Oprogramowanie do obsługi internetowych sterowników programowalnych PLC2011A0 PLC2011B0 PLC2011C0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie do obsługi internetowych sterowników programowalnych PLC2011A0 PLC2011B0 PLC2011C0"

Transkrypt

1 Oprogramowanie do obsługi internetowych sterowników programowalnych PLC2011A0 PLC2011B0 PLC2011C0 przeznaczone dla dla telefonów komórkowych i tabletów z systemem operacyjnym ANDROID 1. WSTĘP Jest to w pełni funkcjonalne oprogramowanie sterujące do Przekaźników PLC2011A0 i programowalnych Alarmów PLC2011B0. Oba posiadają zaimplementowane pełne szyfrowanie transmisji, o militarnej skuteczności (AES-256, SHA-256, znakowanie czasem) - identyczne jak w oprogramowaniu przeznaczonym dla komputerów stacjonarnych i laptopów. Program ten nie posiada żadnych funkcji szpiegujących użytkownika. Nie wykrada danych ani nie łączy się samodzielnie z niewiadomymi adresami w internecie ani z producentem czy autorem programu. Nie ma w nim żadnych zaimplementowanych funkcji tego typu, ani w celach diagnostycznych ani użytkowych. Użytkowanie tego programu jest niezwykle bezpieczne. Szczególnie gdy chcemy obsługiwać urządzenia wewnątrz budynku samemu będąc z dala od niego. Możemy bez obaw wyeksponować adres IP urządzenia i jego port do publicznej puli adresowej internetu lub dokonać przekierowania portu na routerze bez obaw o włamanie do przekaźnika czy alarmu. Do urządzenia nie da się włamać gdyż nie posiada ono systemu operacyjnego, zdolnego wykonywać dostarczony z zewnątrz kod. Problem tego typu w ogóle nie istnieje ze względu na budowę urządzenia. Po zakończeniu używania, program można zamknąć usuwając go z listy procesów i z pamięci telefonu. Nie będzie obawy o to, że program przebywający w tle, na drugim planie nie wiadomo co robi.

2 2. OBSŁUGA PROGRAMU 2.1. Zakładka pierwsza Zakładka ta jest wspólna dla obu urządzeń - znajduje się tutaj pole do wpisania hasła ( to samo hasło, które zostało nadane w trakcie konfiguracji urządzenia przez USB ) - hasło zatwierdzamy klawiszem OK, który znajduje się po prawej stronie pola - poniżej pola do wpisania hasła znajduje się wskaźnik jakości połączenia z urządzeniem (im dłuższa zielona kreska tym lepsze połączenie czyli niższy czas odpowiedzi od urządzenia.) - wskaźnik ten jest aktywny tylko wtedy kiedy wpisane zostało właściwe hasło i wciśnięty jest przycisk START - po prawej stronie wskaźnika wyświetla się ping w milisekundach. Ping jest właśnie czasem odpowiedzi urządzenia na pakiety danych wysłane z telefonu do urządzenia. Naliczanie rozpoczyna się w chwili gdy wysyłany jest pakiet z telefonu w kierunku urządzenia, a kończy się gdy powróci potwierdzenie. W czas ten wliczone jest także przetwarzanie danych w samym urządzeniu. Przy wysokich czasach opóźnienia wynoszących powyżej kilkuset milisekund, zmniejsza się szansa na poprawną komunikację z urządzeniem. W takim wypadku pakiety mogą nawet nie docierać do zarządzanych urządzeń lub będą odrzucane jako nierozpoznane. Natomiast szansa fałszywej interpretacji komend nie istnieje dzięki procesowi szyfrowania danych. - pod wskaźnikiem jakości połączenia wyświetlane są dwa numery IP. Pierwszy jest numerem IP naszego urządzenia mobilnego natomiast drugi jest numerem IP urządzenia, do którego się łączymy. Jeśli łączymy się z urządzeniem przez sieć lokalną to zostaną wyświetlone adresy z sieci lokalnej. Przy połączeniu przez sieć zewnętrzną, pokazane zostaną adresy w sieci zewnętrznej. - niebieski klawisz USTAWIENIA pozwala na wejście do ustawień konfiguracyjnych

3 - możemy tutaj wybrać język programu oraz skalę w jakiej ma wyświetlać się temperatura z termometrów DALLAS DS18B20 i podobnych, podłączonych do magistrali 1-Wire ( PLC TYPE B PLC2011B0 Alarm i PLC TYPE C PLC2011C0 ), a w przyszłości również wiele innych globalnych parametrów. - Poniżej znajdują się ustawienia SALT. ( Crypto ) SALT-> PLC - ustawienie włączenia lub wyłączenia SALT dla hasła używanego do połączenia się z urządzeniem, przekaźnikiem lub alarmem. ( Crypto ) SALT-> SMS/ - ustawienie włączenia lub wyłączenia SALT dla hasła używanego do szyfrowania tekstu w ostatniej zakładce programu. Naciśnięcie przycisku Reset przywraca przykładową wartość SALT. RESET nie powoduje włączenia lub wyłączenia SALT, resetuje tylko jego wartość. Po wybraniu żądanych ustawień języka, jednostek temperatury i ustawień SALT należy zapisać ustawienia klawiszem ZAPISZ a następnie należy zamknąć program klawiszem WYJŚCIE i otworzyć go ponownie aby wszystkie zmiany odniosły skutek. UWAGA: Bardzo częstym powodem braku komunikacji z urządzeniem jest brak wpisów lub złe ustawienia w polach parametrów SALT. Ma to miejsce szczególnie po pierwszym zainstalowaniu programu w nowym urządzeniu. Należy bezwzględnie ustawić pola parametrów SALT zgodnie z tym co mieliśmy ustawione podczas konfiguracji urządzeń. Dobrą praktyką jest przyciśnięcie obu przycisków RESET, ustawienie lub wykasowanie kwadracików i zapisanie tych ustawień. Po zmianie parametrów SALT należy wyłączyć program i uruchomić go od nowa.

4 - w tej samej, pierwszej zakładce programu znajdują się także dwa przyciski oznaczone jako "START" i "STOP". Służą one do zatrzymania i przywrócenia wszystkich czynności programu w taki sposób aby po zatrzymaniu nie powodował on zużywania energii ( baterii w telefonie ). Po zatrzymaniu programu klawiszem "STOP" wpisane hasło pozostanie aktywne i nie będzie konieczności ponownego wprowadzania go z klawiatury. Można wtedy tymczasowo wyjść z programu klawiszem sprzętowym telefonu "HOME" i aplikacja zostanie przeniesiona na drugi plan. Natomiast jeżeli nie zatrzymamy programu klawiszem "STOP" i przełączymy się do pulpitu telefonu klawiszem "HOME" telefonu to nasza aplikacja może nadal komunikować się z przekaźnikiem przebywając w tle, co będzie skutkowało niepotrzebnym zużyciem energii. - czerwony klawisz WYJŚCIE służy do definitywnego zamknięcia programu i usunięcia go z pamięci RAM telefonu oraz do zniszczenia hasła w pamięci.

5 Informacje Informacje dodatkowe Po prawej stronie paska pokazującego jakość połączenia ( ping ), znajduje się jego wartość wyrażona w milisekundach. Jeśli połączenie z urządzeniem zostało nawiązane ping jest wyświetlany w kolorze zielonym. Dokładniej jeżeli program wyśle pakiet zapytania i urządzenie odpowie na niego kolejnym pakietem w około 1450 milisekund. Jeśli urządzenie nie odpowiada, np. z powodu wpisania błędnego hasła, wybrania pustego slotu, kliknięcia nie tego co potrzeba klawisza szybkiego wybierania, zerwania połączenia przez sieć komórkową, przełączania właśnie w danej chwili sieci z 3G, 4G, GSM, WiFi lub bardzo dużego opóźnienia, ping jest wyświetlany na czerwono i ma wartość około 1450ms. Wartość ta oznacza, że upłynął czas oczekiwania na powrót odpowiedzi. Pod paskiem pokazującym jakość połączenia wyświetlają się dwa adresy IP. Pierwszy z nich to: aktualne IP naszego urządzenia mobilnego, tego z którego łączymy się z przekaźnikiem w tej chwili, np. adres naszego telefonu, który trzymamy w ręku. Dokładniej jest to adres IP interfejsu sieciowego w naszym telefonie, którego akurat używamy. Adres ten będzie się zmieniał gdy będzie się przełączała sieć 3G, 4G, GSM, WiFi itp. Pamiętajmy, że telefon posiada kilka, różnych interfejsów sieciowych. Jednym z nich jest WiFi, innym GSM, a jeszcze innym modem 3G. Drugi z nich to: adres pod który wysyłane są pakiety, albo jest to adres naszego routera, za którym stoi przekaźnik, albo bezpośredni adres naszego przekaźnika lub alarmu (IP1 lub IP2, które zostały podane w konfiguracji slotu - patrz niżej). Jest to adres IP, a nie nazwa domeny, którą mogliśmy wpisać jako np jako adres dynamicznego DNS. Adres ten powstaje po zapytaniu serwera DNS i zwracany jest jako adres IP. Prezentowanie domeny w postaci adresu IP jest o tyle lepsze, że od razu będzie widać co dzieje się z adresami IP naszej sieci i czy ulegają zmianie. Funkcja ta jest niezmiernie przydatna przy diagnozowaniu połączenia sieciowego. W skrócie wygląda to tak: IP telefonu -> IP naszego routera lub IP telefonu -> IP przekaźnika

6 2.2. Zakładka druga: W zależności od Typu Urządzenia A, B lub C informacje wyświetlane w tej zakładce będą się różnić Przekaźnik Przekaźnik programowalny PLC2011A0 W drugiej zakładce widoczny jest podgląd stanu przekaźnika, z którym aktualnie połączone jest nasze urządzenie ( telefon lub tablet ). Zaczynając od góry widoczne są: - numer ( Menu9 ) i nazwa ( AGREGAT )aktualnie wybranego SLOTU - typ urządzenia, w przypadku Przekaźnika jest to TYPE A - adresy IP dla urządzenia, z którym się łączymy: IP1 to adres urządzenia widziany z zewnątrz sieci IP2 to adres urządzenia w sieci wewnętrznej - numer portu urządzenia, z którym jesteśmy aktualnie połączeni - strefa czasowa, w której znajduje się nasz przekaźnik według jego czasu lokalnego. - jakość połączenia między naszym telefonem lub tabletem a przekaźnikiem wyrażona w milisekundach, czyli inaczej ping - błąd znakowania czasem, czyli o ile sekund czas w urządzeniu różni się od czasu w telefonie lub tablecie - ilość aktualizacji czasu w urządzeniu od ostatniego resetu - czas PCF, czyli z wewnętrznego zegara urządzenia A lub B - czas NTP, czyli czas ostatniej synchronizacji zegara w urządzeniu z serwerem czasu, uaktualniany co 2 minuty - godziny wschodu i zachodu słońca bez korekty - VBAT aktualne napięcie ładowania baterii - Firmware - wersja firmware przekaźnika - podgląd stanu liczników, również z możliwością zaprezentowania go w przeliczeniu na dowolne jednostki takie jak kwh czy PLN - u dołu okna przedstawiony jest bardzo lekki i uproszczony rysunek wejść, wyjść zmiennych X,Y i Z w takim samym rozkładzie jak są one zaprezentowane w programie na komputery PC i laptopy

7 Oznaczenia wykorzystane w podglądzie stanu przekaźnika: "--" - dwie poziome kreski w polu odpowiadającemu wejściu, zmiennej lub przekaźnikowi - oznacza, że dany przekaźnik, zmienna lub wejście są wyłączone - odpowiada szaremu polu w programie na PC "R3" - duża litera R z cyfrą odpowiadającą numerowi przekaźnika, tutaj przekaźnik nr 3 - przekaźnik R3 włączony odpowiada kolorowi zielonemu przekaźnika REL3 w programie PC "I4" - duża litera I z cyfra odpowiadającą numerowi wejścia, tutaj wejście nr 4 - wejście I4 aktywne - odpowiada żółtemu kolorowi wejścia WEJ4 w programie na PC "X2" - duża litera X z - zmienna X2 jest aktywna cyfrą odpowiadającą różowy kolor diody zmiennej X2 numerowi zmiennej X, w programie na PC tutaj zmienna X2 "Y4" - duża litera Y z - zmienna Y4 jest aktywna cyfrą odpowiadającą czerwony kolor diody zmiennej Na rysunku powyżej widać, że w numerowi zmiennej Y, Y4 w programie na PC wyświetlanym urządzeniu włączone są tutaj zmienna Y4 przekaźniki nr 1,3, aktywne są wejścia nr 4,5,6, zmienne X2,X6, oraz Y3,Y4 "Z1" - duża litera Z z - zmienna Z1 jest aktywna cyfrą odpowiadającą zielony kolor diody zmiennej Z1 oraz zmienna Z1 i wirtualne wejście numerowi zmiennej Z, w programie na PC V2. tutaj zmienna Z1 ''V2'' - duża litera V z cyfrą odpowiadającą numerowi wirtualnego wejścia, tutaj wejście nr 2 - wejście wirtualne V2 jest aktywne - odpowiada żółtemu kolorowi wejścia V2 w programie na PC "r1" - mała litera r wraz z cyfrą odpowiadającą numerowi przekaźnika, tutaj przekaźnik nr 1 - przekaźnik nr 1 jeszcze włączony ale już odlicza czas do wyłączenia - odpowiada kolorowi czerwonemu pola przekaźnika w programie PC. Obecnie, pulsowanie przekaźnika, jeżeli został skonfigurowany w trybie pulsacyjnym 1Hz, nie jest wyróżniane i jest prezentowane jako "r1" lub "R1" i sam fakt pulsowania nie jest prezentowany.

8 Pod tabelką z podglądem statusu wejść i przekaźników widoczne są nazwy, które zostały im nadane w Edytorze strony www urządzenia. Na żółto wyświetlają się nazwy wejść, które są aktywne. Na zielono wyświetlają się nazwy przekaźników, które są włączone. Na czerwono wyświetlają się nazwy przekaźników, które już odliczają czas do wyłączenia. Jedynie w urządzeniu A0 nadajemy nazwy poszczególnym wejściom i wyjściom w konfiguracji samego przekaźnika.

9 Alarm Alarm programowaln programowalny y i urządzenie pomiarowe PL PLC2011B0 C2011B0 Druga zakładka programu przedstawia podgląd stanu Alarmu. Patrząc od góry ekranu widzimy: - numer ( Menu 17 ) i nazwę ( DOM ) aktualnie wybranego SLOTU - typ urządzenia, w przypadku Alarmu jest to TYPE B - adresy IP dla urządzenia, z którym się łączymy: IP1 to adres urządzenia widziany z zewnątrz sieci IP2 to adres urządzenia w sieci wewnętrznej - numer portu urządzenia, z którym jesteśmy aktualnie połączeni - strefę czasową, w której znajduje się nasz alarm według jego czasu lokalnego. - jakość połączenia między naszym telefonem lub tabletem a urządzeniem wyrażona w milisekundach, czyli inaczej ping - błąd znakowania czasem, czyli o ile sekund czas w urządzeniu różni się od czasu w telefonie lub tablecie - ilość aktualizacji czasu w urządzeniu od ostatniego resetu - czas PCF, czyli z wewnętrznego zegara urządzenia A lub B - czas NTP, czyli czas ostatniej synchronizacji zegara w urządzeniu z serwerem czasu, uaktualniany co 2 minuty - godziny wschodu i zachodu słońca bez korekty - VBAT aktualne napięcie ładowania baterii - Firmware - wersja firmware przekaźnika Poniżej znajdują się nazwy 6-ciu stref alarmowych od ALARM1 do ALARM6, wraz ze stanami poszczególnych alarmów. Jeśli w programie na PC klawisz uzbrajania/rozbrajania danej strefy alarmowej lub analogowej został opisany, to na wyświetlaczu telefonu pojawi się ta nazwa, tak jak w przykładzie po lewej stronie ( Okna Piętro itd. ) Jeśli strefa alarmowa nie jest aktywna tzn. alarm nie jest uzbrojony to nazwa strefy wyświetlona będzie w kolorze SZARYM. Jeśli dana strefa jest uzbrojona to jej nazwa wyświetlona będzie w kolorze ZIELONYM. Jeśli w danej strefie wystąpi alarm to jej nazwa zmieni kolor na CZERWONY Jeśli strefie nie została nadana nazwa to wyświetli się jej numer np. STREFA 1 itd.

10 W momencie wystąpienia alarmu w którejś ze stref, poniżej statusu stref pokazuje się informacja o tym, gdzie wystąpił alarm. Podany jest numer Wejścia oraz numer LED na tym wejściu. Jeśli Wejścia i LEDY zostały wcześniej opisane w programie na PC to pojawi się ten opis ( tutaj: Okno uchylone sypialnia mała ). Przykład: LED4 na Wejściu 1 - przypisujemy tutaj uchylenie okna w małej sypialni na piętrze Wejście1 - przypisujemy do Strefy Alarmowej 1 Strefie Alarmowej 1 nadajemy nazwę Okna Piętro Uzbrajamy Strefę 1 ( Okna Piętro ) W momencie kiedy okno w małej sypialni na piętrze zostanie uchylone pojawi się informacja taka jak na ilustracji po lewej stronie: Okna Piętro - oznacza alarm w danej strefie Okno uchylone sypialnia mała - informacja o tym gdzie dokładnie nastąpił alarm. Nazwy lub opisy Wejść i Ledów są widoczne tylko w momencie trwania zdarzenia, np. kiedy drzwi są otwarte, natomiast znikną w momencie ich ponownego zamknięcia. Informacja o alarmie w danej strefie ( tutaj Strefa1 - Okna Piętro ) nie zanika samoczynnie i jest widoczna do momentu dezaktywacji alarmu lub ponownego jego uzbrojenia. Komeda ALA1 przełączy stan strefy 1 na przeciwny, w tym przypadku z uzbrojonej w stanie alarmu przełączy na nieuzbrojoną. ALS1 spowoduje natychmiastowe skasowanie i ponowne uzbrojenie strefy 1. ALC1 rozbroi strefę 1 i taką ją pozostawi - nieuzbrojoną. WAŻNE!!! Jeśli chcemy mieć dokładną informację o miejscu wystąpienia alarmu musimy pamiętać o wcześniejszym opisaniu stref alarmowych, Wejść i Ledów w programie na PC!!! Następnie należy zamknąć program, następnie przenieść plik myrelays.xml z komputera do wewnętrznej karty pamięci telefonu, do jej głównego katalogu, bez względu czy zewnętrzna pamięć jest zainstalowana czy nie. Jeżeli telefon nie posiada wewnętrznej karty pamięci to przenosimy go do zewnętrznej karty pamięci.

11 Poniżej statusu stref alarmowych podany jest w analogiczny sposób aktualny status dla 4 stref analogowych. Jeśli strefom zostały nadane nazwy to wyświetlają się te nazwy, jeśli nie to wyświetla się numer strefy: STREFA ANALOGOWA 1 itd. W zależności od stanu strefy: - kolor niebieski - strefa uzbrojona wyświetla się napis CZUWA - kolor czerwony - w danej strefie wystąpił alarm wyświetla się napis ALARM!!! - kolor szary - strefa nieaktywna wyświetla się napis WYŁĄCZONY Następne w kolejności wyświetlania są stany zmiennych od X0 do X8. Ich numery lub nadane im nazwy będą wyświetlane tylko wtedy, gdy zmienne będą aktywne. Poniżej zmiennych wyświetlane są stany wyjść OC1, OC2, OC3, OC4, +12VL oraz +12VR. Jeśli nadamy im opisy w programie na PC to zamiast nazw wyjść będą wyświetlać się te opisy. W przypadku przypisania wejścia do strefy analogowej widoczna będzie wartość rezystancji tego wejścia. Dalej widoczne są odczyty z termometrów podłączonych do magistrali 1-Wire, o ile mamy takie termometry podłączone. Jeśli opiszemy wcześniej poszczególne termometry w programie na PC, to pojawi się nazwa termometru po lewej stronie a po prawej stronie jego wskazania z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Dokładność takich termometrów wynosi zwykle stopnia Celsjusza. Pokaże się tyle wpisów, ile termometrów będzie podłączonych do magistrali 1-Wire. Jeśli nie ustawimy zakresu alarmów dla termometrów w programie na PC lub ich wskazania mieszczą się w ustawionym zakresie, to wyświetlane informacje będą miały kolor żółty. Jeśli mierzona temperatura wyjdzie poza wskazany zakres to informacje będą miały kolor czerwony, jeśli będzie wyższa lub kolor niebieski jeśli będzie niższa. Jeśli temperatura wróci do żądanego zakresu będzie znowu wyświetlana na żółto. Dalej w kolejności wyświetlane są informacje na temat stanu magistrali 1-Wire. Na uwagę zasługuje pozycja (DS18xxx serial) z numerem seryjnym termometru podłączonego do magistrali 1-Wire. Jeżeli do magistrali podłączony jest tylko jeden termometr to ta wartość

12 przedstawia jego numer seryjny, który można spisać w celu jego identyfikacji. Numer ten potrzebny nam będzie w celu dopisania go do listy termometrów w programie na PC. Numer ten jest wiarygodny tylko gdy podłączony jest pojedynczy termometr. Jeżeli podłączonych jest więcej termometrów to numer ten jest mieszanką wszystkich numerów aktualnie podłączonych termometrów do magistrali 1-Wire i jest bezużyteczny. Jeżeli chcemy spisać numer seryjny danego termometru to należy go podłączyć samodzielnie do urządzenia, na chwilę odłączając pozostałe. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie wtyczki aby szybko można rozłączyć magistralę i rozpocząć spisywanie nowych termometrów. Pomyłka kolejności nóżek termometru spowoduje nieodwracalne uszkodzenie samego termometru. Urządzenie obsługuje termometry DALLAS DS18B20, DS18S20 i DS1822. Termometry te są kalibrowane fabrycznie i nie wymagają żadnych dodatkowych czynności. Dodatkowy moduł przekaźnikowy podłączany do magistrali 1-Wire - można wysyłać do 8 przekaźników pojedynczego modułu DS2408 komendy z telefonu - komendy podane w tabeli komend Informacje dodatkowe na temat ustawień adresów IP1, IP2 W nowszych wersjach oprogramowania zamiast pojedynczego numeru IP urządzenia, z którym chcemy się połączyć, mamy IP1 oraz IP2. IP1 - główny adres IP inaczej podstawowy adres IP Wyświetlane wartości: 1. zewnętrzny adres IP naszego routera od strony interfejsu WAN, taki jaki widzimy z internetu, na którym odbywa się translacja adresów IP tzw Masquerade lub NAT. 2. zewnętrzny adres IP naszego routera od strony interfejsu WAN, taki jaki widzimy z internetu, na którym odbywa się translacja adresów IP tzw Masquerade lub NAT ale rozwiązany z nazwy domeny poprzez DNS. 3. zewnętrzny routowalny adres IP naszego urządzenia jeżeli nie używamy routera 4. wewnętrzny, nieroutowalny adres IP naszego urządzenia jeżeli chcemy łączyć się z nim wyłącznie z sieci lokalnej. IP2 - zapasowy adres IP lub inaczej wewnętrzny adres IP Możemy uzyskać tutaj: 1. wewnętrzny adres IP przypisany do urządzenia, będący adresem z klasy niepublicznej 2. lub jeżeli nie wpisaliśmy żadnego adresu IP w pole konfiguracyjne.

13 3. STEROWANIE URZĄDZENIAMI Przy pomocy tego oprogramowania poza podglądem stanu można także sterować Przekaźnikiem i Alarmem, włączać i wyłączać przypisane obwody, uzbrajać i rozbrajać strefy, bez obawy o bezpieczeństwo transmisji danych pomiędzy sterowanymi urządzeniami i naszym telefonem komórkowym lub tabletem z systemem operacyjnym Android. Nie można natomiast zmieniać konfiguracji Przekaźnika ani Alarmu. Te funkcje są dostępne tylko z poziomu oprogramowania na PC Co to jest SLOT? Filozofia działania tego oprogramowania jest następująca. Możemy posiadać kilka Przekaźników oraz Alarmów rozmieszczonych w różnych obiektach na terenie całej kuli ziemskiej, w różnych strefach czasowych. W oprogramowaniu na Androida przypisujemy do każdej z pozycji MENU (pozycje te nazywamy tutaj SLOTAMI) żądaną funkcję wybranego Przekaźnika lub Alarmu. Możemy przykładowo przypisać: - do SLOTU 1 programu komendę INP1 (czyli przełącz Wejście nr 1 w stan przeciwny) kierowaną dla przekaźnika zamontowanego w naszej firmie - do SLOTU 2 programu komendę ALS2 ALS3 (czyli uzbrój strefy alarmowe nr 2 i 3) kierowaną dla Alarmu zainstalowanego w domu - kolejne sloty możemy przypisać do następnych urządzeń w innych lokalizacjach, lub np. wszystkie do obsługi jednego urządzenia. System jest całkowicie zdecentralizowany. Nie ma jednej jednostki zarządzającej grupą urządzeń. To my decydujemy czym będziemy sterować. Tym sposobem jesteśmy w stanie zaprogramować na wybranych klawiszach MENU nazywanych dalej SLOT -ami najczęściej wykonywane czynności, które chcemy obsługiwać zdalnie z naszego telefonu komórkowego czy tabletu. Zanim będziemy mogli korzystać z danego SLOT-u trzeba go najpierw skonfigurować!!! Czynność ta przebiega podobnie dla obu urządzeń, rożni się tylko komendami, jakie możemy przypisać do SLOTÓW. Użycie niewłaściwych komend do niewłaściwego urządzenia da nieprzewidywalny skutek.

14 Aby wywołać listę dostępnych SLOT-ów klikamy klawisz MENU telefonu - jest to jeden z klawiszy pod wyświetlaczem telefonu. Możemy to zrobić będąc w dowolnej zakładce programu. Wyświetli się lista dostępnych slotów. Do dyspozycji mamy 36 SLOTÓW ( od Menu 1 do Menu 36 ). Po naciśnięciu klawisza Menu telefonu widać pierwszych 5 SLOTÓW, pozostałe są widoczne po naciśnięciu klawisza Więcej. Aby skonfigurować SLOT należy wybrać go z listy poprzez kliknięcie w jego nazwę np. Menu 1 W tym przykładzie wybrany został SLOT nr 1. Pojawiło się okno wyboru o tytule Menu 1 z opcjami wyboru : Edit Settings i Select and Exit. Aby edytować ustawienia SLOT - u i przypisać mu konkretne funkcje klikamy w górną opcje wyboru czyli w tym przypadku Edit Settings. Otworzy nam się kolejny ekran z polami do wpisania parametrów oraz przyciskami Zapisz i Porzuć u dołu. W przypadku telefonów z małym ekranem Okno to może wymagać przewinięcia w dół.

15 W tym Oknie podajemy: Adres IP1 i Adres IP2 - Adresy IP tego urządzenia ( Przekaźnika lub Alarmu ), którym zamierzamy sterować - patrz opis na str 12, 16. Maska podsieci dla IP2 - Maska dla sieci lokalnej Port UDP - Numer portu tego urządzenia Typ urządzenia: TYPE A dla Przekaźnika lub TYPE B dla Alarmu - duże litery ze spacją między wyrazami Tekst głównego klawisza - napis jaki ma się pojawiać na klawiszu w głównym menu wyboru Slotów, jako opis slotu - może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Brama Wjazdowa 1". Napis ten pojawi się również jako opis klawisza szybkiego wyboru ( jest to opisane w dalszej części ). Tekst klawisza lewego - napis jaki ma się pojawić na klawiszu Komendy Lewej po dłuższym przytrzymaniu przycisku szybkiego wyboru przypisanego do danego slotu Tekst klawisza prawego - napis jaki ma się pojawić na klawiszu Komendy Prawej po dłuższym przytrzymaniu przycisku szybkiego wyboru przypisanego do danego slotu Tekst Włącz - napis jaki ma się pojawiać zamiast "Turn it ON" dla włączania - może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Otwórz" Tekst Wyłącz - napis jaki ma się pojawiać zamiast "Turn it OFF" dla wyłączania - może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Zamknij" Tekst Edytuj - napis jaki ma się pojawić zamiast "Edit settings", może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Zmiana ustawień" itp. Tekst Wybierz - napis jaki ma się pojawić zamiast "Select and EXIT", może być to dowolny tekst, w dowolnym języku np "Wybierz Bramę 1"

16 Dodatkowy adres IP W przypadku gdy tracimy zasięg internetu z sieci komórkowej należy podjąć pewne kroki aby połączenie z naszymi urządzeniami było możliwe, nawet gdyby internet przestał działać w ogóle. W tym celu możemy podać w każdym slocie dwa adresy IP i maskę podsieci. Pierwszym adresem IP1 jest zwykle zewnętrzny adres IP lub adres dynamicznej usługi domenowej DDNS gdy nasza sieć lokalna jest podłączona do internetu poprzez zmieniający się adres IP. Jest to adres, który podawaliśmy dotychczas. Drugim adresem IP2 jest adres wewnętrzny urządzenia PLC2011 dokładnie taki jaki przydzieliliśmy mu w naszej sieci lokalnej w budynku, za routerem oraz jego maska podsieci. Od tej chwili to nasz program MyRelay na Androida będzie decydował w jaki sposób kierować pakiety do naszych przekaźników. Zasada jest bardzo prosta. Jeżeli nasz telefon komórkowy, będący w pobliżu naszego domu czy biura uzyska adres IP poprzez DHCP z naszej sieci WiFi to pakiety będą kierowane po adresach lokalnych z uwzględnieniem maski podsieci. Jeżeli zapragniemy wysterować inny PLC2011 będący w innej lokalizacji to poprzez sieć lokalną pakiety zostaną skierowane do routera i wyjdą do internetu. Jeżeli przekaźnik będzie w tej samej podsieci IP to komunikacja odbywać się będzie bez udziału części routera odpowiedzialnej za translację adresów. Jeżeli połączenia będzie wykonane kablem z wtyczką RJ45 wtedy w ogóle router nie będzie angażowany w komunikację. Jeżeli tylko utracimy połączenie z własną siecią WiFi to nasz telefon zacznie wysyłać pakiety poprzez IP1. Obowiązuje nas kilka zasad nadawania adresów IP, szczególnie gdy mamy więcej niż jedną lokalizację i więcej niż jedno podłączenie do internetu i kilka urządzeń PLC Adresy IP1 będą siłą rzeczy różne jeżeli tylko będą one publicznymi adresami internetowymi w postaci adresów IP lub nazw domenowych czy nazw domenowych dynamicznych usług nazw sieciowych DDNS. Ten punkt jest raczej oczywisty. 2. Każde kupione urządzenie, bez względu na lokalizację powinno mieć inny numer portu, bez względu na to czy są w jednej sieci, w jednym obiekcie czy w wielu budynkach czy podsieciach. Nie jest to ograniczenie związane z urządzeniami ale wynika z tego, że numer portu jest także wykorzystywany w innym celu, chociażby do identyfikacji nazw czujników poprzez przenoszenie plików XML między komputerem, a telefonem. Nie stanowi to problemu gdyż numerów portów mamy do dyspozycji Każde kupione urządzenie, bez względu na lokalizację powinno mieć inny numer IP2. Jeżeli urządzenia znajdują się w różnych lokalizacjach to dobrze aby wszystkie sieci wewnętrzne w różnych budynkach miały także inną niepubliczną podklasę adresową. Np x i x. Jest to istotne aby poprawnie działał mechanizm przełączania sieci gdy tracimy mobilny internet, a mamy działające WiFi, aby telefon wiedział która sieć jest którą.

17 Przykład dla domu i pracy. Podane adresy i nazwy domen są tylko przykładem. Praca urządzenie 1: IP1 mycompany.dyndns.org (lub adres IP) IP Netmask Port UDP Praca urządzenie 2: IP1 mycompany.dyndns.org (lub adres IP) IP Netmask Port UDP ================= Dom urządzenie 1: IP1 myhome.dyndns.org (lub adres IP) IP Netmask Port UDP Dom urządzenie 2: IP1 myhome.dyndns.org (lub adres IP) IP Netmask Port UDP Może to wydawać się skomplikowane ale po głębszym przemyśleniu dojdziecie do wniosku, że ma to sens. Będzie to szczególnie pomocne gdy będą występowały usterki w dostawie Internetu i gdy będziecie na granicy zasięgu własnego WiFi, gdy będzie się włączał internet w telefonie pochodzący od operatora komórkowego lub gdy złapiecie sygnał z otwartego HotSpota w pobliżu. Także niektóre routery nie potrafią przekierowywać pakietów adresowanych do publicznego adresu IP portu WAN routera będąc aktualnie połączonym do lokalnej sieci WiFi gdy DHCP przydzieliło nam już adres należący do lokalnej podsieci niepublicznej za NAT od strony interfejsu LAN czy bezprzewodowego WiFi. W ogóle należy także zwracać uwagę na to czy obok nas nie ma otwartych sieci WiFi chcących nadać naszemu telefonowi adres IP z puli adresowej, tej samej, którą sami ustawiliśmy u siebie. Korzystanie z darmowych i otwartych sieci jest bardzo pomocne ale może przysporzyć również pewnych problemów. Może zajść taka sytuacja, że dojeżdżając do domu poza miastem tracimy zasięg internetu komórkowego ale czeka na nas wystawiona antena naszego własnego routera. Jak tylko telefon złapie jej sygnał to będzie łączył się już przez drugi adres IP2. Tak samo gdy zejdziemy do piwnicy, gdzie GSM nie ma zasięgu ale WiFi jeszcze działa. Preferowaną wartością pola IP1 jest zawsze publiczny, stały i niezmienny adres IP. Stosując nazwę domeny, a w szczególności gdy jest to domena serwisu dynamicznego DNS, nie zawsze wszystkie komendy mogą być wykonywane z powodu błędnego przetwarzania ich przez system Android. Stosujmy zatem adresy IP, a w ostateczności nazwy domenowe ale róbmy to z rozwagą oraz bez rekursywnego wykonywania kolejnych komend z pól Komenda 2 L i P.

18 3.2. Komenda W tym polu konfiguracyjnym ustalamy czy: - (PLC2011A0 TYPE A) sterujemy wejściem, przekaźnikiem wyjściowym, czy będziemy resetować cały Przekaźnik. - (PLC2011B0 TYPE B) uzbrajamy i rozbrajamy strefy alarmowe i analogowe, kasujemy alarmy, zmieniamy stany wyjść lub resetujemy urządzenie. Oczywiście zachowanie samego Przekaźnika czy Alarmu należy skonfigurować wcześniej i odpowiednie wejścia/wyjścia muszą dać się klikać z programu komputerowego. Wyjścia Alarmu, aby nimi sterować ręcznie muszą być ustawione w tryb MANUAL. Komendy piszemy tylko wielkimi literami. Należy zwracać uwagę aby nie popełnić błędu przy wpisywaniu, nie pozostawić spacji przed i za komendą ani żadnego innego znaku jak kropka czy przecinek. W polu KOMENDA możemy wpisać pojedynczą komendę np: INP5 Oznaczać ona będzie kliknięcie myszką w wejście numer 5 o ile zostało prawidłowo skonfigurowane i reaguje na klikanie myszką z programu komputerowego. Możemy także wpisać kilka komend, które mają zostać wykonane równocześnie. Możemy wpisać jednocześnie wszystkie występujące komendy za wyjątkiem komendy RESET. Gdy chcemy wywoływać kilka komend jednocześnie należy je wpisywać kolejno oddzielając pojedynczą spacją np: INP4 INS5 INC6 REL1 RES2 REC3 Do wyświetlenia stanu przycisku w zakładkach z żarówkami, brana jest pod uwagę pierwsza komenda z ciągu tych komend, w powyższym przypadku stan przycisku szybkiego wybierania będzie determinowany przez stan wejścia INP4. Pozostałe komendy mogą występować w dowolnej kolejności i będą wykonane równocześnie. Nie wolno łączyć komendy RESET z innymi komendami!!! Gdy chcemy przypisać przyciskowi szybkiego wybierania komendę RESET to może ona występować tylko samodzielnie. Wpisanie Komendy niewłaściwej dla danego Typu urządzenia będzie skutkowało jego nieprzewidywalnym zachowaniem!!!

19 Dodatkowe Dodatkowe komendy Ostatnią rewolucyjną zmianą w oprogramowaniu w nowszych wersjach jest wykonywanie wielokrotnych komend, które zostały wcześniej skonfigurowane i przypisane do różnych slotów menu. Po wejściu do menu konfiguracji slotu, widzimy że znalazło się tutaj dodatkowe pole Komenda 2. W polu Komenda 2 możemy wpisać kolejno numery innych slotów MENU, które mają zostać uruchomione niezwłocznie po wysłaniu komendy podstawowej, czyli tej, którą aktualnie wybraliśmy i wpisaliśmy w polu Komenda. Wpisujemy tutaj po prostu numery slotów rozdzielone pojedynczą spacją. Przykład: 30 Przykład: Przykład: Jeżeli pole to pozostawimy puste lub wpiszemy cyfrę zero to żadna dodatkowa komenda nie będzie wysyłana. Jedynie komenda podstawowa będzie tą jedyną, która będzie funkcjonować w tym slocie. Jak to działa? Program najpierw wyśle podstawową komendę, tę z pola Komenda 1L, po czym wywoła kolejno sloty podane w polu Komenda 2L i dalej wykona zdefiniowane w nich komendy z pola "Komenda 1L". Innymi słowy dodatkowo naciśnie za nas wybrane przyciski. Program wykona tylko komendy podstawowe ( czyli te, które znajdują się w polach "Komenda 1" ) wszystkich tych slotów, które wywołaliśmy wpisując je w polu "Komenda 2". Jeśli te sloty, które wywołamy poprzez pole Komenda 2 mają również wpisane dalsze numery slotów we własne pola Komenda 2 to pola te zostają pominięte. Wykonana będzie tylko komenda podstawowa z każdego slotu wywołanego przez pole Komenda 2. Możemy tym sposobem zdefiniować sobie makroinstrukcje typu Wychodzę, Wracam, Zasypiam, Wstaję, a w nich wysyłać polecenia do kilku przekaźników prawie jednocześnie. Możemy w związku z tym przestawić alarm w odpowiedni tryb aby określone strefy zostały uzbrojone i jednocześnie zgasić światła, zamknąć rolety itp.

20 NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE URZĄDZENIA, KTÓRYMI CHCEMY STEROWAĆ JEDNOCZEŚNIE, WYWOŁUJĄC KOLEJNE SLOTY REKURSYWNIE, POWINNY MIEĆ TAKIE SAMO HASŁO DOSTĘPU ORAZ SALT. W PRZECIWNYM WYPADKU URZĄDZENIA OTRZYMAJĄ NIEZROZUMIAŁE KOMENDY I ICH NIE WYKONAJĄ. WYJAŚNIENIE: Urządzenia z serii PLC2011 nie komunikują się między sobą. Działają one autonomicznie. Możemy rozbudowywać naszą instalację o funkcje, które chcemy w dowolnym momencie poprzez dołożenie kolejnego urządzenia, mającego wykonywać kolejne czynności. Z tego samego programu na PC lub Androida możemy obsługiwać jednocześnie dowolną ilość urządzeń PLC2011. Jeśli mamy jedno urządzenie w piwnicy, drugie w garażu, trzecie gdzieś w firmie czy sklepie, to wszystkie je obsługujemy z jednego okienka w programie na naszym komputerze PC. Możemy też dodatkowo powiesić sobie na ścianie tablet z Androidem i sterować z niego wszystkimi naszymi urządzeniami traktując go jako panel dotykowy. Możemy również używać do tego naszego telefonu komórkowego z Androidem. Wszystkim możemy sterować z jednego miejsca za pomocą jednego urządzenia mobilnego lub komputera. Rozbudowując naszą instalację o kolejne urządzenia PLC2011 wystarczy w programie na PC dodać nowe urządzenie do listy a w programie na Androida wystarczy skonfigurować następny slot i przypisać mu obsługę kolejnego urządzenia. Przy rozbudowie instalacji o kolejne sterowniki nie potrzeba żadnego nowego oprogramowania. Jest to zawsze ten sam program, niezależnie od ilości obsługiwanych urządzeń.

21 Opóźnienie Opóźnienie wykonania komendy W nowszych wersjach programu dodano pole - opóźnienie wykonywania komend o czas od 1 sekundy do 255 sekund. Zero oznacza komendę bez opóźnienia, która zostanie wykonana natychmiast. Sekwencja komend zawarta w polu KOMENDA 1 wykona się z opóźnieniem ustawionym w polu OPÓŹNIJ O [s]. Komendy zostaną wysłane do urządzenia natychmiast ale ich wykonanie zostanie odłożone o ustawiony czas. Natomiast dodatkowe komendy zawarte w polu KOMENDA 2 zostaną wysłane natychmiastowo z tym, że jeżeli w ich własnych polach KOMENDA 1 były opóźnienia to zostaną one uwzględnione. Do jednego fizycznego urządzenia można wysłać komendę opóźnioną tylko jeden raz w ciągu całego czasu opóźnienia. Funkcją tą można rozesłać komendy do wielu urządzeń naraz z różnymi opóźnieniami wykonania, aby na końcu przykładowo uzbroić alarm. Może jednak zaistnieć sytuacja, że druga osoba wyśle w tym czasie komendę opóźnioną, a trzecia komendę bez opóźnienia. Wtedy do pracy przystępuje "arbiter" ( fragment programu ), który rozstrzyga co ma się wydarzyć. Załóżmy, że wysłaliśmy opóźnioną komendę INS1 INS2 INS3 i ona oczekuje na wykonanie. Jeżeli ponowimy tę samą komendę to jedynie czas wystartuje od początku. Jeżeli wyślemy inną opóźnioną komendę to przypisany zostanie nowy czas tej drugiej komendy, a sama komenda unieważni poprzednią całkowicie, bez względu na numery wejść. Przejęte zostaną numery wejść w całości, tak jakby poprzednia komenda nie istniała. Inaczej mówiąc kolejna opóźniona komenda wysłana do tego samego urządzenia unieważnia poprzednią opóźnioną komendę. Jeżeli nasza opóźniona komenda jest w trakcie oczekiwania na wykonanie, a druga osoba wyśle komendę bez ustawionego opóźnienia (z wpisaną cyfrą 0 w pole opóźnienia) to jeżeli w jego rozkazie będzie komenda odnosząca się do wejść 1, 2 lub 3, lub dowolnej ich kombinacji, to zostaną one wykonane natychmiast, a pozostałe wejścia zostaną włączone po upłynięciu czasu poprzedniej komendy. Jeżeli nasza opóźniona komenda jest w trakcie oczekiwania na wykonanie, a druga osoba wyśle komendę bez ustawionego opóźnienia (z wpisaną cyfrą 0 w pole opóźnienia) to jeżeli w jego rozkazie nie będzie odniesienia ani do wejścia 1 ani 2 ani 3 to opóźniona wcześniejsza komenda wykona się zgodnie z planem, natomiast wszystkie inne nieopóźnione komendy odnoszące się do innych wejść czy wyjść będą się wykonywały natychmiast i niezależnie od komendy oczekującej.

22 Oba urządzenia PLC2011A0 i PLC2011B0 posiadają ten sam mechanizm opóźnionego wykonywania komend. Posiadają tylko pamięć dla jednego rozkazu z opóźnieniem i nie ma możliwości kolejkowania wielu rozkazów opóźnionych, wysłanych jeden za drugim do tego samego urządzenia. W związku z tym musi działać powyżej opisany mechanizm arbitrażu rozkazów oczekujących w kolejce w stosunku do innych rozkazów opóźnionych i natychmiastowych z czasem opóźnienia wykonania ustawionym na zero sekund. Krótkie kliknięcie w klawisz szybkiego wyboru w zakładkach z żarówkami pokaże informację o czasie odliczanym do wykonania komendy jeżeli taka została wysłana wcześniej i jeszcze nie została wykonana. Będzie widać licznik odliczający w dół do zera.

23 Komenda Komenda lewa i komenda prawa W najnowszych wersjach programu istnieje opcja rozdziału komend przypisanych do jednego slotu na dwie grupy. Możemy w ten sposób np. rozdzielić komendy, jeżeli nie chcemy żeby występowały razem, bez wykorzystywania dodatkowego slotu. Ta opcja pozwala nam też np. na łączenie jednej komendy z innymi w różnych konfiguracjach. Prostym przykładem może być sytuacja kiedy mamy dom z jedną bramą wjazdową i dwiema garażowymi. Zazwyczaj nie ma potrzeby aby obie bramy garażowe były otwarte naraz. Bez opisywanej opcji musielibyśmy do wspólnej obsługi bram garażowych i wjazdowej użyć albo osobnego slotu dla każdej bramy albo jednego dla połączenia bramy wjazdowej z pierwszą z bram garażowych i drugiego dla bramy wjazdowej z drugą z bram garażowych. Używając komendy lewej i prawej możemy kontrolować taki układ za pomocą jednego slotu. Przyjmijmy, że w naszym urządzeniu wejście INP1 kontroluje bramę wjazdową, a INP2 i INP3 bramy garażowe. Wystarczy, że jako komendę lewą Komenda 1L wpiszemy INP1 INP2, a prawą Komenda 1P INP1 INP3. Teraz za każdym razem wykonując operację przy wybranym slocie będziemy mieli wybór którą bramę otworzyć razem z bramą garażową. Dodatkowo możemy do każdej z komend dopisać komendę dodatkową, tak jak zostało to opisane w dziale

24 Przy dopisywaniu komend dodatkowych należy pamiętać aby zapisać je po właściwej stronie. Komendy wpisane jako 2P prawe będą działały tylko w połączeniu z komendami wpisanymi jako 1P prawe. Analogicznie komendy lewe. Przykładowo, załóżmy, że do powyższych ustawień dowolnego slotu chcemy dopisać wykonanie komendy ze slotu 27. Chcemy dopisać to polecenie do komendy prawej. Musimy pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, w ustawieniach naszego podstawowego slotu, numer dodatkowego slotu musi być wpisany jako Komenda 2P aby był wykonywany razem z komendą prawą. Po drugie, w ustawieniach slotu 27, komenda, którą ma wykonywać musi być wpisana jako Komenda 1P. Aby ciąg komend działał poprawnie, wszystkie muszą być wpisane po jednej stronie. Inaczej komendy wpisane w złych miejscach nie będą wykonywane. Komendy prawe wykonywane są tylko z prawymi, a lewe z lewymi. Daje to dwie możliwości wyboru dla każdego ze slotów, zwiększając efektywnie ilość możliwych funkcji do zaprogramowania.

25 Dodatkowe Dodatkowe komendy ISL, ICL, RSL, RCL dla PLC2011A0 Do czego służą komendy ISL, ICL, RSL, RCL? Są to dodatkowe i zaawansowane funkcje służące do warunkowego przełączania, np oświetlenia, zamykania bram sterowanych krok po kroku itd. gdy mamy przekaźniki bistabilne, sterowane impulsem lub korzystamy z wbudowanych przekaźników ale w trybie bistabilnym. Komendy ISL i ICL współpracują z fizycznymi, elektrycznymi wejściami INPx PLC2011A0, natomiast komendy RSL i RCL ze zmiennymi Y na wprost przekaźników. Komendy te są bardzo przydatne przy wszelkiego rodzaju wyłącznikach schodowych i krzyżowych gdy nie wiemy w jakiej pozycji one się znajdują i czy światło się świeci czy nie. Wystarczy doprowadzić do wejścia dodatkowy przewód od strony żarówki aby podać go na wejście INPx. Jeżeli światło się świeci możemy wydać polecenie wyłączenia poprzez warunkowe wykonanie komendy przełączającej w stan przeciwny. Gdy chcemy wyłączyć światło komendą ICL i jeżeli ono się świeci, to wolno przełączyć przekaźnik lub wygenerować impuls dla przekaźnika bistabilnego aby światło wyłączyć i odwrotnie. Inaczej w skrócie: Wyłącz jeżeli włączone lub włącz jeżeli wyłączone. Aby zachować maksymalną redundancję obwodu i w razie usterki elektroniki przełączniki schodowe i krzyżowe nadal działały należy wykonać klasyczną instalację schodowo-krzyżową ale zamiast ostatniego przełącznika schodowego wykorzystać w rozdzielni styki PLC lub lepiej styki przekaźnika bistabilnego na szynie DIN, sterowanego impulsowo z PLC. Nawet gdyby elektronika przestała działać to oświetlenie będzie funkcjonowało normalne, przy pomocy naściennych przycisków. Natomiast można pod jednym klawiszem w programie na Androida lub MyRelayPC ustawić sobie np ICL1 ICL2 ICL3 ICL4 aby 4 obwody wyłączników schodowo-krzyżowych wyłączyć, bez względu na to w jakim stanie przełączenia są fizyczne przyciski zapalające światło. Można oczywiście zbudować dużo bardziej skomplikowaną makrokomendę i rozesłać ją do kilku urządzeń za jednym kliknięciem z telefonu komórkowego. Idea połączenia PLC2011A0 z instalacją schodowo-krzyżową przedstawiona jest na poniższym rysunku: Ustawienia wejścia: LIKELY monostable, time to off =1s, INP1 Ustawienie to będzie powodowało generowanie impulsu 1s pod warunkiem, że na wejściu jest stan przeciwny w stosunku do wydanej komendy ISL1 lub ICL1.

26

27 3.3. Zestawy KOMEND dla Przekaźnika i Alarmu. Zestaw Komend dla Przekaźnika PLC2011A0 Komendy powodujące zmianę stanu wybranego wejścia na przeciwny INPUT INP1 zmiana stanu wejścia nr 1 na przeciwny w stosunku do zastanego INP2 zmiana stanu wejścia nr 2 na przeciwny w stosunku do zastanego INP3 zmiana stanu wejścia nr 3 na przeciwny w stosunku do zastanego INP4 zmiana stanu wejścia nr 4 na przeciwny w stosunku do zastanego INP5 zmiana stanu wejścia nr 5 na przeciwny w stosunku do zastanego INP6 zmiana stanu wejścia nr 6 na przeciwny w stosunku do zastanego Komendy powodujące ustawienie wybranego wejścia w stan aktywny INPUT SET INS1 wejście 1 włącz INS2 wejście 2 włącz INS3 wejście 3 włącz INS4 wejście 4 włącz INS5 wejście 5 włącz INS6 wejście 6 włącz Komendy powodujące skasowanie stanu wejść do wartości takiej jak po resecie INPUT CLEAR INC1 wejście 1 wyłącz INC2 wejście 2 wyłącz INC3 wejście 3 wyłącz INC4 wejście 4 wyłącz INC5 wejście 5 wyłącz INC6 wejście 6 wyłącz Komendy powodujące ustawienie przynależnej wejściu zmiennej X w stan aktywny pod warunkiem, że odpowiadający mu stan na wejściu INP=0. W przeciwnym razie gdy INP=1 nie robi nic. INPUT SET LIKELY. ISL1 Włącz X1 warunkowo i tylko wtedy gdy INP1=0 ISL2 Włącz X2 warunkowo i tylko wtedy gdy INP2=0 ISL3 Włącz X3 warunkowo i tylko wtedy gdy INP3=0 ISL4 Włącz X4 warunkowo i tylko wtedy gdy INP4=0 ISL5 Włącz X5 warunkowo i tylko wtedy gdy INP5=0 ISL6 Włącz X6 warunkowo i tylko wtedy gdy INP6=0

28 Komendy powodujące skasowanie przynależnej wejściu zmiennej X pod warunkiem, że odpowiadający mu stan na wejściu INP=1. W przeciwnym razie gdy INP=0 nie robi nic. INPUT CLEAR LIKELY. ICL1 Wyłącz X1 warunkowo i tylko wtedy gdy INP1=1 ICL2 Wyłącz X2 warunkowo i tylko wtedy gdy INP2=1 ICL3 Wyłącz X3 warunkowo i tylko wtedy gdy INP3=1 ICL4 Wyłącz X4 warunkowo i tylko wtedy gdy INP4=1 ICL5 Wyłącz X5 warunkowo i tylko wtedy gdy INP5=1 ICL6 Wyłącz X6 warunkowo i tylko wtedy gdy INP6=1 Komendy powodujące zmianę stanu wybranego przekaźnika na przeciwny RELAY REL1 zmiana stanu przekaźnika 1 na przeciwny w stosunku do zastanego REL2 zmiana stanu przekaźnika 2 na przeciwny w stosunku do zastanego REL3 zmiana stanu przekaźnika 3 na przeciwny w stosunku do zastanego REL4 zmiana stanu przekaźnika 4 na przeciwny w stosunku do zastanego REL5 zmiana stanu przekaźnika 5 na przeciwny w stosunku do zastanego REL6 zmiana stanu przekaźnika 6 na przeciwny w stosunku do zastanego REL7 zmiana stanu przekaźnika 7 na przeciwny w stosunku do zastanego Komendy powodujące włączenie wybranego przekaźnika, przejście w stan aktywny RELAY SET RES1 przekaźnik 1 włącz RES2 przekaźnik 2 włącz RES3 przekaźnik 3 włącz RES4 przekaźnik 4 włącz RES5 przekaźnik 5 włącz RES6 przekaźnik 6 włącz RES7 przekaźnik 7 włącz Komendy powodujące wyłączenie wybranego przekaźnika do stanu takiego jak po resecie RELAY CLEAR REC1 przekaźnik 1 wyłącz REC2 przekaźnik 2 wyłącz REC3 przekaźnik 3 wyłącz REC4 przekaźnik 4 wyłącz REC5 przekaźnik 5 wyłącz REC6 przekaźnik 6 wyłącz REC7 przekaźnik 7 wyłącz Komendy powodujące włączenie wybranego przekaźnika pod warunkiem, że odpowiadający mu Y=0. W przeciwnym razie gdy Y=1 nie robi nic. RELAY SET LIKELY

29 RSL1 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y1=0 RSL2 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y2=0 RSL3 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y3=0 RSL4 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y4=0 RSL5 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y5=0 RSL6 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y6=0 RSL7 Włącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y7=0 Komendy powodujące wyłączenie wybranego przekaźnika pod warunkiem, że odpowiadający mu Y=1. W przeciwnym razie gdy Y=0 nie robi nic. RELAY CLEAR LIKELY RCL1 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y1=1 RCL2 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y2=1 RCL3 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y3=1 RCL4 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y4=1 RCL5 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y5=1 RCL6 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y6=1 RCL7 Wyłącz przekaźnik warunkowo i tylko wtedy gdy gdy Y7=1 Komendy powodujące zmianę stanu wybranego wejścia wirtualnego na przeciwny. VIRTUAL INPUT VIR1 zmiana stanu wejścia wirtualnego nr 1 na przeciwny w stosunku do zastanego VIR2 zmiana stanu wejścia wirtualnego nr 2 na przeciwny w stosunku do zastanego VIR3 zmiana stanu wejścia wirtualnego nr 3 na przeciwny w stosunku do zastanego Komendy powodujące ustawienie wybranego wejścia wirtualnego w stan aktywny. VIRTUAL INPUT SET VIS1 wejście wirtualne 1 włącz VIS2 wejście wirtualne 2 włącz VIS3 wejście wirtualne 3 włącz Komendy powodujące skasowanie stanu wejść wirtualnych do wartości takiej jak po resecie. VIRTUAL INPUT CLEAR VIC1 wejście wirtualne 1 wyłącz VIC2 wejście wirtualne 2 wyłącz VIC3 wejście wirtualne 3 wyłącz Reset urządzenia - skasowanie stanu wejść i przekaźników wyjściowych

30 RESET Reset całego urządzenia, nie kasuje konfiguracji Zestaw Komend dla Alarmu PLC2011B0 Komendy powodujące zmianę stanu uzbrojenie strefy alarmowej na przeciwny ALARM - jeśli strefa uzbrojona to rozbraja, jeśli rozbrojona to uzbraja, kasowanie alarmu ALA1 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 1 na przeciwny ALA2 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 2 na przeciwny ALA3 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 3 na przeciwny ALA4 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 4 na przeciwny ALA5 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 5 na przeciwny ALA6 zmiana stanu uzbrojenia strefy alarmowej 6 na przeciwny Komendy powodujące uzbrojenie strefy alarmowej ALARM SET uzbraja strefę, jeśli ta nie była wcześniej uzbrojona, jeśli była uzbrojona to pozostawia ją bez zmian, kasowanie alarmu ALS1 uzbrojenie strefy alarmowej 1 i kasowanie alarmu ALS2 uzbrojenie strefy alarmowej 2 i kasowanie alarmu ALS3 uzbrojenie strefy alarmowej 3 i kasowanie alarmu ALS4 uzbrojenie strefy alarmowej 4 i kasowanie alarmu ALS5 uzbrojenie strefy alarmowej 5 i kasowanie alarmu ALS6 uzbrojenie strefy alarmowej 6 i kasowanie alarmu Komendy powodujące rozbrojenie strefy alarmowej ALARM CLEAR - rozbraja strefę, jeśli ta była wcześniej uzbrojona, jeśli była rozbrojona to pozostawia ją bez zmian, kasowanie alarmu ALC1 rozbrojenie strefy alarmowej 1 i kasowanie alarmu ALC2 rozbrojenie strefy alarmowej 2 i kasowanie alarmu ALC3 rozbrojenie strefy alarmowej 3 i kasowanie alarmu ALC4 rozbrojenie strefy alarmowej 4 i kasowanie alarmu ALC5 rozbrojenie strefy alarmowej 5 i kasowanie alarmu ALC6 rozbrojenie strefy alarmowej 6 i kasowanie alarmu Komendy powodujące zmianę stanu uzbrojenie strefy analogowej na przeciwny ANALOG - jeśli strefa uzbrojona to rozbraja, jeśli rozbrojona to uzbraja, kasowanie alarmu ANA1 zmiana stanu uzbrojenia strefy analogowej 1 na przeciwny ANA2 zmiana stanu uzbrojenia strefy analogowej 2 na przeciwny ANA3 zmiana stanu uzbrojenia strefy analogowej 3 na przeciwny ANA4 zmiana stanu uzbrojenia strefy analogowej 4 na przeciwny Komendy powodujące uzbrojenie strefy analogowej ANALOG SET jeśli strefa rozbrojona to uzbraja, jeśli uzbrojona to pozostawia bez zmian, kasowanie alarmu ANS1 uzbrojenie strefy analogowej 1 i kasowanie alarmu

31 ANS2 uzbrojenie strefy analogowej 2 i kasowanie alarmu ANS3 uzbrojenie strefy analogowej 3 i kasowanie alarmu ANS4 uzbrojenie strefy analogowej 4 i kasowanie alarmu Komendy powodujące rozbrojenie strefy analogowej ANALOG CLEAR - jeśli strefa uzbrojona to rozbraja, jeśli rozbrojona to pozostawia bez zmian, kasowanie alarmu ANC1 rozbrojenie strefy analogowej 1 i kasowanie alarmu ANC2 rozbrojenie strefy analogowej 2 i kasowanie alarmu ANC3 rozbrojenie strefy analogowej 3 i kasowanie alarmu ANC4 rozbrojenie strefy analogowej 4 i kasowanie alarmu Komendy powodujące zmianę stanu wybranego Wyjścia na przeciwny - dotyczy wyjść OC1, OC2, OC3, OC4, +12VL, +12VR OUT1 zmiana stanu wyjścia OC1 na przeciwny OUT2 zmiana stanu wyjścia OC2 na przeciwny OUT3 zmiana stanu wyjścia OC3 na przeciwny OUT4 zmiana stanu wyjścia OC4 na przeciwny OUT5 zmiana stanu wyjścia +12VL na przeciwny OUT6 zmiana stanu wyjścia +12VR na przeciwny Komendy powodujące przełączenie wybranego Wyjścia w stan aktywny - dotyczy wyjść OC1, OC2, OC3, OC4, +12VL, +12VR OUS1 włączenie Wyjścia OC1 OUS2 włączenie Wyjścia OC2 OUS3 włączenie Wyjścia OC3 OUS4 włączenie Wyjścia OC4 OUS5 włączenie Wyjścia +12VL OUS6 włączenie Wyjścia +12VR Komendy powodujące skasowanie stanu wybranego Wyjścia w stan taki jak po Resecie urządzenia - dotyczy wyjść OC1, OC2, OC3, OC4, +12VL, +12VR OUC1 wyłączenie Wyjścia OC1 OUC2 wyłączenie Wyjścia OC2 OUC3 wyłączenie Wyjścia OC3 OUC4 wyłączenie Wyjścia OC4 OUC5 wyłączenie Wyjścia +12VL OUC6 wyłączenie Wyjścia +12VR Komendy powodujące zmianę stanu dodatkowych przekaźników DS2408 połączonych z alarmem przez magistrale 1-Wire na przeciwny. ONE WIRE RELAY OWR0 zmiana stanu dodatkowego przekaźnika 0 na przeciwny w stosunku do zastanego

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA

PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA PLC2011B0 PROGRAMOWALNY STEROWNIK / ALARM OBSŁUGA PRZEZ INTERNET Z PC I ANDROIDA SZYFROWANA TRANSMISJA DANYCH WBUDOWANY ZEGAR ASTRONOMICZNY 1. WSTĘP Przeznaczenie urządzenia: 1.1. centrala alarmowa z wyposażona

Bardziej szczegółowo

MULTISTEROWNIK PR O G RAM O WALNY PLC2011C1

MULTISTEROWNIK PR O G RAM O WALNY PLC2011C1 INTERNETOWY MULTISTEROWNIK PR O G RAM O WALNY PLC2011C1 1. WSTĘP To urządzenie jest więcej niż tylko zwykłym przekaźnikiem programowalnym. Główne jego zadania to: 1.1. zdalna kontrola obwodów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...

1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3. 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI...3 2. KRÓTKO O netclone+...4 3. ELEMENTY ZESTAWU...6 4. SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI...7 5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA STACJA MONITORUJĄCA PROXY700 I. OPIS Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP,

Bardziej szczegółowo

ethernus Podręcznik użytkownika

ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika 2004 2005 embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

K.O.S. Sp. z o.o. ul. Perzycka 11 60-182 Poznań, Poland Telefon: +48 607 121 125 ; +48 605 84 84 84. Odwiedź naszą stronę : www.kos.poznan.

K.O.S. Sp. z o.o. ul. Perzycka 11 60-182 Poznań, Poland Telefon: +48 607 121 125 ; +48 605 84 84 84. Odwiedź naszą stronę : www.kos.poznan. ul. Perzycka 11 60-182 Poznań, Poland Telefon: +48 607 121 125 ; +48 605 84 84 84 Odwiedź naszą stronę : www.kos.poznan.pl 1 Struktura systemu monitoringu 2 GKClient 3 Logowanie Aby zalogować się do systemu

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416HP, 408HA, 404HA Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Gliwice 26-08-2008 Strona 1 ISTOTNE ZALECENIA... SPECYFIKACJA... WIDOK OGÓLNY I OBSŁUGA... WIDOK TYLNEGO PANELA...

Bardziej szczegółowo

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012)

Sieciowy Rejestrator Wideo. Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Sieciowy Rejestrator Wideo Instrukcja Użytkownika (zaktualizowano 15 czerwca 2012) Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o tym. Copyright 2006-2012, Exacq

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MG SAT 1. Informacje ogólne 1.1. O niniejszej instrukcji Instrukcja zawiera opis najnowszej dostępnej wersji programu i zawarte w niej informacje mogą nieznacznie odbiegać od

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji:

W następnym oknie rezygnujemy z instalacji automatycznej i wybieramy opcję instalacji z określonej lokalizacji: elmeg T.444 instalacja centralki i podstawowa konfiguracja funkcji sieciowych oraz VoIP T.444 jest wysoko zintegrowaną, nowoczesną centralką abonencką pracującą na styku telekomunikacji i świata IP. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio!

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio! Halo.interia.pl Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe Halo. Mówi się... tanio! zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 1 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE...

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A

OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A OBSŁUGA CENTRALI ALARMOWEJ PC4020A WERSJA 3.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 619 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA

Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA IPV11 AGL IPV1 2AGL IPT08AGL Moduł kasety zewnętrznej IP AGORA 1.1. WPROWADZENIE Seria kaset IP Agora jest złożona z modułu podstawowego (z 1 lub 2 przyciskami) w wersji audio/wideo oraz modułów rozszerzeń.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika SPIS TREŚCI 1 Wstęp 2 Praca z systemem JABLOTRON 100 2 Korzystanie z manipulatora systemu 3 Uzbrajanie alarmu 6 Rozbrajanie alarmu 6 Uzbrajanie częściowe alarmu 7 Anulowanie wywołanego

Bardziej szczegółowo

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.

Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi. ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com. Nadajnik ethernetowy NEPTUN Instrukcja obsługi ul. Tyniecka 47, 71-019 Szczecin tel. 91 488 47 40 fax 91 488 47 44 www.pronal.com.pl Szanowny Kliencie! Dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją zapewni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Spis treści 2 Przed użyciem Funkcje programu EasyMP Network Projection... 5 Udostępnianie projektora... 5 Różne funkcje przekazywania obrazu...

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

CA-64 (wersja programowa 1.04.01)

CA-64 (wersja programowa 1.04.01) CENTRALA ALARMOWA CA-64 (wersja programowa 1.04.01) Opis i instalacja systemu. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GDAŃSK ca64opis_pl 05/03 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien

Bardziej szczegółowo

DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji. Wersja oprogramowania 1.8.4. Marzec 2014 CM-BL-PL-140313

DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji. Wersja oprogramowania 1.8.4. Marzec 2014 CM-BL-PL-140313 DOMIQ/Base Instrukcja konfiguracji Wersja oprogramowania 1.8.4. Marzec 2014 CM-BL-PL-140313 Copyright 2014 DOMIQ Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Marzec. 2014. DOMIQ oraz logo są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo