Spis treś ci. Wykaz skrótów... XIX Wstęp... XXVII Nota edytorska... XXXIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treś ci. Wykaz skrótów... XIX Wstęp... XXVII Nota edytorska... XXXIX"

Transkrypt

1 Spis treś ci Wykaz skrótów... XIX Wstęp... XXVII Nota edytorska... XXXIX Dokumenty CZĘŚĆ I RADA ŻYDOWSKA DO 22 LIPCA 1942 R. 1a. Zarządzenia i obwieszczenia niemieckich władz okupacyjnych i instytucji miasta Warszawy Dok. 1. Po , b.m. [Władze niemieckie GG], Wykaz dokumentów potrzebnych do wyrobienia paszportu (fragment [?])... 2 Dok. 2. Po , b.m. Zbiór dokumentów (okólników) niemieckich władz okupacyjnych GG dotyczących przymusu pracy dla ludności żydowskiej (fragmenty)... 3 Dok , GG (Warszawa). Blankiet Karty rozpoznawczej»j«dla Żydów Dok , Warszawa. Zarząd Miejski m. Warszawy. Dyrekcja Tramwajów i Autobusów, Karty podstawowe (bilety miesięczne dla Żydów) Dok , Warszawa. Zarząd Miejski w Warszawie, Karta opałowa 1940/1941 r Dok , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Obwieszczenie z r. o nowych granicach getta Dok , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Obwieszczenie o rozstrzelaniu r. 8 Żydów za bezprawne opuszczenie getta Dok , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Zarządzenie o nakazie wydania futer i odzieży futrzanej pod groźbą rozstrzelania... 17

2 VI Spis treści Dok , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Zarządzenie z r. o nakazie wydania futer do r Dok , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Obwieszczenie z r. o nakazie wydania nart i butów narciarskich Dok , Warszawa. Mitteilungsblatt für den jüdischen Wohnbezirk in Warschau [ Urzędowy biuletyn dla żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie ], nr 1 z r Dok , Warszawa. Starosta miejski w Warszawie. Dyrektor Policji dr [Otto] Bethke, Obwieszczenie o obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego Dok , Warszawa. Urząd Miar przy komisarzu dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Obwieszczenie dotyczące obowiązkowej rejestracji narzędzi mierniczych w getcie warszawskim b. Korespondencja z niemieckimi władzami okupacyjnymi i instytucjami m. Warszawy Dok. 14. Po 1.02.[1940?], Warszawa. Prezydent miasta Warszawy, Pismo z 1.02.[1940?] r. do [Zakładu Oczyszczania Miasta] i RŻ w Warszawie w sprawie dostarczania robotników do odśnieżania miasta Dok. 15. Po , Warszawa. Firma Wilh[elm] Kuhmichel (Saarbrücken 3, Am Homburg 35) w Warszawie, Pismo z r. do RŻ w Warszawie dotyczące dostarczenia robotników do elektrowni Dok. 16. Po , Warszawa. [Wydział Pracy w rządzie GG], Pismo dr. Frauendorfera dotyczące pracy i wynagradzania Żydów Dok. 17. Po , Warszawa-getto. Urząd Pracy [Arbeitsamt] w Warszawie, Pismo z r. do RŻ w Warszawie w sprawie dostarczenia robotników do pracy w Puławach i Łęcznej Dok. 18. Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja dotycząca domów znajdujących się w pobliżu więzienia Pawiak ( r.) Dok. 19. Po , Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie?], Notatka dla władz niemieckich ( Notiz für Herrn Direktor Stark ) dotycząca walki z wszawicą Dok. 20. Po , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z r. do RŻ w Warszawie. Nakaz opuszczenia do r. przez ludność żydowską domów położonych po południowej stronie ul. Siennej i na południe od ul. Siennej, przy ulicach: Twardej, Sosnowej i Wielkiej Dok. 21. Po , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z r. do przewodniczącego RŻ w Warszawie z nakazem opuszczenia do r. przez ludność żydowską domów wyłączonych z granic getta... 49

3 Spis treści VII Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Pismo okólne do administratorów domów. Nakaz opuszczenia domu przez wszystkich lokatorów do r Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja z komisarzem dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinzem Auerswaldem [30 pism] Dok. 24. Po , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z r. do RŻ w Warszawie dotyczące zaopatrzenia getta warszawskiego w chleb Dok. 25. Po , przed , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z 02/ do przewodniczącego RŻ w Warszawie dotyczące kwestii personalnych Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja z komisarzem dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinzem Auerswaldem [7 pism] Dok. 27. Po , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo do RŻ w Warszawie dotyczące obowiązku meldunkowego oficerów WP Dok. 28. Po , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Pismo z r. do przewodniczącego RŻ w Warszawie w sprawie działalności kulturalnej w getcie Dok. 29. Po , Warszawa-getto. N.N., Opracowanie pt. Rok pod rządami komisarza dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie. Omówienie sytuacji getta pod zarządem dr. Heinza Auerswalda ( ) Dok. 30. Po , Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo do RŻ w Warszawie dotyczące dostarczenia maszyn do szycia Dok. 31. Po , Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń, Dwa pisma z r. do RŻ w Warszawie dotyczące nakazu utworzenia w getcie warszawskim kilku dużych zakładów krawieckich, obuwniczych oraz wytwarzających pończochy i skarpety Dok. 32. Po , Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo do [RŻ w Warszawie] dotyczące utworzenia w getcie warsztatów krawieckich (szopów) (fragment) Dok. 33. Po , Warszawa-getto. [Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń]. Placówka Transferu, Pismo do RŻ w Warszawie w sprawie dostarczenia robotników do prac melioracyjnych Dok. 34. Po , Urząd Szefa Dystryktu Warszawa, Wydział Przesiedleń, Placówka Transferu, Pismo z r. do przewodniczącego RŻ w Warszawie. Zezwolenie na noszenie specjalnych opasek przez pracowników poczty żydowskiej Dok. 35. Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Pismo z r. do Urzędu Szefa Dystryktu Warszawa, Wydział Przesiedleń, Placówka Transferu, zawierające informację o liczbie wykwalifikowanych rzemieślników na terenie getta (fragment)

4 VIII Spis treści Dok. 36. Po , Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa, Wydział Przesiedleń, Placówka Transferu, Pismo z r. do przewodniczącego RŻ dotyczące zakazu opuszczania getta przez bataliony pracy w związku z epidemią tyfusu Dok. 37. Po , Warszawa-getto. [Urząd Szefa Dystryktu Warszawa]. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo z 6.[ r.] do przewodniczącego RŻ dotyczące nakazu przeprowadzania akcji odwszania (począwszy od r.) osób udających się do pracy poza granice getta Dok. 38. Po , Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa, Pismo z r. do RŻ w Warszawie w sprawie obowiązku pracy (za zwolnienie z obowiązku pracy należy pobierać do 500 zł) Dok. 39. Po , Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Placówka Transferu, Pismo z r. do RŻ. Brak zgody na przekazanie fortepianu Michałowi Michałowiczowi z Warszawy (dom uchodźców) Dok. 40. Po , Warszawa-getto. J. Lex sp. z o.o., Pismo do Trans ferstelle [Placówki Transferu] w sprawie możliwości korzystania z pracy Żydów na terenie GG Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja z Transferstelle [Placówką Transferu] [29 pism] Dok , Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo [do RŻ] dotyczące produkcji czapek w getcie Dok. 43. Po , Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo [do RŻ] dotyczące tworzenia szopów (zakładów) stolarskich (fragment) Dok. 44. b.d., Warszawa-getto. Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Przesiedleń. Placówka Transferu, Pismo do RŻ w Warszawie dotyczące firmy Wiśniewski & Serejski i Słuckin Dok. 45. Po , Warszawa-getto. Firma Menck, Krüger & Sohn Geflügelimport Berlin (filia w Warszawie), Pismo do Transferstelle. Prośba o wydanie Maurycemu Klarowi pozwolenia na opuszczenie getta Dok , Warszawa. Sąd Niemiecki w Warszawie, Pisma do Ety Gulbas. Postanowienia sądu w sprawie nienoszenia opaski Dok. 47. Po , Warszawa-getto. Materiały dotyczące Hindy (Chindy) Buki w związku z jej uwięzieniem w więzieniu na Gęsiej Dok. 48. Po , Warszawa-getto. Materiały dotyczące uwięzienia Hirsza Rozenbauma za opuszczenie getta bez zezwolenia Dok. 49. Po , Warszawa. Szef Sicherheitspolizei i SD na dystrykt warszawski, Obwieszczenie o ustanowieniu nagrody za pomoc w ujęciu sprawcy morderstwa rabunkowego Pauliny Krüger

5 Spis treści IX 2. Rada Żydowska Przewodniczący Rady Żydowskiej Dok. 50. Po , Warszawa. Przewodniczący RŻ w Warszawie, A[dam] Czerniaków, Memoriał pt. Die neuen Aufgaben der Jüdischen Gemeinde in Warschau und die Lage der jüdischen Bevölkerung [ Nowe zadania gminy żydowskiej w Warszawie i sytuacja ludności żydowskiej ] ( r.) Dok. 51. Po , Warszawa-getto. Adam Cz[erniaków], Wspomnienie o radcy Beniaminie Zabłudowskim ( r.) Dok. 52. [ ], Warszawa-getto. Przewodniczący RŻ w Warszawie, Adam Czerniaków, Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym w intencji zmarłych członków RŻ Dok , Warszawa-getto. Adam Czerniaków, Przemówienie z okazji urodzin Abrahama Gepnera Korespondencja Dok , Warszawa-getto. Mina Tyńska (ul. Miła 23 m. 42), Pismo do RŻ w Warszawie. Prośba o przyjęcie do pracy na poczcie Dok. 55. Po [?], Warszawa-getto. Pismo robotników szopu krawieckiego nr 12 przy ul. Prostej 14 (2 piętro) do przewodniczącego RŻ, Adama Czerniakowa. Skarga na trudne warunki pracy Dok [?], Warszawa-getto. Pismo robotników szopu krawieckiego nr 12 przy ul. Prostej 14 (2 piętro) do przewodniczącego RŻ, Adama Czerniakowa. Informacja o strajku robotników ( r.) na znak protestu za złe traktowanie i wyżywienie Dok. 57. [Po ], Warszawa-getto. Sz[muel] [Samuel] Winter, Pismo do przewodniczącego RŻ w Warszawie, Adama Czerniakowa, dotyczące aresztowania przez SP Salomona, prezesa nieustalonego Komitetu Domowego w getcie warszawskim Dok. 58. Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja. 1) Pismo przewodniczącego RŻ, Adama Czerniakowa, do Ubezpieczalni Społecznej, 2) Pismo Referatu Prawnego RŻ do Wydziału Personalnego RŻ dotyczące zgłaszania pracowników RŻ do ubezpieczenia społecznego, 3) Pismo komisarza dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinza Auerswalda, do RŻ zawierające odmowę odroczenia wpłaty grzywny Dok. 59. Po , Warszawa-getto. Zarząd Samopomocy [...], Pismo do przewodniczącego RŻ w Warszawie, Adama Czerniakowa, dotyczące zaopatrzenia w getcie warszawskim w produkty żywnościowe (fragment) Dok , Warszawa-getto. Michał Weichert [?], List do [Adama Czerniakowa]. Podziękowanie za pomoc udzieloną podczas choroby Dok. 61. Po , Warszawa-getto. RŻ w Siedlcach, Pismo do [RŻ w Warszawie] dotyczące Zylbersztejna i N.N. (fragment)

6 X Spis treści Dok. 62. Po , Warszawa-getto. Zarząd Miejski m. Warszawy, Z[akład] O[czyszczania] M[iasta], Pismo do RŻ w Warszawie. Informacja o wstrzymaniu od r. oczyszczania ulic na terenie getta Dok. 63. Po , Warszawa-getto. N.N., Notatka uzupełniająca w sprawie oczyszczania ulic w dzielnicy żydowskiej Obwieszczenia Dok. 64. Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Komunikat nr 1 w sprawie dzielnicy żydowskiej w Warszawie Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Pismo okólne do komitetów domowych w sprawie talonów zwalniających od obowiązku opłaty za karty żywnościowe Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Zarządzenie o wprowadzeniu obowiązkowego wypoczynku sobotniego dla mieszkańców dzielnicy żydowskiej Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenie o przygotowaniach do obrony przeciwlotniczej Dok. 68. Przed , Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie?], Zawiadomienie o terminie rejestracji firm, instytucji i pracowników. Ulotka zaadresowana do mieszkańców domu przy ul. Ogrodowej 43 (fragment) Dok. 69. Po [1941], Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie?], Obwieszczenie: Nowe granice Dzielnicy Żydowskiej. Wszyscy z nowo przyłączonych ulic muszą opuścić mieszkania do 10 października b.r. Zarządzenie dotyczące ludności polskiej Dok. 70. Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Pismo okólne do administracji domów i komitetów domowych. Obwieszczenie dotyczące zmian granic getta z nakazem opuszczenia domów (zał. lista ulic z numerami domów) do r. Załączony wykaz domów wyłączonych r Dok. 71. [ ], Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie?], Obwieszczenie podające nieruchomości wyłączone w getta warszawskiego Dok. 72. b.d., Warszawa-getto. RŻ w Warszawie [?], Obwieszczenie dotyczące kąpieliska (łaźni [?]). Informacja o zamknięciu łaźni Wydziały i agendy Rady Żydowskiej Biuro Inkasa dla Ubezpieczalni Społecznej Dok. 73. Po , Warszawa-getto. N.N., Notatka w sprawie Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie. Zestawienie finansowe dotyczące sum przekazywanych przez mieszkańców getta do Ubezpieczalni Społecznej Komisja dla Spraw Przesiedleńców Dok , Warszawa-getto. Komisja dla Spraw Przesiedleńców przy RŻ w Warszawie, Magazyn Rymarska 12, Obwieszczenie wzywające do odbioru zaginionych bagaży do r., w związku z likwidacją magazynu

7 Spis treści XI פראָטאָקאָל פֿון דער באַראַטונג פֿון דער פֿינאַנץ קאָמיסיע Warszawa-getto. Dok..75 Po, Finan- [ Protokół z posiedzenia Komisji בײַ דער איבערזידלונגס קאָמיסיע אין דער קהלה" sowej przy Komisji Przesiedleńczej RŻ ] ( r.). Opodatkowanie zamożnych mieszkańców getta na rzecz głodujących Komisja Opieki nad Uchodźcami Dok. 76. [Po ], Warszawa-getto. N.N., Projekt protokołu w sprawie opieki nad uchodźcami Komisja Specjalna Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Przewodniczący Komisji Specjalnej, A[braham] Gepner, Wezwanie dla Joska Kukiełki na zebranie r. do gmachu Gminy Rada Gospodarcza Dok. 78. Po 1941, Warszawa-getto. Rada Gospodarcza Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie, Notatka w sprawie przepływu towarów i kapitałów między gettem a stroną aryjską Służba Porządkowa Dok , Warszawa-getto. Instrukcja służbowa dla Służby Porządkowej. Oficjalny regulamin SP Dok , Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa], Rozkazy dzienne Józefa Szeryńskiego, kierownika SP Dok. 81. [ r.], Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa], Instrukcja dla dzielnicowych w zakresie sanitarnym Dok. 82. Po , Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa], Oskar Sekler, kierownik V Rejonu SP, Rozkazy dzienne Dok. 83. Po , Warszawa-getto. Adam Albek, grupowy SP nr 1571, Meldunek służbowy z r. informujący o stosunkach panujących w kwarantannie przy ul. Leszno 109 i nadużyciach tolerowanych przez jej kierownika Halbera Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa, Przepustka nr 4950 uprawniająca do przeprowadzki na podstawie nakazu kwaterunkowego Dok [...?], Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Inspektorat Służby Porządkowej, Wezwanie kandydata N.N. do SP do stawienia się [...?] przed komisją lekarską przy ul. Twardej Dok. 86. b.d., Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Służba Porządkowa. Referat OPL, Opaska pracownika Wydział Cmentarny Dok. 87. Po , Warszawa-getto. Wydział Cmentarzy przy RŻ w Warszawie, Protokół w sprawie zmasakrowanych zwłok

8 XII Spis treści Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Spraw Cmentarnych i Pogrzebowych, Zaświadczenie dla Wolfa Strzyga na wejście na cmentarz Wydział Ewidencji Ludności Żydowskiej Dok. 89. Po , Warszawa. [RŻ w Warszawie?], Lista za[a]resztowanych od stycznia 1940 r. zarejestrowanych w Gminie i Lista za[a]resztowanych od stycznia 1940 r. zarejestrowanych w Gminie, w międzyczasie zmarli 330 Dok. 90. Po , Warszawa. [Wydział Ewidencji Ludności Żydowskiej RŻ?], Wykaz osób chrzczonych Dok [...?], Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Ewidencji Ludności Żydowskiej. Dział adresowy, Karty informacyjne Luzera Rozentala i Szlamy Kornblita Dok. 92. Po [?], Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie], Kwestionariusz rejestracyjny dla osób obcej przynależności państwowej Wydział Kontroli Dok. 93. Po , Warszawa-getto. Raport Komisji Kontroli przy Gminie Żydowskiej: Sprawozdanie w sprawie podziału stanowisk administratorów i rządców w nieruchomościach żydowskich dzielnicy żydowskiej Wydział Kwaterunkowy (Biuro Kwaterunkowe) Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Biuro Kwaterunkowe, Pismo z r. do Josefa Nusyna Hermana. Informacja o zajęciu przez Biuro jednej izby, zał. pokwitowanie Dok. 95. Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Biuro Kwaterunkowe, Pismo z r. do mieszkańców domu przy ul. Muranowskiej 2. Informacja o wyłączeniu z getta niektórych ulic Wydział Nieruchomości i Urządzeń Użyteczności Publicznej Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Nieruchomości i Urządzeń Użyteczności Publicznej, Okólnik nr 82, Informacja za okólnikiem nr 228 (z r.) Zarządu Komisarycznego Zabezpieczonych Nieruchomości o usuwaniu z mieszkań Wydział Opieki Społecznej Dok /1942, Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Opieki Społecznej, Preliminarze budżetowe akcji Pomocy Zimowej 1941/ Wydział Opłat na rzecz Szpitalnictwa i Służby Zdrowia Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Opłat na rzecz Szpitalnictwa i Służby Zdrowia. Dział Pracy Społecznej (ul. Ceglana 7), Pismo do Icka Mordki Łabędzia z prośbą o przybycie

9 Spis treści XIII Wydział Pracy (z Batalionem Pracy) Dok , Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie], Sprawozdanie ogólne Batalionu Pracy za rok Dok , Warszawa. Batalion Pracy przy RŻ w Warszawie, Wezwanie nr 14128A na dodatkowe dni pracy w marcu dla Jakuba Samsona Dok , Warszawa-getto. Batalion Pracy, Okólnik z r. Do wszystkich Żydów podlegających pracy przymusowej Dok , Warszawa-getto. Batalion Pracy. Obsługa Obozów Pracy, Formularz pisma do Referatu Rachunkowo-Kasowego Dok b.d., b.m. Komitet Obywatelski przy Batalionie Pracy, Schemat organizacyjny. 419 Dok b.d. Warszawa-getto. N.N., List do przewodniczącego RŻ, Adama Czerniakowa, w sprawie nieprawidłowej działalności Wydziału Pracy Wydział Prawny Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja z Inspektoratem Finansowym Warszawa-Miasto I i II (z załącznikami) ( ) Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Dodatkowa notatka w spr[awie] inkasa należności Urzędów Skarbowych przez Radę Żydowską Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Sprawozdanie z inkasa należności skarbowych za okres i r Wydział Składek i Danin Dok Po , Warszawa. RŻ w Warszawie, Talon nr uprawniający do otrzymania karty żywnościowej bez opłaty Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Talon nr uprawniający do otrzymania karty żywnościowej bez opłaty w lipcu 1941 r. [?] Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Talon nr uprawniający do otrzymania karty żywnościowej bez opłaty w lipcu 1942 r Dok , Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie], Wykaz osób, którym przydzielono bezpłatne talony aprowizacyjne Wydział Spraw Metrykalnych Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Spraw Metrykalnych, Pisma do przewodniczącego RŻ Adama Czerniakowa oraz do przewodniczącego Wydziału Spraw Religijnych M[eszulema] Kaminera dotyczące zwyczaju urządzania na cmentarzach ślubów biednych par dla uśmierzenia zarazy Wydział Spraw Religijnych Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Notatka w sprawie przymusowego odpoczynku sobotniego

10 XIV Spis treści Dok Po , Warszawa-getto. N.N., Projekt organizacji Straży Sobotniej (Miszmeret Haszabat) i Sądu dla Spraw Soboty Wydział Statystyczny Dok , Warszawa. [RŻ w Warszawie]. Wydział Statystyczny, Biuletyn wewnętrzny, załączone sprawozdania przewodniczącego Rady Żydowskiej Dok [?], Warszawa-getto. Wydział Statystyczny RŻ w Warszawie, Sprawozdanie tymczasowe z opracowania wyników ankiety meldunk[owej] W[ydziału] E[widencji] L[udności] Ż[ydowskiej] [?] z Wydział Szpitalnictwa Dok , Warszawa-getto. [Dr Jakub Munwez], Memoriał skierowany do przewodniczącego Komisji Gospodarczej Szpitala Żydowskiego Czyste przy Wydziale Szpitalnictwa Gminy Żydowskiej w Warszawie w sprawie funkcjonowania tego szpitala Wydział Więziennictwa Dok Po , Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie. Areszt Centralny], Karty ( Personalia zmarłego ) 15 Żydów rozstrzelanych r. w więzieniu na ul. Gęsiej 24 za przebywanie poza gettem Dok , Warszawa-getto. Więźniowie Centralnego Aresztu Żydowskiego, Podanie do kierownika Rosego o zgodę na przygotowanie wieczoru artystyczno-literackiego [1941] r Dok , Warszawa-getto. Komenda Straży Aresztu Centralnego, Telefonogram I[zaaka] Rudniańskiego, podobwodowego, do przewodniczącego RŻ w Warszawie, Adama Czerniakowa, dotyczący 151 więźniów zwalnianych r Dok Po , Warszawa-getto. Areszt Centralny Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie. N.N., Notatka dotycząca 16 więźniów przekazanych Niemcom r Dok , Warszawa-getto. Kierownik A[resztu] C[entralnego], Pismo do Kuchni Ludowej nr 43 (ul. Lubeckiego 5). Prośba o wydanie o 110 porcji zupy mniej z powodu zmniejszenia się liczby więźniów Wydział Wytwórczości (Komisja Pracy i Wytwórczości) Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Protokół posiedzenia Komisji Pracy z r. o godz. 17 w gmachu Gminy Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Protokół posiedzenia podkomisji stolarskiej z r. o godz. 17 w gmachu Gminy Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Wydział Wytwórczości, Sprawozdania z działalności za okres kwiecień wrzesień 1941 r Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Wydział Wytwórczości, Pismo z r. do Wydziału Pracy przy Sekcji Opieki Społecznej

11 Spis treści XV Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Wydział Wytwórczości, Pismo kierownika Wydziału B[eniamina] Gliksmana do Wydziału Statystycznego Wydział Zdrowia Dok , Warszawa. [RŻ w Warszawie], Korespondencja dr. I[zraela] Milejkowskiego Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Sprawozdanie z działalności Instytutu Chemiczno-Bakteriologicznego przy Wydziale Zdrowia Rady Żydowskiej za okres od 7.07 do r. (fragmenty) Dok , Warszawa-getto. Biuletyn Tygodniowy. Przeznaczony dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Zdrowia, nr 1 z r. 597 Zakład Zaopatrywania Dok Po , Warszawa-getto. Komisarz dla dzielnicy żydowskiej w Warszawie, Heinz Auerswald, Satzung der Versorgungsanstalt für den jüdischen Wohnbezirk in Warschau ( r.) [Statut Zakładu Zaopatrywania dzielnicy żydowskiej w Warszawie] Dok b.d., Warszawa-getto. Generalne Gubernatorstwo, Urząd Szefa Dystryktu Warszawa. Wydział Wyżywienia i Rolnictwa, Pismo do RŻ dotyczące przydziału jaj dla ZZ Dok , Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Pisma okólne skierowane do punktów rozdzielczych, dotyczące rozdziału artykułów żywnościowych i przemysłowych [40 pism] Dok b.d., Warszawa-getto. ZZ [przy RŻ w Warszawie], Treść szyldu punktu rozdzielczego artykułów spożywczych Dok , Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Przewodniczący RŻ w Warszawie, Adam Czerniaków, Obwieszczenia dotyczące przydziału żywności i innych produktów dla mieszkańców getta Dok , Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Komunikat Referatu Piekarń i Rozdzielnictwa Chleba z r. o wydawaniu chleba r. na karty z lutego 1941 r Dok /1941, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Karta ziemniaczana na rok 1941 nr wystawiona dla Fajgi Krauze Dok /1942, Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie], Karta żywnościowa nr na miesiąc styczeń Dok /1942, Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Dodatkowa karta żywnościowa nr i na miesiąc styczeń Dok , Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie], Karta żywnościowa nr , , na miesiąc luty Dok , Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Dodatkowa karta żywnościowa nr i na miesiąc luty Dok , Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie], Karta żywnościowa nr na miesiąc marzec

12 XVI Spis treści Dok , Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Dodatkowa karta żywnościowa nr na miesiąc marzec Dok b.d., Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Karta dodatkowa dla dzieci nr Dok , Warszawa-getto. Ulotka: Okólnik Wydziału Humoru [s] Zakładu Zaopatrywania Dzielnicy Żydowskiej w Warszawie (01.[1942 r.]) Dok b.d., Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Karta dodatkowa dla dzieci w wieku przedszkolnym nr wystawiona dla Eriki Grasberg Dok b.d., Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie?], Ulotka: Przepis przyrządzania brukwi Dok , Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Referat Statystyczny, Ankieta w sprawie spożycia. Sprawozdanie. Grudzień Dok Po , Warszawa-getto. Zarząd Spółdzielni Spożywczej Prac[owników] RŻ w Warszawie, Notatka dotycząca działalności ZZ (fragment) Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Korespondencja dotycząca statutu ZZ (fragmenty) Dok [?], Warszawa-getto. N.N., Notatka w sprawie sytuacji materialnej pracowników Rady Żydowskiej i stosunku do nich Zakł[adu] Zaopatr[ywania] (fragmenty) Dok , Warszawa-getto. ZZ przy RŻ w Warszawie, Ogłoszenie o koszerności cukierków rozdawanych w torebkach z napisem Pesach Dok Przed [1941], Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie]. Wydział Opałowy, Zaproszenie na podwieczorek artystyczny [1941 r.] na ul. Leszno Rada Żydowska inne Dok Przed , Warszawa. RŻ w Warszawie, Tymczasowy dokument tożsamości nr 15953, wydany dla Szmula Fersztenberga, ważny do r Dok Po , Warszawa-getto. N.N., Album satyryczny na temat działalności RŻ i największych problemów getta warszawskiego, wykonany prawdopodobnie przez pracownika RŻ CZĘŚĆ II RADA ŻYDOWSKA PO 22 LIPCA 1942 R. Dok Po , Warszawa-getto. [RŻ w Warszawie], Sprawozdanie za okres od do r. (fragmenty) Dok Po , Warszawa-getto. [Das Beauftragten für die Umsiedlung, Hermann Höffle, Pełnomocnik dla Spraw Przesiedlenia], Eröffnung und Auflagen für den Judenrat [ Oświadczenie i nakazy dla Rady Żydowskiej ]

13 Spis treści XVII ( r.). Wytyczne przekazane ustnie na posiedzeniu RŻ r. przez pełnomocnika ds. przesiedlenia Hermanna Höfflego na temat organizacji przesiedlenia na wschód Żydów z Warszawy Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Opaska pracownika nr 436 (Rozengartena) Obwieszczenia Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenia Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenie o zarządzeniu Urzędu Pracy w Warszawie z r Dok Po , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenia Dok , Warszawa-getto. Pismo okólne przewodniczącego RŻ w Warszawie, Marka Lichtenbauma, do pracowników RŻ w Warszawie o tępieniu szkodnictwa i opieszałości w pracy Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenia Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Komisarz Tygodnia Czystości, Regulamin Tygodnia Czystości w dzielnicy żydowskiej w Warszawie Wydziały i agendy Rady Żydowskiej Biuro Ewidencji Ludności Żydowskiej Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział IV Administracyjny. Biuro Ewidencji Ludności (ul. Kurza 9), Pisma okólne Dok Po , Warszawa-getto. Biuro Ewidencji Ludności Żydowskiej, Karta ewidencyjna Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział Ewidencji Ludności Żydowskiej. Dział Adresowy, Karta informacyjna Hajlmana (Henryka) Berka Dok , Warszawa. Dr [Eduard Wilhelm] von Wendorff (Warszawa, Siegestrasse [Zwycięzców] 41), Pisma z 7, 23 i r. do RŻ w Warszawie (ul. Ceglana 7) Dok , b.m. N.N., Listy (2) z [ i r. d.st.] do RŻ w Warszawie [Wydział Ewidencji] (fragmenty, zachowały się tylko koperty) Służba Porządkowa Dok , Warszawa-getto. SP w Warszawie, Obwieszczenia Wydział Pracy Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie. Wydział [Pracy], Pismo kierownika, Norberta Goldfeila, do przewodniczącego RŻ w Warszawie, Marka Lichtenbauma, dotyczące rozliczenia sum przekazanych przez RŻ kilku osobom

14 XVIII Spis treści Dok , Warszawa-getto. RŻ w Warszawie, Obwieszczenia Wydziału Pracy i Komisji Pracy Dok [ ?], Warszawa-getto. N.N., Regulamin wewnętrzny dla pracowników Urzędu Pracy Zakład Zaopatrywania Dok Przed , Warszawa-getto. [ZZ przy RŻ w Warszawie], Karty żywnościowe nr , , na r Słownik skrótów i terminów częściej występujących w tekście Bibliografia Summary Indeks osób Indeks geograficzny Indeks rzeczowy Wykaz sygnatur

ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU

ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Archiwum Państwowe m. st. Warszawy Oddział w Łowiczu ARCHIWUM PAŃSTWOWE M. ST. WARSZAWY ODDZIAŁ W ŁOWICZU INFORMATOR O ZASOBIE ARCHIWALNYM oprac. Marek Wojtylak WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach)

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Urzędy administracji ogólnej w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Dzieje ustrojowe, przepisy kancelaryjne, stan opracowania, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R.

WARSZAWA FENIKSEM XX WIEKU. STATYSTYKA WARSZAWY W 1945 R. Urząd Statystyczny w Warszawie Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego Opracowanie dedykowane jest Kongresowi Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia PTS WARSZAWA FENIKSEM XX

Bardziej szczegółowo

Erntefest. zapomniany epizod Zagłady. Redakcja Wojciech Lenarczyk, Dariusz Libionka. 3 4 listopada 1943

Erntefest. zapomniany epizod Zagłady. Redakcja Wojciech Lenarczyk, Dariusz Libionka. 3 4 listopada 1943 3 4 listopada 1943 Erntefest zapomniany epizod Zagłady Redakcja Wojciech Lenarczyk, Dariusz Libionka Państwowe Muzeum na Majdanku Lublin 2009 Wojciech Lenarczyk Obóz pracy przymusowej dla Żydów przy ul.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku Zarządzenie Nr 21/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kiełczygłowie. Na podstawie art.33 ust.2 z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2008 roku Wroc³aw 2009 SPIS TREŚCI Departament Prezydenta... 9 Departament Finansów Publicznych... 69 Departament Obsługi i Administracji... 81

Bardziej szczegółowo

Niemiecki obóz w Płaszowie 1942 1945

Niemiecki obóz w Płaszowie 1942 1945 Ryszard Kotarba Niemiecki obóz w Płaszowie 1942 1945 przewodnik historyczny Zawiera mapę z trasą zwiedzania Ryszard Kotarba Niemiecki obóz w Płaszowie 1942 1945 przewodnik historyczny Copyright by Instytut

Bardziej szczegółowo

STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH. [Jewish Studies. Almanac]

STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH. [Jewish Studies. Almanac] STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH [Jewish Studies. Almanac] Rada Naukowa / Editorial Board: Natalia Aleksiun, Instytut Historii PAN / Touro College, New York Alina Cała, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo-Badawczego w Warszawie. Tadeusz Epsztein

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo-Badawczego w Warszawie. Tadeusz Epsztein Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego Instytutu Naukowo-Badawczego w Warszawie Tadeusz Epsztein Inwentarz Archiwum Centralnej Komisji Specjalnej Centralnego Komitetu Żydów w Polsce 1946-1947 Sygn.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie

Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie Chevrolet i Peugeot dla Policji w Skoczowie 25 stycznia br. o godz. 11:00 przed Urzędem Miejskim w Skoczowie Burmistrz Jerzy Malik dokonał uroczystego przekazania Komendantowi Komisariatu Policji w Skoczowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE Załącznik do Zarządzenia nr 210.2015 Burmistrza Miasta Sochaczewa z dnia 18 września 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SOCHACZEWIE - tekst jednolity REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r.

Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdanie z realizacji zadań Urzędu Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Sprawozdania z realizacji zadań w roku 2005 R E A L I Z A C J A Z A D A Ń U R Urząd Miasta w Dzierżoniowie w 2005r. Kadra kierownicza

Bardziej szczegółowo

Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.04

Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ludmiła Łopacińska-Kupidura Redagowanie pism urzędowych 343[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26

DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 13 kwietnia 2007 r. Nr 26 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 714 w Cieszanowie Nr 26/VII/2007 z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 12 października 2004 r. Nr 155 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2051 Nr XVI/101/04 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona

Regulamin Organizacyjny. Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 I. Postanowienia ogólne Urząd Gminy działa na podstawie: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Dąbrowa Zielona 1 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.186.2012 z dnia 17 lipca 2012 r. 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 WSTĘP... 6 CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 9 I. Definicja danych osobowych... 9 II. Pojęcie administratora danych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej regulaminem", określa szczegółową organizację wewnętrzną oraz tryb pracy

Bardziej szczegółowo

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze

Serwis PP 13 (957) Prawno-Pracowniczy DODATKI: www.serwispp.infor.pl PROFESJONALNY TYGODNIK SŁUŻB KADROWYCH. W tym numerze W tym numerze DODATKI: Płace i rozliczenia Roczna korekta dokumentacji ZUS do 30 kwietnia 2014 r. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2014 z komentarzem TYGODNIK ISSN 1234-8325 NR INDEKSU 33278X

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN URZĘDU GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

REGULAMIN URZĘDU GMINY REJOWIEC FABRYCZNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2009 Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny REGULAMIN URZĘDU GMINY REJOWIEC FABRYCZNY Organizacja wewnętrzna urzędu ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa organizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2007 roku

Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2007 roku Sprawozdanie Prezydenta Wrocławia z realizacji zadań w 2007 roku Wroc³aw 2008 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przedstawić Paniom i Panom Radnym sprawozdanie z realizacji zadań w 2007 roku. Dokument obrazuje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 12 /2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2008 r.

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Zarządzenie nr 12 /2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2008 r. Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmianę wprowadzoną zarządzeniem Rektora nr 48/2008 POLITECHNIKA WARSZAWSKA Zarządzenie nr 12 /2008 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 31 marca 2008 r. w

Bardziej szczegółowo