20-LECIE FUNDACJI DLA UJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "20-LECIE FUNDACJI DLA UJ"

Transkrypt

1 16 20-LECIE FUNDACJI DLA UJ grudnia 2008 roku w Librarii Collegium Maius zgromadzili się współtwórcy, donatorzy i przyjaciele Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, by świętować 20-lecie jej istnienia. Misją Fundacji jest wspieranie Uniwersytetu Jagiellońskiego we wszelkich jego działaniach poprzez pomoc finansową oraz tworzenie i organizowanie ruchu społecznego wokół jego celów podkreślał, witając licznie przybyłych na uroczystość gości, prezes Fundacji Marek Szpunar. Podziękował wszystkim zaangażowanym w rozwój Fundacji, w tym szczególnie profesorom Aleksandrowi Kojowi, Stanisławowi Hodorowiczowi, Stanisławowi Waltosiowi, Jerzemu Wyrozumskiemu, Andrzejowi Kapiszewskiemu, Franciszkowi Ziejce oraz obecnemu rektorowi UJ Karolowi Musiołowi. Pomysł powołania jednostki tego typu zrodził się w roku 1987, kiedy to władze rektorskie, w porozumieniu z władzami miasta, poszukiwały sposobu na pozyskanie dodatkowego źródła finansowania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Akt notarialny powołania do życia Fundacji został podpisany już 25 kwietnia 1988 roku w Warszawie, w Belwederze. Pierwszym przewodniczącym Zarządu został prof. Stanisław Hodorowicz. Awers i rewers okolicznościowego medalu wydanego z okazji XX-lecia Fundacji dla UJ mowała również kroki zmierzające do finansowego jej wsparcia, wykorzystując do tego celu szeroką współpracę z licznymi przedsiębiorstwami i organizacjami zarówno w kraju, jak i za granicą. Podjęto również akcję popularyzacyjną działalności Fundacji w prasie, radiu i telewizji. Ponadto wydano wiele znaczących publikacji, albumów, filmów, prezentując historię Uniwersytetu, jego osiągnięcia i dzień dzisiejszy. Zorganizowano wiele imprez naukowych, kulturalnych i sportowych, które oprócz promocji Uniwersytetu przyniosły konkretne zyski finansowe. Dla wszystkich przybyłych na uroczystość gości przygotowano pamiątkowe medale, wytłoczone specjalnie z okazji 20-lecia Fundacji dla UJ, oraz nowe wydanie książki Stanisława Dziedzica Alma Mater Iagellonica. Donatorom Fundacji wręczono ponadto pamiątkowe dyplomy. W ten szczególny sposób wyróżnieni zostali: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe na ręce Małgorzaty Dobrowolskiej, prezes GWO Marian Ćwiertniak, prezes zarządu i dyrektor naczelny destylarni Polmos SA Zgromadzonych gości powitał prezes Fundacji Marek Szpunar Powołanie fundacji nie było rzeczą prostą, ze względu na to, że nie był to łatwy czas wspominał prof. Aleksander Koj, pełniący funkcję rektora UJ w czasach, kiedy powstawała Fundacja. W stosunkowo krótkim czasie od chwili powołania Fundacja stała się znaczącym ośrodkiem promującym Uczelnię, podej- Przemawia prof. Aleksander Koj Kancelaria Kubas, Kos, Gaertner Adwokaci Sp. p. na ręce Kamila Zawickiego oraz Dominika Gałkowskiego, partnerów w Kancelarii Kubas, Kos, Gaertner Adwokaci Sp. p. Fundacja Orlen Dar Serca na ręce Eugeniusza Kowalczyka, prezesa zarządu Fundacji Orlen Dar Serca 38 ALMA MATER

2 Stanisław Dziedzic, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa Fortis Bank Polska SA na ręce Doroty Pietrow, doradcy zarządu Fortis Bank Polska Fortis Foundation Polska Poczta Polska Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Karolina Witek, Centrum Witek Stalprodukt SA Likus Hotele & Restauracje PZU Życie SA Wydawnictwo ZNAK STP Elbud sp. z o.o. Konica Minolta Tomasz Kmiecik. To właśnie dzięki tym osobom i instytucjom Fundacja miała możliwość zintensyfikowania swojej działalności szczególnie w ostatnich Grudzień 1987 w wyniku systematycznie narastających trudności w finansowaniu działalności Uczelni władze rektorskie, w porozumieniu z władzami miasta, rozważają celowość powołania fundacji działającej na rzecz Uniwersytetu, która mogłaby być dodatkowym źródłem finansowania UJ. Styczeń kwiecień 1988 z inicjatywy rektora UJ prof. Aleksandra Koja prof. Stanisław Hodorowicz przy udziale uniwersyteckich prawników przygotowuje projekt statutu fundacji. Do prac przygotowawczych włącza się przewodniczący Rady Społecznej UJ, sekretarz PZPR Józef Gajewicz, organizując grupę tworzącą komitet założycielski. Trwa kompletowanie i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do założenia fundacji. 25 kwietnia 1988 Komitet Założycielski Fundacji podpisuje w Warszawie, w Belwederze, akt notarialny powołania do życia Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. 27 lipca 1988 odbywa się pierwsze spotkanie komitetu założycielskiego Fundacji w Stubie Communis Collegium Maius UJ; ukonstytuowała się Rada Fundacji w liczbie 21 osób. 27 września 1988 minister edukacji narodowej, działający w imieniu ministra finansów, zatwierdza Fundację i jej statut. Pamiątkowy dyplom odbiera Stanisław Dziedzic, dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK latach, co przyniosło wiele inicjatyw, dzięki którym Uniwersytet Jagielloński promowany jest zarówno w kraju, jak i za granicą. Obejmują one swoim zasięgiem wszystkie grupy wiekowe od najmłodszych do najstarszych. Ich nadrzędnym celem jest propagowanie oraz rozwój umiejętności zdobywania wiedzy, czytelnictwa, działalności artystycznej i informatyzacji, a także budowanie więzi w środowisku uniwersyteckim i wspomaganie go. Jakie zadania wyznaczyła sobie Fundacja na kolejne lata? Pomysłów nam nie brakuje podkreślają zgodnie ludzie zaangażowani w pracę Fundacji na co dzień. W planach mamy realizację wielu nowych projektów i mamy nadzieję, że nasi mecenasi edukacji nie pozostaną obojętni wobec promowania Uniwersytetu Jagiellońskiego w Polsce, Europie i na świecie. KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W HISTORII I DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DLA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Podczas obrad II międzynarodowej konferencji dotyczącej działalności filantropijnej i charytatywnej, organizowanej przez Fundację dla UJ i John Hopkins University z udziałem prezesów największych fundacji świata Red. 29 października 1988 Wydział VII Rejestrowy Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Warszawa-Praga dokonuje rejestracji Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego; Fundacja otrzymuje osobowość prawną. 22 listopada 1988 odbywa się pierwsze posiedzenie poszerzonego Zarządu Fundacji. Powołano prof. Stanisława Hodorowicza na przewodniczącego Zarządu Fundacji oraz Zbigniewa Gąszczyka na stanowisko p.o. dyrektora Biura Fundacji. Listopad 1988 Fundacja rozpoczyna działalność gospodarczą z inicjatywy prof. Stanisł awa Hodorowicza i dr. Zbigniewa Ćwiąkalskiego (członka Zarządu) utworzono spółkę antykwaryczną Antiqua, z 51-procentowym udziałem Fundacji. 19 stycznia 1989 pierwsze robocze spotkanie członków Rady Fundacji prowadził prof. Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa. Rada dokonała wyboru prezydium, w którym wiceprzewodniczącymi zostali pierwszy sekretarz KW PZPR Józef Gajewicz i rektor UJ prof. Aleksander Koj, na sekretarza wybrano prezydenta Krakowa Tadeusza Salwę. Rada przyjęła, zaproponowany przez Zarząd Fundacji, ramowy program jej działania na rok ALMA MATER 39

3 19 stycznia 1989 Zarząd Fundacji ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Fundacji. 21 stycznia 1989 Fundacja otwiera swoje konto złotówkowe w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie. Wpływają pierwsze wpłaty darowizn, dokonane przez Radę Narodową Miasta Krakowa (150 milionów złotych) oraz przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (50 milionów złotych). 29 marca 1989 Zarząd Fundacji powołuje na stanowisko dyrektora Biura Fundacji wybranego w drodze konkursu dr. Jana S. Gawlika. Kwiecień czerwiec 1989 Fundacja otrzymuje deklaracje dofinansowania UJ kwotą około 600 milionów Pośród darczyńców były Ministerstwo Kultury, kombinat w Nowej Hucie, zakłady przemysłowe w Nowym Sączu, Tarnowie, Oświęcimiu, Kędzierzynie, Dębicy, Gorlicach, Alwerni oraz w Glinniku. Maj czerwiec 1989 Fundacja nawiązuje kontakty i współpracę z dwiema znaczącymi fundacjami w USA: Sabre Foundation i Kościuszko Foundation. Obie organizacje przekazały dla społeczności akademickiej UJ i Krakowa, za pośrednictwem Fundacji UJ, znaczną liczbę podręczników, książek i innych wydawnictw, wartości około 1,8 miliona dolarów. Listopad grudzień 1989 nakładem Fundacji ukazują się pierwsze wydawnictwa o charakterze informacyjno-promującym dla Fundacji i Uniwersytetu. We współpracy z drukarnią UJ, której Fundacja wcześniej udzieliła niezbędnego wsparcia finansowego, przygotowano, wydano i przekazano do dystrybucji w kilku wersjach językowych, w kraju i poza jego granicami foldery Fundacji, Skarby Biblioteki Jagiellońskiej, Skarby Collegium Maius, kartki pocztowe i przeźrocza ze zbiorów Uniwersytetu, reprinty Pocztu królów i książąt polskich oraz Orła Tretera i orła z Kroniki Bielskiego. Wydawnictwa te przeznaczono również na cele komercyjne, co przyniosło Fundacji liczący się zysk finansowy. Styczeń 1990 w wyniku wcześniejszych starań Fundacja otrzymuje licencję na produkcję i dystrybucję filmów, z możliwością sprzedaży ich również za granicą. Wyprodukowany wspólnie z Krakowską Alternatywą film Andrzej Wajda portret zostaje sprzedany TVP, a jego nagrania na taśmach wideo oraz film Sławomir Mrożek przekazano do sprzedaży w kioskach z pamiątkami. Styczeń luty 1990 członek Zarządu doc. Andrzej Kapiszewski wraz z dyrektorem Fundacji nawiązuje kontakt z japońską Fundacją Dyrektor Sasakawa Peace Foundation Akiro Yrijama podczas wizyty na Uniwersytecie Jagiellońskim Dyrektor Fundacji dr Jan Gawlik oraz członek zarządu doc. Andrzej Kapiszewski wręczają kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu Poczet Królów i Książąt Polskich Sasakawa. Ma miejsce robocza wizyta dyrektora Sasakawa Peace Foundation Akiro Yrijamy w Biurze Fundacji i u władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Marzec lipiec 1990 Fundacja nawiązuje kontakt i współpracę ze Stowarzyszeniem Absolwentów Polskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Esslingen, mającym siedzibę w Nowym Jorku. W lipcu Fundacja współorganizuje w Krakowie, pierwszy raz w Polsce, kolejny VII zjazd absolwentów tej szkoły, byłych żołnierzy drugiej wojny światowej, którzy po jej zakończeniu pozostali na Zachodzie. Marzec wrzesień 1990 Fundacja finansuje i przeprowadza remont oraz adaptację piwnic w Collegium Kołłątaja, z przeznaczeniem na pomieszczenia klubowe. We wrześniu następuje otwarcie klubu kawiarni dla studentów i pracowników UJ. Maj 1990 Fundacja otrzymuje od Uniwersytetu dwa pomieszczenia biurowe w Collegium Novum. Umożliwiło to ulokowanie w nich sekretariatu Biura Fundacji, księgowości, komórki realizującej działalność gospodarczą oraz gabinetu dyrektora, wykorzystywanego również dla celów reprezentacyjnych. Zostało to ocenione jako wynik dowartościowania Fundacji i podkreślenia jej znaczenia dla Uczelni sierpień 1990 Fundacja dla UJ wspólnie z John Hopkins University organizuje w Krakowie drugą międzynarodową konferencję na temat działalności organizacji filantropijnych i charytatywnych, z udziałem prezydentów i wiceprezydentów ponad 30 największych fundacji świata (m.in. Rockefelerów, Mellonów, Forda, Sasakawy i innych). Konferencja ta przynosi Fundacji zysk ponad 30 milionów Październik 1990 prof. Richard Qandt z uniwersytetu w Princeton (USA) składa wizytę w Fundacji. Podczas rozmów pada deklaracja finansowego wsparcia Uniwersytetu poprzez dotacje z Andrew Mellon Foundation. W efekcie współpracy z tą fundacją w 1991 r. UJ otrzymał na skomputeryzowanie Biblioteki Jagiellońskiej 560 tysięcy dolarów oraz dodatkowo na stypendia kwotę 187 tysięcy dolarów. W późniejszym okresie Fundacja Mellona dodatkowo dofinansowała Bibliotekę Jagiellońską kwotą około 600 tysięcy dolarów, przeznaczoną na dokończenie rozpoczętej jej modernizacji. 5 grudnia 1990 w ciągu ponad półtora roku swego istnienia Fundacja wypracowała znaczny zysk finansowy. Nie licząc dotacji przekazywanych z inspiracji Fundacji bezpośrednio dla UJ, na koncie Fundacji łącznie z zakupionym majątkiem trwałym znalazło się około 1 miliarda złotych, a dotacje przekazane Uczelni (w różnej 40 ALMA MATER

4 postaci) wyniosły ponad 260 milionów Dla porównania, kapitał założycielski Fundacji w momencie podpisywania aktu jej założenia wynosił 120 tysięcy Marzec 1991 z inicjatywy przewodniczącego Zarządu prof. Hodorowicza i na podstawie wcześniejszych porozumień Fundacja organizuje w Krakowie Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, w którym uczestniczyło około 1000 osób. Organizacja tego zjazdu przez Fundację, oprócz aspektu promocyjnego, przyniosła konkretne korzyści ekonomiczne, dając zysk w wysokości około 200 milionów Marzec 1991 wspólnie z Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego UJ Fundacja uruchamia komercyjne kursy językowe, z których dochód przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia i fachowej literatury dla Kolegium. Maj 1992 Fundacja Sasakawa przekazała dla UJ 1 milion dolarów, które zostały ulokowane w banku i na funduszu ubezpieczeniowym w USA, za pośrednictwem Buffalo University Foundation. Czerwiec 1992 Fundacja, wspólnie z władzami rektorskimi UJ, podejmuje akcję powołania w kilku miastach kraju Towarzystw Przyjaciół UJ. Wrzesień 1992 Fundacja sponsoruje i współorganizuje z Fundacją Bratniak promocyjny koncert muzyki młodzieżowej Rock dla studentów w hali Wisły. W koncercie uczestniczą najpopularniejsze polskie zespoły młodzieżowe. Październik 1992 Fundacja podejmuje prace redakcyjne i przygotowawcze do wydania drukiem dwujęzycznego, angielsko-polskiego, kolorowego albumu o Uniwersytecie Jagiellońskim, z tekstem autorstwa prof. Stanisława Waltosia. Styczeń kwiecień 1991 Fundacja przejmuje dar dr Zofii Skawinowej, wdowy po zmarłym profesorze UJ, w postaci domku letniskowego o wartości około 300 milionów Zgodnie z wolą darczyńcy domek ten został sprzedany na przetargu, a uzyskane środki finansowe wpłynęły na konto Fundacji. Maj 1991 przy współpracy z Telewizją Kraków Fundacja produkuje film Kraków i jego uniwersytet. Kasety rozprowadzane są promocyjnie i komercyjnie w wielu krajach świata, w tym, oprócz Europy, w Japonii, Brazylii, Meksyku i USA. Film ten był również emitowany przez TVP. Maj 1991 Fundacja podejmuje szeroką akcję promocyjną na rzecz UJ w ośrodkach polonijnych w Europie oraz w Ameryce, szczególnie w USA, Meksyku i Brazylii. Działalność ta, prowadzona w dużych skupiskach polonijnych USA w Chicago, Nowym Jorku, Buffalo i Cleveland, przyniosła zadowalające efekty. Utworzone z inspiracji Fundacji Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UJ w Chicago, którego założycielem był właściciel największej polskiej księgarni w tym mieście Globe Jędrzej Pluciński, uzyskuje pełną osobowość prawną. Grudzień 1991 Zarząd Fundacji podejmuje inicjatywę opracowania specjalnych ozdobnych dyplomów ukończenia studiów na UJ, jak również dyplomów uzyskania stopnia doktora, wydawanych na podstawie dokumentów oficjalnych. Inicjatywa ta, oprócz aspektu promocyjnego Fundacji, przyniosła jej wymierne korzyści finansowe. 31 grudnia 1991 na koniec roku Fundacja posiadała na swoim koncie środki finansowe w wysokości ponad 1 miliarda złotych, pochodzące w znacznej mierze z działalności gospodarczej (844 miliony złotych). Wsparcie, jakiego Fundacja udzieliła Uczelni, zamknęło się kwotą ponad 420 milionów Okładka Księgi Darczyńców Fundacji dla UJ Wybrane karty wpisów do Księgi Darczyńców Październik listopad 1992 Fundacja podejmuje kontakty z sąsiednimi województwami (nowosądeckim, tarnowskim i krośnieńskim) celem pozyskania środków finansowych na wsparcie UJ, organizując równocześnie pomoc z funduszy austriackich organizacji charytatywnych i rządowych dla małych miast tego regionu, liczących 5 15 tysięcy mieszkańców. Przy okazji spotkań Fundacja inspiruje utworzenie w stolicach tych województw regionalnych stowarzyszeń absolwentów i sympatyków UJ. Grudzień 1992 artyści wokaliści z Paryża rozpoczynają cykl koncertów muzycznych, organizowanych przez Fundację w auli Collegium Novum. 15 stycznia 1993 wspólnie ze Starym Teatrem w Krakowie Fundacja organizuje specjalny galowy spektakl sztuki Sławomira Mrożka Wdowy. Wysłano około 600 zaproszeń, do których dołączono ostatnio przygotowane do wykupu cegiełki Fundacji. Teatr przekazał cały dochód ze spektaklu na cele Fundacji. Całkowity zysk z imprezy, łącznie ze sprzedażą cegiełek, wyniósł ponad 80 milionów Luty marzec 1993 Fundacja rozpoczyna honorowanie swoich darczyńców specjalnymi, ozdobnymi dyplomami, potwierdzającymi dokonaną wpłatę. Dyplomy otrzymują darczyńcy, którzy wspierali Fundację kwotą nie niższą niż 1 milion Luty 1993 z inspiracji Fundacji i przy wsparciu organizacyjnym przedstawicieli władz wojewódzkich Nowego Sącza zawiązano Sądeckie Stowarzyszenie Absolwentów UJ, do którego swój akces złożyło ponad 80 osób. Pierwszym prezesem został, wybrany jednogłośnie, Maciej Krup absolwent prawa UJ, sekretarz miasta. Podczas pierwszego walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia władze miasta przekazały Uniwersytetowi, na ręce uczestniczących w spotkaniu prorektora UJ prof. Janusza Sondla i przedstawicieli Fundacji, zapisaną mu w spadku kamienicę w centrum miasta przy ul. Jagiellońskiej. ALMA MATER 41

5 Maj 1993 z okazji Święta Uniwersytetu Fundacja, wspólnie z KOZPN, zorganizowała derby Krakowa w piłce nożnej, to jest mecz piłkarski pomiędzy klubami Wisła i Cracovia o puchar rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oba kluby sportowe postanowiły przekazać cały dochód z meczu, wynoszący ponad 32 miliony złotych, na rzecz Fundacji. Czerwiec 1993 Amerykańska Fundacja Kopernikowska przekazuje bezpłatnie, za pośrednictwem Fundacji, dla UJ kontener książek (około 18 ton), które były dystrybuowane w krakowskim środowisku akademickim przez Towarzystwo Absolwentów UJ czerwca 1993 drugi raz w Polsce odbył się w Krynicy Zjazd Absolwentów PWST w Esslingen, którego organizatorem była Fundacja. Oprócz olbrzymich korzyści promocyjnych pośród międzynarodowej grupy Polonii przyniósł on Fundacji wpływ finansowy w wysokości około 150 milionów Ponadto Stowarzyszenie wpłaciło dodatkowo na rzecz Fundacji kwotę 30 milionów Wrzesień 1993 Fundacja przejęła dar z Galerii Connaisseur w postaci trzech obrazów Jerzego Dudy-Gracza, które zostały wycenione na kwotę ponad 150 milionów Zainspirowało to kierownictwo Fundacji do zaplanowania na przełomie roku aukcji obrazów. Październik 1993 za zgodą wojewódzkiego konserwatora zabytków Fundacja dokonuje przebudowy wejścia do Klubu w piwnicach Collegium Kołłątaja, co umożliwia bezpośrednie wejście z ul. Jagiellońskiej i otwarcie go dla szerszej grupy korzystających. Grudzień 1993 zgodnie ze statutem Fundacji następuje zmiana składu Rady i Zarządu Fundacji. Sumaryczne wsparcie (finansowe i rzeczowe), jakiego Fundacja udzieliła Uniwersytetowi w 1993 roku, wyniosło około l miliarda Styczeń luty 1994 Sądeckie Stowarzyszenie Absolwentów UJ tworzy za pośrednictwem Fundacji stypendia dla najlepszych studentów UJ wywodzących się z tego regionu. Akcję tę wykorzystano w środkach masowego przekazu do promocji Stowarzyszenia i Fundacji. Marzec kwiecień 1994 nawiązano kontakty i współpracę z władzami miasta Sułkowice i lokalnymi kowalami. Sułkowice deklarują wykonanie w darze dla Fundacji ozdobnej skarbonki, wartości milionów złotych, którą zamierzano umieścić przed Collegium Novum UJ. Obietnice te władze Sułkowic zrealizowały w IV kwartale 1994 roku. Kwiecień 1994 Fundacja podejmuje przygotowania do zorganizowania w Polsce Międzynarodowej Szkoły Letniej Krystalografii. Z wstępnych kalkulacji wynika, że Fundacja uzyska z tej działalności dochód około 100 milionów Maj 1994 przewodniczący Rady Fundacji prof. Stanisław Waltoś uczestniczy w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków UJ w Wiedniu, organizowanym pod patronatem Ambasady RP. Czerwiec 1994 Agata Preissner, zamieszkała na stałe w Paryżu, przekazuje w darze Fundacji komplet swoich dzieł prezentowanych wcześniej w Krakowie podczas wystawy zorganizowanej w salach filharmonii. Dar zawiera 13 obrazów olejnych artystki oraz inne prace prezentowane podczas wystawy. Obrazy zdeponowano w Muzeum UJ z przeznaczeniem ich na planowaną aukcję września 1994 Fundacja, wspólnie z Międzynarodową Unią Krystalochemiczną oraz jej krajowym oddziałem, organizuje w Krynicy Letnią Międzynarodową Szkołę Wzrostu i Charakterystyki Kryształów. Uczestniczyli w niej naukowcy z 15 krajów. Działalność ta, oprócz dużego znaczenia promocyjnego dla Uniwersytetu i Fundacji, przyniosła zysk w wysokości ponad 141 milionów Wrzesień 1994 Sąd Rejonowy w Warszawie zatwierdza zmiany w statucie Fundacji, zaproponowane przez powołaną w styczniu nową Radę. Dokonano zmian wpisu w rejestrze (decyzja z dnia 13 września 1994 r.). Czerwiec wrzesień 1994 Fundacja we współpracy z krakowską palestrą podejmuje szeroką akcję charytatywną na rzecz Uniwersytetu pod hasłem Prawnicy dla Alma Mater. Działalność ta przyniosła Fundacji zysk w wysokości około 60 milionów Październik 1994 podpisano wieloletnią umowę o współpracy Uniwersytetu z Krakowskimi Zakładami Farmaceutycznymi Polfa. Wrzesień listopad 1994 w ramach pozyskanych środków finansowych ze Wspólnoty Europejskiej, przeznaczonych na program badań ekologicznych, Fundacja dokonuje zakupu dla Instytutu Badań Środowiskowych UJ specjalistycznej aparatury za kwotę 230 milionów złotych oraz innego wyposażenia za 55 milionów Dodatkowo, za prowadzenie obsługi finansowej tego programu Fundacja otrzymuje kwotę 75 milionów Wrzesień październik 1994 dr Włodzimierz Wróbel rezygnuje z funkcji przewodniczącego Zarządu Fundacji. Na wniosek prof. Stanisława Waltosia Zarząd powołuje na wakujące stanowisko Piotra Kardasa. Pozostały skład Zarządu pozostaje bez zmian. Wiceprzewodniczącymi pozostają profesorowie Stanisław Biernat i Ryszard Markiewicz, a sekretarzem Zarządu dr hab. Halina Kurek. 31 grudzień 1994 Fundacja przekazała Uniwersytetowi (w postaci różnych dotacji i zakupów, finansowania imprez oraz innej działalności) kwotę ponad 1 miliarda 600 milionów Styczeń 1995 podczas spotkania Rady podsumowującego poprzedni rok działalności Fundacji prof. Adam Zieliński biznesman polskiego pochodzenia, zamieszkujący na stałe w Wiedniu, przekazuje do kasy Fundacji dar na rzecz UJ w postaci gotówki w wysokości 100 milionów Kwiecień 1995 Fundacja nawiązuje kontakt z Podhalańskim Stowarzyszeniem Przyjaciół UJ, w wyniku czego doprowadzono do podpisania listu intencyjnego w sprawie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a władzami Uczelni i Fundacji. Kwiecień maj 1995 sfinalizowano formalne założenie Krośnieńskiego Stowarzyszenia Absolwentów UJ. W zebraniu konstytuującym udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich i Fundacji. Czerwiec październik 1995 przy współpracy z Ambasadą RP w Tokio Fundacja uzyskała stypendia w Japonii dla dwóch japonistów z UJ na okres trzech lat. Dodatkowo przekazano do Ambasady w Tokio materiały informacyjne na temat Uniwersytetu Jagiellońskiego, celem przekazania ich japońskim pozarządowym organizacjom charytatywnym w ramach fund raising dla Fundacji. Wrzesień 1995 Fundacja kontynuuje podjętą w roku ubiegłym finansową obsługę badań zleconych przez Wspólnotę Europejską w ramach programu COST SECOFASE. Z programu tego zakupiono 42 ALMA MATER

6 aparaturę naukową wartości około 200 milionów złotych, która po zakończeniu badań zostanie przekazana Uniwersytetowi na własność. Dodatkowo za obsługę programu Fundacja uzyskała dochód w wysokości 80 milionów Październik 1995 Fundacja, wspólnie z TVP Kraków, zrealizowała film Barok w Krakowie. Wykorzystano wnętrza kolegiaty akademickiej św. Anny (wersja angielska). Ponadto, we współpracy z Fundacją Kultury Polskiej, podjęto aktualizację filmu Kraków i jego uniwersytet. Czerwiec wrzesień 1995 Fundacja organizuje na dziedzińcu Collegium Kołłątaja wakacyjną galerię obrazów o charakterze komercyjnym. Przy galerii zorganizowano punkt sprzedaży wydawnictw, pamiątek i innych gadżetów Fundacji. Samo utworzenie galerii, bez uwzględnienia zysku ze sprzedaży, przyniosło Fundacji dochód w wysokości 15 milionów Galeria służyła również jako punkt informacyjno-promocyjny Fundacji. Sierpień wrzesień 1995 Fundacja dokonuje uzgodnień z dwoma największymi redakcjami dzienników wychodzących w Nowym Jorku w języku polskim ( Nowy Dziennik i Głos ), w sprawie zamieszczania na ich stronach comiesięcznych artykułów na temat UJ i Fundacji. W październiku ukazuje się pierwszy artykuł autorstwa rektora UJ prof. Aleksandra Koja. Grudzień 1995 podczas dorocznego podsumowania pracy Fundacji członkowie Zarządu i przedstawiciele Rady stwierdzili, że wparcie finansowe, jakie Fundacja przekazała w tym roku na rzecz UJ, zamknęło się kwotą ponad 1 miliarda 900 milionów złotych, nie licząc innych dotacji i darowizn, jakie otrzymał Uniwersytet z inspiracji Fundacji. Ponadto Fundacja przekazała środki finansowe na wykup pierwszych działek pod budowę nowego Kampusu UJ w rejonie Pychowic. Styczeń 1996 rodzi się idea i podejmowane są przygotowania do zorganizowania przez Fundację, we współpracy ze Związkiem Gmin Podhalańskich, konkursu wiedzy o UJ, jako akcji promocyjnej rozpoczynającej program obchodów 600-lecia odnowy Uniwersytetu, świętowanego w 2000 r. Marzec 1996 z inicjatywy prof. Hodorowicza zorganizowano robocze spotkanie władz Fundacji i Uczelni z dowódcą Krakowskiego Okręgu Wojskowego gen. Zenonem Brykiem oraz szefem Sztabu Generalnego WP gen. Wileckim w sprawie pozyskania przez Uniwersytet pod budowę nowego kampusu terenów będących w posiadaniu wojska. W wyniku kolejnych rozmów władze wojskowe przekazały Uniwersytetowi na ten cel obszar około pięciu hektarów. Luty marzec 1996 Fundacja podejmuje szeroką akcję celem założenia Stowarzyszenia Absolwentów UJ w Warszawie w oparciu o osoby zatrudnione w urzędach centralnych. Kwiecień 1996 w porozumieniu z dyrekcją Instytutu Pediatrii Collegium Medicum ustalono, że skarbonka, która stała wcześniej przed Collegium Novum UJ, po naprawie zostanie przeniesiona do Prokocimia, na teren Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ, a zysk ze zbiórki zostanie podzielony pomiędzy obie strony (po 50 procent). 20 kwietnia 1996 Fundacja przy współudziale Podhalańskiego Związku Gmin, dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nowym Targu oraz władz miasta, organizuje finał Konkursu Wiedzy o UJ. Eliminacje, w których wzięła udział młodzież szkół średnich południowo-wschodniej Polski, odbyły się w Krakowie. Patronat nad konkursem objął rektor UJ prof. Aleksander Koj. Zwycięstwo w konkursie uprawniało do podjęcia studiów na wydziałach historii lub polonistyki bez konieczności zdawania egzaminu wstępnego. Konkursowi towarzyszył występ zespołu Słowianki. Cała impreza po odliczeniu kosztów organizacji przyniosła Fundacji zysk w wysokości około 100 milionów Podczas podsumowania konkursu postanowiono kontynuować tę działalność w latach następnych, przy rozszerzeniu jej na obszar całej Polski. Kwiecień 1996 dyrektor Fundacji poinformował Zarząd i kierownictwo Rady Fundacji o swoim zamiarze przejścia do pracy w dyplomacji. Opracował: Jan S. Gawlik W latach w działalności Fundacji dla UJ zarysował się poważny kryzys, który uwydatniał się szczególnie znacznym zmniejszeniem pozyskiwania środków finansowych i przekazywania ich na rzecz Uczelni. Komisja Rewizyjna Fundacji w swoich okresowych kontrolach odnotowała nieprawidłowości w działalności Zarządu (protokół z dn. 30 III 2000 r.). Na jej wniosek Zarząd Fundacji nie otrzymał absolutorium. Dla umożliwienia wyjaśnienia trudnych spraw i dalszego kierowania bieżącymi pracami Fundacji w maju 2000 roku powołano komisarza prof. Andrzeja Kapiszewskiego. Działał on do chwili ogłoszenia konkursu na stanowisko prezesa Fundacji i powołania nowych władz. W tym trudnym okresie zmian z nie w pełni jasnych powodów (kilkakrotne przeprowadzki biura) część dokumentacji z działalności Fundacji zaginęła. Utrudniło to lub uniemożliwiło kolejnym władzom Fundacji odtworzenie kalendarium za ten okres. Lipiec 2001 w drodze konkursu na prezesa Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego został wybrany Paweł Świderski września 2001 Fundacja dla UJ wraz z BSA Sport Warszawa zorganizowała imprezę sportową ma terenie Studium Wychowania Fizycznego, podczas której rozegrano blisko 40 meczy piłki nożnej i siatkowej. Była to impreza integrująca, w przyszłości pozwalająca na rozszerzenie kontaktów i współpracy między firmami a UJ. 27 listopada 2002 prezes Zarządu Fundacji wystąpił do rektora UJ prof. Franciszka Ziejki o wydanie zgody na udostępnienie danych osobowych absolwentów UJ poszczególnych wydziałów, by powołać do życia Klub Absolwenta UJ. Rektor UJ wydał zgodę na stworzenie bazy danych absolwentów UJ. 12 kwietnia 2003 odbył się finał VII edycji Konkursu Wiedzy o UJ, w którym przyznano 19 indeksów UJ jako nagrody dla laureatów. Edycja objęła swym zasięgiem województwo podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie i śląskie. Rozpoczęto starania, by cała obowiązująca literatura umieszczona była na nośniku CD. Marzec/kwiecień 2004 Konkurs Wiedzy o UJ nabrał charakteru ogólnopolskiego, obejmując swym zasięgiem 2070 szkół (wszystkie licea państwowe). Ósma edycja Konkursu odbywała się pod patronatem minister Krystyny Łybackiej, zgromadzone środki umożliwiły pokrycie wszystkich kosztów i wygenerowanie zysku w kwocie około 10 tysięcy W planach na kolejny rok edycja miała charakter całkowicie otwarty, gdyż była adresowana również do szkół niepaństwowych. 27 maja 2004 w krakowskim Teatrze im. Słowackiego prorektor UJ prof. Karol Musioł zainaugurował działalność Klubu Absolwenta UJ. Uroczystość połączona była z Aukcją Przedmiotów Enigmatycznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Dochód z aukcji wyniósł ponad 14 tysięcy złotych i został przeznaczony na budowę nowoczesnej windy w Collegium Novum UJ. Rozdano pierwsze ALMA MATER 43

7 karty klubowe. Przybyli goście obejrzeli spektakl Ożenek Mikołaja Gogola, w reżyserii Macieja Sobocińskiego. W uroczystości wzięło udział ponad 400 osób. Lipiec 2004 dzięki objęciu przez portal Onet.pl patronatu medialnego nad Klubem Absolwenta i akcji mailingowej tylko w ciągu 14 dni liczba jego członków wzrosła dwukrotnie 28 lipca 2004 roku do Klubu przynależały 294 osoby. Sierpień 2004 Fundacja dla UJ uzyskała status organizcji pożytku publicznego. Dzięki temu można rozszerzyć sposoby pozyskiwania funduszy dla UJ. wobec lokalnego środowiska. Realizacja programu przebiegała w dwóch formach: organizacja konkursu grantowego stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń kwietnia 2005 finał IX Konkursu Wiedzy o UJ; mecenasem konkursu była Poczta Polska, rozdano 49 indeksów z 10 wydziałów. Maj 2005 przeprowadzono pierwszą edycję konkursu grantowego dla UTW. W ramach konkursu wsparcie otrzymało 46 Uniwersytetów Trzeciego Wieku na łączną kwotę września 2004 w okresie od 1 stycznia do 1 września 2004 roku Fundacja przekazała darowizny: na rzecz zespołu Pieśni i Tańca UJ Słowianki 1 tysiąc złotych na dofinansowanie remontu boiska Studium Wychowania Fizycznego UJ 15 tysięcy złotych na sesję naukową Festiwal Literatura wobec nowej rzeczywistości 9 tysięcy złotych na dofinansowanie jubileuszowego zjazdu z okazji 40-lecia istnienia Stowarzyszenia Absolwentów UJ złotych, na rzecz obchodów 45-lecia Zespołu Pieśni i Tańca UJ Słowianki 10 tysięcy złotych na dokończenie budowy pomnika popiersia Marii Curie-Skłodowskiej, które stanęło w głównej alei spacerowej Parku im. dr. Henryka Jordana 10 tysięcy złotych na dofinansowanie Jarmarku Fizycznego tysięcy W sumie wydatkowano Wrzesień/październik 2004 aby informacje o IX Konkursie Wiedzy o UJ mogły dotrzeć do jak najszerszego grona młodzieży, do wszystkich szkół bezpłatnie rozesłano folder informacyjny i płytę CD z potrzebnymi materiałami. Druga połowa 2004 nastąpiła znacząca zmiana w działalności edukacyjnej Fundacji dla UJ. Została wprowadzona reforma oświaty, tym samym Nowa Matura zaczęła zastępować egzaminy na studia wyższe. Dlatego też całkowicie zmieniono profil kursów, z nastawieniem obecnie na maturzystów i ich przygotowanie do Nowej Matury, która stała się furtką do dostania się na studia wyższe. Nowy projekt pod tytułem Kursy do matury rozpoczął się w październiku. 21 stycznia 2005 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przekazała Fundacji dotację w wysokości złotych na realizację programu Uniwersytety Trzeciego Wieku, który ma służyć poprawie jakości działalności edukacyjnej UTW oraz dotarciu z nią do szerszego grona zainteresowanych, a także aktywizacji słuchaczy UTW Dyplom ozdobny wykonywany przez Fundację Inauguracja Klubu Absolwenta w Teatrze im. Juliusza Słowackiego, 2004 r. 9 czerwca 2005 uruchomiono Filię Klubu Absolwenta w Nowym Sączu; siedziba Klubu mieści się w starostwie. Lipiec 2005 przedstawiciele Fundacji dla UJ Donata Adler pełniąca funkcję managera projektu Klub Absolwenta wraz z administratorem bazy danych absolwentów UJ Bogusławem Sławińskim odbyli podróż służbową do Stanów Zjednoczonych. Celem wizyty była promocja Klubu Absolwenta UJ i innych projektów Fundacji, informowanie o możliwościach i warunkach podjęcia studiów na UJ, nawiązanie kontaktu z absolwentami UJ, środowiskami i organizacjami polonijnymi w USA. Promocja uniwersyteckich przedsięwzięć miała miejsce zarówno w prasie, jak i w programach radiowych oraz w dwóch stacjach Telewizji Polskiej, zorganizowano również dwa spotkania otwarte dla absolwentów UJ. Założone cele wyjazdu zostały w pełni zrealizowane. Jednym z efektów delegacji było pozyskanie kandydatów na przedstawicieli Klubu Absolwenta UJ, dzięki temu istnieje możliwość otworzenia Filii Klubu w Chicago października 2005 konferencja Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce perspektywy rozwoju organizowana przy współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy i Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji PZU. Konferencja jest częścią płaszczyzny wymiany doświadczeń i kontaktu pomiędzy wszystkimi Uniwersytetami działającymi na terenie Polski. 24 października 2005 w trakcie obrad Rady Fundacji jednomyślnie przyjęto zmiany w statucie Fundacji: rozszerzenie działalności Fundacji o działalność hotelarską. Na tymże spotkaniu prezes Fundacji dr Paweł Świderski zaproponował, aby przenieść fundusz założycielski Fundacji, wynoszący 120 tysięcy złotych, do funduszu inwestycyjnego, ponieważ w tamtym momencie nie przynosił żadnych zysków. Rada zaakceptowała pomysł, zobowiązując Zarząd Fundacji do wyboru najatrakcyjniejszej oferty i przedstawienia jej Radzie. 44 ALMA MATER

8 19 20 listopada 2005 odbyła się uroczysta inauguracja filii Klubu w Nowym Sączu z udziałem władz uniwersyteckich. uczestniczyło ponad 100 osób, reprezentujących 84 Uniwersytety Trzeciego Wieku. 4 marca 2006 miało miejsce spotkanie organizacyjne filii Klubu w Cieszynie marca 2006 odbył się finał X Konkursu Wiedzy o UJ; eliminacje do Konkursu odbyły się równocześnie w trzech miastach: Krakowie, Warszawie i Gdańsku. W jubileuszowej edycji Konkursu przyznano laureatom aż 56 indeksów oraz 19 praktyk zawodowych w mediach i u sponsorów. Z okazji jubileuszu powołana została Kapituła Honorowa Konkursu, w jej skład weszły osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju Konkursu z racji osobistego zaangażowania lub pełnionej funkcji publicznej: rektor UJ Franciszek Ziejka, sekretarz generalny PAU prof. Jerzy Wyrozumski, małopolski kurator oświaty Elżbieta Lęcznarowicz, metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski, dr Jan S. Gawlik marca 2006 w Stróżach koło Grybowa odbyło się, zorganizowane przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków Fundacji PZU, szkolenie dla liderów i finansistów Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. W szkoleniu udział wzięło 143 przedstawicieli reprezentujących 83 Uniwersytety Trzeciego Wieku. Tematyka szkoleń była opracowana na podstawie uwag i wniosków, jakie zostały sformułowane podczas II konferencji UTW w Bydgoszczy w październiku 2005 roku. Wiosna 2006 odbyła się druga edycja konkursu grantowego dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Wsparcie otrzymało 38 Uniwersytetów na łączną kwotę czerwca 2006 Klub Absolwenta działający przy Fundacji dla UJ zorganizował Laurealia święto absolwentów wyższych uczelni września 2006 W Słupsku odbyła się III konferencja Uniwersytet Trzeciego Wieku dla siebie i innych. Celem konferencji było rozpowszechnienie działań wolontarystycznych wśród seniorów, propagowanie idei łączenia pokoleń, zapoznanie z funkcjonowaniem Banków Czasu, stworzenie możliwości przedstawienia działań wybranych UTW na ogólnym forum, zapoznanie przedstawicieli UTW z programami grantowymi, omówienie kwestii związanych z działalnością UTW na rzecz środowiska lokalnego oraz poprawiania jakości prowadzonych przez nie zajęć. W konferencji października 2006 już po raz trzeci Fundacja zorganizowała Weekend Klubowy, tym razem w Szczawnicy. Weekend Klubowy to zjazd absolwentów UJ należących do Klubu Absolwenta. Podczas wyjazdu uczestnicy zacieśniają więzy przyjaźni, wspominają studenckie czasy, integrują się. 19 grudnia 2006 przy ul. Karmelickiej 43a nastąpiło uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Wolontariatu, możliwe dzięki przekazaniu na rzecz Fundacji lokalu i sfinansowaniu czynszu przez sponsorów. Na uroczystości otwarcia było blisko 150 osób reprezentujących wszystkie trzy sektory. Projekt ma na celu integrowanie młodych ludzi, wyrywanie ich ze społecznej izolacji oraz danie szansy na kontakt z doświadczoną i aktywną częścią społeczeństwa. Kontakt ten nawiążemy i rozwiniemy, propagując ideę wolontariatu wśród młodzieży i instytucji, a także organizacji pozarządowych działających na terenie Krakowa i Małopolski. Małopolskie Centrum Wolontariatu pozwoli zaangażować społecznie młodych ludzi oraz firmy funkcjonujące na rynku. Centrum odda do ich dyspozycji pomieszczenia i zasoby, które wykorzystają do samodzielnego rozwijania działalności gospodarczej i społecznej. Podczas inauguracji Klubu Absolwenta 2004 r.; od lewej: prorektor UJ prof. Karol Musioł, prezes Fundacji Paweł Świderski oraz wiceprezes Marek Szpunar Laurealia 2007 r., święto absolwentów wyższych uczelni 31 grudnia 2006 dotacje i darowizny przekazane na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2006 wyniosły ,97 luty 2007 po ostatecznej adaptacji pomieszczeń rozpoczęło działalność Małopolskie Centrum Wolontariatu (w ciągu sześciu miesięcy działalności w Centrum zarejestrowało się ponad 240 wolontariuszy ze wszystkich krakowskich uczelni) marca 2007 finał XI edycji Konkursu Wiedzy o UJ; wzięło w nim udział 300 maturzystów z całej Polski, w finale znalazło się 55 osób. 26 marca 2007 Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje drugą edycję konkursu plastycznego dla dzieci klas I VI szkół podstawowych województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego i podkarpackiego Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego dzieciom. Ideą przewodnią przedsięwzięcia jest popularyzacja twórczości dziecięcej poprzez działalność wydaw- ALMA MATER 45

9 niczą oraz przekazanie najmłodszym czytelnikom podstawowych wiadomości o Krakowie, Uniwersytecie Jagiellońskim i dziedzictwie kulturowo-historycznym województwa małopolskiego. Wybrane prace zostały zamieszczone w pokonkursowej książce dla dzieci Od Krakowa po Giewont. Legendy, baśnie, opowiadania. Wszystkie prace nadesłane na konkurs były prezentowane na pokonkursowej otwartej wystawie w teatrze Groteska, od 26 marca do 25 kwietnia 2007 roku. 20 maja 2007 na Rynku Głównym odbyły się Laurealia święto absolwentów szkół wyższych, organizowane przez Klub Absolwenta. 12 października 2007 działalność rozpoczęła Akademia 30+; wykład inaugurujący Stanisław Wyspiański poeta Krakowa wygłosił prof. Franciszek Ziejka. Projekt Akademia 30+ skierowany jest do osób po 30. roku życia, aktywnych zawodowo, które wciąż mają ochotę i czas na dalsze poszerzanie swoich zainteresowań października 2007 odbył się zjazd absolwentów, członków Klubu Absolwenta UJ. IV Weekend Klubowy został zorganizowany w Wysowej-Zdroju. 10 kwietnia 2008 Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ zorganizowała ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik. Kierowany był do dzieci klas II VI szkół podstawowych. W konkursie udział wziąć mógł każdy uczeń, który za pośrednictwem opiekuna szkolnego uiścił opłatę organizacyjną w wysokości 6 W pierwszej edycji konkursu wzięło udział pięć tysięcy uczestników z całej Polski. 18 czerwca 24 lipca 2008 Fundacja dla UJ we współpracy z firmą UPC Polska (darowizna w wysokości zł) zrealizowała program e-akademia UPC. Było to szkolenie przeznaczone dla seniorów, swym zakresem obejmowało podstawową obsługę internetu i komputera. Szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, stworzono sześć 10-osobowych grup. Podjęto decyzję o kontynuacji programu w przyszłości. Więcej szczegółowych informacji dotyczących aktualnej działalności Fundacji dla UJ oraz realizowanych przez nią projektów można znaleźć na stronach internetowych należących do Fundacji: www. swietlik.edu.pl; Skróty pochodzą od redakcji; obszerny tekst kalendarium w najbliższym czasie zostanie zamieszczony na stronie internetowej Fundacji dla UJ. Jan Gawlik składa serdeczne podziękowania byłym członkom Rady i Zarządu Fundacji dla UJ, w osobach: prof. Stanisława Hodorowicza, prof. Aleksandra Koja, prof. Stanisława Waltosia oraz prof. Jerzego Wyrozumskiego, za naniesienie drobnych poprawek i uzupełnień oraz korektę. Dodatkowo dziękuje paniom Aleksandrze Ryś i Beacie Mokrzyckiej za wniesienie swych uwag w trakcie odtwarzania wydarzeń z historii powstawania i pierwszych lat działalności Fundacji. SKŁAD RADY FUNDACJI DLA UJ W PIERWSZEJ KADENCJI ( ) Henryk Jabłoński, przewodniczący Rady Państwa przewodniczący Rady; Józef Gajewicz, przewodniczący Rady Społecznej UJ, I sekretarz KK PZPR wiceprzewodniczący Rady; Józef Andrzej Gierowski, były rektor UJ; Stefan Grzybowski, były rektor UJ; Tadeusz Hanausek, I sekretarz KU PZPR; Mieczysław Hess, były rektor UJ; Knut Ipsen, rektor Uniwersytetu Ruhry w Bochum; Ryszard Kapusta, dyrektor Huty Stalowa Wola; Józef Klasa, sekretarz generalny Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia ; Mieczysław Klimaszewski, były rektor UJ; Aleksander Koj, rektor UJ wiceprzewodniczący Rady; Apolinary Kozub, przewodniczący Rady Narodowej m. Krakowa; Aleksander Krawczuk, minister kultury i sztuki; Hieronim Kubiak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju, dyrektor Instytutu Badań Polonijnych UJ; Tadeusz W. Młyńczak, zastępca przewodniczącego Rady Państwa, prezes Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną Polonia ; Zbigniew Pełczyński, profesor Uniwersytetu w Oxfordzie; Tadeusz Salwa, prezydent Krakowa; Kazimierz Secomski, członek Rady Państwa, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; Wiktor Skopenko, rektor Uniwersytetu w Kijowie; Bogdan Suchodolski, przewodniczący Narodowej Rady Kultury; Tadeusz Szelachowski, zastępca przewodniczącego Rady Państwa. SKŁAD ZARZĄDU przewodniczący prof. Stanisław Hodorowicz; wiceprzewodniczący prof. Jerzy Wyrozumski; wiceprzewodniczący doc. dr hab. Andrzej Kapiszewski; sekretarz dr Zbigniew Ćwiąkalski członkowie: prof. Kazimierz Buchała, prof. Władysław Stróżewski, prof. Adam Strzałkowski, prof. Andrzej Świątkowski, prof. Stanisław Waltoś. SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ przewodniczący prof. Apolloniusz Kostecki członkowie: prof. Andrzej Pelczar, prof. Kazimierz Zając AKTUALNY SKŁAD RADY FUNDACJI przewodniczący prof. Karol Musioł członkowie: Dorota Pietrow, Chris Humnicki, Marian Ćwiertniak, Marek Piwowarczyk, prof. Ryszard Markiewicz, Jadwiga Tyrankiewicz, Piotr Janeczek, Ewa Kamieńska, Henryka Pieronkiewicz-Rupik, Małgorzata Dobrowolska, Ewa Porębska, dr Maria Hulicka SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ prof. Michał du Vall SKŁAD ZARZĄDU FUNDACJI Marek Jerzy Szpunar, Aldona Gibalska 46 ALMA MATER

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Metropolia Dzieci, zwana dalej: Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Błażewicz i Ewelinę Ewertowską, zwane dalej: Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna Kraków, 2005 r. 1 Sprawozdanie z działalności w roku 2004 Sapere Auso Małopolskiej Fundacji Stypendialnej W roku 2004 Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) Zebranie założycielskie Członkowie 1. Stowarzyszenie UTW Andrychów 2. Stowarzyszenie Gliwicki UTW 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj Konferencja Programy stypendialne organizacji pozarządowych dla młodzieży szkolnej Warszawa, 2 października 2009 O Fundacji FLZB działa od 1999

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Początki Federacji UTW Aktywny Trzeci Wiek

Początki Federacji UTW Aktywny Trzeci Wiek Początki Federacji UTW Aktywny Trzeci Wiek 11-12 września 2007 r. - IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zorganizowana w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Uniwersytety

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES OD ROKU

ZA OKRES OD ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZA OKRES OD 01.01.2009 31.12.2009 ROKU STOWARZYSZENIA CHMURKA 1. Wprowadzenie : Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi CHMURKA jest organizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA 25.11.2015 Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Dobra Strona, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Kozik i Michała Kozik, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA

NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA NAGRODA im. JÓZEFA DIETLA OFERTA WSPÓŁPRACY O Nagrodzie Zwracamy się z prośbą o dofinansowanie lub sponsoring wydarzenia. Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla chcąc wyróżnić osoby i instytucje działające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazwą KONKURS WIEDZY O MEDIACH zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Opis- harmonogram przebiegu programu Dzwonek na obiad" i akcji. konkursowej Grosz do grosza" w roku szkolnym 2016/17

Opis- harmonogram przebiegu programu Dzwonek na obiad i akcji. konkursowej Grosz do grosza w roku szkolnym 2016/17 Opis- harmonogram przebiegu programu Dzwonek na obiad" i akcji konkursowej Grosz do grosza" w roku szkolnym 2016/17 Czerwiec Nabór wniosków - możliwość złożenia aplikacji - przez rodziny ubiegające się

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA CHMURKA ZA OKRES OD ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA CHMURKA ZA OKRES OD ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA CHMURKA ZA OKRES OD 01.01.2010 31.12.2010 ROKU 1.Wprowadzenie: Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi CHMURKA jest organizacją

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ.

Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Propozycja współpracy dla Partnera Jubileuszu 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ Szanowni Państwo, Mam ogromną przyjemność poinformować, że Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki:

K O C I A L A N D I A. 1. Nazwa fundacji. Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: S T A T UT F U N D A C J I K O C I A L A N D I A 1. Nazwa fundacji Fundacja pod nazwą Kocialandia zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatorki: Izabelę Molenda, Alicję Molenda, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2004/2005 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2004/2005 Piąty rok działalności 2004/2005 Październik 2004 uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego W roku akademickim 2004/2005 studia na pierwszym roku rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka. Postanowienia ogólne Warszawa, dn. 27 stycznia 2016 roku STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Docemus Discimus im. Prof. Janusza Jurczaka, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI pod nazwą REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI pod nazwą REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI pod nazwą REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą,, Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych

Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Miesięcznik internetowy OZW SEP, czyli kalendarium wydarzeń pisanych na ogół jednym zdaniem, ale niekiedy ilustrowanych Katowice, 2 czerwca 2014 roku Czerwiec/Lipiec 2014 roku nr 1-2/2014 Spotkanie prezesa

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne W celu wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub mających utrudniony dostęp do różnych form kształcenia Fundacja Pro Akademika utworzyła Fundusz Stypendialny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN WITRYNY OBYWATELSKIEJ PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ CZEŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu wspieranie uczestnictwa obywateli

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku

Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku Uchwała nr XX/223/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie: utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu. Na podstawie art.9 ustawy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie.

PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. PROJEKT STATUTU SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO przez młodzież w Sułowie. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Nazwa stowarzyszenia. SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY POMNIKA HISTORYCZNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Monika Karlińska Nawara, zwana dalej,,fundatorem ustanowiła w Krakowie Aktem Notarialnym z dnia 25 kwietnia 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia 14 maja 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja FORUM

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Plan przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo - rekreacyjnym Małopolskiej WK OHP w roku szkolnym 2013/2014

Plan przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo - rekreacyjnym Małopolskiej WK OHP w roku szkolnym 2013/2014 Plan przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym i sportowo - rekreacyjnym Małopolskiej WK OHP w roku szkolnym 2013/2014 MIESIĄC Rodzaj przedsięwzięcia ogólno polski ETAP wojewódzk i regiona lny

Bardziej szczegółowo

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol

MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY. Barbara Margol, Krzysztof Margol MISJA STRUKTURA ZARZĄDZANIE ZASADY WSPÓŁPRACA EFEKTY Barbara Margol, Krzysztof Margol ETAPY TWORZENIA FUNDUSZU LOKALNEGO 1. MISJA I CELE 2. OKREŚLENIE PROGRAMU, STRUKTURA ORGANIZACYJNA, FORMALNO-PRAWNA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Katowice, 3 lutego 2010r. STATUT Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą z dnia 3.02.2010) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy

Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy Interwencja Kryzysowa dokonania i perspektywy W dniu 26-27 czerwca w Nowym Sączu odbyła się Konferencja pod Patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, której tematem była Interwencja kryzysowa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja KOŃSKA SPRAWA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Renatę Kawę, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii

Bardziej szczegółowo

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Statut Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni S T A T U T Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 z działalności Fundacji na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 z działalności Fundacji na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 z działalności Fundacji na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego została powołana 16.01.2007 roku z inicjatywy Iwony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą OVILE, fundacja wspierająca rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową,

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja i cel konkursu.

I. Organizacja i cel konkursu. KONKURS GRANTOWY ODKRYJ E-WOLONTARIAT REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel konkursu. 1. Konkurs grantowy Odkryj e-wolontariat organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej FDS, wraz z Polsko-

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK JUBILEUSZ. 10 lat naszych kół

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ REJONOWY WARSZAWA TARGÓWEK JUBILEUSZ. 10 lat naszych kół JUBILEUSZ 10 lat naszych kół powołane zostało 12 04 2002 r. Do chwili obecnej korzysta z lokalu udostępnianego przez Kierownictwo Administracji PODGRODZIE w Klubie Seniora przy ul. Krasnobrodzkiej `10/3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne

Regulamin Funduszu Stypendialnego Talenty. Postanowienia ogólne W celu wspierania utalentowanych dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub mającej utrudniony dostęp do różnych form kształcenia Fundacja Pro Akademika utworzyła Fundusz Stypendialny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r.

Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Protokół Nr 69/2009 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 6 października 2009r. Obecni: 1. Grażyna Rek - Przewodnicząca Komisji 2. Waldemar Sikora - Zastępca Przewodniczącego 3. Halina Jusińska - Członek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA CHMURKA ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA CHMURKA ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE FINANSOWE I MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA CHMURKA ZA ROK 2008 1. Wprowadzenie : Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Ze Schorzeniami Neurologicznymi CHMURKA jest organizacją społeczną działającą na

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsorska. Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG. W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca

Oferta sponsorska. Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG. W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca Oferta sponsorska Obchodów Jubileuszu 50-Lecia KN BiG W ramach III Integracyjnego Rajdu Budowlańca Kraków, Koninki 29-31 V 2015 W imieniu Komitetu Organizacyjnego obchodów Jubileuszu 50-lecia działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO. z dnia 26 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 października 2015 r. Poz. 8070 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA LEGIONOWO z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r.

Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. Zarządzenie nr 42/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 40 LAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 24 stycznia 2013 r. minęło 40 lat od zebrania założycielskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Pomysłodawcą i głównym inicjatorem powstania Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK 1. Dane rejestracyjne: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni Adres: ulica Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia Fundacja została wpisana

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne (Projekt statutu Fundacji Naszej Szkole) STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Naszej Szkole, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: zwanych dalej fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich

STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich STATUT Fundacji Instytut Studiów Wschodnich &1 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, zwana dalej Instytutem Studiów Wschodnich działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i niniejszym Statutem. &2

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU CZŁOWIEKA TROOD ZA ROK 2013 INFORMACJE OGÓLNE Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD, zwana dalej Fundacją, została zarejestrowana w dniu 7 stycznia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

STATUT. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1/2016 Rady Fundacji Inspiruje nas życie podjętej na posiedzeniu w dniu 2 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Fundacji tekst jednolity STATUT 1 Fundatorem Fundacji Banku

Bardziej szczegółowo

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich

STATUT. Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich STATUT Śląskiego Klubu Golfowego w Siemianowicach Śląskich 1 1. Śląski Klub Golfowy w Siemianowicach Śląskich, zwany dalej Klubem, jest dobrowolnym, samorządnym iotrwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Szkoła letnia KUL to już TRADYCJA W marcu 1974 roku, po kilku latach starań i miesiącach intensywnych przygotowań,

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury

Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Statut Stowarzyszenia Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Pracowników Kultury Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Saska Kępa przy Spółdzielni Budowlano

Bardziej szczegółowo

Fundacja ALMA. z siedzibą w Toruniu STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Fundacja ALMA. z siedzibą w Toruniu STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Fundacja ALMA z siedzibą w Toruniu STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Alma zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Jacka Bogusława Błażejewskiego, PESEL 55012205657, zamieszkałego

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku OFS UTW Krystyna Frąszczak Wiceprezes Zarządu Federacji, Prezes UTW w Tarnobrzegu UTW W POLSCE Aktualnie w kraju jest ponad 350 UTW i zrzeszają

Bardziej szczegółowo

NIKIFORY PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY. Wspierajmy sztukę najwrażliwszych. - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

NIKIFORY PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY. Wspierajmy sztukę najwrażliwszych. - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wspierajmy sztukę najwrażliwszych - Prof. Ksawery Piwocki Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY NIKIFORY - program społeczny Fundacji Wspólna Droga United Way Polska PROGRAM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. FORMY WSPÓŁPRACY Współpraca miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi obejmowała następujące

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH Ułatwia młodym ludziom ze wsi i małych miast dostęp do wyższych studiów Autor i Partner Partnerzy Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych Współpraca Organizacje wspierające

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR

STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR STATUT Fundacja Rozwoju Seniora AKTYWNY SENIOR Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja Aktywny Senior zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Fundatorów założycieli w akcie erekcyjnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku i 2 grudnia 2003 r. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Najlepsza Pozarządowa Inicjatywa Transgraniczna. Najlepsza inicjatywa dotycząca współpracy polsko-słowackiej w ramach III sektora

Regulamin Konkursu. Najlepsza Pozarządowa Inicjatywa Transgraniczna. Najlepsza inicjatywa dotycząca współpracy polsko-słowackiej w ramach III sektora Regulamin Konkursu Najlepsza Pozarządowa Inicjatywa Transgraniczna Najlepsza inicjatywa dotycząca współpracy polsko-słowackiej w ramach III sektora ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1 Idea Konkursu 1. Ideą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

STATUT. Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu STATUT Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. 1 Koło prowadzi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 1/2012 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce Legnica, dnia 21 stycznia 2012 r.

PROTOKÓŁ nr 1/2012 z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce Legnica, dnia 21 stycznia 2012 r. PROTOKÓŁ nr 1/2012 z posiedzenia Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. Obecni byli: 1. 2. Andrzej Kofluk 3. Marian Hawrysz 4. Jakub Pigóra 5. Nieobecni Adam

Bardziej szczegółowo

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu

Organizatorem konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II w Nowym Sączu SEPZ-II.031.174.2014.SY Regulamin Małopolskiego Konkursu Plastycznego Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski, bohater polskich skrzydeł - oczami dziecka dla uczniów szkól podstawowych I-VI województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

MISHOWA SEKCJA KULTURY

MISHOWA SEKCJA KULTURY Samorząd Studentów Kolegium MISH UW ul. Dobra 72, 00-312 Warszawa E-mail samomish@gmail.com Facebook https://www.facebook.com/mish.uw http://www.samorzad.mish.uw.edu.pl/ Kim jesteśmy? Sekcja Kultury powstała

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców z działalności Rady za rok szkolny 2012/2013.

Sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców z działalności Rady za rok szkolny 2012/2013. Sprawozdanie Przewodniczącego Prezydium Rady Rodziców z działalności Rady za rok szkolny 2012/2013. Zarząd Rady Rodziców w składzie: Tadeusz Wierdak - Przewodniczący Elżbieta Harhura - Wiceprzewodnicząca

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH

REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 1. Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich (SSP) wybrany na VI Kongresie jest najwyższą władzą, między Kongresami Stowarzyszenia. Kieruje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015

REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 REGULAMIN KONKURSU O TYTUŁ WOLONTARIUSZ ROKU 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Inicjatyw Twórczych oraz Urząd Miasta Tarnowa. 2. Podstawowym kryterium nominowania kandydatów

Bardziej szczegółowo

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN

Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski FESTIWAL FILMOWY DEDYKOWANY KRZYSZTOFOWI KIEŚLOWSKIEMU W 15 ROCZNICĘ ŚMIERCI I 70 ROCZNICĘ URODZIN Hommage à Kieślowski To festiwal filmowy zorganizowany dla uczczenia osoby i twórczości

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWEGO KOŁA FOTOGRAFII - III. Dzień sportu WSTiH 2010

PRACE NAUKOWEGO KOŁA FOTOGRAFII - III. Dzień sportu WSTiH 2010 PRACE NAUKOWEGO KOŁA FOTOGRAFII - III Dzień sportu WSTiH 2010 Dzień sportu obsługiwała ekipa SNKF w osobach: Elżbieta Szmidt, Małgorzata Skonieczka, Marek Trojanowski, Mgr Zbigniew Witkiewicz. Wręczenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD. VII Sesja Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 12 listopada 2014 roku.:

PROTOKÓŁ Z OBRAD. VII Sesja Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 12 listopada 2014 roku.: PROTOKÓŁ Z OBRAD VII Sesja Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy III Kadencji w dniu 12 listopada 2014 roku.: Obecnych: 14 z 20 radnych 1. Łukasz Więcławski 2. Aleksandra Papuga 3. Dawid Kacprzyk 4. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z 10 lat działalności Koła nr 1

Sprawozdanie z 10 lat działalności Koła nr 1 Sprawozdanie z 10 lat działalności Koła nr 1 Koło nr 1 powołane zostało 12 04 2002 r. Do chwili obecnej korzysta z lokalu udostępnianego przez Kierownictwo Administracji PODGRODZIE w Klubie Seniora przy

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Patryka Podwojskiego oraz Angelikę Podwojską, zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni

STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA ROKU. TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni STATUT TEKST JEDNOLITY Z DNIA 25.03.2014 ROKU TOWARZYSTWA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni Uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 28.11.2007r.

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji MadMoth Publishing. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji MadMoth Publishing. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Fundacji MadMoth Publishing Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja działająca pod nazwą Fundacja MadMoth Publishing, zwana dalej Fundacją została ustanowiona w roku 2015 przez: Pawła Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo