Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 18 listopada 2007 nr 245 (675)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 18 listopada 2007 nr 245 (675)"

Transkrypt

1 Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 18 listopada 2007 nr 245 (675) Słowo Dla Życia Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Łk 21, 5-19 Świadectwo Z wielkim trudem odbudowana świątynia jerozolimska wyglądała bardzo pięknie i wielu ją podziwiało. Ale niestety po 40 latach miała ponownie zostać zburzona. Ten fakt przepowiedział Pan Jezus. Jednocześnie ostrzegł, aby nie słuchać tych, którzy wykorzystają tę sytuację i będą się podawać za proroków przepowiadając koniec świata. Bo samo zburzenie świątyni nie oznacza końca świata. Chrystus zachęca swoich uczniów by Mu zawsze ufali, a On ich umocni do pokonania prześladowań. Wielu chrześcijan zginęło za wiarę; wielu ginie lub są prześladowani za wiarę w Chrystusa również w naszych czasach, nawet o wiele więcej niż w przeszłości. O nich należy pamiętać na modlitwie by potrafili wytrwać. Natomiast od nas Pan Jezus oczekuje wierności w mniejszych rzeczach. Nasza wiara wyraża się więc w modlitwie porannej i wieczornej, w jak najlepszym wypełnianiu naszych obowiązków i zachowywaniu Bożych przykazań. To jest dla nas sposobność do składania świadectwa. Pamiętajmy o tym. Ks. Robert Wróblewski SDB

2 JAK NAM STOLICĘ DO WARSZAWY PRZENOSZONO... Do niedawna historycy za datę przenosin stolicy królewskiej z Krakowa do Warszawy przyjmowali najczęściej rok Wtedy bowiem król Zygmunt III Waza udał się do Warszawy na obrady sejmu, jednakże po ich zakończeniu powrócił na Wawel i jeszcze przez kilkanaście lat w nim rezydował. Dopiero w 1609r. na stałe opuścił nasz gród, co anonimowy kronikarz opisał następująco: Wyjechał z Krakowa na Litwę Najjaśniejszy Król 28 maja i aż do swej śmierci nigdy już do Krakowa nie wrócił. Zamieszkał na zamku w Warszawie, co oznacza tylko, że przeniósł tam swoją stałą siedzibę. Kraków pozostał formalnie stolicą Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a proces utraty stołecznego charakteru trwał bardzo długo. Zaczął się już wcześniej, za czasów Zygmunta Augusta, a zakończył wraz z rozbiorami. Pierwszym księciem piastowskim, który rezydował na stałe w Krakowie, był w poł. XI w. Kazimierz Odnowiciel. W Krakowie koncentrowało się życie polityczne i kulturalne średniowiecznej Polski, natomiast centrum religijnym i miejscem koronacji pozostawało Gniezno. Ówcześni władcy mieli jednakże w zwyczaju częste podróże po terytorium ich państwa, gdyż tylko w ten sposób mogli nim sprawnie zarządzać, a w szczególności rozstrzygać spory sądowe. Funkcje stolicy nadał oficjalnie Krakowowi zbiór praw zwany testamentem Krzywoustego (1138r.), który wyznaczał nasze miasto na siedzibę seniora tj. księcia zwierzchniego Polski dzielnicowej. Odtąd na Wawelu urządzono skarbiec książęcy, gdzie przechowywano koronę królewską, Szczerbiec oraz włócznię św. Maurycego. Rolę stołecznego Krakowa potęgował kult św. Stanisława, którego relikwie przechowywano w katedrze wawelskiej. Jego kanonizacja w poł. XIII w. zjednoczyła Polaków wokół idei odbudowy rozbitego królestwa. Pierwszym władcą, który koronował się w Krakowie, był w 1320 r. Władysław Łokietek. Potrafił zjednoczyć dwie największe dzielnice Wielkopolskę i Małopolskę i uczynić z grodu Kraka najważniejsze miasto całego królestwa. Jak pisze Jan Długosz: Od tego zaś czasu katedra krakowska otrzymała po raz pierwszy wyróżniający ją przywilej koronowania królów polskich, z którego miała na zawsze korzystać. Wiek XIV ugruntował więc stołeczną rolę Krakowa, który stał się także miejscem wiecznego spoczynku zmarłych królów. Pozycję Krakowa zachwiał jako pierwszy Zygmunt August, ostatni król z dynastii Jagiellonów. Naszego miasta zdecydowanie nie lubił, skoro w ciągu dwudziestoczteroletniego panowania przebywał w nim niewiele ponad trzy lata! Rezydował najczęściej w Wilnie, Grodnie i Knyszynie na Podlasiu. 2

3 Ponadto na mocy unii polsko-litewskiej podpisanej w 1569r. w Lublinie stałym miejscem odbywania połączonych sejmów została Warszawa, a utworzony kilka lat później Trybunał Koronny czyli sąd najwyższy dla szlachty obradował w Piotrkowie i Lublinie. Skarbiec królewski znajdował się nieprzerwanie w Krakowie, ale odrębny skarb państwowy utworzono w XVI w. w Rawie Mazowieckiej. W ten sposób punkt ciężkości polityki państwowej zaczął powoli przenosić się na północ, co nie może dziwić, gdyż w ogromnej monarchii Kraków znajdował się na samym południowo-zachodnim jej krańcu. Po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta w 1572r. szlachta stanęła przed koniecznością wyboru nowego władcy. Zadecydowano, że miejscem pierwszej i kolejnych elekcji będą pola pod Warszawą, gdzie zjeżdżali się wszyscy szlachcice dysponujący prawem głosu. Kraków pozostał miejscem koronacji królewskich, choć królowie coraz rzadziej w nim przebywali. Henryk Walezy, wybrany na pierwszej elekcji, uciekł do Francji po kilku miesiącach panowania, a Stefan Batory pochłonięty był ciągłymi wojnami z Moskwą. W Warszawie chętnie spędzała czas jego żona Anna Jagiellonka oraz król Zygmunt III Waza. Ten ostatni początkowo nie planował przeprowadzki do Warszawy, czego dowodem fakt, że po dwukrotnym pożarze apartamentów królewskich osiadł w swoim pałacu w podkrakowskim Łobzowie, a po usunięciu zniszczeń wrócił na Wawel. Tutaj w 1609r. urodził się następca tronu Jan Kazimierz, jednakże w obliczu nowej wojny z Moskwą król wraz z dworem opuścił dwa miesiące później Kraków i jak się miało okazać więcej do niego nie powrócił. Zygmunt III był ostatnim polskim monarchą panującym z Krakowa, gdyż żaden z jego następców, poza krótkimi wizytami, pod Wawel już nie wrócił. Katedra co prawda zachowała przywilej koronacyjny i pogrzebowy, ale i w tej mierze coraz częściej zdarzały się wyjątki, np. Augusta III Sasa pochowano w Dreźnie, a koronacja żony Michała Korybuta Wiśniowieckiego odbyła się w Warszawie. 3

4 JAK NAM STOLICĘ DO WARSZAWY PRZENOSZONO Pierwszym królem, który przyjął koronę w Warszawie, był w 1705r. Stanisław Leszczyński. Trzeba jednak pamiętać, że działo się to w czasie wojny ze Szwecją, która poparła Leszczyńskiego przeciwko Augustowi II i zapewniła mu chwilową władzę. Co ciekawe, jeden z przekazów podaje, że diademata, któremi królów koronują, biskup kujawski uwiózł na początku tej wojny i reponował gdzieś na Śląsku, więc króla Stanisława koroną nową, którą król szwedzki zrobić kazał jakoby na igraszkę dziecinną koronowano, bo zaraz po koronacji musiano ją oddać generałowi szwedzkiemu Hoymowi, który koronacji w kilka tysięcy Szwedów assystował, a tę koronę kazał król szwedzki potłuc i pieniędzy z niej narobić (!). Kraków pozostawał miastem stołecznym, choćby dlatego, że żaden akt prawny nie odbierał mu tego statusu. Wszystkie ustawy sejmowe wskazywały nasz gród jako stolicę Rzeczpospolitej. Tu znajdowały się nadal skarbiec i archiwum koronne. Niemniej koronacja ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego miała miejsce ponownie w Warszawie (1764r.). Specjalną zgodę wydał sejm, powołując się przede wszystkim na nadpustoszalość zamku krakowskiego. Sejm Czteroletni także traktował Kraków jako stolicę Królestwa Polskiego, choć były to ostatnie lata oficjalnej stołeczności. Zebrany w 1793r. w Grodnie ostatni sejm szlachecki nie tylko haniebnie zatwierdził II rozbiór Polski, ale także podjął ważne decyzje odnośnie naszego miasta. Po pierwsze, przeniósł prawa koronacyjne do Warszawy, czym odebrał Krakowowi ostatni symbol wielkości. Po drugie, wyznaczył Warszawę na nową stolicę Polski, co było konsekwencją pierwszej decyzji oraz faktu, że od dawna życie polityczno-towarzyskie toczyło się przede wszystkim na Mazowszu. I chociaż dwa lata później Polska przestała istnieć jako niepodległe państwo, Warszawa utrzymała stołeczny charakter aż do chwili obecnej. Nam, młodym i starszym Krakusom, pozostaje nadzieja, że duchowe serce Narodu będzie zawsze bić pod Wawelem. W miejscu, gdzie spoczywają relikwie świętych oraz prochy królów, mężów stanu i narodowych wieszczów. Michał Kuc 4

5 MATKA MIŁOSIERDZIA W OSTREJ BRAMIE 16-tego listopada przypada rzadziej pamiętane święto maryjne, Święto matki Bożej Ostrobramskiej. W lipcu 2007 roku minęło 80 lat od koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia znajdującego się w Wilnie w Ostrej Bramie. Obraz ten był miejscem kultu Matki Bożej od XVI wieku i wisiał na zewnętrznej stronie bramy wjazdowej do miasta. W XVII wieku zaopiekowali się Nim sprowadzenia do Wilna Karmelici Bosi. Oni to wybudowali nad bramą kaplicę i w uroczystej procesji przenieśli obraz w 1627r. Opieka Matki Bożej niejednokrotnie uchroniła wierny lud i miasto od wielu nieszczęść. Kaplica Ostrobramska była ostoją religii i patriotyzmu w trudnych czasach. Tutaj garnęli się do Matki wszyscy będący w jakiejkolwiek potrzebie. Uroczystość koronacji cudownego obrazu odbyła się 2 lipca 1927 roku. Nieprzeliczone rzesze wiernych towarzyszyły w tej chwili triumfu swej matce. Od tamtego czasu przez trudne lata wojny, komunizmu, miejsce to dodawało odwagi, otuchy i wlewało nadzieję w znękane serca przybywających tu pielgrzymów. Uroczystość 50-tej rocznicy koronacji obrazu nie mogła się odbyć w Wilnie. W roku tym (1977) kardynał Karol Wojtyła jako arcybiskup metropolita z Krakowa, na krótko przed wyborem na papieża święcił w Białymstoku te 50- tą rocznicę. Wraz z całym Episkopatem na pamiątkę wydarzenia poświęcił 27 listopada w prokatedrze białostockiej kaplicę i kopie cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Powiedział wtedy: Tutaj w Białymstoku dajemy wyraz naszej wdzięczności Bogu za to co przed 50 laty dokonało się w Wilnie. Wzrok nasz biegnie ku Tej co w Ostrej świeci Bramie. I chociaż stajemy tutaj na tym miejscu i chociaż patrzymy z radością na ten przed chwilą poświęcony Wizerunek, który jest kopią, myśli nasze są tam: Tymczasem przenoś moja duszę utęsknioną Pragnienie nawiedzenia Sanktuarium w Wilnie ziściło się dopiero po blisko 20 latach. 5 września 1993 roku Jan Paweł II przybył do Ostrej Bramy jako pielgrzym, w I-szą sobotę miesiąca. Odmówił przed cudownym obrazem 5

6 MATKA MIŁOSIERDZIA W OSTREJ BRAMIE Matki Bożej modlitwę różańcowa transmitowaną przez Radio Watykańskie na cały świat, mając w ręku różaniec, który ofiarował do tego sanktuarium. Oto co powiedział do tłumu wiernych z wysokości Kaplicy Ostrobramskiej przed modlitwą różańcową: Sanktuarium Ostrej Bramy od wielu stuleci jest celem licznych pielgrzymów, którzy przybywają tu każdego dnia, aby powierzyć Matce Miłosierdzia radości i troski swego życia. Świątynia ta stała się zatem uprzywilejowanym miejscem spotkania z Matką Chrystusa i Matką Kościoła, a zarazem miejscem, gdzie urzeczywistnia się komunia wiernych całego regionu. Chrześcijanie z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów przybywają tutaj, by przed obliczem Matki Bożej dzielić się nawzajem, niczym bracia i siostry, tą samą wiarą, wspólną nadzieją, jedną miłością. Z Watykanu, z kaplicy litewskiej, w której przechowywana jest kopia wizerunku czczonego w tym sanktuarium, Następca Piotra często łączy się duchowo z modlitwą zanoszoną stąd do Boga. Dzisiaj, gdy rozpoczynam mą duszpasterską wizytę w krajach bałtyckich, dana mi została wielka radość: mogę tu być nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Jako Pasterz Kościoła powszechnego przybywam tutaj, aby z pomocą waszej modlitwy złożyć w macierzyńskie dłonie Maryi moje dziękczynienie i prośbę. Dziękuję Matce Chrystusa za to, że po wielu latach cierpień i prób Litwa i kraje ościenne zdołały wyjść z mroku obcej okupacji i prześladowań, wymuszonego milczenia o Bogu i obezwładniającego braku podstawowych swobód. Macierzyńskiemu wstawiennictwu Matki Najświętszej zawierzam was samych, a wraz z wami także nadzieję na to, że na Litwie i w krajach sąsiednich, poczynając od tego, w którym ja przyszedłem na świat i zostałem ochrzczony, odrodzi się niezłomna wierność Ewangelii i zdecydowana wola przyjęcia Chrystusa Boga-Człowieka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego z miłości do człowieka Chrystusa jako «drogi, prawdy i życia» (por. J 14, 6). Żegnając się z pielgrzymami w Ostrej Bramie obiecał im swoją miłość, pamięć i modlitwę: Proszę was, najmilsi Bracia i Siostry, abyście powrócili do waszych domów z nadzieją na zwycięstwo 6

7 życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą. Towarzyszy wam miłość Papieża, następcy tego Piotra, który stawszy się świadkiem Zmartwychwstania otrzymał od Chrystusa polecenie utwierdzenia braci swoich w wierze. ( ) Powiedzcie tym, którzy nie mogli być na modlitwie tego wieczoru, powiedzcie waszym dzieciom, osobom starszym, tym, którzy cierpią i maja nadzieję, powiedzcie, że Papież myślał także o nich i modlił się za nich. Zapewnijcie ich, że ich nadzieja na życie w pokoju, na cieszenie się spokojem po długich latach oczekiwania, nadzieja na błogosławieństwo Boże po cierpieniu i próbie jest też nadzieją Papieża. Niech wam towarzyszy moje błogosławieństwo, które rozciągam na wszystkich waszych bliskich. Przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia niech Bóg uczyni owocnym wasze życie i otworzy serca wasze na aktywne słuchanie Jego Słowa. Podzielę się również odrobiną własnej refleksji. W lipcu 1999r. byliśmy z mężem na Pielgrzymce do Matki Bożej Ostrobramskiej. Pierwszy raz byliśmy tak bardzo blisko tego cudownego obrazu. Uczestniczyliśmy, w przeciągu kilku dni, kilkakrotnie we Mszy świętej, modliliśmy się żarliwie. Czuliśmy siłę tego cudownego miejsca. Widzieliśmy pątników, którzy na klęczkach wspinali się po schodach na samą górę do Kaplicy Ostrobramskie, a pierwszymi pątnikami, których tam spotkaliśmy byli Japończycy. Widzieliśmy w kaplicy wota dziękczynne, które opisują historię Tego miejsca, historię ludzi Tam proszących o łaski i dziękujących za ich otrzymanie i historię całej ojczyzny naszej. I chociaż zwiedzaliśmy jeszcze i inne Święte Miejsca, jako pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego namalowany wg wizji św. siostry Faustyny, znajdujący się wxkościele św. Ducha w Wilnie, czy Górę Krzyży koło Kowna, to do tego miejsca w Ostrej Bramie szliśmy w każdej wolnej chwili. Dziękujemy Ci Mario, Matko Miłosierdzia za to, że mogliśmy się modlić w Twoim Sanktuarium Ostrobramskich Magdalena i Roman. 7

8 BRATNIA POMOC AKADEMICKA Im. Św. Jana z Kęt Cantianum której celem jest promowanie wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi oraz niesienie duchowej i materialnej pomocy krakowskim studentom podejmuje akcję GARNUSZEK ŚWIĘTEGO JANA Akcja skierowana jest do wszystkich studentów, których sytuacja materialna jest trudna. Bratnia Pomoc Akademicka chce Wam pomóc i ufundować darmowe obiady w różnych barach i stołówkach Krakowa. Możecie liczyć na ciepły posiłek codziennie od poniedziałku do piątku bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Współpracującym z nami barom i stołówkom gwarantujemy w zamian bezpłatną reklamę w naszym miesięczniku Plus Ratio. Gorąco zachęcamy wszystkich potrzebujących studentów, aby zapomnieli o wydatkach na obiady i skorzystali z akcji Bratniej Pomocy Akademickiej! Koordynatorem akcji jest Michał Kuc. Będzie Was oczekiwał w każdy czwartek listopada i grudnia w godz w siedzibie BPA, którą jest kawiarenka studencka Stuba u Św. Jana (ul.św. Anny 11 wejście z podworca). Możecie też do niego dzwonić na nr: BPA jest organizacją studencką, działającą od blisko 15 lat w środowisku akademickim Krakowa. Główne pola naszej działalności, oprócz prowadzenia Stuby i wydawania Plus Ratio, obejmują pomoc emerytowanym profesorom w ramach programu Seniores et Iuniores, organizowanie obozów adaptacyjnych dla studentów I roku oraz polsko-niemieckiej wymiany studentów w postaci tzw. Programów Partnerskich BPA. Więcej o naszej działalności na stronie w w w. b p a.p l 8

9 W środę swoje imieniny będzie obchodził ks. dr Janusz Goraj. Wdzięczni za pracę wśród nas, Czcigodnemu Solenizantowi, życzymy obfitości Bożych darów i matczynej opieki Wspomożycielki Wiernych w wypełnianiu salezjańskiego i kapłańskiego powołania. Redakcja Redaktorowi Naczelnemu Dębnickiego Dzwonu, p. Januszowi Kościńskiemu, z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia potrzebnych łask przez ręce Maryi, Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia i wiele radości w życiu rodzinnym i zawodowym. Z darem modlitwy Redakcja Serdeczne życzenia dobrego zdrowia, błogosławieństwa Bożego w życiu osobistym i działalności społecznej, opieki Wspomożycielki Wiernych i satysfakcji z działalności charytatywnej wobec potrzebujących, z podziękowaniem za wieloletnie kierowanie Zespołem Charytatywnym składają Koleżanki z Zespołu i ks. Leszek Kruczek 9

10 ZIEMIA ŚWIĘTA Śladami Odkupiciela (11 dni samolotowo-autokarowa) Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami opiekunami Miejsc Świętych oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie. 31 marca: Spotkanie pielgrzymów na lotnisku Balice w Krakowie o godz kwietnia: Odlot do Izraela o godz Lądowanie w Tel Awiwie o godz Zakwaterowanie w Nazarecie. Odpoczynek do obiadu. Grota i Bazylika Zwiastowania NMP, kościół świętego Józefa, muzeum franciszkańskie, Nazaret z czasów Chrystusa. Źródło Maryi. Kana Galilejska kościół pierwszego cudu Pana Jezusa, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 2 kwietnia: Jezioro Galilejskie. Kafarnaum miasto Jezusa. Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: sanktuarium Rozmnożenia Chleba i Prymatu św. Piotra. Przepłynięcie statkiem do kibucu Ein Gev. Rzeka Jordan odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego. 3 kwietnia: Góra Tabor. Bazylika Przemienienia Pańskiego. Jerycho Góra Kuszenia. Kąpiel w Morzu Martwym. Pustynia Judzka, Wadi Qelt. Zakwaterowanie w Betlejem. 4 kwietnia: Pole Pasterzy. Bazylika i Grota Bożego Narodzenia, kościół św. Katarzyny. Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 10

11 5 kwietnia: Betania sanktuarium Przyjaciół Jezusa. Przekroczenie granicy izraelsko-egipskiej. Zakwaterowanie na Górze Synaj. 6 kwietnia: Nocne wejście na Świętą Górę wyrusza się w środku nocy (około 2.00) i wspina na wysokość 2285 m. Po ok. 2,5 godz. marszu i pokonaniu różnicy poziomu 700 m osiągamy szczyt góry i podziwiamy wschód słońca nad Górami Synaj. Msza święta na szczycie. Zwiedzanie klasztoru i kościoła świętej Katarzyny. Odpoczynek nad Morzem Czerwonym. 7 kwietnia: Przekroczenie granicy egipsko-izraelskiej. Eilat. Zwiedzanie akwarium (indywidualnie koszt około 18 USD od osoby). Zakwaterowanie w Jerozolimie. 8 kwietnia: Jerozolima. Góra Oliwna: Wniebowstąpienie, Pater Noster, Dominus Flevit, Grób Maryi, Getsemani, bazylika Agonii. Kościół św. Anny i sadzawka Betezda. Kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża, nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy, bazylika Kalwarii i Bożego Grobu. 9 kwietnia: Syjon Chrześcijański: Wieczernik i Grób Dawida, franciszkańska kaplica przy Wieczerniku, kościół Zaśnięcia NMP, kościół św. Piotra in Gallicantu. Mur Płaczu. Cardo Maximus, Suq targowisko arabskie. Bazylika Bożego Grobu i Kalwarii procesja franciszkańska i czas na prywatną modlitwę. 10 kwietnia: Abu Ghosz. Latrun. Yad Vashem muzeum martyrologii żydowskiej. Menora i kneset. Czas na zakupy w pobliżu bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. 11 kwietnia: Odlot do kraju o godz Lądowanie w Krakowie o godz Zakończenie pielgrzymki. Codziennie odprawiana jest Msza święta Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie Przewodnikiem grupy jest osoba duchowna z Polski Kapłani zabierają albę i białą stułę 11

12 ZIEMIA ŚWIĘTA ŚLADAMI ODKUPICIELA TERMIN PIELGRZYMKI 1-11 kwietnia 2008 roku CENA PIELGRZYMKI 1290 USD i 350 zł (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 180 USD) (wpłata 350 zł do końca listopada, reszta miesiąc przed wyjazdem) ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ przelot samolotem na trasie Kraków-Tel Awiw i Tel Awiw-Kraków pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja) zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką) autokar do dyspozycji grupy, przewodnik po miejscach świętych wszystkie bilety wstępu, taksówka na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim wiza egipska i opłata przekroczenia granicy ubezpieczenie, mapa i przewodnik-śpiewnik, znak grupy BLIŻSZE INFORMACJE Fundacja Komisariat Ziemi Świętej ul. Reformacka 4, Kraków tel./fax (012) ; biuro czynne: od poniedziałku do piątku Zgłoszenie do: Ks. Maciej Ostrowski, tel lub Wiesława Kostuch

13 KARTA ZG OSZENIA NA PIELGRZYMK IZRAEL GÓRA SYNAJ prosimy wype ni czytelnie wszystkie rubryki Termin pielgrzymki... Nazwisko i imi... Data i miejsce urodzenia... Seria i numer paszportu... Data wa no ci paszportu... Pesel... Sta y adres zamieszkania Miejscowo... Kod pocztowy... Ulica... Nr telefonu... Adres do korespondencji (je eli jest inny) Miejscowo... Kod pocztowy... Ulica... Nr telefonu... WARUNKI WYJAZDU (uczestnik pozostawia dla siebie) 1. Odes anie do biura wype nionej karty zg oszeniowej na pielgrzymk. 2. Osoby, które uko czy y 65 rok ycia - dostarcz orygina za wiadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia (najpó niej dwa tygodnie przed wyjazdem). 3. Op acenie kwoty wpisowej (350 z ) - 2 miesi ce przed wyjazdem oraz kosztów pielgrzymki (równowarto 1290$) - miesi c przed jej rozpocz ciem. Pieni dze wp acamy do organizatora (Ks. Maciej Ostrowski, Wies awa Kostuch): Fundacja Komisariat Ziemi wi tej BPH SA Kraków ul. Pijarska BLI SZE INFORMACJE Fundacja Komisariat Ziemi wi tej ul. Reformacka 4; Kraków; tel./fax (012) ; biuro czynne: od poniedzia ku do pi tku:

14 JAN PAWEŁ II SŁYSZAŁEŚ? Jan Paweł II o ojczyźnie i narodzie na podstawie publikacji Elementarz Jana Pawła II. Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce i sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Każdy człowiek, każdy naród, każda kultura i cywilizacja mają swoja rolę do wypełnienia i swoje miejsce w tajemniczym planie Boga i powszechnej historii zbawienia. w nim także narodzie, jedność zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. Tak, aby nie rodził się rozdźwięk i kontrast na tle różnic, które niesie ze sobą uprzywilejowanie jednych, upośledzenie drugich. naruszenie praw człowieka idzie w parze z gwałceniem praw narodu, z którym człowiek bywa związany organicznymi więzami jakby z rozległą rodziną. 14

15 opr. Magdalena D. człowiek swoją głębszą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do narodu, swoja zaś pracę pojmuje także jako pomnażanie dobra wspólnego wypracowanego przez jego rodaków, uświadamiając sobie przy tym, że na tej drodze praca ta służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkie, wszystkich ludzi żyjących na świecie. Rozłąka z ojczyzną, której niekiedy Bóg wymaga od wybranych ludzi, przyjęta z wiarą w Jego obietnicę, jest zawsze tajemniczym i płodnym warunkiem rozwoju i wzrostu Ludu Bożego na ziemi. każdy naród posiada swoją pierwotną, oryginalną mądrość, stanowiącą prawdziwy skarb kultury, która dąży do wyrażenia się w sposób dojrzały w formach ściśle filozoficznych. Prawdziwość tego stwierdzenia wynika z faktu, że pewną podstawową formę wiedzy filozoficznej, istniejącą także w naszej epoce, spotykamy nawet w postulatach, którymi inspiruje się prawodawstwo różnych krajów oraz prawo międzynarodowe określające reguły życia społecznego. Wywodzę się ( ) z narodu, który uważany bywa za przede wszystkim katolicki, ale który ma swoje ekumeniczne tradycje. Przez wieki swojej tysiącletniej historii Polska była państwem wielu narodów i wielu wyznań chrześcijańskich i nie tylko chrześcijańskich. Tradycja ta sprawiła, i chyba nadal sprawia, że właściwa umysłowości Polaków jest raczej tolerancja i otwartość na ludzi inaczej myślących, mówiących innymi językami, czy też inaczej wierzących i inaczej modlących się, inaczej sprawujących te same tajemnice wiary. Przez dzieje Polski przebiegają też konkretne inicjatywy unijne. 15

16 JAN PAWEŁ II SŁYSZAŁEŚ? Odsiecz Wiednia, wiktoria Wiedeńska! Jest to rocznica, która łączy nas, wszystkich Polaków, także naszych sąsiadów z południa oraz z zachodu bliższych i dalszych ( ) Ta walka, to zwycięstwo nie wykopało przepaści pomiędzy narodem Polskim i Tureckim. Wręcz przeciwnie wzbudziło szacunek i uznanie. Wiemy, że -gdy Polska z końcem XVIII wieku zniknęła z mapy politycznej Europy faktu dokonania rozbiorów nie uznał nigdy rząd Turecki. Na dworze ottomańskim jak mówi tradycja przy uroczystych przyjęciach posłów zagranicznych pytano wytrwale: Czy poseł z Lechistanu jest obecny? Odpowiedź jeszcze nie, padała tak długo, aż nadszedł rok 1918 i poseł niepodległej Polski znów zawitał do stolicy Turcji. Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówna walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrytus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu. Powszechnie się przyznaje, że ów wynikający z katolickiej jedności Kościoła udział Narodu Polskiego w duchowym dziedzictwie tego Kościoła stał się czynnikiem łączącym oraz zabezpieczającym tożsamość i jedność Narodu w okresach szczególnie trudnych. Okresy te były również szczególnie głęboko zaznaczone promieniowaniem ducha chrześcijańskiego. Świadczy o tym choćby wiek XIX, a dla nas świadczą o tym ostatnie dziesięciolecia wieku obecnego [przyp. red. wieku XX]. 16

17 Kraków od najmłodszych lat mojego życia, od lat dziecięcych jeszcze, był dla mnie szczególna syntezą wszystkiego, co polskie i co chrześcijańskie. Zawsze mówił mi o wielkiej przeszłości mojej Ojczyzny. Zawsze najpełniej wyrażał jej dzieje. Może to miejsce samo za nas przemawia i samo za nas się modli, ażeby ten człowiek, który w jakimś sensie odszedł musiał odejść mógł jednak tym bardziej żyć w Polsce i służyć Polsce. Takie jest moje pragnienie. W każdym razie ażebym nie przyniósł ujmy mojemu narodowi. Przynajmniej tyle. Żebym mógł nie myślę o tym, żebym zasłużył na groby zasłużonych na Skałce ale żebym mógł jako tako służyć Polsce, służąc całemu Kościołowi. Odprawiając prymicyjną Mszę św. w krypcie św. Leonarda, pragnąłem uwydatnić moją żywą więź duchową z historią Narodu, która na Wzgórzu Wawelskim znalazła swą szczególna kondensację. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 17

18 Kącik dla dzieci Czy pamiętasz jaki był trzeci warunek dobrej spowiedzi? Odszukaj go przeskakując odpowiednią ilość liter: M l a n j u o b d j t i c h d a b r n u s h a k e l k a b g p k n j r h o n d j u r stanfktkfbsiahdfgknurty eowskjdwnbcbvjowsjfkin b v c x e j h g f d n q p w j d i b h y dremzsakpjdcfroghytupra wenrksldganjuytwncbthy 18

19 Teraz trudniejsze zadanie: w podany diagram wpisz pionowo w podanej kolejności litery, a potem poziomo odczytaj rozwiązanie! RMRCY; AOYZJ; CIJĘM; ZMASO; EPTW; JRŚOA; UZWĆ; MYIS; RJĘIK; ZACĘO; ECIM, ĆIĆSU; EPN; NLDOI; IEZWĘ; ŻII; JEAŚ; ZEŃDW; GZAI; RUŚĆĘ; ZSWT; EIIĄ; SIĘ;ZMTP; YMYR; ĆAZ 19

20 DZIĘKUJĘ PROSZĘ Jeżeli po przeczytaniu Dziękuję Proszę zrodzi się w nas potrzeba serca aby podzielić się z kimś potrzebującym, aby zaspokoić czyjąś prośbę to wystarczy tylko podejść do punktu odzieży u p. Halinki, w naszej parafii i pozostawić tam to czym chcemy się podzielić. Można tam również pozostawić informację o innych rzeczach, którymi chcielibyśmy się podzielić. Jeżeli prośba będzie dotyczyła pieniędzy, to można je w kopercie opisanej dla kogo pozostawić w zakrystii naszego kościoła lub w kancelarii parafialnej. Prosimy o: wirówkę do bielizny, śpiwory, koce, męskie buty rozmiar 42-45, 2 wózki głębokie, łóżeczko dziecinne, linoleum, dywany, lodówkę dużą i małą, poszwy, poszewki i prześcieradła, żelazka i inny sprzęt AGD, pralkę Franię, lub Światowid, telewizor, kuchenkę elektryczną 2 palnikową, Oferujemy: odzież dziecięcą i młodzieżową, szafka typu komin, tapczan jednoosobowy, bordowy fotel, odzież dla dorosłych, Dziękujemy za: wszystkie przekazane rzeczy, 20

21 Osobę w szczególnie trudnej sytuacji, która przed br. wpisała w księdze próśb i podziękowań, w kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych prośbę o wsparcie prosimy o kontakt z Zespołem Charytatywnym poprzez panią Halinkę (patrz informacja poniżej). Potrzebny stół dla trzynastoosobowej rodziny. Cenne będą też informacje o niedrogim stolarzu. Z okazji Imienin, naszej koleżance Celince Pyko składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego, oraz opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na każdy dzień Jej pracy charytatywnej. Kontakt z Zespołem Charytatywnym poprzez panią Halinkę pod telefonem stacjonarnym , komórkowym , lub panią Basię pod telefonem Przyjmowanie rzeczy odbywa się w poniedziałki od do 18.00, a wydawanie w czwartki od do Prosimy o przestrzeganie godzin przyjmowania i wydawania. Prosimy o przynoszenie rzeczy czystych i sprawnych. 21

22 TYDZIEŃ W MODLITWIE 18 XI Niedziela Zwykła, Czyt.: Ml 3, 19-20a; Ps 98; 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 5-19; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), 8 30 w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Marii Piszczek, w int. śp. zmarłych z rodzin Wrześniaków i Palonków, w int. śp. Krystyny Adamskiej w 1 rocz. śm. i Aleksamdra Adamskiego, w int. śp. Jana Wiszki w 9 rocz. śm., w intencji Parafian, w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Heleny i Karola, różaniec w intencji śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, 19 XI 2007 Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, Czyt.: 1 Mch 1, ; Ps 119; Łk 18, 35-43; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Marii i Franciszka Sowów, o spokój duszy śp. Heleny, 8 00 w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), w int. śp. Zofii, męża Juliana oraz zmarłych rodziców z obu stron, różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, 20 XI 2007 Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, Czyt.: 2 Mch 6, 18-31; Ps 3; Łk 19, 1-10; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), w int. śp. Stanisławy i Adama, 8 00 w int. śp. Adama w 20 rocz. śm., Janiny i Krystyny, różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Marii, Juliana, Kazimierza, Genowefy, Stanisława, Barbary, Józefa, Anny, Walentego i Barbary, 21 XI 2007 Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Czyt.: 2 Mch 7, ; Ps 17; Łk 19, 11-28; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), w int. śp. Walerii Rokowskiej, 8 00 w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Janusza Maniaka i Jego rodziców Marii i Stanisława, różaniec wypominkowy, w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej, w int. śp. Janiny i Stanisława Smoleniów w 21 rocz. śm., 22

23 22 XI 2007 Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, Czyt.: 1 Mch 2, 15-29; Ps 50; Łk 19, 41-44; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Zdzisława, w int. śp. Marii i Aleksandra, w int. śp. Walerii Rokowskiej, 8 00 w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, 23 XI 2007 Czyt.: 1 Mch 4, ; Ps 1; Łk 19, 45-48; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Wilmy Skoczek w 2 rocz. śm., w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), 8 00 w int. śp. Jerzego Lechowicza w 18 rocz. śm., różaniec wypominkowy, koronka do Miłosierdzia Bożego, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), w int. śp. Lidii Berezowskiej w 10 rocz. śm., 24 XI 2007 Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy Czyt.: 1 Mch 6, 1-13; Ps 9; Łk 20, 27-40; 7 00 w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej, w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), 8 00 w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Zbigniewa Gądka, w int. śp. Karola Bunsch w 20 rocz. śm., w intencji Parafian, 25 XI Niedziela Zwykła, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Czyt.: 2 Sm 5, 1-3; Ps 122; Łk 23, 35-43; 7 00 w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), 8 30 w int. śp. Andrzeja o spokój duszy z okazji imienin, w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), dziękczynno błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Urszuli z okazji 85 urodzin, w intencji Haliny i Włodzimierza Ragankiewiczów w 50 rocznicę ślubu z prośbą o dalsze, w int. śp. Franciszki Kucharskiej, w int. śp. Bolesława Janika, syna Bolesława i Zbigniewa, różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych rodziców Salezjanów, 23

24 OGŁOSZENIAPARAFIALNE 33 NIEDZIELA ZWYKŁA 18 LISTOPADA Różaniec w intencji Zmarłych polecanych w wypominkach, przez cały listopad, rozpoczyna się o W środę swoje imieniny będzie obchodził ks. dr Janusz Goraj. Czcigodnemu Solenizantowi, wdzięczni za pracę wśród nas, życzymy obfitości Bożych darów i matczynej opieki Wspomożycielki Wiernych w wypełnianiu salezjańskiego i kapłańskiego powołania. 3. Dzisiaj przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; w poniedziałek bł. Salomei, zakonnicy; we wtorek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana; w środę wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny; w czwartek św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; w sobotę św. męczenników Andrzeja Dung- Lac, kapłana i Towarzyszy; w przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 4. W środę o rozpocznie się zebranie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii św grudnia br. odbędą się wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Kandydaci proszeni są o osobiste zgłaszanie się do kancelarii parafialnej do ks. proboszcza. Kandydatem może być osoba wierząca i praktykująca, z naszej Parafii, która ukończyła 18 rok życia, chcąca zaangażować się twórczo w życie parafialne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 listopada br. do godz Wybory odbędą się bezpośrednio po Mszach św. 6. Po każdej Mszy św. Zespół Charytatywny zbiera do puszek dla najbardziej potrzebujących. Dziękujemy także za ofiary na remont dachu. Ks. Robert Wróblewski SDB Proboszcz Redakcja: Ks. Robert Wróblewski, s. Małgorzata Gromada, Teresa Flanek, Czesław Nowarski, Magdalena Dudek, red. nacz. Janusz Kościński, Wojciech Pietras tel. (012) Internet: koszt.wydania 0,75 zł 24

1. Ziemia Święta. 2. Warunki Uczestnictwa. 3. Karta uczestnika ZIEMIA ŚWIĘTA. Śladami Odkupiciela PIELGRZYMKI PARAFIALNE W ROKU 2015

1. Ziemia Święta. 2. Warunki Uczestnictwa. 3. Karta uczestnika ZIEMIA ŚWIĘTA. Śladami Odkupiciela PIELGRZYMKI PARAFIALNE W ROKU 2015 1. Ziemia Święta 2. Warunki Uczestnictwa 3. Karta uczestnika ZIEMIA ŚWIĘTA Śladami Odkupiciela (8 dni samolotowo-autokarowa) Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie SIERPIEŃ 2011 nr 409 (839) Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia Słowo Dla Życia (7.08.2011) Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus

Bardziej szczegółowo

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem

Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem SPIS TREŚCI Drodzy Czytelnicy 3 KOTWICA Nr 4 (38) lipiec/sierpień 2008 Wydawca: Cisi Pracownicy Krzyża ul. Ks. Prałata L. Novarese 2, 67-200 Głogów

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

RADUJMY SIĘ! Zmartwych wstanie. Beatyfikacja. Miłosierdzie Boże. Polskie rocznice. Z kroniki śp. ks. Stanisława

RADUJMY SIĘ! Zmartwych wstanie. Beatyfikacja. Miłosierdzie Boże. Polskie rocznice. Z kroniki śp. ks. Stanisława ISSN 1732-6257 WIADOMOŚCI Z PARAFII kwiecień maj 2011 nr 3 (80) RADUJMY SIĘ! Zmartwych wstanie Beatyfikacja Miłosierdzie Boże Polskie rocznice Z kroniki śp. ks. Stanisława Radujmy się! Alleluja! Radość,

Bardziej szczegółowo

Przez śmierć i pogrzeb można więcej zrobić niż za życia. ks. Jerzy Popiełuszko. str. 3

Przez śmierć i pogrzeb można więcej zrobić niż za życia. ks. Jerzy Popiełuszko. str. 3 Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 6 czerwiec 2010 nr 360 (790) Przez śmierć i pogrzeb można więcej zrobić niż za życia. ks. Jerzy Popiełuszko str. 3 Słowo Dla Życia Jezus moim zmiłowaniem

Bardziej szczegółowo

ZE WZGÓRZA Pismo Parafii św. Antoniego

ZE WZGÓRZA Pismo Parafii św. Antoniego ZE WZGÓRZA ISSN 1505-947 X Pismo Parafii św. Antoniego nr 170 WRZESIEŃ - LISTOPAD 2010 GDYNIA Wzgórze św. Maksymiliana www.gdynia.franciszkanie.pl Święty Maksymilianie, apostole prasy katolickiej, pragnący

Bardziej szczegółowo

Maryi WIELKI POST 2014. Zwiastun. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech... (z pieśni)

Maryi WIELKI POST 2014. Zwiastun. To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech... (z pieśni) Maryi Zwiastun http://www.mikolaj.bochnia.iap.pl Miesięcznik Bazyliki Mniejszej św. Mikołaja w Bochni i Sanktuarium Matki Bożej Bocheńskiej Nr 2 (206), 23 lutego 2014 r. WIELKI POST 2014 Na fotografii:

Bardziej szczegółowo

WYSŁANNIK PAPIEŻA NA BIAŁORUSI

WYSŁANNIK PAPIEŻA NA BIAŁORUSI Na służbie Bogu. Przygotowanie do Świadectwo s. Eligii świąt Wielkanocy 4 5 Z życia Kościoła Listy czytelników 6 7 Grodno 6 (417), 22 marca 2015 www.slowo.grodnensis.by GAZETA DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. (Łk 2,10-11)

Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. (Łk 2,10-11) NR 58 praszka - Makowe wzgórze grudzień - styczeń 2007/2008 Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. (Łk 2,10-11) Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnie,

Bardziej szczegółowo

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Łk 3,22b Parafia bł. Władysława z Gielniowa ISSN 1644-4434...abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej

Bardziej szczegółowo

SANKTUARIUM Pismo Parafii Zbąszyńskiej

SANKTUARIUM Pismo Parafii Zbąszyńskiej ZBĄSKIE SANKTUARIUM Pismo Parafii Zbąszyńskiej numer 4 (105) rok X kwiecień 2015 W numerze: Miłosierdzie Boga Jezus z Całunu Turyńskiego Św. Urszula Ledóchowska DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich

Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich nr 11 (196) 2012 r. Wydanie okolicznościowe egzemplarz bezpłatny ISSN 1429 9437 www.pielgrzym.com.pl ukazuje się od 15 lat Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich 2 Pielgrzymka kobiet i dziewcząt

Bardziej szczegółowo

Redemptor. Gazetka Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie

Redemptor. Gazetka Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie Redemptor Gazetka Parafii Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Olsztynie Numer 6/2012 Trwajcie mocni w wierze, przekazujcie ją waszym dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, której doświadczyliście w sposób

Bardziej szczegółowo

Nr 2 Rok I kwiecień 2014

Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Nr 2 Rok I kwiecień 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (Bł. Jan Paweł II) W NUMERZE: Z historii parafii Śluby wieczyste Ośrodek SAN DAMIANO w Chęcinach Żyć Mszą świętą Wywiad z misjonarzem z Kazachstanu

Bardziej szczegółowo

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013

04/2013. PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu ISSN 1426 8035 NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 04/2013 ISSN 1426 8035 PISMO PARAFII ŚWIĘTEJ MAłGORZATY W NOWYM SĄCZu NR 04 (216) / KWIECIEŃ 2013 2 Spis treści Słowo Proboszcza... 3 Wielkanoc... 4 Przegląd wydarzeń...5 Módlmy się za niego...7 Prima

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wrzesień - listopad 2012

Kalendarium wrzesień - listopad 2012 Kalendarium wrzesień - listopad 2012 2 Wrzesień 23 września, niedziela q Ukazał się powakacyjny numer Głosu Pocieszenia, tym razem poświęcony o. Jan Beyzymowi SJ, którego 100. rocznicę śmierci przypadała

Bardziej szczegółowo

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli.

Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja. Ta wielka prawda, jest treścią. niej żyli. ISSN 1428-3093 Nr (11) WIELKANOC Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków ów - Borek Fałęcki Chrystus prawdziwie zmartwychwsta³ Alleluja Jemu chwa³a i panowanie przez wszystkie wieki wieków Alleluja.

Bardziej szczegółowo

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM

Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Bp Ignacy Dec WSPÓLNIE PRZED PANEM BOGIEM Rekolekcje dla księży posługujących w Polskiej Misji Katolickiej we Francji La Ferté-sous-Jouarre, 6-10 września 2010

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W naszej wspólnocie parafialnej Lato 2013. Osuszanie fundamentów zakrystii. Wiem, że są tacy uczniowie, którzy chcieliby, żeby wakacje trwały dziesięć miesięcy! Czytałem o pewnym chłopcu, który co prawda

Bardziej szczegółowo

Bądźmy świadkami miłości

Bądźmy świadkami miłości ISSN 1730-3230 www.teresasiedlce.pl SIEDLCE LIPIEC nr 9 (145) 2010 Bądźmy świadkami miłości Takie jest hasło roku duszpasterskiego i takie samo hasło będzie nam towarzyszyć podczas tegorocznej XXX Pieszej

Bardziej szczegółowo

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XXI nr 11 (447) 1-15 czerwca 2012 r. O czym żołnierzom mówił ks. Piotr Skarga Dlaczego chodzimy w procesjach? Fot. Krzysztof Stępkowski Refleksje niedzielne

Bardziej szczegółowo

Bp Ignacy Dec PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY!

Bp Ignacy Dec PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY! Bp Ignacy Dec PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY! 1 2 Bp Ignacy Dec PANIE, PRZYMNÓŻ NAM WIARY! Pielgrzymka do Ziemi Świętej w Roku Wiary 09 16 III 2013 r. 3 Świdnica 2013 Redakcja ks. Łukasz Ziemski Fotografie:

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 10 (19) * październik 2013 r. Drodzy Czytelnicy! W Roku Jubileuszu 80 lecia naszej niezwykłej świątyni, pochylamy się

Bardziej szczegółowo

Nr 2. Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu

Nr 2. Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu Paradiso! 2013 Miesięcznik Oratorium św. Filipa Neri w Radomiu Nr 2 grudzień W numerze: Oczekiwanie na cud narodzin Bożonarodzeniowe pocztówki z czterech kontynentów Moja pielgrzymka do Ziemi Świętej Co

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

W naszej wspólnocie parafialnej

W naszej wspólnocie parafialnej W wakacyjnym numerze naszej Skałki prosiłem, byśmy nauczyli się okazywać wdzięczność, cnotę chwaloną przez Jezusa, a dziś zapomnianą. Wdzięczność przede wszystkim Panu Bogu za życie i nieśmiertelność,

Bardziej szczegółowo

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl

Józefów. Pierwsza komunia święta NASZ. - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12. www.parafiajozefow.pl www.parafiajozefow.pl NASZ Józefów MiesiĘCznik parafii Matki bożej CzĘstoCHowskieJ Pierwsza komunia święta - a co potem? 6 SYJON W JÓZEFOWIE 8 UZDROWIONA 12 Świadek Jezusa Zmartwychwstałego Św. Maria Kleofasowa,

Bardziej szczegółowo

2 Powo³anie. Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu.

2 Powo³anie. Za wszystkich zmarłych spoczywających na naszym parafialnym cmentarzu. Po wo ³a ni e 1 LISTOPAD Intencja ogólna: Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościoła. Intencja misyjna: Aby kontynent afrykański

Bardziej szczegółowo