Dobrzeń Wielki, 17 października 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobrzeń Wielki, 17 października 2013"

Transkrypt

1 Dobrzeń Wielki, 17 października 2013 SPRWOZDNIE RELIZCJI ZDŃ OŚWITOWYCH GMINY DORZEN WIELKI W ROKU SZKOLNYM 2012/201 /2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych wynika z art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, który został wprowadzony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U z 2009r Nr 56 poz. 458). I. Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki Zadania oświatowe gminy Dobrzeń Wielki wynikają w szczególności z: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz z późn. zm./ 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty /Tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 256, poz z późn. zm./ 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 z późn. zm./ oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Zadania oświatowe realizowane są zgodnie ze strategią rozwoju oświaty gminy, której celem jest stworzenie optymalnych warunków kształcenia, zapewniające dzieciom, młodzieży oraz dorosłym zdobycie wiedzy i umiejętności, pozwalających na aktywne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 1

2 II. Struktura organizacyjna placówek oświatowych W roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 12 placówek oświatowych w tym: Tabela 1. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oświaty L.p. Nazwa jednostki oświatowej Ilość oddziałów Ilość dzieci/uczniów Średnia ilość dzieci/uczniów w oddziałach 1. Publiczne Przedszkole rzezie Publiczne Przedszkole Chróścice Publiczne Przedszkole Dobrzeń Wielki Publiczne Przedszkole Czarnowąsy oddział zamiejscowy w Świerklach , Katolickie Przedszkole Niepubliczne w Chróścicach 6. Niepubliczne Przedszkole Zakonne w Dobrzeniu Małym 7. Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci z autyzmem w Kup , , PSPzOS w Dobrzeniu Wielkim ,33 9. Zespół Szkół w Chróścicach Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ,20 17,00 15, Zespół Szkół w Czarnowąsach Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum ,44 18,58 18, Zespół Szkół w Kup Publiczna Szkoła Podstawowa Publiczne Gimnazjum Publiczne Przedszkole ,77 13,17 20,40 25, Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim Publiczne Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zasadnicza Szkoła Zawodowa ,48 20,33 18,60 13,00 26,00 19,63 2

3 Tabela 2. Ilość oddziałów, dzieci i uczniów w podziale na typy placówek oświatowych L.p. Typ placówki oświatowej Ilość oddziałów Ilość dzieci/uczniów Średnia ilość dzieci/uczniów w oddziałach 1. Przedszkola ,00 2. Szkoły podstawowe ,18 3. Gimnazja ,92 4. Licea ,75 5. Szkoła zawodowa ,63 x Ogółem: ,35 (dane wynikają z Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na r.) Dzieci 6-letnie w szkołach: - 4 dzieci w PSPzOS Dobrzeń Wielki - 2 dzieci w PSP Czarnowąsy III. Wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych 1. Sprawdzian kompetencji i egzaminy zewnętrzne Tabela 3. Sprawdzian zewnętrzny w szkołach podstawowych Wyszczególnienie Gminy Średni wynik w punktach Województwa Sprawdzian 26,7 23,5 Tabela 4. Wyniki sprawdzianu w klasie VI szkół podstawowych Wyszczególnienie Średni wynik w punktach PSPzOS Dobrzeń Wielki 27,4 PSP Kup 22,4 PSP Czarnowąsy 28,1 PSP Chróścice 27,5 3

4 Tabela 5. Egzamin zewnętrzny w gimnazjach Wyszczególnienie Gminy Średni wynik procentowy Województwa Język polski 62,3 59,6 Historia 60,3 56,3 Matematyka 52,8 47,3 Przyroda 60,0 58,1 Język angielski 71,5 64,1 Język niemiecki 76,0 69,3 Tabela 6. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie III gimnazjum Wyszczególnienie Średni wynik w procentowy PG Chróścice PG Czarnowąsy PG Kup PG Dobrzeń W. Język polski 57,7 61,7 63,9 63,6 Historia 50,2 58,9 64,8 62,5 Matematyka 49,8 49,7 54,3 54,8 Przyroda 60,3 56,2 60,7 61,5 Język angielski 63,0 77,0 74,5 67,7 Język niemiecki 80,8 68,6 70,1 80,2 Tabela 7. Egzamin zewnętrzny (matura) w szkołach ponadgimnazjalnych Wyszczególnienie Przystąpiło Zdało % zdawalności Szkoła Powiat Wojew. opolsk. OKE Wrocław Publiczne Liceum Ogólnokształcące Publiczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 100,0 69,5 89,4 89, ,0 100,0 31,3 26,1 4

5 Tabela 8. Egzamin zewnętrzny (matura) w LO na poziomie podstawowym. Wyszczególnienie Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie podstawowym LO Dobrzeń Wielki Powiat Wojew. opolskie OKE Wrocław Kraj Język polski 55,4 45,1 54,7 56,7 55,0 Język angielski 75,0 61,9 74,9 66,7 68,0 Język niemiecki 89,2 70,8 72,2 69,9 58,0 Matematyka 69,0 49,2 55,3 56,0 55,0 iologia 66,6 50,5 44,4 45,2 44,0 Chemia 57,8 54,6 37,9 48,2 40,0 Fizyka i astronomia 36,0 36,0 36,7 39,6 38,0 Geografia 42,0 37,7 34,2 38,1 38,0 Historia 58,8 58,3 48,0 51,2 53,0 WOS 42,0 40,9 42,4 40,8 43,0 Tabela 9. Egzamin zewnętrzny (matura) w LO na poziomie rozszerzonym. Wyszczególnienie Średni wynik procentowy zdawalności na poziomie podstawowym LO Dobrzeń Wielki Powiat Wojew. opolskie OKE Wrocław Kraj Język polski 79,0 70,3 59,3 60,3 63,0 Język angielski 76,1 68,9 65,0 66,4 67,0 Język niemiecki 92,3 85,8 80,5 70,1 69,0 Matematyka 63,3 49,3 52,0 51,3 54,0 iologia 45,8 45,8 48,4 46,7 50,0 Chemia 53,3 53,3 53,9 52,2 56,0 Fizyka i astronomia 59,5 59,5 43,5 43,3 47,0 Geografia 49,0 49,0 44,0 43,6 47,0 Historia 65,0 65,0 56,6 53,8 54,0 WOS 47,3 45,5 40,7 40,4 42 Z analizy danych przedstawionych w tabelach wynika, że jakość usług dydaktycznych świadczona jest na wysokim poziomie. Wyniki szkół w zakresie prowadzonej działalności dydaktycznej w gminie Dobrzeń Wielki za IX - VI 2012/2013 w przeważającej części są wyższe od średniej powiatowej, wojewódzkiej OKE Wrocław i krajowej. 5

6 Osiąganie sukcesów przez szkoły związane jest z podejmowaniem szeregu działań diagnozujących między innymi uzyskiwane wyniki uczniów oraz monitorowanie realizacji podstawy programowej. naliza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dobrzeniu Małym bsolwenci roku szkolnego 2012/ osoby a). egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (OKE Wrocław) 16 osób b). egzamin czeladniczy (Izba Rzemieślnicza w Opolu) 37 osób (egzaminy przeprowadzane będą od września do listopada 2013) Tabela 10. Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe l.p. Zawód Uprawnionych Przystąpiło Zdało Zdawalność w % szkoła powiat województwo OKE 1 Sprzedawca ,3 82,4 85,4 82,4 2 Kucharz małej gastronomii ,0 80,0 68,1 64,5 3 Operator obrabiarek ,0 0,0 28,6 60,0 skrawających 4 Ślusarz ,0 100,0 46,1 43,6 RZEM ,3 80,5 74,0 71,7 2. Dodatkowe, zewnętrzne egzaminy językowe Uczniowie ZS w Dobrzeniu Wielkim przystąpili do dodatkowych, zewnętrznych egzaminów językowych: z j. angielskiego i j. niemieckiego Egzamin DSD język niemiecki: - uczniowie LO przystąpiło 10 uczniów wszyscy zdali. Egzamin na poziomie 1 zdało 10 uczniów, a na poziomie 2 2 uczniów. Do egzaminu First Certificate in English (FCE) - przystąpiło 4 licealistów wszyscy zdali. IV. Konkursy przedmiotowe Tabela 11. Eliminacje w konkursach przedmiotowych na etapie gminnym i wojewódzkim L.p. Nazwa konkursu Uczniowie szkoły podstawowej Uczniowie gimnazjum Eliminacje gminne Eliminacje wojewódzkie Eliminacje gminne Eliminacje wojewódzkie 1 J. polski J. angielski J. niemiecki Historia Matematyka Przyroda Technika iologia Geografia Fizyka Chemia Informatyka x Ogółem:

7 V. Nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy dla najlepszych uczniów 1. Stypendia o charakterze motywującym: Wpłynęły 132 wnioski o stypendia motywacyjne dla uczniów: - 19 wniosków o stypendium za osiągnięcia naukowe ( w tym 1 wniosek o stypendium międzynarodowe), - 69 wniosków o stypendium za osiągnięcia artystyczne, - 43 wnioski o stypendium za osiągnięcia sportowe, - 1 wniosek o stypendium za aktywność społeczną i środowiskową. Komisja rozpatrzyła pozytywnie 129 wniosków. Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej w wysokości 200zł, natomiast stypendium międzynarodowe przyznawane jest przez 10 miesięcy, w kwocie po 400 zł. 1. Nadanie tytułu Dobrzeński Talent" i wręczenie statuetek - ogółem wniosków 15 - pozytywnych 12 - negatywnych 3 Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się r. w ZS-P w Kup. VI. Nagrody i wyróżnienia Stypendysta Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej Po raz kolejny prestiżowe nagrody są udziałem dobrzeńskich licealistów, i tak: Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano Michałowi Kosturkowi uczniowi kl.iiib oraz Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przyznano absolwentowi LO Maciejowi Ornatowi VII. Nagrody i wyróżnienia, Stypendysta Marszałka Województwa Opolskiego Czworo uczniów Zespołu Szkół w Czarnowąsach Patryk Śmiałkowski uczeń klasy I gimnazjum oraz trzy absolwentki tej szkoły, które ukończyły ją w czerwcu bieżącego roku: melie Kokott, Justyna Kałuża i Karolina Niedźwiedź. Karolina została laureatką stypendium już po raz drugi. Wymienieni uczniowie będą otrzymywać kwotę 250 złotych miesięcznie przez najbliższy rok. VIII. Kontrole zewnętrzne 1. Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół w Dobrzeniu Wielkim Czas trwania: Publiczne Gimnazjum Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 7

8 Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 2. Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół w Czarnowąsach Czas trwania: Publiczna Szkoła Podstawowa Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie Publiczne Gimnazjum Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 3. Ewaluacja zewnętrzna w Zespole Szkół w Chróścicach Czas trwania: Publiczna Szkoła Podstawowa Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie C 8

9 Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Obszar: Efekty nalizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni Respektowane są normy społeczne Obszar: Zarządzanie Funkcjonuje współpraca w zespołach. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie 4. Ewaluacja zewnętrzna w Publicznym Przedszkolu w rzeziu Czas trwania: Obszar: Procesy Przedszkole ma koncepcję pracy Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Obszar: Środowisko Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Rodzice są partnerami 5. Ewaluacja zewnętrzna w Publicznym Przedszkolu w Czarnowąsach Czas trwania: Obszar: Procesy Przedszkole ma koncepcję pracy Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych Obszar: Środowisko Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego Rodzice są partnerami C VIII. Formy pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów 1. Stypendia szkolne - ogółem wniosków 26 - pozytywnych 24 decyzji - negatywnych 2 decyzje Łączna wartość stypendiów w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła ,00 zł. 2. Zasiłek szkolny - ogółem wniosków 5 - pozytywnych 3 decyzje - negatywnych 2 decyzje Łączna wartość zasiłków w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła 1.365,00 zł. 9

10 3. Dofinansowanie na zakup podręczników Pomoc została udzielona uczniom spełniających kryterium dochodowe na podstawie: ustawy o pomocy społecznej wynoszące 351 zł; ustawy o świadczeniach rodzinnych wynoszące 504 zł oraz uczniom, których rodzina przekracza kryterium dochodowe, ale spełniających przesłanki art. 7 ustawy o pomocy społecznej, np. sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba. W roku szkolnym 2012/2013 z pomocy skorzystało łącznie: - 22 uczniów w tym: - 17 uczniów spełniających kryteria dochodowe, - 4 uczniów spełniających przesłanki art. 7 Dofinansowanie jest realizowane w ramach programu rządowego Wyprawka Szkolna, na realizację tego zadania gmina otrzymała łącznie 6.454,21 zł, co w pełni pokryło potrzeby. 4. Pomoc w zakresie dożywiania Uczniowie objęci są pomocą w ramach programu Pomoc w zakresie dożywiania, dzięki któremu dzieci pochodzące z rodzin najuboższych mogą otrzymywać bezpłatne posiłki. Jak wynika z informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim, który jest bezpośrednim koordynatorem programu w roku szkolnym 2012/2013, z tej formy korzystało 384 dzieci w wieku do 18 lat. Tabela 12. Uczniowie/dzieci ze szkół i przedszkoli korzystających z dożywiania Ogółem liczba dzieci/uczniów w tym z: całodziennego wyżywienia pełnego obiadu Ogólny koszt realizacji programu wyniósł ,90 złotych, w tym dofinansowanie z programu rządowego ,50 złotych. 5. Dowóz ucznia/dziecka do i ze szkoły Zgodnie z art. 17, ust. 3a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz z późn. zm.) obowiązek dowozu uczniów niepełnosprawnych spoczywa na gminie. W roku szkolnym 2012/2013 z dowozu korzystało 27 uczniów, w tym: - 26 uczniów z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, - 1 uczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. Organizacja dowozu uczniów odbywała się w ramach: - samochodu Urzędu Gminy 7 uczniów do ZSS w Opolu, - samochodu wyłonionego w przetargu (firma MileTrans) - 17 uczniów do ZSS w Opolu, - partycypacji w kosztach do szkoły utystycznej w Kup na 1 ucznia, - samochodu rodzica 2 uczniów: do ZSZS w Kluczborku; do ZSS w Opolu 10

11 VIII. Język mniejszości narodowej W roku szkolnym 2012/2013 kontynuowana jest w szkołach nauka języka mniejszości narodowej umożliwiająca podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów. Tabela 13. Placówka oświatowa Klasa ZS Chróścice Liczba uczniów uczących się języka mniejszości narodowej ZS Czarnowąsy ZS-P Kup ZS Dobrzeń Wielki PSPzOS Dobrzeń Wielki Razem Szkoła I Podstawowa II III IV V VI Razem SP X Gimnazjum I II III Razem PG X RZEM x IX. Współpraca zagraniczna realizowana przez: Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim W okresie od r. do r. szkoła realizuje projekt Matematyka nowego wymiaru w ramach Programu LLP Comenius-Regio, który ma na celu zwiększenie jakości procesu dydaktycznego w nauczaniu matematyki. W projekcie bierze udział Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim oraz nauczyciele szkoły w Szwajcarii, przy udziale Kuratorium Oświaty oraz Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Dzięki temu możliwa jest kontynuacja dalszej współpracy ze szkołą Sonnenhof w Wil oraz nawiązanie nowych relacji z innymi szkołami, w tym zawodowymi, z kantonu St. Gallen: Wyższą Szkołą Techniczną oraz Kantonschule Wil. W dniach od 27 do 30 listopada 2012 roku nauczyciele Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim uczestniczyli w roboczo - warsztatowej wizycie w Szwajcarii, a 21 marca 2013 roku przyjmowali naszych gości z zagranicy w Dobrzeniu Wielkim. Z kolei w dniach od 06 do 14 września 2012 roku, 49 uczniów Publicznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wzięło udział w wycieczce do rukseli nglii - Walii. Podczas wycieczki uczniowie mogli zwiedzić oraz poznać zasady działania Parlamentu Europejskiego. W terminach od 23 do 29 września 2012 roku oraz od 24 do 28 czerwca 2013 roku, 22 uczniów Liceum Ogólnokształcącego jak co roku uczestniczyło w międzynarodowym 11

12 seminarium w ad Marienberg (Nadrenia-Palatynat, Niemcy). Uczniowie wzięli udział m.in. w warsztatach dotyczących Unii Europejskiej. Natomiast od 14 do 15 grudnia 2012 roku, 43 uczniów Publicznego Gimnazjum wzięło udział w wycieczce do Drezna. Celem wycieczki był udział w corocznym Jarmarku ożonarodzeniowym organizowanym w Dreźnie oraz poszerzenie wiedzy z dziedziny życia kulturowego mieszkańców Niemiec. Dużym sukcesem szkoły był też udział ucznia Liceum Ogólnokształcącego w stypendium zagranicznym w Gymnasium Johanneum w Loburgu (Nadrenia Północna -Westfalia-Niemcy) w okresie od r. do r. Publiczną Szkołę Podstawową z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim W ramach programu e-twinning szkoła nawiązała współpracę z Zakladna skola s materskou skolou w Dubnicy nad Vahom w Słowacji. Współpraca polegała na korespondencji owej i listownej w języku niemieckim, a także realizacji wspólnych projektów, np. dvent, dvent", leit fit!" przy których pracowało około 30 uczniów ze szkoły podstawowej w Dobrzeniu Wielkim. 1. Rządowy program Radosna Szkoła 2012 W ramach IV edycji Rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych Radosna szkoła, gmina Dobrzeń Wielki zrealizowała 1 projekt, łącznie pozyskując kwotę dotacji , 98 zł, na przygotowanie szkół do reformy oświatowej, związanej z przyjęciem 6-latków do kl. I szkoły podstawowej. Całkowity koszt placu zabaw to kwota ,96 zł. Tabela 14. Plac zabaw WKŁD DOFINNSOWNIE WŁSNY Program Rządowy Całkowity koszt ZS Chróścice , 98 zł , 98 zł , 96 zł RZEM , 98 zł , 98 zł , 96 zł 2. Rządowy program Moje boisko - Orlik 2012 Kompleks boisk "ORLIK 2012" został oddany do użytku 1 marca 2012 r. Obiekt znajduje się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrzeniu Wielkim przy ul. Kościelnej. Składa się z boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego (można na nim grać w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną badmintona oraz tenisa ziemnego) oraz bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcie kulą i skoczni w dal. Kompleks, w porze wieczornej jest oświetlony, posiada także z zaplecze sportowe, które stanowią dwie szatnie z pełnym sanitariatem. dministratorem obiektu jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim. Obiekt jest czynny od początku marca końca listopada: poniedziałek - piątek w godz. 8:00-22:00, w soboty, niedziele i święta 11:00-20:00. W godzinach przedpołudniowych z obiektu korzystają uczniowie szkół, a popołudniami i w weekendy mieszkańcy gminy. Na kompleksie sportowym dyżury pełnią animatorzy sportu. Gmina pozyskuje dofinansowanie kosztów zatrudnienia dwóch animatorów z Programu: nimator Moje oisko ORLIK. Rezerwacji boisk można dokonać u kierownika obiektu sportowego. 12

13 2. Realizacja programów unijnych 1. ) Program eszkoła, Szkołą przyszłości dalsze wdrażanie założeń Programu - Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim - Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim 2.) Złożony wniosek gminny w ramach POKL Programy rozwojowe szkół w gminie Dobrzeń Wielki, otrzymał pozytywną ocenę formalną, natomiast w ocenie merytorycznej otrzymał 64p / 140p i nie został zaakceptowany. 3. Programy oświatowe Szkółki Sobotnie dodatkowe zajęcia językowe ( trzy godziny zajęć z j. niemieckiego przez 10 kolejnych sobót), dla dzieci w wieku od 6 11 lat organizowane wspólnie ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Zajęcia trwały od marca do czerwca 2013, a prowadzone były w dwóch grupach Dobrzeń Wielki 19 uczestników i Czarnowąsy - 18 uczestników. 4. Programy zdrowotne a) szczepienia przeciwko HPV Szczepienia realizowane są na podstawie Programu zdrowotnego przyjętego Uchwałą Nr XLII/306/2010 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2010 r. program jest w całości dostępny na str. bip. gminy Dobrzeń Wielki. Na początku 2011 roku Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa gencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie. Koszty realizacji Programu są w 100 % pokrywane z budżetu gminy. Głównym celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy w gminie Dobrzeń Wielki oraz ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u młodych dziewcząt, a także wypromowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej. naliza wykonanych działań związanych ze szczepieniami w 2012 roku. zaszczepiono łącznie 58 dziewcząt z rocznika Dobrzeń Wielki 26 dziewcząt - Czarnowąsy 15 dziewcząt - Kup 11 dziewcząt - Chróścice 5 dziewcząt Zakupiono łącznie 172 szczepionki Koszt realizacji Programu w 2013r. koszt szczepionek 172 szt. x 145 zł = ,00 zł koszt badania i szczepienia 58 dziewcząt x 3 dawki x 7 zł = 1.218,00 zł Koszt zaszczepienia jednej dziewczynki Łącznie ,00 zł koszt szczepionek 3 dawki x 145 zł = 435,00 zł koszt badania i szczepienia 3 szczepienia x 7 zł = 21,00 zł Łącznie 456,00 zł 13

14 b) profilaktyka wad postawy ciała Rosnę zdrowo Od 2008 roku w Gminie Dobrzeń Wielki realizowany jest Program przeciwdziałania wadom postawy ciała i otyłości, który na początku realizowany był pilotażowo w jednej z placówek oświatowych gminy, a mianowicie w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, a obecnie realizowany jest we wszystkich placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy, zarówno przedszkolnych jak i szkolnych. Opracowany program profilaktyki wad postawy ciała uwzględnia wszechstronną stymulację organizmu dziecka i zachęca całe rodziny do podejmowania aktywności ruchowej kształtującej prawidłową postawę ciała. Wady postawy i wady stóp w obecnych czasach uznane są za chorobę społeczną. Liczne nieprawidłowości w postawie ciała wpływają negatywnie na obciążanie stawów, szybsze ich zużycie i rozwój zmian zwyrodnieniowych, co w konsekwencji stopniowo doprowadza do nasilenia się dolegliwości bólowych i ograniczenia codziennej aktywności. Przyczyn takiego stanu upatruje się w zmniejszającej się aktywności fizycznej dziecka i dominacji w jego życiu pozycji siedzących znacznie obciążających stawy. W ramach prowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Programu, wykonano na początku roku szkolnego badania oceniające postawę ciała u dzieci. Wyniki przekazano rodzicom oraz nauczycielom realizujących ćwiczenia korekcyjne w placówkach, w celu lepszego zaplanowania działań korekcyjnych. Następnie na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych i koordynatorami Programu w dniu 14 lutego 2013 roku w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, przedstawiono krótkie sprawozdanie z badań i zaproponowano kolejne kroki w realizacji Programu. Ustalono spotkania z koordynatorami, które odbyły się w następujących terminach: 11 marca 2013 roku w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim, 09 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kup, 14 maja 2013 roku w Niepublicznym Przedszkolu św. Franciszka w Dobrzeniu Małym. Na comiesięcznych spotkaniach z koordynatorami omawiano ćwiczenia oraz starano się ustalić kierunek realizowanego w poszczególnych szkołach I przedszkolach Programu. W związku z tym, iż każda grupa placówek ma swoją specyfikę pracy, udało się uzgodnić jedynie jednorodne testy oceniające sprawność motoryczną dzieci. Koordynatorzy placówek przedszkolnych zaproponowali, by oddziaływania profilaktyczne w placówkach były jednorodne, a ćwiczenia realizowane w ramach zajęć profilaktyczno - korekcyjnych zostały opracowane w formie konspektów i ewentualnie modernizowane w trakcie realizacji zajęć. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe to koordynatorzy zaproponowali przygotowanie zestawów ćwiczeń, czy grupy ćwiczeń, które byłyby realizowane na zajęciach korekcyjnych. W ramach realizowanego Programu przeprowadzono również spotkania z rodzicami na których omówiono najczęstsze zagrożenia wynikające z wad postawy ciała oraz zachęcono do kontynuacji ćwiczeń zalecanych przez nauczycieli gimnastyki korekcyjnej. 14

15 Spotkania z rodzicami realizowano w następujących terminach: L. p. Nazwa placówki oświatowej Data 1 PP rzezie , godz.17:00 2 PP Dobrzeń Wielki , godz.16:30 3 PP Czarnowąsy , godz.16:30 4 PP Chróścice , godz.16:30 5 PP Kup , godz.14:00 6 NP Katolickie Chróścice , godz.16:30 7 NP św. Franciszka Dobrzeń Mały , godz.14:30 8 PSP Dobrzeń Wielki , godz.17:30 9 PSP Czarnowąsy Przeniesiono na następny rok szkolny. 10 PSP Chróścice , godz.16:30 11 PSP Kup Przeniesiono na następny rok szkolny. 12 PG Dobrzeń Wielki 13 PG Czarnowąsy 14 PG Chróścice Spotkania w gimnazjach z uczniami zaplanowano na początek nowego roku szkolnego. 15 PG Kup ( Dane zebrine I opracowane przez dr Karinę Słonkę Koordynatora Programu) Na spotkaniach rodzice zadawali pytania dotyczące profilaktyki wad, ćwiczeń, warunków jakie powinny spełniać prawidłowe buty oraz wkładki. Realizacja Programu możliwa jest dzięki finansowemu wsparciu z budżetu gminy oraz dużemu zaangażowaniu nauczycieli koordynujących Program w jednostkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Dobrzeń Wielki. X. Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży XI. Dzieci i młodzież objęte opieką w okresie wakacji w świetlicach gminy Dobrzeń Wielki Organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci Lato 2013 był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Zajęcia odbywały się w siedmiu sołectwach gminy w okresie od 01 lipca do 30 sierpnia 2013 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 00 do Każdego dnia uczestniczyło w nich około 96 dzieci. Zgodnie z Regulaminem letniego wypoczynku organizowanego 15

16 na terenie gminy Dobrzeń Wielki w zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Wszyscy wychowawcy, prowadzący świetlice, posiadali odpowiednie kwalifikacje, konieczne do sprawowania opieki nad dziećmi. Podczas pobytu w świetlicy, dzieci codziennie otrzymywały drugie śniadanie. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych znalazły się: gry i zabawy w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne (ceramika, malarstwo, decoupage) prowadzone przez wykwalifikowanego plastyka, zajęcia stolikowe, zajęcia taneczne, zajęcia audiowizualne, konkursy, zagadki, łamigłówki, zajęcia sportowe oraz ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia edukacyjne, dotyczące m.in. bezpieczeństwa, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności manualnych oraz współpracy i integracji w grupie. Dzieci z całej gminy, obejrzały w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim spektakl teatralny pt. Wielki zając na wakacjach, przygotowany przez aktorów z Krakowa. Dla uczestników akcji Lato 2013 oraz dzieci przedszkolnych z terenu gminy Dobrzeń Wielki zorganizowano również konkurs plastyczny pod hasłem Patrzę przez różowe okulary. Ponadto we wszystkich świetlicach gminnych przeprowadzono warsztaty biblioterapeutyczne mające na celu rozbudzenie zainteresowań książką, uświadomienie dzieciom znaczenia przyjaźni oraz książki w życiu człowieka, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia. Tabela 18. Uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych Świetlica Ilość dzieci zapisanych Średnio / dzień 18 7 orki Chróścice 17 7 Czarnowąsy Dobrzeń Wielki Kup Krzanowice 13 8 Świerkle Razem: 16

17 Tabela 19. Wyjazdy dzieci na kolonie zorganizowane Wyszczególnienie Roczniki uczniów objętych działaniem Termin realizacji zadania Organizator zadania Kolonia w Głuchołazach Gmina otrzymała z Kuratorium Oświaty 9 miejsc dla dzieci z rodzin o niskich dochodach Kolonie w Polanicy Zdrój ( 4 miejsca ) w Pokrzywnej ( 2 miejsca ) Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa z Opola Towarzystwo Społeczno Kulturalnego Niemców na Śląsku XII. Struktura zatrudnienia w jednostkach oświatowych W dniach 26, 27 i 28 marca 2012 roku Komisje Konkursowe wyłoniły nowych kandydatów na stanowiska dyrektorów: Publicznego Przedszkola w rzeziu panią Kornelię Macioszek, Publicznego Przedszkola w Chróscicach panią Iwonę Sachnik, Publicznego Przedszkola w Czarnowąsach panią Katarzynę Radlak, Publicznego Przedszkola w Dobrzeniu Wielkim panią eatę Niedworok, Zespołu Szkół w Czarnowąsach panią Ewę Drop, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kup panią Danutę ieszaj. W roku szkolnym 2012/2013 liczba pracowników w jednostkach oświatowych wynosiła ogółem 397, co w przeliczeniu na pełne etaty daje 325,13. Tabela 20. Struktura zatrudnienia pracowników w jednostkach oświatowych Grupa zawodowa W osobach W etatach Nauczyciele ,90 dministracja 51 26,50 Obsługa 93 79,73 Ogółem ,13 17

18 Tabela 21. Struktura zatrudnienia ze względu na stopień awansu zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych Stopień awansu zawodowego W osobach % Dyplomowany ,78 Mianowany 60 23,72 Kontraktowy 49 19,37 Stażysta 7 2,76 ez stopnia 6 2,37 Ogółem XIII. Nagrody i odznaczenia nauczycieli 2012 rok 1. Medal Złoty za Długoletnią Służbę Romanowski Jan - nauczyciel ZS Dobrzeń Wielki 2. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę Macioszek Kornelia - dyrektor PP w rzeziu Sachnik Iwona dyrektor PP w Chróścicach Kasprzyk Jolanta - nauczyciel Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim 3. Medal Komisji Edukacji Narodowej Salwerowicz Maria, nauczyciel ZS w Czarnowąsach 4. Nagroda Wójta Gminy Dobrzeń Wielki 2012r. Katarzyna Radlak, dyrektor PP Czarnowąsy eata Niedworok, dyrektor PP Dobrzeń Wlk. Małgorzata rylak, z-ca dyrektora ds. przedszkolnych ZS-P Kup eata Zamelek, nauczyciel przedszkola PP rzezie Gabriela Matyszok, dyrektor PSP z OS Dobrzeń Wielki Marzena Kamińska, nauczyciel PSP z OS Dobrzeń Wielki Katarzyna Kuszewicz, pedagog, logopeda PSP z OS Dobrzeń Wielki Danuta ieszaj, dyrektor ZS-P Kup Ewa Drop, dyrektor ZS Czarnowąsy Edyta Zając, nauczyciel ZS Czarnowąsy Roman Franek, nauczyciel ZS Czarnowąsy Monika Macioszek, nauczyciel ZS Chróścice Gabriela Szmolke, z-ca dyrektora ds. kształcenia zawodowego i dorosłych ZS Dobrzeń Wielki Wiesława Olejnik, nauczyciel ZS Dobrzeń Wielki 18

19 XIV. Finansowanie zadań oświatowych za rok Wielkości subwencji oświatowej, środków budżetowych i dochodów stanowiące całkowity koszt realizowanych zadań oświatowych. Wykres 1. Udział poszczególnych środków finansowych względem kosztów całkowitych Wykres 2. Procentowy udział środków finansowych w stosunku do kosztów całkowitych Subwencja oświatowa nie zaspakaja 100% potrzeb na zadania oświatowe tak więc środki budżetowe przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków rzeczowych: 19

20 energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę materiały i wyposażenie, usług remontowych itp. 2. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zgodnie z rt. art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Organ Prowadzący ustala corocznie plan dofinansowania oraz formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Fundusz ten stanowi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycielskich, w 35% przeznaczony jest na organizację doradztwa metodycznego i w 65% na wydatki związane z uczestnictwem nauczycieli w różnorodnych formach kształcenia. W 2012r. zaplanowano do wydatkowania łącznie ,00 zł, z czego szkoły i przedszkola wykorzystały pulę w wysokości ,85 zł a ,46 zł zostało przeznaczone na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli. 3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXII/244/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w budżecie Gminy przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczyciel korzystających z opieki zdrowotnej, które określone są w planach finansowych placówek oświatowych. Na realizację zadania w 2012 r. zaplanowano zł, a wydatkowano zł. Wsparciem finansowym objęto 23 nauczycieli. 4. Jednorazowy dodatek uzupełniający Zgodnie z rt.30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) organ prowadzący szkołę ma obowiązek przeprowadzenia analizy średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli, i w przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń nauczycielom w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego wypłacany jest jednorazowy dodatek uzupełniający. W 2012 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli, wg stopnia awansu zawodowego wynosiło: Tabela 22. Średnie wynagrodzenie nauczycieli w 2012r. Stopień awansu zawodowego Średnie wynagrodzenie nauczyciela w 2012r. ( zł ) od 1 stycznia do 31 sierpnia od 1 września do 31 grudnia stażysta 2.618, ,59 kontraktowy 2.906, ,52 mianowany 3.770, ,33 dyplomowany 4.817, ,37 Po przeprowadzeniu w/w analizy, okazało się, że średnia wysokość wynagrodzeń została osiągnięta przez wszystkich nauczycieli. Nie było konieczności wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego. 20

21 5. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowaniem objęci są uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dobrzeń Wielki, wysokość uzależniona jest od okresu kształcenia i wynosi: 4.848,46 zł za 2 lata nauki 8.080,76 zł za 3 lata nauki W roku 2012 w/w dofinansowanie otrzymało 31 pracodawców, którzy wykształcili w 12 różnych zawodach (mechanik pojazdów samochodowych - 10, malarz tapeciarz 7, elektryk - 5, fryzjer - 5, sprzedawca - 4, kucharz - 2, stolarz 1, blacharz samochodowy 1, elektromechanik pojazdów samochodowych 1, monter instalacji i urządzeń sanitarnych - 1, ślusarz - 1, lakiernik - 1) 37 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Łączna wartość wypłaconych środków dofinansowania za rok 2012 wyniosła ,64 zł. Opracowali: Irena Weber- Zastępca Wójta Gminy Tomasz iernacki Kierownik Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia driana Pietrzyk Inspektor Referatu Oświaty, Wychowania i Zdrowia 21

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011

SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011 Dobrzeń Wielki, 24 październik 2011 SPRAWOZDANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH Gminy Dobrzeń Wielki w roku szkolnym 2010/2011 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia sprawozdania z realizacji zadań oświatowych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 na terenie Gminy Oświęcim Opracował: /-/ Krzysztof Szpara Rajsko, dnia 17.10.2012r. 1 Spis treści: Wstęp I. Wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kobyla Góra w roku szkolnym 2013/2014. Kobyla Góra, dnia 22 października 2014r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 DEMOGRAFIA... 5 SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY

RAPORT O STANIE OŚWIATY RAPORT O STANIE OŚWIATY kwiecień 2013 I. Realizacja zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów I.1. Podstawy prawne realizacji zadań oświatowych przez Miasto Bełchatów W okresie przygotowywania tegorocznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp...2

Spis treści: Wstęp...2 Spis treści: Wstęp...2 1. Baza oświaty na terenie gminy Krzynowłoga Mała...3 2. Informacja o kadrze pedagogicznej i niepedagogicznej...7 3. Informacja o uczniach...8 3.1. Realizacja obowiązku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Projekt z 17.10.2014 r. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013 ORAZ PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ Z CAŁEGO OKRESU

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Świdnica w roku szkolnym 2013/2014 (Obowiązek sporządzenia i przedstawienia corocznej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z art.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo