MIESIĘCZNIK DYREKTORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK DYREKTORA"

Transkrypt

1 MIESIĘCZNIK DYREKTORA nr 5 (63) maj 2014 / 21,90 zł (w tym 5% VAT) PUBLICZNEGO I NIEPUBLICZNEGO WYWIAD ODCHUDZONE DZIECIŃSTWO O zaburzeniach odżywiania u dzieci REKRUTACJA luki w prawie ZAKOŃCZENIE STAŻY Obowiązki dyrektora

2 SZKOLENIA dla rady pedagogicznej W MAJU I CZERWCU POLECAMY: 1. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej praktyczne podejście do przetwarzania danych osobowych pełna dokumentacja dokładne omówienie przepisów i wynikających z nich obowiązków dyrektora oraz nauczycieli przygotowanie do kontroli GIODO 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu rodzaje dysfunkcji kwalifikujących dziecko do udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpoznawanie potrzeb oraz szczególnych możliwości dzieci organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3. Metodyczne aspekty planowania dziennego i miesięcznego dokumentowanie pracy nauczyciela obserwacje, diagnoza, procedura badania i analizowania osiągnięć oraz współpraca z rodzicami planowanie miesięczne metody i formy autorska propozycja planowania planowanie dzienne zapisy w dzienniku oraz dokumentacja pracy nauczyciela Chcesz przeszkolić całą radę pedagogiczną we własnej placówce? WYBIERZ SWÓJ TEMAT USTAL DOGODNY TERMIN I ZORGANIZUJ SZKOLENIE RAZEM Z NAMI! DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: ODBIERZ 20% RABATU

3 MIESIĘCZNIK DYREKTORA nr 5 (63) maj 2014 / 21,90 zł (w tym 5% VAT) PUBLICZNEGO I NIEPUBLICZNEGO Maj 2014 «Spis treści REKRUTACJA luki w prawie WYWIAD ODCHUDZONE DZIECIŃSTWO O zaburzeniach odżywiania u dzieci FELIETON 5 O czym świadczy wskaźnik skolaryzacji przedszkolaków? prof. Bogusław Śliwerski ZAKOŃCZENIE STAŻY Obowiązki dyrektora AKTUALNOŚCI 6 Kalendarium maj Indywidulne przygotowanie przedszkolne projekt zmian Jak marnujemy wrodzone talenty Zakończenie staży. Obowiązki dyrektora PRAWO 8 Rekrutacja luki w prawie Marcin Majchrzak 12 Zakończenie staży. Obowiązki dyrektora Elżbieta Bukowiecka-Górny 62 Michał Łyszczarz O rozmowach nauczycieli z rodzicami OKIEM PRAKTYKA 16 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Część III. Profilaktyka i terapia Jagna Niepokólczycka-Gac 21 Ochrona danych osobowych dokumentacja. Część V. Definicja danych osobowych Łukasz Zegarek ZARZĄDZANIE 25 Jak przygotować się do Część V. Kontrola PIP Agnieszka Sakowicz STUDIUM PRZYPADKU 28 Z praktyki poradni psychologiczno-pedagogicznej. Impulsywny przedszkolak Beata Banasiak, Agnieszka Młynarczyk WZORY 31 Wzory związane z awansem zawodowym nauczycieli 35 Wzory związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną WYWIAD 39 Odchudzone dzieciństwo. O zaburzeniach odżywiania u dzieci. Rozmowa z Małgorzatą Starzomską Agnieszka Domagała PROMOCJA 44 Czarny PR w sieci. Część II. Praktyczne sposoby obrony Anna Jankowska Kontrola PIP 25 PORADY SPECJALISTY 48 O rozmowach nauczycieli z rodzicami. Część I. Podstawy komunikacji międzyludzkiej Izabela Czaja-Antoszek, Maja Szatkowska 52 Savoir-vivre dla dyrektorów. Część IV. Witamy w skromnych progach Piotr Kłyk PUNKT WIDZENIA 55 Eurosierota w przedszkolu Anna Tulczyńska PRZEDSZKOLE Z PASJĄ 59 My jesteśmy Leśne Ludki, chociaż w lesie nie mieszkamy. Publiczne Przedszkole nr 39 w Poznaniu KULTURALNIE 65 Czytamy, oglądamy... Monika Badowska, Agata Białachowska, Olga Pawlak maj 2014 ««3

4 Od redakcji» Zgodnie z tzw. ustawą rekrutacyjną dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie rodziców kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Jego odmowną decyzję rodzic może następnie zaskarżyć do sądu administracyjnego. Co w praktyce oznacza to dla samego dyrektora i jakie nakłada na niego obowiązki? Wyjaśnienie tej oraz innych wątpliwości związanych z funkcjonowaniem nowych przepisów znajdą Państwo w tekście Marcina Majchrzaka Rekrutacja luki w prawie. Wraz z końcem maja zakończą się staże na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Wiąże się to m.in. z koniecznością przygotowania wymaganej prawem dokumentacji, kontrolą i podsumowaniem działań nauczycieli oraz opiekunów ich staży. Aby zarówno te, jak i wiele innych zadań związanych z awansem zawodowym zrealizować sprawnie i zgodnie z przepisami, zachęcam do lektury artykułu Zakończenie staży. Obowiązki dyrektora. W dziale Wzory znajdą Państwo także przykładową dokumentację związaną z tym zagadnieniem. redaktor prowadząca Wydawca Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Sp. z o. o. Sp. k ul. Błażeja 10 j/1, Poznań tel. (61) www. oficynamm.pl Adres redakcji ul. Błażeja 12 j/ Poznań Redaktor naczelna Aneta Mizera Redaktor prowadząca Julia Zaleska Korekta Małgorzata Kowalska Stali współpracownicy Jadwiga Pytlarczyk, Michał Łyszczarz, Agnieszka Sakowicz, Izabela Czaja-Antoszek, Anna Jankowska, Patryk Kuzior, Andrzej Kulmatycki, Marcin Majchrzak, Łukasz Zegarek, Elżbieta Bukowiecka-Górny Dział obsługi klienta tel. (61) tel. (61) Reklama tel. (61) Nakład: 2915 Zdjęcia Zbiory własne Oficyny MM Dreamstime.com Sxc.hu istockphoto Skład, druk i oprawa Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak sp.j. Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Informacje pod numerem infolinii: lub na stronie internetowej: Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do skracania, redagowania oraz zmian tytułów i tekstów nadesłanych artykułów, nie odpowiada za treść materiałów reklamowych. Okładka: rys. Agnieszka Lodzińska 4»» maj 2014

5 O czym świadczy wskaźnik skolaryzacji przedszkolaków? Bogusław Śliwerski «FELIETON Politycy w trakcie planowania zmian czy reform oświatowych najchętniej posługują się wskaźnikami, które mają świadczyć o występowaniu pożądanego przez nich zjawiska. Jeśli są one zbliżone do analogicznych wskaźników w innych krajach, to nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Gorzej, kiedy okazuje się, że wskaźniki lokują nas na szarym końcu oświatowego peletonu. Wówczas rząd zastanawia się nad tym, jak je zmienić. Obliczanie takich wskaźników opiera się na dostępnych danych administracyjnych i informacjach dotyczących populacji osób w danym wieku. Tym samym o występowaniu zjawiska czy procesu wnioskuje się pośrednio na podstawie specjalistycznych wyliczeń, które z tego właśnie powodu należy traktować w kategoriach względnie odpowiadających rzeczywistości. Mam tu na myśli m.in. poprawność wyliczania rzeczywistego poziomu objęcia opieką i edukacją określonej populacji. Jednym z takich wskaźników jest ten dotyczący stopnia upowszechnienia edukacji wśród dzieci i młodzieży. Nosi on miano wskaźnika skolaryzacji, czyli powszechności realizacji obowiązku szkolnego. Niektórzy twierdzą nawet, że mówi on wiele na temat sprawności kształcenia, ponieważ jest świadectwem realizowania prawnie uregulowanej powinności zarówno przez opiekunów, jak i gminy w zakresie umożliwienia edukacji szkolnej lub ukończenia placówki danego typu dzieciom i młodzieży w określonym wieku. Można zatem stwierdzić, że wskaźnik ten jest również dowodem na demokratyzację systemu szkolnego, skoro określa szanse młodego pokolenia na dostęp do publicznej oświaty. Na jego podstawie szacuje się ponadto zakres objęcia instytucjonalną edukacją dzieci w wieku przedszkolnym na terenie kraju czy w poszczególnych gminach. Dla tego poziomu edukacji nie wymyślono jednak adekwatnej nazwy, no bo jak tu mówić o skolaryzacji w odniesieniu do przedszkoli? Byłoby to uzasadnione chyba tylko w sytuacji, gdybyśmy mieli na myśli nasycenie tego procesu elementami typowymi dla edukacji szkolnej, a więc uszkolnienie wychowania i kształcenia dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia. Wskaźnik scholaryzacji wynika ze stosunku liczby dzieci w danym wieku, uczęszczających do określonego typu placówki, do liczby ludności w tej grupie wiekowej, ustalanej w Polsce jako odpowiadającej danemu poziomowi edukacji. Obejmuje on stosunek liczby dzieci z całego obwodu przedszkolnego, tzw. rejonu, niepodlegających obowiązkowi wychowania na tym poziomie do liczby maluchów uczęszczających do przedszkoli we własnym rejonie oraz dzieci z danego obwodu realizujących proces poza rejonowym przedszkolem (np. w przedszkolu niepublicznym). Obliczenie tego wskaźnika pozwala na ustalenie, czy następuje spadek, stabilizacja czy wzrost współczynnika skolaryzacji na terenie danej gminy, a tym samym zdiagnozowanie, czy rodzice są zainteresowani objęciem swoich pociech formą instytucjonalnego wychowania. Wskaźnik ten może być zaniżony, jeśli występują błędy szacunkowe ludności lub jeśli w sprawozdawczości statystycznej nie zostały ujęte migracje mieszkańców poza granice danej gminy. Wiemy, że istnieje pewna grupa dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych czy znajdujących się poza systemem publicznej opieki przedszkolnej wykazywanym w sprawozdawczości mowa tu np. o maluchach uczęszczających do przedszkoli wyznaniowych, placówek poza granicami kraju czy pobierających nauczanie domowe. Obliczanie wskaźnika skolaryzacji przedszkolnej ma zatem sens tylko w odniesieniu do tej grupy wiekowej, która jest objęta powszechnym obowiązkiem przedszkolnym, czyli pięciolatków. Trudno bowiem narzekać na to, że rodzice nie posyłają młodszych dzieci do przedszkoli, skoro nie muszą tego robić, a gdyby nawet tego pragnęli, to władze gminy nie są w stanie zapewnić im miejsca w placówkach. W efekcie powoływanie się na dane statystyczne, mówiące o tym, że upowszechnienie wychowania przedszkolnego wśród dzieci trzy-, cztero- i pięcioletnich w Polsce lokuje nas na przedostatnim miejscu wśród państw UE, kompletnie mija się z celem. Fakt ten rodzi zatem pytanie o zasadność krytyki, skoro dzieci w tym wieku nie były i nie są objęte obowiązkiem edukacji przedszkolnej. prof. Bogusław Śliwerski Profesor zwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Członek Prezydium Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów ( ), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011 r.). W latach kierował Zakładem i Katedrą Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2010 r. redaktor naczelny półrocznika Studia z Teorii Wychowania (powołanego przez KNP PAN) Książki prof. Bogusława Śliwerskiego znajdą Państwo na: maj 2014 ««5

