Biznesowy ping pong. Model ten wspierają różnego rodzaju techniki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznesowy ping pong. Model ten wspierają różnego rodzaju techniki"

Transkrypt

1 Piotr Polak Chartered Institute of Cooperations Biznesowy ping pong Współpraca z dostawcami Relacje biznesowe są kluczem do sukcesu w biznesie. Model konfrontacyjny, w którym dostawca i odbiorca ze sobą konkurują, gdzie jedna strona stara się przechytrzyć drugą, wykorzystać lepszą pozycję negocjacyjną, a czasem nawet oszukać drugą stronę, rozprzestrzenił się na dobre i obecnie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, gwarantującym osiąganie optymalnych rezultatów. Model ten wspierają różnego rodzaju techniki negocjacyjne, wykorzystujące elementy psychologii lub na pograniczu psychologii, takie jak programowanie neuro-lingwistyczne (NLP). Także procesy konsolidacyjne w branży służą wzmacnianiu pozycji negocjacyjnej, pozwalając osiągnąć efekt skali. Wszystkie te działania przyczyniają się do znacznej redukcji kosztów zakupowych. Zjawisku temu towarzyszy erozja marży oraz wszechobecny już brak zaufania. Choć współczesne modele zakupowe i outsourcingowe ciągle znajdują zastosowanie, to jednak coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że są to modele niekompletne. Głównym, brakującym w nich składnikiem jest współpraca. Firmy zdają sobie sprawę, że muszą koncentrować swoje działania na podstawowych swoich aktywnościach, określanych, jako core competencies. Ale także coraz częściej dochodzą do wniosku, że w turbulentnym i coraz bardziej złożonym otoczeniu rola kolaboracji z innymi uczestnikami łańcucha dostaw jest jednym z głównych wymogów biznesowych. Idea kolaboracji, bliskiej współpracy, dzielenia się informacjami kluczowymi dla osiągania optymalnych rozwiązań nie jest jeszcze obecnie zjawiskiem naturalnym dla większości organizacji. Dotyczy to zwłaszcza współpracy pomiędzy firmami oferującymi podobne produkty i usługi. I nawet uwzględniając, że na rynku występuje ogromna konkurencja i ogólne jest dążenie do budowania przewagi lub unikatowości rozwiązań, to jednak brak współpracy zazwyczaj pociąga za sobą nieefektywności, których konsekwencje ponoszą wszyscy zainteresowani. Konsolidacja ładunków Jako przykład może posłużyć polityka wielu producentów, którzy nie zezwalają na konsolidację ładunków z własnych fabryk i magazynów do magazynów i centrów dystrybucyjnych swoich klientów wraz z towarami swojej konkurencji. Choć firmy mają prawo do takiego podejścia, to jednak bezsprzecznie efektem ubocznym tego są nie- 44 Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) /

2 Wpływ na wynik finansowy firmy Niski Wysoki Model Kraljica Produkty konkurencyjne (Podejście siłowe) Wysoki koszt zakupu, ale produkty te są relatywnie łatwe do pozyskania. Często są one wytwarzane przez wąską grupę dostawców, ale na rynku istnieje duża nadpodaż takich produktów. Kupcy mają pole do popisu. Relacje z dostawcą są transakcyjne. Zadaniem kupca jest sondowanie rynku i pozyskiwanie produktów od dostawcy oferującego najlepsze warunki (poza ceną). Produkty transakcyjne (non critical) Relacje też transakcyjne, częste zmiany dostawców Produkty strategiczne Produkty krytyczne dla funkcjonowania firmy,a jednocześnie obdarzone dużym ryzykiem. Rolą kupca jest zapewnienie stałych dostaw po możliwie najkorzystniejszej cenie. Pożądana jest bliska współpraca z niewielką ilością starannie dobranych dostawców. Wąskie gardła Priorytetem kupca nie jest negocjowanie ceny, ale zapewnienie ciągłości dostaw. W perspektywie biższe kontakty z dostawcą lub dostawca alternatywny. Niskie Ryzyko zakupowe Wysokie efektywność oraz wyższe koszty, których można by uniknąć, współdzieląc przestrzeń ładunkową. A może to mieć wielki sens zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę sieci handlowe, które mają własną politykę konsolidacji transportu do placówek handlowych i zazwyczaj przewożą jednym środkiem transportu produkty konkurujących firm. Jakie znaczenie strategiczne w tym przypadku ma zastrzeżenie, że nasz towar nie może być przewożony z ich towarem? Macierz strategii zakupowych Kraljica i jej nieefektywności Model strategii zakupowych Kraljica zaprezentowany został w 1983 roku na łamach Harvard Business Review. Od tej pory stał się koncepcją przełomową. Wiele przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji, rozpoczęło wdrażanie tego modelu i dla bardzo wielu firm jest to model obowiązujący do dzisiaj, który przyczynił się do znaczącego obniżenia kosztów zakupowych. Jako główne kryteria przy określaniu strategii negocjacyjnej przyjęto w tym modelu z jednej strony wpływ danej transakcji na wynik finansowy firmy, a z drugiej strony - ryzyko zakupowe. W przypadku niskiego znaczenia dla wyniku finansowego firmy strategie opierają się o wybór jedynie najtańszej oferty (przy niskim ryzyku zakupowym) lub akceptowaniu ceny z naciskiem na zapewnienie ciągłości dostaw (przy wysokim ryzyku zakupowym). Dużo ciekawszym obszarem do rozważań w modelu Krajlica są strategie negocjowania umów o dużym znaczeniu finansowym dla firmy. Obszarowi o wysokim ryzyku zakupowym przypisana została strategia ścisłej współpracy z ograniczoną grupą dostawców. W obszarze tym trudno jednak o pełną kolaborację, ponieważ zaangażowane w proces przedsiębiorstwa, obawiając się o ujawnienie krytycznych danych lub wręcz wykorzystanie przez drugą stronę słabych stron firmy, zazwyczaj nie ujawniają wielu znaczących informacji. W efekcie rzutuje to na poziom osiąganych przez obydwie firmy rezultatów. A to właśnie zaufanie i transparentność są czynnikami niezbędnymi do budowania optymalnych modeli, nastawionych na rozwiązania typu win-win. Słabość współpracy nie jest związana w tym obszarze bezpośrednio z wdrożeniem modelu Kraljica, ale wynika bardziej ze sposobu, w jaki firmy postrzegają współpracę. Przedsiębiorstwa zaś posługują się bardzo ogólnikowymi stwierdzeniami, typu partnerstwo i wspólny interes stron, które tak naprawdę niewiele znaczą, a każda strona umowy pilnuje jedynie własnego interesu. Analizując model Krajlica trzeba zauważyć, że prawdziwym polem do popisu okazuje się dla kupców obszar o wysokim wpływie na wynik finansowy, przy niskim ryzyku zakupowym, gdzie stosowana jest powszechnie strategia rywalizacji czy wręcz konfrontacji. Tam właśnie poszukują oni możliwości uzyskania znaczących korzyści, ze szczególnym nastawieniem na korzyści finansowe. Zaufanie i transparentność są czynnikami niezbędnymi do budowania optymalnych modeli, nastawionych na rozwiązania typu win-win" Słabości modelu Kraljica Nie obejmuje trendu outsourcingu non-core activities O ile model Kraljica obejmuje segmentację wydatków, to zbyt często outsourcing usług lub produkcji odbywa się bez pełnego rozeznania umiejętności wewnętrznych i zewnętrznych i wpływu takiej decyzji na firmę. Złe zakwalifikowanie outsourcowanych usług (określenie ich często jako funkcje pomocnicze, a więc o niskim znaczeniu - zamiast bezpośrednio wspomagających produkty firmowe, a więc o wysokim znaczeniu) skutkują tym, że firma stosuje podejście siłowe, skoncentrowane na cenie, a w efekcie powstają problemy z dostawcą oraz jakością świadczonych usług. Co z kolei odbija się na sferze operacyjnej lub handlowej i w efekcie na pozycji rynkowej. Nie obejmuje poziomu komplikacji usług outsourcingowych Model Krajlica pomija fakt, że zarówno ilość procesów zlecanych na zewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poziom / Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) 45

3 komplikacji usług outsourcingowych stale rośnie. Model Kraljica głównie koncentruje się na uproszczeniu i standaryzacji usług i produktów w celu uzyskania korzystniejszej pozycji w procesach przetargowych. Efektem tego są zazwyczaj nieefektywności kosztowe, a dodatkowym aspektem jest utrata zaufania dostawcy. Podejście takie nie pozwala, czy wręcz uniemożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem silnych stron dostawcy. Nie uwzględnia istnienia innych modeli zakupowych i outsourcingowych Model Kraljica stworzony został w okresie początków outsourcingu (1983 rok). Obejmował on procesy zakupowe, ale nie uwzględniał złożoności decyzyjnej, na którą w ciągu ostatnich 30 lat miała wpływ rewolucja konsumpcyjna, dostęp do nowych rynków zbytu i zaopatrzenia, dostęp do informacji, wreszcie zmiana modeli dystrybucyjnych. O ile model Kraljica był szeroko stosowany przez ostatnich trzydzieści lat, to widać wyraźnie, że najlepsi uznają to rozwiązanie już za przestarzałe i powoli od niego odchodzą. Model Kraljica nie gwarantuje bowiem już takich Korzyści w procesach negocjacyjnych przynosi postawa proaktywna rezultatów, jakie możliwe są przy korzystaniu z innych modeli biznesowych, określanych jako outcome -based. Cztery zasady nowoczesnych negocjacji W książce Getting to WE, uznanej w sierpniu 2013 roku przez Amazon.com za jedną z najlepszych pozycji w obszarze business and leadership, autorzy (Nyden, Vitasek i Frydlinger) podjęli się przygotowania i przedstawienia zestawu narzędzi i zasad negocjacyjnych. Wśród tych narzędzi znalazły się cztery zasady negocjacji, służące bliskiej współpracy według autorów każda z tych zasad musi znaleźć zastosowanie, żeby negocjacje były owocne. Po pierwsze, strony muszą usiąść twarzą w twarz i wspólnie rozwiązywać problemy i szukać najlepszych rozwiązań. Po drugie, strony muszą zastosować się do sześciu bazowych elementów, na których trzeba oprzeć proces negocjacyjny (zasady wzajemności, autonomia stron, szczerość, sprawiedliwość, lojalność i integralność) od tego nie powinno być żadnych odstępstw. Po trzecie, strony muszą zastosować elastyczność we wzajemnym modelu współpracy, żeby osiągnąć wspólnie zaakceptowane cele oraz żeby zapewnić stabilność z jednoczesną umiejętnością dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. Wreszcie po czwarte jeżeli pojawia się konflikt pomiędzy osiągnięciem celów oraz postępowaniem zgodnym z którymkolwiek z sześciu bazowych elementów, należy wybrać zachowanie zgodne z tymi elementami bazowymi i jednocześnie znaleźć inny sposób, w jaki założony cel może zostać osiągnięty. Zarówno sześć elementów bazowych, jak i cztery przedstawione zasady muszą być uzgodnione pomiędzy stronami i zaakceptowane przez członków obydwu organizacji. I każda osoba, zaangażowana w proces musi mieć świadomość, że postępowanie niezgodne z przedstawionymi zasadami jest równoznaczne z oszukiwaniem. Wet za wet Jednym z konsekwentnie analizowanym tematów w biznesie jest wykorzystanie teorii gier. Już siedmiu laureatów Nagrody Nobla uzyskało to wyróżnienie za prace w zakresie wykorzystania teorii gier. Jak wykorzystać zasadę wzajemności, wywodzącą się z teorii gier, opisał w książce Ewolucja kooperacji Robert Axelrod. Pokazał najprostszy i najbardziej dobitny przykład znamiennego aspektu teorii gier, a mianowicie zasady wzajemności, zwanej jako tit for tat ( wet za wet ). W książce tej opisany został turniej na napisanie programu komputerowego, który najlepiej wybrnie z sytuacji powtarzającego się dylematu więźnia. W turnieju wzięli udział specjaliści teorii gier z zakresu psychologii, socjologii, politologii, ekonomii i matematyki. Każdy program zmierzył się z każdym, jak również z samym sobą oraz z programem losowo wybierającym kooperację lub jej brak. Zwycięzcą turnieju został 46 Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) /

4 najprostszy z programów, tit for tat (stworzony przez profesora Anatola Rapoporta). Źródło tego programu bazowało na zasadzie wzajemności: w pierwszym ruchu kooperował, a w kolejnych krokach odwzorowywał to, co jego partner robił w ruchu poprzednim. Wspomniana gra pokazuje, dlaczego dwie strony mogą nie współpracować nawet wtedy, jeżeli w ich interesie jest to najlepsze rozwiązanie. Wystarczy bowiem raz zawieść zaufanie drugiej strony i zawsze już może pojawić się element zdrady. W przypadku dylematu więźnia zgodnie z założeniami - najlepsze rezultaty osiągną obydwie strony, jeżeli obydwie będą milczały. Jednak najczęściej więźniowie składają zeznania obciążające drugą stronę, co skutkuje wyrokiem skazującym obydwu z nich. W efekcie obydwie strony przegrywają. Obserwacje Axelroda można przedstawić w poniższych punktach: współpracuj: nigdy nie bądź pierwszym, który zmienia reguły gry, najlepsze wyniki osiągane są wówczas, kiedy strony konsekwentnie ze sobą współpracują, odwzajemniaj: współpracuj, kiedy druga strona współpracuje i oszukuj, kiedy druga strona oszukuje, nie bądź zawistny: traktuj swojego partnera uczciwie, co oznacza niewykorzystywanie swojej uprzywilejowanej pozycji kosztem drugiej strony, nie bądź zbyt sprytny: nie staraj się oszukać systemu z korzyścią dla siebie. Przenosząc to na obszar negocjacji biznesowych warto zadać sobie pytanie: dlaczego większość negocjacji idzie w stronę konfrontacji i próby przechytrzenia drugiej strony? Odpowiedź jest prosta: jak tylko jedna ze stron zaczyna ukrywać prawdę lub oszukiwać, druga strona zaczyna automatycznie robić to samo. Innym powodem takiego stanu rzeczy jest zainteresowanie negocjatorów uzyskaniem korzyści dla własnej firmy nawet kosztem interesów drugiej strony. Im bardziej złożony, znaczący i strategiczny jest negocjowany kontrakt, tym więcej firm kieruje do tego procesu najskuteczniejszych zakupowców, doświadczonych prawników i zawodowych negocjatorów wszystko w celu osiągnięcia najlepszego rozwiązania dla jednej strony: swojej firmy. Macierz strategii negocjacyjnych Ciekawym uzupełnieniem przedstawionego modelu negocjacyjnego jest macierz, zaproponowana w książce Jednominutowy negocjator przez Dona Hutsona i George a Lucasa. Na jednej osi znajduje się postawa wobec procesu negocjacji, a na drugiej skłonność do współpracy. Zgodnie z opiniami autorów, proaktywni negocjatorzy wykazują gotowość do inicjowania całego procesu i kierowania jego przebiegiem, podczas gdy strony reaktywne ograniczają się do reagowania na działania i słowa drugiej strony. Zazwyczaj więcej korzyści w procesach negocjacyjnych przynosi postawa proaktywna. Druga zmienna jest dużo ciekawsza: w wyborze strategii negocjacyjnych ludzie wykazują się albo wysoką, albo niską skłonnością do współpracy. Z wielu powodów, również opisanych powyżej, dominującą postawą jest niska skłonność do współpracy. Niska skłonność do współpracy Macierz strategii negocjacyjnych Postawa proaktywna Rywalizacja Unikanie Współdziałanie Dostosowanie Postawa reaktywna Źródło: Don Hutson, George Lucas Jednominutowy negocjator Niska skłonność do współpracy Biorąc pod uwagę te dwie zmienne, można wyróżnić cztery strategie negocjacyjne: unikanie, dostosowanie, rywalizacja i współdziałanie. Strategia unikania sprowadza się w zasadzie do unikania otwartych negocjacji. Strategia dostosowania polega na oddaniu pola i pozwoleniu, aby druga strona uzyskała wszystko, na czym jej zależy. Stosowana jest głównie w przypadkach przymusowych, kiedy, ze względu na specyficzne uwarunkowania, za usługę gotowi jesteśmy zapłacić każdą cenę. Wiele osób błędnie uważa, że strategia dostosowania jest dobrym sposobem na budowanie relacji. Niebezpieczeństwo zastosowania takiej strategii polega na tym, że strona, która osiągnęła swoje korzyści, zawsze już będzie miała tendencję do wykorzystywania swojej dominującej pozycji. / Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) 47

5 Strategia rywalizacji określana jest często jako gra o sumie zerowej. Jakkolwiek strategia ta daje pewne możliwości osiągania korzystnych rezultatów, to jednak stosowanie tej strategii jest jednoznacznym sygnałem, że miedzy stronami nie ma żadnych relacji. Można zauważyć, że jest to typowe podejście stosowane w newralgicznej ćwiartce charakteryzującej próbę rozwiązań siłowych w omawianym wcześniej modelu Kraljica. Osiągnięcie obustronnie korzystnych rozwiązań jest charakterystyczne dla strategii współpracy. Negocjacje prowadzi się z uwzględnieniem faktycznych potrzeb wszystkich stron. Kluczem do podjęcia rozmów o rzeczywistych potrzebach i możliwościach jest stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwiązywaniu problemów; wówczas wszyscy chętnie dzielą się informacjami i wykazują gotowość do poszukiwania rozwiązań umożliwiających zaspokojenie zdefiniowanych potrzeb. Hutson i Lucas, podobnie jak Nyden, Vitasek i Frydlinger, zauważają, że nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model współpracy, lecz w różnych okolicznościach należy dopasowywać model współpracy do danej sytuacji w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Macierz zaufania i współpracy Jeszcze inaczej na ten problem spojrzeli Ledlow i Manrodt, którzy w 2011 roku skonstruowali macierz zaufania i współpracy. Na jednej osi umieścili oni dopasowanie stron, a na drugiej działania budujące lub niszczące zaufanie. Według ich modelu znalezienie się w ćwiartce o niskim poziomie dopasowania i przy istniejącym braku zaufania oznacza zakończenie współpracy, co jest jedynie kwestią czasu. Interesujące są ich spostrzeżenia dotyczące zachowania się stron w procesach współpracy. Strony bowiem rozgrywają swoistą grę w ping ponga. Macierz zaufania oraz współpracy Otóż według Ledlowa i Manrodta w relacjach występują naprzemiennie dwa rodzaje zachowań: łagodność, gdzie strony starają się budować wzajemne zaufanie, co często odbywa się z poświęceniem jakości lub kosztów, a następnie jedna ze stron (z reguły strona będąca w uprzywilejowanej sytuacji) zaczyna podchodzić w sposób siłowy, starając się wyegzekwować od drugiej strony określone ustępstwa lub obniżkę cen, lub też stosując różnego rodzaju kary i obciążenia. Dopiero w momencie, kiedy druga strona zaczyna być w trudnej sytuacji, następuje poluzowanie, czemu towarzyszy często działanie zmierzające do odbudowy zaufania. I proces ten powtarzany jest cyklicznie. Najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesne egzekwowanie i budowa zaufania. Tylko taka postawa buduje wiarygodność stron, a jednocześnie uzyskiwane są najlepsze rezultaty. Zarządzanie relacjami w biznesie Często słyszy się o rozwiązaniach win-win, o partnerstwie strategicznym, o budowaniu atmosfery otwartości i przejrzystości w biznesie. Coraz więcej firm posługuje się sformułowaniami typu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR Corporate Social Responsibility). Jednak w relacjach biznesowych spotyka się zazwyczaj zupełny brak znajomości zasad współpracy. Opisane modele pokazują, jak powinniśmy zachowywać się w relacjach biznesowych, zwłaszcza dotyczy to partnerów strategicznych. Jednak często relacje z partnerami przypominają wojnę: zarówno w zakresie stosowanych technik, jak również w zakresie języka, którego używamy (walka konkurencyjna, zwycięskie negocjacje, strzał w dziesiątkę, wojna cenowa, itd.). W efekcie popadamy w zachowania niezgodne z duchem współpracy. A bez stosowanie zasad, wdrożenia mechanizmów zarządzania relacjami i konsekwentnego postępowania zgodnie z ustalonymi wytycznymi stare przyzwyczajenia nieuchronnie będą powracać, negatywnie wpływając na zaufanie stron, co w efekcie skutkować będzie pogarszaniem się relacji między stronami. Budowanie zaufania Poszukiwanie wartości Łagodność Budowanie zaufania Tworzenie wartości Wiarygodność Niszczenie zaufania Utrata wartości Dysfunkcja (rozstanie stron jest tylko kwestią czasu) Utrzymywanie wartości Podejście siłowe Niski poziom dopasowania Źródło: Jerry Ledlow, Karl Manrodt, 2011 Dobre dopasowanie stron 48 Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) /

6 Polska publikacja Johna Gattorny, prekursora koncepcji globalnych łańcuchów dostaw. DYNAMICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW WARTOŚĆ TWORZĄ LUDZIE się z kryzysu i wejść na ścieżkę wzrostu. Roger Crook, CEO DHL Express, USA Moja najlepsza książka, jaką kiedykolwiek czytałem na temat łańcuchów dostaw. Shekar Natarajan, dyrektor łańcucha dostaw Pepsi Bottlin Group, USA Najpoczytniejsza książka nie tylko wśród menedżerów łańcucha dostaw, ale wśród wszystkich zajmujących się tą dziedziną. Jarry Wind, profesor marketinguthe Wharton School Uniwersytet Pensylwania, USA ZAMAWIAM KSIĄŻKĘ DYNAMICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW ilość Imię i nazwisko Imię i nazwisko Dane do wysyłki kod poczt. nazwa firmy ulica, nr domu Miejscowość Dane do faktury kod poczt. nazwa firmy ulica, nr domu Miejscowość NIP Eurologistics S.C. ul.kubackiego 29 A; Suchy Las tel. (61) 892 / 63 Luty-Marzec 60, fax (61) nr 1/ (80)

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca?

Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Outsourcing usług logistycznych komu się to opłaca? Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Mikroekonomia. w zadaniach. Gry strategiczne. mgr Piotr Urbaniak

Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Mikroekonomia. w zadaniach. Gry strategiczne. mgr Piotr Urbaniak Materiał dydaktyczny dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych Mikroekonomia w zadaniach Gry strategiczne mgr Piotr Urbaniak Teoria gier Dział matematyki zajmujący się badaniem optymalnego zachowania w

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Is Win-Win Really Real? 5 kroków budowania relacji w duchu Vested

Is Win-Win Really Real? 5 kroków budowania relacji w duchu Vested Is Win-Win Really Real? 5 kroków budowania relacji w duchu Vested 1 Pierwsze w Polsce wdrożenia modelu Vested w obszarze logistyki Lucyna Zaborowska - Princ Agnieszka Haik Piotr Polak Lucyna - Menedżer

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3

Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Educational curriculum - Harmonogram szkoleń w ramach komponentu 3 Nr działania C3A1 C3A3 C3A5 Data Miejsce Temat szkolenia 14.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 15.06.2010 Wydział Ekonomiczny UG, 28.06.2010

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Wykład 11. Alianse i relacje

Wykład 11. Alianse i relacje Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 11 Alianse i relacje strategiczne Plan wykładu Idea aliansu strategicznego Formy aliansu strategicznego Idea taktyk relacyjnych Formy taktyk relacyjnych

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Strategie zakupu asortymentu

Strategie zakupu asortymentu Strategie zakupu asortymentu Geneza rozwoju zarządzania strategicznego w obszarze zakupów W większości przedsiębiorstw podejście strategiczne do zakupów bierze swój początek w kryzysie bądź w sytuacji,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Elementy budujące zaufanie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Wszystkie prawa zastrzeżone Na celowniku sprzedawcy muszą znaleźć się cele biznesowe klienta, a jego działania muszą koncentrować się wokół tego,

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 7

Spis treści. Wstęp... 7 Spis treści Wstęp... 7 1. Istota i rodzaje outsourcingu informatycznego... 11 1.1. Istota outsourcingu... 11 1.2. Etapy outsourcingu informatycznego... 14 1.3. Przesłanki stosowania outsourcingu... 15

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013

EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 EUROPEJSKIE FORUM NOWYCH IDEI 2013 26 września 2013, godz. 15:30 17:00 Centrum Konferencyjne Sheraton Panel dyskusyjny Bezpieczeństwo energetyczne. Jaki model dla kogo? Ile solidarności, ile państwa, ile

Bardziej szczegółowo

Astrid Heeper, Michael Schmidt. Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje

Astrid Heeper, Michael Schmidt. Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje Astrid Heeper, Michael Schmidt Negocjacje Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje Astrid Heeper, Michael Schmidt Negocjacje Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje Wydano na licencji

Bardziej szczegółowo

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie.

ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod ING to my wszyscy. A nasz cel to: wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie. Pomarańczowy Kod determinuje sposób, w jaki realizujemy powyższy cel określa

Bardziej szczegółowo

VESTED OUTSOURCING CZY CZEKA NAS PERSONALIZACJA PRODUKTÓW I USŁUG? OUTSOURCINGOWA ZAGADKA W DOBIE POSZUKIWANIA NIŻSZYCH KOSZTÓW

VESTED OUTSOURCING CZY CZEKA NAS PERSONALIZACJA PRODUKTÓW I USŁUG? OUTSOURCINGOWA ZAGADKA W DOBIE POSZUKIWANIA NIŻSZYCH KOSZTÓW VESTED OUTSOURCING CZY CZEKA NAS PERSONALIZACJA PRODUKTÓW I USŁUG? OUTSOURCINGOWA ZAGADKA W DOBIE POSZUKIWANIA NIŻSZYCH KOSZTÓW Piotr Polak Forum Praktyków Logistyki, maj 2010 (Do)wolne tłumaczenie, to

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI NEGOCJACJE DLA ZAINTERESOWANYCH NEGOCJACJE http://www.uwm.edu.pl/pa/fileadmin/pliki_do_pobrania/przewodnik_negocjacje.pdf Zbigniew Nęcki Negocjacje w biznesie Fisher, Ury, Patton

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski

Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną. dr Piotr W. Kowalski Strategia firmy a model współpracy pomiędzy departamentem prawnym a kancelarią zewnętrzną dr Piotr W. Kowalski Cel prezentacji Celem prezentacji jest odpowiedź na trzy kluczowe pytania w czasach kryzysu

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Nowy dyrektor marketingu - dlaczego? str. 17. Sześć grzechów śmiertelnych struktury silosowej str. 20

Wstęp. Nowy dyrektor marketingu - dlaczego? str. 17. Sześć grzechów śmiertelnych struktury silosowej str. 20 Spis treści Przedmowa str. 11 Podziękowania str. 15 Wstęp. Nowy dyrektor marketingu - dlaczego? str. 17 Sześć grzechów śmiertelnych struktury silosowej str. 20 Niewłaściwa alokacja zasobów marketingowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. Dawid Sześciło

NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA. Dawid Sześciło NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dawid Sześciło Współczesne paradygmaty administracji publicznej Nowe zarządzanie publiczne podejście ekonomicznomenedżerskie Administracja neoweberowska

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów

Rozdział 1. Odpowiedzialność i zobowiązania względem klientów Kodeks Etyczny LG W LG wierzymy i wyznajemy dwie główne zasady, dotyczące strategii firmy: Tworzenie wartości dla klientów oraz Zarządzanie oparte na poszanowaniu godności człowieka. Zgodnie z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem

Dwie szkoły oceny 360 stopni. Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Sprawdź różnicę pomiędzy klasycznym a nowoczesnym podejściem Czy stosowanie tradycyjnego podejścia do metody 360 stopni jest jedynym rozwiązaniem? Poznaj dwa podejścia do przeprowadzania procesu oceny

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część 5. Sourcing

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część 5. Sourcing 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część 5. Sourcing AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ Proces zaopatrzenia TWORZENIE STRATEGII ZAKUPOWEJ 3 Rola zakupowca i dysponenta rola strategiczna zakupów Macierz Krajnica

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz

Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych. Maciej Bieokiewicz 2011 Społeczna odpowiedzialnośd biznesu w projektach ekoinnowacyjnych Maciej Bieokiewicz Koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Społeczna Odpowiedzialnośd Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility,

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych 2-3 czerwca 2016r., Warszawa Centrum 25 26 lipca 2016r., Warszawa, Centrum Konferencyjne BusinessRoom Łańcuch dostaw Mechanizmy funkcjonowania łancuchów dostaw, zasady tworzenia, konstrukcja Modele łańcuchów

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera?

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Jak skutecznie przeprowadzić zmianę z wykorzystaniem Interim Managera? Studium Przypadku na przykładzie projektu zmiany w obszarze wspierania sprzedaży ING Życie Emilia Urich ING Życie Karolina Niesiobędzka-

Bardziej szczegółowo

Strategia parasolowa

Strategia parasolowa Strategia parasolowa Partnerstwo samorządów Południowej Wielkopolski na rzecz zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych Dr hab. Jacek F. Nowak UEP Plan prezentacji Odpowiedzi napytania: Co to

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii

Prezentacja Kancelarii Prezentacja Kancelarii WSTĘP 2 I. ZAKRES USŁUG 3 II. SUKCESY 4 III. ZASADY 5 IV. HONORARIUM 6 KONTAKT 7 1 S t r o n a Szanowni Państwo, Doświadczenie kancelarii w obsłudze podmiotów gospodarczych pozwoliło

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji

Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji Lp. Kompetencja Poziom operacyjny Opis kompetencji 1 Najwyższa jakość działania [kultura osobista, lojalność, prawość i uczciwość, dbałość o ład i porządek, terminowość] Wyznacza oczekiwania dbając o ład

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów

PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów Oferta szkoleniowa CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILIT Y S z k o l e n i a i t r e n i n g i d l a p r a c o w n i k ó w i z a r z ą d ó w PRSupport oferuje szeroki zakres szkoleń dopasowanych do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Teoria gier matematyki). optymalności decyzji 2 lub więcej Decyzja wpływa na wynik innych graczy strategiami

Teoria gier matematyki). optymalności decyzji 2 lub więcej Decyzja wpływa na wynik innych graczy strategiami Teoria gier Teoria gier jest częścią teorii decyzji (czyli gałęzią matematyki). Teoria decyzji - decyzje mogą być podejmowane w warunkach niepewności, ale nie zależą od strategicznych działań innych Teoria

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU. w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU w kontekście raportowania pozafinansowego i współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi 1 AGENDA Na podstawie badań udostępnionych przez KOWES i Stowarzyszenie na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Pojęcie gry, gry macierzowe: dominacje i punkty siodłowe

Temat 1: Pojęcie gry, gry macierzowe: dominacje i punkty siodłowe Temat 1: Pojęcie gry, gry macierzowe: dominacje i punkty siodłowe Teorię gier można określić jako teorię podejmowania decyzji w szczególnych warunkach. Zajmuje się ona logiczną analizą sytuacji konfliktu

Bardziej szczegółowo

Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów

Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów Zbadaj wskaźnik lojalności Twoich Klientów Sprawdź, czy Klienci będą lojalni wobec Twojej marki? Oferta badania poziomu lojalności Klientów NPS Jaki problem rozwiązuje badanie NPS? Kupowanie produktów

Bardziej szczegółowo

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE

Cechy dobrego negocjatora NEGOCJACJE NEGOCJACJE AGENDA 1. Istota negocjacji wprowadzenie 2. Konflikty i ich uwarunkowania 3. Style i strategie negocjacyjne 4. Proces i reguły negocjacji 5. Komunikacja w negocjacjach 6. Trudne sytuacje negocjacyjne

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria gier na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria gier na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r. Dr Grzegorz Paluszak OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Teoria gier na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Teoria gier 2. Kod modułu : 1 TGw

Bardziej szczegółowo

II edycja AKADEMII NEGOCJACJI SKM SAR

II edycja AKADEMII NEGOCJACJI SKM SAR II edycja AKADEMII NEGOCJACJI SKM SAR Data Zajęcia Prowadzący 21-22.10.2016 r. 1- Skuteczne negocjacje Joanna Sobczyk-Dyjak 25-25.11.2016 r. 2- Profil partnera negocjacyjnego Magdalena Spisak 16-17.12.2016

Bardziej szczegółowo

Kodeks Dobrych Praktyk

Kodeks Dobrych Praktyk Kodeks Dobrych Praktyk ISOLUTION od kilkunastu lat jest dostawcą wysokiej jakości rozwiązań IT oraz usług konsultingowych. Wdrażamy dedykowane systemy informatyczne dla wiodących firm z sektorów bankowości,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo