Oprogramowanie do obsługi internetowych sterowników programowalnych PLC2011A0 PLC2011B0 PLC2011C0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie do obsługi internetowych sterowników programowalnych PLC2011A0 PLC2011B0 PLC2011C0"

Transkrypt

1 Oprogramowanie do obsługi internetowych sterowników programowalnych PLC2011A0 PLC2011B0 PLC2011C0 przeznaczone dla dla telefonów komórkowych i tabletów z systemem operacyjnym ANDROID 1. WSTĘP Jest to w pełni funkcjonalne oprogramowanie sterujące do Przekaźników PLC2011A0 i programowalnych Alarmów PLC2011B0. Oba posiadają zaimplementowane pełne szyfrowanie transmisji, o militarnej skuteczności (AES-256, SHA-256, znakowanie czasem) - identyczne jak w oprogramowaniu przeznaczonym dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Program ten nie posiada żadnych funkcji szpiegujących użytkownika. Nie wykrada danych ani nie łączy się samodzielnie z niewiadomymi adresami w internecie ani z producentem czy autorem programu. Nie ma w nim żadnych zaimplementowanych funkcji tego typu, ani w celach diagnostycznych ani użytkowych. Użytkowanie tego programu jest niezwykle bezpieczne. Szczególnie gdy chcemy obsługiwać urządzenia wewnątrz budynku samemu będąc z dala od niego. Możemy bez obaw wyeksponować adres IP urządzenia i jego port do publicznej puli adresowej internetu lub dokonać przekierowania portu na routerze bez obaw o włamanie do przekaźnika czy alarmu. Do urządzenia nie da się włamać gdyż nie posiada ono systemu operacyjnego, zdolnego wykonywać dostarczony z zewnątrz kod. Problem tego typu w ogóle nie istnieje ze względu na budowę urządzenia. Po zakończeniu używania, program można zamknąć usuwając go z listy procesów i z pamięci telefonu. Nie będzie obawy o to, że program przebywający w tle, na drugim planie nie wiadomo co robi.

2 2. OBSŁUGA PROGRAMU 2.1. Zakładka pierwsza Zakładka ta jest wspólna dla obu urządzeń - znajduje się tutaj pole do wpisania hasła ( to samo hasło, które zostało nadane w trakcie konfiguracji urządzenia przez USB ) - hasło zatwierdzamy klawiszem OK, który znajduje się po prawej stronie pola - poniżej pola do wpisania hasła znajduje się wskaźnik jakości połączenia z urządzeniem (im dłuższa zielona kreska tym lepsze połączenie czyli niższy czas odpowiedzi od urządzenia.) - wskaźnik ten jest aktywny tylko wtedy kiedy wpisane zostało właściwe hasło i wciśnięty jest przycisk START - po prawej stronie wskaźnika wyświetla się ping w milisekundach. Ping jest właśnie czasem odpowiedzi urządzenia na pakiety danych wysłane z telefonu do urządzenia. Naliczanie rozpoczyna się w chwili gdy wysyłany jest pakiet z telefonu w kierunku urządzenia, a kończy się gdy powróci potwierdzenie. W czas ten wliczone jest także przetwarzanie danych w samym urządzeniu. Przy wysokich czasach opóźnienia wynoszących powyżej kilkuset milisekund, zmniejsza się szansa na poprawną komunikację z urządzeniem. W takim wypadku pakiety mogą nawet nie docierać do zarządzanych urządzeń lub będą odrzucane jako nierozpoznane. Natomiast szansa fałszywej interpretacji komend nie istnieje dzięki procesowi szyfrowania danych. - pod wskaźnikiem jakości połączenia wyświetlane są dwa numery IP. Pierwszy jest numerem IP naszego urządzenia mobilnego natomiast drugi jest numerem IP urządzenia, do którego się łączymy. Jeśli łączymy się z urządzeniem przez sieć lokalną to zostaną wyświetlone adresy z sieci lokalnej. Przy połączeniu przez sieć zewnętrzną, pokazane zostaną adresy w sieci zewnętrznej. - niebieski klawisz USTAWIENIA pozwala na wejście do ustawień konfiguracyjnych

3 - możemy tutaj wybrać język programu oraz skalę w jakiej ma wyświetlać się temperatura z termometrów DALLAS DS18B20 i podobnych, podłączonych do magistrali 1-Wire ( PLC TYPE B PLC2011B0 Alarm i PLC TYPE C PLC2011C0 ), a w przyszłości również wiele innych globalnych parametrów. - Poniżej znajdują się ustawienia SALT. ( Crypto ) SALT-> PLC - ustawienie włączenia lub wyłączenia SALT dla hasła używanego do połączenia się z urządzeniem, przekaźnikiem lub alarmem. ( Crypto ) SALT-> SMS/ - ustawienie włączenia lub wyłączenia SALT dla hasła używanego do szyfrowania tekstu w ostatniej zakładce programu. Naciśnięcie przycisku Reset przywraca przykładową wartość SALT. RESET nie powoduje włączenia lub wyłączenia SALT, resetuje tylko jego wartość. Po wybraniu żądanych ustawień języka, jednostek temperatury i ustawień SALT należy zapisać ustawienia klawiszem ZAPISZ a następnie należy zamknąć program klawiszem WYJŚCIE i otworzyć go ponownie aby wszystkie zmiany odniosły skutek. UWAGA: Bardzo częstym powodem braku komunikacji z urządzeniem jest brak wpisów lub złe ustawienia w polach parametrów SALT. Ma to miejsce szczególnie po pierwszym zainstalowaniu programu w nowym urządzeniu. Należy bezwzględnie ustawić pola parametrów SALT zgodnie z tym co mieliśmy ustawione podczas konfiguracji urządzeń. Dobrą praktyką jest przyciśnięcie obu przycisków RESET, ustawienie lub wykasowanie kwadracików i zapisanie tych ustawień. Po zmianie parametrów SALT należy wyłączyć program i uruchomić go od nowa.

4 - w tej samej, pierwszej zakładce programu znajdują się także dwa przyciski oznaczone jako "START" i "STOP". Służą one do zatrzymania i przywrócenia wszystkich czynności programu w taki sposób aby po zatrzymaniu nie powodował on zużywania energii ( baterii w telefonie ). Po zatrzymaniu programu klawiszem "STOP" wpisane hasło pozostanie aktywne i nie będzie konieczności ponownego wprowadzania go z klawiatury. Można wtedy tymczasowo wyjść z programu klawiszem sprzętowym telefonu "HOME" i aplikacja zostanie przeniesiona na drugi plan. Natomiast jeżeli nie zatrzymamy programu klawiszem "STOP" i przełączymy się do pulpitu telefonu klawiszem "HOME" telefonu to nasza aplikacja może nadal komunikować się z przekaźnikiem przebywając w tle, co będzie skutkowało niepotrzebnym zużyciem energii. - czerwony klawisz WYJŚCIE służy do definitywnego zamknięcia programu i usunięcia go z pamięci RAM telefonu oraz do zniszczenia hasła w pamięci.

5 Informacje Informacje dodatkowe Po prawej stronie paska pokazującego jakość połączenia ( ping ), znajduje się jego wartość wyrażona w milisekundach. Jeśli połączenie z urządzeniem zostało nawiązane ping jest wyświetlany w kolorze zielonym. Dokładniej jeżeli program wyśle pakiet zapytania i urządzenie odpowie na niego kolejnym pakietem w około 1450 milisekund. Jeśli urządzenie nie odpowiada, np. z powodu wpisania błędnego hasła, wybrania pustego slotu, kliknięcia nie tego co potrzeba klawisza szybkiego wybierania, zerwania połączenia przez sieć komórkową, przełączania właśnie w danej chwili sieci z 3G, 4G, GSM, WiFi lub bardzo dużego opóźnienia, ping jest wyświetlany na czerwono i ma wartość około 1450ms. Wartość ta oznacza, że upłynął czas oczekiwania na powrót odpowiedzi. Pod paskiem pokazującym jakość połączenia wyświetlają się dwa adresy IP. Pierwszy z nich to: aktualne IP naszego urządzenia mobilnego, tego z którego łączymy się z przekaźnikiem w tej chwili, np. adres naszego telefonu, który trzymamy w ręku. Dokładniej jest to adres IP interfejsu sieciowego w naszym telefonie, którego akurat używamy. Adres ten będzie się zmieniał gdy będzie się przełączała sieć 3G, 4G, GSM, WiFi itp. Pamiętajmy, że telefon posiada kilka, różnych interfejsów sieciowych. Jednym z nich jest WiFi, innym GSM, a jeszcze innym modem 3G. Drugi z nich to: adres pod który wysyłane są pakiety, albo jest to adres naszego routera, za którym stoi przekaźnik, albo bezpośredni adres naszego przekaźnika lub alarmu (IP1 lub IP2, które zostały podane w konfiguracji slotu - patrz niżej). Jest to adres IP, a nie nazwa domeny, którą mogliśmy wpisać jako np jako adres dynamicznego DNS. Adres ten powstaje po zapytaniu serwera DNS i zwracany jest jako adres IP. Prezentowanie domeny w postaci adresu IP jest o tyle lepsze, że od razu będzie widać co dzieje się z adresami IP naszej sieci i czy ulegają zmianie. Funkcja ta jest niezmiernie przydatna przy diagnozowaniu połączenia sieciowego. W skrócie wygląda to tak: IP telefonu -> IP naszego routera lub IP telefonu -> IP przekaźnika

6 2.2. Zakładka druga: W zależności od Typu Urządzenia A, B lub C informacje wyświetlane w tej zakładce będą się różnić Przekaźnik Przekaźnik programowalny PLC2011A0 W drugiej zakładce widoczny jest podgląd stanu przekaźnika, z którym aktualnie połączone jest nasze urządzenie ( telefon lub tablet ). Zaczynając od góry widoczne są: - numer ( Menu9 ) i nazwa ( AGREGAT )aktualnie wybranego SLOTU - typ urządzenia, w przypadku Przekaźnika jest to TYPE A - adresy IP dla urządzenia, z którym się łączymy: IP1 to adres urządzenia widziany z zewnątrz sieci IP2 to adres urządzenia w sieci wewnętrznej - numer portu urządzenia, z którym jesteśmy aktualnie połączeni - strefa czasowa, w której znajduje się nasz przekaźnik według jego czasu lokalnego. - jakość połączenia między naszym telefonem lub tabletem a przekaźnikiem wyrażona w milisekundach, czyli inaczej ping - błąd znakowania czasem, czyli o ile sekund czas w urządzeniu różni się od czasu w telefonie lub tablecie - ilość aktualizacji czasu w urządzeniu od ostatniego resetu - czas PCF, czyli z wewnętrznego zegara urządzenia A lub B - czas NTP, czyli czas ostatniej synchronizacji zegara w urządzeniu z serwerem czasu, uaktualniany co 2 minuty - godziny wschodu i zachodu słońca bez korekty - VBAT aktualne napięcie ładowania baterii - Firmware - wersja firmware przekaźnika - podgląd stanu liczników, również z możliwością zaprezentowania go w przeliczeniu na dowolne jednostki takie jak kwh czy PLN - u dołu okna przedstawiony jest bardzo lekki i uproszczony rysunek wejść, wyjść zmiennych X,Y i Z w takim samym rozkładzie jak są one zaprezentowane w programie na komputery PC i laptopy

7 Oznaczenia wykorzystane w podglądzie stanu przekaźnika: "--" - dwie poziome kreski w polu odpowiadającemu wejściu, zmiennej lub przekaźnikowi - oznacza, że dany przekaźnik, zmienna lub wejście są wyłączone - odpowiada szaremu polu w programie na PC "R3" - duża litera R z cyfrą odpowiadającą numerowi przekaźnika, tutaj przekaźnik nr 3 - przekaźnik R3 włączony odpowiada kolorowi zielonemu przekaźnika REL3 w programie PC "I4" - duża litera I z cyfra odpowiadającą numerowi wejścia, tutaj wejście nr 4 - wejście I4 aktywne - odpowiada żółtemu kolorowi wejścia WEJ4 w programie na PC "X2" - duża litera X z - zmienna X2 jest aktywna cyfrą odpowiadającą różowy kolor diody zmiennej X2 numerowi zmiennej X, w programie na PC tutaj zmienna X2 "Y4" - duża litera Y z - zmienna Y4 jest aktywna cyfrą odpowiadającą czerwony kolor diody zmiennej Na rysunku powyżej widać, że w numerowi zmiennej Y, Y4 w programie na PC wyświetlanym urządzeniu włączone są tutaj zmienna Y4 przekaźniki nr 1,3, aktywne są wejścia nr 4,5,6, zmienne X2,X6, oraz Y3,Y4 "Z1" - duża litera Z z - zmienna Z1 jest aktywna cyfrą odpowiadającą zielony kolor diody zmiennej Z1 oraz zmienna Z1 i wirtualne wejście numerowi zmiennej Z, w programie na PC V2. tutaj zmienna Z1 ''V2'' - duża litera V z cyfrą odpowiadającą numerowi wirtualnego wejścia, tutaj wejście nr 2 - wejście wirtualne V2 jest aktywne - odpowiada żółtemu kolorowi wejścia V2 w programie na PC "r1" - mała litera r wraz z cyfrą odpowiadającą numerowi przekaźnika, tutaj przekaźnik nr 1 - przekaźnik nr 1 jeszcze włączony ale już odlicza czas do wyłączenia - odpowiada kolorowi czerwonemu pola przekaźnika w programie PC. Obecnie, pulsowanie przekaźnika, jeżeli został skonfigurowany w trybie pulsacyjnym 1Hz, nie jest wyróżniane i jest prezentowane jako "r1" lub "R1" i sam fakt pulsowania nie jest prezentowany.

8 Pod tabelką z podglądem statusu wejść i przekaźników widoczne są nazwy, które zostały im nadane w Edytorze strony www urządzenia. Na żółto wyświetlają się nazwy wejść, które są aktywne. Na zielono wyświetlają się nazwy przekaźników, które są włączone. Na czerwono wyświetlają się nazwy przekaźników, które już odliczają czas do wyłączenia. Jedynie w urządzeniu A0 nadajemy nazwy poszczególnym wejściom i wyjściom w konfiguracji samego przekaźnika.

9 Alarm Alarm programowaln programowalny y i urządzenie pomiarowe PL PLC2011B0 C2011B0 Druga zakładka programu przedstawia podgląd stanu Alarmu. Patrząc od góry ekranu widzimy: - numer ( Menu 17 ) i nazwę ( DOM ) aktualnie wybranego SLOTU - typ urządzenia, w przypadku Alarmu jest to TYPE B - adresy IP dla urządzenia, z którym się łączymy: IP1 to adres urządzenia widziany z zewnątrz sieci IP2 to adres urządzenia w sieci wewnętrznej - numer portu urządzenia, z którym jesteśmy aktualnie połączeni - strefę czasową, w której znajduje się nasz alarm według jego czasu lokalnego. - jakość połączenia między naszym telefonem lub tabletem a urządzeniem wyrażona w milisekundach, czyli inaczej ping - błąd znakowania czasem, czyli o ile sekund czas w urządzeniu różni się od czasu w telefonie lub tablecie - ilość aktualizacji czasu w urządzeniu od ostatniego resetu - czas PCF, czyli z wewnętrznego zegara urządzenia A lub B - czas NTP, czyli czas ostatniej synchronizacji zegara w urządzeniu z serwerem czasu, uaktualniany co 2 minuty - godziny wschodu i zachodu słońca bez korekty - VBAT aktualne napięcie ładowania baterii - Firmware - wersja firmware przekaźnika Poniżej znajdują się nazwy 6-ciu stref alarmowych od ALARM1 do ALARM6, wraz ze stanami poszczególnych alarmów. Jeśli w programie na PC klawisz uzbrajania/rozbrajania danej strefy alarmowej lub analogowej został opisany, to na wyświetlaczu telefonu pojawi się ta nazwa, tak jak w przykładzie po lewej stronie ( Okna Piętro itd. ) Jeśli strefa alarmowa nie jest aktywna tzn. alarm nie jest uzbrojony to nazwa strefy wyświetlona będzie w kolorze SZARYM. Jeśli dana strefa jest uzbrojona to jej nazwa wyświetlona będzie w kolorze ZIELONYM. Jeśli w danej strefie wystąpi alarm to jej nazwa zmieni kolor na CZERWONY Jeśli strefie nie została nadana nazwa to wyświetli się jej numer np. STREFA 1 itd.

10 W momencie wystąpienia alarmu w którejś ze stref, poniżej statusu stref pokazuje się informacja o tym, gdzie wystąpił alarm. Podany jest numer Wejścia oraz numer LED na tym wejściu. Jeśli Wejścia i LEDY zostały wcześniej opisane w programie na PC to pojawi się ten opis ( tutaj: Okno uchylone sypialnia mała ). Przykład: LED4 na Wejściu 1 - przypisujemy tutaj uchylenie okna w małej sypialni na piętrze Wejście1 - przypisujemy do Strefy Alarmowej 1 Strefie Alarmowej 1 nadajemy nazwę Okna Piętro Uzbrajamy Strefę 1 ( Okna Piętro ) W momencie kiedy okno w małej sypialni na piętrze zostanie uchylone pojawi się informacja taka jak na ilustracji po lewej stronie: Okna Piętro - oznacza alarm w danej strefie Okno uchylone sypialnia mała - informacja o tym gdzie dokładnie nastąpił alarm. Nazwy lub opisy Wejść i Ledów są widoczne tylko w momencie trwania zdarzenia, np. kiedy drzwi są otwarte, natomiast znikną w momencie ich ponownego zamknięcia. Informacja o alarmie w danej strefie ( tutaj Strefa1 - Okna Piętro ) nie zanika samoczynnie i jest widoczna do momentu dezaktywacji alarmu lub ponownego jego uzbrojenia. Komeda ALA1 przełączy stan strefy 1 na przeciwny, w tym przypadku z uzbrojonej w stanie alarmu przełączy na nieuzbrojoną. ALS1 spowoduje natychmiastowe skasowanie i ponowne uzbrojenie strefy 1. ALC1 rozbroi strefę 1 i taką ją pozostawi - nieuzbrojoną. WAŻNE!!! Jeśli chcemy mieć dokładną informację o miejscu wystąpienia alarmu musimy pamiętać o wcześniejszym opisaniu stref alarmowych, Wejść i Ledów w programie na PC!!! Następnie należy zamknąć program, następnie przenieść plik myrelays.xml z komputera do wewnętrznej karty pamięci telefonu, do jej głównego katalogu, bez względu czy zewnętrzna pamięć jest zainstalowana czy nie. Jeżeli telefon nie posiada wewnętrznej karty pamięci to przenosimy go do zewnętrznej karty pamięci.

11 Poniżej statusu stref alarmowych podany jest w analogiczny sposób aktualny status dla 4 stref analogowych. Jeśli strefom zostały nadane nazwy to wyświetlają się te nazwy, jeśli nie to wyświetla się numer strefy: STREFA ANALOGOWA 1 itd. W zależności od stanu strefy: - kolor niebieski - strefa uzbrojona wyświetla się napis CZUWA - kolor czerwony - w danej strefie wystąpił alarm wyświetla się napis ALARM!!! - kolor szary - strefa nieaktywna wyświetla się napis WYŁĄCZONY Następne w kolejności wyświetlania są stany zmiennych od X0 do X8. Ich numery lub nadane im nazwy będą wyświetlane tylko wtedy, gdy zmienne będą aktywne. Poniżej zmiennych wyświetlane są stany wyjść OC1, OC2, OC3, OC4, +12VL oraz +12VR. Jeśli nadamy im opisy w programie na PC to zamiast nazw wyjść będą wyświetlać się te opisy. W przypadku przypisania wejścia do strefy analogowej widoczna będzie wartość rezystancji tego wejścia. Dalej widoczne są odczyty z termometrów podłączonych do magistrali 1-Wire, o ile mamy takie termometry podłączone. Jeśli opiszemy wcześniej poszczególne termometry w programie na PC, to pojawi się nazwa termometru po lewej stronie a po prawej stronie jego wskazania z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Dokładność takich termometrów wynosi zwykle stopnia Celsjusza. Pokaże się tyle wpisów, ile termometrów będzie podłączonych do magistrali 1-Wire. Jeśli nie ustawimy zakresu alarmów dla termometrów w programie na PC lub ich wskazania mieszczą się w ustawionym zakresie, to wyświetlane informacje będą miały kolor żółty. Jeśli mierzona temperatura wyjdzie poza wskazany zakres to informacje będą miały kolor czerwony, jeśli będzie wyższa lub kolor niebieski jeśli będzie niższa. Jeśli temperatura wróci do żądanego zakresu będzie znowu wyświetlana na żółto. Dalej w kolejności wyświetlane są informacje na temat stanu magistrali 1-Wire. Na uwagę zasługuje pozycja (DS18xxx serial) z numerem seryjnym termometru podłączonego do magistrali 1-Wire. Jeżeli do magistrali podłączony jest tylko jeden termometr to ta wartość

12 przedstawia jego numer seryjny, który można spisać w celu jego identyfikacji. Numer ten potrzebny nam będzie w celu dopisania go do listy termometrów w programie na PC. Numer ten jest wiarygodny tylko gdy podłączony jest pojedynczy termometr. Jeżeli podłączonych jest więcej termometrów to numer ten jest mieszanką wszystkich numerów aktualnie podłączonych termometrów do magistrali 1-Wire i jest bezużyteczny. Jeżeli chcemy spisać numer seryjny danego termometru to należy go podłączyć samodzielnie do urządzenia, na chwilę odłączając pozostałe. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wtyczki aby szybko można rozłączyć magistralę i rozpocząć spisywanie nowych termometrów. Pomyłka kolejności nóżek termometru spowoduje nieodwracalne uszkodzenie samego termometru. Urządzenie obsługuje termometry DALLAS DS18B20, DS18S20 i DS1822. Termometry te są kalibrowane fabrycznie i nie wymagają żadnych dodatkowych czynności. Dodatkowy moduł przekaźnikowy podłączany do magistrali 1-Wire - można wysyłać do 8 przekaźników pojedynczego modułu DS2408 komendy z telefonu - komendy podane w tabeli komend Informacje dodatkowe na temat ustawień adresów IP1, IP2 W nowszych wersjach oprogramowania zamiast pojedynczego numeru IP urządzenia, z którym chcemy się połączyć, mamy IP1 oraz IP2. IP1 - główny adres IP inaczej podstawowy adres IP Wyświetlane wartości: 1. zewnętrzny adres IP naszego routera od strony interfejsu WAN, taki jaki widzimy z internetu, na którym odbywa się translacja adresów IP tzw Masquerade lub NAT. 2. zewnętrzny adres IP naszego routera od strony interfejsu WAN, taki jaki widzimy z internetu, na którym odbywa się translacja adresów IP tzw Masquerade lub NAT ale rozwiązany z nazwy domeny poprzez DNS. 3. zewnętrzny routowalny adres IP naszego urządzenia jeżeli nie używamy routera 4. wewnętrzny, nieroutowalny adres IP naszego urządzenia jeżeli chcemy łączyć się z nim wyłącznie z sieci lokalnej. IP2 - zapasowy adres IP lub inaczej wewnętrzny adres IP Możemy uzyskać tutaj: 1. wewnętrzny adres IP przypisany do urządzenia, będący adresem z klasy niepublicznej 2. lub jeżeli nie wpisaliśmy żadnego adresu IP w pole konfiguracyjne.

13 3. STEROWANIE URZĄDZENIAMI Przy pomocy tego oprogramowania poza podglądem stanu można także sterować Przekaźnikiem i Alarmem, włączać i wyłączać przypisane obwody, uzbrajać i rozbrajać strefy, bez obawy o bezpieczeństwo transmisji danych pomiędzy sterowanymi urządzeniami i naszym telefonem komórkowym lub tabletem z systemem operacyjnym Android. Nie można natomiast zmieniać konfiguracji Przekaźnika ani Alarmu. Te funkcje są dostępne tylko z poziomu oprogramowania na PC Co to jest SLOT? Filozofia działania tego oprogramowania jest następująca. Możemy posiadać kilka Przekaźników oraz Alarmów rozmieszczonych w różnych obiektach na terenie całej kuli ziemskiej, w różnych strefach czasowych. W oprogramowaniu na Androida przypisujemy do każdej z pozycji MENU (pozycje te nazywamy tutaj SLOTAMI) żądaną funkcję wybranego Przekaźnika lub Alarmu. Możemy przykładowo przypisać: - do SLOTU 1 programu komendę INP1 (czyli przełącz Wejście nr 1 w stan przeciwny) kierowaną dla przekaźnika zamontowanego w naszej firmie - do SLOTU 2 programu komendę ALS2 ALS3 (czyli uzbrój strefy alarmowe nr 2 i 3) kierowaną dla Alarmu zainstalowanego w domu - kolejne sloty możemy przypisać do następnych urządzeń w innych lokalizacjach, lub np. wszystkie do obsługi jednego urządzenia. System jest całkowicie zdecentralizowany. Nie ma jednej jednostki zarządzającej grupą urządzeń. To my decydujemy czym będziemy sterować. Tym sposobem jesteśmy w stanie zaprogramować na wybranych klawiszach MENU nazywanych dalej SLOT -ami najczęściej wykonywane czynności, które chcemy obsługiwać zdalnie z naszego telefonu komórkowego czy tabletu. Zanim będziemy mogli korzystać z danego SLOT-u trzeba go najpierw skonfigurować!!! Czynność ta przebiega podobnie dla obu urządzeń, rożni się tylko komendami, jakie możemy przypisać do SLOTÓW. Użycie niewłaściwych komend do niewłaściwego urządzenia da nieprzewidywalny skutek.

14 Aby wywołać listę dostępnych SLOT-ów klikamy klawisz MENU telefonu - jest to jeden z klawiszy pod wyświetlaczem telefonu. Możemy to zrobić będąc w dowolnej zakładce programu. Wyświetli się lista dostępnych slotów. Do dyspozycji mamy 36 SLOTÓW ( od Menu 1 do Menu 36 ). Po naciśnięciu klawisza Menu telefonu widać pierwszych 5 SLOTÓW, pozostałe są widoczne po naciśnięciu klawisza Więcej. Aby skonfigurować SLOT należy wybrać go z listy poprzez kliknięcie w jego nazwę np. Menu 1 W tym przykładzie wybrany został SLOT nr 1. Pojawiło się okno wyboru o tytule Menu 1 z opcjami wyboru : Edit Settings i Select and Exit. Aby edytować ustawienia SLOT - u i przypisać mu konkretne funkcje klikamy w górną opcje wyboru czyli w tym przypadku Edit Settings. Otworzy nam się kolejny ekran z polami do wpisania parametrów oraz przyciskami Zapisz i Porzuć u dołu. W przypadku telefonów z małym ekranem Okno to może wymagać przewinięcia w dół.

15 W tym Oknie podajemy: Adres IP1 i Adres IP2 - Adresy IP tego urządzenia ( Przekaźnika lub Alarmu ), którym zamierzamy sterować - patrz opis na str 12, 16. Maska podsieci dla IP2 - Maska dla sieci lokalnej Port UDP - Numer portu tego urządzenia Typ urządzenia: TYPE A dla Przekaźnika lub TYPE B dla Alarmu - duże litery ze spacją między wyrazami Tekst głównego klawisza - napis jaki ma się pojawiać na klawiszu w głównym menu wyboru Slotów, jako opis slotu - może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Brama Wjazdowa 1". Napis ten pojawi się również jako opis klawisza szybkiego wyboru ( jest to opisane w dalszej części ). Tekst klawisza lewego - napis jaki ma się pojawić na klawiszu Komendy Lewej po dłuższym przytrzymaniu przycisku szybkiego wyboru przypisanego do danego slotu Tekst klawisza prawego - napis jaki ma się pojawić na klawiszu Komendy Prawej po dłuższym przytrzymaniu przycisku szybkiego wyboru przypisanego do danego slotu Tekst Włącz - napis jaki ma się pojawiać zamiast "Turn it ON" dla włączania - może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Otwórz" Tekst Wyłącz - napis jaki ma się pojawiać zamiast "Turn it OFF" dla wyłączania - może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Zamknij" Tekst Edytuj - napis jaki ma się pojawić zamiast "Edit settings", może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Zmiana ustawień" itp. Tekst Wybierz - napis jaki ma się pojawić zamiast "Select and EXIT", może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Wybierz Bramę 1"

16 Dodatkowy adres IP W przypadku gdy tracimy zasięg internetu z sieci komórkowej należy podjąć pewne kroki aby połączenie z naszymi urządzeniami było możliwe, nawet gdyby internet przestał działać w ogóle. W tym celu możemy podać w każdym slocie dwa adresy IP i maskę podsieci. Pierwszym adresem IP1 jest zwykle zewnętrzny adres IP lub adres dynamicznej usługi domenowej DDNS gdy nasza sieć lokalna jest podłączona do internetu poprzez zmieniający się adres IP. Jest to adres, który podawaliśmy dotychczas. Drugim adresem IP2 jest adres wewnętrzny urządzenia PLC2011 dokładnie taki jaki przydzieliliśmy mu w naszej sieci lokalnej w budynku, za routerem oraz jego maska podsieci. Od tej chwili to nasz program MyRelay na Androida będzie decydował w jaki sposób kierować pakiety do naszych przekaźników. Zasada jest bardzo prosta. Jeżeli nasz telefon komórkowy, będący w pobliżu naszego domu czy biura uzyska adres IP poprzez DHCP z naszej sieci WiFi to pakiety będą kierowane po adresach lokalnych z uwzględnieniem maski podsieci. Jeżeli zapragniemy wysterować inny PLC2011 będący w innej lokalizacji to poprzez sieć lokalną pakiety zostaną skierowane do routera i wyjdą do internetu. Jeżeli przekaźnik będzie w tej samej podsieci IP to komunikacja odbywać się będzie bez udziału części routera odpowiedzialnej za translację adresów. Jeżeli połączenia będzie wykonane kablem z wtyczką RJ45 wtedy w ogóle router nie będzie angażowany w komunikację. Jeżeli tylko utracimy połączenie z własną siecią WiFi to nasz telefon zacznie wysyłać pakiety poprzez IP1. Obowiązuje nas kilka zasad nadawania adresów IP, szczególnie gdy mamy więcej niż jedną lokalizację i więcej niż jedno podłączenie do internetu i kilka urządzeń PLC Adresy IP1 będą siłą rzeczy różne jeżeli tylko będą one publicznymi adresami internetowymi w postaci adresów IP lub nazw domenowych czy nazw domenowych dynamicznych usług nazw sieciowych DDNS. Ten punkt jest raczej oczywisty. 2. Każde kupione urządzenie, bez względu na lokalizację powinno mieć inny numer portu, bez względu na to czy są w jednej sieci, w jednym obiekcie czy w wielu budynkach czy podsieciach. Nie jest to ograniczenie związane z urządzeniami ale wynika z tego, że numer portu jest także wykorzystywany w innym celu, chociażby do identyfikacji nazw czujników poprzez przenoszenie plików XML między komputerem, a telefonem. Nie stanowi to problemu gdyż numerów portów mamy do dyspozycji Każde kupione urządzenie, bez względu na lokalizację powinno mieć inny numer IP2. Jeżeli urządzenia znajdują się w różnych lokalizacjach to dobrze aby wszystkie sieci wewnętrzne w różnych budynkach miały także inną niepubliczną podklasę adresową. Np x i x. Jest to istotne aby poprawnie działał mechanizm przełączania sieci gdy tracimy mobilny internet, a mamy działające WiFi, aby telefon wiedział która sieć jest którą.

17 Przykład dla domu i pracy. Podane adresy i nazwy domen są tylko przykładem. Praca urządzenie 1: IP1 mycompany.dyndns.org (lub adres IP) IP Netmask Port UDP Praca urządzenie 2: IP1 mycompany.dyndns.org (lub adres IP) IP Netmask Port UDP ================= Dom urządzenie 1: IP1 myhome.dyndns.org (lub adres IP) IP Netmask Port UDP Dom urządzenie 2: IP1 myhome.dyndns.org (lub adres IP) IP Netmask Port UDP Może to wydawać się skomplikowane ale po głębszym przemyśleniu dojdziecie do wniosku, że ma to sens. Będzie to szczególnie pomocne gdy będą występowały usterki w dostawie Internetu i gdy będziecie na granicy zasięgu własnego WiFi, gdy będzie się włączał internet w telefonie pochodzący od operatora komórkowego lub gdy złapiecie sygnał z otwartego HotSpota w pobliżu. Także niektóre routery nie potrafią przekierowywać pakietów adresowanych do publicznego adresu IP portu WAN routera będąc aktualnie połączonym do lokalnej sieci WiFi gdy DHCP przydzieliło nam już adres należący do lokalnej podsieci niepublicznej za NAT od strony interfejsu LAN czy bezprzewodowego WiFi. W ogóle należy także zwracać uwagę na to czy obok nas nie ma otwartych sieci WiFi chcących nadać naszemu telefonowi adres IP z puli adresowej, tej samej, którą sami ustawiliśmy u siebie. Korzystanie z darmowych i otwartych sieci jest bardzo pomocne ale może przysporzyć również pewnych problemów. Może zajść taka sytuacja, że dojeżdżając do domu poza miastem tracimy zasięg internetu komórkowego ale czeka na nas wystawiona antena naszego własnego routera. Jak tylko telefon złapie jej sygnał to będzie łączył się już przez drugi adres IP2. Tak samo gdy zejdziemy do piwnicy, gdzie GSM nie ma zasięgu ale WiFi jeszcze działa. Preferowaną wartością pola IP1 jest zawsze publiczny, stały i niezmienny adres IP. Stosując nazwę domeny, a w szczególności gdy jest to domena serwisu dynamicznego DNS, nie zawsze wszystkie komendy mogą być wykonywane z powodu błędnego przetwarzania ich przez system Android. Stosujmy zatem adresy IP, a w ostateczności nazwy domenowe ale róbmy to z rozwagą oraz bez rekursywnego wykonywania kolejnych komend z pól Komenda 2 L i P.

18 3.2. Komenda W tym polu konfiguracyjnym ustalamy czy: - (PLC2011A0 TYPE A) sterujemy wejściem, przekaźnikiem wyjściowym, czy będziemy resetować cały Przekaźnik. - (PLC2011B0 TYPE B) uzbrajamy i rozbrajamy strefy alarmowe i analogowe, kasujemy alarmy, zmieniamy stany wyjść lub resetujemy urządzenie. Oczywiście zachowanie samego Przekaźnika czy Alarmu należy skonfigurować wcześniej i odpowiednie wejścia/wyjścia muszą dać się klikać z programu komputerowego. Wyjścia Alarmu, aby nimi sterować ręcznie muszą być ustawione w tryb MANUAL. Komendy piszemy tylko wielkimi literami. Należy zwracać uwagę aby nie popełnić błędu przy wpisywaniu, nie pozostawić spacji przed i za komendą ani żadnego innego znaku jak kropka czy przecinek. W polu KOMENDA możemy wpisać pojedynczą komendę np: INP5 Oznaczać ona będzie kliknięcie myszką w wejście numer 5 o ile zostało prawidłowo skonfigurowane i reaguje na klikanie myszką z programu komputerowego. Możemy także wpisać kilka komend, które mają zostać wykonane równocześnie. Możemy wpisać jednocześnie wszystkie występujące komendy za wyjątkiem komendy RESET. Gdy chcemy wywoływać kilka komend jednocześnie należy je wpisywać kolejno oddzielając pojedynczą spacją np: INP4 INS5 INC6 REL1 RES2 REC3 Do wyświetlenia stanu przycisku w zakładkach z żarówkami, brana jest pod uwagę pierwsza komenda z ciągu tych komend, w powyższym przypadku stan przycisku szybkiego wybierania będzie determinowany przez stan wejścia INP4. Pozostałe komendy mogą występować w dowolnej kolejności i będą wykonane równocześnie. Nie wolno łączyć komendy RESET z innymi komendami!!! Gdy chcemy przypisać przyciskowi szybkiego wybierania komendę RESET to może ona występować tylko samodzielnie. Wpisanie Komendy niewłaściwej dla danego Typu urządzenia będzie skutkowało jego nieprzewidywalnym zachowaniem!!!

19 Dodatkowe Dodatkowe komendy Ostatnią rewolucyjną zmianą w oprogramowaniu w nowszych wersjach jest wykonywanie wielokrotnych komend, które zostały wcześniej skonfigurowane i przypisane do różnych slotów menu. Po wejściu do menu konfiguracji slotu, widzimy że znalazło się tutaj dodatkowe pole Komenda 2. W polu Komenda 2 możemy wpisać kolejno numery innych slotów MENU, które mają zostać uruchomione niezwłocznie po wysłaniu komendy podstawowej, czyli tej, którą aktualnie wybraliśmy i wpisaliśmy w polu Komenda. Wpisujemy tutaj po prostu numery slotów rozdzielone pojedynczą spacją. Przykład: 30 Przykład: Przykład: Jeżeli pole to pozostawimy puste lub wpiszemy cyfrę zero to żadna dodatkowa komenda nie będzie wysyłana. Jedynie komenda podstawowa będzie tą jedyną, która będzie funkcjonować w tym slocie. Jak to działa? Program najpierw wyśle podstawową komendę, tę z pola Komenda 1L, po czym wywoła kolejno sloty podane w polu Komenda 2L i dalej wykona zdefiniowane w nich komendy z pola "Komenda 1L". Innymi słowy dodatkowo naciśnie za nas wybrane przyciski. Program wykona tylko komendy podstawowe ( czyli te, które znajdują się w polach "Komenda 1" ) wszystkich tych slotów, które wywołaliśmy wpisując je w polu "Komenda 2". Jeśli te sloty, które wywołamy poprzez pole Komenda 2 mają również wpisane dalsze numery slotów we własne pola Komenda 2 to pola te zostają pominięte. Wykonana będzie tylko komenda podstawowa z każdego slotu wywołanego przez pole Komenda 2. Możemy tym sposobem zdefiniować sobie makroinstrukcje typu Wychodzę, Wracam, Zasypiam, Wstaję, a w nich wysyłać polecenia do kilku przekaźników prawie jednocześnie. Możemy w związku z tym przestawić alarm w odpowiedni tryb aby określone strefy zostały uzbrojone i jednocześnie zgasić światła, zamknąć rolety itp.

20 NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE URZĄDZENIA, KTÓRYMI CHCEMY STEROWAĆ JEDNOCZEŚNIE, WYWOŁUJĄC KOLEJNE SLOTY REKURSYWNIE, POWINNY MIEĆ TAKIE SAMO HASŁO DOSTĘPU ORAZ SALT. W PRZECIWNYM WYPADKU URZĄDZENIA OTRZYMAJĄ NIEZROZUMIAŁE KOMENDY I ICH NIE WYKONAJĄ. WYJAŚNIENIE: Urządzenia z serii PLC2011 nie komunikują się między sobą. Działają one autonomicznie. Możemy rozbudowywać naszą instalację o funkcje, które chcemy w dowolnym momencie poprzez dołożenie kolejnego urządzenia, mającego wykonywać kolejne czynności. Z tego samego programu na PC lub Androida możemy obsługiwać jednocześnie dowolną ilość urządzeń PLC2011. Jeśli mamy jedno urządzenie w piwnicy, drugie w garażu, trzecie gdzieś w firmie czy sklepie, to wszystkie je obsługujemy z jednego okienka w programie na naszym komputerze PC. Możemy też dodatkowo powiesić sobie na ścianie tablet z Androidem i sterować z niego wszystkimi naszymi urządzeniami traktując go jako panel dotykowy. Możemy również używać do tego naszego telefonu komórkowego z Androidem. Wszystkim możemy sterować z jednego miejsca za pomocą jednego urządzenia mobilnego lub komputera. Rozbudowując naszą instalację o kolejne urządzenia PLC2011 wystarczy w programie na PC dodać nowe urządzenie do listy a w programie na Androida wystarczy skonfigurować następny slot i przypisać mu obsługę kolejnego urządzenia. Przy rozbudowie instalacji o kolejne sterowniki nie potrzeba żadnego nowego oprogramowania. Jest to zawsze ten sam program, niezależnie od ilości obsługiwanych urządzeń.

21 Opóźnienie Opóźnienie wykonania komendy W nowszych wersjach programu dodano pole - opóźnienie wykonywania komend o czas od 1 sekundy do 255 sekund. Zero oznacza komendę bez opóźnienia, która zostanie wykonana natychmiast. Sekwencja komend zawarta w polu KOMENDA 1 wykona się z opóźnieniem ustawionym w polu OPÓŹNIJ O [s]. Komendy zostaną wysłane do urządzenia natychmiast ale ich wykonanie zostanie odłożone o ustawiony czas. Natomiast dodatkowe komendy zawarte w polu KOMENDA 2 zostaną wysłane natychmiastowo z tym, że jeżeli w ich własnych polach KOMENDA 1 były opóźnienia to zostaną one uwzględnione. Do jednego fizycznego urządzenia można wysłać komendę opóźnioną tylko jeden raz w ciągu całego czasu opóźnienia. Funkcją tą można rozesłać komendy do wielu urządzeń naraz z różnymi opóźnieniami wykonania, aby na końcu przykładowo uzbroić alarm. Może jednak zaistnieć sytuacja, że druga osoba wyśle w tym czasie komendę opóźnioną, a trzecia komendę bez opóźnienia. Wtedy do pracy przystępuje "arbiter" ( fragment programu ), który rozstrzyga co ma się wydarzyć. Załóżmy, że wysłaliśmy opóźnioną komendę INS1 INS2 INS3 i ona oczekuje na wykonanie. Jeżeli ponowimy tę samą komendę to jedynie czas wystartuje od początku. Jeżeli wyślemy inną opóźnioną komendę to przypisany zostanie nowy czas tej drugiej komendy, a sama komenda unieważni poprzednią całkowicie, bez względu na numery wejść. Przejęte zostaną numery wejść w całości, tak jakby poprzednia komenda nie istniała. Inaczej mówiąc kolejna opóźniona komenda wysłana do tego samego urządzenia unieważnia poprzednią opóźnioną komendę. Jeżeli nasza opóźniona komenda jest w trakcie oczekiwania na wykonanie, a druga osoba wyśle komendę bez ustawionego opóźnienia (z wpisaną cyfrą 0 w pole opóźnienia) to jeżeli w jego rozkazie będzie komenda odnosząca się do wejść 1, 2 lub 3, lub dowolnej ich kombinacji, to zostaną one wykonane natychmiast, a pozostałe wejścia zostaną włączone po upłynięciu czasu poprzedniej komendy. Jeżeli nasza opóźniona komenda jest w trakcie oczekiwania na wykonanie, a druga osoba wyśle komendę bez ustawionego opóźnienia (z wpisaną cyfrą 0 w pole opóźnienia) to jeżeli w jego rozkazie nie będzie odniesienia ani do wejścia 1 ani 2 ani 3 to opóźniona wcześniejsza komenda wykona się zgodnie z planem, natomiast wszystkie inne nieopóźnione komendy odnoszące się do innych wejść czy wyjść będą się wykonywały natychmiast i niezależnie od komendy oczekującej.

22 Oba urządzenia PLC2011A0 i PLC2011B0 posiadają ten sam mechanizm opóźnionego wykonywania komend. Posiadają tylko pamięć dla jednego rozkazu z opóźnieniem i nie ma możliwości kolejkowania wielu rozkazów opóźnionych, wysłanych jeden za drugim do tego samego urządzenia. W związku z tym musi działać powyżej opisany mechanizm arbitrażu rozkazów oczekujących w kolejce w stosunku do innych rozkazów opóźnionych i natychmiastowych z czasem opóźnienia wykonania ustawionym na zero sekund. Krótkie kliknięcie w klawisz szybkiego wyboru w zakładkach z żarówkami pokaże informację o czasie odliczanym do wykonania komendy jeżeli taka została wysłana wcześniej i jeszcze nie została wykonana. Będzie widać licznik odliczający w dół do zera.

23 Komenda Komenda lewa i komenda prawa W najnowszych wersjach programu istnieje opcja rozdziału komend przypisanych do jednego slotu na dwie grupy. Możemy w ten sposób np. rozdzielić komendy, jeżeli nie chcemy żeby występowały razem, bez wykorzystywania dodatkowego slotu. Ta opcja pozwala nam też np. na łączenie jednej komendy z innymi w różnych konfiguracjach. Prostym przykładem może być sytuacja kiedy mamy dom z jedną bramą wjazdową i dwiema garażowymi. Zazwyczaj nie ma potrzeby aby obie bramy garażowe były otwarte naraz. Bez opisywanej opcji musielibyśmy do wspólnej obsługi bram garażowych i wjazdowej użyć albo osobnego slotu dla każdej bramy albo jednego dla połączenia bramy wjazdowej z pierwszą z bram garażowych i drugiego dla bramy wjazdowej z drugą z bram garażowych. Używając komendy lewej i prawej możemy kontrolować taki układ za pomocą jednego slotu. Przyjmijmy, że w naszym urządzeniu wejście INP1 kontroluje bramę wjazdową, a INP2 i INP3 bramy garażowe. Wystarczy, że jako komendę lewą Komenda 1L wpiszemy INP1 INP2, a prawą Komenda 1P INP1 INP3. Teraz za każdym razem wykonując operację przy wybranym slocie będziemy mieli wybór którą bramę otworzyć razem z bramą garażową. Dodatkowo możemy do każdej z komend dopisać komendę dodatkową, tak jak zostało to opisane w dziale

24 Przy dopisywaniu komend dodatkowych należy pamiętać aby zapisać je po właściwej stronie. Komendy wpisane jako 2P prawe będą działały tylko w połączeniu z komendami wpisanymi jako 1P prawe. Analogicznie komendy lewe. Przykładowo, załóżmy, że do powyższych ustawień dowolnego slotu chcemy dopisać wykonanie komendy ze slotu 27. Chcemy dopisać to polecenie do komendy prawej. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w ustawieniach naszego podstawowego slotu, numer dodatkowego slotu musi być wpisany jako Komenda 2P aby był wykonywany razem z komendą prawą. Po drugie, w ustawieniach slotu 27, komenda, którą ma wykonywać musi być wpisana jako Komenda 1P. Aby ciąg komend działał poprawnie, wszystkie muszą być wpisane po jednej stronie. Inaczej komendy wpisane w złych miejscach nie będą wykonywane. Komendy prawe wykonywane są tylko z prawymi, a lewe z lewymi. Daje to dwie możliwości wyboru dla każdego ze slotów, zwiększając efektywnie ilość możliwych funkcji do zaprogramowania.

25 Dodatkowe Dodatkowe komendy ISL, ICL, RSL, RCL dla PLC2011A0 Do czego służą komendy ISL, ICL, RSL, RCL? Są to dodatkowe i zaawansowane funkcje służące do warunkowego przełączania, np oświetlenia, zamykania bram sterowanych krok po kroku itd. gdy mamy przekaźniki bistabilne, sterowane impulsem lub korzystamy z wbudowanych przekaźników ale w trybie bistabilnym. Komendy ISL i ICL współpracują z fizycznymi, elektrycznymi wejściami INPx PLC2011A0, natomiast komendy RSL i RCL ze zmiennymi Y na wprost przekaźników. Komendy te są bardzo przydatne przy wszelkiego rodzaju wyłącznikach schodowych i krzyżowych gdy nie wiemy w jakiej pozycji one się znajdują i czy światło się świeci czy nie. Wystarczy doprowadzić do wejścia dodatkowy przewód od strony żarówki aby podać go na wejście INPx. Jeżeli światło się świeci możemy wydać polecenie wyłączenia poprzez warunkowe wykonanie komendy przełączającej w stan przeciwny. Gdy chcemy wyłączyć światło komendą ICL i jeżeli ono się świeci, to wolno przełączyć przekaźnik lub wygenerować impuls dla przekaźnika bistabilnego aby światło wyłączyć i odwrotnie. Inaczej w skrócie: Wyłącz jeżeli włączone lub włącz jeżeli wyłączone. Aby zachować maksymalną redundancję obwodu i w razie usterki elektroniki przełączniki schodowe i krzyżowe nadal działały należy wykonać klasyczną instalację schodowo-krzyżową ale zamiast ostatniego przełącznika schodowego wykorzystać w rozdzielni styki PLC lub lepiej styki przekaźnika bistabilnego na szynie DIN, sterowanego impulsowo z PLC. Nawet gdyby elektronika przestała działać to oświetlenie będzie funkcjonowało normalne, przy pomocy naściennych przycisków. Natomiast można pod jednym klawiszem w programie na Androida lub MyRelayPC ustawić sobie np ICL1 ICL2 ICL3 ICL4 aby 4 obwody wyłączników schodowo-krzyżowych wyłączyć, bez względu na to w jakim stanie przełączenia są fizyczne przyciski zapalające światło. Można oczywiście zbudować dużo bardziej skomplikowaną makrokomendę i rozesłać ją do kilku urządzeń za jednym kliknięciem z telefonu komórkowego. Idea połączenia PLC2011A0 z instalacją schodowo-krzyżową przedstawiona jest na poniższym rysunku: Ustawienia wejścia: LIKELY monostable, time to off =1s, INP1 Ustawienie to będzie powodowało generowanie impulsu 1s pod warunkiem, że na wejściu jest stan przeciwny w stosunku do wydanej komendy ISL1 lub ICL1.

26

27 3.3. Zestawy KOMEND dla Przekaźnika i Alarmu. Zestaw Komend dla Przekaźnika PLC2011A0 Komendy powodujące zmianę stanu wybranego wejścia na przeciwny INPUT INP1 zmiana stanu wejścia nr 1 na przeciwny w stosunku do zastanego INP2 zmiana stanu wejścia nr 2 na przeciwny w stosunku do zastanego INP3 zmiana stanu wejścia nr 3 na przeciwny w stosunku do zastanego INP4 zmiana stanu wejścia nr 4 na przeciwny w stosunku do zastanego INP5 zmiana stanu wejścia nr 5 na przeciwny w stosunku do zastanego INP6 zmiana stanu wejścia nr 6 na przeciwny w stosunku do zastanego Komendy powodujące ustawienie wybranego wejścia w stan aktywny INPUT SET INS1 wejście 1 włącz INS2 wejście 2 włącz INS3 wejście 3 włącz INS4 wejście 4 włącz INS5 wejście 5 włącz INS6 wejście 6 włącz Komendy powodujące skasowanie stanu wejść do wartości takiej jak po resecie INPUT CLEAR INC1 wejście 1 wyłącz INC2 wejście 2 wyłącz INC3 wejście 3 wyłącz INC4 wejście 4 wyłącz INC5 wejście 5 wyłącz INC6 wejście 6 wyłącz Komendy powodujące ustawienie przynależnej wejściu zmiennej X w stan aktywny pod warunkiem, że odpowiadający mu stan na wejściu INP=0. W przeciwnym razie gdy INP=1 nie robi nic. INPUT SET LIKELY. ISL1 Włącz X1 warunkowo i tylko wtedy gdy INP1=0 ISL2 Włącz X2 warunkowo i tylko wtedy gdy INP2=0 ISL3 Włącz X3 warunkowo i tylko wtedy gdy INP3=0 ISL4 Włącz X4 warunkowo i tylko wtedy gdy INP4=0 ISL5 Włącz X5 warunkowo i tylko wtedy gdy INP5=0 ISL6 Włącz X6 warunkowo i tylko wtedy gdy INP6=0

28 Komendy powodujące skasowanie przynależnej wejściu zmiennej X pod warunkiem, że odpowiadający mu stan na wejściu INP=1. W przeciwnym razie gdy INP=0 nie robi nic. INPUT CLEAR LIKELY. ICL1 Wyłącz X1 warunkowo i tylko wtedy gdy INP1=1 ICL2 Wyłącz X2 warunkowo i tylko wtedy gdy INP2=1 ICL3 Wyłącz X3 warunkowo i tylko wtedy gdy INP3=1 ICL4 Wyłącz X4 warunkowo i tylko wtedy gdy INP4=1 ICL5 Wyłącz X5 warunkowo i tylko wtedy gdy INP5=1 ICL6 Wyłącz X6 warunkowo i tylko wtedy gdy INP6=1 Komendy powodujące zmianę stanu wybranego przekaźnika na przeciwny RELAY REL1 zmiana stanu przekaźnika 1 na przeciwny w stosunku do zastanego REL2 zmiana stanu przekaźnika 2 na przeciwny w stosunku do zastanego REL3 zmiana stanu przekaźnika 3 na przeciwny w stosunku do zastanego REL4 zmiana stanu przekaźnika 4 na przeciwny w stosunku do zastanego REL5 zmiana stanu przekaźnika 5 na przeciwny w stosunku do zastanego REL6 zmiana stanu przekaźnika 6 na przeciwny w stosunku do zastanego REL7 zmiana stanu przekaźnika 7 na przeciwny w stosunku do zastanego Komendy powodujące włączenie wybranego przekaźnika, przejście w stan aktywny RELAY SET RES1 przekaźnik 1 włącz RES2 przekaźnik 2 włącz RES3 przekaźnik 3 włącz RES4 przekaźnik 4 włącz RES5 przekaźnik 5 włącz RES6 przekaźnik 6 włącz RES7 przekaźnik 7 włącz Komendy powodujące wyłączenie wybranego przekaźnika do stanu takiego jak po resecie RELAY CLEAR REC1 przekaźnik 1 wyłącz REC2 przekaźnik 2 wyłącz REC3 przekaźnik 3 wyłącz REC4 przekaźnik 4 wyłącz REC5 przekaźnik 5 wyłącz REC6 przekaźnik 6 wyłącz REC7 przekaźnik 7 wyłącz Komendy powodujące włączenie wybranego przekaźnika pod warunkiem, że odpowiadający mu Y=0. W przeciwnym razie gdy Y=1 nie robi nic. RELAY SET LIKELY

29 RSL1 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y1=0 RSL2 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y2=0 RSL3 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y3=0 RSL4 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y4=0 RSL5 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y5=0 RSL6 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y6=0 RSL7 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y7=0 Komendy powodujące wyłączenie wybranego przekaźnika pod warunkiem, że odpowiadający mu Y=1. W przeciwnym razie gdy Y=0 nie robi nic. RELAY CLEAR LIKELY RCL1 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y1=1 RCL2 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y2=1 RCL3 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y3=1 RCL4 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y4=1 RCL5 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y5=1 RCL6 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y6=1 RCL7 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y7=1 Komendy powodujące zmianę stanu wybranego wejścia wirtualnego na przeciwny. VIRTUAL INPUT VIR1 zmiana stanu wejścia wirtualnego nr 1 na przeciwny w stosunku do zastanego VIR2 zmiana stanu wejścia wirtualnego nr 2 na przeciwny w stosunku do zastanego VIR3 zmiana stanu wejścia wirtualnego nr 3 na przeciwny w stosunku do zastanego Komendy powodujące ustawienie wybranego wejścia wirtualnego w stan aktywny. VIRTUAL INPUT SET VIS1 wejście wirtualne 1 włącz VIS2 wejście wirtualne 2 włącz VIS3 wejście wirtualne 3 włącz Komendy powodujące skasowanie stanu wejść wirtualnych do wartości takiej jak po resecie. VIRTUAL INPUT CLEAR VIC1 wejście wirtualne 1 wyłącz VIC2 wejście wirtualne 2 wyłącz VIC3 wejście wirtualne 3 wyłącz Reset urządzenia - skasowanie stanu wejść i przekaźników wyjściowych

30 RESET Reset całego urządzenia, nie kasuje konfiguracji Zestaw Komend dla Alarmu PLC2011B0 Komendy powodujące zmianę stanu uzbrojenie strefy alarmowej na przeciwny ALARM - jeśli strefa uzbrojona to rozbraja, jeśli rozbrojona to uzbraja, kasowanie alarmu ALA1 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 1 na przeciwny ALA2 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 2 na przeciwny ALA3 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 3 na przeciwny ALA4 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 4 na przeciwny ALA5 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 5 na przeciwny ALA6 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 6 na przeciwny Komendy powodujące uzbrojenie strefy alarmowej ALARM SET uzbraja strefę, jeśli ta nie była wcześniej uzbrojona, jeśli była uzbrojona to pozostawia ją bez zmian, kasowanie alarmu ALS1 uzbrojenie strefy alarmowej 1 i kasowanie alarmu ALS2 uzbrojenie strefy alarmowej 2 i kasowanie alarmu ALS3 uzbrojenie strefy alarmowej 3 i kasowanie alarmu ALS4 uzbrojenie strefy alarmowej 4 i kasowanie alarmu ALS5 uzbrojenie strefy alarmowej 5 i kasowanie alarmu ALS6 uzbrojenie strefy alarmowej 6 i kasowanie alarmu Komendy powodujące rozbrojenie strefy alarmowej ALARM CLEAR - rozbraja strefę, jeśli ta była wcześniej uzbrojona, jeśli była rozbrojona to pozostawia ją bez zmian, kasowanie alarmu ALC1 rozbrojenie strefy alarmowej 1 i kasowanie alarmu ALC2 rozbrojenie strefy alarmowej 2 i kasowanie alarmu ALC3 rozbrojenie strefy alarmowej 3 i kasowanie alarmu ALC4 rozbrojenie strefy alarmowej 4 i kasowanie alarmu ALC5 rozbrojenie strefy alarmowej 5 i kasowanie alarmu ALC6 rozbrojenie strefy alarmowej 6 i kasowanie alarmu Komendy powodujące zmianę stanu uzbrojenie strefy analogowej na przeciwny ANALOG - jeśli strefa uzbrojona to rozbraja, jeśli rozbrojona to uzbraja, kasowanie alarmu ANA1 zmiana stanu uzbrojenia strefy analogowej 1 na przeciwny ANA2 zmiana stanu uzbrojenia strefy analogowej 2 na przeciwny ANA3 zmiana stanu uzbrojenia strefy analogowej 3 na przeciwny ANA4 zmiana stanu uzbrojenia strefy analogowej 4 na przeciwny Komendy powodujące uzbrojenie strefy analogowej ANALOG SET jeśli strefa rozbrojona to uzbraja, jeśli uzbrojona to pozostawia bez zmian, kasowanie alarmu ANS1 uzbrojenie strefy analogowej 1 i kasowanie alarmu

31 ANS2 uzbrojenie strefy analogowej 2 i kasowanie alarmu ANS3 uzbrojenie strefy analogowej 3 i kasowanie alarmu ANS4 uzbrojenie strefy analogowej 4 i kasowanie alarmu Komendy powodujące rozbrojenie strefy analogowej ANALOG CLEAR - jeśli strefa uzbrojona to rozbraja, jeśli rozbrojona to pozostawia bez zmian, kasowanie alarmu ANC1 rozbrojenie strefy analogowej 1 i kasowanie alarmu ANC2 rozbrojenie strefy analogowej 2 i kasowanie alarmu ANC3 rozbrojenie strefy analogowej 3 i kasowanie alarmu ANC4 rozbrojenie strefy analogowej 4 i kasowanie alarmu Komendy powodujące zmianę stanu wybranego Wyjścia na przeciwny - dotyczy wyjść OC1, OC2, OC3, OC4, +12VL, +12VR OUT1 zmiana stanu wyjścia OC1 na przeciwny OUT2 zmiana stanu wyjścia OC2 na przeciwny OUT3 zmiana stanu wyjścia OC3 na przeciwny OUT4 zmiana stanu wyjścia OC4 na przeciwny OUT5 zmiana stanu wyjścia +12VL na przeciwny OUT6 zmiana stanu wyjścia +12VR na przeciwny Komendy powodujące przełączenie wybranego Wyjścia w stan aktywny - dotyczy wyjść OC1, OC2, OC3, OC4, +12VL, +12VR OUS1 włączenie Wyjścia OC1 OUS2 włączenie Wyjścia OC2 OUS3 włączenie Wyjścia OC3 OUS4 włączenie Wyjścia OC4 OUS5 włączenie Wyjścia +12VL OUS6 włączenie Wyjścia +12VR Komendy powodujące skasowanie stanu wybranego Wyjścia w stan taki jak po Resecie urządzenia - dotyczy wyjść OC1, OC2, OC3, OC4, +12VL, +12VR OUC1 wyłączenie Wyjścia OC1 OUC2 wyłączenie Wyjścia OC2 OUC3 wyłączenie Wyjścia OC3 OUC4 wyłączenie Wyjścia OC4 OUC5 wyłączenie Wyjścia +12VL OUC6 wyłączenie Wyjścia +12VR Komendy powodujące zmianę stanu dodatkowych przekaźników DS2408 połączonych z alarmem przez magistrale 1-Wire na przeciwny. ONE WIRE RELAY OWR0 zmiana stanu dodatkowego przekaźnika 0 na przeciwny w stosunku do zastanego

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Ri-Co informacje techniczne

Ri-Co informacje techniczne Ri-Co informacje techniczne DIODA sygnalizacyjna WEJŚCIA sygnałowe 3-24VAC/DC ZŁĄCZE diagnostyczne WYJŚCIA Sterujące 20mA ZASILANIE 12-24 VAC/DC Ri-Co podłączenie Sterownik należy podłączyć do napędu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi internetowych sterowników programowalnych PLC2011 A1 PLC2011 B0 PLC2011 C1

Oprogramowanie do obsługi internetowych sterowników programowalnych PLC2011 A1 PLC2011 B0 PLC2011 C1 Oprogramowanie do obsługi internetowych sterowników programowalnych PLC2011 A1 PLC2011 B0 PLC2011 C1 przeznaczone dla dla telefonów komórkowych i tabletów z systemem operacyjnym ANDROID 1. WSTĘP Jest to

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Ustawienia sieci Parametry sieci ustawiamy wybierając MENU->INSTALACJA->USTAWIENIA SIECI IP.

Ustawienia sieci Parametry sieci ustawiamy wybierając MENU->INSTALACJA->USTAWIENIA SIECI IP. Ustawienia sieci Parametry sieci ustawiamy wybierając MENU->INSTALACJA->USTAWIENIA SIECI IP. DHCP Najłatwiej ustawić DHCN na ON (włączone). Wtedy dekoder sam pobierze nr IP i ustawienia z naszego routera.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Symbian

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Symbian Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Symbian (wersja dla telefonów bez ekranu dotykowego) Niniejsza instrukcja została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę

Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę Instrukcja do kamery IP WiFi Ozikam zapis na kartę 1. Aplikacje niezbędne do obsługi kamery.str 2 Pierwsze uruchomienie kamery..str 3 a)rejestracja konta w aplikacji yoosee Str 4 b)połączenie kamery z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator

Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH. WebManipulator Instrukcja oryginalna Urządzenie posiada oznaczenie MODUŁ KOMUNIKACYJNY CENTRAL WENTYLACYJNYCH WebManipulator Informacje dodatkowe konfiguracji WebManipulatora (v. 2016_01) PRO-VENT SYSTEMY WENTYLACYJNE,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Upgrade przez Web 3. Serwer FTP 3.1. Lokalny serwer FTP 3.2. Zdalny serwer FTP Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja klienta wideokonferencji Yealink VC Desktop dla systemów Windows 7, 8, 10

Instrukcja klienta wideokonferencji Yealink VC Desktop dla systemów Windows 7, 8, 10 Instrukcja klienta wideokonferencji Yealink VC Desktop dla systemów Windows 7, 8, 10 KROK 1: INSTALACJA. Ściągamy aplikację ze strony producenta. Aplikacja znajduje się na support.yealink.com, gdzie klikamy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21

GATE OPENER. Instrukcja Obsługi i Konserwacji. Sterownika GSM-21. Instrukcja obsługi sterownika GSM-21 Instrukcja Obsługi i Konserwacji Sterownika Kraków 2012 Instrukcja obsługi sterownika 1/5 Przeznaczenie jest miniaturowym, specjalizowanym, a zarazem uniwersalnym sterownikiem GSM, przeznaczonym do otwierania

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Neuronu Cyfrowego

1 Moduł Neuronu Cyfrowego 1 Moduł Neuronu Cyfrowego Moduł Neuronu Cyfrowego daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość obsługi fizycznych Neuronów Cyfrowych. Dzięki temu możliwe jest sterowanie zewnętrznymi urządzeniami wykonawczymi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT06N Przewód alarmowy i przycisk SOS Przekaźnik Mikrofon Przewód zasilający Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń

Instrukcja korzystania z systemu IPbaza. oraz konfiguracji urządzeń Instrukcja korzystania z systemu IPbaza oraz konfiguracji urządzeń -1- Spis treści 1 Wstęp...3 2 Aktywacja usługi udostępniania portów u dostawcy...3 3 Rejestracja nowego konta i logowanie...4 4 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061 43 67 690 tel. 061 43 77 690 Moduł przewodowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower

Skrócona instrukcja instalacji oprogramowania WinPower 2012/09/05 Pomoc Techniczna, tel.: +48 61 6500 400 www.ever.eu 1 WinPower INSTALACJA I KONFIGURACJA A. Po uruchomieniu pliku instalacyjnego należy kierować się wskazówkami podczas instalacji. Podczas instalacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server

Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Interfejsy sieciowe w systemie Windows Server Systemy serwerowe z rodziny Windows pozwalają na zarządzanie interfejsami kart sieciowych w taki sam sposób w jaki zarządza się nimi w systemach klienckich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika

szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika szybki internet modem SpeedTouch 585(i) podręcznik użytkownika Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu podręcznik użytkownika szybki internet, dzięki któremu szybko i w prosty sposób będą Państwo mogli

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo