REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA STEFANIA SEMPOŁOWSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA STEFANIA SEMPOŁOWSKA"

Transkrypt

1 REWOLUCJONISTKA Z TEMPERAMENTU, TRADYCJONALISTKA Z UPODOBANIA STEFANIA SEMPOŁOWSKA

2 WSTĘPNE INFORMACJE DOTYCZĄCE STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ ur. 1. października 1869 we wsi Polonisz w woj. Wielkopolskim zm. 31. stycznia 1944 w Warszawie Przede wszystkim nauczycielka Działaczka oświatowa Publicystka Pisarka Koordynatorka działań mających na celu pomoc więźniom politycznym ta terenie kraju Opozycjonistka wobec władz Carskich

3 DZIECIŃSTWO cz Pierwsze lata spędzone w majątku rodziców we wsi Polonisz koło Kostrzynia 2. Rodzice: Maria i Stefan Sempołowscy 3. Rodzeństwo: Franciszek, Halina i Stanisława 4. Wczesna śmierć ojca, bankructwo rodziny

4 DZIECIŃSTWO cz Przeprowadzka do babki Stefanii do majątku Lalewiczów, który znajdował się najprawdopodobniej we wsi Wyszki w powiecie jarocińskim. 2. Wpływ wychowania ekscentrycznej babci- Emilii Lalewiczowej na charakter wnuczki radość, przyjemność, zabawę, ciekawe opowiadania hojną ręką rzucała wokoło siebie 3. Bankructwo majątku Lalewiczów

5 DZIECIŃSTWO cz r. Przeprowadzka Marii Sempołowskiej z trzema córkami do Warszawy 2. Praca matki przy wyrobie sztucznych kwiatów 3. Cotygodniowe spacery po stolicy rozbudzające miłość Stefanii do Warszawy 4. Ciężka praca Stefanii, pomoc matce w pracy i w gospodarstwie domowym 5. Studiowanie poezji romantycznej w każdą sobotę w mieszkaniu Władysława Skłodowskiego z przyjaciółkami Stefanii UL. ŚWIĘTOKRZYSKA W WARSZAWIE

6 EDUKACJA cz. 1 Tajna żeńska szkoła średnia Jadwigi Papi r. Nauka w szkole Jadwigi Papi, dalekiej Krewnej Sempołowskiej Szkoła neohumanistyczna ze zredukowanym programem historii, geografii i literatury rosyjskiej Nieduże grupy uczennic tworzące klasy Brak podręczników, w zamian obszerne notatki opracowywane z wykładowcami Samokształcenie Samorealizacja Opowiadania nauczyciela Grabińskiego o F. Płaskowickiej Wyjazdy z Jadwigą Papi do cytadeli w ramach pomocy więźniom Bezpłatna praca w szkole Leonii Rudzkiej 1887 r. Egzamin nauczycielski w I Męskim Gimnazjum

7 NAUCZYCIELE W SZKOLE JADWIGI PAPI Jadwiga Papi- dyrektorka, prawdopodobnie nauczycielka języka polskiego, pedagog J. K. Potocki- nauczyciel fizyki i matematyki W. Grabiński- nauczyciel chemii W. Smoleński- nauczyciel historii J. W. Dawid- pedagog S. Kramsztyk- nauczyciel biologii T. Gagotnicki- nauczyciel nauk społecznych K. Alchimowicz- nauczyciel malarstwa

8 UNIWERSYTET LATAJĄCY (UNIWERSYTET BABSKI) 1883r Powstaje nielegalna szkoła wyższa dla kobiet Założycielka: Jadwiga Szczawińska Brak stałej lokalizacji Grupy kilku, kilkunastu osobowe Opłata miesięczna za przedmiot- 2-4 ruble Liczne odczyty zapewniające uczelni stały dochód Przez pewien okres S. Sempołowska sama prowadziła Uniwersytet Latający

9 WYKŁADOWCY UNIWERSYTETU LATAJĄCEGO J. W. Dawid- psychologia i pedagogika W. Smoleński-historyk P. Chmielowski- literatura polska i powszechna B. Chlebowski- literatura polska i powszechna L. Krzywicki- socjologia A. Mahrburg- filozofia i psychologia W. Nałkowski- geografia Z. Poznańska- Daszyńska- ekonomia polityczna i historia doktryn ekonomicznych J. Nussbaum- anatomia i fizjologia W. M. Kozłowski- historia filozofii

10 POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ S. SEMPOŁOWSKIEJ r. Bezpłatna nauka w szkole Leonii Rudzkiej Nauka domowa w rodzinie Kronenbergów Wstąpienie do Ligi Narodowej Praca w Warszawskim Kole Oświaty Ludowej (Kobiece Koło Oświaty Ludowej) Działaczka wydziału Czytelń Bezpłatnych Warszawskiego Tow. Dobroczynności XII I 1900r. pierwsze aresztowanie 1900r- jedna z inicjatorów otwarcia szkoły rolniczej w Pszczelinie Organizacja małych kompletów bibliotecznych, bezalkoholowe gospody r. Udział w kursach samokształceniowych dla młodych nauczycieli (S. Sempołowska jednym z głównych wykładowców) Koniec 1902r. Kolejne aresztowanie Grudzień 1903r. Wydalenia S. Sempołowskiej z granic Cesarstwa Rosyjskiego

11 PRYWATNA PENSJA STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ W LATACH Zajęcia w mieszkaniu S. Sempołowskiej Konspiracyjna działalność tajnej szkoły Specyficzny program nauczania (wysoki poziom przedmiotów ścisłych; rozszerzony materiał języka polskiego, historii i geografii polski; okrojony materiał przedmiotów obowiązkowych w szkoła zrusyfikowanych) Zlikwidowanie ławek i katedr- uczniowie i wykładowcy prowadzący dyskusję przy wspólnym stole Zajęcia w plenerze, wycieczki, zajęcia aktorskie Zwrócenie uwagi na uczuciowe zaangażowanie uczennic w naukę, przeżycie Samorozwój, działalność wychowawcza, poznawcza i samowychowawcza uczennic (zadania domowe uczennic w których miały organizować zajęcia dla dzieci nieuczących się, w ramach możliwości organizować tajne nauczanie w czasie wolnym) Szkoła bezwyznaniowa

12 NAUCZYCIELE W TAJNEJ SZKOLE STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ S. Sempołowska- j. polski, historia (klasy młodsze) geografia (klasy starsze) A. Bem- j. polski W. Skłodowski- matematyka L. Pytlińska- deklamacja T. Męczkowska- fizyka H. Skłodowska- Szalayowa N. Jełowicka- Samotyhowa W. Hubertakówna H. Goldszmit (Janusz Korczak)

13 PRACA OŚWIATOWA NA TERENIE GALICJI W LATACH Różnica w ustroju i warunkach społeczno-gospodarczych między Krakowem a Warszawą Współpraca z Kazimierą i Odonem Bujwidami oraz postępową młodzieżą krakowską Praca w I gimnazjum żeńskim w Krakowie Liczne wykłady w Uniwersytecie Ludowym im. Adama Mickiewicza Wykłady w prowincji Krakowa z ramienia Uniwersytetu Ludowego Ataki na system oświaty na terenie Galicji w licznych artykułach drukowanych w czasopismach Krytyka i Naprzód Częściowy udział w strajku szkolnym w Królestwie IV 1905r. Usunięcie S. Sempołowskiej z grona pedagogicznego I gimnazjum w Krakowie Nielegalny powrót do Warszawy latem 1905 roku

14 DZIAŁALNOŚĆ S. SEMPOŁOWSKIEJ W LATACH Praca w prywatnych pensjach jako nauczycielka geografii i języka polskiego. Poparcie dla strajku szkolnego. Koło Wychowawców Towarzystwo Kursów dla Analfabetów Dorosłych Koło Obrońców w Sprawach Politycznych (Stanisław Patek) Prelegentka na Uniwersytecie dla Wszystkich 1X1905 Polski Związek Ludowy Związek Nauczycieli Ludowych Polski Związek Nauczycielski Towarzystwo Higieniczne Wydział Wychowawczy (ogrody dziecięce, wychowanie fizyczne, pedagogika dla rodziców) Towarzystwo Kultury Polskiej Towarzystwo Szerzenia Wiedzy Handlowej i Przemysłowej 1908r. Kongres Wychowania Moralnego w Londynie 23IX1908- Aresztowanie w z kilkoma członkami Uniwersytetu dla Wszystkich 1909r. Towarzystwo Pomocy Uwolnionym z Więzień 4II1911 Kolejne aresztowanie Nowe Tory Z Bliska i z daleka z dodatkiem W Słońcu

15 Stworzenie Biura Porad dla Uchodźców I WOJNA ŚWIATOWA ( ) Założenie schroniska dla nauczycieli przybywających do Warszawy Rezygnacja z pomocy pieniężnej dla nauczycieli od rosyjskiego Towarzystwa Ekonomicznego 9XI1915 wraz z Tadeuszem Rechniewskim zakłada Uniwersytet Ludowy (wystawy, wykłady, wycieczki) W kraju następują próby stworzenia jednolitego systemu edukacji. VIII1915 Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Nauczycieli Szkół Początkujących (PZN + SNP) 1916 Komisja Kursów Wakacyjnych Zrzeszenie Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych 28-30XII1916 Pierwszy Zjazd Delegatów w Radomiu Postulaty Sempołowskiej: Podniesienie poziomu kształcenia nauczycieli Upaństwowienie szkół (szkoły dla wszystkich) Zmiany w szkolnictwie przeprowadzane tylko po konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim (samorządy szkolne) Ujednolicenie systemu szkolnego (szkoły powszechne i średnie) Krytyka projektu ustroju szkolnictwa Obrona aresztowanych działaczy POW Wykładała historię Polski w szkole plebiscytowej zorganizowanej dla działaczy ze śląska z ramienia PPS

16 DZIAŁALNOŚĆ S. SEMPOŁOWSKIEJ W LATACH Nauczycielka geografii w prywatnych szkołach z wykładowym językiem polskim dla młodzieży żydowskiej (szkoła Zofii Kaleckiej) Wykłady z nauki o Polsce w szkole Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych Praca w Wyższym Studium Pedagogicznym Wolnej Wszechnicy Polskiej Brak poparcia ze strony miasta Warszawy dla pracy S. Sempołowskiej w Seminarium Pedagogicznym Praca w Państwowych Kursach Nauczycielskich (nauka po Polsce współczesnej, literatura dziecięca) Współpraca z Uniwersytetem Ludowym VIII1919 Praca w zarządzie Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych Brak przynależności do partii oraz często skrajny krytycyzm wobec ówczesnej oświaty uniemożliwia pracę w większości szkół publicznych oraz odsuwa S. Sempołowską od działalności oświatowej IV1920-VI1937 (z przerwami) Przedstawicielka Rosyjskiego Czerwonego Krzyża- Opieka nad sowieckimi więźniami i jeńcami w Polsce, koordynacja procesu repatriacji między Polską a ZSRR Prywatna opieka nad więźniami politycznymi w Polsce, która była możliwa dzięki autorytetowi i znajomościom (jako jedyna wystąpiła o ułaskawienie E. Niewiadomskiego) Przeciwniczka kary śmierci w Polsce, poddała głośnej krytyce polskie więziennictwo okresu międzywojennego Współpraca polityczna z KPP, liczne kontrowersje związane z działalnością S. Sempołowskiej 15XII1938 otwarcie powązkowskiego oddziału Biblioteki Publicznej im. B. Hirszfelda

17 LATA Początki II Wojny Światowej- udzielanie pomocy żołnierzom walczącym i więźniom komunistycznym Liczne przeprowadzki S. Sempołowska przez pewien czas ukrywała się przed Gestapo Pomoc warszawskim Żydom (ukrywanie, załatwianie mieszkań i aryjskich dokumentów) 31 I 1944 S. Sempołowska umiera. Zostaje pochowana na warszawskich Powązkach

18 PUBLIKACJE STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ Zbiór zadań arytmetycznych. Liczby całkowite (W-wa,1895, S. Sempołowska i M. Dzierżanowska) Zbiorek powiastek, opowiadań, wierszyków i ćwiczeń dla dzieci od lat 7 do 9 (W-wa, 1897, S. Sempołowska i Julia Unszlicht- Bernsteinowa) Poradnik dla czytających książki (1901) Liczne artykuły w Naprzód i Krytyce Niedola młodzieży w szkole galicyjskiej Broszura Artykuły w dwutygodniku Nowe Tory Dla przyszłości. Czytanie dla młodzieży i dla dorosłych Trzytomowy zbiór Przewodnik po Powązkach (1915) Cykl artykułów Z dna nędzy drukowanych w Prawdzie Wydawanie ilustrowanego dwutygodnika dla młodzieży Z bliska i z daleka z dodatkiem dla dzieci pt. W słońcu Artykuły w Głosie nauczycielskim i Robotniku Czytanki W szkole i w domu 16 zeszytów Podręcznik do nauki o Warszawie Warszawa wczoraj i dziś Do bieguna północnego Broszura Na ratunek Powieść

19 STEFANIA SEMPOŁOWSKA W OCZACH INNYCH Niezwykła Kontrowersyjna Indywidualistka Od śmierci Ludwika Hirszfelda- pierwszej miłości zawsze nosiła czarne suknie z trenem, poruszała się tylko dorożką Policja rosyjska mówiła na nią Markiza, uczniowie Piękna Czarna Pani Kobieta o posągowej urodzie

20 STEFANIA SEMPOŁOWSKA W OCZACH INNYCH CZ.2 J. Klemensiewiczowa: Była wesoła i pełna życia, wrażliwa na wszystko, co się dookoła niej działo, miała szerokie zainteresowania dla nauki poezji i piękna.( ) Nie znosiła konwenansów towarzyskich, nie dbała o to co ludzie powiedzą i zachowywała się jak na owe czasy swobodnie, z prostotą i serdecznością. A. Pragier: Rosła jak Junona, niepospolicie piękna [...] wyglądała jak królowa z portretu flamandzkiego, z domieszką prerafaelickiego uroku Burne-Jonesa, romantyzmu Grottgera, a po trosze i secesji M. Dąbrowska: Ogromna, patetyczna i egzaltowana postać a zarazem o kobieta kapryśna, pełna wdzięku i lubiąca się podobać

21 STEFANIA SEMPOŁOWSKA W LOX Wybrana na patronkę w roku szkolnym Tego samego roku odbyła się wizytacja Patron szkoły nadaje instytucji poważniejszy charakter Czy LOX przypomina szkołę, której chciała Sempołowska?

22 KONIEC Pracę wykonała: Małgorzata Skawska

23 BIBLIOGRAFIA Stanisław Michalski; Społeczna i pedagogiczna działalność Stefanii Sempołowskiej; Warszawa 1973 Stefania Sempołowska; Pisma pedagogiczne i oświatowe; Warszawa Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Litwy

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ HISTORIA MYŚLI PEDAGOGICZNEJ - wykład - mgr Przemysław Ziółkowski Katedra Pedagogiki i Nauk o Rodzinie WSG Literatura do przedmiotu: Bartnicka K., Szybiak I., Zarys historii wychowania, Warszawa 2001r.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA SŁOWNIK BIOGRAFICZNY MIASTA LUBLINA Pod redakcją Tadeusza Radzika, Adama A. Witusika i Jana Ziółka Tom drugi WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 1996 AUTORZY BIOGRAMÓW Mieczysława

Bardziej szczegółowo

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej

im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 1 (3) 2007 SESJA JUBILEUSZOWA Materiały sesyjne PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W GDAŃSKU im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej 80-401 Gdańsk, Al. Gen. J. Hallera 14, tel./fax: (0-58) 344-01-68 MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

Biuletyn okolicznościowy wydany z okazji 150 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim

Biuletyn okolicznościowy wydany z okazji 150 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim T Biuletyn okolicznościowy wydany z okazji 150 lecia istnienia II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim 1856 2006 Niniejsza publikacja przygotowana z okazji 150

Bardziej szczegółowo

Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933

Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933 Joanna Sadowska Jędrzejewiczowska reforma oświaty w latach 1932-1933 Uniwersytet w Białymstoku Instytut Historii WSTĘP SPIS TREŚCI Rozdział I. SZKOLNICTWO POLSKIE W LATACH 1917-1932 1. Odbudowa szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

I NAUCZYCIELI. pod redakcją Wiesława Stawińskiego, Marii Obrębskiej, Aliny Stankiewicz, Ilony Żeber-Dzikowskiej

I NAUCZYCIELI. pod redakcją Wiesława Stawińskiego, Marii Obrębskiej, Aliny Stankiewicz, Ilony Żeber-Dzikowskiej S Y L W E T K I P O L S K I C H D Y D A K T Y K Ó W I NAUCZYCIELI B I O L O G I I pod redakcją Wiesława Stawińskiego, Marii Obrębskiej, Aliny Stankiewicz, Ilony Żeber-Dzikowskiej Kielce 2014 Recenzent

Bardziej szczegółowo

Sadeczanie znani i nieznani

Sadeczanie znani i nieznani Anna Totoń Rafał Bobrowski Sadeczanie znani i nieznani Katalog wystawy Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego październik listopad 2012 1 Publikacja okolicznościowa przygotowana z okazji 720

Bardziej szczegółowo

Od Redakcji Nr 1(57)/2009

Od Redakcji Nr 1(57)/2009 Od Redakcji Nr 1(57)/2009 DORADZTWO I EDUKACJA Franciszek Kapusta Szkoła w Czernichowie 150 lat w służbie rolnictwu i Polsce 2 Franciszek Kapusta Walenty Wesołowski senior oświaty rolniczej 12 WIELOFUNKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI idee, uwarunkowania i doświadczenia

SAMORZĄD UCZNIOWSKI idee, uwarunkowania i doświadczenia Przemysław Ziółkowski SAMORZĄD UCZNIOWSKI Wydanie publikacji sfinansowano z grantu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Moje miasto moja szkoła realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2014 2016 Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004

Małgorzata Busse. Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 Małgorzata Busse Szkic monograficzny szkoły podstawowej i gimnazjum nr 10 w Radomiu w latach 1934-2004 RADOM 2004 Wykaz skrótów APR Archiwum Państwowe w Radomiu AS Archiwum szkolne KOiW Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU

WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. EMANUELA SMOLKI W OPOLU orw \/III md i ioao P o m a q a m i f ó o b i L a w p r a c y u B Opoitf Y PA*'- (a 9. Q r n *J -s/ ZESPÓŁ REDAKCYJNY: WBP Katowice:

Bardziej szczegółowo

Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947 1960)

Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947 1960) Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego 195 NR 15 (24) BIBLIOTEKA 2011 PL ISSN 0551-6579 Małgorzata Dudziak-Kowalska Barbara Janczak Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum

Bardziej szczegółowo

wici harcerskie kanady

wici harcerskie kanady wici harcerskie kanady ZARZĄD OKRĘGU Z.H.P. w KANADZIE ROK LV - NUMER 183 GRUDZIEŃ 2010 BOŻE NARODZENIE Z okazji przyjścia na świat Bożej Dzieciny wszystkim druhnom, druhom przyjaciołom i sympatykom naszej

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO

POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO POWSTANIE I ROZWÓJ SYSTEMU SZKOLNEGO Szkoła jest jedną z najstarszych instytucji społecznych tworzonych w celu przygotowania młodego pokolenia do życia dorosłego. "Jako miejsce, w którym przebiega kształcenie

Bardziej szczegółowo

Opracowały i zebrały: Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska

Opracowały i zebrały: Halina Legutko, Urszula Siwek - Faszyńska Zamieszczone materiały powstały w wyniku wieloletnich żmudnych poszukiwań, licznych spotkań i rozmów z osobami, które były związane bezpośrednio lub pośrednio z naszą szkołą. Część informacji zaczerpnęłyśmy

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE.

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. 1 ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. LUBLIN 2010 2 Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Wykłady z historii wychowania prof. ŁWSH dr hab. R. Stankiewicza

Wykłady z historii wychowania prof. ŁWSH dr hab. R. Stankiewicza Wykłady z historii wychowania prof. ŁWSH dr hab. R. Stankiewicza GŁÓWNE TENDENCJE PRZEMIAN W OŚWIACIE I WYCHOWANIU W XIX W. 1. Przyczyny przemian oświatowych Istotny wpływ na przemiany oświatowe w Europie

Bardziej szczegółowo

Prasa dla kobiet jako odzwierciedlenie zmiany roli i pozycji kobiety w dziewiętnastowiecznym społeczeństwie

Prasa dla kobiet jako odzwierciedlenie zmiany roli i pozycji kobiety w dziewiętnastowiecznym społeczeństwie Katarzyna Orecka Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość. Problemy badawcze młodych politologów Kraków 2010 ISBN 978-83-7271-635-4 s. 23 35 Prasa dla kobiet jako

Bardziej szczegółowo

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach

Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Mała Encyklopedia Zespołu Szkół Agrobiznesu w Klementowicach Klementowice 2011 2 MAŁA ENCYKLOPEDIA ZESPOŁU SZKÓŁ AGROBIZNESU IM. MACIEJA RATAJA W KLEMENTOWICACH WYDANIE DRUGIE UZUPEŁNIONE O LATA 2003-2010

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prof. zw. dr hab. Jan Piskurewicz. Redakcja: Maciej Igielski

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prof. zw. dr hab. Jan Piskurewicz. Redakcja: Maciej Igielski Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska prof. zw. dr hab. Jan Piskurewicz Redakcja: Maciej Igielski Projekt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów LISTOPAD 2013 Nr 11 (14) ISSN 2299-2480 Szanowni Mieszkańcy Gminy Tuchów Po raz pierwszy z budżetem obywatelskim Rozmowa z burmistrzem Mariuszem Rysiem str. 3 Pasja jest najlepszym przewodnikiem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ PAKIET EDUKACYJNY

PODSTAWY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ PAKIET EDUKACYJNY PODSTAWY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ PAKIET EDUKACYJNY GOSPODARKA SPOŁECZNA Instytut Polityki Społecznej należy do wiodących w kraju instytucji naukowo- -badawczych. Kształci studentów

Bardziej szczegółowo

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka

Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka Kształcenie ustawiczne i jego rola w rozwoju zawodowym człowieka 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 364-16-00, fax (41) 364-16-66 strona internetowa: www.wup.kielce.pl

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WIELKOPOLSCE W LATACH 1945-1961

PRYWATNE SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WIELKOPOLSCE W LATACH 1945-1961 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Historii ROBERT ZIMNY PRYWATNE SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WIELKOPOLSCE W LATACH 1945-1961 Rozprawa doktorska napisana w Instytucie Historii

Bardziej szczegółowo

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta

OTWOCK. Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta OTWOCK 1916-2006 Plebiscyt Zasłużony i popularny otwocczanin 90- lecia miasta Informacje o kandydatach nominowanych do finału plebiscytu TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ OTWOCKA 2006 I. OCHRONA ZDROWIA, LECZNICTWO

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii

Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Joanna Pyłat Polski Uniwersytet na Obczyźnie Rys historyczny szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii Dzieje i rozwój szkolnictwa polskiego w Wielkiej Brytanii kojarzą się głównie z II połową XX wieku.

Bardziej szczegółowo

Żydzi w polsce porozbiorowej ROZDZIAŁ II Żydzi w polsce niepodległej (1918-1939)

Żydzi w polsce porozbiorowej ROZDZIAŁ II Żydzi w polsce niepodległej (1918-1939) Stefan Karboński POLACY, ŻYDZI I HOLOCAUST Tytuł oryginału angielskiego: "The Jews and Poles in Word War II", Hippcrene Books, New York 1989, ISBN 0-87052- 591-3 WSTĘP Wysuwane przez Żydów oskarżenia o

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10

Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Gazeta Jubileuszowa 20 kwietnia 2012 Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 10 Rok szkolny 2011/2012 rokiem Jubileuszu 66-lecia 1946-2012 oraz 100-lecia tradycji edukacyjnej 1911-2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI Oświata i szkolnictwo

Rozdział VI Oświata i szkolnictwo Rozdział VI Oświata i szkolnictwo 61. Władze i samorząd szkolny Ustąpienie Rosjan i wkroczenie Austriaków w sierpniu 1915 roku zmieniło położenie mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej, w dziedzinie oświatowo

Bardziej szczegółowo