of services, ageing today is considered to have increasing opportunities in various sectors. Due to

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "of services, ageing today is considered to have increasing opportunities in various sectors. Due to"

Transkrypt

1 Dobre Good Practices Praktyki for Senior Tourism w Turystyce Osób Starszych European Union European Union European Regional Development Fund European Regional Development Fund

2 WSTĘP Foreword Turystyka a starzenie się Zmiany Ageing demograficzne tourismi narastający problem starzenia się społeczeństw zmuszają Państwa Członkowskie UE, Demographic a także inne change uprzemysłowione ageing kraje challenge Zachodu, EU do szukania Member States nowych sposobów or Western organizowania industrial usług i countries działań podtrzymujących to find new ways konkurencyjność organising services regionów. W roku sustaining 2020 około regions 20% competitiveness. Europejczyków będzie In 2020 miało ponad around lat. % W roku Europeans 2030 odsetek will be ten over wzrośnie age jeszcze 65 bardziej. in 2030 Nasilenie figure tempa will zmian be even demograficznych higher. jest intensity różne w poszczególnych pace demographic krajach change i regionach. varies between Pomimo different tego że countries zmiany w strukturze regions. wiekowej Even though tworzą nowe wyzwania w wielu obszarach życia, mające wpływ na organizowanie i utrzymywanie usług, problem changes in age structure create new challenges in different areas life for organisation starzenia się w coraz większym stopniu postrzegany jest jako szansa dla wieku sektorów gospodarki. Wskutek narastającego starzenia się społeczeństw konieczne stało się tworzenie nowych usług publicznych services, ageing today is considered to have increasing opportunities in various sectors. Due to i ageing, rozwiązań re na is rzecz a need zaspokojenia to develop potrzeb new services ludzi w ramach solutions zmieniającej that cater się for struktury needs ludnościowej, changing a także odpowiadania population structure na zmiany w respond zachowaniu to i changes potrzebach in consumer konsumentów. behavior dem. Będąc Being one jedną z najszybciej fastest growing rozwijających industries się in gałęzi Europe, przemysłu possibilities w Europie, are vast także in sektor tourism turystyka as well. zaczyna tourism dostrzegać industry swój should znaczący prepare potencjał for związany changes ze that starzeniem occur in się consumer społeczeństw. needs Aby utrzymać habits in globalną order konkurencyjność, to maintain global przemysł competitiveness. turystyczny Seniors powinien are więc not a wykorzystać homogenous tę segment szansę i przygotować but a colourful się group na zmiany w individuals strukturze ranging potrzeb from i przyzwyczajeń wealthy seniors konsumentów. to those with Osoby low income starsze nie from są jednolitą healthy seniors grupą społeczną, to persons ale zbiorem who need jednostek special services. zróżnicowanych y all zarówno have ir pod own względem interests posiadanego wishes. majątku jak i stanu zdrowia, z których każda ma swoje indywidualne potrzeby i zainteresowania. O About projekcie project Projekt TOURAGE project Rozwój - Developing turystyki Senior osób starszych Tourism w in regionach Remote Regions peryferyjnych was developed wychodzi z from założenia, że idea zmiany that demographic demograficzne change stanowią creates nie tylko possibilities, wyzwania ale także not only nowe challenges możliwości for dla regions. regionów. Tourism Turystyka is jest one jedną z fastest najszybciej growing rozwijających industries in się Europe gałęzi przemysłu relatively w remote Europie, regions a stosunkowo have a lot peryferyjne unexploited regiony posiadają unidentified znaczący, development niewykorzystany potential i niejednokrotnie in this field. nieodkryty project potencjał seeks to turystyczny. identify good Projekt practices ma na that celu identyfikację can be utilized dobrych in praktyk, development które mogą tourism zostać services wykorzystane for seniors. w rozwoju results usług turystycznych project help dla osób to starszych. develop W strengn efekcie projekt a Senior przyczyni Tourism się do Model stworzenia in Europe i wzmocnienia that better takes Modelu Turystyki ageing population Osób Starszych into w account Europie, in tourism uwzględniającego development. fakt Furrmore, starzenia się społeczeństw results fer w tools rozwoju for turystyki. development W rezultacie regional projektu powstaną senior tourism także policies. narzędzia wspomagające rozwój regionalnych strategii na rzecz turystyki osób starszych Koordynatorem projektu TOURAGE jest Rada Regionalna Karelii Północnej. Skupiając 11 partnerów z 9 państw TOURAGE Unii Europejskiej, project is projekt coordinated finansowany by Regional jest w ramach Council Programu North Współpracy Karelia Międzyregionalnej is financed by IN- TERREG INTERREG IVC. IVC programme. It brings toger 11 partners from 9 EU member states. 55 Dobrych Praktyk dla osób powyżej 55 roku życia 55 Good Practices for over 55 s W trakcie realizacji projektu z każdego regionu uczestniczącego w projekcie wybrano pięć dobrych praktyk. Każda A total z zaprezentowanych five good practices dobrych have been praktyk collected ma celu from wskazanie each sposobów partner rozwoju regions turystyki during uwzględniających project implementation. osoby starsze. se Łącznie good practices w ramach identify niniejszego methods przewodnika which take zaproponowano seniors into account 55 dobrych with praktyk regard będących to tourism przykładami development. działań Thus uwzględniających altoger, 55 problem good practices starzenia have się w been rozwoju selected turystyki, for this zwiększających brochure konkurencyjność as examples how i wskazujących to tackle ageing najlepsze in działania tourism na sector, rzecz increase promocji regions aktywnego competitiveness starzenia się. in Praktyki this te regard wybrano podczas illustrate wielu how warsztatów, to promote spotkań active ageing. projektowych, selection w czasie has których been głosowano made during na najbardziej several interesujące project workshops, dobre praktyki, learning które cafes mogłyby through zostać przeniesione voting in order do innych to identify regionów most biorących interesting udział w projekcie. transferable practices. Dobre Good practices praktyki zaprezentowane are divided into two w przewodniku main sections zostały Supply podzielone Services na dwa główne Structural rozdziały Solutions. Oferta i Usługi, sections Rozwiązania include five strukturalne. sub-mes Rozdziały which cover te podzielono a wide variety na 5 podrozdziałów, tourism topics z including: których każdy Active dotyczy konkretnego Nature, Culture rodzaju turystyki History, Health Aktywność Wellbeing, i Natura, Kultura Accessibility i Historia, Zdrowie Organization. i Jakość Colored Życia, Dostępność margins i are Organizacja. used in W brochure celu łatwiejszego to easily distinguish odnalezienia se każdej different z subkategorii sub-mes. marginesy main podręcznika conclusions oznaczono have odpowiednimi been summarised kolorami. in Najważniejsze policy recommendations wnioski z realizacji that are projektu available zostały at zebrane end we wspólnych brochure. More znajdujących information się na on końcu each podręcznika. good practice Więcej informacji project can o każdej be found z dobrych on praktyk można znaleźć na stronie projektu pod adresem Mamy We hope nadzieję, you enjoy że w examples przedstawionych find przykładach new inspiring znajdą ideas Państwo for your work! inspiracje do działań na rzecz rozwoju turystyki osób starszych!

3 Rada Regionalna Karelii Północnej (Partner Wiodący), Finlia Region Planistyczny Vidzeme (Komunikacja i Promocja), Łotwa Agencja Rozwoju Regionalnego i Zarządzania Środowiskiem Regionu Szabolcs-Szatmár-Bereg (Wymiana Doświadczeń), Węgry Agencja Koordynacji Rozwoju Regionu Jeziora Balaton, Węgry Region Macedonii Wschodniej i Tracji, Grecja Agencja Rozwoju Regionalnego Samorządnego Regionu Preszów, Słowacja Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Polska Regionalne Stowarzyszenie Turystyczne w Burgas, Bułgaria Województwo Podkarpackie, Polska Rada Regionu Zachodniego, Irlia Rada Prowincji Grenady, Hiszpania

4 3 ROZDZIAŁ SectIon I SUPPLY OFERTA And I USŁUGI SerVIceS I.1 AKTYWNOŚĆ I.1 ActIVe And I NATURA nature Park Natural Narodowy park Strża Strzha (Region (Bourgas Burgas, region, Bułgaria) Bulgaria) Olsztyn. Active Aktywnie! Olsztyn (Warmia-Mazury, (warmia-mazury, Polska) Pol) Warmia-Mazury Senior Senior Games Games (Warmia-Mazury, (warmia-mazury, Polska) Pol) Sportowe Sports wakacje wellbeing dla seniorów holidays (Karelia for seniors Północna, (north Finlia) Karelia, Finl) Centrum Nordic Nordic Walking Walking Centre w otoczeniu around Myczkowce Jeziora Myczkowieckiego Lake (Podkarpackie (Podkarpackie, region, Polska) Pol) Ekoturystyka Ecotourism w Parkach in Evros Narodowych river delta Delty Dadia Evros National i Lasu Parks Dadia (Region (region Macedonii east Wschodniej Macedonia i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Miłość Fond do Lasu Forest Turystyka - Forest Leśna Wellbeing (Karelia Tourism Północna, (north Finlia) Karelia, Finl) Fundacja Carpathian Przyroda Wildlife Karpat Foundation (Podkarpackie, (Podkarpackie Polska) region, Pol) Park Hortobágy Narodowy National Hortobágy Park (Region (Hajdú-Bihar Hajdú-Bihar, county, Węgry) Hungary) Karpackie Carpathian Niebo Sky Rozwój Development produktów turystycznych tourism products związanych based z astronomią na terenie on polsko-słowackiego astronomy in region pogranicza Slovak-Polish (Region border Preszów, (Prešov Słowacja) region, Slovakia) I.2 KULTURA I.2 culture I HISTORIA And HIStorY Międzynarodowy International Festiwal Egg Festival Jajek nad at Jeziorem Lake Balaton Balaton (South (Południowa transdanubia, Transdanubia, Hungary) Węgry) Szlak Multi-cultural wielokulturowy route Komotini-Maroneia Maroneia (Region (region Macedonii east Wschodniej Macedonia i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Miejsca Places z Duszą with Miejscowości Soul - Partnership Tematyczne matic Warmii i Villages Mazur (Warmia- (warmia-mazury, Polska) Pol) Stare Οld Miasto town i Festiwal Xanthi Staromiejski Old town w festival Xanthi (Region (region Macedonii east Wschodniej Macedonia i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Alhambra Alhambra dla Seniorów for Elderly (Granada, (Granada, Hiszpania) Spain) Festiwal Bealtaine Bealtaine festival (Region (west Zachodni, region, Irel) Irlia) Sieć Karelia á la carte network Kulinarne - Karelian wyprawy culinary po Karelii tours (Karelia (north Północna, Karelia, Finl) Finlia) Letnie Summer Warsztaty Pottery Ceramiki Workshops (Podkarpackie, (Podkarpackie Polska) region, Pol) Zamek Ľubovňa Lubownia Castle (Region (Prešov Preszów, region, Słowacja) Slovakia) Szlak Gastronomic Kulinarny (Region journey Szabolcs-Szatmár-Bereg, (Szabolcs-Szatmár-Bereg Węgry) county, Hungary) Wędrówki Walks przez through żyjący living Spisz Spiš (Preszów, (Prešov Słowacja) region, Slovakia) Szlak Sourn Winnic Południowego Balaton wine road Balatonu (South (Południowa transdanubia, Transdanubia, Hungary) Węgry) Irel Irel Reaching Reaching Out (Region Out (west Zachodni, region, Irlia) Irel) Wiara Faith i Zdrowie Health (Region (Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabolcs-Szatmár-Bereg, county, Węgry) Hungary) Projekt ULTREIA ULTREIA Project w Sanktuarium on Knock Shrine Knock (west (Region region, Zachodni, Irel) Irlia) Ochrona Preservation drewnianych promotion cerkwi na międzynarodowym wooden churches szlaku on architektury international drewnianej (Preszów, wooden Słowacja) path (Prešov region, Slovakia) Szlak Route kościołów medieval średniowiecznych churches (Szabolcs-Szatmár-Bereg (Region Szabolcs-Szatmár-Bereg, county, Hungary) Węgry)

5 4 I.3 I.3 ZDROWIE HeALtH And I JAKOŚĆ wellbeing ŻYCIA Radość Best Enjoyed Niespiesznego Slowly Wypoczynku SPA Gourmet Turystyka tourism kulinarna countryside i spa w Pałacu Dikļi (Region Dikļi Palace Vidzeme, (Vidzeme Łotwa) Planning region, Latvia) Program Tropical Turystyki Tourism Tropikalnej Programme (Grenada, (Granada, Hiszpania) Spain) Turystyka Balneo Tourism Balneologiczna in Pomorie w Pomorie (Bourgas (Region region, Burgas, Bulgaria) Bułgaria) Lecznicze rapeutic Łaźnie Mud Błotne Baths w in Krynides Krinides (Region (region Macedonii east Macedonia Wschodniej i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Centrum Rehabilitation Rehabilitacji Centre Līgatne i Szlak & Nordic Nordic walking Walking w Parku Narodowym Gauja (Region in Gauja Vidzeme, National Łotwa) Park (Vidzeme Planning region, Latvia) IMSERSO: Program Social Programmes społeczny na to rzecz improve poprawy quality jakości life życia for osób elderly starszych people in w Grenadzie Granada (Grenada, (Granada, Hiszpania) Spain) Stowarzyszenie Without Barriers Turystyki Tourism Bez Association Barier (Pomorskie, Polska) Pol) SectIon ROZDZIAŁ II II StrUctUrAL ROZWIĄZANIA SoLUtIonS STRUKTURALNE II.1 DOSTĘPNOŚĆ AcceSSIBILItY Jaskinia Las Ventanas, Okien w Caves Piñar (Grenada, in Piñar (Granada, Hiszpania) Spain) Program Age Friendly Miast Cities i Hrabstw Counties Przyjaznych Programme Wiekowi (AFCC) (Region(west Zachodni, region, Irlia) Irel) Turystyka Accessible Naturalna Nature Tourism Dostępna (north dla Wszystkich Karelia, Finl) (Karelia Północna, Finlia) Termalne Tamási Ability Spa Tamási rmal (Południowa Spa (South Transdanubia, transdanubia, Węgry) Hungary) Ogród Sensual Sensoryczny Universal Garden (Podkarpackie, (Podkarpackie Polska) region, Pol) Taksówka Koli Shuttle Wahadłowa Taxi (north Koli Karelia, (Północna Finl) Karelia, Finlia) II.2 ORGANIZACJA organization Program Cultural wolontariatu volunteers programme kulturalnego w Parque de las Ciencias (Granada, Hiszpania) Spain) Pakiety Tourism turystyczne Packages 55+ (Region (Bourgas Burgas, region, Bułgaria) Bulgaria) Program State specific państwowych subsidy subsydiów for retired emerytalnych persons in Slovak Republiki republic Słowackiej (Prešov (Preszów, region, Słowacja) Slovakia) Model Micro-cluster współpracy collaboration mikro-klastrów model (Region (Vidzeme Vidzeme, Planning Łotwa) region, Latvia) Pakiety Senior turystyczne tourism packages i system ulg senior dla seniorów discounts fered w in mieście town Harkány Harkány (Południowa (South transdanubia, Transdanubia, Węgry) Hungary) Federacja Federation Organizacji Social Socjalnych Organisations Województwa FOSa Warmińsko-Mazurskiego (warmia-mazury, Pol) FOSa (Warmia-Mazury, Polska) Działania TDM activities Organizacji Zarządzania Hajdúszoboszló Destynacjami (Hajdú-Bihar Turystycznymi county, Hajdúszoboszló Hungary) (Region Hajdú-Bihar, Węgry) Inicjatywa Mazsalaca osób Senior starszych Initiative Mazsalaca (Vidzeme (Region Planning Vidzeme, region, Łotwa) Latvia) Mecsek Ökocsali (Południowa (South transdanubia, Transdanubia, Hungary) Węgry) Inicjatywa Senior initiative osób starszych - international międzynarodowe Exchange voluntary wymiany work wolontariackie (Vidzeme Planning (Region Vidzeme, region, Latvia) Łotwa) Kluby Pensioners Seniora Clubs (Region (Bourgas Burgas, region, Bułgaria) Bulgaria) Rada Council Emerytowanych оf veterans from Pracowników Petro Chemical Zakładów Petrochemicznych Refinary (Bourgas (Region region, Burgas, Bulgaria) Bułgaria) Spółdzielnia Women s Cooperative Kobiet z Kokkinogeia Kokkinogeia (Region (region Macedonii east Wschodniej Macedonia i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Klub Old Seniora Travellers PTTK Club Rzeszów (Podkarpackie (Podkarpackie, region, Polska) Pol) Stowarzyszenie Active Retirement Aktywnych Irel Emerytów (west region, Irlii Irel) (Region Zachodni, Irlia) JoInt WSPÓLNE PoLIcY ZALECENIA recommendations 46

6 ROZDZIAŁ I OFERTA I USŁUGI

7 66 ACTIVE AND NATURE AKTYWNOŚĆ I NATURA BUŁGARIA BULGArIA Park Narodowy Strża natural (Region park Burgas, Strzha Bułgaria) (Bourgas region, Bulgaria) Park Narodowy Strża jest położony na granicy Bułgarii Natural i Turcji. Na Park obszarze Strzha parku is ponad located 90% in mieszkań- border area ców stanowią Bulgaria osoby with starsze. Turkey. Turystyka 90% stanowi population główne is źródło elderly. zatrudnienia Tourism lokalnej is społeczności, main activity przyczyniając local population, się do tworzenia which miejsc creates pracy jobs i wzrostu economic gospodarczego growth in w regionie. Lokalni mieszkańcy odremontowali swoje area. Local people have refurbished ir houses domy i udostępniają je turystom odwiedzającym park. accommodate visitors in park. y sing local W ercie znajduje się śpiewanie lokalnych pieśni, tańce ludowe, gotowanie regionalnych potraw i wycieczki songs, perform folk dances, prepare local food, guide z przewodnikiem. tourists in W maju region. każdego Each roku year mieszkańcy in May local people organizują organise Festiwal Festival Rododendronów. Rhododendron. Starsze osoby old mieszkające people in we wsi village Brashlyan Brashlyan założyły established stowarzyszenie, w ramach którego y made zorganizowali exhibition wystawy local lokalnego crafts an organisation rękodzieła clos, i strojów refurbished ludowych, a old także school zmodernizowali church starą provide szkołę. Głównym tourism celem services działania catering, stowarzyszenia guides, accommodation, jest świadczenie usług demonstrations turystycznych folk gotowanie dances regionalnych posiłków, zakwaterowanie, pokazy tańców singing. i pieśni services ludowych. are mainly Co ważne, provided usługi by te świadczą elderly people. głównie osoby provision starsze, co services pozwala makes im zachować m aktywność active creates i osiągać employment dodatkowe dochody. prits. Tworzenie miejsc pracy na obszarach peryferyjnych To Tworzenie create employment możliwości in dywersyfikacji remote area. ekonomicznej To w create Parku possibilities Strża for economic diversification in Zatrzymanie Natural park depopulacji Strzha. obszaru To Zachowanie keep population i promocja in bogatych area. kulturowych i naturalnych preserve zasobów promote turystycznych. rich cultural natural To tourist resources in area. Działania zrealizowane przez stowarzyszenie osób starszych activities z Parku performed Narodowym by Strża organisation dały następujące rezultaty: in Natural Park Strzha have led to elderly people following Zwiększenie zatrudnienia Increased Zwiększenie employment. źródeł dochodu Increased Zwiększenie sources liczby odwiedzających income. Increased Nowe umiejętności number i visitors. usługi Promocja zasobów kulturowych i naturalnych New skills services. Zmniejszenie depopulacji obszaru. Promoted natural cultural resources. Decreased depopulation area. Zarząd Parku Narodowego Strża Directorate Strja Nature Park POLSKA PoLAnd Olsztyn Aktywnie! Active (Warmia-Mazury, olsztyn Polska) (warmia-mazury, Pol) Olsztyn Aktywnie! jest programem miejskim realizowanym Active przez miasto Olsztyn Olsztyn. (Olsztyn Celem Aktywnie!) programu jest is a promocja municipal aktywnej turystyki implemented i zdrowego stylu by życia wśród city mieszkańców Olsztyn programme designed Olsztyna ze to wszystkich promote grup an wiekowych. active Program healthy miał lifestyle swoją among premierę w 2010 citizens r. erując Olsztyn 7 dyscyplin from i szereg all age działań groups. edukacyjno-rekreacyjnych. programme premiered Ogromna in popularność 2010 with projektu 10 different wśród disciplines olsztynian przyniosła various już w educational jego pierwszej odsłonie recreational frekwencję przekraczającą It immediately założenia. received Od samego wide początku acclaim wszyst- from activities. kie działania citizens przygotowywano Olsztyn, whose i realizowano participation przy współpracy in events exceeded kilku lokalnych organiser s stowarzyszeń. estimates. W każdej kolejnej From edycji rosła very beginning liczba partnerów all programu, activities co dodatkowo programme przekładało have been się planned na zwiększenie implemented liczby instytucji cooperation publicznych with i prywatnych various local w realizacji associations. programu. W roku number 2012 w programie project partners wzięło udział has been ponad growing uczestników, steadily with którzy different mogli wybrać institutions spośród both 21 public różnych dyscyplin. private Program taking part adresowany in organisation jest do wszystkich programme. mieszkańców, przy In 2012 czym niektóre Active dyscypliny Olsztyn cieszą programme się szczególną popularnością reached more than wśród konkretnych people who grup participated wiekowych, co in different sprawia, events że ma across on charakter 21 disciplines międzypokoleniowy. fered by Niektóre city. programme is addressed to all age groups, with z dyscyplin takich jak wycieczki z przewodnikiem, nordic walking czy certain activities targeting specifically selected groups thus becoming zbieranie an grzybów, intergenerational są bardzo popularne programme. wśród Some osób starszych. activities such as guided tours, Nordic walking or mushroom picking are very popular among seniors. Rozwijanie zainteresowań w dziedzinie turystyki i krajo znawstwa Developing Promocja turystyki interests aktywnej in tourism jako alternatywy sightseeing. dla konsump- Promotion cyjnego stylu życia active tourism as an alternative to a consumer Promowanie lifestyle. aktywnego i zdrowego stylu życia Promotion Rozwijanie sprawności an active fizycznej healthy lifestyle. Enhancing Rozwijanie physical ciekawości fitness. świata Encouraging Kształtowanie curiosity pozytywnych about postaw world. społecznych Developing Kreowanie positive społeczności social ludzi attitudes. aktywnych Building Promocja a society walorów przyrodniczych active people. i tras rekreacyjnych Promoting w Olsztynie pure i okolicach. nature recreational tracks in Olsztyn its vicinity. Program okazał się sukcesem, każdego przyciągając coraz większe programme grupy mieszkańców has been developed przy zachowaniu successfully dotychczasowego with each edition poziomu attracting finansowania. more Zwiększyła participants się także within liczba a similar dyscyplin i wydarzeń, budget. Also co number dało w rezultacie disciplines bardziej zróżnicowaną events has been increasing steadily, thus providing a more i pełniejszą ertę dla wszystkich grup wiekowych. versatile comprehensive fer for all age groups. Urząd Miejski w Olsztynie Olsztyn Biuro Sportu Municipal i Rekreacji Office Department Promotion

8 7 PoLAnd POLSKA Warmia-Mazury Senior Games warmia-mazury Senior Games (Warmia-Mazury, Polska) (warmia-mazury, Pol) Głównym celem zawodów Warmia-Mazury Senior Games jest promocja aktywności sportowej, a także zdrowego stylu życia main wśród me osób w wieku Warmia-Mazury 45+, ze szczególnym Senior uwzględnieniem Games is to promote osób starszych, sports poprzez an active angażowanie healthy tej grupy lifestyle wiekowej w people aktywność aged społeczną 45 mającą more with na celu a particular promocję focus społecznego on senior włączenia, groups otwartości, reby actively tolerancji engaging i szacunku se dla among groups wszystkich in social nacji i activities religii, grup by wiekowych promoting i stylów social życia. inclusion, Imprezie openness, towarzyszy tolerance szereg wydarzeń respect kulturalnych for all nations, i edukacyjnych cultures, religions, akcentujących ages znaczenie lifestyles. aktywności Games sportowej will wśród be accompanied osób powyżej 45 by roku a series życia. Inne cultural działania uwzględniają educational activities także organizację regionalnych emphasising importance imprez rekreacyjnych role dla sporting osób starszych activity ( Senioriada ) among people i innych over wydarzeń 45, including towarzyszących, an educational które conference inaugurating project. Or activities will include organisation a regional recreational event mają na celu aktywizację osób z tej grupy wiekowej. Projekt przyczynia się także do promocji regionu Warmii i Mazur, for seniors ( Seniorada ) or accompanying events, integrating people 45 years old more. nawiązując do poprzedniej kampanii promocyjnej zatytułowanej Mazury Cud Natury, podkreślającej naturalne bogactwo project will also contribute to promotion region Warmia Mazury as a desirable tourist destination for regionu senior jako tourists idealnego miejsca ir families do wypoczynku will dla build wszystkich upon poszukujących previous campaign spokoju i wypoczynku entitled Masuria w otoczeniu Wonder natury. Druga Nature edycja which igrzysk emphasised miała miejsce w natural dniach richness sierpnia 2014 region r. i odbywała being a perfect się w wielu place miejscowościach for all those looking regionu for peace Olsztynie, Ornecie, tranquillity Ostródzie, in natural Lidzbarku surroundings. Warmińskim, Iławie, second Pasłęku edition i Nidzicy. will take place between August 2014 in different locations within Warmia-Mazury region, including Olsztyn, Orneta, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Iława, Pasłęk Nidzica. ACTIVE AND NATURE AKTYWNOŚĆ I NATURA Cele społeczne: propagowanie aktywności sportowej wśród osób w wieku 45+ Social propagowanie zdrowego stylu życia Promotion propagowanie sports aktywności among społecznej, people aged otwartości, 45+. tolerancji i szacunku dla wszystkich nacji, kultur i religii, grup wiekowych i stylów a healthy życia lifestyle. Promotion prowadzenie social międzynarodowego activity, openness, dialogu tolerance (współpraca z respect zagranicznymi for all nations, międzynarodowymi cultures organizacjami religions, ages oraz in- Promotion lifestyles. stytucjami) Maintaining international dialogue (cooperation with foreign international organisations institutions). Cele promocyjne: Promotional promocja Warmii i Mazur oraz Polski jako interesującego i pożądanego miejsca destynacji turystycznych oraz inwestycji Promotion project, region Warmia Mazury Pol as an area sustainable development gospodarczych as an interesting związanych desirable z turystyką tourism business investment location. Creative kreatywna continuation kontynuacja kampanii campaign Mazury Masuria Cud Natury Wonder Nature. Promotion wspieranie promocyjne cities co-organising wizerunku miast współorganizatorów event. Creating stworzenie i marketing promocja nowej a new marki br Warmii Warmia i Mazury Warmia-Mazury - Warmia-Mazury Senior Games Senior Games. Pierwsza first edition edycja Warmia Warmia Mazury Mazury Senior Games Senior zorganizowana Games held in w 2012, roku was spotkała well received się z pozytywnym both in Pol odbiorem abroad. zarówno w competition kraju jak i za received granicą. Zawody an ficial zostały honorary objęte icjalnym patronage patronatem from President Prezydenta RP Pol i otrzymały was wsparcie supported ze strony by Ministerstwa Polish Ministry Sportu i Turystyki Sport jako Tourism wydarzenie as an tworzące event creating dialog międzypokoleniowy intergenerational i dialogue promujące włączenie promoting społeczne social inclusion społeczności senior osób starszych communities w Polsce in Pol i za granicą. abroad. W roku 2012 Games impreza gared skupiła uczestników participants w wieku aged between lata reprezentujących 82 from many takie countries kraje jak Estonia, including Holia, Estonia, Rosja, Nerls, Niemcy, Litwa, Russia, Belgia, Germany, Kanada, Szwecja, Lithuania, Wielka Belgium, Brytania, Canada, USA, 40 Sweden, Ukraina, Dania Great i Britain, Hiszpania. Na USA, podstawie Ukraine, sukcesu Denmark pierwszej Spain. edycji Igrzysk, Based on podjęto success decyzję o zorganizowaniu first edition kolejnej Games edycji w roku project 2014 w will oparciu be continued znaczniej in szerszą 2014 listę with partnerów a broader i list współorganizatorów. partners. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marshal s Departament Office Sportu Warmia Mazury Department Sport

9 8 AKTYWNOŚĆ I NATURA ACTIVE AND NATURE FINLANDIA FInLAnd Sportowe wakacje dla seniorów Sports wellbeing holidays (Karelia Północna, Finlia) for seniors (north Karelia, Finl) Dobra praktyka łączy podróże zagraniczne z prozdrowotnymi ćwiczeniami fizycznymi, co stanowi odpowiedź na practice combines travelling abroad healthy exercise corresponds to dem potrzeby prezentowane przez klientów zainteresowanych tą formą consumers. wypoczynku. Organizatorzy organisers zauważyli, have noticed że bardzo that popularne holidays that stało combine się spędzenie travelling wakacji łączących exercise podróże are in great z ćwiczeniami dem at fizycznymi. moment. Duża y popularność are also tej popular erty wynika because także y z faktu, fer new iż pozwala experiences ona na nabycie are nowych a way doświadczeń, to maintain friendships umożliwia poznawanie make nowych new friends. ludzi i odnawianie seven starych day holiday przyjaźni. programme Siedmiodniowy includes program different wakacji kinds zakłada sports, różnorodne such as Nordic zajęcia walking, sportowe water nordic gymnastics, walking, gimnastyka Pilates, sports wodna, games pilates, gry gymnastic sportowe i exercises ćwiczenia gimnastyczne. it is always Wszystkie tailored zajęcia depending są zawsze on dostosowane participants do potrzeb interests. uczestników. holiday Program trips are wyjazdów suitable jest for opracowany everyone, w which taki sposób, means by that umożliwić participants udział osobom fitness levels w różnym wieku age i are o różnej taken sprawności into account fizycznej. in Dodatkowo fered programmes. organizowane In są addition, również re zajęcia are wieczorne, evening activities a także wycieczki possibility fakultatywne to participate grupowe in lub indywidualne. excursions provided by travel agency or individually. Promocja zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportów i ćwiczeń fizycznych, To Poprawa promote relacji wellbeing społecznych seniors uczestnicy through mają sports możliwość exercise. poznania nowych ludzi i zawarcia przyjaźni, To Możliwość improve social zdobywania interaction: nowych participants doświadczeń, will get to know Stworzenie new people nowego modelu form friendships. usług dla osób starszych, To Oferowanie fer new experiences wakacji dostosowanych for seniors. do potrzeb osób To starszych. create new service models for seniors. To fer wellbeing holidays that are tailored to seniors. Liczba seniorów uczestniczących w wyjazdach znacząco wzrosła. number Kolejne wyjazdy senior są participants zawsze w pełni has zarezerwowane. increased notably Dzięki since wdrożeniu beginning dobrej praktyki practice Instytut Sportu it is Wschodniej always fully Finlii booked. ISLO Through pozyskał nową practice grupę klientów, Eastern budując Finl Sports dzięki temu Institute pozytywny ISLO receives wizerunek new wspierający customers jego statutowe działania. builds a positive image that supports institute s activities. POLSKA PoLAnd Centrum Nordic Walking w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego (Podkarpackie, nordic walking centre around Lake Myczkowce Polska) (Podkarpackie region, Pol) Centrum Nordic Walking w otoczeniu Jeziora Myczkowieckiego Walking stworzono Centre w oparciu around o Lake ośrodek Myczkowce wypoczyn- is Nordic based kowy Caritas on holiday i sieć 18 resort szlaków Caritas nordic walking a network (część z nich 18 trails została (some wytyczona m specjalnie are specially dla osób created niepełnosprawnych) people), o różnej different długości lengths i niewielkiej mild różnicy heights wy- for disabled sokości. highest Najwyższy point is punkt about na 550 trasach m. above znajduje sea się level. na Some wysokości 550 trails m n.p.m. are included Niektóre into ze szlaków Eco-museum znajdują Beaver się na terenie country. eko-muzeum centre pod was nazwą created Kraina by Bobra. two groups: W pracach pressional nad stworzeniem tourist Centrum guides brali udział local presjonalni przewodnicy, Besides a także common lokalna tourist społeczność. service community. in Poza zwykłą resort, ertą sticks turystyczną, are available ośrodek to hire, eruje as well wynajem kijów do guiding nordic walking, medical a także services opiekę are presjo- fered. as pressional All nalnego at a przewodnika reasonable price. i usługi medyczne. resort Caritas Ceny wszystkich usług a number dostosowane cultural są do attractions możliwości finansowych activities also fers which osób starszych. attract Polish Ośrodek international wypoczynkowy visitors Caritas all year eruje także szereg atrakcji kulturalnych, które przyciąga- round. ją turystów krajowych jak i zagranicznych. Economic Wzmocnienie strengning gospodarki regionu, region. To Wzbogacenie enrich tourist erty fer turystycznej which includes uwzględniającej a huge znaczącą liczbę dostępnych usług, number available services. Promocja turystyki aktywnej dedykowanej seniorom i To promote active tourism especially for senior osobom niepełnosprawnym. citizens disabled people. Około osób w wieku 55+ każdego roku odwiedza Approximately ośrodek. Prawie 35 połowa 000 visitors z nich korzysta age z infrastruktury 55+ arrive at dostępnej resort w ośrodku. annually. Rosnące Almost zainteresowanie half m use ertą facilities zachęciło available pracowników re. Caritas growing do powiększenia interest in wachlarza encourages usług. Działalność Caritas ośrodka managers korzystny to enlarge wpływ fer na rozwój package lokalnej services. przedsiębiorczości. It also stimulates local entrepreneurship in area. Instytut Sportu Wschodniej Finlii ISLO Eastern Finl Sports Institute ISLO Ośrodek wypoczynkowy Caritas Holiday resort Caritas

10 9 Greece GRECJA Ekoturystyka w Parkach Narodowych Delty Evros i Lasu ecotourism in Dadia river (Region evros Macedonii delta Wschodniej dadia national i Tracji, Grecja) Park (region east Macedonia thrace, Greece) Instytucje zarządzające oboma parkami narodowych powstały na podstawie inicjatywy władz lokalnych i organizacji two management ochrony środowiska. bodies were Celem created obu instytucji following jest ochrona, initiatives zarządzanie undertaken i promocja by local obszarów authorities chronionych. Cele te organisations. są realizowane ir poprzez aim monitoring is environmental protection, naukowy dzikich management ptaków i akwenów promotion wodnych, areas ochronę under protection zasobów naturalnych, it is accomplished zapewnienie through informacji actions osobom such as odwiedzającym scientific support parki, organizację monitoring festiwali, wild wizyt birds studyjnych i environmental programów edukacyjnych. surveillance, Obydwie provision instytucje waters, information zarządzające to zostaną visitors, wkrótce as well połączone as organising w celu festivals, zapewnienia zintegrowanych environmental usług education dla odwiedzających, programmes. w tym In visits this usług context, transportowych management dla osób starszych, bodies will a także soon wycieczek fer z przewodnikiem integrated services po terenach to public o dużych walorach potential merge visitors, przyrodniczych. transportation tours in areas high environmental value with trained personnel safe means for elderly. Ochrona lokalnej flory i fauny, Wdrażanie programów ekoturystycznych, Bieżące opracowanie i wdrażanie ram organizacyj- Surveillance protection flora fauna. nych, Provision information training. Monitorowanie wdrażania uregulowań prawnych, Implementation ecotourism programmes. Ongoing Tworzenie specification programu studiów management z zakresu zarządzania framework środowiskowego, its implementation. Monitoring Uczestnictwo w krajowych, implementation europejskich i międzynaro legislative framework. dowych programach. Composition environmental management studies. Participation in national, European international Połączenie programmes. obu instytucji daje większe możliwości odpowiedniego zarządzania zasobami naturalnymi i promocji ekoturystyki. merger provides enhanced possibilities for adequate resources long term viability as well as improved management ecotourism promotion activities. Zarząd Delty Evros Management body Evros Delta Park Narodowy Dadia Dadia National Park FInLAnd FINLANDIA Miłość do Lasu Turystyka Leśna Fond Forest - Forest wellbeing tourism (Karelia (north Północna, Karelia, Finlia) Finl) W ramach projektu powstał szereg produktów turystycznych This podkreślających project developed wyjątkowy a charakter range gminy wellbeing Ilomantsi tourism i odpowiadających highlighting na specjalne potrzeby special turystów characteristics krajowych jak products Ilomantsi i zagranicznych. (municipality Produkty in te North opierają Karelia) się na tym, to cater co do both zaerowania domestic mają okoliczne international lasy, rezerwaty special biosfery, needs. a także for products lokalna kultura are based karelska. on Wachlarz forests, produktów biosphere składa reserve się na ertę local tygodniowych Karelian pakietów culture. turystycznych range zorientowanych tourism products zwłaszcza comprises na grupy zorganizowane. service modules Poszczególne which constitute elementy a pakietów one-week są także tourism ererowane service jako package indywidulane to cater produkty for needs turystyczne. tourist Wszystkie groups produkty in tworzone particular. są w ramach service lokalnej sieci in usługodawców, package w also tym przez serve małe as independent przedsiębior- modules tourism stwa lub inne products. podmioty działające tourism w services tym sektorze are turystyki. produced W by ramach a service tej erty provider osoby network starszą stanowią involving jedną entrepreneurs z głównych grup or docelowych, actors. korzystnie Senior travellers wpływając are na one dalszy rozwój target tej groups formy turystyki. wellbeing Osoby starsze tourism są bowiem development. bardzo zainteresowane aktywną in active turystyką nature przyrodniczą, tourism, wypoczynkiem silence, wellbeing w ciszy y are interested i spokoju, health a services. także usługami prozdrowotnymi erowanymi w ramach tej erty. Establish Stworzenie sieci service lokalnych provider usługodawców network. Conduct Przeprowadzenie a customer badań survey wśród on turystów appeal dotyczących Finnish zainteresowania fińskimi produktami turystyki leśnej na forest-based wellbeing tourism products in rynku japońskim Japanese market. Stworzenie produktów opartych na turystyce leśnej Develop Budowa forest-based modelu tworzenia wellbeing produktów tourism turystycznych products. Create możliwego a product do wykorzystania development przez model firmy turystyczne that tourism planujące poszerzenie will be able swojej to utilise erty when o nowe launching produkty tury- new companies tourism styczne. products. Among Warto podkreślić, or results, że w ramach tego project projektu developed wytworzono several kilka wellbeing produktów tourism turystycznych, products które that były have następnie been testowane tested with na different różnych grupach customer konsumentów groups e.g. np. Bear Polowanie hunt na feast, niedźwiedzia, Wspólne forest for wyprawy (gr)parents do lasu dla dziadków (gr)children i wnucząt lub Trip to Wycieczka Cultural po nature malowniczej tour farmie in Puustila Puustila. scenic farm. Uniwersytet Wschodniej Finlii Aducate Centrum Szkoleń i Rozwoju University Eastern Finl Aducate - Centre for Training Development Usługi Turystyczne Karelia Expert Karelia Expert Tourist Service ltd. AKTYWNOŚĆ I NATURA ACTIVE AND NATURE

11 10 ACTIVE AND NATURE AKTYWNOŚĆ I NATURA PoLAnd POLSKA Fundacja Przyroda Karpat carpathian wildlife Foundation (Podkarpackie, Polska) (Podkarpackie region, Pol) Głównym celem działalności Fundacji Przyroda Karpat jest zwiększenie main objective liczby europejskich Carpathian turystów Wildlife odwiedzających obszar is increasing transgraniczny number Wschodnich European Karpat Foundation nature-orientated pomiędzy Polską, Słowacją visitors in i Ukrainą, Eastern a także Carpathians erowanie produktów turystyki area between przyrodniczej Pol, dla Slovakia turystów od- transboundary Ukraine wiedzających as well region. as fering Cześć nature-based obszaru działania tours to Fundacji visitors already stanowi staying obszar in rezerwatu region, biosfery mostly UNESCO Polish ones. Wschodnie is Karpaty. territory Fundacja UNESCO eruje całoroczne biosphere reservation usługi tu- In part it area rystyczne Eastern zarówno Carpathians. dla grup zorganizowanych Foundation provides jak services i turystów all indywidualnych. year round, for Wśród both groups partnerów individuals. międzynarodowych zaangażowanych International partners involved w inicjatywę in Rewilding Rewilding Europe Europe są takie organizacje jak WWF Holia, Fundacja initiative like WWF Nerls, ARK Foundation, ARK, fundusz ochrony środowiska Conservation Capital, inicjatywa Wild Wonders Europe i WWF Polska. Conservation Capital, Wild Wonders Europe national WWF Pol. Rozwój turystyki przyrodniczej w regionie, Promocja pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy jako To atrakcyjnej develop nature destynacji tourism turystycznej, in region. zwłaszcza dla To miłośników promote przyrody. borderl between Pol, Slovakia Ukraine as an attractive tourist destination esp. for nature lovers. W ciągu ostatnich 10 lat działalności Fundacja zorganizowała wycieczki z przewodnikiem dla pfundacja In last 10 years activity guided tours for almost 1,000 nature lovers have been organised, mostly for citizens Western Europe, from university students to mature birdwatchers between age Moreover, around 15 local nature guides have been trained are involved in servicing organised tours. Przyroda Karpat Carpathian Wildlife Foundation WĘGRY HUnGArY Park Narodowy Hortobágy (Region Hortobágy Hajdú-Bihar, national Węgry) Park (Hajdú-Bihar county, Hungary) Park Narodowy Hortobágy jest pierwszym i dotychczas największym obszarem National chronionej Park is przyrody first na until Węgrzech. today Hortobágy Obecnie largest liczy protected on 83 tysiące natural hektarów. area W Hungary, roku 1999 which park extends został wpisany some na 82 Listę thous światowego hectares. dziedzictwa UNESCO. park won W roku Part 2008 jako najlepsza World Heritage na Węgrzech title destynacja in 1999 turystyczna działająca In 2008, na rzecz as zachowania Hungary s żyjącej best tradycji, destination park from UNESCO. for otrzymał preserving od Komisji living Europejskiej traditions, tytuł Najlepszej it was awarded Europejskiej EDEN Destynacji - European Turystycznej Destinations EDEN. Park Hortobágy Excellence w sposób title from harmonijny European łączy naturalny Commission. krajobraz z wytworami Hortobágy ludzkiej presents cywilizacji. Programy erowane przez park charakteryzują się harmonic living man lscape toger. znaczącą sezonowością. Jednym z warunków zapewnienia Strong seasonality characterises national park finansowej stabilności programów i obszarów pokazowych programmes. parku jest przedłużenie One sezonu conditions turystycznego i zminimalizowanie sezonowości. financial sustainability programmes demonstration sites is extending tourist season reducing seasonality, refore y initiated developments. Zachęcenie turystów do przedłużania pobytów w regionie, Wpływ na przedłużenie sezonu turystycznego, Urge Wpływ tourists na zachęcenie to stay longer turystów in do ponoszenia area. większych Contribute wydatków to podczas prolongation pobytu tourist season. Enhance Zachowanie increase walorów naturalnych tourist spending. i kulturowych, a także Preserve dziedzictwa architektonicznego cultural i historycznego natural values, regionu. architectural historical heritage region. Wspólnymi rezultatami zastosowanych działań jest zwiększenie ilości common atrakcji turystycznych, result liczby developments odwiedzających is tury- expansion stów zarówno z regionu touristic jak i z attractions, innych części kraju. number Działania visitors te przyczyniają both from się także area do polepszenia from walorów wider naturalnych, region can increase ochrony naturalnych as well. habitatów, developments a także dzikich contribute gatunków to roślin i zwierząt. introduction Dzięki temu natural wzrasta values, zainteresowanie preservation parkiem complex ze natural strony wielu habitats grup docelowych, wild animal w tym osób plant starszych, species. co se może pozwolić new developments na aktywne włączenie may maintain tej grupy w interest szkolenia, all działania target edukacyjne groups including i rozpowszechnianie seniors as informacji. well, Wzrosła could actively także dostępność involve m parku narodowego, in training, co education, przyciąga większą dissemination liczbę tych seniorów, information. którzy nie są w stanie accessibility zwiedzać parku o własnych siłach. Dlatego też jednym z najbardziej obiecujących przykładów rozbudowy parku jest kolej wąskotorowa i natural park has developed a lot, can attract target groups such as seniors, which are not in a position to wycieczki samochodami terenowymi, co pozwala na dotarcie explore do dotychczas natural niedostępnych park by części walking. parku. refore one most promising element developments is railway or safari jeeps which can ensure larger access to Zarząd territory Parku Narodowego natural Hortobágy park. Hortobágy National Park Directorate

12 11 SŁOWACJA SLoVAKIA Karpackie Niebo Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na carpathian Sky development tourism products based on astronomy terenie in polsko-słowackiego region pogranicza Slovak-Polish (Region border Preszów, (Prešov region, Słowacja) Slovakia) Projekt zrealizowano na obszarze przygranicznych regionów Słowacji i Polski, które nie wykorzystują w pełni swojego potencjału idea rozwojowego. project Region was północno-wschodniej implemented in Słowacji regions nie jest Slovakia odwiedzany przez Pol turystów which tak are często not jak using zachodnia ir część development regionu Preszów potential (Tatry very Wysokie). well. Infrastruktura region norastern drogowa nie Slovakia jest tu wystarczająca, is not visited co by przekłada tourists się as z kolei ten na as niską podaż Western usług part turystycznych. Prešov Z region racji swojego (High Tatras peryferyjnego Mountains). położenia i road oddalenia infrastructure od ośrodków is not przemysłowych, known very well obszar ten doskonale supply tourist nadaje products się do prowadzenie in this area obserwacji is also low. astronomicznych Due to its remoteness i związanej from z tym industrial astro-turystyki. settlements Brak infrastruktury, said area postrzegany has excellent przez conditions większość for jako astronomical główna wada observations regionu, oznacza also także tourism brak zanieczyszczeń associated with świetlnych astronomy. i bardzo ciemne lack infrastructure, which people regarded as a major deficiency region, means night s sky is dark niebo idealne dla prowadzenia obserwacji, a także potencjalną szansę na turystyczny rozwój regionu. Astro-turystyka not polluted with unnecessary lights, which could be used as an opportunity for development region. jest Astro-tourism bowiem odmianą is a segment turystyki dla tourism wszystkich suitable grup for wiekowych. people Nie all jest ages. ona wymagająca activity is fizycznie physically i może undeming być łączona ze spacerami can be combined po lasach with lub walks innymi in dyscyplinami woods rekreacyjnymi. or leisure activities. Instytucje edukacyjne Educational zaangażowane bodies involved w projekt in przygotowały project also także prepared szereg several wykładów lectures dostosowanych for different do age wszystkich groups. grup wiekowych. Wspieranie budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej związanej z astronomią, Support Wzmacnianie building funkcji obszaru upgrading przygranicznego tourism ( infrastructure turystycznych, associated edukacyjnych, with rekreacyjnych, astronomy. usługowych i bizneso- Strengning wych) służących jego functions rozwojowi, border region serving development (tourist fice, educational, recreational, Wymiana doświadczeń business oraz services). wiedzy w dziedzinach związanych z astronomią, turystyką, edukacją, rekreacją i zwią- Exchange zanymi z nimi experience usługami i biznesem, knowledge in areas related to astronomy, tourism, education, recreation related Wymiana services wiedzy związanej business. z tworzeniem nowych elementów infrastruktury turystyczno-astronomicznej, Preparation production new astronomical features tourist Poznawanie partnerów, przygotowanie podstaw do budowy sieci współpracy infrastructure. transgranicznej. Getting to know partners, preparation a cross-network base. Dzięki projektowi obserwatoria astronomiczne zostały wyposażone w nowy sprzęt. Przygotowano także specjalne przewodniki Via action astronomiczne astronomical i materiały observatories dla nauczycieli. have been Opracowano equipped wreszcie with new specjalną equipment, mapę special regionu guides wskazującą on astronomy miejsca o niskim observations zanieczyszczeniu for teachers świetlnym, have a been także prepared. przygotowano A Sky strategię map rozwoju region produktów with important astro-turystycznych. places with Przeprowa- low light dzono pollution też was cykl szkoleń documented i warsztatów a strategy astronomicznych. for development astro-toursim products was developed, as well as special training programme workshops on astronomy have taken place. ACTIVE AND NATURE AKTYWNOŚĆ I NATURA Vihorlat Obserwatorium Observatory Vihorlat in w Humenné

13 12 CULTURE KULTURA AND I HISTORIA HISTORY WĘGRY HUnGArY International Międzynarodowy egg Festiwal Festival Jaj nad Jeziorem Lake Balaton Balaton (Południowa Transda- at nubia, Węgry) (South transdanubia, Hungary) Greece GRECJA Multi-cultural Szlak wielokulturowy route Komotini-Maro- Maroneia (Region (region Macedonii east Macedonia Wschodniej i Tracji, thrace, Grecja) Greece) Festiwal stanowi część obchodów Światowego Dnia Jaja. festival To trzydniowe is organised wydarzenie to celebrate stanowi World także Egg element Day. kampanii three-day promocyjnej event complies Stowarzyszenia with Jaja. dissemination Głównym campaign celem jest promocja Egg i podkreślanie Association. znaczenia main objectives codziennej konsumpcji to promote jaj, a także emphasise rozwiewanie importance nieprawdzi- are eating wych opinii eggs na on temat a daily negatywnych basis dispel skutków jedzenia incorrect views jaj. Z powodu about znaczącej negative sezonowości effects egg turystyki, consumption. w lecie miasto Siófok seasonality jest oblegane tourism, przez Siófok turystów, is extremely w tym Due crowded zwłaszcza in przez summer ludzi time młodych. by youths, Z tego who powodu are coming osoby to starsze have unikają fun. se podróżowania parties disturb do kurortu w older tym czasie, people; refore wybierając y inne, prefer bardziej to go spokojne to or destinations miejsca instead. wypoczynek. in autumn, Jesienią when natomiast festival Siófok is organised, staje się miastem Siófok is But much cichym calmer, i spokojnym, prices bardziej are lower, atrakcyjnym consequently cenowo, a przez town to is bardziej more attractive atrakcyjnym for dla more seniorów. elderly W people. tym Moreover, kontekście festiwal this unique staje attraction się dodatkową in atrakcją low season turystyczną mającą to extending pozytywny wpływ tourism na season przedłużenie too. se- contributes zonu aim turystycznego is to provide w tym an mieście. attractive Celem praktyki high quality jest programme zapewnienie in atrakcyjnego f-season. programu According turystycznego to previous experience o wysokiej jakości older guests poza sezonem mostly arrive turystycznym. with Zgodnie z grchildren doświadczeniami z so lat ubiegłych, festival osoby can help starsze family formation przyjeżdżają intergenerational głównie ze swoimi dialogues. rodzinami lub wnukami, co wpływa także na międzygeneracyjny charakter festiwalu. Developing gastro tourism services. Extending Rozwój usług short gastro-turystycznych main tourist season. Offering Przedłużenie programmes krótkiego for elderly sezonu people turystycznego families. Oferowanie programów dla osób starszych i ich rodzin By statistical estimation, number visitors to each Festival is more This attendance has been Szacunki constant statystyczne for years. wskazują, During że liczba Festivals odwiedzających każdego world records roku Festiwal have been to około reached in tury- field many Guinness stów. egg Co eating ważne, in years liczba gone ta utrzymuje by. się na podobnym poziomie do wielu lat. Dodatkowo, corocznie w czasie Festiwalu mają miejsce próby bicia rekordów Guinnessa w jedzeniu jaj. Wielokulturowy charakter miasta Komotini, harmonijna multicultural image city Komotini, koegzystencja mieszkańców różnych wyznań, kultur harmonic living people with different religious czy stylów życia, wszystko to składa się na interesującą dobrą beliefs, cultural praktykę backgrounds projektu. Aby uczynić everyday miasto life, i jego is by zabytki all means kultury a bardziej good practice dostępnymi, that attracts władze people s gminy interest. zaprojektowały In order szlak to turystyczny make City, przebiegający as well as w pobliżu najważniejszych cultural sites more obiektów, accessible, muzeów, municipality kościołów designed i meczetów. a route Dzięki which temu passes turyści mogą through w major łatwy sposób sights, museums, odwiedzić wszystkie churches najważniejsze mosques. miejsca Visitors w can mieście, move around zwiedzić all muzea, interesting by następnie spots, kontynuować stop to visit wycieczkę museums poza exhibitions granice miasta continue do stanowiska ir tour archeologicznego outside city in w Maronei, area gdzie Maroneia odkryto where pozostałości important miasta samples z okresu ancient starożytności. civilisation are located. Promocja zabytków i tradycji starożytnych cywilizacji w połączeniu monuments z głównymi elementami traditions współcze- a long Promotion lived snego civilisation wielokulturowego major charakteru elements miasta a modern Komotini everyday life. Development Rozwój turystyki cultural kulturowej tourism. Link Łączenie cultural turystyki tourism kulturowej tourism z for turystyką seniors. dla osób multicultural starszych Integrated well promoted attractions on a trail with diverse Zintegrowane cultural i characteristics wypromowane atrakcje particularities. turystyczne w ramach szlaku turystycznego charakteryzującego się dużym zróżnicowaniem kulturowym. Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Jaj Pasteur Pasteur Egg Processing Ltd. Municipal Miejski Ośrodek Enterprise Kultury, for Culture, Edukacji i Sportu Education Sports

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Polityka regionalna i działania transgraniczne Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under

Bardziej szczegółowo

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING

LEARNING THROUGH VOLUNTEERING 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Forum on International Volunteering Service Volunteering for All Conference

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.pl PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE environment Forma to Wynik zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR Kreatywny Tallinn w kierunku zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007

Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 2SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W POLSCE. WSTĘPNA ANALIZA Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza Copyright Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007 UNDP jest zastrzeżonym

Bardziej szczegółowo

SĄDECKIE ZESZYTY NAUKOWE TOM I. Praca zbiorowa pod redakcją dra Marka Reichela

SĄDECKIE ZESZYTY NAUKOWE TOM I. Praca zbiorowa pod redakcją dra Marka Reichela SĄDECKIE ZESZYTY NAUKOWE TOM I Praca zbiorowa pod redakcją dra Marka Reichela Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Nowy Sącz, 2010 2 Rada Naukowa prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Przewodniczący Komitetu Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POLISH TOURIST BRAND PRODUCTS, PROSPECTS, STRATEGIES Polish tourist brand

POLISH TOURIST BRAND PRODUCTS, PROSPECTS, STRATEGIES Polish tourist brand Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 201-208 201 POLISH TOURIST BRAND PRODUCTS, PROSPECTS, STRATEGIES Polish tourist brand GRZEGORZ GODLEWSKI The Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Public Space Planning & Design Manual. Przestrzeń Publiczna Podręcznik planowania i projektowania

Public Space Planning & Design Manual. Przestrzeń Publiczna Podręcznik planowania i projektowania 1 2 Public Space Planning & Design Manual Przestrzeń Publiczna Podręcznik planowania i projektowania Gdańsk 2014 3 Authors/ Autorzy: Mentor/ Mentor: Ric Stephens, University of Oregon Mentor Assistant/

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal Raport końcowy Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map autumn. 3/2012 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 264-274. Lodz festivals in promotion of tourism WALDEMAR CUDNY, RAFAŁ ROUBA

Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 264-274. Lodz festivals in promotion of tourism WALDEMAR CUDNY, RAFAŁ ROUBA Review papers Pol. J. Sport Tourism 2011, 18, 264-274 264 THE ROLE OF LODZ FESTIVALS IN PROMOTING ADVENTURE TOURISM Lodz festivals in promotion of tourism WALDEMAR CUDNY, RAFAŁ ROUBA University of Lodz,

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social

Raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Corporate Social Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Corporate Social Responsibility REPORT List Prezesa zarządu // PRESIDENT's letter to shareholders Zmiany kreują nowe możliwości Changes are creating new possibilities

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Return of the Senior 92

Return of the Senior 92 Return of the Senior 92 Powrót seniora LIDIA KWIATKOWSKA Dynamiczny postęp naukowy, technologiczny, przemiany demograficzne, upowszechnienie się środków masowego przekazu, szybkie tempo życia oraz moda

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND RYNEK B+R+I W POLSCE RYNEK B+R+I POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D&I MARKET

Bardziej szczegółowo

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand

Szyte na miarę. Marka rozpoznawalna. A recognizable brand 2014 Szyte na miarę W Centrum Kongresowym Targów Kielce organizowane są nie tylko spotkania biznesowe Custom-made The Targi Kielce s Congress Centre - more than a business venue Marka rozpoznawalna A recognizable

Bardziej szczegółowo