Podręcznik instalacji urządzenia N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik instalacji urządzenia N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3"

Transkrypt

1 Podręcznik instalacji urządzenia N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA USA Maj v1.0

2 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy NETGEAR Inc. oraz lub jej spółek zależnych z USA lub innych państw. Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Pozostałe nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli. Oświadczenia i warunki W celu ulepszenia konstrukcji, działania i/lub niezawodności firma NETGEAR może bez uprzedzenia wprowadzić zmiany w produkcie opisanym w niniejszym dokumencie. Firma NETGEAR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania lub zastosowania produktów lub obwodów opisanych w niniejszym dokumencie. 2

3 Spis treści Podręcznik instalacji urządzenia N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3 Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy...1 Rozpakowywanie pudełka z nowym routerem bezprzewodowym... 1 Cechy sprzętu... 2 Płyta przednia... 3 Płyta tylna... 5 Etykieta routera... 6 Wybór lokalizacji dla routera bezprzewodowego... 6 Instalacja routera bezprzewodowego... 7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego routera... 8 Instalacja urządzenia Router bezprzewodowy za pomocą kreatora Smart Wizard...9 Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) Podłączanie urządzenia N600 Wireless Gigabit Router Weryfikowanie poprawności połączenia Konfigurowanie dostępu do Internetu na routerze Konfigurowanie sieci bezprzewodowej...19 Przechodzenie do ustawień routera po zakończeniu instalacji oraz sprawdzanie dostępności nowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń Ręczne konfigurowanie identyfikatora SSID i zabezpieczeń sieci bezprzewodowej Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Push 'N' Connect (WPS) Testowanie podstawowej łączności bezprzewodowej Rozwiązywanie problemów...27 Lista kontrolna konfiguracji podstawowej Spis treści iii

4 Sprawdzanie podstawowych funkcji routera...28 Rozwiązywanie problemów z logowaniem Sprawdzanie połączenia internetowego Uzyskiwanie internetowego adresu IP Rozwiązywanie problemów z protokołem PPPoE Rozwiązywanie problemów z przeglądaniem zawartości Internetu...33 Rozwiązywanie problemów z łącznością za pomocą narzędzia ping Testowanie ścieżki od komputera do routera Testowanie ścieżki od komputera do Internetu Dane techniczne...36 Domyślna konfiguracja ustawień Przywracanie domyślnego hasła i konfiguracji ustawień Pokrewne dokumenty...40 Rejestracja i certyfikaty...41 Spis treści iv

5 Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy Gratulujemy zakupu urządzenia NETGEAR N600 Wireless Dual Band Gigabit Router WNDR3700v3. Przed rozpoczęciem instalacji routera sprawdź zawartość opakowania (patrz Rozpakowywanie pudełka z nowym routerem bezprzewodowym na str. 1). Zaznajom się z przednią i tylną płytą routera (szczególnie ze znaczeniem wskaźników LED) oraz ważnymi informacjami umieszczonymi na jego etykiecie (zobacz Cechy sprzętu na str. 2). Następnie przeczytaj część Wybór lokalizacji dla routera bezprzewodowego na str. 6, co pozwoli Ci wybrać najlepszą lokalizację dla urządzenia. Rozpakowywanie pudełka z nowym routerem bezprzewodowym Opakowanie produktu powinno zawierać następujące elementy: N600 bezprzewodowy router Gigabit Stojak do wsuwania urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit Zasilacz sieciowy (różny w zależności od regionu) Żółty kabel Ethernet Podręcznik instalacji NETGEAR Płyta Płyta CD z zasobami z następującymi zasobami: Kreator Smart Wizard asystent instalacji (Autorun.exe) Niniejsza instrukcja zapisana w pliku PDF Łącze do internetowej Instrukcji obsługi Jeśli którykolwiek z tych elementów jest niewłaściwy lub uszkodzony bądź brakuje go w opakowaniu, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zachowaj pudełko, łącznie z oryginalnymi materiałami opakowaniowymi, na wypadek konieczności zwrotu produktu do naprawy. Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy 1

6 Aby przygotować router do instalacji: 1. Ostrożnie zdejmij folię ochronną z górnej części routera. 2. Ustaw w jednej linii strzałkę na stojaku ze strzałką umieszczoną z tyłu obudowy urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit, a następnie wsuń router do stojaka. Przycisk Fabryczne Ustawienia przycisk Rysunek 1 3. Postaw router w miejscu odpowiednim do instalacji (w pobliżu gniazdka prądu zmiennego oraz końcówek kabli Ethernet komputerów łączących się przewodowo). Cechy sprzętu Przed przystąpieniem do instalacji i podłączania routera zapoznaj się z zawartością jego płyty przedniej i tylnej, szczególnie ze znaczeniem wskaźników LED na płycie przedniej. Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy 2

7 Płyta przednia Rysunek Na płycie przedniej jest dziewięć wskaźników stanu umożliwiających monitorowanie różnych parametrów urządzenia. Ponadto z prawej strony urządzenia (u góry, jeśli router jest umieszczony w stojaku) znajdują się dwa przyciski. Wskaźniki opisano w części Tabela 1, natomiast przyciski w części Tabela 2. Tabela 1. Element Opisy wskaźników stanu Funkcja Działanie Opis 1. Zasilanie Świeci pomarańczowym światłem ciągłym Świeci zielonym światłem ciągłym Wył. Miga światłem zielonym Miga światłem pomarańczowym 1. Urządzenie jest inicjowanie po włączeniu zasilania. Inicjowanie zostało zakończone urządzenie jest gotowe do pracy. router nie otrzymuje zasilania. Oprogramowanie sprzętowe jest uszkodzone. Instrukcje przywracania oprogramowania sprzętowego routera znajdują się w części Sprawdzanie podstawowych funkcji routera na str. 28. Trwa uaktualnianie oprogramowania sprzętowego. 2. Naciśnięto przycisk przywracania ustawień fabrycznych; trwa przywracanie ustawień fabrycznych. 2. Internet Wył. Do modemu nie podłączono kabla Ethernet. Świeci pomarańczowym światłem ciągłym Wykryto podłączenie kabla Ethernet do modemu. 3. Tryb 2,4 GHz 4. Tryb 5 GHz Świeci zielonym światłem ciągłym Urządzenie otrzymało adres IP i jest gotowe do przesyłania danych. Wył. Komunikacja radiowa w paśmie 2,4 GHz jest wyłączona. Świeci zielonym W urządzeniu działa komunikacja radiowa w paśmie 2,4 GHz. światłem ciągłym Wył. Świeci niebieskim światłem ciągłym Komunikacja radiowa w paśmie 5 GHz jest wyłączona. W urządzeniu działa komunikacja radiowa w paśmie 5 GHz. Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy 3

8 Tabela 1. Opisy wskaźników stanu (ciąg dalszy) Element Element Funkcja Działanie Opis 5. Sieć lokalna (porty 1 4) Świeci zielonym światłem ciągłym Świeci pomarańczowym światłem ciągłym Wył. Port sieci LAN wykrył połączenie o szybkości 1 Gb/s do podłączonego urządzenia. Port sieci LAN wykrył połączenie o szybkości 10/100 Mb/s do podłączonego urządzenia. Nie wykryto żadnego połączenia na tym porcie. 6. USB Wył. Nie podłączono urządzenia USB lub naciśnięto przycisk Safely Remove Hardware (Bezpiecznie usuń sprzęt) i teraz można bezpiecznie odłączyć urządzenie USB. Świeci zielonym światłem ciągłym Szybko miga światłem zielonym Urządzenie USB zostało zaakceptowane przez router i można go używać. Urządzenie USB jest używane. Przycisk WLAN włącza lub wyłącza funkcję WLAN. Przycisk WPS włącza funkcję WPS. Tabela 2. Opisy przycisków Funkcja Działanie Opis 7. Sieć WLAN sieci bezprze wodowej Wł. Wył. Naciśnięcie przycisku aktywacji bezprzewodowej sieci LAN spowoduje włączenie modułów transmisji bezprzewodowej w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, co będzie sygnalizowane świeceniem odpowiednich wskaźników LED. Moduły transmisji w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz są wyłączone, a ich wskaźniki LED nie świecą. 8. WPS Wł. Wł. Funkcja WPS jest włączona. Po jednym naciśnięciu przycisku WPS, wskaźnik LED WPS miga na zielono przez dwie minuty. W tym czasie trwa synchronizacja zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej routera. Przed wciśnięciem przycisku funkcji WPS należy się upewnić, że wciśnięto również przycisk sieci WLAN. Jeśli moduły transmisji w obu pasmach częstotliwości są wyłączone (wskaźniki dla pasm 2,4 GHz i 5 GHz nie świecą), funkcja WPS nie będzie działać. Więcej informacji o dostępnych trybach znajdziesz w części Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń na str. 20 oraz w internetowej wersji dokumentu Instrukcja obsługi, umieszczonej na dysku Płyta CD z zasobami. Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy 4

9 Płyta tylna Tylna płyta urządzenia WNDR3700v3 router zawiera elementy wymienione na liście znajdującej się pod ilustracją. Rysunek Tył urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit zawiera następujące elementy: 1. Port USB 2.0 (obsługujący także standardy USB 1.0 i 1.1) do podłączenia urządzenia pamięci USB. 2. Cztery porty sieci LAN typu Ethernet pracujące z szybkością 10/100/1000 Mb/s, służące do podłączania routera do komputerów lokalnych. 3. Port internetowy (WAN) typu Ethernet pracujący z szybkością 10/100/1000 Mb/s, służący do podłączania routera do modemu kablowego lub DSL. 4. Wyjście zasilacza sieciowego. 5. Przycisk włączenia/wyłączenia zasilania. Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy 5

10 Etykieta routera Etykieta umieszczona na spodzie urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit zawiera jego kod PIN, numer seryjny, gniazda portów, wskaźniki stanu oraz domyślne dane logowania. Rysunek 4 Wybór lokalizacji dla routera bezprzewodowego N600 bezprzewodowy router Gigabit pozwala uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej praktycznie z dowolnego miejsca znajdującego się w jej zasięgu. Zasięg oddziaływania (efektywna odległość) może się jednak znacznie różnić w zależności od umiejscowienia routera. Na przykład grubość i liczba ścian, jakie musi pokonać sygnał bezprzewodowy, wpłynie na skrócenie tej odległości. W celu uzyskania jak najlepszych efektów router należy umieścić: Mniej więcej w środku obszaru zawierającego komputery i inne urządzenia, które będą łączyć się przez router, najlepiej na linii wzroku tych urządzeń. W pobliżu gniazdka prądu zmiennego oraz końcówek kabli Ethernet komputerów łączących się przewodowo. Na podwyższeniu, np. na półce, w miejscu, gdzie liczba ścian i sufitów między urządzeniem N600 bezprzewodowy router Gigabit a pozostałymi urządzeniami będzie jak najmniejsza. Z dala od urządzeń elektrycznych będących potencjalnymi źródłami zakłóceń, takich jak wentylatory sufitowe, domowe systemy bezpieczeństwa, kuchenki mikrofalowe czy bazy telefonów przewodowych. Z dala od dużych powierzchni metalowych, takich jak drzwi z litej blachy czy zagęszczenie aluminiowych nitów. Na siłę sygnału wpływają również duże powierzchnie innych materiałów, np. szkła, ścian z izolacją, akwariów, luster,cegieł czy betonu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować znaczne pogorszenie jakości komunikacji lub całkowity brak możliwości bezprzewodowego łączenia się z Internetem. Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy 6

11 Instalacja routera bezprzewodowego Aby pomóc w skonfigurowaniu routera i sprawnym uzyskaniu dostępu do Internetu, na płycie Resource CD umieszczono kreator Smart Wizard. Prowadzi on użytkownika przez kolejne etapy procedury konfiguracji: podłączanie routera i komputerów, konfigurowanie ustawień internetowych, konfigurowanie ustawień komunikacji bezprzewodowej oraz włączanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Po zakończeniu instalacji można od razu łączyć się z Internetem! Użytkownicy komputerów z systemem Linux muszą korzystać z ręcznej metody instalacji (patrz Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) na str. 11). Istnieją dwie metody konfigurowania urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit: Instalacja za pomocą kreatora Smart Wizard. Kreator Smart Wizard znajduje się na płycie Resource CD. Informacje na temat posługiwania się kreatorem można znaleźć w części Instalacja urządzenia Router bezprzewodowy za pomocą kreatora Smart Wizard na str. 9. Jest to najłatwiejsza opcja. Kreator prowadzi użytkownika przez cały proces instalacji. Wiele czynności automatyzuje, a także weryfikuje poprawność wykonania poszczególnych etapów. Kreator Smart Wizard działa na komputerze PC z systemem Microsoft Windows lub komputerze Mac. Przed uruchomieniem kreatora Smart Wizard na firmowym komputerze w celu skonfigurowania routera umieszczonego w domu należy skonsultować się z pracownikami działu obsługi sieci. Ustawienia sieci firmowej lub oprogramowanie klienckie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) mogą powodować konflikt z domyślnymi ustawieniami domowego routera. Jeśli nie masz pewności, czy istnieje taki konflikt, użyj innego komputera. Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy 7

12 Instalacja ręczna: Jeśli nie możesz lub nie chcesz użyć kreatora Smart Wizard, patrz Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) na str. 11. Opcja jest przeznaczona dla użytkowników, którzy używają systemu operacyjnego Linux albo dysponują odpowiednią wiedzą. W celu uzyskania jak najlepszych efektów należy przestrzegać następującej kolejności instalacji i konfiguracji: 1. Zainstaluj router i podłącz go do sieci (patrz Podłączanie urządzenia N600 Wireless Gigabit Router na str. 12). 2. Skonfiguruj na routerze ustawienia dostępu do Internetu (patrz Konfigurowanie dostępu do Internetu na routerze na str. 16). 3. Skonfiguruj sieć bezprzewodową oraz wybierz ustawienia zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej (patrz Konfigurowanie sieci bezprzewodowej na str. 19). Aktualizacja oprogramowania sprzętowego routera Firma NETGEAR zawsze dąży do ulepszania działania i funkcji routera. Aby ułatwić pozyskanie najlepszych i najnowszych funkcji routera, firma NETGEAR opracowała kilka sposobów aktualizacji swojego produktu. Kreator Smart Wizard (asystent instalacji) umożliwia sprawdzenie dostępności i zainstalowanie aktualizacji w trakcie konfiguracji urządzenia. Router ma funkcję aktualizowania, która umożliwia sprawdzanie dostępności i instalowanie aktualizacji. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz się zalogować na routerze (patrz Instrukcja obsługi). Opcje te zostały omówione w części Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) na str. 11. Zaznajomienie się z urządzeniem Router bezprzewodowy 8

13 Instalacja urządzenia Router bezprzewodowy za pomocą kreatora Smart Wizard Przed rozpoczęciem konfigurowania routera należy się upewnić, że: korzystasz z komputera z systemem operacyjnym Mac lub Windows (Windows 7, Windows Vista, Windows 2000 lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub wyższym) komputer jest podłączony do Internetu za pośrednictwem łącza obsługiwanego przez usługodawcę internetowego; komputer jest wyposażony w przewodowe (a nie bezprzewodowe) połączenie Ethernet; w przypadku stosowania modemu kablowego jest używany komputer, na którym pierwotnie skonfigurowano połączenie z Internetem. Kreator NETGEAR Smart Wizard prowadzi użytkownika przez kolejne etapy procedury podłączania routera i komputerów. Następnie pomaga skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej i jej zabezpieczenia. Kreator Smart Wizard przeprowadza użytkownika przez proces instalacji i konfiguracji, automatyzując wiele czynności. Na każdym etapie procedury kreator sprawdza, czy czynności zostały wykonane poprawnie. Procedura konfiguracji przy użyciu kreatora zajmuje ok. 20 minut. Aby skonfigurować router za pomocą kreatora Smart Wizard: 1. Aby uruchomić kreatora Smart Wizard: w systemie Windows: Włóż płytę CD zatytułowaną Resource CD do napędu w komputerze. Płyta zostanie automatycznie uruchomiona z opcją języka obowiązującego w systemie Windows. Jeśli chcesz, możesz wybrać inny język. Jeśli płyta nie zostanie zainicjowana automatycznie, odszukaj na niej plik z ikoną i kliknij go dwukrotnie. W menu CD kliknij przycisk Setup (Instalacja). Zostanie uruchomiony kreator Smart Wizard. w systemie Mac: kliknij dwukrotnie program MacWizard. 2. Gdy kreator Smart Wizard poprosi Cię o przeprowadzenie aktualizacji, kliknij Yes (Tak), aby sprawdzić dostępność aktualizacji dla routera lub No (Nie), aby dokonać aktualizacji później (więcej informacji na ten temat można znaleźć w części ; zawiera je również internetowa Przechodzenie do ustawień routera po zakończeniu instalacji oraz sprawdzanie dostępności nowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego na str. 19). Instalacja urządzenia Router bezprzewodowy za pomocą kreatora Smart Wizard 9

14 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami i monitami wyświetlanymi w kreatorze. Kreator poprowadzi Cię przez etapy instalowania routera, podłączania go do Internetu, konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej oraz wybierania optymalnych zabezpieczeń sieci. Jeśli zrezygnujesz z wyboru opcji zabezpieczeń w trakcie instalacji, możesz zrobić to później za pośrednictwem interfejsu użytkownika routera (patrz Ręczne konfigurowanie identyfikatora SSID i zabezpieczeń sieci bezprzewodowej na str. 21lub Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Push 'N' Connect (WPS) na str. 23). Aby opisywany szybki router bezprzewodowy działał optymalnie, karty sieci bezprzewodowej zainstalowane w komputerach w sieci powinny obsługiwać tę samą technologię, co router (więcej informacji na ten temat znajdziesz w internetowej Instrukcji obsługi). Po zakończeniu instalacji: w systemie Windows: kreator Smart Wizard umieszcza na pulpicie komputera plik Router_Setup.html, dzięki czemu można wyświetlić ustawienia routera. Kreator umieszcza także na pulpicie skrót Router Login (Logowanie na routerze), pozwalający uzyskać dostęp do menu głównego routera. w systemie Mac: kreator Smart Wizard umieszcza na pulpicie komputera plik Router_Setup.pdf. Komputer jest teraz połączony z Internetem! Po nawiązaniu połączenia z Internetem możesz wykonać następujące czynności: Zalogować się na routerze i sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego. W tym celu skorzystaj z domyślnych informacji logowania widocznych w polu u dołu lub z procedury opisanej w części Przechodzenie do ustawień routera po zakończeniu instalacji oraz sprawdzanie dostępności nowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego na str. 19. Skonfiguruj połączenie z Internetem dla dodatkowych komputerów bezprzewodowych w sieci (patrz Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń na str. 20). Informacje na temat zaawansowanych funkcji, które nie zostały opisane w tym podręczniku, można znaleźć w dokumencie Instrukcja obsługi umieszczonym na płycie Resource CD. W interfejsie routera dostępne jest także łącze do internetowej wersji dokumentu Instrukcja obsługi. Naciśnięcie przycisku przywracania ustawień fabrycznych spowoduje przywrócenie domyślnej konfiguracji urządzenia. Więcej informacji dotyczących tej funkcji zawiera Przywracanie domyślnego hasła i konfiguracji ustawień na str. 39. Instalacja urządzenia Router bezprzewodowy za pomocą kreatora Smart Wizard 10

15 Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) Przed przystąpieniem do ręcznego instalowania i konfigurowania routera przejrzyj listę wymogów zamieszczoną poniżej i sprawdź, czy są dostępne wszystkie niezbędne informacje. Połączenie za pośrednictwem DSL lub kabla z infrastrukturą usługodawcy internetowego. Informacje konfiguracyjne przekazane przez usługodawcę. Zależnie od trybu konfiguracji konta internetowego w celu skonfigurowania urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit i uzyskania dostępu do Internetu mogą być potrzebne następujące informacje: Nazwa hosta i domeny Nazwa i hasło logowania do Internetu (często jest to adres i hasło poczty ) Adresy serwera DNS Statyczny adres IP Usługodawca internetowy powinien dostarczyć Ci wszystkie informacje niezbędne do łączenia się z Internetem. Jeśli nie możesz ich odnaleźć, skontaktuj się z usługodawcą. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono: Sprawdź, czy zawartość opakowania z routerem jest kompletna (patrz Rozpakowywanie pudełka z nowym routerem bezprzewodowym na str. 1). Wybierz optymalne miejsce dla swojego urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit na postawie wskazówek opisanych w części Wybór lokalizacji dla routera bezprzewodowego na str. 6. Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) 11

16 Podłączanie urządzenia N600 Wireless Gigabit Router Przed rozpoczęciem instalacji urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit upewnij, że w ustawieniach protokołu TCP/IP na komputerze włączono opcje Uzyskaj adres IP automatycznie (za pomocą usługi DHCP) oraz Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie. Aby przejść do tych ustawień, w Panelu sterowania kliknij pozycję Połączenia sieciowe, a następnie otwórz kartę Właściwości: Protokół internetowy (TCP/IP) odpowiednią dla używanego połączenia. W razie wątpliwości zajrzyj do dokumentacji komputera lub skorzystaj z łącza do informacji o adresowaniu w sieciach bazujących na protokole TCP/IP umieszczonego w części Pokrewne dokumenty na str. 40. W przypadku wymiany istniejącego routera należy go całkowicie odłączyć od sieci i odstawić na bok. Dopiero wtedy można przystąpić do instalacji nowego routera. Proces konfigurowania urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit składa się z dwóch etapów: 1. Podłączenie routera do modemu ADSL lub kablowego, a następnie podłączenie komputera do routera. 2. Skonfigurowanie na routerze ustawień powodujących korzystanie z łącza obsługiwanego przez usługodawcę internetowego. Podłączanie urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit: 1. Połącz ze sobą N600 bezprzewodowy router Gigabit, komputer i modem. a. Wyłącz komputer. b. Wyłącz i odłącz modem kablowy lub szerokopasmowy modem ADSL. Jeśli modem ma baterię pomocniczą, wyjmij ją także. Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) 12

17 c. Znajdź kabel Ethernet (1), który łączy komputer z modemem. 1 2 Rysunek 5 2. Odłącz kabel od modemu (2). Później podłączysz go do routera. 3. Znajdź kabel Ethernet dołączony do produktu firmy NETGEAR. Jeden koniec kabla podłącz do modemu, a drugi do portu internetowego w urządzeniu N600 bezprzewodowy router Gigabit (3). 3 Rysunek 6 Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) 13

18 4. Znajdź kabel odłączony od modemu w kroku 2. Podłącz ten kabel (4) do portu LAN w routerze, na przykład portu 1. 4 Rysunek 7 Kable sieciowe są podłączone. Można przystąpić do uruchamiania sieci. Bardzo ważne jest zachowanie odpowiedniej kolejności działań podczas uruchamiania sieci. Uruchamianie elementów sieci w odpowiedniej kolejności: Zignorowanie poprawnej kolejności uruchomienia lub ponownego uruchomienia sieci może uniemożliwić dostęp do Internetu. 1. Najpierw podłącz i włącz modem kablowy lub DSL (jeśli modem ma baterię pomocniczą, włóż ją). Poczekaj 2 minuty. 2. Następnie podłącz przewód zasilania do urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit i do gniazdka. Poczekaj minutę. 3. Teraz włącz komputer. Nawiązanie przez router połączenia z komputerem i infrastrukturą usługodawcy internetowego zajmie kilka minut. Dla osób używających modemu DSL: jeśli użytkownik loguje się do Internetu za pomocą oprogramowania, nie należy uruchamiać tego oprogramowania. W tym celu być może trzeba będzie otworzyć przeglądarkę Internet Explorer, wybrać z menu Narzędzia polecenie Opcje internetowe, przejść do karty Połączenia i zaznaczyć Nigdy nie wybieraj połączenia. Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) 14

19 Weryfikowanie poprawności połączenia Upewnij się, że router jest podłączony poprawnie, sprawdzając wskaźniki urządzenia (zgodnie z opisem podanym w części Rysunek 8). Rysunek Sprawdź, czy wskaźniki urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit zachowują się w następujący sposób: Zasilanie. Wskaźnik zasilania (1) powinien świecić zielonym światłem ciągłym. Jeśli nie świeci, patrz Sprawdzanie podstawowych funkcji routera na str. 28. Internet. Wskaźnik portu internetowego (2) powinien świecić. Jeśli nie świeci, sprawdź, czy kabel Ethernet jest dokładnie podłączony do portu internetowego urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit i modemu, a modem jest włączony. Tryb pracy. Powinny świecić wskaźniki pasm 2,4 GHz trybu N/G (3) i 5 GHz trybu N (3). Sieć LAN. Powinien świecić wskaźnik co najmniej jednego portu LAN (4). Kolor zielony wskazuje, że komputer komunikuje się z szybkością 1 Gb/s, a pomarańczowy że z szybkością 10/100 Mb/s. Jeśli wskaźnik sieci LAN nie świeci, upewnij się, że kabel Ethernet łączący komputer z routerem jest dokładnie podłączony na obydwu końcach, a komputer jest włączony. USB. Wskaźnik portu USB (5) powinien świecić, jeśli do urządzenia jest podłączone urządzenie USB gotowe do pracy. Gdy urządzenie USB jest w użyciu, wskaźnik będzie szybko migał światłem zielonym. WLAN WŁ./WYŁ. Przycisk bezprzewodowej sieci lokalnej (6) służy do włączania i wyłączania modułów transmisji bezprzewodowej z szybkością 2,4 GHz i 5 GHz. WPS. Przycisk funkcji WPS (7) wskazuje jej aktywność miganiem światłem zielonym; urządzenie rozpoczęło dwuminutowy okres synchronizacji zabezpieczeń bądź wystąpił błąd funkcji. Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) 15

20 Konfigurowanie dostępu do Internetu na routerze W przypadku ręcznego konfigurowania urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit należy się na nim logować w celu dokonania początkowej konfiguracji oraz przy każdym późniejszym wprowadzaniu zmian. Naciśnięcie przycisku przywracania ustawień fabrycznych spowoduje przywrócenie domyślnej konfiguracji urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przywracanie domyślnego hasła i konfiguracji ustawień na str. 39. Aby przejść do ustawień routera: 1. Nawiąż połączenie z urządzeniem N600 bezprzewodowy router Gigabit, wpisując w polu adresu przeglądarki adres a następnie naciskając klawisz Enter. Rysunek 9 Nawiąż połączenie z urządzeniem N600 bezprzewodowy router Gigabit, wpisując w polu adresu przeglądarki jeden z trzech wymienionych adresów URL, a następnie naciskając klawisz Enter: Zostanie wyświetlone okno logowania podobne do przedstawionego na ilustracji poniżej: Rysunek 10 Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) 16

21 2. Ze względów bezpieczeństwa router ma zdefiniowaną własną nazwę użytkownika i własne hasło. W odpowiedzi na wyświetlony monit w polu User Name (Nazwa użytkownika) wpisz admin, a w polu Password (Hasło) password (oba wyrazy małymi literami). Nazwa użytkownika i hasło routera muszą się różnić od wszelkich innych nazw użytkownika i haseł, za pomocą których logujesz się w Internecie. W czasie wyszukiwania nowej wersji oprogramowania sprzętowego na ekranie pojawi się pasek postępu. 3. Jeśli nowe oprogramowanie sprzętowe jest dostępne, kliknij przycisk Yes (Tak), a router automatycznie dokona aktualizacji przy użyciu najnowszego oprogramowania sprzętowego. Dopóki ponowne uruchamianie routera nie zostanie zakończone, a wskaźnik gotowości nie zacznie przez kilka sekund świecić zielonym światłem ciągłym, nie wolno przechodzić do trybu online, wyłączać routera lub komputera ani wykonywać żadnych innych czynności w odniesieniu do routera. 4. Z głównego menu wybierz polecenie Setup Wizard (Kreator instalacji). Pojawi się okno Setup Wizard (Kreator instalacji). Rysunek Wybór opcji No (Nie) umożliwi samodzielne skonfigurowanie połączenia. Kliknij przycisk Next (Dalej). Pojawi się okno Basic Settings (Ustawienia podstawowe). W odpowiednich polach wpisz dane połączenia z usługodawcą internetowym. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z opcji pomocy dostępnych w oknie Basic Settings lub zajrzyj do internetowej Instrukcji obsługi urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit. Jeśli nie można nawiązać połączenia z routerem bezprzewodowym, w Panelu sterowania otwórz aplet Połączenia sieciowe i sprawdź właściwości protokołu TCP/IP. Powinny one określać, że zarówno adres IP, jak i adres serwera DNS mają być uzyskiwane automatycznie. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do dokumentacji komputera lub skorzystaj z łączy zawartych w części Pokrewne dokumenty na str. 40. Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) 17

22 6. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), co spowoduje zapisanie ustawień i zakończenie procedury konfigurowania połączenia. Komputer jest teraz połączony z Internetem! Zostanie wyświetlona strona główna ustawień urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit. Aby skonfigurować niezbędne opcje routera i sieci bezprzewodowej, patrz Przechodzenie do ustawień routera po zakończeniu instalacji oraz sprawdzanie dostępności nowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego na str. 19 i Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń na str. 20. Jeśli połączenie nie zostało nawiązane: Przejrzyj ustawienia i upewnij się, że wybrano poprawne opcje, a wszystkie dane są wpisane bez błędów. Skontaktuj się z usługodawcą internetowym i sprawdź, czy masz poprawne informacje konfiguracyjne. Zajrzyj do części Rozwiązywanie problemów na str. 27. Jeśli problem wciąż występuje, zarejestruj swój produkt firmy NETGEAR i skontaktuj się z działem pomocy technicznej. Ręczne instalowanie urządzenia Router bezprzewodowy (użytkownicy zaawansowani i użytkownicy systemu Linux) 18

23 Konfigurowanie sieci bezprzewodowej Po zainstalowaniu routera należy zalogować się na nim w celu dokończenia procedury konfiguracji sieci bezprzewodowej. Gdy zalogujesz się w przeglądarce, zostanie wyświetlony monit o sprawdzenie dostępności aktualizacji oprogramowania sprzętowego na specjalnym serwerze firmy NETGEAR. Przechodzenie do ustawień routera po zakończeniu instalacji oraz sprawdzanie dostępności nowych aktualizacji oprogramowania sprzętowego Kreator Smart Wizard jest uruchamiany dopiero po włożeniu płyty CD. Aby zmienić ustawienia po zainstalowaniu i skonfigurowaniu routera, kliknij znajdujący się na pulpicie skrót, który został tam umieszczony podczas instalacji. Zostanie otwarty interfejs zarządzania routerem. 1 Inny sposób zmiany ustawień oraz konfigurowania opcji łączności bezprzewodowej i zabezpieczeń to otwarcie okna przeglądarki i zalogowanie się na routerze. Wtedy również zostanie wyświetlony monit o sprawdzenie dostępności nowego oprogramowania sprzętowego routera. Aby po zakończeniu instalacji zalogować się na routerze: 1. Otwórz okno przeglądarki i w polu adresu wpisz Naciśnij klawisz Enter. Domyślny adres LAN routera można wpisać w następującej postaci: lub 2. Po wyświetleniu się monitu wpisz nazwę użytkownika i hasło (domyślna nazwa użytkownika routera to admin, a hasło domyślne to password, pisane małymi literami). Jeśli hasło zostało zmienione, wpisz nowe hasło. Nazwa użytkownika i hasło routera są specyficzne dla urządzenia i muszą się różnić od wszelkich innych nazw użytkowników i haseł, za pomocą których logujesz się w Internecie. 1. Ikona skrótu jest umieszczana na pulpicie tylko w wariancie instalacji za pomocą kreatora Smart Wizard. Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 19

24 Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń Ustawienia sieci bezprzewodowej na routerze muszą zgadzać się z ustawieniami sieci bezprzewodowej na wszystkich urządzeniach bezprzewodowych łączących się z routerem (takich jak karty sieci bezprzewodowych czy komputery bezprzewodowe). W przypadku połączeń bezprzewodowych router i wszystkie komputery bezprzewodowe muszą używać tego samego identyfikatora SSID, zwanego również nazwą sieci bezprzewodowej, oraz tych samych zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Firma NETGEAR zdecydowanie zaleca zabezpieczanie sieci bezprzewodowych. W granicach budynków komputery mogą się łączyć z sieciami bezprzewodowymi na odległość kilkuset metrów. Rodzi to niebezpieczeństwo uzyskania dostępu do sieci przez niepowołane osoby z zewnątrz. W oknie Wireless Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej) można skonfigurować łączność z sieciami bezprzewodowymi oraz odpowiednie zabezpieczenia sieci i routera. W celu skonfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej można ręcznie wprowadzić nazwę sieci (identyfikator SSID) oraz ustawienia zabezpieczeń (zobacz Ręczne konfigurowanie identyfikatora SSID i zabezpieczeń sieci bezprzewodowej na str. 21) lub, jeśli urządzenia klienckie w sieci obsługują funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup), automatycznie ustawić identyfikator SSID oraz skonfigurować zabezpieczenia WPA/WPA2 na routerze i urządzeniach (zobacz Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Push 'N' Connect (WPS) na str. 23). Jeśli router jest konfigurowany z komputera bezprzewodowego i w ramach czynności konfiguracyjnych na routerze zostaną zmienione identyfikator SSID, kanał lub ustawienia zabezpieczeń, kliknięcie przycisku Apply (Zastosuj) spowoduje utratę połączenia bezprzewodowego. Wtedy na komputerze należy zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej na takie same jak obowiązujące aktualnie na routerze. Aby uniknąć tej sytuacji, najlepiej użyć komputera połączonego z routerem za pomocą kabla Ethernet. Pełne omówienie wszystkich konfiguracji zabezpieczeń możliwych na routerze zawiera internetowa Instrukcja obsługi. Łącze do Instrukcji obsługi znajduje się na płycie Resource CD. Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 20

25 Ręczne konfigurowanie identyfikatora SSID i zabezpieczeń sieci bezprzewodowej Aby określić ustawienia sieci bezprzewodowej, należy znać następujące informacje: Nazwa (identyfikator SSID sieci 11N 2,4 GHz) Wartość domyślna to NETGEAR. Nazwa (identyfikator SSID sieci 11N 5 GHz) Wartość domyślna to NETGEAR-5G. Tryb komunikacji bezprzewodowej (802.11n) obsługiwany przez wszystkie bezprzewodowe karty sieciowe. Domyślnym ustawieniem jest Ustawienie domyślne to 145Mbps at 2.4 GHz and 300 Mb/s at 5 GHz (130 Mb/s przy 2,4 GHz i 300 Mb/s przy 5 GHz). Opcja zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Firma NETGEAR zdecydowanie zaleca zabezpieczanie sieci bezprzewodowych. W celu skutecznego wdrożenia zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej należy sprawdzić wszystkie bezprzewodowe karty sieciowe i ustalić, którą opcję zabezpieczeń obsługują. Aby skonfigurować podstawowe ustawienia łączności bezprzewodowej na routerze: 1. Zaloguj się na urządzeniu N600 bezprzewodowy router Gigabit pod adresem podając domyślną nazwę użytkownika admin i domyślne hasło password. Możesz też użyć innych skonfigurowanych przez siebie danych, tj. adresu, nazwy użytkownika i hasła. 2. W menu głównym kliknij pozycję Setup (Konfiguracja) i wybierz opcję Wireless Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej). Zostanie wyświetlone okno Wireless Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej). 3. Wybierz region. W Stanach Zjednoczonych nie można zmienić regionu domyślnego. Dla pozostałych krajów regionem domyślnym jest Europa. 4. Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej 2,4 GHz: a. Wprowadź nazwę SSID. Wartość domyślna to NETGEAR. Identyfikator SSID kart sieciowych musi być taki sam jak identyfikator określony w ustawieniach urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit. W przeciwnym razie nie będzie można nawiązać połączenia bezprzewodowego. b. Wybierz kanał komunikacji bezprzewodowej. Ustawienie domyślne to Auto (Automatycznie). Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że router sam będzie wybierał najlepszy dostępny kanał. Jeśli zauważysz zakłócenia ze strony pobliskich urządzeń, możesz zmienić kanał na inny. Kanały 1, 6 i 11 nie nakładają się na siebie. c. W polu trybu komunikacji bezprzewodowej dla pasma 2,4 GHz pozostaw wartość domyślną Up to 145 Mbps (Do 145 Mb/s). Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 21

26 5. Wybierz opcje zabezpieczeń dla sieci bezprzewodowej 2,4 GHz. Domyślnie jest zaznaczona opcja None (Brak). Firma NETGEAR zdecydowanie zaleca zabezpieczanie sieci bezprzewodowych. Dla każdej sieci bezprzewodowej można wybrać inną opcję zabezpieczeń i inne hasło. Firma NETGEAR zaleca wybranie opcji WPA2-PSK, aby sieć 2,4 GHz działała najlepiej i jednocześnie zapewniała najwyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji. 6. Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej 5 GHz: a. Wprowadź nazwę SSID. Wartość domyślna to NETGEAR-5G. Identyfikator SSID kart sieciowych musi być taki sam jak identyfikator określony w ustawieniach urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit. W przeciwnym razie nie będzie można nawiązać połączenia bezprzewodowego. b. Wybierz kanał komunikacji bezprzewodowej. Domyślnie ustawiony jest kanał 153 w przypadku Ameryki Północnej i 44 w przypadku większości pozostałych krajów. Jeśli na liście kanałów jest widoczna opcja Auto (Automatycznie) i zostanie ona zaznaczona, router sam znajdzie najlepszy dostępny kanał. Jeśli zauważysz zakłócenia ze strony pobliskich urządzeń, możesz zmienić kanał na inny. c. W polu trybu komunikacji bezprzewodowej dla pasma 5 GHz pozostaw domyślną wartość Up to 300 Mb/s (Do 300 Mb/s). 7. Wybierz opcje zabezpieczeń dla sieci bezprzewodowej 5 GHz. Domyślnie jest zaznaczona opcja None (Brak). Firma NETGEAR zdecydowanie zaleca zabezpieczanie sieci bezprzewodowych. Dla każdej sieci bezprzewodowej można wybrać inną opcję zabezpieczeń i inne hasło. Firma NETGEAR zaleca wybór opcji WPA2-PSK, aby sieć 5 GHz działała najlepiej i jednocześnie zapewniała najwyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji. 8. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Jeśli router jest konfigurowany z komputera bezprzewodowego i w ramach czynności konfiguracyjnych na routerze zostanie zmieniony identyfikator SSID, kanał lub ustawienia zabezpieczeń, kliknięcie przycisku Apply (Zastosuj) spowoduje utratę połączenia bezprzewodowego. Wtedy na komputerze należy zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej na takie same jak obowiązujące aktualnie na routerze. Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 22

27 Aby przygotować komputery do łączności bezprzewodowej: 1. Na każdym komputerze lub karcie sieci bezprzewodowej wprowadź taki sam identyfikator SSID (nazwę sieci bezprzewodowej) jak na routerze. 2. Sprawdź, czy w przypadku wszystkich komputerów karty sieci bezprzewodowej mogą obsługiwać wybrany tryb i opcję zabezpieczeń. W razie jakichkolwiek pytań zajrzyj do internetowej Instrukcji obsługi lub przejrzyj ustawienia wybrane w części Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń na str. 20). 3. Sprawdź, czy ustawienia zabezpieczeń na wszystkich urządzeniach bezprzewodowych są takie same jak ustawienia na routerze. Jeśli na przykład wybrano opcję zabezpieczeń wymagającą podawania hasła, każdy komputer musi używać tego samego hasła. 4. Sprawdź, czy wszystkie komputery bezprzewodowe mają skonfigurowane łącza bezprzewodowe i mogą uzyskiwać adres IP za pośrednictwem usługi DHCP z routera. Jeśli korzystasz z komputera z systemem Windows, przejdź do Panelu sterowania i otwórz aplet Połączenia sieciowe. W oknie właściwości połączeń bezprzewodowych przejdź do karty właściwości protokołu TCP/IP i upewnij się, że jest zaznaczona opcja Uzyskaj adres IP automatycznie. Aby uzyskać dostęp do Internetu z dowolnego komputera połączonego z urządzeniem N600 bezprzewodowy router Gigabit, uruchom przeglądarkę, taką jak Microsoft Internet Explorer czy Mozilla Firefox. Konfigurowanie sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji Push 'N' Connect (WPS) Jeśli urządzenia klienckie sieci bezprzewodowej obsługują funkcję chronionej konfiguracji sieci Wi-Fi (Wi-Fi Protected Setup, WPS), można za jej pomocą skonfigurować identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń na routerze, jednocześnie nawiązując bezpieczne połączenia urządzeń z routerem. Na urządzeniu klienckim poszukaj symbolu. 1 Usługa WPS automatycznie wprowadzi identyfikator SSID i ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej na routerze (jeśli router zachował fabryczną konfigurację), a następnie rozgłosi je do urządzeń klienckich. Stosowana przez firmę NETGEAR funkcja Push 'N' Connect bazuje na standardzie WPS (Wi-Fi Protected Setup). Wszystkie pozostałe produkty certyfikowane dla standardu Wi-Fi i obsługujące funkcję WPS powinny bez problemu współpracować z urządzeniami NETGEAR wyposażonymi w funkcję Push 'N' Connect. 1. Lista innych produktów firmy NETGEAR certyfikowanych do pracy w sieciach Wi-Fi znajduje się na stronie Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 23

28 Jeśli router został już skonfigurowany ręcznie lub za pomocą kreatora Smart Wizard i włączono jedną z wymienionych opcji zabezpieczeń (WEP z uwierzytelnianiem automatycznym, WPS- PSK, WPA2-PSK lub brak zabezpieczeń), klienta sieci bezprzewodowej można szybko i łatwo dodać do sieci za pomocą funkcji Push 'N' Connect. Istniejące ustawienia komunikacji bezprzewodowej zostaną automatycznie przekazane do klienta obsługującego WPS. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania sieci mieszanej, zajrzyj do internetowej Instrukcji obsługi. Łącze do Instrukcji obsługi znajduje się na płycie Resource CD. W opisanych poniżej instrukcjach założono, że metoda WPS jest konfigurowana na routerze po raz pierwszy, a urządzenie łączące się z routerem (bezprzewodowy komputer lub karta sieciowa) obsługuje funkcjonalność WPS. Aby nawiązać połączenie z urządzeniem przy użyciu metody WPS: 1. Otwórz narzędzie do konfiguracji sieci na urządzeniu obsługującym funkcję WPS, z którym ma zostać nawiązane połączenie. 2. Na urządzeniu N600 bezprzewodowy router Gigabit naciśnij przycisk funkcji WPS, a następnie go zwolnij. Wskaźnik funkcji WPS na routerze zacznie migać: 3. Gdy wskaźnik sieci WPS miga, masz 2 minuty na włączenie funkcji WPS na podłączanym urządzeniu. Wskaźnik przestanie migać w jednym z dwóch przypadków: Funkcja WPS spowodowała utworzenie bezpiecznego połączenia między routerem a drugim urządzeniem. Na routerze doszło do wygenerowania identyfikatora SSID i wdrożenia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej WPA/WPA2 (łącznie z hasłem PSK), po czym cała konfiguracja została wysłana do klienta. Jeśli w ciągu tych 2 minut nie zostanie ustanowione połączenie szyfrowane protokołem WPS, dla zabezpieczeń i identyfikatorów SSID (nazwa sieci bezprzewodowej) zostaną przywrócone ustawienia domyślne (w odniesieniu do zabezpieczeń routera zostanie wybrana opcja None - Brak). Kontrolka LED WPS przestanie migać lub nastąpi wyłączenie, w zależności od tego, czy urządzenie przewodowe zostało poprawnie podłączone. 4. Zwróć uwagę na nowy identyfikator SSID i hasło WPA/WPA2 dostępu do sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do Internetu z dowolnego komputera połączonego z urządzeniem N600 bezprzewodowy router Gigabit, uruchom przeglądarkę, taką jak Microsoft Internet Explorer czy Firefox. Jeśli planowana sieć ma mieć charakter mieszany, tzn. zawierać urządzenia obsługujące i nieobsługujące funkcjonalności WPS, firma NETGEAR zaleca najpierw ręczne skonfigurowanie sieci bezprzewodowej i ustawień zabezpieczeń, a następnie za pomocą metody WPS dodanie urządzeń obsługujących tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej, zobacz Instrukcję obsługi. Łącze do internetowej Instrukcji obsługi znajduje się na płycie Resource CD. Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 24

29 Testowanie podstawowej łączności bezprzewodowej Po nawiązaniu podstawowej łączności bezprzewodowej i włączeniu odpowiednich ustawień zabezpieczeń można sprawdzić działanie połączeń między urządzeniami a routerem. Aby sprawdzić funkcjonowanie podstawowej łączności bezprzewodowej: 1. Zaloguj się na urządzeniu N600 bezprzewodowy router Gigabit pod adresem podając domyślną nazwę użytkownika admin i domyślne hasło password. Możesz też użyć innych skonfigurowanych przez siebie danych, tj. adresu, nazwy użytkownika i hasła. 2. W menu głównym okna ustawień urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit wybierz opcję Wireless Settings (Ustawienia sieci bezprzewodowej). 3. Zwróć uwagę na nazwę SSID. Jeśli połączenie z innymi urządzeniami zostało nawiązane przy użyciu funkcji WPS, identyfikator SSID będzie losowo wybraną nazwą. Identyfikator SSID wszystkich kart sieciowych lub urządzeń bezprzewodowych łączących się z urządzeniem N600 bezprzewodowy router Gigabit musi być taki sam jak identyfikator określony w ustawieniach tego routera. W przeciwnym razie nie będzie można nawiązać połączenia bezprzewodowego. 4. Upewnij się, że został zaznaczony region, w którym będzie używany router. 5. Sprawdź tryb komunikacji bezprzewodowej. Wartość domyślna to Up to 300 Mb/s at 5GHz & 145Mbps at 2.4GHz (Do 300 Mb/s przy 5 GHz i 145 Mb/s przy 2,4 GHz). W razie występowania zakłóceń wybierz jedno z pozostałych dostępnych ustawień (patrz Konfigurowanie ustawień sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń na str. 20). 6. Sprawdź zabezpieczenia komunikacji bezprzewodowej. Jeśli komunikację nawiązano przy użyciu metody WPS, w ustawieniach zabezpieczeń będzie zaznaczona opcja WPA/WPA2 z losowo wybranym hasłem zabezpieczeń PSK. 7. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Jeśli router jest konfigurowany z komputera bezprzewodowego i w ramach czynności konfiguracyjnych na routerze zostanie zmieniony identyfikator SSID, kanał lub ustawienia zabezpieczeń, kliknięcie przycisku Apply (Zastosuj) spowoduje utratę połączenia bezprzewodowego. Wtedy na komputerze należy zmienić ustawienia sieci bezprzewodowej na takie same jak obowiązujące aktualnie na routerze. Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 25

30 8. Konfigurowanie i testowanie komputerów do łączności bezprzewodowej. Na każdej bezprzewodowej karcie sieciowej komputera wprowadź taki sam identyfikator SSID (nazwę sieci bezprzewodowej) i takie same zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, jakie otrzymał N600 bezprzewodowy router Gigabit. Sprawdź, czy mają skonfigurowane łącze bezprzewodowe i mogą uzyskiwać adres IP za pośrednictwem usługi DHCP z routera. Urządzenie N600 bezprzewodowy router Gigabit zostało skonfigurowane i zapewnia sieci dostęp do Internetu. Urządzenie N600 bezprzewodowy router Gigabit automatycznie łączy się z Internetem, gdy prosi o to jeden z komputerów. Uruchomienie programu wybierającego połączenie lub aplikacji do logowania, takiej jak Dial-Up Networking lub Enternet nie jest konieczne, aby się połączyć, zalogować lub rozłączyć. Funkcje te wykonywane są automatycznie przez N600 bezprzewodowy router Gigabit. Aby uzyskać dostęp do Internetu z dowolnego komputera połączonego z urządzeniem N600 bezprzewodowy router Gigabit, uruchom przeglądarkę, taką jak Microsoft Internet Explorer czy Mozilla Firefox. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania sieci bezprzewodowej i zabezpieczeń komunikacji bezprzewodowej, zobacz Instrukcję obsługi. Łącze do internetowej Instrukcji obsługi znajduje się na płycie Resource CD. Konfigurowanie sieci bezprzewodowej 26

31 Rozwiązywanie problemów Ten rozdział zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z urządzeniem N600 bezprzewodowy router Gigabit. Można tu znaleźć informacje pomocne w rozwiązywaniu następujących problemów: Lista kontrolna konfiguracji podstawowej na str. 27 Sprawdzanie podstawowych funkcji routera na str. 28 Rozwiązywanie problemów z logowaniem na str. 30 Sprawdzanie połączenia internetowego na str. 31 Testowanie ścieżki od komputera do routera na str. 34 Testowanie ścieżki od komputera do Internetu na str. 35 Lista kontrolna konfiguracji podstawowej Oto najczęstsze błędy popełniane w czasie konfiguracji wstępnej routera. Dokładnie przejrzyj listę kontrolną w celu sprawdzenia, czy zostały wykonane zalecane procedury. Dopilnuj, by sieć była uruchamiana zawsze w następującej kolejności: 1. Wyłącz i odłącz od zasilania modem, a następnie wyłącz N600 bezprzewodowy router Gigabit oraz komputer. 2. Włącz modem i poczekaj 2 minuty. 3. Włącz N600 bezprzewodowy router Gigabit i poczekaj minutę. 4. Włącz komputer. Upewnij się, że kable Ethernet są dokładnie podłączone: 1. Sprawdź, czy wskaźnik połączenia internetowego na urządzeniu N600 bezprzewodowy router Gigabit świeci, jeśli kabel Ethernet prowadzący do urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit z modemu jest dokładnie podłączony, a modem i N600 bezprzewodowy router Gigabit są włączone (patrz Płyta przednia na str. 3). 2. Sprawdź, czy dla każdego włączonego komputera podłączonego do urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit przy użyciu kabla Ethernet świeci odpowiedni wskaźnik portu LAN urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit (patrz Płyta przednia na str. 3). Oznaczenia w dolnej części urządzenia N600 bezprzewodowy router Gigabit określają numer każdego portu sieci LAN (patrz Etykieta routera na str. 6). Rozwiązywanie problemów 27

32 Upewnij się, że ustawienia sieci na komputerze są prawidłowe: 1. Sprawdź, czy konfiguracja komputerów połączonych z siecią LAN przewiduje automatyczne uzyskiwanie adresów IP przy użyciu usługi DHCP. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji komputera lub w części Pokrewne dokumenty na str Sprawdź, czy należy podać adres MAC. Niektórzy dostawcy Internetu wymagają używania adresu MAC komputera, który został podany w trakcie rejestracji konta. Jeśli wystąpi taka sytuacja, w oknie Basic Settings (Ustawienia podstawowe) w sekcji Router MAC Address (Adres MAC routera) zaznacz opcję Use this Computer's MAC Address (Użyj adresu MAC komputera). Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Ponownie uruchom sieć w odpowiedniej kolejności. Aby stwierdzić prawidłowe działanie routera, sprawdź stan wskaźników. Jeśli wskaźnik zasilania nie zaświeci zielonym światłem ciągłym w ciągu 2 minut od włączenia routera, ponownie uruchom router, zgodnie z instrukcjami podanymi w części Przywracanie domyślnego hasła i konfiguracji ustawień na str. 39. Sprawdzanie podstawowych funkcji routera Po włączeniu zasilania routera sprawdź, czy zajdą następujące zdarzenia: 1. Gdy urządzenie zostanie po raz pierwszy podłączone do źródła zasilania, upewnij się, że zaświecił wskaźnik zasilania, a podczas inicjowania routera świeci pomarańczowym światłem ciągłym (patrz Płyta przednia na str. 3). 2. Sprawdź, czy po kilku sekundach wskaźnik zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. Oznacza to, że prowadzony jest autotest. 3. Po ok. 90 sekundach sprawdź, czy: a. Kolor wskaźnika zasilania zmieni kolor na zielony. b. Świecą wskaźniki wszystkich portów sieci LAN, do których są podłączone komputery. Świecenie wskaźnika portu oznacza, że zostało nawiązane poprawne połączenie z urządzeniem po drugiej stronie. Jeśli port sieci LAN jest połączony z urządzeniem mogącym przesyłać dane z szybkością 1 Gb/s, wskaźnik powinien mieć kolor zielony. Jeśli port współpracuje z urządzeniem o przepustowości 10/100 Mb/s, wskaźnik będzie świecił światłem pomarańczowym. c. Port internetowy jest podłączony, a jego wskaźnik świeci. 4. Sprawdź, czy wskaźnik przycisku WPS na panelu przednim miga po naciśnięciu. Rozwiązywanie problemów 28

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3

Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 Podręcznik instalacji bezprzewodowego routera N300 WNR2000v3 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Sierpień 2010 208-10671-01 v1.0 2010 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3

Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 Podręcznik instalacji urządzenia router bezprzewodowy N150 WNR1000v3 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Czerwiec 2010 208-10556-03 v1.0 2010 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000

Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 Podręcznik instalacji bezprzewodowego modemu routera N150 DGN1000 NETGEAR Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA czerwiec 2009 208-10509-01 v1.0 2009 NETGEAR Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji routera

Podręcznik instalacji routera Podręcznik instalacji routera NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive Santa Jose, CA 95134 USA Lipiec 2008 r. 208-10289-02 v1.0 2008 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe NETGEAR i logo

Bardziej szczegółowo

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi

bezprzewodowy G Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy G Instrukcja obsługi PM01110pd F5D7234-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci domowej 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Optymalne umieszczenie routera pod względem

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika

Router bezprzewodowy typu N Podręcznik użytkownika Router bezprzewodowy typu N PL Podręcznik użytkownika F5D8233qs_4 Spis treści 1. Wprowadzenie...1 Zalety sieci bezprzewodowej...1 Umieszczenie bezprzewodowego routera N...3 2. Charakterystyka produktu...7

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy Bezprzewodowy modem-router. Instrukcja obsługi

Router bezprzewodowy Bezprzewodowy modem-router. Instrukcja obsługi Router bezprzewodowy Bezprzewodowy modem-router Instrukcja obsługi 8820-00056pd F6D4630-4 Spis treści Spis treści części 1 Wprowadzenie 1 Zalety sieci bezprzewodowej 1 Umiejscowienie bezprzewodowego modemu-routera

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji

Pomoc techniczna. Zawartość opakowania. Modem router N750 Wireless Dual Band Gigabit ADSL DGND4000 Premium Edition Podręcznik instalacji Pomoc techniczna Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie znajdującej się na spodzie produktu i użyj jej do zarejestrowania wyrobu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania routera bezprzewodowego WPN824 RangeMax

Instrukcja użytkowania routera bezprzewodowego WPN824 RangeMax Instrukcja użytkowania routera bezprzewodowego WPN824 RangeMax NETGEAR NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, Kalifornia 95054 USA 202-10072-01 Marzec 2005 r. 2005 NETGEAR, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy, bezprzewodowy serwer wydruku dla sieci Niniejsza Instrukcja obsługi dla sieci zawiera niezbędne informacje na temat ustawień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Linksys X-Series Router bezprzewodowy z modemem ADSL2+ Spis treści Podręcznik użytkownika Spis treści Opis produktu X1000..................................... 1 Góra 1 Tył 2 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski

Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB. Instrukcja obsługi. F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00. Polski Router N+ do sieci bezprzewodowej N600 DB Instrukcja obsługi F9K1102V3 8820aa01233pl Rev. A00 Polski Spis treści Pierwsze kroki.... 1 Zawartość opakowania... 1 Przygotowania... 1 Przygotowanie do pracy...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010

POLSKI N300. Router bezprzewodowy. Instrukcja obsługi. 8820aa01127pl F9K1010 POLSKI N300 Router bezprzewodowy Instrukcja obsługi or 8820aa01127pl F9K1010 zawartość Zawartość opakowania... 3 Przygotowania... 3 Przygotowanie do pracy... 4 Dodawanie komputerów do sieci... 5 Ręczne

Bardziej szczegółowo

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Instrukcja obsługi GC79 Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79 Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie........................................ 6 Omówienie sprzętu........................................... 6

Bardziej szczegółowo

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika

My Net. Routery N600, N750 i N900. Podręcznik użytkownika My Net Routery N600, N750 i N900 Podręcznik użytkownika Serwis i pomoc techniczna firmy WD W razie wystąpienia problemów prosimy o skontaktowanie się z nami, abyśmy mogli podjąć próbę ich rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

POLSKI N150. Router bezprzewodowy POLSKI. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ. Instrukcja obsługi БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. 8820aa01125pl F9K1009

POLSKI N150. Router bezprzewodowy POLSKI. ČEsK Y MAGYAR РУССКИЙ. Instrukcja obsługi БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α. 8820aa01125pl F9K1009 POLSKI N150 Router bezprzewodowy English Français Deutsch Nederl ands Español Italiano Português POLSKI ČEsK Y SLOVENSK Y MAGYAR Instrukcja obsługi РУССКИЙ or БЪЛГАРСКИ ROMÂNĂ ΕΛ ΛΗΝΙΚ Α Türkçe 8820aa01125pl

Bardziej szczegółowo

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi!

UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! UWAGA: ZABEZPIECZ SWOJĄ SIEĆ Wi-Fi! Router Edimax LT-6408n umożliwia podłączenie do Internetu Cyfrowego Polsatu kilku komputerów jednocześnie. Mogą to być komputery członków Twojej rodziny, ale także wszystkich

Bardziej szczegółowo

Router WiFi AC1600 Smart

Router WiFi AC1600 Smart Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MV410LR

Instrukcja obsługi MV410LR Instrukcja obsługi MV410LR Ważna informacja Charakter połączenia bezprzewodowego nie gwarantuje skutecznej transmisji i odbioru danych. Przekaz może zostać opóźniony, zaś dane mogą ulec uszkodzeniu (np.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie

Szybkie uruchamianie Wsparcie Dziękujemy za zakup produktu NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj jego numer seryjny na etykiecie i użyj go, aby zarejestrować swój produkt pod adresem https://my.netgear.com. Aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Ważna informacja. Bezpieczne użytkowanie. Ograniczenie odpowiedzialności

Ważna informacja. Bezpieczne użytkowanie. Ograniczenie odpowiedzialności Ważna informacja Charakter połączenia bezprzewodowego nie gwarantuje skutecznej transmisji i odbioru danych. Przekaz może zostać opóźniony, zaś dane mogą ulec uszkodzeniu (np. mogą zawierać błędy) lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przenośnego komputera PC

Instrukcja obsługi przenośnego komputera PC Instrukcja obsługi przenośnego komputera PC Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do jego właściciela i używanym przez firmę Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo