DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI"

Transkrypt

1 L 50/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 974) (2014/99/UE) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, finansowania z Funduszu Spójności, a także wykaz państw członkowskich, które otrzymują wsparcie z Funduszu Spójności na zasadach przejściowych i szczególnych. uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ( 1 ), w szczególności jego art. 90 ust. 4, (4) Zgodnie z pkt 32 konkluzji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata , przyjętych przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 7 8 lutego 2013 r., na wniosek jednego z państw członkowskich regiony na poziomie NUTS 2, które zostały połączone na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 31/2011 ( 4 ), i w przypadku gdy zastosowanie zmienionej klasyfikacji NUTS powoduje zmiany w statusie kategorii kwalifikowalności co najmniej jednego z odnośnych regionów, będą elementem kategorii określonej na poziomie zmienionego regionu NUTS. W związku z tym niniejsza decyzja powinna być spójna z tymi konkluzjami. a także mając na uwadze, co następuje: (1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny wspierają cel Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach odpowiadających poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (zwanemu dalej poziomem NUTS 2 ), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 ( 3 ). (2) Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 niezbędne jest, aby Komisja ustanowiła wykaz regionów spełniających odpowiednie kryteria w każdej z trzech kategorii regionów (regiony słabiej rozwinięte, regiony w okresie przejściowym i regiony lepiej rozwinięte) na poziomie NUTS 2. (3) Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 niezbędne jest także, by Komisja ustanowiła wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do ( 1 ) Dz.U. L 347 z , s ( 2 ) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z , s. 1). ( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 39 z , s. 1). (5) W celu zachowania przejrzystości kody i nazwy regionów na poziomie NUTS 2, mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 31/2011, powinny również zostać włączone do załączników do niniejszej decyzji. (6) Należy zatem ustanowić wykaz kwalifikujących się regionów i państw członkowskich, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Regiony słabiej rozwinięte kwalifikujące się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są wymienione w załączniku I. Artykuł 2 Regiony w okresie przejściowym kwalifikujące się do finansowania w ramach EFRR i EFS są wymienione w załączniku II. Artykuł 3 Regiony lepiej rozwinięte kwalifikujące się do finansowania w ramach EFRR i EFS są wymienione w załączniku III. ( 4 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 13 z , s. 3).

2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/23 Artykuł 4 Państwa członkowskie kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Spójności są wymienione w załączniku IV. Artykuł 5 Państwa członkowskie kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadach przejściowych i szczególnych są wymienione w załączniku V. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2014 r. W imieniu Komisji Johannes HAHN Członek Komisji

3 L 50/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK I Wykaz regionów słabiej rozwiniętych zgodnie z art. 1 ( 1 ) BG31 BG32 BG33 BG34 BG41 BG42 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08 EE00 Северозападен (Severozapaden) Северен централен (Severen tsentralen) Североизточен (Severoiztochen) Югоизточен (Yugoiztochen) Югозападен (Yugozapaden) Южен централен (Yuzhen tsentralen) Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko Eesti GR11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki) (nowy kod EL11) GR12 Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia) (nowy kod EL12) GR14 Θεσσαλία (Thessalia) (nowy kod EL14) GR21 Ήπειρος (Ipeiros) (nowy kod EL21) GR23 Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada) (nowy kod EL23) ES43 FR91 FR92 FR93 FR94 FR HR03 HR04 ITF3 ITF4 Extremadura Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte Jadranska Hrvatska Kontinentalna Hrvatska Campania Puglia

4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/25 ( 1 ) ITF5 ITF6 ITG1 LV00 LT00 HU21 HU22 HU23 HU31 HU32 HU33 PL11 PL21 PL22 PL31 PL32 PL33 PL34 PL41 PL42 PL43 PL51 PL52 PL61 PL62 PL63 PT11 Basilicata Calabria Sicilia Latvija Lietuva Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Łódzkie Małopolskie Śląskie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie Podlaskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Lubuskie Dolnośląskie Opolskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Pomorskie Norte PT16 Centro (P) (nowa nazwa Centro (PT)) PT18 PT20 RO11 Alentejo Região Autónoma dos Açores Nord-Vest

5 L 50/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ( 1 ) RO12 RO21 RO22 RO31 RO41 RO42 SI01 SK02 SK03 SK04 UKK3 UKL1 Centru Nord-Est Sud-Est Sud - Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Vzhodna Slovenija Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko Cornwall and Isles of Scilly West Wales and The Valleys ( 1 ) Zmiany kodów i nazwy wprowadzone rozporządzeniem (UE) nr 31/2011, mającym zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/27 ZAŁĄCZNIK II Wykaz regionów w okresie przejściowym zgodnie z art. 2 BE32 BE33 Prov. Hainaut Prov. Liège BE34 Prov. Luxembourg (B) (nowa nazwa Prov. Luxembourg (BE)) BE35 DK02 Prov. Namur Sjælland DE41 Brandenburg - Nordost (włączony do DE40 Brandenburg) DE42 Brandenburg - Südwest (włączony do DE40 Brandenburg) DE80 DE93 Mecklenburg-Vorpommern Lüneburg DED1 Chemnitz (DED1 jest częścią DED4 Chemnitz) DED2 DEE0 DEG0 Dresden Sachsen-Anhalt Thüringen GR13 Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia) (nowy kod EL13) GR22 Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia) (nowy kod EL22) GR24 Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada) (nowy kod EL24) GR25 Πελοπόννησος (Peloponnisos) (nowy kod EL25) GR41 Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio) (nowy kod EL41) GR43 Κρήτη (Kriti) (nowy kod EL43) ES42 ES61 ES62 ES64 ES70 FR22 FR25 FR30 FR41 FR43 FR53 FR63 FR72 Castilla-La Mancha Andalucía Región de Murcia Ciudad Autónoma de Melilla Canarias Picardie Basse-Normandie Nord - Pas-de-Calais Lorraine Franche-Comté Poitou-Charentes Limousin Auvergne

7 L 50/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej FR81 FR83 ITF1 ITF2 ITG2 MT00 Languedoc-Roussillon Corse Abruzzo Molise Sardegna Malta AT11 Burgenland (A) (nowa nazwa Burgenland (AT)) PT15 UKC1 UKD1 UKD4 UKD5 UKE1 UKE3 UKF3 UKG2 UKK4 UKM6 UKN0 Algarve Tees Valley and Durham Cumbria Lancashire Merseyside East Yorkshire and Northern Lincolnshire South Yorkshire Lincolnshire Shropshire and Staffordshire Devon Highlands and Islands Northern Ireland

8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/29 ZAŁĄCZNIK III Wykaz regionów lepiej rozwiniętych zgodnie z art. 3 BE10 BE21 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Prov. Antwerpen BE22 Prov. Limburg (B) (nowa nazwa Prov. Limburg (BE)) BE23 BE24 BE25 BE31 CZ01 DK01 DK03 DK04 DK05 DE11 DE12 DE13 DE14 DE21 DE22 DE23 DE24 DE25 DE26 DE27 DE30 DE50 DE60 DE71 Prov. Oost-Vlaanderen Prov. Vlaams-Brabant Prov. West-Vlaanderen Prov. Brabant Wallon Praha Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tübingen Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben Berlin Bremen Hamburg Darmstadt

9 L 50/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DE72 DE73 DE91 DE92 DE94 DEA1 DEA2 DEA3 DEA4 DEA5 DEB1 DEB2 DEB3 DEC0 Gießen Kassel Braunschweig Hannover Weser-Ems Düsseldorf Köln Münster Detmold Arnsberg Koblenz Trier Rheinhessen-Pfalz Saarland DED3 Leipzig (DED3 obejmuje DED5 Leipzig oraz część DED4 Chemnitz) DEF0 IE01 IE02 Schleswig-Holstein Border, Midland and Western Southern and Eastern GR30 Αττική (Attiki) (nowy kod EL30) GR42 Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio) (nowy kod EL42) ES11 ES12 ES13 ES21 ES22 ES23 ES24 ES30 ES41 ES51 ES52 ES53 Galicia Principado de Asturias Cantabria País Vasco Comunidad Foral de Navarra La Rioja Aragón Comunidad de Madrid Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Illes Balears

10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/31 ES63 FR10 FR21 FR23 FR24 FR26 FR42 FR51 FR52 FR61 FR62 FR71 FR82 ITC1 ITC2 ITC3 ITC4 Ciudad Autónoma de Ceuta Île de France Champagne-Ardenne Haute-Normandie Centre Bourgogne Alsace Pays de la Loire Bretagne Aquitaine Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d Azur Piemonte Valle d Aosta/Vallée d Aoste Liguria Lombardia ITD1 Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (nowy kod i nazwa ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen) ITD2 Provincia Autonoma Trento (nowy kod i nazwa ITH2 Provincia Autonoma di Trento) ITD3 Veneto (nowy kod ITH3) ITD4 Friuli-Venezia Giulia (nowy kod ITH4) ITD5 Emilia-Romagna ITE1 Toscana (nowy kod ITI1) ITE2 Umbria (nowy kod ITI2) ITE3 Marche ITE4 Lazio (nowy kod ITI4) CY00 Κύπρος/Kıbrıs (Kýpros/Kıbrıs) (nowa nazwa Κύπρος (Kýpros)) LU00 Luxembourg (Grand-Duché) (nowa nazwa Luxembourg) HU10 NL11 NL12 NL13 NL21 Közép-Magyarország Groningen Friesland (NL) Drenthe Overijssel

11 L 50/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej NL22 NL23 NL31 NL32 NL33 NL34 NL41 NL42 AT12 AT13 AT21 AT22 AT31 AT32 AT33 AT34 PL12 PT17 PT30 RO32 SI02 SK01 Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg (NL) Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg Mazowieckie Lisboa Região Autónoma da Madeira București - Ilfov Zahodna Slovenija Bratislavský kraj FI13 Itä-Suomi (włączony do FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi) FI1 A Pohjois-Suomi (włączony do FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi) FI18 Etelä-Suomi (podzielony na FI1B Helsinki-Uusimaa i FI1C Etelä-Suomi) FI19 FI20 SE11 SE12 SE21 SE22 Länsi-Suomi Åland Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige

12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/33 SE23 SE31 SE32 SE33 UKC2 UKD2 UKD3 UKE2 UKE4 UKF1 UKF2 UKG1 UKG3 UKH1 UKH2 UKH3 UKI1 UKI2 UKJ1 UKJ2 UKJ3 UKJ4 UKK1 UKK2 UKL2 UKM2 UKM3 UKM5 Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Northumberland and Tyne and Wear Cheshire Greater Manchester North Yorkshire West Yorkshire Derbyshire and Nottinghamshire Leicestershire, Rutland and Northamptonshire Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire West Midlands East Anglia Bedfordshire and Hertfordshire Essex Inner London Outer London Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Surrey, East and West Sussex Hampshire and Isle of Wight Kent Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Dorset and Somerset East Wales Eastern Scotland South Western Scotland North Eastern Scotland

13 L 50/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK IV Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności, zgodnie z art. 4 Bułgaria Republika Czeska Estonia Grecja Chorwacja Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja ZAŁĄCZNIK V Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadach przejściowych i specjalnych, zgodnie z art. 5 Cypr

DECYZJE (2014/190/UE)

DECYZJE (2014/190/UE) 8.4.2014 PL L 104/13 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie rocznego podziału między państwa członkowskie zasobów ogólnych przydzielonych na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 25.6.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 231/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA Komunikat Komisji zmieniający załącznik

Bardziej szczegółowo

M ł M Z óż ł U E D Ś ą

M ł M Z óż ł U E D Ś ą Mł M Zóż ł U E D Śą Wprowadzenie Celem wystąpienia jest ocena poziomu kapitału w regionach NUTS 2 Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym. Kapitał ludzki oceniono wykorzystując informacje na temat wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Marek Proniewski* streszczenie. Słowa kluczowe: Unia Europejska, rozwój regionalny, innowacyjność, HDI Klasyfikacja JEL: 052, R11,

Marek Proniewski* streszczenie. Słowa kluczowe: Unia Europejska, rozwój regionalny, innowacyjność, HDI Klasyfikacja JEL: 052, R11, Kwartalnik ISSN 1898 2255 Tom XII, nr 3/2013 http://www.ekonomia.i.prawo.umk.pl Szczegóły artykułu: Złożono: 25.03.2013 Zmieniono: 25.05.2013 Zaakceptowano: 03.07.2013 Proniewski M., Innowacyjność a rozwój

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ A KAPITAŁ LUDZKI

ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ A KAPITAŁ LUDZKI MAREK PRONIEWSKI Uniwersytet w Białymstoku ZRÓŻNICOWANIE POZIOMU ROZWOJU REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ A KAPITAŁ LUDZKI Abstract: Differentiation in the Development of the EU s Regions vs. Human Capital.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działań. przy ustalaniu regionalnych poziomów emisji CO 2 w handlu nasionami rzepaku do produkcji biodiesla

Instrukcja działań. przy ustalaniu regionalnych poziomów emisji CO 2 w handlu nasionami rzepaku do produkcji biodiesla Instrukcja działań przy ustalaniu regionalnych poziomów emisji CO 2 w handlu nasionami rzepaku do produkcji biodiesla Uwagi wstępne Oczekiwane zaostrzenie norm ochrony środowiska w odniesieniu do biopaliw

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna co to? Polityka regionalna - definicje. Polityka regionalna - modele. Polityka inter- i intraregionalna

Polityka regionalna co to? Polityka regionalna - definicje. Polityka regionalna - modele. Polityka inter- i intraregionalna Polityka regionalna UE Dorota Murzyn mdorota@up.krakow.pl Polityka regionalna co to? Polityka regionalna - definicje Polityka regionalna - modele całokształt czynności państwa w zakresie oddziaływania

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁE ROZSZERZENIA A POLITYKA SPÓJNOŚCI

PRZYSZŁE ROZSZERZENIA A POLITYKA SPÓJNOŚCI NOTA Departament tematyczny ds. polityk strukturalnych i polityki spójności PRZYSZŁE ROZSZERZENIA A POLITYKA SPÓJNOŚCI ROZWÓJ REGIONALNY Listopad 2006 PL PARLAMENT EUROPEJSKI Dyrekcja Generalna ds. Polityk

Bardziej szczegółowo

Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995 2008. Część 2: Zmiana zróżnicowań rozwojowych*

Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995 2008. Część 2: Zmiana zróżnicowań rozwojowych* 148 ŁUKASZ JABŁOŃSKI, TOMASZ MISIAK Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 39 (3/2014) ISSN 1898-5084 dr Łukasz Jabłoński 1 Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Tomasz

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 393 Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego Redaktorzy naukowi Małgorzata Markowska Dariusz

Bardziej szczegółowo

LISTA KODÓW DO RAPORTÓW 2012

LISTA KODÓW DO RAPORTÓW 2012 ANNEX II.5 LISTA KODÓW DO RAPORTÓW 2012 KOD STRONA 1 REGION 2 2 TYP UCZESTNIKÓW 8 3 - TYP WALIDACJI I AKREDYTACJI 8 4 JĘZYK 8 5 DZIEDZINA EDUKACJI 9 6 - SEKTOR 11 7 WIELKOŚĆ ORGANIZACJI 13 8 TYP ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej ROZDZIAŁ VI ROZWÓJ POLSKICH REGIONÓW A ODDZIAŁYWANIE POLITYKI

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej ROZDZIAŁ VI ROZWÓJ POLSKICH REGIONÓW A ODDZIAŁYWANIE POLITYKI SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 5 Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ POJĘCIE, CELE, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.. 22 1.1. Region, regionalizacja, polityka regionalna.. 22 1.2. Rozwój regionalny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 15.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328/27 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1217/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Problemy rozwoju regionalnego

Problemy rozwoju regionalnego PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 244 Problemy rozwoju regionalnego Redaktorzy naukowi Elżbieta Sobczak Andrzej Raszkowski Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Możliwości rozwoju sektora B+R w Polsce i Unii Europejskiej analiza regionalna.

Możliwości rozwoju sektora B+R w Polsce i Unii Europejskiej analiza regionalna. Dr Marek Szajt, Katedra Ekonometrii i Statystyki Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska Możliwości rozwoju sektora B+R w Polsce i Unii Europejskiej analiza regionalna. Streszczenie: Proponowany

Bardziej szczegółowo

Regionalne konsekwencje polityki spójności Unii Europejskiej

Regionalne konsekwencje polityki spójności Unii Europejskiej Mgr Jakub Piecuch Katedra Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie Regionalne konsekwencje polityki spójności Unii Europejskiej Poziom spójności w ramach pojedynczego kraju czy też ugrupowania skupiającego

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA DYNAMICZNA REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ SZCZEBLA NUTS 2 POD WZGLĘDEM WRAŻLIWOŚCI NA KRYZYS EKONOMICZNY W OBSZARZE RYNEK PRACY 5

KLASYFIKACJA DYNAMICZNA REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ SZCZEBLA NUTS 2 POD WZGLĘDEM WRAŻLIWOŚCI NA KRYZYS EKONOMICZNY W OBSZARZE RYNEK PRACY 5 Humanities and Social Sciences 2015 HSS, vol. XX, 22 (2/2015), pp. 37-50 April - June Małgorzata MARKOWSKA 1 Andrzej SOKOŁOWSKI 2 Danuta STRAHL 3 Marek SOBOLEWSKI 4 KLASYFIKACJA DYNAMICZNA REGIONÓW UNII

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5241 www.jard.edu.pl Journal of Agribusiness and Rural Development tłumaczenie SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE ROLNICTWA W UNII EUROPEJSKIEJ Walenty Poczta, Małgorzata Kołodziejczak

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej wspiera innowacje, konkurencyjność, dostępność i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska na obszarze Europy Środkowej

Program dla Europy Środkowej wspiera innowacje, konkurencyjność, dostępność i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska na obszarze Europy Środkowej Program dla Europy Środkowej wspiera innowacje, konkurencyjność, dostępność i odpowiedzialne korzystanie ze środowiska na obszarze Europy Środkowej unia europejska Czym jest Program dla Europy Środkowej?

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.1.2017 r. COM(2017) 45 final Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Zjednoczonemu

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Regiony polskie wobec polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej

Regiony polskie wobec polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej dr Jan Borkowski Regiony polskie wobec polityki regionalnej i polityki spójności Unii Europejskiej Przystąpienie do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku nowych dziesięciu państw, którego podstawą są wyniki

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 385 Taksonomia 25 Klasyfikacja i analiza danych teoria i zastosowania Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Analiza nowych norm i specyfikacji usług świadczonych na rzecz pacjentów

Analiza nowych norm i specyfikacji usług świadczonych na rzecz pacjentów Proponowane normy i specyfikacje usług dotyczące wrodzonych wad serca: konsultacje w terminie od 15 września 2014 r. do 8 grudnia 2014 r. Wprowadzenie Dziękujemy za pobranie formularza opinii do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995 2008. Część 1: Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita*

Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995 2008. Część 1: Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita* 98 ŁUKASZ JABŁOŃSKI, TOMASZ MISIAK Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 38 (2/2014) ISSN 1898-5084 dr Łukasz Jabłoński 1 Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Tomasz

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI L 46/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniająca załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Dariusz Waldziński, Spójność ekonomiczna Unii Europejskiej w świetle współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych... 11 Urszula Kalina-Prasznic, Ekonomiczne kontrowersje wokół

Bardziej szczegółowo

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa EKONOMIA ECONOMICS Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Justyna Mroczkowska Łamanie:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie powiadamiają niezwłocznie Komisję o każdej zmianie dotyczącej danych określonych w akapicie pierwszym.

Państwa członkowskie powiadamiają niezwłocznie Komisję o każdej zmianie dotyczącej danych określonych w akapicie pierwszym. 25.3.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 79/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 248/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VII Polityka spójności

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VII Polityka spójności Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VII Polityka spójności Polityka spójności Państwa członkowskie pragną wzmocnienia jedności swoich gospodarek i zabezpieczenia ich harmonijnego rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Krajowa/Regionalna strategia innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji spojrzenie Komisji Europejskiej Marek Przeor DG Regio Unit H2 Poland

Krajowa/Regionalna strategia innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji spojrzenie Komisji Europejskiej Marek Przeor DG Regio Unit H2 Poland Krajowa/na strategia innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji spojrzenie Komisji Europejskiej Marek Przeor DG Regio Unit H2 Poland Lekcje z (przeszłości) Problemy zidentyfikowane w mniej gospodarczo

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD

Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Krzysztof Kwatera Polska Sieć LGD Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) - Wspólne Ramy Strategiczne, EFRR, EFS Ministerstwo Rolnictwa (MRiRW) EFRROW, EFMR 16 Zarządów Województw (Urzędy Marszałkowskie)

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA L 329/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2004 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 26 października 2004 r. ustalająca szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIE DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIE DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6..5 COM(5) 5 final ANNEXES to 4 ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIE DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Fundusz Solidarności Unii Europejskiej Sprawozdanie roczne za 4 PL PL ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 32/2005 18 sierpnia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Marta Śmigla. Dane w bazach FADN-u są średnią z 5 sąsiadujących lat, więc dla roku 2009 będzie to średnia z lat 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011.

Marta Śmigla. Dane w bazach FADN-u są średnią z 5 sąsiadujących lat, więc dla roku 2009 będzie to średnia z lat 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. Marta Śmigla ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARSTW MLECZNYCH FADN W REGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2009 ROKU 1 Streszczenie: Celem rozważań było określenie podobieństw i różnic między gospodarstwami mlecznymi z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki a poziom rozwoju regionów UE - ujęcie dynamiczne

Kapitał ludzki a poziom rozwoju regionów UE - ujęcie dynamiczne Rozdział i. Kapitał ludzki a poziom rozwoju regionów UE - ujęcie dynamiczne Małgorzata Markowska 1 Streszczenie Inwestowanie w wiedzę przynosi największy zysk (B. Franklin) Za jedno z waŝniejszych osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2015 r. COM(2015) 355 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z działalności Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA RADY. z dnia 17 listopada 1980 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DYREKTYWA RADY. z dnia 17 listopada 1980 r. 94 07/t. 1 31980L1119 L 339/30 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 15.12.1980 DYREKTYWA RADY z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie sprawozdań statystycznych dotyczących przewozu rzeczy po wodnych drogach

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.9.2014 L 280/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 994/2014 z dnia 13 maja 2014 r. zmieniające załączniki VIII i VIIIc do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9

19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 19.8.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 218/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 745/2010 z dnia 18 sierpnia 2010 r. ustalające na rok 2010 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych systemów

Bardziej szczegółowo

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011

L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 L 185/62 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.7.2011 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 680/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. ustalające na rok 2011 pułapy budżetowe mające zastosowanie do określonych

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Markowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu KONWERGENCJA INNOWACYJNOŚCI W STOLICACH EUROPEJSKICH

Małgorzata Markowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu KONWERGENCJA INNOWACYJNOŚCI W STOLICACH EUROPEJSKICH Małgorzata Markowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu KONWERGENCJA INNOWACYJNOŚCI W STOLICACH EUROPEJSKICH Cel Ocena tempa zmian poziomu innowacyjności w wybranych stolicach UE w porównaniu z ich

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI INSPEKCJA HANDLOWA ARTYKUŁÓW ROLNO - SPOŻYWCZYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 4/006

Bardziej szczegółowo

METROPOLIE A INNOWACYJNOŚĆ

METROPOLIE A INNOWACYJNOŚĆ METROPOLIE A INNOWACYJNOŚĆ 3 6 29, Warszawa AGNIESZKA OLECHNICKA, ADAM PŁOSZAJ KONFERENCJA NAUKOWA: CZY METROPOLIAJEST JESZCZE MIASTEM? WARSZAWA 29 3.6.29 1 2 PLAN PREZENTACJI 1. Co wiemy z literatury

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.2.2016 L 32/153 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/168 z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniająca załączniki do decyzji 2003/467/WE ustanawiającej status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/394/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/394/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/394/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Małopolskiego do Europejskiej Sieci Współpracy regionów

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2012 marzec 2013 Liczba firm transportowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym

Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Porównawcza analiza sfery ubóstwa w krajach UE w ujęciu regionalnym Tomasz Panek Szkoła Główna Handlowa w Warszawie KONFERENCJA STATYSTYKA WIEDZA ROZWÓJ Łódź, 17-18 października 2013 WPROWADZENIE Walka

Bardziej szczegółowo

Regionalne aspekty zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej

Regionalne aspekty zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej ARTYKU Y NAUKOWE JAKUB PIECUCH Akademia Rolnicza Kraków Regionalne aspekty zmian na rynku pracy w Unii Europejskiej Jednymi z najwa niejszych wyznaczników sytuacji spo³ecznej rozszerzonej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39

29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 29.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/39 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 27 marca 2014 r. w odniesieniu do wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2016 ROKU

INFORMACJA O STANIE GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2016 ROKU Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Gospodarki INFORMACJA O STANIE GOSPODARKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2016 ROKU Poznań, kwiecień 2017 r. 1 Spis treści Synteza sytuacji gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych

Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej próba analizy źródeł danych polskich i zagranicznych Wojciech Roszka Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Jabłonowo, 29.03.2012; Współczesne środowisko gospodarcze

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenie problemem carbon leakage w Polsce

ZagroŜenie problemem carbon leakage w Polsce ZagroŜenie problemem carbon leakage w Polsce Krzysztof śmijewski Warszawa marzec 20 ZagroŜenie problemem carbon leakage w Polsce W wielu opracowaniach i wystąpieniach problem tzw. carbon leakage jest minimalizowany

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dr inŝ. Henryk Skórnicki

Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Dr inŝ. Henryk Skórnicki Wpływ wsparcia unijnego na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce Dr inŝ. Henryk Skórnicki ROLNICTWO EKOLOGICZNE 1. Rolnictwo ekologiczne na świecie i w Polsce 2. Przepisy prawne oraz system kontroli

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2015R1089 PL 01.01.2015 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1089

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007 2011

Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007 2011 Progress in Economic Sciences Nr 1(2014) ISSN 2300-4088 DOI: http://dx.medra.org/10.14595/pies/01/007 Marta ŚMIGLA* Zróżnicowanie produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej w latach 2007 2011 Wstęp

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem

Narażenie ludności miejskiej na powietrze zanieczyszczone ozonem GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

KOMISJA. L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 272/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.10.2005 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 14 października 2005 r. w sprawie programów zwalczania i monitorowania chorób zwierząt, niektórych TSE, oraz programów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (2006/717/WE) (4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnej,

KOMISJA. (Wersja skodyfikowana) (2006/717/WE) (4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolnej, 25.10.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 294/59 KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 4 września 2006 r. ustanawiająca kod i standardowe zasady zapisu danych, z podstawowych badań statystycznych obszarów

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development pissn 1899-5241 eissn 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 2(32) 2014, 69-77 ZRÓŻNICOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH UNII EUROPEJSKIEJ Jakub Hadyński Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 80/2001. z dnia 16 stycznia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 80/2001. z dnia 16 stycznia 2001 r. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 80/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji

Bardziej szczegółowo

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu i szkoleniu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2015 r. C(2015) 903 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12.2.2015 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego "Regionalny Program Operacyjny Województwa

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Biuro Współpracy z Zagranicą - Sekcja Erasmus

Biuro Współpracy z Zagranicą - Sekcja Erasmus Lp Wydział / jednostka UW Kraj 1 2 Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Biuro Współpracy z Zagranicą - Sekcja Erasmus Projekt "Erasmus - Mobilność edukacyjna" (KA103) 2016/2017 - zagraniczne studia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EKONOMICZNA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA POZIOMU ROZWOJU KRAJÓW I REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ANALIZA EKONOMICZNA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA POZIOMU ROZWOJU KRAJÓW I REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ JADWIGA SZYMAŃSKA Politechnika Warszawska ANALIZA EKONOMICZNA PRZESTRZENNEGO ZRÓŻNICOWANIA POZIOMU ROZWOJU KRAJÓW I REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ Abstract: Economic Analysis of Spatial Diversity of European

Bardziej szczegółowo

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16

Urząd Komunikacji Elektronicznej Departament Analiz Rynku Telekomunikacyjnego. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Analiza penetracji rynku telefonii ruchomej w Polsce na tle pozostałych krajów Europy. Warszawa, kwiecień 2008 r. 1/16 Spis treści 1. Cel, zakres analizy...3 2. Polska w latach 1997-2007...4 2.1. Metoda

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie WSPÓŁCZESNE WYZWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW I REGIONÓW pod redakcją Artura Zimnego Konin 2014 Tytuł Współczesne wyzwania rozwoju przedsiębiorstw i regionów Autorzy

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.5.2016 L 135/115 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/795 z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1370/2013 określające środki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 158 9300 Poz. 941 941 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską

Bardziej szczegółowo

Apteki a wejście do UE

Apteki a wejście do UE Apteki a wejście do UE część 2 W poprzednim numerze przedstawiłem ogólne informacje dotyczące aptek, związane z wejściem do UE. Mimo, że na dzień wydania tego numeru Vitaminy C++ nie ma jeszcze oficjalnie

Bardziej szczegółowo

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu

Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Strategia klimatyczna dla Polski w kontekście zwiększających się wymogów w zakresie emisji CO2 (green jobs) Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Pakiet klimatyczno-energetyczny PL pułap emisji gazów cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Maciej GURBAŁA Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym 1. Rys. 3. Podział Republiki Federalnej Niemiec na regiony

Maciej GURBAŁA Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym 1. Rys. 3. Podział Republiki Federalnej Niemiec na regiony Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym 1 Rys. 3. Podział Republiki Federalnej Niemiec na regiony Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym

Bardziej szczegółowo

Recenzenci Eugeniusz Gatnar, Bernard Kubiak, Barbara Podolec, Józef Stawicki, Waldemar Tarczyński. Redaktor Wydawnictwa Aleksandra Śliwka

Recenzenci Eugeniusz Gatnar, Bernard Kubiak, Barbara Podolec, Józef Stawicki, Waldemar Tarczyński. Redaktor Wydawnictwa Aleksandra Śliwka Komitet Redakcyjny Andrzej Matysiak (przewodniczący), Tadeusz Borys, Jan Lichtarski, Adam Nowicki, Zdzisław Pisz, Waldemar Podgórski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Jan Skalik, Stanisław Urban Recenzenci Eugeniusz

Bardziej szczegółowo