DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI"

Transkrypt

1 L 50/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 974) (2014/99/UE) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, finansowania z Funduszu Spójności, a także wykaz państw członkowskich, które otrzymują wsparcie z Funduszu Spójności na zasadach przejściowych i szczególnych. uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ( 1 ), w szczególności jego art. 90 ust. 4, (4) Zgodnie z pkt 32 konkluzji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata , przyjętych przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 7 8 lutego 2013 r., na wniosek jednego z państw członkowskich regiony na poziomie NUTS 2, które zostały połączone na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 31/2011 ( 4 ), i w przypadku gdy zastosowanie zmienionej klasyfikacji NUTS powoduje zmiany w statusie kategorii kwalifikowalności co najmniej jednego z odnośnych regionów, będą elementem kategorii określonej na poziomie zmienionego regionu NUTS. W związku z tym niniejsza decyzja powinna być spójna z tymi konkluzjami. a także mając na uwadze, co następuje: (1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny wspierają cel Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach odpowiadających poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (zwanemu dalej poziomem NUTS 2 ), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 ( 3 ). (2) Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 niezbędne jest, aby Komisja ustanowiła wykaz regionów spełniających odpowiednie kryteria w każdej z trzech kategorii regionów (regiony słabiej rozwinięte, regiony w okresie przejściowym i regiony lepiej rozwinięte) na poziomie NUTS 2. (3) Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 niezbędne jest także, by Komisja ustanowiła wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do ( 1 ) Dz.U. L 347 z , s ( 2 ) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z , s. 1). ( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 39 z , s. 1). (5) W celu zachowania przejrzystości kody i nazwy regionów na poziomie NUTS 2, mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 31/2011, powinny również zostać włączone do załączników do niniejszej decyzji. (6) Należy zatem ustanowić wykaz kwalifikujących się regionów i państw członkowskich, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Regiony słabiej rozwinięte kwalifikujące się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są wymienione w załączniku I. Artykuł 2 Regiony w okresie przejściowym kwalifikujące się do finansowania w ramach EFRR i EFS są wymienione w załączniku II. Artykuł 3 Regiony lepiej rozwinięte kwalifikujące się do finansowania w ramach EFRR i EFS są wymienione w załączniku III. ( 4 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 13 z , s. 3).

2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/23 Artykuł 4 Państwa członkowskie kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Spójności są wymienione w załączniku IV. Artykuł 5 Państwa członkowskie kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadach przejściowych i szczególnych są wymienione w załączniku V. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2014 r. W imieniu Komisji Johannes HAHN Członek Komisji

3 L 50/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK I Wykaz regionów słabiej rozwiniętych zgodnie z art. 1 ( 1 ) BG31 BG32 BG33 BG34 BG41 BG42 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08 EE00 Северозападен (Severozapaden) Северен централен (Severen tsentralen) Североизточен (Severoiztochen) Югоизточен (Yugoiztochen) Югозападен (Yugozapaden) Южен централен (Yuzhen tsentralen) Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko Eesti GR11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki) (nowy kod EL11) GR12 Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia) (nowy kod EL12) GR14 Θεσσαλία (Thessalia) (nowy kod EL14) GR21 Ήπειρος (Ipeiros) (nowy kod EL21) GR23 Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada) (nowy kod EL23) ES43 FR91 FR92 FR93 FR94 FR HR03 HR04 ITF3 ITF4 Extremadura Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte Jadranska Hrvatska Kontinentalna Hrvatska Campania Puglia

4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/25 ( 1 ) ITF5 ITF6 ITG1 LV00 LT00 HU21 HU22 HU23 HU31 HU32 HU33 PL11 PL21 PL22 PL31 PL32 PL33 PL34 PL41 PL42 PL43 PL51 PL52 PL61 PL62 PL63 PT11 Basilicata Calabria Sicilia Latvija Lietuva Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Łódzkie Małopolskie Śląskie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie Podlaskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Lubuskie Dolnośląskie Opolskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Pomorskie Norte PT16 Centro (P) (nowa nazwa Centro (PT)) PT18 PT20 RO11 Alentejo Região Autónoma dos Açores Nord-Vest

5 L 50/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ( 1 ) RO12 RO21 RO22 RO31 RO41 RO42 SI01 SK02 SK03 SK04 UKK3 UKL1 Centru Nord-Est Sud-Est Sud - Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Vzhodna Slovenija Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko Cornwall and Isles of Scilly West Wales and The Valleys ( 1 ) Zmiany kodów i nazwy wprowadzone rozporządzeniem (UE) nr 31/2011, mającym zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/27 ZAŁĄCZNIK II Wykaz regionów w okresie przejściowym zgodnie z art. 2 BE32 BE33 Prov. Hainaut Prov. Liège BE34 Prov. Luxembourg (B) (nowa nazwa Prov. Luxembourg (BE)) BE35 DK02 Prov. Namur Sjælland DE41 Brandenburg - Nordost (włączony do DE40 Brandenburg) DE42 Brandenburg - Südwest (włączony do DE40 Brandenburg) DE80 DE93 Mecklenburg-Vorpommern Lüneburg DED1 Chemnitz (DED1 jest częścią DED4 Chemnitz) DED2 DEE0 DEG0 Dresden Sachsen-Anhalt Thüringen GR13 Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia) (nowy kod EL13) GR22 Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia) (nowy kod EL22) GR24 Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada) (nowy kod EL24) GR25 Πελοπόννησος (Peloponnisos) (nowy kod EL25) GR41 Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio) (nowy kod EL41) GR43 Κρήτη (Kriti) (nowy kod EL43) ES42 ES61 ES62 ES64 ES70 FR22 FR25 FR30 FR41 FR43 FR53 FR63 FR72 Castilla-La Mancha Andalucía Región de Murcia Ciudad Autónoma de Melilla Canarias Picardie Basse-Normandie Nord - Pas-de-Calais Lorraine Franche-Comté Poitou-Charentes Limousin Auvergne

7 L 50/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej FR81 FR83 ITF1 ITF2 ITG2 MT00 Languedoc-Roussillon Corse Abruzzo Molise Sardegna Malta AT11 Burgenland (A) (nowa nazwa Burgenland (AT)) PT15 UKC1 UKD1 UKD4 UKD5 UKE1 UKE3 UKF3 UKG2 UKK4 UKM6 UKN0 Algarve Tees Valley and Durham Cumbria Lancashire Merseyside East Yorkshire and Northern Lincolnshire South Yorkshire Lincolnshire Shropshire and Staffordshire Devon Highlands and Islands Northern Ireland

8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/29 ZAŁĄCZNIK III Wykaz regionów lepiej rozwiniętych zgodnie z art. 3 BE10 BE21 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Prov. Antwerpen BE22 Prov. Limburg (B) (nowa nazwa Prov. Limburg (BE)) BE23 BE24 BE25 BE31 CZ01 DK01 DK03 DK04 DK05 DE11 DE12 DE13 DE14 DE21 DE22 DE23 DE24 DE25 DE26 DE27 DE30 DE50 DE60 DE71 Prov. Oost-Vlaanderen Prov. Vlaams-Brabant Prov. West-Vlaanderen Prov. Brabant Wallon Praha Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tübingen Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben Berlin Bremen Hamburg Darmstadt

9 L 50/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DE72 DE73 DE91 DE92 DE94 DEA1 DEA2 DEA3 DEA4 DEA5 DEB1 DEB2 DEB3 DEC0 Gießen Kassel Braunschweig Hannover Weser-Ems Düsseldorf Köln Münster Detmold Arnsberg Koblenz Trier Rheinhessen-Pfalz Saarland DED3 Leipzig (DED3 obejmuje DED5 Leipzig oraz część DED4 Chemnitz) DEF0 IE01 IE02 Schleswig-Holstein Border, Midland and Western Southern and Eastern GR30 Αττική (Attiki) (nowy kod EL30) GR42 Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio) (nowy kod EL42) ES11 ES12 ES13 ES21 ES22 ES23 ES24 ES30 ES41 ES51 ES52 ES53 Galicia Principado de Asturias Cantabria País Vasco Comunidad Foral de Navarra La Rioja Aragón Comunidad de Madrid Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Illes Balears

10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/31 ES63 FR10 FR21 FR23 FR24 FR26 FR42 FR51 FR52 FR61 FR62 FR71 FR82 ITC1 ITC2 ITC3 ITC4 Ciudad Autónoma de Ceuta Île de France Champagne-Ardenne Haute-Normandie Centre Bourgogne Alsace Pays de la Loire Bretagne Aquitaine Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d Azur Piemonte Valle d Aosta/Vallée d Aoste Liguria Lombardia ITD1 Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (nowy kod i nazwa ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen) ITD2 Provincia Autonoma Trento (nowy kod i nazwa ITH2 Provincia Autonoma di Trento) ITD3 Veneto (nowy kod ITH3) ITD4 Friuli-Venezia Giulia (nowy kod ITH4) ITD5 Emilia-Romagna ITE1 Toscana (nowy kod ITI1) ITE2 Umbria (nowy kod ITI2) ITE3 Marche ITE4 Lazio (nowy kod ITI4) CY00 Κύπρος/Kıbrıs (Kýpros/Kıbrıs) (nowa nazwa Κύπρος (Kýpros)) LU00 Luxembourg (Grand-Duché) (nowa nazwa Luxembourg) HU10 NL11 NL12 NL13 NL21 Közép-Magyarország Groningen Friesland (NL) Drenthe Overijssel

11 L 50/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej NL22 NL23 NL31 NL32 NL33 NL34 NL41 NL42 AT12 AT13 AT21 AT22 AT31 AT32 AT33 AT34 PL12 PT17 PT30 RO32 SI02 SK01 Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg (NL) Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg Mazowieckie Lisboa Região Autónoma da Madeira București - Ilfov Zahodna Slovenija Bratislavský kraj FI13 Itä-Suomi (włączony do FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi) FI1 A Pohjois-Suomi (włączony do FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi) FI18 Etelä-Suomi (podzielony na FI1B Helsinki-Uusimaa i FI1C Etelä-Suomi) FI19 FI20 SE11 SE12 SE21 SE22 Länsi-Suomi Åland Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige

12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/33 SE23 SE31 SE32 SE33 UKC2 UKD2 UKD3 UKE2 UKE4 UKF1 UKF2 UKG1 UKG3 UKH1 UKH2 UKH3 UKI1 UKI2 UKJ1 UKJ2 UKJ3 UKJ4 UKK1 UKK2 UKL2 UKM2 UKM3 UKM5 Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Northumberland and Tyne and Wear Cheshire Greater Manchester North Yorkshire West Yorkshire Derbyshire and Nottinghamshire Leicestershire, Rutland and Northamptonshire Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire West Midlands East Anglia Bedfordshire and Hertfordshire Essex Inner London Outer London Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Surrey, East and West Sussex Hampshire and Isle of Wight Kent Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Dorset and Somerset East Wales Eastern Scotland South Western Scotland North Eastern Scotland

13 L 50/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK IV Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności, zgodnie z art. 4 Bułgaria Republika Czeska Estonia Grecja Chorwacja Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja ZAŁĄCZNIK V Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadach przejściowych i specjalnych, zgodnie z art. 5 Cypr

Instrukcja działań. przy ustalaniu regionalnych poziomów emisji CO 2 w handlu nasionami rzepaku do produkcji biodiesla

Instrukcja działań. przy ustalaniu regionalnych poziomów emisji CO 2 w handlu nasionami rzepaku do produkcji biodiesla Instrukcja działań przy ustalaniu regionalnych poziomów emisji CO 2 w handlu nasionami rzepaku do produkcji biodiesla Uwagi wstępne Oczekiwane zaostrzenie norm ochrony środowiska w odniesieniu do biopaliw

Bardziej szczegółowo

Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995 2008. Część 2: Zmiana zróżnicowań rozwojowych*

Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995 2008. Część 2: Zmiana zróżnicowań rozwojowych* 148 ŁUKASZ JABŁOŃSKI, TOMASZ MISIAK Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/2014) ISSN 1898-5084 dr Łukasz Jabłoński 1 Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Tomasz

Bardziej szczegółowo

LISTA KODÓW DO RAPORTÓW 2012

LISTA KODÓW DO RAPORTÓW 2012 ANNEX II.5 LISTA KODÓW DO RAPORTÓW 2012 KOD STRONA 1 REGION 2 2 TYP UCZESTNIKÓW 8 3 - TYP WALIDACJI I AKREDYTACJI 8 4 JĘZYK 8 5 DZIEDZINA EDUKACJI 9 6 - SEKTOR 11 7 WIELKOŚĆ ORGANIZACJI 13 8 TYP ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju sektora B+R w Polsce i Unii Europejskiej analiza regionalna.

Możliwości rozwoju sektora B+R w Polsce i Unii Europejskiej analiza regionalna. Dr Marek Szajt, Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska Możliwości rozwoju sektora B+R w Polsce i Unii Europejskiej analiza regionalna. Streszczenie: Proponowany

Bardziej szczegółowo

Regionalne konsekwencje polityki spójności Unii Europejskiej

Regionalne konsekwencje polityki spójności Unii Europejskiej Mgr Jakub Piecuch Katedra Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie Regionalne konsekwencje polityki spójności Unii Europejskiej Poziom spójności w ramach pojedynczego kraju czy też ugrupowania skupiającego

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5241 www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development tłumaczenie SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE ROLNICTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

Analiza nowych norm i specyfikacji usług świadczonych na rzecz pacjentów

Analiza nowych norm i specyfikacji usług świadczonych na rzecz pacjentów Proponowane normy i specyfikacje usług dotyczące wrodzonych wad serca: konsultacje w terminie od 15 września 2014 r. do 8 grudnia 2014 r. Wprowadzenie Dziękujemy za pobranie formularza opinii do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VII Polityka spójności

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VII Polityka spójności Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VII Polityka spójności Polityka spójności Państwa członkowskie pragną wzmocnienia jedności swoich gospodarek i zabezpieczenia ich harmonijnego rozwoju,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

Marta Śmigla. Dane w bazach FADN-u są średnią z 5 sąsiadujących lat, więc dla roku 2009 będzie to średnia z lat 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011.

Marta Śmigla. Dane w bazach FADN-u są średnią z 5 sąsiadujących lat, więc dla roku 2009 będzie to średnia z lat 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. Marta Śmigla ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARSTW MLECZNYCH FADN W REGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2009 ROKU 1 Streszczenie: Celem rozważań było określenie podobieństw i różnic między gospodarstwami mlecznymi z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/394/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/394/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/394/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do Europejskiej Sieci Współpracy regionów

Bardziej szczegółowo

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Tomasz Panek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KONFERENCJA STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ Łódź, 17-18 października 2013 WPROWADZENIE Walka

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dr inŝ. Henryk Skórnicki

Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dr inŝ. Henryk Skórnicki Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce Dr inŝ. Henryk Skórnicki ROLNICTWO EKOLOGICZNE 1. Rolnictwo ekologiczne na świecie i w Polsce 2. Przepisy prawne oraz system kontroli

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW pod redakcją Artura Zimnego Konin 2014 Tytuł Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów Autorzy

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007 2011

Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007 2011 Progress in Economic Sciences Nr 1(2014) ISSN 2300-4088 DOI: http://dx.medra.org/10.14595/pies/01/007 Marta ŚMIGLA* Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007 2011 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 80/2001. z dnia 16 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 80/2001. z dnia 16 stycznia 2001 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 80/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji

Bardziej szczegółowo

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice Polskie Biuro Eurydice Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa Warszawa, 6 lipca 2011 roku Wiek rozpoczynania edukacji obowiązkowej w Europie Opracował Zespół Polskiego Biura Eurydice

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Agnieszka JANKOWSKA Tomasz KIERZKOWSKI Robert KNOPIK Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

Agnieszka JANKOWSKA Tomasz KIERZKOWSKI Robert KNOPIK Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Agnieszka JANKOWSKA Tomasz KIERZKOWSKI Robert KNOPIK Fundusze pomocowe dla Polski po akcesji fundusze strukturalne i Fundusz Spójności Warszawa, wrzesień 2004 r. Autorzy Agnieszka Jankowska Tomasz Kierzkowski

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Widok Europy z kosmosu Atlas miejski narzędziem mądrego rozwoju miast

Widok Europy z kosmosu Atlas miejski narzędziem mądrego rozwoju miast IP/09/65 Bruksela, dnia 16 stycznia 2009 r. Widok Europy z kosmosu Atlas miejski narzędziem mądrego rozwoju miast Co mają wspólnego Praga, Lipsk, Cork, Lipawa, Poznań, Nicea, Glasgow, Wenecja i Gozo? Duże

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii

Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Wskaźniki spójności monitorowane w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie Szwajcarii Plan Mariola Zalewska Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Wstęp- Tworzenie ram spójności dla krajów UE

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej

Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Zasady wypełniania zaświadczenia A1 o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej Podstawy prawne: Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie: - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd?

Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Doświadczenia reformy samorządowej w Polsce po co nam samorząd? Olgierd Dziekoński Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej VIII Konferencja Krakowska 15-16 czerwca 2015 roku Ranking

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 12; art. 72 Rozp. 574/72: art. 10a; art. 85.2 i 3. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 405 ( 1 ) ZAŚWIADCZE DOTYCZĄCE SUMOWANIA OKRESÓW UBEZPIECZENIA, ZATRUDNIENIA LUB PRACY NA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17

KOMISJA DECYZJE. 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 3.7.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/17 II (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) DECYZJE KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r.

Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju. Warszawa, listopad 2012 r. Rynek usług szerokopasmowych - stan i perspektywy rozwoju Warszawa, listopad 2012 r. Agenda cyfrowa cele z zakresu Internetu szerokopasmowego Do 2013 r. - szerokopasmowy dostęp do Internetu dla 100% mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim

Tłumaczenie tytułu kolumny w języku polskim I Dane o projekcie kursu intensywnego, które należy zamieścić w raporcie z realizacji kursu intensywnego w roku akademickim 2012/13 - Arkusz IP 2012-13_General L.p. Tytuł kolumny 1 Project Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20 07 2013 http://www.rozwoj-swietokrzyskie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20 07 2013 http://www.rozwoj-swietokrzyskie.pl WSTĘP... 3 1. PRZEGLĄD ŚRÓDOKRESOWY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013... 5 2. CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO... 11 3. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura

EURYDICE. Informacja prasowa Polskiego Biura EURYDICE Informacja prasowa Polskiego Biura Education and Training in Europe 2020. Responses from the EU Member States Edukacja i szkolenia w strategii Europa 2020. Odpowiedzi krajów członkowskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

POWSTRZYMANIE WIRUSA HIV TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAS WSZYSTKICH ZASIĘGNIJ INFORMACJI I PODZIEL SIĘ TYM,

POWSTRZYMANIE WIRUSA HIV TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAS WSZYSTKICH ZASIĘGNIJ INFORMACJI I PODZIEL SIĘ TYM, POWSTRZYMANIE WIRUSA HIV TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAS WSZYSTKICH ZASIĘGNIJ INFORMACJI I PODZIEL SIĘ TYM, CO WIESZ O WIRUSIE HIV www.cruzroja.es 900 111 000 POZNAJ ICH HISTORIĘ W NINIEJSZYM KOMIKSIE www.mspsi.es

Bardziej szczegółowo

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.

http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw. http://www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/swdodatek.pdf http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/prezentacjasw.pdf Skrajne ubóstwo Skrajne ubóstwo dochody poniżej 443 zł

Bardziej szczegółowo

Polska. i jej fundusze 2007-2013 2004-2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Polska. i jej fundusze 2007-2013 2004-2006. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Polska i jej fundusze Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007-2013 2004-2006 Wstęp Nie trzeba przypominać ogromnego wysiłku, jakiego dokonały Grecja, Hiszpania, Portugalia i Irlandia w latach 1994 2006.

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w krajach Grupy Wyszehradzkiej

Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w krajach Grupy Wyszehradzkiej Jacek Duda Politechnika Częstochowska Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów w krajach Grupy Wyszehradzkiej 1. Wprowadzenie W trzecim raporcie, dotyczącym polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Informacje prasowe sieci Eurydice Kluczowe dane dotyczące nauczania języków w szkołach w Europie Ján Figel, komisarz UE ds. edukacji, kształcenia, kultury i młodzieży, powiedział: Chociaż obserwujemy pewne

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospodarczej regionów ue

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospodarczej regionów ue Jakub Piecuch Akademia Rolnicza w Krakowie Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poziom spójności gospodarczej regionów ue Członkostwo Polski w strukturach UE powinno przynieść, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

INTERREG IV C PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE

INTERREG IV C PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE INTERREG IV C PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE Olsztyn, 27 lutego 2009 r. Departament Współpracy Terytorialnej CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU CEL - poprawa skuteczności polityki rozwoju regionalnego oraz przyczynienie

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego

Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Wpływ integracji europejskiej w obszarze rynków finansowych na dostępność sektora MSP do finansowania zewnętrznego Artykuł wprowadzający do e-debaty Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma istotne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl

Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl Zmiany jakości opodatkowania w UE po 2008 roku Bazyli Samojlik samojlik@onet.eu samojlik@kozminski.edu.pl b.samojlik 1 Etapy kryzysu I. Kryzys na rynkach finansowych, bankowych i poza bankowych II. III.

Bardziej szczegółowo

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator

KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie. Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator KOBIETY W ZARZĄDACH I RADACH NADZORCZYCH. Partnerstwo w biznesie Iwona Kozera Fundacja Liderek Biznesu, Fundator Kontekst Badania wskazują, iż przedsiębiorstwa posiadające zróżnicowany skład najwyższych

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nadchodzących opłat za

Konsekwencje nadchodzących opłat za SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Konsekwencje nadchodzących opłat za emisje CO2 dla sektora budowlanego oraz przemysłu Krzysztof Żmijewski Prof. PW Sekretarz Generalny SR RGN Konferencja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 8/2007 22 luty 2007

Bardziej szczegółowo

L 121/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010

L 121/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010 L 121/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.5.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 maja 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/821/WE w odniesieniu do wykazów punktów kontroli granicznej i jednostek weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007

Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007 Badanie klimatu biznesowego w Polsce w ramach EUROCHAMBRES European Economic Survey 2007 Informacje na temat badania W tegorocznej edycji badania European Economic Survey, którą przeprowadzono we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )...

Rozp. 1408/71: art. 76 Rozp. 574/72: art. 10. 1.1. Nazwisko ( 1a )... KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH Patrz: Pouczenie na stronie 3 E 411 ( 1 ) PROŚBA O INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM,

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 42/2015 22 października

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl. Badanie budżetu czasu ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa www.stat.gov.pl Badanie budżetu czasu ludności Kwestionariusz gospodarstwa domowego 013 r. BC-G Należy wpisać odpowiedź lub zakreślić odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr Błażej Lepczyński Marta Penczar dr Błażej Lepczyński, Marta Penczar Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 31/2015 6 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17-18 czerwca 2013

Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Szkolenie dla Koordynatorów Wojewódzkich oraz osób pełniących rolę Punktów Kontaktowych programu Uczenie się przez całe życie i inicjatywy Europass Warszawa, 17-18 czerwca 2013 Plan prezentacji Wstępne

Bardziej szczegółowo

Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012

Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa. Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012 IPSN 1830-7906 Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa Statystyczny portret Unii Europejskiej 2012 Edycja 2012 2 Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa Statystyczny portret

Bardziej szczegółowo

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Internet w Polsce fakty i liczby. Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce fakty i liczby Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Internet w Polsce INFRASTRUKTURA ZASOBY KORZYSTANIE WPŁYW REZULTATY SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010

L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 PL L 288/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.11.2010 DECYZJA KOMISJI z dnia 4 listopada 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Sekcji

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH REGIONÓW NA TLE REGIONÓW EUROPY

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKICH REGIONÓW NA TLE REGIONÓW EUROPY 1 ATRAKCYJNOŚĆ INWETYCYJNA POLKICH REGIONÓW NA TLE REGIONÓW EUROPY Prof. GH dr hab. Hanna Godlewska Majkowska Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie zkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej Aneta Stańko Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW w Warszawie Poziom wydatków na edukację w krajach członkowskich Unii Europejskiej Wstęp W Strategii Lizbońskiej postawiono cel przed krajami członkowskimi

Bardziej szczegółowo

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0

Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 IP/08/1422 Bruksela, dnia 29 września 2008 r. Komisja prowadzi konsultacje jak z Europy zrobić lidera przejścia do Web 3.0 Europa może stać się liderem w przejściu do internetu następnej generacji. Komisja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Scenariusze zmian płodności i umieralności dla 27 krajów europejskich na lata 2002 2052

Scenariusze zmian płodności i umieralności dla 27 krajów europejskich na lata 2002 2052 Scenariusze zmian płodności i umieralności dla 27 krajów europejskich na lata 2002 2052 Jakub Bijak Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych Konferencja Perspektywy demograficzne Europy Instytut Statystyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 10 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosków o przedłużenie lub skrócenie okresu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych

Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych Perspektywy rozwoju rynku consumer finance w Polsce w warunkach zawirowań na rynkach finansowych dr BłaŜej Lepczyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Marta Penczar Instytut

Bardziej szczegółowo

L 152/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011

L 152/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011 L 152/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.6.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 562/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r. przyjmujące plan podziału pomiędzy państwa członkowskie środków zapisanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12 2011 12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2013 Erasmus w Polsce w roku akademickim 2011/12 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2013

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2013 CENTRUM ANALIZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2013 Województwo lubuskie Dr hab. prof. SGH Hanna Godlewska-Majkowska Dr Agnieszka Komor Dr Patrycjusz Zarębski Mgr Magdalena

Bardziej szczegółowo

Przemysł cementowy w Polsce w roku 2008

Przemysł cementowy w Polsce w roku 2008 Przemysł cementowy w Polsce w roku 28 Andrzej Balcerek Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu PRZEMYSŁ CEMENTOWY w POLSCE HEIDELBERGCEMENT Górażdże Ekocem LAFARGE Małogoszcz Kujawy CRH Ożarów

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej

Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej Małgorzata Raczkowska Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Ubóstwo dzieci w krajach Unii Europejskiej Wstęp Ubóstwo stanowi poważny ekonomiczny, społeczny i moralny problem: zagraża stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej

Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej Szerokopasmowy dostęp do Internetu w Unii Europejskiej sytuacja w dniu 1 lipca 27 roku Komisji Europejskiej Społeczeństwo Informacyjne i Media Opracowanie wersji polskiej: Stowarzyszenie Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 L 302/26 PL 22.10.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1113/2014 z dnia 16 października 2014 r. ustanawiające format i szczegóły techniczne zgłoszenia, o którym mowa w art. 3 i 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska

Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Sytuacja społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej i Strategia Lizbońska Anna Ruzik CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Instytut Pracy i Spraw Społecznych Plan prezentacji Wyzwania demograficzne

Bardziej szczegółowo

Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie

Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie NOWOŚCI WYDAWNICZE EURYDICE MAJ 13 Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie RAPORT Key Data on Teachers and School Leaders in Europe Kluczowe dane dotyczące nauczycieli i dyrektorów

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

POLSKA NA TLE ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA NA TLE ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ POLSKA NA TLE ZRÓŻNICOWANIA REGIONALNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ Najważniejsze czynniki wpływające na regionalne zróżnicowanie: czynniki przyrodnicze, takie jak położenie geograficzne, panują cy klimat, posiadane

Bardziej szczegółowo

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/08

Erasmus w Polsce w roku akademickim 2007/08 Erasmus w Polsce w roku akademickim 27/8 27 8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 29 Erasmus w Polsce w roku akademickim 27/8 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet

Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce. dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet Szerokopasmowy, mobilny dostęp do Internetu w Polsce dr inż. Adam Kuriaoski Prezes Aero2, Mobyland, CenterNet AGENDA Czym jest Internet mobilny? Internet mobilny na świecie Internet mobilny w Polsce Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza sprzeciwu

Objaśnienia do formularza sprzeciwu URZĄD HARMONIZACJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO (UHRW) Znaki towarowe i wzory przemysłowe Objaśnienia do formularza sprzeciwu 1. Uwagi ogólne 1.1 Korzystanie z formularza Formularz można otrzymać bezpłatnie na miejscu

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl tłumaczenie KIERUNKI PRODUKCJI GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W POLSCE Maria Golinowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Abstrakt. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 01 r.) RYNEK ZBÓŻ NR /05 2 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo