DLA PODRÓŻNIKÓW Poznaj piękno mazowieckiej przyrody i architektury. Katalog instytucji kultury. Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DLA PODRÓŻNIKÓW Poznaj piękno mazowieckiej przyrody i architektury. Katalog instytucji kultury. Samorządu Województwa Mazowieckiego"

Transkrypt

1 DLA PODRÓŻNIKÓW Poznaj piękno mazowieckiej przyrody i architektury Katalog instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego

2 Projekt okładki i grafika: PANCZAKIeWICZ ART.deSIGN / Paweł Panczakiewicz Wydawca: Samorząd Województwa Mazowieckiego Warszawa, ul. Jagiellońska 26 tel.: (+22) , faks: (+22) Druk: PASAŻ Sp z o.o. Kraków, ul. Rydlówka 24 Egzemplarz bezpłatny. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana bez pisemnej zgody Wydawcy. Publikacja współfinansowana przez unię europejską ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego. 8x UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 5x 4x - pole ochronne min. 4x min. 4x Zasada konstrukcji pola podstawowego i pola ochronnego moduł konstrukcyjny x=1/8 wysokości znaku graficznego RPO UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ISBN Warszawa 2011 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

3

4 Muzea Katalog instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 8 Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 14 Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie 10 Muzeum Niepodległości w Warszawie 16 Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie 12 Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 18 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

5 Spis treści Muzeum Mazowieckie w Płocku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Muzeum Regionalne w Siedlcach teatry 40 Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie Teatr Polski w Warszawie inne 48 Teatr Praga w Warszawie Warszawska Opera Kameralna w Warszawie Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusza Sygietyńskiego Karolin-Otrębusy Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

6

7 WStĘP KATALOG INSTYTUCJI KULTURY zapraszamy Państwa na wędrówkę po mazowieckich instytucjach kultury będących jednostkami Samorządu Województwa Mazowieckiego. niniejszy katalog to przewodnik dla wszystkich osób ceniących sztukę teatralną, muzykę, literaturę, malarstwo i rzeźbę. Zawiera on ofertę 29 jednostek, które w różnoraki sposób promują kulturę i stwarzają warunki dla jej rozwoju. Mazowsze oferuje szansę najpełniejszego obcowania z polską kulturą dawną i współczesną zarówno starszemu pokoleniu, jak i młodzieży. Muzea i skanseny przyciągają bogactwem eksponatów dziedzictwa przeszłości, tradycji i historii, jak również przybliżając twórczość współczesnych artystów. Miłośnikom bardziej ekspresyjnych form artystycznych proponujemy wizytę w mazowieckich teatrach czy operach lub udział w licznych festiwalach, koncertach czy warsztatach sztuki. zapraszamy na Mazowsze! 7

8 MuZeuM AZJI I PACyFIKu Katalog instytucji Kultury Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie Muzeum Azji i Pacyfiku ul. Solec Warszawa tel.: , fax: Galeria Azjatycka ul. Freta 5, Warszawa, tel.: Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie powstało w 1973 roku. Jest jedynym muzeum w Polsce, którego zbiory poświęcone są wyłącznie kulturom krajów Azji, Oceanii oraz Australii. Muzeum narodziło się z pasji kolekcjonerskiej Andrzeja Wawrzyniaka, marynarza i dyplomaty, który w Azji spędził 27 lat, głównie w Wietnamie, Indonezji, Laosie, Nepalu i Afganistanie. W 1973 roku podarował swe bogate zbiory dzieł sztuki i obiektów etnograficznych państwu polskiemu i mianowany został dożywotnim dyrektorem i kustoszem utworzonego w ten sposób muzeum. Założycielska kolekcja, licząca ponad 4000 obiektów, pochodziła z wysp indonezyjskich: Jawy, Sumatry, Kalimantanu (czyli Borneo), Sulawesi (czyli Celebesu), Bali oraz Flores. Najważniejszą jej część stanowiły krisy, maski obrzędowe i teatralne, lalki klasycznego teatru jawajskiego wayang kulit i wayang golek, rzeźby kamienne, drewniane, terakotowe oraz tkaniny: batiki, ikaty i tapisy, wreszcie zbiory tradycyjnego i współczesnego malarstwa indonezyjskiego. Z prywatnego kolekcjonera Andrzej Wawrzyniak stał profesjonalnym muzealnikiem. Zasiadał w Radzie do Spraw 8

9 Katalog instytucji Kultury warszawa Muzeów przy Ministrze Kultury. Był przez kilka kadencji, członkiem Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk. Muzeum Azji i Pacyfiku gromadzi zbiory ze wszystkich krajów Azji, Australii i Oceanii, głównie przez darowizny od indywidualnych ofiarodawców oraz instytucji, sporadycznie również w drodze zakupów. Obecnie liczą one ponad obiektów. Najliczniejsze są kolekcje z Indonezji, Wietnamu, Indii, Chin, krajów buddyzmu wadżrajany (Mongolia, Nepal, Tybet), jak też Centralnej Azji, Afganistanu i Papui Nowej Gwinei. Muzeum gromadzi także współczesne malarstwo, grafikę i rysunki o tematyce orientalnej. W zbiorach znajdują się prace takich artystów polskich jak Tadeusz Kulisiewicz, Aleksander Kobzdej, Andrzej Strumiłło i Roman Opałka. Istniejąca przy Muzeum Biblioteka Azjatycka posiada specjalistyczny księgozbiór liczący ponad 13 tysięcy woluminów i 200 tytułów czasopism polskich i obcych, uzyskiwanych drogą zakupów i wymiany. Rozległa działalność oświatowa i promocyjna wyraża się liczbą wielu spotkań: są to prelekcje na temat sztuki, religii, filozofii azjatyckich, pokazy filmowe, wieczory poezji, muzyki i tańca orientalnego, spotkania z ciekawymi ludźmi, jak dyplomaci, podróżnicy, wyznawcy różnych religii. Przy ul. Solec 24 trwa budowa gmachu, który pomieści nową siedzibę Muzeum. Po raz pierwszy w dziejach tej instytucji pod jednym dachem znajdą się sale ekspozycyjne (w tym pierwsze w historii placówki ekspozycje stałe, ukazujące przekrój niemal wszystkich kultur Azji), magazyny i pracownie. 9

10 MuZeuM HISTORII POLSKIeGO RuCHu LudOWeGO Katalog instytucji Kultury Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie Al. Wilanowska Warszawa tel./fax: , Warszawskie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego powstało w 1984 r. Główna siedziba Muzeum mieści się w zabytkowym budynku zwanym potocznie Żółtą Karczmą. MHPRL to placówka naukowo-badawcza, której przedmiotem działania jest gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie materiałów obrazujących rozwój i dokonania szeroko pojmowanego ruchu ludowego. Zajmuje się opracowywaniem i popularyzacją pamiątek związanych z historią polskiej wsi, działalnością chłopskich partii i stronnictw politycznych, organizacji społeczno-zawodowych, młodzieżowych, spółdzielczych i innych, rozwijających w środowisku wiejskim różnorodne formy pracy społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i gospodarczej. Muzeum przechowuje dobra kultury z zakresu historii wsi i ruchu ludowego. Zaliczają się do nich m.in.: eksponaty 10

11 Katalog instytucji Kultury warszawa związane z walką o wolność Polski w XVIII i XIX w. (powstania 1794 i 1863) oraz w XX w. ( i ); gobeliny i tkaniny artystyczne o tematyce narodowowyzwoleńczej; pamiątki i przedmioty osobiste działaczy ruchu ludowego; dokumenty działalności stronnictw chłopskich, wiejskich organizacji młodzieżowych i społeczno-gospodarczych oraz PSL na emigracji; zdjęcia dokumentujące wydarzenia z historii ruchu ludowego; afisze i obwieszczenia wydane przez okupacyjne władze administracyjne w celach propagandowych z okresu I i II wojny światowej. do tej pory Muzeum zgromadziło ponad 46 tys. eksponatów. O aktywności MHPRL świadczą dziesiątki wystaw eksponowanych w różnych miejscach w Polsce. Swoisty cykl stanowią wystawy biograficzne, prezentujące sylwetki wybitnych ludowców, m.in. Zofii Solarzowej, Adama Bienia, Stanisława Mikołajczyka, Wincentego Witosa, Macieja Rataja, Stanisława Thugutta, eugeniusza Lewakowskiego, Marii Maniakówny. działalność oświatowa realizowana jest poprzez lekcje muzealne, spotkania autorskie i promocje książek o tematyce historycznej. Z realizacją programowych założeń Muzeum związana jest też działalność biblioteki. Ma ona charakter specjalistyczny, jej trzon stanowią wydawnictwa zwarte traktujące o wsi, ruchu ludowym i młodowiejskim oraz prasa z okresu II RP. Ważne miejsce zajmuje działalność wydawnicza. Publikowane katalogi wystaw, albumy, materiały źródłowe, monografie i wspomnienia, materiały z konferencji naukowych oddają najnowszy stan wiedzy o historii ruchu ludowego. W głównej siedzibie MHPRL przy Al. Wilanowskiej 204 nie ma ekspozycji stałej. O aktualnych wystawach informujemy w prasie i na stronie internetowej. 11

12 MuZeuM KOLeJNICTWA Katalog instytucji Kultury Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie ul. Towarowa Warszawa tel. /fax: , Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie ul. Towarowa Sochaczew Muzeum gromadzi tabor kolejowy normalnotorowy i wąskotorowy, maszyny i urządzenia kolejowe, modele taboru, makiety budynków kolejowych, archiwalia (fotografie, bilety, dokumenty) oraz muzealia artystyczno-historyczne (numizmaty, obrazy, sztandary). Atrakcją zbiorów muzealnych jest unikatowy pociąg pancerny z okresu II wojny światowej. Cennymi eksponatami są sztandary kolejowe z okresu międzywojennego. W Muzeum posiadamy parowozy wszystkich serii produkcji polskiej oraz niektóre parowozy produkowane w innych krajach, eksploatowane w Polsce. Atrakcję, nie tylko dla dzieci, stanowią dwie czynne makiety z jeżdżącymi pociągami. Na uwagę zasługuje też duży zbiór modeli taboru kolejowego. Biblioteka muzealna posiada ok. 6 tys. wydawnictw z dziedziny kolejnictwa polskiego i światowego. dla zwiedzających dostępne są ekspozycje w salach wystawowych: 12

13 Katalog instytucji Kultury warszawa Ekspozycje stałe: Początki kolei na świecie, Historia kolei na ziemiach polskich oraz ekspozycja zabytkowego taboru normalnotorowego na wydzielonych torach stacyjnych. Oddziały i Filie Muzeum: Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie Obejrzeć tu można największy w europie zbiór taboru wąskotorowego (głównie na rozstaw szyn 750 mm.) oraz ekspozycje w salach wystawowych Historia kolei sochaczewskiej, Historia kolei wąskotorowej w Polsce. Latem można pojechać na wycieczkę koleją muzealną z Sochaczewa do Wilcz Tułowskich w Puszczy Kampinoskiej. Pociągi kursują wg. rozkładu jazdy w każdą sobotę (w okresie VI IX) oraz na zamówienie. Informacje, bilety na przejazdy oraz składanie zamówień w kasach Muzeum w Warszawie i Sochaczewie. 13

14 MuZeuM LITeRATuRy IM. AdAMA MICKIeWICZA Katalog instytucji Kultury Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie Muzeum im. Adama Mickiewicza Rynek Starego Miasta Warszawa tel.: (centrala), tel./fax: , tel.: (zgłaszanie wycieczek) www. muzeumliteratury.pl Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza istnieje od 1950 roku, od 1974 roku pod obecną nazwą. działalność Muzeum to dokumentowanie polskiego życia literackiego XIX i XX wieku. Zbiory stanowią cenne rękopisy, książki i dzieła sztuki okresu romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski, dwudziestolecia międzywojennego i współczesne. do najcenniejszych należy duża kolekcja mickiewiczianów, w tym autograf Grażyny, autografy m.in. Juliusza Słowackiego, archiwa literackie i księgozbiory plejady twórców XX wieku oraz największa kolekcja rysunków i obraz olejny Brunona Schulza. Kolekcję biblioteczną stanowi książka zabytkowa: z dedykacjami i marginaliami, pierwodruki, wydania rzadkie i piękne. Muzeum posiada również archiwum fotograficzne, w tym zbiór dagerotypów i fotografii XIX i XX w. oraz archiwum dźwiękowe i filmowe, zawierające nagrania wypowiedzi pisarzy współczesnych oraz dokumentację audiowizualną działalności Muzeum. Muzeum prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, organizując ekspozycje w siedzibie Muzeum, a także współpracując przy ich organizacji z ośrodkami kulturalnymi w kraju i za granicą. W ostatnich latach Muzeum stale bierze udział w przedsięwzięciach promujących polską kulturę i sztukę w europie i na świecie, uczestnicząc w organizowaniu innych muzeów: Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej, Muzeum W. i Z. Nałkowskich w Wołominie, Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie oraz Muzeum J. I. Kraszewskiego w dreźnie, domu-muzeum A. Mickiewicza w Nowogródku i Muzeum A.Mickiewicza w Zaosiu (Białoruś), Muzeum A. Mickiewicza w Stambule, a także Muzeum J. Słowackiego w Krzemieńcu (ukraina). W Muzeum eksponowana jest stała, monograficzna wystawa Adam Mickiewicz , poświęcona życiu i twórczości patrona Muzeum. Liczne ekspozycje czasowe poświęcone są zagadnieniom z dziedziny historii literatury XIX i XX w. oraz historii sztuki, związków między sztuką, literaturą, historią i kulturą. Muzeum Literatury organizuje lekcje i warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży szkolnej 14

15 Katalog instytucji Kultury warszawa oraz dla dorosłych, spektakle teatralne, spotkania dyskusyjne, promocje książek i koncerty. Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Muzeów Literackich ICLM Światowej Rady Muzeów ICOM. Muzeum posiada oddziały w Warszawie: Muzeum Władysława Broniewskiego, Muzeum Marii dąbrowskiej, Muzeum Andrzeja Struga, Instytut dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską. W 2009 roku udostępnione zostało Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Imprezy cykliczne / wystawy stałe: ekspozycja Adam Mickiewicz wystawa biograficzna, ukazująca postać autora Pana Tadeusza, jego środowisko, rodzinę i działalność literacką i polityczną na tle epoki historycznej. 15

16 MuZeuM NIePOdLeGłOŚCI Katalog instytucji Kultury Muzeum Niepodległości w Warszawie Muzeum Niepodległości w Warszawie al. Solidarności Warszawa tel.: (centrala), tel.: (sekretariat), fax muzeumniepodleglosci.art.pl Muzeum Niepodległości powstało 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych. Główna siedziba nowej placówki została ustanowiona przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, gdzie poprzednio mieściło się Muzeum Lenina ( ). Muzeum Niepodległości objęło też dwa oddziały martyrologiczne: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak. W 1991 r. placówka uzyskała nową nazwę, która obowiązuje nadal. W 1992 r. Muzeum Niepodległości uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury. W latach placówka zorganizowała ponad 200 wystaw, które zwiedziło blisko 2 mln widzów. Muzeum Niepodległości prowadzi od początku urozmaiconą, intensywną działalność edukacyjną (lekcje muzealne, konkursy, seanse filmowe, spektakle teatralne, odczyty i sesje popularnonaukowe), artystyczno-kulturalną (koncerty, programy słowno-muzyczne), popularyzatorską (spot- 16

17 Katalog instytucji Kultury warszawa kania autorskie, promocje książek) i wydawniczą. Siedem wystaw zostało nagrodzonych lub wyróżnionych w dorocznych konkursach na Muzealne wydarzenie roku. Od 1 stycznia 1999 r. Muzeum jest samorządową instytucją kultury, jej organizatorem jest Zarząd Województwa Mazowieckiego. Od 1994 r. placówka wydaje własny periodyk - czasopismo muzealno-historyczne Niepodległość i Pamięć. Ekspozycje stałe: Pałac Przebendowskich / radziwiłłów Polonia Restituta. O niepodległość i granice , Z Orłem Białym przez wieki, Żeby Polska była Polską. dzieje opozycji w PRL Muzeum X Pawilonu Cytadeli warszawskiej Więźniowie X Pawilonu, Józef Piłsudski w X Pawilonie, Sybiracy Muzeum więzienia Pawiak Pawiak Mauzoleum walki i Męczeństwa filia Muzeum więzienia Pawiak Najciekawsze imprezy cykliczne: Noc Muzeów, dni Cytadeli Warszawskiej, dni Pamięci Pawiaka, W dniu Imienin Marszałka, europejskie dni dziedzictwa na Mazowszu, dni Niepodległości, Filmowe Konfrontacje Historyczne, W salonie u Radziwiłłów, Ferie w Muzeum, Wakacje w MN. Muzeum organizuje cykle imprez (wykłady, warsztaty, koncerty) towarzyszące wystawom stałym i czasowym. 17

18 MuZeuM SPORTu I TuRySTyKI Katalog instytucji Kultury Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie CENTRUM OLIMPIJSKIE ul. Wybrzeże Gdyńskie Warszawa tel.: (sekretariat), fax: muzeumsportu.waw.pl Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie powstało w 1952 r. Jest to jedno z najstarszych muzeów tego typu w europie. Zbiory muzeum liczą ponad 45 tys. eksponatów, 50 tys. fotografii, 16 tys. książek oraz 2 tys. dokumentów i archiwaliów. Są to muzealia dotyczące głównie sportu polskiego: medale, żetony, plakiety, puchary, odznaki sportowe i turystyczne oraz monety, sztandary, flagi, proporce i emblematy, stroje i sprzęt sportowy, akcesoria podróżne, plakaty sportowe i turystyczne oraz dzieła sztuki (rzeźby, malarstwo, grafika, medale artystyczne, tkanina) o tematyce sportowej, a także zbiory filatelistyczne i numizmatyczne. Kolekcję muzealną uzupełnia dokumentacja filmowa i dźwiękowa. Muzeum ma w swoim dorobku ponad sto pięćdziesiąt wystaw czasowych, prezentowanych we własnej siedzibie oraz w innych muzeach w kraju i za granicą. Oprócz działalności wystawienniczej muzeum prowadzi szeroką działalność edukacyjną (lekcje muzealne, bloki edukacyjne, konkursy) skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. 18

19 Katalog instytucji Kultury warszawa Muzeum współpracuje z wieloma instytucjami kultury i edukacji, prowadzi spotkania metodyczne z kadrą nauczycielską, wydaje własne publikacje monograficzne i okolicznościowe. W Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbywają się giełdy kolekcjonerów pamiątek sportowych (raz na kwartał) oraz Przegląd Filmów Alpinistycznych im. Wandy Rutkiewicz (maj). Ekspozycje stałe / imprezy cykliczne: ekspozycja Stała dzieje sportu polskiego i olimpizmu Koncepcja merytoryczna i plastyczna ekspozycji stałej została wyłoniona w drodze konkursu. Zwycięzcą został Zespół Autorski: Jarosław Kłaput i dariusz Kunowski. Na drugiej kondygnacji Centrum Olimpijskiego zaprezentowano dzieje sportu polskiego od czasów powstania we Lwowie TG Sokół (1867) aż po Igrzyska Olimpijskie w Atenach (2004) i Turynie (2006). Na wystawie można zobaczyć 566 zawodników i trenerów, przypominanych przez zdjęcia, eksponaty i dokumenty. Autorzy wystawy zaplanowali pokazanie 37 dyscyplin sportu, w tym, tak nowych w dotychczasowym doświadczeniu muzealnym, jak sport samochodowy i żużel. Prezentowanych jest ponad 3 tys. eksponatów medali i żetonów, pucharów, sztandarów, proporców, elementów stroju oraz dzieł sztuki. Najstarszym obiektem rozpoczynającym prezentację zbiorów jest grot oszczepu pochodzący z wykopalisk w starożytnej Olimpii, zaś najmłodszymi medale Otylii Jędrzejczak i Roberta Sycza z Igrzysk XXVIII Olimpiady w Atenach. 19

20 PAńSTWOWe MuZeuM ARCHeOLOGICZNe Katalog instytucji Kultury Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ul. Długa 52 (Arsenał) Warszawa, Tel centrala, fax , Tel rezerwacja grup i lekcji muzealnych Państwowe Muzeum Archeologiczne zostało powołane r. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej, ale pierwsze Księgi Inwentarzowe założono już w 1923 r. Jest sukcesorem powołanego w 1920 r. Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Od początku prowadziło systematyczne badania wykopaliskowe na terenie całej Rzeczpospolitej, stąd w zbiorach posiada dużo zabytków z terenów obecnej ukrainy, Białorusi i Litwy. Najstarsze zabytki krzemienne pochodzą sprzed 100 tysięcy lat, najbogatsze w Polsce są zbiory związane z neolitycznym górnictwem krzemienia, bogate wyposażenia grobów z cmentarzysk i skarbów z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, importy z obszarów wpływów rzymskich, obfite znaleziska z cmentarzysk wczesnośredniowiecznych, liczne skarby monet i ozdób, zabytki z kultury bałtyjskiej oraz kolekcje zabytków m.in. Józefa Choynowskiego z Kijowa. Muzeum rokrocznie prowadzi badania archeologiczne na stanowiskach z różnych epok, posiada własne Wydawnictwa, Pracownię Konserwacji Zabytków i Kopii. Wystawy stałe: Pradzieje ziem polskich to nowoczesna ekspozycja ukazująca dzieje osadnictwa i kultury na ziemiach polskich od 20

21 Katalog instytucji Kultury warszawa ok. 200 tysięcy lat po okres panowania pierwszych Piastów. ekspozycja zawiera kilka tysięcy zabytków, modele, dioramy, rekonstrukcje, a liczne prezentacje multimedialne wyjaśniają procesy technologii wytwarzania narzędzi, naczyń, budowania domostw, sposoby pochówków, prowadzenia badań wykopaliskowych. Zapoznać się tu można z rekonstrukcją multimedialną grodu Bródno Stare w Warszawie. Wystawa dostępna dla osób niepełnosprawnych. Alfabet architektury romańskiej pokazuje uczniom detale budownictwa romańskiego, kopie drzwi Gnieźnieńskich i drzwi Płockich w skali 1:1 ABC architektury gotyku objaśnia terminologię detali architektonicznych budownictwa gotyckiego, Biskupin dzieje osiedla obronnego z wczesnej epoki żelaza, zdjęcia z badań lotniczych przedwojennych oraz model grodziska Na wystawach stałych prowadzone są lekcje muzealne dla uczniów i studentów. Imprezy cykliczne: Noc Muzeów, dni dziedzictwa Słowiańskiego, Festiwal Nauki Polskiej, europejskie dni dziedzictwa, Noc Listopadowa zdobycie Warszawskiego Arsenału. Lekcje i zajęcia muzealne: Lepienie naczyń z gliny metodami pradziejowymi, Odtwarzanie w modelinie paciorków szklanych w/g. starożytnych wzorów, Tkanie kolorowych krajek metodami pradziejowymi, Opowieść o płacidłach zakończona wybijaniem monet, Na bursztynowym szlaku, Ozdoby metalowe na motywach z epoki brązu, Lepienie grzechotek (zabawek) z gliny, Lepienie w glinie bóstw słowiańskich. 21

22 PAńSTWOWe MuZeuM etnograficzne Katalog instytucji Kultury Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie ul. Kredytowa Warszawa tel.: fax: ethnomuseum.pl Państwowe Muzeum etnograficzne w Warszawie zostało założone w 1888 roku. Obecnie mieści się w przy ulicy Kredytowej 1 w odbudowanym po II wojnie światowej zabytkowym gmachu byłego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Budynek został zaprojektowany w połowie XIX wieku przez Józefa Góreckiego i Henryka Marconiego. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej kultury ludowej. Obecnie liczą one ok. 80 tysięcy obiektów własnych oraz ponad 2 tysięcy depozytów. Kolekcje polskie i europejskie liczą sobie ponad 50 tysięcy eksponatów, a zbiory pozaeuropejskie ponad 20 tysięcy. PMe prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, badawczą, wydawniczą i edukacyjną. Posiada kilka stałych wystaw prezentujących eksponaty etnograficzne z obszaru Polski i europy oraz kultur pozaeuropejskich Afryki, Australii i Oceanii. Organizuje również liczne ekspozycje czasowe oraz szereg wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, takich jak lekcje muzealne, warsztaty, konkursy, kiermasze świąteczne, koncerty. Współpracuje z wieloma muzeami, instytucjami i organizacjami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz ośrodkami kultury w kraju i za granicą. 22

23 Katalog instytucji Kultury warszawa Wystawy stałe: Rękodzieło i rzemiosło ludowe, Polskie stroje ludowe, Polskie obrzędy doroczne, Galeria polskiej sztuki ludowej, Afryka, Australia i Oceania. Imprezy cykliczne: Kiermasze oraz warsztaty dla dzieci i dla dorosłych, dni dziedzictwa Słowiańskiego, Noc Muzeów, Jedna europa, Wiele Kultur, Młoda Antropologia. Cykle zajęć dla dzieci: Jesień z bajkami, Rodzinne spotkania z tradycją, etnoniedziela, etno dla najmłodszych, etno-muzyka/etno-teatr, Popołudnie w muzeum. Lekcje muzealne: Czerwone korale, tęczowe pasiaki, portki cyfrowane czyli o strojach naszych pradziadków, Janosiku, Św. Mikołaju i wilku, Smoku Wawelskim, kwiecie paproci. Wybrane legendy i bajki polskie, Zabawki z różnych stron świata. 23

24 MuZeuM SZLACHTy MAZOWIeCKIeJ Katalog instytucji Kultury Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ul. Warszawska 61 A Ciechanów tel./ fax: , Budynek Ekspozycyjny ul. Warszawska Ciechanów tel.: Muzeum posiada cenne muzealia interesującą kolekcję cyny, kolekcję portretów szlacheckich z XVIII XXw., meble, sprzęt oświetleniowy, stroje i tkaniny dekoracyjne, sprzęt codziennego użytku, fotografie, pocztówki z epoki, książki, czasopisma, wszystko to co składa się na obraz epoki i wpływało na sposób życia ludzi. W skład Muzeum wchodzą: Ekspozycja Budynek ekspozycyjny przy ul. Warszawskiej powstał w 1924 roku według projektu ciechanowskiego architekta Jerzego Korczaka z przeznaczeniem na bank mieszczańsko rolniczy. W 1984 roku budynek stał się własnością Muzeum i obecnie pełni głównie funkcję wystawienniczą. Wystawy stałe to: utracony świat. Ślady rodzin żydowskich w Ciechanowie do ro- 24

25 Katalog instytucji Kultury CieChanów ku dawne rzemiosło wsi mazowieckiej w miniaturze, Rzeźba ludowa w drewnie. Odbywają się tu także liczne koncerty, wykłady oraz warsztaty i lekcje muzealne. Zamek Książąt Mazowieckich Jest jednym z najciekawszych nizinnych zamków obronnych na Mazowszu z przełomu XIV i XV w. do najciekawszych eksponatów należą: kopia dziecięcej zbroi króla Zygmunta Augusta, broń drzewcowa i hakownice. Od lat cyklicznie dziedziniec zamkowy i błonia zamkowe są miejscem imprez plenerowych takich jak: Spotkania ze średniowieczem, Powrót szwoleżerów, będący inscenizacją bitew napoleońskich. Prowadzone współcześnie badania archeologiczne na zamku i wokół niego dostarczają wciąż nowego, naukowego materiału badawczego. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie ul. Zamkowa Ciechanów tel.: Oddział Muzeum w Gołotczyźnie ul. Świętochowskiego Gołotczyzna tel./fax: Oddział Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie Jest to zespół parkowo dworkowy rozplanowany na powierzchni 5 ha. Park był miejscem spacerów, m.in. Aleksandra Świętochowskiego, kierującego swe kroki ku ukochanym różom, w rosarium jego projektu. Tutaj odpoczywała Aleksandra Bąkowska, wędrując po trawnikach razem z nauczycielami i uczennicami utworzonej przez nią szkoły rolniczej. Muzeum dysponuje pokojami gościnnymi. 25

26 MuZeuM ZBROJOWNIA NA ZAMKu Katalog instytucji Kultury Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego Liw, poczta Węgrów tel./fax:: Zespół zamkowy w Liwie jest jednym z najciekawszych zabytków na pograniczu mazowiecko- podlaskim. Około 1429 r. książę warszawski Janusz I Starszy zbudował obronny zamek murowany na sztucznej wyspie wśród bagien rzeki Liwiec, ówczesnej granicy księstwa i Litwy. Po wygaśnięciu linii męskiej Piastów mazowieckich, od 1526 do 1537 r. zamkiem władała księżniczka Anna Mazowiecka, która otrzymała Liw od króla Zygmunta Starego jako zaopatrzenie do czasu zamążpójścia. Po jej ślubie ze Stanisławem Odrowążem w 1537 r. ziemię liwską wcielono do Korony. W latach zamek liwski, wraz z całym Mazowszem, należał do królowej Bony Sforzy. Obecnie w zamku mieści się jedno z większych muzeów broni w Polsce, prezentujące w swojej kolekcji broń białą, palną i drzewcową z XV-XX w. Muzeum szczyci się również 26

27 Katalog instytucji Kultury liw dużym zbiorem malarstwa i grafiki o tematyce głównie batalistycznej, zawierającym dzieła m. in. Wojciecha i Jerzego Kossaków, Tadeusza Ajdukiewicza, Leona Kaplińskiego, Stefano dell Belli, eryka dahlberga. Wystroju wnętrz dopełniają zabytkowe meble i tkaniny. Wszyscy odwiedzający Liw podkreślają unikalny, kameralny nastrój panujący w muzeum i jego najbliższej, nieskażonej cywilizacją, nadrzecznej okolicy, jakby wprost przeniesionej z osiemnastowiecznych pejzaży. Ciekawsze imprezy: Festyn Archeologiczny Festyn Archeologiczny odbywa się na zamku w Liwie regularnie od roku Pierwszy Festyn dotyczył kultury starożytnego Rzymu, drugi prezentował historię Polski od wczesnego średniowiecza do epoki sarmatyzmu, kolejne poświęcone były epoce napoleońskiej, Wikingom, czasom potopu szwedzkiego; Starożytności od egiptu do Rzymu; legendom i mitom średniowiecza, a w 2010 r. bitwie pod Grunwaldem i jej epoce. Festyn jest imprezą artystyczno edukacyjną adresowaną do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz turystów indywidualnych. Turniej Rycerski na Zamku w Liwie oprócz pojedynków i walk rycerskich prezentuje bogaty program kulturalny: pokazy dawnych tańców i strojów, jarmark średniowieczny, popisy kuglarzy, muzyków i inne. 27

28 MuZeuM ROMANTyZMu Katalog instytucji Kultury Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Muzeum Romantyzmu w Opinogórze ul. Zygmunta Krasińskiego Opinogóra tel./fax: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to jedno z tych nielicznych miejsc, gdzie jeszcze dziś odnajdziemy niepowtarzalną atmosferę polskiego romantyzmu. Mieści się ono w neogotyckim Zameczku oraz dworze Krasińskich, położonych na terenie 22 ha parku w stylu angielskim. Muzeum graniczy z kościołem, w podziemiach którego znajdują się groby rodu Krasińskich oraz grób samego poety. Zameczek powstał w 1 połowie XIX wieku z inicjatywy Marii urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej, matki poety. Po śmierci Marii gen. Wincenty Krasiński, ojciec Zygmunta, przekazał go synowi w prezencie ślubnym w 1843 r. Odnowiona ekspozycja całkowicie poświęcona jest ona wieszczowi romantycznemu Zygmuntowi Krasińskiemu. Obiekt skupia eksponaty nawiązujące do historii rodu Krasińskich. ekspozycję otwiera tkanina z XVIII w. przedstawiająca drzewo genealogiczne rodu Krasińskich jest to miedzioryt odbity na jedwabiu z portretami członków rodziny począwszy od Wawrzęty z XIII w., aż do Błażeja Krasińskiego, który zmarł w 1751 r. Salon biały z herbami Krasińskich i Radziwiłłów na sklepieniu, w którym na honorowym miejscu wisi portret Zygmunta Krasińskiego (kopia dzieła Ary Scheffera) jest poświęcony dzieciństwu poety. Kolejne salony przybliżają życie Wieszcza, prezentują najbliższą rodzinę rodziców, żonę elizębranicką, ich dzieci, przyjaciół oraz kobiety życia Poety z delfiną Potocką, długoletnią muzą i kochanką na czele. Jest też część ekspozycji poświęcona twórczości Zygmunta Krasińskiego oraz tworzeniu się legondy Zygmunta Krasińskiego od momentu śmierci. W 1990 r. w dawnej oficynie dworskiej otwarto drugą ekspozycję, będącą uzupełnieniem prezentacji zamkowej. Aktualnie znajduje się tu wystawa malarstwa Kossaków poświęcona trzem pokoleniom Kossaków, dziedziczących po mieczu talent malarski. Tu też znajdują się eksponaty - pamiątki napoleońskie, które Krasińscy w sposób szczególny eksponowali w swoim domu. Wśród tych pamiątek z pewnością najciekawsza jest oryginalna teka Napoleona I. 28

29 Katalog instytucji Kultury opinogóra 11 września 2008 r., sto lat od ogłoszenia wyników konkursu architektonicznego, nowy obiekt Muzeum Romantyzmu w Opinogórze dwór Krasińskich został oddany do użytkowania. Powstała w nim stała ekspozycja muzealna prezentująca epokę romantyzmu polskiego. eksponaty związane z tym bardzo ważnym i owocnym, nie tylko w wydarzenia historyczne, okresem w historii polskiej literatury, sztuki, muzyki i teatru, zgromadzone zostały w siedmiu podzielonych tematycznie salach: Sala I: Preromantyzm Polski (prezentuje wydarzenia z II połowy XVIII w.: Konfederację Barską, kolejne rozbiory Polski, Sejm Wielki, Konstytucję 3 Maja, Insurekcję Kościuszkowską i Legiony dąbrowskiego, wydarzenia te i ich bohaterowie opiewani byli w poezji romantycznej); Sala II: przedstawia wydarzenia z czasów Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (prezentowana jest tu rezydencja romantyczna ks. Izabeli Czartoryskiej w Puławach, walka Polaków o wolność Ojczyzny u boku Napoleona Bonaparte, Królestwo Polskie po 1815 r., walka klasyków z romantykami w salonie literackim gen. Wincentego Krasińskiego w Warszawie, Powstanie Listopadowe); Sala III: salonik wileński Adama Mickiewicza; Sala IV: salon romantyczny we dworze polskim; Sala V: Polska po upadku Powstania Listopadowego (życie Polaków w Ojczyźnie i na emigracji literatura, sztuka, muzyka i moda romantyczna); Sala VI: to miniaturowy ogród romantyczny; Sala VII: poświęcona jest Powstaniu Styczniowemu (prezentowane są rysunki Artura Grottgera, moda w okresie żałoby narodowej po klęsce powstania, powstańczy bohaterowie, galeria malarstwa romantycznego). We dworze odbywają się koncerty muzyki i poezji, konferencje i sesje naukowe oraz uroczystości okazjonalne. 29

30 MuZeuM KuLTuRy KuRPIOWSKIeJ Katalog instytucji Kultury Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce pl. gen. J. Bema Ostrołęka tel.; , tel./fax: muzeum-ostroleka.art.pl Muzeum Historyczne w Przasnyszu ul. Rynek Przasnysz tel.: Zagroda Kurpiowska w Kadzidle ul. Trasa Mazurska 1b Kadzidło tel.: Muzeum powstało w 1975 roku. Siedzibą placówki jest kamienica wybudowana w latach , tzw. Stara Poczta. Muzeum gromadzi zabytki z czterech podstawowych dziedzin: etnografii, historii, sztuki i archeologii. Poza działalnością wystawienniczą Muzeum Kultury Kurpiowskiej prowadzi również działalność edukacyjną. Oferta lekcji i warsztatów muzealnych nawiązuje do prezentowanych wystaw stałych i czasowych. Oddziały: Muzeum Historyczne w Przasnyszu, Zagroda Kurpiowska w Kadzidle. Wystawy stałe: Ostrołęka dei gratia ducis et regis, Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku, Kampania napoleońska w grafice, W poszukiwaniu narodowego stylu. Motywy ludowe w sztuce dwudziestolecia międzywojennego, A w kurpiowskiej puszczy, Galeria rzeźby kurpiowskiej. Imprezy cykliczne: Noc Muzeów, Niedziela Palmowa /współorganizacja/ uroczystość religijna 30

31 Katalog instytucji Kultury ostrołęka i impreza otwarta dla publiczności, konkurs na najpiękniejszą palmę łyse, Wesele Kurpiowskie /współorganizacja/ połączone z Ogólnopolskim Przeglądem Obrzędów Weselnych impreza folklorystyczna, podczas której obejrzeć można tradycyjne wiejskie wesele ze swataniem, zaręczynami, oczepinami i przenosinami Kadzidło, trzecia niedziela czerwca, Miodobranie /współorganizacja/ Impreza folklorystyczna nawiązująca do tradycyjnego zakończenia całorocznej pracy bartników Myszyniec, ostatnia niedziela sierpnia, Muzealne Spotkania przy Lampce cykl kameralnych spotkań dla koneserów sztuki i pasjonatów historii regionalnej, Ido śwenta... - rodzinna impreza o charakterze warsztatów etnograficznych organizowana corocznie przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem. 31

32 MuZeuM LudOWyCH INSTRuMeNTóW MuZyCZNyCH Katalog instytucji Kultury Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych ul. Sowińskiego Szydłowiec tel./fax: , tel.: (ekspozycje) Siedzibą Muzeum jest szydłowiecki zamek, jedna z najpiękniejszych wczesnorenesansowych rezydencji magnackich. Zamek położony na sztucznie usypanej, otoczonej fosą wyspie, zbudowany został w latach przez rodzinę Szydłowieckich założycieli miasta. Poprzez małżeństwo elżbiety córki Krzysztofa Szydłowieckiego z Mikołajem Radziwiłłem Czarnym w 1548 r. zamek przeszedł na własność litewskiego rodu Radziwiłłów i pozostawał w jego posiadaniu do 1802 roku. Zarówno za czasów Radziwiłłów, jak i ostatniej właścicielki Szydłowca Anny Sapieżyny z Zamoyskich zamek był cały czas rozbudowywany i upiększany. Muzeum jest placówką specjalistyczną i jednym z najoryginalniejszych muzeów w europie. ekspozycja ukazuje aktualny stan zasobu polskiego instrumentarium ludowego. Pierwsza część wystawy stałej prezentuje instrumenty grające w najbardziej reprezentatywnych dla Polski kapelach ludowych w XIX wieku. Każdej kapeli towarzyszy nagranie dźwiękowe typowych dla niej utworów. dalsza część wystawy jest przeglądem instrumentów i narzędzi muzycznych występujących w Polsce, w układzie zgodnym z przyjętą w muzykologii systematyką e. M. Hornbostela i C. Sachsa podział ze względu na sposób wytwarzania dźwięku. Pokazowi towarzyszy dźwięk poszczególnych instrumentów, pozwalający śledzić ich brzmienie. Na wystawie stałej zobaczyć można ok. 300 eksponatów, od najprostszych listków, kory, gwizdków ze słomy do instrumentów o skomplikowanej budowie, wymagających wiedzy i doświadczenia zarówno od budowniczego, jak i grającego harmonii, dud czy skrzypiec. Wśród nich rzadkie, od dawna nie spotykane w praktyce muzycznej instrumenty: liry korbowe, suki lubelskie. Muzeum organizuje wystawy czasowe z różnych dziedzin i koncerty muzyki poważnej. Na wyspie zamkowej obejrzeć można Przyzamkową Galerię Rzeźby monumentalne rzeźby współczesnych artystów polskich i zagranicznych. 32

33 Katalog instytucji Kultury szydłowiec fot. Siedziba Muzeum - Renesansowy zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów. 33

34 MuZeuM MAZOWIeCKIe Katalog instytucji Kultury Muzeum Mazowieckie w Płocku Muzeum Mazowieckie w Płocku ul. Tumska Płock tel.: fax: Spichlerz ul. Kazimierza Wielkiego 11 b Płock tel.: , Muzeum Mazowieckie w Płocku powstało w 1821 r. z inicjatywy członków Towarzystwa Naukowego w Płocku. Jest ono najstarszym muzeum publicznym w kraju. Muzeum jest obecnie w fazie rozbudowy. Muzeum w ostatnich latach zostało rozbudowane. Obok secesyjnej kamienicy powstał kolejny obiekt, w którego wnętrzu swe zbiory prezentuje dział archeologii, historii i numizmatyki. Muzeum prowadzi działalność wielodziałową: dział Sztuki zbiory obiektów secesyjnych z przełomu XIX i XX w. kolekcje: szkła, cyny, sreber, biżuterii, ceramiki, rzeźby, malarstwa, w tym m.in. prace Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego, Teodora Axentowicza, edwarda Okunia, Kazimierza Stabrowskiego, Wojciecha Weissa; strojów i akcesoriów, mebli i innych sprzętów wyposażenia wnętrz; kolekcja sreber firm warszawskich od XVIII do XX w.; kolekcja art déco. dział Historii historia Mazowsza Płockiego obiekty z dziedziny kartografii, sfragistyki, biżuteria narodowa, dawne pocztówki i fotografie, archiwalia rodzinne, a także numizmaty. dział Archeologii zabytki archeologiczne Kotliny Płockiej i Mazowsza Płockiego, w tym inwentarze krzemienne ze schyłkowego paleolitu i z mezolitu oraz zwarte zespoły sepulkralne z XI-XIII wieku, chordofon z XVI wieku. dział etnografii kolekcja rzeźby (w tym Chrystusa Frasobliwego), tkaniny, ceramiki i wycinanki ludowej z obszaru Mazowsza. Gabinet Numizmatyczny zbiory monet, pieniądza papierowego, medali, medalionów, plakiet. Najliczniejszą grupę stanowią monety polskie począwszy od piastowskich, aż do współczesnych. Ekspozycje stałe: Wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku, galeria rzemiosła artystycznego: ceramika i szkło secesyjne, galeria malarstwa i rzeźby młodopolskiej, sala malarstwa i rzeźby Bolesława Biegasa; sala sztuki art déco; ekspozycja archeologiczna i historyczna prezentująca dzieje Płocka na tle historii Mazowsza (od X do XX wieku) wzbogacona o kolekcję numizmatyczną. 34

35 Katalog instytucji Kultury PłoCK Imprezy cykliczne: Noc w muzeum organizowana w ramach dni Historii Płocka (czerwiec), Portrety wydarzenie interdyscyplinarne poświęcone twórczości jednego artysty wystawa prac, spektakl teatralny, wykłady dotyczące twórczości wybranego artysty; ogólnopolski konkurs fotograficzny, Piknik Archeologiczno-etnograficzny (ostatni weekend sierpnia), cykl spotkań literackich - Środy Literackie. Tumska 8, Konfrontacje Historyczne cykl spotkań z udziałem wybitnych przedstawicieli nauk humanistycznych i publicystów, Jarmark Tumski ogólnopolski jarmark kolekcjonerski organizowany w czerwcu wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Środy Literackie Tumska 8 cykliczne spotkania ze współczesnymi twórcami prozy i poezji polskiej oraz z krytykami literackimi. 35

36 MuZeuM IM. JACKA MALCZeWSKIeGO Katalog instytucji Kultury Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Muzeum im. Jacka Malczewskiego Rynek 11, Radom tel.: (czynny całą dobę), , zgłaszanie grup, fax: Muzeum Sztuki Współczesnej Rynek 4/ Radom tel.: Muzeum Jana Kochanowskiego Czarnolas tel.: Muzeum im. J. Malczewskiego posiada następującą strukturę: Muzeum Sztuki Współczesnej Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. trzon kolekcji działu Sztuki stanowi malarstwo polskie XIX i XX wieku. Malarstwo XIX-wieczne reprezentują prace artystów związanych ze środowiskiem warszawskim, takich jak W. Gerson, F. Kostrzewski, R. Hadziewicz. Polscy monachijczycy prezentowani są obrazami W. Maleckiego, J. Chełmońskiego, W. Czachórskiego, Wł. łosia, J. Brandta (artysty związanego rodzinnie z Radomiem). Interesująco przedstawia się także zbiór z okresu modernizmu. W kolekcji znajdują się obrazy J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego, S. Wyspiańskiego, W. Weissa, K. Krzyżanowskiego. Z racji rodzinnych więzów z Radomiem w zbiorach najpełniej reprezentowany jest Jacek Malczewski, najwybitniejszy przedstawiciel nurtu symbolicznego. W zbiorach znajduje się 40 obrazów artysty, w tym tak wybitnych jak Zatruta studnia z chimerą, Autoportret z muzą, Zatruta studnia z autoportretem. 36

37 Katalog instytucji Kultury radom Obrazy T. Axentowicza, F. Pautscha, K. Sichulskiego, są wyrazem fascynacji folklorem i obyczajami wsi, tak charakterystycznej dla sztuki Młodej Polski. dwudziestolecie międzywojenne prezentuje kilka wybitnych indywidualności twórczych takich jak: S. I. Witkiewicz, Z. Waliszewski, Z. Pronaszko, H. Stażewski, A. Marczyński. Zbiory Rysunków i Grafiki obejmują 646 rysunków, grafik, akwarel, pasteli od XVII do XX wieku. Przeważają dzieła autorów polskich. Szczególnie cenny i liczny zespół stanowią rysunki J. Brandta i J. Malczewskiego. unikalnym eksponatem jest rysunek Fryderyka Chopina Portret Samuela Bogumiła Lindego. Z grafiki najcenniejsze są akwaforty W. Hollara przedstawiające stroje kobiece oraz miedzioryty dahlberga. Rzemiosło artystyczne liczy 235 pozycji. Przeważającą część zbioru stanowi ceramika wytwórni polskich i obcych, z czego najciekawsze i bardzo rzadkie są talerze fajansowe z fabryki w Jedlni i fabryki Sunderlanda w Iłży. Na kolekcję rzeźby składa się 49 pozycji bardzo zróżnicowanych chronologicznie. Są to między innymi: XVI - wieczna szafa środkowa ołtarza gotyckiego, rzeźby J. Tatarkiewicza, W. Oleszczyńskiego oraz XX - wieczne prace B. Zwolińskiego, najwybitniejszego rzeźbiarza związanego z Radomiem. dokumentacja sztuk plastycznych liczy 772 pozycje. Składa się nań dokumentacja fotograficzna obrazów J. Brandta tworzonych w Monachium i w Orońsku, korespondencja rodzinna i artystyczna J. Brandta i J. Malczewskiego, a także materiały ikonograficzne związane z rodziną Pruszaków i Gombrowiczów. Szczególnym zainteresowaniem odbiorców cieszy się niedawno wyremontowane i rozbudowane o nowe ekspozycje Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W muzeum czarnoleskim odbywają się znane w całej Polsce imprezy, jak np. konkurs poetycki dzban czarnoleskiego miodu i Noc Świętojańska. 37

38 MuZeuM WSI RAdOMSKIeJ Katalog instytucji Kultury Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu ul. Szydłowiecka Radom tel./fax: Muzeum Wsi Radomskiej położone jest na obrzeżach Radomia, tuż przy trasie e77 Warszawa-Kraków. Na terenie o powierzchni 32 ha zestawiono 61 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego dwa dwory szlacheckie, kościół, chałupy, budynki gospodarcze, kuźnie i wiatraki. Obraz dawnej wsi uzupełniają przydrożne krzyże, kapliczki, przydomowe ogródki i sady z ulami. W zbiorach znajduje się eksponatów ruchomych, wśród których na szczególną uwagę zasługują kolekcje: pojazdów, maszyn rolniczych, naczyń miedzianych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin i sztuki ludowej. Wystrój wnętrz i otoczenie zabytkowych budynków zmienia się wraz z rytmem świąt kościelnych, prac polowych oraz pór roku. Oprócz wnętrz stale pokazywane są wystawy - 38

39 Katalog instytucji Kultury radom - Historia maszyn i narzędzi rolniczych w pawilonie wystawienniczym, Pod strzechą, gontem i dachówką. Chłopskie domy w kurniku z Konar, Na wiejskiej drodze w stodole z Grójca oraz ekspozycja bartniczo-pszczelarska. ekspozycje czasowe organizowane są w spichlerzu dworskim z Wilkowa oraz w domu Ludowym z Jedlni Kościelnej. Muzeum organizuje kilka razy w roku plenerowe festyny. Szczególną oprawę mają organizowane co roku uroczystości związane z Niedzielą Palmową. Na stałe do muzealnego kalendarza wpisały się też: Powitanie Wiosny (marzec), dzień dziecka (1 czerwca), Sobótki Świętojańskie (czerwiec), Święto Chleba (wrzesień), Festiwal Ziemniaka (wrzesień lub październik). Na terenie skansenu jest parking, karczma, sklepik z wydawnictwami i pamiątkami. Muzeum Wsi Radomskiej organizuje konferencje, szkolenia, obozy naukowe dla studentów, wydaje publikacje naukowe, przewodniki i katalogi wystaw, prowadzone są także lekcje muzealne. Organizowane są również bankiety i wesela w zabytkowym dworze z Brzeziec oraz uroczystości (śluby, chrzty) w kościele z Wolanowa; muzeum udostępnia także teren skansenu do produkcji filmów, na sesje zdjęciowe, imprezy rekreacyjne, ogniska i kuligi. Oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, mające siedzibę w zabytkowym dworze z połowy XIX wieku, w którym prezentowana jest wystawa biograficzna Oskar Kolberg ( ) folklorysta, etnograf, kompozytor oraz ekspozycje czasowe z dziedziny historii, etnografii, sztuki. 39

40 MuZeuM ReGIONALNe Katalog instytucji Kultury Muzeum Regionalne w Siedlcach Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego Siedlce tel. centr.: tel./fax: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince Kosów Lacki tel./fax tel. kom Muzeum czynne codziennie: 9:00-19:00 Kierownik: Edward Kopówka Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu ul. Wiejska Kotuń tel tel. kom Muzeum czynne od wtorku do soboty: 10:00-16:00 Grupy zorganizowane prosimy zgłaszać wcześniej telefonicznie Przewodnik muzealny: Zbigniew Todorski Historia siedleckiego muzeum sięga 1928 roku, kiedy to uchwałą Rady Miasta powołano Muzeum Ziemi Podlaskiej. Mieściło się ono w XVIII-wiecznym ratuszu zwieńczonym figurą Atlasa, zwanego przez siedlczan Jackiem. Wzniesiono go w latach z inicjatywy ówczesnych właścicieli miasta książęcej rodziny Czartoryskich. Jest jednym z piękniejszych przykładów tego typu budownictwa w Polsce. Budowla stanowi centrum dużego reprezentacyjnego placu miejskiego i jest ważną częścią przemyślanego układu urbanistycznego zrealizowanego w całości w drugiej połowie XVIII wieku. Siedleckie muzeum zostało powołane jako instytucja oświatowa i naukowo-badawcza. W celu spełnienia tych zadań gromadzone są i udostępniane dobra kultury z zakresu sztuki, etnografii, archeologii i historii. Prowadzone są różnorodne badania naukowe i działalność oświatowa związana z zakresem wymienionych wyżej dyscyplin. Obszar działań obejmuje dawne województwo siedleckie oraz tereny nadbużańskie (pow. łosicki i sokołowski). Stale rozszerzane są i wzbogacane oferty programowe. Odbywają się w muzeum lekcje muzealne dla szkół, koncerty, konferencje i sesje naukowe, wykłady, prelekcje, spotkania z historykami oraz osobami związanymi z miastem i regionem. W działalności wystawienniczej kładziemy główny nacisk na historię Siedlec i regionu. Zbiory Muzeum Regionalnego W zasobach muzeum znajduje się ponad 8000 obiektów z dziedzin: sztuki, etnografii, historii, fotografii archiwalnej i archeologii. Zbiory sztuki to głównie malarstwo i grafika XIX i XX w. Na szczególną uwagę zasługują kolekcje autorskie: Michała Borucińskiego, Małgorzaty łady-maciągowej, sióstr Ireny i Joanny Karpińskich, Kazimierza Szwainowskiego, Jana Bohuszewicza, Kazimierza Pacewicza, Kazimierza Wiszniewskiego, Henryka Albina Tomaszewskiego i Konstantego Laszczki. 40

41 Katalog instytucji Kultury siedlce Zbiory historyczne to największa w Polsce kolekcja części niemieckich rakiet balistycznych V-2 oraz bogaty zbiór szklanych negatywów z siedleckiej pracowni fotograficznej Adolfa Ganiewskiego (Gancwola) z przełomu XIX i XX wieku. Zbiory archeologiczne pochodzą z wykopalisk prowadzonych na terenie byłego województwa siedleckiego głównie w latach 80-tych XX wieku. Zbiory etnograficzne dotyczą kultury ludowej wschodniego Mazowsza, południowego Podlasia i północnej Lubelszczyzny. To duży zbiór tkanin, rzeźb, wycinanek, sprzętu gospodarstwa domowego i narzędzi rolniczych. Wystawy stałe: Siedlce , Od siekierki do ciżemki, Numizmaty ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Podsiedlecka wieś, I poł. XX w., W szlacheckim zaścianku, Salon ziemiański. Imprezy cykliczne: Tradycje wielkanocne pokaz i degustacja potraw regionalnych, zdobnictwa świątecznego, opowiadania o wierzeniach ludowych oraz prezentacja wielkanocnego kolędowania (wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach), dni niepodległej uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r., adwentowe granie konkurs gry na ligawkach dla wykonawców z południowego Podlasia i wschodniego Mazowsza (wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach).. Oddziały: W strukturze muzeum funkcjonują dwa oddziały: Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. 41

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ Business Tourism Turystyka Biznesowa Wzbogaca Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ MUZEA OFERTA SPOTKAŃ 3 4 5 WSTĘP Kraków jest światowym dziedzictwem kultury, a zarazem najbardziej rozpoznawalną na świecie polską

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2011 www.um-zachodniopomorskie.pl 1 Kalendarz wydano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

NOC MUZEÓW 2015 POZNAŃ PROGRAM

NOC MUZEÓW 2015 POZNAŃ PROGRAM NOC MUZEÓW 2015 POZNAŃ PROGRAM 1. MUZEUM UTRACONE Poznań, Brama Poznania, ul. Gdańska 2 Od 2010 roku Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Ad Artis Fundacja Sztuki SAR wraz z MKiDN realizują projekt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Różnorodne też będą propozycje radomskich placówek kultury. Trochę muzyki, trochę plastyki, a wszystko to przewidziane w kwietniu.

Szanowni Państwo. Różnorodne też będą propozycje radomskich placówek kultury. Trochę muzyki, trochę plastyki, a wszystko to przewidziane w kwietniu. Szanowni Państwo Kwiecień plecień bo przeplata, trochę zimy trochę lata - jak mówi stare polskie przysłowie. Cóż, i my w tym miesiącu możemy spodziewać się wielu zmian, zarówno w pogodzie, jak i w nastroju.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015 Województwo Zachodniopomorskie KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 2015 www.wzp.pl Kalendarz wydano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKICH NA SZLAKU KSIĄŻĄT. lipiec-sierpień 2009. niebanalne pomysły na weekend. Największa wakacyjna impreza w Polsce. egzemplarz bezpłatny

MAZOWIECKICH NA SZLAKU KSIĄŻĄT. lipiec-sierpień 2009. niebanalne pomysły na weekend. Największa wakacyjna impreza w Polsce. egzemplarz bezpłatny SZLAK SZLAK MAZOWIECKICH MAZOWIECKICH KSIĄŻĄT KSIĄŻĄT NR 2/(02)/2009 ISBN 978-83-925516-1-4 NA SZLAKU KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH lipiec-sierpień 2009 CIECHANÓW: ludowo i bojowo, czyli Kupalnocka i Powrót Szwoleżerów

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia raz z wiosennym przebudzeniem, instytucje kultury przygotowały dla Państwa szereg wystaw, spotkań, spektakli, koncertów i imprez warsztatowych zachęcając do skorzystania z wachlarza ofert kulturalnych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 -

STRATEGIA Wartości, które cenimy w pracy: Otwartość, Wyobraźnia, Konsekwencja, Sumienność - 5 - PLAN STATEGICZNY NA LATA 2011 2015 KIERUNKI STRATEGICZNE (perspektywa 5 letnia 2011-2015) [wyciąg z dokumentu głównego] Dokument przyjęty przez Radę Powierniczą Zamku Królewskiego uchwałą 5/2011 z dnia

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO, SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

SZANOWNI PAŃSTWO, SERDECZNIE ZAPRASZAMY! SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność przedstawić Państwu nowy katalog ATJ LINGWISTA prezentujący ciekawą ofertę wycieczek krajowych i zagraqnicznych. Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo różnorodne

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwiązywania problemów bezrobocia

Strategie rozwiązywania problemów bezrobocia Strategie rozwiązywania problemów bezrobocia Opracowanie: Małgorzata Mikłosz Elżbieta Nosal-Szczygieł przy współudziale: Giuliano Bartolomei Michał Cegliński Pavol Jackulik Alena Kopanya Rzeszów, 2007

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Program edukacyjny przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Nowa Era partnerem edukacyjnym Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Spis treści Program edukacyjny Muzeum Historycznego

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy

Zabytkowe obiekty i atrakcyjne miejsca na terenie gminy Gmina Jedlińsk Gmina Jedlińsk położona jest nad rzeką Radomką przy międzynarodowej trasie E-7 Warszawa Kraków, w południowej części województwa mazowieckiego, w powiecie radomskim. Graniczy z miastem Radom,

Bardziej szczegółowo

Drodzy Miłośnicy Kultury

Drodzy Miłośnicy Kultury Drodzy Miłośnicy Kultury Koncerty, festiwale, opery ta jesień będzie wyjątkowo muzyczna. Obok radomskich wykonawców wystąpią w naszym mieście muzycy światowej sławy. Czekają nas mistrzowskie wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013

Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011. Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawozdanie z realizacji w latach 2010-2011 Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2010-2013 1 S t r o n a URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Bardziej szczegółowo

muzeów w Polsce przewodnik

muzeów w Polsce przewodnik 1000 muzeów w Polsce przewodnik Dorota Folga-Januszewska 1000 muzeów w Polsce przewodnik Koncepcja, teksty, wybór zdjęć, redakcja naukowa Dorota Folga-Januszewska Projekt graficzny Tadeusz Nuckowski Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Między puszczą a stolicą FOLDER TURYSTYCZNY GMINY STARE BABICE

Między puszczą a stolicą FOLDER TURYSTYCZNY GMINY STARE BABICE Między puszczą a stolicą FOLDER TURYSTYCZNY GMINY STARE BABICE Wydawca: Gmina Stare Babice ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice Opracowanie: M. Pawlikowska dla Omikron z wykorzystaniem materiałów archiwalnych

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI INFORMATOR KULTURALNY. Nr 72. marzec kwiecień

PODKARPACKI INFORMATOR KULTURALNY. Nr 72. marzec kwiecień Nr 72 PODKARPACKI INFORMATOR KULTURALNY 2011 marzec kwiecień 2 Komunikaty Podkarpacki Informator Kulturalny PIK W NUMERZE Wydarzenia 3 20 lat Kamertonu 3, 45 Teatry 4 Teatr im. W. Siemaszkowej 4 6 Teatr

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska Aneta Duda Konrad Filipiuk Marcin Mrugała Łukasz Wypych 1 Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Płocka do 2019 roku SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Gmina Łopiennik Górny

Gmina Łopiennik Górny Gmina Łopiennik Górny Łopiennik 2014 Okładka: Kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Łopienniku Nadrzecznym Dolina rzeki Wieprz Borowica Skwer gminny Moje boisko Orlik Redakcja: Urząd Gminy Łopiennik

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Państwa wiosennie i życzę mile spędzonych chwil z kulturą. Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Pozdrawiam Państwa wiosennie i życzę mile spędzonych chwil z kulturą. Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia Nadchodzi maj, najpiękniejszy miesiąc roku. szystko dokoła budzi się do życia, zieleni się trawa i zakwitają kwiaty. Człowiek także nabiera ochoty do życia. Zaczynają się wyjazdy na łono natury tradycyjnie

Bardziej szczegółowo

2011 Rok Marii Skłodowskiej-Curie, Międzynarodowy Rok Chemii. w czasie Nocy Muzeów miasto st. Warszawa zaprasza na:

2011 Rok Marii Skłodowskiej-Curie, Międzynarodowy Rok Chemii. w czasie Nocy Muzeów miasto st. Warszawa zaprasza na: 2011 Rok Marii Skłodowskiej-Curie, Międzynarodowy Rok Chemii w czasie Nocy Muzeów miasto st. Warszawa zaprasza na: Śladami Marii Skłodowskiej-Curie. Napromieniuj się wiedzą gra miejska w Noc Muzeów Poznaj

Bardziej szczegółowo

Regionalizm w bibliotece. dodatek do Poradnika bibliotekarza

Regionalizm w bibliotece. dodatek do Poradnika bibliotekarza Regionalizm w bibliotece dodatek do Poradnika bibliotekarza Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Redakcja: Jadwiga Chruścińska,

Bardziej szczegółowo

Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT

Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT Raport Orszak weselny / Żałobny rapsod, spektakl Jacka Hałasa i Darka Błaszczyka fot. Marta Ankiersztejn IMiT 2014 Rok Oskara Kolberga Raport Prof. Małgorzata Omilanowska fot. MKiDN Rok Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego

Z życia kulturalnego. województwa kujawsko-pomorskiego Z życia kulturalnego województwa kujawsko-pomorskiego Opracowanie materiałów: Jerzy Rochowiak Redakcja: Kamil Hoffmann i Jerzy Rochowiak Projekt okładki: Monika Bojarska Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Animacji

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

Barbara Mucha - Brodzińska

Barbara Mucha - Brodzińska Nasze prezentacje Barbara Mucha - Brodzińska Dzięcioł czytaj na str. 23 maj 09 Wałbrzyski Informator Kulturalny Witam Państwa w przepięknym maju, miesiącu tak chętnie opiewanym w różnych formach przez

Bardziej szczegółowo

Noc Muzeów we Wrocławiu

Noc Muzeów we Wrocławiu Noc Muzeów we Wrocławiu 17 maja 2014 wstęp wolny miasto. muzea. magia. Legenda Program dla dzieci Miejsca na rowery Miejsce przyjazne niepełnosprawnym i1 i2 Punkty informacyjne Centrum Informacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent m.st. Warszawy

Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent m.st. Warszawy Drodzy Warszawiacy, tegoroczna Noc Muzeów będzie już 12. stołecznym świętem kultury, sztuki i nauki. Formuła tego wydarzenia nie zmieniła się od początku, nadal w ciągu kilku wieczornych godzin różne instytucje

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2015

KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2015 9 KALENDARIUM IMPREZ TORUŃSKICH WRZESIEŃ/2015 Repertuar DWÓR ARTUSA CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39 www.artus.torun.pl Filmowe poniedziałki 7.09. (poniedziałek), godz.

Bardziej szczegółowo