KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:23 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 13:56:23 Numer KRS: 0000041726"

Transkrypt

1 Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 13:56:23 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 37 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/53684/13/36 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa 4.Dane o wcześniejszej rejestracji 5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? "AMBRA" SPÓŁKA AKCYJNA RHB 649 SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY NIE --- Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWSKI, gmina WARSZAWA-CENTRUM, miejsc. WARSZAWA ul. PUŁAWSKA, nr 336, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod , poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały

2 Strona 2 z 14 Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu R. NOTARIUSZ ZYGMUNT KRYSIAK - KANCELARIA NOTATARIALNA W BIŁGORAJU, REP. A NR 5628/ R., NOTARIUSZ ZYGMUNT KRYSIAK - KANCELARIA W BIŁGORAJU,REP. A NR 3288/2001, ZMIANA STATUTU PRZEZ USTALENIE NOWEGO BRZMIENIA STATUTU R. REP. A NR 2939/2002, NOTARIUSZ ANNA SIENIAWSKA - KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA 1.5, 2.1, 3.1, 4, 7, 8, 9, 4.1, 2, 3, 4, 5.I. 1, 3, 4, 7, 9, 5.II. 1-18, 5.III. 1, 2, 6, 7.1, 2; DODANE 5.I. 2, 5, 5.II.19, 20, 21, 5.III.3, 4, 5, 8, 9; USUNIĘTE 5.III.5, 7.6, 7, 8, 9, 10; , REP. A 1916/2003, EWA SERAFIN ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SIENIAWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PODWALE 23 ZMIENIONO: PARAGRAFY 3.1 ORAZ 3.2 (D) REP A 2698/2003 EWA SERAFIN ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SIENIAWSKIEJ PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL.PODWALE 23 DODANO: 4 INDEKS 1 ORAZ PUNKT (C) W 5 DZIAŁ II UST.2 SKREŚLONO: 3 PUNKT , REPERTORIUM A NR 4731/2003, EWA SERAFIN, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SIENIAWSKIEJ, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, PRZY ULICY PODWALE NR 23, ZMIENIONO: 3 PKT 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI ; REP. A NR 1711/2004; EWA SERAFIN ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SIENIAWSKIEJ PROWADZĄCEJ K.N. W WARSZAWIE PRZY UL. PODWALE 23 ZMIENIONO: PARAGRAFY 3.1 ORAZ ; REP. A 2778/2004; EWA SERAFIN ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SIENIAWSKIEJ PROWADZĄCEJ K.N. W WARSZAWIE PRZY UL. PODWALE 23 SKREŚLONO: PUNKT 2 W 5 DZIAŁ II ORAZ PUNKT 3 W 5 DZIAŁ II ZMIENIONO: DOTYCHCZASOWY PUNKT 4 W 5 DZIAŁ II OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE I OZNACZONY ZOSTAJE JAKO PUNKT 2 W 5 DZIAŁ II ; REP. A 671/2004; NOTARIUSZ EWA HELENA SERAFIN PROWADZĄCA K.N. W WARSZAWIE PRZY UL. PODWALE 23 ZMIENIONO: 3 POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA UST. 2 I 3; SKREŚLENIE UST. 5,6,7,8 ORAZ NADANIE UST. 9 NUMERU 5; 5 POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA DZIAŁOWI I UST. 1,7,8,9,10, DZIAŁOWI II; DZIAŁOWI III UST. 10 ORAZ SKREŚLENIE W DZIALE III UST. 11; 7 POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA UST , REP. A 2842/2005, NOTARIUSZ EWA HELENA SARAFIN PROWADZĄCA K.N. W WARSZAWIE PRZY UL. PODWALE 23 ZMIENIONO PARAGRAF 3 UST. 1 I 2 STATUTU SPÓŁKI R., REP. A NR 516/2005, NOTARIUSZ EWA HELENA SERAFIN KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY ULICY ŻURAWIEJ NR 6/12 LOKAL NR 427. ZMIANA 5 II UST LISTOPADA 2009 R., REP. A NR 10130/2009, NOTARIUSZ EWA HELENA SERAFIN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 6/12 LOK. 427, ZM. 2 PKT 1, 5 PKT II.12 ORAZ 5 PKT III R.; NR REP /2010; NOTARIUSZ EWA HELENA SERAFIN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 6/12 LOK. 427 ZMIENIONO 2 PKT 1 STATUTU R., NOTARIUSZ EWA HELENA SERAFIN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 6575/2011, DODANO 4 A STATUTU R., REP. A NR 4886/2012 NOTARIUSZ HELENA SERAFIN, KANCELARIA

3 Strona 3 z 14 NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIENIONO 5 PKT III.13 STATUTU SPÓŁKI R., REP. A NR 4727/2013, NOTARIUSZ EWA HELENA SERAFIN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŻURAWIEJ 6/12 LOK. 427, ZMIANA: 5 PKT II.18 ORAZ 5 PKT III.1 STATUTU SPÓŁKI Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? NIEOZNACZONY RZECZYPOSPOLITA, GAZETA WYBORCZA LUB PARKIET NIE NIE Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1.Określenie okoliczności powstania 2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale 3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji PRZEKSZTAŁCENIE PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "KRAM" W WOLI DUŻEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ; UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW "KRAM" SPÓŁKA Z O.O. Z DNIA R Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka 1 1.Nazwa lub firma "KRAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany RHB 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY 5.Numer REGON --- Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego Liczba akcji wszystkich emisji Wartość nominalna akcji 1,00 ZŁ

4 Strona 4 z 14 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? ---

5 Strona 5 z 14 Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma NOWAK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu GRZEGORZ STANISŁAW 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? WICEPREZES ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma OGÓR ROBERT 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma KAŹMIERCZAK PIOTR ALBERT 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU NIE 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko REH NICK 3.Numer PESEL Nazwisko SEILER

6 Strona 6 z 14 WILHELM 3.Numer PESEL Nazwisko KONIECZNY RAFAŁ DOMINIK 3.Numer PESEL Nazwisko GLODEN OLIVER 3.Numer PESEL Nazwisko MEIER ANDREAS 3.Numer PESEL Nazwisko SZLENDAK JAROSŁAW 3.Numer PESEL Rubryka 3 - Prokurenci 1 1.Nazwisko SKAKUJ MAREK 3.Numer PESEL Rodzaj prokury ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 1.Nazwisko URBAŃCZYK ANDRZEJ BOGDAN 3.Numer PESEL Rodzaj prokury ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI 3 1.Nazwisko KACZOR LESZEK 3.Numer PESEL Rodzaj prokury ŁĄCZNA, WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 10, 31, Z, PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW 2 10, 32, Z, PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW 3 10, 39, Z, POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 4 10, 89, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 11, 01, Z, DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 6 11, 02, Z, PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 7 11, 03, Z, PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH 8 11, 04, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH 9 11, 05, Z, PRODUKCJA PIWA

7 Strona 7 z , 06, Z, PRODUKCJA SŁODU 11 11, 07, Z, PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 12 16, 10, Z, PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 13 16, 24, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 14 16, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 15 17, 21, Z, PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 16 18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWANIE 17 18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 18 20, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 19 22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 20 23, 41, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH 21 25, 92, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 22 25, 93, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 23 32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 24 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 25 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 26 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 27 45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 28 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 29 46, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 30 46, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 31 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 32 46, 21, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 33 46, 24, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 34 46, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 35 46, 34, A, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 36 46, 34, B, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 37 46, 35, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 38 46, 39, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 39 46, 41, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 40 46, 42, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 41 46, 43, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 42 46, 44, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 43 46, 47, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 44 46, 48, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 45 46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 46 46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO

8 Strona 8 z 14 ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 47 46, 73, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 48 46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 49 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 50 46, 77, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 51 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 52 47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIE Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 53 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 54 47, 21, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W 55 47, 24, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W 56 47, 25, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W 57 47, 26, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W 58 47, 29, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W 59 47, 51, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W 60 47, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 61 47, 62, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W 62 47, 63, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W 63 47, 64, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W 64 47, 65, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 65 47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W 66 47, 75, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W 67 47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W 68 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 69 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 70 49, 42, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 71 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 72 56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 73 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 74 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 75 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 76 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)

9 Strona 9 z 14 I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 77 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 78 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 79 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 80 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 81 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 82 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 83 71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 84 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 85 71, 20, A, BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 86 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 87 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 88 73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 89 73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 90 73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 91 73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 92 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 93 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 94 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 95 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 96 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 97 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 98 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 99 79, 90, C, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA , 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA , 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW , 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM , 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH , 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH , 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM , 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA , 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA , 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

10 Strona 10 z 14 Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego ROK OBROTOWY 2000/20001 TRWAJĄCY OD DO R ROK OBROTOWY 2001/2002 TRWAJĄCY OD DO R ROK OBROTOWY 2002/2003 TRWAJĄCY OD DO R R R Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** ROK OBROTOWY 2000/20001 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD I ZAKOŃCZONY R. 2 ***** ROK OBROTOWY 2001/2002 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ I ZAKOŃCZONY R. 3 ***** ROK OBROTOWY 2002/2003 ROZPOCZYNAJĄCY OD I ZAKOŃCZONY R. 4 ***** ***** R R. 6 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** ROK OBROTOWY 2000/20001 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD I ZAKOŃCZONY R. 2 ***** ROK OBROTOWY 2001/2002 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ I ZAKOŃCZONY R. 3 ***** ROK OBROTOWY 2002/2003 ROZPOCZYNAJĄCY OD I ZAKOŃCZONY R. 4 ***** ***** R R. 6 ***** ***** ***** *****

11 Strona 11 z ***** ***** ***** ***** Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** ROK OBROTOWY 2000/20001 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ OD I ZAKOŃCZONY R. 2 ***** ROK OBROTOWY 2001/2002 ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ I ZAKOŃCZONY R. 3 ***** ROK OBROTOWY 2002/2003 ROZPOCZYNAJĄCY OD I ZAKOŃCZONY R. 4 ***** ***** R R. 6 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe Opinia biegłego rewidenta 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego 1 ***** ***** ***** ***** ***** *****

12 Strona 12 z 14 7 ***** Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej 1 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja

13 Strona 13 z 14 Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia POŁĄCZENIE W TRYBIE ART PKT 1 K.S.H., PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA RZECZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA Z DNIA R, NOTARIUSZ W WARSZAWIE E. SERAFIN, REP. A NR 2501/2013 Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma "CENTRUM WINA - DYSTRYBUCJA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Nazwa lub firma "CAPRICORN INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot KRAJOWY REJESTR SĄDOWY jest zarejestrowany 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

14 Strona 14 z 14 Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2014 godz. 19:32:37 Numer KRS: 0000386338

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2014 godz. 19:32:37 Numer KRS: 0000386338 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2014 godz. 19:32:37 Numer KRS: 0000386338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

, 4.Adres strony internetowej

, 4.Adres strony internetowej W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/202 Nr pisma wnioskodawcy: Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.informaga o sporządzeniu lub

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.08.2013 godz. 15:32:17 Numer KRS: 0000386103

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.08.2013 godz. 15:32:17 Numer KRS: 0000386103 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.08.2013 godz. 15:32:17 Numer KRS: 0000386103 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2015 godz. 12:20:49 Numer KRS: 0000374043

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.02.2015 godz. 12:20:49 Numer KRS: 0000374043 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.02.2015 godz. 12:20:49 Numer KRS: 0000374043 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.11.2014 godz. 19:42:50 Numer KRS: 0000388464

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.11.2014 godz. 19:42:50 Numer KRS: 0000388464 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 19:42:50 Numer KRS: 0000388464 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2013 godz. 15:46:14 Numer KRS: 0000368094

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2013 godz. 15:46:14 Numer KRS: 0000368094 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2013 godz. 15:46:14 Numer KRS: 0000368094 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2014 godz. 14:00:37 Numer KRS: 0000373427

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2014 godz. 14:00:37 Numer KRS: 0000373427 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.09.2014 godz. 14:00:37 Numer KRS: 0000373427 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.12.2014 godz. 18:41:50 Numer KRS: 0000390102

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.12.2014 godz. 18:41:50 Numer KRS: 0000390102 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.12.2014 godz. 18:41:50 Numer KRS: 0000390102 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2014 godz. 16:14:51 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2014 godz. 16:14:51 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2014 godz. 16:14:51 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 13:21:44 Numer KRS: 0000365239

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 13:21:44 Numer KRS: 0000365239 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 13:21:44 Numer KRS: 0000365239 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2015 godz. 13:18:18 Numer KRS: 0000417172

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2015 godz. 13:18:18 Numer KRS: 0000417172 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2015 godz. 13:18:18 Numer KRS: 0000417172 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2015 godz. 07:21:03 Numer KRS: 0000074420

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2015 godz. 07:21:03 Numer KRS: 0000074420 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2015 godz. 07:21:03 Numer KRS: 0000074420 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2015 godz. 13:38:48 Numer KRS: 0000418065

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2015 godz. 13:38:48 Numer KRS: 0000418065 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2015 godz. 13:38:48 Numer KRS: 0000418065 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo