Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń."

Transkrypt

1 Zaliczenie laboratorium z obciążenia ZUS wynagrodzeń. Zaliczenie będzie miało charakter praktyczny z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej uzyskanej na wykładach. Przykładowe zadanie zawiera wszystkie operacje wykonane w programie Płatnik, które mogą wystąpić na zaliczeniu. Wszystkie operacje nie oznacza, że wszystkie przypadki, czyli jeśli w przykładach jest przypadek zastosowania raportu ZUS RCA dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nie oznacza, że na zaliczeniu nie będzie przypadku z zastosowaniem tego raportu przy innym tytule ubezpieczenia. Na zaliczeniu będą wybrane (nie wszystkie) operacje. Dodatkowo konieczna będzie podstawowa znajomość zasad naliczania wynagrodzeń, składek ZUS, obliczania podstaw, itp. Należy też znać zasady obliczania wynagrodzenia chorobowego, ekwiwalentu za urlop, ekwiwalentów za pranie odzieży, ekwiwalentów za ryczałt z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Wszystkie te zasady są poniżej podane wystarczy jedynie zapoznać się z nimi a na zaliczeniu praktycznie je wykorzystać. Każdy z zaliczających może posiadać inne dane a czas zaliczenia będzie ograniczony do około 45 minut, czyli do koniecznego do zaliczenia zadania. Podstawą zaliczenia będzie zapisanie operacji w bazie płatnika i wydruków PDF w odpowiednim folderze na dysku sieciowym. Nie jest wymagana znajomość wysokości składek ani nazw raportów należy jednak umieć korzystać z podanych danych (np. będzie podana informacja, że raport ZUS RCA jest raportem rozliczeniowym o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach - zdrowotne i społeczne obowiązkowe i dobrowolne a raport ZUS RZA jest raportem o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne) aby wybrać odpowiedni raport należy wiedzieć jakim składkom podlega ubezpieczony z określonego tytułu (np. usługobiorca wykonujący usługi na podstawie umowy zlecenia, który jest ubezpieczony u innego pracodawcy i osiąga dochody poniżej płacy minimalnej lub nie jest ubezpieczony z innego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu, wypadkowemu i dobrowolnie chorobowemu. Pracodawca nie odprowadza składek na FP i FGŚP, jak ma to miejsce w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Natomiast w przypadku, gdy ten ubezpieczony pracuje u innego pracodawcy na umowę o pracę i z tego tytułu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty wynagrodzenia wyższej niż najniższe wynagrodzenie określone rozporządzeniem ministra nie ma obowiązku odprowadzania innych składek niż zdrowotne. Na zaliczeniu mogą wystąpić następujące tytułu ubezpieczeń: umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, ryczałt za posiedzenie rady nadzorczej. Mogą też wystąpić tytuły, które nie podlegają ubezpieczeniom, co oznacza, że na zaliczeniu należy je po prostu pominąć. Wszystkie te zasady powinni Państwo poznać na wykładach a w trakcie laboratorium będą przypominane. Biorąc pod uwagę, że wymagana jest samodzielność a zakres materiału dosyć szeroki zaliczenie może okazać się niezbyt proste. Zatem zapraszam do przypomnienia sobie zasad ubezpieczeń oraz do instalacji programu i ćwiczeń. Zasady oceniania zostaną podane przed przystąpieniem do zaliczenia. 1

2 Przykładowe zadanie W przedsiębiorstwie o nazwie Dobra Sp. z o.o. NIP , REGON , nr dowodu osobistego ADE019816, adres siedziby: ul. Bazarowa 136, Łódź, województwo łódzkie, gmina Łódź. Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe 1,67%. Zakład pracy ma obowiązek wysyłania deklaracji do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono wynagrodzenie. Przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność Wpisany do KRS pod nr Wszyscy ubezpieczeni posiadają obywatelstwo polskie. W stosunku do wszystkich ubezpieczonych nazwa oddziału NFZ: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi (05R). W przypadku każdego ubezpieczonego adres zameldowania jest taki sam jak adres zamieszkania i korespondencji. Na umowę o pracę zatrudnieni są następujący pracownicy: Magdalena Jedynka - Kobieta, NIP , PESEL , nr dowodu osobistego ATI183188, urodzony 01 czerwca 1972 roku, nie posiadająca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty zatrudniona w wymiarze ½ etatu od Zamieszkała Łódź, ul Dobra 1. Piotr Dwójka mężczyzna, NIP , PESEL , nr dowodu osobistego AJE126040, urodzony 22 marca 1921 roku, nie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty zatrudniony w wymiarze 1/3 etatu od Zamieszkały Łódź, ul Dobra 2. Ubezpieczeni z tytułu umowy zlecenia: Andrzej Trójka mężczyzna, NIP , PESEL , nr dowodu osobistego ATX , urodzony 19 grudnia 1972 roku, nie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty, u innego pracodawcy jest ubezpieczony z tytułu umowy o pracę a od jego zarobków w wysokości zł odprowadzane są składki. Wnosi o objęcie wyłącznie ubezpieczeniami obowiązkowymi od Zamieszkały Łódź, ul Dobra 3. Umowa wykonywana jest w siedzibie usługodawcy. Umowa zawarta od 01 stycznia Elwira Czwórka kobieta, NIP , PESEL , nr dowodu osobistego AYW114844, urodzona 28 lutego 1935 roku, nie posiadająca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty, u innego pracodawcy jest ubezpieczona z tytułu umowy o pracę a od jej zarobków w wysokości zł odprowadzane są składki. Wnosi o objęcie ubezpieczeniami obowiązkowymi i dobrowolnymi od Zamieszkała Łódź, ul Dobra 4. Umowa zawarta od 04 stycznia Norbert Piątka mężczyzna, NIP , PESEL , nr dowodu osobistego ANZ403030, urodzony 13 września 1965 roku, nie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 2

3 nie posiada ustalonego prawa do emerytury lub renty. Nie jest ubezpieczony z innego tytułu. Wnosi o objęcie ubezpieczeniami obowiązkowymi od Zamieszkały Łódź, ul Dobra 5. Umowa zawarta od 01 stycznia Franciszek Szóstka mężczyzna, NIP , PESEL , nr dowodu osobistego AWX473135, urodzony 16 sierpnia 1980 roku, nie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, umowy o pracę a od jego zarobków w wysokości zł odprowadzane są składki. Wnosi o objęcie wyłącznie ubezpieczeniami obowiązkowymi. Zamieszkały Łódź, ul Dobra 6. Umowa zawarta od 01 stycznia Robert Siódemka mężczyzna, NIP , PESEL , nr dowodu osobistego AEY794828, urodzony 25 listopada 1987 roku, nie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, umowy o pracę a od jego zarobków w wysokości 900 zł odprowadzane są składki. Wnosi o objęcie wyłącznie ubezpieczeniami obowiązkowymi od Zamieszkały Łódź, ul Dobra 7. Umowa zawarta od 01 stycznia Ubezpieczeni z tytułu umowy o dzieło Grzegorz Ósemka mężczyzna, NIP , PESEL , nr dowodu osobistego AKZ113745, urodzony 23 czerwca 1992 roku, nie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, umowy o pracę a od jego zarobków w wysokości zł odprowadzane są składki. Z tytułu umowy wnosi o objęcie ubezpieczeniami obowiązkowymi od Zamieszkały Łódź, ul Dobra 8. Umowa zawarta od 01 stycznia Inne tytuły współpracy Grzegorz Dziewiątka mężczyzna, NIP , PESEL , nr dowodu osobistego AXU258732, urodzony 06 września 1955 roku, nie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, umowy o pracę a od jego zarobków w wysokości zł odprowadzane są składki. Z przedsiębiorstwem Jan Kowalski Sp. z o.o. współpracuje świadcząc usługo doradcze na podstawie prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej. Z tytułu współpracy wnosi o objęcie ubezpieczeniami obowiązkowymi i dobrowolnymi od Zamieszkały Łódź, ul Dobra 9. Umowa zawarta od 01 stycznia UWAGA: Polecenie dokonaj odpowiednich operacji dotyczy wyłącznie operacji, które mają wpływ na wysokość składek na ubezpieczenia ZUS. Należy pominąć operacje, które nie mają takiego wpływu na zobowiązanie Jan Kowalski Sp. z o.o. wobec ZUS. W poniższych przykładach mogą 3

4 wystąpić dochody, które podlegają jedynie podatkowi dochodowemu lub płatnikiem składek jest inny podmiot. Na zaliczeniu mogą wystąpić również takie przypadki. Stąd do prawidłowego rozwiązania zadania konieczna jest znajomość zasad naliczania składek ZUS. Polecenia: 1. Na pulpicie komputera utwórz folder o nazwie Dobra 2. Utwórz nową bazę zapisując ją w utworzonym folderze 3. Zgłoś płatnika składek od dnia 01 stycznia Zgłoś ubezpieczonych, wobec których przedsiębiorstwo Dobra Sp. z o.o. będzie zobowiązane odprowadzać składki do ZUS należy wypełnić odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe i wysłać raport za pomocą wydruku 5. W dniu 06 stycznia Magdalena Jedynka zgłosiła, że zmieniła dowód osobisty na ALR analogicznie do powyższego zgłoszenia zaktualizuj zmianę 6. Prześlij dokumenty rozliczeniowe dla ubezpieczonych przyjmując poniższe wynagrodzenia brutto za miesiąc styczeń 2013, wypłacone 09 lutego o Magdalena Jedynka zł o Piotr Dwójka zł o Andrzej Trójka zł. o Elwira Czwórka zł o Norbert Piątka zł. o Franciszek Szóstka zł o Robert Siódemka zł o Grzegorz Ósemka zł. o Grzegorz Dziewiątka zł 7. Po wysłaniu deklaracji rozliczeniowych dział księgowy zauważył, że Piotr Dwójka, obok wypłaconego wynagrodzenia podstawowego w tym samum terminie, miał również wypłaconą premię w wysokości 200 zł. Skoryguj deklarację rozliczeniową uwzględniając wypłaconą premię. 8. Na podstawie odpowiedniego raportu z poprzedniego miesiąca sporządź deklarację z tytułu wynagrodzeń za miesiąc luty 2013 wypłaconych Za miesiąc luty wypłacone wynagrodzenia brutto: o Magdalena Jedynka zł. o Piotr Dwójka zł o Andrzej Trójka zł. o Elwira Czwórka zł o Norbert Piątka od pierwszego do ostatniego dnia lutego przebywał na zwolnieniu lekarskim z tytułu niezdolności do pracy. Jeśli przysługuje należy naliczyć wynagrodzenie. 4

5 o Franciszek Szóstka zł o Robert Siódemka zł o Grzegorz Ósemka zł. o Grzegorz Dziewiątka zł 9. Na podstawie odpowiedniego raportu z poprzedniego miesiąca sporządź deklarację z tytułu wynagrodzeń za miesiąc marzec 2013 wypłaconych Za miesiąc marzec wypłacono wynagrodzenia brutto: o Magdalena Jedynka od marca przebywała na zwolnieniu lekarskim o Piotr Dwójka zł dodatkowo miał wypłacony ryczały za używanie samochodu służbowego do celów służbowych w wysokości 200 zł brutto. o Andrzej Trójka zł. o Elwira Czwórka zł o Norbert Piątka zł o Franciszek Szóstka zł o Robert Siódemka zł o Grzegorz Ósemka zł. o Grzegorz Dziewiątka zł 10. W dniu : a) Elwira Czwórka zerwała umowę współpracy z przedsiębiorstwem Jan Kowalski Sp. z o.o. nie uzyskując wynagrodzenia za b) Robert Siódemka zerwał umowę współpracy z przedsiębiorstwem Jan Kowalski Sp. z o.o. nie uzyskując wynagrodzenia za c) Grzegorz Ósemka zerwał umowę i nie będzie współpracował ze Spółką. d) Grzegorz Dziewiątka zerwał umowę i nie będzie współpracował ze Spółką. Proszę dokonać odpowiedniej czynności w programie Płatnik. Kwoty przeciętnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ub. Chorobowego: IV kw ,30 zł I kw ,05 zł II kw ,51 zł 5

6 UWAGA - Poniższe dane można posiadać w trakcie zaliczenia Formularze zgłoszeniowe osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych ZUS ZIUA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Formularze zgłoszeniowe płatnika składek ZUS ZPA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby prawnej ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZIPA Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Formularze rozliczeniowe ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Raport miesięczny ZUS RZA sporządza się za osobę ubezpieczoną podlegającą tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgłoszoną do tego ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego /zgłoszenie zmiany danych. W raporcie należy wykazać podstawę wymiaru i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Raport miesięczny ZUS RCA sporządza się za osobę ubezpieczoną podlegającą obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu, zgłoszoną do tego ubezpieczenia w dokumencie ZUS ZUA. Raport miesięczny ZUS RSA zawiera informacje o przerwach w opłacaniu składek oraz wypłaconych świadczeniach. Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA jest dokumentem zbiorczym za wszystkich ubezpieczonych i z wszystkich tytułów. Zawiera rozliczenie składek, a także wypłaconych w tym samym miesiącu świadczeń. Składki ZUS nazwa część pracownika część pracodawcy emerytalne 9,76% 9,76% Rentowe od ,50% 6,50% chorobowe 2,45% wypadkowe 0,67-3,33% FP 2,45% FGŚP 0,10% zdrowotne 9% Podstawa zdrowotnego zmniejsza się o składki potrącone pracownikowi: emerytalne, rentowe, chorobowe 9,76% emerytalne 1,50% rentowe 2,45% chorobowe 13,71% suma 6

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne 17. Jakich czynności rejestracyjnych i w jakich terminach powinien dokonać pracodawca względem ZUS, urzędu skarbowego i ew. innych instytucji, który po raz pierwszy zatrudnia 3 nowych pracowników na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób ch Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób ch Poradnik data aktualizacji: 01-04-2015 Poradnik dostępny bezpłatnie w serwisie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru

PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA. Temat numeru Aktualizacja nr 74 rzegląd grudzień 2014 PPŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI PRAWO PRACY DOKUMENTACJA 14 odpowiedzi na pytania Czytelników ZFŚS można przywrócić pod koniec roku, ale dokonać odpisu dopiero w kolejnym

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Płace Kadry Instrukcja Obsługi.

Płace Kadry Instrukcja Obsługi. Płace Kadry Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32)

Bardziej szczegółowo