Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 18 listopada 2007 nr 245 (675)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 18 listopada 2007 nr 245 (675)"

Transkrypt

1 Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 18 listopada 2007 nr 245 (675) Słowo Dla Życia Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. Zapytali Go: Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem oraz: Nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Łk 21, 5-19 Świadectwo Z wielkim trudem odbudowana świątynia jerozolimska wyglądała bardzo pięknie i wielu ją podziwiało. Ale niestety po 40 latach miała ponownie zostać zburzona. Ten fakt przepowiedział Pan Jezus. Jednocześnie ostrzegł, aby nie słuchać tych, którzy wykorzystają tę sytuację i będą się podawać za proroków przepowiadając koniec świata. Bo samo zburzenie świątyni nie oznacza końca świata. Chrystus zachęca swoich uczniów by Mu zawsze ufali, a On ich umocni do pokonania prześladowań. Wielu chrześcijan zginęło za wiarę; wielu ginie lub są prześladowani za wiarę w Chrystusa również w naszych czasach, nawet o wiele więcej niż w przeszłości. O nich należy pamiętać na modlitwie by potrafili wytrwać. Natomiast od nas Pan Jezus oczekuje wierności w mniejszych rzeczach. Nasza wiara wyraża się więc w modlitwie porannej i wieczornej, w jak najlepszym wypełnianiu naszych obowiązków i zachowywaniu Bożych przykazań. To jest dla nas sposobność do składania świadectwa. Pamiętajmy o tym. Ks. Robert Wróblewski SDB

2 JAK NAM STOLICĘ DO WARSZAWY PRZENOSZONO... Do niedawna historycy za datę przenosin stolicy królewskiej z Krakowa do Warszawy przyjmowali najczęściej rok Wtedy bowiem król Zygmunt III Waza udał się do Warszawy na obrady sejmu, jednakże po ich zakończeniu powrócił na Wawel i jeszcze przez kilkanaście lat w nim rezydował. Dopiero w 1609r. na stałe opuścił nasz gród, co anonimowy kronikarz opisał następująco: Wyjechał z Krakowa na Litwę Najjaśniejszy Król 28 maja i aż do swej śmierci nigdy już do Krakowa nie wrócił. Zamieszkał na zamku w Warszawie, co oznacza tylko, że przeniósł tam swoją stałą siedzibę. Kraków pozostał formalnie stolicą Rzeczpospolitej Obojga Narodów, a proces utraty stołecznego charakteru trwał bardzo długo. Zaczął się już wcześniej, za czasów Zygmunta Augusta, a zakończył wraz z rozbiorami. Pierwszym księciem piastowskim, który rezydował na stałe w Krakowie, był w poł. XI w. Kazimierz Odnowiciel. W Krakowie koncentrowało się życie polityczne i kulturalne średniowiecznej Polski, natomiast centrum religijnym i miejscem koronacji pozostawało Gniezno. Ówcześni władcy mieli jednakże w zwyczaju częste podróże po terytorium ich państwa, gdyż tylko w ten sposób mogli nim sprawnie zarządzać, a w szczególności rozstrzygać spory sądowe. Funkcje stolicy nadał oficjalnie Krakowowi zbiór praw zwany testamentem Krzywoustego (1138r.), który wyznaczał nasze miasto na siedzibę seniora tj. księcia zwierzchniego Polski dzielnicowej. Odtąd na Wawelu urządzono skarbiec książęcy, gdzie przechowywano koronę królewską, Szczerbiec oraz włócznię św. Maurycego. Rolę stołecznego Krakowa potęgował kult św. Stanisława, którego relikwie przechowywano w katedrze wawelskiej. Jego kanonizacja w poł. XIII w. zjednoczyła Polaków wokół idei odbudowy rozbitego królestwa. Pierwszym władcą, który koronował się w Krakowie, był w 1320 r. Władysław Łokietek. Potrafił zjednoczyć dwie największe dzielnice Wielkopolskę i Małopolskę i uczynić z grodu Kraka najważniejsze miasto całego królestwa. Jak pisze Jan Długosz: Od tego zaś czasu katedra krakowska otrzymała po raz pierwszy wyróżniający ją przywilej koronowania królów polskich, z którego miała na zawsze korzystać. Wiek XIV ugruntował więc stołeczną rolę Krakowa, który stał się także miejscem wiecznego spoczynku zmarłych królów. Pozycję Krakowa zachwiał jako pierwszy Zygmunt August, ostatni król z dynastii Jagiellonów. Naszego miasta zdecydowanie nie lubił, skoro w ciągu dwudziestoczteroletniego panowania przebywał w nim niewiele ponad trzy lata! Rezydował najczęściej w Wilnie, Grodnie i Knyszynie na Podlasiu. 2

3 Ponadto na mocy unii polsko-litewskiej podpisanej w 1569r. w Lublinie stałym miejscem odbywania połączonych sejmów została Warszawa, a utworzony kilka lat później Trybunał Koronny czyli sąd najwyższy dla szlachty obradował w Piotrkowie i Lublinie. Skarbiec królewski znajdował się nieprzerwanie w Krakowie, ale odrębny skarb państwowy utworzono w XVI w. w Rawie Mazowieckiej. W ten sposób punkt ciężkości polityki państwowej zaczął powoli przenosić się na północ, co nie może dziwić, gdyż w ogromnej monarchii Kraków znajdował się na samym południowo-zachodnim jej krańcu. Po bezpotomnej śmierci Zygmunta Augusta w 1572r. szlachta stanęła przed koniecznością wyboru nowego władcy. Zadecydowano, że miejscem pierwszej i kolejnych elekcji będą pola pod Warszawą, gdzie zjeżdżali się wszyscy szlachcice dysponujący prawem głosu. Kraków pozostał miejscem koronacji królewskich, choć królowie coraz rzadziej w nim przebywali. Henryk Walezy, wybrany na pierwszej elekcji, uciekł do Francji po kilku miesiącach panowania, a Stefan Batory pochłonięty był ciągłymi wojnami z Moskwą. W Warszawie chętnie spędzała czas jego żona Anna Jagiellonka oraz król Zygmunt III Waza. Ten ostatni początkowo nie planował przeprowadzki do Warszawy, czego dowodem fakt, że po dwukrotnym pożarze apartamentów królewskich osiadł w swoim pałacu w podkrakowskim Łobzowie, a po usunięciu zniszczeń wrócił na Wawel. Tutaj w 1609r. urodził się następca tronu Jan Kazimierz, jednakże w obliczu nowej wojny z Moskwą król wraz z dworem opuścił dwa miesiące później Kraków i jak się miało okazać więcej do niego nie powrócił. Zygmunt III był ostatnim polskim monarchą panującym z Krakowa, gdyż żaden z jego następców, poza krótkimi wizytami, pod Wawel już nie wrócił. Katedra co prawda zachowała przywilej koronacyjny i pogrzebowy, ale i w tej mierze coraz częściej zdarzały się wyjątki, np. Augusta III Sasa pochowano w Dreźnie, a koronacja żony Michała Korybuta Wiśniowieckiego odbyła się w Warszawie. 3

4 JAK NAM STOLICĘ DO WARSZAWY PRZENOSZONO Pierwszym królem, który przyjął koronę w Warszawie, był w 1705r. Stanisław Leszczyński. Trzeba jednak pamiętać, że działo się to w czasie wojny ze Szwecją, która poparła Leszczyńskiego przeciwko Augustowi II i zapewniła mu chwilową władzę. Co ciekawe, jeden z przekazów podaje, że diademata, któremi królów koronują, biskup kujawski uwiózł na początku tej wojny i reponował gdzieś na Śląsku, więc króla Stanisława koroną nową, którą król szwedzki zrobić kazał jakoby na igraszkę dziecinną koronowano, bo zaraz po koronacji musiano ją oddać generałowi szwedzkiemu Hoymowi, który koronacji w kilka tysięcy Szwedów assystował, a tę koronę kazał król szwedzki potłuc i pieniędzy z niej narobić (!). Kraków pozostawał miastem stołecznym, choćby dlatego, że żaden akt prawny nie odbierał mu tego statusu. Wszystkie ustawy sejmowe wskazywały nasz gród jako stolicę Rzeczpospolitej. Tu znajdowały się nadal skarbiec i archiwum koronne. Niemniej koronacja ostatniego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego miała miejsce ponownie w Warszawie (1764r.). Specjalną zgodę wydał sejm, powołując się przede wszystkim na nadpustoszalość zamku krakowskiego. Sejm Czteroletni także traktował Kraków jako stolicę Królestwa Polskiego, choć były to ostatnie lata oficjalnej stołeczności. Zebrany w 1793r. w Grodnie ostatni sejm szlachecki nie tylko haniebnie zatwierdził II rozbiór Polski, ale także podjął ważne decyzje odnośnie naszego miasta. Po pierwsze, przeniósł prawa koronacyjne do Warszawy, czym odebrał Krakowowi ostatni symbol wielkości. Po drugie, wyznaczył Warszawę na nową stolicę Polski, co było konsekwencją pierwszej decyzji oraz faktu, że od dawna życie polityczno-towarzyskie toczyło się przede wszystkim na Mazowszu. I chociaż dwa lata później Polska przestała istnieć jako niepodległe państwo, Warszawa utrzymała stołeczny charakter aż do chwili obecnej. Nam, młodym i starszym Krakusom, pozostaje nadzieja, że duchowe serce Narodu będzie zawsze bić pod Wawelem. W miejscu, gdzie spoczywają relikwie świętych oraz prochy królów, mężów stanu i narodowych wieszczów. Michał Kuc 4

5 MATKA MIŁOSIERDZIA W OSTREJ BRAMIE 16-tego listopada przypada rzadziej pamiętane święto maryjne, Święto matki Bożej Ostrobramskiej. W lipcu 2007 roku minęło 80 lat od koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia znajdującego się w Wilnie w Ostrej Bramie. Obraz ten był miejscem kultu Matki Bożej od XVI wieku i wisiał na zewnętrznej stronie bramy wjazdowej do miasta. W XVII wieku zaopiekowali się Nim sprowadzenia do Wilna Karmelici Bosi. Oni to wybudowali nad bramą kaplicę i w uroczystej procesji przenieśli obraz w 1627r. Opieka Matki Bożej niejednokrotnie uchroniła wierny lud i miasto od wielu nieszczęść. Kaplica Ostrobramska była ostoją religii i patriotyzmu w trudnych czasach. Tutaj garnęli się do Matki wszyscy będący w jakiejkolwiek potrzebie. Uroczystość koronacji cudownego obrazu odbyła się 2 lipca 1927 roku. Nieprzeliczone rzesze wiernych towarzyszyły w tej chwili triumfu swej matce. Od tamtego czasu przez trudne lata wojny, komunizmu, miejsce to dodawało odwagi, otuchy i wlewało nadzieję w znękane serca przybywających tu pielgrzymów. Uroczystość 50-tej rocznicy koronacji obrazu nie mogła się odbyć w Wilnie. W roku tym (1977) kardynał Karol Wojtyła jako arcybiskup metropolita z Krakowa, na krótko przed wyborem na papieża święcił w Białymstoku te 50- tą rocznicę. Wraz z całym Episkopatem na pamiątkę wydarzenia poświęcił 27 listopada w prokatedrze białostockiej kaplicę i kopie cudownego obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. Powiedział wtedy: Tutaj w Białymstoku dajemy wyraz naszej wdzięczności Bogu za to co przed 50 laty dokonało się w Wilnie. Wzrok nasz biegnie ku Tej co w Ostrej świeci Bramie. I chociaż stajemy tutaj na tym miejscu i chociaż patrzymy z radością na ten przed chwilą poświęcony Wizerunek, który jest kopią, myśli nasze są tam: Tymczasem przenoś moja duszę utęsknioną Pragnienie nawiedzenia Sanktuarium w Wilnie ziściło się dopiero po blisko 20 latach. 5 września 1993 roku Jan Paweł II przybył do Ostrej Bramy jako pielgrzym, w I-szą sobotę miesiąca. Odmówił przed cudownym obrazem 5

6 MATKA MIŁOSIERDZIA W OSTREJ BRAMIE Matki Bożej modlitwę różańcowa transmitowaną przez Radio Watykańskie na cały świat, mając w ręku różaniec, który ofiarował do tego sanktuarium. Oto co powiedział do tłumu wiernych z wysokości Kaplicy Ostrobramskiej przed modlitwą różańcową: Sanktuarium Ostrej Bramy od wielu stuleci jest celem licznych pielgrzymów, którzy przybywają tu każdego dnia, aby powierzyć Matce Miłosierdzia radości i troski swego życia. Świątynia ta stała się zatem uprzywilejowanym miejscem spotkania z Matką Chrystusa i Matką Kościoła, a zarazem miejscem, gdzie urzeczywistnia się komunia wiernych całego regionu. Chrześcijanie z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów przybywają tutaj, by przed obliczem Matki Bożej dzielić się nawzajem, niczym bracia i siostry, tą samą wiarą, wspólną nadzieją, jedną miłością. Z Watykanu, z kaplicy litewskiej, w której przechowywana jest kopia wizerunku czczonego w tym sanktuarium, Następca Piotra często łączy się duchowo z modlitwą zanoszoną stąd do Boga. Dzisiaj, gdy rozpoczynam mą duszpasterską wizytę w krajach bałtyckich, dana mi została wielka radość: mogę tu być nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Jako Pasterz Kościoła powszechnego przybywam tutaj, aby z pomocą waszej modlitwy złożyć w macierzyńskie dłonie Maryi moje dziękczynienie i prośbę. Dziękuję Matce Chrystusa za to, że po wielu latach cierpień i prób Litwa i kraje ościenne zdołały wyjść z mroku obcej okupacji i prześladowań, wymuszonego milczenia o Bogu i obezwładniającego braku podstawowych swobód. Macierzyńskiemu wstawiennictwu Matki Najświętszej zawierzam was samych, a wraz z wami także nadzieję na to, że na Litwie i w krajach sąsiednich, poczynając od tego, w którym ja przyszedłem na świat i zostałem ochrzczony, odrodzi się niezłomna wierność Ewangelii i zdecydowana wola przyjęcia Chrystusa Boga-Człowieka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego z miłości do człowieka Chrystusa jako «drogi, prawdy i życia» (por. J 14, 6). Żegnając się z pielgrzymami w Ostrej Bramie obiecał im swoją miłość, pamięć i modlitwę: Proszę was, najmilsi Bracia i Siostry, abyście powrócili do waszych domów z nadzieją na zwycięstwo 6

7 życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą. Towarzyszy wam miłość Papieża, następcy tego Piotra, który stawszy się świadkiem Zmartwychwstania otrzymał od Chrystusa polecenie utwierdzenia braci swoich w wierze. ( ) Powiedzcie tym, którzy nie mogli być na modlitwie tego wieczoru, powiedzcie waszym dzieciom, osobom starszym, tym, którzy cierpią i maja nadzieję, powiedzcie, że Papież myślał także o nich i modlił się za nich. Zapewnijcie ich, że ich nadzieja na życie w pokoju, na cieszenie się spokojem po długich latach oczekiwania, nadzieja na błogosławieństwo Boże po cierpieniu i próbie jest też nadzieją Papieża. Niech wam towarzyszy moje błogosławieństwo, które rozciągam na wszystkich waszych bliskich. Przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia niech Bóg uczyni owocnym wasze życie i otworzy serca wasze na aktywne słuchanie Jego Słowa. Podzielę się również odrobiną własnej refleksji. W lipcu 1999r. byliśmy z mężem na Pielgrzymce do Matki Bożej Ostrobramskiej. Pierwszy raz byliśmy tak bardzo blisko tego cudownego obrazu. Uczestniczyliśmy, w przeciągu kilku dni, kilkakrotnie we Mszy świętej, modliliśmy się żarliwie. Czuliśmy siłę tego cudownego miejsca. Widzieliśmy pątników, którzy na klęczkach wspinali się po schodach na samą górę do Kaplicy Ostrobramskie, a pierwszymi pątnikami, których tam spotkaliśmy byli Japończycy. Widzieliśmy w kaplicy wota dziękczynne, które opisują historię Tego miejsca, historię ludzi Tam proszących o łaski i dziękujących za ich otrzymanie i historię całej ojczyzny naszej. I chociaż zwiedzaliśmy jeszcze i inne Święte Miejsca, jako pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego namalowany wg wizji św. siostry Faustyny, znajdujący się wxkościele św. Ducha w Wilnie, czy Górę Krzyży koło Kowna, to do tego miejsca w Ostrej Bramie szliśmy w każdej wolnej chwili. Dziękujemy Ci Mario, Matko Miłosierdzia za to, że mogliśmy się modlić w Twoim Sanktuarium Ostrobramskich Magdalena i Roman. 7

8 BRATNIA POMOC AKADEMICKA Im. Św. Jana z Kęt Cantianum której celem jest promowanie wartości chrześcijańskich w życiu młodych ludzi oraz niesienie duchowej i materialnej pomocy krakowskim studentom podejmuje akcję GARNUSZEK ŚWIĘTEGO JANA Akcja skierowana jest do wszystkich studentów, których sytuacja materialna jest trudna. Bratnia Pomoc Akademicka chce Wam pomóc i ufundować darmowe obiady w różnych barach i stołówkach Krakowa. Możecie liczyć na ciepły posiłek codziennie od poniedziałku do piątku bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Współpracującym z nami barom i stołówkom gwarantujemy w zamian bezpłatną reklamę w naszym miesięczniku Plus Ratio. Gorąco zachęcamy wszystkich potrzebujących studentów, aby zapomnieli o wydatkach na obiady i skorzystali z akcji Bratniej Pomocy Akademickiej! Koordynatorem akcji jest Michał Kuc. Będzie Was oczekiwał w każdy czwartek listopada i grudnia w godz w siedzibie BPA, którą jest kawiarenka studencka Stuba u Św. Jana (ul.św. Anny 11 wejście z podworca). Możecie też do niego dzwonić na nr: BPA jest organizacją studencką, działającą od blisko 15 lat w środowisku akademickim Krakowa. Główne pola naszej działalności, oprócz prowadzenia Stuby i wydawania Plus Ratio, obejmują pomoc emerytowanym profesorom w ramach programu Seniores et Iuniores, organizowanie obozów adaptacyjnych dla studentów I roku oraz polsko-niemieckiej wymiany studentów w postaci tzw. Programów Partnerskich BPA. Więcej o naszej działalności na stronie w w w. b p a.p l 8

9 W środę swoje imieniny będzie obchodził ks. dr Janusz Goraj. Wdzięczni za pracę wśród nas, Czcigodnemu Solenizantowi, życzymy obfitości Bożych darów i matczynej opieki Wspomożycielki Wiernych w wypełnianiu salezjańskiego i kapłańskiego powołania. Redakcja Redaktorowi Naczelnemu Dębnickiego Dzwonu, p. Januszowi Kościńskiemu, z okazji imienin składamy najserdeczniejsze życzenia potrzebnych łask przez ręce Maryi, Bożego błogosławieństwa na każdy dzień życia i wiele radości w życiu rodzinnym i zawodowym. Z darem modlitwy Redakcja Serdeczne życzenia dobrego zdrowia, błogosławieństwa Bożego w życiu osobistym i działalności społecznej, opieki Wspomożycielki Wiernych i satysfakcji z działalności charytatywnej wobec potrzebujących, z podziękowaniem za wieloletnie kierowanie Zespołem Charytatywnym składają Koleżanki z Zespołu i ks. Leszek Kruczek 9

10 ZIEMIA ŚWIĘTA Śladami Odkupiciela (11 dni samolotowo-autokarowa) Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską. Jest wyrazem solidarności z franciszkanami opiekunami Miejsc Świętych oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie. 31 marca: Spotkanie pielgrzymów na lotnisku Balice w Krakowie o godz kwietnia: Odlot do Izraela o godz Lądowanie w Tel Awiwie o godz Zakwaterowanie w Nazarecie. Odpoczynek do obiadu. Grota i Bazylika Zwiastowania NMP, kościół świętego Józefa, muzeum franciszkańskie, Nazaret z czasów Chrystusa. Źródło Maryi. Kana Galilejska kościół pierwszego cudu Pana Jezusa, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. 2 kwietnia: Jezioro Galilejskie. Kafarnaum miasto Jezusa. Góra Ośmiu Błogosławieństw. Tabgha: sanktuarium Rozmnożenia Chleba i Prymatu św. Piotra. Przepłynięcie statkiem do kibucu Ein Gev. Rzeka Jordan odnowienie przyrzeczeń Chrztu świętego. 3 kwietnia: Góra Tabor. Bazylika Przemienienia Pańskiego. Jerycho Góra Kuszenia. Kąpiel w Morzu Martwym. Pustynia Judzka, Wadi Qelt. Zakwaterowanie w Betlejem. 4 kwietnia: Pole Pasterzy. Bazylika i Grota Bożego Narodzenia, kościół św. Katarzyny. Ain Karem. Sanktuarium Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 10

11 5 kwietnia: Betania sanktuarium Przyjaciół Jezusa. Przekroczenie granicy izraelsko-egipskiej. Zakwaterowanie na Górze Synaj. 6 kwietnia: Nocne wejście na Świętą Górę wyrusza się w środku nocy (około 2.00) i wspina na wysokość 2285 m. Po ok. 2,5 godz. marszu i pokonaniu różnicy poziomu 700 m osiągamy szczyt góry i podziwiamy wschód słońca nad Górami Synaj. Msza święta na szczycie. Zwiedzanie klasztoru i kościoła świętej Katarzyny. Odpoczynek nad Morzem Czerwonym. 7 kwietnia: Przekroczenie granicy egipsko-izraelskiej. Eilat. Zwiedzanie akwarium (indywidualnie koszt około 18 USD od osoby). Zakwaterowanie w Jerozolimie. 8 kwietnia: Jerozolima. Góra Oliwna: Wniebowstąpienie, Pater Noster, Dominus Flevit, Grób Maryi, Getsemani, bazylika Agonii. Kościół św. Anny i sadzawka Betezda. Kaplica Biczowania i Włożenia Krzyża, nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Starej Jerozolimy, bazylika Kalwarii i Bożego Grobu. 9 kwietnia: Syjon Chrześcijański: Wieczernik i Grób Dawida, franciszkańska kaplica przy Wieczerniku, kościół Zaśnięcia NMP, kościół św. Piotra in Gallicantu. Mur Płaczu. Cardo Maximus, Suq targowisko arabskie. Bazylika Bożego Grobu i Kalwarii procesja franciszkańska i czas na prywatną modlitwę. 10 kwietnia: Abu Ghosz. Latrun. Yad Vashem muzeum martyrologii żydowskiej. Menora i kneset. Czas na zakupy w pobliżu bazyliki Bożego Grobu i Kalwarii. 11 kwietnia: Odlot do kraju o godz Lądowanie w Krakowie o godz Zakończenie pielgrzymki. Codziennie odprawiana jest Msza święta Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie Przewodnikiem grupy jest osoba duchowna z Polski Kapłani zabierają albę i białą stułę 11

12 ZIEMIA ŚWIĘTA ŚLADAMI ODKUPICIELA TERMIN PIELGRZYMKI 1-11 kwietnia 2008 roku CENA PIELGRZYMKI 1290 USD i 350 zł (dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 180 USD) (wpłata 350 zł do końca listopada, reszta miesiąc przed wyjazdem) ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ przelot samolotem na trasie Kraków-Tel Awiw i Tel Awiw-Kraków pełne wyżywienie (śniadanie, obiad i kolacja) zakwaterowanie w hotelach (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienką) autokar do dyspozycji grupy, przewodnik po miejscach świętych wszystkie bilety wstępu, taksówka na Górę Tabor, statek po Jeziorze Galilejskim wiza egipska i opłata przekroczenia granicy ubezpieczenie, mapa i przewodnik-śpiewnik, znak grupy BLIŻSZE INFORMACJE Fundacja Komisariat Ziemi Świętej ul. Reformacka 4, Kraków tel./fax (012) ; biuro czynne: od poniedziałku do piątku Zgłoszenie do: Ks. Maciej Ostrowski, tel lub Wiesława Kostuch

13 KARTA ZG OSZENIA NA PIELGRZYMK IZRAEL GÓRA SYNAJ prosimy wype ni czytelnie wszystkie rubryki Termin pielgrzymki... Nazwisko i imi... Data i miejsce urodzenia... Seria i numer paszportu... Data wa no ci paszportu... Pesel... Sta y adres zamieszkania Miejscowo... Kod pocztowy... Ulica... Nr telefonu... Adres do korespondencji (je eli jest inny) Miejscowo... Kod pocztowy... Ulica... Nr telefonu... WARUNKI WYJAZDU (uczestnik pozostawia dla siebie) 1. Odes anie do biura wype nionej karty zg oszeniowej na pielgrzymk. 2. Osoby, które uko czy y 65 rok ycia - dostarcz orygina za wiadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia (najpó niej dwa tygodnie przed wyjazdem). 3. Op acenie kwoty wpisowej (350 z ) - 2 miesi ce przed wyjazdem oraz kosztów pielgrzymki (równowarto 1290$) - miesi c przed jej rozpocz ciem. Pieni dze wp acamy do organizatora (Ks. Maciej Ostrowski, Wies awa Kostuch): Fundacja Komisariat Ziemi wi tej BPH SA Kraków ul. Pijarska BLI SZE INFORMACJE Fundacja Komisariat Ziemi wi tej ul. Reformacka 4; Kraków; tel./fax (012) ; biuro czynne: od poniedzia ku do pi tku:

14 JAN PAWEŁ II SŁYSZAŁEŚ? Jan Paweł II o ojczyźnie i narodzie na podstawie publikacji Elementarz Jana Pawła II. Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu na ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle tego, co wniósł on w rozwój człowieka i człowieczeństwa, w jego świadomość, serce i sumienie. To jest najgłębszy nurt kultury. To jej najmocniejszy zrąb. To jej rdzeń i siła. Każdy człowiek, każdy naród, każda kultura i cywilizacja mają swoja rolę do wypełnienia i swoje miejsce w tajemniczym planie Boga i powszechnej historii zbawienia. w nim także narodzie, jedność zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. Tak, aby nie rodził się rozdźwięk i kontrast na tle różnic, które niesie ze sobą uprzywilejowanie jednych, upośledzenie drugich. naruszenie praw człowieka idzie w parze z gwałceniem praw narodu, z którym człowiek bywa związany organicznymi więzami jakby z rozległą rodziną. 14

15 opr. Magdalena D. człowiek swoją głębszą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do narodu, swoja zaś pracę pojmuje także jako pomnażanie dobra wspólnego wypracowanego przez jego rodaków, uświadamiając sobie przy tym, że na tej drodze praca ta służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkie, wszystkich ludzi żyjących na świecie. Rozłąka z ojczyzną, której niekiedy Bóg wymaga od wybranych ludzi, przyjęta z wiarą w Jego obietnicę, jest zawsze tajemniczym i płodnym warunkiem rozwoju i wzrostu Ludu Bożego na ziemi. każdy naród posiada swoją pierwotną, oryginalną mądrość, stanowiącą prawdziwy skarb kultury, która dąży do wyrażenia się w sposób dojrzały w formach ściśle filozoficznych. Prawdziwość tego stwierdzenia wynika z faktu, że pewną podstawową formę wiedzy filozoficznej, istniejącą także w naszej epoce, spotykamy nawet w postulatach, którymi inspiruje się prawodawstwo różnych krajów oraz prawo międzynarodowe określające reguły życia społecznego. Wywodzę się ( ) z narodu, który uważany bywa za przede wszystkim katolicki, ale który ma swoje ekumeniczne tradycje. Przez wieki swojej tysiącletniej historii Polska była państwem wielu narodów i wielu wyznań chrześcijańskich i nie tylko chrześcijańskich. Tradycja ta sprawiła, i chyba nadal sprawia, że właściwa umysłowości Polaków jest raczej tolerancja i otwartość na ludzi inaczej myślących, mówiących innymi językami, czy też inaczej wierzących i inaczej modlących się, inaczej sprawujących te same tajemnice wiary. Przez dzieje Polski przebiegają też konkretne inicjatywy unijne. 15

16 JAN PAWEŁ II SŁYSZAŁEŚ? Odsiecz Wiednia, wiktoria Wiedeńska! Jest to rocznica, która łączy nas, wszystkich Polaków, także naszych sąsiadów z południa oraz z zachodu bliższych i dalszych ( ) Ta walka, to zwycięstwo nie wykopało przepaści pomiędzy narodem Polskim i Tureckim. Wręcz przeciwnie wzbudziło szacunek i uznanie. Wiemy, że -gdy Polska z końcem XVIII wieku zniknęła z mapy politycznej Europy faktu dokonania rozbiorów nie uznał nigdy rząd Turecki. Na dworze ottomańskim jak mówi tradycja przy uroczystych przyjęciach posłów zagranicznych pytano wytrwale: Czy poseł z Lechistanu jest obecny? Odpowiedź jeszcze nie, padała tak długo, aż nadszedł rok 1918 i poseł niepodległej Polski znów zawitał do stolicy Turcji. Nie sposób zrozumieć tego Narodu, który miał przeszłość tak wspaniałą, ale zarazem tak straszliwie trudną bez Chrystusa. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówna walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę w której legła pod własnymi gruzami, jeśli się nie pamięta, że pod tymi samymi gruzami legł również Chrytus-Zbawiciel ze swoim krzyżem sprzed kościoła na Krakowskim Przedmieściu. Powszechnie się przyznaje, że ów wynikający z katolickiej jedności Kościoła udział Narodu Polskiego w duchowym dziedzictwie tego Kościoła stał się czynnikiem łączącym oraz zabezpieczającym tożsamość i jedność Narodu w okresach szczególnie trudnych. Okresy te były również szczególnie głęboko zaznaczone promieniowaniem ducha chrześcijańskiego. Świadczy o tym choćby wiek XIX, a dla nas świadczą o tym ostatnie dziesięciolecia wieku obecnego [przyp. red. wieku XX]. 16

17 Kraków od najmłodszych lat mojego życia, od lat dziecięcych jeszcze, był dla mnie szczególna syntezą wszystkiego, co polskie i co chrześcijańskie. Zawsze mówił mi o wielkiej przeszłości mojej Ojczyzny. Zawsze najpełniej wyrażał jej dzieje. Może to miejsce samo za nas przemawia i samo za nas się modli, ażeby ten człowiek, który w jakimś sensie odszedł musiał odejść mógł jednak tym bardziej żyć w Polsce i służyć Polsce. Takie jest moje pragnienie. W każdym razie ażebym nie przyniósł ujmy mojemu narodowi. Przynajmniej tyle. Żebym mógł nie myślę o tym, żebym zasłużył na groby zasłużonych na Skałce ale żebym mógł jako tako służyć Polsce, służąc całemu Kościołowi. Odprawiając prymicyjną Mszę św. w krypcie św. Leonarda, pragnąłem uwydatnić moją żywą więź duchową z historią Narodu, która na Wzgórzu Wawelskim znalazła swą szczególna kondensację. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej. 17

18 Kącik dla dzieci Czy pamiętasz jaki był trzeci warunek dobrej spowiedzi? Odszukaj go przeskakując odpowiednią ilość liter: M l a n j u o b d j t i c h d a b r n u s h a k e l k a b g p k n j r h o n d j u r stanfktkfbsiahdfgknurty eowskjdwnbcbvjowsjfkin b v c x e j h g f d n q p w j d i b h y dremzsakpjdcfroghytupra wenrksldganjuytwncbthy 18

19 Teraz trudniejsze zadanie: w podany diagram wpisz pionowo w podanej kolejności litery, a potem poziomo odczytaj rozwiązanie! RMRCY; AOYZJ; CIJĘM; ZMASO; EPTW; JRŚOA; UZWĆ; MYIS; RJĘIK; ZACĘO; ECIM, ĆIĆSU; EPN; NLDOI; IEZWĘ; ŻII; JEAŚ; ZEŃDW; GZAI; RUŚĆĘ; ZSWT; EIIĄ; SIĘ;ZMTP; YMYR; ĆAZ 19

20 DZIĘKUJĘ PROSZĘ Jeżeli po przeczytaniu Dziękuję Proszę zrodzi się w nas potrzeba serca aby podzielić się z kimś potrzebującym, aby zaspokoić czyjąś prośbę to wystarczy tylko podejść do punktu odzieży u p. Halinki, w naszej parafii i pozostawić tam to czym chcemy się podzielić. Można tam również pozostawić informację o innych rzeczach, którymi chcielibyśmy się podzielić. Jeżeli prośba będzie dotyczyła pieniędzy, to można je w kopercie opisanej dla kogo pozostawić w zakrystii naszego kościoła lub w kancelarii parafialnej. Prosimy o: wirówkę do bielizny, śpiwory, koce, męskie buty rozmiar 42-45, 2 wózki głębokie, łóżeczko dziecinne, linoleum, dywany, lodówkę dużą i małą, poszwy, poszewki i prześcieradła, żelazka i inny sprzęt AGD, pralkę Franię, lub Światowid, telewizor, kuchenkę elektryczną 2 palnikową, Oferujemy: odzież dziecięcą i młodzieżową, szafka typu komin, tapczan jednoosobowy, bordowy fotel, odzież dla dorosłych, Dziękujemy za: wszystkie przekazane rzeczy, 20

21 Osobę w szczególnie trudnej sytuacji, która przed br. wpisała w księdze próśb i podziękowań, w kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych prośbę o wsparcie prosimy o kontakt z Zespołem Charytatywnym poprzez panią Halinkę (patrz informacja poniżej). Potrzebny stół dla trzynastoosobowej rodziny. Cenne będą też informacje o niedrogim stolarzu. Z okazji Imienin, naszej koleżance Celince Pyko składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego, oraz opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na każdy dzień Jej pracy charytatywnej. Kontakt z Zespołem Charytatywnym poprzez panią Halinkę pod telefonem stacjonarnym , komórkowym , lub panią Basię pod telefonem Przyjmowanie rzeczy odbywa się w poniedziałki od do 18.00, a wydawanie w czwartki od do Prosimy o przestrzeganie godzin przyjmowania i wydawania. Prosimy o przynoszenie rzeczy czystych i sprawnych. 21

22 TYDZIEŃ W MODLITWIE 18 XI Niedziela Zwykła, Czyt.: Ml 3, 19-20a; Ps 98; 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 5-19; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), 8 30 w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Marii Piszczek, w int. śp. zmarłych z rodzin Wrześniaków i Palonków, w int. śp. Krystyny Adamskiej w 1 rocz. śm. i Aleksamdra Adamskiego, w int. śp. Jana Wiszki w 9 rocz. śm., w intencji Parafian, w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Heleny i Karola, różaniec w intencji śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, 19 XI 2007 Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy, Czyt.: 1 Mch 1, ; Ps 119; Łk 18, 35-43; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Marii i Franciszka Sowów, o spokój duszy śp. Heleny, 8 00 w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), w int. śp. Zofii, męża Juliana oraz zmarłych rodziców z obu stron, różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, 20 XI 2007 Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, Czyt.: 2 Mch 6, 18-31; Ps 3; Łk 19, 1-10; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), w int. śp. Stanisławy i Adama, 8 00 w int. śp. Adama w 20 rocz. śm., Janiny i Krystyny, różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Marii, Juliana, Kazimierza, Genowefy, Stanisława, Barbary, Józefa, Anny, Walentego i Barbary, 21 XI 2007 Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Czyt.: 2 Mch 7, ; Ps 17; Łk 19, 11-28; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), w int. śp. Walerii Rokowskiej, 8 00 w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Janusza Maniaka i Jego rodziców Marii i Stanisława, różaniec wypominkowy, w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej, w int. śp. Janiny i Stanisława Smoleniów w 21 rocz. śm., 22

23 22 XI 2007 Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, Czyt.: 1 Mch 2, 15-29; Ps 50; Łk 19, 41-44; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Zdzisława, w int. śp. Marii i Aleksandra, w int. śp. Walerii Rokowskiej, 8 00 w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, 23 XI 2007 Czyt.: 1 Mch 4, ; Ps 1; Łk 19, 45-48; 7 00 w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Wilmy Skoczek w 2 rocz. śm., w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), 8 00 w int. śp. Jerzego Lechowicza w 18 rocz. śm., różaniec wypominkowy, koronka do Miłosierdzia Bożego, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), w int. śp. Lidii Berezowskiej w 10 rocz. śm., 24 XI 2007 Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy Czyt.: 1 Mch 6, 1-13; Ps 9; Łk 20, 27-40; 7 00 w intencji próśb i podziękowań do Matki Bożej, w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), 8 00 w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Zbigniewa Gądka, w int. śp. Karola Bunsch w 20 rocz. śm., w intencji Parafian, 25 XI Niedziela Zwykła, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, Czyt.: 2 Sm 5, 1-3; Ps 122; Łk 23, 35-43; 7 00 w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach, w int. śp. Krystyny Adamskiej (gr.), w int. śp. Jana Kudłacza (greg.), 8 30 w int. śp. Andrzeja o spokój duszy z okazji imienin, w int. śp. Heleny Superson (gr.), w int. śp. Stefanii Frączek (greg.), dziękczynno błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych dla Urszuli z okazji 85 urodzin, w intencji Haliny i Włodzimierza Ragankiewiczów w 50 rocznicę ślubu z prośbą o dalsze, w int. śp. Franciszki Kucharskiej, w int. śp. Bolesława Janika, syna Bolesława i Zbigniewa, różaniec wypominkowy, w int. śp. zmarłych rodziców Salezjanów, 23

24 OGŁOSZENIAPARAFIALNE 33 NIEDZIELA ZWYKŁA 18 LISTOPADA Różaniec w intencji Zmarłych polecanych w wypominkach, przez cały listopad, rozpoczyna się o W środę swoje imieniny będzie obchodził ks. dr Janusz Goraj. Czcigodnemu Solenizantowi, wdzięczni za pracę wśród nas, życzymy obfitości Bożych darów i matczynej opieki Wspomożycielki Wiernych w wypełnianiu salezjańskiego i kapłańskiego powołania. 3. Dzisiaj przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; w poniedziałek bł. Salomei, zakonnicy; we wtorek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana; w środę wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny; w czwartek św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; w sobotę św. męczenników Andrzeja Dung- Lac, kapłana i Towarzyszy; w przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 4. W środę o rozpocznie się zebranie rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii św grudnia br. odbędą się wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Kandydaci proszeni są o osobiste zgłaszanie się do kancelarii parafialnej do ks. proboszcza. Kandydatem może być osoba wierząca i praktykująca, z naszej Parafii, która ukończyła 18 rok życia, chcąca zaangażować się twórczo w życie parafialne. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 listopada br. do godz Wybory odbędą się bezpośrednio po Mszach św. 6. Po każdej Mszy św. Zespół Charytatywny zbiera do puszek dla najbardziej potrzebujących. Dziękujemy także za ofiary na remont dachu. Ks. Robert Wróblewski SDB Proboszcz Redakcja: Ks. Robert Wróblewski, s. Małgorzata Gromada, Teresa Flanek, Czesław Nowarski, Magdalena Dudek, red. nacz. Janusz Kościński, Wojciech Pietras tel. (012) Internet: koszt.wydania 0,75 zł 24

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 1. 17.08 sobota, godz. 20.30 zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie i odprawa paszportowo-celna; godz. 22.55 odlot samolotu PLL Lot do Tel Awiwu. 2.

Bardziej szczegółowo

1. Ziemia Święta. 2. Warunki Uczestnictwa. 3. Karta uczestnika ZIEMIA ŚWIĘTA. Śladami Odkupiciela PIELGRZYMKI PARAFIALNE W ROKU 2015

1. Ziemia Święta. 2. Warunki Uczestnictwa. 3. Karta uczestnika ZIEMIA ŚWIĘTA. Śladami Odkupiciela PIELGRZYMKI PARAFIALNE W ROKU 2015 1. Ziemia Święta 2. Warunki Uczestnictwa 3. Karta uczestnika ZIEMIA ŚWIĘTA Śladami Odkupiciela (8 dni samolotowo-autokarowa) Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana

Bardziej szczegółowo

Przewielebny Księże Proboszczu!

Przewielebny Księże Proboszczu! KURIA METROPOLITALNA Poznań, dnia 25 września 2010 roku ul. Ostrów Tumski 2 61-109 Poznań N. 5587/2010 tel. + 48 61 851 28 00 fax: + 48 61 851 28 00 kuria@archpoznan.org.pl www.archpoznan.pl Przewielebny

Bardziej szczegółowo

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl

Gazetka Parafialna. Prószków Przysiecz m a j 2016 r. www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Prószków Przysiecz m a j 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl Przez cały miesiąc maj, codziennie w dni powszednie tygodnia, w Prószkowie o godz.18 00,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016

Ogłoszenia Parafialne. XI Niedziela zwykła 12.06.2016 Ogłoszenia Parafialne XI Niedziela zwykła 12.06.2016 8.00 Msza święta Za + rodziców Władysława i Genowefę Sokalskich, zmarłą mamę Genowefę Talacha, zmarłego brata, bratową, szwagra oraz dziadków z obu

Bardziej szczegółowo

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.

PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel. PARAFIA ŚW. ANNY W NIEMYSŁOWICACH /NIEMYSŁOWICE, CZYŻOWICE/ e-mail: parafianiemyslowice@op.pl; www.niemyslowice.pl tel.: 601-861-252 27 września 11 października 2015 r. MATKO BOŻA RÓŻAŃCOWA MÓDL SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH

KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH KALENDARZ DAT I OKRESÓW LITURGICZNYCH 1. KALENDARZ OKRESÓW LITURGICZNYCH W KOŚCIELE KATOLICKIM 2012-2111 2. KALENDARZ DIECEZJI POLSKICH - 2013-02-28 3. WPROWADZENIA TEOLOGICZNO PASTORALNE DO KSIĄG LITURGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Przejazd na Górę Karmel. Warszawa Poznań

Przejazd na Górę Karmel. Warszawa Poznań Dzień 1 (1 Ok. 3.30 wyjazd autobusem z Torunia do Warszawy. Godz. 9.55 wylot z Warszawy do Tel Avivu samolotem rejsowym PLL LOT. Przejazd do hotelu w Tyberiadzie. Dzień 2 (2 Nazaret Kana Galilejska Góra

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej Pielgrzymka uczestników Dziennego Domu Pomocy Społecznej do Krakowa, Łagiewnik i Kalwarii Zebrzydowskiej W dniu 13 marca 2015 roku uczestnicy Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie wyjechali

Bardziej szczegółowo

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ` U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE Numer 34 (140) Mierzeszyn, 15 listopada 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 91. URODZINY KS. KARDYNAŁA HENRYKA GULBINOWICZA

Bardziej szczegółowo

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie.

Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. nr 1 (1) marzec kwiecień 2014 SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ Sosnowiec Zagórze Niech Jezus zawsze będzie twoim początkiem i twoim centrum, i twoim celem, niech wchłania całe twoje życie. św. Ojciec

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 2 września 2007 nr 235 (665)

Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 2 września 2007 nr 235 (665) Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 2 września 2007 nr 235 (665) Słowo Dla Życia Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET

18.00 Msza św. z kazaniem dla wszystkich po Mszy Świętej NAUKA STANOWA DLA KOBIET ` PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny w parafii Trójcy Świętej w Pruszczu w dniach 3-11 października 2009 r Sobota 3 październik Uroczysta Msza Święta z obrzędem wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ

ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ NARODOWE WOTUM WDZIĘCZNOŚCI FUNDACJA FIDES ET RATIO W DARZE BOŻEJ OPATRZNOŚCI UL. FRANCISZKAŃSKA 3 m 47 00-233 WARSZAWA HISTORIA NARODOWYCH ZOBOWIĄZAŃ Historia zobowiązań naszych

Bardziej szczegółowo

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego

Jezus do Ludzkości. Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego Jezus do Ludzkości Modlitwy Litanii (1-6) przekazane przez Jezusa Marii od Miłosierdzia Bożego źródło: www.thewarningsecondcoming.com tłumaczenie: www.armiajezusachrystusa.pl Modlitwa Litanii 1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY.

PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. PRACA ZBIOROWA ELŻBIETA GIL, NINA MAJ, LECH PROKOP. ILUSTROWANY KATALOG POLSKICH POCZTÓWEK O TEMATYCE JAN PAWEŁ II. PAPIESKIE CYTATY I MODLITWY. CZĘŚĆ I b OPRACOWAŁ I WYKONAŁ LECH PROKOP, UL. ZAMKOWA 2/1,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ ZAPROSZENIE NA MISJE PARAFIALNE 9 marca - 16 marca 2014 rok BÓG JEST MIŁOŚCIĄ DRODZY PARAFIANIE! W dniach od 9 16 marca nasza Wspólnota przeżywać będzie Misje parafialne. Tak jak przed ponad dwoma tysiącami

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI Prószków Przysiecz s t y c z e ń 2016 r. Gazetka Parafialna www.parafia-proszkow.pl, e-mail: poczta@parafia-proszkow.pl PIĄTEK 01.01.2016. NOWY ROK, UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 8 00 intencja

Bardziej szczegółowo

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO"

RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat RYTUAŁU RODZINNEGO Rytuał domowy RYTUAŁ DOMOWY. Rok rodziny katolickiej to najnowsze wydanie popularnego od wielu lat "RYTUAŁU RODZINNEGO" Ocena: Nie ma jeszcze oceny Cena 67,00 zł 67,00 zł Kwota rabatu: Zadaj pytanie o

Bardziej szczegółowo

Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 25 listopada 2007 nr 246 (676)

Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 25 listopada 2007 nr 246 (676) Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie 25 listopada 2007 nr 246 (676) Słowo Dla Życia A lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi,

Bardziej szczegółowo

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16

Tradycja w Rodzinie s. 11. Tradycja w Kościele s. 16 Tradycja w Rodzinie s. 11 w n u m e r z e : Tradycja w Kościele s. 16 od redakcji Przygotuj się do Liturgii Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 31 marca: I czytanie: Dz 10,34a,37-43; II czytanie: Kol

Bardziej szczegółowo

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)

(Jan Paweł II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.) Przybywam do was jako syn tej ziemi, tego narodu, a zarazem, z niezbadanych wyroków Opatrzności, jako następca Świętego Piotra na tej właśnie rzymskiej stolicy. Dziękuję wam, żeście nie zapomnieli o mnie,

Bardziej szczegółowo

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży. Pawłowice Kraków 2016 Światowe Dni Młodzieży Pawłowice Kraków 2016 Temat ŚDM XXIX Światowy Dzień Młodzieży, 2014 w wymiarze diecezjalnym Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) XXX

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Adwentu 2015. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Adwent 2015 r.... 3 Spotkania na niedziele Adwentu: I Niedziela Adwentu [C]... 4 LITURGIA DOMOWA II Niedziela Adwentu [C]... 6 III Niedziela Adwentu [C]...

Bardziej szczegółowo

Rok liturgiczny (kościelny)

Rok liturgiczny (kościelny) Rok liturgiczny (kościelny) Adwent Okres Narodzenia Pańskiego Okres zwykły cz. I Wielki Post Triduum Paschalne Okres Wielkanocny Okres zwykły cz. II Przeczytajcie fragment Składu apostolskiego. Jakie fakty

Bardziej szczegółowo

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego

Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Propozycje śpiewów na Rekolekcje Oazowe stopnia podstawowego Wersja robocza 1999 Diakonia Muzyczna Ruchu Światło Życie Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko Praskiej Objaśnienia: Pd: Piosenka

Bardziej szczegółowo

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój

PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój PLAN JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO z REKOLEKCJAMI 27 KWIETNIA - 4 MAJA 2012 W KLASZTORZE / PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA ul. Reymonta 1, 57-320 Polanica Zdrój Różaniec drogą do Eucharystycznego Serca Jezusowego przez

Bardziej szczegółowo

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA ZELATOR wrzesień2015 3 VI DIECEZJALNA PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA Sobota, 3 października, 2015 Niniejszy numer Zelatora ukazuje się głównie ze względu na VI Diecezjalną pielgrzymkę Żywego Różańca do Łagiewnik.

Bardziej szczegółowo

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK

TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK TRIDUUM PASCHALNE MĘKI, ŚMIERCI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSUSA ŚPIEWNIK PARAFIA ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA W ŁABOWEJ A.D. 2015 TRIDUUM PASCHALNE Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Ogólne

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

XXIV Niedziela Zwykła

XXIV Niedziela Zwykła XXIV Niedziela Zwykła Nikt inny jak tylko Pan Bóg wspomaga i prowadzi tych, którzy pragną Mu służyć. Ta droga wymaga ofiary i poświęcenia w pokonywaniu przeciwności. Ten duchowy trening wzmaga odwagę,

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA

PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA PAPIESKI LIST W SPRAWIE ODPUSTÓW NA ROK MIŁOSIERDZIA Papież Franciszek wydał rozporządzenia dotyczące odpustów i sakramentu spowiedzi w Roku Miłosierdzia. Uczynił to w liście do przewodniczącego Papieskiej

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia P o l s k a M i s j a K a t o l i c k a F r e i b u r g i. B r., Filie: Offenburg, Konstanz, Lörrach, Villingen, Singen, Stockach, Endingen, Hausach, Sigmaringen, Feldkirch P r o b o s z c z Ks. Stanisław

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

1 Mało znane litanie do Świętych

1 Mało znane litanie do Świętych 1 Spis treści 2 Spis treści Słowo wstępne......5 Litania do Świętej Anny......7 Litania do Świętego Judy Tadeusza......9 Litania o Świętej Marii Magdalenie.... 11 Litania do Świętego Jerzego.... 13 Litania

Bardziej szczegółowo

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka

Wizytacja ks. bpa Zdzisława. 7 maja 2012. Fortuniaka Wizytacja ks. bpa Zdzisława 7 maja 2012 Fortuniaka Plan wizytacji w parafii Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórnym 7 maja 2012 r. 9.00 Eucharystia z udzieleniem Sakramentu chorych (koncelebracja, Prezbiter

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum kl. I, Temat 29

Gimnazjum kl. I, Temat 29 Rok liturgiczny Okres zwykły Wielki Post Okres Bożego Narodzenia Triduum Paschalne Okres wielkanocny Adwent Okres zwykły Dopasuj nabożeństwo do okresu liturgicznego. Dopisz kolor szat liturgicznych obowiązujący

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli

Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli Wraz z początkiem Wielkiego Postu w Warszawie po raz drugi ruszy inicjatywa Kościołów Stacyjnych. Począwszy od Środy Popielcowej do Niedzieli Palmowej w kolejnych dniach wierni będą gromadzić się na indywidualnej

Bardziej szczegółowo

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju.

Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Antoni Jackowski Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Turystyka pielgrzymkowa w Małopolsce - stan obecny i szanse rozwoju. Ruch pielgrzymkowy w ważniejszych ośrodkach kultu religijnego na świecie

Bardziej szczegółowo

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II

Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Nasze pielgrzymki 2004-2009 Sanktuaria Maryjne Podróżując śladami Ojca Świętego Jana Pawła II Myśląc o pielgrzymkach, ogarniam wiele miejsc, które dane nam było zobaczyć. Stały się one naszym śladem i

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe Morze Śródziemne Nazaret Jordan Jerozolima Ain Karim Betlejem Jerycho Morze Martwe Grupa I W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Podążali

Bardziej szczegółowo

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W ODDZIALE OKRĘGOWYM W BIAŁYMSTOKU AUGUSTÓW, 4-5 PAŹDZIERNIKA BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, UL. KSIĘDZA SKORUPKI 6 4 października 18:00 Eucharystia

Bardziej szczegółowo

Peregrynacja Obrazu "Jezu, ufam Tobie" oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia. Wpisany przez ks. Jakub

Peregrynacja Obrazu Jezu, ufam Tobie oraz relikwii Apostołów Miłosierdzia. Wpisany przez ks. Jakub Nasza parafia w dniach 17-18 listopada br. dostąpiła tej szczególnej łaski, jaką było Nawiedzenie Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii dwojga wielkich Apostołów Miłosierdzia - św. s. Faustyny oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI

ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI ALFABETYCZNY SPIS TREŚCI MODLITWY Akt pokuty... 70 72 Akt poświęcenia się Sercu PJ... 233 Akty uwielbienia... 138 Akty wiary, nadziei, miłości i skruchy... 15 Anioł Pański... 20 Błogosławieństwo dzieci...

Bardziej szczegółowo

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II

Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Modlitwa o wstawiennictwo Jana Pawła II Kościół

Bardziej szczegółowo

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać?

Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Czy Matka Boska, może do nas przemawiać? Jan Paweł, 23.06.2016 11:06 Jedną z osób która nie ma najmniejszych co do tego wątpliwości, jest Chorwatka Miriam, która od 24 czerwca 1981 roku spotyka się z Matką

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

8 00 /j. niem/ Za +ojca Roberta Wochnik, ciotkę Irngardę, wujków Huberta, Jerzego i Karola,

8 00 /j. niem/ Za +ojca Roberta Wochnik, ciotkę Irngardę, wujków Huberta, Jerzego i Karola, IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01 8 00 /j. niem/ Za +ojca Roberta Wochnik, ciotkę Irngardę, wujków Huberta, Jerzego i Karola, ++ dziadków Wochnik, Forysch, ciotkę Albertynę Forysch 10 30 Za ++rodziców Karola i

Bardziej szczegółowo

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.).

Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Parafialna pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Częstochowy. Uczestnicy wyjazdu na Wałach Jasnogórskich (13.09.1997 r.). Rada duszpasterska parafii p. w. Trójcy Świętej (30.11.1997 r.). Na zdjęciu stoją od

Bardziej szczegółowo

Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. S. Kostki

Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. S. Kostki Kielce, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Św. S. Kostki SP Klasa VI, temat 54 Poznań, ul. Paderewskiego Kielce, pomnik Henryka Sienkiewicza SP Klasa VI, temat 54 Kraków, pomnik Adama Mickiewicza SP Klasa

Bardziej szczegółowo

OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014

OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014 OKRES ZWYKŁY 6.-12.10.2014 PONIEDZIAŁEK - 6.10.2014 8:00 Für + Wolfgang KS. MACIEJ 18:00 O nawrócenie brata Rafała (greg. 1) KS. REKTOR Dziękczynno-błagalna w 3. rocznicę ślubu Karoliny i Krzysztofa KS.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ

PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ PLAN PRZYGOTOWANIA DO I KOMUNII ŚW. POLSKA MISJA KATOLICKA WIEDEŃ ROK 2015/2016 WRZESIEŃ Poniedziałek 14. 09. 2015 r. Godz. 19 30 - Kościół Sobota 12. 09. 2015 r. Szkoła Polska Środa 16. 09. 2015 r. Godz.

Bardziej szczegółowo

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40.

Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. Wniebowstąpienie Pańskie wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu po Zmartwychwstaniu Pańskim. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem

Bardziej szczegółowo

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej

świętością życia dawać dowód żywej wiary. W Niedzielę Palmową, Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, dla dokonania paschalnej Wielki Tydzień Ostatnie dni Wielkiego Postu od Niedzieli Palmowej do wieczora Wielkiego Czwartku, a następnie Triduum Paschalne to Wielki Tydzień. Najstarsze świadectwa o liturgii Wielkiego Tygodnia pochodzą

Bardziej szczegółowo

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/homilie/8pl_blonia_18082002.html Zakres tematyczny: Podczas powitalnego przemówienia Jana Pawła II na krakowskim lotnisku Balice, w czasie ostatniej Pielgrzymki do Ojczyzny, której główną myślą były słowa: Bóg bogaty w miłosierdzie, najmocniej

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Okres. Spis rzeczy. Bożego Narodzenia. ~ wybór pieśni ~

Okres. Spis rzeczy. Bożego Narodzenia. ~ wybór pieśni ~ Spis rzeczy Okres Wigilia Bożego Narodzenia (msza wieczorna)... 3 Uroczystość Narodzenia Pańskiego (msza w nocy)... 4 Uroczystość Narodzenia Pańskiego (msza o świcie)... 5 Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Bardziej szczegółowo

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach:

Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Porządek Mszy św. i nabożeństw w Parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach: Msza św. w niedziele i święta o godzinie: 8.00, 10.00, 12.00. W dni powszednie Msza Święta o godzinie 16.00. W okresie Adwentu:

Bardziej szczegółowo

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu

Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Misje Nawiedzenia 16-22.10.2011 r. Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 23-24.10.2011 r. Parafia Katedralna Św. Mikołaja w Kaliszu Niedziela 16.10.2011 r. Uroczystość rozpoczęcia Misji 7.00, 8.30,

Bardziej szczegółowo

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015

ZELATOR PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY LIST DZIĘKCZYNNY DLA ZELATORÓW. czerwiec2015 ZELATOR czerwiec2015 2 PIELGRZYMKA ŻYWEGO RÓŻAŃCA DO CZĘSTOCHOWY W sobotę, 6 czerwca, odbyła się III Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca do Częstochowy. Według oceny organizatorów uczestniczyło w niej

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum

Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Rozkład materiału nauczania treści programowe dla klasy pierwszej gimnazjum Przedmiot: religia Klasa: pierwsza gimnazjum Tygodniowa

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Rozkład materiału treści programowe dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiot: religia Klasa: druga szkoły podstawowej Tygodniowa liczba godzin: 2 Przyjęto liczbę tygodni nauki: 32 Środki dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW

POWITANIE PRZEZ RODZICÓW POWITANIE PRZEZ RODZICÓW Czcigodny Księże Infułacie! W czasie tej Najświętszej Ofiary nasza młodzież, ma przyjąć sakrament bierzmowania. Zdajemy sobie sprawę, że jest to dla naszych dzieci trudny okres,

Bardziej szczegółowo

1 Niedziela wielkiego postu (14.02.2016)

1 Niedziela wielkiego postu (14.02.2016) 1663r. Sierakowice 1673r. 1663r. 1 Niedziela wielkiego postu (14.02.2016) 7.30 Za + Teresę Kaczmarczyk od rodzin Stanisława i Stanisławy Kaczmarczyk oraz od Danuty i Kazimierza Kaczmarczyk. (intencja od

Bardziej szczegółowo

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka

NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka NABOŻEŃSTWO WSTAWIENNICZE do Świętego Stanisława Kazimierczyka Po błogosławieństwie kończącym Mszę św. celebrans i inni kapłani udają się przed relikwiarz świętego Stanisława Kazimierczyka. Wszyscy klękają.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15

Ogłoszenia parafialne. Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Ogłoszenia duszpasterskie XXXI Niedziela Zwykła 01.11.2015r. Uroczystość Wszystkich Świętych. 1 / 15 Dzisiaj po południu lub jutro można zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła lub kaplicy

Bardziej szczegółowo

Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII

Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII Wspomnienie z białostockiej pielgrzymki na kanonizację Jana Pawła II i Jana XXIII W dniach 23 IV 04 V 2014 odbyła się pielgrzymka, której centralnym punktem było uczestnictwo w kanonizacji Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Pobyt młodzieży w Rejonie Tyskim. (dekanaty: Bieruń, Lędziny, Łaziska, Miedźna, Mikołów, Pszczyna, Tychy Nowe, Tychy Stare)

Pobyt młodzieży w Rejonie Tyskim. (dekanaty: Bieruń, Lędziny, Łaziska, Miedźna, Mikołów, Pszczyna, Tychy Nowe, Tychy Stare) Pobyt młodzieży w Rejonie Tyskim (dekanaty: Bieruń, Lędziny, Łaziska, Miedźna, Mikołów, Pszczyna, Tychy Nowe, Tychy Stare) Odpowiedzialny za rejon: ks. Adam Wycisk +48 603 660 313 koordynator@sdmtychy.pl

Bardziej szczegółowo

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła.

Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. I. Sakramenty 1. Chrzest Co to jest Chrzest Święty? Chrzest Święty to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzechy, daje nam godność dziecka Bożego oraz czyni członkiem Kościoła. Udzielamy

Bardziej szczegółowo

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ

WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ WYWIAD Z ŚW. STANISŁAWEM KOSTKĄ Witaj Św. Stanisławie, czy mogę z Tobą przeprowadzić wywiad? - Witam. Tak bardzo chętnie udzielę wywiadu. Gdzie i kiedy się urodziłeś? - Urodziłem się w Październiku 1550r.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r.

Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016. Luty 2016 r. Kalendarium WSD Diecezji Świdnickiej rok akademicki 2015/2016 Luty 2016 r. 08.02.2016 poniedziałek Początek zajęć dydaktycznych w sem. letnim wybór seniorów 09.02.2016 wtorek Rada Pedagogiczna Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą

OŚWIADCZENIE. Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic, po konsultacji z Księdzem Proboszczem Michałem Bogutą OŚWIADCZENIE Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 26 września 2012 roku w sprawie ustanowienia Św. Abpa Józefa Bilczewskiego Uwzględniając wniosek Zarządu Osiedla Wilamowice oraz Burmistrza Wilamowic,

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO

PIERWSZEGO, TRZECIEGO I CZWARTEGO PRZYKAZANIA KOŚCIELNEGO PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH 1. 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych. 2. 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty. 3. 3.

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni kilka refleksji Ks. Proboszcza na listopad

Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni kilka refleksji Ks. Proboszcza na listopad Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za umarłych, aby od grzechów swoich byli uwolnieni kilka refleksji Ks. Proboszcza na listopad Każdy z nas już od dziecka wie i pamięta, że listopad jest miesiącem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE BOŻE CIAŁO (C) 26.05.2016 - Dziś obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Boże Ciało. Z tej okazji za nawiedzenie naszego kościoła można zyskać odpust zupełny

Bardziej szczegółowo

Nawrócenie św. Pawła

Nawrócenie św. Pawła 4/2015 (253) Nawrócenie św. Pawła 25 stycznia Kościół przypomina o nawróceniu św. Pawła. Apostoł ten nie towarzyszył Jezusowi, był Jego przeciwnikiem, w imię prawowierności tradycji żydowskiej walczył

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia

Kalendarium uroczystości, święta, wspomnienia P o l s k a M i s j a K a t o l i c k a F r e i b u r g i. B r., Filie: Offenburg, Konstanz, Lörrach, Villingen, Singen, Stockach, Endingen, Hausach, Sigmaringen, Feldkirch, Nußbach, Waldshut-Tiengen.

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL

PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 DZIEŃ I GODZINA DYŻYRU TELEFON, E-MAIL PORADNIE RODZINNE W PARAFIACH WARSZAWSKICH OTWARTE W LIPCU I SIERPNIU 2015 PARAFIA Archidiecezjalna Poradnia Katolicka, ul. Nowogrodzka 49 Poradnia Stowarzyszenia Rodzina Rodzin, ul. Łazienkowska 14 Archikatedra

Bardziej szczegółowo

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się

Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturalnym. domagają się Zauważamy, że nowe sytuacje w rodzinach, a także w życiu społecznym, ekonomicznym, Szukamy: politycznym i kulturalnym 1. Doświadczenia żywej wiary 2. Uzasadnienia swojej wiary domagają się 3. Wspólnoty

Bardziej szczegółowo