RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010"

Transkrypt

1 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 009/00 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 00 r.

2 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I RAPORTY PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH: STR. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR IM. JANA BRZECHWY...-6 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR ROZDZIAŁ II RAPORTY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ROZDZIAŁ III RAPORTY GIMNAZJÓW: GIMNAZJUM NR Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. SZARYCH SZEREGÓW ZESPÓŁ GIMNAZJÓW NR IM. STANISŁAWA KONARSKIEGO

3 Nazwa przedszkola Przedszkole Publiczne Nr im. Jana Brzechwy Imię nazwisko Dyrektora placówki Bożena Bielańczuk. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Plan nadzoru pedagogicznego Statut Przedszkola. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat/zakres Liczba nauczycieli Studia Kursy.Organizacja i zarządzanie w oświacie Konferencje.Nadzór pedagogiczny Szkolenia.Wdrażanie podstawy programowej w edukacji przedszkolnej i 4 wczesnoszkolnej..nowa ustawa o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasad dyscypliny finansów publicznych oraz kontroli zarządczej..naucz dziecko pokonywać niechciane emocje. 4.Praca z dzieckiem trudnym. 5.Praca z dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne. 6.Rozwijanie potencjału twórczego dziecka. 7.Taneczne spotkanie z klauzą. 8.Nadzór dyrektora szkoły nad realizują podstawy programowej Bliżej baśni wychowanie ku wartościom w świetle nowej podstawy 4 programowej. 0. Wybieram Jukę! Mam czas na relaks i marzenia. 5 Seminaria.Organizacja zajęć ruchowych i ich znaczenie dla zdrowia i sprawności 8 dzieci.

4 . Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres. Pomoc państwowa w zakresie Od września 009 do czerwca 00 dożywiania.dofinansowanie posiłków z OPS 4 Od września 009 do czerwca Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); W ramach pracy z dzieckiem zdolnym organizowane były zajęcia dodatkowe: - język angielski dla dzieci, 4, 5, 6 letnich; - zajęcia na basenie dla dzieci 4, 5, 6 letnich. 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Nazwa konkursu/ Miejsce przeprowadzenia Zajęte miejsce Liczba laureatów Miejski.Konkurs plastyczny na plakat Jabłko zamiast Wyróżnienie papierosa - ZS Nr Dzierżoniów Powiatowy.XII Festiwal Przedszkolnych Zespołów II Tanecznych Drygu Dygu - Bielawa SCKSM- 6- latki.xii Festiwal Przedszkolnych Zespołów Wyróżnienie 8 5 Tanecznych Drygu Dygu - Bielawa SCKSM- 5- latki Ogólnopolski. Uczę się bezpiecznie żyć - Wałbrzych ORD VIII /wojewódzki Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 6. Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte miejsce Miejski.Olimpiada sportowa przedszkolaków OSIR V.Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza OSIR III Liczba laureatów Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę /przedszkole: (wymienić myślnikami) -Przegląd twórczości J. Brzechwy - Zabawa z Brzechwą ; -Festyn Jesienny; -Festyn Rodzinny. 4

5 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia: (wymienić myślnikami) -Prezentacje placówek przedszkolnych Aktywność przedszkolaka - I miejsce; -Występy dzieci na Prezentacjach Dzierżoniowskich i Dniach Dzierżoniowa. 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; (wymienić myślnikami) -Wycieczka do lasu; -Festyn Jesienny; -Festyn Rodzinny Mamo, Tato baw się ze mną. 0. Realizacja programów w zakresie: ) zdrowie i sprawność dziecka: - Misja welwetki - program edukacyjny kształtujący nawyki higieniczne; - Czyste powietrze wokół nas - program edukacji antytytoniowej; -rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów; -udział dzieci w dyżurach na terenie przedszkola; -możliwość wyboru niektórych potraw; -wybór formy zabawy i doboru rówieśników; -rozmowy na temat sądów i opinii wydawanych przez dzieci; -ustalanie zasad postępowania w grupie. ) ekologia: - Kubusiowi Przyjaciele Natury - I ogólnopolska edycja programu - Certyfikat dla przedszkola; - Czysty las - VI Ogólnopolski Konkurs pod patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Rzecznika Praw Dziecka oraz Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Lasu; - Dzień dla Natury Konkurs na najlepiej przygotowany Dzień dla Natury 000 rok 00; - Nowoczesny System Gospodarowania odpadami dla czystego i lepszego jutra - Kampania edukacyjno informacyjna; -konkurs plastyczny Nasz ogród przedszkolny - projekt urządzenia ogrodu przedszkolnego; -udział w obchodach Dnia Ziemi ; -zbiórka surowców wtórnych; ) profilaktyka w zakresie patologii społecznych: -bieżąca współpraca z OPS; -współpraca z Powiatową Komendą Policji w Dzierżoniowie pogadanki z dziećmi na temat właściwych zachowań w różnych środowiskach; -zapoznanie dzieci przez ratownika medycznego ze sposobem udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomu dorosłego człowieka i dziecka; 5

6 4) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) -gimnastyka korekcyjna; -zajęcia na basenie; -zestawy ćwiczeń gimnastycznych w sali i ogrodzie. 5) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży: -współpraca z PPP; -praca indywidualna z dzieckiem; -konsultacje indywidualne z rodzicami; -zajęcia otwarte dla rodziców; -współpraca z PPP; -praca indywidualna z dzieckiem; -konsultacje indywidualne z rodzicami; -zajęcia otwarte dla rodziców. 6) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - Uczę się żyć bezpiecznie - Dolnośląski Konkurs Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży przy współpracy z KPP, Strażą Pożarną i ratownikiem medycznym; -Projekt edukacyjny Bezpieczny przedszkolak bezpiecznym uczniem. 7) wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach -Chopin 00 rocznica urodzin; -poznanie bliższych i dalszych okolic miasta; -udział w zajęciach plastycznych w Izbie regionalnej; -podkreślenie 850 lecia Parafii Św. Jerzego; -zwiedzanie kościoła Św. Jerzego w ramach przygotowania do konkursu plastycznego 850 lat pod opieką Św. Jerzego Parafia i miasto. 8) Przejrzysta Polska w zajęciach z dziećmi wykorzystano naturalne sytuacje, w których przekazywano treści o etycznym postępowaniu, podkreślano akceptowane zachowania i ukazywano pozytywne wzorce postępowania wykorzystując literaturę dziecięcą. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) W ramach racjonalizacji wydatków podjęto działania związane z: -zatrudnieniem stażystów, pracowników interwencyjnych; -pozyskiwaniem funduszy na realizację zadań dodatkowych / ferie zimowe, konkurs wakacyjny /; -nieodpłatnym pozyskaniem drzewek i krzewów do ogrodu; -organizacją festynów dochodowych / na zakup pomocy; -kontrolą i racjonalnym wykorzystaniem wody, światła i innych mediów; -pozyskaniem sponsorów na zakup nagród za udział dzieci w konkursach. 6

7 . Losy absolwentów przedszkola. Duża grupa dzieci podejmuje naukę w klasie I Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie. Dzieci osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, biorą udział w konkursach i zawodach osiągając sukcesy. Ze względu na lokalizację znaczna grupa dzieci utrzymuje kontakt z przedszkolem poprzez młodsze rodzeństwo, stąd też mamy stały kontakt z absolwentami uzyskując informacje o ich losach w szkole.. Ocena pracy przedszkola przez rodziców. Zebrania z rodzicami, z Radą Rodziców oraz analiza wyników ankiety wskazuje na to, że w większości rodzice zadowoleni są z przedszkola. Z rozmów wynika, że zadowoleni są z opieki w grupach młodszych. Uczestnicząc w zajęciach otwartych podkreślają fachowość nauczycieli, zadowoleni są z pracy przedszkola nad uspołecznianiem dzieci i wyrabianiem samodzielności. Pozytywnie oceniają wyjścia i wyjazdy dzieci poza teren przedszkola. Aktywność rodziców w czasie festynów rodzinnych wskazuje na poparcie działań jakie przedszkole podejmuje wobec dzieci. W ramach współpracy ze specjalistami m.in. PPP, KPP, ratownikiem medycznym pozytywnie oceniają pracę w zakresie przekazywanej wiedzy. Niepokój rodziców i niezadowolenie budzi obecność dzieci chorych w przedszkolu / niedoleczonych/. Rodzice chcą też żeby dzieci częściej przebywały w ogrodzie przedszkolnym. Czworo rodziców ma potrzebę przedłużenia czasu pracy przedszkola do 6.0, a nawet do

8 Nazwa przedszkola PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM Imię nazwisko Dyrektora placówki Karolina Śmieszek. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Instrukcja w sytuacji naruszenia zasad ochrony Statut Przedszkola danych osobowych. Regulamin oceniania nauczycieli Regulamin Przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat/zakres Liczba nauczycieli Konferencje Wspieramy rozwój każdego dziecka osoby Szkolenia. Naucz dziecko pokonywać niechciane emocje.. Nowa podstawa programowa.. Ocenianie i ewaluacja w procesie terapii. 4. Prawa dziecka. 5. Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu. 6.Taneczne spotkania z Klanzą. 7. Komunikacja z rodzicami i dziećmi 4 osoby osoba osoby 9 osób osoby osoba 8 osób. Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba Okres uczniów Dożywianie w ramach programów profilaktycznych Dożywianie w ramach programu rządowego Dofinansowanie pobytu na Zielonym Przedszkolu Dofinansowanie obiadów i śniadań przez OPS Dzierżoniów i Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych Finansowanie specjalistów w przedszkolu przez - logopeda Stowarzyszenie Uśmiech 8-rehabilitant 5-psycholog 7 -rewalidant 8

9 Finansowanie gimnastyki korekcyjnej przez Stowarzyszenie Uśmiech 4. Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); - j. angielski; - basen, piłka nożna, karate; aerobik. 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Nazwa konkursu/ Miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów przeprowadzenia Miejski Zbieramy zużyte baterie III Powiatowy Konkurs recytatorski II Konkurs Plastyczny nagrody Dzierżoniów -moje miasto 5 wyróżnień 6. Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte Liczba laureatów miejsce Miejski Olimpiada Sportowa I 8 dzieci Przedszkolaków 7. Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę /przedszkole: (wymienić myślnikami) -Paraolimpiada Powiatowa; -XVI Olimpiada Sportowa Przedszkolaków; -Turniej Piłki Nożnej; -Przedszkolna Olimpiada Pływacka. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia: (wymienić myślnikami) -nagroda Burmistrza dla Nauczycielki Doroty Mentel; -absolwenci przedszkola objęci programem 'Orlika, osiągający sukcesy sportowe na poziomie ogólnopolskim, w różnych dyscyplinach sportowych; -wzięliśmy czynny udział w projekcie Nie pełnosprawni między nami Dzierżoniowskie Prezentacje. /Przygotowanie materiału do filmu o naszej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, wyjazd do szkoły Specjalnej w Lanskroun, zorganizowanie spotkania z kadrą tej szkoły w czasie ich wizyty na Dzierżoniowskich Prezentacjach/; -udział w obchodach 0-lecia współpracy z Lanskroun wyjazd do Czech; -kontynuacja spotkań z czeskimi przedszkolami /wizyta dyrektorek z Czech na Mikołajkach w Przedszkolu, wyjazd dzieci z przedszkola na Wielkanocne zajęcia plastyczne do Lanskroun/; -występ dzieci na Zamku Książ na rozdaniu Nagród Kuratora i Ministra Oświaty z okazji Dnia Edukacji; -oferta przedszkola wzbogacona o dodatkowe bezpłatne zajęcia /karate, aerobik, piłka nożna, gimnastyka 9

10 korekcyjna/; -utrzymanie zatrudnienia specjalistów pomagających dzieciom w zakresie rehabilitacji, logopedii, rewalidacji i psychologii; -stworzenie stanowiska komputerowego do porozumiewania się z otoczeniem za pomocą metod niewerbalnych; -powstała trzecia praca licencjacka na temat funkcjonowania naszego przedszkola. 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; -zorganizowanie 5 wycieczek krajoznawczych, w tym wyjazd do Czeskiego miasta Lanskroun; -zorganizowanie Mikołajkowych zajęć otwartych z udziałem bibliotekarek z Działu Dziecięcego Miejsko- Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie, wolontariuszy z Domu Dziecka w Piławie Górnej, Dyrektorek Przedszkoli z Lanskroun, -udział dzieci niepełnosprawnych w zajęciach plastyczno-sportowych Inny nie znaczy gorszy organizowanych przez Sp- w Pieszycach, -organizacja zajęć otwartych Szukamy Wielkanocnego Jajka, -organizacja konkursu plastycznego z nagrodami, dla dzieci i rodziców pn. Ozdoby świąteczne ; -wyjazd na Zielone Przedszkole do Ustronia Morskiego. 0. Realizacja programów w zakresie: ) Zdrowie i sprawność dziecka - rozwijanie sprawności ruchowej poprzez uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno - porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, skoku, toczenia, rzutu, chwytu, równoważnych i siłowych, - uczestniczenie w zabawach organizowanych w terenie, w różnych porach roku: bezpieczne zabawy na śniegu, zabawy w basenie na świeżym powietrzu, - zestawy ćwiczeń gimnastycznych, oparte na metodzie W.Sherborne, metodą twórczą R.Labana, A. i M. Kniesów, C. Orffa oraz P. Denisona, - zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów, np. butelek, gazet, pudełek, chusty animacyjnej. - zabawy sportowe z elementami rywalizacji: piłka nożna, tory przeszkód, - udział w zajęciach na basenie uczestniczenie w Olimpiadzie Pływackiej, - udział w zajęciach piłki nożnej uczestniczenie w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa, - rywalizacja na Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków, - udział w zajęciach karate, - udział dziewczynek w zajęciach aerobiku, - organizacja Dnia Dziecka pod znakiem zajęć sportowych, 0

11 - pobyt dzieci na Zielonym Przedszkolu w Ustroniu Morskim; czynny wypoczynek połączony z nauką dbania o swoje zdrowie, - wykorzystanie programów multimedialnych do rozwijania dbałości o zdrowie i higienę osobistą / Encyklopedia młodego człowieka, Abidu i jego przyjaciele niszczą zarazki, Velvetki walczą z zarazkami /, - wizyta pielęgniarki pogadanka na temat czystości i zdrowia, - organizacja zabaw normalizujących napięcie mięśniowe w wannie do hydromasażu, - objęcie dzieci z problemami w poruszaniu się, rehabilitacją ruchową prowadzoną przez fizjoterapeutę, - organizacja zajęć relaksacyjnych z wykorzystaniem domku świetlno - lustrzanego oraz materaca i krzesełka wibracyjnego. ) Rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów -opracowanie wraz z dziećmi na początku roku szkolnego Kodeksu dobrego postępowania przedszkolaka i wdrażanie do respektowania ustalonych wspólnie norm i zasad postępowania, -dawanie dzieciom możliwości wyboru np. spożywanego posiłku, ubioru, aktywności zorganizowanej i spontanicznej, -organizowanie aktywności zadaniowych z udziałem dyżurnych, -prawidłowe odczytywanie komunikatów i sygnałów wysyłanych przez dziecko i adekwatne na nie reagowanie, -podejmowanie wszelkich oddziaływań wychowawczych wdrażających dzieci do autonomii i odpowiedzialności, -organizowanie zajęć z użyciem gier i zabaw zawierających zasady i normy, dbałość o ich przestrzeganie w trakcie gry, -rozwijanie zachowań społecznych i patriotycznych poprzez m.in. udział dzieci w okazjonalnych uroczystościach związanych z losami kraju i naszej małej ojczyzny, -równe traktowanie wszystkich dzieci, -pedagogizacja rodziców w zakresie wychowywania dziecka jako sprawcy własnych działań, odpowiedzialności za swoje postępowanie. ) Ekologia W ramach edukacji ekologicznej został opracowany program do realizacji w poszczególnych miesiącach. Miał on na celu kształtowanie wrażliwości oraz odpowiedniego i racjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego. W ramach programu dzieci brały udział w akcji Sprzątanie świata, a także zapoznane zostały z pomnikami przyrody. Poruszone zostały tematy dotyczące zagadnień oszczędzania energii elektrycznej, ciepła oraz wody. Przedszkolaki poprzez literaturę, obrazy, wycieczki i spacery miały okazję poznać źródła zanieczyszczania powietrza, równocześnie określając rolę świeżego powietrza w procesie prawidłowego rozwoju ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci zapoznane zostały z różnego rodzaju opakowaniami,

12 nauczyły się je rozpoznawać i wdrożone zostały do segregowania odpadów opakowaniowych. Zwracano uwagę na potrzebę ograniczania ilości produkowanych śmieci. Poszczególne grupy przedstawiły program dotyczący edukacji ekologicznej /wiersz, piosenka, inscenizacja, zagadki/. Zorganizowany został konkurs z nagrodami dla dzieci i rodziców Świąteczne ozdoby, promujący wykorzystanie zużytych opakowań i przedmiotów oraz materiałów naturalnych bezpiecznych dla dzieci. Podczas realizacji tematów kompleksowych dotyczących różnych środowisk przyrodniczych i pór roku, dzieci obserwowały środowisko, gromadziły materiał przyrodniczy, brały udział w zabawach badawczych. Nauczycielki kształciły szacunek do przyrody i jej piękna, zwracały uwagę na występujące nieprawidłowości i jak na nie reagować, w trosce o przyrodę. Dzieci poznały rośliny i zwierzęta chronione. Realizując temat kompleksowy Łąka i jej mieszkańcy przeprowadzono pogadankę na temat: dlaczego nie należy wypalać traw, uświadamiając jednocześnie zagrożenie pożarowe w lasach w okresie letnim. Na koniec roku, poprzez quiz, podsumowano wiadomości dzieci w zakresie edukacji ekologicznej. Na realizację programu, biorącego udział w kampanii edukacyjno - informacyjnej Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego jutra przedszkole otrzymało dofinansowanie z ZGPD-7. Dzieci przez cały rok brały udział w akcji : Zbieramy zużyte baterie. Nasze przedszkole zajęło III miejsce pod względem ilości zebranych baterii w mieście. Zorganizowane wycieczki do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie i Szlakiem Ginących Zawodów w Kudowie miały na celu uświadomienie dzieciom, że wiele surowców w przyrodzie jest nieodnawialnych i trzeba je szczególnie oszczędzać i szanować. 4) Profilaktyka w zakresie patologii społecznych -stwarzanie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki, -realizacja programu wczesnej profilaktyki Cukierki ; aktywizacja dzieci do aktywności umysłowej, nauka pracy w grupie, nauka dystansu i ostrożności wobec nieznajomych dorosłych, dbałość o swoje zdrowie, -wykorzystanie autorskiego programu edukacyjnego Komputer - bawię się i uczę do zapobiegania uzależnieniom, agresji i wandalizmowi, z pomocą programów multimedialnych. -organizacja zajęć terapeutycznych z użyciem gazet i innych rekwizytów przy muzyce, prowadzących do rozładowania emocji /gniewu, złości/, agresji fizycznej, radzenia sobie z emocjami w sytuacjach stresowych, -organizacja gier i zabaw ruchowych przeciw agresji, np. Agresja na obrazku, Podróż do krainy wściekłości, Worek wściekłości, celem ukazania zachowań alternatywnych w sytuacjach wyzwalających agresję, rozwijania samoświadomości u dzieci, własnych uczuć i emocji. -na podstawie literatury, ilustracji i innych środków uświadamianie dzieciom zagrożeń, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu. -wprowadzenie cyklu zajęć pod hasłem Taki jestem i taki chcę być ; nabywanie umiejętności autoprezentacji, zgodna rywalizacja w małych zespołach, prace plastyczne w wykonaniu dzieci, -udział dzieci w podsumowaniu programu Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym uczniem, poprzez taniec i piosenkę, -współpraca z Powiatową Komendą Policji w Dzierżoniowie; wizyta policjanta z pogadanką na temat

13 bezpiecznego zachowania się dzieci w różnych sytuacjach dnia codziennego, -współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w celu udzielania rodzinie i dziecku fachowej pomocy i porady, -zachęcanie rodziców, których niepokoją zachowania dzieci, do indywidualnych spotkań z zatrudnionym w przedszkolu psychologiem, -poszukiwanie różnorodnych form pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej / OPS w Dzierżoniowie, Urząd Miasta, Stowarzyszenie Uśmiech. 5) Profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) W okresie drugiego semestru, od dnia r. W zajęciach gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej uczestniczyło 7 dzieci. Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu, godzinę. Uczestnicy zajęć mieli na celu poprawę własnej sylwetki jak i postawy ciała. Według badań przeprowadzonych w miesiącu listopadzie 009r. u dzieci stwierdzono wady postawy z zakresu płaskostopia, skoliozy, pleców okrągłych, wklęsłych, wklęsło - okrągłych, koślawości i szpotawości kości dolnych. Ćwiczenia na plecy okrągłe oraz skoliozę pozwoliły na poprawę postawy ciała u dwojga dzieci. Stosowane korektywne ćwiczenia oddechowe zwiększyły aktywność trojga dzieci. Ćwiczenia korekcyjne na płaskostopie pozwoliły na poprawę ukształtowania stóp uczestników zajęć. Dużą poprawę postawy jak i koordynacji ruchowej można zauważyć u trojga dzieci. Gimnastyka będzie kontynuowana w następnym roku szkolnym celem osiągnięcia lepszej postawy ciała, nabrania nawyków auto - poprawy, higieny osobistej dla dzieci już objętych zajęciami. Zostaną również przeprowadzone badania dzieci nowo przyjętych do przedszkola. 6) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży Zagadnienie wyrównywania szans edukacyjnych jest dziś jednym z najważniejszych problemów społecznych i edukacyjnych. Problem ten dotyczy dzieci z rodzin dotkniętych biedą i ubóstwem /bezrobocie rodziców/, rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. Aby skutecznie wyrównywać szanse edukacyjne dzieci, należy zapewnić im odpowiednie warunki dobrego rozwoju i wsparcia już we wczesnym dzieciństwie. W Przedszkolu zostały określone obszary, w których podejmowane są działania wyrównawcze: -zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego dla dzieci nisko uposażonych ekonomicznie / finansowanie posiłków, wyjazdów na wycieczki i Zielone Przedszkole, pomoc rzeczowa/, -rozwijanie i finansowanie różnych form edukacji / zajęcia dodatkowe, programy profilaktyczne/, -udzielanie profesjonalnej pomocy i wsparcia dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo / psycholog, terapeuta, rehabilitant, logopeda/, -kształcenie integracyjne i specjalne, -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 7) Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży -Realizacja programów z zakresu bezpieczeństwa odbywało się w dwóch obszarach: bezpiecznie bawię się i pracuję oraz przestrzeganie zasad poruszania się po drogach. -Cykl zajęć i zabaw pt. Bezpieczne otoczenie obejmował:

14 -zapoznanie się z bezpiecznym użytkowaniem zabawek, sprzętów, uważnym i ostrożnym poruszaniem się po sali, korytarzach i innych pomieszczeniach, -przestrzeganie zasad dotyczących zabaw w ogrodzie przedszkolnym, -uświadomienie niebezpieczeństwa zabaw w miejscach niedozwolonych, -przestrzeganie zasad dotyczących kontaktów z przedmiotami niebezpiecznymi, -poznanie roli policjanta, strażaka dla bezpieczeństwa własnego i innych. -Pogadanka z policjantami i strażnikami miejskimi w ramach programu Bezpieczny przedszkolak, bezpiecznym uczniem miała na celu: -podkreślenie wagi znajomości numerów alarmowych oraz adresu zamieszkania, -unikanie kontaktów z nieznajomymi, -nie udzielanie informacji przez telefon, nie przyjmowanie prezentów od obcych, -sposoby udzielania pierwszej pomocy. -Wykorzystanie na zajęciach książeczek B-jak bezpieczeństwo. Poruszanie tematów: -nigdy nie otwieraj drzwi obcemu, -nigdy nie baw się prądem, kuchenką gazową, -nigdy nie baw się lekarstwami itd. -Udział dzieci w konkursach plastycznych związanych z bezpieczeństwem. -Ustalenie kodeksu obowiązującego w przedszkolu pt. Bezpiecznie jak w domu ; uświadomienie dzieciom jak ważne dla ich bezpieczeństwa jest przestrzeganie ustalonych norm i zasad postępowania. 8) Wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach -Wychowanie patriotyczne realizowane było na podstawie rocznego planu pracy dydaktyczno - wychowawczej poprzez realizację tematów kompleksowych, wycieczek, spacerów, konkursów plastycznych, konkursów recytatorskich, działań okolicznościowych. -Tematy kompleksowe poruszały problemy naszych rodzin, skarbów ziemi, obyczajów świątecznych, miejsca zamieszkania, Polski jako Ojczyzny. Pomocne w realizacji tych tematów były wycieczki, począwszy od spacerów po naszym mieście, poprzez wizytę w stolicy Dolnego Śląska a skończywszy na wycieczce zagranicznej, do Czeskiego miasta Lanskroun. -Niesłychanie ważnym momentem był udział dzieci w apelu, jaki odbył się po katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. Dzieci oddały hołd wszystkim ofiarom tragedii, w tym parze prezydenckiej. 9) Przejrzysta Polska W przedszkolu tematyka etyki jest realizowana w działach programowych, a także poprzez wprowadzanie do zajęć innowacyjnych zajęć edukacyjnych. Jednym z takich programów jest międzynarodowy program Przyjaciele Zippiego, który nasza placówka, jako jedna z nielicznych w Polsce, prowadzi od roku 006. Program ten pomaga dzieciom odkryć i nazwać własne emocje /dobre i złe/, pokazuje jakie są sposoby radzenia sobie z różnymi trudnościami na jakie napotykają w życiu. Udoskonala relacje dzieci 4

15 z rówieśnikami oraz nauczycielami. Ukazuje pozytywne wzorce postępowania /zachowania/, zachęca je do zastanowienia się nad sobą i wymyślania własnych rozwiązań problemów. Dzieci uczą się dokonywać wyborów uwzględniających nie tylko własne dobro, ale i potrzeby innych osób. W ostatnich latach grupy wprowadzają Kodeks postępowania, który wdraża dzieci do świadomego podejmowania decyzji dotyczących ustalenia reguł postępowania w grupie, tworzy sytuacje sprzyjające wyrażaniu własnych sądów i opinii.. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) Racjonalizacja wydatków to przede wszystkim zatrudnienia stażystów i wolontariuszy, wykorzystanie funduszy z zewnątrz do doposażenia placówki, pomoc dzieciom najbiedniejszym oraz racjonalne wykorzystanie wody, światła i innych mediów poprzez wymianę starych urządzeń na nowe, energo i wodooszczędne.. Diagnozowanie wyniki sprawdzianów / egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wnioski do dalszej pracy wynikające z przeprowadzonych badań; -wydłużyć czas pracy przedszkola, - doposażyć ogród przedszkolny, - urozmaicić jadłospis dzieci i dostosować go do pory roku, - znaleźć lepsze formy komunikacji z rodzicami dzieci niepełnosprawnych.. Losy absolwentów szkoły / przedszkola Większość absolwentów nie ma problemów z podjęciem nauki w klasie pierwszej. Dzieci niepełnosprawne znajdują swoje miejsce w określonych placówkach w których spełniają oczekiwania rodziców, a wymagania dostosowane są do możliwości dzieci. Na uwagę zasługuje fakt, że nasi absolwenci zdobywają znaczące osiągnięcia sportowe, na miarę mistrzostw Polski, w różnych dyscyplinach. 4. Ocena pracy przedszkola / szkoły przez rodziców. Badanie satysfakcji klientów, przeprowadzone przez Urząd Miasta w miesiącu maju 00, dało w naszej placówce zadowalające wyniki. Poziom satysfakcji jest bardzo wysoki we wszystkich obszarach. Rodzice zwrócili jedynie uwagę na słabe zagospodarowanie ogrodu przedszkolnego oraz mało urozmaicone wyżywienie. W nowym roku szkolnym zostaną podjęte działania mające na celu poprawę wskazanych przez rodziców obszarów. 5

16 Nazwa przedszkola /szkoły Logo przedszkola / szkoły Imię i nazwisko Dyrektora placówki Przedszkole Publiczne nr 7 Liliana Bąk. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Plan nadzoru pedagogicznego. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat zakres Liczba nauczycieli Konferencje II Samorządowy Dzień Jakości Szkolenia One są wśród nas dzieci przewlekle chore Wdrażanie podstawy programowej w edukacji przedszkolnej wczesnoszkolnej Nadzór dyrektora szkoły nad podstawa programową Nowy nadzór pedagogiczny Trudny przedszkolak komunikacja z rodzicami i dziećmi Naucz dziecko pokonywać złe emocje Bezpieczeństwo dzieci kształtowanie bezpiecznych zachowań w przypadku występowania zagrożeń Kształtowanie zachowań patriotycznych w wychowaniu przedszkolnym - Polska moja ojczyzna Realizacja edukacji proekologicznej w przedszkolu budowanie pozytywnego obrazu poprzez działanie dziecka w kontakcie z ekologią Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Pomoc wychowankom w formie posiłku w ramach wieloletniego programu wynikającego z Ustawy z dnia 9 grudnia 005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Liczba Okres uczniów 0 IX 009- VI00 6

17 4. Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe): Dzieci zdolne i uzdolnione otoczone są szczególną opieką nauczycielek. Poświęcają one tym dzieciom więcej czasu, wzmacniają wiarę we własne siły, udostępniają warsztat do podejmowania działań twórczych i artystycznych. Tworzą warunki do pracy własnej i zapewniają właściwą atmosferę. Efekty pracy dzieci ( twórcze i artystyczne) prezentowane są na różnego rodzaju imprezach i uroczystościach o zróżnicowanym charakterze oraz w poprzez udział w konkursach, Osiągnięcia dzieci są rejestrowane w kronice przedszkolnej i na stronie internetowej. Przedszkole organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych, konkursach, wystawach itp. angażując i zachęcając do udziału w nich wszystkie dzieci. Zadania i role dobierane są odpowiednio do możliwości każdego dziecka. 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych Zasięg etap Nazwa konkursu/ Miejsce Zajęte miejsce Liczba laureatów przeprowadzenia Szkolny Miejski III Konkurs Piosenki Dziecięcej i I Młodzieżowej Nutką świat malowany -Spółdzielnia Mieszkaniowa Konkurs plastyczny Dzierżoniów - moje miasto, Polska mój kraj - nagroda MBP Powiatowy IX Turniej wiedzy ekologicznej I ty I możesz zostać ekologiem- Z przyrodą za pan brat - Bielawa Ogólnopolski / wojewódzki Konkurs plastyczny Włączmy bezpieczeństwo - Wałbrzych I nagroda główna 6. Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte miejsce Miejski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa - OSIR XVI Olimpiada Sportowa Przedszkolaków V VI 7

18 - 7. Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę /przedszkole: - Dzierżoniowskie prezentacje udział dzieci w programie artystycznym; - Jesienny piknik rodzinny; - Zabawa andrzejkowa; - VII Turniej wiedzy o Bożym Narodzeniu; - Zabawa karnawałowa; - Przegląd Dziecięcej Twórczości Muzycznej - Powitanie wiosny ; - Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym uczniem ; - Dni Dzierżoniowa występy dzieci. 8. Sukcesy przedszkola i inne przedsięwzięcia: - występy dzieci na Prezentacjach Dzierżoniowskich, Dniach Dzierżoniowa, - spotkanie z policjantami, komisarzem Lwem, - udział dzieci w Zdrowych kolorach jesieni, - udział w międzyprzedszkolnym konkursie Bezpieczny przedszkolak-przedszkolak potrafi - udział konkursie plastycznym Bezpieczna droga do szkoły-przedszkola z Policją - udział w Przeglądzie Piosenki Ekologicznej, - udział w konkursie plastycznym Moja kartka Bożonarodzeniowa - udział w konkursie plastycznym Włączmy bezpieczeństwo - nagroda główna w Walbrzychu - udział w konkursie plastycznym 850 lat pod opieką świętego Jerzego-parafia i miasto - udział konkursie plastycznym Dzierżoniów-moje miasto, Polska mój kraj - udział dzieci 6l w konkursie plastycznym Jabłko zamiast papierosa, - mikołajki, Jasełka w przedszkolu, - III Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Nutką świat malowany - przygotowanie spektakli na Przegląd teatrzyków przedszkolnych Skrzat, - przygotowanie Wielkanocnych obyczajów, - udział w Międzyprzedszkolnym Festiwalu Tańca Przedszkolnego do piosenek Michaela Jacksona - zabawy z Brzechwą, - udział w konkursie recytatorskim Majowe wierszowanie - udział w IX Turnieju wiedzy ekologicznej I ty możesz zostać ekologiem- Z przyrodą za pan brat - wycieczki do Izby Regionalnej, - wyjazd do Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; (wymienić myślnikami) Przedszkole organizowało : - jesienny piknik rodzinny 8

19 - sportowe mikołajki - sportowy Dzień Dziecka Ponadto dzieci uczestniczyły: - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Dzierżoniowa - XVI Olimpiada Sportowa Przedszkolaków - Olimpiada Pływacka - Zajęcia i zawody sportowe w SP i SP 5 0. Realizacja programów w zakresie: ) zdrowie i sprawność dziecka - realizowano zajęcia i zabawy przewidziane programem wychowania w przedszkolu, - realizowano profilaktykę logopedyczną w tym badania słuchu, - przeprowadzono Mikołaja i Dzień Dziecka na sportowo, - dzieci z grup 5-6 i 6latków uczestniczyły w zajęciach na basenie, - przestrzegano zasad zdrowego żywienia, - zapewniono prawidłowe żywienie dzieciom ze specjalną dietą, - prowadzono tablicę informacyjną dla rodziców, ) ekologia - prowadzono zbiórkę baterii /II miejsce dla przedszkolaka Piotra Spólnego/ - segregowano śmieci, - realizowano nową podstawę programową w obszarze - ekologia, - utrzymywano pomieszczenia w bezwzględnej czystości przy zastosowaniu do prac porządkowych środków przyjaznych środowisku, - zrealizowano programy edukacyjne Czyste powietrze wokół nas i Dobre rady na odpady ) profilaktyka w zakresie patologii społecznych - zorganizowano spotkania dla dzieci z policjantami ds. nieletnich i Komisarzem Lwem - zrealizowano miejski program nauki pływania Rybka, - prowadzono współpracę z OPS. 4) profilaktyka w zakresie wad postawy u uczniów (gimnastyka korekcyjna) - prowadzono gimnastykę korekcyjną dla 0 wychowanków - zachęcano rodziców do wykonania badania postawy dzieci i badań bilansowych 5) bezpieczeństwo dzieci i młodzieży W przedszkolu zwraca się szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Systematyczne przeglądy budynku pozwalają na dostrzeganie i eliminowanie zagrożeń. Zgodnie z przepisami wykonuje się przeglądy techniczne budynku i mediów. Sprzęty, przybory i zabawki są utrzymywane we właściwym stanie i użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wszystkie grupy wiekowe wyposażone są w apteczki pierwszej pomocy. Per- 9

20 sonel jest systematycznie szkolony. W placówce działa Społeczny Inspektor Pracy. Podczas spacerów i wycieczek dzieci objęte są opieką personelu pedagogicznego, rodziców i stażystów. Systematycznie prowadzono z dziećmi rozmowy i pogadanki na temat zachowań warunkujących bezpieczeństwo oraz zrealizowano roczny plan pracy o tematyce związanej z bezpieczeństwem dzieci. 6) Wychowanie patriotyczne w szkołach i przedszkolach - realizowano program edukacyjny Polak mały - realizowano program wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem treści - patriotycznych, - dzieci zwiedzały miasto, Izbę Regionalną, MBP i inne instytucje oraz brały udział - w spacerach pod pomnik Pamięci Losów Ojczyzny i na cmentarz. 7) Przejrzysta Polska - wykorzystywano naturalne sytuacje wychowawcze do podkreślenia akceptowanych zachowań, - organizowano zajęcia z wykorzystaniem pomocy ułatwiających przekazywanie treści o etycznym postępowaniu, - realizowano program wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem treści wychowawczych zaakceptowany przez rodziców,. Podjęte starania w zakresie racjonalizacji wydatków placówki (efekty) - fundusze od sponsorów, - wynajem pomieszczeń na wypożyczalnię kaset, - wynajem placu na parking dla mieszkańców, - sprzedaż zupy dla Ośrodka dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Warsztatów Terapii Zajęciowej. EFEKTY: - zakupiono nagrody dla uczestników powiatowej imprezy Bezpieczny przedszkolak - bezpiecznym uczniem.. Losy absolwentów szkoły / przedszkola Do podjęcia obowiązków szkolnych przygotowywano 8 sześciolatków oraz pięciolatki. Z grupy pięciolatków dzieci podejmie od września naukę w pierwszej klasie. Dzieci zdobyły potrzebną wiedzę i umiejętności na bardzo dobrym poziomie, co pozwoli im na dobry start w szkole.. Ocena pracy przedszkola / szkoły przez rodziców. Rodzice pozytywnie oceniają pracę przedszkola. Chętnie angażują się w życie placówki, aktywnie uczestniczą w zajęciach, imprezach i uroczystościach. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która partycypuje w imprezach typu Mikołaj, Dzień Dziecka oraz teatrzyki przedszkolne i wycieczki. Przeprowadzono jedno badanie ankietowe satysfakcji klienta na próbie 0 rodziców dla UM w celach porównawczych. 0

21 Nazwa przedszkola /szkoły Szkoła Podstawowa nr im. Komisji Edukacji Narodowej Imię nazwisko Dyrektora placówki Regina Walendowska. Wypracowane/ zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Wprowadzane dokumenty prawa oświatowego Zmodyfikowane dokumenty prawa oświatowego: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Plan nadzoru pedagogicznego Socjalnych Statut szkoły Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkolny zestaw programów nauczania Szkolny zestaw podręczników Zmiany w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w SP nr. Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli: Rodzaj formy Temat/zakres Liczba nauczycieli Studia II stopień j. angielski Kursy Efektywne sposoby poprawy wyników kształcenia Sposoby udzielania pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych problemem migracji zarobkowej Język angielski dla nauczycieli średniozaawansowanych Funkcjonowanie szkół w warunkach pandemii grypy 9 Konferencje Uczniowskie prace zespołowe Jak zachęcić uczniów do zadawania pytań? Przyjazna wywiadówka Zajęcia komputerowe w klasach I III Krajowe Spotkanie Animatorów ERM Szkoleniowo formacyjna dla katechetów Szkoleniowo formacyjna dla animatorów katechezy Szkolenia Metody aktywnego nauczania Wykorzystanie w pracy tablicy interaktywnej Nowa podstawa programowa Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy Konstruowanie projektów międzynarodowych 9 9

22 Seminaria Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej Lekcja religii z klasą Zamówienia poniżej 4 tysięcy EURO Nowa ustawa o finansach publicznych Pozyskiwanie środków finansowych na sport szkolny Konstruowanie programów poprawy efektywności nauczania Praca z podręcznikiem WAM 9. Inne formy wsparcia uczniów (oprócz stypendiów) np. (bezpłatne śniadania, obiady, szklanka mleka, owoce w szkole ) Nazwa Liczba uczniów Okres Śniadania 49 Cały rok szkolny Obiady 50 Cały rok szkolny Szklana mleka 00 Cały rok 4. Praca z dzieckiem zdolnym (zajęcia dodatkowe); W bieżącym roku szkolnym realizowano zajęcia dla uczniów uzdolnionych w ramach projektu zajęcia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja pod nazwą KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM. W jego ramach w szkole utworzono cztery bloki zajęć : Z JĘZYKIEM OBCYM NA TY W roku szkolnym 009/00 w zajęciach uczestniczyło 5 uczniów: 8 z klas I, II, 7 z klas III, IV i 7 z klasy V. W każdej grupie odbyło się 60 spotkań. Klasy I IV biorą udział w cyklu -letnim, a klasy V w cyklu -letnim. Głównym celem jest wyposażenie uczniów w umiejętności w zakresie komunikacji językowej, obejmującej rozumienie komunikatów słownych, prowadzenie dialogów oraz czytania, pisania i rozumienia tekstów obcojęzycznych. OD MATEMATYKI DO PRZYRODY Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 60 minut,w czwartki-zajęcia przyrodnicze, w piątki- zajęcia matematyczne.w sumie odbyło się 50 godzin zajęć zaplanowanych na ten rok szkolny. Uczestnikami zajęć byli głównie uczniowie klasy IV- uczniów oraz uczniowie z klas: Ia, II, IIIa, V. Zrealizowano wszystkie treści przyrodnicze i matematyczne przewidziane w programie. Uczniowie wzięli udział także w zajęciach organizowanych poza terenem szkoły. Odbyły się dwie wycieczki- do Wrocławia do ZOO oraz do Wałbrzycha do ExpploraPark. MŁODY BIZNESMEN W roku szkolnym 009/00 w zajęciach uczestniczyło 0 uczniów z klas I i III. Odbyło się 50 spotkań, które miały na celu m.in.:

23 - Wykształcenie umiejętności związanych z planowaniem kariery zawodowej. - Rozwijanie przedsiębiorczości u dzieci. - Poznawanie różnych zawodów i możliwości robienia kariery. - Poznawanie podstawowych pojęć ze świata biznesu, rozwijanie języka ekonomicznego. - Wdrażanie do poszanowania pieniądza i ludzkiej pracy. Podczas zajęć uczniowie zapoznawali się z walutami różnych państw i próbowali robić nimi fikcyjne zakupy. Uczyli się też planować wydawania swoich kieszonkowych pieniędzy. Dzieci miały możliwość spotkania się z przedstawicielami różnych zawodów, poznania charakterystyki ich pracy, możliwości zarobków. Na spotkania przychodzili też doradcy, którzy przybliżali dzieciom słownictwo świata biznesu. Zajęcia będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym. KOMPUTER ŹRÓDŁEM WIEDZY Celem ogólnym było rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii w dziedzinach telekomunikacji i przetwarzania danych, a także: - wyposażenie uczniów w umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania oraz wykorzystywania danych ICT, - dążenie do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów, - rozwijanie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, - wyrabianie umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym w rozwiązywaniu różnych zadań praktycznych. Na zajęcia programu Komputer źródło wiedzy uczęszczało 8 uczniów. Dzieci bardzo chętnie uczęszczały na zajęcia. Istnieje potrzeba kontynuowania programu w następnym roku szkolnym. Oprócz zajęć finansowanych z projektu realizowano spotkania z dziećmi na kołach zainteresowań, były to: Koło taneczne, Koło teatralne, Koło Małego Śpiewaka, Koło Ruchu Drogowego, Koło Ekologiczne, Koło Promujące Zdrowie. 5. Sukcesy uczniów w konkursach, przeglądach artystycznych ETAP SZKOLNY NAZWA KONKURSU/MIEJSCE PRZEPROWADZENIA Aktywnym żyje się lepiej Aktywność w obiektywie /SP - Zło dobrem zwyciężaj - ks. J. Popiełuszko / SP- zdolny Ślązaczek / SP - ZAJĘTE MIEJSCE LICZBA LAUREATÓW/ OPIEKUN II m Jakub Jeżewski uczeń A. Żurawińska, A Śliwka e. diecezjalny uczniów( bez wyróżnienia)/ ( ucz. nie zajęli wyróżnionych A. Żurawińska, A. Lewszyk miejsc) Hanna Maciątek kwalifikacja uczeń do etapu powiatowego M. Cieżak KANGUR Międzynarodowy wyróżnienie -M. Matysiak uczeń

24 Konkurs Matematyczny ( konkurs odbywa się w szkołach, tylko jeden etap) / SP- Konkurs recytatorski Pegazik /SP- Konkurs Mitologiczny Wciąż o Ikarach głoszą / SP- Szkolny Konkurs Recytatorski/ SP- Konkurs na najładniejszą szopkę, stroik, kartkę świąteczną z okazji Bożego Narodzenia / SP- I Sara Zięba II Marta Kroczak III- Dominika Sadkowska wyróżnienie-anna Łupicka I-Damian Karpiński II-Karolina Mazur III-Dominika Sadkowska IV-Damian Dziarnowski V-Marcin Skiba I Martyna Zięba I Kacper Zajączkowski, Kacper Linowski kl. II, Dominika Sadkowska- kl. V. II Adam Bugajski ( stroik) II Kacper Linowski kartka świąteczna III - Natalka Skwarło III Klaudia Łupicka( szopka) M. Cieżak 4 uczniów A. Lewszyk. M. Cyganowska 5 uczniów A. Lewszyk uczennica M. Cyganowska 6 uczniów D. Kapłun, J. Stokłosa D. Kapłun uczeń J. Stokłosa Konkurs recytatorski / SP- I Marta Stec II Ada Wypych uczniów D. Kapłun Szkolny konkurs plastyczny I-Hanna Maciątek uczniów Skutki nadużywania II Katarzyna Adamska K. Szkwarek alkoholu / SP- III- Anna Łupicka wyróżnienia A. Wojtowicz, A Żygadło- b Szkolny etap konkursu Jabłko zamiast papierosa / SP- I Dariusz, Dawid Hajdulis-b II- Beata Hetnarowicz -a uczniów K. Szkwarek III- Patrycja Bogucka-b Szkolny konkurs Życie bez nałogów / SP- III-Beata Hetnarowicz uczennica J. Stokłosa Szkolny Konkurs Wielkanocny III K. Łupicka ( kartka) uczennica J. Stokłosa 4

25 ETAP MIEJSKI NAZWA KONKURSU/MIEJSCE PRZEPROWADZENIA Konkurs recytatorski Pegazik /DOK PEGAZ Konkurs plastyczny 850 lecie parafii p.w. św. Jerzego / Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa Miejski Konkurs Recytatorski /SP- Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Dzierżoniowie / SP-5 ZAJĘTE MIEJSCE LICZBA LAUREATÓW/ OPIEKUN I D. Sadkowska wyróżnienie- S Zięba i A. Łupicka Wyróżnienie- Izabela Krajewska I Martyna Zięba III- Aleksandra Żygadło, Kacper Zajączkowski, Weronika Augustyn uczniów A. Lewszyk uczennica M. Cieżak uczennica M. Cyganowska uczniów M. Cyganowska ETAP POWIATOWY NAZWA KONKURSU/ MIEJSCE PRZEPROWADZENIA Konkurs recytatorski Pegazik /DOK PEGAZ Konkurs recytatorski poezji Jana Pawła II/ NSZZ ZAJĘTE MIEJSCE LICZBA LAUREATÓW/ OPIEKUN wyróżnienie D. Sadkowska uczennica A. Lewszyk wyróżnienie M Cykowski uczennica A. Lewszyk SOLIDARNOŚĆ Konkurs Recytatorski Poezji I Sara Zięba, uczniów Religijnej / Biblioteka w II -Karolina Mazur A. Lewszyk Pieszycach Wyróżnienie- D. Sadkowska S. Zięba reprezentowała szkołę na etapie wojewódzkim Konkurs recytatorski języka III Sara Zięba uczennica niemieckiego/ SP-5 E. Juszczak ABC pierwszej pomocy / SP- I drużynowo uczennice II indywidualnie Z. Bobrowska I. Krajewska, O. Lubczańska uczennica Powiatowy Konkurs I-Martyna Zięba M. Cyganowska Recytatorski/ SP - Bielawa Powiatowy konkurs na szopkę II- Kacper Zajączkowski uczeń 5

26 bożonarodzeniową i kartkę świąteczną/starostwo Powiatowe- Dzierżoniów Powiatowy konkurs Ruchu drogowego wyróżnienie D. Sadkowska D. Kapłun, J. Stokłosa IV J. Koźmińczuk uczeń A.Śliwka Powiatowy Konkurs Ruchu Drogowego/Piława Górna II- A. Żygadło uczennica K. Szkwarek Konkurs plastyczny Bezpieczna droga do szkoły z policją /Policja Dzierżoniów wyróżnienie E. Wójtowicz uczennica K. Szkwarek 6. Sukcesy uczniów w zawodach sportowych Zasięg etap Nazwa zawodów/ Miejsce Zajęte miejsce Szkolny Miejski Mini piłka ręczna chłopców II Mini piłka ręczna dziewcząt II Mini koszykówka chłopców III Czwórbój lekkoatletyczny chłopcy II Powiatowy Mini piłka ręczna chłopców II Mini piłka ręczna dziewcząt II Czwórbój lekkoatletyczny chłopcy II Liczba laureatów Imprezy masowe organizowane dla środowiska przez szkołę: - Konkurs Recytatorski klas I III ( etap miejski), - Festiwal Piosenki Klasowej (etap miejski i międzygminny), - Konkurs ABC udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach ( etap międzygminny) - Noc Andersena, - Jasełka - Festyn Szkolny z okazji Dnia Dziecka 8. Sukcesy szkoły i inne przedsięwzięcia: - pomyślne zakończenie projektu unijnego pod nazwą Bliżej siebie we wspólnej Europie - wpisanie w kalendarz imprez szkolnych projektu wychowawczego pod nazwą Noc z Andersenem - prowadzenie konkursu Codziennie jestem w szkole dzięki któremu nastąpił wzrost frekwencji 6

27 uczniów o, %, - projekt Żyjemy we wspólnej Europie wartości 8 tys. euro na współpracę z czeską szkołą w Lanškroun / przewidywany termin realizacji od lutego 0 do czerwca 0 roku/. 9. Organizacja imprez / aktywnego wypoczynku; (wymienić myślnikami) - zawody sportowe przedszkolaków o puchar Dyrektora Szkoły, - organizacja imprez w okresie ferii zimowych i wakacji, - wyjazd uczniów szkoły na narty do Czech, - polsko czeskie spotkania uczniów szkół podstawowych na wędrówkach. 0. Realizacja programów w zakresie: ) zdrowie i sprawność dziecka W roku szkolnym 009/00 w szkole realizowano następujące programy: - ogólnopolski program Trzymaj formę w klasach IV-VI - program profilaktyczny Dr Ząbek i legenda Zębolandii w klasie II - 7 kroków w klasie VI - Będę żyć bez nałogów. We wrześniu 009r szkoła otrzymała certyfikat za udział w ogólnopolskim programie Owoce, warzywa i soki są na 5 Pielęgniarka szkolna przez cały rok sprawdzała czystość głów uczniów, monitorowała wykonywanie szczepień ochronnych dla uczniów klas IIIa, IIIb, badań bilansowych uczniów klas Ia, Ib, IIIa, IIIb oraz badań przesiewowych w klasie V. Dzieci klas I-III objęte były fluoryzacją zębów. Odbyły się pogadanki połączone z przygotowaniem gazetki na temat: - Jak ustrzec się grypy wywołanej wirusem AHN? - Jak zapobiec próchnicy zębów? - Prawidłowe żywienie a zdrowie człowieka. - Rodzina i problemy alkoholowe. - Jak bezpiecznie spędzić wakacje? Szkodliwość promieniowania UV Ponadto w szkole organizowane były raz w semestrze Tygodnie Promocji Zdrowia, podczas których uczniowie między innymi przygotowywali kiermasz zdrowej żywności, aktywnie spędzali wolny czas, rozdawali ulotki i zachęcali do zmiany nawyków żywieniowych i ruchu na świeżym powietrzu. Odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli Jak pokonać stres, w tym przedegzaminacyjny? Na terenie szkoły odbył się jak co roku Powiatowy Konkurs ABC udzielania pierwszej pomocy, połączony z prezentacją udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Ponadto uczniowie uczestniczyli w takich konkursach jak:: - Jabłko zamiast papierosa - Skutki nadużywania alkoholu 7

28 Szkoła była organizatorem Olimpiady Sportowej dla dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli oraz Festynu Rodzinnego, podczas którego promowano zdrową żywność i aktywne spędzanie wolnego czasu. ) rozwój samorządności i demokracji wśród uczniów W Szkole Podstawowej nr im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie na bieżąco realizowany jest program w zakresie rozwoju samorządności i demokracji wśród uczniów. Czują się oni gospodarzami i decydentami naszej szkoły. Na terenie placówki bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski, którego zarząd i opiekun jest wybierany corocznie w sposób demokratyczny, przy współudziale całej społeczności uczniowskiej. Nadrzędnym celem Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie samodzielności działania i myślenia oraz demokracji. Uczniowie naszej szkoły znają swoje prawa i obowiązki. Wiedzą także, że w sprawach trudnych i istotnych mogą zwrócić się do działającego na terenie szkoły Rzecznika Praw Uczniów i opiekunek Samorządu Uczniowskiego. Swojej rady, wsparcia i doświadczenia udziela im również dyrektor szkoły, który jest otwarty na pomysły wypływające od uczniów. Z ich inicjatywy od kilku lat organizowane są różne imprezy szkolne, miejskie i powiatowe, różnego rodzaju akcje charytatywne na potrzeby ludzi i zwierząt. Uczniowie doskonalą umiejętność asertywnego wyrażania własnych opinii dotyczących nie tylko spraw szkolnych, ale również ich bezpieczeństwa po zajęciach lekcyjnych ) ekologia W bieżącym roku szkolnym treści ekologiczno-przyrodnicze realizowane były w następującej formie:.akcja Sprzątanie świata połączona z pieszym rajdem szkolnym na Ślężę. Realizowano zagadnienia dotyczące segregacji odpadów, zachowania się na terenach chronionych..program Trzymaj formę propagujący wśród uczniów zdrowy, ekologiczny styl życia oraz racjonalne odżywianie się i aktywny sposób spędzania czasu wolnego.. Dni Ziemi - zajęcia dydaktyczne o tematyce ekologicznej, prezentacje multimedialne, testy i quizy przyrodnicze, prezentacja na terenie szkoły znaków ekologicznych w formie plakatów. 4.Udział w następujących konkursach: -Konkurs wiedzy ekologicznej organizowany w ramach akcji Nowoczesny system gospodarowania odpadami dla lepszego i czystego jutra -Konkurs Przyroda mojej okolicy i jej ochrona -Miejska Olimpiada Ekologiczna 5.Realizacja treści proekologicznych na godzinach wychowawczych oraz w trakcie zajęć zintegrowanych. 6.Udział uczniów w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych jednodniowych i kilkudniowych organizowanych w ramach zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. 4) profilaktyka w zakresie patologii społecznych Działania szczegółowe prowadzone były w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny. Wprowadzano programy profilaktyczno wychowawcze dla uczniów klas; spotkania 8

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o:

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PODSTAWA PRAWNA. Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 21 PODSTAWA PRAWNA Program wychowawczy został opracowany w oparciu o: Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechną Deklarację Praw

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ Zadania dydaktyczno wychowawcze na rok szkolny 2015/2016 I. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego. II. Wspomaganie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 DZIAŁANIA ZADANIA FORMY DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNI PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 Utworzony w oparciu o: - SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ W RUDZIE HUCIE ROK SZKOLNY 2013/2014-2015/2016 - PROGRAM WYCHOWAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY NA LATA 2009-2012 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE OPRACOWAŁ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI: JOANNA WOŁOSZYŃSKA ANNA KUŹNIAR-SOBEK Program został opracowany zgodnie z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. PROGRAM PROFILAKTYCZNY Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 Miejskiego Przedszkola Samorządowego im. J. Brzechwy w Mławie. Program profilaktyczny ma za zadanie wspomagać edukację dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE

KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE KONCEPCJA PRACY GMINNEGO PRZEDSZKOLA W WĄSEWIE Dzieci są wiosną rodziny I społeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłością, która bez przerwy się otwiera. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego stylu życia. Cel szczegółowy Zadania Formy Realizatorzy Termin 1. Uczniowie odżywiają się zdrowo

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych

Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych Plan realizacji programu profilaktyki w edukacji wczesnoszkolnej i oddziałach przedszkolnych WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE I W KLASIE 1. Otoczenie troską uczniów przybyłych do grup przedszkolnych. - Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. PRZEDSZKOLE NR 2 IM JANA BRZECHWY W STALOWEJ WOLI WSPÓŁPRACUJEMY WSPÓŁPRACE Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną. Cel: Połączenie działań służących wspomaganiu rozwoju dzieci zdrowych i z

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi

Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Program Wychowawczy Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE w Łodzi Nadrzędnym celem wychowawczym Społecznego Gimnazjum Stowarzyszenia Muzyków Polskich PRO ARTE jest wspomaganie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach Certyfikat Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W ŚWIDWINIE NA ROK 2013/2014 ZADANIA : WIEM, JAK BYĆ BEZPIECZNYM I ZDROWYM PRZEDSZKOLAKIEM. JESTEŚMY EKOPRZEDSZKOLAKAMI DBAMY O PRZYRODĘ.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JEŁOWEJ LP CELE ZADANIA FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. Poznanie problemów istniejących w środowisku szkolnym Badanie problemów związanych z : nauką,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013.

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W UJEŹDZIE GÓRNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. Realizacja podstaw programowych, rozpoznawanie potrzeb i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1 Cele główne Cele szczegółowe Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Profilaktyka zdrowia Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie własnego zdrowia Przeprowadzenie programu

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Przewidywane efekty. Zadanie. Sposób realizacji. 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego.

Przewidywane efekty. Zadanie. Sposób realizacji. 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Przewidywane efekty 1. Systematyczne diagnozowanie środowiska uczniowskiego. 1. Obserwacja sytuacji wychowawczej w placówce. wszyscy pracownicy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola Koncepcja pracy przedszkola Kształcenie Zarządzanie i organizacja Wychowanie i opieka 1 2 3 1.1 Obserwacja i diagnoza pedagogiczna 2.1 Podnoszenie jakości pracy 3.1 Kształtowanie postaw Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa Nr l realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego oraz w Statucie Szkoły Podstawowej Nr l ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS

PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS PROGRAM PRZEDSZKOLA GEDANENSIS NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele programu: 1. Współdziałanie domu i przedszkola środowisko wychowawcze dziecka 2. Budzenie świadomości narodowej 3. Kształtowanie właściwych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015

PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 PLAN DZIAŁAŃ OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W LATACH 2012 2015 Zadania edukacyjne 1. Kształtowanie postawy, szacunku, życzliwości i tolerancji Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły

Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły Przyjazne przejście dziecka z przedszkola do szkoły ZAJĘCIA INTEGRACYJNE W SZKOLE Dla naszych dzieci szkoła jest drugim domem. Czują się w niej bezpiecznie, gdyż panuje tam serdeczna atmosfera. Maluchy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 29 W POZNANIU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 29 W POZNANIU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 29 W POZNANIU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMU PRZEDSZKOLE / SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Promowanie aktywności fizycznej Lp. Zadania Metody i formy realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. J. H. DĄBROWSKIEGO W POZNANIU 2012/2013 1 Ewaluacja realizacji zadań szkolnego Programu Profilaktyki za rok szk. 2011/2012 pozwoliła określić główne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 W roku szkolnym 2015/2016 Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie Programu Wychowawczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Skierowany jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Osieku 1 Zadania Sposób realizacji Profilaktyka 1. Diagnoza występowania w szkole, zagrożeń przypadków przemocy, agresji pedagog szkolny

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM2011/2012 Ewaluacja wewnątrzszkolna w roku szkolnym 2011/2012 była przeprowadzona przez dwa zespoły ewaluacyjne: zespół szkolny i zespół przedszkolny.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOŁA PODSTAWOWA Działania informacyjne 1. Spotkanie z rodzicami - konsultacje dla rodziców w zakresie funkcjonowania dzieci w szkole - dyrektor

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI W SIERAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI W SIERAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI W SIERAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZDROWY I BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK MALI SPORTOWCY 1. Baw się zdrowo na sportowo festyn rodzinny.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2006-2010 Szkolny Program Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Niwicy jest zgodny z: podstawą programową kształtowania ogólnego: Rozporządzenie MENiS z dn. 26.02.2002r.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 LP OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ FORMY REALIZACJI 1 kształtowanie umiejętności prospołecznych, np. wyrażanie własnych emocji, radzenie sobie ze stresem i złością

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012

KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012 KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012 Lp. ZADANIE OFERTY EDUKACYJNE TERMIN REALZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. 1.Udział w różnych akcjach związanych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ustroniu Morskim rok 2014/15 Przyjęty program profilaktyki tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania oraz programem

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NA ROK 2015/2016 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PLAN PRACY NA ROK 2015/2016 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PLAN PRACY NA ROK 2015/ - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PLAN PRACY NA ROK 2015/ PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 16 w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZADANIA OBSZARY EDUKACYJNE ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

XIII. ZAŁĄCZNIKI 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 20016/2017 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

XIII. ZAŁĄCZNIKI 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 20016/2017 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ XIII. ZAŁĄCZNIKI 1. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 20016/2017 DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASY I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Cel: Kształtowanie postaw prozdrowotnych. 1. Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015. PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach PRZEDSZKOLE KSZTAŁTUJE POSTAWY PROEKOLOGICZNE WŚRÓD DZIECI ZADANIE: Kształtowanie u dzieci

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012

Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 Program opracowany w oparciu o: 1. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej 2. Konwencję Praw Dziecka z 20.11. 1989 r. 3. Ustawę z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZO- OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 HASŁO PROGRAMOWE: Nasze przedszkole promuje zdrowie OBSZARY SPOSOBY REALIZACJI TERMINY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE UWAGI DZIECKO

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY ODDZIAŁÓW PZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 356 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Główne zadania na rok szkolny 2015/2016: 1. Bezpieczny na co dzień znajomość zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015

Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 Program wychowawczy Gimnazjum nr 2 na rok szkolny 2014/2015 1. Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. 1. Poznawanie historii szkoły i promowanie jej osiągnięć. akademie i uroczystości szkolne. Informowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 1 w Świerklanach 2012-2015

KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 1 w Świerklanach 2012-2015 KONCEPCJA PRACY Przedszkola nr 1 w Świerklanach 2012-2015 ŚWIAT DZIECKA 1 I. Dziecko i społeczeństwo. Cel ogólny: rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Bardziej szczegółowo

1 Organizacja procesu adaptacji

1 Organizacja procesu adaptacji ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ SPECJALISTYCZNEGO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUKACYJNO - REHABILITACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 0/0 LP Zadanie do realizacji Środki i sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2014-2017 1 CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w szkole Diagnoza zagrożeń w szkole Wczesna interwencja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym 2014/ Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W GRZMIĄCEJ 2012-2017 Cele Cele szczegółowe Wskaźniki 1. Przedszkole ujednoliciło 1.1 Przedszkole będzie wspomagało rodzinę w wychowaniu własne oddziaływania dziecka. wychowawcze

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W BRZEGACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W BRZEGACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO W BRZEGACH /zatwierdzony po ewaluacji na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 10.09.2014 do realizacji w roku szkolnym 2014/2015/

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KANIOWIE Podstawa prawna: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 168. Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/10 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 Szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2009/0 Podstawa prawna:. Ustawa z dnie 7 września 99 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 2. Statut

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut

Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach. Opracowała: Iwona Herbut Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach Opracowała: Iwona Herbut Osiągnięcia dzieci w konkursach, zawodach sportowych w roku szkolnym 2010 / 2011 nagroda główna w wojewódzkim konkursie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin.

Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. www.przedszkolekobylin. Załącznik nr 1 ( do Koncepcji Pracy Przedszkola) PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W KOBYLINIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan Pracy zawiera: Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez wicedyrektora Zespołu ds./

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Uchwała Nr 1 /2013 Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 74 w Warszawie ul. Wolska 79 z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 74 Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 50 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE NA ROK SZK. 2010/2011

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE NA ROK SZK. 2010/2011 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W TARNOGRODZIE NA ROK SZK. 2010/2011 Cele: 1. Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.. 2. Stymulowanie kreatywnej postawy

Bardziej szczegółowo