Dobrzeń Wielki, 17 października 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobrzeń Wielki, 17 października 2013"

Transkrypt

1 Dobrzeń Wielki, 17 października 2013 SPRWOZDNIE RELIZCJI ZDŃ OŚWITOWYCH GMINY DORZEN WIELKI W ROKU SZKOLNYM 2012/201 /2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który został wprowadzony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2009r Nr 56 poz. 458). I. Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki wynikają w szczególności z: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm./ 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz z późn. zm./ 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm./ oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Zadania oświatowe realizowane są zgodnie ze strategią rozwoju oświaty gminy, której celem jest stworzenie optymalnych warunków kształcenia, zapewniające dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 1

2 II. Struktura organizacyjna placówek oświatowych W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 12 placówek oświatowych w tym: Tabela 1. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty L.p. Nazwa jednostki oświatowej Ilość oddziałów Ilość dzieci/uczniów Średnia ilość dzieci/uczniów w oddziałach 1. Publiczne Przedszkole rzezie Publiczne Przedszkole Chróścice Publiczne Przedszkole Dobrzeń Wielki Publiczne Przedszkole Czarnowąsy oddział zamiejscowy w Świerklach , Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach 6. Niepubliczne Przedszkole Zakonne w Dobrzeniu Małym 7. Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem w Kup , , PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim ,33 9. Zespół Szkół w Chróścicach Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ,20 17,00 15, Zespół Szkół w Czarnowąsach Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ,44 18,58 18, Zespół Szkół w Kup Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Publiczne Przedszkole ,77 13,17 20,40 25, Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publiczne Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zasadnicza Szkoła Zawodowa ,48 20,33 18,60 13,00 26,00 19,63 2

3 Tabela 2. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy placówek oświatowych L.p. Typ placówki oświatowej Ilość oddziałów Ilość dzieci/uczniów Średnia ilość dzieci/uczniów w oddziałach 1. Przedszkola ,00 2. Szkoły podstawowe ,18 3. Gimnazja ,92 4. Licea ,75 5. Szkoła zawodowa ,63 x Ogółem: ,35 (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na r.) Dzieci 6-letnie w szkołach: - 4 dzieci w PSPzOS Dobrzeń Wielki - 2 dzieci w PSP Czarnowąsy III. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 1. Sprawdzian kompetencji i egzaminy zewnętrzne Tabela 3. Sprawdzian zewnętrzny w szkołach podstawowych Wyszczególnienie Gminy Średni wynik w punktach Województwa Sprawdzian 26,7 23,5 Tabela 4. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkół podstawowych Wyszczególnienie Średni wynik w punktach PSPzOS Dobrzeń Wielki 27,4 PSP Kup 22,4 PSP Czarnowąsy 28,1 PSP Chróścice 27,5 3

4 Tabela 5. Egzamin zewnętrzny w gimnazjach Wyszczególnienie Gminy Średni wynik procentowy Województwa Język polski 62,3 59,6 Historia 60,3 56,3 Matematyka 52,8 47,3 Przyroda 60,0 58,1 Język angielski 71,5 64,1 Język niemiecki 76,0 69,3 Tabela 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum Wyszczególnienie Średni wynik w procentowy PG Chróścice PG Czarnowąsy PG Kup PG Dobrzeń W. Język polski 57,7 61,7 63,9 63,6 Historia 50,2 58,9 64,8 62,5 Matematyka 49,8 49,7 54,3 54,8 Przyroda 60,3 56,2 60,7 61,5 Język angielski 63,0 77,0 74,5 67,7 Język niemiecki 80,8 68,6 70,1 80,2 Tabela 7. Egzamin zewnętrzny (matura) w szkołach ponadgimnazjalnych Wyszczególnienie Przystąpiło Zdało % zdawalności Szkoła Powiat Wojew. opolsk. OKE Wrocław Publiczne Liceum Ogólnokształcące Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 100,0 69,5 89,4 89, ,0 100,0 31,3 26,1 4

5 Tabela 8. Egzamin zewnętrzny (matura) w LO na poziomie podstawowym. Wyszczególnienie Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie podstawowym LO Dobrzeń Wielki Powiat Wojew. opolskie OKE Wrocław Kraj Język polski 55,4 45,1 54,7 56,7 55,0 Język angielski 75,0 61,9 74,9 66,7 68,0 Język niemiecki 89,2 70,8 72,2 69,9 58,0 Matematyka 69,0 49,2 55,3 56,0 55,0 iologia 66,6 50,5 44,4 45,2 44,0 Chemia 57,8 54,6 37,9 48,2 40,0 Fizyka i astronomia 36,0 36,0 36,7 39,6 38,0 Geografia 42,0 37,7 34,2 38,1 38,0 Historia 58,8 58,3 48,0 51,2 53,0 WOS 42,0 40,9 42,4 40,8 43,0 Tabela 9. Egzamin zewnętrzny (matura) w LO na poziomie rozszerzonym. Wyszczególnienie Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie podstawowym LO Dobrzeń Wielki Powiat Wojew. opolskie OKE Wrocław Kraj Język polski 79,0 70,3 59,3 60,3 63,0 Język angielski 76,1 68,9 65,0 66,4 67,0 Język niemiecki 92,3 85,8 80,5 70,1 69,0 Matematyka 63,3 49,3 52,0 51,3 54,0 iologia 45,8 45,8 48,4 46,7 50,0 Chemia 53,3 53,3 53,9 52,2 56,0 Fizyka i astronomia 59,5 59,5 43,5 43,3 47,0 Geografia 49,0 49,0 44,0 43,6 47,0 Historia 65,0 65,0 56,6 53,8 54,0 WOS 47,3 45,5 40,7 40,4 42 Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że jakość usług dydaktycznych świadczona jest na wysokim poziomie. Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej w gminie Dobrzeń Wielki za IX - VI 2012/2013 w przeważającej części są wyższe od średniej powiatowej, wojewódzkiej OKE Wrocław i krajowej. 5

6 Osiąganie sukcesów przez szkoły związane jest z podejmowaniem szeregu działań diagnozujących między innymi uzyskiwane wyniki uczniów oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej. naliza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym bsolwenci roku szkolnego 2012/ osoby a). egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (OKE Wrocław) 16 osób b). egzamin czeladniczy (Izba Rzemieślnicza w Opolu) 37 osób (egzaminy przeprowadzane będą od września do listopada 2013) Tabela 10. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe l.p. Zawód Uprawnionych Przystąpiło Zdało Zdawalność w % szkoła powiat województwo OKE 1 Sprzedawca ,3 82,4 85,4 82,4 2 Kucharz małej gastronomii ,0 80,0 68,1 64,5 3 Operator obrabiarek ,0 0,0 28,6 60,0 skrawających 4 Ślusarz ,0 100,0 46,1 43,6 RZEM ,3 80,5 74,0 71,7 2. Dodatkowe, zewnętrzne egzaminy językowe Uczniowie ZS w Dobrzeniu Wielkim przystąpili do dodatkowych, zewnętrznych egzaminów językowych: z j. angielskiego i j. niemieckiego Egzamin DSD język niemiecki: - uczniowie LO przystąpiło 10 uczniów wszyscy zdali. Egzamin na poziomie 1 zdało 10 uczniów, a na poziomie 2 2 uczniów. Do egzaminu First Certificate in English (FCE) - przystąpiło 4 licealistów wszyscy zdali. IV. Konkursy przedmiotowe Tabela 11. Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym i wojewódzkim L.p. Nazwa konkursu Uczniowie szkoły podstawowej Uczniowie gimnazjum Eliminacje gminne Eliminacje wojewódzkie Eliminacje gminne Eliminacje wojewódzkie 1 J. polski J. angielski J. niemiecki Historia Matematyka Przyroda Technika iologia Geografia Fizyka Chemia Informatyka x Ogółem:

7 V. Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 1. Stypendia o charakterze motywującym: Wpłynęły 132 wnioski o stypendia motywacyjne dla uczniów: - 19 wniosków o stypendium za osiągnięcia naukowe ( w tym 1 wniosek o stypendium międzynarodowe), - 69 wniosków o stypendium za osiągnięcia artystyczne, - 43 wnioski o stypendium za osiągnięcia sportowe, - 1 wniosek o stypendium za aktywność społeczną i środowiskową. Komisja rozpatrzyła pozytywnie 129 wniosków. Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 200zł, natomiast stypendium międzynarodowe przyznawane jest przez 10 miesięcy, w kwocie po 400 zł. 1. Nadanie tytułu Dobrzeński Talent" i wręczenie statuetek - ogółem wniosków 15 - pozytywnych 12 - negatywnych 3 Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się r. w ZS-P w Kup. VI. Nagrody i wyróżnienia Stypendysta Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej Po raz kolejny prestiżowe nagrody są udziałem dobrzeńskich licealistów, i tak: Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano Michałowi Kosturkowi uczniowi kl.iiib oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznano absolwentowi LO Maciejowi Ornatowi VII. Nagrody i wyróżnienia, Stypendysta Marszałka Województwa Opolskiego Czworo uczniów Zespołu Szkół w Czarnowąsach Patryk Śmiałkowski uczeń klasy I gimnazjum oraz trzy absolwentki tej szkoły, które ukończyły ją w czerwcu bieżącego roku: melie Kokott, Justyna Kałuża i Karolina Niedźwiedź. Karolina została laureatką stypendium już po raz drugi. Wymienieni uczniowie będą otrzymywać kwotę 250 złotych miesięcznie przez najbliższy rok. VIII. Kontrole zewnętrzne 1. Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim Czas trwania: Publiczne Gimnazjum Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 7

8 Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 2. Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół w Czarnowąsach Czas trwania: Publiczna Szkoła Podstawowa Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Publiczne Gimnazjum Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 3. Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół w Chróścicach Czas trwania: Publiczna Szkoła Podstawowa Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie C 8

9 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 4. Ewaluacja zewnętrzna w Publicznym Przedszkolu w rzeziu Czas trwania: Obszar: Procesy Przedszkole ma koncepcję pracy Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Obszar: Środowisko Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Rodzice są partnerami 5. Ewaluacja zewnętrzna w Publicznym Przedszkolu w Czarnowąsach Czas trwania: Obszar: Procesy Przedszkole ma koncepcję pracy Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Obszar: Środowisko Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Rodzice są partnerami C VIII. Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 1. Stypendia szkolne - ogółem wniosków 26 - pozytywnych 24 decyzji - negatywnych 2 decyzje Łączna wartość stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła ,00 zł. 2. Zasiłek szkolny - ogółem wniosków 5 - pozytywnych 3 decyzje - negatywnych 2 decyzje Łączna wartość zasiłków w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła 1.365,00 zł. 9

10 3. Dofinansowanie na zakup podręczników Pomoc została udzielona uczniom spełniających kryterium dochodowe na podstawie: ustawy o pomocy społecznej wynoszące 351 zł; ustawy o świadczeniach rodzinnych wynoszące 504 zł oraz uczniom, których rodzina przekracza kryterium dochodowe, ale spełniających przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. W roku szkolnym 2012/2013 z pomocy skorzystało łącznie: - 22 uczniów w tym: - 17 uczniów spełniających kryteria dochodowe, - 4 uczniów spełniających przesłanki art. 7 Dofinansowanie jest realizowane w ramach programu rządowego Wyprawka Szkolna, na realizację tego zadania gmina otrzymała łącznie 6.454,21 zł, co w pełni pokryło potrzeby. 4. Pomoc w zakresie dożywiania Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu Pomoc w zakresie dożywiania, dzięki któremu dzieci pochodzące z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki. Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który jest bezpośrednim koordynatorem programu w roku szkolnym 2012/2013, z tej formy korzystało 384 dzieci w wieku do 18 lat. Tabela 12. Uczniowie/dzieci ze szkół i przedszkoli korzystających z dożywiania Ogółem liczba dzieci/uczniów w tym z: całodziennego wyżywienia pełnego obiadu Ogólny koszt realizacji programu wyniósł ,90 złotych, w tym dofinansowanie z programu rządowego ,50 złotych. 5. Dowóz ucznia/dziecka do i ze szkoły Zgodnie z art. 17, ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. zm.) obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych spoczywa na gminie. W roku szkolnym 2012/2013 z dowozu korzystało 27 uczniów, w tym: - 26 uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, - 1 uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Organizacja dowozu uczniów odbywała się w ramach: - samochodu Urzędu Gminy 7 uczniów do ZSS w Opolu, - samochodu wyłonionego w przetargu (firma MileTrans) - 17 uczniów do ZSS w Opolu, - partycypacji w kosztach do szkoły utystycznej w Kup na 1 ucznia, - samochodu rodzica 2 uczniów: do ZSZS w Kluczborku; do ZSS w Opolu 10

11 VIII. Język mniejszości narodowej W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowana jest w szkołach nauka języka mniejszości narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów. Tabela 13. Placówka oświatowa Klasa ZS Chróścice Liczba uczniów uczących się języka mniejszości narodowej ZS Czarnowąsy ZS-P Kup ZS Dobrzeń Wielki PSPzOS Dobrzeń Wielki Razem Szkoła I Podstawowa II III IV V VI Razem SP X Gimnazjum I II III Razem PG X RZEM x IX. Współpraca zagraniczna realizowana przez: Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim W okresie od r. do r. szkoła realizuje projekt Matematyka nowego wymiaru w ramach Programu LLP Comenius-Regio, który ma na celu zwiększenie jakości procesu dydaktycznego w nauczaniu matematyki. W projekcie bierze udział Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz nauczyciele szkoły w Szwajcarii, przy udziale Kuratorium Oświaty oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Dzięki temu możliwa jest kontynuacja dalszej współpracy ze szkołą Sonnenhof w Wil oraz nawiązanie nowych relacji z innymi szkołami, w tym zawodowymi, z kantonu St. Gallen: Wyższą Szkołą Techniczną oraz Kantonschule Wil. W dniach od 27 do 30 listopada 2012 roku nauczyciele Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim uczestniczyli w roboczo - warsztatowej wizycie w Szwajcarii, a 21 marca 2013 roku przyjmowali naszych gości z zagranicy w Dobrzeniu Wielkim. Z kolei w dniach od 06 do 14 września 2012 roku, 49 uczniów Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wzięło udział w wycieczce do rukseli nglii - Walii. Podczas wycieczki uczniowie mogli zwiedzić oraz poznać zasady działania Parlamentu Europejskiego. W terminach od 23 do 29 września 2012 roku oraz od 24 do 28 czerwca 2013 roku, 22 uczniów Liceum Ogólnokształcącego jak co roku uczestniczyło w międzynarodowym 11

12 seminarium w ad Marienberg (Nadrenia-Palatynat, Niemcy). Uczniowie wzięli udział m.in. w warsztatach dotyczących Unii Europejskiej. Natomiast od 14 do 15 grudnia 2012 roku, 43 uczniów Publicznego Gimnazjum wzięło udział w wycieczce do Drezna. Celem wycieczki był udział w corocznym Jarmarku ożonarodzeniowym organizowanym w Dreźnie oraz poszerzenie wiedzy z dziedziny życia kulturowego mieszkańców Niemiec. Dużym sukcesem szkoły był też udział ucznia Liceum Ogólnokształcącego w stypendium zagranicznym w Gymnasium Johanneum w Loburgu (Nadrenia Północna -Westfalia-Niemcy) w okresie od r. do r. Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim W ramach programu e-twinning szkoła nawiązała współpracę z Zakladna skola s materskou skolou w Dubnicy nad Vahom w Słowacji. Współpraca polegała na korespondencji owej i listownej w języku niemieckim, a także realizacji wspólnych projektów, np. dvent, dvent", leit fit!" przy których pracowało około 30 uczniów ze szkoły podstawowej w Dobrzeniu Wielkim. 1. Rządowy program Radosna Szkoła 2012 W ramach IV edycji Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna szkoła, gmina Dobrzeń Wielki zrealizowała 1 projekt, łącznie pozyskując kwotę dotacji , 98 zł, na przygotowanie szkół do reformy oświatowej, związanej z przyjęciem 6-latków do kl. I szkoły podstawowej. Całkowity koszt placu zabaw to kwota ,96 zł. Tabela 14. Plac zabaw WKŁD DOFINNSOWNIE WŁSNY Program Rządowy Całkowity koszt ZS Chróścice , 98 zł , 98 zł , 96 zł RZEM , 98 zł , 98 zł , 96 zł 2. Rządowy program Moje boisko - Orlik 2012 Kompleks boisk "ORLIK 2012" został oddany do użytku 1 marca 2012 r. Obiekt znajduje się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej. Składa się z boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (można na nim grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną badmintona oraz tenisa ziemnego) oraz bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcie kulą i skoczni w dal. Kompleks, w porze wieczornej jest oświetlony, posiada także z zaplecze sportowe, które stanowią dwie szatnie z pełnym sanitariatem. dministratorem obiektu jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim. Obiekt jest czynny od początku marca końca listopada: poniedziałek - piątek w godz. 8:00-22:00, w soboty, niedziele i święta 11:00-20:00. W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystają uczniowie szkół, a popołudniami i w weekendy mieszkańcy gminy. Na kompleksie sportowym dyżury pełnią animatorzy sportu. Gmina pozyskuje dofinansowanie kosztów zatrudnienia dwóch animatorów z Programu: nimator Moje oisko ORLIK. Rezerwacji boisk można dokonać u kierownika obiektu sportowego. 12

13 2. Realizacja programów unijnych 1. ) Program eszkoła, Szkołą przyszłości dalsze wdrażanie założeń Programu - Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 2.) Złożony wniosek gminny w ramach POKL Programy rozwojowe szkół w gminie Dobrzeń Wielki, otrzymał pozytywną ocenę formalną, natomiast w ocenie merytorycznej otrzymał 64p / 140p i nie został zaakceptowany. 3. Programy oświatowe Szkółki Sobotnie dodatkowe zajęcia językowe ( trzy godziny zajęć z j. niemieckiego przez 10 kolejnych sobót), dla dzieci w wieku od 6 11 lat organizowane wspólnie ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Zajęcia trwały od marca do czerwca 2013, a prowadzone były w dwóch grupach Dobrzeń Wielki 19 uczestników i Czarnowąsy - 18 uczestników. 4. Programy zdrowotne a) szczepienia przeciwko HPV Szczepienia realizowane są na podstawie Programu zdrowotnego przyjętego Uchwałą Nr XLII/306/2010 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2010 r. program jest w całości dostępny na str. bip. gminy Dobrzeń Wielki. Na początku 2011 roku Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa gencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Koszty realizacji Programu są w 100 % pokrywane z budżetu gminy. Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy w gminie Dobrzeń Wielki oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u młodych dziewcząt, a także wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej. naliza wykonanych działań związanych ze szczepieniami w 2012 roku. zaszczepiono łącznie 58 dziewcząt z rocznika Dobrzeń Wielki 26 dziewcząt - Czarnowąsy 15 dziewcząt - Kup 11 dziewcząt - Chróścice 5 dziewcząt Zakupiono łącznie 172 szczepionki Koszt realizacji Programu w 2013r. koszt szczepionek 172 szt. x 145 zł = ,00 zł koszt badania i szczepienia 58 dziewcząt x 3 dawki x 7 zł = 1.218,00 zł Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki Łącznie ,00 zł koszt szczepionek 3 dawki x 145 zł = 435,00 zł koszt badania i szczepienia 3 szczepienia x 7 zł = 21,00 zł Łącznie 456,00 zł 13

14 b) profilaktyka wad postawy ciała Rosnę zdrowo Od 2008 roku w Gminie Dobrzeń Wielki realizowany jest Program przeciwdziałania wadom postawy ciała i otyłości, który na początku realizowany był pilotażowo w jednej z placówek oświatowych gminy, a mianowicie w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, a obecnie realizowany jest we wszystkich placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, zarówno przedszkolnych jak i szkolnych. Opracowany program profilaktyki wad postawy ciała uwzględnia wszechstronną stymulację organizmu dziecka i zachęca całe rodziny do podejmowania aktywności ruchowej kształtującej prawidłową postawę ciała. Wady postawy i wady stóp w obecnych czasach uznane są za chorobę społeczną. Liczne nieprawidłowości w postawie ciała wpływają negatywnie na obciążanie stawów, szybsze ich zużycie i rozwój zmian zwyrodnieniowych, co w konsekwencji stopniowo doprowadza do nasilenia się dolegliwości bólowych i ograniczenia codziennej aktywności. Przyczyn takiego stanu upatruje się w zmniejszającej się aktywności fizycznej dziecka i dominacji w jego życiu pozycji siedzących znacznie obciążających stawy. W ramach prowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Programu, wykonano na początku roku szkolnego badania oceniające postawę ciała u dzieci. Wyniki przekazano rodzicom oraz nauczycielom realizujących ćwiczenia korekcyjne w placówkach, w celu lepszego zaplanowania działań korekcyjnych. Następnie na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych i koordynatorami Programu w dniu 14 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, przedstawiono krótkie sprawozdanie z badań i zaproponowano kolejne kroki w realizacji Programu. Ustalono spotkania z koordynatorami, które odbyły się w następujących terminach: 11 marca 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, 09 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup, 14 maja 2013 roku w Niepublicznym Przedszkolu św. Franciszka w Dobrzeniu Małym. Na comiesięcznych spotkaniach z koordynatorami omawiano ćwiczenia oraz starano się ustalić kierunek realizowanego w poszczególnych szkołach I przedszkolach Programu. W związku z tym, iż każda grupa placówek ma swoją specyfikę pracy, udało się uzgodnić jedynie jednorodne testy oceniające sprawność motoryczną dzieci. Koordynatorzy placówek przedszkolnych zaproponowali, by oddziaływania profilaktyczne w placówkach były jednorodne, a ćwiczenia realizowane w ramach zajęć profilaktyczno - korekcyjnych zostały opracowane w formie konspektów i ewentualnie modernizowane w trakcie realizacji zajęć. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe to koordynatorzy zaproponowali przygotowanie zestawów ćwiczeń, czy grupy ćwiczeń, które byłyby realizowane na zajęciach korekcyjnych. W ramach realizowanego Programu przeprowadzono również spotkania z rodzicami na których omówiono najczęstsze zagrożenia wynikające z wad postawy ciała oraz zachęcono do kontynuacji ćwiczeń zalecanych przez nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. 14

15 Spotkania z rodzicami realizowano w następujących terminach: L. p. Nazwa placówki oświatowej Data 1 PP rzezie , godz.17:00 2 PP Dobrzeń Wielki , godz.16:30 3 PP Czarnowąsy , godz.16:30 4 PP Chróścice , godz.16:30 5 PP Kup , godz.14:00 6 NP Katolickie Chróścice , godz.16:30 7 NP św. Franciszka Dobrzeń Mały , godz.14:30 8 PSP Dobrzeń Wielki , godz.17:30 9 PSP Czarnowąsy Przeniesiono na następny rok szkolny. 10 PSP Chróścice , godz.16:30 11 PSP Kup Przeniesiono na następny rok szkolny. 12 PG Dobrzeń Wielki 13 PG Czarnowąsy 14 PG Chróścice Spotkania w gimnazjach z uczniami zaplanowano na początek nowego roku szkolnego. 15 PG Kup ( Dane zebrine I opracowane przez dr Karinę Słonkę Koordynatora Programu) Na spotkaniach rodzice zadawali pytania dotyczące profilaktyki wad, ćwiczeń, warunków jakie powinny spełniać prawidłowe buty oraz wkładki. Realizacja Programu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy oraz dużemu zaangażowaniu nauczycieli koordynujących Program w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki. X. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży XI. Dzieci i młodzież objęte opieką w okresie wakacji w świetlicach gminy Dobrzeń Wielki Organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci Lato 2013 był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy w okresie od 01 lipca do 30 sierpnia 2013 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 00 do Każdego dnia uczestniczyło w nich około 96 dzieci. Zgodnie z Regulaminem letniego wypoczynku organizowanego 15

16 na terenie gminy Dobrzeń Wielki w zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Wszyscy wychowawcy, prowadzący świetlice, posiadali odpowiednie kwalifikacje, konieczne do sprawowania opieki nad dziećmi. Podczas pobytu w świetlicy, dzieci codziennie otrzymywały drugie śniadanie. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych znalazły się: gry i zabawy w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne (ceramika, malarstwo, decoupage) prowadzone przez wykwalifikowanego plastyka, zajęcia stolikowe, zajęcia taneczne, zajęcia audiowizualne, konkursy, zagadki, łamigłówki, zajęcia sportowe oraz ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne, dotyczące m.in. bezpieczeństwa, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności manualnych oraz współpracy i integracji w grupie. Dzieci z całej gminy, obejrzały w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim spektakl teatralny pt. Wielki zając na wakacjach, przygotowany przez aktorów z Krakowa. Dla uczestników akcji Lato 2013 oraz dzieci przedszkolnych z terenu gminy Dobrzeń Wielki zorganizowano również konkurs plastyczny pod hasłem Patrzę przez różowe okulary. Ponadto we wszystkich świetlicach gminnych przeprowadzono warsztaty biblioterapeutyczne mające na celu rozbudzenie zainteresowań książką, uświadomienie dzieciom znaczenia przyjaźni oraz książki w życiu człowieka, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. Tabela 18. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych Świetlica Ilość dzieci zapisanych Średnio / dzień 18 7 orki Chróścice 17 7 Czarnowąsy Dobrzeń Wielki Kup Krzanowice 13 8 Świerkle Razem: 16

17 Tabela 19. Wyjazdy dzieci na kolonie zorganizowane Wyszczególnienie Roczniki uczniów objętych działaniem Termin realizacji zadania Organizator zadania Kolonia w Głuchołazach Gmina otrzymała z Kuratorium Oświaty 9 miejsc dla dzieci z rodzin o niskich dochodach Kolonie w Polanicy Zdrój ( 4 miejsca ) w Pokrzywnej ( 2 miejsca ) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa z Opola Towarzystwo Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku XII. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych W dniach 26, 27 i 28 marca 2012 roku Komisje Konkursowe wyłoniły nowych kandydatów na stanowiska dyrektorów: Publicznego Przedszkola w rzeziu panią Kornelię Macioszek, Publicznego Przedszkola w Chróscicach panią Iwonę Sachnik, Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach panią Katarzynę Radlak, Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim panią eatę Niedworok, Zespołu Szkół w Czarnowąsach panią Ewę Drop, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kup panią Danutę ieszaj. W roku szkolnym 2012/2013 liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła ogółem 397, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 325,13. Tabela 20. Struktura zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych Grupa zawodowa W osobach W etatach Nauczyciele ,90 dministracja 51 26,50 Obsługa 93 79,73 Ogółem ,13 17

18 Tabela 21. Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych Stopień awansu zawodowego W osobach % Dyplomowany ,78 Mianowany 60 23,72 Kontraktowy 49 19,37 Stażysta 7 2,76 ez stopnia 6 2,37 Ogółem XIII. Nagrody i odznaczenia nauczycieli 2012 rok 1. Medal Złoty za Długoletnią Służbę Romanowski Jan - nauczyciel ZS Dobrzeń Wielki 2. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Macioszek Kornelia - dyrektor PP w rzeziu Sachnik Iwona dyrektor PP w Chróścicach Kasprzyk Jolanta - nauczyciel Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim 3. Medal Komisji Edukacji Narodowej Salwerowicz Maria, nauczyciel ZS w Czarnowąsach 4. Nagroda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 2012r. Katarzyna Radlak, dyrektor PP Czarnowąsy eata Niedworok, dyrektor PP Dobrzeń Wlk. Małgorzata rylak, z-ca dyrektora ds. przedszkolnych ZS-P Kup eata Zamelek, nauczyciel przedszkola PP rzezie Gabriela Matyszok, dyrektor PSP z OS Dobrzeń Wielki Marzena Kamińska, nauczyciel PSP z OS Dobrzeń Wielki Katarzyna Kuszewicz, pedagog, logopeda PSP z OS Dobrzeń Wielki Danuta ieszaj, dyrektor ZS-P Kup Ewa Drop, dyrektor ZS Czarnowąsy Edyta Zając, nauczyciel ZS Czarnowąsy Roman Franek, nauczyciel ZS Czarnowąsy Monika Macioszek, nauczyciel ZS Chróścice Gabriela Szmolke, z-ca dyrektora ds. kształcenia zawodowego i dorosłych ZS Dobrzeń Wielki Wiesława Olejnik, nauczyciel ZS Dobrzeń Wielki 18

19 XIV. Finansowanie zadań oświatowych za rok Wielkości subwencji oświatowej, środków budżetowych i dochodów stanowiące całkowity koszt realizowanych zadań oświatowych. Wykres 1. Udział poszczególnych środków finansowych względem kosztów całkowitych Wykres 2. Procentowy udział środków finansowych w stosunku do kosztów całkowitych Subwencja oświatowa nie zaspakaja 100% potrzeb na zadania oświatowe tak więc środki budżetowe przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych: 19

20 energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę materiały i wyposażenie, usług remontowych itp. 2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zgodnie z rt. art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Organ Prowadzący ustala corocznie plan dofinansowania oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycielskich, w 35% przeznaczony jest na organizację doradztwa metodycznego i w 65% na wydatki związane z uczestnictwem nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia. W 2012r. zaplanowano do wydatkowania łącznie ,00 zł, z czego szkoły i przedszkola wykorzystały pulę w wysokości ,85 zł a ,46 zł zostało przeznaczone na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli. 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXII/244/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczyciel korzystających z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych placówek oświatowych. Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano zł, a wydatkowano zł. Wsparciem finansowym objęto 23 nauczycieli. 4. Jednorazowy dodatek uzupełniający Zgodnie z rt.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) organ prowadzący szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli, i w przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycielom w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający. W 2012 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego wynosiło: Tabela 22. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2012r. Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2012r. ( zł ) od 1 stycznia do 31 sierpnia od 1 września do 31 grudnia stażysta 2.618, ,59 kontraktowy 2.906, ,52 mianowany 3.770, ,33 dyplomowany 4.817, ,37 Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń została osiągnięta przez wszystkich nauczycieli. Nie było konieczności wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego. 20

21 5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowaniem objęci są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dobrzeń Wielki, wysokość uzależniona jest od okresu kształcenia i wynosi: 4.848,46 zł za 2 lata nauki 8.080,76 zł za 3 lata nauki W roku 2012 w/w dofinansowanie otrzymało 31 pracodawców, którzy wykształcili w 12 różnych zawodach (mechanik pojazdów samochodowych - 10, malarz tapeciarz 7, elektryk - 5, fryzjer - 5, sprzedawca - 4, kucharz - 2, stolarz 1, blacharz samochodowy 1, elektromechanik pojazdów samochodowych 1, monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 1, ślusarz - 1, lakiernik - 1) 37 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania za rok 2012 wyniosła ,64 zł. Opracowali: Irena Weber- Zastępca Wójta Gminy Tomasz iernacki Kierownik Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia driana Pietrzyk Inspektor Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia 21

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 opracował: Janusz Stróżyk janusz.strozyk@kazmierz.pl 1 Podstawa prawna opracowania - art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011 Dobrzeń Wielki, 24 październik 2011 SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim

Kuratorium Oświaty w Lublinie. Edukacja w województwie lubelskim Kuratorium Oświaty w Lublinie Edukacja w województwie lubelskim 2006-2015 Lublin, sierpień 2015 Pomoc paostwa w realizacji zadao oświatowych Programy rządowe Wyprawka szkolna Program skierowany do rodzin

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY DOBRZEŃ WIELKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY DOBRZEŃ WIELKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Dobrzeń Wielki, 22 października 2014 SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY DOBRZEŃ WIELKI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy 2013 r. Obszary priorytetowe w oświacie

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Formy pomocy materialnej dla uczniów reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów", który szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Do załącznika nr 5. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2008r. tacje na zadania zlecone. Do Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Jaworze Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014, W TYM O WYNIKACH SPRAWDZIANU PO VI KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I EGZAMINÓW PO III KLASIE GIMNAZJUM INFORMACJA O STANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Oświata lubuska 2015. Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska 2015 Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Oświata lubuska w liczbach Stan na 30 września 2014 r. Uczniowie i wychowankowie razem 164 884 Przedszkolaki 32 492 Uczniowie SP 61 533

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Stara Biała

Rada Gminy Stara Biała Biała, dn. 14.10.2015 r. Rada Gminy Stara Biała INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ORGANU PROWADZĄCEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WRAZ Z WYNIKAMI SPRAWDZIANU KLAS VI I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2007 ROK Organizacja nowego roku szkolnego : 1. Sprawdzenie i przedłożenie do zaopiniowania przez wizytatorów Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R.

KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. KURATORIUM OŚWIATY JAKO INSTYTUCJA REALIZUJĄCA PROGRAMY RZĄDOWE I INNE DZIAŁANIA W OBSZARZE OŚWIATY W 2009 R. Spis treści 1. Monitoring w szkołach i placówkach oświatowych 2. Sfinansowanie zakupu pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

www.reformaedukacji.men.gov.pl www.kuratorium.katowice.pl Spotkanie z rodzicami szkół podstawowych Bytom, 21 lutego 2017 r. Reforma edukacji Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa sześcioletnia szkoła

Bardziej szczegółowo

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo:

Szkoły prowadzone przez Gminę i Miasto Janikowo: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach z terenu Gminy i Miasta Janikowo Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015

PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 PRAWO W OŚWIACIE NOWELIZACJE I NOWE AKTY PRAWNE I XI 2015 I. NOWELIZACJE Ustawy 1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 ZSP5.4300.1.2013 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r.

Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. Zarządzenie Nr 60/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w 2016 roku wpisanych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1).

I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). I. W dniu 22 stycznia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1, poz. 1). z tym, że: 1. art. 1 pkt 3 lit. a i b weszły w życie z mocą od

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2011 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk 1. Stypendium szkolne socjalne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk Kryteria przyznania stypendium: Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012)

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012) OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE (rok szkolny 2011/2012) Miasto Rzeszów organ prowadzący Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2011/2012 było organem prowadzącym dla 144 szkół i placówek różnych typów, w tym dla:

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r.

Informacja o realizacji innych zadań. w roku szkolnym 2014/2015. Sierpień 2015 r. Informacja o realizacji innych zadań w roku szkolnym 2014/2015 Sierpień 2015 r. Awans zawodowy nauczycieli Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 r. wpłynęło 375 wniosków

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące w r. szk. 2012/2013 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej cyt. ustawa USO) Art. 15 ust. 2 ustawy OSO w brzmieniu: Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny Art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2016.1943 ze zm.) Art. 55 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI doświadczenia MIASTA RACIBÓRZ Warszawa 05.02.2014 Racibórz 52. tys. miasto powiatowe w województwie śląskim Historyczna stolica Górnego Śląska Powódź 1997 budowa zbiornika Racibórz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY PSARY ZA 2004 ROK Podstawa prawna funkcjonowania Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Psary powołany został Uchwałą Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU OGÓLNE ZASADY NABORU KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej funkcjonującej w obrębie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku S T A T U T ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM.INŻ.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok

Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu. pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013 rok pn. Samorządowa Szkoła Środowiskowa - II za 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE. z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Ożarowie za okres od 01.01. - 31.12.2014 r. Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ IV.1. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ Zarządzanie zapewnia jej sprawne funkcjonowanie CEL ZADANIA SPODZIEWANE EFEKTY 1. Szkoła posiada koncepcję pracy i rozwoju organy współuczestniczą w tworzeniu planu rozwoju, szkoła

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015

Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 Miastkowo 2015 rok Wstęp Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2 a na rok szkolny 2015/2016 Warunki i tryb przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych zostały określone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/335/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/196/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r., w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Tabela 1. Co nowego, jakie znowelizowane przepisy będą obowiązywały od roku szkolnego 2015/2016 Znowelizowane akty prawne Zakres zmian Obowiązki dla dyrektora szkoły wynikające ze zmiany przepisów prawa

Bardziej szczegółowo

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r.

NP DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. NP.532.2.2016.DS Kraków, dnia 30 sierpnia 2016 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 1. Podstawa prawna planowania działań: 22 ust.1-4

Bardziej szczegółowo

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Mała szkoła duży kapitał ludzki. Wojciech Dereszewski

Mała szkoła duży kapitał ludzki. Wojciech Dereszewski Mała szkoła duży kapitał ludzki Wojciech Dereszewski Nauka jest niezmierzonym morzem dobrej wody. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony... /autor nieznany/ Spis treści I. Baza oświatowa

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2014 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221

Statut. Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 Statut Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Częstochowie ul. św. Rocha 221 S P I S T R E Ś C I PODSTAWA PRAWNA PRZEPISY FINANSOWE. ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3)... ROZDZIAŁ II: CELE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych

Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych Zmiany w szkolnictwie zawodowym w kontekście uczenia się przez całe życie i mobilności zawodowej absolwentów szkół zawodowych. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy

Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy Finanse oświaty Skąd pieniądze na oświatę prowadzoną przez samorządy 1. Subwencja oświatowa z budżetu państwa 2. Dochody własne jednostki samorządu terytorialnego Subwencja oświatowa Część oświatowa subwencji

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 I. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 1. O przyjęcie do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego. Podlaskiego Kuratora Oświaty. na rok szkolny 2017/2018 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Plan nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Białystok,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2015/2016

na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji oraz kryteria przyjęć do VI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej na rok szkolny 2015/2016 1 Podstawa prawna Rekrutacja

Bardziej szczegółowo

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY Gmina Koziegłowy jest największągminąpowiatu myszkowskiego. Na 159,16 km 2 powierzchni zlokalizowanych jest aż30 miejscowości. Od lat konsekwentnie realizowana jest strategia rozwoju gminy oparta na priorytetowym

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 4-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA MK OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Ul. Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra tel./fax (68) 452-61-52 e-mail: osiw.zgora@ohp.pl OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze

Bardziej szczegółowo