Instrukcja u żytkownika. Central alarmowych serii JA-6X Modele PROFI, MAESTRO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja u żytkownika. Central alarmowych serii JA-6X Modele PROFI, MAESTRO"

Transkrypt

1 Instrukcja u żytkownika Central alarmowych serii JA-6X Modele PROFI, MAESTRO

2 1.Sygnalizacja stanów systemu alarmowego na klawiaturze. ALARM TAMPER (SABOTAŻ) FAULT (BŁĄD) BATTERY (BATERIA) ARMED (UZBROJENIE) POWER (ZASILANIE) - wzbudzenie alarmu włamaniowego, dymu lub gazu itp. - sygnalizacja otwarcia obudowy elementu, przekroczenie limitu wprowadzenia błędnego kodu - sygnalizacja zaniku napięcia zasilania, utraty komunikacji z elementem systemu, utrata linii telefonicznej (naciśnij "N" zobaczysz szczegóły zdarzenia) - sygnalizacja słabego stanu baterii w elementach systemu - szczegóły w rozdziale "Wymiana baterii" - wskaźnik zadziałania elementów bezprzewodowych - sygnalizacja stanu uzbrojenia/rozbrojenia systemu alarmowego świeci ciągle - stan uzbrojenia systemu alarmowego pulsuje wolno - czas na wyjście pulsuje szybko - czas na wejście - sygnalizacja stanu zasilania centrali alarmowej świeci ciągle - zasilanie z sieci i akumulatora OK. pulsuje - brak zasilania z sieci lub uszkodzenie akumulatora nie świeci - brak zasilania centrali alarmowej z sieci i akumulatora Oznaczenia dla nowej wersji kalwiatury ALARM SABOTAŻ BŁĄD ZASILANIE UZBROJENIE BATERIA Wskaźnik zadziałania elementu bezprzewodowego Informacje o zdarzeniach wyświetlane na klawiaturze Czujnik bezprzewodowy numer 12 Informuje o zdarzeniu (naruszeniu) czujnika bezprzewodowego (Alarm, Sabotaż, Błąd, Bateria) Czujnik przewodowy numer 2 Informuje o zdarzeniu (naruszeniu) czujnika przewodowego (Alarm, Sabotaż) Sterownik bezprzewodowy numer 3 Informuje o zdarzeni pochodzącego od sterowników bezprzewodowych (Piloty serii RC-xx, klawiatury JA-60F oraz przycisk Panik RC-22) Centrala alarmowa Informuje o zdarzeniach pochodzących od centrali alarmowej (Sabotaż, Błąd, Uszkodzenie bezpiecznika itp.) Sygnalizator bezprzewodowy Informuje o zdarzeniach pochodzących od sygnalizatora bezprzewodowego (Sabotaż, Błąd, Bateria) Podcentrala (podsystem) Informuje o zdarzeniach pochodzących z podsystemu alarmowego serii JA-6x (Alarm, Sabotaż, Błąd, Bateria) - szczegóły dotyczące zdarzenia odczytasz w podsystemie Linia telefoniczna Informuje o zdarzeniu zaniku linii telefonicznej lub utraty sieci GSM (Sabotaż, Błąd) Sabotaż - system uzbrojony, Błąd - system rozbrojony Linia cyfrowa (PC interfejs) Informuje o zdarzeniach pochodzących od przewodowej klawiatury JA-60E lub podłączonego komputera PC (Sabotaż, Błąd) Utrata komunikacji Informuje o utracie komunikacji bezprzewodowej klawiatury JA-60F z centralą alarmową z serii JA-6x Awaria Informacja o awarii centrali alarmowej Dzwoń serwis Tryb administrator Tryb administratora systemu alarmowego (kod Master) dostęp do funkcji (blokowania czujników, testowania, wymiany baterii, ustawiania zegara, itp.) Częściowe uzbrojenie Funkcja F-2 Częściowe uzbrojenie systemu alarmowego (instalator programuje czujniki blokowane w funkcji F-2) - system jednostrefowy z wydzieloną częścią nocną Uzbrojenie strefy "A" Uzbrojenie strefy "A" system podzielony na dwie strefy

3 Uzbrojenie strefy "B" Uzbrojenie strefy "B" - system podzielony na dwie strefy Uzbrojenie całości systemu Uzbrojenia całości systemu alarmowego Strefy "A", "B" i "C" Blokada (Bypass) Ostrzeżenie o zastosowaniu blokady wybranych czujników w systemie alarmowym Przyciśnięcie przycisku System oczekuje na więcej danych lub dokończenie sekwencji Tryb Serwisowy Tryb programowania i testowania systemu alarmowego przez Instalatora 2. Obsługa systemu alarmowego System może być obsługiwany z klawiatury, pilota, lub komputera przy wykorzystaniu programu Comlink, dodatkowo przy wykorzystaniu telefonu komórkowego lub stacjonarnego, internetu - (wersja centrali alarmowej z dialerem GSM). Aby sterować i programować system poprzez stronę www, konieczne jest stworzenie własnego konta oraz zalogowanie danej instalacji poprzez wpisanie odpowiedniego indywidualnego kodu dialera GSM. Kod ten jest podawany razem z instrukcją, można go również odczytać w programie Comlink. Kod administratora Kod administratora jest jedynym kodem w systemie tego typu posiada uprawnienia do uzbrajania, rozbrajania, zmiany własnego kodu, wprowadzenia kodów użytkowników, ustawienia obejść (blokady bypass czujników), testowania systemu alarmowego, wymiany baterii w elementach bezprzewodowych, programowania powiadomienia głosowego. Fabryczny kod administratora to Administrator systemu powinien go zmienić po zakończeniu montażu przez instalatora Kod użytkownika Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu oraz do kasowania alarmów. Można zaprogramować do 14 różnych kodów użytkownika. System zapisuje w pamięci, który kod został użyty, do jakiej operacji oraz dokładną datę i czas. Pozwala to na kontrolowanie, kto i o której godzinie przebywał na obiekcie. Można to sprawdzić przy pomocy komputera lub na stacji monitoringu. Wszystkie kody użytkownika są skasowane przez producenta i powinny zostać zaprogramowane przez administratora systemu Kod serwisowy Kod serwisowy systemu umożliwia uruchomienia procedury programowania P przez instalatora. Kod serwisowy uniemożliwia uzbrojenie i rozbrojenie systemu alarmowego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa istnieje możliwość zablokowania kodu serwisowego przez użytkownika systemu alarmowego (uruchomienie trybu serwisowego nastąpi po potwierdzeniu kodem Administratora lub Użytkownika) Właścicielem kodu serwisowego powinien być instalator systemu alarmowego. 3. Uzbrojenie systemu alarmowego Z klawiatury JA-60E/F wprowadź cztero cyfrowy kod użytkownika systemu lub wciśnij przycisk F1 lub funkcyjny) Z pilota z serii RC-xx wciśnij przycisk A na pilocie - jeśli funkcja dostępna (przycisk RC-4x Pilot dwu kanałowy możliwość sterowania innymi urządzeniami. Dostępna funkcja blokowania przycisków zapobiega przypadkowemu uzbrojeniu/rozbrojeniu sytemu. Blokada - Naciśnij równocześnie przycisk "A" i "1" przyciski zostaną zablokowane. Odblokowanie - Naciśnij równocześnie przycisk "A" i "1" przyciski zostaną odblokowane. A B 1 2 RC-11 Pilot jedno kanałowy Centrala alarmowa potwierdzi jednym sygnałem dźwiękowym i zacznie procedurę odliczania czasu na wyjście Dioda LED ARMED (UZBROJENIE) zacznie pulsować (w tym czasie musisz opuścić obiekt) i po czasie na wyjście zapali się na stałe. Jeżeli centrala alarmowa zasygnalizuje czterokrotnie dźwiękiem oznacza to że w systemie istnieje pewna nieprawidłowość (naruszony czujnik, blokada czujnika, słaba bateria itp.) z wyświetlacza odczytasz przyczynę nieprawidłowości. Administrator systemu alarmowego może zaprogramować automatyczne uzbrojenie systemu alarmowego o określonej godzinie

4 4. Rozbrojenie systemu alarmowego Z klawiatury JA-60E/F wprowadź cztero cyfrowy kod użytkownika systemu Z pilota z serii RC-xx wciśnij przycisk B na pilocie A B 1 2 Centrala alarmowa potwierdzi podwójnym sygnałem dźwiękowym Jeżeli centrala alarmowa zasygnalizuje trzy lub czterokrotnie dźwiękiem oznacza to że system alarmowy ma ważną informację wyświetlaną na klawiaturze JA-60E/F - Dioda LED FAULT (BŁĄD) pulsuje naciśnij przycisk N w celu sprawdzenia przyczyna zdarzenia - Dioda LED ALARM pulsuje i wyświetlacz wskazuje numer linii która wzbudziła alarm Jeśli wejdziesz do obiektu w celu rozbrojenia systemu z klawiatury i naruszysz czujnik typu wejście/wyjście centrala uruchomi procedurę odliczania czasu na wejście dioda LED ARMED (UZBROJENIE) zacznie pulsować a klawiatura zacznie sygnalizować dźwiękiem w tym czasie musisz wprowadzić czterocyfrowy kod dostępu. Opcja rozbrojenia dostępna pod warunkiem że instalator zainstalował czujnik typu wejście/wyjście, jeżeli czujnik jest typu natychmiastowy zostanie wzbudzony alarm. Administrator systemu alarmowego może zaprogramować automatyczne rozbrojenie systemu alarmowego o określonej godzinie 5. Uruchomienia cichego alarmu PANIK W przypadku wystąpienia zagrożenia można wzbudzić cichy lub głośny alarm napadowy PANIK w celu przywołania pomocy. Alarm napadowy uruchamia procedurę powiadomienia głosowego lub SMS pod zaprogramowane numery telefoniczne oraz powiadamia centrum monitoringu obiektów (Firma ochrony). Funkcja ta pozwala na ciche przywołanie pomocy bez informowania o tym fakcie napastnika. Alarm napadowy można wzbudzić: Z klawiatury JA-60E/F wciśnij przycisk F7 lub, a następnie wprowadź swój kod czterocyfrowy Z pilota serii RC-xx - wciśnij równocześnie przyciski A i B na pilocie i przytrzymaj około 2s Z przycisku napadowego RC-22 wciśnij przycisk napadowy 6. Wyłączenia (Kasowani e) alarmu W przypadku gdy alarm zostanie wzbudzony podczas obecności użytkownika istnieje możliwość wyłączenia (skasowania) alarmu wprowadzając czterocyfrowy kod dostępu użytkownika lub naciśnięcie przycisku B na pilocie. Powiadomienie głosowe lub SMS użytkownika zostanie wstrzymane Powiadomienie centrum monitoringu (Firma ochrony) jeśli alarm został wzbudzony przypadkowo powiadom o tym fakcie firmę ochrony w celu zaniechania wysłania grupy interwencyjnej. W przypadku nie wyłączenia (skasowania) alarmu przez użytkownika, alarm zostanie wyłączony (skasowany) automatycznie po zaprogramowanym czasie. System alarmowy powróci do trybu uzbrojenia. 7. Nocne uzbrojenie systemu alarmowego Instalator może zaprogramować system alarmowy tak, że część czujników zostanie automatycznie zablokowana przy uzbrojeniu nocnym H. W tym trybie pracy systemu alarmowego osoby przebywające w chronionym obiekcie mogą się poruszać w części, która jest zablokowana automatycznie. Uzbrojenie nocne można uruchomić: Poprzez klawiaturę JA-60E/F wciśnij przycisk F-2 lub Uzbrojenie nocne jest niedostępne przy wykorzystaniu pilotów serii RC-xx Centrala alarmowa potwierdzi jednym sygnałem dźwiękowym i zacznie procedurę odliczania czasu na wyjście Dioda LED ARMED (UZBROJENIE) zacznie pulsować i po czasie na wyjście zapali się na stałe. Wyświetlacz alfanumeryczny wyświetli literę H W celu rozbrojenia wprowadź swój cztero cyfrowy kod dostępu lub naciśnij przycisk B na pilocie

5 8. Funkcja otwarcia drzwi Centrala alarmowa może sterować elektro-zaczepem umożliwiającym otwarcie drzwi. Wciśnij przycisk F-3 lub i potwierdź czterocyfrowym kodem 9. Odczytywanie pamięci alarmów Wszystkie zdarzenia występujące na systemie alarmowym są zapisywane w nielotnej pamięci centrali alarmowej wraz z datą i godziną zdarzenia. Pamięć centrali można odczytać za pomocą komputera PC przy pomocy programu ComLink. Zdarzenia (Alarmowe, Błąd) można odczytać przy wykorzystaniu klawiatury JA-60E/F systemu alarmowego. Wciśnij na klawiaturze przycisk F4 na wyświetlaczu pojawi się ostatnie zdarzenie, kolejne naciśnięcie przycisku 4 na klawiaturze spowoduje wyświetlenie kolejnego zdarzenia. 10. Sprawdzenie nagranej wiadomości głosowej W przypadku gdy instalator zaprogramował wysyłanie wiadomości głosowych z dialera JA-65X, możesz sprawdzić i odtworzyć nagraną wiadomość. Dialer posiada wbudowany głośnik w celu odsłuchania nagranej wiadomości głosowej. W tym celu: Wciśnij przycisk F-9 wszystkie wiadomości zostaną odtworzone wszystkie po kolei jedna po drugiej. 11. Strefowe uzbrojenie systemu alarmowego System alarmowy może być podzielony przez instalatora na dwie niezależne strefy A i B oraz część wspólna C. W przypadku podziału systemu alarmowego na strefy użytkownik może uzbroić/rozbroić tylko jedną strefę do której jest przypisany jego kod lub pilot. Uzbrojenie strefy A i B jest sygnalizowane symbolem na klawiaturze. Część wspólna systemu strefa C zostanie uzbrojona automatycznie, kiedy strefa A i B będą uzbrojone. Kod administratora może uzbroić wszystkie strefy równocześnie. Po wprowadzeniu kodu administratora system alarmowy zostanie uzbrojony jeśli jest całkowicie rozbrojony, jeżeli jedna ze stref jest uzbrojona system zostanie rozbrojony. W celu uzbrojenia pojedynczej strefy przez administratora: Wciśnij przycisk F1 lub i potwierdź kodem administratora jeśli chcesz uzbroić strefę A Wciśnij przycisk F2 lub i potwierdź kodem administratora jeśli chcesz uzbroić strefę B Uzbrojenie systemu alarmowego w funkcji nocnego uzbrojenia jest niedostępne w przypadku podziału systemu alarmowego na strefy A, B i C 12. Uzbrojenie podsystemu alarmowego serii JA-6x Centrale alarmowe serii JA-6x mogą posiadać przypisane podcentrale alarmowe. Podcentrala alarmowa komunikuje się z centralą główną i przesyła informacje dotyczące alarmów, błędów, zasilania itp. Instalator systemu może skonfigurować system tak że podsystem będzie uzbrajany/rozbrajany oddzielnie lub wspólnie z centralą główną. Zapytaj instalatora jak zarządzać podcentralą alarmową. 13. Sterowanie dodatkowymi urządzeniami podłączonymi do centrali alarmowej Centrala alarmowa może sterować dodatkowo innymi urządzeniami (oświetlenie, ogrzewanie, wentylacji itp.) Lokalnie z klawiatury JA-60E/F wciśnij funkcję F81 (włączenie) lub F80 (wyłączenie) Zdalnie z klawiatury telefonu lub poprzez SMS centrala alarmowa musi być wyposażona w dialer JA-60GSM 14. Funkcje dodatkowe administratora systemu alarmowego Poniższy rozdział przeznaczony jest dla administratora systemu alarmowego posiadający kod główny systemu (Master) fabrycznie ustawiony Wszystkie dostępne opcje mogą być anulowane poprzez naciśnięcie przycisku N na klawiaturze systemowej JA-60E/F

6 14.1 Zmiana kodu administratora systemu alarmowego Fabryczny kod administratora Instalator po zakończeniu instalacji systemu zabezpieczenia technicznego obiektu powinien nauczyć administratora obsługi systemu alarmowego a w szczególności zmiany kodu administratora. W celu dokonania zmiany kodu administratora wprowadź sekwencję Zmiany kodu administratora można dokonać tylko gdy system jest rozbrojony. F5 xxxx yyyy yyyy Gdzie xxxx to stary kod administratora fabryczny 1234, a yyyy to nowy kod administratora nowy kod musi być wprowadzony dwukrotnie w celu potwierdzenia kodu. Przykład: Zmiana kodu z 1234 na 9876 F Nowy użytkownik systemu alarmowego Centrala alarmowa umożliwia skonfigurowanie czternastu kodów użytkowników systemu alarmowego. Każdy użytkownik posiada własny indywidualny kod czterocyfrowy zapisywany w pamięci centrali alarmowej z informacjami takim jak data i czas użycia. Informacja o uzbrojeniu i rozbrojeniu może być wysyłana do centrum monitoringu obiektów (Firma ochrony) lub być odczytywana z pamięci zdarzeń przy pomocy komputera PC i oprogramowania ComLink. Fabrycznie żaden kod użytkownika nie jest zaprogramowany, administrator systemu sam przydziela kody użytkownikom systemu alarmowego. W celu dodania nowego użytkownika systemu alarmowego wprowadź sekwencję F6 xxxx yy zzzz Gdzie xxxx to kod administratora fabryczny 1234, yy to numer kodu użytkownika (01-14), zzzz to kod użytkownika systemu alarmowego Przykład: Jeżeli kod administratora jest 1234, a nowy użytkownik numer 3 i kodem 6543 F W celu skasowania użytkownika systemu alarmowego wprowadź sekwencję F6 xxxx yy 0000 Gdzie xxxx to kod administratora fabryczny 1234, yy to numer kodu użytkownika (01-14), 0000 to kod kasujący Przykład: Jeżeli kod administratora jest 1234, a kasujemy użytkownika numer 3 z kodem 6543 F Kody użytkowników systemu alarmowego można programować tylko przy rozbrojonym systemie alarmowym Administrator powinien zapisać wszystkie numery użytkowników W przypadku podziału systemu na strefy A, B i C administrator może nadać nowe kody użytkownikom, ale nie może dokonać zmian przydziału do poszczególnych stref użytkowników powiadom instalatora o dokonaniu zmian przydzielania kodów do stref.

7 Lp. Numer użytkownika Kod przydzielony Strefa A Kod przydzielony Strefa B Przydzielony - Imię Nazwisko Przydzielony kod do strefy zaznacz X 14.3 Ustawienie zegara wewnętrznego centrali alarmowej Centrala alarmowa posiada wbudowany zegar systemowy. Wszystkie zdarzenia w systemie alarmowym zapisywane są w nieulotnej pamięci z podaniem czasu i daty zdarzenia. Po zakończeniu instalacji zegar systemowy powinien być ustawiony, ale administrator może go zmienić w trybie programowania administratora systemu alarmowego. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Aby dokonać zmiany zegara systemowego wprowadź sekwencję 4 hh mm DD MM YY Gdzie hh godzina, mm minuty, DD dzień, MM miesiąc, YY rok w postaci dwucyfrowej Przykład: Godzina dnia 26 styczeń 06 wprowadź sekwencję W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F 14.4 Automatyczne uzbrojenie/rozbrojenie systemu alarmowego Centrala alarmowa posiada możliwość automatycznego uzbrojenia/rozbrojenia według zaprogramowanego harmonogramu czasowego zgodnie z zegarem systemowym centrali. Centrala umożliwia zaprogramowanie 10 procedur uzbrojenia/rozbrojenia systemu alarmowego. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Aby zaprogramować automatyczne uzbrojenie/rozbrojenia systemu alarmowego wprowadź sekwencję 64 n a hh mm Gdzie: n numer procedury (0-9), a funkcja z tabeli poniżej (0 6), hh godzina uruchomienia funkcji (00-23), mm minuty uruchomienia funkcji (00-59 Numer funkcji a System jednostrefowy System dwustrefowy Uwagi 0 Wyłączony Wyłączony 1 Uzbrojenie systemu Uzbrojenie całości systemu 2 Rozbrojenie systemu Rozbrojenie całości systemu 3 Uzbrojenie poprzez funkcję F2 Uzbrojenie strefy A 4 Uzbrojenie poprzez funkcję F2 Uzbrojenie strefy B 5 Rozbrojenie systemu Rozbrojenie strefy A Wybór kolumny funkcji uzależniony jest od skonfigurowania systemu alarmowego przez instalatora systemu 6 Rozbrojenie systemu Rozbrojenie strefy B

8 Przykład: Godzina uzbrojenie systemu alarmowego (pełne uzbrojenie obiektu) wprowadź sekwencję W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F W przypadku zaprogramowania dowolnej procedury będzie ona powtarzana codziennie aż do wyłączenia Automatyczne uzbrojenie/rozbrojenie można anulować poprzez wprowadzenie czterocyfrowego kodu lub naciśnięcie przycisku B na pilocie W przypadku wcześniejszego uzbrojenia systemu przed automatycznym uzbrojeniem, to zaprogramowana procedura niczego nie zmieni w stanie systemu alarmowego Ustawienia fabryczne wszystkie procedury wyłączone 14.5 Załączenie blokady (Bypass) wybranego czujnika systemu alarmowego Centrala alarmowa posiada możliwość blokady (Bypass) wybranego czujnika systemu alarmowego. W przypadku zablokowania czujnik nie wzbudzi alarmów w trybie uzbrojenia systemu alarmowego. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Aby załączyć blokadę postępuj zgodnie z procedura poniżej 1. Wciśnij przycisk 1" w celu wejścia do kolejnego etapu menu. 2. Przyciskami 1 i 7 wskaż właściwy czujnik który ma być blokowany 3. Wybierz czujnik który ma być zablokowany a następnie wciśnij - Wciśnij przycisk 2 i przytrzymaj przez 2 sek. a czujnik wskazany zostanie zablokowany tylko jednorazowo, po rozbrojeniu następuje automatyczne zdjęcie blokady czujnika - dioda LED przy wskaźniku Baterii (BATTERY) będzie pulsować; - Wciśnij przycisk 3 i przytrzymaj przez 2 sek. a czujnik wskazany zostanie zablokowany za każdym razem w czasie uzbrajania sytemu (blokada stała) - dioda LED przy wskaźniku Baterii (BATTERY) będzie świecić ciągle - Wielokrotne przyciśnięcie i trzymanie przycisków 2 i 3 spowoduje przełączanie funkcji załączenie/wyłączenie/załączenie/wyłączenie 4. W celu zdjęcia wszystkich blokowanych czujników skorzystaj z punktu 1 instrukcji a następnie wciśnij przycisk 4 i przytrzymaj przez 2 sek. Blokady czujników zostaną zdjęte. Potwierdzeniem zdjęcia blokady czujników jest zgaśnięcie wskaźnika Baterii (BATTERY) przy wyświetlaczu alfanumerycznym W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F jeżeli jedna z linii jest zablokowana w systemie alarmowym wówczas centrala alarmowa sygnalizuje taki stan czterokrotnym sygnałem dźwiękowym oraz zapaleniem się litery b na wyświetlaczu alfanumerycznym Linie zablokowane jednorazowo zostaną automatycznie odblokowane po pierwszym rozbrojeniu Zaprogramowane blokady czujników można sprawdzić i zmienić wchodząc ponownie w tryb programowania administratora funkcja blokowania czujników Wszystkie blokady zostają zniesione w chwili wejścia i wyjścia z trybu programowania serwisowego lub po całkowitym wyłączeniu zasilania centrali alarmowej 14.6 Dialer telefoniczny Centrala wyposażona w komunikator głosowy JA-65X administrator systemu ma możliwość dokonywania zmian konfiguracyjnych poprzez tryb administratora, chyba że instalator zablokował możliwość dokonywania zmian. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Testowanie dialera telefonicznego Wciśnij sekwencję 89 na klawiaturze JA-60E/F w tym czasie zostanie uaktywniona procedura testowa i wysłanie dwóch komunikatów głosowych pod wszystkie zaprogramowane numery telefoniczne. Test dialera będzie słyszany poprzez głośnik zainstalowany w centrali alarmowej. Test może być przerwany w każdej chwili poprzez naciśnięcie przycisku N Powiadom wszystkich zainteresowanych że komunikator będzie wykonywał test łączności. W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F

9 Programowanie numerów telefonów do powiadomienia głosowego W trybie programowania administratora istnieje możliwość zaprogramowania czterech numerów telefonicznych do powiadomienia głosowego komunikatora JA-65X. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Aby dokonać zmiany numeru telefonicznego dla powiadomienia głosowego wprowadź sekwencję 7 xxx xxx F y Gdzie xxxx to numer telefonu powiadomienia głosowego, y - to numer komórki pamięci komunikatora głosowego (1-4). Numer telefonu może się składać maksymalnie z 16 cyfr W celu wprowadzenia pauzy przed numerem wprowadź F0 czas pauzy 3 sekundy Wprowadzenie pauzy F0 na końcu numeru telefonu komórkowego spowoduje że komunikator głosowy wykona tylko jedną próbę powiadomienia i nie wykona sprawdzenia sygnału rozłączenia telefonicznego Przykład: Wprowadź numer telefoniczny i wprowadź jako trzeci numer do powiadomienia głosowego 7 F F3 Aby skasować numer z komórki pamięci komunikatora głosowego wprowadź sekwencję 7 F0 F y Gdzie F0 to funkcja kasowania, y - to numer komórki pamięci komunikatora głosowego (1-4). W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F 14.7 Dialer telefonii komórkowej GSM Komunikator telefonii komórkowej JA-60GSM oferuje wiele użytecznych funkcji umożliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym. Instalator po dokonaniu instalacji systemu alarmowego powinien przeszkolić i pokazać możliwości JA-60GSM oraz dokładnie wytłumaczyć, w jaki sposób zmienia się kody zdalnego dostępu i inne ustawienia programowane przez administratora systemu alarmowego Prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem moduł JA-60GSM Po zainstalowaniu modułu GSM, wykorzystany w nim telefon może służyć również do rozmów telefonicznych. Po podniesieniu słuchawki aparatu telefonicznego usłyszysz sygnał, wybierz numer telefonu pod który chcesz zadzwonić tak jak na stacjonarnym telefonie, moduł umożliwia także odbieranie połączeń przychodzących od dowolnych operatorów sieci telefonii komórkowej jaki stacjonarnej. Telefon podłączony do modułu JA-60GSM może służyć także jako klawiatura systemowa, poprzez naciśnięcie przycisku # na klawiaturze telefonu Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS poprzez moduł JA-60GSM Telefon SMS-8010 lub terminal Piccolo połączony do dialera GSM umożliwia wysyłanie i otrzymywanie komunikatów Możliwości komunikatorów SMS: Edycja tekstów SMS Wyświetlanie i pamięć przychodzących SMS-ów Wyświetlanie numeru połączenia przychodzącego Książka telefoniczna Zdalne sterowanie poprzez systemu alarmowego poprzez moduł JA-60GSM Centrala alarmowa wyposażona w moduł komunikacyjny JA-60GSM może być zdalnie sterowana - istnieją dwie możliwości sterowania centrala alarmową poprzez telefon komórkowy przy pomocy krótkiej wiadomości tekstowej SMS lub przez klawiaturę telefoniczną, która przejmuje funkcje tak jak klawiatura systemowa JA-60E/F przy systemie alarmowym, druga metoda może być również stosowana przy wykorzystaniu telefonów stacjonarnych. Ustawienia komunikatora JA-60GSM związane z zdalnym sterowaniem mogą być zmienione przez instalatora. Instalator zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich ustawień i zaprogramowania dialera zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

10 Zdalne sterowanie poprzez krótką wiadomość tekstową SMS zasady ogólne Polecenia SMS mogą być wysyłane przy pomocy telefonu komórkowego lub ze strony internetowej Litery stosowane w treści komunikatów SMS nie mogą wykraczać poza znaki używane w języku angielskim. Wszystkie polecenia SMS muszą być oddzielone spacją. Po zastosowaniu znaku % poprzednie teksty (wiadomości) zostaną pominięte. Zastosowanie w tekście wiadomości SMS znaku %% zakończy proces wszystkie teksty napisane po tym symbolu zostaną zignorowane. Zalecane jest stosowanie tego symbolu (%%), w przypadku gdy operator sieci ma zwyczaj dołączania np. reklam. Jeżeli przychodzące polecenie SMS będzie nie właściwe lub dołączone będą do niego jakieś dodatkowe teksty, to nie zostanie wykonane, jeżeli nie zostaną użyte znaki % lub %%. Przykład: Czesc, ten tekst zostanie zignorowany ME % MO %% Dziekuje tylko komenda MO będzie wykonana Czesc, MO komenda będzie ignorowana, ponieważ zawiera dodatkowy tekst. Fabryczne ustawienia tekstów poleceń mogą być zmienione przez instalatora lub użytkownika Przykładowo polecenie AUXON może być zmienione na Włącz ogrzewanie Uzbrajanie systemu alarmowego poprzez krótką wiadomość tekstową SMS Komenda AM z aktualnym kodem dostępu wykorzystywana jest do uzbrajania systemu alarmowego. Jeżeli system został wcześniej uzbrojony, powyższa komenda nie zmieni stanu alarmu. Treść wiadomości tekstowej powinna zawierać tekst: AM*xxxx Gdzie: AM - komenda uzbrojenia * - znak interpunkcyjny xxxx - aktualny kod użytkownika systemu alarmowego (Master lub użytkownik) Przykład: SMS o treści AM*1234 uzbroi system alarmowy w ten sam sposób jak przy wykorzystaniu klawiatury systemowej wprowadzając kod System alarmowy potwierdzi otrzymaną komendę poprzez przesłanie odpowiedzi w postaci SMS a. W przypadku braku możliwości uzbrojenia systemu alarmu przy wykorzystaniu wiadomości SMS spowodowane np. trybem programowania. System odpowie wiadomością SMS i poinformuje użytkownika systemu o tym fakcie ze wskazaniem przyczyny. W przypadku podziału systemu alarmowego na strefy wówczas komenda AM poszerzona o kod uzbroi strefę do której przydzielony jest kod dostępu W przypadku możliwości wykorzystania funkcji tzw. Szybkie uzbrojenie (F-1) wówczas komenda AM bez kodu użytkownika umożliwia uzbrojenie systemu alarmowego jego rozbrojenie możliwe jest tylko z aktualnym kodem dostępu Rozbrojenie systemu alarmowego poprzez krótką wiadomość tekstową SMS Komenda DM z aktualnym kodem dostępu wykorzystywana jest do rozbrajania systemu alarmowego. Jeżeli system został wcześniej rozbrojony, powyższa komenda nie zmieni stanu alarmu.. Treść wiadomości tekstowej powinna zawierać tekst: DM*xxxx Gdzie: DM - komenda rozbrojenia * - znak interpunkcyjny xxxx - aktualny kod użytkownika systemu alarmowego (Master lub użytkownik) Przykład: SMS o treści DM*1234 rozbroi system alarmowy w ten sam sposób jak przy wykorzystaniu klawiatury systemowej wprowadzając kod System alarmowy potwierdzi otrzymaną komendę poprzez przesłanie odpowiedzi w postaci SMS a. W przypadku braku możliwości rozbrojenia systemu alarmu przy wykorzystaniu wiadomości SMS spowodowane np. trybem programowania. System odpowie wiadomością SMS i poinformuje użytkownika systemu o tym fakcie ze wskazaniem przyczyny. W przypadku podziału systemu alarmowego na strefy wówczas komenda DM poszerzona o kod rozbroi strefę do której przydzielony jest kod dostępu

11 Informacja o stanie systemu poprzez krótką wiadomość tekstową SMS Komenda MO wykorzystywana jest w celu uzyskania informacji w jakim trybie (stanie) jest system alarmowy. System alarmowy odpowie wiadomością tekstową SMS ze wskazaniem stanu systemu, poziomie sygnału sieci GSM o statusie GPRS i aktywności centrum monitoringu (Firma ochrony) Treść wiadomości tekstowej powinna zawierać tekst - MO Przykład: SMS o treści MO spowoduje wysłanie w odpowiedzi od centrali alarmowej informacji o stanie systemu alarmowego. Stan centrali: Uzbrojona, GSM:7, GPRS Tak, MS1 Nie, MS2 Tak Jeżeli chcesz wprowadzić zabezpieczenie do tej komendy poprzez ustalenie hasła, możesz wprowadzić własną komendę dla tej funkcji zawierającą np. hasło Informacja o ostatnim zdarzeniu poprzez krótką wiadomość tekstową SMS Komenda ME wykorzystywana jest w celu uzyskania informacji o ostatnim zdarzeniu z pamięci zdarzeń centrali alarmowej. System alarmowy odpowie wiadomością tekstową SMS ze wskazaniem ostatniego zdarzenia z pamięci centrali alarmowej z podaniem dokładnych danych dotyczących dnia i godziny. Treść wiadomości tekstowej powinna zawierać tekst ME Przykład: SMS o treści ME spowoduje wysłanie w odpowiedzi od centrali alarmowej informacji o ostatnim zdarzeniu z pamięci centrali alarmowej. Odpowiedz: Pamięć Zdarzeń Alarmowych, Ostatnie zdarzenie: Uzbrojenie Pilot numer 3 Czas Jeżeli chcesz wprowadzić zabezpieczenie do tej komendy poprzez ustalenie hasła, możesz wprowadzić własną komendę dla tej funkcji zawierającą np. hasło Sterowanie urządzeń poprzez krótką wiadomość tekstowa SMS Poniższe komendy mogą sterować jednym z wyjść centrali alarmowej AUX Komenda AUXON Komenda AUXOFF Komenda PGON Komenda PGOFF - wykorzystana jest w celu załączenia wyjścia AUX centrali alarmowej - wykorzystana jest w celu wyłączenia wyjścia AUX centrali alarmowej - wykorzystana jest w celu załączenia wyjścia centrali alarmowej PgX lub PgY w zależności od skonfigurowania wyjścia jako "Telefon F8" funkcja działa identycznie jak funkcja F81 klawiatury systemowej centrali alarmowej. - wykorzystana jest w celu wyłączenia wyjścia centrali alarmowej PgX lub PgY w zależności od skonfigurowania wyjścia jako "Telefon F8" funkcja działa identycznie jak funkcja F80 klawiatury systemowej centrali alarmowej. System alarmowy potwierdzi otrzymaną komendę poprzez przesłanie odpowiedzi w postaci SMS a. Przykład: SMS o treści AUXON spowoduje załączenie wyjścia AUX w centrali alarmowej. SMS o treści PGON spowoduje załączenie wyjścia PgX w centrali alarmowej. Jeżeli chcesz wprowadzić zabezpieczenie do tej komendy poprzez ustalenie hasła, możesz wprowadzić własną komendę dla tej funkcji zawierającą np. hasło Zdalne programowanie systemu alarmowego poprzez wiadomość tekstową SMS Sekwencja konfiguracyjna: yyyy*prg* seg seg seg Gdzie: yyyy *PRG* seg - zdalny kod dostępu do systemu alarmowego; - polecenie przejścia do trybu programowania; - sekwencje programowe wpisywane tak jak podczas korzystania z klawiatury systemowej centrali alarmowej dostępne znaki to cyfry od 0-9 oraz litery funkcyjne F i N. Wszystkie sekwencje winny być oddzielone znakiem interpunkcyjnym (przecinek lub kropka). Ilość sekwencji seg ograniczona jest tylko ilością znaków które można wysłać poprzez sieć GSM (max 160 znaków), spacja w wiadomości tekstowej jest ignorowana i nie należy jej stosować. Przykład: Ustawienie aktualnej daty i czasu systemu alarmowego. Data , Czas Sekwencja: 1111*PRG*F01234, ,N

12 Gdzie kod zdalnego dostępu (fabryczny) *PRG* - wejście w tryb programowania F wejście w tryb programowania użytkownika U, - znak interpunkcyjny sekwencja do zmiany czasu i daty systemu zgodnie z instrukcja użytkownika N - wyjście z trybu programowania użytkownika Zaprogramowanie kodu użytkownika systemu alarmowego Sekwencja: 1111*PRG*F Gdzie kod zdalnego dostępu (fabryczny) *PRG* - wejście w tryb programowania F wejście funkcję F-6 dodawania kodów użytkownika (1234) kod master sytemu 02 - numer użytkownika systemu alarmowego kod nowego użytkownika systemu Zdalna kontrola i sterownie systemem alarmowym poprzez zdalny aparat telefoniczny komórkowy lub stacjonarnej sieci telefonicznej np. TP S.A przy wykorzystaniu klawiatury aparatu telefonicznego. Wybierz numer telefoniczny modułu GSM centrali alarmowej W przypadku gdy nikt nie odbierze połączenia (lokalny aparat telefoniczny podłączony do modułu GSM) po określonym czasie (fabrycznie 25sekund) centrala odpowie krótkim sygnałem dźwiękowym Bip Wprowadź kod zdalnego dostępu do systemu alarmowego 1111 (kod fabryczny) System odpowie dźwiękiem określającym swój stan: Bip - uzbrojony Bip Bip - rozbrojony Bip Bip Bip - tryb programowania Sygnał modulowany syreny alarmowej - stan alarmu. Od tego momentu klawiatura zdalnego aparatu telefonicznego stanie się zdalna klawiaturą systemową. Przyciski: "*" zdalnego aparatu telefonicznego - równorzędny przyciskowi funkcyjnemu F klawiatury systemowej centrali alarmowej "#" zdalnego aparatu telefonicznego - równorzędny przyciskowi funkcyjnemu N klawiatury systemowej centrali alarmowej centrala alarmowa potwierdzi sygnałem dźwiękowym zmianę swojego stanu Bip - uzbrojony, Bip Bip - rozbrojony i Bip Bip Bip - tryb programowania oraz sygnał modulowany syreny alarmowej - stan alarmu. w celu zakończenia procedury zdalnego dostępu zakończ połączenie lub połączenie zostanie przerwane automatycznie po czasie 60 sekund od ostatniego sygnału sterującego Zdalna kontrola i sterownie systemem alarmowym jest jedynie możliwe przy wykorzystaniu sytemu tonowego Instalator systemu alarmowego musi dokonać odpowiedniej konfiguracji systemu alarmowego w celu umożliwienia zdalnego sterowania i kontroli (reakcja na zdalne wywołanie, zdalny kod dostępu) Zdalna kontrola i sterownie systemem alarmowym poprzez zdalny aparat telefoniczny komórkowy lub stacjonarnej sieci telefonicznej np. TP S.A przy wykorzystaniu klawiatury aparatu telefonicznego. Wybierz numer telefoniczny modułu GSM centrali alarmowej W przypadku gdy nikt nie odbierze połączenia (lokalny aparat telefoniczny podłączony do modułu GSM) po określonym czasie (fabrycznie 25sekund) centrala odpowie krótkim sygnałem dźwiękowym Bip Wprowadź kod zdalnego dostępu do systemu alarmowego 1111 (kod fabryczny) System odpowie dźwiękiem określającym gotowość systemu do sterowania Bip - uzbrojony, Bip Bip - rozbrojony i Bip Bip Bip - tryb programowania oraz sygnał modulowany syreny alarmowej - stan alarmu. System alarmowy jest gotowy do sterownia wyjściem PgX lub PgY w zależności od skonfigurowania wyjścia jako "Telefon F8" funkcja działa identycznie jak funkcja F80 klawiatury systemowej centrali alarmowej. *80 - wyłączenie wyjścia PgX lub PgY *81 - załączy wyjścia PgX lub PgY W celu zakończenia procedury zdalnego dostępu zakończ połączenie lub połączenie zostanie przerwane automatycznie po czasie 60 sekund od ostatniego sygnału sterującego

13 Zdalna sterownie systemem alarmowym jest jedynie możliwe przy wykorzystaniu sytemu tonowego (DTMF) Instalator systemu alarmowego musi dokonać odpowiedniej konfiguracji systemu alarmowego w celu umożliwienia zdalnego sterowania (reakcja na zdalne wywołanie, zdalny kod dostępu) W przypadku załączenia opcji (wszystkie funkcje potwierdzone kodem) sekwencja sterowania wyjściami PgX lub PgY musi zawierać kod potwierdzający funkcje (kod użytkownika systemu alarmowego) Sekwencja: * wyłączy wyjście PgX lub PgY * załączy wyjście PgX lub PgY Gdzie *8 - funkcja sterująca kod użytkownika systemu alarmowego 0 lub 1 - funkcja wyłączenia lub załączenia wyjścia PgX lub PgY Ustawienia ogólne modułu JA-60GSM W trybie programowania administratora istnieje możliwość zaprogramowania poniższych funkcji programowych. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Zmiana kodu zdalnego dostępu wprowadź sekwencję 9 4 xxxxxxxx F1 Gdzie xxxxxxxx to nowy kod, od 1 do 8 cyfr Jeżeli wybierzesz 94F1 - kod będzie usunięty i zdalne sterowanie systemem zostanie wyłączone. Ustawienie fabryczne: 1111 Jednokrotny zdalny dostęp w trybie administratora U W momencie gdy centrala jest w trybie administratora U, możesz umożliwić jednorazowy dostęp poprzez wpisanie sekwencji 970, po wpisaniu tego kodu, dialer odpowie na każde przychodzące połączenie po jednym sygnale bez pytania o kod dostępu, klawiatura telefonu, z której wykonywane zostanie połączenie spełniać będzie funkcje klawiatury systemowej (*=F, #=N). Po rozłączeniu natychmiastowo opcja ta zostanie wyłączona. Sprawdzenie poziomu sygnału GSM Aby zmierzyć siłę zasięgu sieci GSM, wciśnij na klawiaturze systemowej kod 971 będąc w trybie administratora U. Po wciśnięciu tego kodu, klawiatura pokaże numer od 0 do 9 i co sekundę wydawać będzie sygnał pokazując jednocześnie nowe pomiary. Dla prawidłowego funkcjonowania modułu GSM zasięg powinien wynosić 3 lub wyżej. W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F Funkcje podłączonego telefonu do modułu JA-60GSM Dialer posiada wejście do podłączenia telefonu stacjonarnego. Funkcje dołączonego do modułu komunikacji GSM telefonu mogą być modyfikowane w trybie administratora U poprzez wprowadzenie sekwencji 98 y Gdzie y = 0 y = 1 y = 2 y = 3 Możliwe jest wykonywanie rozmów z telefonu, natomiast jeżeli po podniesieniu słuchawki wciśniemy # klawiatura telefonu staje się klawiaturą systemową centrali alarmowej. Klawiatura telefon jest klawiaturą systemową centrali alarmowej, można sterować i programować centralę, natomiast rozmowy przez telefon są niedostępne Funkcje telefonu wyłączone Telefon alarmowy jeżeli podniesiesz słuchawkę dialer sam automatycznie wybierze odpowiedni numer telefoniczny zaprogramowany w centrali alarmowej

14 Dla y=0, po podniesieniu słuchawki, telefon można przełączyć w tryb y=1 (klawiatura systemowa) przez wciśnięcie znaku #. Aby wyjść z tego trybu odkładamy słuchawkę. Dla y=3, poprzez wciśnięcie * po dwóch sekundach od momentu podniesienia słuchawki usłyszysz sygnał tonowy i wówczas możesz wybrać dowolny numer. Jeżeli wciśniesz # telefon przełączysz jako klawiaturę systemową. Ustawienia numeru alarmowego Jeżeli telefon został ustawiony jako alarmowy, wpisany tutaj numer zostanie automatycznie wybrany po podniesieniu słuchawki. Ten numer można zaprogramować poprzez sekwencje 99 xx...x F0 gdzie: xxx x numer telefonu (max. 20 cyfr), wpisz F9 przed numerem telefonu (jeżeli wymagany jest prefix + ) Zdalny dostęp poprzez serwer internetowy Ustawienia GsmLink Server umożliwia użytkownikowi sterowanie i programowanie systemu alarmowego wraz z dodatkowymi urządzeniami połączonymi z systemem. Komunikacja może odbywać się poprzez SMS lub GPRS. Dzięki stronie możemy Zmieniać ustawienia centrali. Zmieniać ustawienia dialera. Sterować systemem i dodatkowymi urządzeniami Określać rodzaje zdarzeń wysyłanych pod zaprogramowane numery telefonów. Poprzez serwer można również odczytać kolejne zdarzenia, jakie miały miejsce w systemie (podobnie jak w programie ComLink). Aby zredukować koszty połączenia zdalnego zaleca się stosowanie połączenia GPRS z serwerem. Rejestracja systemu na serwerze www Rejestracji można dokonać na dwa sposoby: Poprzez stronę internetową - aby dokonać rejestracji wpisz kod rejestracji podany na certyfikacie (kod ma postać xxxx-xxxxx-xxxx i jest indywidualny dla każdego modułu GSM) Poprzez telefon komórkowy w trybie administratora U na klawiaturze systemowej wprowadź sekwencję 972 xxxxxx F0, gdzie xxxxxx jest numerem twojego telefonu. Po chwili przesłana zostanie na twój telefon wiadomość SMS z kodem rejestracyjnym i dialer dokona rejestracji na serwerze Funkcja modemu GPRS Dialer JA-60GSM może zostać użyty jako modem Internetowy łączący się z siecią poprzez GPRS pod warunkiem że karta SIM zastosowana w komunikatorze pracuje w technologii GPRS oraz, gdy komputer PC jest połączony z dialerem specjalnym kablem RS dołączonym do zestawu. Aby umożliwić łączność za pośrednictwem JA-60GSM należy na komputerze PC zainstalować program znajdujący się na dołączonej płycie CD. Przeglądanie stron www jest możliwe tylko wówczas, jeżeli GSM nie wykonuje żadnych innych zadań (dzwonienie, wysyłanie komunikatów do centrum monitoringu itp.). Możliwe jest stosowanie telefonu, wówczas połączenie internetowe zostanie na moment zawieszone Otrzymane wiadomości SMS zostaną zachowane w pamięci i odczytane w momencie rozłączenia modemu Modem zostanie rozłączony w momencie wystąpienia alarmu lub uzbrojenia systemu alarmowego

15 15 Sprawdzenie systemu alarmowego Administrator systemu alarmowego powinien regularnie testować system. W czasie testu centrala alarmowa powinna znajdować się w trybie administratora.. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F. W trybie administratora żaden alarm nie zostanie wzbudzony, a zadziałanie czujnika, pilota zostanie zasygnalizowane na klawiaturze systemowej centrali alarmowej z określeniem typu zdarzenia oraz elementu. Niektóre czujniki (np. bezprzewodowe czujniki ruchu) w normalnym trybie pracy nie wysyłają informacji o alarmie czujnika przez pięć minut od momentu ostatniego wzbudzenia. W celu żeby każde wzbudzenie było sygnalizowane podczas testu należy w trybie administratora otworzyć i zamknąć obudowę czujnika. W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F 16 Wymiana baterii System cały czas testuje stan baterii w poszczególnych elementach systemu alarmowego. Jeżeli któreś z baterii są bliskie wyczerpania na ok. miesiąc wcześniej system będzie sygnalizował konieczność wymiany tych baterii (na klawiaturze zaświeci się dioda Bateria, a numer elementu będzie pokazywany na wyświetlaczu). Jeżeli któryś czujnik lub klawiatura wymaga wymiany baterii należy to uczynić w ciągu około tygodnia. W celu wymiany baterii zadzwoń po instalatora lub wykonaj następujące czynności: Wejdź do trybu administratora (wprowadź F0 kod administratora) Otwórz obudowę czujnika (klawiatury) Wymień baterie na nowe (używaj tylko dobrej klasy alkaicznych baterii o tych samych rozmiarach). po wyjęciu starych baterii odczekaj około 20 sekund przed zainstalowaniem nowych. Załóż z powrotem obudowę i sprawdź poprawność działania urządzenia. Aby wyjść z trybu administratora wciśnij N. Normalnie baterie w bezprzewodowych czujnikach wytrzymują ok. 1 roku. Narażone na bardzo niską temperaturę, częste wzbudzenie oraz słabej jakości baterie mogą skrócić ten czas. Sugestia! System alarmowy powinien być regularnie serwisowany (minimum 2 razy w roku) przez profesjonalnego instalatora. Akumulatory w centrali i syrenie powinny być wymieniane raz na 3-5 lat.

16 17. Lista ustawień systemu alarmowego 17.1 Ustawienia dialera analogowego (centrala alarmowa wyposażona w dialer JA-65X) Kolejność powiadomienia Imię Nazwisko osoby powiadamianej Numer telefonu Uwagi Ustawienia dialera GSM (centrala alarmowa wyposażona w dialer JA-GSM) Kolejność powiadomienia Imię Nazwisko osoby powiadamianej Numer telefonu Typ SMS Typ Akust Ustawienia dialera GSM kod zdalnego dostępu i dodatkowe funkcje GSM Numer telefonu modułu GSM... Kod PIN karty SIM... Operator sieci GSM.... Kod PUK... Kod Zdalnego Dostępu Reakcja na zdalne wywołanie Funkcja telefonu podłączonego do GSM Numer telefonu alarmowego modemu GSM 17.4 Ustawienia parametrów systemu alarmowego Czas wejścia Czas wejścia / wyjścia Sek. Sek. Czas alarmu Min Funkcja wyjścia Pg X Funkcja wyjścia Pg Y

17 17.5 Rozmieszczenie elementów systemu alarmowego Typ Linii Numer czujnika Lokalizacja Typ elementu Typ reakcji Przydzielony do strefy A B C Linie bezprzewodowe Linie przewodowe Typy reakcji (oznaczenie): Typ elementu: Wejście/Wyjście (W), Natychmiastowa (I), Pożarowa (P), Napadowa (N), Sabotażowa (T), Opóźniona wewnętrzna (N), Uzbrojenie/Rozbrojenie (U) Czujniki bezprzewodowe JA-60P, S, G, N, M Podcentrale JA-60, JA-63, JA-65 Sygnalizator JA-60A, Czujniki przewodowe JS-20 LARGO, JS-25 COMBO, GBS-210 VIVO, SD-209

18 18 Notatki

19 19 Skrócona instrukcja obsługi systemu poprzez sieć telefonii komórkowej GSM Instrukcja obsługi centrali alarmowej wyposażonej w moduł JA-60GSM uzbrojenie/rozbrojenie poprzez SMS UZBROJENIE Wyślij SMS na numer centrali alarmowej.... Treść SMS AM*1234 (1234 twój aktualny kod dostępu) Centrala alarmowa potwierdzi SMS aktualny stan centrali ROZBROJENIE Wyślij SMS na numer centrali alarmowej.... Treść SMS DM*1234 (1234 twój aktualny kod dostępu) Centrala alarmowa potwierdzi SMS aktualny stan centrali SPRAWDZENIE STANU CENTRALI ALARMOWEJ Wyślij SMS na numer centrali alarmowej.... Treść SMS MO - bez kodu Centrala alarmowa potwierdzi SMS aktualny stan centrali SPRAWDZENIE OSTATNIEGO ZDARZENIA CENTRALI ALARMOWEJ Wyślij SMS na numer centrali alarmowej.... Treść SMS ME - bez kodu Centrala alarmowa odpowie SMS o ostatnim zdarzeniu Instrukcja obsługi centrali alarmowej wyposażonej w moduł JA-60GSM uzbrojenie/rozbrojenie poprzez DTMF UZBROJENIE Zadzwoń na numer centrali alarmowej poczeka około... sek. Centrala odbierze połączenie i usłyszysz w słuchawce BIP Wprowadź zdalny kod dostępu.. z klawiatury telefonu Usłyszysz w słuchawce: BIP Uzbrojona Odłóż słuchawkę BIP, BIP Rozbrojona Wprowadź 4-cyfrowy kod.. Centrala potwierdzi BIP Uzbrojenie ROZBROJENIE Zadzwoń na numer centrali alarmowej poczeka około sek. Centrala odbierze połączenie i usłyszysz w słuchawce BIP Wprowadź zdalny kod dostępu.. z klawiatury telefonu Usłyszysz w słuchawce: BIP Uzbrojona Wprowadź 4-cyfrowy kod.. BIP, BIP Rozbrojona Odłóż słuchawkę Centrala potwierdzi BIP, BIP Rozbrojenie SPRAWDZENIE STANU CENTRALI ALARMOWEJ Zadzwoń na numer centrali alarmowej poczeka około sek. Centrala odbierze połączenie i usłyszysz w słuchawce BIP Wprowadź zdalny kod dostępu.. z klawiatury telefonu Usłyszysz w słuchawce: BIP Uzbrojona BIP, BIP Rozbrojona BIP, BIP, BI Stan serwisowy, Brak zasilania sieciowego Dźwięk modulowany syreny Stan alarmu

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer 1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer JA-60GSM oferuje wiele użytecznych funkcji umożliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym oraz przy sterowaniu dodatkowymi urządzeniami. Instalator

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Pod Ska lko u 3 3 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel.: +420 483 559 999 fax: +420 483 559 993 Internet: www.jablotron.cz Spis treści: 1 Sygnalizacja na klawiaturze...

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje uŝytkownika JA- 60 GSM dialer

1. Funkcje uŝytkownika JA- 60 GSM dialer 1. Funkcje uŝytkownika JA- 60 GSM dialer S t r o n a 2 JA-60GSM oferuje wiele uŝytecznych funkcji umoŝliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym oraz przy sterowaniu dodatkowymi urządzeniami.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1 Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO S t r o n a 1 Spis: S t r o n a 2 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 5 2.1 Uzbrojenie systemu... 6 2.2 Rozbrojenie systemu...

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Moduł umożliwia komunikację zewnętrzną z pomocą sieci GSM. Możesz wybrać, któregoś z operatorów sieci

Bardziej szczegółowo

JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja użytkownika

JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja użytkownika S t r o n a 1 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja użytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 2 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 3 KODY DOSTĘPU I KARTY... 3 UZBROJENIE SYSTEMU ALARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem.

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem. S t r o n a 1 S t r o n a 2 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja uŝytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 3 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 4 KODY DOSTĘPU I KARTY... 4 UZBROJENIE

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej

Kontrolka stanu sieci Stan danych SM Błąd komunikacji z SM. magistrala centrali alarmowej Dialer JA-80V jest częścią składową systemy Oasis 80 firmy Jablotron. Montowany jest wewnątrz obudowy centrali alarmowej. Po podłączeniu do linii telefonicznej PSTN i sieci LAN (Ethernet) umożliwia: wysyłanie

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI. System alarmowy Instrukcja instalacji

JA-63 PROFI. System alarmowy Instrukcja instalacji JA-63 PROFI System alarmowy Instrukcja instalacji Spis treści: 1 Budowa centrali...3 2 Instalacja centrali alarmowej...3 2.1 Przewód zasilający...4 3 Antena do modułu radiowego...4 3.1 Zastosowanie anteny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym.

Dane o produkcie i instalacji. Spis treści. Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem 20120906 lub późniejszym. Spis treści 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Opis 31 Położenie 31 Instalacja 32 Aktywacja funkcji SMS w menu wyświetlacza 33 Komendy 35 Błędy 36! Ten moduł będzie działał tylko z urządzeniem z zainstalowanym programem

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SCW9045 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0

Instrukcja obsługi SCW9045 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 1.0 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA SCW9045 WERSJA 1.0 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie... 5 2. Centrala alarmowa SCW9045... 5 3. Zmiana języka wyświetlania na klawiaturze... 6 4. Włączanie i wyłączanie systemu...

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY

PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY PROFESJONALNY SYSTEM ALARMOWY MAGICAR FAI 440 SPIS TREŚCI: 1. OPIS I SPECYFIKACJA...2 2. MODELE PILOTÓW...3 3. FUNKCJE...3 3.1 Programowanie pilotów...3 3.2 Programowanie ustawień systemu...4 Tabela ustawień...4

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3

ALBATROSS S1. www.autoalarm.katowice.pl. Instrukcja obsługi Wersja ABO. ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 ALBATROSS S1 Instrukcja obsługi Wersja ABO ALBATROSS S1 wersja ABO -1- instrukcja v1.3 SPIS TREŚCI 1. FUNKCJE SYSTEMU ALBATROSS S1...3 2. FUNKCJE PODSTAWOWE...3 2.1 WŁĄCZANIE ALARMU...3 2.2 WYŁĄCZANIE

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA GSM CG-7P9W INSTRUKCJA INSTALATORA

CENTRALA ALARMOWA GSM CG-7P9W INSTRUKCJA INSTALATORA CENTRALA ALARMOWA GSM CG-7P9W INSTRUKCJA INSTALATORA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WAŻNE INFORMACJE My, MPL Power Elektro Sp. z o. o., z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że niniejszy produkt spełnia wszystkie

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA ALARMOWA CA-4V1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca4v1_pl 03/02 Opis centrali. Centrala alarmowa CA-4V1 przeznaczona jest do małych systemów alarmowych. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna

Nowy Skrzynka odbiorcza Szyfrowanie Wysłane Robocze Szablony Ustawienia Wiadomości sieciowe Poczta głosowa Ogólna ZAWARTOŚĆ ZESTAWU - Telefon, - Bateria, - Ładowarka, - Słuchawki, - Instrukcja obsługi, -Karta gwarancyjna. Dodatkowe akcesoria są dostępne u przedstawicieli sieci GSM. Przedmioty dostarczone wraz z telefonem

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora

JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora JA-63 PROFI System Alarmowy Instrukcja instalatora Spis treści: 1 Budowa centrali... 4 2 Montaż centrali... 5 2.1 Przewód zasilający... 5 3 Antena do modułu radiowego... 5 3.1 Zastosowanie gumowej anteny

Bardziej szczegółowo

ATG-CID GR64 Strona 1 z 10 instrukcja: GR64 v 4.2x program v 4.2x

ATG-CID GR64 Strona 1 z 10 instrukcja: GR64 v 4.2x program v 4.2x ATG-CID GR64 Strona 1 z 10 instrukcja: GR64 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b, 032 326 30 70 www.gorke.com.pl, www.synetra.pl Nadajnik ATG-CID Wersja: 4.21, 4.22 Przeznaczenie Nadajnik przeznaczony

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon.

Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. Instrukcja modyfikacji urządzeo DS511/DS512 w celu dostosowania do współpracy z aplikacją na Smartfon. 1. Wstęp W celu umożliwienia współpracy DS511/DS512 z aplikacją na smartfon, niezbędna jest zmiana

Bardziej szczegółowo

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL

ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL ZAMKI SZYFROWE INT-SZ-GR INT-SZ-BL int-sz_pl 03/06 Zamki szyfrowe INT-SZ-GR i INT-SZ-BL są urządzeniami przeznaczonymi do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC5020 wer. 3.0 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 09/08 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC1565-2P WERSJA 2.2 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl SKRÓCONY SPIS

Bardziej szczegółowo

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061 43 67 690 tel. 061 43 77 690 Moduł przewodowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP

TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP TERMINAL DTG-53 Alarmowanie Drużyn OSP INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w tym opracowaniu są własnością PLATAN (dawniej DIGITEX) i nie mogą być udostępniane bez jego zgody. Sopot,

Bardziej szczegółowo

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 -

MODEM GSM-01. INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - INSTRUKCJA OBŁUGI MODUŁU KOMUNIKACYJNEGO GSM-01 wersja 1.0 GSM-01 INSTRUKCJA OBSŁUGI - 1 - - 2 - Spis treści 1. Wymagania...5 2. Komendy SMS...5 3. Konfiguracja przez SMS...6 4. Łączenie modułu GSM aplikacją

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy.

PROXIMA ZK. Autoalarm A B B A. ISO 9001 na rynku od 1995r. Model ZK posiada następujące cechy. Autoalarm PROXIMA ZK ISO 9001 na rynku od 1995r A B PRODUKT POLSKI B A Autoalarmy PROXIMA to rodzina nowoczesnych mikroprocesorowych, programowanych urządzeń spełniająca niemal wszystkie potrzeby instalatora

Bardziej szczegółowo

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.

STEKOP SA. Odbiornik dialerowy. Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop. STEKOP SA Zakład Pracy Chronionej 15-404 Białystok, ul. Młynowa 21 tel./fax : (+48 85) 7420039, 7423567 http://www.stekop.com Odbiornik dialerowy typ AT 1M ver. 1.0 Instrukcja użytkownika Białystok lipiec

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 40/2011

Deklaracja zgodności nr 40/2011 -1- ST-65 moduł GSM Deklaracja zgodności nr 40/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas moduł GSM ST-65 230V, 50Hz spełnia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użykownika

Instrukcja użykownika Instrukcja użykownika Centralki alarmowe Volta sp. z o.o. http://www.volta.com.pl, e-mail: volta@volta.com.pl Spis treści 1. OPIS SYSTEMU...5 WSTĘP...5 Uwagi dotyczące instrukcji....5 Wykrywanie pożaru....5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

System Alarmowy GSM. Instalacja włącznika magnetycznego bramy

System Alarmowy GSM. Instalacja włącznika magnetycznego bramy System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI Alarm antywłamaniowy Instalacja systemu Krótkie wprowadzenie do systemu Alarm składa się z jednostki głównej alarmu i różnych akcesoriów połączonych bezprzewodowo.

Bardziej szczegółowo

GPRS-T1. Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS

GPRS-T1. Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS Konwerter monitoringu na transmisję GPRS/SMS GPRS-T1 Wersja oprogramowania 1.0 gprs-t1_pl 11/08 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 0-58 320 94 00 serwis 0-58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS ESPRIT 7x8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi P R DOX SECURITY SYSTEMS OMC I n d u s t r i a l L t d. ul. Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PC5020 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 3.2

Instrukcja obsługi PC5020 CENTRALA ALARMOWA WERSJA 3.2 Instrukcja obsługi CENTRALA ALARMOWA PC5020 WERSJA 3.2 SKRÓCONY SPIS KOMEND Użytkownicy systemu powinni być przeszkoleni w prawidłowej obsłudze funkcji użytkowych oraz jak postępować w sytuacjach alarmowych

Bardziej szczegółowo

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl

Bramka VoIP. Instrukcja Krok po kroku. Linksys PAP2T Tlenofon* www.tlenofon.pl www.tlenofon.pl Bramka VoIP Linksys PAP2T Tlenofon* Instrukcja Krok po kroku *) Bramka działa tylko z Tlenofonem. Nie działa z innymi operatorami VoIP. Instrukcja Krok po kroku Aby zacząć dzwonić należy

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

A: Wprowadzenie Dwukierunkowe bezprzewodowe bezpieczeństwo bez kompromisów. Monitoring baterii/oszczędzanie baterii Szyfrowanie wysokiej klasy:

A: Wprowadzenie Dwukierunkowe bezprzewodowe bezpieczeństwo bez kompromisów. Monitoring baterii/oszczędzanie baterii Szyfrowanie wysokiej klasy: Spis treści A: Wprowadzenie 3 B: Klawiatury / Czytniki 4 C: Pilot 5 D: Uzbrajanie z klawiatury lub czytnika 6 E: Rozbrajanie z klawiatury lub czytnika 7 F: Uzbrajanie / rozbrajanie za pomocą tagu I czytnika

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

CTKMINI. Instrukcja obsługi

CTKMINI. Instrukcja obsługi CTKMINI Instrukcja obsługi 1 Ogólne informacje 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu CTKMINI. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10. Client SGM5E VoIP Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 10.10.2013 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-prefix-85) 662

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd.

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd. ESPRIT 7X8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi PARADOX SECURITY SYSTEMS OMC Industrial Ltd. Ul Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT 7x8 Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo