Biznesowy ping pong. Model ten wspierają różnego rodzaju techniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biznesowy ping pong. Model ten wspierają różnego rodzaju techniki"

Transkrypt

1 Piotr Polak Chartered Institute of Cooperations Biznesowy ping pong Współpraca z dostawcami Relacje biznesowe są kluczem do sukcesu w biznesie. Model konfrontacyjny, w którym dostawca i odbiorca ze sobą konkurują, gdzie jedna strona stara się przechytrzyć drugą, wykorzystać lepszą pozycję negocjacyjną, a czasem nawet oszukać drugą stronę, rozprzestrzenił się na dobre i obecnie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem, gwarantującym osiąganie optymalnych rezultatów. Model ten wspierają różnego rodzaju techniki negocjacyjne, wykorzystujące elementy psychologii lub na pograniczu psychologii, takie jak programowanie neuro-lingwistyczne (NLP). Także procesy konsolidacyjne w branży służą wzmacnianiu pozycji negocjacyjnej, pozwalając osiągnąć efekt skali. Wszystkie te działania przyczyniają się do znacznej redukcji kosztów zakupowych. Zjawisku temu towarzyszy erozja marży oraz wszechobecny już brak zaufania. Choć współczesne modele zakupowe i outsourcingowe ciągle znajdują zastosowanie, to jednak coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że są to modele niekompletne. Głównym, brakującym w nich składnikiem jest współpraca. Firmy zdają sobie sprawę, że muszą koncentrować swoje działania na podstawowych swoich aktywnościach, określanych, jako core competencies. Ale także coraz częściej dochodzą do wniosku, że w turbulentnym i coraz bardziej złożonym otoczeniu rola kolaboracji z innymi uczestnikami łańcucha dostaw jest jednym z głównych wymogów biznesowych. Idea kolaboracji, bliskiej współpracy, dzielenia się informacjami kluczowymi dla osiągania optymalnych rozwiązań nie jest jeszcze obecnie zjawiskiem naturalnym dla większości organizacji. Dotyczy to zwłaszcza współpracy pomiędzy firmami oferującymi podobne produkty i usługi. I nawet uwzględniając, że na rynku występuje ogromna konkurencja i ogólne jest dążenie do budowania przewagi lub unikatowości rozwiązań, to jednak brak współpracy zazwyczaj pociąga za sobą nieefektywności, których konsekwencje ponoszą wszyscy zainteresowani. Konsolidacja ładunków Jako przykład może posłużyć polityka wielu producentów, którzy nie zezwalają na konsolidację ładunków z własnych fabryk i magazynów do magazynów i centrów dystrybucyjnych swoich klientów wraz z towarami swojej konkurencji. Choć firmy mają prawo do takiego podejścia, to jednak bezsprzecznie efektem ubocznym tego są nie- 44 Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) /

2 Wpływ na wynik finansowy firmy Niski Wysoki Model Kraljica Produkty konkurencyjne (Podejście siłowe) Wysoki koszt zakupu, ale produkty te są relatywnie łatwe do pozyskania. Często są one wytwarzane przez wąską grupę dostawców, ale na rynku istnieje duża nadpodaż takich produktów. Kupcy mają pole do popisu. Relacje z dostawcą są transakcyjne. Zadaniem kupca jest sondowanie rynku i pozyskiwanie produktów od dostawcy oferującego najlepsze warunki (poza ceną). Produkty transakcyjne (non critical) Relacje też transakcyjne, częste zmiany dostawców Produkty strategiczne Produkty krytyczne dla funkcjonowania firmy,a jednocześnie obdarzone dużym ryzykiem. Rolą kupca jest zapewnienie stałych dostaw po możliwie najkorzystniejszej cenie. Pożądana jest bliska współpraca z niewielką ilością starannie dobranych dostawców. Wąskie gardła Priorytetem kupca nie jest negocjowanie ceny, ale zapewnienie ciągłości dostaw. W perspektywie biższe kontakty z dostawcą lub dostawca alternatywny. Niskie Ryzyko zakupowe Wysokie efektywność oraz wyższe koszty, których można by uniknąć, współdzieląc przestrzeń ładunkową. A może to mieć wielki sens zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę sieci handlowe, które mają własną politykę konsolidacji transportu do placówek handlowych i zazwyczaj przewożą jednym środkiem transportu produkty konkurujących firm. Jakie znaczenie strategiczne w tym przypadku ma zastrzeżenie, że nasz towar nie może być przewożony z ich towarem? Macierz strategii zakupowych Kraljica i jej nieefektywności Model strategii zakupowych Kraljica zaprezentowany został w 1983 roku na łamach Harvard Business Review. Od tej pory stał się koncepcją przełomową. Wiele przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji, rozpoczęło wdrażanie tego modelu i dla bardzo wielu firm jest to model obowiązujący do dzisiaj, który przyczynił się do znaczącego obniżenia kosztów zakupowych. Jako główne kryteria przy określaniu strategii negocjacyjnej przyjęto w tym modelu z jednej strony wpływ danej transakcji na wynik finansowy firmy, a z drugiej strony - ryzyko zakupowe. W przypadku niskiego znaczenia dla wyniku finansowego firmy strategie opierają się o wybór jedynie najtańszej oferty (przy niskim ryzyku zakupowym) lub akceptowaniu ceny z naciskiem na zapewnienie ciągłości dostaw (przy wysokim ryzyku zakupowym). Dużo ciekawszym obszarem do rozważań w modelu Krajlica są strategie negocjowania umów o dużym znaczeniu finansowym dla firmy. Obszarowi o wysokim ryzyku zakupowym przypisana została strategia ścisłej współpracy z ograniczoną grupą dostawców. W obszarze tym trudno jednak o pełną kolaborację, ponieważ zaangażowane w proces przedsiębiorstwa, obawiając się o ujawnienie krytycznych danych lub wręcz wykorzystanie przez drugą stronę słabych stron firmy, zazwyczaj nie ujawniają wielu znaczących informacji. W efekcie rzutuje to na poziom osiąganych przez obydwie firmy rezultatów. A to właśnie zaufanie i transparentność są czynnikami niezbędnymi do budowania optymalnych modeli, nastawionych na rozwiązania typu win-win. Słabość współpracy nie jest związana w tym obszarze bezpośrednio z wdrożeniem modelu Kraljica, ale wynika bardziej ze sposobu, w jaki firmy postrzegają współpracę. Przedsiębiorstwa zaś posługują się bardzo ogólnikowymi stwierdzeniami, typu partnerstwo i wspólny interes stron, które tak naprawdę niewiele znaczą, a każda strona umowy pilnuje jedynie własnego interesu. Analizując model Krajlica trzeba zauważyć, że prawdziwym polem do popisu okazuje się dla kupców obszar o wysokim wpływie na wynik finansowy, przy niskim ryzyku zakupowym, gdzie stosowana jest powszechnie strategia rywalizacji czy wręcz konfrontacji. Tam właśnie poszukują oni możliwości uzyskania znaczących korzyści, ze szczególnym nastawieniem na korzyści finansowe. Zaufanie i transparentność są czynnikami niezbędnymi do budowania optymalnych modeli, nastawionych na rozwiązania typu win-win" Słabości modelu Kraljica Nie obejmuje trendu outsourcingu non-core activities O ile model Kraljica obejmuje segmentację wydatków, to zbyt często outsourcing usług lub produkcji odbywa się bez pełnego rozeznania umiejętności wewnętrznych i zewnętrznych i wpływu takiej decyzji na firmę. Złe zakwalifikowanie outsourcowanych usług (określenie ich często jako funkcje pomocnicze, a więc o niskim znaczeniu - zamiast bezpośrednio wspomagających produkty firmowe, a więc o wysokim znaczeniu) skutkują tym, że firma stosuje podejście siłowe, skoncentrowane na cenie, a w efekcie powstają problemy z dostawcą oraz jakością świadczonych usług. Co z kolei odbija się na sferze operacyjnej lub handlowej i w efekcie na pozycji rynkowej. Nie obejmuje poziomu komplikacji usług outsourcingowych Model Krajlica pomija fakt, że zarówno ilość procesów zlecanych na zewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poziom / Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) 45

3 komplikacji usług outsourcingowych stale rośnie. Model Kraljica głównie koncentruje się na uproszczeniu i standaryzacji usług i produktów w celu uzyskania korzystniejszej pozycji w procesach przetargowych. Efektem tego są zazwyczaj nieefektywności kosztowe, a dodatkowym aspektem jest utrata zaufania dostawcy. Podejście takie nie pozwala, czy wręcz uniemożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej z wykorzystaniem silnych stron dostawcy. Nie uwzględnia istnienia innych modeli zakupowych i outsourcingowych Model Kraljica stworzony został w okresie początków outsourcingu (1983 rok). Obejmował on procesy zakupowe, ale nie uwzględniał złożoności decyzyjnej, na którą w ciągu ostatnich 30 lat miała wpływ rewolucja konsumpcyjna, dostęp do nowych rynków zbytu i zaopatrzenia, dostęp do informacji, wreszcie zmiana modeli dystrybucyjnych. O ile model Kraljica był szeroko stosowany przez ostatnich trzydzieści lat, to widać wyraźnie, że najlepsi uznają to rozwiązanie już za przestarzałe i powoli od niego odchodzą. Model Kraljica nie gwarantuje bowiem już takich Korzyści w procesach negocjacyjnych przynosi postawa proaktywna rezultatów, jakie możliwe są przy korzystaniu z innych modeli biznesowych, określanych jako outcome -based. Cztery zasady nowoczesnych negocjacji W książce Getting to WE, uznanej w sierpniu 2013 roku przez Amazon.com za jedną z najlepszych pozycji w obszarze business and leadership, autorzy (Nyden, Vitasek i Frydlinger) podjęli się przygotowania i przedstawienia zestawu narzędzi i zasad negocjacyjnych. Wśród tych narzędzi znalazły się cztery zasady negocjacji, służące bliskiej współpracy według autorów każda z tych zasad musi znaleźć zastosowanie, żeby negocjacje były owocne. Po pierwsze, strony muszą usiąść twarzą w twarz i wspólnie rozwiązywać problemy i szukać najlepszych rozwiązań. Po drugie, strony muszą zastosować się do sześciu bazowych elementów, na których trzeba oprzeć proces negocjacyjny (zasady wzajemności, autonomia stron, szczerość, sprawiedliwość, lojalność i integralność) od tego nie powinno być żadnych odstępstw. Po trzecie, strony muszą zastosować elastyczność we wzajemnym modelu współpracy, żeby osiągnąć wspólnie zaakceptowane cele oraz żeby zapewnić stabilność z jednoczesną umiejętnością dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. Wreszcie po czwarte jeżeli pojawia się konflikt pomiędzy osiągnięciem celów oraz postępowaniem zgodnym z którymkolwiek z sześciu bazowych elementów, należy wybrać zachowanie zgodne z tymi elementami bazowymi i jednocześnie znaleźć inny sposób, w jaki założony cel może zostać osiągnięty. Zarówno sześć elementów bazowych, jak i cztery przedstawione zasady muszą być uzgodnione pomiędzy stronami i zaakceptowane przez członków obydwu organizacji. I każda osoba, zaangażowana w proces musi mieć świadomość, że postępowanie niezgodne z przedstawionymi zasadami jest równoznaczne z oszukiwaniem. Wet za wet Jednym z konsekwentnie analizowanym tematów w biznesie jest wykorzystanie teorii gier. Już siedmiu laureatów Nagrody Nobla uzyskało to wyróżnienie za prace w zakresie wykorzystania teorii gier. Jak wykorzystać zasadę wzajemności, wywodzącą się z teorii gier, opisał w książce Ewolucja kooperacji Robert Axelrod. Pokazał najprostszy i najbardziej dobitny przykład znamiennego aspektu teorii gier, a mianowicie zasady wzajemności, zwanej jako tit for tat ( wet za wet ). W książce tej opisany został turniej na napisanie programu komputerowego, który najlepiej wybrnie z sytuacji powtarzającego się dylematu więźnia. W turnieju wzięli udział specjaliści teorii gier z zakresu psychologii, socjologii, politologii, ekonomii i matematyki. Każdy program zmierzył się z każdym, jak również z samym sobą oraz z programem losowo wybierającym kooperację lub jej brak. Zwycięzcą turnieju został 46 Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) /

4 najprostszy z programów, tit for tat (stworzony przez profesora Anatola Rapoporta). Źródło tego programu bazowało na zasadzie wzajemności: w pierwszym ruchu kooperował, a w kolejnych krokach odwzorowywał to, co jego partner robił w ruchu poprzednim. Wspomniana gra pokazuje, dlaczego dwie strony mogą nie współpracować nawet wtedy, jeżeli w ich interesie jest to najlepsze rozwiązanie. Wystarczy bowiem raz zawieść zaufanie drugiej strony i zawsze już może pojawić się element zdrady. W przypadku dylematu więźnia zgodnie z założeniami - najlepsze rezultaty osiągną obydwie strony, jeżeli obydwie będą milczały. Jednak najczęściej więźniowie składają zeznania obciążające drugą stronę, co skutkuje wyrokiem skazującym obydwu z nich. W efekcie obydwie strony przegrywają. Obserwacje Axelroda można przedstawić w poniższych punktach: współpracuj: nigdy nie bądź pierwszym, który zmienia reguły gry, najlepsze wyniki osiągane są wówczas, kiedy strony konsekwentnie ze sobą współpracują, odwzajemniaj: współpracuj, kiedy druga strona współpracuje i oszukuj, kiedy druga strona oszukuje, nie bądź zawistny: traktuj swojego partnera uczciwie, co oznacza niewykorzystywanie swojej uprzywilejowanej pozycji kosztem drugiej strony, nie bądź zbyt sprytny: nie staraj się oszukać systemu z korzyścią dla siebie. Przenosząc to na obszar negocjacji biznesowych warto zadać sobie pytanie: dlaczego większość negocjacji idzie w stronę konfrontacji i próby przechytrzenia drugiej strony? Odpowiedź jest prosta: jak tylko jedna ze stron zaczyna ukrywać prawdę lub oszukiwać, druga strona zaczyna automatycznie robić to samo. Innym powodem takiego stanu rzeczy jest zainteresowanie negocjatorów uzyskaniem korzyści dla własnej firmy nawet kosztem interesów drugiej strony. Im bardziej złożony, znaczący i strategiczny jest negocjowany kontrakt, tym więcej firm kieruje do tego procesu najskuteczniejszych zakupowców, doświadczonych prawników i zawodowych negocjatorów wszystko w celu osiągnięcia najlepszego rozwiązania dla jednej strony: swojej firmy. Macierz strategii negocjacyjnych Ciekawym uzupełnieniem przedstawionego modelu negocjacyjnego jest macierz, zaproponowana w książce Jednominutowy negocjator przez Dona Hutsona i George a Lucasa. Na jednej osi znajduje się postawa wobec procesu negocjacji, a na drugiej skłonność do współpracy. Zgodnie z opiniami autorów, proaktywni negocjatorzy wykazują gotowość do inicjowania całego procesu i kierowania jego przebiegiem, podczas gdy strony reaktywne ograniczają się do reagowania na działania i słowa drugiej strony. Zazwyczaj więcej korzyści w procesach negocjacyjnych przynosi postawa proaktywna. Druga zmienna jest dużo ciekawsza: w wyborze strategii negocjacyjnych ludzie wykazują się albo wysoką, albo niską skłonnością do współpracy. Z wielu powodów, również opisanych powyżej, dominującą postawą jest niska skłonność do współpracy. Niska skłonność do współpracy Macierz strategii negocjacyjnych Postawa proaktywna Rywalizacja Unikanie Współdziałanie Dostosowanie Postawa reaktywna Źródło: Don Hutson, George Lucas Jednominutowy negocjator Niska skłonność do współpracy Biorąc pod uwagę te dwie zmienne, można wyróżnić cztery strategie negocjacyjne: unikanie, dostosowanie, rywalizacja i współdziałanie. Strategia unikania sprowadza się w zasadzie do unikania otwartych negocjacji. Strategia dostosowania polega na oddaniu pola i pozwoleniu, aby druga strona uzyskała wszystko, na czym jej zależy. Stosowana jest głównie w przypadkach przymusowych, kiedy, ze względu na specyficzne uwarunkowania, za usługę gotowi jesteśmy zapłacić każdą cenę. Wiele osób błędnie uważa, że strategia dostosowania jest dobrym sposobem na budowanie relacji. Niebezpieczeństwo zastosowania takiej strategii polega na tym, że strona, która osiągnęła swoje korzyści, zawsze już będzie miała tendencję do wykorzystywania swojej dominującej pozycji. / Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) 47

5 Strategia rywalizacji określana jest często jako gra o sumie zerowej. Jakkolwiek strategia ta daje pewne możliwości osiągania korzystnych rezultatów, to jednak stosowanie tej strategii jest jednoznacznym sygnałem, że miedzy stronami nie ma żadnych relacji. Można zauważyć, że jest to typowe podejście stosowane w newralgicznej ćwiartce charakteryzującej próbę rozwiązań siłowych w omawianym wcześniej modelu Kraljica. Osiągnięcie obustronnie korzystnych rozwiązań jest charakterystyczne dla strategii współpracy. Negocjacje prowadzi się z uwzględnieniem faktycznych potrzeb wszystkich stron. Kluczem do podjęcia rozmów o rzeczywistych potrzebach i możliwościach jest stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwiązywaniu problemów; wówczas wszyscy chętnie dzielą się informacjami i wykazują gotowość do poszukiwania rozwiązań umożliwiających zaspokojenie zdefiniowanych potrzeb. Hutson i Lucas, podobnie jak Nyden, Vitasek i Frydlinger, zauważają, że nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model współpracy, lecz w różnych okolicznościach należy dopasowywać model współpracy do danej sytuacji w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Macierz zaufania i współpracy Jeszcze inaczej na ten problem spojrzeli Ledlow i Manrodt, którzy w 2011 roku skonstruowali macierz zaufania i współpracy. Na jednej osi umieścili oni dopasowanie stron, a na drugiej działania budujące lub niszczące zaufanie. Według ich modelu znalezienie się w ćwiartce o niskim poziomie dopasowania i przy istniejącym braku zaufania oznacza zakończenie współpracy, co jest jedynie kwestią czasu. Interesujące są ich spostrzeżenia dotyczące zachowania się stron w procesach współpracy. Strony bowiem rozgrywają swoistą grę w ping ponga. Macierz zaufania oraz współpracy Otóż według Ledlowa i Manrodta w relacjach występują naprzemiennie dwa rodzaje zachowań: łagodność, gdzie strony starają się budować wzajemne zaufanie, co często odbywa się z poświęceniem jakości lub kosztów, a następnie jedna ze stron (z reguły strona będąca w uprzywilejowanej sytuacji) zaczyna podchodzić w sposób siłowy, starając się wyegzekwować od drugiej strony określone ustępstwa lub obniżkę cen, lub też stosując różnego rodzaju kary i obciążenia. Dopiero w momencie, kiedy druga strona zaczyna być w trudnej sytuacji, następuje poluzowanie, czemu towarzyszy często działanie zmierzające do odbudowy zaufania. I proces ten powtarzany jest cyklicznie. Najlepszym rozwiązaniem jest jednoczesne egzekwowanie i budowa zaufania. Tylko taka postawa buduje wiarygodność stron, a jednocześnie uzyskiwane są najlepsze rezultaty. Zarządzanie relacjami w biznesie Często słyszy się o rozwiązaniach win-win, o partnerstwie strategicznym, o budowaniu atmosfery otwartości i przejrzystości w biznesie. Coraz więcej firm posługuje się sformułowaniami typu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR Corporate Social Responsibility). Jednak w relacjach biznesowych spotyka się zazwyczaj zupełny brak znajomości zasad współpracy. Opisane modele pokazują, jak powinniśmy zachowywać się w relacjach biznesowych, zwłaszcza dotyczy to partnerów strategicznych. Jednak często relacje z partnerami przypominają wojnę: zarówno w zakresie stosowanych technik, jak również w zakresie języka, którego używamy (walka konkurencyjna, zwycięskie negocjacje, strzał w dziesiątkę, wojna cenowa, itd.). W efekcie popadamy w zachowania niezgodne z duchem współpracy. A bez stosowanie zasad, wdrożenia mechanizmów zarządzania relacjami i konsekwentnego postępowania zgodnie z ustalonymi wytycznymi stare przyzwyczajenia nieuchronnie będą powracać, negatywnie wpływając na zaufanie stron, co w efekcie skutkować będzie pogarszaniem się relacji między stronami. Budowanie zaufania Poszukiwanie wartości Łagodność Budowanie zaufania Tworzenie wartości Wiarygodność Niszczenie zaufania Utrata wartości Dysfunkcja (rozstanie stron jest tylko kwestią czasu) Utrzymywanie wartości Podejście siłowe Niski poziom dopasowania Źródło: Jerry Ledlow, Karl Manrodt, 2011 Dobre dopasowanie stron 48 Luty-Marzec 2014 nr 1/2014 (80) /

6 Polska publikacja Johna Gattorny, prekursora koncepcji globalnych łańcuchów dostaw. DYNAMICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW WARTOŚĆ TWORZĄ LUDZIE się z kryzysu i wejść na ścieżkę wzrostu. Roger Crook, CEO DHL Express, USA Moja najlepsza książka, jaką kiedykolwiek czytałem na temat łańcuchów dostaw. Shekar Natarajan, dyrektor łańcucha dostaw Pepsi Bottlin Group, USA Najpoczytniejsza książka nie tylko wśród menedżerów łańcucha dostaw, ale wśród wszystkich zajmujących się tą dziedziną. Jarry Wind, profesor marketinguthe Wharton School Uniwersytet Pensylwania, USA ZAMAWIAM KSIĄŻKĘ DYNAMICZNE ŁAŃCUCHY DOSTAW ilość Imię i nazwisko Imię i nazwisko Dane do wysyłki kod poczt. nazwa firmy ulica, nr domu Miejscowość Dane do faktury kod poczt. nazwa firmy ulica, nr domu Miejscowość NIP Eurologistics S.C. ul.kubackiego 29 A; Suchy Las tel. (61) 892 / 63 Luty-Marzec 60, fax (61) nr 1/ (80)

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Maciej Kraus METODY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DZIAŁU SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU INSTYTUCJONALNYM Praca doktorska na kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów

Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Artykuł pochodzi z publikacji: Fundraising w działalności organizacji pozarządowych, (Red.) A. Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Kreowanie lojalności donatorów Monika Kwil

Bardziej szczegółowo

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186

Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Tytu³: CRM. Zarz¹dzanie kontaktami z klientami Autor: Agnieszka Dejnaka ISBN: 83-7197-864-2 Liczba stron: 186 Firma dzia³aj¹ca w realiach pocz¹tku XXI wieku staje przed wieloma wyzwaniami. Jednym z nich

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9

SPIS TREŚCI. TEB Edukacja sp. z o.o. AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców. we współpracy z ISBN 978-83-935184-4-9 POZNAŃ 2013 AUTOR Wielkopolski Związek Pracodawców we współpracy z TEB Edukacja sp. z o.o. ISBN 978-83-935184-4-9 Poznań 2013 Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję?

Badania i certyfikacja zabawek od kuchni. Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Jakosc Magazyn 4/2014 ISSN 2299-6249 Bezpieczeństwo Jak dostawca do sieci może umocnić swoją pozycję? Technologie Badania i certyfikacja zabawek od kuchni Wiedza Co kryje w sobie Doktryna jakości profesora

Bardziej szczegółowo

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych

1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych Spis treści Wstęp 5 1. Proces komercjalizacji wynalazków i badań naukowych 6 2. Rola przedsiębiorcy w procesie komercjalizacji 10 Podsumowanie 12 3. Zasady oceny technologii w celu jej komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis:

Człowiek najlepsza inwestycja. W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja W przypadku cytowania fragmentów należy umieścić przypis: Modele biznesowe przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Proces zarządzania strategicznego.

Proces zarządzania strategicznego. 58 Rozdział III. Proces zarządzania strategicznego ROZDZIAŁ III. Proces zarządzania strategicznego. 1. Wprowadzenie. Zarządzanie strategiczne jak każde zarządzanie powinno spełniać określone funkcje, które

Bardziej szczegółowo

Zakupy w biznesie potrzeba strategicznej reorientacji

Zakupy w biznesie potrzeba strategicznej reorientacji Warsztaty menedżerskie Krzysztof Rutkowski Zakupy w biznesie potrzeba strategicznej reorientacji 35 W jednym ze swych opowiadań Bruno Ferrero przytacza historię pielgrzyma, który w swej drodze do odległego

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PROJEKTU BADAWCZEGO ŹRÓDŁA I STRATEGIE INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

WYNIKI PROJEKTU BADAWCZEGO ŹRÓDŁA I STRATEGIE INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW MSN Working Papers nr 3 Międzynarodowa Sieć Naukowa "Ocena Wpływu Działalności Badawczo - Rozwojowej (B+R) i Innowacji na Rozwój Społeczno - Gospodarczy" projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI

Grzegorz Filipowicz WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI WPOWADZENIE DO ZARZĄDZANIA SZKOLENIAMI Zasadniczym celem wszelkich programów szkoleniowych jest zmiana wiedzy, umiejętności oraz postaw pracowników w takim zakresie, aby pozytywnie oddziaływało to na funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BANKACH KOMERCYJNYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NORM SERII

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie?

Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? www.pwc.pl Aktualne wyzwania dla handlu detalicznego czyli jak skutecznie wprowadzić elektroniczny kanał sprzedaży w tradycyjnym sklepie? Raport e-commerce 2011 Raport powstał dzięki współpracy z naszymi

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych

CFO. Survey. Program dla Dyrektorów Finansowych CFO Survey Program dla Dyrektorów Finansowych Spis treści I. Wprowadzenie 3 II. Rola służb finansowo-księgowych, światowe trendy 4 III. Budowa modelu Finansów na Żądanie 6 1. Rola Dyrektorów Finansowych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego

Rys.4. 1. Elementy zarządzania strategicznego Źródło: A. Zakrzewska Bielawska, Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach wysokich technologii, [w:] J. Werewka (red.), Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie informatycznym. Metodologia i strategia

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa w kierunku koncepcji eklektycznej?

Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa w kierunku koncepcji eklektycznej? GOSPODARKA NARODOWA 4 (248) Rok LXXX/XXI kwiecień 2012 s. 1-30 Marlena DZIKOWSKA * Marian GORYNIA ** Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa w kierunku koncepcji eklektycznej? Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm.

Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Książkę tę dedykujemy naszym klientom, którzy nieustannie dbają o poprawę wizerunku i sposobu pracy swoich firm. Jak wdrożyć CRM Alicja Mazur Dariusz Mazur MADAR Wydawnictwo: MADAR Sp.

Bardziej szczegółowo

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski

ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski Tomasz Gasiński Sławomir Pijanowski podręcznik dla Dużych i średnich przedsiębiorstw Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu Publikacja przygotowana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo