odpowiedź: Zgadzam się na inną formę funkcjonowania przy zagwarantowaniu podobnej jakości usług i niezmienności opłat dla rodziców ; - 1 respondent zaznaczył jako drugą odpowiedź: nie mam zdania. Przedszkole nr 2: - 4 respondentów zaznaczyło NIE + jako drugą odpowiedź: Zgadzam się na inną formę funkcjonowania ; - 2 respondentów zaznaczyło NIE + jako drugą odpowiedź: nie mam zdania. Przedszkole nr 3: - 1 respondent zaznaczył TAK + jako drugą odpowiedź nie mam zdania ; - 1 respondent zaznaczył TAK + jako drugą odpowiedź Zgadzam się na inną formę funkcjonowania ; - 4 respondentów zaznaczyło NIE + jako drugą odpowiedź: nie mam zdania ; - 2 respondentów zaznaczyło NIE + jako drugą odpowiedź: Zgadzam się na inną formę funkcjonowania ; Przedszkole nr 4: - 1 respondent zaznaczył jako drugą odpowiedź Zgadzam się na inną formę funkcjonowania ; - 2 respondentów zaznaczyło jako drugą odpowiedź: nie mam zdania ; 15

16 Przedszkole nr 5: - 2 respondentów zaznaczyło NIE + jako drugą odpowiedź Zgadzam się na inną formę funkcjonowania ; - 1 respondent zaznaczył NIE + jako druga odpowiedź nie mam zdania. 14. Miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 836 zł., z czego 210 zł (średnio, po przeliczeniu na 12 miesięcy) płaci rodzic, a 626 zł samorząd miasta Płońska. CZY UWAŻA PANI (PAN), ŻE MOŻNA ZMIENIĆ TE PROPORCJE? należy zostawić tak, jak jest udział rodziców powinien być większy udział samorządu powinien być większy koszty powinny być dzielone równo Brak odpowiedzi Komentarze: Przedszkole nr 1: ad. odp. 2: zależy od wzrostu udziału rodziców; Przedszkole nr 2: ad. odp. 2: ale niższy niż opłaty w przedszkolach prywatnych; ad. odp. 3: przy zwiększonym nakładzie finansowym rodziców; Przedszkole nr 3: ad. odp. 2: po dokładnym wyliczeniu; jeśli zostanie utrzymana ta sama forma; ale bez głupot proszę; 1 respondent zaznaczył jako drugą odpowiedź udział samorządu powinien być większy ; Płacę większą kwotę niż 210 zł. Przedszkole nr 4: ad. odp. 3: jestem w stanie więcej płacić za przedszkole ale udział samorządu itd. 2 respondentów zaznaczyło jako druga odpowiedź: udział samorządu powinien być większy ; 1 respondent zaznaczył jako drugą odpowiedź: koszty powinny być dzielone po równo. 15. CZY PŁACI PANI (PAN) SKŁADKĘ NA KOMITET RODZICIELSKI? TAK NIE Brak odpowiedzi cd. Jeśli tak, jaką kwotę Kwoty wymienione przez rodziców /za m-c: 15 zł zł zł zł zł 30 zł

17 30 zł zł zł + zwrot za nieobecność dziecka 25+15zł = 40 zł zł (25 zł x 2) zł zł Brak odpowiedzi na TAK Przedszkole nr 1: nie pamiętam 1(policzono jako brak odpowiedzi w odniesieniu do kwot) Przedszkole nr 3: nie wiem 1 (policzono jako brak odpowiedzi w odniesieniu do kwot) Przedszkole nr 5: nie pamiętam 3 (policzono jako brak odpowiedzi w odniesieniu do kwot) CO PANI (PANA) ZDANIEM MOGŁOBY WPŁYNĄĆ NA POPRAWĘ SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSZKOLA? JAKIE DZIAŁANIA NALEŻAŁOBY PODJĄĆ, ABY OWĄ SYTUACJĘ POPRAWIĆ? CO MOGLIBY ZROBIĆ SAMORZĄD, DYREKCJA ORAZ RODZICE, ABY SYTUACJA PRZEDSZKOLA BYŁA LEPSZA? Przedszkole nr 1: - Obecnie p. Tusk obiecywał dotacje na przedszkola, więc może sytuacja się rozstrzygnie ; - Wrócić do poprzedniej sytuacji opłata stała 150 zł-, a nie wyliczanie ponadgodzinowe 250 zł ; - Zapewniać miejsca w przedszkolu biorąc pod uwagę zarobki rodziców. Dzieciom potrzebne jest przedszkole, dobry start jest ważny ; - Można podwyższyć stawkę godzinową pobytu dziecka w przedszkolu. Nie wyrażam poparcia na likwidację kuchni i katering ; - Można dopłacać na wyżywienie dziecka, nie przez catering ; - Zmniejszyć pensje pracowników Urzędu Miasta ; - Oszczędność otwieranie ulic + obiektów, wyjazdy zagraniczne radnych i Burmistrza ; - Najważniejsze dla dobra dzieci jest pozostawienie stołówki ; - Oszczędności ; - Absolutnie nie catering, zrezygnować z części imprez, wyjazdów ; - Szukać sponsorów, organizować festyny charytatywne itp. ; - Opłaty powinny być tak jak kiedyś opłata stała niezwrotna, może trochę wyższa niż była, czyli 160 zł. Może warto poszukać sponsorów. W przedszkolu stołówka to podstawa po kadrze pedagogicznej, ponieważ te osoby z kuchni są dla dzieci jak ciocie, babcie ; - Zmniejszenie zatrudnienia ; - Jestem skłonna wpłacać jakieś kwoty do utrzymania dziecka w przedszkolu ; - Pozyskiwanie środków poprzez organizowanie imprez artystycznych, kiermaszy ; - Imprezy wakacyjne, gdzie można by zbierać pieniądze na poprawę sytuacji finansowej ; - Niewielka dopłata rodziców, poprawa warunków wyposażenia, dotychczasowe dotacje samorządu ; - Zlikwidowanie stołówki nie jest dobrym pomysłem. Dzieci są przyzwyczajone do potraw, które przygotowują kucharki, więc katering odpada. Najlepszym sposobem jest zostanie się przy starej opłacie przedszkola; - Stołówka ma zostać. Przedszkole nr 2: - Zdecydowanie nie rezygnować ze stołówki w przedszkolu (żadnego cateringu!) ; - Trzeba poprawić sytuację finansową przez powrót stałej opłaty za przedszkole ; - Powrót do stawki stałej za pobyt dziecka w przedszkolu ewentualnie zrezygnowanie ze zwrotu stawki za nadgodziny płatne przez rodziców, zwiększenie komitetu rodzicielskiego ; - Dodatkowa opłata za posiłek, aby pozostały kierować się dobrem dzieci, a nie pozyskaniem korzyści z dzieci. Prywatyzacji mówimy NIE! ; - Stała opłata dla wszystkich ; - Można delikatnie podnieść stawkę godz. Niektórzy rodzice, jeśli wyrażą zgodę mogliby tak jak ja nie zabierać zwrotów za nieobecność dziecka (ja mam 2 dzieci w przedszkolu) ; 17

18 - Wszyscy powinni podjąć odpowiednie działania w celu poprawienia sytuacji finansowej żeby zarówno samorząd, dyrekcja oraz rodzice podjęli w tej sprawie odpowiednie działania ; - Brak zwrotów za absencję dzieci w przedszkolu ; - Przedszkole publiczne,- to najlepsza! forma prowadzenia przedszkola. Wolę ponieść większe koszty, żeby utrzymać tę jakość, która jest teraz, ewentualnie zrezygnować z tzw. zwrotów, żeby utrzymać aktualny stan nauczania i zatrudnienia ; - Można zrezygnować ze zwrotów środków za godziny nieobecności dziecka w przedszkolu. Nie życzę sobie zmian w przedszkolu ; - Pozyskiwać pieniądze od firm przez sponsoring, dopłata indywidualna rodziców do przedszkola. Chcę utrzymać zatrudnienie w dotychczasowej osobowej ; - Zmniejszyć pensję radnym; Redukcja etatów w urzędach; Połowa ludzi pracujących, to nie ma pojęcia o tym, co robi ; - deklaracja rodziców odnośnie zwiększenia stawki miesięcznej dodatkowo ; - Pomoc rodziców jest bardzo ważna i uważam, że w naszym przedszkolu jest duża. Rodzice bardzo się angażują, bo każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Dziecko powinno przebywać min. 8 godzin dziennie i wtedy kłopot znika. - Zwiększenie kosztów rodziców; sponsorzy; dodatkowe formy przychodów; płatność za przedszkole w święta, dni wolne; każdy powinien płacić za 8 godzin (bez wyjątku) ; - Uważam, że można odstąpić od zwrotów za godziny płatne, jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola; Poszukać oszczędności w innych dziedzinach ; - Wprowadzić stałą opłatę bez względu na ilość dni, jakie dziecko spędziło w miesiącu ; - Wprowadzenie nowych, płatnych zajęć dodatkowych ; - Wrócić do stałej opłaty za przedszkole, bez zwrotów i stawek godzinowych. Utrzymać dotychczasowe zatrudnienie w przedszkolu ; - Można zrezygnować z przysługujących zwrotów, jeśli dziecka nie ma w przedszkolu i dopłacić, aby zostawić tak jak jest ; - Może żywienie f-ma zewnętrzna dla wszystkich przedszkoli. Zakup materiałów papierniczych centralny dla wszystkich przedszkoli, negocjacje cen ; - Stała opłata za przedszkole = równa dla wszystkich ; - Można zmienić stawkę godzinową, aby była np. niższa i nie została pomniejszana za czas nieobecności. Przed zmianą płaciłam 150 zł opłaty stałej. Na chwilę obecną płacę 220 zł za cały pobyt. Można tą kwotą uśrednić i zrobić stałą ; - Konsensus z zadowoleniem dla każdej strony niemożliwy. Samorząd powinien poszukać oszczędności gdzie indziej lub oszczędzać b. b. ostrożnie. Rodzice zapewne będą musieli przełknąć trochę większe opłaty (ale nie za duże) lub wprowadzić obowiązek opłaty za dodatkowe godziny (min. 3 godz.) lub zrezygnować ze zwrotów ; - Stałe opłaty bez zwrotów ; - Uważam, że rodzice powinni zrezygnować z przysługujących im zwrotów ; - Zrezygnowanie z opłat za nieobecność dziecka w przedszkolu ; - Brak zwrotu za nieobecność dziecka w przedszkolu ; - 1. Podnieść opłaty (stawkę godzinową). 2. Zmienić (zasady) +wydłużyć odpłatne godziny i terminy opieki nad dziećmi np. wakacje, dni wolne od pracy (weekendy). Przedszkole zdobędzie dodatkowy przychód. 3. Przeprowadzić analizy ekonomiczne pod kątem oszczędności w poszczególnych placówkach; - Jestem w stanie dopłacić do dalszego funkcjonowania przedszkola. Nie zgadzam się na przekształcenie na niepubliczne ; - Koszty admin. Można ograniczyć poprzez np. wspólne zakupy dla wszystkich placówek. To samo dot. np. opłat za przedszkola. Mogłaby to robić 1 osoba ; - Zwiększyć opłatę za przedszkole, jeżeli głównym problemem są pieniądze oczywiście aby to nastąpiło w sposób racjonalny. Większość rodziców wyraża chęć dopłaty do przedszkola. Dzieci są najważniejsze. Uważam, ze nie zwiększać stawki godzinowej a wprowadzić inną stałą opłatę ; - Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania (Fundusze unijne, dodatkowe płatne godziny w wakacje, dodatkowe zajęcia płatne zróżnicowanie płatności w stosunku do dochodów. Szansa dla dzieci z rodzin o niskich dochodach ; - Przeprowadzić referendum wśród rodziców (wszystkich) w każdej grupie wiekowej dzieci, we wszystkich przedszkolach i przekonać ich do 8 godzinnego pobytu w przedszkolu, za stałą opłatą (bez zwrotów) ; - Bez zmian definitywnie / x3 wypowiedzi - Pozyskanie środków z funduszów unijnych; opłaty za przedszkole uzależnione od wys. dochodów; - zrezygnować można ze zwrotów za nieobecność dzieci w przedszkolu ; - Sądzę, że powinniśmy zrezygnować ze zwrotów ; 18

19 - Powrót do opłaty stałej ; - Proszę szukać oszczędności na innej płaszczyźnie, obniżenie kosztów na wyjazdy dla pracowników UM, zmniejszenie kwoty na dekoracje świąteczne, znalezienie brakującej kwoty należy do urzędników UM, a jeśli organy zarządzające nie mogą sobie z tym poradzić proszę zrezygnować z piastowanego urzędu ; - Utrzymać zatrudnienie w przedszkolu personelu grona pedagogów od opiekunów, po dyrekcję i obsługę kuchni. Zrezygnować z wyjazdów zagranicznych dla radnych i premii dla pracowników oświaty i urzędu miasta. Nie dawać ulg podatkowych przedsiębiorcom ; Przedszkole nr 3: - Redukcja administracji, większe dotacje samorządu, pochodzące z redukcji w administracji publicznej (Urząd Miasta), oszczędność w promocji miasta ; - Redukcja administracji, większe dotacje samorządów pochodzące z redukcji administracji publicznej (Urząd Miasta), oszczędności w promocji miasta ; - Redukcja administracji, inne źródła finansowania, np. fundusze unijne ; - Niech w innych przedszkolach rodzice również zrezygnują ze zwrotów ; - Zrezygnowanie ze zwrotów pozostałych przedszkolach, oszczędności w innych dziedzinach ; - Niepobieranie zwrotów w pozostałych przedszkolach jakie przysługują za nieobecność dziecka. Płatne ciekawe formy zajęć w wakacje. Oszczędność w innych sferach a nie oszczędzajmy na edukacji dzieci, np. na imprezy, na które chodzi coraz mniej ludzi. Przetrwajmy ten kryzys, nie prywatyzujmy przedszkoli, może w przyszłym roku rząd spełni swoje obietnice ; - NIC NIE ZMIENIAĆ! ; - Nie chcemy zmian w miejskim przedszkolu, dzieci maja równe szanse, każde dziecko jest akceptowane ; - Można dopłacić do stawki żywieniowej, aby zachować obecną formę funkcjonowania przedszkola ; - Oszczędności w funkcjonowaniu Urzędu Miasta plus większe opłaty za przedszkole ; - Przywrócenie opłaty stałej, płatne ferie i wakacje ; - Sytuacja jest dobra i niech tak pozostanie ; - Jeśli wszystkie przedszkola płaciłyby Komitet rodzicielski- sytuacja poprawiłaby się znacząco, a jestem skłonna dopłacać za wyżywienie mojego dziecka lub dawać suchy prowiant do przedszkola, jeśli by to poprawiło sytuację finansową ; - Z pewnością liczę na poprawienie sytuacji finansowej przedszkola, oszczędności należałoby szukać poza przedszkolem, rodzice wspierają przedszkole w jego działalności, po co zmieniać to co dobre ; - Nie łatać dziury w budżecie mydleniem oczu, że nauczyciele zarabiają za dużo, bo broni ich Karta Nauczyciela. Karta jest po to, by bronić jakości. Kształcenia przez obronę jakości pracy n-li. Nie chcemy, by nasze dzieci uczyły osoby pracujące za najniższa krajową!! Bo jakość świadczeń na pewno spadnie!! - Uważam, że to samorząd musi znaleźć pieniądze na funkcjonowanie przedszkola ; - Podwyższenie stałej opłaty, podwyższenie opłaty za wyżywienie ; - Nie zmieniać dotychczasowej formy ; - Zwolnić cześć załogi UP i UM ; - Redukcja etatów samorządowych np. Urząd Pracy, Urząd Miasta ; - Częste szczere rozmowy SAMORZĄD RODZIC. SZCZERA KOMUNIKACJA NA PEWNO DOPROWADZI DO ROZWIĄZANIA ; - Pozostawić bez zmian ; - Cięcie kosztów w innych sferach miasta ; - Obniżenie kosztów z całości budżetu miasta ; - Cięcie kosztów w innych sferach miasta ; - Pozostawienie przedszkola tak jak do tej pory ; - Pozostawić przedszkole tak jak do tej pory ; - Nie zgadzam się na likwidację przedszkola publicznego ; - Wszystko jest dobrze. Pozostawić wszystko tak jak jest ; - Oszczędności należy szukać w sferach działalności samorządu, wykraczających poza podstawowe zadania miasta ; - NIE ZGADZAM SIĘ NA ZMIANY! - Zmniejszyć zatrudnienie w UM, ograniczyć wydatki związane z promocją miasta za granicą ; - Cięcia w ratuszu ; - Samorząd powinien zrezygnować z innych inwestycji, które są bardziej kosztowne niż funkcjonowanie przedszkola ; - Nie znamy sytuacji finansowej naszego przedszkola. Wiemy o złej sytuacji całej grupy przedszkoli ; 19

20 Przedszkole nr 4: - Urząd Miasta powinien ograniczyć koszty własne, a nie oszczędzać na dzieciach. Widocznie miasto ma interes w zmianie sytuacji przedszkoli ; - ZAOSZCZĘDŹCIE NA SOBIE, SWOICH NAGRODACH, PREMIACH, WYJAZDACHZAGRANICZNYCH I BUBLACH INWESTYCYJNYCH UL. Płocka ; - Wprowadzenie stałej opłaty miesięcznej bezzwrotnej. Jeśli jest możliwość zwiększenie o kilka procent liczby dzieci ; - Nie chcemy zmian ; - Ustalona bezzwrotna opłata za przedszkole, podzielenie kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu między rodzicami a samorządem ; - Zrobić stałą opłatę 150 zł jak było. Nie chcemy zmian ; - OSZCZĘDNOŚCI W RATUSZU ; - Proszę oszczędzać na wszystkim innym tylko nie na oświacie. W tym przypadku przedszkoli ; - Szukać oszczędności u pracowników urzędowych, zmniejszyć nagrody na koniec roku, zrezygnować z wycieczek ; - Oszczędność na odławianiu i utrzymaniu psów (12500 zł przesada). Wg informacji z PUŁ Ciechanów w styczniu i w lutym odłowiono 3 psy. Koszt odłowienia zł. Bezsens ; - Pozostawić opłatę stałą na poziomie 150 zł ; - OSZCZĘDNOŚCI W URZĘDZIE ; - Proszę o oszczędności na wszystkim, tylko nie na przedszkolach. Catering NIE. Wróćmy do opłaty 150 zł m- c ; - Rodzice wszystkich dzieci powinni płacić taką samą ilość godzin 3 ponad podstawowe; Unijne dofinansowania? Cięcia budżetowe na wszystkim innym niż przedszkolu; Zająć się poprawą i rozbudową przedszkoli samorządowych, a nie finansowaniem przedszkoli niepublicznych; Opłaty za przedszkole mogłyby być większe ale nie za dużo ok zł. Intendent oraz kuchnia przedszkolna jest podstawą i powinna nadal funkcjonować na obecnych warunkach. Uważam, że 4 godz. Pracy dziennie nauczycieli za takie wynagrodzenie jest za duże Może możliwości można będzie zrobić w edukacji etat nauczycieli, gdyż to ich wynagrodzenie jest dość spore ; - Chcemy, żeby była kuchnia ; - Powrót do opłaty stałej ; - Oszczędności należy szukać gdzie indziej a nie na przedszkolach. A catering na pewno nie wyjdzie dzieciom na zdrowie. Nie chcę żadnych zmian ; - Rodzice dopłacając do stawki godzinowej do 3 zł za godzinę. Oszczędności które miałyby być szukane poprzez likwidacje państwowych przedszkoli i przetworzenie ich w prywatne nie idzie ku dobremu i nie służy dobru dzieci. Likwidacja kuchni i wprowadzenie cateringu wiąże się jedynie z wyższymi kosztami, plastikowymi tackami i zimnym posiłkiem. Jako rodzic nie chcę żadnych zmian!!! ; - Rodzice dopłacają, ale pod warunkiem, ze samorząd też dopłaca (Można szukać oszczędności, ale gdzie indziej niż w przedszkolu). Można zaoszczędzić na promocji miasta na stawianiu parkometrów ; - Jak największa ilość dzieci i niech zostaną dwie grupy, a nie jedna, żeby każde dziecko miało szanse, bo co słyszałam, to pani Kozera popiera przedszkola niepubliczne ; - Zaoszczędzić na wydatkach miasta, na promocji i wyjazdach zagranicznych. Ograniczyć nagrody dla urzędników a nie zabierać pracy ludziom otrzymującym najniższe wynagrodzenie ; - Proszę oszczędzać na czym innym, a nie na dzieciach ; - Niezwracanie opłat za nieobecność dziecka w przedszkolu ; - Niezwracanie opłaty stałej w sytuacji nieobecności dziecka w przedszkolu. Proszę oszczędzać na wszystkich zadaniach własnych miasta z wyjątkiem przedszkoli. Proszę ciąć wszędzie, ale nie w przedszkolu ; - RESTRUKTURYZACJA W URZĘDZIE MIASTA I INNYCH JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH ; - OSZCZĘDNOŚCI WSZĘDZIE, TYLKO NIE W PRZEDSZKOLACH!!!. Przedszkole nr 5: - Zastosować wyżej wymienione punkty z zachowaniem statusu publicznego przedszkola ; - Moim zdaniem to zmienić zasady z karty nauczyciela na kodeks pracy i zaraz znajdą się oszczędności ; - Samorząd powinien poszukać oszczędności w innej instytucji niż oświata. Mniej imprez odbywających się w Płońsku ; - Moim zdaniem nie może być kateringu to są dzieci!!! ; - Przedszkole działa prawidłowo i niepotrzebne są zmiany. Oszczędności w tej dziedzinie uderzają w dobro dzieci. Kadra powinna zostać bez zmian ; - Pozostawić dotychczasowe zatrudnienie w niezmienionej obsadzie ; 20

21 - Obniżyć diety pracownikom Urzędu Miasta, - zredukować roczne nagrody dla samorządu do minimum, - pozostawienie tej samej kadry i personelu, - nie chcemy cateringu ; - Ja pracuję w innej branży, to Państwo chyba są na właściwych stanowiskach? ; - Proszę o pozostawienie przedszkola w takiej formie w jakiej jest obecnie, z opiekunami i pracownikami, całą kadrą. Dziękuję ; - Do czasu ustalenia wysokości subwencji rządowych na 2013 nie należy nic zmieniać! Być może okaże się, że nie ma potrzeby przekształcać przedszkoli, bo subwencje pokryją braki ; - Nie chcemy zmian personalnych w przedszkolu ; - Nic nie zmieniać ; - Dotychczasowa kadra powinna pracować dalej w niezmiennym składzie ; - Mogę płacić więcej do ok. 100 zł na przedszkole, jeśli zostanie tak jak było. Pracownicy też zostają ci sami w tej samej ilości ; - Uważam, że oszczędności można znaleźć w innych miejscach a nie w przedszkolu kosztem naszych dzieci. Jestem zadowolona z obecnego stanu przedszkola i obecnych kosztów i nie chcę żadnych zmian. Jeśli trzeba będzie ponieść większe koszty za pobyt dziecka w przedszkolu oczywiście to zrobię, bonie widzę innej możliwości, ale będzie to obciążeniem dla finansów mojej rodziny, ponieważ obydwoje dzieci cierpią na astmę oskrzelową, a córka jest dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo ; - Proszę o szukanie oszczędności w innych miejscach niż w oświacie. Daleko nam do standardów europejskich a jeszcze samorząd chce okradać dzieci z dobrego i wspaniałego obiadu, pomocy w grupach, wykwalifikowanej kadry i spokojnego pójścia do pracy przez rodzica, wierząc, że zostaje ono pod dobrą opieką ; - Dać pracę bezrobotnym i ułatwić życie młodym małżeństwo a nie litować się nad patologią i recydywistami, bez redukcji etatów, kadry pedagogicznej teraz i później do samorządu ; - Rozmawiać i negocjować, ważny aspekt jest stałą załoga przedszkola, sprawdzona, pełna zaufania. Przedszkole ma być ostoją spokojności i pewności ; - Znalezienie sponsora ; - Nie chcę nic zmieniać w funkcjonowaniu naszego przedszkola ; - Stanowczo nie chcemy cateringu dla naszych dzieci w przedszkolach, chcemy tego samego składu kadry pedagogicznej i technicznej. Jeśli dojdzie do przekształcenia przedszkoli na niepubliczne, to będziemy dalej robić protesty ; - Samorząd powinien szukać oszczędności - na pewno nie w sferze oświaty, nie kosztem dzieci i nie kosztem zmiany żywienia na gorsze. Przekształcenie na niepubliczne spowoduje podwyższenie kosztów płatności za przedszkole, które spadnie na rodziców. Obniży się poziom żywienia, jeśli zostanie wprowadzony catering to jest najgorszy wariant zmian w przedszkolach. Będę się bardzo długo zastanawiać nad wyborem władz płońskich w następnych wyborach ; - Jest dobrze. Nie należy zmieniać tego co dobrze funkcjonuje. Opłaty nie mogą wzrosnąć, a przedszkole musi zostać publiczne (państwowe) ; - Podwyższyć minimalnie koszty przedszkola. Bardzo dobra opieka w przedszkolu. Rodzice mogą ewentualnie więcej dołożyć do kosztów. Jestem w stanie dołożyć, zależy mi, aby nie było cateringu, przedszkole jest super bardzo dobra opieka, pyszne jedzenie, firma zewnętrzna tego nie zapewni dziecku ; - Nie chcemy cateringu. PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA ds. Systemu Zarządzania Jakością /-/ Anna Czerniawska r. Pomoc przy zliczaniu ankiet p. Marta Paszyńska r. 21

Podstawa programowa po trzech latach wdrażania

Podstawa programowa po trzech latach wdrażania ISSN 2080-1262 doradca czerwiec 33 2012 26,15 zł w tym 5% VAT AKTUALNOŚCI NADzÓR PRAWO PEDAGOGICZNE Dyrektor pod nadzorem Przygotowania do zakończenia roku szkolnego Temat miesiąca Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-595 GRUDZIEŃ 2010 Spis treści Wstęp... 3 1. Opieka w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNEJ RAPORT WARUNKI EDUKACJI. po pierwszym roku obowiązkowej nauki dzieci pięcioletnich

PRZEDSZKOLNEJ RAPORT WARUNKI EDUKACJI. po pierwszym roku obowiązkowej nauki dzieci pięcioletnich RAPORT WARUNKI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ po pierwszym roku obowiązkowej nauki dzieci pięcioletnich 2012 Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców www.rzecznikrodzicow.pl RAPORT WARUNKI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość

Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Mikołaj Herbst Finansowanie przedszkoli w Polsce stan obecny i wyzwania na przyszłość Ekspertyza opracowana na potrzeby Zespołu ekspertów ds. wypracowania rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej przy

Bardziej szczegółowo

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI?

DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? DOBRY START JAK WPROWADZAĆ ALTERNATYWNE FORMY WCZESNEJ EDUKACJI? PUBLIKACJĘ SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BERNARD VAN LEER FOUNDATION. PUBLIKACJA

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów. z 20 stycznia 2011 r.

Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów. z 20 stycznia 2011 r. Stenogram z konwersatorium Czwartki u Ekonomistów nt: Patologie służby zdrowia i możliwości wyjścia z kryzysu z 20 stycznia 2011 r. Przewodniczący spotkania, pan dr Jerzy Małkowski Drogie panie, szanowni

Bardziej szczegółowo

Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian

Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian Polityka prorodzinna w Polsce. Diagnoza stanu obecnego i propozycje zmian Autorzy raportu: Krzysztof Brosz Marcin Chludziński Michał Czarnik Michał Kot Redakcja: Artur Bazak Marcel Klinowski Grudzień 2012

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku 1 PROTOKÓŁ Nr XIV/07 Z OBRAD XIV SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 23 października 2007 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.10, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/11. z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. PROTOKÓŁ Nr XII/11 z obrad XII Sesji Rady Powiatu w Krasnymstawie IV kadencji odbytej w dniu 16 grudnia 2011 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz.

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć

DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI. F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć DOBRE POMYSŁY NA POZYSKIWANIE FUNDUSZY W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI F U N D R A I S I N G T O S Z T U K A, k t ó r e j m o ż n a s i ę n a u c z y ć 02 po pierwsze kawa i pączki! 03 W ten zabawny sposób podstawową

Bardziej szczegółowo

przebiegu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lipca 2011 r.

przebiegu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lipca 2011 r. PROTOKÓŁ NR XVI.2011 przebiegu XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zielona Góra 13 lipca 2011 r. 1. OTWARCIE SESJI XVI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Zielona Góra (szóstej kadencji samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów.

Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS Równe Szanse raport z badań dotyczących zjawiska biedy i ubóstwa wśród rybnickich uczniów. Raport z badania przeprowadzonego w ramach programu 2010 Europejski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy z badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji rynku pracy w ramach projektu: Razem dla rozwoju rzemiosła

Raport cząstkowy z badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji rynku pracy w ramach projektu: Razem dla rozwoju rzemiosła Raport cząstkowy z badań jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji rynku pracy w ramach projektu: Razem dla rozwoju rzemiosła Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet VIII: Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Wywiady z urzędnikami wydziałów edukacji z 75 gmin

Wywiady z urzędnikami wydziałów edukacji z 75 gmin Wywiady z urzędnikami wydziałów edukacji z 75 gmin PYTANIA: 1. Czy 5latki i 6latki mają miejsca w przedszkolach? Czy są również w oddziałach w szkole? 2. Czy rodzice, którzy deklarują dzieci na 5 godzin

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kapitalni ludzie. Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU Kapitalni ludzie Wybrane projekty realizowane w wojwództwie kujawsko-pomorskim w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, grudzień 2013 Skład, druk

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku

Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku. Punkt 1 Otwarcie obrad sejmiku Protokół nr XXXIII/09 sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2009 roku Sesja nr XXXIII/09 Sejmiku Województwa Pomorskiego odbyła się dnia 30 marca 2009 roku w godzinach od 11.00 20.30 w

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny

ABC Biznesu. Jak założyć punkt. przedszkolny ABC Biznesu Jak założyć punkt przedszkolny Spis treści 2 1. Pomysł na firmę /3 1.1. Kim są odbiorcy i klienci punktu przedszkolnego /4 2. Cele i zasoby osobiste /4 3. Produkt/usługa /5 3.1. Analiza potencjału

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy Raport

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI

KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Programy walki z bezrobociem na poziomie Unii Europejskiej i w wybranych państwach Polsce, Finlandii, Irlandii i Niemczech OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT 610 STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo