of services, ageing today is considered to have increasing opportunities in various sectors. Due to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "of services, ageing today is considered to have increasing opportunities in various sectors. Due to"

Transkrypt

1 Dobre Good Practices Praktyki for Senior Tourism w Turystyce Osób Starszych European Union European Union European Regional Development Fund European Regional Development Fund

2 WSTĘP Foreword Turystyka a starzenie się Zmiany Ageing demograficzne tourismi narastający problem starzenia się społeczeństw zmuszają Państwa Członkowskie UE, Demographic a także inne change uprzemysłowione ageing kraje challenge Zachodu, EU do szukania Member States nowych sposobów or Western organizowania industrial usług i countries działań podtrzymujących to find new ways konkurencyjność organising services regionów. W roku sustaining 2020 około regions 20% competitiveness. Europejczyków będzie In 2020 miało ponad around lat. % W roku Europeans 2030 odsetek will be ten over wzrośnie age jeszcze 65 bardziej. in 2030 Nasilenie figure tempa will zmian be even demograficznych higher. jest intensity różne w poszczególnych pace demographic krajach change i regionach. varies between Pomimo different tego że countries zmiany w strukturze regions. wiekowej Even though tworzą nowe wyzwania w wielu obszarach życia, mające wpływ na organizowanie i utrzymywanie usług, problem changes in age structure create new challenges in different areas life for organisation starzenia się w coraz większym stopniu postrzegany jest jako szansa dla wieku sektorów gospodarki. Wskutek narastającego starzenia się społeczeństw konieczne stało się tworzenie nowych usług publicznych services, ageing today is considered to have increasing opportunities in various sectors. Due to i ageing, rozwiązań re na is rzecz a need zaspokojenia to develop potrzeb new services ludzi w ramach solutions zmieniającej that cater się for struktury needs ludnościowej, changing a także odpowiadania population structure na zmiany w respond zachowaniu to i changes potrzebach in consumer konsumentów. behavior dem. Będąc Being one jedną z najszybciej fastest growing rozwijających industries się in gałęzi Europe, przemysłu possibilities w Europie, are vast także in sektor tourism turystyka as well. zaczyna tourism dostrzegać industry swój should znaczący prepare potencjał for związany changes ze that starzeniem occur in się consumer społeczeństw. needs Aby utrzymać habits in globalną order konkurencyjność, to maintain global przemysł competitiveness. turystyczny Seniors powinien are więc not a wykorzystać homogenous tę segment szansę i przygotować but a colourful się group na zmiany w individuals strukturze ranging potrzeb from i przyzwyczajeń wealthy seniors konsumentów. to those with Osoby low income starsze nie from są jednolitą healthy seniors grupą społeczną, to persons ale zbiorem who need jednostek special services. zróżnicowanych y all zarówno have ir pod own względem interests posiadanego wishes. majątku jak i stanu zdrowia, z których każda ma swoje indywidualne potrzeby i zainteresowania. O About projekcie project Projekt TOURAGE project Rozwój - Developing turystyki Senior osób starszych Tourism w in regionach Remote Regions peryferyjnych was developed wychodzi z from założenia, że idea zmiany that demographic demograficzne change stanowią creates nie tylko possibilities, wyzwania ale także not only nowe challenges możliwości for dla regions. regionów. Tourism Turystyka is jest one jedną z fastest najszybciej growing rozwijających industries in się Europe gałęzi przemysłu relatively w remote Europie, regions a stosunkowo have a lot peryferyjne unexploited regiony posiadają unidentified znaczący, development niewykorzystany potential i niejednokrotnie in this field. nieodkryty project potencjał seeks to turystyczny. identify good Projekt practices ma na that celu identyfikację can be utilized dobrych in praktyk, development które mogą tourism zostać services wykorzystane for seniors. w rozwoju results usług turystycznych project help dla osób to starszych. develop W strengn efekcie projekt a Senior przyczyni Tourism się do Model stworzenia in Europe i wzmocnienia that better takes Modelu Turystyki ageing population Osób Starszych into w account Europie, in tourism uwzględniającego development. fakt Furrmore, starzenia się społeczeństw results fer w tools rozwoju for turystyki. development W rezultacie regional projektu powstaną senior tourism także policies. narzędzia wspomagające rozwój regionalnych strategii na rzecz turystyki osób starszych Koordynatorem projektu TOURAGE jest Rada Regionalna Karelii Północnej. Skupiając 11 partnerów z 9 państw TOURAGE Unii Europejskiej, project is projekt coordinated finansowany by Regional jest w ramach Council Programu North Współpracy Karelia Międzyregionalnej is financed by IN- TERREG INTERREG IVC. IVC programme. It brings toger 11 partners from 9 EU member states. 55 Dobrych Praktyk dla osób powyżej 55 roku życia 55 Good Practices for over 55 s W trakcie realizacji projektu z każdego regionu uczestniczącego w projekcie wybrano pięć dobrych praktyk. Każda A total z zaprezentowanych five good practices dobrych have been praktyk collected ma celu from wskazanie each sposobów partner rozwoju regions turystyki during uwzględniających project implementation. osoby starsze. se Łącznie good practices w ramach identify niniejszego methods przewodnika which take zaproponowano seniors into account 55 dobrych with praktyk regard będących to tourism przykładami development. działań Thus uwzględniających altoger, 55 problem good practices starzenia have się w been rozwoju selected turystyki, for this zwiększających brochure konkurencyjność as examples how i wskazujących to tackle ageing najlepsze in działania tourism na sector, rzecz increase promocji regions aktywnego competitiveness starzenia się. in Praktyki this te regard wybrano podczas illustrate wielu how warsztatów, to promote spotkań active ageing. projektowych, selection w czasie has których been głosowano made during na najbardziej several interesujące project workshops, dobre praktyki, learning które cafes mogłyby through zostać przeniesione voting in order do innych to identify regionów most biorących interesting udział w projekcie. transferable practices. Dobre Good practices praktyki zaprezentowane are divided into two w przewodniku main sections zostały Supply podzielone Services na dwa główne Structural rozdziały Solutions. Oferta i Usługi, sections Rozwiązania include five strukturalne. sub-mes Rozdziały which cover te podzielono a wide variety na 5 podrozdziałów, tourism topics z including: których każdy Active dotyczy konkretnego Nature, Culture rodzaju turystyki History, Health Aktywność Wellbeing, i Natura, Kultura Accessibility i Historia, Zdrowie Organization. i Jakość Colored Życia, Dostępność margins i are Organizacja. used in W brochure celu łatwiejszego to easily distinguish odnalezienia se każdej different z subkategorii sub-mes. marginesy main podręcznika conclusions oznaczono have odpowiednimi been summarised kolorami. in Najważniejsze policy recommendations wnioski z realizacji that are projektu available zostały at zebrane end we wspólnych brochure. More znajdujących information się na on końcu each podręcznika. good practice Więcej informacji project can o każdej be found z dobrych on praktyk można znaleźć na stronie projektu pod adresem Mamy We hope nadzieję, you enjoy że w examples przedstawionych find przykładach new inspiring znajdą ideas Państwo for your work! inspiracje do działań na rzecz rozwoju turystyki osób starszych!

3 Rada Regionalna Karelii Północnej (Partner Wiodący), Finlia Region Planistyczny Vidzeme (Komunikacja i Promocja), Łotwa Agencja Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Środowiskiem Regionu Szabolcs-Szatmár-Bereg (Wymiana Doświadczeń), Węgry Agencja Koordynacji Rozwoju Regionu Jeziora Balaton, Węgry Region Macedonii Wschodniej i Tracji, Grecja Agencja Rozwoju Regionalnego Samorządnego Regionu Preszów, Słowacja Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polska Regionalne Stowarzyszenie Turystyczne w Burgas, Bułgaria Województwo Podkarpackie, Polska Rada Regionu Zachodniego, Irlia Rada Prowincji Grenady, Hiszpania

4 3 ROZDZIAŁ SectIon I SUPPLY OFERTA And I USŁUGI SerVIceS I.1 AKTYWNOŚĆ I.1 ActIVe And I NATURA nature Park Natural Narodowy park Strża Strzha (Region (Bourgas Burgas, region, Bułgaria) Bulgaria) Olsztyn. Active Aktywnie! Olsztyn (Warmia-Mazury, (warmia-mazury, Polska) Pol) Warmia-Mazury Senior Senior Games Games (Warmia-Mazury, (warmia-mazury, Polska) Pol) Sportowe Sports wakacje wellbeing dla seniorów holidays (Karelia for seniors Północna, (north Finlia) Karelia, Finl) Centrum Nordic Nordic Walking Walking Centre w otoczeniu around Myczkowce Jeziora Myczkowieckiego Lake (Podkarpackie (Podkarpackie, region, Polska) Pol) Ekoturystyka Ecotourism w Parkach in Evros Narodowych river delta Delty Dadia Evros National i Lasu Parks Dadia (Region (region Macedonii east Wschodniej Macedonia i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Miłość Fond do Lasu Forest Turystyka - Forest Leśna Wellbeing (Karelia Tourism Północna, (north Finlia) Karelia, Finl) Fundacja Carpathian Przyroda Wildlife Karpat Foundation (Podkarpackie, (Podkarpackie Polska) region, Pol) Park Hortobágy Narodowy National Hortobágy Park (Region (Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar, county, Węgry) Hungary) Karpackie Carpathian Niebo Sky Rozwój Development produktów turystycznych tourism products związanych based z astronomią na terenie on polsko-słowackiego astronomy in region pogranicza Slovak-Polish (Region border Preszów, (Prešov Słowacja) region, Slovakia) I.2 KULTURA I.2 culture I HISTORIA And HIStorY Międzynarodowy International Festiwal Egg Festival Jajek nad at Jeziorem Lake Balaton Balaton (South (Południowa transdanubia, Transdanubia, Hungary) Węgry) Szlak Multi-cultural wielokulturowy route Komotini-Maroneia Maroneia (Region (region Macedonii east Wschodniej Macedonia i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Miejsca Places z Duszą with Miejscowości Soul - Partnership Tematyczne matic Warmii i Villages Mazur (Warmia- (warmia-mazury, Polska) Pol) Stare Οld Miasto town i Festiwal Xanthi Staromiejski Old town w festival Xanthi (Region (region Macedonii east Wschodniej Macedonia i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Alhambra Alhambra dla Seniorów for Elderly (Granada, (Granada, Hiszpania) Spain) Festiwal Bealtaine Bealtaine festival (Region (west Zachodni, region, Irel) Irlia) Sieć Karelia á la carte network Kulinarne - Karelian wyprawy culinary po Karelii tours (Karelia (north Północna, Karelia, Finl) Finlia) Letnie Summer Warsztaty Pottery Ceramiki Workshops (Podkarpackie, (Podkarpackie Polska) region, Pol) Zamek Ľubovňa Lubownia Castle (Region (Prešov Preszów, region, Słowacja) Slovakia) Szlak Gastronomic Kulinarny (Region journey Szabolcs-Szatmár-Bereg, (Szabolcs-Szatmár-Bereg Węgry) county, Hungary) Wędrówki Walks przez through żyjący living Spisz Spiš (Preszów, (Prešov Słowacja) region, Slovakia) Szlak Sourn Winnic Południowego Balaton wine road Balatonu (South (Południowa transdanubia, Transdanubia, Hungary) Węgry) Irel Irel Reaching Reaching Out (Region Out (west Zachodni, region, Irlia) Irel) Wiara Faith i Zdrowie Health (Region (Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg, county, Węgry) Hungary) Projekt ULTREIA ULTREIA Project w Sanktuarium on Knock Shrine Knock (west (Region region, Zachodni, Irel) Irlia) Ochrona Preservation drewnianych promotion cerkwi na międzynarodowym wooden churches szlaku on architektury international drewnianej (Preszów, wooden Słowacja) path (Prešov region, Slovakia) Szlak Route kościołów medieval średniowiecznych churches (Szabolcs-Szatmár-Bereg (Region Szabolcs-Szatmár-Bereg, county, Hungary) Węgry)

5 4 I.3 I.3 ZDROWIE HeALtH And I JAKOŚĆ wellbeing ŻYCIA Radość Best Enjoyed Niespiesznego Slowly Wypoczynku SPA Gourmet Turystyka tourism kulinarna countryside i spa w Pałacu Dikļi (Region Dikļi Palace Vidzeme, (Vidzeme Łotwa) Planning region, Latvia) Program Tropical Turystyki Tourism Tropikalnej Programme (Grenada, (Granada, Hiszpania) Spain) Turystyka Balneo Tourism Balneologiczna in Pomorie w Pomorie (Bourgas (Region region, Burgas, Bulgaria) Bułgaria) Lecznicze rapeutic Łaźnie Mud Błotne Baths w in Krynides Krinides (Region (region Macedonii east Macedonia Wschodniej i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Centrum Rehabilitation Rehabilitacji Centre Līgatne i Szlak & Nordic Nordic walking Walking w Parku Narodowym Gauja (Region in Gauja Vidzeme, National Łotwa) Park (Vidzeme Planning region, Latvia) IMSERSO: Program Social Programmes społeczny na to rzecz improve poprawy quality jakości life życia for osób elderly starszych people in w Grenadzie Granada (Grenada, (Granada, Hiszpania) Spain) Stowarzyszenie Without Barriers Turystyki Tourism Bez Association Barier (Pomorskie, Polska) Pol) SectIon ROZDZIAŁ II II StrUctUrAL ROZWIĄZANIA SoLUtIonS STRUKTURALNE II.1 DOSTĘPNOŚĆ AcceSSIBILItY Jaskinia Las Ventanas, Okien w Caves Piñar (Grenada, in Piñar (Granada, Hiszpania) Spain) Program Age Friendly Miast Cities i Hrabstw Counties Przyjaznych Programme Wiekowi (AFCC) (Region(west Zachodni, region, Irlia) Irel) Turystyka Accessible Naturalna Nature Tourism Dostępna (north dla Wszystkich Karelia, Finl) (Karelia Północna, Finlia) Termalne Tamási Ability Spa Tamási rmal (Południowa Spa (South Transdanubia, transdanubia, Węgry) Hungary) Ogród Sensual Sensoryczny Universal Garden (Podkarpackie, (Podkarpackie Polska) region, Pol) Taksówka Koli Shuttle Wahadłowa Taxi (north Koli Karelia, (Północna Finl) Karelia, Finlia) II.2 ORGANIZACJA organization Program Cultural wolontariatu volunteers programme kulturalnego w Parque de las Ciencias (Granada, Hiszpania) Spain) Pakiety Tourism turystyczne Packages 55+ (Region (Bourgas Burgas, region, Bułgaria) Bulgaria) Program State specific państwowych subsidy subsydiów for retired emerytalnych persons in Slovak Republiki republic Słowackiej (Prešov (Preszów, region, Słowacja) Slovakia) Model Micro-cluster współpracy collaboration mikro-klastrów model (Region (Vidzeme Vidzeme, Planning Łotwa) region, Latvia) Pakiety Senior turystyczne tourism packages i system ulg senior dla seniorów discounts fered w in mieście town Harkány Harkány (Południowa (South transdanubia, Transdanubia, Węgry) Hungary) Federacja Federation Organizacji Social Socjalnych Organisations Województwa FOSa Warmińsko-Mazurskiego (warmia-mazury, Pol) FOSa (Warmia-Mazury, Polska) Działania TDM activities Organizacji Zarządzania Hajdúszoboszló Destynacjami (Hajdú-Bihar Turystycznymi county, Hajdúszoboszló Hungary) (Region Hajdú-Bihar, Węgry) Inicjatywa Mazsalaca osób Senior starszych Initiative Mazsalaca (Vidzeme (Region Planning Vidzeme, region, Łotwa) Latvia) Mecsek Ökocsali (Południowa (South transdanubia, Transdanubia, Hungary) Węgry) Inicjatywa Senior initiative osób starszych - international międzynarodowe Exchange voluntary wymiany work wolontariackie (Vidzeme Planning (Region Vidzeme, region, Latvia) Łotwa) Kluby Pensioners Seniora Clubs (Region (Bourgas Burgas, region, Bułgaria) Bulgaria) Rada Council Emerytowanych оf veterans from Pracowników Petro Chemical Zakładów Petrochemicznych Refinary (Bourgas (Region region, Burgas, Bulgaria) Bułgaria) Spółdzielnia Women s Cooperative Kobiet z Kokkinogeia Kokkinogeia (Region (region Macedonii east Wschodniej Macedonia i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Klub Old Seniora Travellers PTTK Club Rzeszów (Podkarpackie (Podkarpackie, region, Polska) Pol) Stowarzyszenie Active Retirement Aktywnych Irel Emerytów (west region, Irlii Irel) (Region Zachodni, Irlia) JoInt WSPÓLNE PoLIcY ZALECENIA recommendations 46

6 ROZDZIAŁ I OFERTA I USŁUGI

7 66 ACTIVE AND NATURE AKTYWNOŚĆ I NATURA BUŁGARIA BULGArIA Park Narodowy Strża natural (Region park Burgas, Strzha Bułgaria) (Bourgas region, Bulgaria) Park Narodowy Strża jest położony na granicy Bułgarii Natural i Turcji. Na Park obszarze Strzha parku is ponad located 90% in mieszkań- border area ców stanowią Bulgaria osoby with starsze. Turkey. Turystyka 90% stanowi population główne is źródło elderly. zatrudnienia Tourism lokalnej is społeczności, main activity przyczyniając local population, się do tworzenia which miejsc creates pracy jobs i wzrostu economic gospodarczego growth in w regionie. Lokalni mieszkańcy odremontowali swoje area. Local people have refurbished ir houses domy i udostępniają je turystom odwiedzającym park. accommodate visitors in park. y sing local W ercie znajduje się śpiewanie lokalnych pieśni, tańce ludowe, gotowanie regionalnych potraw i wycieczki songs, perform folk dances, prepare local food, guide z przewodnikiem. tourists in W maju region. każdego Each roku year mieszkańcy in May local people organizują organise Festiwal Festival Rododendronów. Rhododendron. Starsze osoby old mieszkające people in we wsi village Brashlyan Brashlyan założyły established stowarzyszenie, w ramach którego y made zorganizowali exhibition wystawy local lokalnego crafts an organisation rękodzieła clos, i strojów refurbished ludowych, a old także school zmodernizowali church starą provide szkołę. Głównym tourism celem services działania catering, stowarzyszenia guides, accommodation, jest świadczenie usług demonstrations turystycznych folk gotowanie dances regionalnych posiłków, zakwaterowanie, pokazy tańców singing. i pieśni services ludowych. are mainly Co ważne, provided usługi by te świadczą elderly people. głównie osoby provision starsze, co services pozwala makes im zachować m aktywność active creates i osiągać employment dodatkowe dochody. prits. Tworzenie miejsc pracy na obszarach peryferyjnych To Tworzenie create employment możliwości in dywersyfikacji remote area. ekonomicznej To w create Parku possibilities Strża for economic diversification in Zatrzymanie Natural park depopulacji Strzha. obszaru To Zachowanie keep population i promocja in bogatych area. kulturowych i naturalnych preserve zasobów promote turystycznych. rich cultural natural To tourist resources in area. Działania zrealizowane przez stowarzyszenie osób starszych activities z Parku performed Narodowym by Strża organisation dały następujące rezultaty: in Natural Park Strzha have led to elderly people following Zwiększenie zatrudnienia Increased Zwiększenie employment. źródeł dochodu Increased Zwiększenie sources liczby odwiedzających income. Increased Nowe umiejętności number i visitors. usługi Promocja zasobów kulturowych i naturalnych New skills services. Zmniejszenie depopulacji obszaru. Promoted natural cultural resources. Decreased depopulation area. Zarząd Parku Narodowego Strża Directorate Strja Nature Park POLSKA PoLAnd Olsztyn Aktywnie! Active (Warmia-Mazury, olsztyn Polska) (warmia-mazury, Pol) Olsztyn Aktywnie! jest programem miejskim realizowanym Active przez miasto Olsztyn Olsztyn. (Olsztyn Celem Aktywnie!) programu jest is a promocja municipal aktywnej turystyki implemented i zdrowego stylu by życia wśród city mieszkańców Olsztyn programme designed Olsztyna ze to wszystkich promote grup an wiekowych. active Program healthy miał lifestyle swoją among premierę w 2010 citizens r. erując Olsztyn 7 dyscyplin from i szereg all age działań groups. edukacyjno-rekreacyjnych. programme premiered Ogromna in popularność 2010 with projektu 10 different wśród disciplines olsztynian przyniosła various już w educational jego pierwszej odsłonie recreational frekwencję przekraczającą It immediately założenia. received Od samego wide początku acclaim wszyst- from activities. kie działania citizens przygotowywano Olsztyn, whose i realizowano participation przy współpracy in events exceeded kilku lokalnych organiser s stowarzyszeń. estimates. W każdej kolejnej From edycji rosła very beginning liczba partnerów all programu, activities co dodatkowo programme przekładało have been się planned na zwiększenie implemented liczby instytucji cooperation publicznych with i prywatnych various local w realizacji associations. programu. W roku number 2012 w programie project partners wzięło udział has been ponad growing uczestników, steadily with którzy different mogli wybrać institutions spośród both 21 public różnych dyscyplin. private Program taking part adresowany in organisation jest do wszystkich programme. mieszkańców, przy In 2012 czym niektóre Active dyscypliny Olsztyn cieszą programme się szczególną popularnością reached more than wśród konkretnych people who grup participated wiekowych, co in different sprawia, events że ma across on charakter 21 disciplines międzypokoleniowy. fered by Niektóre city. programme is addressed to all age groups, with z dyscyplin takich jak wycieczki z przewodnikiem, nordic walking czy certain activities targeting specifically selected groups thus becoming zbieranie an grzybów, intergenerational są bardzo popularne programme. wśród Some osób starszych. activities such as guided tours, Nordic walking or mushroom picking are very popular among seniors. Rozwijanie zainteresowań w dziedzinie turystyki i krajo znawstwa Developing Promocja turystyki interests aktywnej in tourism jako alternatywy sightseeing. dla konsump- Promotion cyjnego stylu życia active tourism as an alternative to a consumer Promowanie lifestyle. aktywnego i zdrowego stylu życia Promotion Rozwijanie sprawności an active fizycznej healthy lifestyle. Enhancing Rozwijanie physical ciekawości fitness. świata Encouraging Kształtowanie curiosity pozytywnych about postaw world. społecznych Developing Kreowanie positive społeczności social ludzi attitudes. aktywnych Building Promocja a society walorów przyrodniczych active people. i tras rekreacyjnych Promoting w Olsztynie pure i okolicach. nature recreational tracks in Olsztyn its vicinity. Program okazał się sukcesem, każdego przyciągając coraz większe programme grupy mieszkańców has been developed przy zachowaniu successfully dotychczasowego with each edition poziomu attracting finansowania. more Zwiększyła participants się także within liczba a similar dyscyplin i wydarzeń, budget. Also co number dało w rezultacie disciplines bardziej zróżnicowaną events has been increasing steadily, thus providing a more i pełniejszą ertę dla wszystkich grup wiekowych. versatile comprehensive fer for all age groups. Urząd Miejski w Olsztynie Olsztyn Biuro Sportu Municipal i Rekreacji Office Department Promotion

8 7 PoLAnd POLSKA Warmia-Mazury Senior Games warmia-mazury Senior Games (Warmia-Mazury, Polska) (warmia-mazury, Pol) Głównym celem zawodów Warmia-Mazury Senior Games jest promocja aktywności sportowej, a także zdrowego stylu życia main wśród me osób w wieku Warmia-Mazury 45+, ze szczególnym Senior uwzględnieniem Games is to promote osób starszych, sports poprzez an active angażowanie healthy tej grupy lifestyle wiekowej w people aktywność aged społeczną 45 mającą more with na celu a particular promocję focus społecznego on senior włączenia, groups otwartości, reby actively tolerancji engaging i szacunku se dla among groups wszystkich in social nacji i activities religii, grup by wiekowych promoting i stylów social życia. inclusion, Imprezie openness, towarzyszy tolerance szereg wydarzeń respect kulturalnych for all nations, i edukacyjnych cultures, religions, akcentujących ages znaczenie lifestyles. aktywności Games sportowej will wśród be accompanied osób powyżej 45 by roku a series życia. Inne cultural działania uwzględniają educational activities także organizację regionalnych emphasising importance imprez rekreacyjnych role dla sporting osób starszych activity ( Senioriada ) among people i innych over wydarzeń 45, including towarzyszących, an educational które conference inaugurating project. Or activities will include organisation a regional recreational event mają na celu aktywizację osób z tej grupy wiekowej. Projekt przyczynia się także do promocji regionu Warmii i Mazur, for seniors ( Seniorada ) or accompanying events, integrating people 45 years old more. nawiązując do poprzedniej kampanii promocyjnej zatytułowanej Mazury Cud Natury, podkreślającej naturalne bogactwo project will also contribute to promotion region Warmia Mazury as a desirable tourist destination for regionu senior jako tourists idealnego miejsca ir families do wypoczynku will dla build wszystkich upon poszukujących previous campaign spokoju i wypoczynku entitled Masuria w otoczeniu Wonder natury. Druga Nature edycja which igrzysk emphasised miała miejsce w natural dniach richness sierpnia 2014 region r. i odbywała being a perfect się w wielu place miejscowościach for all those looking regionu for peace Olsztynie, Ornecie, tranquillity Ostródzie, in natural Lidzbarku surroundings. Warmińskim, Iławie, second Pasłęku edition i Nidzicy. will take place between August 2014 in different locations within Warmia-Mazury region, including Olsztyn, Orneta, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Iława, Pasłęk Nidzica. ACTIVE AND NATURE AKTYWNOŚĆ I NATURA Cele społeczne: propagowanie aktywności sportowej wśród osób w wieku 45+ Social propagowanie zdrowego stylu życia Promotion propagowanie sports aktywności among społecznej, people aged otwartości, 45+. tolerancji i szacunku dla wszystkich nacji, kultur i religii, grup wiekowych i stylów a healthy życia lifestyle. Promotion prowadzenie social międzynarodowego activity, openness, dialogu tolerance (współpraca z respect zagranicznymi for all nations, międzynarodowymi cultures organizacjami religions, ages oraz in- Promotion lifestyles. stytucjami) Maintaining international dialogue (cooperation with foreign international organisations institutions). Cele promocyjne: Promotional promocja Warmii i Mazur oraz Polski jako interesującego i pożądanego miejsca destynacji turystycznych oraz inwestycji Promotion project, region Warmia Mazury Pol as an area sustainable development gospodarczych as an interesting związanych desirable z turystyką tourism business investment location. Creative kreatywna continuation kontynuacja kampanii campaign Mazury Masuria Cud Natury Wonder Nature. Promotion wspieranie promocyjne cities co-organising wizerunku miast współorganizatorów event. Creating stworzenie i marketing promocja nowej a new marki br Warmii Warmia i Mazury Warmia-Mazury - Warmia-Mazury Senior Games Senior Games. Pierwsza first edition edycja Warmia Warmia Mazury Mazury Senior Games Senior zorganizowana Games held in w 2012, roku was spotkała well received się z pozytywnym both in Pol odbiorem abroad. zarówno w competition kraju jak i za received granicą. Zawody an ficial zostały honorary objęte icjalnym patronage patronatem from President Prezydenta RP Pol i otrzymały was wsparcie supported ze strony by Ministerstwa Polish Ministry Sportu i Turystyki Sport jako Tourism wydarzenie as an tworzące event creating dialog międzypokoleniowy intergenerational i dialogue promujące włączenie promoting społeczne social inclusion społeczności senior osób starszych communities w Polsce in Pol i za granicą. abroad. W roku 2012 Games impreza gared skupiła uczestników participants w wieku aged between lata reprezentujących 82 from many takie countries kraje jak Estonia, including Holia, Estonia, Rosja, Nerls, Niemcy, Litwa, Russia, Belgia, Germany, Kanada, Szwecja, Lithuania, Wielka Belgium, Brytania, Canada, USA, 40 Sweden, Ukraina, Dania Great i Britain, Hiszpania. Na USA, podstawie Ukraine, sukcesu Denmark pierwszej Spain. edycji Igrzysk, Based on podjęto success decyzję o zorganizowaniu first edition kolejnej Games edycji w roku project 2014 w will oparciu be continued znaczniej in szerszą 2014 listę with partnerów a broader i list współorganizatorów. partners. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marshal s Departament Office Sportu Warmia Mazury Department Sport

9 8 AKTYWNOŚĆ I NATURA ACTIVE AND NATURE FINLANDIA FInLAnd Sportowe wakacje dla seniorów Sports wellbeing holidays (Karelia Północna, Finlia) for seniors (north Karelia, Finl) Dobra praktyka łączy podróże zagraniczne z prozdrowotnymi ćwiczeniami fizycznymi, co stanowi odpowiedź na practice combines travelling abroad healthy exercise corresponds to dem potrzeby prezentowane przez klientów zainteresowanych tą formą consumers. wypoczynku. Organizatorzy organisers zauważyli, have noticed że bardzo that popularne holidays that stało combine się spędzenie travelling wakacji łączących exercise podróże are in great z ćwiczeniami dem at fizycznymi. moment. Duża y popularność are also tej popular erty wynika because także y z faktu, fer new iż pozwala experiences ona na nabycie are nowych a way doświadczeń, to maintain friendships umożliwia poznawanie make nowych new friends. ludzi i odnawianie seven starych day holiday przyjaźni. programme Siedmiodniowy includes program different wakacji kinds zakłada sports, różnorodne such as Nordic zajęcia walking, sportowe water nordic gymnastics, walking, gimnastyka Pilates, sports wodna, games pilates, gry gymnastic sportowe i exercises ćwiczenia gimnastyczne. it is always Wszystkie tailored zajęcia depending są zawsze on dostosowane participants do potrzeb interests. uczestników. holiday Program trips are wyjazdów suitable jest for opracowany everyone, w which taki sposób, means by that umożliwić participants udział osobom fitness levels w różnym wieku age i are o różnej taken sprawności into account fizycznej. in Dodatkowo fered programmes. organizowane In są addition, również re zajęcia are wieczorne, evening activities a także wycieczki possibility fakultatywne to participate grupowe in lub indywidualne. excursions provided by travel agency or individually. Promocja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportów i ćwiczeń fizycznych, To Poprawa promote relacji wellbeing społecznych seniors uczestnicy through mają sports możliwość exercise. poznania nowych ludzi i zawarcia przyjaźni, To Możliwość improve social zdobywania interaction: nowych participants doświadczeń, will get to know Stworzenie new people nowego modelu form friendships. usług dla osób starszych, To Oferowanie fer new experiences wakacji dostosowanych for seniors. do potrzeb osób To starszych. create new service models for seniors. To fer wellbeing holidays that are tailored to seniors. Liczba seniorów uczestniczących w wyjazdach znacząco wzrosła. number Kolejne wyjazdy senior są participants zawsze w pełni has zarezerwowane. increased notably Dzięki since wdrożeniu beginning dobrej praktyki practice Instytut Sportu it is Wschodniej always fully Finlii booked. ISLO Through pozyskał nową practice grupę klientów, Eastern budując Finl Sports dzięki temu Institute pozytywny ISLO receives wizerunek new wspierający customers jego statutowe działania. builds a positive image that supports institute s activities. POLSKA PoLAnd Centrum Nordic Walking w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego (Podkarpackie, nordic walking centre around Lake Myczkowce Polska) (Podkarpackie region, Pol) Centrum Nordic Walking w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego Walking stworzono Centre w oparciu around o Lake ośrodek Myczkowce wypoczyn- is Nordic based kowy Caritas on holiday i sieć 18 resort szlaków Caritas nordic walking a network (część z nich 18 trails została (some wytyczona m specjalnie are specially dla osób created niepełnosprawnych) people), o różnej different długości lengths i niewielkiej mild różnicy heights wy- for disabled sokości. highest Najwyższy point is punkt about na 550 trasach m. above znajduje sea się level. na Some wysokości 550 trails m n.p.m. are included Niektóre into ze szlaków Eco-museum znajdują Beaver się na terenie country. eko-muzeum centre pod was nazwą created Kraina by Bobra. two groups: W pracach pressional nad stworzeniem tourist Centrum guides brali udział local presjonalni przewodnicy, Besides a także common lokalna tourist społeczność. service community. in Poza zwykłą resort, ertą sticks turystyczną, are available ośrodek to hire, eruje as well wynajem kijów do guiding nordic walking, medical a także services opiekę are presjo- fered. as pressional All nalnego at a przewodnika reasonable price. i usługi medyczne. resort Caritas Ceny wszystkich usług a number dostosowane cultural są do attractions możliwości finansowych activities also fers which osób starszych. attract Polish Ośrodek international wypoczynkowy visitors Caritas all year eruje także szereg atrakcji kulturalnych, które przyciąga- round. ją turystów krajowych jak i zagranicznych. Economic Wzmocnienie strengning gospodarki regionu, region. To Wzbogacenie enrich tourist erty fer turystycznej which includes uwzględniającej a huge znaczącą liczbę dostępnych usług, number available services. Promocja turystyki aktywnej dedykowanej seniorom i To promote active tourism especially for senior osobom niepełnosprawnym. citizens disabled people. Około osób w wieku 55+ każdego roku odwiedza Approximately ośrodek. Prawie 35 połowa 000 visitors z nich korzysta age z infrastruktury 55+ arrive at dostępnej resort w ośrodku. annually. Rosnące Almost zainteresowanie half m use ertą facilities zachęciło available pracowników re. Caritas growing do powiększenia interest in wachlarza encourages usług. Działalność Caritas ośrodka managers korzystny to enlarge wpływ fer na rozwój package lokalnej services. przedsiębiorczości. It also stimulates local entrepreneurship in area. Instytut Sportu Wschodniej Finlii ISLO Eastern Finl Sports Institute ISLO Ośrodek wypoczynkowy Caritas Holiday resort Caritas

10 9 Greece GRECJA Ekoturystyka w Parkach Narodowych Delty Evros i Lasu ecotourism in Dadia river (Region evros Macedonii delta Wschodniej dadia national i Tracji, Grecja) Park (region east Macedonia thrace, Greece) Instytucje zarządzające oboma parkami narodowych powstały na podstawie inicjatywy władz lokalnych i organizacji two management ochrony środowiska. bodies were Celem created obu instytucji following jest ochrona, initiatives zarządzanie undertaken i promocja by local obszarów authorities chronionych. Cele te organisations. są realizowane ir poprzez aim monitoring is environmental protection, naukowy dzikich management ptaków i akwenów promotion wodnych, areas ochronę under protection zasobów naturalnych, it is accomplished zapewnienie through informacji actions osobom such as odwiedzającym scientific support parki, organizację monitoring festiwali, wild wizyt birds studyjnych i environmental programów edukacyjnych. surveillance, Obydwie provision instytucje waters, information zarządzające to zostaną visitors, wkrótce as well połączone as organising w celu festivals, zapewnienia zintegrowanych environmental usług education dla odwiedzających, programmes. w tym In visits this usług context, transportowych management dla osób starszych, bodies will a także soon wycieczek fer z przewodnikiem integrated services po terenach to public o dużych walorach potential merge visitors, przyrodniczych. transportation tours in areas high environmental value with trained personnel safe means for elderly. Ochrona lokalnej flory i fauny, Wdrażanie programów ekoturystycznych, Bieżące opracowanie i wdrażanie ram organizacyj- Surveillance protection flora fauna. nych, Provision information training. Monitorowanie wdrażania uregulowań prawnych, Implementation ecotourism programmes. Ongoing Tworzenie specification programu studiów management z zakresu zarządzania framework środowiskowego, its implementation. Monitoring Uczestnictwo w krajowych, implementation europejskich i międzynaro legislative framework. dowych programach. Composition environmental management studies. Participation in national, European international Połączenie programmes. obu instytucji daje większe możliwości odpowiedniego zarządzania zasobami naturalnymi i promocji ekoturystyki. merger provides enhanced possibilities for adequate resources long term viability as well as improved management ecotourism promotion activities. Zarząd Delty Evros Management body Evros Delta Park Narodowy Dadia Dadia National Park FInLAnd FINLANDIA Miłość do Lasu Turystyka Leśna Fond Forest - Forest wellbeing tourism (Karelia (north Północna, Karelia, Finlia) Finl) W ramach projektu powstał szereg produktów turystycznych This podkreślających project developed wyjątkowy a charakter range gminy wellbeing Ilomantsi tourism i odpowiadających highlighting na specjalne potrzeby special turystów characteristics krajowych jak products Ilomantsi i zagranicznych. (municipality Produkty in te North opierają Karelia) się na tym, to cater co do both zaerowania domestic mają okoliczne international lasy, rezerwaty special biosfery, needs. a także for products lokalna kultura are based karelska. on Wachlarz forests, produktów biosphere składa reserve się na ertę local tygodniowych Karelian pakietów culture. turystycznych range zorientowanych tourism products zwłaszcza comprises na grupy zorganizowane. service modules Poszczególne which constitute elementy a pakietów one-week są także tourism ererowane service jako package indywidulane to cater produkty for needs turystyczne. tourist Wszystkie groups produkty in tworzone particular. są w ramach service lokalnej sieci in usługodawców, package w also tym przez serve małe as independent przedsiębior- modules tourism stwa lub inne products. podmioty działające tourism w services tym sektorze are turystyki. produced W by ramach a service tej erty provider osoby network starszą stanowią involving jedną entrepreneurs z głównych grup or docelowych, actors. korzystnie Senior travellers wpływając are na one dalszy rozwój target tej groups formy turystyki. wellbeing Osoby starsze tourism są bowiem development. bardzo zainteresowane aktywną in active turystyką nature przyrodniczą, tourism, wypoczynkiem silence, wellbeing w ciszy y are interested i spokoju, health a services. także usługami prozdrowotnymi erowanymi w ramach tej erty. Establish Stworzenie sieci service lokalnych provider usługodawców network. Conduct Przeprowadzenie a customer badań survey wśród on turystów appeal dotyczących Finnish zainteresowania fińskimi produktami turystyki leśnej na forest-based wellbeing tourism products in rynku japońskim Japanese market. Stworzenie produktów opartych na turystyce leśnej Develop Budowa forest-based modelu tworzenia wellbeing produktów tourism turystycznych products. Create możliwego a product do wykorzystania development przez model firmy turystyczne that tourism planujące poszerzenie will be able swojej to utilise erty when o nowe launching produkty tury- new companies tourism styczne. products. Among Warto podkreślić, or results, że w ramach tego project projektu developed wytworzono several kilka wellbeing produktów tourism turystycznych, products które that były have następnie been testowane tested with na different różnych grupach customer konsumentów groups e.g. np. Bear Polowanie hunt na feast, niedźwiedzia, Wspólne forest for wyprawy (gr)parents do lasu dla dziadków (gr)children i wnucząt lub Trip to Wycieczka Cultural po nature malowniczej tour farmie in Puustila Puustila. scenic farm. Uniwersytet Wschodniej Finlii Aducate Centrum Szkoleń i Rozwoju University Eastern Finl Aducate - Centre for Training Development Usługi Turystyczne Karelia Expert Karelia Expert Tourist Service ltd. AKTYWNOŚĆ I NATURA ACTIVE AND NATURE

11 10 ACTIVE AND NATURE AKTYWNOŚĆ I NATURA PoLAnd POLSKA Fundacja Przyroda Karpat carpathian wildlife Foundation (Podkarpackie, Polska) (Podkarpackie region, Pol) Głównym celem działalności Fundacji Przyroda Karpat jest zwiększenie main objective liczby europejskich Carpathian turystów Wildlife odwiedzających obszar is increasing transgraniczny number Wschodnich European Karpat Foundation nature-orientated pomiędzy Polską, Słowacją visitors in i Ukrainą, Eastern a także Carpathians erowanie produktów turystyki area between przyrodniczej Pol, dla Slovakia turystów od- transboundary Ukraine wiedzających as well region. as fering Cześć nature-based obszaru działania tours to Fundacji visitors already stanowi staying obszar in rezerwatu region, biosfery mostly UNESCO Polish ones. Wschodnie is Karpaty. territory Fundacja UNESCO eruje całoroczne biosphere reservation usługi tu- In part it area rystyczne Eastern zarówno Carpathians. dla grup zorganizowanych Foundation provides jak services i turystów all indywidualnych. year round, for Wśród both groups partnerów individuals. międzynarodowych zaangażowanych International partners involved w inicjatywę in Rewilding Rewilding Europe Europe są takie organizacje jak WWF Holia, Fundacja initiative like WWF Nerls, ARK Foundation, ARK, fundusz ochrony środowiska Conservation Capital, inicjatywa Wild Wonders Europe i WWF Polska. Conservation Capital, Wild Wonders Europe national WWF Pol. Rozwój turystyki przyrodniczej w regionie, Promocja pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy jako To atrakcyjnej develop nature destynacji tourism turystycznej, in region. zwłaszcza dla To miłośników promote przyrody. borderl between Pol, Slovakia Ukraine as an attractive tourist destination esp. for nature lovers. W ciągu ostatnich 10 lat działalności Fundacja zorganizowała wycieczki z przewodnikiem dla pfundacja In last 10 years activity guided tours for almost 1,000 nature lovers have been organised, mostly for citizens Western Europe, from university students to mature birdwatchers between age Moreover, around 15 local nature guides have been trained are involved in servicing organised tours. Przyroda Karpat Carpathian Wildlife Foundation WĘGRY HUnGArY Park Narodowy Hortobágy (Region Hortobágy Hajdú-Bihar, national Węgry) Park (Hajdú-Bihar county, Hungary) Park Narodowy Hortobágy jest pierwszym i dotychczas największym obszarem National chronionej Park is przyrody first na until Węgrzech. today Hortobágy Obecnie largest liczy protected on 83 tysiące natural hektarów. area W Hungary, roku 1999 which park extends został wpisany some na 82 Listę thous światowego hectares. dziedzictwa UNESCO. park won W roku Part 2008 jako najlepsza World Heritage na Węgrzech title destynacja in 1999 turystyczna działająca In 2008, na rzecz as zachowania Hungary s żyjącej best tradycji, destination park from UNESCO. for otrzymał preserving od Komisji living Europejskiej traditions, tytuł Najlepszej it was awarded Europejskiej EDEN Destynacji - European Turystycznej Destinations EDEN. Park Hortobágy Excellence w sposób title from harmonijny European łączy naturalny Commission. krajobraz z wytworami Hortobágy ludzkiej presents cywilizacji. Programy erowane przez park charakteryzują się harmonic living man lscape toger. znaczącą sezonowością. Jednym z warunków zapewnienia Strong seasonality characterises national park finansowej stabilności programów i obszarów pokazowych programmes. parku jest przedłużenie One sezonu conditions turystycznego i zminimalizowanie sezonowości. financial sustainability programmes demonstration sites is extending tourist season reducing seasonality, refore y initiated developments. Zachęcenie turystów do przedłużania pobytów w regionie, Wpływ na przedłużenie sezonu turystycznego, Urge Wpływ tourists na zachęcenie to stay longer turystów in do ponoszenia area. większych Contribute wydatków to podczas prolongation pobytu tourist season. Enhance Zachowanie increase walorów naturalnych tourist spending. i kulturowych, a także Preserve dziedzictwa architektonicznego cultural i historycznego natural values, regionu. architectural historical heritage region. Wspólnymi rezultatami zastosowanych działań jest zwiększenie ilości common atrakcji turystycznych, result liczby developments odwiedzających is tury- expansion stów zarówno z regionu touristic jak i z attractions, innych części kraju. number Działania visitors te przyczyniają both from się także area do polepszenia from walorów wider naturalnych, region can increase ochrony naturalnych as well. habitatów, developments a także dzikich contribute gatunków to roślin i zwierząt. introduction Dzięki temu natural wzrasta values, zainteresowanie preservation parkiem complex ze natural strony wielu habitats grup docelowych, wild animal w tym osób plant starszych, species. co se może pozwolić new developments na aktywne włączenie may maintain tej grupy w interest szkolenia, all działania target edukacyjne groups including i rozpowszechnianie seniors as informacji. well, Wzrosła could actively także dostępność involve m parku narodowego, in training, co education, przyciąga większą dissemination liczbę tych seniorów, information. którzy nie są w stanie accessibility zwiedzać parku o własnych siłach. Dlatego też jednym z najbardziej obiecujących przykładów rozbudowy parku jest kolej wąskotorowa i natural park has developed a lot, can attract target groups such as seniors, which are not in a position to wycieczki samochodami terenowymi, co pozwala na dotarcie explore do dotychczas natural niedostępnych park by części walking. parku. refore one most promising element developments is railway or safari jeeps which can ensure larger access to Zarząd territory Parku Narodowego natural Hortobágy park. Hortobágy National Park Directorate

12 11 SŁOWACJA SLoVAKIA Karpackie Niebo Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na carpathian Sky development tourism products based on astronomy terenie in polsko-słowackiego region pogranicza Slovak-Polish (Region border Preszów, (Prešov region, Słowacja) Slovakia) Projekt zrealizowano na obszarze przygranicznych regionów Słowacji i Polski, które nie wykorzystują w pełni swojego potencjału idea rozwojowego. project Region was północno-wschodniej implemented in Słowacji regions nie jest Slovakia odwiedzany przez Pol turystów which tak are często not jak using zachodnia ir część development regionu Preszów potential (Tatry very Wysokie). well. Infrastruktura region norastern drogowa nie Slovakia jest tu wystarczająca, is not visited co by przekłada tourists się as z kolei ten na as niską podaż Western usług part turystycznych. Prešov Z region racji swojego (High Tatras peryferyjnego Mountains). położenia i road oddalenia infrastructure od ośrodków is not przemysłowych, known very well obszar ten doskonale supply tourist nadaje products się do prowadzenie in this area obserwacji is also low. astronomicznych Due to its remoteness i związanej from z tym industrial astro-turystyki. settlements Brak infrastruktury, said area postrzegany has excellent przez conditions większość for jako astronomical główna wada observations regionu, oznacza also także tourism brak zanieczyszczeń associated with świetlnych astronomy. i bardzo ciemne lack infrastructure, which people regarded as a major deficiency region, means night s sky is dark niebo idealne dla prowadzenia obserwacji, a także potencjalną szansę na turystyczny rozwój regionu. Astro-turystyka not polluted with unnecessary lights, which could be used as an opportunity for development region. jest Astro-tourism bowiem odmianą is a segment turystyki dla tourism wszystkich suitable grup for wiekowych. people Nie all jest ages. ona wymagająca activity is fizycznie physically i może undeming być łączona ze spacerami can be combined po lasach with lub walks innymi in dyscyplinami woods rekreacyjnymi. or leisure activities. Instytucje edukacyjne Educational zaangażowane bodies involved w projekt in przygotowały project also także prepared szereg several wykładów lectures dostosowanych for different do age wszystkich groups. grup wiekowych. Wspieranie budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej związanej z astronomią, Support Wzmacnianie building funkcji obszaru upgrading przygranicznego tourism ( infrastructure turystycznych, associated edukacyjnych, with rekreacyjnych, astronomy. usługowych i bizneso- Strengning wych) służących jego functions rozwojowi, border region serving development (tourist fice, educational, recreational, Wymiana doświadczeń business oraz services). wiedzy w dziedzinach związanych z astronomią, turystyką, edukacją, rekreacją i zwią- Exchange zanymi z nimi experience usługami i biznesem, knowledge in areas related to astronomy, tourism, education, recreation related Wymiana services wiedzy związanej business. z tworzeniem nowych elementów infrastruktury turystyczno-astronomicznej, Preparation production new astronomical features tourist Poznawanie partnerów, przygotowanie podstaw do budowy sieci współpracy infrastructure. transgranicznej. Getting to know partners, preparation a cross-network base. Dzięki projektowi obserwatoria astronomiczne zostały wyposażone w nowy sprzęt. Przygotowano także specjalne przewodniki Via action astronomiczne astronomical i materiały observatories dla nauczycieli. have been Opracowano equipped wreszcie with new specjalną equipment, mapę special regionu guides wskazującą on astronomy miejsca o niskim observations zanieczyszczeniu for teachers świetlnym, have a been także prepared. przygotowano A Sky strategię map rozwoju region produktów with important astro-turystycznych. places with Przeprowa- low light dzono pollution też was cykl szkoleń documented i warsztatów a strategy astronomicznych. for development astro-toursim products was developed, as well as special training programme workshops on astronomy have taken place. ACTIVE AND NATURE AKTYWNOŚĆ I NATURA Vihorlat Obserwatorium Observatory Vihorlat in w Humenné

13 12 CULTURE KULTURA AND I HISTORIA HISTORY WĘGRY HUnGArY International Międzynarodowy egg Festiwal Festival Jaj nad Jeziorem Lake Balaton Balaton (Południowa Transda- at nubia, Węgry) (South transdanubia, Hungary) Greece GRECJA Multi-cultural Szlak wielokulturowy route Komotini-Maro- Maroneia (Region (region Macedonii east Macedonia Wschodniej i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Festiwal stanowi część obchodów Światowego Dnia Jaja. festival To trzydniowe is organised wydarzenie to celebrate stanowi World także Egg element Day. kampanii three-day promocyjnej event complies Stowarzyszenia with Jaja. dissemination Głównym campaign celem jest promocja Egg i podkreślanie Association. znaczenia main objectives codziennej konsumpcji to promote jaj, a także emphasise rozwiewanie importance nieprawdzi- are eating wych opinii eggs na on temat a daily negatywnych basis dispel skutków jedzenia incorrect views jaj. Z powodu about znaczącej negative sezonowości effects egg turystyki, consumption. w lecie miasto Siófok seasonality jest oblegane tourism, przez Siófok turystów, is extremely w tym Due crowded zwłaszcza in przez summer ludzi time młodych. by youths, Z tego who powodu are coming osoby to starsze have unikają fun. se podróżowania parties disturb do kurortu w older tym czasie, people; refore wybierając y inne, prefer bardziej to go spokojne to or destinations miejsca instead. wypoczynek. in autumn, Jesienią when natomiast festival Siófok is organised, staje się miastem Siófok is But much cichym calmer, i spokojnym, prices bardziej are lower, atrakcyjnym consequently cenowo, a przez town to is bardziej more attractive atrakcyjnym for dla more seniorów. elderly W people. tym Moreover, kontekście festiwal this unique staje attraction się dodatkową in atrakcją low season turystyczną mającą to extending pozytywny wpływ tourism na season przedłużenie too. se- contributes zonu aim turystycznego is to provide w tym an mieście. attractive Celem praktyki high quality jest programme zapewnienie in atrakcyjnego f-season. programu According turystycznego to previous experience o wysokiej jakości older guests poza sezonem mostly arrive turystycznym. with Zgodnie z grchildren doświadczeniami z so lat ubiegłych, festival osoby can help starsze family formation przyjeżdżają intergenerational głównie ze swoimi dialogues. rodzinami lub wnukami, co wpływa także na międzygeneracyjny charakter festiwalu. Developing gastro tourism services. Extending Rozwój usług short gastro-turystycznych main tourist season. Offering Przedłużenie programmes krótkiego for elderly sezonu people turystycznego families. Oferowanie programów dla osób starszych i ich rodzin By statistical estimation, number visitors to each Festival is more This attendance has been Szacunki constant statystyczne for years. wskazują, During że liczba Festivals odwiedzających każdego world records roku Festiwal have been to około reached in tury- field many Guinness stów. egg Co eating ważne, in years liczba gone ta utrzymuje by. się na podobnym poziomie do wielu lat. Dodatkowo, corocznie w czasie Festiwalu mają miejsce próby bicia rekordów Guinnessa w jedzeniu jaj. Wielokulturowy charakter miasta Komotini, harmonijna multicultural image city Komotini, koegzystencja mieszkańców różnych wyznań, kultur harmonic living people with different religious czy stylów życia, wszystko to składa się na interesującą dobrą beliefs, cultural praktykę backgrounds projektu. Aby uczynić everyday miasto life, i jego is by zabytki all means kultury a bardziej good practice dostępnymi, that attracts władze people s gminy interest. zaprojektowały In order szlak to turystyczny make City, przebiegający as well as w pobliżu najważniejszych cultural sites more obiektów, accessible, muzeów, municipality kościołów designed i meczetów. a route Dzięki which temu passes turyści mogą through w major łatwy sposób sights, museums, odwiedzić wszystkie churches najważniejsze mosques. miejsca Visitors w can mieście, move around zwiedzić all muzea, interesting by następnie spots, kontynuować stop to visit wycieczkę museums poza exhibitions granice miasta continue do stanowiska ir tour archeologicznego outside city in w Maronei, area gdzie Maroneia odkryto where pozostałości important miasta samples z okresu ancient starożytności. civilisation are located. Promocja zabytków i tradycji starożytnych cywilizacji w połączeniu monuments z głównymi elementami traditions współcze- a long Promotion lived snego civilisation wielokulturowego major charakteru elements miasta a modern Komotini everyday life. Development Rozwój turystyki cultural kulturowej tourism. Link Łączenie cultural turystyki tourism kulturowej tourism z for turystyką seniors. dla osób multicultural starszych Integrated well promoted attractions on a trail with diverse Zintegrowane cultural i characteristics wypromowane atrakcje particularities. turystyczne w ramach szlaku turystycznego charakteryzującego się dużym zróżnicowaniem kulturowym. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Jaj Pasteur Pasteur Egg Processing Ltd. Municipal Miejski Ośrodek Enterprise Kultury, for Culture, Edukacji i Sportu Education Sports

14 13 PoLAnd PoLAnd POLSKA Places Places Miejsca with with z Duszą Soul Soul Miejscowości - Partnership Partnership Tematyczne matic matic Warmii Villages Villages i Mazur (warmia-mazury, (warmia-mazury, (Warmia- Pol) Pol) Polska) Partnerstwo Places with Miejsca Soul z Duszą Partnership Miejscowości matic tematyczne Villages Warmii Warmia-Masuria i Mazur zawiązano was initiated w 2010 roku in 2010 w ramach by porozumienia Places szeregu with Elbląg Association for miejscowości Support Soul Partnership tematycznych Non-Governmental matic i Elbląskiego Villages Initiatives. Stowarzyszenia Warmia-Masuria mission Wspierania was Partnership Inicjatyw initiated in Pozarządowych. is 2010 to develop by Elbląg a joint Misją tourist Association Partnerstwa fer jest based for tworzenie on Support wspólnej unique Non-Governmental historical, erty turystycznej, cultural Initiatives. opartej natural unikalnych values mission walorach region. Partnership historycznych, Currently to kulturowych develop Partnership i joint przyrodniczych, fer comprises tourist ten która based matic wspierać on villages będzie unique located rozwój historical, małych within cultural three ojczyzn communes i umożliwi natural poprawę values Braniewo życia region. mieszkańców. Elbląg Currently Obecnie counties, Partnership Partnerstwo including picturesque comprises skupia 10 miejscowości ten villages matic such tematycznych villages as Kadyny located położonych within Jędrychowo. na three teranie communes trzech main gmin goal powiatów Braniewo elbląskiego Partnership Elbląg i braniewskiego, is counties, to develop including w tym local tak communities picturesque malownicze wsie villages by creating jak Kadyny such as czy implementing Kadyny Jędrychowo. joint Jędrychowo. Głównym tourist celem fers Partnerstwa based main on goal jest idea rozwój Partnership matic społeczności villages is to lokalnych develop localities. poprzez local communities tworzenie Partnership i wdrażanie by creating actively wspólnej engages implementing erty seniors turystycznej in joint its opartej tourist work by fers na relying idei based miejscowości on ir on experience idea i wiosek matic tematycznych. social villages potential. W swoich localities. One działaniach villages Partnership Partnerstwo Jędrychowo actively angażuje engages do is med współpracy seniors as także Grma s in its osoby work starsze, Village. by relying korzystając It fers on ir not z ich only experience doświadczenia traditional cuisine, social i potencjału potential. hicrafts społecznego. One herbal Jedna villages z products, miejscowości Jędrychowo but also tematycznych engages is med tourists Jędrychowo as Grma s in activities nosi Village. miano inspired Wioski It fers by Jak traditions not u Babci. only such traditional Temat as przewodni hicraft cuisine, wsi hicrafts zainspirowany toy making workshops herbal został opowieściami products, or location-based but o also babcinych engages games. dziejach tourists i opiera in activities się na dawnych inspired by tradycjach, traditions obyczajach such as hicraft oraz zabawach toy związanych making workshops z życiem na or wsi. location-based Mieszkańcy erują games. gościom nie tylko produkty tradycyjnej kuchni, rękodzieła czy zielarstwa, ale także uczestnictwo w grach terenowych zainspirowanych tradycją wsi lub w warsztatach rękodzieła. Developing Partnership by engaging matic localities villages located in Warmian-Masurian Region. Developing Rozwijanie Partnerstwa Partnership poprzez by engaging angażowanie matic miejscowości localities i villages wsi tematycznych located in położonych Warmian-Masurian na obszarze Region. Warmii Developing implementing joint tourist products. Developing i Mazur, implementing joint tourist products. Promoting Promoting Tworzenie i wdrażanie matic villages matic villages wspólnych produktów Partnership. Partnership. turystycznych, Improving Improving Promowanie idea idea miejscowości practical practical tematycznych aspects aspects i Partnerstwa, matic villages. matic villages. Developing Developing Udoskonalanie social social idei entrepreneurship entrepreneurship miejscowości tematycznych in rural areas. in rural areas. i związanych z tym praktycznych aspektów ich działania, Rozwijanie przedsiębiorczości społecznej na obszarach wiejskich. Since Since 2010 Partnership has developed a wide cooperation network with non-governmental organisations 2010 Partnership has developed wide cooperation network with non-governmental organisations Od momentu local communities local communities rozpoczęcia working working swojej działalności jointly for jointly for w 2010 development development r. Partnerstwo ir ir stworzyło villages. villages. szeroką sieć Partnership Partnership współpracy actively actively organizacji promotes promotes pozarządowych idea idea i a społeczności matic village matic village lokalnych as an as an działających effective tool effective tool na empowering empowering rzecz rozwoju local local swoich communities communities miejscowości. in rural in rural Partnerstwo areas areas aktywnie by providing by providing promuje alternative alternative ideę miejscowości methods methods tematycznych socio-economic socio-economic jako efektywnego development. development. narzędzia rozwoju społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, proponując alternatywne metody rozwoju społeczno-gospodarczego. Elbląg Association for Support Non-Governmental Initiatives Elbląg Association for Support Non-Governmental Initiatives Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych CULTURE KULTURA AND I HISTORIA HISTORY

15 14 CULTURE KULTURA AND I HISTORIA HISTORY GRECJA Greece Stare old town Miasto Xanthi i Festiwal old Staromiejski town w Xanthi festival (Region (region Macedonii east Macedonia Wschodniej i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Stare Old Miasto town w Xanthi Xanthi to jeden is z najsławniejszych most prominent zabytków Greece. Grecji. organisation Każdego roku on Miejskie an annual Centrum basis Kultury in w Old Xanthi town organizuje festival na jego terenie Carnival Festiwal Xanthi Staromiejski i Municipal Karnawał Cultural Xanthi. Centre, Oba wydarzenia as well as organizowane strong by przy motivation znaczących zaangażowaniu cultural bodies lokalnych carnival organizacji teams i have władz contributed miejskich, vastly przyczyniają to local się development. do rozwoju całego Both miasta. events attract Oba festiwale thouss miejskie visitors przyciągają due to do ir Xanthi fame, tysiące including turystów, a significant w tym znaczącą number grupę seniors. osób What starszych. has Inspiracją inspired dla organizatorów creators such tych an ważnych alive wydarzeń creative jest historia culture i movement kultura Starego is Miasta. Old Główna Town s część history Karnawału culture. odbywa biggest się na terenie part pierwotnej Carnival lokalizacji takes place miasta, at pośród traditional wąskich listed alejek settlement i straganów erujących Xanthi, through zwiedzającym alleys specjały under lokalnej ros that kuchni, both wyborne culture alkohole carnival i cieka- wą clubs rozrywkę. put up to fer food, drink entertainment. Promocja unikatowego charakteru Starego Miasta Promotion Udział obywateli unique miasta prile w przygotowaniu Old town. wydarzeń Cultural kulturalnych carnival teams self-organisation Poprawa jakości życia citizens motivation. Całoroczna erta turystyczna Quality life improvement. Przyczynianie się do lokalnego rozwoju gospodar- All year round tourist dem. czego Contribution to local development. Wydarzenia kulturalno-rozrywkowe na Starym Mieście organizowane Old Town są events przez have ostatnie taken 23 place lata. for Każdego last roku 23 przyciągają years ir one fame coraz results większą in liczbę a year gości on year szukających increase unikatowego visitors, seeking historycznego a taste i kulturowego unique historical bogactwa, specjałów cultural richness, tradycyjnej local kuchni cuisine i niebanalnej recreation. rozrywki. SPAIn HISZPANIA Alhambra dla Seniorów (Granada, Hiszpania) Alhambra for elderly (Granada, Spain) Edukacja przez całe życie stała się w ostatnim czasie bardzo training ważnym aspektem people throughout angażowania all lokalnych ir społeczności being seen w działania more o charakterze more as naukowym a necessity i arty- in lives is humanistic, stycznym. Edukacja scientific nie jest artistic procesem, aspects. który Learning odbywa does się wyłącznie not happen w konkretnym exclusively miejscu in a specific i czasie. time Jest to place. bardzo It złożony is a rich proces complex mający process miejsce that podczas is nourished każdej by naszej everything aktywności that happens życiowej.w in our tym surroundings celu Zarząd Muzeum Alhambry is developed during i our Generalife lives. podjął szereg działań na To rzecz reach promocji a number historycznego social sectors, i kulturowego make contact dziedzictwa with different pałacu wśród means mieszkańców cultural regionu. expression, Jednym disseminate z takich działań jest program edukacyjny Alhambra dla Seniorów, którego celem jest upowszechnianie kultury jako historical heritage, approach population our past in a task promoted by Council Alhambra części większej strategii budowy bardziej otwartego General life from different perspectives areas. i wrażliwego społeczeństwa. Głównym problemem tej For inicjatywy all se jest reasons, fakt, że obecnie this institution jest ona has skierowana started wyłącznie do osób educational Programme starszych Alhambra skupionych for w organizacjach elderly with edukacyjnych objective to regionu. disseminate W przyszłości culture będzie as an ona essential skierowana strategy także do for szerszej construction grupy seniorów a more odwiedzają- human social cych balanced region. world. This is one main problems this initiative; now it is only aimed at a specific elderly group related to education Łączenie centres różnorodnych similar. form upowszechniania future activity kulturyconnected with senior tourism area. will be Propagowanie kultury jako podstawowej strategii rozwoju społecznego Wspieranie osób starszych działających w centrach To kształcenia make contact ustawicznego with different i uniwersytetach means trzeciego wieku w regionie Andaluzji cultural expression. To disseminate culture as an essential social strategy for construction a more human balanced W world. przyszłości działanie zostanie połączone z turystyką osób To support starszych elderly w regionie. people who are students at all adult centres universities Andalusian region. future activity will be connected with senior tourism area. Miejskie Centrum Kultury Municipal Cultural Centre, Corral del Carbón Corral del Carbón Office

16 15 IreLAnd IRLANDIA Bealtaine Festiwal Bealtaine Festival (Region Zachodni, Irlia) Bealtaine Festival (west (west region, region, Irel) Irel) Festiwal Bealtaine to nazwa Irlzkiego Festiwalu Sztuki, którego tematem przewodnim jest kreatywność osób starszych. Festiwal organizowany jest każdego roku w maju na terenie całego kraju, skupiając podczas wielu wydarzeń Bealtaine Festival is Irish National Arts Festival celebrating creativity as we age. It takes place each May Bealtaine tysiące uczestników countrywide Festival involves is zaangażowanych Irish thouss National w Arts różne participants Festival rodzaje celebrating sztuki. Festiwal events in creativity Bealtaine every art as form. we celebruje Bealtaine age. It kreatywność takes celebrates place i each osobisty renewal, May countrywide rozwój osób starszych. creativity growth involves Festiwal ageing. thouss koordynuje Bealtaine participants krajowa organizacja is coordinated events o nazwie by Age in every Age Opportunity, art & form. Opportunity Bealtaine ( Wiek national organisation celebrates i możliwości ). renewal, Celem working creativity to promote organizacji greater growth jest promowanie participation in ageing. szerszego Bealtaine older people zaangażowania is coordinated society. by osób Age starszych Festival & Opportunity, w was społeczeństwie. initiated a national by Festiwal organisation largely zainicjowano state-funded working to organisation w 1995 promote r. przy greater (Age udziale participation powołanego Opportunity). w older tym An celu people Arts Komitetu Committee in society. Sztuki, was i przy formed Festival wsparciu in was 1995 Age initiated & to Opportunity hold by a countrywide largely i innych state-funded krajowych Festival, organisation along organizacji with kulturalnych. (Age involvement Opportunity). Festiwalem voluntary zarządza An Arts co-coordinator Dyrektor Committee Artystyczny was provided formed przy by pomocy in Age 1995 personelu to Opportunity hold a Age countrywide & Opportunity. or Festival, national Na along cultural przestrzeni with institutions. lat Bealtaine involvement znacznie Festival a poszerzył has voluntary part swoją co-coordinator time ertę Artistic i jako Director pierwszy provided with tego by administrative Age typu festiwal & Opportunity input na świecie support uzyskał or from międzynarodowy rozgłos. national Age cultural Opportunity institutions. staff. resulting Festival Festival has a part has time grown Artistic in scope Director with ambition administrative is recognised input & support globally from as Age first & Opportunity such festival staff. its kind. resulting Festival has grown in scope ambition is recognised globally as first such festival its kind. Festiwal Bealtaine upowszechnia różnorodne odmiany sztuki wśród osób starszych, dając im szansę na unikalne Bealtaine doświadczenie Festival poprzez brings kreatywne Arts Programmes działania w to obszarze older people sztuki, in Irel reby providing opportunities for Bealtaine creativity Festiwal that Festival Bealtaine participants brings ma znaczący might Arts Programmes not wkład orwise w zdrowie to experience. older i poprawę people jakości in Irel życia osób reby starszych providing uczestniczących opportunities w różnorodnych Festival participants for creativity Bealtaine that działaniach contains might erowanych potential not orwise w programie to make experience. significant contribution to health wellbeing older Bealtaine people participating Festival contains various activities potential associated to make a significant with Programme. contribution to health wellbeing older people participating in various activities associated with Programme. Bealtaine Pierwsza edycja Festival Festiwalu was first miała launched miejsce in w 1996 r. with W ponad total 50 różnych 7,000 wydarzeniach people taking festiwalowych part in 50 współorganizowanych przez Festival 30 partners. organizacji was In first 2013, partnerskich launched over 122,000 in wzięło 1996 udział with participants 7000 a total osób. took W 7,000 roku part 2013 people in over liczba taking 3,000 uczestników part events in 50 osiągnęła organised events 122 with by 000, events with 30 Bealtaine collaborative collaborative partners a liczba samych nationally. partners. wydarzeń Bealtaine In 2013, osiągnęła Festival over ponad 122,000 is now participants Łącznie key focus 592 took organizacje for arts part in partnerskie over cultural 3,000 activities współorganizowały events for organised older people ostatnią by 592 in partners Irel jego edycję. nationally. is Obecnie firm Bealtaine fixture Festiwal Festival Bealtaine National is now stał Cultural się najważniejszym Calendar key focus bringing for arts wydarzeniem performers cultural kulturalnym activities audiences for older w Irlii from adresowanym all people corners in Irel do osób country is a starszych. to firm participate fixture in Jako jedno in z arts National najważniejszych events. Cultural Calendar bringing performers audiences from all corners country to participate in arts events. wydarzeń w Krajowym Kalendarzu Kulturalnym, festiwal przyciągają artystów i widownię z całej Irlii. Bealtaine Festival, Bealtaine Festival, Age Festiwal Opportunity, Bealtaine, Marino Institute Education Age & Opportunity, Marino Institute Education Age & Opportunity, Instytut Edukacji Marino, CULTURE KULTURA I AND HISTORIA HISTORY

17 16 CULTURE KULTURA AND I HISTORIA HISTORY FINLANDIA FInLAnd Sieć Karelia á la carte Kulinarne wyprawy Karelia á la carte network - Karelian po Karelii (Północna Karelia, Finlia) culinary tours (north Karelia, Finl) Sieć Karelia á la carte to unikalna w skraju kraju i znana za granicą Karelia kulinarna à la carte sieć turystyczna is a nationally stworzona przez internationally restauracje, recognised, przedsiębiorstwa unique turystyczne, food tourism gastronomiczne network i konferencyjne Karelian Karelii restaurants, Północnej. Sieć tourism powstała w companies, 1991 roku. Przed- food North siębiorstwa enterprises skupione catering w partnerstwie conference wykorzystują lokalne service produkty companies. i usługi, a także network zobowiązują was established się przestrzegać in zasad i partner wartości companies partnerstwa, use i spełniać local wysokie products wymagania services dotyczące zapewnienia jakości. W ramach sieci organizowane are committed to following rules values network fulfilling its quality requirements. są także network wyprawy also kulinarne, organises degustacje culinary lokalnych tours that specjałów, include a cultural także zwiedzanie activities, atrakcji gastronomy i przedsiębiorstw learning skupionych new w partnerstwie, things. During podczas se których excursions, można poznać travellers lepiej taste karelskie local tradycje delicacies, i upiec learn słynne about karelski local pierogi. traditions, Wycieczki visit attractions kulinarne dostosowuje companies się do that wymagań are part turystów bazując network, na różnych bake aspektach Karelian pies karelskiej etc. Tours kultury. can Większość be customised uczestników according tych wypraw customer s stanowią osoby wishes starsze. can be built around different to mes. majority people taking part in se tours are seniors. Wzrost współpracy pomiędzy organizacjami sektora gastronomicznego, turystycznego i rękodzielniczego, Poprawa warunków działania małych przedsiębiorstw To działających increase na cooperation obszarach wiejskich, between within food, Połączenie tourism przedsiębiorstw hicraft sektora industries. gastronomicznego, To improve operational environment preconditions turystycznego i rękodzielniczego small rural enterprises. z innymi przedsiębior- To stwami link food, z regionu, tourism hicraft enterprises with or Usprawnienie enterprises kontroli in jakości, region. metod, produktów, usług, To planowania improve biznesowego, quality control, marketingu methods, i rentowności products, services, przedsiębiorstw business skupionych planning, w sieci, marketing options pritability Stworzenie marki enterprises turystycznej within Karelia á network. la carte promującej create w kraju a i Karelia za granicą á la regionalny carte br przemysł which turystyczny, promotes To national gastronomiczny international i rękodzielniczy. marketing region s tourism, food hicraft industries. Dzięki powstaniu sieci, udało się skutecznie skomercjalizować ideę Among wypraw or kulinarnych results, tworząc Karelian przy tym culinary siedem tours różnych have produktów been commercialised turystycznych związanych seven z gastronomią. different products W ramach around sieci powstała me także food książka have been kucharska created. z przepisami A recipe book traditional food has been published a tradycyjnych booklet At dań, Karelian a także Dinner przewodnik Table zatytułowany on region s Przy karelskim history stole local erujący recipes informacje has been o historii produced. regionu i jego Also tradycjach Karelia á kulinarnych. la carte business Sieć skupia gifts obecnie have około been 70 produced. różnych podmiotów network wspólnie includes reklamujących around 70 swoje partners usługi. who market ir services collectively. ProAgria Karelia Północna pohjois-karjala.proagria.fi ProAgria North Karelia pohjois-karjala.proagria.fi PoLAnd POLSKA Summer Letnie Warsztaty Pottery workshops Ceramiki (Podkarpackie, Polska) (Podkarpackie region, Pol) Letnie Warsztaty Ceramiki to propozycja dla turystów Summer poszukujących Pottery atrakcji Workshops osadzonych is a proposal w lokalnej for people kulturze. Dla tradition-based ludzi młodych jest activities. to okazja, For by younger poznać visitors lokal- seeking it ną is tradycję, more a a presentation dla seniorów biorących local tradition udział w while warsztatach citizens jest to szansa take part na in wykorzystanie workshop swojej utilising wiedzy ir senior own i doświadczeń. experience Podczas knowledge. warsztatów participants uczestnicy uczą learn how się, jak to make wyrabiać clay gliniane jars or dzbany to create lub rzeźby. clay sculptures. W czasie With zajęć regard wykonuje to local się tradycyjną tradition clay biżuterię jewellery glinianą. can also Dla be bardziej created. zaangażowanych For more engaged uczestników participants istnieje re także is also możliwość a possibility wzięcia to udziału learn how w szkoleniu to kiln wypalania clay products. wyrobów glinianych. 30% Około all visitors 30% uczestników participants stanowią are Approximately aged osoby 55+. powyżej Every 55 year roku życia. pottery Każdego farm roku in zagroda Medynia Głogowska garncarska becomes w miejscowości a more Medynia Głogowska more significant staje attraction się coraz in bardziej region. popularną regionalną atrakcją turystyczną. To preserve Zachowanie local lokalnej tradition. tradycji, To develop Rozwój kreatywności creativity i artystycznych artistic skills. umiejętności, Due w związku to growing z rosnącym engagement zaangażowaniem lokalnej społeczności, local community Pottery Zagroda Farm in Garncarska Medynia Głogowska w Medyni Głogowskiej its surrounding i skupione services wokół are niej becoming usługi stają a source się income źródłem for dochodu residents dla mieszkańców area. okolicznych terenów. Pottery Farm in Medynia Głogowska fers various Zagroda Garncarska w Medyni Głogowskiej eruje nie tylko pottery activities, różnorodne but also usługi local cuisine, garncarskie, rides ale in horsedrawn także specjały carts lokalnej etc. kuchni educational czy przejażdżki zaprzęgami entertaining factors konnymi. are Wartość equally edukacyjna highly regarded. warsztatów Approximately jest równie 30% duża jak all i visitors walory rekreacyjne. participants Około are 30% 55+. wszystkich Farm poses odwiedzających an essential stanowią element osoby w wieku region s ponad cultural 55 lat. fer. Tym samym Zagroda Garncarska stanowi integralny element erty turystycznej w regionie. Letnie Warsztaty Ceramiki Summer Pottery Farm

18 17 SLoVAKIA SŁOWACJA Ľubovňa Zamek Lubownia Castle (Region Preszów, Słowacja) (Prešov region, Slovakia) Zamek Lubownia jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków w regionie Preszów. Co roku obiekt odwiedza Ľubovňa około 100 Castle 000 odwiedzających. is one most Od początku visited cultural swojego subjects istnienia in muzeum Prešov zamkowe region. zajęło It is się attended kolekcjonowaniem by around 100 cennych visitors przedmiotów annually. dokumentujących From its very beginnings historyczne, etnograficzne, museum has artystyczne collected i historic, przyrodnicze ethnographic, walory obszaru artistic Starej natural Lubowni. history Zwiedzanie items, concentrating muzeum jest możliwe on area przez osoby Stará w Ľubovňa. każdym wieku, Museum w tym całe is suitable rodziny, for zorganizowane visitors any age. grupy Visitors młodzieży consist szkolnej families, lub seniorów. school Każdego excursions, roku group w zwiedzaniu trips, senior zamku groups, bierze etc. udział Senior około tourism 10 is 000 also osób represented starszych. 000 with Muzeum circa bierze aktywny senior visitors udział per w szeregu year. działań museum i projektów participates finansowanych many activities przez fundusze projects strukturalne funded from UE i EU inne structural narzędzia funds finansowe, or erując sources takie atrakcje fers jak attractions sokolnictwo, such rekonstrukcyjne as falconers, historical grupy szermiercze, fencing groups, gry terenowe games i wiele many innych. ors. Muzeum museum zawsze is stara always się znajdować trying to find nowe new sposoby ways to na attract przyciągnięcie visitors from odwiedzających many different z groups. różnych In grup wiekowych. year 2013, in W cooperation 2013 r. we współpracy with Ministry z Ministerstwem culture Kultury Slovak Republiki Republic Słowackiej i Słowackim Union Związkiem visually impaired blind Slovak Republic, y prepared special furnishing, equipment, aides information Głuchoniemych i Ociemniałych, muzeum przygotowało specjalny system informacji w alfabecie Braille a, by umożliwić zwiedzanie tables in Braille to bring experience Ľubovňa Castle to blind people. In cooperation with Associated School Pavol Sabadoš zamku osobom museum niewidomym. also prepared Z kolei współpracując aides for people ze with Szkołą hearing im. Pavola problems. Sabadoš, Visitors muzeum with smart przygotowało can system see special informacyjny video guides dla osób in niedosłyszących. sign language through Odwiedzający QR codes. wyposażeni w smartfony mogą korzystać devices ze specjalnych videoprzewodników uruchamianych poprzez kody QR. CULTURE KULTURA I AND HISTORIA HISTORY Głównym main idea celem was dobrej to bring praktyki experience jest umożliwienie Ľubovňa zwiedzania Castle Zamku its Lubownia open air osobom museum niedowidzącym to visually impaired i niedosłyszącym. visitors as well as to visitors with hearing problems. blind Special equipment for disabled people, visitors with hearing problems blind people has been installed as well W zamku as special zainstalowano audio specjalne video guides wyposażenie have been dla prepared osób niepełnosprawnych. are in use. Odwiedzający action improved niedowidzący services i niedosłyszący mogą in skorzystać Castle ze its specjalnych open air museum videoprzewodników. wooden architecture Działania te usprawniły Ľubovňa ertę Castle Zamku i jego open-air muzeum provided museum na wolnym in powietrzu, Stará Ľubovňa które are są rzadkim rare cultural przykładem facilities dziedzictwa in Slovak kulturowego Republic i historycznego that fer presentation Słowacji. such forms cultural heritage. Muzeum Lubownia zamek w Starej Lubowni Lubovna museum castle in Stara Lubovna

19 18 CULTURE KULTURA AND I HISTORIA HISTORY HUnGArY WĘGRY Gastronomic Szlak Kulinarny journey (Region (Szabolcs- Szabolcs-Szatmár- Szatmár-Bereg -Bereg, Węgry) county, Hungary) Celem tego programu jest prezentacja gastronomicznej tradycji objective Komitatu Szabolcs-Szatmár-Bereg. this programme is to show Podczas gastronomic realizacji programu culture zidentyfikowano Szabolcs-Szatmár-Bereg 5 tradycyjnych County. sub-regionów Five - Nyírség, different Bereg, traditional Szatmár, regions Rétköz i Nyíri- were identified, -mezőség. which Każdy are z nich posiada following: odrębną Nyírség, kulturę Bereg, gastronomiczną. Rétköz Co ważne, Nyíri-mezőség. nie tylko sam komitat se posiada regions Szatmár, have odrębną ir od own reszty gastronomic kraju tradycję culture kulinarną, tradition. ale także point jego poszczególne is that not only subregiony do counties wyróżniają have different się rozmaitością gastronomy gastronomicznej but it kultury. is also Celem case tej within dobrej a praktyki county cultures in jest zachęcenie its regions as mieszkańców well. This is regionu a good do practice poznawania how to kultury raise i tradycji attention terenów, inhabitants na których to żyją. explore Sam ir program own county. rozpoczął A programme się od projektu started zatytułowanego within project Stare potrawy w foods nowym in wydaniu. new clos. Celem This było programme innowacyjne is przed- a new called Old innovative stawienie własnej way to tradycji show gastronomicznej. our tradition in gastronomy. Podróżując A szlakiem main target kulinarnym group odwiedzający are senior tourists, mają możliwość because od-iwiedzenia visit something historycznych new, miejsc y want i smakowania to explore tradycyj- its own y gastronomy. nych specjałów y regionalnej are searching kuchni. for places where y can taste delicious traditional foods county. Poprawa świadomości mieszkańców regionu/komitatu poprzez promocję lokalnej tradycji kulinarnej, To Stworzenie improve sieci awareness usług turystycznych, region/county by using Promocja its gastronomy. pakietów turystycznych dla aktywnych i lokalnych a network festiwali, for tourism services. To Eksploracja promote active tradycji touristic kulinarnych packages obu komitatów, festivals. Organizowanie culinary exploration działań na rzecz two promocji counties. regional- To nych organise tradycji, actions to promote traditions Make county. Poprawa gastronomicznej konkurencyjności komitatu. To improve gastronomic competitiveness county. W komitacie zorganizowano dwa festiwale gastronomiczne Produkcja filmu prezentującego obszar obu komitatów Two Gastronomic festival was organized in two Wydanie przewodnika gastronomicznego County. Zaangażowanie lokalnych usługodawców i restaura- Image torów film about regions two county. A mouthful Organizacja kampanii Fairy field Stare book dania was w released. nowym wydaniu Involvement local service providers/restaurants. Old dishes in a new way campaign. SLoVAKIA SŁOWACJA walks Wędrówki through przez żyjący living Spisz Spiš(Preszów, (Prešov Słowacja) region, Slovakia) Głównym celem dobrej praktyki było stworzenie oryginalnego, main interesującego, idea was to create funkcjonalnego an original, eye-catching, i społecznie functional zrównoważonego sustainable programu programme zwiększającego to increase atrakcyjność regionu i jego region turystyki its cultural kulturowej. tourism. Projekt attractiveness project umożliwił helped nawiązanie to create kontaktów contacts pomiędzy among Slovak słowackimi Polish i polskimi communities społecznościami has i od had momentu a long-term jego realizacji ma znaczący region i Spiš. długotrwały tourism wpływ na product region is Spiszu. a very impact on variable W ramach product programu fering erowane many activities są zróżnicowane tailor-made produkty turystyczne visitors. It dostosowane was developed do by konkretnych municipality tury- for specific stów. Spišský Inicjatorem Hrhov i realizatorem provided by programu municipality jest gmina in cooperation Spišský Hrhov with współpracująca local residents w tym service celu z mieszkańcami i lokalnymi providers. usługodawcami. Support Wsparcie for dla polsko-słowackiego Polish-Slovak partnership partnerstwa cooperation w celu to tworzenia build i promote promocji ir potencjału potential rozwojowego for development turystyki kulturowej cultural tourism poprzez by utrzymywanie, maintaining, rozwijanie developing i upo- promoting wszechnianie żyjącej living culture kultury in na obszarze border area. przygranicznym. main result project is lasting cooperation Głównym municipalities rezultatem projektu Spišský jest Hrhov dobrze rozwinięta Poronin in współpraca field pomiędzy development gminami Spišský cultural Hrhov potential i Poronin form dotycząca cultural rozwoju tourism kulturowego products. potencjału project w kierunku has had an tworzenia impact produktów on whole turystyki cross-border kulturowej. region, Projekt actors miał cultural znaczący tourism, wpływ SMEs na cały region inhabitants transgraniczny, region. organizacje zaangażowane w turystykę kulturową, małe i średnie przedsiębiorstwa i mieszkańców regionu. Agencja Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Środowiskowego Regionu Szabolcs-Szatmár-Bereg County Regional Szabolcs-Szatmár-Bereg Development Environmental Management Agency Nonprit Ltd. Gmina Spišský Hrhov Municipality Spišský Hrhov

20 19 HUnGArY WĘGRY Sourn Szlak Winnic Balaton Południowego wine road Balatonu (Południowa Transdanubia, Węgry) (South transdanubia, Hungary) Region południowego Balatonu ma długą tradycję winogrodnictwa, co zawdzięcza bardzo dobrym warunkom natu- ralnym. South Rośnie Balaton różnorodność region has uprawianych a long history gatunków in viticulture winorośli, due to wykorzystuje good natural się coraz conditions. lepsze technologie, composition dzięki wine którym species lokalne is wino increasing, jest coraz bardziej utilisation znane modern i cenione technology w całym kraju. is more Poza widespread, smacznymi winami it has Szlak a better Winnic position Połu- in dniowego domestic Balatonu market eruje too. także South dodatkowe Balaton usługi Wine turystyczne Route fers dla additional tych odwiedzających services for Region tourists Balatonu, arriving to którzy Lake szukają Balaton również region, ciekawych who are atrakcji looking kulturalnych. for quality Skupione evening programmes. w ramach Szlaku winnice erują swoje usługi turystom z różnych wineries grup serves wiekowych. different Wielu age z groups; odwiedzających many to se osoby visitors starsze, are które seniors, są zainteresowane who are not only nie interested tylko wypoczyn- in lake kiem itself, nad jeziorem, but also ale in także cultural-gastronomical gastronomicznymi i kulturowymi traditions tradycjami area. Wine regionu. is not Wino only jest preferred lubiane nie by locals, tylko przez but by lokalnych tourists mieszkańców, too; especially ale senior także leisure turystów, travellers, a zwłaszcza who prefer przez seniorów a calm poszukujących beautiful environment pięknych i instead cichych okolic crowded położonych bars z dala pubs o zgiełkliwych on coast. kurortów nad brzegiem jeziora. Zarządzanie szlakiem winnic powierzono stowa- Management rzyszeniu specjalnie wine założonemu route works w tym on celu a non-prit w 1999 roku. base Obecnie in form Szlak Winnic an association, pokrywa founded obszar całego in regionu wine południowego route covers Balatonu. whole territory wine region. CULTURE KULTURA I AND HISTORIA HISTORY Rozwój usług turystycznych związanych z winem Developing Zwiększenie wine podaży tourism produktów services. turystycznych przez tworzenie alternatywnych ert Enhancing Ochrona tourism gastronomicznych supply by alternative i naturalnych fers. walorów regionu Protecting gastronomic natural values region. Szlak winnic eruje możliwość obcowania z tradycjami winiarskimi i gastronomicznymi regionu także osobom A z wine ograniczoną road can sprawnością provide a gastronomic ruchową. W przypadku wine experience bardziej aktywnych without requiring seniorów great istnieje physical możliwość effort, but skorzystania for more active z innych elderly atrakcji people, takich this jak attraction wycieczki can piesze be linked lub rowerowe to hiking, czy cycling ekoturystyka. or to eco-tourism. Association Stowarzyszenie Wine Szlaku Road Winnic in South Regionu Balaton Południowego Wine Region Balatonu

Turystyka seniorów w projekcie TOURage warsztaty w województwie podkarpackim Rzeszów, 15.03.2013

Turystyka seniorów w projekcie TOURage warsztaty w województwie podkarpackim Rzeszów, 15.03.2013 Turystyka seniorów w projekcie TOURage warsztaty w województwie podkarpackim Rzeszów, 15.03.2013 Celem projektu jest wzmocnienie regionalnych gospodarek poprzez rozwój turystyki seniorów oraz wsparcie

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo

Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo Program of Multinational CLIMS Camp Rogowo 02.08.2017 16.08.2017 MYC ROGOWO Details: - date of: 2.08.2017-16.08.2017 - accommodation: room for 3 people with bathroom in Agatka building - 3 meals a day

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego

Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Polska na mapie kreatywności regionu Morza Bałtyckiego Konferencja Regional Creative Network, czyli jak zbudować sieć wsparcia dla przemysłów kreatywnych w regionie Morza Bałtyckiego Warszawa, 3 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Zrównoważone środowisko, ekoturystyka i transport niskoemisyjny (OŚ 2,3)

Zrównoważone środowisko, ekoturystyka i transport niskoemisyjny (OŚ 2,3) Zrównoważone środowisko, ekoturystyka i transport niskoemisyjny (OŚ 2,3) Joanna Przedrzymirska Kierownik Centrum Obsługi Projektów Instytutu Morskiego w Gdańsku WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO 1. NABORU PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow. Karviná, May 2014

Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow. Karviná, May 2014 Szymon Biały, Sławomir Dorocki Instytut Geografii / Institute of Geography Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie / Pedagogical University of Cracow INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TOURISM, HOTEL AND

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier

PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE. Barbara Bergier PLACE AND ROLE OF PHYSICAL ACTIVITY IN THE LIVES OF THE ELDERLY AND DISABLED PEOPLE Barbara Bergier Place and role of physical activity in the lives of the elderly and disabled people. Summary: Key words:

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

START activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and games

START activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and games Dr Bartosz Prabucki START activating and integrating people with disabilities through adapted traditional sports and games Erasmus + Sport Project Lider: Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Informal Support in Ageing Societies

Informal Support in Ageing Societies Informal Support in Ageing Societies The Elderly, the Family and the Welfare State Dependency Ratios Myth and Reality The Elderly as Providers and Recipients Future Challenges Policy Implications 1 Dependency

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

The Baltic Sea Labour Forum

The Baltic Sea Labour Forum The Baltic Sea Labour Forum information Information Gdańsk, 28th October 2014 BSLF ma na celu promowanie dialogu społecznego, struktur trójstronnych i współpracę jako kluczowych elementów zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social

The Non-Public Youth Educational centrer is rehabilation and revalidation facility intended fro girls suffering from social Province: Świętokrzyskie Voievodeship District: Jędrzejów Municipality: Słupia Jędrzejowska Świętokrzyskie Voievodeshift is a picturesque region in which Świętokrzyskie Mountains are located. Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska

USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW. Małgorzata Stępniewska USŁUGI GEOEKOSYSTEMÓW Małgorzata Stępniewska MAES - Grupa Robocza UE ds. Rozpoznania i oceny ekosystemów i ich usług (EU Working Group on Mapping and assessment of ecosystems and their services) European

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo