KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:14:29 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.07.2014 godz. 11:14:29 Numer KRS: 0000259501"

Transkrypt

1 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 11:14:29 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 36 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu WA.XIII NS-REJ.KRS/23157/14/753 SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA AKCYJNA 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa POLSKA GRUPA POCZTOWA SPÓŁKA AKCYJNA 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M.ST. WARSZAWA, gmina M.ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA ul. STANISŁAWA AUGUSTA, nr 75, lok , miejsc. WARSZAWA, kod , poczta WARSZAWA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały 1 1.Firma oddziału ODDZIAŁ POLSKIEJ GRUPY POCZTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ W LUBLI 2.Siedziba 3.Adres kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. LUBLIN, gmina M. LUBLIN, miejsc. LUBLIN ul. CERAMICZNA, nr 1, lok. ---, miejsc. LUBLIN, kod , poczta LUBLIN, kraj POLSKA

2 Strona 2 z Firma oddziału ODDZIAŁ POLSKIEJ GRUPY POCZTOWEJ SPÓŁKI AKCYJNA W KRAKOWIE 2.Siedziba 3.Adres kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW-PODGÓRZE, miejsc. KRAKÓW ul. ZAWODZIE, nr 4, lok. 4, miejsc. KRAKÓW, kod , poczta KRAKÓW, kraj POLSKA Rubryka 4 - Informacje o statucie 1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. POZNAŃSKA 23 M WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 2357/ R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. POZNAŃSKA 23 M WARSZAWA; REPERTORIUM A NR 3606/2006; -ZMIANA: 7 UST. 1, USTALE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU R., ASESOR NOTARIALNY PIOTR PRZYBYSZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY NOWOSIELSKIEJ KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. POZNAŃSKA 23 M 2, ZMIENIONO: 7 UST.1, 8 UST. 4 3 AKT NOTARIALNY REP.A NR 5510/2007 Z DNIA 8 SIERPNIA 2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO PIOTRA PRZYBYSZA, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA MAŁGORZATY NOWOSIELSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.POZNAŃSKIEJ 23 M.2; DODANO: 20 UST.1 PKT.6; 25 UST.2 PKT.10; 28 UST.2, UST.3; 30 UST.9, UST.10, ZMIENIONO: 25 UST.2 PKT.2, PKT.4, PKT.9; 28; 31 UST.5; R., REP.A NR 2905/2008, ASESOR NOTARIALNY PIOTR PRZYBYSZ - ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY NOWOSIELSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.POZNAŃSKIEJ 23/2, ZMIENIONO 7 UST.1, 8 UST.4, 11 UST.3, 4 I R., REP. A NR 11052/2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA NOWOSIELSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WASZAWIE UL. POZNAŃSKA 23 M 2 ZMIENIONO 5 UST R. NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA NOWOSIELSKA - NOTARIUSZ, PIOTR PRZYBYSZ - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL.POZNAŃSKA 23 M2, REP. A NR 765/2009 ZMIENIONO: 30 UST R. NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA NOWOSIELSKA - NOTARIUSZ, PIOTR PRZYBYSZ - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, UL. POZNAŃSKA 23 M 2, REP. A NR 8261/2009, ZMIENIONO: 7 UST. 1, 8 UST. 4, 11UST. 3, 4 I R., REP. A NR 1222/2009, NOTARIUSZ EWA KULBAT, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. DŁUGA 42 LOK. 2 ZMIENIONO: 7 UST. 1, 8 UST. 4, 11 UST. 3, 4 I 5 9 AKT NOTARIALNY Z DNIA 15 LISTOPADA 2010 R., REP. A NR 17630/2010, NOTARIUSZ PIOTR TOMASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE DODANO: 5 UST. 1 PKT 39) - 47) 10 AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 GRUDNIA 2011 R., REP. A NR 20120/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZEK PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. KARMELICKIEJ 36/3 ZMIANY: 8 UST. 4; 12; 13 UST. 1; 18; 19 UST. 2; 21 UST. 1; 21 UST. 4; 23 UST. 1; 29 DODANO: 19 UST. 4 USUNIĘTO: 21 UST. 5; 21 UST. 6; 21 UST. 7; 21 UST. 8 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka OZNACZONY

3 Strona 3 z 10 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku? Rubryka 6 - Sposób powstania spółki Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BADENHOP HOLDINGS LIMITED ***** 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS Czy wspólnik posiada całość akcji spółki? TAK Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ 2.Wysokość kapitału docelowego Liczba akcji wszystkich emisji Wartość nominalna akcji 5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 10,00 ZŁ ,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości akcji objętych za aport ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rubryka 9 - Emisja akcji 1 1.Nazwa serii akcji A 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane 1) 1 AKCJA SERII A NR : - UPRZYWILEJOWANA W ZAKRESIE KOCZNOŚCI ZGODY JEJ POSIADACZA DLA PODJĘCIA KAŻDORAZOWO PRZEZ WALNE ZGROMADZE SPÓŁKI UCHWAŁY, DO ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W PRZYPADKU GDY ZARZĄD ZWOŁA GO DO DNIA 30 CZERWCA KAŻDEGO ROKU JAK I DO ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA; JAK

4 Strona 4 z 10 RÓWŻ W ZAKRESIE POWOŁYWANIA ORAZ ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ - UPRZYWILEJOWANA CO DO GŁOSU I CO DO DYWIDENDY 2) AKCJI SERII A NR : - UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU I CO DO DYWIDENDY 2 1.Nazwa serii akcji B 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU I CO DO DYWIDENDY 3 1.Nazwa serii akcji C 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU I CO DO DYWIDENDY 4 1.Nazwa serii akcji D 2.Liczba akcji w danej serii Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU I CO DO DYWIDENDY Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych Rubryka 11 1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych? Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDENEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZ Z PROKURENTEM 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SZCZUREK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu WITOLD 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU

5 Strona 5 z 10 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub firma ADAMCZYK PIASKOWSKA ANNA 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? CZŁONEK ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru 1 1.Nazwa organu RADA NADZORCZA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko MATLAK MAREK 3.Numer PESEL Nazwisko BASTER KAMIL 3.Numer PESEL Nazwisko PIWOWAR PATRYK 3.Numer PESEL Nazwisko SZCZEŚNIAK Rubryka 3 - Prokurenci MAŁGORZATA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 1.Nazwisko BOGUSZEWSKA EWA JOLANTA 3.Numer PESEL Rodzaj prokury PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności

6 Strona 6 z 10 1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy 1 58, 11, Z, WYDAWA KSIĄŻEK 2 58, 12, Z, WYDAWA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 3 58, 13, Z, WYDAWA GAZET 4 58, 14, Z, WYDAWA CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 5 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6 17, 23, Z, PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 7 18, 12, Z, POZOSTAŁE DRUKOWA 8 18, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWAM DO DRUKU 9 47, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 47, 62, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 12 49, 42, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 13 53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 14 61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 15 61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 16 61, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 17 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 18 63, 11, Z, PRZETWARZA DANYCH; ZARZĄDZA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 19 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 20 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 21 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 22 60, 10, Z, NADAWA PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 23 60, 20, Z, NADAWA PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 24 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM 25 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 26 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 27 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 28 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 29 73, 1,, REKLAMA 30 82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWAM 31 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 32 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 33 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 34 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 35 82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 36 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 37 91, 01, B, DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW

7 Strona 7 z , 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 39 25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADA POWŁOK NA METALE 40 25, 62, Z, OBRÓBKA ELEMENTÓW METALICZNYCH 41 25, 91, Z, PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 42 25, 92, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 43 25, 99, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 44 28, 49, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 45 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 46 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego R Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta 1 ***** 2006R. 2 ***** ***** ***** ***** ***** ***** Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 1 ***** 2006R. 2 ***** ***** ***** ***** ***** ***** Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu 1 ***** 2006R. 2 ***** ***** ***** ***** ***** *****

8 Strona 8 z 10 Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

9 Strona 9 z 10 Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu 1 1.Określenie okoliczności PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia POŁĄCZE PRZEZ PRZESIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PACKTEC SP. Z O.O. (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ) NA SPÓŁKĘ POLSKA GRUPA POCZTOWA S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZA AKCJE, WYDAWANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (ŁĄCZE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE) - ART PKT 1 KSH. POŁĄCZE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POLSKA GRUPA POCZTOWA S.A. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z DNIA R. (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE - REP. A NR 17630/2010) ORAZ UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PACKTEC SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z DNIA R. (AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA TOMASZKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE - REP. A NR 17635/2010). Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału 1 1.Nazwa lub firma "PACKTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" 2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3.Numer w rejestrze Nazwa sądu prowadzącego rejestr ******* 5.Numer REGON Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

10 Strona 10 z 10 data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2013 godz. 15:46:14 Numer KRS: 0000368094

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2013 godz. 15:46:14 Numer KRS: 0000368094 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2013 godz. 15:46:14 Numer KRS: 0000368094 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.11.2014 godz. 19:42:50 Numer KRS: 0000388464

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.11.2014 godz. 19:42:50 Numer KRS: 0000388464 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 19:42:50 Numer KRS: 0000388464 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2014 godz. 19:32:37 Numer KRS: 0000386338

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.12.2014 godz. 19:32:37 Numer KRS: 0000386338 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.12.2014 godz. 19:32:37 Numer KRS: 0000386338 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

, 4.Adres strony internetowej

, 4.Adres strony internetowej W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/202 Nr pisma wnioskodawcy: Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.informaga o sporządzeniu lub

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 14:25:12 Numer KRS: 0000183243 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2014 godz. 16:14:51 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2014 godz. 16:14:51 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2014 godz. 16:14:51 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2014 godz. 14:00:37 Numer KRS: 0000373427

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.09.2014 godz. 14:00:37 Numer KRS: 0000373427 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.09.2014 godz. 14:00:37 Numer KRS: 0000373427 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 13:21:44 Numer KRS: 0000365239

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 13:21:44 Numer KRS: 0000365239 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 13:21:44 Numer KRS: 0000365239 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.12.2014 godz. 18:41:50 Numer KRS: 0000390102

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.12.2014 godz. 18:41:50 Numer KRS: 0000390102 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.12.2014 godz. 18:41:50 Numer KRS: 0000390102 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.01.2015 godz. 03:38:07 Numer KRS: 0000392945 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2014 godz. 10:25:31 Numer KRS: 0000368501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2014 godz. 10:25:31 Numer KRS: 0000368501 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.10.2014 godz. 10:25:31 Numer KRS: 0000368501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.02.2015 godz. 12:10:18 Numer KRS: 0000399805

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.02.2015 godz. 12:10:18 Numer KRS: 0000399805 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.02.2015 godz. 12:10:18 Numer KRS: 0000399805 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.08.2013 godz. 15:32:17 Numer KRS: 0000386103

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.08.2013 godz. 15:32:17 Numer KRS: 0000386103 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.08.2013 godz. 15:32:17 Numer KRS: 0000386103 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2015 godz. 12:23:59 Numer KRS: 0000126288 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.08.2015 godz. 13:22:33 Numer KRS: 0000569806 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo