Instrukcja u żytkownika. Central alarmowych serii JA-6X Modele PROFI, MAESTRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja u żytkownika. Central alarmowych serii JA-6X Modele PROFI, MAESTRO"

Transkrypt

1 Instrukcja u żytkownika Central alarmowych serii JA-6X Modele PROFI, MAESTRO

2 1.Sygnalizacja stanów systemu alarmowego na klawiaturze. ALARM TAMPER (SABOTAŻ) FAULT (BŁĄD) BATTERY (BATERIA) ARMED (UZBROJENIE) POWER (ZASILANIE) - wzbudzenie alarmu włamaniowego, dymu lub gazu itp. - sygnalizacja otwarcia obudowy elementu, przekroczenie limitu wprowadzenia błędnego kodu - sygnalizacja zaniku napięcia zasilania, utraty komunikacji z elementem systemu, utrata linii telefonicznej (naciśnij "N" zobaczysz szczegóły zdarzenia) - sygnalizacja słabego stanu baterii w elementach systemu - szczegóły w rozdziale "Wymiana baterii" - wskaźnik zadziałania elementów bezprzewodowych - sygnalizacja stanu uzbrojenia/rozbrojenia systemu alarmowego świeci ciągle - stan uzbrojenia systemu alarmowego pulsuje wolno - czas na wyjście pulsuje szybko - czas na wejście - sygnalizacja stanu zasilania centrali alarmowej świeci ciągle - zasilanie z sieci i akumulatora OK. pulsuje - brak zasilania z sieci lub uszkodzenie akumulatora nie świeci - brak zasilania centrali alarmowej z sieci i akumulatora Oznaczenia dla nowej wersji kalwiatury ALARM SABOTAŻ BŁĄD ZASILANIE UZBROJENIE BATERIA Wskaźnik zadziałania elementu bezprzewodowego Informacje o zdarzeniach wyświetlane na klawiaturze Czujnik bezprzewodowy numer 12 Informuje o zdarzeniu (naruszeniu) czujnika bezprzewodowego (Alarm, Sabotaż, Błąd, Bateria) Czujnik przewodowy numer 2 Informuje o zdarzeniu (naruszeniu) czujnika przewodowego (Alarm, Sabotaż) Sterownik bezprzewodowy numer 3 Informuje o zdarzeni pochodzącego od sterowników bezprzewodowych (Piloty serii RC-xx, klawiatury JA-60F oraz przycisk Panik RC-22) Centrala alarmowa Informuje o zdarzeniach pochodzących od centrali alarmowej (Sabotaż, Błąd, Uszkodzenie bezpiecznika itp.) Sygnalizator bezprzewodowy Informuje o zdarzeniach pochodzących od sygnalizatora bezprzewodowego (Sabotaż, Błąd, Bateria) Podcentrala (podsystem) Informuje o zdarzeniach pochodzących z podsystemu alarmowego serii JA-6x (Alarm, Sabotaż, Błąd, Bateria) - szczegóły dotyczące zdarzenia odczytasz w podsystemie Linia telefoniczna Informuje o zdarzeniu zaniku linii telefonicznej lub utraty sieci GSM (Sabotaż, Błąd) Sabotaż - system uzbrojony, Błąd - system rozbrojony Linia cyfrowa (PC interfejs) Informuje o zdarzeniach pochodzących od przewodowej klawiatury JA-60E lub podłączonego komputera PC (Sabotaż, Błąd) Utrata komunikacji Informuje o utracie komunikacji bezprzewodowej klawiatury JA-60F z centralą alarmową z serii JA-6x Awaria Informacja o awarii centrali alarmowej Dzwoń serwis Tryb administrator Tryb administratora systemu alarmowego (kod Master) dostęp do funkcji (blokowania czujników, testowania, wymiany baterii, ustawiania zegara, itp.) Częściowe uzbrojenie Funkcja F-2 Częściowe uzbrojenie systemu alarmowego (instalator programuje czujniki blokowane w funkcji F-2) - system jednostrefowy z wydzieloną częścią nocną Uzbrojenie strefy "A" Uzbrojenie strefy "A" system podzielony na dwie strefy

3 Uzbrojenie strefy "B" Uzbrojenie strefy "B" - system podzielony na dwie strefy Uzbrojenie całości systemu Uzbrojenia całości systemu alarmowego Strefy "A", "B" i "C" Blokada (Bypass) Ostrzeżenie o zastosowaniu blokady wybranych czujników w systemie alarmowym Przyciśnięcie przycisku System oczekuje na więcej danych lub dokończenie sekwencji Tryb Serwisowy Tryb programowania i testowania systemu alarmowego przez Instalatora 2. Obsługa systemu alarmowego System może być obsługiwany z klawiatury, pilota, lub komputera przy wykorzystaniu programu Comlink, dodatkowo przy wykorzystaniu telefonu komórkowego lub stacjonarnego, internetu - (wersja centrali alarmowej z dialerem GSM). Aby sterować i programować system poprzez stronę www, konieczne jest stworzenie własnego konta oraz zalogowanie danej instalacji poprzez wpisanie odpowiedniego indywidualnego kodu dialera GSM. Kod ten jest podawany razem z instrukcją, można go również odczytać w programie Comlink. Kod administratora Kod administratora jest jedynym kodem w systemie tego typu posiada uprawnienia do uzbrajania, rozbrajania, zmiany własnego kodu, wprowadzenia kodów użytkowników, ustawienia obejść (blokady bypass czujników), testowania systemu alarmowego, wymiany baterii w elementach bezprzewodowych, programowania powiadomienia głosowego. Fabryczny kod administratora to Administrator systemu powinien go zmienić po zakończeniu montażu przez instalatora Kod użytkownika Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu oraz do kasowania alarmów. Można zaprogramować do 14 różnych kodów użytkownika. System zapisuje w pamięci, który kod został użyty, do jakiej operacji oraz dokładną datę i czas. Pozwala to na kontrolowanie, kto i o której godzinie przebywał na obiekcie. Można to sprawdzić przy pomocy komputera lub na stacji monitoringu. Wszystkie kody użytkownika są skasowane przez producenta i powinny zostać zaprogramowane przez administratora systemu Kod serwisowy Kod serwisowy systemu umożliwia uruchomienia procedury programowania P przez instalatora. Kod serwisowy uniemożliwia uzbrojenie i rozbrojenie systemu alarmowego. W celu zwiększenia bezpieczeństwa istnieje możliwość zablokowania kodu serwisowego przez użytkownika systemu alarmowego (uruchomienie trybu serwisowego nastąpi po potwierdzeniu kodem Administratora lub Użytkownika) Właścicielem kodu serwisowego powinien być instalator systemu alarmowego. 3. Uzbrojenie systemu alarmowego Z klawiatury JA-60E/F wprowadź cztero cyfrowy kod użytkownika systemu lub wciśnij przycisk F1 lub funkcyjny) Z pilota z serii RC-xx wciśnij przycisk A na pilocie - jeśli funkcja dostępna (przycisk RC-4x Pilot dwu kanałowy możliwość sterowania innymi urządzeniami. Dostępna funkcja blokowania przycisków zapobiega przypadkowemu uzbrojeniu/rozbrojeniu sytemu. Blokada - Naciśnij równocześnie przycisk "A" i "1" przyciski zostaną zablokowane. Odblokowanie - Naciśnij równocześnie przycisk "A" i "1" przyciski zostaną odblokowane. A B 1 2 RC-11 Pilot jedno kanałowy Centrala alarmowa potwierdzi jednym sygnałem dźwiękowym i zacznie procedurę odliczania czasu na wyjście Dioda LED ARMED (UZBROJENIE) zacznie pulsować (w tym czasie musisz opuścić obiekt) i po czasie na wyjście zapali się na stałe. Jeżeli centrala alarmowa zasygnalizuje czterokrotnie dźwiękiem oznacza to że w systemie istnieje pewna nieprawidłowość (naruszony czujnik, blokada czujnika, słaba bateria itp.) z wyświetlacza odczytasz przyczynę nieprawidłowości. Administrator systemu alarmowego może zaprogramować automatyczne uzbrojenie systemu alarmowego o określonej godzinie

4 4. Rozbrojenie systemu alarmowego Z klawiatury JA-60E/F wprowadź cztero cyfrowy kod użytkownika systemu Z pilota z serii RC-xx wciśnij przycisk B na pilocie A B 1 2 Centrala alarmowa potwierdzi podwójnym sygnałem dźwiękowym Jeżeli centrala alarmowa zasygnalizuje trzy lub czterokrotnie dźwiękiem oznacza to że system alarmowy ma ważną informację wyświetlaną na klawiaturze JA-60E/F - Dioda LED FAULT (BŁĄD) pulsuje naciśnij przycisk N w celu sprawdzenia przyczyna zdarzenia - Dioda LED ALARM pulsuje i wyświetlacz wskazuje numer linii która wzbudziła alarm Jeśli wejdziesz do obiektu w celu rozbrojenia systemu z klawiatury i naruszysz czujnik typu wejście/wyjście centrala uruchomi procedurę odliczania czasu na wejście dioda LED ARMED (UZBROJENIE) zacznie pulsować a klawiatura zacznie sygnalizować dźwiękiem w tym czasie musisz wprowadzić czterocyfrowy kod dostępu. Opcja rozbrojenia dostępna pod warunkiem że instalator zainstalował czujnik typu wejście/wyjście, jeżeli czujnik jest typu natychmiastowy zostanie wzbudzony alarm. Administrator systemu alarmowego może zaprogramować automatyczne rozbrojenie systemu alarmowego o określonej godzinie 5. Uruchomienia cichego alarmu PANIK W przypadku wystąpienia zagrożenia można wzbudzić cichy lub głośny alarm napadowy PANIK w celu przywołania pomocy. Alarm napadowy uruchamia procedurę powiadomienia głosowego lub SMS pod zaprogramowane numery telefoniczne oraz powiadamia centrum monitoringu obiektów (Firma ochrony). Funkcja ta pozwala na ciche przywołanie pomocy bez informowania o tym fakcie napastnika. Alarm napadowy można wzbudzić: Z klawiatury JA-60E/F wciśnij przycisk F7 lub, a następnie wprowadź swój kod czterocyfrowy Z pilota serii RC-xx - wciśnij równocześnie przyciski A i B na pilocie i przytrzymaj około 2s Z przycisku napadowego RC-22 wciśnij przycisk napadowy 6. Wyłączenia (Kasowani e) alarmu W przypadku gdy alarm zostanie wzbudzony podczas obecności użytkownika istnieje możliwość wyłączenia (skasowania) alarmu wprowadzając czterocyfrowy kod dostępu użytkownika lub naciśnięcie przycisku B na pilocie. Powiadomienie głosowe lub SMS użytkownika zostanie wstrzymane Powiadomienie centrum monitoringu (Firma ochrony) jeśli alarm został wzbudzony przypadkowo powiadom o tym fakcie firmę ochrony w celu zaniechania wysłania grupy interwencyjnej. W przypadku nie wyłączenia (skasowania) alarmu przez użytkownika, alarm zostanie wyłączony (skasowany) automatycznie po zaprogramowanym czasie. System alarmowy powróci do trybu uzbrojenia. 7. Nocne uzbrojenie systemu alarmowego Instalator może zaprogramować system alarmowy tak, że część czujników zostanie automatycznie zablokowana przy uzbrojeniu nocnym H. W tym trybie pracy systemu alarmowego osoby przebywające w chronionym obiekcie mogą się poruszać w części, która jest zablokowana automatycznie. Uzbrojenie nocne można uruchomić: Poprzez klawiaturę JA-60E/F wciśnij przycisk F-2 lub Uzbrojenie nocne jest niedostępne przy wykorzystaniu pilotów serii RC-xx Centrala alarmowa potwierdzi jednym sygnałem dźwiękowym i zacznie procedurę odliczania czasu na wyjście Dioda LED ARMED (UZBROJENIE) zacznie pulsować i po czasie na wyjście zapali się na stałe. Wyświetlacz alfanumeryczny wyświetli literę H W celu rozbrojenia wprowadź swój cztero cyfrowy kod dostępu lub naciśnij przycisk B na pilocie

5 8. Funkcja otwarcia drzwi Centrala alarmowa może sterować elektro-zaczepem umożliwiającym otwarcie drzwi. Wciśnij przycisk F-3 lub i potwierdź czterocyfrowym kodem 9. Odczytywanie pamięci alarmów Wszystkie zdarzenia występujące na systemie alarmowym są zapisywane w nielotnej pamięci centrali alarmowej wraz z datą i godziną zdarzenia. Pamięć centrali można odczytać za pomocą komputera PC przy pomocy programu ComLink. Zdarzenia (Alarmowe, Błąd) można odczytać przy wykorzystaniu klawiatury JA-60E/F systemu alarmowego. Wciśnij na klawiaturze przycisk F4 na wyświetlaczu pojawi się ostatnie zdarzenie, kolejne naciśnięcie przycisku 4 na klawiaturze spowoduje wyświetlenie kolejnego zdarzenia. 10. Sprawdzenie nagranej wiadomości głosowej W przypadku gdy instalator zaprogramował wysyłanie wiadomości głosowych z dialera JA-65X, możesz sprawdzić i odtworzyć nagraną wiadomość. Dialer posiada wbudowany głośnik w celu odsłuchania nagranej wiadomości głosowej. W tym celu: Wciśnij przycisk F-9 wszystkie wiadomości zostaną odtworzone wszystkie po kolei jedna po drugiej. 11. Strefowe uzbrojenie systemu alarmowego System alarmowy może być podzielony przez instalatora na dwie niezależne strefy A i B oraz część wspólna C. W przypadku podziału systemu alarmowego na strefy użytkownik może uzbroić/rozbroić tylko jedną strefę do której jest przypisany jego kod lub pilot. Uzbrojenie strefy A i B jest sygnalizowane symbolem na klawiaturze. Część wspólna systemu strefa C zostanie uzbrojona automatycznie, kiedy strefa A i B będą uzbrojone. Kod administratora może uzbroić wszystkie strefy równocześnie. Po wprowadzeniu kodu administratora system alarmowy zostanie uzbrojony jeśli jest całkowicie rozbrojony, jeżeli jedna ze stref jest uzbrojona system zostanie rozbrojony. W celu uzbrojenia pojedynczej strefy przez administratora: Wciśnij przycisk F1 lub i potwierdź kodem administratora jeśli chcesz uzbroić strefę A Wciśnij przycisk F2 lub i potwierdź kodem administratora jeśli chcesz uzbroić strefę B Uzbrojenie systemu alarmowego w funkcji nocnego uzbrojenia jest niedostępne w przypadku podziału systemu alarmowego na strefy A, B i C 12. Uzbrojenie podsystemu alarmowego serii JA-6x Centrale alarmowe serii JA-6x mogą posiadać przypisane podcentrale alarmowe. Podcentrala alarmowa komunikuje się z centralą główną i przesyła informacje dotyczące alarmów, błędów, zasilania itp. Instalator systemu może skonfigurować system tak że podsystem będzie uzbrajany/rozbrajany oddzielnie lub wspólnie z centralą główną. Zapytaj instalatora jak zarządzać podcentralą alarmową. 13. Sterowanie dodatkowymi urządzeniami podłączonymi do centrali alarmowej Centrala alarmowa może sterować dodatkowo innymi urządzeniami (oświetlenie, ogrzewanie, wentylacji itp.) Lokalnie z klawiatury JA-60E/F wciśnij funkcję F81 (włączenie) lub F80 (wyłączenie) Zdalnie z klawiatury telefonu lub poprzez SMS centrala alarmowa musi być wyposażona w dialer JA-60GSM 14. Funkcje dodatkowe administratora systemu alarmowego Poniższy rozdział przeznaczony jest dla administratora systemu alarmowego posiadający kod główny systemu (Master) fabrycznie ustawiony Wszystkie dostępne opcje mogą być anulowane poprzez naciśnięcie przycisku N na klawiaturze systemowej JA-60E/F

6 14.1 Zmiana kodu administratora systemu alarmowego Fabryczny kod administratora Instalator po zakończeniu instalacji systemu zabezpieczenia technicznego obiektu powinien nauczyć administratora obsługi systemu alarmowego a w szczególności zmiany kodu administratora. W celu dokonania zmiany kodu administratora wprowadź sekwencję Zmiany kodu administratora można dokonać tylko gdy system jest rozbrojony. F5 xxxx yyyy yyyy Gdzie xxxx to stary kod administratora fabryczny 1234, a yyyy to nowy kod administratora nowy kod musi być wprowadzony dwukrotnie w celu potwierdzenia kodu. Przykład: Zmiana kodu z 1234 na 9876 F Nowy użytkownik systemu alarmowego Centrala alarmowa umożliwia skonfigurowanie czternastu kodów użytkowników systemu alarmowego. Każdy użytkownik posiada własny indywidualny kod czterocyfrowy zapisywany w pamięci centrali alarmowej z informacjami takim jak data i czas użycia. Informacja o uzbrojeniu i rozbrojeniu może być wysyłana do centrum monitoringu obiektów (Firma ochrony) lub być odczytywana z pamięci zdarzeń przy pomocy komputera PC i oprogramowania ComLink. Fabrycznie żaden kod użytkownika nie jest zaprogramowany, administrator systemu sam przydziela kody użytkownikom systemu alarmowego. W celu dodania nowego użytkownika systemu alarmowego wprowadź sekwencję F6 xxxx yy zzzz Gdzie xxxx to kod administratora fabryczny 1234, yy to numer kodu użytkownika (01-14), zzzz to kod użytkownika systemu alarmowego Przykład: Jeżeli kod administratora jest 1234, a nowy użytkownik numer 3 i kodem 6543 F W celu skasowania użytkownika systemu alarmowego wprowadź sekwencję F6 xxxx yy 0000 Gdzie xxxx to kod administratora fabryczny 1234, yy to numer kodu użytkownika (01-14), 0000 to kod kasujący Przykład: Jeżeli kod administratora jest 1234, a kasujemy użytkownika numer 3 z kodem 6543 F Kody użytkowników systemu alarmowego można programować tylko przy rozbrojonym systemie alarmowym Administrator powinien zapisać wszystkie numery użytkowników W przypadku podziału systemu na strefy A, B i C administrator może nadać nowe kody użytkownikom, ale nie może dokonać zmian przydziału do poszczególnych stref użytkowników powiadom instalatora o dokonaniu zmian przydzielania kodów do stref.

7 Lp. Numer użytkownika Kod przydzielony Strefa A Kod przydzielony Strefa B Przydzielony - Imię Nazwisko Przydzielony kod do strefy zaznacz X 14.3 Ustawienie zegara wewnętrznego centrali alarmowej Centrala alarmowa posiada wbudowany zegar systemowy. Wszystkie zdarzenia w systemie alarmowym zapisywane są w nieulotnej pamięci z podaniem czasu i daty zdarzenia. Po zakończeniu instalacji zegar systemowy powinien być ustawiony, ale administrator może go zmienić w trybie programowania administratora systemu alarmowego. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Aby dokonać zmiany zegara systemowego wprowadź sekwencję 4 hh mm DD MM YY Gdzie hh godzina, mm minuty, DD dzień, MM miesiąc, YY rok w postaci dwucyfrowej Przykład: Godzina dnia 26 styczeń 06 wprowadź sekwencję W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F 14.4 Automatyczne uzbrojenie/rozbrojenie systemu alarmowego Centrala alarmowa posiada możliwość automatycznego uzbrojenia/rozbrojenia według zaprogramowanego harmonogramu czasowego zgodnie z zegarem systemowym centrali. Centrala umożliwia zaprogramowanie 10 procedur uzbrojenia/rozbrojenia systemu alarmowego. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Aby zaprogramować automatyczne uzbrojenie/rozbrojenia systemu alarmowego wprowadź sekwencję 64 n a hh mm Gdzie: n numer procedury (0-9), a funkcja z tabeli poniżej (0 6), hh godzina uruchomienia funkcji (00-23), mm minuty uruchomienia funkcji (00-59 Numer funkcji a System jednostrefowy System dwustrefowy Uwagi 0 Wyłączony Wyłączony 1 Uzbrojenie systemu Uzbrojenie całości systemu 2 Rozbrojenie systemu Rozbrojenie całości systemu 3 Uzbrojenie poprzez funkcję F2 Uzbrojenie strefy A 4 Uzbrojenie poprzez funkcję F2 Uzbrojenie strefy B 5 Rozbrojenie systemu Rozbrojenie strefy A Wybór kolumny funkcji uzależniony jest od skonfigurowania systemu alarmowego przez instalatora systemu 6 Rozbrojenie systemu Rozbrojenie strefy B

8 Przykład: Godzina uzbrojenie systemu alarmowego (pełne uzbrojenie obiektu) wprowadź sekwencję W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F W przypadku zaprogramowania dowolnej procedury będzie ona powtarzana codziennie aż do wyłączenia Automatyczne uzbrojenie/rozbrojenie można anulować poprzez wprowadzenie czterocyfrowego kodu lub naciśnięcie przycisku B na pilocie W przypadku wcześniejszego uzbrojenia systemu przed automatycznym uzbrojeniem, to zaprogramowana procedura niczego nie zmieni w stanie systemu alarmowego Ustawienia fabryczne wszystkie procedury wyłączone 14.5 Załączenie blokady (Bypass) wybranego czujnika systemu alarmowego Centrala alarmowa posiada możliwość blokady (Bypass) wybranego czujnika systemu alarmowego. W przypadku zablokowania czujnik nie wzbudzi alarmów w trybie uzbrojenia systemu alarmowego. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Aby załączyć blokadę postępuj zgodnie z procedura poniżej 1. Wciśnij przycisk 1" w celu wejścia do kolejnego etapu menu. 2. Przyciskami 1 i 7 wskaż właściwy czujnik który ma być blokowany 3. Wybierz czujnik który ma być zablokowany a następnie wciśnij - Wciśnij przycisk 2 i przytrzymaj przez 2 sek. a czujnik wskazany zostanie zablokowany tylko jednorazowo, po rozbrojeniu następuje automatyczne zdjęcie blokady czujnika - dioda LED przy wskaźniku Baterii (BATTERY) będzie pulsować; - Wciśnij przycisk 3 i przytrzymaj przez 2 sek. a czujnik wskazany zostanie zablokowany za każdym razem w czasie uzbrajania sytemu (blokada stała) - dioda LED przy wskaźniku Baterii (BATTERY) będzie świecić ciągle - Wielokrotne przyciśnięcie i trzymanie przycisków 2 i 3 spowoduje przełączanie funkcji załączenie/wyłączenie/załączenie/wyłączenie 4. W celu zdjęcia wszystkich blokowanych czujników skorzystaj z punktu 1 instrukcji a następnie wciśnij przycisk 4 i przytrzymaj przez 2 sek. Blokady czujników zostaną zdjęte. Potwierdzeniem zdjęcia blokady czujników jest zgaśnięcie wskaźnika Baterii (BATTERY) przy wyświetlaczu alfanumerycznym W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F jeżeli jedna z linii jest zablokowana w systemie alarmowym wówczas centrala alarmowa sygnalizuje taki stan czterokrotnym sygnałem dźwiękowym oraz zapaleniem się litery b na wyświetlaczu alfanumerycznym Linie zablokowane jednorazowo zostaną automatycznie odblokowane po pierwszym rozbrojeniu Zaprogramowane blokady czujników można sprawdzić i zmienić wchodząc ponownie w tryb programowania administratora funkcja blokowania czujników Wszystkie blokady zostają zniesione w chwili wejścia i wyjścia z trybu programowania serwisowego lub po całkowitym wyłączeniu zasilania centrali alarmowej 14.6 Dialer telefoniczny Centrala wyposażona w komunikator głosowy JA-65X administrator systemu ma możliwość dokonywania zmian konfiguracyjnych poprzez tryb administratora, chyba że instalator zablokował możliwość dokonywania zmian. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Testowanie dialera telefonicznego Wciśnij sekwencję 89 na klawiaturze JA-60E/F w tym czasie zostanie uaktywniona procedura testowa i wysłanie dwóch komunikatów głosowych pod wszystkie zaprogramowane numery telefoniczne. Test dialera będzie słyszany poprzez głośnik zainstalowany w centrali alarmowej. Test może być przerwany w każdej chwili poprzez naciśnięcie przycisku N Powiadom wszystkich zainteresowanych że komunikator będzie wykonywał test łączności. W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F

9 Programowanie numerów telefonów do powiadomienia głosowego W trybie programowania administratora istnieje możliwość zaprogramowania czterech numerów telefonicznych do powiadomienia głosowego komunikatora JA-65X. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Aby dokonać zmiany numeru telefonicznego dla powiadomienia głosowego wprowadź sekwencję 7 xxx xxx F y Gdzie xxxx to numer telefonu powiadomienia głosowego, y - to numer komórki pamięci komunikatora głosowego (1-4). Numer telefonu może się składać maksymalnie z 16 cyfr W celu wprowadzenia pauzy przed numerem wprowadź F0 czas pauzy 3 sekundy Wprowadzenie pauzy F0 na końcu numeru telefonu komórkowego spowoduje że komunikator głosowy wykona tylko jedną próbę powiadomienia i nie wykona sprawdzenia sygnału rozłączenia telefonicznego Przykład: Wprowadź numer telefoniczny i wprowadź jako trzeci numer do powiadomienia głosowego 7 F F3 Aby skasować numer z komórki pamięci komunikatora głosowego wprowadź sekwencję 7 F0 F y Gdzie F0 to funkcja kasowania, y - to numer komórki pamięci komunikatora głosowego (1-4). W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F 14.7 Dialer telefonii komórkowej GSM Komunikator telefonii komórkowej JA-60GSM oferuje wiele użytecznych funkcji umożliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym. Instalator po dokonaniu instalacji systemu alarmowego powinien przeszkolić i pokazać możliwości JA-60GSM oraz dokładnie wytłumaczyć, w jaki sposób zmienia się kody zdalnego dostępu i inne ustawienia programowane przez administratora systemu alarmowego Prowadzenie rozmów telefonicznych z wykorzystaniem moduł JA-60GSM Po zainstalowaniu modułu GSM, wykorzystany w nim telefon może służyć również do rozmów telefonicznych. Po podniesieniu słuchawki aparatu telefonicznego usłyszysz sygnał, wybierz numer telefonu pod który chcesz zadzwonić tak jak na stacjonarnym telefonie, moduł umożliwia także odbieranie połączeń przychodzących od dowolnych operatorów sieci telefonii komórkowej jaki stacjonarnej. Telefon podłączony do modułu JA-60GSM może służyć także jako klawiatura systemowa, poprzez naciśnięcie przycisku # na klawiaturze telefonu Wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS poprzez moduł JA-60GSM Telefon SMS-8010 lub terminal Piccolo połączony do dialera GSM umożliwia wysyłanie i otrzymywanie komunikatów Możliwości komunikatorów SMS: Edycja tekstów SMS Wyświetlanie i pamięć przychodzących SMS-ów Wyświetlanie numeru połączenia przychodzącego Książka telefoniczna Zdalne sterowanie poprzez systemu alarmowego poprzez moduł JA-60GSM Centrala alarmowa wyposażona w moduł komunikacyjny JA-60GSM może być zdalnie sterowana - istnieją dwie możliwości sterowania centrala alarmową poprzez telefon komórkowy przy pomocy krótkiej wiadomości tekstowej SMS lub przez klawiaturę telefoniczną, która przejmuje funkcje tak jak klawiatura systemowa JA-60E/F przy systemie alarmowym, druga metoda może być również stosowana przy wykorzystaniu telefonów stacjonarnych. Ustawienia komunikatora JA-60GSM związane z zdalnym sterowaniem mogą być zmienione przez instalatora. Instalator zobowiązany jest do wyjaśnienia wszystkich ustawień i zaprogramowania dialera zgodnie z oczekiwaniami użytkownika.

10 Zdalne sterowanie poprzez krótką wiadomość tekstową SMS zasady ogólne Polecenia SMS mogą być wysyłane przy pomocy telefonu komórkowego lub ze strony internetowej Litery stosowane w treści komunikatów SMS nie mogą wykraczać poza znaki używane w języku angielskim. Wszystkie polecenia SMS muszą być oddzielone spacją. Po zastosowaniu znaku % poprzednie teksty (wiadomości) zostaną pominięte. Zastosowanie w tekście wiadomości SMS znaku %% zakończy proces wszystkie teksty napisane po tym symbolu zostaną zignorowane. Zalecane jest stosowanie tego symbolu (%%), w przypadku gdy operator sieci ma zwyczaj dołączania np. reklam. Jeżeli przychodzące polecenie SMS będzie nie właściwe lub dołączone będą do niego jakieś dodatkowe teksty, to nie zostanie wykonane, jeżeli nie zostaną użyte znaki % lub %%. Przykład: Czesc, ten tekst zostanie zignorowany ME % MO %% Dziekuje tylko komenda MO będzie wykonana Czesc, MO komenda będzie ignorowana, ponieważ zawiera dodatkowy tekst. Fabryczne ustawienia tekstów poleceń mogą być zmienione przez instalatora lub użytkownika Przykładowo polecenie AUXON może być zmienione na Włącz ogrzewanie Uzbrajanie systemu alarmowego poprzez krótką wiadomość tekstową SMS Komenda AM z aktualnym kodem dostępu wykorzystywana jest do uzbrajania systemu alarmowego. Jeżeli system został wcześniej uzbrojony, powyższa komenda nie zmieni stanu alarmu. Treść wiadomości tekstowej powinna zawierać tekst: AM*xxxx Gdzie: AM - komenda uzbrojenia * - znak interpunkcyjny xxxx - aktualny kod użytkownika systemu alarmowego (Master lub użytkownik) Przykład: SMS o treści AM*1234 uzbroi system alarmowy w ten sam sposób jak przy wykorzystaniu klawiatury systemowej wprowadzając kod System alarmowy potwierdzi otrzymaną komendę poprzez przesłanie odpowiedzi w postaci SMS a. W przypadku braku możliwości uzbrojenia systemu alarmu przy wykorzystaniu wiadomości SMS spowodowane np. trybem programowania. System odpowie wiadomością SMS i poinformuje użytkownika systemu o tym fakcie ze wskazaniem przyczyny. W przypadku podziału systemu alarmowego na strefy wówczas komenda AM poszerzona o kod uzbroi strefę do której przydzielony jest kod dostępu W przypadku możliwości wykorzystania funkcji tzw. Szybkie uzbrojenie (F-1) wówczas komenda AM bez kodu użytkownika umożliwia uzbrojenie systemu alarmowego jego rozbrojenie możliwe jest tylko z aktualnym kodem dostępu Rozbrojenie systemu alarmowego poprzez krótką wiadomość tekstową SMS Komenda DM z aktualnym kodem dostępu wykorzystywana jest do rozbrajania systemu alarmowego. Jeżeli system został wcześniej rozbrojony, powyższa komenda nie zmieni stanu alarmu.. Treść wiadomości tekstowej powinna zawierać tekst: DM*xxxx Gdzie: DM - komenda rozbrojenia * - znak interpunkcyjny xxxx - aktualny kod użytkownika systemu alarmowego (Master lub użytkownik) Przykład: SMS o treści DM*1234 rozbroi system alarmowy w ten sam sposób jak przy wykorzystaniu klawiatury systemowej wprowadzając kod System alarmowy potwierdzi otrzymaną komendę poprzez przesłanie odpowiedzi w postaci SMS a. W przypadku braku możliwości rozbrojenia systemu alarmu przy wykorzystaniu wiadomości SMS spowodowane np. trybem programowania. System odpowie wiadomością SMS i poinformuje użytkownika systemu o tym fakcie ze wskazaniem przyczyny. W przypadku podziału systemu alarmowego na strefy wówczas komenda DM poszerzona o kod rozbroi strefę do której przydzielony jest kod dostępu

11 Informacja o stanie systemu poprzez krótką wiadomość tekstową SMS Komenda MO wykorzystywana jest w celu uzyskania informacji w jakim trybie (stanie) jest system alarmowy. System alarmowy odpowie wiadomością tekstową SMS ze wskazaniem stanu systemu, poziomie sygnału sieci GSM o statusie GPRS i aktywności centrum monitoringu (Firma ochrony) Treść wiadomości tekstowej powinna zawierać tekst - MO Przykład: SMS o treści MO spowoduje wysłanie w odpowiedzi od centrali alarmowej informacji o stanie systemu alarmowego. Stan centrali: Uzbrojona, GSM:7, GPRS Tak, MS1 Nie, MS2 Tak Jeżeli chcesz wprowadzić zabezpieczenie do tej komendy poprzez ustalenie hasła, możesz wprowadzić własną komendę dla tej funkcji zawierającą np. hasło Informacja o ostatnim zdarzeniu poprzez krótką wiadomość tekstową SMS Komenda ME wykorzystywana jest w celu uzyskania informacji o ostatnim zdarzeniu z pamięci zdarzeń centrali alarmowej. System alarmowy odpowie wiadomością tekstową SMS ze wskazaniem ostatniego zdarzenia z pamięci centrali alarmowej z podaniem dokładnych danych dotyczących dnia i godziny. Treść wiadomości tekstowej powinna zawierać tekst ME Przykład: SMS o treści ME spowoduje wysłanie w odpowiedzi od centrali alarmowej informacji o ostatnim zdarzeniu z pamięci centrali alarmowej. Odpowiedz: Pamięć Zdarzeń Alarmowych, Ostatnie zdarzenie: Uzbrojenie Pilot numer 3 Czas Jeżeli chcesz wprowadzić zabezpieczenie do tej komendy poprzez ustalenie hasła, możesz wprowadzić własną komendę dla tej funkcji zawierającą np. hasło Sterowanie urządzeń poprzez krótką wiadomość tekstowa SMS Poniższe komendy mogą sterować jednym z wyjść centrali alarmowej AUX Komenda AUXON Komenda AUXOFF Komenda PGON Komenda PGOFF - wykorzystana jest w celu załączenia wyjścia AUX centrali alarmowej - wykorzystana jest w celu wyłączenia wyjścia AUX centrali alarmowej - wykorzystana jest w celu załączenia wyjścia centrali alarmowej PgX lub PgY w zależności od skonfigurowania wyjścia jako "Telefon F8" funkcja działa identycznie jak funkcja F81 klawiatury systemowej centrali alarmowej. - wykorzystana jest w celu wyłączenia wyjścia centrali alarmowej PgX lub PgY w zależności od skonfigurowania wyjścia jako "Telefon F8" funkcja działa identycznie jak funkcja F80 klawiatury systemowej centrali alarmowej. System alarmowy potwierdzi otrzymaną komendę poprzez przesłanie odpowiedzi w postaci SMS a. Przykład: SMS o treści AUXON spowoduje załączenie wyjścia AUX w centrali alarmowej. SMS o treści PGON spowoduje załączenie wyjścia PgX w centrali alarmowej. Jeżeli chcesz wprowadzić zabezpieczenie do tej komendy poprzez ustalenie hasła, możesz wprowadzić własną komendę dla tej funkcji zawierającą np. hasło Zdalne programowanie systemu alarmowego poprzez wiadomość tekstową SMS Sekwencja konfiguracyjna: yyyy*prg* seg seg seg Gdzie: yyyy *PRG* seg - zdalny kod dostępu do systemu alarmowego; - polecenie przejścia do trybu programowania; - sekwencje programowe wpisywane tak jak podczas korzystania z klawiatury systemowej centrali alarmowej dostępne znaki to cyfry od 0-9 oraz litery funkcyjne F i N. Wszystkie sekwencje winny być oddzielone znakiem interpunkcyjnym (przecinek lub kropka). Ilość sekwencji seg ograniczona jest tylko ilością znaków które można wysłać poprzez sieć GSM (max 160 znaków), spacja w wiadomości tekstowej jest ignorowana i nie należy jej stosować. Przykład: Ustawienie aktualnej daty i czasu systemu alarmowego. Data , Czas Sekwencja: 1111*PRG*F01234, ,N

12 Gdzie kod zdalnego dostępu (fabryczny) *PRG* - wejście w tryb programowania F wejście w tryb programowania użytkownika U, - znak interpunkcyjny sekwencja do zmiany czasu i daty systemu zgodnie z instrukcja użytkownika N - wyjście z trybu programowania użytkownika Zaprogramowanie kodu użytkownika systemu alarmowego Sekwencja: 1111*PRG*F Gdzie kod zdalnego dostępu (fabryczny) *PRG* - wejście w tryb programowania F wejście funkcję F-6 dodawania kodów użytkownika (1234) kod master sytemu 02 - numer użytkownika systemu alarmowego kod nowego użytkownika systemu Zdalna kontrola i sterownie systemem alarmowym poprzez zdalny aparat telefoniczny komórkowy lub stacjonarnej sieci telefonicznej np. TP S.A przy wykorzystaniu klawiatury aparatu telefonicznego. Wybierz numer telefoniczny modułu GSM centrali alarmowej W przypadku gdy nikt nie odbierze połączenia (lokalny aparat telefoniczny podłączony do modułu GSM) po określonym czasie (fabrycznie 25sekund) centrala odpowie krótkim sygnałem dźwiękowym Bip Wprowadź kod zdalnego dostępu do systemu alarmowego 1111 (kod fabryczny) System odpowie dźwiękiem określającym swój stan: Bip - uzbrojony Bip Bip - rozbrojony Bip Bip Bip - tryb programowania Sygnał modulowany syreny alarmowej - stan alarmu. Od tego momentu klawiatura zdalnego aparatu telefonicznego stanie się zdalna klawiaturą systemową. Przyciski: "*" zdalnego aparatu telefonicznego - równorzędny przyciskowi funkcyjnemu F klawiatury systemowej centrali alarmowej "#" zdalnego aparatu telefonicznego - równorzędny przyciskowi funkcyjnemu N klawiatury systemowej centrali alarmowej centrala alarmowa potwierdzi sygnałem dźwiękowym zmianę swojego stanu Bip - uzbrojony, Bip Bip - rozbrojony i Bip Bip Bip - tryb programowania oraz sygnał modulowany syreny alarmowej - stan alarmu. w celu zakończenia procedury zdalnego dostępu zakończ połączenie lub połączenie zostanie przerwane automatycznie po czasie 60 sekund od ostatniego sygnału sterującego Zdalna kontrola i sterownie systemem alarmowym jest jedynie możliwe przy wykorzystaniu sytemu tonowego Instalator systemu alarmowego musi dokonać odpowiedniej konfiguracji systemu alarmowego w celu umożliwienia zdalnego sterowania i kontroli (reakcja na zdalne wywołanie, zdalny kod dostępu) Zdalna kontrola i sterownie systemem alarmowym poprzez zdalny aparat telefoniczny komórkowy lub stacjonarnej sieci telefonicznej np. TP S.A przy wykorzystaniu klawiatury aparatu telefonicznego. Wybierz numer telefoniczny modułu GSM centrali alarmowej W przypadku gdy nikt nie odbierze połączenia (lokalny aparat telefoniczny podłączony do modułu GSM) po określonym czasie (fabrycznie 25sekund) centrala odpowie krótkim sygnałem dźwiękowym Bip Wprowadź kod zdalnego dostępu do systemu alarmowego 1111 (kod fabryczny) System odpowie dźwiękiem określającym gotowość systemu do sterowania Bip - uzbrojony, Bip Bip - rozbrojony i Bip Bip Bip - tryb programowania oraz sygnał modulowany syreny alarmowej - stan alarmu. System alarmowy jest gotowy do sterownia wyjściem PgX lub PgY w zależności od skonfigurowania wyjścia jako "Telefon F8" funkcja działa identycznie jak funkcja F80 klawiatury systemowej centrali alarmowej. *80 - wyłączenie wyjścia PgX lub PgY *81 - załączy wyjścia PgX lub PgY W celu zakończenia procedury zdalnego dostępu zakończ połączenie lub połączenie zostanie przerwane automatycznie po czasie 60 sekund od ostatniego sygnału sterującego

13 Zdalna sterownie systemem alarmowym jest jedynie możliwe przy wykorzystaniu sytemu tonowego (DTMF) Instalator systemu alarmowego musi dokonać odpowiedniej konfiguracji systemu alarmowego w celu umożliwienia zdalnego sterowania (reakcja na zdalne wywołanie, zdalny kod dostępu) W przypadku załączenia opcji (wszystkie funkcje potwierdzone kodem) sekwencja sterowania wyjściami PgX lub PgY musi zawierać kod potwierdzający funkcje (kod użytkownika systemu alarmowego) Sekwencja: * wyłączy wyjście PgX lub PgY * załączy wyjście PgX lub PgY Gdzie *8 - funkcja sterująca kod użytkownika systemu alarmowego 0 lub 1 - funkcja wyłączenia lub załączenia wyjścia PgX lub PgY Ustawienia ogólne modułu JA-60GSM W trybie programowania administratora istnieje możliwość zaprogramowania poniższych funkcji programowych. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F Zmiana kodu zdalnego dostępu wprowadź sekwencję 9 4 xxxxxxxx F1 Gdzie xxxxxxxx to nowy kod, od 1 do 8 cyfr Jeżeli wybierzesz 94F1 - kod będzie usunięty i zdalne sterowanie systemem zostanie wyłączone. Ustawienie fabryczne: 1111 Jednokrotny zdalny dostęp w trybie administratora U W momencie gdy centrala jest w trybie administratora U, możesz umożliwić jednorazowy dostęp poprzez wpisanie sekwencji 970, po wpisaniu tego kodu, dialer odpowie na każde przychodzące połączenie po jednym sygnale bez pytania o kod dostępu, klawiatura telefonu, z której wykonywane zostanie połączenie spełniać będzie funkcje klawiatury systemowej (*=F, #=N). Po rozłączeniu natychmiastowo opcja ta zostanie wyłączona. Sprawdzenie poziomu sygnału GSM Aby zmierzyć siłę zasięgu sieci GSM, wciśnij na klawiaturze systemowej kod 971 będąc w trybie administratora U. Po wciśnięciu tego kodu, klawiatura pokaże numer od 0 do 9 i co sekundę wydawać będzie sygnał pokazując jednocześnie nowe pomiary. Dla prawidłowego funkcjonowania modułu GSM zasięg powinien wynosić 3 lub wyżej. W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F Funkcje podłączonego telefonu do modułu JA-60GSM Dialer posiada wejście do podłączenia telefonu stacjonarnego. Funkcje dołączonego do modułu komunikacji GSM telefonu mogą być modyfikowane w trybie administratora U poprzez wprowadzenie sekwencji 98 y Gdzie y = 0 y = 1 y = 2 y = 3 Możliwe jest wykonywanie rozmów z telefonu, natomiast jeżeli po podniesieniu słuchawki wciśniemy # klawiatura telefonu staje się klawiaturą systemową centrali alarmowej. Klawiatura telefon jest klawiaturą systemową centrali alarmowej, można sterować i programować centralę, natomiast rozmowy przez telefon są niedostępne Funkcje telefonu wyłączone Telefon alarmowy jeżeli podniesiesz słuchawkę dialer sam automatycznie wybierze odpowiedni numer telefoniczny zaprogramowany w centrali alarmowej

14 Dla y=0, po podniesieniu słuchawki, telefon można przełączyć w tryb y=1 (klawiatura systemowa) przez wciśnięcie znaku #. Aby wyjść z tego trybu odkładamy słuchawkę. Dla y=3, poprzez wciśnięcie * po dwóch sekundach od momentu podniesienia słuchawki usłyszysz sygnał tonowy i wówczas możesz wybrać dowolny numer. Jeżeli wciśniesz # telefon przełączysz jako klawiaturę systemową. Ustawienia numeru alarmowego Jeżeli telefon został ustawiony jako alarmowy, wpisany tutaj numer zostanie automatycznie wybrany po podniesieniu słuchawki. Ten numer można zaprogramować poprzez sekwencje 99 xx...x F0 gdzie: xxx x numer telefonu (max. 20 cyfr), wpisz F9 przed numerem telefonu (jeżeli wymagany jest prefix + ) Zdalny dostęp poprzez serwer internetowy Ustawienia GsmLink Server umożliwia użytkownikowi sterowanie i programowanie systemu alarmowego wraz z dodatkowymi urządzeniami połączonymi z systemem. Komunikacja może odbywać się poprzez SMS lub GPRS. Dzięki stronie możemy Zmieniać ustawienia centrali. Zmieniać ustawienia dialera. Sterować systemem i dodatkowymi urządzeniami Określać rodzaje zdarzeń wysyłanych pod zaprogramowane numery telefonów. Poprzez serwer można również odczytać kolejne zdarzenia, jakie miały miejsce w systemie (podobnie jak w programie ComLink). Aby zredukować koszty połączenia zdalnego zaleca się stosowanie połączenia GPRS z serwerem. Rejestracja systemu na serwerze www Rejestracji można dokonać na dwa sposoby: Poprzez stronę internetową - aby dokonać rejestracji wpisz kod rejestracji podany na certyfikacie (kod ma postać xxxx-xxxxx-xxxx i jest indywidualny dla każdego modułu GSM) Poprzez telefon komórkowy w trybie administratora U na klawiaturze systemowej wprowadź sekwencję 972 xxxxxx F0, gdzie xxxxxx jest numerem twojego telefonu. Po chwili przesłana zostanie na twój telefon wiadomość SMS z kodem rejestracyjnym i dialer dokona rejestracji na serwerze Funkcja modemu GPRS Dialer JA-60GSM może zostać użyty jako modem Internetowy łączący się z siecią poprzez GPRS pod warunkiem że karta SIM zastosowana w komunikatorze pracuje w technologii GPRS oraz, gdy komputer PC jest połączony z dialerem specjalnym kablem RS dołączonym do zestawu. Aby umożliwić łączność za pośrednictwem JA-60GSM należy na komputerze PC zainstalować program znajdujący się na dołączonej płycie CD. Przeglądanie stron www jest możliwe tylko wówczas, jeżeli GSM nie wykonuje żadnych innych zadań (dzwonienie, wysyłanie komunikatów do centrum monitoringu itp.). Możliwe jest stosowanie telefonu, wówczas połączenie internetowe zostanie na moment zawieszone Otrzymane wiadomości SMS zostaną zachowane w pamięci i odczytane w momencie rozłączenia modemu Modem zostanie rozłączony w momencie wystąpienia alarmu lub uzbrojenia systemu alarmowego

15 15 Sprawdzenie systemu alarmowego Administrator systemu alarmowego powinien regularnie testować system. W czasie testu centrala alarmowa powinna znajdować się w trybie administratora.. W celu wejścia w tryb programowania administratora wprowadź funkcję F0 potwierdzone kodem administratora fabrycznie 1234 potwierdzone zapaleniem się litery U na wyświetlaczu klawiatury JA-60E/F. W trybie administratora żaden alarm nie zostanie wzbudzony, a zadziałanie czujnika, pilota zostanie zasygnalizowane na klawiaturze systemowej centrali alarmowej z określeniem typu zdarzenia oraz elementu. Niektóre czujniki (np. bezprzewodowe czujniki ruchu) w normalnym trybie pracy nie wysyłają informacji o alarmie czujnika przez pięć minut od momentu ostatniego wzbudzenia. W celu żeby każde wzbudzenie było sygnalizowane podczas testu należy w trybie administratora otworzyć i zamknąć obudowę czujnika. W celu opuszczenia trybu administratora wciśnij przycisk N na klawiaturze systemowej JA-60E/F 16 Wymiana baterii System cały czas testuje stan baterii w poszczególnych elementach systemu alarmowego. Jeżeli któreś z baterii są bliskie wyczerpania na ok. miesiąc wcześniej system będzie sygnalizował konieczność wymiany tych baterii (na klawiaturze zaświeci się dioda Bateria, a numer elementu będzie pokazywany na wyświetlaczu). Jeżeli któryś czujnik lub klawiatura wymaga wymiany baterii należy to uczynić w ciągu około tygodnia. W celu wymiany baterii zadzwoń po instalatora lub wykonaj następujące czynności: Wejdź do trybu administratora (wprowadź F0 kod administratora) Otwórz obudowę czujnika (klawiatury) Wymień baterie na nowe (używaj tylko dobrej klasy alkaicznych baterii o tych samych rozmiarach). po wyjęciu starych baterii odczekaj około 20 sekund przed zainstalowaniem nowych. Załóż z powrotem obudowę i sprawdź poprawność działania urządzenia. Aby wyjść z trybu administratora wciśnij N. Normalnie baterie w bezprzewodowych czujnikach wytrzymują ok. 1 roku. Narażone na bardzo niską temperaturę, częste wzbudzenie oraz słabej jakości baterie mogą skrócić ten czas. Sugestia! System alarmowy powinien być regularnie serwisowany (minimum 2 razy w roku) przez profesjonalnego instalatora. Akumulatory w centrali i syrenie powinny być wymieniane raz na 3-5 lat.

16 17. Lista ustawień systemu alarmowego 17.1 Ustawienia dialera analogowego (centrala alarmowa wyposażona w dialer JA-65X) Kolejność powiadomienia Imię Nazwisko osoby powiadamianej Numer telefonu Uwagi Ustawienia dialera GSM (centrala alarmowa wyposażona w dialer JA-GSM) Kolejność powiadomienia Imię Nazwisko osoby powiadamianej Numer telefonu Typ SMS Typ Akust Ustawienia dialera GSM kod zdalnego dostępu i dodatkowe funkcje GSM Numer telefonu modułu GSM... Kod PIN karty SIM... Operator sieci GSM.... Kod PUK... Kod Zdalnego Dostępu Reakcja na zdalne wywołanie Funkcja telefonu podłączonego do GSM Numer telefonu alarmowego modemu GSM 17.4 Ustawienia parametrów systemu alarmowego Czas wejścia Czas wejścia / wyjścia Sek. Sek. Czas alarmu Min Funkcja wyjścia Pg X Funkcja wyjścia Pg Y

17 17.5 Rozmieszczenie elementów systemu alarmowego Typ Linii Numer czujnika Lokalizacja Typ elementu Typ reakcji Przydzielony do strefy A B C Linie bezprzewodowe Linie przewodowe Typy reakcji (oznaczenie): Typ elementu: Wejście/Wyjście (W), Natychmiastowa (I), Pożarowa (P), Napadowa (N), Sabotażowa (T), Opóźniona wewnętrzna (N), Uzbrojenie/Rozbrojenie (U) Czujniki bezprzewodowe JA-60P, S, G, N, M Podcentrale JA-60, JA-63, JA-65 Sygnalizator JA-60A, Czujniki przewodowe JS-20 LARGO, JS-25 COMBO, GBS-210 VIVO, SD-209

18 18 Notatki

19 19 Skrócona instrukcja obsługi systemu poprzez sieć telefonii komórkowej GSM Instrukcja obsługi centrali alarmowej wyposażonej w moduł JA-60GSM uzbrojenie/rozbrojenie poprzez SMS UZBROJENIE Wyślij SMS na numer centrali alarmowej.... Treść SMS AM*1234 (1234 twój aktualny kod dostępu) Centrala alarmowa potwierdzi SMS aktualny stan centrali ROZBROJENIE Wyślij SMS na numer centrali alarmowej.... Treść SMS DM*1234 (1234 twój aktualny kod dostępu) Centrala alarmowa potwierdzi SMS aktualny stan centrali SPRAWDZENIE STANU CENTRALI ALARMOWEJ Wyślij SMS na numer centrali alarmowej.... Treść SMS MO - bez kodu Centrala alarmowa potwierdzi SMS aktualny stan centrali SPRAWDZENIE OSTATNIEGO ZDARZENIA CENTRALI ALARMOWEJ Wyślij SMS na numer centrali alarmowej.... Treść SMS ME - bez kodu Centrala alarmowa odpowie SMS o ostatnim zdarzeniu Instrukcja obsługi centrali alarmowej wyposażonej w moduł JA-60GSM uzbrojenie/rozbrojenie poprzez DTMF UZBROJENIE Zadzwoń na numer centrali alarmowej poczeka około... sek. Centrala odbierze połączenie i usłyszysz w słuchawce BIP Wprowadź zdalny kod dostępu.. z klawiatury telefonu Usłyszysz w słuchawce: BIP Uzbrojona Odłóż słuchawkę BIP, BIP Rozbrojona Wprowadź 4-cyfrowy kod.. Centrala potwierdzi BIP Uzbrojenie ROZBROJENIE Zadzwoń na numer centrali alarmowej poczeka około sek. Centrala odbierze połączenie i usłyszysz w słuchawce BIP Wprowadź zdalny kod dostępu.. z klawiatury telefonu Usłyszysz w słuchawce: BIP Uzbrojona Wprowadź 4-cyfrowy kod.. BIP, BIP Rozbrojona Odłóż słuchawkę Centrala potwierdzi BIP, BIP Rozbrojenie SPRAWDZENIE STANU CENTRALI ALARMOWEJ Zadzwoń na numer centrali alarmowej poczeka około sek. Centrala odbierze połączenie i usłyszysz w słuchawce BIP Wprowadź zdalny kod dostępu.. z klawiatury telefonu Usłyszysz w słuchawce: BIP Uzbrojona BIP, BIP Rozbrojona BIP, BIP, BI Stan serwisowy, Brak zasilania sieciowego Dźwięk modulowany syreny Stan alarmu

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Adres Lokalizacja czujników Rodzaj czujnika reakcja* Strefa A B S JA-63 Profi Instrukcja użytkownika 1. 2. 3. 4. 5. CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. CZ. PRZEW. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer 1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer JA-60GSM oferuje wiele użytecznych funkcji umożliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym oraz przy sterowaniu dodatkowymi urządzeniami. Instalator

Bardziej szczegółowo

3. Ustawienia związane z wysyłanymi raportami

3. Ustawienia związane z wysyłanymi raportami 2.2. Tabela numerów telefonicznych Pamięć Wprowadzana sekwencja 1. 71 F0 2. 72 F0 3. 73 F0 4. 74 F0 Wysyłane raporty na poszczególne telefony (ustawienia fabryczne): - ALARMY SMS - INFORMACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Pod Ska lko u 3 3 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel.: +420 483 559 999 fax: +420 483 559 993 Internet: www.jablotron.cz Spis treści: 1 Sygnalizacja na klawiaturze...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1

Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO. S t r o n a 1 Instrukcja uŝytkownika central JA-63 Profi i JA-65 MAESTRO S t r o n a 1 Spis: S t r o n a 2 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 5 2.1 Uzbrojenie systemu... 6 2.2 Rozbrojenie systemu...

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje uŝytkownika JA- 60 GSM dialer

1. Funkcje uŝytkownika JA- 60 GSM dialer 1. Funkcje uŝytkownika JA- 60 GSM dialer S t r o n a 2 JA-60GSM oferuje wiele uŝytecznych funkcji umoŝliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym oraz przy sterowaniu dodatkowymi urządzeniami.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM Moduł komunikacji

JA-60GSM Moduł komunikacji JA-60GSM Moduł komunikacji Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla komunikatora GSM wersji FJ61201. Dla komunikatora wymagany jest program Comlink Windows v. 56, który można pobrać z firmowej strony

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja użytkownika

JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja użytkownika S t r o n a 1 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja użytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 2 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 3 KODY DOSTĘPU I KARTY... 3 UZBROJENIE SYSTEMU ALARMOWEGO

Bardziej szczegółowo

JA-65X Dialer cyfrowo głosowy

JA-65X Dialer cyfrowo głosowy JA-65X Dialer cyfrowo głosowy Dialer JA-65X przeznaczony jest do central alarmowych firmy Jablotron z serii: JA-65 MAESTRO oraz JA-63 PROFI. Zastosowanie tego urządzenia umożliwia: wysłanie dwóch różnych

Bardziej szczegółowo

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem.

biuro@dpksystem.pl 32-020 Wieliczka Ul. Piłsudskiego 41 www.jablotron.pl tel./fax: +48 (12) 2881426; 2882375 Copyright by DPK System www.dpksystem. S t r o n a 1 S t r o n a 2 JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja uŝytkownika Spis treści DROGI UŻYTKOWNIKU SYSTEMU OASIS... 3 CO TO JEST SYSTEM ALARMOWY?... 4 KODY DOSTĘPU I KARTY... 4 UZBROJENIE

Bardziej szczegółowo

multi security solution instrukcja użytkownika

multi security solution instrukcja użytkownika TO BEZPIECZEŃSTWO NA WIELE SPOSOBÓW... 3 PARAMETRY FUNKCJONALNE... 3 OPIS KLAWIATURY... 4 WYŚWIETLANIE STANÓW PODSYSTEMÓW... 4 UZBRAJANIE... 5 UZBRAJANIE POPRZEZ WYBÓR PODSYSTEMÓW...5 ROZBRAJANIE... 5

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany do central JA-60, JA-63 oraz JA-65. Moduł umożliwia komunikację zewnętrzną z pomocą sieci GSM. Możesz wybrać, któregoś z operatorów sieci

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji W A A 2 # 3 Z X T K A A & 6 Y 7 8 9 J K R 0 W? < H F * Dystrybucja systemów Jablotron: MBS SYSTEMS s.c. JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji S t r o n a 1 JA-60GSM jest dedykowany do central JA-63 oraz

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Opis uruchomienia i programowania

Opis uruchomienia i programowania Opis uruchomienia i programowania Uruchomienie 1. Przy wyłącznym terminalu wkładamy kartę SIM do złącza. 2. Jeśli karta SIM jest zabezpieczona kodem PIN to przed włożeniem do telefonu należy ten kod zmienić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM

SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM Instrukcja obsługi 2.1 Możliwości system I użytkowanie UZBRAJANIE - ARM W trybie uzbrojonym na panelu sterowania świeci się dioda [ ARM ]. Aby aktywować tryb za pomocą pilota

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji

JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji NEW CALL MENU ESC OK / DIAL! 1 SHIFT CAPS LOCK / ( ) 7 8 9 U I Y H J K N M =? 0, O P L ;, CLR @ ò é è NEW MSG. ì + - : _. S HIFT *à ù > < JA-60GSM dialer Instrukcja instalacji JA-60GSM jest dedykowany

Bardziej szczegółowo

POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU

POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU POWIADOMIENIE GSM EXPANDER GSM model 1.2 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA OBSŁUGI I MONTAŻU WSPÓŁPRACUJE Z TELEFONAMI ERICSSON A1018, T10, T18 EXPANDER GSM Popularnie zwanym powiadomieniem GSM,dialerem GSM, przystawką

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Ustawienia panelu sterowania Jak skonfigurować panel sterowania? Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

Tabela z kodami użytkowników. Sekwencje programowane przez wciśnięcie na klawiaturze:

Tabela z kodami użytkowników. Sekwencje programowane przez wciśnięcie na klawiaturze: Wejście do sekcji(np. do trybu użytkownika) Mruga podczas alarmu Świeci na stałe podczas błędu Strefa A załączona (np. garaż) Strefa B załączona(np. parter) Strefa C załączona(np. całość) OASIS 80 ABC

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Wprowadzenie. 1.1 Właściwości 1.2 Parametry techniczne 1.3 Zawartość opakowania 1.4 Opis klawiszy

Spis treści. Rozdział 1 Wprowadzenie. 1.1 Właściwości 1.2 Parametry techniczne 1.3 Zawartość opakowania 1.4 Opis klawiszy Rozdział 1 Wprowadzenie Spis treści 1.1 Właściwości 1.2 Parametry techniczne 1.3 Zawartość opakowania 1.4 Opis klawiszy Rozdział 2 Powiadomienia telefoniczne i SMS 2.1 Programowanie numerów telefonów do

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja oprogramowania 1.05 1471 Centrala alarmowa SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_plus_us_pl 03/15 SATEL sp.

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa JA-80K Oasis

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa JA-80K Oasis Instrukcja instalacji Centrala alarmowa JA-80K Oasis Instrukcja instalacji centrali alarmowej JA-80K SW wersja KE60108 (Numer płyty głównej centrali alarmowej) Zalecana wersja oprogramowania konfiguracyjnego

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja systemów Jablotron: MBS SYSTEMS s.c.

Dystrybucja systemów Jablotron: MBS SYSTEMS s.c. Pulsuje -ALARM Świeci ciągle - Awaria/Błąd Świeci - Załączenie Strefy A Świeci - Załączenie Strefy B Świeci - Załączenie Strefy C Zasilanie Świeci - Zasilanie OK Pulsuje - Awaria zasilania sieciowego lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

Spis treści Drogi użytkowniku systemu Oasis... 3 Co to jest system alarmowy?... 3 Kody dostępu i karty... 4

Spis treści Drogi użytkowniku systemu Oasis... 3 Co to jest system alarmowy?... 3 Kody dostępu i karty... 4 Spis treści Drogi użytkowniku systemu Oasis... 3 Co to jest system alarmowy?... 3 Kody dostępu i karty... 4 1. Uzbrojenie systemu alarmowego (załączenie)... 5 2. Informacje podczas uzbrojenia systemu...

Bardziej szczegółowo

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Manipulator INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 int-ksg_u_pl 08/10 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ALARM Model GSM5

Bezprzewodowy ALARM Model GSM5 Bezprzewodowy ALARM Model GSM5 Instrukcja Zestaw standardowo zawiera: centralka alarmowa wbudowany przemysłowy moduł GSM 900/1800MHz; bezprzewodowy czujnik ruchu (PIR); bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM"

Zakład Teleelektroniczny ZETKOM Moduł zapowiedzi DCL15 do centrali Consul 15 wersja instrukcji: DCL15.2 Ważna dla wersji oprogramowania: 1.08 i wyższych Redagował: Z.C. Zakład Teleelektroniczny "ZETKOM" Zanim zainstalujesz Moduł Opis

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji Czujnik otwarcia drzwi i okien Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Schemat urządzenia...3 3.Instrukcja instalacji i montażu...4 4.Dodanie urządzenia do Centrali...4 5.Montaż urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

Terminal GSM. Instrukcja obsługi

Terminal GSM. Instrukcja obsługi Terminal GSM Instrukcja obsługi _ 1] Opis ogólny Funkcją urządzenia jest emulowanie stacjonarnej linii telefonicznej. Z punktu widzenia użytkownika wygląda to tak, jakby połączenie telefoniczne było zawsze

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV)

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Przewodnik instalacyjny Profil Dla lepszego zrozumienia tego produktu, należy przed użyciem uważnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. System alarmowy GSM do

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja użytkownika

JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja użytkownika JA-80K Centrala alarmowa OASIS Instrukcja użytkownika Spis treści Drogi użytkowniku systemu Oasis... 3 Co to jest system alarmowy?... 4 Kody dostępu i karty... 4 1. Uzbrojenie systemu alarmowego (załączenie)...

Bardziej szczegółowo

CA10 plus (wersja programowa 4.0)

CA10 plus (wersja programowa 4.0) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa CA10 plus (wersja programowa 4.0) z manipulatorem LCD Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca10+lcdu-pl 01/01 Centrala CA10 plus z manipulatorem LCD Centrala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa Wersja oprogramowania 1.05 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_us_pl 06/15 SATEL sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU

ElCom 7204 Wersja dla KONSMETALU 13-100 Nidzica ul. Olsztyńska 24 Elom 7204 Wersja dla KONSMETALU - Zasady systemu - ichy alarm Informacje podstawowe W oparciu o standardowy zamek elektroniczny awi 7202 została opracowana specjalna wersja

Bardziej szczegółowo

JA-80V dialer LAN / PSTN

JA-80V dialer LAN / PSTN Dialer JA-80Y jest częścią składową systemy Oasis 80 firmy Jablotron. Montowany jest wewnątrz obudowy centrali alarmowej. Po podłączeniu do linii telefonicznej PSTN i sieci LAN (Ethernet) umożliwia: wysyłanie

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0

NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 NADAJNIK GPRS-N PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE WERSJA 1.0 ul. Czerniakowska 18 00-718 Warszawa tel. 022 8511220, fax 022 8511230 biuro@pulson.com.pl, www.pulson.com.pl 1. Montaż i podłączenie zasilania. Nadajnik

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji 4 kanałowego, 20-to czujnikowego (lub 35-cio czujnikowego opcja) mikroprocesorowego MODUŁU REJESTRATORA SMART

Instrukcja obsługi i instalacji 4 kanałowego, 20-to czujnikowego (lub 35-cio czujnikowego opcja) mikroprocesorowego MODUŁU REJESTRATORA SMART Instrukcja obsługi i instalacji 4 kanałowego, 20-to czujnikowego (lub 35-cio czujnikowego opcja) mikroprocesorowego MODUŁU REJESTRATORA SMART REJESTRATOR SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie i możliwości 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

JA-63 PROFI. System alarmowy Instrukcja instalacji

JA-63 PROFI. System alarmowy Instrukcja instalacji JA-63 PROFI System alarmowy Instrukcja instalacji Spis treści: 1 Budowa centrali...3 2 Instalacja centrali alarmowej...3 2.1 Przewód zasilający...4 3 Antena do modułu radiowego...4 3.1 Zastosowanie anteny

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi CA-GSM-1-LCD

Skrócona instrukcja obsługi CA-GSM-1-LCD Skrócona instrukcja obsługi CA-GSM-1-LCD Kraków 2017 Wydanie czwarte 1. Możliwości ekranu dotykowego centrali alarmowej CA-GSM-1-LCD Z ekranu dotykowego centrali alarmowej CA-GSM-1-LCD istnieje możliwość

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej

Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej Instrukcja obsługi napędu bramy garażowej MR-2E OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH AUTOMATYCZNY NAPĘD DLA

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA CA-1A

CENTRALA ALARMOWA CA-1A CENTRALA ALARMOWA CA-1A Centrala alarmowa CA-1A służy do zabezpieczenia małych i średnich budynków oraz innych chronionych budowli. Centrala zasilana jest z zewnętrznego zasilacza 15V a przy braku prądu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo