strona 17 strona 18 w Polsce, okazuje się, że mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej udziałów kobiet

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "strona 17 strona 18 w Polsce, okazuje się, że mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej udziałów kobiet"

Transkrypt

1 etno communication per la vostra pubblicitaê sui media etnici strona 17 strona 18 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA ROK IV NR 1 (39) STYCZEŃ 2007! ANNO IV N 1 (39) GENNAIO 2007! CENA 1.00 EURO Redakcja: via Virgilio Maroso, Roma - Italia! tel fax ! Marcin Rozynek: On off Wnioski o wydanie karty pobytowej można składać również na poczcie Wnioski o wydanie lub odnowienie karty pobytowej dla obywateli UE teraz oprócz kwestur można składać również w autoryzowanych urzędach pocztowych. W każdym urzędzie pocztowym można otrzymać zestaw formularzy, tzw. kit, potrzebny do złożenia podania o kartę pobytową, dokumenty jednak można składać wyłącznie w jednym z 5 tysięcy w autoryzowanych urzędów pocztowych. Obywatele UE mogą nadal składać wnioski o wydanie lub odnowienia carta di soggiorno na kwesturach. Opłata za złożenie wniosku na poczcie jest wyższa o ok. 30 euro w stosunku do kwestury. Ja wam pokażę! stanie się serialem Ofiarowany przez Obchody świąt Bożego Narodzenia w szkole polskiej w Rzymie 16 grudnia 2006 r. uczniowie, ich rodzice i grono pedagogiczne spotkali się, jak co roku, aby wspólnie świętować nadchodzące Boże Narodzenie. Uroczystość odbyła się w lokalu szkoły mieszczącym się w zabytkowym pałacu Doria Pamphili przy Vicolo Doria 6 B (dawnym audytorium Stacji Polskiej Akademii Nauk). strona 3 strona 9 POLSKA Praca w zamian za usługi seksualne HISTORIE Optymizm jako sposób na życie wg Maciusia Lachewicza Przedsiębiorcze Polki w Unii Założenie firmy jest dla kobiet o wiele łatwiejsze niż pokonywanie barier w długiej drodze do stanowiska kierowniczego. Z tego właśnie powodu, kobiety coraz częściej decydują się na tzw. pracę na swoim. Pomimo wszystkich trudności i braku programów wspierających przedsiębiorczość kobiet w Polsce, okazuje się, że mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej udziałów kobiet wśród osób samozatrudnionych. Jednym z głównych powodów decyzji o założeniu własnej firmy przez kobiety, to pokonanie w ten sposób bariery związanej pięciem się po szczeblach kariery. W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej można zaobserwować, że kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W Polsce decyzja ta, stosunkowo często, spowodowana jest wysokim bezrobociem i trudnościami w znalezieniu pracy. SPORT 12 medali polskich pływaków strona 4 Umowy najmu przewodnik dla wynajmujących i właścicieli mieszkań. (Cz. IV) AP Foto strona 15 strona 10 strona 16 AP Foto strona 21 Vodafone One Nation. Jednakowa op!ata za rozmowy z Twoim krajem i we W!oszech. Life is

2 2 AKTUALNOŚCI Nr 01 Wnioski o wydanie karty pobytowej Wnioski o wydanie lub odnowienie karty pobytowej dla obywateli UE teraz oprócz kwestur można składać również w autoryzowanych urzędach pocztowych. W każdym urzędzie pocztowym można otrzymać zestaw formularzy, tzw. kit, potrzebny do złożenia podania o kartę pobytową, dokumenty jednak można składać wyłącznie w jednym z 5 tysięcy w autoryzowanych urzędów pocztowych. Lista autoryzowanych urzędów została opublikowana w portalu Niektóre gminy (obecnie tylko Alba, Ancona, Brescia, Calenzano, Cesana, Cuneo, Ferrara, Fondi, Ivrea, Lecce, padova, Prato, Ravenna, Sperlonga, Consorzio Comuni Portogruaro) oferują cudzoziemcom bezpłatną pomoc przy wypełnianiu formularzy. Podstawowe informacje na temat wydawania zezwoleń na pobyt i kart pobytowych można uzyskać dzwoniąc na bezpłatną infolinię: Informacje udzielane są w języku włoskim, arabskim, francuskim, angielskim i hiszpańskim. Obywatele UE mogą nadal składać wnioski o wydanie lub odnowienia carta di soggiorno na kwesturach. Opłata za złożenie wniosku na poczcie jest wyższa o ok. 30 euro w stosunku do kwestury. Po złożeniu wniosku w urzędzie pocztowym dokumenty zostaną przekazane kompetentnej kwesturze. Po rozpatrzeniu wniosku urząd ten prześle listem poleconym wezwanie do osobistego stawienia się przed urzędnikiem biura ds. imigracji. Formularze należy wypełniać pismem drukowanym czarnym długopisem lub piórem Formularz nr 1 Sezione 1 Dati della richiesta dane osobowe wnioskodawcy W tym miejscu należy wpisać w odpowiednich kratkach Cognome nazwisko Nome imię lub imiona Provincia di domicilio w tym miejscu należy wpisać skrót prowincji, w której mieszkamy, np. RM (Roma), MI (Milano). Skróty poszczególnych prowincji włoskich dostępne są na poczcie (patrz: książka kodowa lub specjalne tabele) Comune di domicilio w tym miejscy wpisujemy pełną nazwę gminy, w której mieszkamy we Włoszech Richiede il: w tym miejscu należy wskazać powód, dla którego wnioskujemy o wydanie karty pobytowej, wstawiając znak X w odpowiedniej kratce. Sezione 2 Indicare il numero totale di fogli wpisać ilość kartek włożonych do koperty (ilość formularzy + kserokopie dokumentów). W punkcie 22 wpisać liczbę dzieci pozostających na naszym utrzymaniu. Wpisać datę złożenia wniosku i złożyć podpis (oczywiście NIE pismem drukowanym, lecz taki, jaki widnieje w paszporcie) Formularz nr 2 Sezione 3 Codice Fiscale wpisać numer codice fiscale Sesso płeć. Posługujemy się skrótami F = kobieta, M = mężczyzna Nato/a il - data urodzenia Stato civlie stan cywilny. A = oznacza stan wolny, B = zamężny/a Codice stato di nascita wpisujemy skrót oznaczający kraj urodzenia. Dla Polski wpisujemy POL. Skróty innych państw znajdują się w załączonych do formularzy tabelach. Città di nascità miejsce urodzenia Codice stato di cittadinanza kod kraju, którego jesteśmy obywatelami, (wpisujemy skrót POL) Sezione 4 Dati documento di identità dane dokumentu tożsamości Wpisujemy X w odpowiedniej kratce: X - przy słowie passaporto jeżeli identyfikujemy się paszportem lub X przy altro tipo di documento, jeżeli identyfikujemy się innym dokumentem niż paszport Specificare altro tipo di documento wpisujemy kod dokumentu tożsamości, jeżeli nie identyfikujemy się paszportem (patrz: tabele załączone do formularzy) Numero numer dokumentu tożsamości Valido fino al wpisujemy datę upływu ważności dokumentu tożsamości Rilasciato da wpisujemy kod organu, który wystawił dany dokument (patrz: tabele) Sezione 5 Adres zamieszkania we Włoszech Provincia wpisujemy skrót od nazwy prowincji, np. RM (dla Rzymu), MI (dla Mediolanu), itp. Comune podajemy pełna nazwę gminy, np. Roma, Firenze, Bari Indirizzo adres; wpisujemy pełna nazwę ulicy, np. Via Appia Nuova, Viale Marconi, itp. Numero Civico numer domu, jeżeli numer domu składa się z cyfr i liter, np. 570/C wpisujemy cyfry w kratkach nad słowem numero, a literę w kratce nad słowem lettera Scala klataka schodowa, np. B Interno numer mieszkania, np. 10 Indirizzo (facoltativo) możemy, ale nie musimy podać też adres Telefono fisso in Italia (facoltativo) numer telefonu stacjonarnego we Włoszech (fakultatywnie) Telefono cellulare in Italia (facoltativo) numer telefonu komórkowego we Włoszech (fakultatywnie) Formularz nr 3 Sezione 6 adres do korespondencji Tę rubrykę wypełniamy tylko w przypadku, jeżeli adres dla korespondencji, jest inny niż adres zamieszkania. W przeciwnym razie nic nie wpisujemy. Sezione 7 dane związane z miejscem pracy W tym miejscu należy określić rodzaj wykonywanej pracy we Włoszech wpisując X w odpowiedniej kratce Attività lavorativa subordinata praca etatowa Attività lavorativa autonoma samozatrudnienie Altro inny rodzaj pracy Tipologia e durata del contratto di lavoro rodzaj i czas trwania umowy o pracę A tempo indeterminato umowa na czas nieokreślony A tempo detreminato umowa na czas określony Stagionale praca sezonowa Durata mesi liczba miesięcy (np. jeżeli mamy umowę o pracę na czas określony 2 lat wpisujemy: 24) Durata giorni liczba dni Altro inne Lavoro autonomo: samozatrudnienie Jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą we Włoszech wypełniamy odpowiednie rubryki Titolare wstawiamy X, jeżeli jesteśmy właścicielami firmy Socio jeżeli mamy spółkę Libero profesionista jeżeli wykonujemy wolny zawód. Pożyczka w wysokości 1/5 wartości wynagrodzenia w skali rocznej. Pożyczka łatwa jak zaliczka pensji ISI Financial oferuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony pożyczkę na konkurencyjnych warunkach stałe oprocentowanie w wysokości 4,65% (oferta ważna do ) na czas kredytowania do 120 miesięcy! Wystarczy zgłosić się do punktu sprzedaży ISI Financial lub zadzwonić pod bezpłatną infolinię Wystarczy zwykły podpis bez potrzeby otwierania konta bankowego, aby otrzymać pożyczkę w wysokości do 1/5 wartości wynagrodzenia w skali rocznej. Spłata kredytu w sposób łatwy i przejrzysty: rata miesięczna twojej pożyczki zostanie pobrana bezpośrednio z twojego zaświadczenia o zarobkach. W ten sposób ISI Financial gwarantuje profesjonalną i przejrzystą usługę. Wykorzystaj tę okazję...i to jaką okazję, stałe oprocentowanie w wysokości 4,65%! Aby poznać warunki umowy sięgnij po ulotki informacyjne, które znajdziesz w naszej siedzibie lub u współpracujących z nami doradców kredytowych. Oferowana usługa to pomoc w pośredniczeniu w uzyskaniu kredytu. Pożyczki zostaną przyznane po wcześniejszym dokonaniu dochodzenia przez instytut wydający. Zapytaj nas, jak go otrzymać Numero Verde Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego Iscr. UIC n TAN Skorzystaj z oferty Skorzystaj z oferty Skorzystaj z oferty 4,65% oferta ważna do 31/01/2007 TAEG do maksimum przewidzianego przez prawo

3 Nr 01 AKTUALNOŚCI 3 można składać również na poczcie Formularz nr 4 Sezione 8 - dotyczy pracy etatowej podajemy dane naszego pracodawcy W punktach od 78 do 82 wpisujemy dane pracodawcy jako podmiotu prawnego (nazwa przedsiębiorstwa, zakładu pracy) W punktach od 83 do 87 podajemy dane osobowe pracodawcy (nazwisko, imię, itd.) Sezione 9 dotyczy samozatrudnienia Jeżeli prowadzimy własna działalność gospodarczą we Włoszech w punkcie 89 wpisujemy nazwę firmy. W punktach d 90 do 92 podajemy dane firmy. W 93 do 95 dane dotyczące rejestracji we włoskiej Izbie Handlowej. Jeżeli należymy do zrzeszenia, cechu lub rejestru wykonawców danego zawodu (albo, ordine lub registro), podajemy nazwę zrzeszenia i datę wpisu do niego. Sezione 10 (NIE DOTYCZY POLSKI I POLAKÓW) Tę rubrykę wypełniają tylko obywatele krajów UE objętych kontyngentem. Obywateli państw, które przystąpiły do UE w 2004 r., w tym Polski, nie obowiązują żadne limity ilościowe na wjazd do Włoch ze względu na pracę, toteż w rubrykach tej sekcji nic nie wpisujemy. Formularze nr 5 i 6 Sezione 11 dane małżonka Wpisujemy w odpowiednich rubrykach dane małżonka: nazwisko, imię, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo. Sezione 12 jeżeli mamy nieletnie dzieci, które nie ukończyły 14 lat, wpisujemy ich dane Formularz nr 7 Sezione 13 Jeżeli na naszym utrzymaniu pozostają inni krewni w tym miejscu należy podać ich dane osobowe i określić stopień pokrewieństwa. Formularz nr 8 Sezione 14 Tę rubrykę wypełniają osoby, które nie pracują we Włoszech, ale utrzymują się dzięki innym formom dochodu. (Wnioskują o wydanie karty pobytowej per residenza ). W punkcie 158 należy podać źródło dochodu i sumę dochodu rocznego. Należy również podać czy jest się wpisanym do ASL (włoskiej służby zdrowia), wówczas wpisujemy nazwę ASL., np. Roma C. Jeżeli korzystamy z innego rodzaju ubezpieczenia wpisujemy dane polisy (data ważności, nazwa firmy ubezpieczeniowej). Sezione 15 dotyczy osób, które wnioskują o wydanie karty pobytowej z powodu studiów we Włoszech W odpowiednich rubrykach wpisujemy nazwę uczelni, nazwę prowincji i gminy, w której się ona znajduje i pełen adres szkoły. W punkcie 172 wpisujemy datę rozpoczęcia nauki, a punkcie 173 datę, w której studia lub kursy się kończą. W punkcie 174 student winien podać źródło i sumę dochodów rocznych. Należy również podać czy jest się wpisanym do ASL (włoskiej służby zdrowia), wówczas wpisujemy nazwę ASL., np. Roma C. Jeżeli korzystamy z innego rodzaju ubezpieczenia wpisujemy dane polisy (data ważności, nazwa firmy ubezpieczeniowej). Pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym Każdy obywatel UE, chcąc ubiegać się o kartę stałego pobytu musi posiadać także ubezpieczenie zdrowotne, bez którego nie zostanie wydana mu w/w karta. Wszyscy ci, którzy nie posiadają włoskiego ubezpieczenia zdrowotnego, muszą wykupić tego typu polisę we Włoszech lub w kraju pochodzenia. Dla tych, którzy nie są ubezpieczeni w żadnym z państw, włoskie firmy ubezpieczeniowe oferują tzw. polizza sanitaria. W Italii takie ubezpieczenie nie jest bardzo powszechne, ponieważ wszyscy obywatele włoscy ubezpieczeni są we narodowym funduszu zdrowotnym, dlatego też niewiele firm ubezpieczeniowych posiada tego typu pakietów. Istnieje jednak kilka firm, które oferują polisy sanitarne, np. ICARE, czy Europ Assistance. Ceny ubezpieczenia wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset euro. Po zniesieniu restrykcji związanych z dostępem do włoskiego rynku pracy dla obywateli nowych państw UE, firmy ubezpieczeniowe oferują polisy zdrowotne dla cudzoziemców już na okres 6-u miesięcy. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla członków nowych krajów UE, ponieważ po otrzymaniu karty stałego pobytu, cudzoziemiec ma prawo zapisania się do ASL (Azienda Sanitaria Locale) w miejscu zameldowania, w celu otrzymania darmowego narodowego ubezpieczenia zdrowotnego. Redakcja 100% kredyt mieszkaniowy Powstał specjalnie dla Ciebie. Artykuł reklamowy Numero Verde Zapytaj nas, jak go otrzymać Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego: od poniedziałku do piątku Iscr. UIC n

4 4 ŻYĆ W EUROPIE Nr 01 Pierwszy polski bank w Iralndii oraz polska przychodnia lekarska świadcząca m.in. porady ogólne i usługi stomatologiczne, zostaną otwarte już w roku bieżącym w Limerick, na zachodzie kraju - donosi gazeta The Irish Independent. Liczbę polskich imigrantów w Irlandii ocenia się na ok. 200 tysięcy. W ubiegłym roku, według ocen Stowarzyszenia Irlandzko- Polskiego, wysłali oni do ojczyzny ok. 1 mld euro. W samym Limerick mieszka 8 tys. Polaków, ale ich liczba wciąż rośnie. Położone pod Limerick lotnisko w Shannon ma bezpośrednie połączenia z Gdańskiem, Krakowem, Łodzią i Wrocławiem. Samoloty do większych miast Polski latają też z oddalonego o 93 km na południe od Limerick Corku. Austriacy nie chcą Polaków Co dziewiąty pracownik w Austrii to cudzoziemiec. Większość z 400-tysięcznej armii przyjezdnych to obywatele byłej Jugosławii. Sporą grupę stanowią Słowacy i Czesi czytamy na stronie interia.pl We wrześniu 2006 r. na 3,3 mln pracujących w Austrii, imigranci stanowili grupę liczącą 407 tys. osób legalnie zatrudnionych. Z danych austriackiego rządu wynika, że Austriacy nie mają się czego obawiać. Imigranci zwykle wykonują podrzędne, nisko płatne prace, których z pewnością nie podjęłaby się większość mieszkańców tego kraju. Wśród cudzoziemców najwięcej jest obywateli byłych krajów komunistycznych, w tym przede wszystkim przyjezdnych z dawnej Jugosławii. Drugą, co do wielkości grupę imigrantów w Austrii, stanowią mieszkańcy sąsiednich Czech i Słowacji, których pracuje w Austrii ok. 40 tys. Raport austriackiego rządu nie wymienia wśród cudzoziemców Polaków. Ze względu na ostre przepisy o zatrudnianiu obywateli nowych państw UE, niewielu naszych rodaków może liczyć na legalną pracę nad Dunajem. Austria wspólnie z Niemcami tworzy w ramach UE tandem najmocniej sprzeciwiający się liberalizacji przepisów o swobodnym przepływie siły roboczej. Austriacy zastrzegli sobie najdłuższy, siedmioletni okres przejściowy na zatrudnianie pracowników z krajów, które w Unii znalazły się w 2004 r. Do 2011 r. mają oni bardzo ograniczony dostęp do lokalnego rynku pracy. Banki w Anglii zabiegają o Polaków W Wielkiej Brytanii już niedługo ruszy pierwszy polski bank. Lloyds TSB rekrutuje personel władający językiem polskim, wydaje po polsku broszury oraz formularze potrzebne do otwarcia konta i innych formalności bankowych podaje Daily Mail Lloyds TSB jest pierwszym bankiem na Wyspach, który zainteresował się najszybciej rosnąca mniejszością etniczną. Od 11 grudnia 2006 r. wprowadził szereg innowacji w 130 oddziałach banku położonych w londyńskich okolicach, gdzie zamieszkują nasi rodacy. Bank zaczął też wydawać w języku polskim broszury i formularze wniosków o otwarcie konta. Namiastka Polski w Irlandii Za polskimi emigrantami, którzy wyjechali za granicę w poszukiwaniu lepszych warunków pracy, płacy i życia podążają również polskie produkty spożywcze. Uprościł ponadto przepisy w taki sposób, by Polacy przybywający na Wyspy Brytyjskie mogli natychmiast otworzyć konto, okazując tylko paszport. Do tej pory każdy kto chciał otworzyć konto bankowe musiał być w posiadaniu dwóch rodzajów dokumentów tożsamości, w tym jeden potwierdzający miejsce zamieszkania. Zwierzęta uciekają z Polski Polacy, którzy wyemigrowali do Wielkiej Brytanii i Irlandii, sprowadzają tam swoje zwierzęta. W tym roku na Wyspy wyemigrowało już 721 polskich psów i 146 kotów - poinformowała Gazeta Wyborcza. Jeszcze w 2004 r. do Irlandii nie przyjechał ani jeden polski pies ani kot, a do Zjednoczonego Królestwa tylko sześć kotów i cztery psy. Powód emigracji? Właściciele sprowadzają swoje czworonogi, bo zarówno oni, jak i ich zwierzęta tęsknią. Przedsiębiorcze Polki w Unii Założenie firmy jest dla kobiet o wiele łatwiejsze niż pokonywanie barier w długiej drodze do stanowiska kierowniczego. Z tego właśnie powodu, kobiety coraz częściej decydują się na tzw. pracę na swoim donosi Nowe Życie Gospodarcze Polacy wracają do Ojczyzny Kilka miesięcy temu władze Wrocławia zamieściły reklamę w europejskiej prasie, w której zachęcały Polaków, by przyjeżdżali do stolicy Dolnego Śląska. Udało się. Była to pierwsza tak skuteczna akcja promocyjna naszego kraju za granicą - pisze Metro. Hasło reklamy brzmiało: Polacy, wracajcie do kraju. We Wrocławiu czeka na Was praca. Na ogłoszenia, zamieszczone w niemieckiej, angielskiej i irlandzkiej prasie natrafiali nasi rodacy, którzy wyjechali na Zachód. Przed dwoma miesiącami do powrotu brytyjską i irlandzką Polonię przekonywał prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, goszcząc w flagowym programie BBC World Hard Talk. Radości z powrotu Polaków Pomimo wszystkich trudności i braku programów wspierających przedsiębiorczość kobiet w Polsce, okazuje się, że mamy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej udziałów kobiet wśród osób samozatrudnionych. Według Nowego Życia : można to wytłumaczyć trudną sytuacją kobiet na rynku pracy i ograniczonymi możliwościami podjęcia pracy ze względu na to, że w sytuacji wysokiej podaży siły roboczej pracodawcy preferują męskich kandydatów, którzy są bardziej dyspozycyjni i tradycyjnie nie obciążeni obowiązkami rodzinnymi. Ale nie bez znaczenia jest też duch przedsiębiorczości tkwiący w polskich kobietach od wielu pokoleń. Jednym z głównych powodów decyzji o założeniu własnej firmy przez kobiety, to pokonanie w ten sposób bariery związanej pięciem się po szczeblach kariery. W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej można zaobserwować, że kobiety częściej niż mężczyźni decydują się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W Polsce decyzja ta, stosunkowo często, spowodowana jest wysokim bezrobociem i trudnościami w znalezieniu pracy. W 2005 r. liczba kobiet, właścicielek firm wynosiła około 1 mln, co stanowiło 35% ogółu osób pracujących na własny rachunek. Polskie przedsiębiorczynie to przeważnie kobiety w wieku 40 lub więcej lat, zamężne, stosunkowo dobrze wykształcone. We wszystkich krajach kobietom jest trudniej podejmować decyzję o założeniu własnego interesu przede wszystkim z powodów kulturowych; kobiety mają niższe poczucie własnej wartości, mniejszą wiarę w powodzenie, więcej lęku przed porażką czytamy w artykule. Autorka artykułu dodaje ponadto, że na całym świecie, kobiety rzadziej niż mężczyźni dysponują własnym kapitałem, w związku, z czym są w gorszej sytuacji, gdy np. chcą wziąć kredyt. z zagranicy nie kryją także inni dolnośląscy pracodawcy, m.in. firmy Whirlpool czy Volvo - dodaje Metro. Ratusz we Wrocławiu foto: MSZ

5 Vodafone One Nation. Rozmowa z Twoim krajem kosztuje tyle, ile lokalna rozmowa we W!oszech. Oprócz tego co miesi"c czeka na Ciebie dodatkowe 100 na po!"czenia. Z Vodafone One Nation rozmawiasz ze swoim krajem pro!ciej i taniej, poniewa" kosztuje to tyle, ile lokalna rozmowa we W#oszech: tylko 19 centów za minut$. Oprócz tego co miesi%c czeka na Ciebie do 100 na po#%czenia z numerami Vodafone Italia. Przy ka"dej rozmowie naliczany jest impuls za odebranie po#%czenia, którego koszt wynosi 19 centów. Aby uzyska& informacje na temat planu oraz krajów, w których mo"e by& stosowana ta taryfa, zadzwo' na wieloj$zyczny numer lub odwied( sklep Vodafone. Taryfa opiera si$ na naliczanych z góry impulsach, ka"dy impuls trwa 30 sekund, a jego warto!& wynosi 9,5 centa. Life is

6 6 KRONIKA Nr 01 Zaginieni we Włoszech W niniejszym numerze zamieszczamy ostatnią część listy, opublikowanej na stronie osób zaginionych na terenie Włoch w latch Ktokolwiek wie o ich miejscu pobytu proszony jest o przekazanie informacji do najbliższej jednostki Policji, lub do Konsulatów w Rzymie i Mediolanie. Lista jest uaktualniona na dzień 18 grudnia WIŚNIEWSKI CZESŁAW Rodzice: KAZIMIERZ, ZOFIA z domu POPIELARSKA Urodzony dnia: 1954/02/25 4. WOŹNIAK PAWEŁ Imię drugie: JAN Rodzice: CZESŁAW, MAGDALENA z domu BUGANIK Urodzony dnia: 1976/09/09 gmina: ZIELONA GÓRA 7. ŁUKASZEK JOLANTA Imię drugie: BOŻENA Rodzice: RYSZARD, BEATA z domu KUŹMICZ Urodzona dnia: 1985/07/17 2. WOJCIECHOWSKA TERESA Rodzice: EUGENIUSZ, MARTA z domu SKRZYNECKA Urodzona dnia: 1958/08/28 5. WRONA TADEUSZ Rodzice: Kazimierz i Zofia z domu Szklarska Urodzony dnia: w Krośnie 8. ŁYSIAK JACEK MAREK Rodzice: Jan i Stanisława z domu Wojdyła Urodzony: r. w Jarosławiu 3. WÓJCIK KAMIL Imię drugie: PIOTR Rodzice: WITOLD, ANNA z domu OLSZEWSKA Urodzony dnia: 1983/04/19 w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 6. ZARZYCKI RAFAŁ Imię drugie: PIOTR Rodzice: STANISŁAW, GRAŻYNA z domu WALEWSKA Urodzony dnia: 1983/01/04 w GOŁDAPI gmina: GOŁDAP Urodzony dnia: 1980/11/12 w SZCZECINIE 9. ŁYŻWA LESZEK Imię drugie: ANTONI Rodzice: ZDZISŁAW, STANISŁAWA z domu MAGDZIAK Urodzony dnia: 1961/04/26 gmina: STARACHOWICE Pomiędzy ludźmi wszystkich ras i wszystkich narodów możliwe jest honorowe krwiodawstwo. Kiedy krew się wylewa, zabija się. Kiedy krew się oddaje pomaga się choremu w powrocie do zdrowia i w walce z chorobą. Wszyscy jesteśmy wezwani do ocalenia człowieka kobiety, mężczyzny, dziecka, bez względu na rasę i kulturę. AVIS wybrał drugą hipotezę, honorowe krwiodawstwo jest obowiązkiem, ale kto wzbrania się oddawać krew powinien sam przed sobą się usprawiedliwić, bo gdybyśmy wszyscy odmawiali... Oddając krew pomagamy również samym sobie. Oddając regularnie krew kontrolujemy stan swojego zdrowia. Jest to niezwykle ważne, gdyż w przypadku wielu chorób wczesna diagnoza pozwala nam na natychmiastowe jej przeciwdziałanie. Nikt z nas nie może prosić więcej: ratują życie drugiemu człowiekowi ratujemy zdrowie sobie! Istnieje jeszcze jedna zaleta honorowego krwiodawstwa. Jeżeli wiele osób należących do tej samej grupy etnicznej oddaje krew, system sanitarny, może nas lepiej poznać i skuteczniej nas leczyć, gdyż parametry ematochemiczne są podobne u przedstawicieli tej samej grupy etnicznej. Monitorowanie stanu zdrowia mieszkańców Azji, Afryki, Ameryki Południowej jest potrzebne do skutecznego leczenia. Tego typu obserwacje w Europie i w Ameryce Północnej są od dziesiątków lat. Włoskie prawo przewiduje obowiązek kontrolowania obecności wirusa malarii u krwiodawców. Jeżeli potencjalny krwiodawca w ciągu ostatnich trzech lat przebywał w krajach, w których występuje malaria jego krew nie może zostać wykorzystana. Info: AVIS Comunale Milano AVIS Comunale Roma AVIS Provinciale Genova it AVIS Provinciale Milano numero verde AVIS Provinciale Latina AVIS Regionale LAZIO AVIS Nazionale zielony numer ŁĄTKA STANISŁAWA Nazwisko rodowe: MALINA Rodzice: FRANCISZEK, STANISŁAWA z domu DOLINA Urodzona dnia: 1947/11/ ŚLIŻEWSKA BOGUMIŁA Nazwisko rodowe: RUDZKA Rodzice: KAZIMIERZ, MARIANNA z domu BOJARSKA Urodzona dnia: 1961/06/ ŚWIECHOWICZ BARBARA Nazwisko rodowe: BANASZEWSKA Imię drugie: JANINA Rodzice: STANISŁAW, ZOFIA z domu BURZYŃSKA Urodzona dnia: 1955/06/24 w KATOWICACH 13. ŚWIĄTEK TERESA Nazwisko rodowe: CHABIERA Imię drugie: JADWIGA Rodzice: ALEKSANDER, MARIA z domu NOJEK Urodzona dnia: 1953/04/ ŻOCHOWSKA GRAŻYNA Nazwisko rodowe: MARCZAK Imię drugie: MARIA Rodzice: ALBIN, STEFANIA z domu GŁODOWSKA Urodzona dnia: 1953/04/16

7

8 8 POLACY WE WŁOSZECH Nr 01 Kalabria Wystawa obrazów z prywatnych zbiorów Jana Pawła II W sobotę 25 listopada 2006 r. w prestiżowym foyer Teatru Miejskiego Francesco Cilea na Corso Garibaldi w Reggio Calabria, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarskiej pod tytułem Arte Contemporanea - Artisti Polacchi Ekspozycja została zorganizowana przez Związek Polaków w Kalabrii przy współpracy z Domem Polskim Jana Pawla II w Rzymie oraz Urzędem Miejskim w Reggio Calabria. Na inauguracje przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta, Powiatu i Regionu oraz Akademii Sztuk Pięknych. Wystawiono obrazy artystów polskich ofiarowanych w darze papieżowi Janowi Pawłowi II podczas Jego wizyt duszpasterskich w Polsce lub od delegacji przybywających z wizytą do Ojca Świętego do Watykanu. Wśród eksponatów znaczną cześć stanowiły obrazy olejne, nie brakowało jednak również witraży, obrazów malowanych na szkle oraz litografii. Zostały one zawieszone na dużych, czarnych panelach oraz pojedynczych trójniakach, w sposób tematyczny. Zwiedzający mogli podziwiać typowo polskie pejzaże, martwą naturę, słynne obiekty w Krakowie, Szczecinie, Łodzi, Warszawie, dzieła o tematyce ludowo - folklorystycznej, świątecznej i religijnej. Wśród autorów nie brakowało prac znanych i cenionych polskich artystów,takich jak: Leon Wyczółkowski ( ), uczeń Jana Matejki, Stanislaw Rodziński (ur.1940 Kraków) - laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych; Edward Dwurnik (ur.1943) - utalentowany artysta, od 1970 biorący udział w wielu wystawach międzynarodowych; Jerzy Nowosielski (ur Kraków) - jedyny malarz w Polsce trwale zafascynowany ikoną ruską. Ponadto wystawiono dzieła, przedstawiające: Św. Kingę - patronkę Wieliczki, uścisk Ojca Świętego z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Duże wrażenie wywoływał także bardzo sugestywny obraz olejny, podarowany przez rodzinę więźniów politycznych w latach W niedzielę 3 grudnia odbyło się uroczyste zamknięcie wystawy, na którym byli obecni liczni członkowie Związku Polaków w Reggio Calabria, przedstawiciele rożnych stowarzyszeń kulturalnych i przedstawiciele wadz miasta. Burmistrz miasta podziękował, w rozmowie telefonicznej, przewodniczącej Związku za zorganizowanie ekspozycji oraz życzył członkom owocnej pracy w organizowaniu następnych manifestacji. Katarzyna Gralińska O NAS U.N.A.R., Ufficio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową, gwarantuje ochronę i pomoc tym, którzy stali się ofiarami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim, których prawo do równości złamane zostało przez jakąkolwiek formę dyskryminacji rasowej. BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ: Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię , czynną codziennie w godz. od do Obslugiwana jest ona w wielu językach, w tym po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku, rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku.zadaniem operatorów pracujących w contact center U.N.A.R. jest udzielanie informacji, porad oraz wsparcie osobom, które stały się ofiarami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc pod wskazany powyżej numer można sygnalizować o wydarzeniach, w których miał miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie. Operatorzy contact center pomagają w egzekwowaniu praw. DZIAŁANIA URZĘDU W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących, U.N.A.R. gwarantuje zgłaszjącym ochronę oraz pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych. Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, majacych na celu potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących. Prowadzi również działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają uniknąć drogi sądowej pod warunkiem jednak, że przyczynią się one do usunięcia dyskryminującego zdarzenia. Do innych działań U.N.A.R. należą: ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne w zakładach pracy, których celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania. Kampanie te mają za zadanie zapobieganie formowania się zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie zasady rowności. PROMOCJA U.N.A.R. promuje projekty i działania, majace na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących nierówność i dyskryminację etniczną lub rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów, wymianę doświadczeń i wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego dostępu do usług publicznych i prywatnych oraz do pełnego i świadomego korzystania z praw cywilnych i socjalnych. MONITORINGI I KONTROLA co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie relację na temat realizacji i stosowania zasady równości traktowania oraz rzeczywistej ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznaie organów politycznych i opinii publicznej w kwestii przeprowadzonych działań napotkanych podczas wykonywania czynności antydeskryminacyjnych.

9 Nr 01 Lacjum POLACY WE WŁOSZECH Obchody świąt Bożego Narodzenia w szkole polskiej w Rzymie 9 Zespół Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Rzymie od lat realizuje model programowy Kształcenie przez sztukę oraz Ku tradycji i swoim korzeniom. Szkolne uroczystości świadczą nie tylko o troskliwości z jaką szkoła pielęgnuje polskie tradycje, ale również o ważnej roli tej instytucji w życiu Polonii rzymskiej. Jednym z najważniejszych założeń Zespołu Szkół jest bowiem integracja całej społeczności szkolnej i tworzenie przestrzeni dla wspólnego bycia dla polskich emigrantów we Włoszech. 16 grudnia 2006 r. uczniowie, ich rodzice i grono pedagogiczne spotkali się, jak co roku, aby wspólnie świętować nadchodzące Boże Narodzenie. Uroczystość odbyła się w lokalu szkoły mieszczącym się w zabytkowym pałacu Doria Pamphili przy Vicolo Doria 6 B (dawnym audytorium Stacji Polskiej Akademii Nauk). Impreza rozpoczęła się częścią konkursową podczas której zarówno uczniowie jak i ich rodzice mogli zaprezentować swoje zdolności muzyczne, teatralne oraz kulinarne. Pierwszy konkurs dotyczył najładniej zaśpiewanej lub zagranej polskiej kolędy. Uczniowie mogli wziąć w nim udział samodzielnie lub wraz z rodzeństwem i rodzicami. Wystąpienie najmłodszych uczniów szkoły wywołało wzruszenie i burzę oklasków. Tematem drugiego konkursu był najlepszy strój jasełkowy. Jak podkreślili organizatorzy, jego celem było oddanie za pomocą stroju i ruchu scenicznego wybranej postaci znanej z tradycyjnych przedstawień jasełkowych. W tej części konkursowej jury miało duży problem z wyłonieniem laureatów, gdyż wszystkie dzieci były pięknie przebrane i świetnie potrafiły zaprezentować wybranego bohatera. Po zakończeniu dwóch pierwszych konkursów odbyło się przedstawienie jasełkowe z udziałem uczniów szkoły. Wszyscy młodzi aktorzy grali z ogromnym zaangażowaniem. Piękną oprawą spektaklu stanowiła niezwykle kunsztowna scenografia. Po przedstawieniu jury rozstrzygnęło konkurs na najsmaczniejszą potrawę wigilijną, podczas którego mamy mogły zaprezentować swój talent kulinarny. Po krótkiej naradzie jury w składzie: Ewa Bilińska, dyrektor szkoły, Anna Kurdziel, reprezentantka Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej, Krzysztof Jancewicz, przewodniczący Rady Rodziców i Maria Wójcicka, rodzic - wyłoniło laureatów konkursu. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Następnie dyrektor Zespołu Szkół Ewa Bilińska złożyła wszystkim biorącym udział w konkursach i w przedstawieniu wyrazy uznania i gratulacje oraz wyrazy podzięki wszystkim osobom, które uczestniczyły w przygotowaniach do imprezy, zwłaszcza gronu pedagogicznemu i rodzicom uczniów. Podziękowała serdecznie za przybycie członkom jury i honorowym gościom: konsulowi Michałowi Górskiemu z Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie oraz przedstawicielowi LOT-u Witoldowi Mossakowskiemu. Na zakończenie dyrektor Ewa Bilińska złożyła wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem. Danuta Wojtaszczyk Polskie echo w Ladispoli: Inauguracja działalności Komitetu Polonijnego Stowarzyszenie Komitetu Polonijnego i Polacy z Ladispoli, Cerveteri, Santa Severa, Passoscuro i Santa Marinella zorganizowali manifestację kulturalną i religijną, która odbyła się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Ladispoli Od lewej: prezes Stowarzyszenia Joanna Mużyło i wiceprezes Anna Skowyra Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez abp Szczepana Wesołego. We Mszy św. uczestniczyli także ks. Adam Dalach koordynator krajowy duszpasterstwa polskiego we Włoszech, diakon Enzo Crialesi z Ufficio Migrantes Diocesi Suburbicaria di Porto-Santa Rufina, ojciec Tomasz z zakonu Ojców Franciszkanów z Santa Severa oraz siostry salezjanki, które prowadzą katechezę dla dzieci z rodzin polskich w Ladispoli i siostry zakonne z parafii św. Stanisława w Rzymie. Swoją obecnością uhonorował spotkanie konsul z Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Rzymie, Michał Górski. Kościół wypełniony był po brzegi. Pragnienie polskości malowało się na zmęczonych codziennością twarzach. Ks. abp wygłosił homilię, która rozpaliła serca polskich emigrantów. Komitet zorganizował też część artystyczną, podczas której zaprezentowano poezje tworzone przez Polaków we Włoszech. Akcentem polskim były tradycyjne stroje folklorystyczne, w których wystąpiły dzieci i dorośli. Uroczystość zbiegła się z 50 leciem kapłaństwa arcybiskupa Szczepana Wesołego Z tej okazji przedstawiciele Komitetu Polonijnego w Ladispoli wręczyli Jego Eminencji bukiet kwiatów i list z podziękowaniem za pasterską posługę i opiekę nad Polonią we Włoszech. Wielką radość przybyłym na spotkanie dzieciom sprawiły słodkie upominki od św. Mikołaja. Po Mszy Św. w dużej sali przy kościele odbyła się wieczerza. Polskie gospodynie przygotowały na tę okazję typowo polskie potrawy i ciasta. Spotkanie stało się potwierdzeniem potrzeby więzi Polaków z tradycjami narodowymi i obudziło potrzebę obcowania z językiem i kulturą polską. Joanna Maria Mużyło prezes Komitetu Polonijnego w Ladispoli

10 10 POLACY WE WŁOSZECH Nr lat temu w Rzymie W zeszłym roku minęło dziesięć lat od momentu utworzenia Sekcji Polskiej Stowarzyszenia Kulturalnego MAC, która w 2000 r. zmieniła nazwę na Comunità Polacca. Głównym zadaniem Sekcji była działalność informacyjno-poradnicza w sprawach dotyczących obywateli polskich przebywających na terenie Włoch. Kładziono także ogromny nacisk na pomoc, a wręcz podawanie pomocnej dłoni każdemu, kto znalazł się w trudnościach związanych z pobytem i pracą w Italii. Od samego początku organizacja współpracowała z Włoskim Stowarzyszeniem OPERA, które stworzyło możliwość utworzenia centrum informacyjnego, z którego działalności mogli korzystać wszyscy Polacy. Pierwsza REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n. 203/2004 del Via V. Maroso, Roma Tel Fax DIRETTORE RESPONSABILE Sergio Talamo DIRETTORE EDITORIALE Federica F. Gaida CAPOREDATTORE (REDAKTOR NACZELNY) Danuta Wojtaszczyk VICECAPOREDATTORE Anna Malczewska COLLABORATORI Milena Trezzani, Agnieszka Wilk, Irena Wachowska, Elvio Pasca, Mascia Salvatore, Andrea de Rossi, Stefano Camilloni, Andrea Gagliardi SEGRETARIO DI REDAZIONE Stephen Ogongo IMPAGINAZIONE Anna Malczewska Danuta Wojtaszczyk EDITORE Stranieri in Italia srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax PUBBLICITA ISI Etnocommunication srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax DISTRIBUZIONE LOCALE E ABBONAMENTI Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim) Stranieri in Italia srl Tel fax DISTRIBUTORE NAZIONALE MESSAGGERIE INTERNAZIONALI Via Manzoni, Rozzano Numero verde CSQ Centro Stampa Quotidiani S.p.A. Via dell Industria, Erbusco (BS) Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń Numer oddano do druku siedziba Sekcji znajdowała się na Via Tiburtina Antica. Organizowane tam każdego czwartku spotkania stały się szybko ogniskiem życia społecznego, kulturalnego i towarzyskiego. Każdego tygodnia, do siedziby Stowarzyszenia przychodziło ponad 30 osób. Od 1997 roku organizacja brała udział w pracach Komisji Narodowej ds. Równouprawnienia Kobiet przy włoskim Prezydium Rady Ministrów tzw. Okrągłym Stole Kobiet Emigrantek. W 2000 roku Prezes Stowarzyszenia brała udział w Kongresie Generalnym Kobieta 2000, który odbył się w siedzibie Sztabu Generalnego ONZ w Nowym Jorku. Oprócz pomocy prawnej, Wspólnota organizowała wiele imprez kulturalnych, zabaw dla dorosłych i dzieci oraz wycieczki dla członków organizacji. Stowarzyszenie nie było nigdy obojętne na cierpienie słabszych. Kilkakrotnie organizowane były zbiórki pieniędzy np. dla powodzian w Polsce. Związek Polaków w Kalabrii, z siedzibą w Reggio Calabria, zaprasza Wspólnota organizowała także spotkania ze sławnymi ludźmi np. z włoską śpiewaczką Katią Riciarelli, piosenkarzem Albano oraz światowej sławy reżyserem Franco Zefirelli. Od samego początku, na czele Sekcji, później Comunità Polacca, stanęła i piastowała funkcję Prezesa aż do 2003 r. Teresa Dąbrowa, której nazwisko znane jest prawie wszystkim Polakom zamieszkałym w stolicy i nie tylko. Wśród rzymskiej Polonii była ona uznawana za instytucję. Teresa, która jest związkowcem i od wielu lat mieszka w Rzymie, praktycznie od zawsze pomagała emigrantom. To dzięki niej wielu rodakom udało się zalegalizować swój pobyt w Italii. To do niej i jej współpracowniczek zgłaszały się osoby, które miały problemy np. z pracodawcami włoskimi Jej telefon dzwonił nieustannie (również w nocy). Nawet teraz, kiedy nie jest już Prezesem od kilku lat, zdarza się, że Polacy nadal dzwonią do niej z prośbą o pomoc i wsparcie. Od 2003 roku Prezesem Comunità Polacca została Anna Malczewska. Nie oznaczało to jednak, że Teresa Dąbrowa odsunęła się całkowicie od Stowarzyszenia. Nadal współpracuje z nim czynnie. Pod koniec 2003 roku bardzo serdecznie artystów polskich, zamieszkałych na terenie Włoch (muzyków, malarzy, zespoły taneczne, aktorów, piosenkarzy, poetów), którzy zainteresowani są występami lub ekspozycjami swoich dzieł w Reggio. Kontakt: Przewodnicząca Związku: Katarzyna Gralińska kom Jeżeli posiadacie informacje na temat imprez polonijnych piszcie na adres redakcji: Nasz Świat Via Virgilio Maroso, Roma fax: , Zgloszenia przyjmowane będą do 31 stycznia 2007 r. w celu rozpatrzenia propozycji i opracowania szczegółowego programu kulturalnego na rok Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie krótkiego curriculum artystycznego. Wspólnota otworzyła filię Stowarzyszenia w Avezzano, gdzie mieszka i pracuje bardzo liczna grupa pracowników sezonowych. To właśnie od tego momentu Comunità Polacca w Rzymie zmieniła po części profil swojej działalności. W związku z tym, że Polacy w Rzymie nie potrzebowali już, aż tak wielkiej pomocy prawnej związanej z pobytem we Włoszech, Stowarzyszenie zaczęło oferować tego typu wsparcie rodakom przebywającym na terenie regionu Abruzzo. Poza tym, w Avezzano raz w miesiącu organizowane były msze św., które celebrował ks. Marek Kotyński, członek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Polaków Quo Vadis. Wraz z filią w 2004 roku, Comunità Polacca zorganizowała zbiórkę ubrań oraz zabawek dla dzieci z Podkarpacia, podczas której zebrano ponad 200 kg ubrań. Wspólnie z Quo Vadis dla członków obu organizacji została zorganizowana pielgrzymka do Ojca Pio, do San Giovanni Rotondo. Ponadto w Avezzano był prowadzony intensywny kurs języka włoskiego. W Rzymie zorganizowane zostały 2 wystawy prac malarskich oraz rzeźby artystów polskich zamieszkałych w Wiecznym Mieście. Pod koniec 2004 roku nasze Stowarzyszenie straciło siedzibę w Rzymie. Znacznie utrudniło nam to prowadzenie dalszej działalności, ale nie oznaczało zamknięcia organizacji. W 2005 roku Comunità Polacca zorganizowała drugi etap akcji Uśmiech dzieciom. Tym razem dorośli i najmłodsi malowali bombki, które później zostały wystawione na aukcji, a dochód z ich sprzedaży pozwolił na ufundowanie gwiazdkowych upominków dla podopiecznych Zakładu dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Na początku bieżącego roku planujemy kolejny transport odzieży dla dzieci z ubogich rodzin z Podkarpacia. Nasze Stowarzyszenie jest członkiem Związku Polaków we Włoszech i ściśle współpracuje, w miarę możliwości, z organizacjami polonijnymi zrzeszonymi lub nie w ZPwW. Od początku istnienia Sekcji (później Comunità Polacca) współpracujemy z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Rzymie oraz od kilku lat ze Szkołą Polską w Rzymie. Komitet Polonijny w Ladispoli ogłasza konkurs pod tytułem Ciche Polaków wyznania Spostrzeżenia, myśli, odczucia Polaków na emigracji we Włoszech w formie poetyckiej, literackiej i fotograficznej. Zasady konkursu: poetycki od 1 do 5 wierszy w języku polskim literacki: od 1 do 5 stron formatu A4 w języku polskim fotograficzny: od 1 do 5 zdjęć obrazujących życie Polaków we Włoszech Prace należy nadsyłać do 30 marca 2007 roku na adres: Via Napoli Ladispoli (RM) lub em: Anna Malczewska Real? Do 20 stycznia br. w Instytucie Polskim w Rzymie można obejrzeć wystawę prac Anny Baumgart pt. Real? Artystka jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Zajmuje się video, instalacją oraz rzeźbą.

11 Nr 01 Toskania I co z tą Polonią...? (Cz.II) POLACY WE WŁOSZECH 11 W poprzednim numerze Naszego Świata zamieściliśmy pierwszą część artykułu dotyczącego sympozjum na temat procesów zachodzących w tzw. nowej emigracji zorganizowanego w Warszawie 17 listopada 2006 r. przez Senat Polski i Stowarzyszenie Wspólnota Polska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Polsko-Włoskiego w Follonica Robert i Renata Małeccy Jak wygląda sytuacja Polaków we Włoszech na tle innych krajów Unii Europejskiej? Robert Małecki: W sumie nie jest tragicznie. Cieszę się, że mimo wszystko dajemy sobie radę i nie jest tak jak np. w Wielkiej Brytanii. Istnieją tam dwa związki Polaków; tych ze starej Polonii tj. Zjednoczenie Polski w Wielkiej Brytanii i tych z nowej emigracji Poland Street. Ich problem polega na tym, że nie są w stanie dojść do porozumienia. Jedni zajmują się krzewieniem kultury polskiej a drudzy pomagają Polakom na ulicy. W takich przypadkach tylko jedność jest Staramy się być z kamerą tam, gdzie dzieją się ważne sprawy dla Polaków. A poza tym mówimy dużo o naszym kraju, ziemi ojczystej, zabytkach i ciekawych miejscach w języku włoskim. podstawą do sukcesu. Uważam, że dobrze się stało, że Związek Polaków we Włoszech jest federacją. I nawet jeżeli czasami dzieli nas różnica zdań, to jednak lepiej jest wchodzić w struktury już istniejące, rozwijać je i poszerzać niż tworzyć coś zupełnie nowego, co mogłoby stwarzać konflikty. A przecież im więcej zrobimy dla Polaków i Polski, tym lepiej dla wszystkich. Jak miałaby wyglądać pomoc ze strony Polski? Jakie były wasze oczekiwania przed sympozjum? Renata Małecka: Pojechaliśmy na to spotkanie w konkretnym celu. Otóż, mieszkając i pracując we Włoszech od wielu lat, mogliśmy dokładnie opisać całą sytuację. Problemów emigracyjnych jest wiele i potwierdziło się to również w innych krajach UE. Na szczęście są osoby, instytucje, które w miarę swoich Lombardia Poezja Czesława Miłosza w Mediolanie związku z obchodami Roku Języka W Polskiego Konsulat Generalny RP w Mediolanie, przy współpracy Instytutu Polskiego w Rzymie i Związku Polaków w Mediolanie, zorganizował 28 listopada 2006 r. w prestiżowym i historycznym teatrze mediolańskim Teatro dei Filodrammatici, wieczór poświęcony poezji Czesława Miłosza. Wydarzenie otworzyła Joanna Heyman Salvadè, Prezes Związku Polaków w Mediolanie, przedstawiając historię i działalność Związku, który w zeszłym roku obchodzi 10 - lecie swojego istnienia, następnie słowa powitalne wygłosił Konsul Generalny RP w Mediolanie. Część artystyczną rozpoczął p. Jarosław Mikołajewski, dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie i poeta, tłumacz i znawca literatury włoskiej i polskiej, prezentując życie i twórczość Miłosza oraz nawiązując do osobistych wspomnień ze spotkań z tym niezwykle ciekawym człowiekiem, w dalszej części programu wiersze po włosku i polsku recytowali aktorzy: Massimo De Vita i Zofia Dowjat. Na wieczór poezji Miłosza przybyła elita kulturalna Mediolanu, związana zwłaszcza ze światem poezji i literatury oraz tutejsza Polonia, możliwości wychodzą naprzeciw różnym problemom, z którymi borykają się Polacy. Stowarzyszenie Polsko - Włoskie w Follonica od 4 lat tworzy i emituje w Telewizji Teletirreno, program informacyjny w języku polskim. Poruszamy wszystkie tematy, które dotyczą naszych rodaków we Włoszech, odpowiadamy na nurtujące ich pytania, udzielamy informacji na temat zmian we włoskim prawie. Staramy się być z kamerą tam, gdzie dzieją się ważne sprawy dla Polaków. A poza tym mówimy dużo o naszym kraju, ziemi ojczystej, zabytkach i ciekawych miejscach w języku włoskim. Zależy nam, aby Włosi dowiedzieli się jak najwięcej o Polsce. Od roku można nas oglądać również drogą satelitarną Lucyna M. Wielgosz Program telewizyjny w języku polskim MAREMMA CHANNEL w każdy poniedziałek o godzinie można odbierać na kanale 914 (Piattaforma SKY) Częstotliwość: symbol rete: w dużej mierze związana ze światem artystycznym. Wieczór był udaną promocją polskiej kultury, w tym samego Czesława Miłosza, którego twórczość nie jest jeszcze we Włoszech dostatecznie znana. Artykuły na ten temat ukazały się w mediolańskiej prasie i centralnym dzienniku Il Giornale. Konsulat Generalny w Mediolanie Nikifor ( ) genio dell arte naif Do 25 stycznia br. W Museo Nazionale Preistorico Etnografico na Piazzale Marconi w Rzymie można podziwiać prace Epifaniusza Drowniaka, nazywanego od dzieciństwa Nikifor.. Artysta urodził się w 1895 roku. Był nieślubnym dzieckiem biednej, niemej i głuchej kobiety. We wczesnym dzieciństwie został oddany do sierocińca. Ze względu na problemy z mową i ze słuchem nie ukończył szkoły. Większość życia Drowniak spędził w biedzie. Niedoceniany za życia i uważany za ekstrawagancką, ale bardzo malowniczą postać na ulicach Krynicy. Sam Nikifor zawsze uważał się za artystę natchnionego przez Boga. Należna mu sława i szacunek dla jego dzieł przyszła dopiero u zmierzchu jego życia. Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wystawę zorganizował Instytut Polski w Rzymie. Museo Nazionale Preistorico Etnografico Piazzale G. Marconi, 14 Otwarte źródło: inforoma Calendario Arte in Fiera 2007 Do 20 stycznia br. W Galleria Web Art w Treviso, można obejrzeć wystawę Calendario Arte in Fiera 2007 Spośród wielu artystów wystawiających swoje prace, znalazła się także Bożena Król Lęgowska (wywiad z artystką ukazał się w naszym piśmie w marcu ubiegłego roku) Bożena Król Lęgowska urodziła się w 1973 roku w Zakopanem. Pracowała w Muzeum Tatrzańskim jako kustosz WWilli Koliba, Tatrzańskim Parku Narodowym jako asystentka u boku Witolda H. Paryskiego i jego małżonki Zofii Radwańskiej- Paryskiej. W 2001 r. była gościem wystawy La Pietra Lavorata w Arezzo. Od 2003 roku mieszka i pracuje w Saturni, gdzie została szybko doceniona w tamtejszych środowiskach artystycznych. Galleria Web Art Barchessa Villa Quaglia, Viale XXIV Maggio 11, Treviso godfziny otwarcia: od wtorku do soboty

12 12 POLACY WE WŁOSZECH Nr 01 Optymizm jako sposób na życie według Maciusia Lachewicza Istnieją osoby, które mają w sobie niezwykłą siłę, która pozwala im iść z uśmiechem przez życie nie bacząc na przeciwności losu. Prawdziwi optymiści, jak się okazuje wcale nie są oderwanymi od rzeczywistości marzycielami, ślepymi i głuchymi na zło i niesprawiedliwość świata. Posiadają jednak zadziwiający zmysł dostrzegania dobra i pozytywnych stron w każdej niemal sytuacji. Przede wszystkim jednak potrafią czerpać radość ze zwykłych codziennych czynności są kreatywni, otwarci i ciekawi świata. Jednym z największych niezłomnych optymistów, jakiegokolwiek spotkałam jest Maciej Lachewicz Księga Maciuś Lachewicz z tatą U doktora w gabinecie, Tuż pod oknem, Na parapecie, Leży książka, która podróżowała Po całym świecie, Była w Chinach i w Egipcie... A w niej podpisały się wszystkie dzieci, Które on wyleczył. Były dzieci z Rosji, Istambułu, A nawet z wioski Kuru gdzieś w Korei, A ja czytając, Zanurzyłem się w myślach. Strony niezliczone i na każdej Ciasne są podpisy. Na ostatniej stronie, w prawym dolnym rogu, małe miejsce nie zapisane... Myślę sobie, Może i na mnie przyjdzie kolej, Może i ja srebrnym długopisem, Zapełnię książkę moim podpisem. MACIEJ LACHEWICZ Urodził się 5 grudnia 1994 r. w Wejherowie, Rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie, po ukończeniu drugiej klasy, w 2003 r. wyjechał z rodzicami do Włoch, gdzie uczęszczał do szkoły amerykańskiej w Gricignano W 2005 r. przeprowadził się z rodzicami do Portugalii, gdzie kontynuował naukę w szkole międzynarodowej w Lizbonie i w szkole polskiej w Madrycie. W 2006 r. rodzina Maciusia powtórnie przeprowadziła się do Włoch. Pies Maciuś ma 12 lat. Obecnie jest uczniem klasy 7 szkoły międzynarodowej Italian English School Montessori Division w Bagnoli dzielnicy Neapolu oraz uczniem klasy 6 szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Gustawa Herlinga-Grudzińskigo w Rzymie. Od 2003 roku cierpi na nowotwór centralnego układu nerwowego (ependymomę). Przebył wiele operacji (m.in. skomplikowaną operację kręgosłupa) i przez długi okres czasu był przykuty do łóżka i wózka inwalidzkiego. Mimo, choroby, jest osobą niezwykle aktywną: pisze wiersze interesuje się informatyką, programami i filmami o tematyce przyrodniczej. Kocha zwierzęta i z radością opowiada o 7 kotach, którymi się opiekuje. Cieszy się również z faktu, że od niedawna dzięki rehabilitacji może pomagać w pracach domowych i wychodzić na dwór. Pies to pies, Pies jest do uciechy, Przyniesie kawał dechy. Pies ogonem merda, Liże cię po twarzy, Swym sercem cię obdarzy, gdy ty uczuciem darzysz. Pies poda łapę głośno zaszczeka A gdy nie masz czasu cierpliwie zaczeka. Pies, Pies najlepszy przyjaciel człowieka. Czego, czego ci potrzeba? PSA ci potrzeba, bo inaczej gleba. Pies, pies wszędzie na świecie, Pies obok ciebie. Psy ratownicy, Psy oczami człowieka, Psy uszami człowieka, Psy najlepszym kompanem, Wiernym pomocnikiem A nawet budzikiem. Ty uczysz psa a pies ciebie Gdy wasze losy podziela się Nie pogodzicie z tym się, Pies będzie cierpiał i ty też. Miałeś psa i go nie masz to po tobie nie wytrzymasz Nie masz psa brak ci przyjaciela. Pies, pies ci pomoże czy jesteś na szczycie czy w norze. Genova, Italia r. Jak jednak wyznaje, wyjście z mamą do oddalonego o 500 m supermarketu wymaga od niego ogromnego wysiłku, który musi odkupić kilkugodzinnym snem. Optymizm Maciusia jest zaraźliwy tak, jak jego radość tworzenia. Na pytanie jak to się stało, że zaczął tworzyć poezję odpowiada wierszem: Dlaczego piszę wiersze? Właściwie nie wiem dlaczego. Być może dlatego... W szpitalu przed pierwszą operacją zacząłem mówić wierszem. Lecz to nie wszystko, Rodzice zaczęli je spisywać. A gdy wyzdrowiałem sam je pisać chciałem. I tak się stało gdyby tego było mało. Pytanie: skąd to się wzięło? odpowiedź nie jest trudna... Ja lubię rozmawiać a, że z Włochami się nie dało, ponieważ języka się dobrze nie znało, znalazłem sposób i nie potrzebowałem osób (do rozmowy). Starczył mi papier, z którym wierszem się porozumiewałem. Dobry to przyjaciel, bo tajemnic nie zdradzi. Teraz piszę wiersze dla przyjemności i dla wyładowania złości. Nie mam jednak ulubionego poety, ponieważ wolę wiersze pisać, wyrażać uczucia, niż je czytać. Więc nie ma się co pytać... Moje zainteresowania są przeróżne, więc to pytanie pozostawiam dłużne. Jedyne, czego mu brakuje to kontaktu z rówieśnikami, gdyż z powodu złego stanu zdrowia uczy się toku indywidualnym w domu i większość czasu spędza z dorosłymi. Danuta Wojtaszczyk POKOLORUJ

naszświat Prawo jazdy. Wymienić czy nie? Święta. W Polsce czy we Włoszech Polscy siatkarze wicemistrzami świata Kobieta: obywatel drugiej kategorii?

naszświat Prawo jazdy. Wymienić czy nie? Święta. W Polsce czy we Włoszech Polscy siatkarze wicemistrzami świata Kobieta: obywatel drugiej kategorii? Modne kierunki Pomysł na prezent Ofiarowany przez Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB- ROMA strona 11 strona 8 naszświat

Bardziej szczegółowo

naszświat Kiedy praca Weźmy nasze sprawy w nasze ręce Rośnie liczba ofiar wypadków w

naszświat Kiedy praca Weźmy nasze sprawy w nasze ręce Rośnie liczba ofiar wypadków w Foto AP/LAPRESSE Foto AP/LAPRESSE Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 naszświat strona 20 strona 21 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in

Bardziej szczegółowo

Bursztynowy Słowik dla Feel

Bursztynowy Słowik dla Feel AP/LAPRESSE AP/LAPRESSE Odszedł król opery Bursztynowy Słowik dla Feel Ofiarowany przez Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1

Bardziej szczegółowo

naszświat O sprawach ważnych i błahych Z Jackiem Cyganem SPOKOJNIE Zniesiono karty pobytowe dla obywateli Co dalej? strona 3 W pogoni za wolnością

naszświat O sprawach ważnych i błahych Z Jackiem Cyganem SPOKOJNIE Zniesiono karty pobytowe dla obywateli Co dalej? strona 3 W pogoni za wolnością AP/LAPRESSE Per sapere TUTTO su i tuoi diritti 166.105.612 naszświat strona 20 strona 19 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003

Bardziej szczegółowo

Eurozasiłek dla Polaka

Eurozasiłek dla Polaka AP/LAPRESSE Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 www.stranieriinitalia.it Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 Costo della chiamata 1,57 al minuto iva inclusa Tariffa Roc: Poste Italiane

Bardziej szczegółowo

Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej

Platynowa płyta Ani Dąbrowskiej Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 www.stranieriinitalia.it Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 Costodella chiamata 157alminutoiva inclusa Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in

Bardziej szczegółowo

naszświat Telefony komórkowe Koniec z dopłatami za doładowanie Kyrill zebrał śmiertelne żniwo Polacy w Turynie Polacy w Reggio Calabria

naszświat Telefony komórkowe Koniec z dopłatami za doładowanie Kyrill zebrał śmiertelne żniwo Polacy w Turynie Polacy w Reggio Calabria Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 naszświat strona 20 strona 16 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski

Spis treści. Polonia w nowej Europie z Grzegorzem Kaczyńskim rozmawia Andrzej Wątróbski Jesienią wiadomo, rozpoczyna się szkoła. Czy bardzo się pan bał? zapytało jedno z dzieci (widocznych obok na fotografii) Mieczysława Rasieja. Uczniowie szkoły podstawowej w Materze miały specjalną okazję

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (36.) w dniu 14 maja 2013 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (36.) w dniu 14 maja 2013 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (36.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Okrągły Stół Polonii Włoskiej łączmy cele i działania.

Bardziej szczegółowo

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 Spis treści Historia - Polacy w Padwie 3 Rozmowa z prof. A. Litwornią 6 Rozmowa z prof. J. Miziołkiem 8 Amatorski chór z Capeny 9 V Zjazd

Bardziej szczegółowo

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2)

Moja Kariera. Praca i życie za granicą. Przygoda z Irlandią - s. 4-5. Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej KWIECIEŃ 2007 1/2007 (2) 1/2007 (2) KWIECIEŃ 2007 Magazyn Biura Karier Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Moja Kariera ISSN: 1897-2551 Fot. M. Kosowska Fot. A. Czarnecka Praca i życie za granicą Praca w Anglii str. 8-9 Wolontariat

Bardziej szczegółowo

zmienił nazwę i siedzibę

zmienił nazwę i siedzibę 72007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Z Centrum... Pałac Kultury i Nauki URIC zmienił nazwę i siedzibę 174 192 A Dworzec Centralny W numerze: Uchodźcy z Białorusi opowiadają o sobie s. 2 3 Polska wchodzi

Bardziej szczegółowo

SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 6 (24) Oława czerwiec 06

SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 6 (24) Oława czerwiec 06 SERWIS SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWY Nr 6 (24) Oława czerwiec 06 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3S Serwis Społeczno - Samorządowy Wydawca: Urząd Miejski w Oławie 55-200 Oława pl. Zamkowy 15 tel. 313 23 46 fax. 313 24 91

Bardziej szczegółowo

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY KAZIMIERZ STABROWSKI: WIDOK TAORMINY, OK. 1920 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY KAZIMIERZ STABROWSKI: WIDOK TAORMINY, OK. 1920 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY Rok 10 numer 2 (35) II Trimestre (maggio-giugno-luglio) KAZIMIERZ STABROWSKI: WIDOK TAORMINY, OK. 1920 MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE 2005 Alfons Karpiński: Lido, 1907

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Finansowany przez Urząd Miasta Jeleniej Góry ISSN 1895-4987. Przeczytaj i przekaż innym 4/9/2006 GRUDZIEŃ EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Finansowany przez Urząd Miasta Jeleniej Góry ISSN 1895-4987. Przeczytaj i przekaż innym 4/9/2006 GRUDZIEŃ EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Finansowany przez Urząd Miasta Jeleniej Góry ISSN 1895-4987 Przeczytaj i przekaż innym EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia szczęścia rodzinnego oraz realizacji wszystkich

Bardziej szczegółowo

Gwiazda wśród chmur str. 42 FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE: PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Jedna chwila str. 2 i 3. Znaleźć pasję str.

Gwiazda wśród chmur str. 42 FINANSUJĄ PATRONUJĄ W NUMERZE: PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Jedna chwila str. 2 i 3. Znaleźć pasję str. PISMO RUCHU TWÓRCZEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSUJĄ Nr (245) 4 Poznań kwiecień 2015 Nr indeksu 327948 ISSN 1231-8876 PATRONUJĄ FOT. ARCHIWUM OREW W NUMERZE: Jedna chwila str. 2 i 3 FOT. ARCHIWUM OREW

Bardziej szczegółowo

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Jacek nasze Jawień Tychy Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 3/217 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Przeczytaj i przekaż innym 10/20/2007. Dofinansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz Starostwo Powiatowe ze środków PFRON ISSN 1895 4987

W NUMERZE: Przeczytaj i przekaż innym 10/20/2007. Dofinansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz Starostwo Powiatowe ze środków PFRON ISSN 1895 4987 Dofinansowany z budżetu Miasta Jelenia Góra oraz Starostwo Powiatowe ze środków PFRON ISSN 1895 4987 Przeczytaj i przekaż innym EGZEMPLARZ BEZPŁATNY W NUMERZE: O nas w kraju i na świecie strona 2 W wózku

Bardziej szczegółowo

Radni Czarnego Boru, bez względu na przynależność polityczną, mówią jednym głosem.

Radni Czarnego Boru, bez względu na przynależność polityczną, mówią jednym głosem. NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. REKLAMA R0411/13 31 MAJA 2013, NR 460 WAŁBRZYCH Rosiak do zwolnienia Żądają zamknięcia wydarzenia str. 3 Najszybszy pociąg w Polsce dróg

Bardziej szczegółowo

25 lat Wolności. Mieszkańcy Kowala. uczcili

25 lat Wolności. Mieszkańcy Kowala. uczcili W numerze m. in.: List z ratusza Z Włocławkiem i sąsiednimi gminami po unijne pieniądze Powracamy do problemu bezobocia Wybory samorządowe po nowemu A ponadto: Trwa przebudowa wodociągu w ul. Tylickiego

Bardziej szczegółowo

C zas. zchowa. składa Rodzina

C zas. zchowa. składa Rodzina czas czchowa 1 2 czas czchowa OD REDAKCJI Oddajemy do rąk Czytelników nr sierpniowy Czasu Czchowa. Przygotowaliśmy tym razem, biorąc pod uwagę zbliżające się rozpoczęcie roku szkolnego, szerszy materiał

Bardziej szczegółowo

NOWA ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 12-2013

NOWA ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK. Nr 12-2013 ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI KWARTALNIK Nr 12-2013 NOWA FUNDUSZE DLA POLONII SYTUACJA W POLSCE I EMIGRACJA POLSKIE FIRMY NA TARGACH BUDOWLANYCH KWARTALNIK NOWA KWARTALNIK ZRZESZENIA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

www.wiadomoscirudzkie.pl

www.wiadomoscirudzkie.pl Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych dodatek specjalny www.wiadomoscirudzkie.pl Dziś w numerze: Nr 11/1062 13 marca (środa) 2013 r. ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. Spotkania ruszyły BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

Bardziej szczegółowo

Humor. Zostaliśmy sami... Krzyżówka śląska. Tym razem dla odmiany zamiast po śląsku. Damy pracę! Wybrane audycje Radia Piekary: Co w numerze:

Humor. Zostaliśmy sami... Krzyżówka śląska. Tym razem dla odmiany zamiast po śląsku. Damy pracę! Wybrane audycje Radia Piekary: Co w numerze: rys. Katarzyna Buchacz Rozrywka Krzyżówka śląska Krzyżówka śląska na literę F: 1) Dziewczyna, panienka. 2) Fachowiec, profesjonalista; osoba dobra w swoim zawodzie. 3) Woźnica. 4) Ognisko 5) Leśniczy lub

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 46/ Luty 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 46/ Luty 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 46/ Luty 2013 8 Marca - Dzień Kobiet Szczęście jest kobietą powiedział niegdyś Friedriech Nietzsche. I trudno nie zgodzić się z tą sentencją. BAL OTWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów LISTOPAD 2013 Nr 11 (14) ISSN 2299-2480 Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów Po raz pierwszy z budżetem obywatelskim Rozmowa z burmistrzem Mariuszem Rysiem str. 3 Pasja jest najlepszym przewodnikiem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2014 nr 4(202) Święta Zmartwychwstania Pańskiego Wesołego Alleluja

kwiecień 2014 nr 4(202) Święta Zmartwychwstania Pańskiego Wesołego Alleluja kwiecień 2014 nr 4(202) Święta Zmartwychwstania Pańskiego Wesołego Alleluja 2 W NUMERZE Strona 3 4 Naszą ambicją jest, by mierzyć się z tym, co w gminie jest do zrobienia i zrobić wszystko to, co jest

Bardziej szczegółowo

Czeka nas hotelowy boom

Czeka nas hotelowy boom Hotelarstwo stan i prognozy Czeka nas hotelowy boom W br. przybędzie w kraju 100 nowych hoteli W ub.r. inwestycje w branżę hotelarską wyniosły 1,3 mld zł Będzie o 30% więcej hoteli dwu i trzygwiazdkowych,

Bardziej szczegółowo

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, SZCZYT ENERGETYCZNY W KIJOWIE

Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, SZCZYT ENERGETYCZNY W KIJOWIE Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ, KURIER galicyjski DWUTYGODNIK NIEZALEŻNE PISMO POLAKÓW NA UKRAINIE 27 maja 2008 nr 10 (62) HALICKO-POKUCKIEJ,

Bardziej szczegółowo