Korzyści efektywnej współpracy z rodzicami. Korzyści efektywnej współpracy z rodzicami. Monika Ebert. Warszawa 18 września 2012r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzyści efektywnej współpracy z rodzicami. Korzyści efektywnej współpracy z rodzicami. Monika Ebert. Warszawa 18 września 2012r."

Transkrypt

1 Korzyści efektywnej współpracy Monika Ebert Warszawa 18 września 2012r.

2 Efektywność wczesnej edukacji programy koncentrujące się na dziecku, angażujące dziecko w proces edukacyjny, silne zaangażowanie rodziców, edukacja rodziców, zaprogramowane zajęcia edukacyjne w domu i rozwiązania służące wspieraniu rodziny. odpowiednie środki finansowe na edukację i opiekę w małych grupach, korzystny stosunek liczby dzieci do liczby kadry, należyte wynagrodzenie dla nauczycieli. High/Scope Perry Pre-school Project, Syracuse Family Development Research Project, Yale Child Welfare Project, Abecedarian Project, Project CARE, Infant Health and Development Program, Chicago Child-Parent Centres Programme, Turkish Early Enrichment Programme.

3 Programy łączone - edukacja w placówce w.e. oraz zaangażowanie i wspieranie rodziców wywierają silniejszy i bardziej długotrwały wpływ na iloraz inteligencji i osiągnięcia szkolne, mają pozytywny wpływ na aspekty społecznoemocjonalne (poczucie własnej wartości, stosunek do pracy, stosunki z innymi ludźmi), przynoszą efekty społeczne i społecznoekonomiczne (zmniejszenie przestępczości, mniejsze zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną i opiekę społeczną, wyższe wskaźniki zatrudnienia i wyższe zarobki). (Arnold i Doctoroff, 2003; Barnett, 1995; Blok i inni, 2005; Farran, 2000; Gorey, 2001; Ramey i Ramey, 2004; Yoshikawa, 1994)

4 Partnerstwo w Europie Austria dominują sformalizowane sposoby współpracy (wieczorne zebrania informacyjne itp.); Portugalia - rodzice mogą przyjść do placówki żeby porozmawiać o swych doświadczeniach, opowiedzieć różne historie. Od 2008 r. nowy projekt Rusza nauka czytania, który ma zapoznać rodziców i dzieci z tym, jak uczyć się czytać (różne zajęcia związane z czytaniem; Holandia programowy komponent z udziałem rodziców: zebrania informacyjne, wizytacje rodziców w grupach przedszkolnych, materiały do pracy z dzieckiem w domu, informacje o rozwoju dziecka w formie notatek czy teczek z dokumentacją;

5 Partnerstwo w Europie Czechy - porady pielęgniarek pediatrycznych w żłobkach - sprawy zdrowia, wyżywienia, wyboru placówek wczesnej edukacji. Również w Belgii i Irlandii; Norwegia - forum rodziców w każdym przedszkolu. Komitet koordynacyjny (rodzice, kadra i właściciele) i rada rodziców (wszyscy rodzice) - promowanie wspólnych interesów. Dania, Łotwa - rady rodziców w żłobkach uczestniczą w decyzjach dotyczących selekcji kadry, wydatków, zasad prowadzenia zajęć edukacyjnych; Słowenia - Ustawa o placówkach przedszkolnych (2006): roczne programy partnerskie z rodzinami. W skład każdego organu zarządzającego przedszkolem wchodzą przedstawiciele rodziców, działa doradcza rada rodziców;

6 Partnerstwo w Europie Francja - wszystkie żłobki opracowują plan rozwoju lub działań specjalnych nakreślający rolę rodzin i formy ich uczestnictwa; Hiszpania w przepisach : działania na rzecz poszanowania odpowiedzialności matek, ojców lub opiekunów prawnych i zachęcanie ich do udziału w procesie edukacji dziecka; tworzenie rad szkolnych z udziałem rodziców; stosowanie różnych praktyk sprzyjających wymianie informacji między pedagogami a rodzicami, angażowanie rodziców w zajęcia edukacyjne (bezpośredni udział lub pomoc finansowa). Belgia - placówki opieki przedstawiają sposób rozpatrywania skarg rodziców, mierzenia ich poziom zadowolenia i w szerszym wymiarze zapewnienia ich uczestnictwa.

7 Partnerstwo w Europie Finlandia - statutowy obowiązek wspierania edukacji dzieci w domu oraz współpracy i opiekunami. Partnerstwo w dziedzinie edukacji i opieki dotyczy także spraw praktycznych i organizacyjnych, aby zagwarantować zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych. Kadra odpowiada w pierwszej kolejności za wprowadzenie od samego początku partnerskiego podejścia, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb każdej rodziny. Umożliwia to również wczesne i dokładne rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci pod kątem ściślej ukierunkowanego wsparcia w każdej dziedzinie.

8 Partnerstwo w Europie Anglia i Walia - ustawa o opiece nad dzieckiem z 2006 r. włącza rodziców w: 1. planowanie, 2. rozwój, 3. funkcjonowanie 4. ocenę działalności placówek. Programy ośrodków w.e. Pewny Start (Sure Start) w Anglii - istotna rola rodziców: nacisk na zaangażowanie rodziców, zapewnienie im wsparcia i dostępu do możliwości szkolenia i rozwoju. Rodzice/przedstawiciele społeczności lokalnej stanowią ok. 50% uczestników przedsięwzięć partnerskich.

9 Wsparcie specjalistycz., sieci współpracy Estonia - wzmacnianie sieci współpracy między służbą zdrowia, edukacją i doradztwem prawnym, sieć regionalnych ośrodków poradnictwa i rehabilitacji; Irlandia lokalne miejskie i okręgowe Sieci Rodziców - omawianie problemów i spraw związanych z opieką nad dzieckiem. Niektóre sieci koncentrują się na określonych grupach rodziców, np. samotnie wychowujących dzieci; Hiszpania ośrodki poradnictwa dla grup ryzyka: wspieranie nauczycieli, monitorowanie postępów dzieci i praca z rodzicami. Mobilne Ośrodków Wsparcia dla dzieci Imigrantów; W innych krajach specjalistyczna pomoc dla grup ryzyka zapewniona jest w bardzo niewielkim zakresie (gł. NGO).

10 Rodzice w polskim systemie oświaty Art. 48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Art. 1 ustawy o systemie oświaty: System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

11 Rodzice w polskim systemie oświaty Rady rodziców, Rady szkoły, Stowarzyszenia rodziców, Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej.

12 Gotowość rodziców do uczestniczenia w życiu przedszkola udział w zebraniach (większość co 2 m-ce), deklaracja udziału w radzie rodziców - TAK 30 %, codzienne kontakty i ścisła współpraca pedagogiczna, wspólny spójny system wychowawczy domu i przedszkola, udział w imprezach: występy, wycieczki, pikniki itp. wymiana doświadczeń między rodzicami, warsztaty dla rodziców: wychowawcze, wspieranie rozwoju dziecka, zasady zdrowego żywienia, przygotowanie do szkoły, pierwsza pomoc przedmedyczna, trudne sprawy, praca społeczna na rzecz przedszkola, darowizny (placówki publiczne).

13 Rady rodziców w przedszkolach DYREKRORZY: rady rodziców pełnią ważną rolę, są bardzo potrzebne, ale rodzice zgłaszają się niechętnie i nie mają czasu na pracę społeczną. RODZICE: 30% deklaruje chęć wpływania na życie przedszkola poprzez udział w radzie rodziców.

14 Myśląc rodzice DYREKTORZY większość - pozytywne i przyjemne uczucia: uznanie, sympatia, ciekawość, życzliwość, podziw, współczucie, pytanie - jak dotrzeć do wszystkich? mniejszość : duży niepokój, irytacja na roszczeniowość. NAUCZYCIELE większość: strach, ale również: sympatia, duma, wdzięczność, otwartość, poczucie własnej wartości zawodowej, chęć współpracy; mniejszość : złość, partnerstwo.

15 Korzyści ze współpracy wspólne cele rodziców i placówek - dobro i rozwój dziecka, edukacja, wychowanie itp.; odpowiedź na rzeczywiste potrzeby; budowanie wspólnej przyjaznej atmosfery wychowawczej sprzyjającej rozwojowi dziecka, spójnej co do zasad; wsparcie pracy placówki przez rodziców; wsparcie placówki przez rodziców wobec organów prowadzących; wykorzystanie dużej motywacji rodziców małych dzieci; misja ochrony praw dziecka również poza placówką; misja wspierania rodziny i edukacji rodziców.

16 Dziękujemy za uwagę Monika Ebert Katarzyna Czublun przedszkolezlobek.pl

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie

Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Wychowanie przedszkolne i niezawodowe kształcenie dorosłych jako istotne etapy procesu uczenia się przez całe życie w Europie Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska

Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie EURYDICE. Komisja Europejska EURYDICE Agencja Wykonawcza ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Poradnic two zawodowe w kształceniu obowiązkowym w Europie Komisja Europejska Poradnictwo zawodowe w kształceniu obowiązkowym

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-595 GRUDZIEŃ 2010 Spis treści Wstęp... 3 1. Opieka w Polsce

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT. Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem STATUT Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym i jest przedszkolem

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich

Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej w Końskich ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja szkoły i model absolwenta str. 4 ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły... str. 5 ROZDZIAŁ IV Sposoby

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu

SP32 im. Armii Krajowej w Toruniu S T A T U T PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 IM. ARMII KRAJOWEJ W TORUNIU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą

STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWA PRAWNA: STATUT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 1 POD TOPOLĄ w Kostrzynie nad Odrą Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne

Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej Zalecenia praktyczne KLUCZOWE ZASADY SŁUŻĄCE PROMOCJI JAKOŚCI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ Zalecenia praktyczne Europejska Agencja Rozwoju Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej

Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej Polskie Biuro Eurydice Fundacja RSE ul. Mokotowska 43 Warszawa Zarządzanie, nadzór i finansowanie oświaty w wybranych państwach Unii Europejskiej Opracowanie Magdalena Górowska-Fells Anna Grabowska Ewa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach

STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach STATUT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO nr 31 w Kielcach Tekst jednolity SPIS TREŚCII ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania przedszkola... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie

STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie STATUT Publicznego Przedszkola Calineczka w Czarnymlesie SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ 1. I II III Postanowienia ogólne Cele i zadania

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy streszczenie

Raport końcowy streszczenie Włączający system edukacji i rynku pracy rekomendacje dla polityki publicznej Raport końcowy streszczenie Streszczenie raportu przygotowane przez Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo