DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI"

Transkrypt

1 L 50/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 18 lutego 2014 r. ustanawiająca wykaz regionów kwalifikujących się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności w latach (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 974) (2014/99/UE) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, finansowania z Funduszu Spójności, a także wykaz państw członkowskich, które otrzymują wsparcie z Funduszu Spójności na zasadach przejściowych i szczególnych. uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ( 1 ), w szczególności jego art. 90 ust. 4, (4) Zgodnie z pkt 32 konkluzji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata , przyjętych przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 7 8 lutego 2013 r., na wniosek jednego z państw członkowskich regiony na poziomie NUTS 2, które zostały połączone na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 31/2011 ( 4 ), i w przypadku gdy zastosowanie zmienionej klasyfikacji NUTS powoduje zmiany w statusie kategorii kwalifikowalności co najmniej jednego z odnośnych regionów, będą elementem kategorii określonej na poziomie zmienionego regionu NUTS. W związku z tym niniejsza decyzja powinna być spójna z tymi konkluzjami. a także mając na uwadze, co następuje: (1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny wspierają cel Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach odpowiadających poziomowi 2 wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (zwanemu dalej poziomem NUTS 2 ), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2 ), zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 105/2007 ( 3 ). (2) Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 niezbędne jest, aby Komisja ustanowiła wykaz regionów spełniających odpowiednie kryteria w każdej z trzech kategorii regionów (regiony słabiej rozwinięte, regiony w okresie przejściowym i regiony lepiej rozwinięte) na poziomie NUTS 2. (3) Zgodnie z art. 90 ust. 4 rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 niezbędne jest także, by Komisja ustanowiła wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do ( 1 ) Dz.U. L 347 z , s ( 2 ) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z , s. 1). ( 3 ) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 39 z , s. 1). (5) W celu zachowania przejrzystości kody i nazwy regionów na poziomie NUTS 2, mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 31/2011, powinny również zostać włączone do załączników do niniejszej decyzji. (6) Należy zatem ustanowić wykaz kwalifikujących się regionów i państw członkowskich, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: Artykuł 1 Regiony słabiej rozwinięte kwalifikujące się do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są wymienione w załączniku I. Artykuł 2 Regiony w okresie przejściowym kwalifikujące się do finansowania w ramach EFRR i EFS są wymienione w załączniku II. Artykuł 3 Regiony lepiej rozwinięte kwalifikujące się do finansowania w ramach EFRR i EFS są wymienione w załączniku III. ( 4 ) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 31/2011 z dnia 17 stycznia 2011 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 13 z , s. 3).

2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/23 Artykuł 4 Państwa członkowskie kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Spójności są wymienione w załączniku IV. Artykuł 5 Państwa członkowskie kwalifikujące się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadach przejściowych i szczególnych są wymienione w załączniku V. Artykuł 6 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2014 r. W imieniu Komisji Johannes HAHN Członek Komisji

3 L 50/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK I Wykaz regionów słabiej rozwiniętych zgodnie z art. 1 ( 1 ) BG31 BG32 BG33 BG34 BG41 BG42 CZ02 CZ03 CZ04 CZ05 CZ06 CZ07 CZ08 EE00 Северозападен (Severozapaden) Северен централен (Severen tsentralen) Североизточен (Severoiztochen) Югоизточен (Yugoiztochen) Югозападен (Yugozapaden) Южен централен (Yuzhen tsentralen) Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko Eesti GR11 Ανατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki) (nowy kod EL11) GR12 Κεντρική Μακεδονία (Kentriki Makedonia) (nowy kod EL12) GR14 Θεσσαλία (Thessalia) (nowy kod EL14) GR21 Ήπειρος (Ipeiros) (nowy kod EL21) GR23 Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada) (nowy kod EL23) ES43 FR91 FR92 FR93 FR94 FR HR03 HR04 ITF3 ITF4 Extremadura Guadeloupe Martinique Guyane Réunion Mayotte Jadranska Hrvatska Kontinentalna Hrvatska Campania Puglia

4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/25 ( 1 ) ITF5 ITF6 ITG1 LV00 LT00 HU21 HU22 HU23 HU31 HU32 HU33 PL11 PL21 PL22 PL31 PL32 PL33 PL34 PL41 PL42 PL43 PL51 PL52 PL61 PL62 PL63 PT11 Basilicata Calabria Sicilia Latvija Lietuva Közép-Dunántúl Nyugat-Dunántúl Dél-Dunántúl Észak-Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Łódzkie Małopolskie Śląskie Lubelskie Podkarpackie Świętokrzyskie Podlaskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Lubuskie Dolnośląskie Opolskie Kujawsko-Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Pomorskie Norte PT16 Centro (P) (nowa nazwa Centro (PT)) PT18 PT20 RO11 Alentejo Região Autónoma dos Açores Nord-Vest

5 L 50/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ( 1 ) RO12 RO21 RO22 RO31 RO41 RO42 SI01 SK02 SK03 SK04 UKK3 UKL1 Centru Nord-Est Sud-Est Sud - Muntenia Sud-Vest Oltenia Vest Vzhodna Slovenija Západné Slovensko Stredné Slovensko Východné Slovensko Cornwall and Isles of Scilly West Wales and The Valleys ( 1 ) Zmiany kodów i nazwy wprowadzone rozporządzeniem (UE) nr 31/2011, mającym zastosowanie od dnia 1 stycznia 2012 r.

6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/27 ZAŁĄCZNIK II Wykaz regionów w okresie przejściowym zgodnie z art. 2 BE32 BE33 Prov. Hainaut Prov. Liège BE34 Prov. Luxembourg (B) (nowa nazwa Prov. Luxembourg (BE)) BE35 DK02 Prov. Namur Sjælland DE41 Brandenburg - Nordost (włączony do DE40 Brandenburg) DE42 Brandenburg - Südwest (włączony do DE40 Brandenburg) DE80 DE93 Mecklenburg-Vorpommern Lüneburg DED1 Chemnitz (DED1 jest częścią DED4 Chemnitz) DED2 DEE0 DEG0 Dresden Sachsen-Anhalt Thüringen GR13 Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia) (nowy kod EL13) GR22 Ιόνια Νησιά (Ionia Nisia) (nowy kod EL22) GR24 Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada) (nowy kod EL24) GR25 Πελοπόννησος (Peloponnisos) (nowy kod EL25) GR41 Βόρειο Αιγαίο (Voreio Aigaio) (nowy kod EL41) GR43 Κρήτη (Kriti) (nowy kod EL43) ES42 ES61 ES62 ES64 ES70 FR22 FR25 FR30 FR41 FR43 FR53 FR63 FR72 Castilla-La Mancha Andalucía Región de Murcia Ciudad Autónoma de Melilla Canarias Picardie Basse-Normandie Nord - Pas-de-Calais Lorraine Franche-Comté Poitou-Charentes Limousin Auvergne

7 L 50/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej FR81 FR83 ITF1 ITF2 ITG2 MT00 Languedoc-Roussillon Corse Abruzzo Molise Sardegna Malta AT11 Burgenland (A) (nowa nazwa Burgenland (AT)) PT15 UKC1 UKD1 UKD4 UKD5 UKE1 UKE3 UKF3 UKG2 UKK4 UKM6 UKN0 Algarve Tees Valley and Durham Cumbria Lancashire Merseyside East Yorkshire and Northern Lincolnshire South Yorkshire Lincolnshire Shropshire and Staffordshire Devon Highlands and Islands Northern Ireland

8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/29 ZAŁĄCZNIK III Wykaz regionów lepiej rozwiniętych zgodnie z art. 3 BE10 BE21 Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest Prov. Antwerpen BE22 Prov. Limburg (B) (nowa nazwa Prov. Limburg (BE)) BE23 BE24 BE25 BE31 CZ01 DK01 DK03 DK04 DK05 DE11 DE12 DE13 DE14 DE21 DE22 DE23 DE24 DE25 DE26 DE27 DE30 DE50 DE60 DE71 Prov. Oost-Vlaanderen Prov. Vlaams-Brabant Prov. West-Vlaanderen Prov. Brabant Wallon Praha Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Stuttgart Karlsruhe Freiburg Tübingen Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben Berlin Bremen Hamburg Darmstadt

9 L 50/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DE72 DE73 DE91 DE92 DE94 DEA1 DEA2 DEA3 DEA4 DEA5 DEB1 DEB2 DEB3 DEC0 Gießen Kassel Braunschweig Hannover Weser-Ems Düsseldorf Köln Münster Detmold Arnsberg Koblenz Trier Rheinhessen-Pfalz Saarland DED3 Leipzig (DED3 obejmuje DED5 Leipzig oraz część DED4 Chemnitz) DEF0 IE01 IE02 Schleswig-Holstein Border, Midland and Western Southern and Eastern GR30 Αττική (Attiki) (nowy kod EL30) GR42 Νότιο Αιγαίο (Notio Aigaio) (nowy kod EL42) ES11 ES12 ES13 ES21 ES22 ES23 ES24 ES30 ES41 ES51 ES52 ES53 Galicia Principado de Asturias Cantabria País Vasco Comunidad Foral de Navarra La Rioja Aragón Comunidad de Madrid Castilla y León Cataluña Comunidad Valenciana Illes Balears

10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/31 ES63 FR10 FR21 FR23 FR24 FR26 FR42 FR51 FR52 FR61 FR62 FR71 FR82 ITC1 ITC2 ITC3 ITC4 Ciudad Autónoma de Ceuta Île de France Champagne-Ardenne Haute-Normandie Centre Bourgogne Alsace Pays de la Loire Bretagne Aquitaine Midi-Pyrénées Rhône-Alpes Provence-Alpes-Côte d Azur Piemonte Valle d Aosta/Vallée d Aoste Liguria Lombardia ITD1 Provincia Autonoma Bolzano/Bozen (nowy kod i nazwa ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen) ITD2 Provincia Autonoma Trento (nowy kod i nazwa ITH2 Provincia Autonoma di Trento) ITD3 Veneto (nowy kod ITH3) ITD4 Friuli-Venezia Giulia (nowy kod ITH4) ITD5 Emilia-Romagna ITE1 Toscana (nowy kod ITI1) ITE2 Umbria (nowy kod ITI2) ITE3 Marche ITE4 Lazio (nowy kod ITI4) CY00 Κύπρος/Kıbrıs (Kýpros/Kıbrıs) (nowa nazwa Κύπρος (Kýpros)) LU00 Luxembourg (Grand-Duché) (nowa nazwa Luxembourg) HU10 NL11 NL12 NL13 NL21 Közép-Magyarország Groningen Friesland (NL) Drenthe Overijssel

11 L 50/32 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej NL22 NL23 NL31 NL32 NL33 NL34 NL41 NL42 AT12 AT13 AT21 AT22 AT31 AT32 AT33 AT34 PL12 PT17 PT30 RO32 SI02 SK01 Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg (NL) Niederösterreich Wien Kärnten Steiermark Oberösterreich Salzburg Tirol Vorarlberg Mazowieckie Lisboa Região Autónoma da Madeira București - Ilfov Zahodna Slovenija Bratislavský kraj FI13 Itä-Suomi (włączony do FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi) FI1 A Pohjois-Suomi (włączony do FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi) FI18 Etelä-Suomi (podzielony na FI1B Helsinki-Uusimaa i FI1C Etelä-Suomi) FI19 FI20 SE11 SE12 SE21 SE22 Länsi-Suomi Åland Stockholm Östra Mellansverige Småland med öarna Sydsverige

12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 50/33 SE23 SE31 SE32 SE33 UKC2 UKD2 UKD3 UKE2 UKE4 UKF1 UKF2 UKG1 UKG3 UKH1 UKH2 UKH3 UKI1 UKI2 UKJ1 UKJ2 UKJ3 UKJ4 UKK1 UKK2 UKL2 UKM2 UKM3 UKM5 Västsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Northumberland and Tyne and Wear Cheshire Greater Manchester North Yorkshire West Yorkshire Derbyshire and Nottinghamshire Leicestershire, Rutland and Northamptonshire Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire West Midlands East Anglia Bedfordshire and Hertfordshire Essex Inner London Outer London Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire Surrey, East and West Sussex Hampshire and Isle of Wight Kent Gloucestershire, Wiltshire and Bristol/Bath area Dorset and Somerset East Wales Eastern Scotland South Western Scotland North Eastern Scotland

13 L 50/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK IV Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności, zgodnie z art. 4 Bułgaria Republika Czeska Estonia Grecja Chorwacja Łotwa Litwa Węgry Malta Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja ZAŁĄCZNIK V Wykaz państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności na zasadach przejściowych i specjalnych, zgodnie z art. 5 Cypr