strona 17 strona 18 w Polsce, okazuje się, że mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej udziałów kobiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "strona 17 strona 18 w Polsce, okazuje się, że mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej udziałów kobiet"

Transkrypt

1 etno communication per la vostra pubblicitaê sui media etnici strona 17 strona 18 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA ROK IV NR 1 (39) STYCZEŃ 2007! ANNO IV N 1 (39) GENNAIO 2007! CENA 1.00 EURO Redakcja: via Virgilio Maroso, Roma - Italia! tel fax ! Marcin Rozynek: On off Wnioski o wydanie karty pobytowej można składać również na poczcie Wnioski o wydanie lub odnowienie karty pobytowej dla obywateli UE teraz oprócz kwestur można składać również w autoryzowanych urzędach pocztowych. W każdym urzędzie pocztowym można otrzymać zestaw formularzy, tzw. kit, potrzebny do złożenia podania o kartę pobytową, dokumenty jednak można składać wyłącznie w jednym z 5 tysięcy w autoryzowanych urzędów pocztowych. Obywatele UE mogą nadal składać wnioski o wydanie lub odnowienia carta di soggiorno na kwesturach. Opłata za złożenie wniosku na poczcie jest wyższa o ok. 30 euro w stosunku do kwestury. Ja wam pokażę! stanie się serialem Ofiarowany przez Obchody świąt Bożego Narodzenia w szkole polskiej w Rzymie 16 grudnia 2006 r. uczniowie, ich rodzice i grono pedagogiczne spotkali się, jak co roku, aby wspólnie świętować nadchodzące Boże Narodzenie. Uroczystość odbyła się w lokalu szkoły mieszczącym się w zabytkowym pałacu Doria Pamphili przy Vicolo Doria 6 B (dawnym audytorium Stacji Polskiej Akademii Nauk). strona 3 strona 9 POLSKA Praca w zamian za usługi seksualne HISTORIE Optymizm jako sposób na życie wg Maciusia Lachewicza Przedsiębiorcze Polki w Unii Założenie firmy jest dla kobiet o wiele łatwiejsze niż pokonywanie barier w długiej drodze do stanowiska kierowniczego. Z tego właśnie powodu, kobiety coraz częściej decydują się na tzw. pracę na swoim. Pomimo wszystkich trudności i braku programów wspierających przedsiębiorczość kobiet w Polsce, okazuje się, że mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej udziałów kobiet wśród osób samozatrudnionych. Jednym z głównych powodów decyzji o założeniu własnej firmy przez kobiety, to pokonanie w ten sposób bariery związanej pięciem się po szczeblach kariery. W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej można zaobserwować, że kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W Polsce decyzja ta, stosunkowo często, spowodowana jest wysokim bezrobociem i trudnościami w znalezieniu pracy. SPORT 12 medali polskich pływaków strona 4 Umowy najmu przewodnik dla wynajmujących i właścicieli mieszkań. (Cz. IV) AP Foto strona 15 strona 10 strona 16 AP Foto strona 21 Vodafone One Nation. Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech. Life is

2 2 AKTUALNOŚCI Nr 01 Wnioski o wydanie karty pobytowej Wnioski o wydanie lub odnowienie karty pobytowej dla obywateli UE teraz oprócz kwestur można składać również w autoryzowanych urzędach pocztowych. W każdym urzędzie pocztowym można otrzymać zestaw formularzy, tzw. kit, potrzebny do złożenia podania o kartę pobytową, dokumenty jednak można składać wyłącznie w jednym z 5 tysięcy w autoryzowanych urzędów pocztowych. Lista autoryzowanych urzędów została opublikowana w portalu Niektóre gminy (obecnie tylko Alba, Ancona, Brescia, Calenzano, Cesana, Cuneo, Ferrara, Fondi, Ivrea, Lecce, padova, Prato, Ravenna, Sperlonga, Consorzio Comuni Portogruaro) oferują cudzoziemcom bezpłatną pomoc przy wypełnianiu formularzy. Podstawowe informacje na temat wydawania zezwoleń na pobyt i kart pobytowych można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię: Informacje udzielane są w języku włoskim, arabskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim. Obywatele UE mogą nadal składać wnioski o wydanie lub odnowienia carta di soggiorno na kwesturach. Opłata za złożenie wniosku na poczcie jest wyższa o ok. 30 euro w stosunku do kwestury. Po złożeniu wniosku w urzędzie pocztowym dokumenty zostaną przekazane kompetentnej kwesturze. Po rozpatrzeniu wniosku urząd ten prześle listem poleconym wezwanie do osobistego stawienia się przed urzędnikiem biura ds. imigracji. Formularze należy wypełniać pismem drukowanym czarnym długopisem lub piórem Formularz nr 1 Sezione 1 Dati della richiesta dane osobowe wnioskodawcy W tym miejscu należy wpisać w odpowiednich kratkach Cognome nazwisko Nome imię lub imiona Provincia di domicilio w tym miejscu należy wpisać skrót prowincji, w której mieszkamy, np. RM (Roma), MI (Milano). Skróty poszczególnych prowincji włoskich dostępne są na poczcie (patrz: książka kodowa lub specjalne tabele) Comune di domicilio w tym miejscy wpisujemy pełną nazwę gminy, w której mieszkamy we Włoszech Richiede il: w tym miejscu należy wskazać powód, dla którego wnioskujemy o wydanie karty pobytowej, wstawiając znak X w odpowiedniej kratce. Sezione 2 Indicare il numero totale di fogli wpisać ilość kartek włożonych do koperty (ilość formularzy + kserokopie dokumentów). W punkcie 22 wpisać liczbę dzieci pozostających na naszym utrzymaniu. Wpisać datę złożenia wniosku i złożyć podpis (oczywiście NIE pismem drukowanym, lecz taki, jaki widnieje w paszporcie) Formularz nr 2 Sezione 3 Codice Fiscale wpisać numer codice fiscale Sesso płeć. Posługujemy się skrótami F = kobieta, M = mężczyzna Nato/a il - data urodzenia Stato civlie stan cywilny. A = oznacza stan wolny, B = zamężny/a Codice stato di nascita wpisujemy skrót oznaczający kraj urodzenia. Dla Polski wpisujemy POL. Skróty innych państw znajdują się w załączonych do formularzy tabelach. Città di nascità miejsce urodzenia Codice stato di cittadinanza kod kraju, którego jesteśmy obywatelami, (wpisujemy skrót POL) Sezione 4 Dati documento di identità dane dokumentu tożsamości Wpisujemy X w odpowiedniej kratce: X - przy słowie passaporto jeżeli identyfikujemy się paszportem lub X przy altro tipo di documento, jeżeli identyfikujemy się innym dokumentem niż paszport Specificare altro tipo di documento wpisujemy kod dokumentu tożsamości, jeżeli nie identyfikujemy się paszportem (patrz: tabele załączone do formularzy) Numero numer dokumentu tożsamości Valido fino al wpisujemy datę upływu ważności dokumentu tożsamości Rilasciato da wpisujemy kod organu, który wystawił dany dokument (patrz: tabele) Sezione 5 Adres zamieszkania we Włoszech Provincia wpisujemy skrót od nazwy prowincji, np. RM (dla Rzymu), MI (dla Mediolanu), itp. Comune podajemy pełna nazwę gminy, np. Roma, Firenze, Bari Indirizzo adres; wpisujemy pełna nazwę ulicy, np. Via Appia Nuova, Viale Marconi, itp. Numero Civico numer domu, jeżeli numer domu składa się z cyfr i liter, np. 570/C wpisujemy cyfry w kratkach nad słowem numero, a literę w kratce nad słowem lettera Scala klataka schodowa, np. B Interno numer mieszkania, np. 10 Indirizzo (facoltativo) możemy, ale nie musimy podać też adres Telefono fisso in Italia (facoltativo) numer telefonu stacjonarnego we Włoszech (fakultatywnie) Telefono cellulare in Italia (facoltativo) numer telefonu komórkowego we Włoszech (fakultatywnie) Formularz nr 3 Sezione 6 adres do korespondencji Tę rubrykę wypełniamy tylko w przypadku, jeżeli adres dla korespondencji, jest inny niż adres zamieszkania. W przeciwnym razie nic nie wpisujemy. Sezione 7 dane związane z miejscem pracy W tym miejscu należy określić rodzaj wykonywanej pracy we Włoszech wpisując X w odpowiedniej kratce Attività lavorativa subordinata praca etatowa Attività lavorativa autonoma samozatrudnienie Altro inny rodzaj pracy Tipologia e durata del contratto di lavoro rodzaj i czas trwania umowy o pracę A tempo indeterminato umowa na czas nieokreślony A tempo detreminato umowa na czas określony Stagionale praca sezonowa Durata mesi liczba miesięcy (np. jeżeli mamy umowę o pracę na czas określony 2 lat wpisujemy: 24) Durata giorni liczba dni Altro inne Lavoro autonomo: samozatrudnienie Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą we Włoszech wypełniamy odpowiednie rubryki Titolare wstawiamy X, jeżeli jesteśmy właścicielami firmy Socio jeżeli mamy spółkę Libero profesionista jeżeli wykonujemy wolny zawód. Pożyczka w wysokości 1/5 wartości wynagrodzenia w skali rocznej. Pożyczka łatwa jak zaliczka pensji ISI Financial oferuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony pożyczkę na konkurencyjnych warunkach stałe oprocentowanie w wysokości 4,65% (oferta ważna do ) na czas kredytowania do 120 miesięcy! Wystarczy zgłosić się do punktu sprzedaży ISI Financial lub zadzwonić pod bezpłatną infolinię Wystarczy zwykły podpis bez potrzeby otwierania konta bankowego, aby otrzymać pożyczkę w wysokości do 1/5 wartości wynagrodzenia w skali rocznej. Spłata kredytu w sposób łatwy i przejrzysty: rata miesięczna twojej pożyczki zostanie pobrana bezpośrednio z twojego zaświadczenia o zarobkach. W ten sposób ISI Financial gwarantuje profesjonalną i przejrzystą usługę. Wykorzystaj tę okazję...i to jaką okazję, stałe oprocentowanie w wysokości 4,65%! Aby poznać warunki umowy sięgnij po ulotki informacyjne, które znajdziesz w naszej siedzibie lub u współpracujących z nami doradców kredytowych. Oferowana usługa to pomoc w pośredniczeniu w uzyskaniu kredytu. Pożyczki zostaną przyznane po wcześniejszym dokonaniu dochodzenia przez instytut wydający. Zapytaj nas, jak go otrzymać Numero Verde Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego Iscr. UIC n TAN Skorzystaj z oferty Skorzystaj z oferty Skorzystaj z oferty 4,65% oferta ważna do 31/01/2007 TAEG do maksimum przewidzianego przez prawo

3 Nr 01 AKTUALNOŚCI 3 można składać również na poczcie Formularz nr 4 Sezione 8 - dotyczy pracy etatowej podajemy dane naszego pracodawcy W punktach od 78 do 82 wpisujemy dane pracodawcy jako podmiotu prawnego (nazwa przedsiębiorstwa, zakładu pracy) W punktach od 83 do 87 podajemy dane osobowe pracodawcy (nazwisko, imię, itd.) Sezione 9 dotyczy samozatrudnienia Jeżeli prowadzimy własna działalność gospodarczą we Włoszech w punkcie 89 wpisujemy nazwę firmy. W punktach d 90 do 92 podajemy dane firmy. W 93 do 95 dane dotyczące rejestracji we włoskiej Izbie Handlowej. Jeżeli należymy do zrzeszenia, cechu lub rejestru wykonawców danego zawodu (albo, ordine lub registro), podajemy nazwę zrzeszenia i datę wpisu do niego. Sezione 10 (NIE DOTYCZY POLSKI I POLAKÓW) Tę rubrykę wypełniają tylko obywatele krajów UE objętych kontyngentem. Obywateli państw, które przystąpiły do UE w 2004 r., w tym Polski, nie obowiązują żadne limity ilościowe na wjazd do Włoch ze względu na pracę, toteż w rubrykach tej sekcji nic nie wpisujemy. Formularze nr 5 i 6 Sezione 11 dane małżonka Wpisujemy w odpowiednich rubrykach dane małżonka: nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo. Sezione 12 jeżeli mamy nieletnie dzieci, które nie ukończyły 14 lat, wpisujemy ich dane Formularz nr 7 Sezione 13 Jeżeli na naszym utrzymaniu pozostają inni krewni w tym miejscu należy podać ich dane osobowe i określić stopień pokrewieństwa. Formularz nr 8 Sezione 14 Tę rubrykę wypełniają osoby, które nie pracują we Włoszech, ale utrzymują się dzięki innym formom dochodu. (Wnioskują o wydanie karty pobytowej per residenza ). W punkcie 158 należy podać źródło dochodu i sumę dochodu rocznego. Należy również podać czy jest się wpisanym do ASL (włoskiej służby zdrowia), wówczas wpisujemy nazwę ASL., np. Roma C. Jeżeli korzystamy z innego rodzaju ubezpieczenia wpisujemy dane polisy (data ważności, nazwa firmy ubezpieczeniowej). Sezione 15 dotyczy osób, które wnioskują o wydanie karty pobytowej z powodu studiów we Włoszech W odpowiednich rubrykach wpisujemy nazwę uczelni, nazwę prowincji i gminy, w której się ona znajduje i pełen adres szkoły. W punkcie 172 wpisujemy datę rozpoczęcia nauki, a punkcie 173 datę, w której studia lub kursy się kończą. W punkcie 174 student winien podać źródło i sumę dochodów rocznych. Należy również podać czy jest się wpisanym do ASL (włoskiej służby zdrowia), wówczas wpisujemy nazwę ASL., np. Roma C. Jeżeli korzystamy z innego rodzaju ubezpieczenia wpisujemy dane polisy (data ważności, nazwa firmy ubezpieczeniowej). Pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym Każdy obywatel UE, chcąc ubiegać się o kartę stałego pobytu musi posiadać także ubezpieczenie zdrowotne, bez którego nie zostanie wydana mu w/w karta. Wszyscy ci, którzy nie posiadają włoskiego ubezpieczenia zdrowotnego, muszą wykupić tego typu polisę we Włoszech lub w kraju pochodzenia. Dla tych, którzy nie są ubezpieczeni w żadnym z państw, włoskie firmy ubezpieczeniowe oferują tzw. polizza sanitaria. W Italii takie ubezpieczenie nie jest bardzo powszechne, ponieważ wszyscy obywatele włoscy ubezpieczeni są we narodowym funduszu zdrowotnym, dlatego też niewiele firm ubezpieczeniowych posiada tego typu pakietów. Istnieje jednak kilka firm, które oferują polisy sanitarne, np. ICARE, czy Europ Assistance. Ceny ubezpieczenia wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset euro. Po zniesieniu restrykcji związanych z dostępem do włoskiego rynku pracy dla obywateli nowych państw UE, firmy ubezpieczeniowe oferują polisy zdrowotne dla cudzoziemców już na okres 6-u miesięcy. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla członków nowych krajów UE, ponieważ po otrzymaniu karty stałego pobytu, cudzoziemiec ma prawo zapisania się do ASL (Azienda Sanitaria Locale) w miejscu zameldowania, w celu otrzymania darmowego narodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Redakcja 100% kredyt mieszkaniowy Powstał specjalnie dla Ciebie. Artykuł reklamowy Numero Verde Zapytaj nas, jak go otrzymać Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego: od poniedziałku do piątku Iscr. UIC n

4 4 ŻYĆ W EUROPIE Nr 01 Pierwszy polski bank w Iralndii oraz polska przychodnia lekarska świadcząca m.in. porady ogólne i usługi stomatologiczne, zostaną otwarte już w roku bieżącym w Limerick, na zachodzie kraju - donosi gazeta The Irish Independent. Liczbę polskich imigrantów w Irlandii ocenia się na ok. 200 tysięcy. W ubiegłym roku, według ocen Stowarzyszenia Irlandzko- Polskiego, wysłali oni do ojczyzny ok. 1 mld euro. W samym Limerick mieszka 8 tys. Polaków, ale ich liczba wciąż rośnie. Położone pod Limerick lotnisko w Shannon ma bezpośrednie połączenia z Gdańskiem, Krakowem, Łodzią i Wrocławiem. Samoloty do większych miast Polski latają też z oddalonego o 93 km na południe od Limerick Corku. Austriacy nie chcą Polaków Co dziewiąty pracownik w Austrii to cudzoziemiec. Większość z 400-tysięcznej armii przyjezdnych to obywatele byłej Jugosławii. Sporą grupę stanowią Słowacy i Czesi czytamy na stronie interia.pl We wrześniu 2006 r. na 3,3 mln pracujących w Austrii, imigranci stanowili grupę liczącą 407 tys. osób legalnie zatrudnionych. Z danych austriackiego rządu wynika, że Austriacy nie mają się czego obawiać. Imigranci zwykle wykonują podrzędne, nisko płatne prace, których z pewnością nie podjęłaby się większość mieszkańców tego kraju. Wśród cudzoziemców najwięcej jest obywateli byłych krajów komunistycznych, w tym przede wszystkim przyjezdnych z dawnej Jugosławii. Drugą, co do wielkości grupę imigrantów w Austrii, stanowią mieszkańcy sąsiednich Czech i Słowacji, których pracuje w Austrii ok. 40 tys. Raport austriackiego rządu nie wymienia wśród cudzoziemców Polaków. Ze względu na ostre przepisy o zatrudnianiu obywateli nowych państw UE, niewielu naszych rodaków może liczyć na legalną pracę nad Dunajem. Austria wspólnie z Niemcami tworzy w ramach UE tandem najmocniej sprzeciwiający się liberalizacji przepisów o swobodnym przepływie siły roboczej. Austriacy zastrzegli sobie najdłuższy, siedmioletni okres przejściowy na zatrudnianie pracowników z krajów, które w Unii znalazły się w 2004 r. Do 2011 r. mają oni bardzo ograniczony dostęp do lokalnego rynku pracy. Banki w Anglii zabiegają o Polaków W Wielkiej Brytanii już niedługo ruszy pierwszy polski bank. Lloyds TSB rekrutuje personel władający językiem polskim, wydaje po polsku broszury oraz formularze potrzebne do otwarcia konta i innych formalności bankowych podaje Daily Mail Lloyds TSB jest pierwszym bankiem na Wyspach, który zainteresował się najszybciej rosnąca mniejszością etniczną. Od 11 grudnia 2006 r. wprowadził szereg innowacji w 130 oddziałach banku położonych w londyńskich okolicach, gdzie zamieszkują nasi rodacy. Bank zaczął też wydawać w języku polskim broszury i formularze wniosków o otwarcie konta. Namiastka Polski w Irlandii Za polskimi emigrantami, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, płacy i życia podążają również polskie produkty spożywcze. Uprościł ponadto przepisy w taki sposób, by Polacy przybywający na Wyspy Brytyjskie mogli natychmiast otworzyć konto, okazując tylko paszport. Do tej pory każdy kto chciał otworzyć konto bankowe musiał być w posiadaniu dwóch rodzajów dokumentów tożsamości, w tym jeden potwierdzający miejsce zamieszkania. Zwierzęta uciekają z Polski Polacy, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii i Irlandii, sprowadzają tam swoje zwierzęta. W tym roku na Wyspy wyemigrowało już 721 polskich psów i 146 kotów - poinformowała Gazeta Wyborcza. Jeszcze w 2004 r. do Irlandii nie przyjechał ani jeden polski pies ani kot, a do Zjednoczonego Królestwa tylko sześć kotów i cztery psy. Powód emigracji? Właściciele sprowadzają swoje czworonogi, bo zarówno oni, jak i ich zwierzęta tęsknią. Przedsiębiorcze Polki w Unii Założenie firmy jest dla kobiet o wiele łatwiejsze niż pokonywanie barier w długiej drodze do stanowiska kierowniczego. Z tego właśnie powodu, kobiety coraz częściej decydują się na tzw. pracę na swoim donosi Nowe Życie Gospodarcze Polacy wracają do Ojczyzny Kilka miesięcy temu władze Wrocławia zamieściły reklamę w europejskiej prasie, w której zachęcały Polaków, by przyjeżdżali do stolicy Dolnego Śląska. Udało się. Była to pierwsza tak skuteczna akcja promocyjna naszego kraju za granicą - pisze Metro. Hasło reklamy brzmiało: Polacy, wracajcie do kraju. We Wrocławiu czeka na Was praca. Na ogłoszenia, zamieszczone w niemieckiej, angielskiej i irlandzkiej prasie natrafiali nasi rodacy, którzy wyjechali na Zachód. Przed dwoma miesiącami do powrotu brytyjską i irlandzką Polonię przekonywał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, goszcząc w flagowym programie BBC World Hard Talk. Radości z powrotu Polaków Pomimo wszystkich trudności i braku programów wspierających przedsiębiorczość kobiet w Polsce, okazuje się, że mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej udziałów kobiet wśród osób samozatrudnionych. Według Nowego Życia : można to wytłumaczyć trudną sytuacją kobiet na rynku pracy i ograniczonymi możliwościami podjęcia pracy ze względu na to, że w sytuacji wysokiej podaży siły roboczej pracodawcy preferują męskich kandydatów, którzy są bardziej dyspozycyjni i tradycyjnie nie obciążeni obowiązkami rodzinnymi. Ale nie bez znaczenia jest też duch przedsiębiorczości tkwiący w polskich kobietach od wielu pokoleń. Jednym z głównych powodów decyzji o założeniu własnej firmy przez kobiety, to pokonanie w ten sposób bariery związanej pięciem się po szczeblach kariery. W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej można zaobserwować, że kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W Polsce decyzja ta, stosunkowo często, spowodowana jest wysokim bezrobociem i trudnościami w znalezieniu pracy. W 2005 r. liczba kobiet, właścicielek firm wynosiła około 1 mln, co stanowiło 35% ogółu osób pracujących na własny rachunek. Polskie przedsiębiorczynie to przeważnie kobiety w wieku 40 lub więcej lat, zamężne, stosunkowo dobrze wykształcone. We wszystkich krajach kobietom jest trudniej podejmować decyzję o założeniu własnego interesu przede wszystkim z powodów kulturowych; kobiety mają niższe poczucie własnej wartości, mniejszą wiarę w powodzenie, więcej lęku przed porażką czytamy w artykule. Autorka artykułu dodaje ponadto, że na całym świecie, kobiety rzadziej niż mężczyźni dysponują własnym kapitałem, w związku, z czym są w gorszej sytuacji, gdy np. chcą wziąć kredyt. z zagranicy nie kryją także inni dolnośląscy pracodawcy, m.in. firmy Whirlpool czy Volvo - dodaje Metro. Ratusz we Wrocławiu foto: MSZ

5 Vodafone One Nation. Rozmowa z Twoim krajem kosztuje tyle, ile lokalna rozmowa we W!oszech. Oprócz tego co miesi"c czeka na Ciebie dodatkowe 100 na po!"czenia. Z Vodafone One Nation rozmawiasz ze swoim krajem pro!ciej i taniej, poniewa" kosztuje to tyle, ile lokalna rozmowa we W#oszech: tylko 19 centów za minut$. Oprócz tego co miesi%c czeka na Ciebie do 100 na po#%czenia z numerami Vodafone Italia. Przy ka"dej rozmowie naliczany jest impuls za odebranie po#%czenia, którego koszt wynosi 19 centów. Aby uzyska& informacje na temat planu oraz krajów, w których mo"e by& stosowana ta taryfa, zadzwo' na wieloj$zyczny numer lub odwied( sklep Vodafone. Taryfa opiera si$ na naliczanych z góry impulsach, ka"dy impuls trwa 30 sekund, a jego warto!& wynosi 9,5 centa. Life is

6 6 KRONIKA Nr 01 Zaginieni we Włoszech W niniejszym numerze zamieszczamy ostatnią część listy, opublikowanej na stronie osób zaginionych na terenie Włoch w latch Ktokolwiek wie o ich miejscu pobytu proszony jest o przekazanie informacji do najbliższej jednostki Policji, lub do Konsulatów w Rzymie i Mediolanie. Lista jest uaktualniona na dzień 18 grudnia WIŚNIEWSKI CZESŁAW Rodzice: KAZIMIERZ, ZOFIA z domu POPIELARSKA Urodzony dnia: 1954/02/25 4. WOŹNIAK PAWEŁ Imię drugie: JAN Rodzice: CZESŁAW, MAGDALENA z domu BUGANIK Urodzony dnia: 1976/09/09 gmina: ZIELONA GÓRA 7. ŁUKASZEK JOLANTA Imię drugie: BOŻENA Rodzice: RYSZARD, BEATA z domu KUŹMICZ Urodzona dnia: 1985/07/17 2. WOJCIECHOWSKA TERESA Rodzice: EUGENIUSZ, MARTA z domu SKRZYNECKA Urodzona dnia: 1958/08/28 5. WRONA TADEUSZ Rodzice: Kazimierz i Zofia z domu Szklarska Urodzony dnia: w Krośnie 8. ŁYSIAK JACEK MAREK Rodzice: Jan i Stanisława z domu Wojdyła Urodzony: r. w Jarosławiu 3. WÓJCIK KAMIL Imię drugie: PIOTR Rodzice: WITOLD, ANNA z domu OLSZEWSKA Urodzony dnia: 1983/04/19 w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 6. ZARZYCKI RAFAŁ Imię drugie: PIOTR Rodzice: STANISŁAW, GRAŻYNA z domu WALEWSKA Urodzony dnia: 1983/01/04 w GOŁDAPI gmina: GOŁDAP Urodzony dnia: 1980/11/12 w SZCZECINIE 9. ŁYŻWA LESZEK Imię drugie: ANTONI Rodzice: ZDZISŁAW, STANISŁAWA z domu MAGDZIAK Urodzony dnia: 1961/04/26 gmina: STARACHOWICE Pomiędzy ludźmi wszystkich ras i wszystkich narodów możliwe jest honorowe krwiodawstwo. Kiedy krew się wylewa, zabija się. Kiedy krew się oddaje pomaga się choremu w powrocie do zdrowia i w walce z chorobą. Wszyscy jesteśmy wezwani do ocalenia człowieka kobiety, mężczyzny, dziecka, bez względu na rasę i kulturę. AVIS wybrał drugą hipotezę, honorowe krwiodawstwo jest obowiązkiem, ale kto wzbrania się oddawać krew powinien sam przed sobą się usprawiedliwić, bo gdybyśmy wszyscy odmawiali... Oddając krew pomagamy również samym sobie. Oddając regularnie krew kontrolujemy stan swojego zdrowia. Jest to niezwykle ważne, gdyż w przypadku wielu chorób wczesna diagnoza pozwala nam na natychmiastowe jej przeciwdziałanie. Nikt z nas nie może prosić więcej: ratują życie drugiemu człowiekowi ratujemy zdrowie sobie! Istnieje jeszcze jedna zaleta honorowego krwiodawstwa. Jeżeli wiele osób należących do tej samej grupy etnicznej oddaje krew, system sanitarny, może nas lepiej poznać i skuteczniej nas leczyć, gdyż parametry ematochemiczne są podobne u przedstawicieli tej samej grupy etnicznej. Monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców Azji, Afryki, Ameryki Południowej jest potrzebne do skutecznego leczenia. Tego typu obserwacje w Europie i w Ameryce Północnej są od dziesiątków lat. Włoskie prawo przewiduje obowiązek kontrolowania obecności wirusa malarii u krwiodawców. Jeżeli potencjalny krwiodawca w ciągu ostatnich trzech lat przebywał w krajach, w których występuje malaria jego krew nie może zostać wykorzystana. Info: AVIS Comunale Milano AVIS Comunale Roma AVIS Provinciale Genova it AVIS Provinciale Milano numero verde AVIS Provinciale Latina AVIS Regionale LAZIO AVIS Nazionale zielony numer ŁĄTKA STANISŁAWA Nazwisko rodowe: MALINA Rodzice: FRANCISZEK, STANISŁAWA z domu DOLINA Urodzona dnia: 1947/11/ ŚLIŻEWSKA BOGUMIŁA Nazwisko rodowe: RUDZKA Rodzice: KAZIMIERZ, MARIANNA z domu BOJARSKA Urodzona dnia: 1961/06/ ŚWIECHOWICZ BARBARA Nazwisko rodowe: BANASZEWSKA Imię drugie: JANINA Rodzice: STANISŁAW, ZOFIA z domu BURZYŃSKA Urodzona dnia: 1955/06/24 w KATOWICACH 13. ŚWIĄTEK TERESA Nazwisko rodowe: CHABIERA Imię drugie: JADWIGA Rodzice: ALEKSANDER, MARIA z domu NOJEK Urodzona dnia: 1953/04/ ŻOCHOWSKA GRAŻYNA Nazwisko rodowe: MARCZAK Imię drugie: MARIA Rodzice: ALBIN, STEFANIA z domu GŁODOWSKA Urodzona dnia: 1953/04/16

7

8 8 POLACY WE WŁOSZECH Nr 01 Kalabria Wystawa obrazów z prywatnych zbiorów Jana Pawła II W sobotę 25 listopada 2006 r. w prestiżowym foyer Teatru Miejskiego Francesco Cilea na Corso Garibaldi w Reggio Calabria, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarskiej pod tytułem Arte Contemporanea - Artisti Polacchi Ekspozycja została zorganizowana przez Związek Polaków w Kalabrii przy współpracy z Domem Polskim Jana Pawla II w Rzymie oraz Urzędem Miejskim w Reggio Calabria. Na inauguracje przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Powiatu i Regionu oraz Akademii Sztuk Pięknych. Wystawiono obrazy artystów polskich ofiarowanych w darze papieżowi Janowi Pawłowi II podczas Jego wizyt duszpasterskich w Polsce lub od delegacji przybywających z wizytą do Ojca Świętego do Watykanu. Wśród eksponatów znaczną cześć stanowiły obrazy olejne, nie brakowało jednak również witraży, obrazów malowanych na szkle oraz litografii. Zostały one zawieszone na dużych, czarnych panelach oraz pojedynczych trójniakach, w sposób tematyczny. Zwiedzający mogli podziwiać typowo polskie pejzaże, martwą naturę, słynne obiekty w Krakowie, Szczecinie, Łodzi, Warszawie, dzieła o tematyce ludowo - folklorystycznej, świątecznej i religijnej. Wśród autorów nie brakowało prac znanych i cenionych polskich artystów,takich jak: Leon Wyczółkowski ( ), uczeń Jana Matejki, Stanislaw Rodziński (ur.1940 Kraków) - laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych; Edward Dwurnik (ur.1943) - utalentowany artysta, od 1970 biorący udział w wielu wystawach międzynarodowych; Jerzy Nowosielski (ur Kraków) - jedyny malarz w Polsce trwale zafascynowany ikoną ruską. Ponadto wystawiono dzieła, przedstawiające: Św. Kingę - patronkę Wieliczki, uścisk Ojca Świętego z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Duże wrażenie wywoływał także bardzo sugestywny obraz olejny, podarowany przez rodzinę więźniów politycznych w latach W niedzielę 3 grudnia odbyło się uroczyste zamknięcie wystawy, na którym byli obecni liczni członkowie Związku Polaków w Reggio Calabria, przedstawiciele rożnych stowarzyszeń kulturalnych i przedstawiciele wadz miasta. Burmistrz miasta podziękował, w rozmowie telefonicznej, przewodniczącej Związku za zorganizowanie ekspozycji oraz życzył członkom owocnej pracy w organizowaniu następnych manifestacji. Katarzyna Gralińska O NAS U.N.A.R., Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową, gwarantuje ochronę i pomoc tym, którzy stali się ofiarami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim, których prawo do równości złamane zostało przez jakąkolwiek formę dyskryminacji rasowej. BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ: Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię , czynną codziennie w godz. od do Obslugiwana jest ona w wielu językach, w tym po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku, rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku.zadaniem operatorów pracujących w contact center U.N.A.R. jest udzielanie informacji, porad oraz wsparcie osobom, które stały się ofiarami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc pod wskazany powyżej numer można sygnalizować o wydarzeniach, w których miał miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie. Operatorzy contact center pomagają w egzekwowaniu praw. DZIAŁANIA URZĘDU W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących, U.N.A.R. gwarantuje zgłaszjącym ochronę oraz pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych. Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, majacych na celu potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących. Prowadzi również działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają uniknąć drogi sądowej pod warunkiem jednak, że przyczynią się one do usunięcia dyskryminującego zdarzenia. Do innych działań U.N.A.R. należą: ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne w zakładach pracy, których celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania. Kampanie te mają za zadanie zapobieganie formowania się zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie zasady rowności. PROMOCJA U.N.A.R. promuje projekty i działania, majace na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących nierówność i dyskryminację etniczną lub rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów, wymianę doświadczeń i wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego dostępu do usług publicznych i prywatnych oraz do pełnego i świadomego korzystania z praw cywilnych i socjalnych. MONITORINGI I KONTROLA co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie relację na temat realizacji i stosowania zasady równości traktowania oraz rzeczywistej ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznaie organów politycznych i opinii publicznej w kwestii przeprowadzonych działań napotkanych podczas wykonywania czynności antydeskryminacyjnych.

9 Nr 01 Lacjum POLACY WE WŁOSZECH Obchody świąt Bożego Narodzenia w szkole polskiej w Rzymie 9 Zespół Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie od lat realizuje model programowy Kształcenie przez sztukę oraz Ku tradycji i swoim korzeniom. Szkolne uroczystości świadczą nie tylko o troskliwości z jaką szkoła pielęgnuje polskie tradycje, ale również o ważnej roli tej instytucji w życiu Polonii rzymskiej. Jednym z najważniejszych założeń Zespołu Szkół jest bowiem integracja całej społeczności szkolnej i tworzenie przestrzeni dla wspólnego bycia dla polskich emigrantów we Włoszech. 16 grudnia 2006 r. uczniowie, ich rodzice i grono pedagogiczne spotkali się, jak co roku, aby wspólnie świętować nadchodzące Boże Narodzenie. Uroczystość odbyła się w lokalu szkoły mieszczącym się w zabytkowym pałacu Doria Pamphili przy Vicolo Doria 6 B (dawnym audytorium Stacji Polskiej Akademii Nauk). Impreza rozpoczęła się częścią konkursową podczas której zarówno uczniowie jak i ich rodzice mogli zaprezentować swoje zdolności muzyczne, teatralne oraz kulinarne. Pierwszy konkurs dotyczył najładniej zaśpiewanej lub zagranej polskiej kolędy. Uczniowie mogli wziąć w nim udział samodzielnie lub wraz z rodzeństwem i rodzicami. Wystąpienie najmłodszych uczniów szkoły wywołało wzruszenie i burzę oklasków. Tematem drugiego konkursu był najlepszy strój jasełkowy. Jak podkreślili organizatorzy, jego celem było oddanie za pomocą stroju i ruchu scenicznego wybranej postaci znanej z tradycyjnych przedstawień jasełkowych. W tej części konkursowej jury miało duży problem z wyłonieniem laureatów, gdyż wszystkie dzieci były pięknie przebrane i świetnie potrafiły zaprezentować wybranego bohatera. Po zakończeniu dwóch pierwszych konkursów odbyło się przedstawienie jasełkowe z udziałem uczniów szkoły. Wszyscy młodzi aktorzy grali z ogromnym zaangażowaniem. Piękną oprawą spektaklu stanowiła niezwykle kunsztowna scenografia. Po przedstawieniu jury rozstrzygnęło konkurs na najsmaczniejszą potrawę wigilijną, podczas którego mamy mogły zaprezentować swój talent kulinarny. Po krótkiej naradzie jury w składzie: Ewa Bilińska, dyrektor szkoły, Anna Kurdziel, reprezentantka Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, Krzysztof Jancewicz, przewodniczący Rady Rodziców i Maria Wójcicka, rodzic - wyłoniło laureatów konkursu. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Następnie dyrektor Zespołu Szkół Ewa Bilińska złożyła wszystkim biorącym udział w konkursach i w przedstawieniu wyrazy uznania i gratulacje oraz wyrazy podzięki wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniach do imprezy, zwłaszcza gronu pedagogicznemu i rodzicom uczniów. Podziękowała serdecznie za przybycie członkom jury i honorowym gościom: konsulowi Michałowi Górskiemu z Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz przedstawicielowi LOT-u Witoldowi Mossakowskiemu. Na zakończenie dyrektor Ewa Bilińska złożyła wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. Danuta Wojtaszczyk Polskie echo w Ladispoli: Inauguracja działalności Komitetu Polonijnego Stowarzyszenie Komitetu Polonijnego i Polacy z Ladispoli, Cerveteri, Santa Severa, Passoscuro i Santa Marinella zorganizowali manifestację kulturalną i religijną, która odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Ladispoli Od lewej: prezes Stowarzyszenia Joanna Mużyło i wiceprezes Anna Skowyra Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez abp Szczepana Wesołego. We Mszy św. uczestniczyli także ks. Adam Dalach koordynator krajowy duszpasterstwa polskiego we Włoszech, diakon Enzo Crialesi z Ufficio Migrantes Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina, ojciec Tomasz z zakonu Ojców Franciszkanów z Santa Severa oraz siostry salezjanki, które prowadzą katechezę dla dzieci z rodzin polskich w Ladispoli i siostry zakonne z parafii św. Stanisława w Rzymie. Swoją obecnością uhonorował spotkanie konsul z Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie, Michał Górski. Kościół wypełniony był po brzegi. Pragnienie polskości malowało się na zmęczonych codziennością twarzach. Ks. abp wygłosił homilię, która rozpaliła serca polskich emigrantów. Komitet zorganizował też część artystyczną, podczas której zaprezentowano poezje tworzone przez Polaków we Włoszech. Akcentem polskim były tradycyjne stroje folklorystyczne, w których wystąpiły dzieci i dorośli. Uroczystość zbiegła się z 50 leciem kapłaństwa arcybiskupa Szczepana Wesołego Z tej okazji przedstawiciele Komitetu Polonijnego w Ladispoli wręczyli Jego Eminencji bukiet kwiatów i list z podziękowaniem za pasterską posługę i opiekę nad Polonią we Włoszech. Wielką radość przybyłym na spotkanie dzieciom sprawiły słodkie upominki od św. Mikołaja. Po Mszy Św. w dużej sali przy kościele odbyła się wieczerza. Polskie gospodynie przygotowały na tę okazję typowo polskie potrawy i ciasta. Spotkanie stało się potwierdzeniem potrzeby więzi Polaków z tradycjami narodowymi i obudziło potrzebę obcowania z językiem i kulturą polską. Joanna Maria Mużyło prezes Komitetu Polonijnego w Ladispoli

10 10 POLACY WE WŁOSZECH Nr lat temu w Rzymie W zeszłym roku minęło dziesięć lat od momentu utworzenia Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Kulturalnego MAC, która w 2000 r. zmieniła nazwę na Comunità Polacca. Głównym zadaniem Sekcji była działalność informacyjno-poradnicza w sprawach dotyczących obywateli polskich przebywających na terenie Włoch. Kładziono także ogromny nacisk na pomoc, a wręcz podawanie pomocnej dłoni każdemu, kto znalazł się w trudnościach związanych z pobytem i pracą w Italii. Od samego początku organizacja współpracowała z Włoskim Stowarzyszeniem OPERA, które stworzyło możliwość utworzenia centrum informacyjnego, z którego działalności mogli korzystać wszyscy Polacy. Pierwsza REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n. 203/2004 del Via V. Maroso, Roma Tel Fax DIRETTORE RESPONSABILE Sergio Talamo DIRETTORE EDITORIALE Federica F. Gaida CAPOREDATTORE (REDAKTOR NACZELNY) Danuta Wojtaszczyk VICECAPOREDATTORE Anna Malczewska COLLABORATORI Milena Trezzani, Agnieszka Wilk, Irena Wachowska, Elvio Pasca, Mascia Salvatore, Andrea de Rossi, Stefano Camilloni, Andrea Gagliardi SEGRETARIO DI REDAZIONE Stephen Ogongo IMPAGINAZIONE Anna Malczewska Danuta Wojtaszczyk EDITORE Stranieri in Italia srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax PUBBLICITA ISI Etnocommunication srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax DISTRIBUZIONE LOCALE E ABBONAMENTI Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim) Stranieri in Italia srl Tel fax DISTRIBUTORE NAZIONALE MESSAGGERIE INTERNAZIONALI Via Manzoni, Rozzano Numero verde CSQ Centro Stampa Quotidiani S.p.A. Via dell Industria, Erbusco (BS) Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń Numer oddano do druku siedziba Sekcji znajdowała się na Via Tiburtina Antica. Organizowane tam każdego czwartku spotkania stały się szybko ogniskiem życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego. Każdego tygodnia, do siedziby Stowarzyszenia przychodziło ponad 30 osób. Od 1997 roku organizacja brała udział w pracach Komisji Narodowej ds. Równouprawnienia Kobiet przy włoskim Prezydium Rady Ministrów tzw. Okrągłym Stole Kobiet Emigrantek. W 2000 roku Prezes Stowarzyszenia brała udział w Kongresie Generalnym Kobieta 2000, który odbył się w siedzibie Sztabu Generalnego ONZ w Nowym Jorku. Oprócz pomocy prawnej, Wspólnota organizowała wiele imprez kulturalnych, zabaw dla dorosłych i dzieci oraz wycieczki dla członków organizacji. Stowarzyszenie nie było nigdy obojętne na cierpienie słabszych. Kilkakrotnie organizowane były zbiórki pieniędzy np. dla powodzian w Polsce. Związek Polaków w Kalabrii, z siedzibą w Reggio Calabria, zaprasza Wspólnota organizowała także spotkania ze sławnymi ludźmi np. z włoską śpiewaczką Katią Riciarelli, piosenkarzem Albano oraz światowej sławy reżyserem Franco Zefirelli. Od samego początku, na czele Sekcji, później Comunità Polacca, stanęła i piastowała funkcję Prezesa aż do 2003 r. Teresa Dąbrowa, której nazwisko znane jest prawie wszystkim Polakom zamieszkałym w stolicy i nie tylko. Wśród rzymskiej Polonii była ona uznawana za instytucję. Teresa, która jest związkowcem i od wielu lat mieszka w Rzymie, praktycznie od zawsze pomagała emigrantom. To dzięki niej wielu rodakom udało się zalegalizować swój pobyt w Italii. To do niej i jej współpracowniczek zgłaszały się osoby, które miały problemy np. z pracodawcami włoskimi Jej telefon dzwonił nieustannie (również w nocy). Nawet teraz, kiedy nie jest już Prezesem od kilku lat, zdarza się, że Polacy nadal dzwonią do niej z prośbą o pomoc i wsparcie. Od 2003 roku Prezesem Comunità Polacca została Anna Malczewska. Nie oznaczało to jednak, że Teresa Dąbrowa odsunęła się całkowicie od Stowarzyszenia. Nadal współpracuje z nim czynnie. Pod koniec 2003 roku bardzo serdecznie artystów polskich, zamieszkałych na terenie Włoch (muzyków, malarzy, zespoły taneczne, aktorów, piosenkarzy, poetów), którzy zainteresowani są występami lub ekspozycjami swoich dzieł w Reggio. Kontakt: Przewodnicząca Związku: Katarzyna Gralińska kom Jeżeli posiadacie informacje na temat imprez polonijnych piszcie na adres redakcji: Nasz Świat Via Virgilio Maroso, Roma fax: , Zgloszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2007 r. w celu rozpatrzenia propozycji i opracowania szczegółowego programu kulturalnego na rok Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie krótkiego curriculum artystycznego. Wspólnota otworzyła filię Stowarzyszenia w Avezzano, gdzie mieszka i pracuje bardzo liczna grupa pracowników sezonowych. To właśnie od tego momentu Comunità Polacca w Rzymie zmieniła po części profil swojej działalności. W związku z tym, że Polacy w Rzymie nie potrzebowali już, aż tak wielkiej pomocy prawnej związanej z pobytem we Włoszech, Stowarzyszenie zaczęło oferować tego typu wsparcie rodakom przebywającym na terenie regionu Abruzzo. Poza tym, w Avezzano raz w miesiącu organizowane były msze św., które celebrował ks. Marek Kotyński, członek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Polaków Quo Vadis. Wraz z filią w 2004 roku, Comunità Polacca zorganizowała zbiórkę ubrań oraz zabawek dla dzieci z Podkarpacia, podczas której zebrano ponad 200 kg ubrań. Wspólnie z Quo Vadis dla członków obu organizacji została zorganizowana pielgrzymka do Ojca Pio, do San Giovanni Rotondo. Ponadto w Avezzano był prowadzony intensywny kurs języka włoskiego. W Rzymie zorganizowane zostały 2 wystawy prac malarskich oraz rzeźby artystów polskich zamieszkałych w Wiecznym Mieście. Pod koniec 2004 roku nasze Stowarzyszenie straciło siedzibę w Rzymie. Znacznie utrudniło nam to prowadzenie dalszej działalności, ale nie oznaczało zamknięcia organizacji. W 2005 roku Comunità Polacca zorganizowała drugi etap akcji Uśmiech dzieciom. Tym razem dorośli i najmłodsi malowali bombki, które później zostały wystawione na aukcji, a dochód z ich sprzedaży pozwolił na ufundowanie gwiazdkowych upominków dla podopiecznych Zakładu dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Na początku bieżącego roku planujemy kolejny transport odzieży dla dzieci z ubogich rodzin z Podkarpacia. Nasze Stowarzyszenie jest członkiem Związku Polaków we Włoszech i ściśle współpracuje, w miarę możliwości, z organizacjami polonijnymi zrzeszonymi lub nie w ZPwW. Od początku istnienia Sekcji (później Comunità Polacca) współpracujemy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie oraz od kilku lat ze Szkołą Polską w Rzymie. Komitet Polonijny w Ladispoli ogłasza konkurs pod tytułem Ciche Polaków wyznania Spostrzeżenia, myśli, odczucia Polaków na emigracji we Włoszech w formie poetyckiej, literackiej i fotograficznej. Zasady konkursu: poetycki od 1 do 5 wierszy w języku polskim literacki: od 1 do 5 stron formatu A4 w języku polskim fotograficzny: od 1 do 5 zdjęć obrazujących życie Polaków we Włoszech Prace należy nadsyłać do 30 marca 2007 roku na adres: Via Napoli Ladispoli (RM) lub em: Anna Malczewska Real? Do 20 stycznia br. w Instytucie Polskim w Rzymie można obejrzeć wystawę prac Anny Baumgart pt. Real? Artystka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się video, instalacją oraz rzeźbą.

11 Nr 01 Toskania I co z tą Polonią...? (Cz.II) POLACY WE WŁOSZECH 11 W poprzednim numerze Naszego Świata zamieściliśmy pierwszą część artykułu dotyczącego sympozjum na temat procesów zachodzących w tzw. nowej emigracji zorganizowanego w Warszawie 17 listopada 2006 r. przez Senat Polski i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego w Follonica Robert i Renata Małeccy Jak wygląda sytuacja Polaków we Włoszech na tle innych krajów Unii Europejskiej? Robert Małecki: W sumie nie jest tragicznie. Cieszę się, że mimo wszystko dajemy sobie radę i nie jest tak jak np. w Wielkiej Brytanii. Istnieją tam dwa związki Polaków; tych ze starej Polonii tj. Zjednoczenie Polski w Wielkiej Brytanii i tych z nowej emigracji Poland Street. Ich problem polega na tym, że nie są w stanie dojść do porozumienia. Jedni zajmują się krzewieniem kultury polskiej a drudzy pomagają Polakom na ulicy. W takich przypadkach tylko jedność jest Staramy się być z kamerą tam, gdzie dzieją się ważne sprawy dla Polaków. A poza tym mówimy dużo o naszym kraju, ziemi ojczystej, zabytkach i ciekawych miejscach w języku włoskim. podstawą do sukcesu. Uważam, że dobrze się stało, że Związek Polaków we Włoszech jest federacją. I nawet jeżeli czasami dzieli nas różnica zdań, to jednak lepiej jest wchodzić w struktury już istniejące, rozwijać je i poszerzać niż tworzyć coś zupełnie nowego, co mogłoby stwarzać konflikty. A przecież im więcej zrobimy dla Polaków i Polski, tym lepiej dla wszystkich. Jak miałaby wyglądać pomoc ze strony Polski? Jakie były wasze oczekiwania przed sympozjum? Renata Małecka: Pojechaliśmy na to spotkanie w konkretnym celu. Otóż, mieszkając i pracując we Włoszech od wielu lat, mogliśmy dokładnie opisać całą sytuację. Problemów emigracyjnych jest wiele i potwierdziło się to również w innych krajach UE. Na szczęście są osoby, instytucje, które w miarę swoich Lombardia Poezja Czesława Miłosza w Mediolanie związku z obchodami Roku Języka W Polskiego Konsulat Generalny RP w Mediolanie, przy współpracy Instytutu Polskiego w Rzymie i Związku Polaków w Mediolanie, zorganizował 28 listopada 2006 r. w prestiżowym i historycznym teatrze mediolańskim Teatro dei Filodrammatici, wieczór poświęcony poezji Czesława Miłosza. Wydarzenie otworzyła Joanna Heyman Salvadè, Prezes Związku Polaków w Mediolanie, przedstawiając historię i działalność Związku, który w zeszłym roku obchodzi 10 - lecie swojego istnienia, następnie słowa powitalne wygłosił Konsul Generalny RP w Mediolanie. Część artystyczną rozpoczął p. Jarosław Mikołajewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie i poeta, tłumacz i znawca literatury włoskiej i polskiej, prezentując życie i twórczość Miłosza oraz nawiązując do osobistych wspomnień ze spotkań z tym niezwykle ciekawym człowiekiem, w dalszej części programu wiersze po włosku i polsku recytowali aktorzy: Massimo De Vita i Zofia Dowjat. Na wieczór poezji Miłosza przybyła elita kulturalna Mediolanu, związana zwłaszcza ze światem poezji i literatury oraz tutejsza Polonia, możliwości wychodzą naprzeciw różnym problemom, z którymi borykają się Polacy. Stowarzyszenie Polsko - Włoskie w Follonica od 4 lat tworzy i emituje w Telewizji Teletirreno, program informacyjny w języku polskim. Poruszamy wszystkie tematy, które dotyczą naszych rodaków we Włoszech, odpowiadamy na nurtujące ich pytania, udzielamy informacji na temat zmian we włoskim prawie. Staramy się być z kamerą tam, gdzie dzieją się ważne sprawy dla Polaków. A poza tym mówimy dużo o naszym kraju, ziemi ojczystej, zabytkach i ciekawych miejscach w języku włoskim. Zależy nam, aby Włosi dowiedzieli się jak najwięcej o Polsce. Od roku można nas oglądać również drogą satelitarną Lucyna M. Wielgosz Program telewizyjny w języku polskim MAREMMA CHANNEL w każdy poniedziałek o godzinie można odbierać na kanale 914 (Piattaforma SKY) Częstotliwość: symbol rete: w dużej mierze związana ze światem artystycznym. Wieczór był udaną promocją polskiej kultury, w tym samego Czesława Miłosza, którego twórczość nie jest jeszcze we Włoszech dostatecznie znana. Artykuły na ten temat ukazały się w mediolańskiej prasie i centralnym dzienniku Il Giornale. Konsulat Generalny w Mediolanie Nikifor ( ) genio dell arte naif Do 25 stycznia br. W Museo Nazionale Preistorico Etnografico na Piazzale Marconi w Rzymie można podziwiać prace Epifaniusza Drowniaka, nazywanego od dzieciństwa Nikifor.. Artysta urodził się w 1895 roku. Był nieślubnym dzieckiem biednej, niemej i głuchej kobiety. We wczesnym dzieciństwie został oddany do sierocińca. Ze względu na problemy z mową i ze słuchem nie ukończył szkoły. Większość życia Drowniak spędził w biedzie. Niedoceniany za życia i uważany za ekstrawagancką, ale bardzo malowniczą postać na ulicach Krynicy. Sam Nikifor zawsze uważał się za artystę natchnionego przez Boga. Należna mu sława i szacunek dla jego dzieł przyszła dopiero u zmierzchu jego życia. Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wystawę zorganizował Instytut Polski w Rzymie. Museo Nazionale Preistorico Etnografico Piazzale G. Marconi, 14 Otwarte źródło: inforoma Calendario Arte in Fiera 2007 Do 20 stycznia br. W Galleria Web Art w Treviso, można obejrzeć wystawę Calendario Arte in Fiera 2007 Spośród wielu artystów wystawiających swoje prace, znalazła się także Bożena Król Lęgowska (wywiad z artystką ukazał się w naszym piśmie w marcu ubiegłego roku) Bożena Król Lęgowska urodziła się w 1973 roku w Zakopanem. Pracowała w Muzeum Tatrzańskim jako kustosz WWilli Koliba, Tatrzańskim Parku Narodowym jako asystentka u boku Witolda H. Paryskiego i jego małżonki Zofii Radwańskiej- Paryskiej. W 2001 r. była gościem wystawy La Pietra Lavorata w Arezzo. Od 2003 roku mieszka i pracuje w Saturni, gdzie została szybko doceniona w tamtejszych środowiskach artystycznych. Galleria Web Art Barchessa Villa Quaglia, Viale XXIV Maggio 11, Treviso godfziny otwarcia: od wtorku do soboty

12 12 POLACY WE WŁOSZECH Nr 01 Optymizm jako sposób na życie według Maciusia Lachewicza Istnieją osoby, które mają w sobie niezwykłą siłę, która pozwala im iść z uśmiechem przez życie nie bacząc na przeciwności losu. Prawdziwi optymiści, jak się okazuje wcale nie są oderwanymi od rzeczywistości marzycielami, ślepymi i głuchymi na zło i niesprawiedliwość świata. Posiadają jednak zadziwiający zmysł dostrzegania dobra i pozytywnych stron w każdej niemal sytuacji. Przede wszystkim jednak potrafią czerpać radość ze zwykłych codziennych czynności są kreatywni, otwarci i ciekawi świata. Jednym z największych niezłomnych optymistów, jakiegokolwiek spotkałam jest Maciej Lachewicz Księga Maciuś Lachewicz z tatą U doktora w gabinecie, Tuż pod oknem, Na parapecie, Leży książka, która podróżowała Po całym świecie, Była w Chinach i w Egipcie... A w niej podpisały się wszystkie dzieci, Które on wyleczył. Były dzieci z Rosji, Istambułu, A nawet z wioski Kuru gdzieś w Korei, A ja czytając, Zanurzyłem się w myślach. Strony niezliczone i na każdej Ciasne są podpisy. Na ostatniej stronie, w prawym dolnym rogu, małe miejsce nie zapisane... Myślę sobie, Może i na mnie przyjdzie kolej, Może i ja srebrnym długopisem, Zapełnię książkę moim podpisem. MACIEJ LACHEWICZ Urodził się 5 grudnia 1994 r. w Wejherowie, Rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie, po ukończeniu drugiej klasy, w 2003 r. wyjechał z rodzicami do Włoch, gdzie uczęszczał do szkoły amerykańskiej w Gricignano W 2005 r. przeprowadził się z rodzicami do Portugalii, gdzie kontynuował naukę w szkole międzynarodowej w Lizbonie i w szkole polskiej w Madrycie. W 2006 r. rodzina Maciusia powtórnie przeprowadziła się do Włoch. Pies Maciuś ma 12 lat. Obecnie jest uczniem klasy 7 szkoły międzynarodowej Italian English School Montessori Division w Bagnoli dzielnicy Neapolu oraz uczniem klasy 6 szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskigo w Rzymie. Od 2003 roku cierpi na nowotwór centralnego układu nerwowego (ependymomę). Przebył wiele operacji (m.in. skomplikowaną operację kręgosłupa) i przez długi okres czasu był przykuty do łóżka i wózka inwalidzkiego. Mimo, choroby, jest osobą niezwykle aktywną: pisze wiersze interesuje się informatyką, programami i filmami o tematyce przyrodniczej. Kocha zwierzęta i z radością opowiada o 7 kotach, którymi się opiekuje. Cieszy się również z faktu, że od niedawna dzięki rehabilitacji może pomagać w pracach domowych i wychodzić na dwór. Pies to pies, Pies jest do uciechy, Przyniesie kawał dechy. Pies ogonem merda, Liże cię po twarzy, Swym sercem cię obdarzy, gdy ty uczuciem darzysz. Pies poda łapę głośno zaszczeka A gdy nie masz czasu cierpliwie zaczeka. Pies, Pies najlepszy przyjaciel człowieka. Czego, czego ci potrzeba? PSA ci potrzeba, bo inaczej gleba. Pies, pies wszędzie na świecie, Pies obok ciebie. Psy ratownicy, Psy oczami człowieka, Psy uszami człowieka, Psy najlepszym kompanem, Wiernym pomocnikiem A nawet budzikiem. Ty uczysz psa a pies ciebie Gdy wasze losy podziela się Nie pogodzicie z tym się, Pies będzie cierpiał i ty też. Miałeś psa i go nie masz to po tobie nie wytrzymasz Nie masz psa brak ci przyjaciela. Pies, pies ci pomoże czy jesteś na szczycie czy w norze. Genova, Italia r. Jak jednak wyznaje, wyjście z mamą do oddalonego o 500 m supermarketu wymaga od niego ogromnego wysiłku, który musi odkupić kilkugodzinnym snem. Optymizm Maciusia jest zaraźliwy tak, jak jego radość tworzenia. Na pytanie jak to się stało, że zaczął tworzyć poezję odpowiada wierszem: Dlaczego piszę wiersze? Właściwie nie wiem dlaczego. Być może dlatego... W szpitalu przed pierwszą operacją zacząłem mówić wierszem. Lecz to nie wszystko, Rodzice zaczęli je spisywać. A gdy wyzdrowiałem sam je pisać chciałem. I tak się stało gdyby tego było mało. Pytanie: skąd to się wzięło? odpowiedź nie jest trudna... Ja lubię rozmawiać a, że z Włochami się nie dało, ponieważ języka się dobrze nie znało, znalazłem sposób i nie potrzebowałem osób (do rozmowy). Starczył mi papier, z którym wierszem się porozumiewałem. Dobry to przyjaciel, bo tajemnic nie zdradzi. Teraz piszę wiersze dla przyjemności i dla wyładowania złości. Nie mam jednak ulubionego poety, ponieważ wolę wiersze pisać, wyrażać uczucia, niż je czytać. Więc nie ma się co pytać... Moje zainteresowania są przeróżne, więc to pytanie pozostawiam dłużne. Jedyne, czego mu brakuje to kontaktu z rówieśnikami, gdyż z powodu złego stanu zdrowia uczy się toku indywidualnym w domu i większość czasu spędza z dorosłymi. Danuta Wojtaszczyk POKOLORUJ

13 Nr 01 POLACY NA ŚWIECIE 13 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Irlandii 14 stycznia br. już po raz drugi w trakcie 15 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Polacy w Irlandii będą zbierać fundusze na rzecz potrzebujących dzieci. W Irlandii zostały zarejestrowane podobnie jak w ubiegłym roku dwa sztaby orkiestry. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem uczestnictwa w imprezie wśród Polaków mieszkających w Dublinie, tegoroczny Finał zostanie zorganizowany w samym centrum miasta. Imprezy muzyczne odbywać się będą w Temple Bar Music Centre, a Światełko do Nieba zabłyśnie na Temple Bar Square. Wśród artystów, którzy wystąpią tego dnia będą m.in. irlandzki zespół reggea Unite Tribe, band jazzowy The High Colloquials oraz szkoły salsy i kapoeìry. W Temple Bar Music Center będzie można wysłuchać także zespołu Express Active oraz muzyki irlandzkich muzyków folkowych i akustycznych. Nie zabraknie także kubańskich bębniarzy oraz polskosłowackich nut folkowych. na podstawie Polski Express opr. Anna Malczewska Polak nagrodzony Trzecią nagrodę w konkursie New Horizons otrzymał trzydziestojednoletni Paweł Walentynowicz (na zdjęciu), właściciel polskiej firmy pośrednictwa i doradztwa handlowego EstEnter. Firma ta pośredniczy w relacjach handlowych firm holenderskich z firmami na terenie Europy Środkowej i Wschodniej, świadczy usługi tłumaczeniowe oraz oferuje treningi i szkolenia. 3 października 2006 r. laureatowi nagrodę wręczyła sekretarz stanu Karin van Gennip z Ministerstwa Spraw Ekonomicznych Holandii. Konkurs New Horizons jest inicjatywą sekretarza stanu Karin van Gennip i prezesa MKB Nederland Loeka Hermansa. Jest to wyróżnienie dla inicjatyw małych i średnich firm działających w KN i założonych przez nie tylko- Holendrów. Kryteriami w ocenie tych firm są: innowacyjność i zintegrowanie z holenderskim rynkiem pracy oraz umiejętność wyjścia naprzeciw potrzebom tego rynku. Pomnik Jana Pawła II w Ploermel 10 grudnia 2006 r. w Ploermel, w północno-zachodniej Francji został odsłonięty pomnik Jana Pawła II wykonany z brązu przez rosyjsko-gruzińskiego rzeźbiarza Zuraba Ceretelego - donosi PAP. Cereteli przedstawił papieża Polaka pogrążonego w modlitwie, pod łukiem zwieńczonym krzyżem. Pomnik ma 8,75 metra wysokości. Zdecydowanym orędownikiem ustawienia pomnika polskiego papieża był burmistrz Ploermel, Paul Anselin. Kazimierz Dolny w Berline Sto obrazów, grafik i rysunków z kazimierskiego Muzeum Nadwiślańskiego można było podziwiać w listopadzie ub. roku w pałacu Gutshaus w Berlinie. Wystawa zatutułowana została: Tam, gdzie więcej sztuki niż świata Kolonia artystyczna w Kazimierzu Dolnym Miastem partnerskim Kazimierza Dolnego jest Steglitz-Zehlendorf, południowo-zachodnia dzielnica Berlina (która jak jedenaście innych dzielnic Berlina ma oddzielny samorząd i prawa zbliżone do miejskich). Wystawa była częścią cyklu Niemiecko-polskie spotkania kulturalne 2006, na który złożyły się spotkania dyskusyjne, koncerty (przede wszystkim muzyki polskiej), a także - wieczór z noblistką Wisławą Szymborską. Do wystawy wydany został obszerny katalog w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. Posłuży on promocji kolonii artystycznej w Kazimierzu poza granicami kraju, także poprzez członków Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych z siedziba w Brukseli, do której Muzeum Nadwiślańskie należy od 2000 roku. SPOKOJNIE ŻYĆ WE WŁOSZECH Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o swoich prawach, zadzwoń: Stranieri PRAWNICY STRANIERI IN ITALIA ODPOWIEDZĄ OD RAZU Decreto ussi Pozwolenie na pobyt Karta pobytowa Sanatoria Wydalenie Wizy (nie dla Polaków) Unia Europejska Łączenie rodzin Obywatelstwo NA TWOJE PYTANIA: Meldunek Małżeństwo Prawo jazdy i patentino Mandaty Ubezpieczenia Partita IVA Oświadczenia podatkowe Contributi dla pomocy domowych Od poniedziałku do piątku od do Koszt połączenia: 1,57 wraz z IVA in Italia

14 14 POLSKA Nr 01 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia minęło 25 lat od momentu wprowadzenia w Polsce stanu sojennego. Koło północy z 12 na 13 grudnia 1981 roku milicja i SB zaczęły zatrzymywać działaczy Solidarności. Przerwano połączenia telefoniczne, programy radiowe i telewizyjne. Do akcji ruszyło około 100 tys. milicjantów i żołnierzy. Na ulicę wyjechało 1750 czołgów i 1900 pojazdów opancerzonych. Stan wojenny trwał formalnie 586 dni - zniesiono go 22 lipca 1983 roku 13 grudnia 1981 roku wprowadzony został w Polsce stan wojenny. Z chwilą jego ogłoszenia przestały działać konstytucyjne organy państwa: Rada Państwa (określana jako kolegialny prezydent i spełniająca rolę głowy państwa), Sejm i Rząd. Władzę przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) na czele, której stanął gen. Wojciech Jaruzelski. Na ulice miast wyjechały czołgi i pojazdy opancerzone obstawiając dostęp do najważniejszych zakładów pracy i instytucji takich jak banki i urzędy. Wprowadzona została godzina policyjna. Zamknięto osobowy ruch graniczny. Na obrzeżach miast stanęły rogatki i patrole kontrolujące przejeżdżające pojazdy. Obowiązywał zakaz zgromadzeń z wyjątkiem nabożeństw i obrzędów religijnych. Jak poinformował Trybunał Sprawiedliwości wyrok UE w tej sprawie zapadnie 18 stycznia. Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Eleanor Sharpston zwróciła uwagę w wydanej opinii, że polskie prawo dyskryminowało osoby sprowadzające Dott.ssa Katarzyna Litwicka MEDICO CHIRURGO Specialista in Ginecologia ed Ostetricia Iscrizione Albo dei Medici Chirurghi CS 6419 Via Andrea Doria 16 C Roma Studio: Fax: Cell: Zamknięte zostały obiekty kulturalne (kina, teatry) i obiekty sportowe (stadiony, hale, pływalnie). Wobec zakazu zgromadzeń nie mogły działać statutowe organy spółek, spółdzielni i stowarzyszeń. Wstrzymane zostało wydawanie prasy oraz działanie lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych. Zablokowane zostały połączenia telefoniczne. Jedynym źródłem informacji był pierwszy program telewizji i radiowa jedynka. Te stacje zostały zmilitaryzowane i wszystkie programy prowadzone przez mundurowych. Do wszystkich przedsiębiorstw i instytucji wprowadzeni zostali komisarze wojskowi, którzy przejęli kierowanie tymi placówkami. Internowani zostali wszyscy liderzy Solidarności i czołowi jej zwolennicy. Jako powód wprowadzenia stanu wojennego podawano używane auta, bowiem wysokość akcyzy była uzależniona od wieku pojazdu i mogła sięgnąć nawet 65 proc., co oznacza, że sprowadzane samochody były wyżej opodatkowane od pojazdów już zarejestrowanych w Polsce. Jeżeli sędziowie potwierdzą opinię rzecznik generalnej polski rząd będzie musiał zwrócić bezprawnie pobrany podatek. Obecnie obowiązuje akcyza na stare i nowe samochody, której wysokość zależy od pojemności silnika. Istnieją dwie stawki: 3.1 i 13.6 procent. Podatki zmorą polskich kierowców Ministerstwo finansów pracuje nad wprowadzeniem nowego corocznego podatku płaconego od każdego (nie tylko rejestrowanego po raz pierwszy) auta. To oznacza, że akcyza na samochody zostałaby wtedy utrzymana w obecnej formie. Warto przypomnieć, że od stycznia 2007 roku wzrośnie o 25 gr/l wzrośnie akcyza na benzynę. W cenie paliwa jest również wliczony dawny podatek drogowy. Danuta Wojtaszczyk wybór mniejszego zła, gdyż groziła nam interwencja zewnętrzna (wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego) lub wojna domowa. Stan wojenny trwał 3 lata i wraz z upływem czasu zmniejszane były jego restrykcje. Poza oficjalną wersją przyczyny wprowadzenia stanu wojennego powszechna była opinia, że chodziło o zniszczenie Solidarności. W tej kwestii spory trwają do dzisiaj. Autorzy stanu wojennego twierdzą, że jego wprowadzenie uchroniło nas przed ingerencją zewnętrzną, natomiast ówcześni opozycjoniści a obecni liderzy polityczni twierdzą, że takiego zagrożenia nie było i stan wojenny był zbrodnią na społeczeństwie. Pamiętając interwencję wojsk ZSRR na Węgrzech w 1956 roku i wkroczenie wojsk Układu Warszawskiego (w ich składzie oddziały polskie) do wówczas jeszcze Czechosłowacji wydaje się, że taka interwencja w Polsce była możliwa. Trudno o rzetelną opinię, gdyż wiele dokumentów dotyczących stanu wojennego nie zostało jeszcze ujawnionych. Dopiero 16 grudnia 2006 roku do Archiwum Akt Nowych przekazane zostaną dokumenty Komitetu Prymasowskiego, które przez 22 lata ukrywane były w piwnicach parafii św. Katarzyny w Wilanowie. Trudno określić liczbę ofiar śmiertelnych stanu wojennego. Dotychczas podawano 50 osób, a jak mówi ksiądz Józef Maj, który archiwum Komitetu Prymasowskiego przechowywał, zginęło 90 osób. Brak dokładnych danych ile osób opuściło Polskę w wyniku stanu wojennego. Po jego ogłoszeniu wyjazd z kraju był nie możliwy. Szacuje się, że kilka set tysięcy osób przebywających zagranicą i tych, którzy przekroczyli granicę przed rozpoczęciem stanu wojennego do kraju nie powróciło. Obecne elity przywódcze są zdecydowane w swoich ocenach - stan wojenny to zbrodnia, a jego autorzy to zbrodniarze, których trzeba osądzić i pozbawić wszelkich przywilejów (gen. Jaruzelskiego stopnia generalskiego). Opinia społeczna tak arbitralna nie jest. Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na pytanie: czy wprowadzenie stanu wojennego było uzasadnione? - odpowiedzi były następujące:. W roku 1991: 53% - tak, 35% - nie, 12% - trudno powiedzieć. W roku 2001: 49% - tak, 27% - nie, 24% - trudno powiedzieć. W roku 2006: 46% - tak, 31% - nie, 23% - trudno powiedzieć. Irena Wachowska Od 1 grudniu przestały obowiązywać przepisy obciążające stare samochody akcyzą w wysokości 65 procent. Jak się okazało, przepisy są niezgodne z unijnym prawodawstwem i niewykluczone, że państwo będzie musiało zwracać pobrane pieniądze Dwa ośrodki przeprowadziły badanie nastrojów społeczeństwa polskiego w kwestii przynależności do Unii Europejskiej. W dniach 6-9 października CBOS badanie przeprowadził na reprezentatywnej próbie 999 dorosłych osób, a TNS OBOP w dniach 5-9 października sondował 1005 osób powyżej 15 roku życia. Wśród respondentów CBOS 6% stanowili przeciwnicy naszej przynależności do UE. Za członkostwem było: 69% wyborców eurosceptycznego LPR, 87% elektoratu PiS oraz 98% wyborców PO. 72% respondentów OBOP to zwolennicy naszej przynależności do UE. Dla 19% nie ma to znaczenia a przeciwnicy stanowili 6%. Jak widać jesteśmy społeczeństwem zdecydowanie proeuropejskim. W Budapeszcie odbyły się eliminacje do światowego finału Mistrzostw w Programowaniu Zespołowym, który w marcu 2007 roku odbędzie się w Tokio. Paweł Gawrychowski, Jakub Łopuszański i Tomasz Wawrzyniak, studenci informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, zajęli czwarte miejsce wśród 62 drużyn uczelni z Europy Środkowo-Wschodniej i zakwalifikowali się do finału. Trójka na Mistrzostwach w roku 2005 w Szanghaju zdobyła srebrny medal.

15 Nr 01 POLSKA 15 Praca w zamian za usługi seksualne W jednym z numerów Gazety Wyborczej z początku grudnia ukazał się artykuł, którego autorzy podali, że w biurach Samoobrony oraz w biurach parlamentarzystów tej partii pracę otrzymywały młode kobiety w zamian za usługi seksualne. Wywołało to medialną burzę. Liderzy samoobrony zaprzeczali tym doniesieniom i słali pogróżki gazecie i autorom artykułu. W różnych mediach zaczęły pojawiać się kolejne informacje potwierdzające opinie Gazety Niektórzy byli członkowie tej partii stwierdzali, że rozwiązłość obyczajowa na wszystkich imprezach partii była powszechna. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie. Dotychczas przesłuchała około 40 światków. Wyniki śledztwa nie są ujawniane. Pani Aneta Krawczyk jest w tej aferze jedyną, jak do tej pory, kobietą znaną z imienia i nazwiska. Ogłosiła ona, że uprawiała seks z przewodniczącym Samoobrony Lepperem w jego pokoju w hotelu poselskim a poseł Łyżwiński, u którego była zatrudniona jako asystentka jest ojcem jej dziecka. W prasie pojawiło się określenie, że polityka sięgnęła DNA, bo takim badaniom prokuratura poddał panią Krawczyk jej dziecko i posła Łyżwińskiego. Badanie wykluczyło ojcostwo posła. W tym momencie Wicepremier Lepper oskarżył Gazetę Wyborczą o zamach stanu, gdyż jej publikacja miała doprowadzić do rozpadu koalicji rządowej. W wypowiedzi dla Dziennika prokurator krajowy Kaczmarek stwierdził, że są dowody na molestowanie seksualne kobiet przez posła Łyżwińskiego. Po tej informacji dnia 14 grudnia Lepper, jako przewodniczący Samoobrony, wykluczył z partii posła Łyżwińskiego dotychczas jednego ze swoich najbliższych współpracowników. Następnego dnia media podały nowinę, że jeden z członków Samoobrony z regionu lubelskiego podał, iż w trakcie zjazdu regionalnej struktury partii w Lublinie pan Lepper składał propozycje seksualne 2 kobietom, a jedna z nich poinformowała go o tej propozycji sms-em. Śledztwo w toku. Po jego zakończniu dowiemy się, czy rzeczywiście usługi czy rozwiązłość obyczajowa w partii miała miejsce i jak była skala tego procederu, jeżeli istniał. Prasa ujawnia informacje uzyskiwane od członków Samoobrony, najczęściej byłych, że niektóre posłanki z ramienia tej partii zatrudniały młodych mężczyzn na swoich asystentów również za usługi seksualne. Wszystko wyjaśni prokuratura. O co chodzi w tym seks skandalu? Chyba nie ma wątpliwości, że o podważenie moralnych postaw wielu działaczy Samoobrony. Czy można w tej sprawie coś przewidzieć? Przed wyborami samorządowymi znany jasnowidz z Człuchowa pan Jackowski przepowiadał, że Lepper w niedługim czasie zakończy karierę polityczną w niesławie a Samoobrona przestanie być liczącą się partią. Według jego wizji późną wiosną odbędą się wybory parlamentarne. Jak się mawia - pożyjemy zobaczymy. Irena Wachowska Foto AP Daleka droga do dobrobytu Według GUS statystyczny Polak na swoje utrzymanie wydaje w 2006 roku 801,08 zł podał Dziennik Bałtycki ( ). Według badania Pracowni Badań Społecznych, 64% Polaków nie ma oszczędności a 66% nic nie odłożyło w ciągu ostatniego roku. Coraz więcej osób uzupełnia swój budżet kredytami. 78% kredytobiorców korzysta z pożyczek bankowych. 10% bierze pożyczki w zakładach pracy. 6% zadłuża się w sklepach. 4% korzysta z kredytów w kasie oszczędnościowo - kredytowej. Jak rząd dba o interesy narodowe Na to pytanie odpowiadali respondenci OBOP-u, który w dniach 3-6 listopad przeprowadził badanie na reprezentatywnej próbie 1005 osób powyżej 15 roku życia. 14% uważa, że rząd PiS lepiej niż poprzednie rządy dba o nasze interesy narodowe. 37% nie widzi różnicy. 44% ludzi z wyższym wykształceniem wyżej ocenia poprzednie rządy, 32% ocenia, że jest jak było a tylko 12% widzi poprawę. Jacek Kucharczyk, socjolog z Instytutu Spraw Publicznych mówi: to porażka rządu. PiS-wska ideologia odzyskanego MSZ, twardej retoryki, zaostrzania kursu po prostu upadła. I można się było tego spodziewać. Rok temu w badaniach ISP zapytaliśmy respondentów, czy w stosunkach z Niemcami Polska powinna przede wszystkim szukać kompromisu, czy raczej akcentować obronę interesu narodowego. 70% ankietowanych było za kompromisem. Polacy obawiają się zbliżenia Niemiec z Rosją, którego symbolem projekt bałtyckiego gazociągu. 68% badanych uważa to zbliżenie za niebezpieczne dla Polski. Cóż opinia publiczna, skoro rządzący postępują w brew jej. I.W. 3% zadłuża się u rodziny. 2% pożycza od niebankowych instytucji finansowych a 1% od znajomych. Średnio miesięcznie na osobę wydawaliśmy w roku 2005 (w złotych); 195,85 na żywność i napoję, 19,46 na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, 36,23 na odzież i obuwie, 138,90 na użytkowanie mieszkania i energię, 36,86 na wyposażenie mieszkania, 35,74 na zdrowie, 58,86 na transport, 36,95 na łączność, 50,35 na rekreację i kulturę, 9,63 na edukację i 11,11 na restauracje i hotele. Osinów Dolny miejscowość w Polsce zupełnie nieznana, bo to licząca 50 domostw i 190 mieszkańców wieś nad Odrą. Jest natomiast bardzo znana w nadodrzańskich rejonach Niemiec, gdzie uchodzi za centrum fryzjerstwa. W 30 domach mieszczą się salony fryzjerskie w których pracuje 130 osób. Wszystko to dzieje się koło Gryfina, zaledwie trochę ponad 50 km od Szczecina. Do wsi raz w miesiącu przyjeżdżają ekipy Wyposażenie przeciętnego polskiego gospodarstwa domowego w roku 2005 stanowiły: chłodziarka 98,2%; pralka 83,1%; mikrofalówka 33,5%; samochód 42,3%; wieża, radiomagnetofon 47,8%; telewizor 98,6%; tel. Komórkowy 68,4%; magnetowid 44,3%; TV-SAT 59,3%; komputer 39,4% i internet 24,8%. Mimo wielkich sukcesów jakie ogłaszają nam rządzący, to wydaje się, że do zamożności jeszcze sporo nam brakuje. I.W. Wieś fryzjerów telewizyjne z Niemiec i kręcą reportaże o dolinie fryzjerstwa. Mają Stany Zjednoczone w Kaliforni swoją dolinę krzemową, my w Szcecińskiem mamy dolinę fryzjerską. Po każdej wizycie niemieckiej ekipy telewizyjnej, następnego dnia pojawiają się klienci z za Odry i chcą fryzurę taką jak w telewizji. Linie produkcyjne wykorzystane są do granic możliwości, aby sprostać zapotrzebowaniu, trzeba importować siłę roboczą z samej stolicy województwa Szczecina. I.W.

16 16 VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH Nr 01 Umowy najmu przewodnik dla wynajmujących i właścicieli mieszkań (cz.iv) Odstąpienie od umowy najmu Właściciel mieszkania może odstąpić od umowy najmu tylko po uprzednim zawiadomieniu na piśmie lokatora, w czasie przewidzianym przez prawo (zazwyczaj na kilka miesięcy przed wygaśnięciem kontraktu). Ty, jako lokator możesz natomiast odstąpić od umowy Jeżeli lokator przekroczył termin opuszczenia lokalu wyznaczonego przez sąd w orzeczeniu o eksmisji, właściciel może żądać usunięcia go z mieszkania siłą. najmu we wcześniejszym terminie w dwu przypadkach: 1. jeżeli, taka możliwość została ujęta w kontrakcie, 2. jeżeli, konieczność ta została zdeterminowana ważnymi powodami, np. zmianą pracy, trudną sytuacją rodzinną, itp. W obu przypadkach powinieneś powiadomić właściciela mieszkania o chęci odstąpienia od umowy pół roku wcześniej. Wykonanie eksmisji Jeżeli lokator przekroczył termin opuszczenia lokalu wyznaczonego przez sąd w orzeczeniu o eksmisji, właściciel może żądać usunięcia go z mieszkania siłą. Wykonanie eksmisji oddane jest Państwu (komornikowi lub administracyjnemu organowi egzekucyjnemu). Eksmisji może dokonać jedynie właściciel, który przestrzegał warunków umowy najmu i uregulował wszystkie podatki. Zanim jednak dojdzie do usunięcia lokatora siłą właściciel jest zobowiązany przesłać lokatorowi akt zawiadamiający o eksmisji. W dokumencie tym muszą zostać podane następujące dane: a) dane rejestracyjne umowy, b) rozliczenie ICI c) zaświadczenie o zarobkach z wyszczególnieniem dochodu z wynajmu, d) zaświadczenie o wpłatach ICI Jeżeli właściciel nie uregulował wszystkich opłat lub nie zebrał niezbędnej dokumentacji organ egzekucyjny nie może wykonać eksmisji. Co oznacza, że nawet w sytuacji, kiedy lokator samowolnie zajmuje lokal lub zakończył się okres trwania stosunku prawnego nie może zostać wyrzucony na bruk. Centri di accoglienza Centri di accoglienza to ośrodki, które zapewniają dach nad głową osobom w trudnej sytuacji. W centrach tych, często bezpłatnie można też otrzymać wyżywienie. Ponadto cudzoziemcy mogą również korzystać z kursów języka włoskiego oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe. Ponadto ośrodki te udzielają pomocy socjalnej i zdrowotne osobom w trudnej sytuacji finansowej. Władze włoskich struktur administracyjnych: regionów, prowincji i gmin przy współpracy z różnymi stowarzyszeniami dysponują specjalnymi ośrodkami, w których cudzoziemcy mogą otrzymać niezbędną pomoc. Centra te przyjmują obcokrajowców legalnie przebywających na terenie Włoch (pod warunkiem, że nie jest to pobyt turystyczny), którzy czasowo nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. W szczególnych przypadkach władze administracyjne mogą również zezwolić na przyjęcie do centrum cudzoziemca, który nie posiada zezwolenia na pobyt. Cudzoziemcy legalnie przebywający we Włoszech mogą korzystać z tak zwanych mieszkań zastępczych, które udostępniane są osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej przez władze miasta i instytucje charytatywne. Mieszkania zastępcze Cudzoziemcy legalnie przebywający we Włoszech mogą również korzystać z tak zwanych mieszkań zastępczych, które często udostępniane są osobom w trudnej sytuacji mieszkaniowej przez władze miasta i instytucje charytatywne. Zakwaterowanie to jest odpłatne (cenę za dzień pobytu ustalają władze poszczególnych regionów lub gmin). Mieszkania komunalne Cudzoziemcy posiadający kartę stałego pobytu lub pozwolenie na pobyt ważne na okres minimum 2 lat, zatrudnieni na umowę o pracę lub prowadzący własna działalność gospodarczą mogą starać się o mieszkanie komunalne. Ich wnioski będą rozpatrywane na równi z wnioskami składanymi przez obywateli Włoch. Stranieri in Italia Przewodnik po włoskim systemie edukacji Pr zypominamy wszystkim czytelnikom, że na stronie internetowej został zamieszczony w języku polskim Przewodnik po włoskim systemie edukacji. W książeczce znajduje się opis włoskiego systemu szkolnictwa, jego organizacji, począwszy od przedszkola aż po uniwersytet. Vademecum ukazuje również możliwości związane z podjęciem pracy, zarówno te przewidziane przez włoski system szkolnictwa, jak i sposoby oraz możliwości zapisania się do biura pracy. portal imigracji Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich cudzoziemców we Włoszech Stranieri in Italia

17 Nr 01 ROZMAITOŚCI 17 DO POCZYTANIA Stanisław Jerzy Lec: Myśli nieuczesane wszystkie W czterdzieści lat po śmierci Stanisława Jerzego Leca ukazuje się pełne wydanie jego najoryginalniejszego i najbardziej znanego dzieła, tom niniejszy zawiera bowiem cztery tysiące siedemset jedenaście myśli nieuczesanych, czyli wszystkie opublikowane dotąd aforyzmy autora. Choć czytelnikom jego aforyzmy wydawać się mogły celną reakcją na absurdy peerelowskiej rzeczywistości, nie są one jedynie wytworem chwili historycznej, lecz zachowują aktualność i uniwersalny sens. Nowy 007 Już niedługo na ekranach włoskich kin pojawi się Casino Royale, nowe przygody Jamesa Bonda, którego zagrał po raz pierwszy aktor Daniel Craig DO ZOBACZENIA Jest on najmłodszym od 30 lat agentem 007 i pierwszym Bondem o blond włosach: mówimy tu o Danielu Craigu, aktorze angielskim, który interpretuje po raz pierwszy rolę najsłynniejszego szpiega angielskiego. Film Casino Royale opowiada o wczesnej karierze 007, kiedy to Bond nie posiadał jeszcze licencji na zabijanie 00. Nakręcony w wielu zakątkach świata, m.in. na Bahamach, w Czechach oraz we Włoszech, film opowiada o młodym Bondzie, który za wszelką cenę musi wygrać partię pokera, gdzie główną wygraną jest 120 milionów dolarów; pieniędzy, których jeżeli nie wygra, przejdą w ręce terrorystów. Nie brakuje efektów specjalnych np. Niesamowity poscia na dźwigu lub pędząca ciężarówka naprzeciw samolotowi. Epilog filmu rozgrywa się w Wenecji, gdzie eksploduje jeden z budynków w centrum Gran canale. W filmie zagrała również przepiękna ktorka francuska: Eva Green oraz Włosi: Giancarlo Giannini i Caterina Murino. Casino Royale wszedł na ekrany polskich kin w połowie listopada We Włoszech będziemy mogli go zobvaczyć od 5 styczni br. Pierpaolo Festa DO POSŁUCHANIA Marcin Rozynek: On off Album promowany przez singel Deszczowe dni został zrealizowany i wyprodukowany przez Marcina Rozynka i Marcina Samarzewskiego w Lesznie. W nagraniach (wrzesień 2005-lipiec 2006) udział wzięli: Mariusz Luczak - perkusja, instrumenty perkusyjne, Arkadiusz Lisowski - bas, Marcin Samarzewski - gitary, instrumenty klawiszowe, instrumenty perkusyjne, Marcin Rozynek - gitary i instrumenty klawiszowe. 1 opiekę medyczną bezpłatna infolinia ubezpiecznie w razie wypadku przy pracy organizzazioni sindacali di categoria jesteś pracownikiem tymczasowym? Ebitemp zapewnia ci 3 pożyczki indywidualne ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo ludzie, którzy cenią ludzi poznaj twoje prawa i twoje możliwości związane z umową o pracę z agencją pośrednictwa pracy zadzwoń pod numer associazioni datoriali del settore Kim jesteśmy Ebitemp jest ogólnokrajową obustronną instytucją, zajmującą się pracą tymczasową. Powstała ona z konfederacji związków zawodowych Cgil, Cisl i Uil, organizacji NIdiL-Cgil, Alai-Cisl i Cpo-Uil oraz stowarzyszeń i agencji pracy, zatrudniających na czas określony, bez chęci zysku i działające dla pracowników i firm z sektora. Czym się zajmujemy Zwrot kosztów za opiekę medyczną Ebitemp, poprzez konwencję z Cassa mutualistica interaziendale, gwarantuje pracownikom zatrudnionych na czas określony (lub pracownikom tymczasowym) zwrot i pomoc następujących kosztów za opiekę medyczną: zwrot kosztów za poważne płatne operacje zwrot kosztów przed i po płatnych operacjach chirurgicznych pomoc finansową przy innych pobytach w szpitalu zwrot kosztów za tzw. ticket. Więcej informacji na temat służby zdrowia i możliwości otrzymania zwrotu kosztów lub/i pomocy finansowej na stronie internetowej lub pod numerem bezpłatnej infolinii Pożyczki Ebitemp, poprzez umowę z Monte dei Paschi di Siena, stworzyła fundusz gwarancyjny dla pracowników zatrudnionych na czas określony (lub pracowników tymczasowych) niskich pożyczek na dogodnych warunkach. Pożyczki przyznawane są na podstawie następujących wymogów: Maksymalna wysokość: 2500,00 euro Stałe oprocentowanie: 7,60% Dodatkowe koszty: żadne Więcej informacji na temat pożyczek i możliwości ich otrzymania na stranie lub pod numere bezpłatnej infolinii Ubezpieczenie w razie wypadku przy pracy Ebitemp, wypłaca dodatkowe odszkodowanie (oprócz przysługującego przez prawo) na rzecz pracowników zatrudnionych na czas określony (lub pracowników tymczasowych) w przypadku: objawy choroby powypadkowej pojawią się po wygaśnięciu umowy o pracę; trwałego inwalidztwa (którego objawy pojawiły się do jednego roku od wypadku); śmierci w miejscu pracy ( do której dojdzie w przeciągu roku od momentu wypadku). W przypadku wypadku, którego objawy pojawią się po wygaśnięciu umowy o pracę przewidziane jest odszkodowanie w wysokości do 2.500,00 euro. W przypadku trwałego inwalidztwa i śmierci przewidziane jest odszkodowanie do ,00 euro. Więcej informacji na temat ubezpieczeń w razie wypadku i możliwości otrzymania odszkodowania na stronie lub pod numerem bezpłatnej infolinii Ebitemp Ente bilaterale nazionale per il lavoro temporaneo Corso Vittorio Emanuele II, Roma

18 18 ROZMAITOŚCI Nr 01 Lwy są najlepsze! Z Nieważne, jak długo masz prawo jazdy i ile kilometrów już przejechałeś. Raport portalu InsuranceHotline.com wykazał, że na umiejętności za kółkiem wpływa też znak Zodiaku kierującego podaje Reuters Nowa miłość Anny Korcz Po pięciu latach od dramatycznego rozstania z mężem, Anna Korcz znalazła nową miłość. Obiektem uczucia jest biznesmen Paweł. Razem planują przyszłość Gwiazda serialu Na Wspólnej dowiedziała się kilka lat temu, że jej ukochany mąż i ojciec dwóch córek żyje w stałym związku z inną kobietą. Próbowała walczyć o swoje małżeństwo, ale nie udało się. W końcu złożyła pozew rozwodowy. Potem długo nie mogła zaufać żadnemu mężczyźnie. Poświęciła się wychowywaniu córek - Ani i Kasi oraz pracy na planie serialu. badań przeprowadzonych wśród amerykańskich kierowców, wynika, że niestety najwięcej wypadków powodują osoby urodzone pod znakiem Wagi i Wodnika. Najlepszymi kierowcami okazały się osoby, które mają Słońce w znaku Lwa, a na drugim miejscu znalazły się Bliźnięta. Ja wam pokażę! stanie się serialem Dziennik Super Express doniósł ostatnio, że będzie trzecia ekranizacja popularnych powieści Katarzyny Grocholi. Po filmach Nigdy w życiu i Ja wam pokażę! przyszła kolej na serial Kinowe ekranizacje powieści o perypetiach sympatycznej Judyty zgromadziły ogromną widownię i przyniosły duże zyski. Dlatego producenci zdecydowali się nakręcić serial. Według Super Expressu, rolę Judyty zagra Edyta Jungowska. Natomiast w roli jej ukochanego Adama ma wcielić się Radosław Krzyżowski. Katarzyna Grochola uznała, że Jungowska to bardzo dobry wybór. Zamek Draculi na sprzedaż Uwaga, to nie żart! Zamek Bran (na zdjęciu obok) w rumuńskim Siedmiogrodzie, prezentowany turystom jako siedziba słynnego Drakuli, został wystawiony na sprzedaż przez obecnego właściciela Dominika Habsburga - donosi PAP W 1920 roku miasto Braszów przekazało należący do niego zamek w podarunku królowej Rumunii Marii. Jej prawnuk Dominik Habsburg odzyskał Bran w maju 2006 r. Według źródeł historycznych, żyjący w latach władca Wołoszczyzny Vlad III Tepes (Palownik) nie był wampirem, a praktykowane przez niego wbijanie opornych bojarów i tureckich jeńców na pal nie odbiegało od standardów epoki. Drugi przydomek Draculea (Syn Smoka lub Syn Diabła) oznacza po prostu, że jego ojcem był Vlad II Dracul (Smok) - członek utworzonego przez cesarza Zygmunta Luksemburczyka rycerskiego Zakonu Smoka, któremu patronował św. Jerzy. Legendy o karpackim wampirze, powstałe niewątpliwie z inspiracji politycznych oponentów Vlada III, wykorzystał w swej powieści Drakula (1897) Brytyjczyk Bram Stoker. Zawarty w książce opis siedziby krwawego hrabiego ma wiele wspólnego z Bran - jednak według historyków, Vlad III nigdy w tym zamku nie był. Pazura ma bliźniaki Radosław Pazura i Dorota Chotecka doczekali się bliźniąt Dzieci przyszły na świat w środę, 13 grudnia letnia Dorota Chotecka i 37-letni Radosł aw Pazura nadali im imiona Magda i Adaś. Zarówno mama, jak i dzieci czują się znakomicie. Dziewczynka mierzy 52 centymetry i waży 3,4 kilograma. Chłopiec ma 51 centymetrów, ale waży o 100 gram więcej od siostry.

19 Nr 01 ROZMAITOŚCI 19 Dramat Katarzyny Skrzyneckiej W połowie listopada br. do warszawskiego sądu trafił pozew rozwodowy, który złożył mąż znanej wszystkim Katarzyny Skrzyneckiej. Aktorka nie rozumie, czemu mąż postanowił się z nią rozejść Skrzynecka przysłała do redakcji dziennika Fakt oświadczenie, w którym pisze m.in., że w niczym nie zawiodłam ani jako żona, ani jako przyjaciel. Nigdy nie zaniedbałam naszego związku, uczuć, wspólnego domu ani czasu dla rodziny. Pozostaje mi jedynie uszanować wybór i decyzję męża o rezygnacji z naszego małżeństwa oraz potrzebie powrotu do stanu wolnego. Małżeństwo 36-letniej aktorki i 37-letniego oficera prasowego z Komendy Głównej Policji Zbigniewa Urbańskiego przetrwało trzy i pół roku. Chociaż wydawało się, że aktorka i piosenkarka znalazła miłość swojego życia, związek się rozpadł. Pierwsze pogłoski o kryzysie pojawiły się już jakiś czas temu. Para osobno spędziła tegoroczne wakacje. Skrzynecka była ostatnio bardziej milcząca, zamknięta, odsunęła się od swoich znajomych, ale w pracy nic nie dała po sobie poznać. Złośliwcy zaczęli opowiadać o rzekomym kochanku aktorki. Inni twierdzili, iż chodziło o różnicę w poglądach na poszerzenie rodziny. Zdaniem niektórych gwiazda nie chciała mieć dzieci, a jej mąż tak. W tej chwili mediom nie jest jeszcze widomy powód rozstania pary, pierwsza rozprawa rozpocznie się bowiem za kilka miesięcy... Anna Malczewska Zakościelny wyrusza na podbój HOLLYWOOD Sława w Polsce to dla 26-letniego Macieja Zakościelnego za mało. Młody gwiazdor szykuje się na podbój Hollywood... Hans Klopss w serialu! Na razie Maciej Zakościelny, aktor znany m.in. z serialu Kryminalni i filmu Tylko mnie kochaj, nie otrzymał żadnej propozycji od amerykańskich producentów. Jednak jego Na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu w miejscu, gdzie pół roku temu ustawiono słomianą figurę łabędzia, stanęło ostatnio ogromne marmurowe jajo podała PAP osoba wzbudziła duże zainteresowanie na jednej z hollywoodzkich imprez, na które zaprowadziła go jego przyjaciółka, 25-letnia Izabella Miko. Ekskluzywne przyjęcie zorganizowała firma Armaniego. Jak donosi Fakt, na czerwonym dywanie, w blasku fleszy, Zakościelny zachowywał się tak naturalnie, jakby hollywoodzka sława była mu, po prostu, pisana. A fotografowie chętnie kierowali swoje obiektywy na nieznanego im gościa. Przyjaźń Izabelli Miko i Macieja Zakościelnego rozkwitła kilka miesięcy temu. Wcześniej aktor spotykał się z modelką Katarzyną Grabowską. Zanim Zakościelny zacznie otrzymywać scenariusze z Hollywood, już od 19 stycznia, będziemy mogli go oglądać w komedii Dlaczego nie!. Według doniesień Super Expressu, w Polsce, w przyszłym roku powstanie serialowy superhit. Dziennik opisuje przygotowania do realizacji nowego serialu, który będzie połączeniem brytyjskiego Allo, allo z rodzimą Stawką większą niż życie. Zdjęcia do serialu rozpoczną się na początku przyszłego roku. Zaangażowano już całą plejadę polskich gwiazd. Joanna Liszowska zagra kochankę Brudnera, w którego wcieli się Piotr Pręgowski. Małgorzata Socha wystąpi jako łączniczka AK zakochana w Hansie Klopssie. A kto zagra Hansa? Do tej pory nie decyzja nie zapadła. Marmurowe jajo stanęło w Toruniu Wielu może zadać pytanie, dlaczego wcześniej stał tam słomiany ptak? Odpowiedź jest prosta, łabędzia ustawiono w tym miejscu na pamiątkę walki miasta z epidemią ptasiej grypy, ponieważ w marcu 2006 r. na Bulwarze znaleziono padłego łabędzia, u którego wykryto wirusa H5N1. Stado liczące ponad sto ptaków zostało izolowane - w sumie wirusa znaleziono u 32 z nich. To właśnie wtedy, urzędnicy toruńskiego magistratu zapowiedzieli ustawienie pomnika łabędzia przypominającego walkę z wirusem. Temat wzbudził gorącą dyskusję w lokalnych mediach. Ostatecznie zamiast metalowej rzeźby ptaka wzbijającego się do lotu, ustawiono kukłę uplecioną ze słomy, co miało nawiązywać do słynnego, tytułowego misia z filmu Stanisława Barei. Marmurowe jajo, które zajęło miejsce ptaka jest bardzo cenne: wykonano je z niezwykle rzadkiego gatunku marmuru. Jego fundator oraz autor pragną zachować anonimowość powiedział rzecznik prezydenta Torunia, Marcin Czyżniewski. Toruń: Starówka foto: MSZ

20 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE W!OSZECH 20 SPORT Nr 01 KONIEC marzeń Wisły Krakowska Wisła straciła szanse na dalszą grę w Pucharze UEFA. Piłkarze z Krakowa przegrali bowiem w Rotterdamie z miejscowym Feyenoordem 1:3. Dla polskiej drużyny to koniec marzeń o kolejnym etapie pucharowej rywalizacji Piłkarze Białej Gwiazdy nie wystrzegli się w tym meczu błędów, fatalnie grali w obronie. Już w 16. minucie kiepską postawę krakowian wykorzystali rywale, zdobywając pierwszą bramkę. Jej autorem był Hofs, który bez trudności pokonał źle ustawionego bramkarza krakowskiej Wisły. Krakowianie próbowali za wszelką cenę zrewanżować się rywalom za straconą bramkę. Wiślacy poprawili nawet grę na tyle, aby w 23. minucie wywalczyć wyrównującego wynik spotkania gola po akcji Jakuba Błaszczykowskiego bramkę dla Wisły zdobył Paweł Brożek. Na kolejną bramkę rywali nie trzeba było czekać długo. W 41. minucie na 2:1 wynik spotkania podwyższył Jonathan De Guzman. Po zmianie stron krakowianie wyprowadzili kilka akcji, które nie przyniosły oczekiwanych goli. Rywale natomiast po raz kolejny wykorzystali niemoc zawodników Białej Gwiazdy i przypieczętowali ostateczny sukces, zdobywając trzecią bramkę. Agata Wróbel kończy sportową karierę Dwukrotna medalistka olimpijska, mistrzyni świata w podnoszeniu ciężarów w kategorii + 75 kg Agata Wróbel (Góral Żywiec) postanowiła zakończyć sportową karierę. O decyzji zawodniczki poinformował ministra sportu Tomasza Lipca podczas piątkowego spotkania trener kadry kobiet Ryszard Soćko. Trener kadry kobiet w podnoszeniu ciężarów nie krył jednak, że liczy na zmianę decyzji Agaty Wróbel w przyszłym roku. Agata miała kilka poważnych kontuzji, które uniemożliwiały jej przez dłuższy czas treningi. Teraz jest w złym nastroju, musi odpocząć i odreagować stres. Ale kto wie, może na wiosnę sytuacja się zmieni. Deklaruję, że pomogę jej w przejściu z życia sportowego do cywilnego - dodał szkoleniowiec kadry. Nie dostałeś ostatniego numeru naszego pisma? Koniec z problemami Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA Zostać przedsiębiorcą we Włoszech Obywatele krajów Unii Europejskiej mają prawo do zakładania przedsiębiorstw lub prowadzenia działalności gospodarczej, mających charakter samozatrudnienia, we wszystkich państwach członkowskich UE. We Włoszech obywatele UE mogą otworzyć działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak Włosi. Jedyną różnicą jest to, że po przyjeździe do Włoch muszą udać się na Kwesturę w celu wyrobienia karty pobytowej. POLSKA strona 3 Jak Polacy oceniają pracę ministrów? Martyna Wojciechowska Przesunąć horyzont strona 18 strona 18 ROK III NR 14 (37) GRUDZIE" 2006! ANNO III N 14 (37) DICEMBRE 2006! CENA 1.00 EURO Redakcja: via Virgilio Maroso, Roma - Italia! tel fax ! HISTORIE Dla chcącego nic trudnego SPORT Radosław Matusiak w AS Roma? Już w sprzedaży: Moje piosenki Ofiarowany przez Polacy zmuszani do niewolniczej pracy W Mondragone koło Caserty inspektorzy pracy i karabinierzy odkryli fabrykę wyrobów z drewna, w której Polacy, Rumuni, Bułgarzy i Rosjanie byli zmuszani do niewolniczej pracy. Pracowali po 10 godzin na dobę za 2-3 euro dziennie. Niektórzy robotnicy byli tam już od dwóch lat. Przybyli do fabryki karabinierzy określili warunki pracy jako krytyczne i nieludzkie. Robotników znaleźli 14 października br. inspektorzy pracy i karabinierzy. strona 6 Nowe zasady ochrony w europejskich portach lotniczych Od 6 listopada br. w całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać nowe środki ochrony dotyczące pasażerów oraz ich bagażu podręcznego. Celem wprowadzenia ograniczeń jest ochrona przed zagrożeniami płynnymi materiałami wybuchowymi. Przepisy obowiązują wszystkich pasażerów odprawiających się w dowolnym kierunku z lotnisk UE oraz Norwegii, Islandii i Szwajcarii. Nowe środki ograniczają ilość płynów, które pasażerowie mogą przenosić przez stanowiska kontroli bezpieczeństwa. Od dzisiaj twoją gazetę możesz nabyć on-line! strona 4 Umowy najmu przewodnik dla wynajmujących i właścicieli mieszkań. (Cz. II) strona 15 Przemoc w rodzinie Rodzina powinna dawać jej członkom ciepło, zrozumienie, a przede wszystkim bezpieczeństwo. Niestety często zdarza się, że staje się miejscem bardzo niebezpiecznym. DB Foto strona 12 strona 9 AP Foto strona 21 strona 16 Vodafone One Nation. Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech. Life is Idź na stronę i wejdź do wirtualnego kiosku on-line Więcej informacji na temat kosztów usługi na stranie Stranieri in Italia

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół

12. Sesja Selekcyjna EYP Poland. Wrocław 2015. Informator dla szkół 12. Sesja Selekcyjna EYP Poland Wrocław 2015 Informator dla szkół Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa www.eyppoland.com facebook.com/eyppoland info@eyppoland.com

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych do udziału w Powiatowym Konkursie Multimedialnym NAUCZANIE JANA PAWŁA II DO MŁODYCH Dekalog dziesięć

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY MONETA OKOLICZNOŚCIOWA

KONKURS PLASTYCZNY MONETA OKOLICZNOŚCIOWA KONKURS PLASTYCZNY MONETA OKOLICZNOŚCIOWA PBP "Biblioteka pod Atlantami ING Bank Śląski w Wałbrzychu II. CELE: rozwijanie umiejętności wypowiedzi przez formy artystyczne rozwijanie aktywności twórczej

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

Modulo comunitario 1 SCRIVERE IN STAMPATELLO CON PENNA NERA

Modulo comunitario 1 SCRIVERE IN STAMPATELLO CON PENNA NERA Modulo comunitario Indice Dicitura Polacco 1 SCRIVERE IN STAMPATELLO CON PENNA NERA NALEŻY PISAĆ DUŻYMI LITERAMI I CZARNYM TUSZEM 2 SEZIONE 1 - DATI DELLA RICHIESTA ROZDZIAŁ 1 - SZCZEGÓŁY WNIOSKU 3 COGNOME

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej

Szczegółowy program organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Szczegółowy program organizowanego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego Polak- to brzmi dumnie - II edycja Cele konkursu: Cel główny: Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny

Konkurs plastyczny Jan Paweł II Papież Rodziny Patronat honorowy: Hanna Czerska-Gąsiewska Przewodnicząca Rady Powiatu Ryki Zbigniew Chlaściak wójt Gminy Stężyca Jerzy Stępień Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej w Stężycy Organizatorzy: Parafia św. Marcina

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE ŻYWEGO SŁOWA ŚLADAMI PAPUSZY

DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE ŻYWEGO SŁOWA ŚLADAMI PAPUSZY Zaproszenie do udziału w DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE ŻYWEGO SŁOWA ŚLADAMI PAPUSZY POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA BOGUSŁAWA SZPYTMY Już dawno przeminęła pora Cyganów, którzy wędrowali. A

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł KANDYDATA NA DIAKONA

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł KANDYDATA NA DIAKONA KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł KANDYDATA NA DIAKONA ZDJĘCIE KANDYDATA (nakleić ) Informacje wstępne Dane zawarte w kwestionariuszu są poufne i znajdują się w wyłącznej dyspozycji Naczelnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU MULTIMEDIALNEGO NAUCZANIE JANA PAWŁA II DO MŁODYCH

REGULAMIN II KONKURSU MULTIMEDIALNEGO NAUCZANIE JANA PAWŁA II DO MŁODYCH REGULAMIN II KONKURSU MULTIMEDIALNEGO NAUCZANIE JANA PAWŁA II DO MŁODYCH 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Dzień Wiosny w Europie

Dzień Wiosny w Europie Dzień Wiosny w Europie Debata o naszej przyszłości 21 marca - 9 maja 2006 Dzień Wiosny w Europie 2006 Inicjatywa, która ma na celu promować Dialog, Debatę i Demokrację w europejskich szkołach. 2 3 Głos

Bardziej szczegółowo

Opieka Seniorów Rekrutacja: Bezpieczna Praca w Niemczech

Opieka Seniorów Rekrutacja: Bezpieczna Praca w Niemczech Opieka Seniorów Rekrutacja: Bezpieczna Praca w Niemczech Podaj szczegółowe informacje o swoim doświadczeniu w opiece. Opisz siebie oraz podaj główne atrybuty i zalety potrzebne w pracy. Dołącz odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej Ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia dla studentów cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej 1. Co to jest Narodowy Fundusz Zdrowia? Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Czermnej Koordynatorzy: Kinga Pawlik, Mateusz Gorgosz- nauczyciele języka angielskiego

Zespół Szkół w Czermnej Koordynatorzy: Kinga Pawlik, Mateusz Gorgosz- nauczyciele języka angielskiego 1. Organizator: Zespół Szkół w Czermnej Koordynatorzy: Kinga Pawlik, Mateusz Gorgosz- nauczyciele języka angielskiego 2. Miejsce i termin konkursu: Zespół Szkół w Czermnej, dnia: 14 czerwca 2017r., godzina

Bardziej szczegółowo

Wielkie Powroty. Wytrwać. Odnieść sukces. Być inspiracją dla innych.

Wielkie Powroty. Wytrwać. Odnieść sukces. Być inspiracją dla innych. Wielkie Powroty Wytrwać. Odnieść sukces. Być inspiracją dla innych. Wielkie Powroty Rolf Benirschke twórca programu Po operacji wyłonienia stomii, która odbyła się w 1979 r., Rolf wrócił do profesjonalnej

Bardziej szczegółowo

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział )

(dopisz: opłata rekrutacyjna: Nazwisko i imię, Kierunek /Wydział ) Proces postępowania przy rekrutacji cudzoziemców (w tym z Ukrainy) na płatne studia I stopnia w Politechnice Lubelskiej na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 KROK 1 Prześlij (samodzielnie lub poprzez

Bardziej szczegółowo

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA:

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA: ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w Konsulacie

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Akcje charytatywne w Zespole Szkół Nr 3

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem. Akcje charytatywne w Zespole Szkół Nr 3 I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem Akcje charytatywne w Zespole Szkół Nr 3 UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGLI BYĆ ŚWIĘTYMI MIKOŁAJAMI, A TO SIĘ ZDARZA RAZ W ROKU? NIE, MOŻEMY NIMI BYĆ PRZEZ CAŁY ROK Szlachetna

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł DIAKONISY

KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł DIAKONISY KWESTIONARIUSZ dla osób ubiegających się o tytuł DIAKONISY ZDJĘCIE KANDYDATKI (nakleić) Informacje wstępne Dane zawarte w kwestionariuszu są poufne i znajdują się w wyłącznej dyspozycji Naczelnej Rady

Bardziej szczegółowo

Procedura. naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego

Procedura. naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego Procedura naboru uczniów do Zespołu Szkół w Czarnym Lesie Gimnazjum im. Pawła Edmunda Strzeleckiego Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 JOANNA ADAMSKA WSTĘP Cześć! Mam na imię Asia. Miałam przyjemność wziąć udział w programie Erasmus. Spędziłam 6 cudownych

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz

VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz VII Konkurs Dziennikarski Bliżej niż myślisz 1 Organizatorzy 1. Organizatorem VII edycji Konkursu Dziennikarskiego Bliżej niż myślisz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Stargardzka

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Oferta reklamowa

JUBILEUSZ 90-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Oferta reklamowa JUBILEUSZ 90-LECIA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Oferta reklamowa Lp. Oferta Opis oferty Typ jednostki reklamowej Cena jednostki netto* [zł] A Reklama podczas Jubileuszu A1. Sponsoring uroczystości wydziałowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE LUDOWE KLIMATY I. Postanowienia ogólne 1 Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Organizator: Stowarzyszenie WRZOSOWISKO, Wrzos 6, 26-650 Przytyk, woj. mazowieckie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne?

Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Co to są świadczenia rodzinne? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Świadczenia rodzinne - zasiłki na dzieci w Niemczech i Czechach Pracując za granicą zastanawiamy się niejednokrotnie, czy mamy prawo do świadczeń rodzinnych Co

Bardziej szczegółowo

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS

Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Wieczornica Papieska 2017 TOTUS TUUS Współczesny świat potrzebuje autorytetów, które uczą, jak godnie żyć i przywracają wiarę w prawdziwe wartości. Jednym z największych autorytetów naszych czasów jest

Bardziej szczegółowo

str DANE WNIOSKODAWCY (osoby niepełnosprawnej) Imię i nazwisko 2. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ Osoba reprezentująca Wnioskodawcę:

str DANE WNIOSKODAWCY (osoby niepełnosprawnej) Imię i nazwisko 2. DANE OSOBY REPREZENTUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ Osoba reprezentująca Wnioskodawcę: pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek data wpływu wniosku do MOPS i podpis pracownika przyjmującego wniosek WNIOSEK nr o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Jak być szczęśliwym w rodzinie?

Jak być szczęśliwym w rodzinie? O G Ó L N O Ł Ó D Z K I K O N K U R S d l a u c z n i ó w s z k ó ł p o d s t a w o w y c h i g i m n a z j ó w Jak być szczęśliwym w rodzinie? Motto: Cywilizacja miłości rodzi się w rodzinie, św. Jan

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ KOREI KR-PL 5 WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY Formularz w pkt od 1 do 7 wypełnia wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA SZKÓŁ OTWARTYCH NA UNIĘ EUROPEJSKĄ 2005. Ankieta szkoły uczestniczącej

II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA SZKÓŁ OTWARTYCH NA UNIĘ EUROPEJSKĄ 2005. Ankieta szkoły uczestniczącej II edycja Ogólnopolskiego Plebiscytu ZŁOTA PIĘĆDZIESIĄTKA SZKÓŁ OTWARTYCH NA UNIĘ EUROPEJSKĄ 2005 Informacja o sposobie wypełnienia Ankiety Ankieta szkoły uczestniczącej - Prosimy o wypełnienie Ankiety

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR VI/126/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 marca 2015 r.

Kielce, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR VI/126/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 31 marca 2015 r. Poz. 1065 UCHWAŁA NR VI/126/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0

WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 WĘDROWANIE Z BOGIEM Podręcznik i ćwiczenia do religii dla klasy 0 Wydawnictwo WAM Kraków 2008 Podręcznik nr AZ-03-03-1-01 do nauczania religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Zapisy do gimnazjów na rok szkolny 2014/15.

Zapisy do gimnazjów na rok szkolny 2014/15. Zapisy do gimnazjów na rok szkolny 2014/15. I. Uczniowie z obwodu. 1. Uczniowie mieszkający w obwodzie gimnazjum są przyjmowani w pierwszej kolejności do klas ogólnodostępnych na podstawie zgłoszenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

WNIOSEK. o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny 1 S t r o n a POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w żninie ul. Szpitalna 32, 88-400 żnin tel. 52 30 30 169 jednostka rozpatrująca wniosek WNIOSEK PCPR.8213.SR.2016 o dofinansowanie ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ogłasza konkurs plastyczny na plakat. Tytuł konkursu:

Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ogłasza konkurs plastyczny na plakat. Tytuł konkursu: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności ogłasza konkurs plastyczny na plakat. Tytuł konkursu: Aby każdy mógł powiedzieć: wracam do domu! Wprowadzenie: Według badań przeprowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II

Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II Zapraszamy do Konkursu o Janie Pawle II 2 kwietnia 2005 roku - tę datę każdy Polak zapamięta jako chwilę odejścia Wielkiego Człowieka - Jana Pawła II. Benedykt XVI wyraził w bieżącym roku zgodę na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Czar kolei okiem maszynisty

Czar kolei okiem maszynisty REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Czar kolei okiem maszynisty Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu plastycznego pt. Czar kolei okiem maszynisty, zwanego dalej konkursem, jest Ośrodek Działań Artystycznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek

WNIOSEK O EMERYTURĘ. dd / mm / rrrr Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek WNIOSEK O EMERYTURĘ Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek dd / mm / Pieczęć i podpis osoby upoważnionej przez płatnika składek Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się

Bardziej szczegółowo

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej

Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje: Anna Gryglas Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Wydawnictwo WAM Fotografia z uroczystości Boże dary dla każdego Pierwsza Komunia Święta... i co dalej Ewa Czerwińska ilustracje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU

REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU REGULAMIN ZGŁASZANIA DO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU I. Ubezpieczenie Zdrowotne Studentów będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju

Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju Jak uniknąć stania się ofiarą handlu ludźmi w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju dopełnić formalności, zgromadzić pozwolenia, zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych, ubezpieczyć się od następstw

Bardziej szczegółowo

Tworząc Przegląd pragniemy wzmacniać pozycję klasycznego malarstwa w świadomości odbiorców i na rynku sztuki.

Tworząc Przegląd pragniemy wzmacniać pozycję klasycznego malarstwa w świadomości odbiorców i na rynku sztuki. III PRZEGLĄD MŁODEJ SZTUKI ŚWIEŻA KREW - GALERIA SZTUKI SOCATO, WROCŁAW, wrzesień 2013 Szanowni Artyści! Serdecznie zapraszamy do udziału w III Przeglądzie Młodej Sztuki ŚWIEŻA KREW. Przegląd to ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWADCE OSIECKIEJ Tematy i zagadnienia (cele edukacyjne) 1. Wybór samorządu klasowego prawa i obowiązki ucznia -kształtowanie postaw patriotycznych i świadomości

Bardziej szczegółowo

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej

Światowy Polonista intensywny kurs języka i kultury polskiej dla zagranicznych studentów filologii polskiej INFORMACJE DOTYCZĄCE KURSU JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAGRANICZNYCH STUDENTÓW FILOLOGII POLSKIEJ - 120 H Szkoła Języka Polskiego i Języków Obcych e-mail: office@makilen.pl MAKILEN www.makilen.pl ul. Ariańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2015. www.ypmp.pl

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2015. www.ypmp.pl Regulamin Konkursu Young Project Management Program Gdańsk 2015 www.ypmp.pl Załącznik nr 1. Do Porozumienia w sprawie organizacji XV edycji konkursu YPMP REGULAMIN KONKRSU XV EDYCJI YPMP Art. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń mailem: e-mailem na adres joanna.kucharczyk@pah.org.pl w tytule maila prosimy wpisać AKTYWIŚCI/AKTYWISTKI Polska Akcja Humanitarna Ul. Szpitalna 5/3 00-031 Warszawa 22 828 88 82 joanna.kucharczyk@pah.org.pl Szanowny/Szanowna, Zapraszamy do współpracy z Polską Akcją Humanitarną i udziału w programie Akcja Lokalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej. o tematyce. Powstanie Styczniowe Organizator: Patronat honorowy: Marszałek Senatu RP

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej. o tematyce. Powstanie Styczniowe Organizator: Patronat honorowy: Marszałek Senatu RP Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej o tematyce Powstanie Styczniowe 1863 2013 Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015

Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 Dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 2 im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu Ogłasza zapisy do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2014/ 2015 Regulamin zapisów i rekrutacji: I. Uczniowie z obwodu. 1. Uczniowie mieszkający

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką

Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką Regulamin IV Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2015: Powiat Chrzanowski pod okupacją niemiecką dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Głos Jutrzenki. Już w tym numerze: *Wywiad z Panią Ewą Żylińskąpracownikiem

Głos Jutrzenki. Już w tym numerze: *Wywiad z Panią Ewą Żylińskąpracownikiem Głos Jutrzenki 1 grudnia 2011 Już w tym numerze: *Wywiad z Panią Ewą Żylińskąpracownikiem socjalnym. *Andrzejki w Jutrzence *Chrzciny Amandy, Miłosza i Anastazji. I inne artykuły Andrzejki 2011! Dnia 25.11.2011

Bardziej szczegółowo

WS 5 WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin

WS 5 WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS 5 Szczecin, dn.... wnioskodawca WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczniów o stypendium ufundowane przez EKO DOLINĘ Sp. z o.o. 1

Regulamin konkursu dla uczniów o stypendium ufundowane przez EKO DOLINĘ Sp. z o.o. 1 Regulamin konkursu dla uczniów o stypendium ufundowane przez EKO DOLINĘ Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Tematem konkursu jest hasło Myślę EkoLogicznie 2. Organizatorem konkursu jest EKO DOLINA Sp.

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 1 do wszystkich instrukcji dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Oddział w...*

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI I INSCENIZACJI O TEMATYCE BOŻONARODZENIOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM "HOW ABOUT CHRISTMAS" DLA KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DZIELNICY URSYNÓW IV EDYCJA POD PATRONATEM BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku

Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku Uchwała Nr 241/2015 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia warunków i trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

I. Cel konkursu. II. Warunki konkursu

I. Cel konkursu. II. Warunki konkursu Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie we współpracy ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach o g ł a s z a I konkurs fotograficzny Na Szlaku Zabytków Architektury Drewnianej

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016

REGULAMIN. przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych Amicus Hominum XI edycja, rok 2016 Załącznik do Uchwały Nr 1314/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. REGULAMIN przyznawania Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego dla Osób Działających na Rzecz Dobra Innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna.

Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna. Regulamin III edycji konkursu plastyczno-fotograficznego Detale małej architektury. Sztuka sakralna. 1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola. Patronami konkursu są Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Internet oknem na świat 2

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. Internet oknem na świat 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Internet oknem na świat 2 Załącznik nr 1 do Regulaminu Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami, pola oznaczone kwadratem należy wypełnić znakiem X. 1. DANE

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: II Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej Uwielbiaj duszo Pana. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski

W uroczystości uczestniczyli, oprócz związkowców z oddziału Kraśnik, wiceprzewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ Solidarność Marek Wątorski G łos związkowca Numer 31/2016 26.10.2016 e-tygodnik Regionu Środkowo-Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Sztandar Oddziału Kraśnik poświęcony! Związkowcy z NSZZ Solidarność Oddziału

Bardziej szczegółowo

ST-KZ.110.1.15. 201 2.KS

ST-KZ.110.1.15. 201 2.KS Wewnątrzszkolny regulamin przeprowadzania rekrutacji uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Mikołowie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek

Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek Autorzy prezentacji: Renata Gradzińska i Agnieszka Witek Koordynatorzy i realizatorzy projektu: Nauczycielki prowadzące zajęcia dodatkowe w przedszkolu : Kółko taneczne Tańczące Promyczki (Agnieszka Witek,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wodne skojarzenia

Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wodne skojarzenia Regulamin konkursu fotograficznego pt. Wodne skojarzenia Woda dla każdego z nas może oznaczać coś zupełnie innego liczy się pierwsze skojarzenie: woda jako wartość, symbol, żywioł, dobro codziennego użytku,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu

Szkoła Podstawowa im. Trzech Braci w Hażlachu 9 kwietnia 2014 r. podczas spotkania Komitetu ds. Organizacji Jubileuszu Szkoły Podstawowej w Hażlachu określono działania związane z Rokiem Jubileuszowym, w związku z czym podaję do wiadomości całego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin

WNIOSEK. o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin Urząd Miasta Szczecin Wydział Sportu pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin tel. + 48 91 42 45 175, fax: + 48 91 42 20 059 sport@um.szczecin.pl www.szczecin.pl WS-5 Szczecin, dn.... wnioskodawca WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

100 lecie powstania Harcerstwa Polskiego

100 lecie powstania Harcerstwa Polskiego XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie 04-205 Warszawa ul. Naddnieprzańska 2/4 tel. 22-516-91-61; fax. 22-516-91-68 e-mail:sektretariat@liceum23.waw.pl http://www.liceum23.waw.pl DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Prawa Dziecka w Unii Europejskiej. Mam prawo do...

Prawa Dziecka w Unii Europejskiej. Mam prawo do... Prawa Dziecka w Unii Europejskiej Mam prawo do... Marta Drężek; W mojej małej ojczyźnie Szczytnie rozwijam się Czy wiesz, że każdemu dziecku*, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują

Bardziej szczegółowo

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 REKTOR PISMO OKÓLNE 38/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie stypendiów naukowych z własnego funduszu stypendialnego Politechniki Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Zgodnie z 5 Zarządzenia Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Dom Ani Mój dom znajduje się w niewielkiej wsi 20km od Ostródy. Dla mnie jest miejscem niezwykłym, chyba najwspanialszym na świecie. To z nim wiążą się moje przeżycia z dzieciństwa, gdyż mieszkam tu od

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 6 - PSZCZÓŁKA MAJA- WE WRZEŚNI, UL. ZIELONOGÓRSKA 17 na rok szkolny 2011/2012

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 6 - PSZCZÓŁKA MAJA- WE WRZEŚNI, UL. ZIELONOGÓRSKA 17 na rok szkolny 2011/2012 Data wypełnienia.. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 6 - PSZCZÓŁKA MAJA- WE WRZEŚNI, UL. ZIELONOGÓRSKA 17 na rok szkolny 2011/2012 Proszę o wypełnienie karty drukowanymi literami. Proszę o przyjęcie

Bardziej szczegółowo

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO.

ALWERNIA FRANCISZKAŃSKIE DZIEŁO PROMOCJI MŁODZIEŻY I RODZINY. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem. POKÓJ i DOBRO. KONKURS LITERACKO FOTOGRAFICZNY pod hasłem POKÓJ i DOBRO Organizator: Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny ul. Lubelska 32 21-100 Lubartów alwernia.lubartow@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel?

Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Wymiar jednostkowy obecności Polski w Unii Europejskiej. Jakie korzyści z integracji ma zwykły obywatel? Debata w Chrzanowie Patronat honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Poparcie społeczne

Bardziej szczegółowo

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37

System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 System świadczeń społecznych 2015-12-20 21:13:37 2 We Włoszech funkcjonuje dość skomplikowany system świadczeń społecznych. Dwie podstawowe instytucje zajmujące się problematyką ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące

Jestem obywatelem Unii Europejskiej i będę przebywał w Polsce dłużej niż 3 miesiące Źródło: http://www.mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/rejestracja-obywateli-u/rejestracja-obywatela/14801,rejestracja-obyw atela-ue.html Wygenerowano: Wtorek, 25 lipca 2017, 17:14 Jestem obywatelem

Bardziej szczegółowo

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r.

VII Konkurs literacki Jan Paweł II Świętymi bądźcie z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach 09-22 października 2014 r. Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold Popiołek, Wójt Gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy:

Celem konkursu jest: Patronat honorowy: Organizatorzy: z okazji obchodów XIV Dnia Papieskiego w Puławach Jan Paweł II- Świętymi Patronat honorowy: Dziekan Dekanatu Puławskiego ksiądz Piotr Trela, Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel, Starosta Puławski Witold

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złoty pomysł

Regulamin konkursu Złoty pomysł Regulamin konkursu Złoty pomysł I. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w Konkursie ( Regulamin ). 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

STOPIEŃ INNOWACYJNOŚCI

STOPIEŃ INNOWACYJNOŚCI 1 Od 1997 roku niemiecki przedsiębiorca Albert Darboven przyznaje Darboven Idee Grant nagrodę dla kobiet z innowacyjnymi pomysłami na biznes, które nie mają jeszcze firmy lub prowadzą własne przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne!

Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! Żaku, sam zadbaj o swoje ubezpieczenie zdrowotne! 20-letnia Zofia otrzymała rachunek za leczenie opiewający na 93 tys. zł! Była przekonana, że może leczyć się w ramach NFZ, bo w tym czasie uczyła się.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci

Regulamin konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci Regulamin konkursu Prawa Dziecka Oczami Dzieci Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia w ramach akcji Sędziowie Rodzinni Dzieciom pod honorowym patronatem Małżonki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2012/2013 Ekonomia nie jest czymś, co da się po prostu odstawić na półkę! Ekonomia dotyczy kaŝdego z nas,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2016. www.ypmp.pl

Regulamin Konkursu. Young Project Management Program. Gdańsk 2016. www.ypmp.pl Regulamin Konkursu Young Project Management Program Gdańsk 2016 www.ypmp.pl Załącznik nr 1. Do Porozumienia w sprawie organizacji XVI edycji konkursu YPMP REGULAMIN KONKURSU XVI EDYCJI YPMP Art. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

"Obecność Boga w przyrodzie"

Obecność Boga w przyrodzie ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 12 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 im. Tadeusza Kościuszki 20 810 Lublin, ul. Sławinkowska 50 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w III Edycji Diecezjalnego konkursu plastyczno multimedialnego pt. z podtytułem:

Bardziej szczegółowo