6 Aktualności» Kalendarium maj 2014 Data Zadanie dyrektora Podstawa prawna Do 5 Poinformowanie nauczycieli przewidzianych do zwolnienia w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN o możliwości złożenia wniosku o przeniesienie w stan nieczynny lub ograniczenie zatrudnienia. Ruch służbowy nauczycieli: ustalenie wakatów, zmiana stosunków pracy, dopełnienie formalności związanych z decyzjami emerytalnymi pracowników, zatrudnianie nowych nauczycieli t.j. Dz.U. z 2014 r. poz Złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA t.j. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm. 12 Złożenie miesięcznych sprawozdań budżetowych: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-27S, Rb-28S Dz.U. z 2010 r. Nr 43 poz. 247 ze zm. Dz.U. z 2014 r. poz Skontrolowanie stanu technicznego budynku w ramach okresowej kontroli t.j. Dz.U. z 2013 r. poz ze zm. 20 Złożenie do Zarządu PFRON informacji INF-1 o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 33 ze zm. 20 Wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. 30 Wypłata pierwszej raty planowanej wartości odpisów i zwiększeń na ZFŚS t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm. 31 Zatwierdzenie przez organ prowadzący arkusza organizacji przedszkola na kolejny rok szkolny Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm. 31 Czynności związane z zakończeniem staży na kolejne stopnie awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. z 2013 r. poz. 393 Według decyzji dyrektora Przesłanie wniosków o nagrody dla nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej t.j. Dz.U. z 2014 r. poz »» maj 2014

7 «Aktualności Indywidulne przygotowanie przedszkolne projekt zmian Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych wysłany został Projekt rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Celem nowego rozporządzenia jest zapewnienie dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia im uczęszczanie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, realizację kształcenia, wychowania i opieki dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych. Wraz z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia utraci moc obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2008 r. Nr 175 poz. 1086). Projekt zawiera rozwiązania doprecyzowujące i porządkujące wcześniejszy stan prawny, uwzględniające zmiany legislacyjne w systemie oświaty oraz doświadczenie płynące z praktyki organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i postulaty zgłaszane przez środowisko oświatowe. W projekcie wprowadzono m.in.: możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego przez dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, zasadę, że zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, wskazując jednocześnie otwarty katalog miejsc, w których dziecko może przebywać, tj. w szczególności dom rodzinny, placówki, o których mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty, lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą dzięki takiej regulacji zostanie zapewniona możliwość organizowania zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, uwzględniająca indywidualną sytuację danego dziecka, rozwiązanie, zgodnie z którym na wniosek rodziców i na podstawie dołączonego do niego zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz powiadamia organ prowadzący; dodanie takiego przepisu umożliwi zakończenie organizowania indywidualnego przygotowania niezwłocznie po ustaniu takiej potrzeby, co będzie miało wpływ na szybszy powrót dziecka do grupy rówieśniczej. W projekcie dookreślono, że na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rozwiązanie to ma na celu ujednolicenie stosowania przez dyrektorów przedszkoli i szkół powyższej regulacji. Projekt zakłada także, że udział dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym w życiu przedszkola jest realizowany poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Pozwoli to na uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych dotyczących uczestniczenia przez dzieci w różnych formach przedszkolnych aktywności. Źródło: MEN Jak marnujemy wrodzone talenty Wyniki badań nad mózgiem pokazują bardzo wyraźnie, że każde dziecko jest na swój sposób zdolne. Warto zatem tę wiedzę przełożyć na edukacyjną rzeczywistość. Wszystkie dzieci są zdolne to bestseller w kategorii książek popularnonaukowych. Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, jaki potencjał nosiliśmy w sobie w dzieciństwie, o czym marzyliśmy najbardziej, do czego potrafiliśmy się zapalić, co nas napędzało i w jakiej dziedzinie byliśmy szczególnie uzdolnieni. Kto z nas zadaje sobie czasem pytanie, które z jego talentów nie miały okazji się rozwinąć? A czy mamy świadomość tego, jakie zdolności drzemią w naszych dzieciach? Co robią naprawdę dobrze, a czego nie potrafią? Nauka powinna sprawiać taką radość, żeby myśl o zbliżających się feriach napawała dzieci smutkiem. Dzieciństwo powinno być tak piękne, by każde wspomnienie o nim przez całe życie dodawało nam sił. Książka Wszystkie dzieci są zdolne wyjaśnia, dlaczego w obecnym systemie wychowania i edukacji konieczne są radykalne zmiany. Przestarzała koncepcja różnicowania talentów ma zgubny wpływ nie tylko na dzieci, ale szkodzi całemu społeczeństwu. Musimy zaprzestać wywierania presji na najmłodszych. Data polskiej premiery publikacji to 20 maja. Zapraszamy także do czerwcowo-lipcowego wydania Miesięcznika Dyrektora Przedszkola, w którym znajdą Państwo m.in. wywiad z prof. Geraldem Hütherem. maj 2014 ««7

8 Prawo» Rekrutacja do przedszkoli Rekrutacja luki w prawie Nowe zasady rekrutacji, które weszły w życie na mocy Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadziły niemały zamęt w placówkach oświatowych. Nasz specjalista omawia najczęściej pojawiające się wątpliwości i odpowiada na Państwa pytania. Do tej pory kwestie dotyczące rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli były regulowane w statutach tych jednostek. Konieczność szybkiego wprowadzenia nowych przepisów spowodowała, że część rozwiązań przewidzianych w ustawie nowelizującej nie została dostatecznie dopracowana albo ich stosowanie w obliczu wcześniej obowiązujących przepisów budzi poważne wątpliwości interpretacyjne. Odwołanie od nieprzyjęcia dziecka do placówki W poprzednim stanie prawnym ukształtował się powszechny pogląd o braku kontroli sądowej nad rozstrzygnięciem dyrektora o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 czerwca 2010 r., IV SA/Gl 661/09). Ustawa rekrutacyjna zmieniła dotychczasowe postrzeganie kwestii możliwości zakwestionowania decyzji dyrektora placówki. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi, co oznacza, że rodzic będzie wnosił skargę do przedszkola. Zgodnie z art. 20zc ust. 9 Ustawy o systemie oświaty dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie rodziców kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. Jego odmowna decyzja może następnie zostać zaskarżona przez rodzica do sądu administracyjnego. Niestety Ustawa o systemie oświaty dalej nie zawiera żadnych przepisów, które określałyby obowiązki w związku z potencjalnym postępowaniem sądowoadministracyjnym. W związku z tym należy sięgnąć do Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.), z której wynika, że postępowanie to będzie uruchamiane skargą rodziców na rozstrzygnięcie dyrektora. Stosownie do art. 3 1 ww. Ustawy sądy administracyjne sprawują kontrolę nad działalnością administracji publicznej i stosują określone w niej środki. W świetle art. 3 2 ww. Ustawy kontrola sądowoadministracyjna może być sprawowana przez sąd jedynie w stosunku do tych aktów administracyjnych, które są wymienione w tym artykule. Są to, odpowiednio: 1) decyzje administracyjne, 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, 3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, 4) inne niż określone w pkt 1 3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, 5) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, 6) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej, 7) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej, 8) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego, 9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1 4a. Powyższy katalog jest zamknięty, co oznacza, że aby złożyć formalnie poprawną skargę do sądu administracyjnego, należy wskazać podstawę prawną z art Rozstrzygnięcie dyrektora w sprawie odwołania się rodzica od ustalonej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych nie jest decyzją administracyjną, ponieważ nie rozstrzyga indywidualnej sprawy w sposób przewidziany w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Z drugiej jednak strony rozstrzyga ono o uprawnieniach i obowiązkach wynikających z przepisów prawa. W przypadku rekrutacji do przedszkoli rozstrzygnięcie dyrektora placówki decyduje zarówno o uprawnieniu dziecka do korzystania z wychowania przedszkolnego (art. 14 ust. 1 uso.), jak i obowiązku rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym (art. 14 ust. 3 uso.). Prawidłową podstawą wniesienia skargi na rozstrzy- 8»» maj 2014

9 Rekrutacja do przedszkoli «Prawo gnięcie dyrektora będzie zatem art. 3 2 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w związku z art. 20zc ust. 9 Ustawy o systemie oświaty. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi, co oznacza, że rodzic będzie wnosił skargę do przedszkola (art ww. Ustawy). Od dnia otrzymania rozstrzygnięcia dyrektora co do zasadności odwołania się od ustalenia komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola rodzic będzie miał 30 dni na decyzję, czy, jego zdaniem, rozstrzygnięcie dyrektora było słuszne i czy warto wnosić na nie skargę (art Ustawy). Dyrektorzy muszą pamiętać, aby pismo zawierające rozstrzygnięcie odpowiadało wymogom postępowania sądowoadministracyjnego. Musi ono zatem zawierać: 1) oznaczenie strony imię i nazwisko kandydata oraz rodzica kandydata składającego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 2) datę i miejsce sporządzenia dokumentu, 3) wskazanie, że rozstrzygnięcie dyrektora zostało wydane w związku z odwołaniem się rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 4) rozstrzygnięcie dyrektora podtrzymanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 5) uzasadnienie, ze szczególnym omówieniem kryteriów, które kandydat spełniał, liczby uzyskanych przez niego punktów i liczby punktów, od której przyjmowano do przedszkola, 6) pouczenie o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego: tryb i termin. W obecnym stanie prawnym brak przepisów wytyczających, kto będzie określał terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016. Dyrektor będzie zobowiązany przekazać skargę wraz z aktami sprawy do sądu w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia (art p.p.s.a.). Nieprzekazanie skargi w terminie powoduje, że rodzic może złożyć wniosek do sądu administracyjnego o wymierzenie dyrektorowi grzywny. Sąd może ją wymierzyć w wysokości określonej w art Ustawy, a więc do wysokości dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Terminy postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2015/2016 Po nowelizacji Ustawy o systemie oświaty w założeniu ustawodawcy wszystkie terminy postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów, będą wynikały z rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydanego na podstawie art. 20l uso., które wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Tym samym rozporządzenie określające terminy postępowania rekrutacyjnego będzie mogło zostać wydane dopiero po 1 stycznia 2016 r. Na okres przejściowy, tj. na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016, istniała potrzeba wprowadzenia regulacji szczególnej. Na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, dotyczącego publicznych przedszkoli lub innych publicznych form wychowania przedszkolnego, terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu będą wynikały z zarządzenia dyrektora placówki (uprzednio terminy te musiały być uzgodnione z wójtem/burmistrzem/prezydentem miasta). Brak jest zatem przepisów wytyczających, kto będzie określał terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2015/2016 r. Przepis przejściowy zawarty w art. 6 ustawy nowelizującej upoważnia dyrektora przedszkola do określenia terminów tylko na jeden rok szkolny. Po roku szkolnym 2014/2015 w świetle obowiązujących przepisów powstanie luka. Z jednej strony dyrektor nie będzie miał upoważnienia do określenia terminów zarządzeniem, z drugiej niemożliwe stanie się określenie terminów w statucie przedszkola z uwagi na nową treść art. 60 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty (z obligatoryjnego katalogu kwestii, które statut placówki ma określać, wyłączono zasady rekrutacji dzieci). Jedynym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji będzie szybka interwencja ustawodawcy, zmierzająca w kierunku rozszerzania działania art. 6 na rok szkolny 2015/2016. Dyrektorzy muszą pamiętać, aby pismo zawierające rozstrzygnięcie odpowiadało wymogom postępowania sądowoadministracyjnego. Na marginesie należy zauważyć, że błędem jest określanie terminów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli przez organy prowadzące, np. przez wójta gminy w drodze zarządzenia. Jako organ administracji publicznej jest on bowiem zobowiązany do działania w granicach i na podstawie prawa. Skoro przepis art. 6 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw daje upoważnienie do określenia terminów postępowania dyrektorowi przedszkola, to organ prowadzący nie może uzurpować sobie do tego prawa, nawet jeżeli przepis wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminów z organem prowadzącym. Ochrona danych osobowych kandydatów przyjętych i nieprzyjętych W uzasadnieniu do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (K 38/12), który był przyczyną dokonania zmian w systemie rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli, skład orzekający zwrócił uwagę na kwestię ochrony danych osobowych kandydatów. W poprzednim stanie prawnym zbieranie danych osobowych w procesie rekrutacji odbywało się bez podstawy prawnej. Część danych zbieranych w przedszkolu miała przy tym charakter danych szczególnie wrażliwych, takich jak np. dane zawarte w kopii deklaracji PIT, aktualne zaświadczenie RMUA, zaświadczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z miejsca pracy, kopia orzeczenia sądowego o rozwodzie, separacji czy też pozbawieniu praw rodzicielskich. maj 2014 ««9

10 Prawo» Rekrutacja do przedszkoli W związku z niebezpieczeństwem nieprawidłowego obchodzenia się z danymi zbieranymi w czasie rekrutacji wprowadzono w art. 20ze Ustawy o systemie oświaty przepis, na podstawie którego dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej. W myśl obowiązujących obecnie przepisów decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego może być wydana do 31 sierpnia. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do danej placówki są przechowywane przez okres jednego roku. Wyjątek od tej zasady wprowadzono dla kandydatów, w stosunku do których toczą się postępowania sądowoadministracyjne wszczęte na podstawie skargi na rozstrzygnięcia dyrektora przedszkola. Ich dane są przechowywane do czasu zakończenia postępowania prawomocnym wyrokiem. Reasumując, po okresie rocznego przechowywania danych kandydatów nieprzyjętych albo po uprawomocnieniu się wyroku dane powinny być zniszczone. Powstaje jednak pytanie, czy dyrektor przedszkola, szkoły czy innej placówki oświatowej jest zobowiązany zgłosić zbiór danych kandydatów nieprzyjętych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Stosownie do art. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator danych powinien to zrobić, chyba że zachodzi jedna z przesłanek określonych w art. 43 ust. 1 pkt 1 11 ww. Ustawy. Niewątpliwie w świetle art. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych dyrektor placówki jest administratorem danych osobowych kandydatów przyjętych (czyli wychowanków przedszkola) oraz kandydatów nieprzyjętych, ponieważ decyduje o celach i środkach przetwarzania tych informacji. Przez przetwarzanie danych należy rozumieć jakiekolwiek wykonywane na nich operacje, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Odmowna decyzja dyrektora może zostać zaskarżona przez rodzica do sądu administracyjnego Wyjątki od obowiązku zgłaszania zbioru danych do GIO- DO zawarte w art. 43 przedmiotowej ustawy przewidują przypadek niezgłaszania zbioru danych (art. 43 ust. 1 pkt 4 Ustawy) ( ) przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się. Czytając przepisy art. 20ze Ustawy o systemie oświaty w związku z art. 40 i 43 Ustawy o ochronie danych osobowych, należy przyjąć, że, po pierwsze, z obowiązku rejestracji zwolnione są placówki prowadzące zbiory danych uczących się w nich osób. Po drugie dyrektorzy szkół i przedszkoli jako administratorzy danych osobowych kandydatów nieprzyjętych powinni zgłosić zbiór danych osobowych do zarejestrowania u GIODO, ponieważ nie ma dla tej kategorii danych wyłączenia. Odroczenie obowiązku szkolnego a proces rekrutacji do przedszkoli Rodzice sześciolatka, którzy obawiają się, że ich dziecko jest jeszcze zbyt małe, aby rozpocząć naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, mogą starać się o odroczenie obowiązku szkolnego, przewidziane w art. 16 Ustawy o systemie oświaty. Stosownie do art. 16 ust. 3 uso. w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. W myśl obowiązujących obecnie przepisów taka decyzja może być wydana do 31 sierpnia. Jeżeli rodzice uzyskają pozytywną decyzję dyrektora obwodowej szkoły, powstaje jednak problem z kontynuacją przez danego przedszkolaka wychowania przedszkolnego. Z jednej strony, z uwagi na wiek sześciolatka, dyrektor przedszkola mógł zakładać, że dotychczas zajmowane przez malucha miejsce zostanie zwolnione. Powstaje zatem pytanie, czy w sytuacji odroczenia obowiązku szkolnego sześciolatek, którego dotyczy odroczenie, zostanie włączony do postępowania rekrutacyjnego, a jeżeli tak, to na jakim etapie. Przepisy ustawy nowelizującej nie regulują wprost takiej sytuacji. Rozwiązując powyższe zagadnienie, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że przepisy Ustawy o systemie oświaty nie wyłączają z rekrutacji dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Tylko dzieci do klas pierwszych obwodowych szkół podstawowych i gimnazjów są przyjmowane z urzędu po zgłoszeniu. Pięciolatki biorą zatem udział w rekrutacji do przedszkola. Powyższe potwierdza przepis przejściowy zawarty w art. 7 Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dziecku, które nie zostało przyjęte do danego publicznego przedszkola. W takim przypadku dyrektor przedszkola informuje o nie- 10»» maj 2014

11 Rekrutacja do przedszkoli «Prawo przyjęciu dziecka do placówki wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a ten jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć malucha. Powyższy mechanizm w drodze analogi prawnej należy zastosować do sześciolatków, w stosunku do których wydano decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego. Jeśli decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego zostanie wydana w takim czasie, że będzie możliwe zgłoszenie dziecka do rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym, o którym mowa w art. 20zd Ustawy o systemie oświaty, to należy je zakwalifikować do postępowania. Jeżeli jednak decyzja o odroczeniu wychowania przedszkolnego została podjęta już po zakończeniu procesu rekrutacji do przedszkoli, to należy przez analogię zastosować rozwiązanie z art. 7 ustawy rekrutacyjnej zgłosić dziecko do organu prowadzącego, którego obowiązkiem będzie zapewnienie miejsca, w którym może ono kontynuować wychowanie przedszkolne. Podkreślenia wymaga, że żadne przepisy Ustawy o systemie oświaty nie gwarantują, że dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, do którego uczęszczało. Równorzędne wyniki postępowania rekrutacyjnego W roku szkolnym 2014/2015 kryteria społeczne rekrutacji do przedszkola są określane przez dyrektora placówki w uzgodnieniu w wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta). Kryterium dochodowe może wprowadzić zarządzeniem wójt (burmistrz, prezydent miasta). Kryteria społeczne, w odróżnieniu od tych ustawowych, mogą a nawet powinny mieć różną wartość punktową. Dobrze skonstruowane, pozwalają skutecznie wybrać kandydatów. Ponieważ jest to pierwszy rok ich obowiązywania, mogą zdarzyć się sytuacje, w których, pomimo zastosowania kryteriów społecznych, komisja rekrutacyjna nie będzie w stanie wyłonić kandydatów. Przykładowo, wolnych miejsc może być 10, wniosków ogólnie 36, a wniosków mających najwyższą liczbę punktów 16. W tej sytuacji 16 osób ma równorzędne wyniki. Jeżeli zarządzenie określające kryteria nie przewiduje przepisów kolizyjnych, np. w przypadku wyników równorzędnych, decydujące znaczenie ma kryterium nr 1, dalej kryterium nr 2 itd., komisja rekrutacyjna jest niejako w impasie decyzyjnym. Nie ma podstaw do odrzucenia z tych 16 osób 6, tak aby wyłonić 10 przyjętych przedszkolaków. Ze względu na fakt, że wszystkie 16 osób wyróżnia się taką samą sytuacją prawną i faktyczną, mają bowiem taką samą liczbę punktów, należy je traktować tak samo. Nie można w sposób oderwany od kryteriów wybrać 10 osób np. w drodze losowania czy też z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. Co zatem może zrobić komisja rekrutacyjna w tej sytuacji? Wprowadzenie nowych kryteriów rekrutacji na etapie postępowania rekrutacyjnego będzie sprzeczne z zasadą państwa prawa. Rodzice mają prawo oczekiwać, że wszystkie przepisy dotyczące postępowania rekrutacyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem naboru. Dzięki temu mogą wcześniej je ocenić i wybrać takie przedszkole, do którego ich dziecko będzie miało największe szanse dostania się. Za przebieg postępowania rekrutacyjnego odpowiadają dyrektor placówki i organ prowadzący, który te kryteria zatwierdził w tym przypadku ryzyko złego wyboru kryteriów powinno obciążać organ prowadzący i dyrektora, a nie rodziców. Wprowadzenie w trakcie postępowania rekrutacyjnego nowych kryteriów lub zastosowanie zasady kolejności zgłoszeń z wysokim prawdopodobieństwem będzie uznane przez sąd administracyjny za poważną wadę postępowania. W rezultacie na skutek orzeczenia sądu administracyjnego kandydat wcześniej niewybrany zostanie przyjęty. Ustawa o systemie oświaty nie zawiera żadnych przepisów, które określałyby obowiązki w związku z potencjalnym postępowaniem sądowoadministracyjnym. Można zastanowić się w takim przypadku nad możliwością, jaką daje postępowanie uzupełniające. Mianowicie komisja rekrutacyjna mogłaby stwierdzić, że w sytuacji równorzędnych wyników nie jest w stanie wybrać zgodnie z przepisami prawa kandydatów przyjętych do przedszkola i w związku z powyższym nie przyjmuje żadnych dzieci. Następnie musiałaby wykazać wolne miejsca, które przeszłyby do postępowania uzupełniającego. W przedstawionej sytuacji jedyne rozwiązanie, które nie będzie pociągało za sobą działania bez podstawy prawnej albo takiego, które mogło być ocenione w ramach kontroli sądowoadministracyjnej jako działanie niezgodne z przepisami, to zwiększenie liczby oddziałów w przedszkolu. Dyrektor placówki powinien wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o utworzenie dodatkowego oddziału, argumentując to uzyskaniem na drugim etapie rekrutacji wyników niepozwalających komisji rekrutacyjnej na prawidłowe ustalenie listy kandydatów przyjętych. Proponując takie rozwiązanie, należy pamiętać o tym, że organ prowadzący i tak będzie musiał mieć w odwodzie dodatkowe wolne miejsca w przedszkolach dla dzieci, które dostaną się z odwołań. Z pragmatycznego punktu widzenia należy również pamiętać o tym, że większa liczba przedszkolaków przekłada się na większą dotację celową, a lepiej dzieci przyjąć od razu, niż po skutecznym odwołaniu się do sądu przez ich rodziców. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz ze zm.), Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101), Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Marcin Majchrzak Prawnik oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy pomoc prawną w ramach własnej kancelarii doradztwa prawnego. Jest autorem licznych opracowań i artykułów z zakresu tematyki kadrowo-płacowej, prawa związkowego oraz prawa oświatowego maj 2014 ««11

12 Prawo» Awans zawodowy nauczycieli Zakończenie staży Obowiązki dyrektora część II Jakie obowiązki związane z awansem zawodowym czekają dyrektora w czerwcu i lipcu? Co należy do zadań nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu i opiekunów ich staży? Na czym powinna polegać współpraca dyrektora z organami powołującymi komisje kwalifikacyjne? W kolejnej części cyklu przedstawiamy obowiązki dyrektora przedszkola związane z ustaleniem oceny dorobku zawodowego za okres stażu, powołaniem komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, zasadami wydawania aktu nadania stopnia awansu zawodowego oraz z zadaniami związanymi z przechowywaniem dokumentacji z przebiegu awansu zawodowego. Koniec staży Mimo ściśle określonych długości staży na poszczególne stopnie awansu zawodowego (art. 9c Karty nauczyciela), zdarzają się sytuacje, gdy ulegają one przedłużeniu. Najczęstsze tego przyczyny związane są z nieobecnością nauczyciela, spowodowaną np. chorobą, urlopem macierzyńskim, zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy lub urlopem bezpłatnym, trwającymi nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, lecz krócej niż rok. Staże kończą się 31 maja danego roku (o ile nic tego nie zakłóci). Dla nauczycieli ubiegających się o wyższe stopnie awansu zawodowego oznacza to przede wszystkim konieczność opracowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dla opiekunów staży termin ten wyznacza z kolei czas, kiedy należy opracować projekt oceny dorobku zawodowego i przedstawić go dyrektorowi. Dla dyrektora natomiast koniec odbywania staży oznacza obowiązek ustalenia oceny dorobku zawodowego, wydanie nauczycielom, którzy otrzymali pozytywną ocenę, odpowiednich zaświadczeń dołączanych do wniosków o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, a także powołanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, następnie uczestniczenie w jej pracach i wreszcie wydanie decyzji w formie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W przypadku nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy ukończyli staże, obowiązkiem dyrektora oprócz ustalenia oceny dorobku zawodowego oraz wydania zaświadczeń dołączanych przez nauczycieli do wniosków o postępowanie egzaminacyjne/kwalifikacyjne jest również uczestniczenie w pracach komisji powołanych przez organy nadające kolejne stopnie awansu zawodowego oraz przechowywanie odpowiedniej dokumentacji związanej z przebiegiem stażu. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela Dyrektor przedszkola ustala na piśmie ocenę dorobku zawodowego za okres stażu w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania przez nauczycieli i robi to w odniesieniu do wszystkich nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego (art. 9c ust. 6 KN). Ustalając ocenę, zapoznaje się z jej projektem opracowanym przez opiekuna stażu oraz bierze pod uwagę stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. Wyjątek stanowią nauczyciele mianowani ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, którym nie przydziela się opiekuna stażu (art. 9c ust. 4 KN). Zanim jednak dyrektor będzie mógł ustalić ocenę dorobku zawodowego, ze swoich podstawowych obowiązków powinni wywiązać się nauczyciele, którzy ukończyli staż, oraz ich opiekunowie. W świetle 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (dalej: Rozporządzenie) nauczyciele zobowiązani są do przedstawienia dyrektorowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Powinni uwzględnić w nim stopień realizacji założeń planu, sposób sprostania niezbędnym wymaganiom zawartym w ww. Rozporządzeniu, a także umiejętności nabyte podczas stażu i sposób ich wykorzystania w pracy. W szczególności powinni wykazać się: znajomością organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym odbywali staż, czyli znajomością przepisów oświatowych oraz dokumentacji obowiązującej w przedszkolu, znajomością przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków dzieciom przebywającym w placówce i poza nią, umiejętnością prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym odbywali staż, znajomością środowiska wychowanków, ich problemów oraz umiejętnością prowadzenia spotkań z rodzicami, współpracą ze środowiskiem lokalnym i, w razie potrzeby, umiejętnością podejmowania działań zmierzających do rozwiązywania problemów środowiskowych wychowanków, umiejętnością omawiania własnych lub obserwowanych zajęć. 12»» maj 2014

13 Awans zawodowy nauczycieli «Prawo Dla ustalenia oceny dorobku zawodowego niezbędne jest zapoznanie się z jej projektem sporządzonym przez opiekuna stażu. Opiekun ma 14 dni ( 5 Rozporządzenia) od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela na przedstawienie projektu dyrektorowi. Ocena powinna być jak najbardziej obiektywna i uwzględniać wyniki realizowanego planu rozwoju zawodowego, sposób i rzetelność dokumentowania wykonanych zadań oraz nabycie lub rozwój kompetencji istotnych w pracy z dzieckiem i na rzecz przedszkola. Ustalając ocenę (dotyczy to wszystkich stopni awansu zawodowego), dyrektor powinien również zasięgnąć opinii rady rodziców. Po otrzymaniu od nauczycieli sprawozdań ze zrealizowanego planu rozwoju zawodowego dyrektor niezwłoczne powiadamia radę rodziców o dokonywanej ocenie. Zgodnie z art. 9c ust. 7 KN rada rodziców w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego zawiadomienia przedstawia mu swoją opinię. Powinna wziąć w niej pod uwagę takie kryteria jak np. przestrzeganie przez nauczyciela prawa wewnątrzprzedszkolnego, zdyscyplinowanie oraz efektywność podejmowanych działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. Wyrażając opinię o pracy nauczyciela, rada ocenia także jego umiejętność porozumiewania się z dziećmi i rodzicami, zdolności organizacyjne, skuteczność rozwiązywania problemów wychowawczych, a także umiejętność organizowania bezpiecznego i sprzyjającego rozwojowi podopiecznych środowiska edukacyjnego. Otrzymanie opinii rady rodziców lub jej brak nie wstrzymuje procesu postępowania awansowego. Pozytywna lub negatywna ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora powinna zawierać uzasadnienie oraz informację o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania w ciągu 14 dni od jej otrzymania do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (art. 9c ust. 9 KN). Organ nadzoru ma 21 dni na jego rozpatrzenie. Ocena przedstawiona przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest ostateczna. Jeżeli nie dotrzyma on terminu rozpatrzenia odwołania, nauczyciel zostaje dopuszczony do rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu bez oceny (art. 9c ust. 10 KN). Postępowanie kwalifikacyjne Nauczyciele kończący staże na stopień nauczyciela kontraktowego, po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, składają do dyrektora przedszkola wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego, po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, składają wniosek wraz ze stosowną dokumentacją o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego przedszkole, natomiast nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego składają wniosek do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Wszyscy nauczyciele ubiegający się o wyższe stopnie awansu zawodowego, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca danego roku, otrzymają decyzję (od odpowiedniego organu) o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego do 31 sierpnia danego roku. Jeżeli złożą oni wnioski o postępowanie kwalifikacyjne do 31 października danego roku, otrzymają decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu do 31 grudnia. Po otrzymaniu wniosku o postępowanie kwalifikacyjne od nauczyciela stażysty, który ukończył staż na stopień nauczyciela kontraktowego, dyrektor przedszkola podejmuje kolejno kroki związane z postępowaniem awansowym. Jego obowiązkiem jest przeprowadzenie analizy formalnej złożonego wniosku ( 11 ust. 1 Rozporządzenia). Należy sprawdzić, czy dokumentacja dołączona do wniosku jest kompletna i czy zawiera: poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie dyrektora zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia, rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego oraz złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu i dacie jej dokonania. W przypadku gdy nauczyciel niezależnie od stopnia awansu zawodowego w okresie odbywania stażu był zatrudniony w kilku przedszkolach, w każdym z nich w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, zaś łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich placówek, w których był zatrudniony w okresie stażu. Jeżeli nauczyciel w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, powinien dołączyć zaświadczenie o uzyskanej ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu pracy i dacie jej dokonania. W razie stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymagań formalnych, dyrektor wskazuje nauczycielowi szczegółowo braki i wzywa do ich usunięcia w ciągu 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Nieco inaczej wygląda postępowanie w przypadku nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Obowiązki dyrektora przedszkola wiążą się wówczas z wystawieniem im stosownego zaświadczenia, które dołączają do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego. Powinno ono zawierać te same informacje jak w przypadku stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, z tą różnicą, że nauczyciele kontraktowi i mianowani dołączają do wniosku również poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Dyrektor jest przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej powołanej dla stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego maj 2014 ««13

14 Prawo» Awans zawodowy nauczycieli Zanim jednak nauczyciele kontraktowi i mianowani złożą wnioski o postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne, warto, by dyrektor skontrolował je oraz załączoną dokumentację, dzięki czemu będą mogli uniknąć błędów i ewentualnych braków, które mogą zdarzyć się na tym etapie procesu awansu zawodowego. Dokonana przez dyrektora kontrola zawartości wniosków ma na celu zbadanie zgodności dokumentacji nauczycieli z przepisami prawa oraz z ewentualnymi uzgodnieniami pomiędzy przedszkolem a organami prowadzącymi postępowanie awansowe, np. w zakresie składania wniosków o postępowanie na takim wzorze, jakim posługuje się dany organ. Sprawując kontrolę nad tym etapem procesu awansu zawodowego, dyrektor wykazuje odpowiedzialność za swojego nauczyciela oraz sposób, w jaki jego podwładny może zaprezentować się podczas egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor przedszkola powinien przechowywać dokumentację nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Obowiązki dyrektora związane z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego kończą się na uczestnictwie w komisjach powołanych przez odpowiednie organy komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego i komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela dyplomowanego. Praca komisji kwalifikacyjnej Jeżeli wniosek i dokumenty złożone przez stażystę ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego spełniają wymagania formalne, dyrektor powołuje komisję kwalifikacyjną i powiadamia nauczyciela na piśmie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji. W tym celu musi on wydać stosowne zarządzenie, w którym podane zostaną terminy oraz skład komisji kwalifikacyjnej. Dyrektor jest jej przewodniczącym, a w jej skład wchodzą ponadto opiekun stażu oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w przedszkolu (jeśli w placówce nie zatrudnia się nauczycieli z wymienionym stopniem awansu, dyrektor może powołać na członka komisji nauczyciela kontraktowego). W pracach komisji może również brać udział reprezentant organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w charakterze obserwatora oraz wskazany we wniosku nauczyciela przedstawiciel związku zawodowego. Do zadań powołanej przez dyrektora komisji należy: wysłuchanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego przedstawionego przez stażystę, zadawanie nauczycielowi pytań związanych z realizacją wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, dokonanie oceny spełnienia wymagań przez nauczyciela każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10 (na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków oblicza się średnią arytmetyczną, a jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową nauczyciel uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7), podjęcie rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 swojego składu, sporządzenie protokołu z przebiegu prac komisji powinien on zawierać w szczególności datę i miejsce posiedzenia komisji, imiona i nazwiska jej członków, imiona i nazwiska osób uczestniczących w jej pracach w charakterze obserwatora, pytania zadane nauczycielowi oraz informację o udzielonych przez niego odpowiedziach, uzyskane oceny punktowe i ich średnią arytmetyczną, uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji, a także podpisy członków komisji, wydanie nauczycielowi zaświadczenia o akceptacji komisji bądź jej braku. Ponieważ powołana przez dyrektora komisja składa się z osób na ogół dobrze znających kandydata, ważna jest tu obiektywna ocena jego warsztatu, który nabył w trakcie odbywania stażu. Bardzo ważna rola przypada opiekunowi stażu, który będąc blisko nauczyciela, współpracując z nim i obserwując go może obiektywnie ocenić poczynione przez niego postępy. Nauczyciele kontraktowi i mianowani, którzy składali wnioski o postępowanie egzaminacyjne lub kwalifikacyjne, odpowiednio, do organu prowadzącego przedszkole i sprawującego nadzór pedagogiczny zostają powiadomieni na piśmie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu lub rozmowy kwalifikacyjnej, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji. Prezydent miasta/wójt/burmistrz oraz właściwy kurator oświaty wydają w tej sprawie stosowne zarządzenia, w których podane są terminy pracy oraz składy komisji (art. 9g ust. 1 KN). W skład komisji egzaminacyjnych powołanych przez organ prowadzący wchodzi przedstawiciel tego organu, dyrektor przedszkola, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W skład komisji kwalifikacyjnych powołanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wchodzi przedstawiciel tego organu jako przewodniczący, dyrektor przedszkola oraz trzej eksperci z listy ministerialnych ekspertów. Ponadto w pracach tych komisji w charakterze obserwatora może brać udział reprezentant organu prowadzącego oraz wskazany przedstawiciel związku zawodowego. Nadanie stopnia awansu zawodowego Jeśli nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, ta wydaje mu stosowne zaświadczenie. Jest ono równoznaczne z nadaniem mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, który ostatecznie jest nadawany przez dyrektora przedszkola w drodze decyzji administracyjnej (art. 9b ust. 4 KN). 14»» maj 2014

15 Awans zawodowy nauczycieli «Prawo Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, zgodnie z art. 9b ust. 5 KN, zawiera w szczególności: nazwę komisji kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji komisji na stopień nauczyciela kontraktowego, stopień awansu zawodowego, a także informację o poziomie wykształcenia nauczyciela. Podobne zaświadczenia o akceptacji komisji uzyskują nauczyciele kontraktowi ubiegający się o awans na stopień mianowanego lub mianowani ubiegający się o awans na stopień nauczycieli dyplomowanych. Są one wydawane przez odpowiednie organy nadające kolejne stopnie awansu zawodowego. Odmowa nadania stopnia awansu zawodowego Jeśli nauczyciele ubiegający się o wyższe stopnie awansu zawodowego nie spełnili któregoś z niezbędnych warunków do uzyskania awansu, powołane komisje mogą odmówić im wydania zaświadczenia. Zgodnie z art. 9g ust. 8 KN w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji lub niezdania egzaminu nauczyciele mogą ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu dodatkowego stażu w wymiarze dziewięciu miesięcy, po uprzednim złożeniu wniosku do dyrektora przedszkola i uzyskaniu zgody na dodatkowy staż. Nauczyciele stażyści i kontraktowi mogą przystąpić ponownie do rozmowy przed komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu tylko jeden raz w danym przedszkolu. Nauczyciele mianowani, którzy powtórnie nie uzyskali akceptacji komisji, przed kolejnym ubieganiem się o nią powinni odbyć staż w wymiarze dwóch lat i dziewięciu miesięcy. Jeśli nauczyciel stażysta odbywający staż na stopień nauczyciela kontraktowego nie spełnił warunków wymienionych w Karcie nauczyciela, dyrektor przedszkola (organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny) w drodze decyzji administracyjnej odmawia nadania mu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (art. 9b ust. 6 KN). Odmowa powinna zawierać uzasadnienie i pouczenie o możliwości odwołania. Od decyzji dyrektora lub właściwych organów nauczyciel może odwoływać się, odpowiednio, do organu prowadzącego przedszkole w przypadku decyzji wydanej przez dyrektora placówki (art. 9b ust. 7 KN), do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku decyzji wydanej przez organ prowadzący przedszkole lub do ministra edukacji narodowej, jeśli decyzja została wydana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Możliwe jest również odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przechowywanie dokumentacji awansowej Dokumentacja dotycząca wszystkich stopni awansu zawodowego związana z odbywaniem staży przechowywana jest w przedszkolu oraz przez organy nadające kolejne stopnie awansu ( 14 ust. 3 Rozporządzenia). Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o akceptacji i braku akceptacji komisji; powinien też przechowywać dokumentację nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. W przypadku nauczyciela stażysty, który otrzymał akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, dyrektor powinien przechowywać następujące dokumenty: wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania awansowego, pozostałe dokumenty załączone przez nauczyciela do wniosku, tj. poświadczone kopie potwierdzające kwalifikacje zawodowe, zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia, rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego, dacie złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, uzyskanej ocenie dorobku zawodowego, w tym także o ocenie stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia, protokoły z posiedzenia komisji kwalifikacyjnych, pozostałą dokumentację pracy komisji dokument powołujący komisję, powiadomienie nauczyciela i członków komisji, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. Inną dokumentację załączoną do wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego zwraca się nauczycielom, jeżeli decyzja o nadaniu albo o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna. Dyrektor przedszkola może również gromadzić dokumentację dotyczącą całego przebiegu stażu nauczyciela, która jest potrzebna przy ustalaniu oceny dorobku zawodowego. Powinny się w niej znaleźć np.: wniosek o rozpoczęcie stażu, zatwierdzony plan rozwoju zawodowego, pismo w sprawie powołania opiekuna stażu, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, projekt oceny dorobku zawodowego, opinia rady rodziców, ocena dorobku zawodowego, kopie wydanych zaświadczeń o zatrudnieniu i inne informacje w sprawie awansu, np. arkusze obserwacji zajęć, notatki służbowe i inne dokumenty. <<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<< Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Elżbieta Bukowiecka-Górny Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Pracę zawodową rozpoczęła w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Pile. Pracowała również w szkole podstawowej jako nauczyciel nauczania zintegrowanego. W 2000 r. objęła stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile Przykładowe dokumenty związane z tematyką artykułu znajdą Państwo w dziale Wzory. Książki związane z tematyką artykułu znajdą Państwo na: maj 2014 ««15

16 Okiem praktyka» Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Pomoc psychologiczno- -pedagogiczna Profilaktyka i terapia część III Zgodnie z nowymi przepisami specjaliści zatrudnieni w poradni mają obowiązek wspomagania pracowników przedszkola w ich zadaniach. W jakim zakresie i jak skorzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej? Wiek przedszkolny to czas szybkiego rozwoju psychomotorycznego. Dlatego też jego wspomaganie na tym etapie ma kluczowe znaczenie i wymaga niejednokrotnie pomocy specjalistów. Przedszkola przeważnie zatrudniają logopedę oraz terapeutę pedagogicznego, zaś sporadycznie (głównie placówki integracyjne) również psychologa. Niektóre dzieci ze względu na złożone dysfunkcje oraz stopień ich nasilenia wymagają jednak intensywniejszego i bardziej wieloaspektowego wsparcia. Mimo że jedną z podstawowych funkcji poradni psychologiczno-pedagogicznej nadal jest diagnozowanie i opiniowanie dzieci, to jednak zakres tych zadań został znacznie ograniczony na korzyść działań wspierających. Do obowiązków poradni związanych ze wspieraniem pracowników przedszkola należy m.in.: udzielanie dzieciom oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspieranie przedszkola w jego funkcji profilaktycznej, wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań wychowawczych oraz opiekuńczych, prowadzenie terapii dla dzieci oraz ich rodzin. Specjaliści i ich obowiązki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach określa obowiązki specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Logopeda: udzielanie indywidualnych porad dzieciom, rodzicom, nauczycielom na temat strategii podejmowanych działań wobec dzieci z zaburzeniami mowy, prowadzenie spotkań z rodzicami oraz opiekunami dzieci na zaproszenie poszczególnych placówek, prowadzenie badań przesiewowych oraz indywidualnych badań rozwoju i zaburzeń mowy dzieci, prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej w poradni. Psycholog: wspomaganie osób zgłaszających się do specjalisty w ich codziennym funkcjonowaniu oraz w osobistym rozwoju, wspieranie osób zgłaszających się do specjalisty w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych, pokonywaniu kryzysów rozwojowych, problemów emocjonalnych oraz trudności wychowawczych, wspomaganie w funkcjonowaniu osób, u których zdiagnozowano zaburzenia o charakterze psychogennym. Pedagog: wspieranie dzieci sprawiających problemy wychowawcze, w tym dzieci: z nadpobudliwością psychoruchową, z zaburzeniami zachowania oraz ze stwierdzonym ADHD, w nabywaniu akceptowalnych form wyrażania własnych emocji oraz nawiązywaniu prawidłowych relacji w grupie rówieśniczej, wspieranie rodziców w nabywaniu umiejętności wychowawczych, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów, szczególnie wobec dzieci z zaburzeniami zachowania, problemami wychowawczymi oraz dydaktycznymi, prowadzenie grup wsparcia, współpraca przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz planów działań wspierających, terapia dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Rehabilitant: przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy, korygowanie zaburzeń postawy ciała, wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym, wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z odchyleniami stanu zdrowia lub rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązkowych zajęciach związanych z aktywnością fizyczną, terapia dzieci z wadami wzroku. Doradca zawodowy zakres jego obowiązków jest wprawdzie ważny głównie dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, ale może on służyć swoim wsparciem również rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym. Zdarza się też, że bardzo duże placówki zatrudniają ponadto pracowników socjalnych, do których zadań należy wspomaganie rodzin wieloproblemowych w pokonywaniu trudności wynikających z wykluczenia społecznego. 16»» maj 2014

17 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna «Okiem praktyka Propagowanie zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej Słowo psycholog często budzi lęk. Rodzice boją się wpisania dziecka w rolę upośledzonego umysłowo lub psychicznie chorego. Tymczasem wczesne podjęcie terapii zwiększa jej skuteczność. Dlatego bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej, kiedy zaangażowanie rodziców w opiekę i wychowanie jest największe, przybliżyć im zadania i funkcje specjalistów zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tym celu warto w ramach zaplanowanych w przedszkolu zebrań zorganizować spotkania zwłaszcza z psychologiem, terapeutą pedagogicznym oraz logopedą. Realizując zadania wpisane we współpracę ze środowiskiem, można także zorganizować festyn, podczas którego specjaliści, prowadząc warsztaty, mają okazję zaprezentować swoje kompetencje oraz zakres obowiązków. W ich trakcie nawiązują oni również bezpośredni kontakt interpersonalny z rodzicami oraz ich dziećmi, co pozwala znacznie przełamać społeczny opór. Ponadto, aby ułatwić rodzicom dostęp do informacji, na tablicy w holu przedszkola powinna zawisnąć notatka zawierająca: adres poradni psychologiczno-pedagogicznej, adres jej strony internetowej oraz , sposób dojazdu, jeżeli lokalizacja poradni znajduje się w pewnej odległości od placówki, godziny przyjmowania specjalistów, listę imion i nazwisk specjalistów, uwzględniającą ich zakres obowiązków, telefony kontaktowe. Powinna znaleźć się tam również procedura dotycząca zasad zgłoszenia dziecka na zajęcia o charakterze terapeutycznym, a także wzór wniosku. Rekrutacja dziecka na zajęcia w poradni Przepisy prawne nie określają szczegółowo zasad rekrutacji na zajęcia terapeutyczne organizowane w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Kwalifikacja uczestników odbywa się według zasad określonych przez każdą placówkę indywidualnie. Każda posiada bowiem własną ofertę świadczonych usług oraz procedurę ich udzielania. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych na terenie poradni nie wymaga dodatkowego skierowania. Odbywa się na wniosek rodzica/opiekuna. Odpowiedni druk można pobrać ze strony internetowej lub uzyskać bezpośrednio w poradni. Powinien on zawierać poniższe informacje: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia, adres zamieszkania, nazwę i adres przedszkola, oznaczenie grupy wychowawczej, imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz miejsce/miejsca ich zamieszkania, cel i przyczynę zgłoszenia dziecka na terapię, informację, czy dziecko było diagnozowane/konsultowano się już wcześniej w jego sprawie w poradni, informacje na temat zastosowanych dotychczas w przedszkolu form pomocy, datę i miejsce wypełnienia wniosku, czytelne podpisy wnioskodawców. Zgodnie z prawem wniosek powinni podpisać oboje rodzice. Terapia w poradni zasady uczestnictwa Nie ma przepisów prawnych, które ograniczałyby możliwość uczestniczenia dziecka jednocześnie w różnych rodzajach terapii prowadzonych w poradni. Udział w nich nie wyklucza również uczestniczenia w zajęciach specjalistycznych oraz rewalidacyjnych organizowanych w przedszkolu. Ograniczenia wprowadzane przez niektóre placówki wynikają przeważne ze skromnych możliwości, jakimi dysponuje dana poradnia, a nie ze względów prawnych. W sytuacji wymagającej podjęcia działań interwencyjnych, kryzysowej lub traumatycznej dziecko oraz jego rodzice/opiekunowie są przyjmowani poza kolejnością. Do wniosku należy dołączyć wyniki diagnozy lub orzeczenie oraz schemat godzin, w jakich maluch może uczestniczyć w zajęciach organizowanych w poradni. Pozwala to na dostosowanie projektowanych zajęć do obowiązków rodziców. Dziecko w wieku przedszkolnym musi być przyprowadzane na zajęcia i odbierane przez pełnoletniego opiekuna wskazanego i upoważnionego na piśmie przez rodzica. W zależności od placówki oraz rodzaju zajęć, wnioski są rozpatrywane na początku roku szkolnego, jak ma to miejsce np. w przypadku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych, które są prowadzone od września do czerwca, oraz w dowolnym momencie w przypadku zajęć o charakterze warsztatowym i socjoterapeutycznym. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są placówkami całorocznymi, dlatego też szczególne rodzaje wsparcia mogą być organizowane również w okresie feryjnym. Ostateczny dobór uczestników zajęć dokonywany jest zazwyczaj po wzięciu pod uwagę następujących czynników: głębokości deficytów i zaburzeń rozwojowych, potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli oraz specjalistów zatrudnionych w przedszkolu, kolejności zgłoszeń. Dzienny czas pracy placówki określają przepisy wewnętrzne poradni, w zależności od potrzeb środowiska. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są zarówno z samym dzieckiem, jak i w obecności jego rodziców/opiekunów. Ćwiczenia wykonywane z maluchem w wieku przedszkolnym każdorazowo wymagają wsparcia osoby dorosłej. Te z nich, które należy utrwalać (logopedyczne, rehabilitacyjne), powinny odbywać się w obecności rodzica/opiekuna, który będzie pracował z dzieckiem w domu. Wstępny kontrakt Wszystkie zajęcia terapeutyczne w poradni psychologiczno-pedagogicznej są poprzedzone wstępną rozmową rodzica/ opiekuna prawnego z osobą prowadzącą te zajęcia. Celem przeprowadzonego wywiadu jest ustalenie hierarchii problemów, z jakimi boryka się dziecko, oraz zawarcie w formie ustnej lub pisemnej kontraktu, który zawiera: cele terapii, zasady uczestnictwa dziecka w zajęciach, rolę rodzica/opiekuna w prowadzonej terapii, harmonogram zajęć. Na podstawie ustalonych wcześniej priorytetów terapeuta opracowuje indywidualny plan terapii lub program ćwiczeń rehabilitacyjnych. Jak każdy projekt, może on być modyfikowany w czasie prowadzonych zajęć. Zmianie może ulec maj 2014 ««17

18 Okiem praktyka» Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zarówno cel terapii, jak i harmonogram spotkań. Wszystkie zajęcia prowadzone na terenie poradni są nieodpłatne. Aby terapia była skuteczna, nieodzowne jest regularne uczestnictwo dziecka w prowadzonych w poradni zajęciach, jak również systematyczność utrwalanych w domu ćwiczeń. Za frekwencję malucha na zajęciach odpowiada jego rodzic/ opiekun. Jeżeli absencja jest konieczna, wynika z ważnych przyczyn, np. choroby dziecka, rodzic każdorazowo powinien zgłosić ją telefonicznie tak wcześnie, jak to możliwe, aby pracownicy poradni mogli uwzględnić ją w grafiku zajęć. Obowiązkiem jest również złożenie na piśmie zawiadomienia o zmianie, która determinuje stałą możliwość doprowadzania przedszkolaka na zajęcia w poradni. O zakończeniu terapii może zdecydować rodzic lub specjalista pracujący z dzieckiem, jeżeli cele zawarte w kontrakcie zostały osiągnięte lub jeżeli uzna, że jego możliwości udzielenia maluchowi pomocy są niewystarczające. Zgodnie z nowym prawodawstwem poradnia psychologiczno-pedagogiczna prowadzi działania wspierające w zakresie: indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci, terapii rodzinnej, grup wsparcia, warsztatów. Działania te realizowane są przez specjalistów w formie terapii na terenie poradni. Zakres oraz liczba oferowanych przez placówkę usług nie są określone przez przepisy prawa. Bywają one bardzo zróżnicowane i są zależne głównie od potrzeb środowiska, a także jej możliwości personalnych oraz lokalowych. Zdarzają się poradnie dysponujące większymi środkami, zatrudniające nawet kilkudziesięciu pracowników, i ich oferta jest na ogół bogatsza oraz takie, w których ze względu na bardzo skromne zasoby personalne, liczące niekiedy jedynie kilka osób, oferowana pomoc ma tylko charakter podstawowy. W każdej placówce jest jednak prowadzona pomoc w zakresie terapii pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej. Terapia pedagogiczna Jednym z podstawowych rodzajów zajęć terapeutycznych, wynikających z prowadzonej w poradni diagnozy, jest terapia pedagogiczna. Zajęcia te, zwane kiedyś reedukacją, posiadają obecnie bardziej złożoną formę. W ich zakres wchodzą zarówno ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne, jak i wspierające procesy emocjonalno-społeczne dziecka. Ich podstawowym celem jest eliminowanie przyczyn i przejawów niepowodzeń w nauce, a ich odbiorcami są dzieci, u których w wyniku badań wykryto zaburzenia, deficyty rozwojowe oraz ryzyko dysleksji. Głównym celem terapii pedagogicznej jest: stymulowanie rozwoju intelektualnego dziecka, usprawnianie jego funkcji percepcyjnych oraz motorycznych, usprawnianie procesów poznawczych, uwagi oraz pamięci, wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi, dostarczanie dziecku pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i społecznych, wzmacnianie procesów motywacyjnych, koniecznych do podejmowania wysiłku umysłowego. Grupy wsparcia Często do obowiązków pedagoga zatrudnionego w poradni należy również prowadzenie grup wsparcia. Są one organizowane dla osób o takim samym statusie, połączonych wspólnym problemem i dobrowolną chęcią radzenia sobie z nim. W zależności od odbiorcy, mają one różny cel, którym jest: dawanie sobie wzajemnego poczucia wsparcia emocjonalnego w obliczu napotykanych problemów, dzielenie się doświadczeniami w pokonywaniu trudności, zwalczanie bezradności, budowanie poczucia siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników, wymiana informacji, umiejętności, sprawdzonych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pomocy innym, podniesienie samooceny oraz wiary w umiejętności kierowania swoim życiem. Prawie w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej działają grupy wsparcia dla pedagogów oraz psychologów pracujących w przedszkolach. Niekiedy można również spotkać grupy np. dla logopedów. W ich przypadku celem spotkań jest ponadto integracja środowiska specjalistów pracujących w przedszkolach na jednym terenie, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy pracownikami z różnych placówek oświatowych, a także zapewnienie higieny psychicznej osobom narażonym szczególnie na wypalenie zawodowe. Inny charakter mają grupy wsparcia dla osób z konkretnymi problemami. Przykładem mogą być spotkania rodziców z trudnościami wychowawczymi, pozwalające na: dzielenie się swoimi problemami związanymi z wychowaniem oraz wzajemne wspieranie się w ich rozwiązywaniu, budowanie konstruktywnych relacji z dzieckiem, towarzyszenie mu w jego problemach oraz w procesie dorastania, nabywanie umiejętności pozwalających na rozpoznawanie własnych uczuć, potrzeb i zasobów jako rodzica. Niektóre poradnie specjalistyczne prowadzą grupy wsparcia dla szczególnego odbiorcy. Przykładem może być grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ich celem jest: oswojenie rodzica z zaistniałą sytuacją, umożliwienie dzielenia się swoimi obawami, lękami i radościami z innymi osobami pozostającymi w takiej samej sytuacji, dzielenie się wiedzą na temat praw przysługujących dziecku pozostającemu w podobnej sytuacji, miejsc, gdzie można i warto udać się z dzieckiem, dostępnych form pomocy związanych z otrzymaną opinią lub orzeczeniem, pomaganie w zadbaniu nie tylko o dziecko, ale także o siebie. Niekiedy przyjmują one bardzo specjalistyczny charakter, np. dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera albo autyzmem. W tej formie podczas spotkań grup wparcia wymieniają się oni doświadczeniami z innymi opiekunami maluchów z podobnymi problemami. 18»» maj 2014

19 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna «Okiem praktyka Grupy wsparcia mogą mieć otwarty bądź zamknięty charakter. Skład grupy zamkniętej podczas całego okresu trwania jej spotkań pozostaje niezmienny. Z góry ustalone są też harmonogram, częstotliwość oraz cel zebrań. Taka grupa jest bardziej spójna, a jej członkowie mają dzięki temu większe poczucie bezpieczeństwa. Prowadzona jest zazwyczaj przez profesjonalistów, co pozwala głębiej wniknąć w poruszane przez uczestników problemy. Do otwartej grupy wsparcia nowi członkowie mogą natomiast dołączyć w każdej chwili, a prowadzona jest zazwyczaj przez osobę, która najdłużej uczestniczy w jej spotkaniach. Zajęcia logopedyczne Bardzo ważne jest, aby dziecko rozpoczynające naukę w szkole miało w pełni rozwinięty aparat artykulacyjny. Wszelkie wady wymowy utrudniają naukę czytania i pisania, dlatego objęcie przedszkolaków wszechstronną terapią logopedyczną jest konieczne. Kompleksowa terapia w tym zakresie obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń mowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację wykonuje się także ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie oraz stymulację wielu różnych funkcji. Podstawowym celem zajęć logopedycznych jest: korekcja wad wymowy, usprawnianie narządów mowy, uregulowanie prawidłowego oddechu, umiejętne różnicowanie dźwięków mowy, rozwijanie sprawności narządów mowy, artykulacji i fonacji, rozwijanie słuchu fonematycznego, prawidłowe stosowanie melodii, rytmu, akcentu, kształcenie mowy ekspresyjnej, dbałość o kulturę słowa, wzbogacanie słownika, dbałość o poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi. O efektywności terapii pedagogicznej oraz logopedycznej decyduje wczesny moment jej rozpoczęcia oraz systematyczność wykonywanych ćwiczeń. Jednoczesne korzystanie dziecka z zajęć kompensacyjnych lub logopedycznych w poradni i w przedszkolu pozwala na intensyfikację podejmowanych oddziaływań. Aby miały one jednak większą skuteczność, muszą być z sobą skorelowane. Stała współpraca specjalistów pozwala na wykorzystanie wzajemnych zasobów w bardziej efektywny sposób i osiągnięcie lepszych efektów w terapii. Wymianie informacji mogą służyć np. zeszyt kontaktów lub internet. Dzięki takiemu podejściu specjaliści budują wspólną strategię oddziaływań, co w efekcie pozwala na wykorzystanie prawa synergii. Należy jednak pamiętać, że możliwości percepcyjne dziecka w wieku przedszkolnym są ograniczone, a zdolność przyswojenia nowych treści wymaga relaksu. Dlatego też nie należy zbytnio przeciążać malucha zajęciami dodatkowymi. Terapia psychologiczna W poradni psychologiczno-pedagogicznej prowadzona jest również terapia psychologiczna. Może mieć ona indywidualny oraz grupowy charakter. W zależności od preferowanej metodologii terapeutycznej, przyjmuje różne formy. Do najczęściej stosowanych należy terapia behawioralna, oparta na wzmocnieniach pozytywnych nagrodach oraz negatywnych karach. Jest to prosta terapia, stosowana przeważnie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych do wyuczenia pożądanych zachowań wśród dzieci. Drugą preferowaną szkołą jest terapia poznawcza. Polega ona na dogłębnym wniknięciu w przedstawiane problemy. Ich szczegółowa analiza i odkrycie rzeczywistych przyczyn trudnej sytuacji pozwalają na ich przepracowanie i uporanie się z nimi. Celem terapii poznawczej jest zmiana aktualnego sposobu funkcjonowania, myślenia, spostrzegania rzeczywistości. Psychoterapia jest trudnym procesem, w trakcie którego pojawiają się uczucia oraz myśli wcześniej nieuświadomione, dlatego częściej stosowana jest wobec dorosłych. Psychoterapeuta poprzez rozmowę pomaga zobaczyć w innym świetle przyczyny trudności, ułatwia rozpoznanie, zrozumienie i rozwiązywanie zgłaszanych problemów. Umożliwia to wprowadzenie zmian, które wpływają na jakość życia. Metodologia ta nie jest stosowana w stosunku do dzieci ze względu na uwarunkowania zewnętrzne, w jakich tkwią i jakie ze względów obiektywnych muszą pozostać niezmienne. Można jednak z powodzeniem zaproponować ją rodzicowi w celu poprawy jego funkcjonowania w przypadku: trudności emocjonalnych, zaburzeń nerwicowych, problemów w funkcjonowaniu w sytuacji przewlekłej choroby oraz problemów psychosomatycznych, zaburzeń związanych z postrzeganiem swojego ciała (anoreksja, bulimia), kryzysu związanego ze stratą: rozwód, śmierć, odejście bliskiej osoby, pogorszenie warunków życia, problemów związanych ze współuzależnieniem. Psycholog wykorzystuje w trakcie terapii różnorakie techniki. W pracy z dziećmi jako podstawę stosuje głównie zabawę, formy plastyczne, muzyczne, dramę oraz bajkoterapię. Czas trwania psychoterapii jest uzależniony od wielu czynników: motywacji osoby uczestniczącej w zajęciach, systematyczności oraz stopnia pokonywania problemów. Nawet jeżeli placówka przedszkolna zatrudnia psychologa, to terapia psychologiczna zwłaszcza ta o charakterze poznawczym nie powinna być prowadzona na jej terenie. Wykorzystanie zasobów poradni w tym zakresie jest więc bardzo korzystne. Do zadań specjalistów na terenie przedszkola Do obowiązków poradni należy m.in. wspieranie przedszkola w jego funkcji profilaktycznej maj 2014 ««19

20 Okiem praktyka» Pomoc psychologiczno-pedagogiczna należy natomiast rozpoznanie problemu oraz zmotywowanie rodziców do skorzystania z tego rodzaju oferty i zachęcenie dziecka do udziału w zajęciach, w czym pomóc mogą regularnie prowadzone badania przesiewowe. Mogą one przybrać różnorodne formy: badań socjometrycznych pozwalają one na ustalenie struktury grupy wychowawczej, określenie ról grupowych odgrywanych w niej przez dzieci, analizy dokumentów wśród nich na stały monitoring zasługuje frekwencja dzieci oraz godziny, w jakich są one odbierane, analizy wytworów dzieci zwłaszcza prac plastycznych, obserwacji uczestniczącej zachowań podczas organizowanych zajęć, obserwacji zewnętrznej zabaw dowolnych oraz zabawy tematycznej, analizy informacji napływających ze środowiska, rodziców, kolegów. Terapia rodzinna W ramach terapii psychologicznej prowadzona jest terapia rodzinna. Jej adresatem jest cała rodzina, a więc rodzice/opiekunowie oraz dzieci powyżej siódmego roku życia. W szczególności jest ona kierowana do rodzin, które znajdują się w sytuacji kryzysowej wynikającej z: śmierci jej członka, ciężkiej, przewlekłej choroby, utraty pracy, długiej rozłąki, pozostawania jednego z jej członków w sekcie, problemów w komunikacji interpersonalnej jej członkowie pozostają w konflikcie, choroby jednego z członków rodziny, w przypadku gdy psychiczne podłoże schorzenia zakłóca funkcjonowanie całej rodziny (np. depresja, nerwica). Terapia rodzinna wynika z systemowego podejścia do relacji panujących w rodzinie. Zgodnie z nim jej członkowie pozostają w zależnościach powodujących, że trudności, jakie przeżywa jeden z nich, mają wpływ na całą rodzinę, zaś zaburzone relacje odbijają się negatywnie na funkcjonowaniu jej członków, najczęściej dzieci. Przeważnie przejawem takich dysfunkcji są zaburzenia zachowania oraz podejmowane przez dzieci i młodzież zachowania ryzykowne. Jak każda inna terapia, opiera się ona na dobrowolności i wymaga dużego zaangażowania w podejmowane działania ze strony osób biorących w niej udział. Jej celem jest: określenie i ujawnienie potrzeb i oczekiwań członków rodziny, poprawa komunikacji interpersonalnej oraz usprawnienie przepływu informacji między jej członkami, nauka identyfikowania, nazywania, odraczania oraz wyrażania w akceptowalny sposób trudnych emocji, w szczególnych przypadkach służy przygotowaniu rodziny do funkcjonowania po rozwodzie. Terapia rodzinna, podobnie jak inne formy pomocy, jest poprzedzona spotkaniem, na którym zawiązywany jest kontrakt. Jej podstawą jest dobrowolność uczestnictwa wszystkich członków rodziny. Motywacja do podjęcia terapii Lęk przed ostracyzmem społecznym jest bardzo silny, dlatego też odpowiednie zachęcenie i zmotywowanie rodzica do podjęcia terapii psychologicznej stanowi podstawę jej powodzenia. W tym celu warto zapoznać opiekuna z zasadami, celem oraz przebiegiem terapii. Zasadne jest również powołanie się w rozmowie na osoby będące autorytetami, które korzystają lub w przeszłości korzystały z takiej formy pomocy. Ważne jest, aby nie uogólniać problemu. Koncentrując się na przejawach zaburzeń i porównując je do tych, które są ogólnie społecznie przyjęte, łatwiej jest przełamać wewnętrzny opór i zachęcić do skorzystania ze wsparcia. Pierwsza wizyta powinna zostać umówiona za pośrednictwem nauczyciela lub specjalisty będącego pracownikiem przedszkola. Wspólne ustalenie dogodnego terminu i wypełnienie wniosku ułatwia załatwienie formalności. Rodzic powinien zostać wyposażony przez przedstawiciela przedszkola w informację zawierającą: adres poradni, imię i nazwisko specjalisty, datę i godzinę pierwszej wizyty, telefon kontaktowy. Jeżeli opór jest wynikiem lęku przed opinią środowiska lokalnego, rodzice mogą skorzystać z pomocy specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej zlokalizowanej poza miejscem ich zamieszkania. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<< Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1072). Książki związane z tematyką artykułu znajdą Państwo na: Jagna Niepokólczycka-Gac Pedagog, socjoterapeuta, wieloletni kurator społeczny sądu rodzinnego i dla nieletnich, trener, szef katedry Wychowania i Opieki Instytutu Kształcenia Eko-Tur. W swojej pracy zawodowej skupia się głównie na udzielaniu pomocy dziecku obarczonemu szeroko rozumianymi dysfunkcjami i jego rodzinie, kształtowaniu pozytywnego klimatu społecznego w szkole W kolejnym wydaniu miesięcznika, w ramach cyklu artykułów na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajmiemy się działaniem specjalistów zatrudnionych w poradni na terenie przedszkola. ROZWIEJ SWOJE WĄTPLIWOŚCI! Do końca maja czekamy na Państwa pytania związane ze współpracą nauczyciela i/lub dyrektora z poradnią psychologiczno-pedagogiczną! Najciekawsze opublikujemy wraz z odpowiedzią specjalisty! Zgłoszenia prosimy kierować na adres: 20»» maj 2014

II. Nauczyciel kontraktowy staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

II. Nauczyciel kontraktowy staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. II. Nauczyciel kontraktowy staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

III. Nauczyciel mianowany staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

III. Nauczyciel mianowany staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. III. Nauczyciel mianowany staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 / 10 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr 16 / 10 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 maja 2010 r. Zarządzenie Nr 16 / 10 Wójta Gminy Piątek z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: ustalenia procedury uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek, dla

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego SEPZ-I.5861.17.2015.BŚ Kraków, dnia 6 maja 2015 r. Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 60 Ustawa Karta nauczyciela z

Bardziej szczegółowo

DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO

DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO DROGA DO AWANSU NA KONTRAKTOWEGO Nauczyciel przystępując do pracy uzyskuje stopień nauczyciela stażysty. Staż rozpoczyna jego wspinanie się po drabinie awansu. Przez pierwszy rok pracy nauczyciel zapoznaje

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Karta Nauczyciela, rozdział 3a Oprac. Anna Kiełb CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE Akt nadania Nauczyciel musi spełnić trzy podstawowe warunki, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego Karta Nauczyciela, rozdział 3a Oprac. Anna Kiełb CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE Akt nadania Nauczyciel musi spełnić trzy podstawowe warunki, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczycieli - procedury. Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl

Awans zawodowy nauczycieli - procedury. Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Awans zawodowy nauczycieli - procedury Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela rozdział 3a (tekst jednolity) Dz. U.2016 poz. 1379 Ustawa z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego. Renata Lipniewska,

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego. Renata Lipniewska, Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego SEPZ-I.5861.17.2015.BŚ Kraków, dnia 6 maja 2015 r. Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH

PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W ZDUNACH Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) nazywana

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA. UZYSKIWANIA KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie

WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA. UZYSKIWANIA KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie WEWNĄTRZSZKOLNA PROCEDURA Załącznik do zarządzenia Nr 4/2012/2013 z dnia 01.10.2012 r. UZYSKIWANIA KOLEJNEGO STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie I. Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego. Renata Lipniewska,

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego. Renata Lipniewska, Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

IV. Nauczyciel mianowany zajmujący stanowisko dyrektora awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

IV. Nauczyciel mianowany zajmujący stanowisko dyrektora awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. IV. Nauczyciel mianowany zajmujący stanowisko dyrektora awans na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 59 IM. JANA MATEJKI W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. Ustawa Karta nauczyciela, rozdział 3a

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego. Ustawa Karta nauczyciela, rozdział 3a Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego Ustawa Karta nauczyciela, rozdział 3a Terminy zakończenie stażu 31 maja Czas na złożenie sprawozdania do dyrektora 30 dni ok. 30 czerwca Czas na ustalenie oceny

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE PROCEDURY UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO W ZESPOLE PLACÓWE SPECJALNYCH W LEGNICY

WEWNĘTRZNE PROCEDURY UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO W ZESPOLE PLACÓWE SPECJALNYCH W LEGNICY WEWNĘTRZNE PROCEDURY UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO W ZESPOLE PLACÓWE SPECJALNYCH W LEGNICY I. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U., 26 marca 2013 r., Poz. 393.) Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

KI OK./08, ed. 1, w. 1 KARTA INFORMACYJNA

KI OK./08, ed. 1, w. 1 KARTA INFORMACYJNA KI OK./08, ed. 1, w. 1 KARTA INFORMACYJNA Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Dz.U Nr 235 poz Dz.U Nr 214 poz

Zmiany aktu: Dz.U Nr 235 poz Dz.U Nr 214 poz brzmienie od 2010-12-28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 260, poz. 2593) Zmiany aktu:

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie

Procedura awansu zawodowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii ze Szkołą Podstawową nr 56 w Lublinie Za łąc zn ik nr 1 do zarząd zen ia nr 2 /2015-16 D yr ek tora M łod zi eżo wego O środ k a Socjot erapii w Lu b linie Z dnia 17.09.20 1 5 r. Podstawa prawna: Procedura awansu zawodowego w Młodzieżowym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: - rozdział 3a Karty Nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Zasady postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział III Zasady postępowania rekrutacyjnego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 4/2015 Dyrektora Przedszkola nr 13 w Lublinie z dnia 30. 01. 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 13 W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Dzieci

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.)

ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.) AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE ZADANIA ORGANU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ (według stanu prawnego na 27 marca 2013 r.) Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczycieli to warto przeczytać i zapamiętać. Przepisy prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

Awans zawodowy nauczycieli to warto przeczytać i zapamiętać. Przepisy prawne dotyczące uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: Awans zawodowy nauczycieli to warto przeczytać i zapamiętać (tekst po aktualizacji uwzględniający wprowadzone zmiany przepisów ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia w zakresie awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W ŁODZI

WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH im. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO W ŁODZI Załącznik Nr 3 do REGULAMINU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego WEWNĄTRZSZKOLNE PROCEDURY AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Zasady postępowania rekrutacyjnego.

Rozdział III Zasady postępowania rekrutacyjnego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 4/2016 Dyrektora Przedszkola nr 13 w Lublinie z dnia 29. 01. 2016 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 13 W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Dzieci

Bardziej szczegółowo

I. NAUCZYCIEL STAŻYSTA\

I. NAUCZYCIEL STAŻYSTA\ PROCEDURA UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 6 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jedn. Dz. U.z 2006r. Nr

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. poz.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. poz. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego. Renata Lipniewska,

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego. Renata Lipniewska, Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego Renata Lipniewska, lipniewska@womczest.edu.pl Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE NADAWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

PROCEDURA W SPRAWIE NADAWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY PROCEDURA W SPRAWIE NADAWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm); rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Strona 1 PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 zpóźn. zm. ). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel stażysta - awans na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta - awans na stopień nauczyciela kontraktowego Nauczyciel stażysta - awans na stopień nauczyciela kontraktowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 11/Z/2008/2009

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 11/Z/2008/2009 Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zakliczynie Z A R Z Ą D Z E N I E NR 11/Z/2008/2009 z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MASZEWIE na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MASZEWIE na rok szkolny 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 01/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku Dyrektora Przedszkola w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Maszewie REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO 1) Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego: Opis sprawy Nauczyciel kontraktowy, który odbył staż zgodnie z zapisem w Karcie Nauczyciela i uzyskał pozytywną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚWIĘTEGO JÓZEFA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP. W RZESZOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚWIĘTEGO JÓZEFA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP. W RZESZOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO ŚWIĘTEGO JÓZEFA ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK NMP NP. W RZESZOWIE Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 41 w Rzeszowie

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 41 w Rzeszowie Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 41 w Rzeszowie Podstawa prawna 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JAŚ I MAŁGOSIA W JARZĄBKOWICACH

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JAŚ I MAŁGOSIA W JARZĄBKOWICACH REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JAŚ I MAŁGOSIA W JARZĄBKOWICACH PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U.2013.393 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.) Na podstawie art. 9g ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Integracyjnego nr 117 Przyjazna Kraina

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Integracyjnego nr 117 Przyjazna Kraina Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Integracyjnego nr 117 Przyjazna Kraina Podstawa prawna: art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania przy awansie zawodowym nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie

Regulamin postępowania przy awansie zawodowym nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie Regulamin postępowania przy awansie zawodowym nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie opracowany na podstawie rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI I. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z AWANSEM ZAWODOWYM NAUCZYCIELA Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany DŁUGOŚĆ TRWANIA STAŻU 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego

Procedura awansu zawodowego Procedura awansu zawodowego Awans zawodowy nauczyciela regulowany jest następującymi aktami prawnymi: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli) Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie w roku szkolnym 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 29 w Rzeszowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY według stanu prawnego na 3 marca 2016 r.

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY według stanu prawnego na 3 marca 2016 r. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY według stanu prawnego na 3 marca 2016 r. Podstawy prawne : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szczególności rozdział 3a - Awans

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i procedura postępowania dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego

Harmonogram i procedura postępowania dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego Harmonogram i procedura postępowania dla nauczyciela ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego 1. Rozpoczęcie stażu 1 września - początek roku szkolnego, inny dzień nie później niż w ciągu 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W JAŚLE ROZDZIAŁ I WSTĘP

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W JAŚLE ROZDZIAŁ I WSTĘP REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 W JAŚLE PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH NR 1 W KATOWICACH Opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: rozdział 3a Karty Nauczyciela, ustawa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI Przedszkole nr 39 w Rybniku PROCEDURA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI stan ujednolicony na dzień 21.I.2011r. Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie na rok szkolny 2014/15

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie na rok szkolny 2014/15 Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 7 im. Wandy Chotomskiej w Rzeszowie na rok szkolny 2014/15 Podstawa prawna 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256,poz 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 139 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 139 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 z dnia 24 lutego 2015r.. pieczątka Znak: PM139.011.1.2015 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 139 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na rok szkolny 2015/2016

Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na rok szkolny 2015/2016 Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na rok szkolny 2015/2016 1. 1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola w roku 2014/2015 zamieszkujące na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Procedury awansu zawodowego nauczycieli.

Procedury awansu zawodowego nauczycieli. Procedury awansu zawodowego nauczycieli. Rozpoczęcie stażu Nauczyciel stażysta Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel mianowany Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I D Z I E C I

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I D Z I E C I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2015 dyrektora PM 15 R E G U L A M I N R E K R U T A C J I D Z I E C I do Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pabianicach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U 2016, poz. 1943 z zm.); Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szczególności rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. z 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli

Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel kontraktowy; 3) nauczyciel mianowany; 4) nauczyciel dyplomowany.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie na rok szkolny

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie na rok szkolny REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256,poz 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 33 w Rzeszowie na rok szkolny 2016-2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256,poz 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Jednostka publikująca kartę Karta informacyjna Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Data publikacji karty 2015-06-25

Bardziej szczegółowo

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO W poniższym materiale przedstawione są uregulowania prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela stażysty zawarte w Karcie Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie

Regulamin Rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2014 Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie z dnia 17 lutego 20014r. Regulamin Rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Lubaczowie Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA nr 91 Bajka w Poznaniu na rok szk. 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA nr 91 Bajka w Poznaniu na rok szk. 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO INTEGRACYJNEGO PRZEDSZKOLA nr 91 Bajka w Poznaniu na rok szk. 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JODŁOWNIKU WYCIĄG ZE STSTUTU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JODŁOWNIKU WYCIĄG ZE STSTUTU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W JODŁOWNIKU WYCIĄG ZE STSTUTU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W JODŁOWNIKU 61 1. Do Przedszkola Samorządowego w Jodłowniku przyjmowane są dzieci: 1) zamieszkałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35/2014 Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 35/2014 Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 25 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 35/2014 Wójta Gminy Krasiczyn z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: powołania Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

b) etap II kryteria określone przez organ prowadzący (max. 6) 3) są nadal wolne miejsca; 4) rekrutacja uzupełniająca w dodatkowym terminie.

b) etap II kryteria określone przez organ prowadzący (max. 6) 3) są nadal wolne miejsca; 4) rekrutacja uzupełniająca w dodatkowym terminie. Załącznik Nr 1 Procedura naboru do klasy I Szkoły Podstawowej w Uszczynie 1.1. Kryteria naboru do klasy I Szkoły Podstawowej w Uszczynie dla kandydatów zamieszkałych na terenie gminy: 1) liczba kandydatów

Bardziej szczegółowo

Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli

Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli Procedura dokonywania oceny pracy nauczycieli Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Opracowana na podstawie: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W TCZYCY

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W TCZYCY REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W TCZYCY I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W BARWAŁDZIE ŚREDNIM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W BARWAŁDZIE ŚREDNIM REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W BARWAŁDZIE ŚREDNIM Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOW ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH. Rozdział I Zasady ogłaszania rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOW ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH. Rozdział I Zasady ogłaszania rekrutacji REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGOW ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BRODACH Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Wodzierady. z dnia 10 marca 2014r.

Wójta Gminy Wodzierady. z dnia 10 marca 2014r. Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do Przedszkola Samorządowego w Kwiatkowicach oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zalesiu i Oddziału Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

OCENY PRACY NAUCZYCIELA

OCENY PRACY NAUCZYCIELA Wewnątrzszkolna procedura dotycząca oceny pracy nauczyciela w Zespole Szkół w Parchowie stanowiąca załącznik do zarządzenia Dyrektora szkoły nr 02/04/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. Wewnątrzszkolna procedura

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 9 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 9 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 12 W RZESZOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 12 W RZESZOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 12 W RZESZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm., Dzu z dn. 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Nr 5. w Głogowie.

P R O C E D U R A REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Nr 5. w Głogowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora P-5 w Głogowie z dnia 18.08.2010r. P R O C E D U R A REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Nr 5 w Głogowie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 19 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 19

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 19 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 19 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13-1/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 2 lutego 2016 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 19 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przyjmowanie dzieci do przedszkola. Zasady postępowania rekrutacyjnego

Przyjmowanie dzieci do przedszkola. Zasady postępowania rekrutacyjnego Przyjmowanie dzieci do przedszkola 30 1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 2. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola.

Bardziej szczegółowo

AWANS ZAWODOWY. Zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu. Etap I szkolny: staż

AWANS ZAWODOWY. Zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu. Etap I szkolny: staż AWANS ZAWODOWY Z dniem podjęcia pracy w szkole nauczyciel z mocy prawa uzyskuje stopień nauczyciela stażysty i obligatoryjnie rozpoczyna 9-miesięczny staż na stopień nauczyciela kontraktowego. Jeżeli uzyska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 110 W POZNANIU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 110 W POZNANIU REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 110 W POZNANIU Podstawa prawna: 1. Ustawa o zmianie ustawy o systemie Oświaty z dnia 6 grudnia 2013 roku (Dziennik Ustaw z dnia 3 stycznia 2014 r., poz. 7),

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola. w Olszance i Publicznego Przedszkola w Krzyżowicach.

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola. w Olszance i Publicznego Przedszkola w Krzyżowicach. Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 07/2015 Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno Przedszkolne im. Brygady Partyzanckiej Grunwald w Olszance z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Procedura awansu zawodowego nauczycieli w Szkole. Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Procedura awansu zawodowego nauczycieli w Szkole. Muzycznej I stopnia w Dobczycach Procedura awansu zawodowego nauczycieli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2003r. Nr. 118 poz. 1112 z późn. zm./ 2.

Bardziej szczegółowo

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

I. Tok postępowania rekrutacyjnego Regulamin rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Makowskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Opracowano na podstawie przepisów: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2010r Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 30 lipca 2010 roku. zarządzam co następuje:

Zarządzenie Nr 42/2010r Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 30 lipca 2010 roku. zarządzam co następuje: Zarządzenie Nr 42/2010r Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 142 w POZNANIU na rok szkolny 2015 / 2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 142 w POZNANIU na rok szkolny 2015 / 2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA nr 142 w POZNANIU na rok szkolny 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Rozdział

Bardziej szczegółowo