Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy"

Transkrypt

1 Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-REKREACYJNE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH WESSEL SIĘ ZDROWIEM, LEKCJA ZDROWIA W KOPALNI SOLI WIELICZKA, U NAS ODDYCHA SIĘ ŁATWIEJ I GŁĘBIEJ, GŁĘBOKI RELAKS. Wieliczka 2008

2 Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy zaprasza klientów grupowych i biznesowych na jednodniowe programy profilaktyczno-rekreacyjne KaŜdy z nas szuka lekarstwa na stres i przemęczenie. Tempo Ŝycia i pracy oraz towarzyszące im stresy, ostateczne terminy, brzęczące telefony, nadmiar obowiązków w pracy, obfitość zebrań lub odwieczne trudności w stosunkach międzyludzkich wcześniej lub później zmogą nawet najsilniejszego. Nasze ciało i psychika domagają się zmian, nowych bodźców i wraŝeń, ale teŝ harmonii z otoczeniem i relaksacji. Odpocząć, zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne, oderwać się od codziennych spraw, przynajmniej raz w roku, kaŝdy z nas tego potrzebuje. Dlatego wyjątkowy odpoczynek w Kopalni Soli Wieliczka naleŝy traktować jako inwestycję we własne zdrowie, niezbędne do tego by móc normalnie funkcjonować, podołać wyzwaniom jakie niesie współczesność... Z myślą o osobach pragnących odpocząć, złapać oddech, naładować akumulatory energii i pozbyć się skutków nadmiaru stresów stworzyliśmy dla Państwa pełne wraŝeń programy jednodniowych pobytów (obejmujące elementy profilaktyki i promocji zdrowia, rehabilitacji oddechowej, muzykoterapii i rekreacji) w unikatowym mikroklimacie solnych komór kopalni wielickiej. Wieloletnie doświadczenie pulmonologów wskazuje, Ŝe sól leczy i koi wiele dolegliwości u człowieka dając mu komfort psychiczny i fizyczny kaŝdego dnia. 135 metrów pod ziemią w niepowtarzalnej solnej scenerii Komory Jezioro Wessel" i Stajnia Gór Wschodnich, panuje specyficzny mikroklimat, cechujący się wyjątkową czystością bakteriologiczną, a powietrze komory zawiera duŝe ilości mikroelementów, przede wszystkim leczniczy chlorek sodu oraz jony magnezu i wapnia. Dlatego kaŝdy oddech takim powietrzem to niezastąpione, naturalne lekarstwo na nasze dolegliwości. Kopalnia Soli Wieliczka tel. +48 /12/ Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy fax +48 /12/ Wieliczka 2

3 Głównymi celami naszych programów profilaktyczno-rekreacyjnych są: Wykorzystanie walorów leczniczych specyficznego mikroklimatu komór solnych Jezioro Wessel i Stajnia Gór Wschodnich w celu poprawy samopoczucia oraz sprawności funkcjonowania układu oddechowego; Aktywny wypoczynek poprzez rekreację i zabawę; Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu zdrowego stylu Ŝycia, relaksacji oraz metod walki ze stresem; Polepszenie sprawności i kondycji fizycznej organizmu. WESSEL SIĘ ZDROWIEM Program autorski pt.: Wessel się zdrowiem łączy elementy muzykoterapii i choreoterapii z relaksacją i wypoczynkiem. Program ten adresowany jest dla osób, które poszukują metod radzenia sobie ze stresem i pragną odpręŝyć się i odpocząć. Harmonogram pobytu: spotkanie przedstawiciela Ośrodka z grupą, rozdanie kasków górniczych i przejście do Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno Leczniczego w komorze Jezioro Wessel (w komorze panuje temp. ok. 10 C zalecany ciepły strój sportowy); powitanie i poinformowanie uczestników o planowanych zajęciach; pogadanka na temat walorów specyficznego, leczniczego mikroklimatu podziemnych wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka Kopalnia Soli Wieliczka tel. +48 /12/ Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy fax +48 /12/ Wieliczka 3

4 oraz leczenia metodą subterraneoterapii; udział uczestników w ćwiczeniach muzykoterapeutycznych oraz w zajęciach relaksacyjnych i wyciszających z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej i klasycznej, choreoterapia relaksacja poprzez ruch i taniec, muzykowanie integracyjne wspólny śpiew przy akompaniamencie gitary; poczęstunek uczestników kawą i herbatą odpoczynek; czas wolny moŝliwość korzystania ze sprzętu rekreacyjnego znajdującego się w komorze solnej (atlasy, orbitreki, ergometry, bieŝnie, stół do gry w bilard i w ping-ponga); wyjście z komory Jezioro Wessel w kierunku szybu Daniłowicza. LEKCJA ZDROWIA W KOPALNI SOLI WIELICZKA Program autorski pt.: Lekcja zdrowia w Kopalni Soli Wieliczka łączy elementy profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji oddechowej i alergii z elementami edukacyjno-poznawczymi. Program ten w 2004 r. zdobył nagrodę Odys 2004 za najlepszą ofertę własną w turystyce młodzieŝowej przyznaną przez Krakowską Izbę Turystyki oraz uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konsultanta ds. Alergologii oraz Wojewódzkiego Konsultanta ds. Rehabilitacji Medycznej. Szczególnie polecamy ten program osobom cierpiącym na schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych oraz alergie. Harmonogram pobytu: spotkanie przedstawiciela Ośrodka z grupą, rozdanie kasków górniczych i przejście do Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno Leczniczego w komorze Jezioro Wessel (w Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy Wieliczka tel. +48 /12/ fax +48 /12/

5 komorze panuje temp. ok. 10 C zalecany ciepły str ój sportowy); powitanie i poinformowanie uczestników o planowanych zajęciach; pogadanka na temat walorów specyficznego, leczniczego mikroklimatu podziemnych wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka oraz leczenia metodą subterraneoterapii; udział w zajęciach z zakresu rehabilitacji oddechowej, muzykoterapii oraz udzielania pierwszej pomocy; konkurs wiedzy zdobytej podczas Lekcji zdrowia w Kopalni Soli Wieliczka, wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów; poczęstunek uczestników kawą i herbatą odpoczynek; czas wolny moŝliwość korzystania ze sprzętu rekreacyjnego znajdującego się w komorze solnej (atlasy, orbitreki, ergometry, bieŝnie, stół do gry w bilard i w ping-ponga); wyjście z komory Jezioro Wessel w kierunku szybu Daniłowicza. U NAS ODDYCHA SIĘ ŁATWIEJ I GŁĘBIEJ Program autorski pt.: U nas oddycha się łatwiej i głębiej łączy elementy profilaktyki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji oddechowej z elementami edukacyjnymi i ćwiczeniami ogólnousprawniającymi. Program ten adresowany jest do osób, które pragną opanować sztukę prawidłowego oddychania, szczególnie zaś osób cierpiących na schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych. Harmonogram pobytu: spotkanie przedstawiciela Ośrodka z grupą, rozdanie kasków górniczych i przejście do Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno Leczniczego w komorze Jezioro Wessel w komorze panuje temp. ok. 10 C zalecany ciepły strój sport owy; powitanie i poinformowanie uczestników o planowanych zajęciach; pogadanka na temat walorów specyficznego, leczniczego mikroklimatu podziemnych wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka oraz lecznictwa metodą subterraneoterapii; Kopalnia Soli Wieliczka tel. +48 /12/ Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy fax +48 /12/ Wieliczka 5

6 udział uczestników w ćwiczeniach oddechowych prowadzonych pod kierunkiem fizjoterapeuty (ćwiczenia kontroli oddechu i trening mięśni oddechowych, korekcja wzoru oddechowego, nauka oddychania torem przeponowym); poczęstunek uczestników kawą i herbatą odpoczynek; czas wolny moŝliwość korzystania ze sprzętu rekreacyjnego znajdującego się w komorze solnej (atlasy, orbitreki, ergometry, bieŝnie, stół do gry w bilard i w ping-ponga); wyjście z komory Jezioro Wessel w kierunku szybu Daniłowicza. GŁĘBOKI RELAKS Program autorski pt.: Głęboki Relaks proponuje uczestnikom szczególną formę spędzania czasu jaką jest głęboki relaks i muzykoterapia, w tak niezwykłym miejscu, jakim jest podziemna komora lecznicza zwana Stajnią Gór Wschodnich, która, ze względu na swe połoŝenie (135m pod ziemią), pozbawiona jest dopływu wszelkich bodźców zewnętrznych, takich jak hałas, róŝnego rodzaju odgłosy, zanieczyszczenia i szkodliwe promieniowanie. Program ten adresowany jest do osób pragnących nie tylko zwiedzić zabytkową Trasę Turystyczną Kopalni Soli Wieliczka, ale takŝe przeŝyć niezapomnianą przygodę w ciekawym i wyjątkowym miejscu. Harmonogram programu: spotkanie przedstawiciela Ośrodka z grupą, rozdanie kasków górniczych i przejście do Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno Leczniczego Komory Stajnia Gór Wschodnich zlokalizowanej Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy Wieliczka tel. +48 /12/ fax +48 /12/

7 na III poziomie kopalni 135m pod ziemią. W komorze panuje temperatura około C zalecany wygodny strój sportowy i obuwie zastępcze (czas pobytu w komorze ok. 2-4 godziny); powitanie uczestników przez personel Ośrodka i poinformowanie o planowanym zakresie zajęć podczas pobytu w leczniczej komorze Stajnia Gór Wschodnich ; prelekcja na temat walorów specyficznego, leczniczego mikroklimatu podziemnych wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka połączona z projekcją filmu; zapoznanie uczestników z podstawowymi załoŝeniami oraz korzyściami rehabilitacji pulmonologicznej i profilaktyki chorób alergicznych; nauka prawidłowego oddychania ćwiczenia oddechowe prowadzone przez fizjoterapeutę obejmujące: korekcję wzoru oddechowego, naukę oddychania torem przeponowym, ćwiczenia kontroli oddechu, trening mięśni oddechowych. przerwa poczęstunek kawą i herbatą; wprowadzenie do zagadnień z relaksacji i muzykoterapii. Uczestnicy mają moŝliwość odpoczynku poprzez wykorzystanie poznanych zasad prawidłowego oddychania, co wprowadza organizm w stan pełnego odpręŝenia oraz wewnętrznej harmonii, w kontakcie z własnym wnętrzem i ciałem, a wszystko to w niepowtarzalnej atmosferze podziemnej komory solnej, wzbogaconej dźwiękami relaksującej muzyki. Zajęcia prowadzone przez muzykoterapeutę obejmują m.in.: wskazanie sposobów prawidłowego oddychania, dających moŝliwość pełnego odpręŝenia i wyciszenia organizmu jako wstęp do relaksacji (technika całkowitego rozluźnienia, oddychanie całym ciałem, uzdrawiający oddech, wprowadzenie do medytacji oddechowej); Kopalnia Soli Wieliczka tel. +48 /12/ Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy fax +48 /12/ Wieliczka 7

8 wykorzystanie elementów ruchu Labana (skale ruchu, zasady organizacji ciała, kinesfera - posługiwanie się muzyką jako czynnikiem porządkującym i energetyzującym ruch oraz stymulującym prawidłowy oddech); wzmocnienie świadomości własnego ciała przez prawidłowy oddech redukujący napięcie oraz ból i umoŝliwiający całkowite rozluźnienie (harmonizacja i regulacja autonomicznego układu nerwowego); wykorzystanie Treningu Relaksacyjnego Edmunda Jacobsona jako prostej i skutecznej metody relaksacji; wprowadzenie w stan głębokiej relaksacji przez wizualizację z wykorzystaniem utworów muzycznych w dąŝeniu do prawidłowego odpręŝenia całego organizmu i pełnego odpoczynku zarówno psychicznego, jak i fizycznego (poznanie własnego ciała i umysłu, redukcja stresu, zmagania z chorobą, poszukiwanie energii i witalności); udział w Podziemnych Spotkaniach z Muzyką z RóŜnych Stron Świata (audycje muzyczne z elementami relaksacji); wspólne śpiewanie (Gelotologia - terapia śmiechem wykorzystanie zawartych w utworach muzycznych elementów humoru). wyjście z komory Stajnia Gór Wschodnich w kierunku szybu Daniłowicza. Kopalnia Soli Wieliczka tel. +48 /12/ Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy fax +48 /12/ Wieliczka 8

9 CENNIK RODZAJ USŁUGI PROMOCJA!!! SEZON LETNI SEZON ZIMOWY ; SEZON LETNI Programy profilaktyczno rekreacyjne *: Lekcja Zdrowia w Kopalni Soli Wieliczka 115,00 zł / os 115,00 zł/os 130,00 zł/os Wessel się Zdrowiem 95,00 zł/os 95,00 zł/os 110,00zł/os U nas oddycha się łatwiej i głębiej 95,00 zł/os 95,00 zł/os 110,00 zł/os Głęboki Relaks 150,00 zł/os 150,00 zł/os 170,00 zł/os Obiad w podziemnej restauracji Spacer rehabilitacyjny do leczniczej bazy 135m pod ziemią z prelekcją i nauką prawidłowego oddychania** 300,00 zł/grupa do 10 os 30,00 70,00 zł/os 300,00 zł/grupa do 10 os 350,00 zł/grupa do 10 os (*) Programy profilaktyczno rekreacyjne organizowane są dla grup (min. 20 osób) po wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Obsługi Kuracjusza: godziny rozpoczęcia i czas trwania programów mogą zostać dostosowane do Państwa potrzeb; obowiązuje wcześniejsza rezerwacja i dokonanie przedpłaty w wysokości 45%. (**) Grupa do 20 osób 600 zł/700 zł, grupa do 30 osób 900 zł/1050 zł. Kopalnia Soli Wieliczka tel. +48 /12/ Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy fax +48 /12/ Wieliczka 9

10 Lecznictwo w Kopalni Soli Wieliczka tradycja i współczesność Sól, stosowana jako środek leczniczy zarówno do uŝytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego, znana była juŝ od czasów staroŝytnych. Na ziemiach polskich wykorzystywano ją w celach leczniczych juŝ w XVI w., co potwierdzają wzmianki wybitnych humanistów, kronikarza Marcina Kromera ( ) oraz poety i chemika Adama Schroetera ( ). Lekarz Jodocus Willichus ( ) twierdził, iŝ sól zmieszana z róŝnymi substancjami znajdowała zastosowanie jako lekarstwo, którym leczono ukąszenia węŝy i skorpionów, wypryski, krosty, kurzajki, wrzody, sińce, próchnicę zębów, egzemę oraz anginę. Liczne zastosowania soli wielickiej w medycynie opisuje w swym traktacie znakomity lekarz i uczony Antoni Schneeberger ( ) z Zurychu. Wiek XIX to okres rozkwitu uzdrowiska wielickiego. W tym właśnie czasie powstało jedno z najstarszych na ziemiach polskich zdrojowisko solankowe w Wieliczce o znaczeniu i zasięgu międzynarodowym. Zdrojowisko posiadało nowoczesne łazienki w stylu włoskim, gdzie wykorzystywano do leczenia m. in. solankę, muł solny oraz parę solną. Mimo, Ŝe wszystkie zabiegi balneologiczne odbywały się wówczas na powierzchni, to właśnie doktor Feliks Boczkowski był pierwszym na świecie, który wyraził i ogłosił pogląd, Ŝe skuteczniejszą metoda leczenia zmian patologicznych w układzie oddechowym od inhalacji solankowych, jest długie przebywanie w głębinach wielickiej kopalni. Poglądy te zainspirowały w 50-tych latach XXw. profesora Mieczysława Skulimowskiego do stworzenia nowej metody leczniczej nazywanej subterreneoterapią, polegającej na ekspozycji chorych w solnych komorach na określone czynniki mikroklimatu wyrobisk solnych oraz zawiera w sobie elementy oddziaływania na psychikę chorych (ustalony czas zjazdów do komór, sen w podziemnych komorach odizolowanych od wraŝeń akustycznych Ŝycia na powierzchni, świadomość unikalności tej metody leczenia). Obecnie kontynuatorem pięknej tradycji uzdrowiskowej i osiągnięć profesora Skulimowskiego w dziedzinie subterraneoterapii jest Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy, który został wyłoniony ze struktur Kopalni w 2003r. jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Ośrodek zajmuje się organizacją pobytów rehabilitacyjno leczniczych 135 m pod ziemią w solnych komorach Jezioro Wessel oraz Stajnia Gór Wschodnich. Leczenie ma formę aktywnej i profesjonalnej rehabilitacji układu oddechowego w warunkach subterraneoterapii i jest adresowane do osób cierpiących na schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych, głównie astmę oskrzelową, przewlekłe zapalenia oskrzeli, choroby gardła, krtani, objawy alergii pyłkowej oraz alergicznych nieŝytów nosa i zatok. Pobyty mają formę turnusów ambulatoryjnych (zabiegi pod ziemią) i kompleksowych (pobyt pod ziemią, zakwaterowanie i wyŝywienie) zarówno komercyjnych (płatnych przez kuracjusza) jak i ze skierowaniem, w ramach kontraktu z NFZ. Turnus rozpoczyna się badaniem lekarskim kwalifikacyjnym w Ośrodku i obejmuje czternaście 6,5-godzinnych pobytów rehabilitacyjno-leczniczych pod opieką personelu medycznego. Leczenie opiera się na nowoczesnej gimnastyce oddechowej uwzględniającej ćwiczenia kontroli oddechu, korekcji wzoru oddechowego, naukę oddychania torem przeponowym, trening mięśni oddechowych oraz zabiegi toalety drzewa oskrzelowego. Pobyt leczniczy wzbogacony jest równieŝ o zajęcia z muzykoterapii. W komorze znajduje się do dyspozycji kuracjuszy sprzęt Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy tel: +48 / 12 / Wieliczka fax. +48/ 12 /

11 rehabilitacyjny rowerki, atlas, bieŝnie, orbitreki, materace oraz stół do ping - ponga i bilardu. Podstawową rolę w mechanizmie leczenia odgrywa unikatowy mikroklimat, który cechuje się wyjątkową czystością bakteriologiczną, wysoką wilgotnością względną powietrza w granicach 74 90% i duŝą zawartością chlorku sodu wynoszącą 24 mg/m³ oraz takich pierwiastków jak magnez, mangan i wapń. Powietrze to nie zawiera zanieczyszczeń, w które obfituje współczesne środowisko naturalne na powierzchni ziemi. Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy oferuje równieŝ badania EKG, spirometryczne a takŝe zabiegi fizykoterapeutyczne (elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia i światłolecznictwo) oraz konsultacje lekarzy specjalistów (rehabilitacji medycznej, laryngolog, pulmonolog) w swoich gabinetach na powierzchni. W podziemnych wyrobiskach solnych realizowane są takŝe przez Ośrodek jednodniowe pobyty profilaktyczno rekreacyjne dla grup. Program autorski Podziemnego Ośrodka Rehabilitacyjno Leczniczego Lekcja Zdrowia w Kopalni Soli Wieliczka, łączący elementy profilaktyki z edukacją i rekreacją, został wyróŝniony przez Krakowską Izbę Turystyki prestiŝową nagrodą ODYS 2004 za najlepszą ofertę własną w turystyce młodzieŝowej. Program U Nas Oddycha się Łatwiej i Głębiej obejmuje elementy nowoczesnej rehabilitacji oddechowej, a program Wessel się Zdrowiem elementy muzykoterapii. Kopalnia Soli Wieliczka to zabytkowa trasa turystyczna, podziemne uzdrowisko a takŝe miejsce badań naukowych. W 2004 r. w wielickiej kopalni podpisana została umowa o wzajemnej współpracy między Collegium Medicum UJ a Kopalnią Soli "Wieliczka", a w 2005r. podpisano podobną umowę z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Obydwie instytucje zainteresowane są rozwojem bezpośredniej współpracy naukowej, badawczej i dydaktycznej oraz edukacyjnej dotyczącej działalności w zakresie wykorzystywania walorów klimatycznych i zasobów mineralnych Kopalni do celów leczniczych. Współpraca ta zmierza równieŝ do realizacji wspólnych prac naukowo badawczych. Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno Leczniczy posiada Międzynarodowy Certyfikat ISO 9001:2000 Systemu Zarządzania Jakością w ochronie zdrowia w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia oraz rehabilitacji i leczenia schorzeń układu oddechowego i alergii u osób dorosłych i dzieci. Niepowtarzalność miejsca, jakim jest wielicka kopalnia, wysoka jakość usług, poczucie bezpieczeństwa a przede wszystkim rehabilitacja prowadzona w niepowtarzalnym mikroklimacie gwarantują naszym kuracjuszom dobre samopoczucie i niezapomniane wraŝenia. Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy tel: +48 / 12 / Wieliczka fax. +48/ 12 /

12 KOPALNIA SOLI WIELICZKA PODZIEMNY OŚRODEK REHABILITACYJNO- LECZNICZY ORGANIZUJE: TURNUSY REHABILITACYJNO-LECZNICZE 17-dniowe turnusy rehabilitacyjno-lecznicze DZIENNE, w ramach których pacjenci korzystają z 14 sześć i półgodzinnych pobytów rehabilitacyjno-leczniczych 135m pod ziemią w leczniczej komorze Jezioro Wessel i w komorze Stajnia Gór Wschodnich (niedziela jest dniem wolnym od zabiegów). Turnusy prowadzone są dla osób komercyjnych i ze skierowaniem lekarskim w ramach kontraktu z NFZ; 14-dniowe turnusy rehabilitacyjno-lecznicze NOCNE, w ramach których pacjenci korzystają z 10 jedenastogodzinnych pobytów rehabilitacyjno-leczniczych nocnych oraz 1 sześć i półgodzinnego dziennego pobytu rehabilitacyjno-leczniczego, 135m pod ziemią w leczniczej komorze Stajnia Gór Wschodnich. Turnusy realizowane są dla grupy liczącej minimum 10 osób, maksimum 36 osób (o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia); turnusy adresowane są do osób cierpiących na schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych, jak: o astma oskrzelowa, o przewlekła obturacyjna choroba płuc, o nawracające choroby nosa, zatok, gardła i krtani, o przewlekłe zapalenie oskrzeli i płuc, o schorzenia o podłoŝu alergologicznym. codzienna opieka lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty podczas trwania turnusów; aktywna rehabilitacja układu oddechowego prowadzona w warunkach specyficznego mikroklimatu; moŝliwość przyjazdu pełnopłatnie oraz w ramach refundacji NFZ; SUBTERRANEOTERAPIA 1-DNIA podczas turnusu istnieje moŝliwość skorzystania z 1- lub kilkudniowych pobytów leczniczych pod ziemią w ramach subterraneoterapii 1-dnia (program i czas pobytu tak jak podczas turnusu) PROGRAMY PROFILAKTYCZNO-REKREACYJNE 1-dniowe programy profilaktyczno-rekreacyjne dla grup zorganizowanych: Lekcja zdrowia w Kopalni Soli Wieliczka, Głęboki Relaks, U nas oddycha się łatwiej i głębiej, Wessel się zdrowiem. KONTAKT I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy ul. tel. 012) fax. 012) Kopalnia Soli Wieliczka Podziemny Ośrodek Rehabilitacyjno-Leczniczy tel: +48 / 12 / Wieliczka fax. +48/ 12 /

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 238/2014 z dnia 27 października 2014 r. o projekcie programu Rehabilitacja oddechowa dzieci do lat 18 z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej Warszawa 2010 Autorzy: prof. zw. dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

OFERTA REHABILITACYJNO- WYPOCZYNKOWA CENTRUM REHABILITACJI EUROMED W MIELNIE JAKO PRZYKŁAD MARKOWEGO PRODUKTU TURYSTYKI MEDYCZNEJ

OFERTA REHABILITACYJNO- WYPOCZYNKOWA CENTRUM REHABILITACJI EUROMED W MIELNIE JAKO PRZYKŁAD MARKOWEGO PRODUKTU TURYSTYKI MEDYCZNEJ Jolanta MAZUREK * Katarzyna JÓŹWIAK ** ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH OFERTA REHABILITACYJNO- WYPOCZYNKOWA CENTRUM REHABILITACJI EUROMED W MIELNIE JAKO PRZYKŁAD MARKOWEGO PRODUKTU TURYSTYKI

Bardziej szczegółowo

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu,

1. Wyszkolenie 58 profesjonalistów w podejściu ODA. 2. Powstanie pierwszych zespołów pracujących w tym podejściu w Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu, I. Dobre praktyki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego w ramach NPOZP 2011-2015 realizowane przez organizacje pozarządowe Województwa Dolnośląskiego. 1. Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu Fundacja

Bardziej szczegółowo

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249

Konto: PKO BP S.A. II o/gorzów Wlkp. nr 34 1020 1967 0000 8602 0044 9249 r BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w Gorzowie Wlkp. WYDAWCA: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. (do uŝytku wewnętrznego) ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel.: (0-95) 729

Bardziej szczegółowo

To, czego nie mam, nie istnieje MIASTO. TEMAT MIESIĄCA: Nadchodzi przedszkolna rewolucja. Za godzinę zapłacimy najwyżej złotówkę

To, czego nie mam, nie istnieje MIASTO. TEMAT MIESIĄCA: Nadchodzi przedszkolna rewolucja. Za godzinę zapłacimy najwyżej złotówkę Zdrowie dziecka: Komu szkodzi szczepionka? Przepis na weekend: Centrum Nauki Kopernik Maja Skowron poleca: Wielki Mały Lord TEMAT MIESIĄCA: Nadchodzi przedszkolna rewolucja. Za godzinę zapłacimy najwyżej

Bardziej szczegółowo

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA

208 Podręcznik Model GSWB. Standardy Zdrowia STANDARDY ZDROWIA 208 Podręcznik Model GSWB 209 4 STANDARDY ZDROWIA 210 Podręcznik Model GSWB 211 Wprowadzenie i społecznego, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności. Definiowane jest w kategoriach wartości pozytywnej

Bardziej szczegółowo

Turystyka KORZYSTAJ ZE SKARBÓW NATURY. Uzdrowiskowa 2013. Wydanie specjalne ZDROWIE I RELAKS ZNAJDZIESZ W UZDROWISKU

Turystyka KORZYSTAJ ZE SKARBÓW NATURY. Uzdrowiskowa 2013. Wydanie specjalne ZDROWIE I RELAKS ZNAJDZIESZ W UZDROWISKU Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem, ul. Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16 www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Na zdrowe życie! Urlop zimą góry czy morze? 2012 04 zima. Niedoceniany jest tak korzystny o tej. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie

Na zdrowe życie! Urlop zimą góry czy morze? 2012 04 zima. Niedoceniany jest tak korzystny o tej. W numerze: Holistyczny kwartalnik z apetytem na życie Na zdrowe życie! 2012 04 zima W numerze: Warsztaty dla rodziców najczęściej zadawane pytania na temat rozwoju potencjału dziecka Analiza składu ciała Dlaczego warto być morsem? Nietolerancja pokarmowa

Bardziej szczegółowo

z doświadczeń i sprawdzonych metod. Przyjeżdżajmy do Lądka i Długopola. Zbigniew Piotrowicz Prezes Zarządu Uzdrowiska Lądek-Długopole SA

z doświadczeń i sprawdzonych metod. Przyjeżdżajmy do Lądka i Długopola. Zbigniew Piotrowicz Prezes Zarządu Uzdrowiska Lądek-Długopole SA Uzdrowisk Lądek i Długopole Zdrój wtorek (1 maja) nr 6 s e z o n wiosna/lato 2012 Dlaczego uzdrowiska? Spotykam się czasem z pytaniami, co takiego szczególnego proponują uzdrowiska? Podobne techniki leczenia

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OPPORTUNITY STUDY

INVESTMENT OPPORTUNITY STUDY INVESTMENT OPPORTUNITY STUDY G r u p a P O L S K I E S K Ł A DY B U D O W L A N E S. A. zaprasza Inwestorów do wspólnej realizacji projektu pod nazwą Hotel Uzdrowiskowy & SPA SŁONECZNY ZDRÓJ **** w Busku

Bardziej szczegółowo

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XLVI/559/2006 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 29 września 2006 r. Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 2006 2015 Spis treści: I. Podstawy opracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011 2015 KLUCZBORK Grudzień 2011 rok SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Diagnoza... 6 Zasoby... 10 Analiza SWOT... 22 Harmonogram... 25 Podsumowanie... 34 2

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Sanitarny. Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej

Główny Inspektorat Sanitarny. Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Główny Inspektorat Sanitarny Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Poradnik do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej Warszawa Grudzień

Bardziej szczegółowo

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a

Bardziej szczegółowo

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej

Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Poradnik do oceny higieny procesu nauczania - uczenia się w szkole podstawowej Warszawa 2009 1 Warszawa, 2009 r. Wydanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Pacjenta. Sezon na kleszcze. Gazeta. - trzeba uważać. 2008 roku. NFZ Co nowego dla Pacjenta. Wiosna 2008

Pacjenta. Sezon na kleszcze. Gazeta. - trzeba uważać. 2008 roku. NFZ Co nowego dla Pacjenta. Wiosna 2008 Lecznictwo Otwarte Gazeta Pacjenta Kwartalnik Nr 01/2008 (27) Wydawany przez SZPZLO Warszawa Praga Południe ISSN: 1897-1903 Sezon na kleszcze - trzeba uważać Wywiad z Elżbietą Lejbrandt, z Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 29 (326) 22 sierpnia 2011 roku Zapraszam na stronę Konfraterni Turystycznej na Facebooku:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a

Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a Ws p ó ł c z e s n e t r e n d y f u n k c j o n o w a n i a u z d r o w i s k - k l a s t e r i n g Redakcja naukowa: Jan Hermaniuk, Jan Krupa Rzeszów 2010 Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

magazynpacjenta Historia Pacjenta Chrapanie to problem, bezdech to choroba Z czym się udać do laryngologa? Dolnośląskiego Centrum Laryngologii Medicus

magazynpacjenta Historia Pacjenta Chrapanie to problem, bezdech to choroba Z czym się udać do laryngologa? Dolnośląskiego Centrum Laryngologii Medicus NR 1 / WRZESIEŃ 2015 Dolnośląskiego Centrum Laryngologii Medicus Historia Pacjenta Chrapanie to problem, bezdech to choroba Z czym się udać do laryngologa? Spis treści 4 List od redakcji. 5 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Zdrowo jem, zdrowo żyję

Zdrowo jem, zdrowo żyję URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ EDUKACJI Zdrowo jem, zdrowo żyję materiały z konferencji zorganizowanej 24, 25, 28 września 2009 r. w Urzędzie Miasta Krakowa KRAKÓW 2009 Wydawca: Urząd Miasta Krakowa Wydział

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009

Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 Projekt MIEJSKI PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA ROK 2009 I. WSTĘP Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego. Podstawą Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala:

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów oraz Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej Rada Miasta Rybnika uchwala: Or.0007.74.2013 2013/029506 UCHWAŁA NR 497/XXXIV/2013 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację programu zdrowotnego Uzależnienie, współuzależnienie i co

Bardziej szczegółowo

Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych

Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych Adrian Przemysław Lubowiecki-Vikuk Małgorzata Paczyńska-Jędrycka Współczesne tendencje w rozwoju form rekreacyjnych i turystycznych Contemporary trends in the development of recreational and tourist forms

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ

ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ ZAŁĄCZNIK NR 7 MATERIAŁ INSTRUKTAŻOWY: WSPÓŁPRACA OPIEKUNA Z LEKARZEM OSOBY CHORUJĄCEJ Spis treści WPROWADZENIE... 3 ROLA OPIEKUNA OSOBY CHORUJĄCEJ... 5 Nawiązanie współpracy pacjent-opiekun-lekarz prowadzący...

Bardziej szczegółowo